HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ"

Átírás

1 HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET 2006

2 Készült a Nemzeti Szakképzési Intézetben az Oktatási Minisztérium megbízásából TÉMAVEZETŐ: Albert Piroska SZERZŐ: Bruckner László GYÓGYPEDAGÓGIAI LEKTOR: Nikovits Attiláné ANYANYELVI LEKTOR: Kovács Győrössy Gáborné SZERKESZTŐ: Dr. Baka Oszkár MŰSZAKI SZERKESZTŐ: Papp Ágnes BORÍTÓTERV: Rózsafi Tamás ISBN Kiadja a Nemzeti Szakképzési Intézet Felelős kiadó: Nagy László főigazgató Nyomda: készült példányban 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 Bevezetés... 7 I. A speciális szakiskolai intézményhálózat komplex felmérése... 9 I. 1. A speciális szakiskolák alapadatai... 9 A felmérés körülményeiről... 9 Speciális szakiskolai hálózat Az intézményfenntartók köre Az intézményhálózat által ellátott feladatok Intézményi tanulólétszámok, osztálylétszámok A tanulók megoszlása a fogyatékosság típusa szerint Továbbtanulási előrejelzések I. 2. Szakmai képzés a speciális szakiskolákban Változások a szakmai képzések kínálatában OKJ szerinti képzések a speciális szakiskolákban I. 3. Tananyag-fejlesztési javaslatok Programfejlesztési javaslatok Taneszköz-fejlesztési javaslatok I. 4. Fejlesztési feltételek, innovációs lehetőségek Személyi feltételek, gyógypedagógiai kompetencia Pedagógus-továbbképzési igények Az iskolák tárgyi feltételei, fejlesztési lehetőségeik A fejlesztési, programfejlesztési lehetőségek finanszírozási forrásai Szakképzés-fejlesztési stratégiák Fókuszban a évfolyamok tantárgyi fejlesztései Teljesítmény-mérési rendszer kialakítása I.5. Felzárkóztató oktatás, lemorzsolódás A tanulói átlagéletkor hatása a lemorzsolódásra A lemorzsolódás okai a 9-10., és a szakképző évfolyamokon Felzárkóztató oktatás I.6. Gazdálkodó szervezeteknél végzett gyakorlati oktatás Szervezeti alapadatok, területi lefedettség Szakmai gyakorlati oktatók pedagógiai képzettsége Tanulólétszámok a külső gyakorló helyen történő szakmai gyakorlati oktatásban Sajátos nevelési igényű tanulók a szakmai gyakorlati képzésben Képzési kínálat A szakmai gyakorlati oktatás helyszínei A gazdálkodó szervezetek tárgyi feltételei, programfejlesztései Szakképzés-fejlesztés a szakmai gyakorlati oktatásban I. 7. Továbbtanulás, további szakképesítések megszerzése, felnőttképzés Továbbtanulási lehetőségek A második (és további) szakképesítések elsajátításának okairól A speciális szakiskolák lehetséges szerepvállalása a felnőttképzésben II. A készségfejlesztő speciális szakiskolák szerkezeti és tartalmi felmérése II.1 A készségfejlesztő speciális szakiskolák alapadatai Intézményi tanulólétszámok Intézményi ellátottság II.2 A (előkészítő) évfolyamok képzési programja Fókuszban az önálló(bb) életvezetés kialakítását támogató kompetenciák Osztály- és csoportlétszámok

4 II.3 Szakképzési struktúra a (szakképzési) évfolyamokon Szakképzési tendenciák a készségfejlesztő speciális szakiskolákban Közismeret: fókuszban a munkavállalói kompetenciák Szakképzési kínálat a készségfejlesztő speciális szakiskolákban Munkavállalói kompetenciák Gyakorlati képzés Osztály- és csoportlétszámok A képzések elismertsége Osztály- és csoportlétszámok, visszaiskolázás II.4 Szakmai programfejlesztés a készségfejlesztők számára Központi program(modul)ok Tananyag-, taneszköz-fejlesztések Igényelt szakmai segítségnyújtás az intézményi fejlesztésekhez A készségfejlesztő speciális szakiskolák szerepvállalása a Szakiskolai Fejlesztési Programban és a Térségi Integrált Szakképző Központokban II.5 A felnőttkor küszöbén - a munkába állítás előkészítése és segítése Munkatapasztalat-szerzés, a Munkahelyi Gyakorlat programja Végzett diákok utókövetése Munkaadói attitűdök Felnőtt korú értelmileg akadályozott munkavállalók képzése A munkába állás segítése, betanítás a munkahelyen Társadalmi támogatottság III. Integráció a szakiskolákban III.1 Az integráció, inklúzió lehetőségei, útjai a szakiskolákban III.2 Integrációs folyamatok a mai magyar szakképzés rendszerében Demográfiai adatok, tendenciák Sajátos nevelési igényű (fogyatékos) tanulók az alapfokú oktatásban, továbbtanulási arányok Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja az alapfokú oktatásban Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja a szakképzésben Az integrációs törekvések mellékhatásai III.3. Kérdőíves felmérés az integrációs attitűdről és a képzők véleményéről A felmérés körülményei Integrációs arányok a többségi szakképzőkben A nevelőtestületek felkészültsége, ismeretei Befogadókészség, támogató szemléletmód Tárgyi feltételek A pedagógusok, szakoktatók létszáma megfelelő-e A pedagógusok, szakoktatók végzettsége, felkészültsége Szakmai felzárkóztató, egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs célú foglakozások száma, hatékonyságuk Az oktatási módszerek prioritása az integrációs folyamatokban A szülők véleménye az integrációról tartanak-e attól, hogy gyermekük nem kap megfelelő képzést? 88 Az osztályközösségek felkészültsége az integrációra Csökken-e az integrációval az esélyegyenlőtlenség? Az integráció során nem jut-e kevesebb figyelem és speciális képzés a sajátos nevelési igényű fiataloknak? Kedvezőbbé válik-e a sajátos nevelési igényű fiatalok helyzete a munkaerő-piacon az integráció eredményeképpen? Az integrációval érik-e hátrányok a pedagógusokat, speciális szakiskolákat? Integráció mérés, értékelés, egységes szakértői vizsgálatok, jogorvoslati lehetőség III.4. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és roma tanulók

5 IV. Tanulói nyomon követés és a munkába állás támogatása IV.1 Munkaerő-piaci elvárások és a szakképző iskolák felelőssége a képzési kínálat kialakításában A tanulói nyomon követés szerepe Magyar szakképzés-fejlesztési stratégia ( ) A pályakezdők helyzetképe IV.2. Tanulói nyomon követés a speciális szakiskolákban A tanulói nyomon követés gyakorlata A nyomon követésbe vont (végzett) fiatalok aránya Szakképzettség, hiányszakmák köre, prognózisok IV.3 Speciális szakiskolát végzett fiatalok elhelyezkedési esélyei A munkában állók, azon belül a saját szakmájukban, szakterületükön elhelyezkedők aránya Más szakterületen, betanított munkakörben elhelyezkedett fiatalok aránya IV.4. Munkavállalói tapasztalatok A pályaválasztás megalapozottsága Motivációval a lemorzsolódás ellen A képzési kínálat bővítése az integrációs törekvésekkel összhangban Felkészítés a munkavállalásra, előzetes munkatapasztalat-szerzés Jellemző álláskeresési gyakorlatok Tartós munkavállalás, betöltött munkakörök Munkavállalói jogok sérülése, munkaszerződések Munkanélküliség okai, kezelésük Pályatervek, pályatrendek IV.5. A támogatott munkába állás modellje Pályázati eredmények Utógondozói szolgáltatás V. A fejlesztési javaslatok összefoglalása az egyes fejezetek elemzése alapján Utószó Felhasznált és ajánlott irodalom

6 ELŐSZÓ A legfőbb érték: az ember. olvashatjuk a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának mottójaként az európai gondolatot. A Nemzeti Szakképzési Intézet történetének talán legjelentősebb időszakának munkálatai folynak a HEFOP projektjének keretein belül. Az egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatásának jegyében a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése folyik, egy új, moduláris alapú szakképzési szerkezet kialakításával. Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítését szolgálja egy olyan kompetencia-alapú képzési szerkezet kialakítása, amely a szakképesítések, rész-szakképesítések, elágazások, ráépülések rendszerének megalkotásával lehetőséget teremt egy rugalmasabb, átjárható, minden szereplő számára átláthatóbb szakképzési rendszerben való részvételre. A hátrányos helyzetű, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók számára e rendszer bevezetése új távlatokat nyithat a foglalkoztatás terén. A gyakran a lemorzsolódással is fenyegetett tanulói kör későbbi társadalmi beilleszkedésének egyik záloga, hogy a munkaerő-piacra való sikeres belépéshez szükséges szakképzettséget, ismereteket megszerezhetik-e a szakiskolai oktatás során. Nem kétséges, hogy a fogyatékossággal élő tanulók többszörös odafigyelést, erőfeszítést, ha úgy tetszik: jogos pozitív diszkriminációt követelhetnek a felnőtt életüket megalapozó, szakképzést nyújtó iskolai időszakban. E különleges bánásmód megvalósítására reményeink szerint lehetőség nyílik a modularizált, egyénre szabott haladási ütemet is lehetővé tévő szakképzési rendszer kialakítása során. Kívánom, hogy Intézetünk szakmai koordináló vezetésével, az elkötelezett szakemberek összefogásával e területen olyan fejlesztési eredmények szülessenek a közeljövőben, amelyek nemcsak a magyar szakképzés hírnevét öregbíthetik, hanem a fogyatékossággal élők ügyét felkarolva, az élen járva más európai országok gyakorlatában, képzési rendszereiben is helyet találhassanak. Budapest, június Nagy László főigazgató 6

7 BEVEZETÉS 2003-ban, a Fogyatékossággal Élők Európai Évében jelent meg első ízben a speciális szakiskolák munkáját elemző, és az arra alapozott fejlesztési javaslatokat tartalmazó kötet a Nemzeti Szakképzési Intézet gondozásában. Az akkori vizsgálatok középpontjában állt, hogy az iskolatípus beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket, az intézményekben folyó munka sikeres-e. A megnyugtató egyes esetekben a várakozásokat meghaladó mértékű eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy a speciális szakiskolai képzés területén jelentős fejlesztések történtek az elmúlt években. Jelen elemzésünk legfőbb aktualitását a modularizált szakképzési rendszer kialakítási munkálatai jelentik. A szakképzési rendszer teljes átalakulásával párhuzamosan a sajátos nevelési igényű tanulók képzését ellátó speciális szakiskolai képzési rendszer fejlesztési, adaptálási munkálatait igyekeztünk előkészíteni. Munkánk során tágabb összefüggésben a pályaválasztástól a munkába állás támogatását is felölelő vizsgálatokon keresztül igyekeztünk értelmezni, feldolgozni a kérdőíves felmérések során kapott adatokat. Az intézményi kérdőívek alapján igyekeztünk hiteles képet rajzolni a speciális szakiskolai hálózatban folyó szakképzési tevékenységről, pedagógiai munkáról. Az előző felméréshez hasonlóan külön is kitértünk a gyakorlati oktatás tapasztalatainak elemzésére. Minden kérdőívünk fontos részének tekintettük, hogy feltérképezzük az intézményi igényeket, és ezekre válaszként fejlesztési javaslatokat fogalmazzunk meg. A kutatás főbb témakörei közé soroltunk az alapadatok komplex elemzésén túl a készségfejlesztő speciális szakiskolákban folyó munka felmérését is, mivel az értelmileg akadályozottak szakképzéséről újszerűsége miatt eddig nem rendelkeztünk átfogó ismeretekkel. Munkánknak különös aktualitást ad, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók ezen belül kiemelten az értelmi fogyatékossággal élők csoportjának foglakoztatási arányát növelendő, az uniós törekvésekkel összhangban egyre inkább előtérbe kerül az érintettek iskolai rendszerű felkészítése, szakképzése a sikeres nyílt munkaerő-piaci alkalmazás előfeltételeként. Az itt született eredmények példaértékűek lehetnek a specializált felnőttképzés számára is. Nem utolsósorban az európai fogyatékosügyi politika hatására, kiemelt terület ma hazánkban is a fogyatékossággal élők integrációja, és a társadalmi szemléletformálás. Az inkluzív társadalom felé vezető utak keresztülvezetnek az iskolarendszeren is. Az alapiskolai integráció hol eredményes, gyakran ellentmondásos tapasztalatai arra ösztönöztek, hogy próbáljuk meg felmérni a szakiskolai integráció lehetőségeit, előkészítettségét, esetleges korlátjait. Visszacsatolások nélkül különösen hosszú távon minden fejlesztő munka megkérdőjelezhető. Ezért a évi felméréshez hasonlóan jelen elemzésünkben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű szakképzett fiatalok munkaerő-piaci beválásával részletesebben is foglakozzunk. Noha 7

8 korábban a munkába állítás feladata nem volt része a szakképző intézmények programjainak, ma a speciális szakiskolai körben épp a felelősségvállalás kiterjesztett volta miatt olyan támogató, segítő kezdeményezéseknek lehetünk tanúi, melyek akár a foglakoztatásügy személyre szabott szolgáltatási modelljeinek kialakítására is megtermékenyítő hatással lehetnek. Tisztában vagyunk azonban felmérésünk hiányosságaival is. A szakképzés-fejlesztési munkálatok javában zajlanak az Intézet vezetésével. A kézirat leadásakor már ismert volt az új OKJ jegyzék, azonban a szakmaiés vizsgakövetelmények, illetve a modulok tartalmának ismerete nélkül nem lehetett meghatározni a fejlesztések és adaptálások pontos jegyzékét. Hisszük azonban, hogy az elemzési munkák során sikerült felvázolnunk a legfőbb összefüggéseket, intézményi és munkaerő-piaci igényeket, melyek alapján a következő évek fejlesztési munkálatai a kialakult prioritások mentén megtervezhetőek lesznek. Munkánk során nagyon sok segítséget kaptunk az érintett képzők pedagógusaitól, vezetőitől, akik állandó partnereink a fejlesztési munkálatok során. Visszajelzéseikre, javaslataikra, elhivatott munkájukra a következő időszak intenzív fejlesztéseiben is köszönettel számítunk. Albert Piroska témavezető 8

9 I. A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT KOMPLEX FELMÉRÉSE I. 1. A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ALAPADATAI A felmérés körülményeiről A felmérés során a teljes körben kiküldött kérdőíveket az iskolák 67 %-a küldte vissza kitöltve 141 intézményből 95 értékelhető választ kaptunk vissza. A kétharmados válaszadási hajlandóság nyomán reprezentatívnak tekinthető adatokat kaptunk. Így az adatbázis elemzése kapcsán megfogalmazott értékeléseket, javaslatokat megalapozottnak tekinthetjük. A kérdőíves felmérésben mintegy negyven, a speciális szakiskolai képzés lényegét érintő kérdést, kérdéscsoportot tettünk fel, amelyek nyomán átfogó képet rajzolhatunk az iskolatípusról. A komplex kérdőívek összeállításakor figyelembe vettük a 2002/2003-ban végzett első kutatás során kapott visszajelzéseket is. Ezáltal is lehetővé vált, hogy hosszabb időszakot átölelve lássuk az intézményrendszerben folyó tevékenység változásait, fejlődési folyamatát. Ahol lehet, ott utalunk is a tendenciákra, folyamatokra, megjelenítjük az összehasonlító adatokat. További fontos szempont volt, hogy a időszak szakképzés-fejlesztési irányelveinek 1 nyomán megvalósuló fejlesztések előkészítését, illetve az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeit is megvizsgálhassuk. Kiemelten kezeltük tehát az erre vonatkozó javaslatokat. Munkánk közvetlen célja, hogy a felmérés a Nemzeti Szakképzési Intézetben folyó szakképzés-fejlesztés kiindulópontjaként megbízható adatokkal szolgáljon, valamint azok elemzése konkrét javaslatokkal alapul szolgáljon a következő 1-3 év fejlesztési munkálataira. Különösen a központi szakmai képzési programok adaptációs munkáihoz, valamint a taneszköz-fejlesztési tevékenységhez (tankönyv, oktatófilmek, digitális/interaktív tananyagok), és a kapcsolódó továbbképzések, konferenciák szervezéséhez. Sajátos problémát jelentett az értékelés során, hogy az adatfeldolgozás időszakában jelent meg az új OKJ, amelyhez kapcsolódóan a szakmai- és vizsgakövetelmények kidolgozása még javában folyt a tanulmány elkészültekor. Ezért a jelenlegi szakképzési kínálat mellett szereplő, az új OKJ-nak megfeleltetett szakmajegyzék (a speciális szakiskolákban jelenleg leggyakrabban képzett szakképesítések) a további tervezési munkálatok során korrekcióra szorulhat. A komplex kérdőívet három általunk jelentősnek tartott témakör alaposabb elemzése végett további kérdőívekkel egészítettük ki. Így került sor 2003-ban a megfelelő kapacitások híján akkor csak kevésbé érintett készségfejlesztő speciális szakiskolákban folyó munka külön felmérésére. Ugyancsak külön fejezetet kívánt az integráció témaköre is. Elemzésünknek különös aktualitást ad, hogy a normatív finanszírozás az idei évtől kezdve hátrányosan érinti a szegregált szakképző iskolákat. Kérdőívünkben a speciális szakiskolákban, és a többségi szakképző iskolákban oktató pedagógusok /2005. (V.31.) Korm. határozat 9

10 véleményét kérdeztük meg. A válaszok elemzése lehetővé tette, hogy több rövid- és hosszú távú fejlesztési javaslatot is tegyünk. A harmadik, nagyon jelentős témakör a szakiskolát végzett fiatalok nyomon követése. Ez nem csak a szakképzési kínálat munkaerő-piaci megfelelésére vonatkozóan jelent fontos információt, hanem egyúttal a felnőtt korba lépő fogyatékkal élő fiatalok életminőségének, esélyeinek vizsgálatát is lehetővé tette. E helyen utalunk egy modellértékű utógondozói kezdeményezésre is. Speciális szakiskolai hálózat A 2005/2006-os tanévben az Oktatási Minisztérium adatai szerint a szakiskolai képzésben részt vevő mintegy 142 ezer diák közül majd 11 ezren sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) tanulók. Mára jelentős részük, több mint kétezer diák (19,7%) többségi szakképző intézmény tanulója 2. Ma a speciális szakiskolai intézményi hálózat - a növekvő tanulólétszám mellett is - megnyugtató módon fedi le a szükségleti térképet. Ennél azonban árnyaltabb képet kapunk, ha az egyes szakiskolák szakmakínálatát vizsgáljuk. Az összes speciális szakiskola mintegy háromnegyedében átlagosan 3-5 szakma/szakképesítés képzése folyik, és csak néhány igaz, kiemelkedően magas létszámú, fő körüli tanulót oktató iskola kínál tíznél több képzési lehetőséget. Látnunk kell, hogy az ennek következtében a gyakorta kényszerűvé váló pályaválasztás esetenként tovább fokozza a munkaerő-piaci szempontból amúgy is hátrányos helyzetű térségekben lakók esélyegyenlőtlenségét. Ezért a Térségi Integrált Szakképző Központok (továbbiakban: TISZK) hálózatának bővítésekor erre is tekintettel kell lenni. 2 Részletesebb elemzés Integráció a szakiskolákban c. fejezetben. 10

11 1.sz. táblázat Speciális szakiskolák, összefoglaló adatok (OM 2005/2006 előzetes, statisztikai évkönyve szerint) Gyorsjelentés a 2005/2006. tanév közoktatási előzetes statisztikai adataiból december 15. Feladatellátási helyek típusa Intézmények száma, ahol az adott feladatellátási hely, típus működik Működő feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak Összesen ebből nők Sikeres szakma i vizsgát Sikeres érettségi vizsgát Nappali Felnőttoktatásban Összesen ebből képzésben lányok gyógyped. tett tanulók óvoda általános iskola szakiskola speciális szakiskola gimnázium Osztályterem/ Csoportszoba Osztályok/Cso portok száma összesen szakközépiskola összesen alapfokú művészetoktatás kollégium Forrás: OM oktatásstatisztikai adatgyűjtése Az adatfelvétel eszmei időpontja október 1. A feldolgozás 7588 intézmény előzetes adatait tartalmazza. A gimnáziumi létszámban szerepelnek azok a tanulók is, akik a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamába járnak. Az osztálytermek száma tartalmazza a szaktantermeket. A gyógypedagógiai képzésben résztvevők oszlopa az integráltan együtt oktatott tanulókkal együtt értendő. A pedagóguslétszám a felnőttképzésben és a gyógypedagógiai képzésben foglalkoztatottakat is tartalmazza. Az érettségi vizsgát tettek száma a nappali képzésben végzetteken kívül a felnőttképzésben végző tanulókat is tartalmazza. 11

12 Az intézményfenntartók köre Az intézményfenntartók körében a évi adatokhoz képest nem történt érdemi változás az arányokban, kivéve az enyhe csökkenést mutató nem állami fenntartású intézmények arányában. Nincs adatunk arra nézve, hogy ez összefügg-e a normatív támogatások változásával, vagy a csökkenés valójában csak stagnálást jelent a növekvő intézményi számok mellett. 2. sz. táblázat A speciális szakiskolák fenntartóinak típusai (2002) Az iskola fenntartója (2002) Megyei Önkormányz at Fővárosi Önkormányz at Megyei Jogú Városi Önkormányz at Városi Önkormányz at Kerületi Önkormányz at Alapítván yi iskola Egyházi fenntartás ú iskola Minisztériu m 43% 7% 20% 17% 5% 3% 3% 2% 3. sz. táblázat A speciális szakiskolák fenntartóinak típusai (2006) Az iskola fenntartója (2006) Megyei Önkormányz at Fővárosi Önkormányz at Megyei Jogú Városi Önkormányz at Városi Önkormányz at Kerületi Önkormányz at Alapítván yi iskola Egyházi fenntartás ú iskola Minisztériu m 52% 4% 18% 10% 4% 7% 3% 2% Az intézményhálózat által ellátott feladatok A speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák arányai nem változtak jelentősen a évi felmérés óta. Az intézmények számának bővülése ezúttal nem a szegregált iskolák számának növekedését takarja, hanem kisebb részben a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató általános iskolák által indított tagozatokat. Ennél nagyobb hányadban vállalták fel többségi szakképző iskolák fogyatékos tanulóinak képzését: számuk közel 30-ra nőtt az elmúlt három esztendőben. (Ennek az adatnak a jelentőségéről az előbb említett integrációs fejezetben szólunk bővebben.)

13 4.sz. táblázat A speciális szakiskolai intézményhálózat régiók szerinti eloszlása (Közoktatási Információs Iroda, március) Ellátott feladat Régió Észak-Magyarország Iskolák száma 10 Iskolák száma megyénként Heves: 2 Borsod-Abaúj-Zemplén: 4 Észak-Alföld 11 Nógrád: 4 Jász-Nagykun-Szolnok: 2 Hajdú-Bihar: 5 Dél-Alföld 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg: 4 Bács-Kiskun: 7 Békés: 4 Csongrád: 4 Speciális szakiskola Budapest: 11 Közép-Magyarország 18 (összesen: 90) Pest: 7 Baranya: 6 Dél-Dunántúl 11 Somogy: 3 Közép-Dunántúl 14 Tolna: 2 Fejér: 6 Veszprém: 4 Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország 11 5 Komárom-Esztergom: 4 Győr-Moson-Sopron: 5 Vas: 2 Zala: 4 Heves: 2 Borsod-Abaúj-Zemplén: 2 Észak-Alföld 7 Nógrád: 1 Jász-Nagykun-Szolnok: 3 Hajdú-Bihar: 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg: 3 Bács-Kiskun: 3 Készségfejlesztő speciális szakiskola (összesen: 41, ebből 13 speciális szakiskola is) Dél-Alföld 7 Közép-Magyarország 8 Dél-Dunántúl 6 Közép-Dunántúl 5 Nyugat-Dunántúl 4 Békés: 3 Csongrád: 1 Budapest: 6 Pest: 2 Baranya: 3 Somogy: 1 Tolna: 2 Fejér: 1 Veszprém: 2 Komárom-Esztergom: 2 Győr-Moson-Sopron: 2 Vas: 1 Zala: 1 Intézményi tanulólétszámok, osztálylétszámok 2003-hoz képest a szakképzést csak megalapozó előkészítő speciális szakiskolák aránya a speciális szakiskolai hálózatban csökkent. Ez részben kívánatos folyamat is, hiszen a tapasztalatok szerint a szakképző iskolák 9. és 10. évfolyamain történő szakmai előkészítő és alapozó munkája ideálisabb tanműhelyi illetve gyakorlati képzési körülmények között folyik. A változások hátterében vélhetően az is áll, hogy az alapító okiratot módosítva szakképző évfolyamokat is szerveztek időközben az érintett intézmények egy részében. Ez visszaköszön a speciális szakiskolai feladatellátás javára történő hasonló mértékű növekedésben (4,7%). 13

14 5.sz. táblázat Az egyes feladatellátás szerinti létszámok egymáshoz viszonyított aránya (%) Előkészítő speciális Intézmény típusa 2003/04 tanévben az ellátott feladatok arányában 2004/05 tanévben az ellátott feladatok arányában 2005/06 tanévben az ellátott feladatok arányában tanulók száma 8 4,9 3,8 szakiskola, tagozat osztályok száma 4,8 4,3 4,4 Speciális szakiskola, tanulók száma 84 87,5 88,7 tagozat osztályok száma 86,9 87,3 85,9 Készségfejlesztő speciális tanulók száma 8 7,6 7,4 szakiskola, tagozat osztályok száma 8,3 8,4 9,6 Összesen: tanulók száma (fő) osztályok száma (db) A feladattípusok egymáshoz viszonyított arányában ugyan csökkent a készségfejlesztő speciális szakiskolák aránya, a részletes adatok szerint azonban a tanulólétszámban mintegy évi 10% növekedés figyelhető meg ebben az iskolatípusban 3. Az előkészítő speciális szakiskolákban az átlagos osztálylétszám 12 fő, a készségfejlesztő speciális szakiskolákban 10,5 fő. A speciális szakiskolai osztálylétszámok átlaga 14 fő. A tanulók megoszlása a fogyatékosság típusa szerint A fogyatékosság szerinti arányok változása a évi adatokhoz képest elsősorban a tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak arányainak változásában szembetűnők, utóbbi javára. Ennek okát csak becsülni tudjuk: egyes előrejelzések szerint más európai beiskolázási trendekhez hasonlóan nő az értelmileg fogyatékos gyermekek sérülésének átlagos súlyossága, ezen belül pedig vélhetően növekszik az értelmileg akadályozottak továbbtanulási hajlandósága, középfokú beiskolázási aránya. Utóbbi vélekedés mellett szólhat, hogy a készségfejlesztő speciális szakiskolákban kínált szakmai programok mind jelentősebb része kínál a munkaerő-piaci szempontoknak is megfelelő felkészítést a potenciális munkavállalásra. A készségfejlesztő speciális szakiskolák (tagozatok) viszonylag magas száma az iskolatípuson belül nem jelent felülreprezentáltságot, mivel az iskolánként többnyire alacsony tanulólétszámokat összesítve látható, hogy az ellátás a valódi arányoknak megfelelő. A vizsgált 95 speciális szakiskolában a tanulók sérülésük szerint a következő csoportokat alkották: 3 Részletesen a II. Készségfejlesztő speciális szakiskolák szerkezeti és tartalmi elemzése c. fejezetben. 14

15 6.sz. táblázat A speciális szakiskolákban tanuló fiatalok megoszlása a sérülés jellege szerint (2006) a vizsgált intézményekben Tanulásban akadályozott Értelmileg akadályozott Hallássérült Látássérült Mozgáskorlátozott Tanulási képességzavarban szenvedők (ép értelmű; hátrányos helyzetűek) 69,5% 16,5% 1,7% 0,4% 1,5% 10,4% Továbbtanulási előrejelzések Az általános iskolai adatokkal összehasonlítva 4 látható, hogy a speciális szakiskolákban a tanulásban akadályozottak köre továbbra is domináns marad, növekvő mértékben. További elemzést igényelne annak felderítése, hogy a nyolcadik osztályt végzettek közül miért kevésbé sikeres a más fogyatékossággal élők megszólítása, motiválása a továbbtanulásra, tudva, hogy a magasabb képzettség pedig esélyeiket biztosan növelné a későbbi munkavállalás során. Az említett táblázatból az azonban mindenképpen világossá válhat, hogy az átlagos továbbtanulási arány (65%) még mindig alacsonynak mondható, nem csak a többségi általános iskolából továbbtanulók arányaihoz képest, hanem annak tudatában is, hogy a fogyatékos tanulók nagyon jelentős hányadának ez az iskolatípus jelenti az egyetlen reális továbbtanulási esélyt. Ezért a továbbtanulási arány javítása a következő időszak egyik nagyon jelentős feladata, mert ez az egyéni esélyeket is nagyban javítja, és társadalmi szempontból is igen kívánatos. A továbbtanulási arány javításának egyik hatékony eszköze lehet a ma nem túl hatékony pályairányítás, pályaválasztási tanácsadás tevékenységének fejlesztése, és ezzel együtt a szélesebb körű tájékoztatás az érintett társadalmi réteg számára. E folyamatokra kedvezően fog hatni a 2006/2007. tanévben felmenő rendszerben belépő 18. életévhez kötődő általános tankötelezettség. Ez azonban nem jelenti automatikusan a szakképesítés sikeres megszerzését, hiszen az iskolatípusba lépők átlagos életkora 1-3 évvel meghaladja a többségi középiskolákba lépőkét. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a 9. és az első szakképző évfolyamokon a lemorzsolódás átlagon felüli, akkor félő, hogy önmagában a tankötelezettség kiterjesztése pontosan a legrászorultabb réteg számára csak kényszerű időhúzást jelenthet majd a meglévő tanulási motivációs hiány pótlása nélkül oldal, 3.sz. melléklet 15

16 I. 2. SZAKMAI KÉPZÉS A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁKBAN Változások a szakmai képzések kínálatában 2003-ban a speciális szakiskoláknak csak mintegy kétharmadában folyt OKJ szerint szakképzés. Mára ez az arány jelentősen javult, az 1996-os bevezetés óta lemaradók felzárkóztak, így a nem OKJ képzések aránya kb. 9%-ra csökkent az iskolatípusban. A nem OKJ képzést folytatók aránya így gyakorlatilag megegyezik a készségfejlesztő speciális szakiskoláéval. Nyugodtan kimondhatjuk tehát, hogy az államilag nem elismert képzések oktatása egykét kivételtől eltekintve ennek az iskolatípusnak a kizárólagos gyakorlatává vált. Várhatóan ez az arány tovább fog javulni a rész-szakképesítések oktathatóságának bevezetésével. OKJ szerinti képzések a speciális szakiskolákban Felmérésünkben a válaszadó 95 speciális szakiskola adatai alapján összeállítottuk a ma legnagyobb létszámban oktatott szakképesítések jegyzékét. Az előző felmérés eredményéhez hasonlóan most is kb olyan szakképesítést találhatunk, amelyben a célcsoport létszámához képest viszonylag magas a képzésben részt vevők létszáma. 7.sz. táblázat Speciális szakiskolai OKJ képzések ABC szerinti sorrendben a vizsgált intézményekben OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen ABC-eladó Állatgondozó Ápolási asszisztens Asztalos Asztalosipari felületkezelő Asztalosipari szerelő Bőrdíszműves Bőripari varrómunkás Bőrtárgy-készítő Cipőjavító Cukrász Cserépkályha- és kandallókészítő Dajka Dísznövénytermesztő Élelmiszer-és vegyi áru kereskedő Épületburkoló Faipari gépmunkás Fajáték készítő Fapadlózó és burkoló Fatömegcikk-és eszközgyártó Fazekas Fémtömegcikk-gyártó Filmnyomó és kendőfestő Gépíró és szövegszerkesztő

17 OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen Géplakatos Gyógynövényismerő- és termelő Gyorsétkeztetési eladó Gyümölcstermelő Házvezető/nő Hegesztő Kárpitos Kárpitos Kerámiakészítő Kerékpárszerelő Kerti munkás Kosárfonó és fonottbútor-készítő Kőműves Lakástextil varró és javító Mézeskalács-készítő Mezőgazdasági munkás Nőiruha-készítő Parkgondozó Pék Porcelánfestő Programozó Ruházati kereskedő Segédkönyvkötő Sütőipari munkás Szakács Számítógép-kezelő/használó Szerkezetlakatos Szobafestő-mázoló-tapétázó Szoftverüzemeltető Szőlőtermelő Szőnyegszövő Szőnyegszövő Szövő Takács-vászonszövő Vas- és fémipari előkészítő Virágkötő Virágkötő-berendező Varrómunkás Zöldség- és fűszernövény termesztő Összesen (95 iskolában) sz. táblázat Speciális szakiskolai OKJ képzések rangsora tanulólétszám szerint csökkenő sorrendben a vizsgált intézményekben OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen Varrómunkás Szobafestő-mázoló-tapétázó ABC-eladó Bőrtárgy-készítő Számítógép-kezelő/használó Gyorsétkeztetési eladó Parkgondozó Épületburkoló

18 OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen Kerti munkás Kőműves Fatömegcikk-és eszközgyártó Dísznövénytermesztő Gépíró és szövegszerkesztő Szerkezetlakatos Virágkötő Asztalos Ruházati kereskedő Sütőipari munkás Asztalosipari szerelő Házvezető/nő Zöldség- és fűszernövény termesztő Szakács Nőiruha-készítő Gyógynövényismerő- és termelő Kerámiakészítő Faipari gépmunkás Segédkönyvkötő Szőnyegszövő Virágkötő-berendező Bőrdíszműves Állatgondozó Fémtömegcikk-gyártó Hegesztő Kerékpárszerelő Filmnyomó és kendőfestő Lakástextil varró és javító Dajka Kárpitos Porcelánfestő Ápolási asszisztens Pék Szövő Gyümölcstermelő Kárpitos Kosárfonó és fonottbútor-készítő Géplakatos Cipőjavító Élelmiszer-és vegyi áru kereskedő Mezőgazdasági munkás Szoftverüzemeltető Cserépkályha- és kandallókészítő Szőnyegszövő Fapadlózó és burkoló Mézeskalács-készítő Takács-vászonszövő Vas- és fémipari előkészítő Bőripari varrómunkás Asztalosipari felületkezelő Cukrász Fajáték készítő Fazekas Programozó Szőlőtermelő Összesen (95 iskolában)

19 I. 3. TANANYAG-FEJLESZTÉSI JAVASLATOK Programfejlesztési javaslatok Legsürgetőbbnek a speciális központi szakmai programok átdolgozását, illetve a központi szakmai programok adaptálását tartjuk. A tervezés módosítást igényel a április 1-vel hatályba lépett moduláris felépítésű OKJ szerint. Ez a munka a szakmai- és vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések, részszakképesítések központi programjainak jóváhagyása után történhet meg. 10.sz. táblázat A április 1-től hatályos OKJ szerinti képzések javasolt listája Jelmagyarázat: RSZ=rész-szakképesítés; E=elágazás; R=ráépülés A szakképesítés azonosító számának 1-2., rész-szakképesítések és elágazások esetében a számjegye a szakképesítés szintje. A szakképesítés szintjei a következők (a meghatározások után a megfelelő ISCED szintek kerültek megjelölésre): 21 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító alapszintű szakképesítés, amely nem igényel befejezett iskolai végzettséget. (2CV) 31 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. (3CV) 33 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra vagy a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV) 2006.április 1-ig hatályos OKJ szerinti szakképesítések 2006.április 1-től hatályos OKJ szerinti szakképesítések OKJ száma megnevezése OKJ száma megnevezése ABC eladó Állatgondozó E Élelmiszer- és vegyi áru-eladó E Zöldség-gyümölcs eladó RSZ Állattartó-telepi munkás RSZ Állatkerti állatgondozó RSZ Haszonállat-gondozó RSZ Ápolási asszisztens Ápolási asszisztens Asztalos RSZ Betegszállító RSZ Szociális gondozó és ápoló Bútorasztalos Épületasztalos Asztalosipari szerelő RSZ Asztalosipari szerelő Bőrdíszműves Bőrdíszműves Bőrtárgykészítő RSZ Bőrtárgykészítő Cipőjavító Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 19

20 2006.április 1-ig hatályos OKJ szerinti szakképesítések 2006.április 1-től hatályos OKJ szerinti szakképesítések OKJ száma megnevezése OKJ száma megnevezése Cukrász Cukrász Cserépkályha és kandallókészítő Kandallóépítő RSZ Cserépkályha-készítő Dajka Óvodai dajka Dísznövénytermesztő Dísznövénykertész RSZ RSZ RSZ RSZ Épületburkoló Burkoló Faiskolai-, csemetekerti-, fűzfatelepi munkás Növényházi dísznövénytermesztő Szabadföldi dísznövénytermesztő Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás RSZ Hidegburkoló Faipari gépmunkás RSZ Fajáték-készítő E Fapadlózó és burkoló Fatömegcikk-és eszközgyártó Fa- és bútoripari gépkezelő Népi kézműves/ Fajátékkészítő RSZ Melegburkoló RSZ Parkettás Fazekas E RSZ Fatermékgyártó Népi kézműves/ Fazekas Fémtömegcikk-gyártó RSZ Fémtömegcikk-gyártó Gépíró és szövegszerkesztő Irodai asszisztens RSZ Gépíró RSZ Gépíró, szövegszerkesztő Géplakatos Géplakatos RSZ Gépi felülettisztító Gipszmintakészítő RSZ Gyártósori munkás 20

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01. NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 10 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZSKF TKK A GAZDASÁGI SZEREPLŐK ELVÁRÁSAI A SZAKMAI KÉPZÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA ZÁRÓTANULMÁNY SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÍTETTE A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJA AZ OKTATÁSÉRT

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója Készítette: Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZEREPE, FELADATAI... 4 1.1. A KONCEPCIÓ TERÜLETI HATÁLYA... 5 1.2.

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben