HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ"

Átírás

1 HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET 2006

2 Készült a Nemzeti Szakképzési Intézetben az Oktatási Minisztérium megbízásából TÉMAVEZETŐ: Albert Piroska SZERZŐ: Bruckner László GYÓGYPEDAGÓGIAI LEKTOR: Nikovits Attiláné ANYANYELVI LEKTOR: Kovács Győrössy Gáborné SZERKESZTŐ: Dr. Baka Oszkár MŰSZAKI SZERKESZTŐ: Papp Ágnes BORÍTÓTERV: Rózsafi Tamás ISBN Kiadja a Nemzeti Szakképzési Intézet Felelős kiadó: Nagy László főigazgató Nyomda: készült példányban 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 Bevezetés... 7 I. A speciális szakiskolai intézményhálózat komplex felmérése... 9 I. 1. A speciális szakiskolák alapadatai... 9 A felmérés körülményeiről... 9 Speciális szakiskolai hálózat Az intézményfenntartók köre Az intézményhálózat által ellátott feladatok Intézményi tanulólétszámok, osztálylétszámok A tanulók megoszlása a fogyatékosság típusa szerint Továbbtanulási előrejelzések I. 2. Szakmai képzés a speciális szakiskolákban Változások a szakmai képzések kínálatában OKJ szerinti képzések a speciális szakiskolákban I. 3. Tananyag-fejlesztési javaslatok Programfejlesztési javaslatok Taneszköz-fejlesztési javaslatok I. 4. Fejlesztési feltételek, innovációs lehetőségek Személyi feltételek, gyógypedagógiai kompetencia Pedagógus-továbbképzési igények Az iskolák tárgyi feltételei, fejlesztési lehetőségeik A fejlesztési, programfejlesztési lehetőségek finanszírozási forrásai Szakképzés-fejlesztési stratégiák Fókuszban a évfolyamok tantárgyi fejlesztései Teljesítmény-mérési rendszer kialakítása I.5. Felzárkóztató oktatás, lemorzsolódás A tanulói átlagéletkor hatása a lemorzsolódásra A lemorzsolódás okai a 9-10., és a szakképző évfolyamokon Felzárkóztató oktatás I.6. Gazdálkodó szervezeteknél végzett gyakorlati oktatás Szervezeti alapadatok, területi lefedettség Szakmai gyakorlati oktatók pedagógiai képzettsége Tanulólétszámok a külső gyakorló helyen történő szakmai gyakorlati oktatásban Sajátos nevelési igényű tanulók a szakmai gyakorlati képzésben Képzési kínálat A szakmai gyakorlati oktatás helyszínei A gazdálkodó szervezetek tárgyi feltételei, programfejlesztései Szakképzés-fejlesztés a szakmai gyakorlati oktatásban I. 7. Továbbtanulás, további szakképesítések megszerzése, felnőttképzés Továbbtanulási lehetőségek A második (és további) szakképesítések elsajátításának okairól A speciális szakiskolák lehetséges szerepvállalása a felnőttképzésben II. A készségfejlesztő speciális szakiskolák szerkezeti és tartalmi felmérése II.1 A készségfejlesztő speciális szakiskolák alapadatai Intézményi tanulólétszámok Intézményi ellátottság II.2 A (előkészítő) évfolyamok képzési programja Fókuszban az önálló(bb) életvezetés kialakítását támogató kompetenciák Osztály- és csoportlétszámok

4 II.3 Szakképzési struktúra a (szakképzési) évfolyamokon Szakképzési tendenciák a készségfejlesztő speciális szakiskolákban Közismeret: fókuszban a munkavállalói kompetenciák Szakképzési kínálat a készségfejlesztő speciális szakiskolákban Munkavállalói kompetenciák Gyakorlati képzés Osztály- és csoportlétszámok A képzések elismertsége Osztály- és csoportlétszámok, visszaiskolázás II.4 Szakmai programfejlesztés a készségfejlesztők számára Központi program(modul)ok Tananyag-, taneszköz-fejlesztések Igényelt szakmai segítségnyújtás az intézményi fejlesztésekhez A készségfejlesztő speciális szakiskolák szerepvállalása a Szakiskolai Fejlesztési Programban és a Térségi Integrált Szakképző Központokban II.5 A felnőttkor küszöbén - a munkába állítás előkészítése és segítése Munkatapasztalat-szerzés, a Munkahelyi Gyakorlat programja Végzett diákok utókövetése Munkaadói attitűdök Felnőtt korú értelmileg akadályozott munkavállalók képzése A munkába állás segítése, betanítás a munkahelyen Társadalmi támogatottság III. Integráció a szakiskolákban III.1 Az integráció, inklúzió lehetőségei, útjai a szakiskolákban III.2 Integrációs folyamatok a mai magyar szakképzés rendszerében Demográfiai adatok, tendenciák Sajátos nevelési igényű (fogyatékos) tanulók az alapfokú oktatásban, továbbtanulási arányok Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja az alapfokú oktatásban Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja a szakképzésben Az integrációs törekvések mellékhatásai III.3. Kérdőíves felmérés az integrációs attitűdről és a képzők véleményéről A felmérés körülményei Integrációs arányok a többségi szakképzőkben A nevelőtestületek felkészültsége, ismeretei Befogadókészség, támogató szemléletmód Tárgyi feltételek A pedagógusok, szakoktatók létszáma megfelelő-e A pedagógusok, szakoktatók végzettsége, felkészültsége Szakmai felzárkóztató, egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs célú foglakozások száma, hatékonyságuk Az oktatási módszerek prioritása az integrációs folyamatokban A szülők véleménye az integrációról tartanak-e attól, hogy gyermekük nem kap megfelelő képzést? 88 Az osztályközösségek felkészültsége az integrációra Csökken-e az integrációval az esélyegyenlőtlenség? Az integráció során nem jut-e kevesebb figyelem és speciális képzés a sajátos nevelési igényű fiataloknak? Kedvezőbbé válik-e a sajátos nevelési igényű fiatalok helyzete a munkaerő-piacon az integráció eredményeképpen? Az integrációval érik-e hátrányok a pedagógusokat, speciális szakiskolákat? Integráció mérés, értékelés, egységes szakértői vizsgálatok, jogorvoslati lehetőség III.4. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és roma tanulók

5 IV. Tanulói nyomon követés és a munkába állás támogatása IV.1 Munkaerő-piaci elvárások és a szakképző iskolák felelőssége a képzési kínálat kialakításában A tanulói nyomon követés szerepe Magyar szakképzés-fejlesztési stratégia ( ) A pályakezdők helyzetképe IV.2. Tanulói nyomon követés a speciális szakiskolákban A tanulói nyomon követés gyakorlata A nyomon követésbe vont (végzett) fiatalok aránya Szakképzettség, hiányszakmák köre, prognózisok IV.3 Speciális szakiskolát végzett fiatalok elhelyezkedési esélyei A munkában állók, azon belül a saját szakmájukban, szakterületükön elhelyezkedők aránya Más szakterületen, betanított munkakörben elhelyezkedett fiatalok aránya IV.4. Munkavállalói tapasztalatok A pályaválasztás megalapozottsága Motivációval a lemorzsolódás ellen A képzési kínálat bővítése az integrációs törekvésekkel összhangban Felkészítés a munkavállalásra, előzetes munkatapasztalat-szerzés Jellemző álláskeresési gyakorlatok Tartós munkavállalás, betöltött munkakörök Munkavállalói jogok sérülése, munkaszerződések Munkanélküliség okai, kezelésük Pályatervek, pályatrendek IV.5. A támogatott munkába állás modellje Pályázati eredmények Utógondozói szolgáltatás V. A fejlesztési javaslatok összefoglalása az egyes fejezetek elemzése alapján Utószó Felhasznált és ajánlott irodalom

6 ELŐSZÓ A legfőbb érték: az ember. olvashatjuk a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának mottójaként az európai gondolatot. A Nemzeti Szakképzési Intézet történetének talán legjelentősebb időszakának munkálatai folynak a HEFOP projektjének keretein belül. Az egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatásának jegyében a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése folyik, egy új, moduláris alapú szakképzési szerkezet kialakításával. Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítését szolgálja egy olyan kompetencia-alapú képzési szerkezet kialakítása, amely a szakképesítések, rész-szakképesítések, elágazások, ráépülések rendszerének megalkotásával lehetőséget teremt egy rugalmasabb, átjárható, minden szereplő számára átláthatóbb szakképzési rendszerben való részvételre. A hátrányos helyzetű, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók számára e rendszer bevezetése új távlatokat nyithat a foglalkoztatás terén. A gyakran a lemorzsolódással is fenyegetett tanulói kör későbbi társadalmi beilleszkedésének egyik záloga, hogy a munkaerő-piacra való sikeres belépéshez szükséges szakképzettséget, ismereteket megszerezhetik-e a szakiskolai oktatás során. Nem kétséges, hogy a fogyatékossággal élő tanulók többszörös odafigyelést, erőfeszítést, ha úgy tetszik: jogos pozitív diszkriminációt követelhetnek a felnőtt életüket megalapozó, szakképzést nyújtó iskolai időszakban. E különleges bánásmód megvalósítására reményeink szerint lehetőség nyílik a modularizált, egyénre szabott haladási ütemet is lehetővé tévő szakképzési rendszer kialakítása során. Kívánom, hogy Intézetünk szakmai koordináló vezetésével, az elkötelezett szakemberek összefogásával e területen olyan fejlesztési eredmények szülessenek a közeljövőben, amelyek nemcsak a magyar szakképzés hírnevét öregbíthetik, hanem a fogyatékossággal élők ügyét felkarolva, az élen járva más európai országok gyakorlatában, képzési rendszereiben is helyet találhassanak. Budapest, június Nagy László főigazgató 6

7 BEVEZETÉS 2003-ban, a Fogyatékossággal Élők Európai Évében jelent meg első ízben a speciális szakiskolák munkáját elemző, és az arra alapozott fejlesztési javaslatokat tartalmazó kötet a Nemzeti Szakképzési Intézet gondozásában. Az akkori vizsgálatok középpontjában állt, hogy az iskolatípus beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket, az intézményekben folyó munka sikeres-e. A megnyugtató egyes esetekben a várakozásokat meghaladó mértékű eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy a speciális szakiskolai képzés területén jelentős fejlesztések történtek az elmúlt években. Jelen elemzésünk legfőbb aktualitását a modularizált szakképzési rendszer kialakítási munkálatai jelentik. A szakképzési rendszer teljes átalakulásával párhuzamosan a sajátos nevelési igényű tanulók képzését ellátó speciális szakiskolai képzési rendszer fejlesztési, adaptálási munkálatait igyekeztünk előkészíteni. Munkánk során tágabb összefüggésben a pályaválasztástól a munkába állás támogatását is felölelő vizsgálatokon keresztül igyekeztünk értelmezni, feldolgozni a kérdőíves felmérések során kapott adatokat. Az intézményi kérdőívek alapján igyekeztünk hiteles képet rajzolni a speciális szakiskolai hálózatban folyó szakképzési tevékenységről, pedagógiai munkáról. Az előző felméréshez hasonlóan külön is kitértünk a gyakorlati oktatás tapasztalatainak elemzésére. Minden kérdőívünk fontos részének tekintettük, hogy feltérképezzük az intézményi igényeket, és ezekre válaszként fejlesztési javaslatokat fogalmazzunk meg. A kutatás főbb témakörei közé soroltunk az alapadatok komplex elemzésén túl a készségfejlesztő speciális szakiskolákban folyó munka felmérését is, mivel az értelmileg akadályozottak szakképzéséről újszerűsége miatt eddig nem rendelkeztünk átfogó ismeretekkel. Munkánknak különös aktualitást ad, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók ezen belül kiemelten az értelmi fogyatékossággal élők csoportjának foglakoztatási arányát növelendő, az uniós törekvésekkel összhangban egyre inkább előtérbe kerül az érintettek iskolai rendszerű felkészítése, szakképzése a sikeres nyílt munkaerő-piaci alkalmazás előfeltételeként. Az itt született eredmények példaértékűek lehetnek a specializált felnőttképzés számára is. Nem utolsósorban az európai fogyatékosügyi politika hatására, kiemelt terület ma hazánkban is a fogyatékossággal élők integrációja, és a társadalmi szemléletformálás. Az inkluzív társadalom felé vezető utak keresztülvezetnek az iskolarendszeren is. Az alapiskolai integráció hol eredményes, gyakran ellentmondásos tapasztalatai arra ösztönöztek, hogy próbáljuk meg felmérni a szakiskolai integráció lehetőségeit, előkészítettségét, esetleges korlátjait. Visszacsatolások nélkül különösen hosszú távon minden fejlesztő munka megkérdőjelezhető. Ezért a évi felméréshez hasonlóan jelen elemzésünkben is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű szakképzett fiatalok munkaerő-piaci beválásával részletesebben is foglakozzunk. Noha 7

8 korábban a munkába állítás feladata nem volt része a szakképző intézmények programjainak, ma a speciális szakiskolai körben épp a felelősségvállalás kiterjesztett volta miatt olyan támogató, segítő kezdeményezéseknek lehetünk tanúi, melyek akár a foglakoztatásügy személyre szabott szolgáltatási modelljeinek kialakítására is megtermékenyítő hatással lehetnek. Tisztában vagyunk azonban felmérésünk hiányosságaival is. A szakképzés-fejlesztési munkálatok javában zajlanak az Intézet vezetésével. A kézirat leadásakor már ismert volt az új OKJ jegyzék, azonban a szakmaiés vizsgakövetelmények, illetve a modulok tartalmának ismerete nélkül nem lehetett meghatározni a fejlesztések és adaptálások pontos jegyzékét. Hisszük azonban, hogy az elemzési munkák során sikerült felvázolnunk a legfőbb összefüggéseket, intézményi és munkaerő-piaci igényeket, melyek alapján a következő évek fejlesztési munkálatai a kialakult prioritások mentén megtervezhetőek lesznek. Munkánk során nagyon sok segítséget kaptunk az érintett képzők pedagógusaitól, vezetőitől, akik állandó partnereink a fejlesztési munkálatok során. Visszajelzéseikre, javaslataikra, elhivatott munkájukra a következő időszak intenzív fejlesztéseiben is köszönettel számítunk. Albert Piroska témavezető 8

9 I. A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT KOMPLEX FELMÉRÉSE I. 1. A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ALAPADATAI A felmérés körülményeiről A felmérés során a teljes körben kiküldött kérdőíveket az iskolák 67 %-a küldte vissza kitöltve 141 intézményből 95 értékelhető választ kaptunk vissza. A kétharmados válaszadási hajlandóság nyomán reprezentatívnak tekinthető adatokat kaptunk. Így az adatbázis elemzése kapcsán megfogalmazott értékeléseket, javaslatokat megalapozottnak tekinthetjük. A kérdőíves felmérésben mintegy negyven, a speciális szakiskolai képzés lényegét érintő kérdést, kérdéscsoportot tettünk fel, amelyek nyomán átfogó képet rajzolhatunk az iskolatípusról. A komplex kérdőívek összeállításakor figyelembe vettük a 2002/2003-ban végzett első kutatás során kapott visszajelzéseket is. Ezáltal is lehetővé vált, hogy hosszabb időszakot átölelve lássuk az intézményrendszerben folyó tevékenység változásait, fejlődési folyamatát. Ahol lehet, ott utalunk is a tendenciákra, folyamatokra, megjelenítjük az összehasonlító adatokat. További fontos szempont volt, hogy a időszak szakképzés-fejlesztési irányelveinek 1 nyomán megvalósuló fejlesztések előkészítését, illetve az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeit is megvizsgálhassuk. Kiemelten kezeltük tehát az erre vonatkozó javaslatokat. Munkánk közvetlen célja, hogy a felmérés a Nemzeti Szakképzési Intézetben folyó szakképzés-fejlesztés kiindulópontjaként megbízható adatokkal szolgáljon, valamint azok elemzése konkrét javaslatokkal alapul szolgáljon a következő 1-3 év fejlesztési munkálataira. Különösen a központi szakmai képzési programok adaptációs munkáihoz, valamint a taneszköz-fejlesztési tevékenységhez (tankönyv, oktatófilmek, digitális/interaktív tananyagok), és a kapcsolódó továbbképzések, konferenciák szervezéséhez. Sajátos problémát jelentett az értékelés során, hogy az adatfeldolgozás időszakában jelent meg az új OKJ, amelyhez kapcsolódóan a szakmai- és vizsgakövetelmények kidolgozása még javában folyt a tanulmány elkészültekor. Ezért a jelenlegi szakképzési kínálat mellett szereplő, az új OKJ-nak megfeleltetett szakmajegyzék (a speciális szakiskolákban jelenleg leggyakrabban képzett szakképesítések) a további tervezési munkálatok során korrekcióra szorulhat. A komplex kérdőívet három általunk jelentősnek tartott témakör alaposabb elemzése végett további kérdőívekkel egészítettük ki. Így került sor 2003-ban a megfelelő kapacitások híján akkor csak kevésbé érintett készségfejlesztő speciális szakiskolákban folyó munka külön felmérésére. Ugyancsak külön fejezetet kívánt az integráció témaköre is. Elemzésünknek különös aktualitást ad, hogy a normatív finanszírozás az idei évtől kezdve hátrányosan érinti a szegregált szakképző iskolákat. Kérdőívünkben a speciális szakiskolákban, és a többségi szakképző iskolákban oktató pedagógusok /2005. (V.31.) Korm. határozat 9

10 véleményét kérdeztük meg. A válaszok elemzése lehetővé tette, hogy több rövid- és hosszú távú fejlesztési javaslatot is tegyünk. A harmadik, nagyon jelentős témakör a szakiskolát végzett fiatalok nyomon követése. Ez nem csak a szakképzési kínálat munkaerő-piaci megfelelésére vonatkozóan jelent fontos információt, hanem egyúttal a felnőtt korba lépő fogyatékkal élő fiatalok életminőségének, esélyeinek vizsgálatát is lehetővé tette. E helyen utalunk egy modellértékű utógondozói kezdeményezésre is. Speciális szakiskolai hálózat A 2005/2006-os tanévben az Oktatási Minisztérium adatai szerint a szakiskolai képzésben részt vevő mintegy 142 ezer diák közül majd 11 ezren sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) tanulók. Mára jelentős részük, több mint kétezer diák (19,7%) többségi szakképző intézmény tanulója 2. Ma a speciális szakiskolai intézményi hálózat - a növekvő tanulólétszám mellett is - megnyugtató módon fedi le a szükségleti térképet. Ennél azonban árnyaltabb képet kapunk, ha az egyes szakiskolák szakmakínálatát vizsgáljuk. Az összes speciális szakiskola mintegy háromnegyedében átlagosan 3-5 szakma/szakképesítés képzése folyik, és csak néhány igaz, kiemelkedően magas létszámú, fő körüli tanulót oktató iskola kínál tíznél több képzési lehetőséget. Látnunk kell, hogy az ennek következtében a gyakorta kényszerűvé váló pályaválasztás esetenként tovább fokozza a munkaerő-piaci szempontból amúgy is hátrányos helyzetű térségekben lakók esélyegyenlőtlenségét. Ezért a Térségi Integrált Szakképző Központok (továbbiakban: TISZK) hálózatának bővítésekor erre is tekintettel kell lenni. 2 Részletesebb elemzés Integráció a szakiskolákban c. fejezetben. 10

11 1.sz. táblázat Speciális szakiskolák, összefoglaló adatok (OM 2005/2006 előzetes, statisztikai évkönyve szerint) Gyorsjelentés a 2005/2006. tanév közoktatási előzetes statisztikai adataiból december 15. Feladatellátási helyek típusa Intézmények száma, ahol az adott feladatellátási hely, típus működik Működő feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak Összesen ebből nők Sikeres szakma i vizsgát Sikeres érettségi vizsgát Nappali Felnőttoktatásban Összesen ebből képzésben lányok gyógyped. tett tanulók óvoda általános iskola szakiskola speciális szakiskola gimnázium Osztályterem/ Csoportszoba Osztályok/Cso portok száma összesen szakközépiskola összesen alapfokú művészetoktatás kollégium Forrás: OM oktatásstatisztikai adatgyűjtése Az adatfelvétel eszmei időpontja október 1. A feldolgozás 7588 intézmény előzetes adatait tartalmazza. A gimnáziumi létszámban szerepelnek azok a tanulók is, akik a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamába járnak. Az osztálytermek száma tartalmazza a szaktantermeket. A gyógypedagógiai képzésben résztvevők oszlopa az integráltan együtt oktatott tanulókkal együtt értendő. A pedagóguslétszám a felnőttképzésben és a gyógypedagógiai képzésben foglalkoztatottakat is tartalmazza. Az érettségi vizsgát tettek száma a nappali képzésben végzetteken kívül a felnőttképzésben végző tanulókat is tartalmazza. 11

12 Az intézményfenntartók köre Az intézményfenntartók körében a évi adatokhoz képest nem történt érdemi változás az arányokban, kivéve az enyhe csökkenést mutató nem állami fenntartású intézmények arányában. Nincs adatunk arra nézve, hogy ez összefügg-e a normatív támogatások változásával, vagy a csökkenés valójában csak stagnálást jelent a növekvő intézményi számok mellett. 2. sz. táblázat A speciális szakiskolák fenntartóinak típusai (2002) Az iskola fenntartója (2002) Megyei Önkormányz at Fővárosi Önkormányz at Megyei Jogú Városi Önkormányz at Városi Önkormányz at Kerületi Önkormányz at Alapítván yi iskola Egyházi fenntartás ú iskola Minisztériu m 43% 7% 20% 17% 5% 3% 3% 2% 3. sz. táblázat A speciális szakiskolák fenntartóinak típusai (2006) Az iskola fenntartója (2006) Megyei Önkormányz at Fővárosi Önkormányz at Megyei Jogú Városi Önkormányz at Városi Önkormányz at Kerületi Önkormányz at Alapítván yi iskola Egyházi fenntartás ú iskola Minisztériu m 52% 4% 18% 10% 4% 7% 3% 2% Az intézményhálózat által ellátott feladatok A speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák arányai nem változtak jelentősen a évi felmérés óta. Az intézmények számának bővülése ezúttal nem a szegregált iskolák számának növekedését takarja, hanem kisebb részben a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató általános iskolák által indított tagozatokat. Ennél nagyobb hányadban vállalták fel többségi szakképző iskolák fogyatékos tanulóinak képzését: számuk közel 30-ra nőtt az elmúlt három esztendőben. (Ennek az adatnak a jelentőségéről az előbb említett integrációs fejezetben szólunk bővebben.)

13 4.sz. táblázat A speciális szakiskolai intézményhálózat régiók szerinti eloszlása (Közoktatási Információs Iroda, március) Ellátott feladat Régió Észak-Magyarország Iskolák száma 10 Iskolák száma megyénként Heves: 2 Borsod-Abaúj-Zemplén: 4 Észak-Alföld 11 Nógrád: 4 Jász-Nagykun-Szolnok: 2 Hajdú-Bihar: 5 Dél-Alföld 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg: 4 Bács-Kiskun: 7 Békés: 4 Csongrád: 4 Speciális szakiskola Budapest: 11 Közép-Magyarország 18 (összesen: 90) Pest: 7 Baranya: 6 Dél-Dunántúl 11 Somogy: 3 Közép-Dunántúl 14 Tolna: 2 Fejér: 6 Veszprém: 4 Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország 11 5 Komárom-Esztergom: 4 Győr-Moson-Sopron: 5 Vas: 2 Zala: 4 Heves: 2 Borsod-Abaúj-Zemplén: 2 Észak-Alföld 7 Nógrád: 1 Jász-Nagykun-Szolnok: 3 Hajdú-Bihar: 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg: 3 Bács-Kiskun: 3 Készségfejlesztő speciális szakiskola (összesen: 41, ebből 13 speciális szakiskola is) Dél-Alföld 7 Közép-Magyarország 8 Dél-Dunántúl 6 Közép-Dunántúl 5 Nyugat-Dunántúl 4 Békés: 3 Csongrád: 1 Budapest: 6 Pest: 2 Baranya: 3 Somogy: 1 Tolna: 2 Fejér: 1 Veszprém: 2 Komárom-Esztergom: 2 Győr-Moson-Sopron: 2 Vas: 1 Zala: 1 Intézményi tanulólétszámok, osztálylétszámok 2003-hoz képest a szakképzést csak megalapozó előkészítő speciális szakiskolák aránya a speciális szakiskolai hálózatban csökkent. Ez részben kívánatos folyamat is, hiszen a tapasztalatok szerint a szakképző iskolák 9. és 10. évfolyamain történő szakmai előkészítő és alapozó munkája ideálisabb tanműhelyi illetve gyakorlati képzési körülmények között folyik. A változások hátterében vélhetően az is áll, hogy az alapító okiratot módosítva szakképző évfolyamokat is szerveztek időközben az érintett intézmények egy részében. Ez visszaköszön a speciális szakiskolai feladatellátás javára történő hasonló mértékű növekedésben (4,7%). 13

14 5.sz. táblázat Az egyes feladatellátás szerinti létszámok egymáshoz viszonyított aránya (%) Előkészítő speciális Intézmény típusa 2003/04 tanévben az ellátott feladatok arányában 2004/05 tanévben az ellátott feladatok arányában 2005/06 tanévben az ellátott feladatok arányában tanulók száma 8 4,9 3,8 szakiskola, tagozat osztályok száma 4,8 4,3 4,4 Speciális szakiskola, tanulók száma 84 87,5 88,7 tagozat osztályok száma 86,9 87,3 85,9 Készségfejlesztő speciális tanulók száma 8 7,6 7,4 szakiskola, tagozat osztályok száma 8,3 8,4 9,6 Összesen: tanulók száma (fő) osztályok száma (db) A feladattípusok egymáshoz viszonyított arányában ugyan csökkent a készségfejlesztő speciális szakiskolák aránya, a részletes adatok szerint azonban a tanulólétszámban mintegy évi 10% növekedés figyelhető meg ebben az iskolatípusban 3. Az előkészítő speciális szakiskolákban az átlagos osztálylétszám 12 fő, a készségfejlesztő speciális szakiskolákban 10,5 fő. A speciális szakiskolai osztálylétszámok átlaga 14 fő. A tanulók megoszlása a fogyatékosság típusa szerint A fogyatékosság szerinti arányok változása a évi adatokhoz képest elsősorban a tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak arányainak változásában szembetűnők, utóbbi javára. Ennek okát csak becsülni tudjuk: egyes előrejelzések szerint más európai beiskolázási trendekhez hasonlóan nő az értelmileg fogyatékos gyermekek sérülésének átlagos súlyossága, ezen belül pedig vélhetően növekszik az értelmileg akadályozottak továbbtanulási hajlandósága, középfokú beiskolázási aránya. Utóbbi vélekedés mellett szólhat, hogy a készségfejlesztő speciális szakiskolákban kínált szakmai programok mind jelentősebb része kínál a munkaerő-piaci szempontoknak is megfelelő felkészítést a potenciális munkavállalásra. A készségfejlesztő speciális szakiskolák (tagozatok) viszonylag magas száma az iskolatípuson belül nem jelent felülreprezentáltságot, mivel az iskolánként többnyire alacsony tanulólétszámokat összesítve látható, hogy az ellátás a valódi arányoknak megfelelő. A vizsgált 95 speciális szakiskolában a tanulók sérülésük szerint a következő csoportokat alkották: 3 Részletesen a II. Készségfejlesztő speciális szakiskolák szerkezeti és tartalmi elemzése c. fejezetben. 14

15 6.sz. táblázat A speciális szakiskolákban tanuló fiatalok megoszlása a sérülés jellege szerint (2006) a vizsgált intézményekben Tanulásban akadályozott Értelmileg akadályozott Hallássérült Látássérült Mozgáskorlátozott Tanulási képességzavarban szenvedők (ép értelmű; hátrányos helyzetűek) 69,5% 16,5% 1,7% 0,4% 1,5% 10,4% Továbbtanulási előrejelzések Az általános iskolai adatokkal összehasonlítva 4 látható, hogy a speciális szakiskolákban a tanulásban akadályozottak köre továbbra is domináns marad, növekvő mértékben. További elemzést igényelne annak felderítése, hogy a nyolcadik osztályt végzettek közül miért kevésbé sikeres a más fogyatékossággal élők megszólítása, motiválása a továbbtanulásra, tudva, hogy a magasabb képzettség pedig esélyeiket biztosan növelné a későbbi munkavállalás során. Az említett táblázatból az azonban mindenképpen világossá válhat, hogy az átlagos továbbtanulási arány (65%) még mindig alacsonynak mondható, nem csak a többségi általános iskolából továbbtanulók arányaihoz képest, hanem annak tudatában is, hogy a fogyatékos tanulók nagyon jelentős hányadának ez az iskolatípus jelenti az egyetlen reális továbbtanulási esélyt. Ezért a továbbtanulási arány javítása a következő időszak egyik nagyon jelentős feladata, mert ez az egyéni esélyeket is nagyban javítja, és társadalmi szempontból is igen kívánatos. A továbbtanulási arány javításának egyik hatékony eszköze lehet a ma nem túl hatékony pályairányítás, pályaválasztási tanácsadás tevékenységének fejlesztése, és ezzel együtt a szélesebb körű tájékoztatás az érintett társadalmi réteg számára. E folyamatokra kedvezően fog hatni a 2006/2007. tanévben felmenő rendszerben belépő 18. életévhez kötődő általános tankötelezettség. Ez azonban nem jelenti automatikusan a szakképesítés sikeres megszerzését, hiszen az iskolatípusba lépők átlagos életkora 1-3 évvel meghaladja a többségi középiskolákba lépőkét. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a 9. és az első szakképző évfolyamokon a lemorzsolódás átlagon felüli, akkor félő, hogy önmagában a tankötelezettség kiterjesztése pontosan a legrászorultabb réteg számára csak kényszerű időhúzást jelenthet majd a meglévő tanulási motivációs hiány pótlása nélkül oldal, 3.sz. melléklet 15

16 I. 2. SZAKMAI KÉPZÉS A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁKBAN Változások a szakmai képzések kínálatában 2003-ban a speciális szakiskoláknak csak mintegy kétharmadában folyt OKJ szerint szakképzés. Mára ez az arány jelentősen javult, az 1996-os bevezetés óta lemaradók felzárkóztak, így a nem OKJ képzések aránya kb. 9%-ra csökkent az iskolatípusban. A nem OKJ képzést folytatók aránya így gyakorlatilag megegyezik a készségfejlesztő speciális szakiskoláéval. Nyugodtan kimondhatjuk tehát, hogy az államilag nem elismert képzések oktatása egykét kivételtől eltekintve ennek az iskolatípusnak a kizárólagos gyakorlatává vált. Várhatóan ez az arány tovább fog javulni a rész-szakképesítések oktathatóságának bevezetésével. OKJ szerinti képzések a speciális szakiskolákban Felmérésünkben a válaszadó 95 speciális szakiskola adatai alapján összeállítottuk a ma legnagyobb létszámban oktatott szakképesítések jegyzékét. Az előző felmérés eredményéhez hasonlóan most is kb olyan szakképesítést találhatunk, amelyben a célcsoport létszámához képest viszonylag magas a képzésben részt vevők létszáma. 7.sz. táblázat Speciális szakiskolai OKJ képzések ABC szerinti sorrendben a vizsgált intézményekben OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen ABC-eladó Állatgondozó Ápolási asszisztens Asztalos Asztalosipari felületkezelő Asztalosipari szerelő Bőrdíszműves Bőripari varrómunkás Bőrtárgy-készítő Cipőjavító Cukrász Cserépkályha- és kandallókészítő Dajka Dísznövénytermesztő Élelmiszer-és vegyi áru kereskedő Épületburkoló Faipari gépmunkás Fajáték készítő Fapadlózó és burkoló Fatömegcikk-és eszközgyártó Fazekas Fémtömegcikk-gyártó Filmnyomó és kendőfestő Gépíró és szövegszerkesztő

17 OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen Géplakatos Gyógynövényismerő- és termelő Gyorsétkeztetési eladó Gyümölcstermelő Házvezető/nő Hegesztő Kárpitos Kárpitos Kerámiakészítő Kerékpárszerelő Kerti munkás Kosárfonó és fonottbútor-készítő Kőműves Lakástextil varró és javító Mézeskalács-készítő Mezőgazdasági munkás Nőiruha-készítő Parkgondozó Pék Porcelánfestő Programozó Ruházati kereskedő Segédkönyvkötő Sütőipari munkás Szakács Számítógép-kezelő/használó Szerkezetlakatos Szobafestő-mázoló-tapétázó Szoftverüzemeltető Szőlőtermelő Szőnyegszövő Szőnyegszövő Szövő Takács-vászonszövő Vas- és fémipari előkészítő Virágkötő Virágkötő-berendező Varrómunkás Zöldség- és fűszernövény termesztő Összesen (95 iskolában) sz. táblázat Speciális szakiskolai OKJ képzések rangsora tanulólétszám szerint csökkenő sorrendben a vizsgált intézményekben OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen Varrómunkás Szobafestő-mázoló-tapétázó ABC-eladó Bőrtárgy-készítő Számítógép-kezelő/használó Gyorsétkeztetési eladó Parkgondozó Épületburkoló

18 OKJ száma megnevezése Képzés átl. ideje Tanulók 2005-ben összesen Tanulók 2004-ben összesen Tanulók 2003-ben összesen Kerti munkás Kőműves Fatömegcikk-és eszközgyártó Dísznövénytermesztő Gépíró és szövegszerkesztő Szerkezetlakatos Virágkötő Asztalos Ruházati kereskedő Sütőipari munkás Asztalosipari szerelő Házvezető/nő Zöldség- és fűszernövény termesztő Szakács Nőiruha-készítő Gyógynövényismerő- és termelő Kerámiakészítő Faipari gépmunkás Segédkönyvkötő Szőnyegszövő Virágkötő-berendező Bőrdíszműves Állatgondozó Fémtömegcikk-gyártó Hegesztő Kerékpárszerelő Filmnyomó és kendőfestő Lakástextil varró és javító Dajka Kárpitos Porcelánfestő Ápolási asszisztens Pék Szövő Gyümölcstermelő Kárpitos Kosárfonó és fonottbútor-készítő Géplakatos Cipőjavító Élelmiszer-és vegyi áru kereskedő Mezőgazdasági munkás Szoftverüzemeltető Cserépkályha- és kandallókészítő Szőnyegszövő Fapadlózó és burkoló Mézeskalács-készítő Takács-vászonszövő Vas- és fémipari előkészítő Bőripari varrómunkás Asztalosipari felületkezelő Cukrász Fajáték készítő Fazekas Programozó Szőlőtermelő Összesen (95 iskolában)

19 I. 3. TANANYAG-FEJLESZTÉSI JAVASLATOK Programfejlesztési javaslatok Legsürgetőbbnek a speciális központi szakmai programok átdolgozását, illetve a központi szakmai programok adaptálását tartjuk. A tervezés módosítást igényel a április 1-vel hatályba lépett moduláris felépítésű OKJ szerint. Ez a munka a szakmai- és vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések, részszakképesítések központi programjainak jóváhagyása után történhet meg. 10.sz. táblázat A április 1-től hatályos OKJ szerinti képzések javasolt listája Jelmagyarázat: RSZ=rész-szakképesítés; E=elágazás; R=ráépülés A szakképesítés azonosító számának 1-2., rész-szakképesítések és elágazások esetében a számjegye a szakképesítés szintje. A szakképesítés szintjei a következők (a meghatározások után a megfelelő ISCED szintek kerültek megjelölésre): 21 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító alapszintű szakképesítés, amely nem igényel befejezett iskolai végzettséget. (2CV) 31 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. (3CV) 33 Fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra vagy a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV) 2006.április 1-ig hatályos OKJ szerinti szakképesítések 2006.április 1-től hatályos OKJ szerinti szakképesítések OKJ száma megnevezése OKJ száma megnevezése ABC eladó Állatgondozó E Élelmiszer- és vegyi áru-eladó E Zöldség-gyümölcs eladó RSZ Állattartó-telepi munkás RSZ Állatkerti állatgondozó RSZ Haszonállat-gondozó RSZ Ápolási asszisztens Ápolási asszisztens Asztalos RSZ Betegszállító RSZ Szociális gondozó és ápoló Bútorasztalos Épületasztalos Asztalosipari szerelő RSZ Asztalosipari szerelő Bőrdíszműves Bőrdíszműves Bőrtárgykészítő RSZ Bőrtárgykészítő Cipőjavító Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 19

20 2006.április 1-ig hatályos OKJ szerinti szakképesítések 2006.április 1-től hatályos OKJ szerinti szakképesítések OKJ száma megnevezése OKJ száma megnevezése Cukrász Cukrász Cserépkályha és kandallókészítő Kandallóépítő RSZ Cserépkályha-készítő Dajka Óvodai dajka Dísznövénytermesztő Dísznövénykertész RSZ RSZ RSZ RSZ Épületburkoló Burkoló Faiskolai-, csemetekerti-, fűzfatelepi munkás Növényházi dísznövénytermesztő Szabadföldi dísznövénytermesztő Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás RSZ Hidegburkoló Faipari gépmunkás RSZ Fajáték-készítő E Fapadlózó és burkoló Fatömegcikk-és eszközgyártó Fa- és bútoripari gépkezelő Népi kézműves/ Fajátékkészítő RSZ Melegburkoló RSZ Parkettás Fazekas E RSZ Fatermékgyártó Népi kézműves/ Fazekas Fémtömegcikk-gyártó RSZ Fémtömegcikk-gyártó Gépíró és szövegszerkesztő Irodai asszisztens RSZ Gépíró RSZ Gépíró, szövegszerkesztő Géplakatos Géplakatos RSZ Gépi felülettisztító Gipszmintakészítő RSZ Gyártósori munkás 20

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye Képzési lehetőségek Óvoda Általános iskola 6-8. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 9-11. évfolyam

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. szeptember 16. A Duális képzés bevezetése Magyarországon 2010-2016 Új szakképzési politika: Munka alapú

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ)

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Az általános iskola 8. osztályaiból az első félévet követően az osztályfőnökök segítségével a tanulók kitöltik a jelentkezési lapokat, melyeket eljuttatnak iskolánkba.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Szegregált szakképzés a speciális szakiskolában

Szegregált szakképzés a speciális szakiskolában ÁTALAKULÁS ELŐTT AZ SNI TANULÓK SZAKKÉPZÉSE Szegregált szakképzés a speciális szakiskolában Dr. Farkasné Kovács Beáta igazgatóhelyettes A fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása Esélyegyenlőség

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök A gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó,

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Igazgatói tájékoztató nap Budapest 2013 A felmérés előzményei A kérdőív

Részletesebben