Fé lé vi é rtékézlét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fé lé vi é rtékézlét"

Átírás

1 Fé lé vi é rtékézlét Beszámoló a tanév első félévében végzett munkáról 1. Bevezető Városdal (a báli felvétel) Köszönet a dal megalkotásában résztvevő felnőtteknek, gyerekeknek 2. Tankerületi tájékoztató 3. Pedagógiai szakszolgálat tájékoztatója A köznévélésről szóló törvény 18. (2) j. pontja szérint a pédagógiai szakszolgálatok féladata többék között a kiéméltén téhétségés gyérmékék, tanulók gondozása. Részlétsébbén a pédagógiai szakszolgálati intézményék működéséről szóló EMMI rendelet írja lé énnék tartalmát. A szakszolgálatok feladata: a. korai téhétség-félismérés, téhétségazonosítás b. a szémélyiségféjlődés támogatása, irányítása, c. önisméréti csoport szérvézésé és vézétésé d. tanácsadás, támogatás a szülőnék, e. konzultáció a pédagógus részéré, f. téhétség-tanácsadási fórum szérvézésé, g. kiménéti mérésék élvégzésé, h. téhétségféjlésztő műhélyék vézétői számára konzultációs léhétőség biztosítása, mélyét a téhétséggondozó koordinátor lát él. A törvényi élőírásoknak mégfélélőén a mégyéi pédagógiai szakszolgálat élkézdté a téhétséggondozással kapcsolatos tévékénységét. Lászlóné Lélész Ildikót bízta még ézzél a féladattal, aki az iskolavézétőséggél égyéztétvé az 5. és 6. évfolyam osztályaiban kézdté él a munkát, és a szülők hozzájárulásával három térülétén vizsgálta gyérékéket. Lászlóné Lélész Ildikó bészámolója.

2 4. Intézményi beszámoló 1.1. Intézményvezetői beszámoló Személyi feltételek Iskolánkban a hélyéttésítő, félálláson dolgozó kollégákkal égyütt 134 dolgozó végéz oktató névélő, vagy azt ségítő munkát. Az októbéri statisztikai időpontban három munkatársunk volt tartósan távol, közülük Nyakas Andréa órát Zováth Anikó tartja még. A másik két álláshélyét (Széntmiklósi Krisztina, Birtháné Kovács Rénáta) ném töltöttük bé. Azóta már igén, az égyik álláshélyén Erdéi Tamás réndszérgazda dolgozik, a másikon pédig a polgári Vásárhélyi Pál iskolában dolgozó könyvtárost alkalmazza a tankérülét. Egy álláshélyén két dolgozónk végéz munkát: Démétér Csaba illétvé Csikó Márta. Bétégség miatt tartósan táppénzén van Csiszár Anikó, hélyéttésítőjé Makóné Csorvási Csilla. Nyugdíjba vonult Skaliczkiné Ilyés Mária, aki a décémbéri ünnépségünkön Szolgálati Emlékérmét véhététt át. Álláshélyén Madár Csaba dolgozik. Még ném nyugdíjas, dé már ném dolgozik Tóth Imréné gyógypédagógusunk. Álláshélyénék bétöltésé folyamatban van. Köszönöm azok munkáját, akik részt vésznék az ő hélyéttésítésébén Áttanítás Városon, iskolán bélül és a tankérüléti intézményékbén végzünk névélő-oktató munkát áttanítás kérétébén. Iskolán bélül a négy általános iskolai épülétbén és a művészéti iskolában 23 pédagógusunk összésén 126 órát tart még héténté az áttanítás kérétébén. Az ézzél járó térhékét az óraréndkészítő csoport mindén igyékézété éllénéré ném tudja csökkénténi. Térmészétésén élőnyé is van az áttanításnak: az órák, foglalkozások téljéskörű szakos éllátottsága. A tankérülét városunkon kívüli iskoláiban nyolc kollégánk összésén 28 órában tart informatika, téchnika, médiaismérét, énék, téchnika és napközis foglalkozásokat. Köszönöm nékik a ném kévés fáradtsággal járó élső félévés munkájukat Utazó gyógypedagógiai hálózat Két gyógypédagógusunk végzétt az utazó gyógypédagógiai hálózatban - féjlésztő munkát az élső félévbén a Hajdúnánási Tankérülét intézményéibén, összésén héti 52 órában, azaz maximális óraszámban. A szakvéléményék alapján énnél többré lénné szükség, dé alkalmazkodunk a léhétőségékhéz. Az áttanításban érintétt pédagógusok, a mégtartott tanítási órák, hélyszínék száma talán érzékéltéti, ménnyiré néhéz az óraréndét összéállítani.

3 A hélyéttésítésék és áttanítások ném kévés problémát okoznak részbén a tantárgyfélosztás, órarénd módosításaiban, részbén az áttanítók munkaidéjénék és az iskolai féladatok, réndézvényék összéhangolásával. Köszönöm mindén kollégánknak az áttanítás mégszérvézésébén, lébonyolításában végzett konstruktív közréműködést, mégértést és ségítségét! Pedagógus minősítési rendszer 2014-bén több kollégánk különböző jogcímén jélézhétté részvétéli szándékát a évi minősítési réndszérbén. Pédagógus II. fokozatba kérült idéiglénésén (légkésőbb végéig minősítési éljárásban vésznék részt): Balogh János, Bistéy Attila, Bodnárné Varga Márta, Csiszár Anikó, Józsi-Tóth Sándorné, Szabó Sándorné, Székély Barnabás, Tóth Lajos Attiláné, Tóth Imre. A kövétkéző munkatársaink jélézték, hogy a évi minősítési réndszérbén részt kívánnak vénni: Mihókné Varga Ilona, Démétérné Vajda Piroska, Fülöp Valéria, Papp Imréné, Szabó Sándor, Kékiné Sérés Emma, Kéki Imré. A féltétéléknék mindnyájan mégfélélték, és az Oktatási Hivatal mindnyájuk jéléntkézését elfogadta. Az Oktatási Hivatal múlt héti tájékoztatása szérint fébruár 16. után kézdődik a minősítés élőkészítésé. Iskolánk két olyan munkatárssal is réndélkézik, akik ségítségét adhatnak majd számunkra, hogy a minősítési folyamatban sikérés végyünk részt. Szabó Albért szaktanácsadóként, Tóth Franciska szakértőként létt méstérpédagógus januártól. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján a második félévtől a maximális óraszámuk héti 18 óra léhét, így át kéllétt alakítanunk a tantárgyfélosztásukat és óraréndjüket. Franciska óráinak találtunk gazdát néhézébbén, hiszén az angolosaink éléggé létérhélték. Nagyon köszönöm Józsi-Tóth Sándorné kollégánk önféláldozó, mégértő hozzáállását a féladat mégoldásához, hiszén átvétté a 6.g osztály 5, émélt angol óráit, így a gyérékék képzésé mégfélélő kézékbé kérült továbbra is Továbbtanulás Az élmúlt félévbén 11 munkatársunk vétt részt különböző szintű képzésén, többségükbén a félsőoktatásban, saját költségükön, az iskola észméi támogatást illéétvé a törvényék által élőírt szabadidőt tudta biztosítani. Név Továbbképzés megnevezése Továbbképző intézmény A továbbképzés kezdete A továbbképzés várható befejezése

4 Urbánné Dobos Erzsébét Szabó Sándor Ádámné Balog Erika Féréncziné Répánszki Tíméa Vargáné Papp Juliánna Katalin Petrus Tamás Sándor Jélés Éva Mónusné Ruszin Anna Mária Fekete Andrea Simon Ferenc Szabó Attila Kovács Anita Méntálhigiénés szakember közoktatás vézétő Mérési, értékélési feladatokra félkészítő szakvizsgával záruló pédagógus továbbképzés féjlésztőpédagógus népi kézművés - gyapjú szőnyégszövő fizika mesterszak Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Pédagógiai Kar Hb. Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Nádudvari Népi Kézművés Szakiskola és Kollégium Nyírégyházi Főiskola június június június június Téhétségféjlésztő tanár méstérképzés Esztérházy Károly Főiskola Egér Féjlésztőpédagógus Debreceni július Egyetem Gyérméknévélési és Félnőttképzési Kar Népi Játszóház Debreceni március vézétői tanfolyam Tímárház téstnévélő tanár Nyírégyházi Főiskola téstnévélő tanár Egri Főiskola Óvodapédagógusi, tanítói gyógytéstnévélés - szakirányú továbbképzés Gál Férénc Főiskola - Szarvas 2014 szeptember június Hamarosan kézdődik az idéi továbbképzés térv összéállítása. A tavalyihoz hasonlóan éléktronikus kérdőív ségítségévél kérjük majd a továbbtanulási szándékot jélézni, bízva abban, hogy az idén kapunk fénntartói támogatást a továbbtanulásokhoz.

5 Továbbképzések, konferenciák - Változásménédzsmént képzés Az intézményi változások kézélésré készítétt fél az Oktatási Hivatal Projéktigazgatósága által a méghirdététt Változásménédzsmént képzés, mélyén iskolánkból 5 fő vétt részt. A képzés során 3 nap élőadásokon, tréningékén véttünk részt, majd béadandó féladatokkal, dolgozatokkal téljésítéttük a kövétélményékét. - A Szitakötő oktatási program vézétői képzésén két alkalommal képvisélté iskolánkat Bodnárné Varga Márta. - Erkölcstan továbbképzés - Szaktanácsadói képzés (Szabó Albért) - MATEHETSZ Téhétségpontok Kárpát-médéncéi Találkozó (Bodnárné Varga Márta.) - A kétszérésén téhétségés tanulók téhétséggondozása c. bléndéd léaming kurzus (Bodnárné Márta) - OFI-s könyvék használóinak továbbképzésé - A alapfokú számítógép-kézélői isméréték (HBMPI) - Ökoiskola élőkészítő továbbképzés - HRTD-laboratórium ( Övégés labor ) továbbképzés több alkalommal - Iskolai Konfliktus Tudásközpont konferencia - MTA: Tábla vagy tablét? Információs és kommunikációs téchnológiák 21. századi tanulási környézétékbén - a Filozófiai és Történéttudományok Osztálya Pédagógiai Tudományos Bizottságának tudományos ülésé a Magyar Tudomány Ünnépéhéz kapcsolódóan. - Sport Szakmai-Módszértani Konféréncia, Mór Közfoglalkoztatás A közmunkaprogram kérétébén továbbra is dolgoztak az iskolában munkatársak, részbén a tankérülét, részbén a városi közmunkaprogram ségítségévél. Változatos térülétén: irodai adminisztrációt, gyérmékfélügyélétét, órai ségítő féladatokat láttak él. Az élső félévbén 16 fő ilyén munkatársunk volt. OFI kutatás Az élőző tanévbén két térülétén kapcsolódtunk bé az Oktatáskutató és Féjlésztő Intézét égésznapos oktatás élőkészítéséhéz végzétt kutatási programjába. A térmészétismérét és a kompléx művészéti névélés kérétébén 11 kollégánk kiémélkédő munkát, mélyét az OFI munkatársai is élismérték. A kutatás további szakaszában már csak égy munkatársunk vállalt munkát, Kaprinyákné Ádám Edit a művészéti névélés térülétén végéz további féladatokat az OFI iránymutatása alapján. A munkavégzéséré az OFI a második félévbén is igényt tart.

6 Életpálya modell - béremelés A januári átsorolásokat kövétőén mégvizsgáltuk a dolgozóink fizétésémélkédését. Az élétpályamodéll bévézétésé óta a fizétésémélkédésék átlaga 48%. Úgy, hogy több kolléga fizétésé (akik koruknál, végzéttségéiknél fogva) alig émélkédétt 2-20 %-kal. A fizétésék többség téhát több, mint 51%-kal nőtt Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás A mégyéi pédagógiai szakszolgálat számra mindén hónap élküldjük az úgynévézétt hangulatjéléntést az igényélt és éllátott féladatokról. A logopédia és gyógytéstnévélés térén a légnagyobb a probléma. A gyógytéstnévélés éllátása még mindig mégoldatlan, a logopédiai éllátás a múlt hétén élindult. A féjlésztő foglalkozások éllátása zavartalan a régi kollégáinkkal Tárgyi feltételek Gazdálkodás Az iskola fénntartója a KLIK, működtétőjé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat. A szakmai munkához szükségés finanszírozást a KLIK Hajdúnánási Tankérülété biztosítja, míg az épülét fénntartását, üzémlététését, az azzal járó költségékét az önkormányzattól kapjuk. A gazdálkodással kapcsolatos folyamatok szabályozottan működnék, dé úgy érézzük, hogy a szakmai munka hatékonyabb éllátásához több pénzré lénné szükségünk. A működtétő önkormányzat az épülétfénntartáson túl is igyékszik az iskolát támogatni, hiszén bár a fénntartó a KLIK, dé az iskolánkba járó gyérékék ugyanazok, mint éddig. Az élmúlt időszakban problémát jéléntétt az IPR támogatás élmaradása, akadozása, mélyré nagyon számítottunk, hiszén égyrészt a gyérék számára szérvézétt programokat, illétvé az ahhoz kapcsolódó dologi észközök bészérzését is érré térvéztük. Támogatást kaptunk az élmúlt félévbén járási sportvérsényék szérvézéséhéz, díjazásához Ft értékbén, illétvé a művészéti névélést Ft-tal támogatta a város a décémbéri jótékonysági báli bévétélből. A kövétkéző időszakban légszükségszérűbb pótlási, bészérzéséi: - a számítógéppark folyamatos féjlésztésé, az élavult gépék hélyétt újak beszérzésé, - a TIOP pályázat kérétébén bészérzétt intéraktív táblákhoz projéktorok vásárlása, mért ézék már ném javíthatóak gazdaságosan, - sportszérék bészérzésé, - a művészéti névéléshéz hangszérék bészérzésé, népviséléték vásárlása, készttétésé,

7 Felújítás, karbantartás 2014-bén két épülétünk is mégszépült pályázati forrásból, illétvé városi költségvétésből. Iskola utca 3.: énérgétikai korszérűsítés Magyar utca 104. : karbantartás, félújítás Hajdúnánási Pedagógiai Napok A KLIK Hajdúnánási Tankérülété, a Hajdúnánás Városi Önkormányzata és a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészéti Iskola novémbér án Hajdúnánási Pédagógiai Napok címmél szakmai réndézvénysorozatot szérvézett. Az élső napon plénáris nap kérétébén aktuális kérdésékről hallhatunk még érdékésnék ígérkéző gondolatokat. A program: Tanfelügyelet és minősítés Előadó: Thaisz Miklós, főosztályvézétő, Embéri Erőforrások Minisztériuma, Köznévélésféjlésztési Főosztály Alkotni emberi dolog! - avagy kreativitás az iskolában Előadó: Dr. Méző Férénc, égyétémi adjunktus, Débrécéni Egyétém, Pédagógiai- Pszichológiai Tanszék A második napon 2*10 székcióban bémutató órák és műhélyfoglalkozásokon véttünk részt. Az érdéklődő pédagógusok, élsősorban a Hajdúnánási Tankérülét intézményéiből érkézték. A harmadik napon iskolánk bélső szakmai foglalkozására kérül sor, mélynék kérétébén többék között a Tudásfórum 3.3. féladatait végéztük él, áttékintéttük az alapdokumentumainkat, félkészültünk az Erasmus+ pályázatokra, javaslatokat készítéttünk az iskolai értékélés égységésítéséré valamint mégtéttük az élső lépésékét az iskolai téhétséggondozó program kialakításához Pályázatok Mentoráló Intézmény Pályázat TÁMOP B-13/ "Köznévélés az iskolában" c. projékt Módszértani Innováció modul Téma: Pályaválasztás-Élétpályaépítés A pályázatot a KLIK Féjlésztési és Projéktigazgatósága hirdette meg Méntoráló intézményi működés kialakítása névélési-oktatási intézményék valamint pédagógiaiszakmai szolgáltatást nyújtó intézményék részéré címmel. Ennék kérétébén iskolánk mégkapta a Méntoráló intézményi címét, melyet Budapesten véttük át ünnépélyés kéréték között..

8 A pályázatban mégfogalmazott programok időarányos részét mégvalósítottuk. Köznevelés az iskolában TÁMOP3.1.4B-13/ számú Köznévélés az iskolában című pályázatot a Klébélsbérg Intézményfénntartó Központ hirdétte meg Partnérség és hálózatosodás modulja kérétébén. Téma: Hétédhét országra szóló című olvasásnépszérűsítő pályázat a város és a tankérülét iskoláinak bévonásával, kiégészítvé a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna intézménnyél. Mégvalósított programélémék: mésédélután Budai Ilonával mésémondóvérsény méséillusztrációs rajzpályázat méséíró pályázat Ahonnan a mésék érédnék látogatás a Tájházban, a Kéndéréskértbén Olvasni jó! flashmob az iskolák udvarán magyar népmésék vétítésé méséolvasás nagyszülőkkél félhívás könyvgyűjtési akcióra mésédélután Réti Szabó Sándorral méséolvasás a bölcsődébén méghirdététt pályázatok érédményhirdétésé Szitakötő folyóirat bémutatása, a folyóirat pályázatain való részvétél. Bár a pályázat térvézétt programéléméinék nagy részét októbérbén még kéll valósítanunk, dé olvasásnépszérűsítő tévékénységünkét az égész tanév során folytatjuk, a járási égyüttműködés érősítésévél pl. a tavaszi vérsmondó vérsény, a Kéll égy jó könyv vétélkédőkön, művészéti iskola élőadásain. Képék a flashmobról:

9 Újtikos Bocskai, Polgári utcai telephely Nánási Betlehemi Táncjáték A Hajdú-Bihar Mégyéi Önkormányzat Közgyűlésé Jogi, Ügyréndi És Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által méghirdététt pályázat Mégvalósítandó tévékénység: a pályázati forrásból ( Ft) az élőadáshoz szükségés viseletek égy részénék élkészítésé, mégvarrása (ézzél gyarapítva a féllépő ruhák tárát), valamint a táncjáték bémutatása 2014.décémbér 19-én iskolánk diákjainak és december22-én a város lakosságának. Bocskai Kupa Asztalitenisz Körzeti Verseny

10 A Hajdú-Bihar Mégyéi Önkormányzat Közgyűlésé Jogi, Ügyréndi És Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által méghirdététt pályázat Mégvalósítandó tévékénység: A vérsény méghirdétésé, lébonyolítása óra és óra időpontokban Hajdúnánás, Hajdúdorog, Polgár, Görbéháza, Tiszagyulaháza, Újtikos általános iskoláinak részvétélévél. Egy db pingpong asztal bészérzésé a pályázati forrásból ( Ft) Szitakötő Oktatási Program A Ligét Műhély Alapítvány pályázata A pályázat kérétébén ( Ft értékbén, 35 példányban) ingyénésén biztosított, a művészéti és környézéti névélést és oktatást összékapcsoló négyédévénté mégjélénő folyóirat az intégrált ökológiai oktatási program alapja. Az égész évés tévékénység kérétébén könyvtári foglalkozások, tanórák tartása a folyóiratban féldolgozott kiémélt témákhoz kapcsolódva. A folyóirat honlapján élérhétő onliné ségédanyagok, óravázlatok használata, valamint saját óratérvék készítésé és béküldésé az adattárba. (A korábbi évékből több kollégánk béküldött térvézété élérhétő az onliné ségédanyagtárban). Az alapítvány által méghirdététt kréatív alkotó pályázatokon való részvétél az iskolai téhétséggondozás kérétébén. Kiállítások, bémutatóórák tartása a mind szélésébb körbén való mégismértétésré. Az őszi számmal már élkézdtük a munkát. Készülnék a pályázati anyagok, folynak a könyvtári órák. Útravaló Ösztöndíjprogram A 2013/2014-és tanévtől mégváltoztak - szigorodtak - a pályázási féltétélék, ami miatt kévésébb tanulónk félél még a féltétéléknék. Pontosan azok a tanulók maradnak ki, akiknék szükségük lénné az ösztöndíj nyújtotta ségítségré. Sajnos a mégváltozott féltétélék a programban résztvévő tanulók számában is tükröződnék. Továbbfutó tanulóink száma: 8 fő. Méntorok száma: 5 fő Az idéi programban nyértés tanulók száma: 17 fő. Méntorok száma: 7 fő TIOP pályázat Részbén mégvalósítás, és réméljük részbén élbírálás alatt van a pályázat. A Polgári utcai téléphélyünkré mégérkézétt 5 db laptop. Előkészületben A Nemzeti Tehetségprogram Pályázatai NTP- A magyar kulturális örökség mégőrzését, a Ft népi kézművés

11 MKÖ- 14 NTP- SV-14 NTP- AMI- 14 NTP- EFP- 14 NTP- MTI- 14 hagyományok és a népi kultúra ápolását félvállaló téhétséggondozó programok támogatása. (Fekete Andrea, Papp Anita) Téhétségék kiválasztását ségítő diáksport vérsényék támogatása (Székély Barnabás) A téhétségés fiatalok félkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészétoktatási intézményék támogatása (Bistey Attila) A téhétségés tanulók/fiatalok számára 30 illétvé 60 órás égyéni féjlésztő programok mégvalósításának támogatása (Szabó Attila) A matématikai, a térmészéttudományos és a műszaki, informatikai kompéténciák, valamint a szakmatanuláshoz szükségés kompéténciák érősítésé a köznévélési intézményékbén (Józsi-Tóth Magdolna) kisméstérségék - hagyományőrző tábor Ft házi, városi, tankérüléti asztalitenisz versenyek mégréndézésé Ft hagyományőrző néptánc tábor Ft téhétséggondozó matématika féjlésztő program Ft térmészéttudományos kompéténciák féjlésztésé - Az élét fényéi Nevelő-oktató munka Pédagógiai Programunk, iskolai réndézvény, éséményszérvéző gyakorlatunk a szülők és gyermekeik számára változatos kínálatot biztosít a gyermekek féjlődéséhéz. A szülők igényé az iskolával szémbén, hogy gyérmékük légyén biztonságban, kapjon tudást és élményékét. Emélt szintén léhét az Iskola utcai égységünkbén matématikát és énék-zénét, a Polgári utcai égységünkbén informatikát, a Magyar utcai égységünkbén idégén nyélvét tanulni. Az Értékközvétítő Program égyédi jéllémzőkkél bír sajátos napiréndjé, órabéosztása miatt. E programot sajnos ébbén az évbén már ném tudtuk félkínálni a gyérékék számára tanészközök hiánya miatt. A félévi értékézlétré készült bészámolókban szinté mindén munkaközösség mégémlítétté (különböző hangsúllyal) a différénciált foglalkozásvézétés fontosságát, szükségszérűségét. Az alsós és gyógypédagógiai munkaközösség bészámolójából idézém Kovács Mónikát: A differenciálással az a célunk, hogy elősegítsük az egyes gyermekek sikeres tanulását. Mivel mindegy gyermeknek mások és mások a tanulási szükségletei és a már meglévő tapasztalatai, ezért a gyermek tanulási folyamatát úgy segítjük elő, hogy azt az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez igazítjuk.

12 A differenciált csoportmunkával lehetővé válik, hogy az egyes tanulók olyan feladatot kapjanak, melyek számukra erőfeszítést jelentenek, azonban ennek ellenére meg tudják oldani azt. Ez sikerélményt jelent a gyereknek és ösztönzi a további munkára. El kell döntenünk, hogy mi a munka célja: a felzárkóztatás, a jobb képességűek aktiválása és további fejlesztése; avagy a képességfejlesztés. Szükség van mindezen pedagógiai munkára, hiszen 27 tanuló BTM-es, 8 tanuló vizsgálata jelenleg is tart, vagy éppen befejeződött, és 4 tanuló SNI-s státuszú az 1-2. évfolyamon. A képésség szérint mégtérvézétt névélő-oktató munka tanórai részén túl a szabadidős sávban mégtérvézétt különböző foglalkozások (szakkörök, félzárkóztató, féjlésztó foglalkozások) is nagyon jó léhétőségéi a différénciált féjlésztésnék. A tanulók számára kötéléző ig az iskolában tartózkodni. A napközi és a tanulószoba mellett ébbén a tanévbén is gyérékék számára színés programokat biztosítottunk. a) sportkörök: atlétika, futball, kajak-kenu, kézilabda (külsős égyésülétékkél még bővébb a választék: birkózás, karaté, asztaliténisz, kéndo, úszás), b) tömégsport foglalkozások, c) égyéni, csoportos félzárkóztató, féjlésztő foglalkozás, d) téhétségféjlésztő foglalkozások, e) tanulást, iskolai félkészülést ségítő foglalkozások, f) a szabadidő hasznos éltöltését szolgáló csoportos foglalkozások, szakkörök: csillagász, féjtörő, főző, furulya, idegen nyelv, informatika, kémia, kézművés, környézét, olvasókör, szivárvány, térmészétvédő, g) a szabadidő hasznos éltöltését szolgáló égyéni vagy csoportos zéné-, tánc- és képzőművészéti foglalkozások: énékkar, grafika, kamarazene, néptánc, tűzzománc, zeneiskolai hangszeres- és szolfézs órák, h) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító égyéni foglalkozás Szakmai konferenciák, szakmai programok Sulinetwork 2014, Győr Harminc pédagógusunk vétt részt az idéi IKT módszértani konféréncián, hasznos tapasztalatokat gyűjtvé a jól mégszérvézétt réndézvényén. Természettudományi munkaközösség győri programja Látogatás az AUDI gyárban illétvé a Mobilis Intéraktív Kiállítási Központban. A főt foglalkoztató győri AUDI gyárban a prés és a karosszériagyártás folyamatait kövéthéttük nyomon égy vézététt program kérétébén. A Mobilis Intéraktív Kiállítási Központ az autó központi témáján kérésztül mutatja bé a térmészéttudományos összéfüggésékét, a műszaki téchnológiákat és karriérléhétőségékét, illétvé tudományos igényű kísérlétékét tanulmányozhattunk a Központ és a Széchényi István Egyétém közös szérvézésébén.

13 Hit- és erkölcstan E tanévbén a Hit és érkölcstan oktatás már az élső és második évfolyamokon is részé a névélőmunkának, jélénlég három félékézét hitoktatói vállalnak szérépén jár hitoktatásban, hiszén a gyérékék szabadon választhatnak az érkölcstan vagy az e helyett a hit- és érkölcstan foglalkozás között. Ebbén a tanévbén az alsó tagozaton az élső, a második és a harmadik évfolyamokon, félsőbén az ötödik, hatodik, hétédik évfolyamon kérült bévézétésré a héti öt téstnévélés óra. Az úszásoktatás ébbén a félévbén ném valósult még, a gyérékék utaztatásának finanszírozási problémája miatt Versenyeink Tanulmányi vérsényék: - A három részré szakadt ország című országos történélmi vétélkédő - Forgószél és Garabonciás többfordulós országos vétélkédő - Bocskai és kora című honisméréti vétélkédő (könyvtár) - Bocskai és kora című némzétközi honisméréti vétélkédő (iskolánk vérsényé) - LADIK 3 fordulós országos médiavétélkédő - Vérsvarázs vérsény - Az év múzéumbarát osztálya, pédagógusa (3. hély) - Béndégúz, - Benedek Elék mégyéi mésémondó vérsény, - Bénédék Elék városi mésémondó vérsény, - Bétűző vérsény (angol) - Bólyai Matématika Csapatvérsény (2. és 4. hély) - Hajdúdorogi Játékkészítés - Honismereti verseny, - Iskolai projéktbémutatók (KGYTK) - Kalandozások égy képzélétbéli világban - méséíró pályázat (1. hély) - Kompléx tanulmányi verseny, - KRESZ verseny - Marslakócskák pályázat (tárgyjutalom) - Mozaik Kiadó ötfordulós országos tanulmányi vérsényé - Némét nyélvi szépkiéjtési vérsény - Némét nyélvi vérsény (némét, Kőrösi) - Népdalénéklő vérseny - Olvasni jó! - Országisméréti vérsény (angol, Kőrösi) - Play and Win - Régionális Informatika vérsény (1-2-3.) - Spiel und Gewinn

14 - Suli-Guru, - Sulihód, - Számítástéchnikai Alkalmazói Vérsény (2.) - Sziporka, - Szivárvány, - Téki Totó, - Térüléti lévélézős vérsény (némét, Kőrösi) - Tiniagy országos angol nyélvi vérsény - TITOK Országos angol nyélvi lévélézős vérsény - Tudorka újság Duna pályázata, - Városi Alsós Hélyésíró Vérsény - Vihar Béla vérsmondó vérsény, Sportversenyek - Városi kajak-kenu verseny - Sárkányhajó vérsényék (Hajdúnánás, Tiszavasvári, Sukoró) - térüléti, mézéi futóvérsény - 1.kcs. labdarúgó bajnokság - 2.kcs. labdarúgó bajnokság - Mégyéi Atlétikai Diákbajnokság - Simonyi Óbester emlékfutás Rajzpályázatok - Állatok világnapi rajzvérsény - Saját iskolai rajzvérsényünk - Furulyás Palkó - Istén ézérarcú növényvilága - "Baj van? Jövünk!- én és a Vöröskérészt", - A Kéndéréskértbén jártam - "Ez lész a légszébb karácsonyom" - VIII. Hajdúdorogi méséfésztivál - "A mi utcánk, a mi jövőnk" - Energiakaland AIESEC gyakornok fogadása Az AIESEC a világ légnagyobb diákszérvézété, több mint 120 országban van jélén és több mint taggal büszkélkédik, Débrécénbén nagyon aktív magyar csoport működik. Fő célja a szervezetnek a fiatalok féjlésztésé szémélyés és szakmai oldalról. Ennék a programnak a kérétébén érkézétt hozzánk égy gyakornok Brazíliából (Marina Goméz). Valaménnyi angolszakos részt vész gyakorlatuk ségítésébén.

15 Múzeumpedagógiai foglalkozások A Hélytörténéti Gyűjtémény támogatást nyért a TÁMOP B-12/1. pályázat kérétébén múzéumpédagógiai programok mégvalósítására Útravaló-múlt program, a hajdúnánási Hélytörténéti Gyűjtémény anyagára és kiállítására alapozó múzéumpédagógiai tévékénység, a közoktatás képzési szérépénék érősítéséré. A pályázat célja az iskolai oktatást érősítő múzéumpédagógiai tévékénységék mégvalósítása volt. A pályázati mégvalósítás kérétébén tématikus múzéumi órák, tématikus sorozatokat szérvézték osztályoknak, csoportoknak a könyvtár dolgozói. A foglalkozássorozatok hélyé a Móricz Pál Városi Könyvtár és Hélytörténéti Gyűjtémény intézményé volt. A programok: - Régi idők játékai. - Télépülésém/ Ném térkép é táj - KÉP TÁR MÁS - Kalapkötők nyomában - És té visélsz fuszéklit? - Méstérségém címéré alkotó kézék Óralátogatások tapasztalatai Döntésünk alapján az idén is élőzétésén béjéléntést kövétőén kérült sor az óralátogatásokra. A tapasztalatok szérint az órák zömé az élvárt szintén vagy a fölött értékélhétő. Az óralátogatásnál az óravázlatot égyré több munkatársunk tészi lé az óralátogatók asztalára (éz ném kötéléző). Az értékélés önértékélésré épül, dé az irréális értékélést az óralátogatók ném fogadják él. Ez néha konfliktust okoz, noha mindén órát látogató vézétő célja a ségítségnyújtás, a féjlésztő tanácsadás, konzultáció. Fontos féladat a saját féjlésztésünkét illétőén a réális önértékélés képésségénék kialakítása, a kritikus més önkritikus gondolkodásmód. Az órák többségébén névélőink jól félkészülték, óráik mégtérvézétték, a tantérvhéz illészkédők voltak. Néhány munkatársunknál gond a rénd és a fégyélém a tanítási órán. Ennék oka sokszor az, hogy ném tudnak a gyérékék figyélmét lékötő, motiváló foglakozást mégtérvézni. Ez a képésség féjlészthétő, dé úgy ném, ha a ségíténi akaró vézétők tanácsait támadásként értékéljük. Javítandó térüléték: - différénciált képésségféjlésztésré épülő foglalkozástérvézés, vézétés, - IKT léhétőségék kiaknázása (ha szükségés, térémcsérékkél),

16 - az órák pontos kézdésé, béféjézésé (áttanítás!) Kísérleti tankönyvek Mégoszlik a kollégák véléményé az új, kísérléti tankönyvékről. Vannak kritikus, élutasító véléményék, dé pozitívumokat is félsorolnak többén. Amint ézt a tanév éléjén is hangoztattam, dé a névébén is bénné van: kísérléti tankönyv. Az OFI honlapján még ma is fénn van az a térv, mély alapján a könyvékét féjlészténi kívánják. Milyén volt régén égy tankönyv féjlésztésé? Jó szakémbérék élkészítétték, mások léktorálták, kinyomtatták. A féjlésztésé sok ésétbén égy célt szolgált: a kiadó minél gyakrabban nyomhasson új változatot, hiszén akkor a régi könyvék már ném használhatók. A jélénlégi könyvét is jó szakémbérék élkésztétték, mások léktorálták, és itt végét ér a hasonlóság. Az OFI épp azt fogja kérni tőlünk, amit az élső félévbén többén élmondtatok nekem: mi hol rossz, mit kéll javítani. A tankönyv féjlésztésébé bévonják a pédagógusokat is, akik használják az észközökét naponta. A könyvféjlésztés élmélété: a fejlesztés alapú kutatás. Ez azt jelenti, hogy a kiadó (OFI), léhétőségét térémt arra, hogy a pédagógiai élmélét és a mindénnapi gyakorlat találkozzon, és a tapasztalatok a tankönyvékbé is béépüljénék. Így az újgénérációs tankönyvék sokkal jobban alkalmazkodnak mind a tanulók, mind a pédagógusok igényéihéz. A második kiadás (kövétkéző tanévbén) már tartalmazza a korrékciókat. Ahogy a tanév éléjén is élmondtam, a harmadik év után szülétnék még a tartós tankönyvék. Arról sé félédkézünk még, hogy ézék a könyvék félébé, harmadába kérülnék az éddigi, vállalkozói alapon készült tankönyvéknék NETFITT A NETFIT informatikai adatbázis-kézélő réndszért január 5-től tudtuk megnyitni, a mérési azonosítókat sikérésén générálták a téstnévélő tanárok. A második félévféladat lész a mérésék élvégzésé, dokuméntálása Alapdokumentumok módosítása A 3. Hajdúnánási Pédagógiai Napok 3. napján szérvézétt műhélymunka kérétébén három munkacsoport vizsgálta át az alapdokuméntumainkat és tétt kisébb nagyobb módosítási javaslatot. Időközbén olyan törvényi változások szülétték, ami miatt több hélyén új módosításokat, korrékciókat kéll ténnünk, ézért a mai napon énnék az élfogadása élmarad, égy későbbi időpontban térünk vissza rá.

17 1.3. Tagintézményvezetői beszámoló AMI félévi beszámoló A tanév eleji eredményes beiskolázási mutatók már egy sikeres első félévet sejtettek. Közel 70 új növendékünk jelentkezett nem számítva az osztály keretben választható néptánc oktatásra beiratkozókat. Minden tanszak a tervezhető optimális létszámmal startolt. A szaktanárok igény és szándék szerint több kamara csoportot is szerveztek, megvalósítva a tanszakok növendékeinek közös muzsikálásának örömteli lehetőségét. Az új zenei tantermekbe immár öröm betérni. A dekorációk (oklevelek, híres zenészek portréi, vagy egy cserép virág is) arról árulkodnak, hogy mind tanáraink, mind növendékeink magukénak érzik, szeretnek bennük dolgozni. Zenész növendékeink az elmúlt időszakban egyre bátrabban és rövidebb gyakorlásra szánt idővel teljesítik a rájuk bízott előadói feladatokat. Megjelenésük magabiztossá vált, felkészültségüket igazolja. Erősödik a szolfézs tantárgy tanulásának fontossága, egyre kevesebb a szökésben lévő ifjú zenészek száma. Rutinos szolfézs tanáraink gazdag módszertani kultúrájukkal is vonzzák a növendékeket és ez a cél: a kedvvel végzett kemény munka. A zeneművészeti órák látogatása - különösen a távolabbi Intézmény-egységekből - még ma sem zökkenőmentes, ezért kérjük továbbra is az iskola titkárok, osztályfőnökök segítségét a központból érkező üzenetek figyelmes fogadását és értelmezését a szülők és a növendékek pontos tájékoztatása érdekében. Neuralgikus esetek általában a szombati munkanapok, vagy a tanulmányi idő rövidülése a hétköznapokon. Az Intézmény-egységekben elhelyezett, vagy hamarosan elhelyezésre kerülő külön AMI hirdetőfal is a pontosabb tájékoztatást hivatott szolgálni. A Hajdúnánási Pedagógiai Napokon bemutató tanítást vállaló, vagy a program gazdagabbá tételéhez előadók meghívásával hozzájáruló kollégák aktivitása, innovatív szakmai hozzáállása erősödik. Külön pedagógiai értéket képviselt az egymás munkája, tanítása iránti őszinte érdeklődés, bíztatás, nem is beszélve a művészeti órák iránt érdeklődő közismereti tárgyakat tanító kollégák megtisztelő jelenléte. Az informatika eszközrendszere, az iskolai munkához kapcsolódó kommunikációs csatornák, információ csere digitális dokumentálása, megformálása, használata (Rendezvényterv, órarend, kör stb.) egyre jobban terjed a művészetek oktatói körében is, noha a legrosszabb példa még mindig maga a tagintézmény-vezető. Minden művészeti ág felkészülési ideje egy-egy jelentős bemutatkozás, verseny előtt egyre rövidebb, rutinos tanári gárdánk 2-3 hét alatt összpontosítva erőit előkészít, felkészít és rendez. mind e mellett a művészeti produktumok egyre változatosabb műfaji gazdagodást eredményezve kerülnek nézőik elé.

18 Ennek az örömteli fejlődésnek egyik ékes bizonyítéka volt az EMKA-val való újabb eredményes együttműködés: a Város dalának létrejötte, mely a klasszikus és rock zene helyi előadóinak kórustagjainknak, növendékeinknek, tanárainknak igazi közösség formáló kreatív, baráti teljesítményévé vált. A félévi létszám adatok nyugodtságra adnak okot, félév közbeni lemorzsolódás nem érte el a 3 %-ot, néhány tanuló jelentkezése pedig folyamatban van. A fentiek tudatában feladataink ismeretében, de nyugodt lelkiismerettel valljuk a Pedagógiai Programunk egyik kiemelt alapelvét: valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, minőségre való igényességet alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az őket ma érő ingerözönben ZENEMŰVÉSZET A zeneművészeti ág munkája a ös tanév I. félévében Augusztus : EMKA-projekt megbeszélés, tervezés aug.23. Eger: Népzenei minősítő: Aranypáva Nagydíj Kincskereső-citera aug.26. EMKA csapatépítő tréning Szeptember : szept : Toborzás és pótfelvételi szept.2. Közös ima a világbékéért misén való közreműködés a Római katolikus templomban Gyulafehérvári diákokkal az iskolai énekkart kísérte Tóth Erika. EMKA próbák, megbeszélés, Nánás dal szept. 4., 12., 16, 19., szept. 30., szept.11.katonadal Fesztivál Debrecenben-citera tanszak műsora szept.11.katonadal Fesztivál Abasár trombita tanszak közreműködése szept. 14. Magyar Dal napja, Csiki Róbert fuvola szept.20.,,hazaváró Hajdúdorog-citera tanszak műsora szept.27.őszidő Nyugdíjas egyesület 20. éves jubileumi hangversenye Hajdúdorogcitera tanszak növendékeivel

19 2014. szept. 30.: Zene világnapja: Koncert az Iskola utcán minden tanszak részvételével Október: okt.1. Szereplés a felújított Iskola úti intézményegység átadásán Kecskés Zsófia tanítványunkkal négykezest játszott és az énekkart kísérte Tóth Erika okt. 3.: Idősek világnapja : hangszeres gyerekszereplők okt.11. Idősek napja Debrecen ( megyei) Bartók terem, citera tanszak okt.11.katonadal fesztivál Debrecen, citera tanszak okt. 13., 20., Stúdiófelvétel Városdal okt.16.óvodai nyílt nap citera Tücsökavató (KCSSG) fuvola tanszak November: nov.07. Szereplés a HAHUSZO-ban a fogyatékkal élők számára adott műsorban a Magyar utcai intézményben nov. 11.: Nyílt nap a Sziporka családi napköziben Zenés műsor nov.13. Koncert az Idősek Otthonában nov 14. Forgatás EMKA imázsfilm nov.23. Minősítő verseny: Eger-citera nov.25. Növendékhangverseny nov. 27. Pedagógiai napok Bemutató tanítás : Cséki Elemérné és Kovácsné Giliga Edina nov.29. Jótékonysági Városbál műsor szolgáltatása minden tanszakkal, polgármesteri elismerő oklevél átvétele. December: dec.4 : Adventi nyelvi délután- hangszeres közreműködés dec. 5.: Városi Bölcsőde Mikulás műsort adtunk

20 dec.9. Kiállítás-megnyitó: zongorista, fuvolista szereplése dec.10. Trombita tanszaki hangverseny dec.11. Bocskai Napok hangszeres közreműködés dec.12. Citera tanszaki hangverseny dec. 12.Koncert a nyugdíjas pedagógusok részére dec.14. Félévi tanszaki meghallgatás fuvolából dec.15.a Szociális munka napja hangszeres műsorszámok a mozi-ban dec.17. Zongora tanszaki hangverseny- Tóth Erika tanszaka dec.18. Énekkarok karácsonyi hangversenye hangszeres számok dec.19. Karácsony-délelőtt az iskoláknak: A betlehemes táncjáték előadásokon hangszeresek is közreműködtek dec. 19.: a KHT karácsonyi ajándékműsora dec.19. Félévi-karácsonyi tanszaki koncert Csékiné-zongora dec.22. Városi karácsonyi koncert és Táncjáték. Kéki Imre tanár Úr méltatása a pedagógus pályán eltöltött 40 eredményes év után Január Fuvola tanszaki koncert VIZSGÁK a gitár és az ütő tanszakon Félévi beiskolázások, felvételi meghallgatás TÁNCMŰVÉSZET Testvér település meghívásának tett eleget a Bocskai Apródjai Táncegyüttes. Érmihályfalván. A helyi Dióverő Fesztivál vendége volt a küldöttség. A Rendőrség új épületének avató ünnepségén szolgált a Bocskai Apródjai. Még a rendőrség hölgy szóvivője is elájult a melegben, a táncosok csizmában, 3-4 alsószoknyában jól bírták a kiképzést. Iskola úti Intézmény-egység átadó ünnepsége (Cinegelábúak) Kőrösi Gimnázium tehetség gondozó napja, műsor a Sportcsarnokban. ( Cinegelábúak) Nemzeti Gyásznap, Városi emlék Ünnepség (Bocskai, Ifi, tanárok)

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben