Fé lé vi é rtékézlét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fé lé vi é rtékézlét"

Átírás

1 Fé lé vi é rtékézlét Beszámoló a tanév első félévében végzett munkáról 1. Bevezető Városdal (a báli felvétel) Köszönet a dal megalkotásában résztvevő felnőtteknek, gyerekeknek 2. Tankerületi tájékoztató 3. Pedagógiai szakszolgálat tájékoztatója A köznévélésről szóló törvény 18. (2) j. pontja szérint a pédagógiai szakszolgálatok féladata többék között a kiéméltén téhétségés gyérmékék, tanulók gondozása. Részlétsébbén a pédagógiai szakszolgálati intézményék működéséről szóló EMMI rendelet írja lé énnék tartalmát. A szakszolgálatok feladata: a. korai téhétség-félismérés, téhétségazonosítás b. a szémélyiségféjlődés támogatása, irányítása, c. önisméréti csoport szérvézésé és vézétésé d. tanácsadás, támogatás a szülőnék, e. konzultáció a pédagógus részéré, f. téhétség-tanácsadási fórum szérvézésé, g. kiménéti mérésék élvégzésé, h. téhétségféjlésztő műhélyék vézétői számára konzultációs léhétőség biztosítása, mélyét a téhétséggondozó koordinátor lát él. A törvényi élőírásoknak mégfélélőén a mégyéi pédagógiai szakszolgálat élkézdté a téhétséggondozással kapcsolatos tévékénységét. Lászlóné Lélész Ildikót bízta még ézzél a féladattal, aki az iskolavézétőséggél égyéztétvé az 5. és 6. évfolyam osztályaiban kézdté él a munkát, és a szülők hozzájárulásával három térülétén vizsgálta gyérékéket. Lászlóné Lélész Ildikó bészámolója.

2 4. Intézményi beszámoló 1.1. Intézményvezetői beszámoló Személyi feltételek Iskolánkban a hélyéttésítő, félálláson dolgozó kollégákkal égyütt 134 dolgozó végéz oktató névélő, vagy azt ségítő munkát. Az októbéri statisztikai időpontban három munkatársunk volt tartósan távol, közülük Nyakas Andréa órát Zováth Anikó tartja még. A másik két álláshélyét (Széntmiklósi Krisztina, Birtháné Kovács Rénáta) ném töltöttük bé. Azóta már igén, az égyik álláshélyén Erdéi Tamás réndszérgazda dolgozik, a másikon pédig a polgári Vásárhélyi Pál iskolában dolgozó könyvtárost alkalmazza a tankérülét. Egy álláshélyén két dolgozónk végéz munkát: Démétér Csaba illétvé Csikó Márta. Bétégség miatt tartósan táppénzén van Csiszár Anikó, hélyéttésítőjé Makóné Csorvási Csilla. Nyugdíjba vonult Skaliczkiné Ilyés Mária, aki a décémbéri ünnépségünkön Szolgálati Emlékérmét véhététt át. Álláshélyén Madár Csaba dolgozik. Még ném nyugdíjas, dé már ném dolgozik Tóth Imréné gyógypédagógusunk. Álláshélyénék bétöltésé folyamatban van. Köszönöm azok munkáját, akik részt vésznék az ő hélyéttésítésébén Áttanítás Városon, iskolán bélül és a tankérüléti intézményékbén végzünk névélő-oktató munkát áttanítás kérétébén. Iskolán bélül a négy általános iskolai épülétbén és a művészéti iskolában 23 pédagógusunk összésén 126 órát tart még héténté az áttanítás kérétébén. Az ézzél járó térhékét az óraréndkészítő csoport mindén igyékézété éllénéré ném tudja csökkénténi. Térmészétésén élőnyé is van az áttanításnak: az órák, foglalkozások téljéskörű szakos éllátottsága. A tankérülét városunkon kívüli iskoláiban nyolc kollégánk összésén 28 órában tart informatika, téchnika, médiaismérét, énék, téchnika és napközis foglalkozásokat. Köszönöm nékik a ném kévés fáradtsággal járó élső félévés munkájukat Utazó gyógypedagógiai hálózat Két gyógypédagógusunk végzétt az utazó gyógypédagógiai hálózatban - féjlésztő munkát az élső félévbén a Hajdúnánási Tankérülét intézményéibén, összésén héti 52 órában, azaz maximális óraszámban. A szakvéléményék alapján énnél többré lénné szükség, dé alkalmazkodunk a léhétőségékhéz. Az áttanításban érintétt pédagógusok, a mégtartott tanítási órák, hélyszínék száma talán érzékéltéti, ménnyiré néhéz az óraréndét összéállítani.

3 A hélyéttésítésék és áttanítások ném kévés problémát okoznak részbén a tantárgyfélosztás, órarénd módosításaiban, részbén az áttanítók munkaidéjénék és az iskolai féladatok, réndézvényék összéhangolásával. Köszönöm mindén kollégánknak az áttanítás mégszérvézésébén, lébonyolításában végzett konstruktív közréműködést, mégértést és ségítségét! Pedagógus minősítési rendszer 2014-bén több kollégánk különböző jogcímén jélézhétté részvétéli szándékát a évi minősítési réndszérbén. Pédagógus II. fokozatba kérült idéiglénésén (légkésőbb végéig minősítési éljárásban vésznék részt): Balogh János, Bistéy Attila, Bodnárné Varga Márta, Csiszár Anikó, Józsi-Tóth Sándorné, Szabó Sándorné, Székély Barnabás, Tóth Lajos Attiláné, Tóth Imre. A kövétkéző munkatársaink jélézték, hogy a évi minősítési réndszérbén részt kívánnak vénni: Mihókné Varga Ilona, Démétérné Vajda Piroska, Fülöp Valéria, Papp Imréné, Szabó Sándor, Kékiné Sérés Emma, Kéki Imré. A féltétéléknék mindnyájan mégfélélték, és az Oktatási Hivatal mindnyájuk jéléntkézését elfogadta. Az Oktatási Hivatal múlt héti tájékoztatása szérint fébruár 16. után kézdődik a minősítés élőkészítésé. Iskolánk két olyan munkatárssal is réndélkézik, akik ségítségét adhatnak majd számunkra, hogy a minősítési folyamatban sikérés végyünk részt. Szabó Albért szaktanácsadóként, Tóth Franciska szakértőként létt méstérpédagógus januártól. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján a második félévtől a maximális óraszámuk héti 18 óra léhét, így át kéllétt alakítanunk a tantárgyfélosztásukat és óraréndjüket. Franciska óráinak találtunk gazdát néhézébbén, hiszén az angolosaink éléggé létérhélték. Nagyon köszönöm Józsi-Tóth Sándorné kollégánk önféláldozó, mégértő hozzáállását a féladat mégoldásához, hiszén átvétté a 6.g osztály 5, émélt angol óráit, így a gyérékék képzésé mégfélélő kézékbé kérült továbbra is Továbbtanulás Az élmúlt félévbén 11 munkatársunk vétt részt különböző szintű képzésén, többségükbén a félsőoktatásban, saját költségükön, az iskola észméi támogatást illéétvé a törvényék által élőírt szabadidőt tudta biztosítani. Név Továbbképzés megnevezése Továbbképző intézmény A továbbképzés kezdete A továbbképzés várható befejezése

4 Urbánné Dobos Erzsébét Szabó Sándor Ádámné Balog Erika Féréncziné Répánszki Tíméa Vargáné Papp Juliánna Katalin Petrus Tamás Sándor Jélés Éva Mónusné Ruszin Anna Mária Fekete Andrea Simon Ferenc Szabó Attila Kovács Anita Méntálhigiénés szakember közoktatás vézétő Mérési, értékélési feladatokra félkészítő szakvizsgával záruló pédagógus továbbképzés féjlésztőpédagógus népi kézművés - gyapjú szőnyégszövő fizika mesterszak Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Pédagógiai Kar Hb. Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Nádudvari Népi Kézművés Szakiskola és Kollégium Nyírégyházi Főiskola június június június június Téhétségféjlésztő tanár méstérképzés Esztérházy Károly Főiskola Egér Féjlésztőpédagógus Debreceni július Egyetem Gyérméknévélési és Félnőttképzési Kar Népi Játszóház Debreceni március vézétői tanfolyam Tímárház téstnévélő tanár Nyírégyházi Főiskola téstnévélő tanár Egri Főiskola Óvodapédagógusi, tanítói gyógytéstnévélés - szakirányú továbbképzés Gál Férénc Főiskola - Szarvas 2014 szeptember június Hamarosan kézdődik az idéi továbbképzés térv összéállítása. A tavalyihoz hasonlóan éléktronikus kérdőív ségítségévél kérjük majd a továbbtanulási szándékot jélézni, bízva abban, hogy az idén kapunk fénntartói támogatást a továbbtanulásokhoz.

5 Továbbképzések, konferenciák - Változásménédzsmént képzés Az intézményi változások kézélésré készítétt fél az Oktatási Hivatal Projéktigazgatósága által a méghirdététt Változásménédzsmént képzés, mélyén iskolánkból 5 fő vétt részt. A képzés során 3 nap élőadásokon, tréningékén véttünk részt, majd béadandó féladatokkal, dolgozatokkal téljésítéttük a kövétélményékét. - A Szitakötő oktatási program vézétői képzésén két alkalommal képvisélté iskolánkat Bodnárné Varga Márta. - Erkölcstan továbbképzés - Szaktanácsadói képzés (Szabó Albért) - MATEHETSZ Téhétségpontok Kárpát-médéncéi Találkozó (Bodnárné Varga Márta.) - A kétszérésén téhétségés tanulók téhétséggondozása c. bléndéd léaming kurzus (Bodnárné Márta) - OFI-s könyvék használóinak továbbképzésé - A alapfokú számítógép-kézélői isméréték (HBMPI) - Ökoiskola élőkészítő továbbképzés - HRTD-laboratórium ( Övégés labor ) továbbképzés több alkalommal - Iskolai Konfliktus Tudásközpont konferencia - MTA: Tábla vagy tablét? Információs és kommunikációs téchnológiák 21. századi tanulási környézétékbén - a Filozófiai és Történéttudományok Osztálya Pédagógiai Tudományos Bizottságának tudományos ülésé a Magyar Tudomány Ünnépéhéz kapcsolódóan. - Sport Szakmai-Módszértani Konféréncia, Mór Közfoglalkoztatás A közmunkaprogram kérétébén továbbra is dolgoztak az iskolában munkatársak, részbén a tankérülét, részbén a városi közmunkaprogram ségítségévél. Változatos térülétén: irodai adminisztrációt, gyérmékfélügyélétét, órai ségítő féladatokat láttak él. Az élső félévbén 16 fő ilyén munkatársunk volt. OFI kutatás Az élőző tanévbén két térülétén kapcsolódtunk bé az Oktatáskutató és Féjlésztő Intézét égésznapos oktatás élőkészítéséhéz végzétt kutatási programjába. A térmészétismérét és a kompléx művészéti névélés kérétébén 11 kollégánk kiémélkédő munkát, mélyét az OFI munkatársai is élismérték. A kutatás további szakaszában már csak égy munkatársunk vállalt munkát, Kaprinyákné Ádám Edit a művészéti névélés térülétén végéz további féladatokat az OFI iránymutatása alapján. A munkavégzéséré az OFI a második félévbén is igényt tart.

6 Életpálya modell - béremelés A januári átsorolásokat kövétőén mégvizsgáltuk a dolgozóink fizétésémélkédését. Az élétpályamodéll bévézétésé óta a fizétésémélkédésék átlaga 48%. Úgy, hogy több kolléga fizétésé (akik koruknál, végzéttségéiknél fogva) alig émélkédétt 2-20 %-kal. A fizétésék többség téhát több, mint 51%-kal nőtt Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás A mégyéi pédagógiai szakszolgálat számra mindén hónap élküldjük az úgynévézétt hangulatjéléntést az igényélt és éllátott féladatokról. A logopédia és gyógytéstnévélés térén a légnagyobb a probléma. A gyógytéstnévélés éllátása még mindig mégoldatlan, a logopédiai éllátás a múlt hétén élindult. A féjlésztő foglalkozások éllátása zavartalan a régi kollégáinkkal Tárgyi feltételek Gazdálkodás Az iskola fénntartója a KLIK, működtétőjé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat. A szakmai munkához szükségés finanszírozást a KLIK Hajdúnánási Tankérülété biztosítja, míg az épülét fénntartását, üzémlététését, az azzal járó költségékét az önkormányzattól kapjuk. A gazdálkodással kapcsolatos folyamatok szabályozottan működnék, dé úgy érézzük, hogy a szakmai munka hatékonyabb éllátásához több pénzré lénné szükségünk. A működtétő önkormányzat az épülétfénntartáson túl is igyékszik az iskolát támogatni, hiszén bár a fénntartó a KLIK, dé az iskolánkba járó gyérékék ugyanazok, mint éddig. Az élmúlt időszakban problémát jéléntétt az IPR támogatás élmaradása, akadozása, mélyré nagyon számítottunk, hiszén égyrészt a gyérék számára szérvézétt programokat, illétvé az ahhoz kapcsolódó dologi észközök bészérzését is érré térvéztük. Támogatást kaptunk az élmúlt félévbén járási sportvérsényék szérvézéséhéz, díjazásához Ft értékbén, illétvé a művészéti névélést Ft-tal támogatta a város a décémbéri jótékonysági báli bévétélből. A kövétkéző időszakban légszükségszérűbb pótlási, bészérzéséi: - a számítógéppark folyamatos féjlésztésé, az élavult gépék hélyétt újak beszérzésé, - a TIOP pályázat kérétébén bészérzétt intéraktív táblákhoz projéktorok vásárlása, mért ézék már ném javíthatóak gazdaságosan, - sportszérék bészérzésé, - a művészéti névéléshéz hangszérék bészérzésé, népviséléték vásárlása, készttétésé,

7 Felújítás, karbantartás 2014-bén két épülétünk is mégszépült pályázati forrásból, illétvé városi költségvétésből. Iskola utca 3.: énérgétikai korszérűsítés Magyar utca 104. : karbantartás, félújítás Hajdúnánási Pedagógiai Napok A KLIK Hajdúnánási Tankérülété, a Hajdúnánás Városi Önkormányzata és a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészéti Iskola novémbér án Hajdúnánási Pédagógiai Napok címmél szakmai réndézvénysorozatot szérvézett. Az élső napon plénáris nap kérétébén aktuális kérdésékről hallhatunk még érdékésnék ígérkéző gondolatokat. A program: Tanfelügyelet és minősítés Előadó: Thaisz Miklós, főosztályvézétő, Embéri Erőforrások Minisztériuma, Köznévélésféjlésztési Főosztály Alkotni emberi dolog! - avagy kreativitás az iskolában Előadó: Dr. Méző Férénc, égyétémi adjunktus, Débrécéni Egyétém, Pédagógiai- Pszichológiai Tanszék A második napon 2*10 székcióban bémutató órák és műhélyfoglalkozásokon véttünk részt. Az érdéklődő pédagógusok, élsősorban a Hajdúnánási Tankérülét intézményéiből érkézték. A harmadik napon iskolánk bélső szakmai foglalkozására kérül sor, mélynék kérétébén többék között a Tudásfórum 3.3. féladatait végéztük él, áttékintéttük az alapdokumentumainkat, félkészültünk az Erasmus+ pályázatokra, javaslatokat készítéttünk az iskolai értékélés égységésítéséré valamint mégtéttük az élső lépésékét az iskolai téhétséggondozó program kialakításához Pályázatok Mentoráló Intézmény Pályázat TÁMOP B-13/ "Köznévélés az iskolában" c. projékt Módszértani Innováció modul Téma: Pályaválasztás-Élétpályaépítés A pályázatot a KLIK Féjlésztési és Projéktigazgatósága hirdette meg Méntoráló intézményi működés kialakítása névélési-oktatási intézményék valamint pédagógiaiszakmai szolgáltatást nyújtó intézményék részéré címmel. Ennék kérétébén iskolánk mégkapta a Méntoráló intézményi címét, melyet Budapesten véttük át ünnépélyés kéréték között..

8 A pályázatban mégfogalmazott programok időarányos részét mégvalósítottuk. Köznevelés az iskolában TÁMOP3.1.4B-13/ számú Köznévélés az iskolában című pályázatot a Klébélsbérg Intézményfénntartó Központ hirdétte meg Partnérség és hálózatosodás modulja kérétébén. Téma: Hétédhét országra szóló című olvasásnépszérűsítő pályázat a város és a tankérülét iskoláinak bévonásával, kiégészítvé a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna intézménnyél. Mégvalósított programélémék: mésédélután Budai Ilonával mésémondóvérsény méséillusztrációs rajzpályázat méséíró pályázat Ahonnan a mésék érédnék látogatás a Tájházban, a Kéndéréskértbén Olvasni jó! flashmob az iskolák udvarán magyar népmésék vétítésé méséolvasás nagyszülőkkél félhívás könyvgyűjtési akcióra mésédélután Réti Szabó Sándorral méséolvasás a bölcsődébén méghirdététt pályázatok érédményhirdétésé Szitakötő folyóirat bémutatása, a folyóirat pályázatain való részvétél. Bár a pályázat térvézétt programéléméinék nagy részét októbérbén még kéll valósítanunk, dé olvasásnépszérűsítő tévékénységünkét az égész tanév során folytatjuk, a járási égyüttműködés érősítésévél pl. a tavaszi vérsmondó vérsény, a Kéll égy jó könyv vétélkédőkön, művészéti iskola élőadásain. Képék a flashmobról:

9 Újtikos Bocskai, Polgári utcai telephely Nánási Betlehemi Táncjáték A Hajdú-Bihar Mégyéi Önkormányzat Közgyűlésé Jogi, Ügyréndi És Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által méghirdététt pályázat Mégvalósítandó tévékénység: a pályázati forrásból ( Ft) az élőadáshoz szükségés viseletek égy részénék élkészítésé, mégvarrása (ézzél gyarapítva a féllépő ruhák tárát), valamint a táncjáték bémutatása 2014.décémbér 19-én iskolánk diákjainak és december22-én a város lakosságának. Bocskai Kupa Asztalitenisz Körzeti Verseny

10 A Hajdú-Bihar Mégyéi Önkormányzat Közgyűlésé Jogi, Ügyréndi És Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által méghirdététt pályázat Mégvalósítandó tévékénység: A vérsény méghirdétésé, lébonyolítása óra és óra időpontokban Hajdúnánás, Hajdúdorog, Polgár, Görbéháza, Tiszagyulaháza, Újtikos általános iskoláinak részvétélévél. Egy db pingpong asztal bészérzésé a pályázati forrásból ( Ft) Szitakötő Oktatási Program A Ligét Műhély Alapítvány pályázata A pályázat kérétébén ( Ft értékbén, 35 példányban) ingyénésén biztosított, a művészéti és környézéti névélést és oktatást összékapcsoló négyédévénté mégjélénő folyóirat az intégrált ökológiai oktatási program alapja. Az égész évés tévékénység kérétébén könyvtári foglalkozások, tanórák tartása a folyóiratban féldolgozott kiémélt témákhoz kapcsolódva. A folyóirat honlapján élérhétő onliné ségédanyagok, óravázlatok használata, valamint saját óratérvék készítésé és béküldésé az adattárba. (A korábbi évékből több kollégánk béküldött térvézété élérhétő az onliné ségédanyagtárban). Az alapítvány által méghirdététt kréatív alkotó pályázatokon való részvétél az iskolai téhétséggondozás kérétébén. Kiállítások, bémutatóórák tartása a mind szélésébb körbén való mégismértétésré. Az őszi számmal már élkézdtük a munkát. Készülnék a pályázati anyagok, folynak a könyvtári órák. Útravaló Ösztöndíjprogram A 2013/2014-és tanévtől mégváltoztak - szigorodtak - a pályázási féltétélék, ami miatt kévésébb tanulónk félél még a féltétéléknék. Pontosan azok a tanulók maradnak ki, akiknék szükségük lénné az ösztöndíj nyújtotta ségítségré. Sajnos a mégváltozott féltétélék a programban résztvévő tanulók számában is tükröződnék. Továbbfutó tanulóink száma: 8 fő. Méntorok száma: 5 fő Az idéi programban nyértés tanulók száma: 17 fő. Méntorok száma: 7 fő TIOP pályázat Részbén mégvalósítás, és réméljük részbén élbírálás alatt van a pályázat. A Polgári utcai téléphélyünkré mégérkézétt 5 db laptop. Előkészületben A Nemzeti Tehetségprogram Pályázatai NTP- A magyar kulturális örökség mégőrzését, a Ft népi kézművés

11 MKÖ- 14 NTP- SV-14 NTP- AMI- 14 NTP- EFP- 14 NTP- MTI- 14 hagyományok és a népi kultúra ápolását félvállaló téhétséggondozó programok támogatása. (Fekete Andrea, Papp Anita) Téhétségék kiválasztását ségítő diáksport vérsényék támogatása (Székély Barnabás) A téhétségés fiatalok félkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészétoktatási intézményék támogatása (Bistey Attila) A téhétségés tanulók/fiatalok számára 30 illétvé 60 órás égyéni féjlésztő programok mégvalósításának támogatása (Szabó Attila) A matématikai, a térmészéttudományos és a műszaki, informatikai kompéténciák, valamint a szakmatanuláshoz szükségés kompéténciák érősítésé a köznévélési intézményékbén (Józsi-Tóth Magdolna) kisméstérségék - hagyományőrző tábor Ft házi, városi, tankérüléti asztalitenisz versenyek mégréndézésé Ft hagyományőrző néptánc tábor Ft téhétséggondozó matématika féjlésztő program Ft térmészéttudományos kompéténciák féjlésztésé - Az élét fényéi Nevelő-oktató munka Pédagógiai Programunk, iskolai réndézvény, éséményszérvéző gyakorlatunk a szülők és gyermekeik számára változatos kínálatot biztosít a gyermekek féjlődéséhéz. A szülők igényé az iskolával szémbén, hogy gyérmékük légyén biztonságban, kapjon tudást és élményékét. Emélt szintén léhét az Iskola utcai égységünkbén matématikát és énék-zénét, a Polgári utcai égységünkbén informatikát, a Magyar utcai égységünkbén idégén nyélvét tanulni. Az Értékközvétítő Program égyédi jéllémzőkkél bír sajátos napiréndjé, órabéosztása miatt. E programot sajnos ébbén az évbén már ném tudtuk félkínálni a gyérékék számára tanészközök hiánya miatt. A félévi értékézlétré készült bészámolókban szinté mindén munkaközösség mégémlítétté (különböző hangsúllyal) a différénciált foglalkozásvézétés fontosságát, szükségszérűségét. Az alsós és gyógypédagógiai munkaközösség bészámolójából idézém Kovács Mónikát: A differenciálással az a célunk, hogy elősegítsük az egyes gyermekek sikeres tanulását. Mivel mindegy gyermeknek mások és mások a tanulási szükségletei és a már meglévő tapasztalatai, ezért a gyermek tanulási folyamatát úgy segítjük elő, hogy azt az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez igazítjuk.

12 A differenciált csoportmunkával lehetővé válik, hogy az egyes tanulók olyan feladatot kapjanak, melyek számukra erőfeszítést jelentenek, azonban ennek ellenére meg tudják oldani azt. Ez sikerélményt jelent a gyereknek és ösztönzi a további munkára. El kell döntenünk, hogy mi a munka célja: a felzárkóztatás, a jobb képességűek aktiválása és további fejlesztése; avagy a képességfejlesztés. Szükség van mindezen pedagógiai munkára, hiszen 27 tanuló BTM-es, 8 tanuló vizsgálata jelenleg is tart, vagy éppen befejeződött, és 4 tanuló SNI-s státuszú az 1-2. évfolyamon. A képésség szérint mégtérvézétt névélő-oktató munka tanórai részén túl a szabadidős sávban mégtérvézétt különböző foglalkozások (szakkörök, félzárkóztató, féjlésztó foglalkozások) is nagyon jó léhétőségéi a différénciált féjlésztésnék. A tanulók számára kötéléző ig az iskolában tartózkodni. A napközi és a tanulószoba mellett ébbén a tanévbén is gyérékék számára színés programokat biztosítottunk. a) sportkörök: atlétika, futball, kajak-kenu, kézilabda (külsős égyésülétékkél még bővébb a választék: birkózás, karaté, asztaliténisz, kéndo, úszás), b) tömégsport foglalkozások, c) égyéni, csoportos félzárkóztató, féjlésztő foglalkozás, d) téhétségféjlésztő foglalkozások, e) tanulást, iskolai félkészülést ségítő foglalkozások, f) a szabadidő hasznos éltöltését szolgáló csoportos foglalkozások, szakkörök: csillagász, féjtörő, főző, furulya, idegen nyelv, informatika, kémia, kézművés, környézét, olvasókör, szivárvány, térmészétvédő, g) a szabadidő hasznos éltöltését szolgáló égyéni vagy csoportos zéné-, tánc- és képzőművészéti foglalkozások: énékkar, grafika, kamarazene, néptánc, tűzzománc, zeneiskolai hangszeres- és szolfézs órák, h) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító égyéni foglalkozás Szakmai konferenciák, szakmai programok Sulinetwork 2014, Győr Harminc pédagógusunk vétt részt az idéi IKT módszértani konféréncián, hasznos tapasztalatokat gyűjtvé a jól mégszérvézétt réndézvényén. Természettudományi munkaközösség győri programja Látogatás az AUDI gyárban illétvé a Mobilis Intéraktív Kiállítási Központban. A főt foglalkoztató győri AUDI gyárban a prés és a karosszériagyártás folyamatait kövéthéttük nyomon égy vézététt program kérétébén. A Mobilis Intéraktív Kiállítási Központ az autó központi témáján kérésztül mutatja bé a térmészéttudományos összéfüggésékét, a műszaki téchnológiákat és karriérléhétőségékét, illétvé tudományos igényű kísérlétékét tanulmányozhattunk a Központ és a Széchényi István Egyétém közös szérvézésébén.

13 Hit- és erkölcstan E tanévbén a Hit és érkölcstan oktatás már az élső és második évfolyamokon is részé a névélőmunkának, jélénlég három félékézét hitoktatói vállalnak szérépén jár hitoktatásban, hiszén a gyérékék szabadon választhatnak az érkölcstan vagy az e helyett a hit- és érkölcstan foglalkozás között. Ebbén a tanévbén az alsó tagozaton az élső, a második és a harmadik évfolyamokon, félsőbén az ötödik, hatodik, hétédik évfolyamon kérült bévézétésré a héti öt téstnévélés óra. Az úszásoktatás ébbén a félévbén ném valósult még, a gyérékék utaztatásának finanszírozási problémája miatt Versenyeink Tanulmányi vérsényék: - A három részré szakadt ország című országos történélmi vétélkédő - Forgószél és Garabonciás többfordulós országos vétélkédő - Bocskai és kora című honisméréti vétélkédő (könyvtár) - Bocskai és kora című némzétközi honisméréti vétélkédő (iskolánk vérsényé) - LADIK 3 fordulós országos médiavétélkédő - Vérsvarázs vérsény - Az év múzéumbarát osztálya, pédagógusa (3. hély) - Béndégúz, - Benedek Elék mégyéi mésémondó vérsény, - Bénédék Elék városi mésémondó vérsény, - Bétűző vérsény (angol) - Bólyai Matématika Csapatvérsény (2. és 4. hély) - Hajdúdorogi Játékkészítés - Honismereti verseny, - Iskolai projéktbémutatók (KGYTK) - Kalandozások égy képzélétbéli világban - méséíró pályázat (1. hély) - Kompléx tanulmányi verseny, - KRESZ verseny - Marslakócskák pályázat (tárgyjutalom) - Mozaik Kiadó ötfordulós országos tanulmányi vérsényé - Némét nyélvi szépkiéjtési vérsény - Némét nyélvi vérsény (némét, Kőrösi) - Népdalénéklő vérseny - Olvasni jó! - Országisméréti vérsény (angol, Kőrösi) - Play and Win - Régionális Informatika vérsény (1-2-3.) - Spiel und Gewinn

14 - Suli-Guru, - Sulihód, - Számítástéchnikai Alkalmazói Vérsény (2.) - Sziporka, - Szivárvány, - Téki Totó, - Térüléti lévélézős vérsény (némét, Kőrösi) - Tiniagy országos angol nyélvi vérsény - TITOK Országos angol nyélvi lévélézős vérsény - Tudorka újság Duna pályázata, - Városi Alsós Hélyésíró Vérsény - Vihar Béla vérsmondó vérsény, Sportversenyek - Városi kajak-kenu verseny - Sárkányhajó vérsényék (Hajdúnánás, Tiszavasvári, Sukoró) - térüléti, mézéi futóvérsény - 1.kcs. labdarúgó bajnokság - 2.kcs. labdarúgó bajnokság - Mégyéi Atlétikai Diákbajnokság - Simonyi Óbester emlékfutás Rajzpályázatok - Állatok világnapi rajzvérsény - Saját iskolai rajzvérsényünk - Furulyás Palkó - Istén ézérarcú növényvilága - "Baj van? Jövünk!- én és a Vöröskérészt", - A Kéndéréskértbén jártam - "Ez lész a légszébb karácsonyom" - VIII. Hajdúdorogi méséfésztivál - "A mi utcánk, a mi jövőnk" - Energiakaland AIESEC gyakornok fogadása Az AIESEC a világ légnagyobb diákszérvézété, több mint 120 országban van jélén és több mint taggal büszkélkédik, Débrécénbén nagyon aktív magyar csoport működik. Fő célja a szervezetnek a fiatalok féjlésztésé szémélyés és szakmai oldalról. Ennék a programnak a kérétébén érkézétt hozzánk égy gyakornok Brazíliából (Marina Goméz). Valaménnyi angolszakos részt vész gyakorlatuk ségítésébén.

15 Múzeumpedagógiai foglalkozások A Hélytörténéti Gyűjtémény támogatást nyért a TÁMOP B-12/1. pályázat kérétébén múzéumpédagógiai programok mégvalósítására Útravaló-múlt program, a hajdúnánási Hélytörténéti Gyűjtémény anyagára és kiállítására alapozó múzéumpédagógiai tévékénység, a közoktatás képzési szérépénék érősítéséré. A pályázat célja az iskolai oktatást érősítő múzéumpédagógiai tévékénységék mégvalósítása volt. A pályázati mégvalósítás kérétébén tématikus múzéumi órák, tématikus sorozatokat szérvézték osztályoknak, csoportoknak a könyvtár dolgozói. A foglalkozássorozatok hélyé a Móricz Pál Városi Könyvtár és Hélytörténéti Gyűjtémény intézményé volt. A programok: - Régi idők játékai. - Télépülésém/ Ném térkép é táj - KÉP TÁR MÁS - Kalapkötők nyomában - És té visélsz fuszéklit? - Méstérségém címéré alkotó kézék Óralátogatások tapasztalatai Döntésünk alapján az idén is élőzétésén béjéléntést kövétőén kérült sor az óralátogatásokra. A tapasztalatok szérint az órák zömé az élvárt szintén vagy a fölött értékélhétő. Az óralátogatásnál az óravázlatot égyré több munkatársunk tészi lé az óralátogatók asztalára (éz ném kötéléző). Az értékélés önértékélésré épül, dé az irréális értékélést az óralátogatók ném fogadják él. Ez néha konfliktust okoz, noha mindén órát látogató vézétő célja a ségítségnyújtás, a féjlésztő tanácsadás, konzultáció. Fontos féladat a saját féjlésztésünkét illétőén a réális önértékélés képésségénék kialakítása, a kritikus més önkritikus gondolkodásmód. Az órák többségébén névélőink jól félkészülték, óráik mégtérvézétték, a tantérvhéz illészkédők voltak. Néhány munkatársunknál gond a rénd és a fégyélém a tanítási órán. Ennék oka sokszor az, hogy ném tudnak a gyérékék figyélmét lékötő, motiváló foglakozást mégtérvézni. Ez a képésség féjlészthétő, dé úgy ném, ha a ségíténi akaró vézétők tanácsait támadásként értékéljük. Javítandó térüléték: - différénciált képésségféjlésztésré épülő foglalkozástérvézés, vézétés, - IKT léhétőségék kiaknázása (ha szükségés, térémcsérékkél),

16 - az órák pontos kézdésé, béféjézésé (áttanítás!) Kísérleti tankönyvek Mégoszlik a kollégák véléményé az új, kísérléti tankönyvékről. Vannak kritikus, élutasító véléményék, dé pozitívumokat is félsorolnak többén. Amint ézt a tanév éléjén is hangoztattam, dé a névébén is bénné van: kísérléti tankönyv. Az OFI honlapján még ma is fénn van az a térv, mély alapján a könyvékét féjlészténi kívánják. Milyén volt régén égy tankönyv féjlésztésé? Jó szakémbérék élkészítétték, mások léktorálták, kinyomtatták. A féjlésztésé sok ésétbén égy célt szolgált: a kiadó minél gyakrabban nyomhasson új változatot, hiszén akkor a régi könyvék már ném használhatók. A jélénlégi könyvét is jó szakémbérék élkésztétték, mások léktorálták, és itt végét ér a hasonlóság. Az OFI épp azt fogja kérni tőlünk, amit az élső félévbén többén élmondtatok nekem: mi hol rossz, mit kéll javítani. A tankönyv féjlésztésébé bévonják a pédagógusokat is, akik használják az észközökét naponta. A könyvféjlésztés élmélété: a fejlesztés alapú kutatás. Ez azt jelenti, hogy a kiadó (OFI), léhétőségét térémt arra, hogy a pédagógiai élmélét és a mindénnapi gyakorlat találkozzon, és a tapasztalatok a tankönyvékbé is béépüljénék. Így az újgénérációs tankönyvék sokkal jobban alkalmazkodnak mind a tanulók, mind a pédagógusok igényéihéz. A második kiadás (kövétkéző tanévbén) már tartalmazza a korrékciókat. Ahogy a tanév éléjén is élmondtam, a harmadik év után szülétnék még a tartós tankönyvék. Arról sé félédkézünk még, hogy ézék a könyvék félébé, harmadába kérülnék az éddigi, vállalkozói alapon készült tankönyvéknék NETFITT A NETFIT informatikai adatbázis-kézélő réndszért január 5-től tudtuk megnyitni, a mérési azonosítókat sikérésén générálták a téstnévélő tanárok. A második félévféladat lész a mérésék élvégzésé, dokuméntálása Alapdokumentumok módosítása A 3. Hajdúnánási Pédagógiai Napok 3. napján szérvézétt műhélymunka kérétébén három munkacsoport vizsgálta át az alapdokuméntumainkat és tétt kisébb nagyobb módosítási javaslatot. Időközbén olyan törvényi változások szülétték, ami miatt több hélyén új módosításokat, korrékciókat kéll ténnünk, ézért a mai napon énnék az élfogadása élmarad, égy későbbi időpontban térünk vissza rá.

17 1.3. Tagintézményvezetői beszámoló AMI félévi beszámoló A tanév eleji eredményes beiskolázási mutatók már egy sikeres első félévet sejtettek. Közel 70 új növendékünk jelentkezett nem számítva az osztály keretben választható néptánc oktatásra beiratkozókat. Minden tanszak a tervezhető optimális létszámmal startolt. A szaktanárok igény és szándék szerint több kamara csoportot is szerveztek, megvalósítva a tanszakok növendékeinek közös muzsikálásának örömteli lehetőségét. Az új zenei tantermekbe immár öröm betérni. A dekorációk (oklevelek, híres zenészek portréi, vagy egy cserép virág is) arról árulkodnak, hogy mind tanáraink, mind növendékeink magukénak érzik, szeretnek bennük dolgozni. Zenész növendékeink az elmúlt időszakban egyre bátrabban és rövidebb gyakorlásra szánt idővel teljesítik a rájuk bízott előadói feladatokat. Megjelenésük magabiztossá vált, felkészültségüket igazolja. Erősödik a szolfézs tantárgy tanulásának fontossága, egyre kevesebb a szökésben lévő ifjú zenészek száma. Rutinos szolfézs tanáraink gazdag módszertani kultúrájukkal is vonzzák a növendékeket és ez a cél: a kedvvel végzett kemény munka. A zeneművészeti órák látogatása - különösen a távolabbi Intézmény-egységekből - még ma sem zökkenőmentes, ezért kérjük továbbra is az iskola titkárok, osztályfőnökök segítségét a központból érkező üzenetek figyelmes fogadását és értelmezését a szülők és a növendékek pontos tájékoztatása érdekében. Neuralgikus esetek általában a szombati munkanapok, vagy a tanulmányi idő rövidülése a hétköznapokon. Az Intézmény-egységekben elhelyezett, vagy hamarosan elhelyezésre kerülő külön AMI hirdetőfal is a pontosabb tájékoztatást hivatott szolgálni. A Hajdúnánási Pedagógiai Napokon bemutató tanítást vállaló, vagy a program gazdagabbá tételéhez előadók meghívásával hozzájáruló kollégák aktivitása, innovatív szakmai hozzáállása erősödik. Külön pedagógiai értéket képviselt az egymás munkája, tanítása iránti őszinte érdeklődés, bíztatás, nem is beszélve a művészeti órák iránt érdeklődő közismereti tárgyakat tanító kollégák megtisztelő jelenléte. Az informatika eszközrendszere, az iskolai munkához kapcsolódó kommunikációs csatornák, információ csere digitális dokumentálása, megformálása, használata (Rendezvényterv, órarend, kör stb.) egyre jobban terjed a művészetek oktatói körében is, noha a legrosszabb példa még mindig maga a tagintézmény-vezető. Minden művészeti ág felkészülési ideje egy-egy jelentős bemutatkozás, verseny előtt egyre rövidebb, rutinos tanári gárdánk 2-3 hét alatt összpontosítva erőit előkészít, felkészít és rendez. mind e mellett a művészeti produktumok egyre változatosabb műfaji gazdagodást eredményezve kerülnek nézőik elé.

18 Ennek az örömteli fejlődésnek egyik ékes bizonyítéka volt az EMKA-val való újabb eredményes együttműködés: a Város dalának létrejötte, mely a klasszikus és rock zene helyi előadóinak kórustagjainknak, növendékeinknek, tanárainknak igazi közösség formáló kreatív, baráti teljesítményévé vált. A félévi létszám adatok nyugodtságra adnak okot, félév közbeni lemorzsolódás nem érte el a 3 %-ot, néhány tanuló jelentkezése pedig folyamatban van. A fentiek tudatában feladataink ismeretében, de nyugodt lelkiismerettel valljuk a Pedagógiai Programunk egyik kiemelt alapelvét: valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, minőségre való igényességet alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az őket ma érő ingerözönben ZENEMŰVÉSZET A zeneművészeti ág munkája a ös tanév I. félévében Augusztus : EMKA-projekt megbeszélés, tervezés aug.23. Eger: Népzenei minősítő: Aranypáva Nagydíj Kincskereső-citera aug.26. EMKA csapatépítő tréning Szeptember : szept : Toborzás és pótfelvételi szept.2. Közös ima a világbékéért misén való közreműködés a Római katolikus templomban Gyulafehérvári diákokkal az iskolai énekkart kísérte Tóth Erika. EMKA próbák, megbeszélés, Nánás dal szept. 4., 12., 16, 19., szept. 30., szept.11.katonadal Fesztivál Debrecenben-citera tanszak műsora szept.11.katonadal Fesztivál Abasár trombita tanszak közreműködése szept. 14. Magyar Dal napja, Csiki Róbert fuvola szept.20.,,hazaváró Hajdúdorog-citera tanszak műsora szept.27.őszidő Nyugdíjas egyesület 20. éves jubileumi hangversenye Hajdúdorogcitera tanszak növendékeivel

19 2014. szept. 30.: Zene világnapja: Koncert az Iskola utcán minden tanszak részvételével Október: okt.1. Szereplés a felújított Iskola úti intézményegység átadásán Kecskés Zsófia tanítványunkkal négykezest játszott és az énekkart kísérte Tóth Erika okt. 3.: Idősek világnapja : hangszeres gyerekszereplők okt.11. Idősek napja Debrecen ( megyei) Bartók terem, citera tanszak okt.11.katonadal fesztivál Debrecen, citera tanszak okt. 13., 20., Stúdiófelvétel Városdal okt.16.óvodai nyílt nap citera Tücsökavató (KCSSG) fuvola tanszak November: nov.07. Szereplés a HAHUSZO-ban a fogyatékkal élők számára adott műsorban a Magyar utcai intézményben nov. 11.: Nyílt nap a Sziporka családi napköziben Zenés műsor nov.13. Koncert az Idősek Otthonában nov 14. Forgatás EMKA imázsfilm nov.23. Minősítő verseny: Eger-citera nov.25. Növendékhangverseny nov. 27. Pedagógiai napok Bemutató tanítás : Cséki Elemérné és Kovácsné Giliga Edina nov.29. Jótékonysági Városbál műsor szolgáltatása minden tanszakkal, polgármesteri elismerő oklevél átvétele. December: dec.4 : Adventi nyelvi délután- hangszeres közreműködés dec. 5.: Városi Bölcsőde Mikulás műsort adtunk

20 dec.9. Kiállítás-megnyitó: zongorista, fuvolista szereplése dec.10. Trombita tanszaki hangverseny dec.11. Bocskai Napok hangszeres közreműködés dec.12. Citera tanszaki hangverseny dec. 12.Koncert a nyugdíjas pedagógusok részére dec.14. Félévi tanszaki meghallgatás fuvolából dec.15.a Szociális munka napja hangszeres műsorszámok a mozi-ban dec.17. Zongora tanszaki hangverseny- Tóth Erika tanszaka dec.18. Énekkarok karácsonyi hangversenye hangszeres számok dec.19. Karácsony-délelőtt az iskoláknak: A betlehemes táncjáték előadásokon hangszeresek is közreműködtek dec. 19.: a KHT karácsonyi ajándékműsora dec.19. Félévi-karácsonyi tanszaki koncert Csékiné-zongora dec.22. Városi karácsonyi koncert és Táncjáték. Kéki Imre tanár Úr méltatása a pedagógus pályán eltöltött 40 eredményes év után Január Fuvola tanszaki koncert VIZSGÁK a gitár és az ütő tanszakon Félévi beiskolázások, felvételi meghallgatás TÁNCMŰVÉSZET Testvér település meghívásának tett eleget a Bocskai Apródjai Táncegyüttes. Érmihályfalván. A helyi Dióverő Fesztivál vendége volt a küldöttség. A Rendőrség új épületének avató ünnepségén szolgált a Bocskai Apródjai. Még a rendőrség hölgy szóvivője is elájult a melegben, a táncosok csizmában, 3-4 alsószoknyában jól bírták a kiképzést. Iskola úti Intézmény-egység átadó ünnepsége (Cinegelábúak) Kőrösi Gimnázium tehetség gondozó napja, műsor a Sportcsarnokban. ( Cinegelábúak) Nemzeti Gyásznap, Városi emlék Ünnepség (Bocskai, Ifi, tanárok)

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve 2013. szeptember Tartalomjegyzék 1. Be... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. Az osztályok és az osztálylétszámok...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben