Beszámoló. FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre"

Átírás

1 Beszámoló FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre 1. A beszámoló tárgya Tárgy: FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre pályázati projekt témában. Helyszíne: Gothard Jenő Általános Iskola A beszámoló alapja: a HEFOP-2.1.6/05/ /1.0elfogadott pályázati projekt Az pályázat időtartama: március május Tartalmi beszámoló és összegzés az SNI-s tanulókról. Kiindulás állapot: március 1. Szegregáltan oktatott tanulók (1.c 4-.c): 47 fő. Integráltan oktatott tanulók száma: alsó tagozat: 4 fő felső tagozat: 7 fő Az iskolában tanuló SNI gyermekek diagnózisa többségében diszlexia. Záró állapot: május 31. Szegregáltan oktatott tanulók száma: (3.c - 4.c): 22 fő Integráltan oktatott tanulók száma: alsó tagozat: 10 fő felső tagozat: 14 fő A es tanévben kimenőrendszer hatásaként megszűnik a szegregált oktatás és kizárólag integráltan oktatott tanulók folytatják tanulmányaikat az iskolában. A hozzánk beiratkozott SNI tanulók ellátását egy fő gyógypedagógus, egy fő főállású fejlesztő pedagógus és 5 fő fejlesztő pedagógus szakkal rendelkező tanító és tanár segíti. 2. Tartalmi beszámoló és összegzés A Márton-napi konferenciáról A pályázat keretében két alkalommal megrendezett Márton-napi váltófutás, és konferencia a mozgás szerepéről a fejlesztésben, sikeres programnak minősült. A rendezvény bekerült a

2 város programjai közé, az idei évtől kezdve már támogatást is kaptunk hozzá, és a Szent Márton hét programfüzetben is bekerült. A konferenciák előadásai nagymértékben elősegítették új területek bevonását a fejlesztésbe. Itt például a csapatjátékok szerepe, a tenisz sport alkalmazási lehetőségei kerültek előtérbe. a Gothard DSE vette gondozásába az SNI-s tanulók mozgásfejlesztésével kapcsolatos területet. 2. Tartalmi beszámoló és összegzés az Életfa programról ÉLETFA A kitűzött program elérte a célját, sikerült a gyerekek mindennapjaiba belecsempészni a hagyományokat. Sokat megismertek, megismertettek szüleikkel. Elindítottuk őket azon az úton, hogy nem csak ismerik, talán folytatják is hagyományainkat. A Kardos László Általános Iskola pedagógusai által kidolgozott projektet adaptáltuk, elsősorban az alsó tagozat és a napközis csoportok bevonásával. Kapcsolatok A szülői szervezet segítette a munkánkat. A szülők részt vettek a programokon, anyagi támogatással hozzájárultak hozzá a programok jó kivitelezéséhez Az alsós munkaközösség csatlakozott a programhoz, bemutatókat tartott népszokásokból, a táborokban az aktuális, évszakhoz kapcsolódó szokásokat dolgozott fel. Kézműves foglalkozásokon kismesterségekkel ismerkedtek meg. Állandó kapcsolat van egy mézeskalács készítővel, kinek segítségével különféle mézes készítményeket csináltak. Szoros a kapcsolat a Szivárvány Néptánciskola csoportjaival, akik rendszeresen tartanak bemutatót. Az óvodák ilyen jellegű rendezvényeit is látogatjuk. / óvodások betlehemezése/ Több éves a kapcsolat a Herényi Kulturális és Sportegyesülettel. Ebben a tanévben itt tartottuk a karácsonyi műsorunkat, több közös programra is készülünk. Szervezett programok: Ősz: szüret, szüreti kellékek Márton napi szokások Tél: Téli népszokások felelevenítése: lucázás, korbácsolás, betlehemezés, háromkirály-járás, korbácsolás, fonó élete, népmesék, népi énekek Decemberben mutatták be az osztályok egymásnak az általuk megismert szokást. Fonni, szőni tanultak a finommozgás fejlesztésére. Farsang Kézműves foglalkozásokon álarcokat, jelmezeket készítettek a gyerekek. A télűző szokásokkal ismerkedtek meg.

3 Tavasz Itt is elsősorban a kézműves foglalkozások kerültek előtérbe: pl. tojásfestési technikák Gyakorlatban is alkalmazták a húsvéti szokásokat: locsolás A mozgáskultúra, mozgásfejlesztéshez járult hozzá a pünkösdi-király választás. Több napon át válogatták a jelentkezőket. Sokféle mozgásos feladattal választották ki a királyt. A lányok királyné járást mutattak be. Nyár A nyár folyamán a Szent Iván naphoz kapcsolódtunk. A tábortűznél felelevenítettük a tűzugrás szokását, kézművesen lampionokat készítettünk Fenntarthatóság A megismert és kipróbált szokások továbbvitele /karácsony, locsolás, Szent Iván nap/ A kézműves foglalkozásokon tovább bővítjük a megismert mesterségeket pl. fazekasság, gyöngyfűzés. Figyelve arra, hogy a finommozgást, mely fejleszti legjobban Évente ismétlődő program a pünkösdi- király választás Február hónapban elindítjuk a MI OLIMPIÁNK című programsorozatot, melynek célja a tanulók mozgáskultúrájának fejlesztése. Az első program egy futóverseny, egy staféta. A továbbiakban, minden karika másféle versenyt jelképez, melynek eredményeit évfolyamonként értékeljük. 3. Tartalmi beszámoló a tanulás tanulása tréningről A pályázat a es tanévben indult. Az első félévben elkezdtük a Tanulás tanulása című tanfolyamot. 20 olyan 4. illetve 5. osztályos tanulóra esett a választás, akiknek erre a képzésre a szaktanárokkal történt egyeztetés alapján szükségük volt. A 20 órás tanfolyamon tanulási technikákat, módszereket adtunk át a tanulóknak, önértékelésüket, énképüket, kudarctűrő képességüket igyekeztünk fejleszteni. A logopédiai és fejlesztő foglalkozásokon alkalmaztuk a számítógépes programokat, amelyeket az iskola, illetve más pályázatok keretében szereztük be. Az iskola által megszervezett konferencián a foglalkozások céljáról, módszereiről és a számítógép ilyen célú használatáról előadásokat tartottunk, belső továbbképzés keretében, pályázati konzorciumban résztvevő intézmények érdeklődő pedagógusainak. A második félévben egy megerősítő kurzust tartottunk az első félévi tanfolyamon résztvevő tanulóknak újabb 20 órában. A visszajelzések alapján a tanultak egy részét a gyerekek sikeresen hasznosították a minden napi munkában. A as tanévben újabb 20 órás tanfolyamot tartottunk az idei 3. és 4. osztályos tanulóknak. Tapasztalataink szerint az ebben az életkorban megtanult új módszerek, tanulási technikák jobban interiorizálódnak a tanulási folyamatban és ezt a későbbiekben is jól tudják hasznosítani.

4 4. Tartalmi beszámoló és összegzés a fenntarthatóságról Az SNI-s tanulók ellátása. A továbbiakban is alkalmazunk egy fő gyógypedagógust és egy fő fejlesztő pedagógust. A pályázatban megszerzett képesítések biztosítják az ellátást megfelelő színvonalát. A Nevelési Tanácsadóval jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki. A tanulókkal kapcsolatos feladatokat, fejlesztéseket, a felmerül gondokat, vizsgálatokat rendszeresen megbeszéljük. A szegregált osztályok megszűnése ellenére továbbra is javasolják az intézményt a gyermekek szüleinek, mert megfelelő szakmai háttérrel rendelkezünk a tanulók ellátásához. Az Alapító Okiratunk tartalmazza ezt a területet, Pedagógiai Programunkban pedig külön fejezetben foglalkozunk a diszlexiás gyermekek ellátásával, fejlesztésével és az esélyegyenlőségük biztosításával. Továbbképzések. A pedagógusok szemléletváltása tükröződik abban is, hogy továbbra is keresik azokat a továbbképzéseket amelyekben szakmai támogatást kapnak a problémás gyerekek ellátásához. (Pl. a játék szerepe az idegrendszer fejlődésében c. képzés) Az iskola ezeket a továbbképzéseket minden esetben támogatja. Programok: A Herényiek Házával kötött együttműködési szerződés keretében hosszú távú kapcsolat alakult ki az intézmények között. Igény tartanak az iskola részvételére az általuk szervezett programokban és az iskola minden 5. Tartalmi beszámoló az együttműködésről Érintettek köre és száma: a Gothard Jenő Általános Iskola és a Benczúr utcai Óvoda Az együttműködés célja: az integráció sikeres megvalósulásának támogatása. Az együttműködés keretében megvalósult tevékenységek: Márton napi váltófutás, kiegészítéseként megrendezett alsós és óvodás futóverseny Mozgásfejlesztés szerepe és gyakorlata, szakmai megbeszélések. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlődésének követése, óralátogatás, konzultáció. Az óvodában már kiszűrt sajátos nevelési igényű tanulók megismerése, esettanulmányok. Az együttműködés külön értéke, s egyben eredményének is tekinthető, hogy megvalósult a különböző szakterületeken és iskolafokokon dolgozó pedagógusok együttmunkálkodtak, együttgondolkodtak, s kifejezték szándékukat a további együttműködésre is. Az együttműködés keretében megvalósult tevékenységek:

5 Herényi virágút rendezvényei kapcsolódva a pályázat Életfa projektjének megvalósításához (három alkalom április 30., április 29.és április 27.) Karácsonyi Ünnepkör Életfa projekthez kapcsolódva december 20. és december 20. Részvétel a környezetünk szépítéséért indított kezdeményezésen. Közös sportrendezvények. Az együttműködés külön értéke, s egyben eredményének is tekinthető, hogy megvalósult a különböző szakterületeken és iskolafokon dolgozó pedagógusok együtt munkálkodtak, együtt gondolkodtak, s kifejezték szándékukat a további együttműködésre is. Az iskola tanulói rendszeresen részt vesznek a Herényiek Ház szervezésében megvalósuló programokon. Az együttműködés segíti a közös kialakított szokások fenntartását. Összességében elmondhatjuk, hogy az együttműködésre kötött megállapodás célja maradéktalanul megvalósult.

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.; Levélcím: 1426 Budapest, Pf. 68. Tel/fax: 210-4364; 314-2859 Web: www.autizmus.hu; E-mail: autizmus@autizmus.hu S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A Z A

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA IKTATÓSZÁM: EMK-144/2015. AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dunaújváros, 2015. március 2. Kleinné Németh Judit intézményvezető Az Egészségmegőrzési Központ szakterületei I. Iskolai egészségnevelési,

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról

A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek. 2007/2008 tanév munkájáról A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységeinek 2007/2008 tanév munkájáról 1 Nagyrábéi Óvodai intézményegység 2007/2008 tanév éves munkájának beszámolója Az óvodában a 2007-2008-as

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2005-2006

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2005-2006 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300, Tompa M u 14 Tel:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium) Fax: 72 481 277 OM: 038441 E-mail:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY BENEDEK ELEK TAGISKOLA 3. SZ. TAGISKOLA TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2011/2012 ALSÓZSOLCA, 2012. 06. 26. KÉSZÍTETTE: ANTAL LÁSZLÓNÉ IGAZGATÓ

Részletesebben

I. Intézményi minőségpolitika

I. Intézményi minőségpolitika I. Intézményi minőségpolitika Fenntartói elvárásokhoz igazodó pedagógiai és szervezeti minőségcélok 1.Az óvodára jellemző nevelési eredményeket és hatékony módszereket őrizzék meg kiemelt nevelési területeknek

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés 2009. évi munkatervének

Részletesebben

Óvodai intézményegységének. Munkaterve Nagyrábé

Óvodai intézményegységének. Munkaterve Nagyrábé Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai intézményegységének Munkaterve Nagyrábé 2008/2009-es tanév Éves munkaterv 2008/2009-es nevelési év feladatai Az óvodában a 2007-2008-as tanév a változások

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben