Újvári Edit: CSOPORT VEZET CSOPORTOT MÚZEUMANDRAGÓGIA KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A REÖK- PALOTÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újvári Edit: CSOPORT VEZET CSOPORTOT MÚZEUMANDRAGÓGIA KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A REÖK- PALOTÁBAN"

Átírás

1 Újvári Edit: CSOPORT VEZET CSOPORTOT MÚZEUMANDRAGÓGIA KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A REÖK- PALOTÁBAN A évi I. Múzeumandragógia konferencián (majd a konferencia tanulmánykötetében) egy akkor mindössze egy éves szegedi múzeumandragógiai kezdeményezésről, a REÖK Önképzőkör munkájáról, törekvéseiről számolhattam be, amely immár négy éves működése során számos tapasztalattal gazdagodott, sokrétűen kapcsolódva a SZTE múzeumi munkával kapcsolatos képzéseihez. A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete által gondozott Andragógia BA, valamint a 2011 szeptemberében indult Kulturális mediáció MA szakok kereteibe illesztettünk olyan képzési programokat, amelyek a múzeumi kultúraközvetítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt magukba foglalnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a múzeumi kultúraközvetítéssel ismerkedő hallgatók andragógiai alapozással rendelkeznek az Andragógia alapszak képzési tematikájából adódóan mind a felnőttekre vonatkozó neveléstudományi ismeretekre, mind pedig a törvényi szabályozásokra, képzési programokra és lehetőségekre vonatkozóan. Elsőként a képzésekbe illeszkedő, múzeumi kultúraközvetítést középpontba helyező múzeumpedagógia specializáció és művészeti mediáció kurzusblokkokat ismertetem. Majd annak a gyakorlati képzési lehetőségnek a bemutatására térek át, amely a Reök-palotában 2007 óta működő Regionális Összművészeti Központ (REÖK) galériájának időszaki kiállításai adnak helyszínt. Minden szemeszterben az erre önként jelentkező hallgatók a képzőművészeti kiállításokon a REÖK Önképzőkör programjaiba illeszkedve tárlatvezetéseket tartanak egyetemi hallgatók számára, ennek a programnak adtuk a Csoport vezet csoportot elnevezést. Ennek a sikeres gyakorlati képzési programnak néhány példáját mutatom be képi illusztrációk segítségével kiemelve a módszertani szempontokat: a kiállításon látható technikák és művészettörténeti összefüggések megismerését a felkészülési fázisban, a közös tárlatvezetés csoportdinamikájának kialakítását és a hallgatóságot is aktivizáló megoldásait. A szegedi andragógia BA képzés harmadik tanévében olyan 25 kredites specializációs képzési programok találhatóak, amelyek együttesen egy-egy szakterület alapjainak megismerését teszik lehetővé (pl. média, rendezvényszervező specializáció), ezek között jelenik meg választhatóként a múzeumpedagógia specializáció 2009 szeptemberétől dr. Viskolcz Noémi

2 vezetésével. A specializációs képzés elvégzését a diplomában is jelezzük. A képzés során muzeológiai, múzeumtörténeti, múzeumpedagógiai, műelemzési kurzusokat teljesítenek a hallgatók, amelyeket a JGYPK Felnőttképzési Intézetének oktatóin kívül a szakma elismert képviselői Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Móra Ferenc Múzeum egyegy munkatársa óraadóként tartanak. A képzési programnak fontos eleme, hogy a szegedi múzeumokkal (Móra Ferenc Múzeum, Regionális Összművészeti Központ, Tudáskapu Interaktív Természetismereti Tudástár) kiépített jó szakmai kapcsolatoknak köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a múzeumi kultúraközvetítés számos aspektusát áttekinteni: a szakmai gyakorlatokon rálátást nyerhetnek a múzeumi munka szervezési és adminisztratív munkájára, a múzeumpedagógiai tevékenységre, de emellett lehetőség nyílik a kiállításokon zajló szakmai munka, a tárlatismertetésekbe való bekapcsolódásokra is. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy vélem, hogy az egyetemi tanulmányok elméleti ismeretanyaga mellett legalább olyan fontos a tartalmas szakmai gyakorlat. Például az Interaktív Természetismereti Tudástárban töltött szakmai gyakorlat keretében a kiállítás-rendezés mellett kézműves foglalkozások lebonyolításában is segédkezhettek a hallgatók, a őszi félévben pedig a Móra Ferenc Múzeum önkéntes képzési programjain túl a Csontváry kiállításon alapos felkészülést követően tárlatvezetést tartottak a múzeumpedagógus és kultúrmediációs MA hallgatók egyetemista csoportoknak. E lehetőségek mellett a Reök-palotában működő Regionális Összművészeti Központ REÖK Önképzőköréhez csatlakozva minden félévben az aktuális tárlatok feldolgozásának keretében egy-egy tárlatvezetési programban is részt vehetnek. A Felnőttképzési Intézetben 2011 szeptemberében indult a Kulturális mediáció MA szak, amelynek képzési programjába a múzeumi kultúraközvetítés és a kortárs művészeti mediáció tárgyköreit is beillesztettük, így ezekbe a szakmai gyakorlatokba a master szakos hallgatóink is bekapcsolódhatnak. A REÖK Önképzőkör 2008 februárja óta működik dr. Cserjés Katalin (SZTE BTK Magyar Irodalom Tanszék) és jómagam vezetésével. Törekvésünk a REÖK kiállításaihoz igazodva a kiállítóterekben látható (többségében kortárs) művészeti irányzatok áttekintése, műelemzési, műértelmezési lehetőségek megfogalmazása, olyan aktivizáló foglalkozások tartása, amely az eredeti alkotások közegében elősegíti a kritikai befogadást és az élmények megfogalmazását. (Ld. 1. kép) Ennek keretébe illeszkedik a fentebb említett Csoport vezet csoportot programunk, amelyre az önképzőköri tagok a képzőművészet iránt érdeklődő egyetemisták, részben múzeumpedagógia specializációs andragógus hallgatók.

3 A REÖK Önképzőkörnek helyet adó intézmény épülete önmagában is művészettörténeti értékkel rendelkező műemlék; számos tárlatvezetésünk az épület bemutatásával veszi kezdetét. Az építtető nevét viselő Reök-palotát a művészettörténeti szakirodalom a magyarországi szecesszió legkiemelkedőbb példájaként, az európai szecesszió élvonalába tartozó, kiemelkedő művészeti kvalitással rendelkező alkotásként tartja számon. 1 A bécsi, müncheni szecesszió vonzáskörzetébe került budapesti művészekkel szemben a Reök-palota tervezőjére, a szegedi Magyar Edére elsősorban a belga és a francia Art nouveau hatott. 2 Művészetének kibontakozását Reök Iván, Munkácsy Mihály unokaöccsének magánpalota építésére szóló megbízatása jelentette. 3 Reök Iván a szegedi közélet tekintélyes, vezető egyénisége volt, a tápéi kerület országgyűlési képviselője, földbirtokos, aki az 1879-es szegedi árvíz utáni rekonstrukciót irányító Középítészeti Tanács tagjaként tevékenykedett, majd a Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatalvezető tisztségét is betöltötte. Ennek a befolyásos megrendelőnek köszönhetően Magyar Ede tisztán szecessziós homlokzatterve az eredeti elképzeléseknek megfelelően megvalósulhatott, pedig a korabeli városképet felügyelő hatóság a többi szecessziós épület esetében kompromisszumos megoldásokat követelt meg a historikus stílusú belvárosi épületekhez való illeszkedés jegyében. A szecesszió viszont éppen a historikus és eklektikus építészet rutinja helyett a friss, új művészet létrehozását tűzte ki célul, az irányzat különböző elnevezései 4 is a konzervatív tradíciókkal való szembefordulást jelzik. A Reök-palota kétemeletes saroképületét szobrászi eszközökkel formált hullámzó falfelületek jellemzik. Ezt a hatást a gazdag plasztikájú homlokzat, a nyitott és zárt erkélyek váltakozása, a homlokzati nyílászárók hullámos vonalvezetése, valamint az ívelt párkányvonal teremti meg. A vízi növényvilágból eredő motívumrend következetes alkalmazása stílusegységet teremt: a homlokzati díszelemeken, az pillérek oszlopfőin, az erkélykorlátokon és az épület belsejében, a lépcsőház korlátjain, az ajtók és ablakok kovácsoltvas díszein, a folyosók oldalfalait díszítő stukkó motívumon végig dominál a liliom-motívum. 5 Mind a szobrászati, mind a kovácsoltvas munkák Magyar Ede tervei alapján készültek. (Ld kép) 1 GELLÉR PAPP BAKONYI Szecesszió (lat. secessio kivonulás ) utalás a római történelem secessio plebis ( lat. a nép kivonulása : Kr. e. 494 a római plebs kivonulása a városból tiltakozásul a politikai jogokból való kirekesztés ellen) eseményére. A bécsi 1890 Sezession kiállítás: az akadémizmussal való szembefordulás jegyében zajlott, a szecesszió első nagy nemzetközi seregszemléje az 1900-as párizsi világkiállítás volt. Az első világháború kitöréséig virágzó stílusirányzat különböző európai elnevezései: Belgium: Art Nouveau; Párizs: Style 1900; Németország: Jugendstil; Anglia: Modern style; Olaszország: Stile Floreale; Spanyolország: Modernismo; Bécs: Sezessionstil. 5 BAKONYI

4 A palota homlokzatának és lépcsőházának korhű felújítását és belső tereinek kiállítótermeké való 2007-es átalakítását követően a szegedi Reök-palotában működő Regionális Összművészeti Központ (REÖK) elsősorban a kortárs képzőművészek bemutatkozására nyújt lehetőséget, valamint félévenként egy-egy nagyobb volumenű tárlatot is rendez. Azaz, önálló gyűjtemény híján a REÖK nem sorolható a klasszikus érelemben vett múzeumok közé, viszont a múzeumok időszaki tárlatainak megfelelő profilja galériaként is alkalmat biztosít mind múzeumpedagógiai, mind múzeumandragógiai tevékenységre. A kiállítóterekben rendszeresen zenei és irodalmi, kamaraszínházi programok is zajlanak februárja óta zajló, mind az őszi, mind a tavaszi egyetemi szemeszterhez igazodó, hetenkénti REÖK Önképzőkör múzeumandragógiai foglalkozásaink a kiállításokhoz kapcsolódó elmélyültebb tanulmányozást tesznek lehetővé. Ugyanakkor a programok során a tárlatvezetők és az önképzőköri foglalkozásokat tartók számára is körvonalazódnak azok a konkrét múzeumlátogatói elvárások, amelyekhez hozzá kell igazítani a múzeumandragógiai programkínálatot. A kiállításokon megvalósítható kultúraközvetítés ezért a felsőfokú tanulmányokba is integrálható, ahogy már utaltam rá, mindenekelőtt a SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében az andragógia szak múzeumpedagógia specializációs és a kulturális mediáció MA szak képzésében résztvevő hallgatók számára teremt alkalmat a kiállítóterekben zajló munka a tanulmányok kiegészítésére és szakmai gyakorlatra egyaránt. A REÖK Önképzőkör célkitűzése a tárlatok kínálta lehetőségekre építve a képzőművészeti alkotásokkal való koncentrált és elmélyült foglalkozás. Ebben a foglalkozási típusban aktivitásra ösztönözzük a résztvevőket: a kiállítások feldolgozása során az önképzőkör vezetőinek felkészülése mellett nagy hangsúlyt kap az önképzőköri tagok véleménynyilvánítása, eddigi ismereteik aktivizálása és aktuális benyomásaik, esztétikai értékítéletük, akár kritikai észrevételük megfogalmazása. A kiállítások feldolgozását megalapozó művészettörténeti áttekintések Power Point vetítésekkel amelyre az intézmény biztosítja a megfelelő helyszínt és infrastruktúrát, valamint a szakirodalom bemutatásával hozzájárul az értelmezési keretek kialakításához. A kiállításokon látható, kevésbé közismert technikák megismerése is fontos program: pl. az Andy Warhol kiállítás kapcsán a szitanyomás technológiáját, a Toulouse-Lautrec litográfiáit bemutató kiállítás során pedig a kőnyomat technikáját ismertette az önképzőkör tagjai számára egy-egy meghívott grafikus, az adott technika szakavatott képviselője, ill. grafikai műhelylátogatás során a munkafázisokat is megtekinthettük. Szegeden a Tömörkény István 6 A REÖK honlapja a korábbi és az aktuális programokról is tájékoztat:

5 Művészeti Szakközépiskola grafikai műhelye, valamint a SZTE JGYPK Rajz és Művészettörténeti Tanszékének grafikai műhelye biztosít erre lehetőséget. Különösen sikeresnek tekintettük a Rembrandt rézkarcai kiállítás (2010 ősze) során az egyik kiállítótérben felállított rézkarc-nyomtató gép segítségével a rézkarc technika részletes bemutatását az egyik önképzőköri foglalkozáson, amelyre Deák Zoltánt, a JGYPK Rajz és Művészettörténeti Tanszékének oktatóját kértük fel. (Ld. 4. kép) A REÖK kiállításait nem csak a foglalkozásokon zajló megközelítésekkel, értelmezési lehetőségek átbeszélgetésével közelítjük meg, hanem a múzeumi kultúraközvetítés, mint szakma is középpontba kerül. Erre a 2008 tavasza óta minden félévben Csoport vezet csoportot címmel tartott tárlatvezetés ad lehetőséget. A tárlatvezetés közös, önképzőköri foglalkozás keretében zajló előkészítése során a művek keltette benyomásokon túl a kiállítás bemutatásának módszertanára is hangsúlyt helyezünk. A tárlatvezetést több, felkészülő foglalkozás előzi meg. Ezeken egyeztetjük a lehetséges tárlatvezetői menetrendet, majd közösen kialakítjuk a végleges útvonalat. Majd a kulcsművek kiválasztása következik, amelyeket alaposabb ismertetéssel mutatunk be. Ez egyben önkéntes feladatvállalást is jelent, hiszen az önképzőköri tagok közül azok, akik vállalják a tárlatvezetésben való részvételt, kiválaszthatják az őket mélyebben érdeklő alkotásokat, amelyeknek bemutatása önálló gyűjtőmunkát, szakirodalmi tájékozódást is igényel. A készüléssel kapcsolatban az önképzőkör vezetői tárlatvezetői tapasztalatok és az aktuális kiállítás ismeretanyagának birtokában igény esetén tanácsot is adnak a felkészüléshez, gyakran es kapcsolattartás során egyeztetnek a kép-ismertetésekkel kapcsolatban az önképzőköri tárlatvezetőkkel. A tárlatvezetést hirdető plakátokat az önképzőköri tagok készítik el. A feladatok egyeztetését követően főpróbát tartunk, amelyen a tárlatvezetésre vállalkozók elmondhatják a tervezett képismertetőjüket. Erre reflektálhatnak a csoport tagjai és az önképzőkör vezetői, kiegészíthetik az ismertetőket, javaslattal élhetnek. Valamint ez az alkalom lehetőséget biztosít arra is, hogy a 6 8 önképzőköri tag részvételével zajló csoportos tárlatvezetés gördülékenységét megteremtsük, hiszen összekötő szöveggel adják át egymásnak a szót az sorban következő tárlatvezetők. Tehát sokféle kompetencia fejlesztését teszi lehetővé ez a feladat: nem csupán a szó szoros értelmében vett önképzés, a szakirodalmi tanulmányozáson alapuló ismeretanyag-bővítés lesz az eredmény, hanem a kommunikációs készségek fejlesztése és a csoportban való együttműködés, az egymáshoz igazodás, az ismertetések során az egymásra reflektálás képességei is fejlődnek. Igazi kultúraközvetítői szerepet élhetnek át a tárlatvezető önképzőkörösök, mikor a programra érkező érdeklődők előtt kell bemutatni a tárlatot. A tárlatvezetéseket sikerélményként megélő önképzőköri tagok általában

6 bekapcsolódnak az újabb tárlatvezetési programba is, illetve arra is volt példa, hogy a REÖK nyílt napjain önkéntes tárlatvezetőként több csoport számára is ismertetőket tartottak, amelyről rendkívül jó visszajelzések érkeztek. A múzeumi kultúraközvetítés tapasztalata, hogy különösen sikeres a tárlatvezetési program, ha azonos korosztályból kerül ki a tárlatnéző és a tárlatot ismertető. A őszi félév tárlatvezetési programját az INTONÁCIÓ Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Kiállításán rendeztük meg. A kortárs művészettel való ismerkedés mindig nagy kihívás mind a tárlatvezetők, mind a tárlatra érkezők, a befogadók számára. Hiszen a képzőművészet iránt érdeklődők többségének esztétikai érdeklődését és értékítéletét az európai művészettörténet, festészet kanonizált értékei, a klasszikus stíluskorszakok befolyásolják, az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus korszakaival bezárólag. A 20. század avantgárd irányzataival kapcsolatban már kevesebb az ismeret és ezzel egyenes arányban az érdeklődés és a nyitottság. A befogadást megnehezíti a modern korszak irányzatainak heterogenitása provokatív sokfélesége, a kanonizált klasszikus értékeken, hagyományon túl az egymás egymással is vitatkozó értékszemléletek. 7 A modern és posztmodern művészet folyamatainak önképzőköri foglalkozásokon történő megismerése, a 20. század második felének jellegzetes irányzatainak megnevezése, megismerése és jellemzése biztosítja azt a nélkülözhetetlen háttértudást, amellyel a tárlatvezetők a vállalt, konkrét alkotás-bemutatásokhoz további anyagot tudnak keresni, és e tájékozódási pontok alapján műismertetésre vállalkozhatnak. 8 Hiszen a kultúraközvetítést minden esetben elmélyült tudás kell, hogy megalapozza. Talán éppen a kihívás miatt fontos és érdekes feladat egy kortárs tárlatról figyelemfelkeltő ismertetést nyújtani. Az INTONÁCIÓ tárlatvezetésre hat önképzőköri tag jelentkezett, valamint a REÖK múzeumpedagógusa, Ale Ildikó is csatlakozott a tárlatvezető csapathoz. (Ld. 5. kép) Velük elsőként egyeztettük a tárlat bejárásának lehetséges útvonalait, valamint az általános ismertetőket a következő témakörökben: a kiállító Magyar Képző- és Iparművészek Festészeti szakosztályának, mint alkotó csoportnak a bemutatása, a tárlat címének, intonáció ( zenei hangolás ) értelmezése. Ezt követte a kiállító termek és alkotás-csoportok kurátori elrendezésének áttekintése (geometrikus absztrakt-konstruktivista; figurális; lírai absztrakció informel stb.), a termek stílusirányzati jellegzetességeinek megfigyelése, tudatosítása. Ezt követően a részletesebb bemutatásra szánt alkotásokat jelöltük ki, az önképzőköri tagok önkéntes alapon választották ki az ismertetendő műveket. Ezzel kialakult a tárlatvezetői 7 HEGYI HEGYI ; WALTHER 2011.

7 forgatókönyv, amelynek nyomán a főpróbán megvitattuk a szakirodalmak (stílusirányzatra, sajátos képzőművészeti technikákra, pl. kollázsra vonatkozó művészettörténeti, valamint az alkotóra vonatkozó anyag) alapján összeállított ismertetőket. A tárlatvezetés folyamatosságára is gondot fordítottunk, hiszen minden ismertetés zárásaként a következő tárlatvezetőnek kell átadni a szót. A tárlatvezetéssel kapcsolatban es körlevélben foglaltuk össze a végleges forgatókönyvet, valamint tárlatvezetők közül többen ben egyeztették mondandójukat, kértek tanácsot az önképzőkör vezetőitől. (A program plakátja: Ld. 6. kép) november 30-án az önképzőkör időpontjában a megjelent érdeklődők számára kb. 80 perces, gördülékeny, számos információt átadó, sikeres tárlatvezetés zajlott le. Az önképzőkör vezetői köszöntötték a tárlatvezetésre érkezőket, valamint hangsúlyozták a Csoport vezet csoportot program önképzőköri szerepét és értékeit. (Ld. 7. kép) Ezt követően a tervezett útvonalnak és a vállalt feladatoknak megfelelően elhangzottak a képekkel kapcsolatos ismertetők, elemzések, asszociációk. (Ld kép) Az első terem konstruktivista, nonfiguratív absztrakt képei közül két alkotás részletesebb ismertetése hangzott el. A második terem posztimpresszionizmus hatásait mutató festményei közül egy alkotást emeltünk ki. Majd az informel és tasiszta stílus jegyeivel rendelkező absztrakt alkotások terme következett. A tárlatvezetés végén a hallgatóság közül többen kérdéseket tettek fel, illetve tetszésüket nyilvánították ki mind a tárlattal, mind pedig annak ismertetésével kapcsolatban. Az tárlatvezetést követő értékelésünkkor úgy véltük Cserjés Katalinnal, hogy a megelőző (Toulouse-Lautrec litográfia, Rembrandt rézkarc kiállításokon tartott), szintén eredményes tárlatvezetésekhez viszonyítva is talán az eddigi legsikeresebb Csoport vezet csoportot program zajlott le. Annak ellenére, hogy kortárs alkotásokat mutattunk be, a lendületes, alapos, önálló gondolatokat is megfogalmazó ismertetők hatására a tárlatnéző közönség érdeklődést, nyitottságot tanúsított. Erre a tetszésnyilvánításon túl kérdések, kiegészítő vélemények megfogalmazása is utalt. A múzeumi kultúraközvetítés hagyományos felnőttoktatási módszereit, 9 az ismertető előadást, a vitát, a galériabeszélgetést és a tárlatvezetést alkalmazva, úgy vélem, az önképzőköri tagok elmélyült ismeretekre tehettek szert. Hiszen aktív szerepvállalásukkal kommunikációs készségeik is fejlődtek, miközben a hallgatóság felé közvetítették a tárlat értékeit, valamint az azzal kapcsolatos gazdag ismeretanyagot. Az önképzőköri forma éppen azáltal felel meg a múzeumandragógia tevékenység kritériumainak, hogy az érdeklődők, a tagok (részben 9 KOLTAI,

8 egyetemi hallgatók) a felnőtt korosztályba tartoznak, képzési, tanulási folyamatuk önkéntes jellegű, gazdag előzetes tudással rendelkeznek, valamint önálló érdeklődés, a szó szoros értelmében vett önképzés a motiváló erő, a foglalkozások pedig kiállítótérben, a REÖK aktuális kiállításain zajlanak. Ezért kell céljaink és módszertanunk kialakításakor karakteresen más tevékenységi formákat választanunk, mint ami a gyermek korosztályt megcélzó múzeumpedagógiai foglalkozásokat jellemzi. Mindez tökéletesen egybevág azzal, amit Kurta Mihály a múzeumi kultúraközvetítés jelenkori céljaként határoz meg: minden egyes személy és közösség számára a múzeum interaktív keretek között elérhető legyen. 10 IRODALOM BAKONYI Tibor Magyar Ede. Akadémiai Kiadó, Budapest. GELLÉR Katalin A magyar szecesszió. Corvina Kiadó, Budapest. HEGYI Lóránd Avantgarde és transzavantgarde. A modern művészet korszakai. Magvető Kiadó, Budapest. KOLTAI Zsuzsa A Múzeumandragógia kihívásai az USA-ban. In: KURTA Mihály PATÓ Mária (szerk.) Múzeumandragógia. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Miskolc Szentendre KURTA Mihály Múzeumanragógia és múzeummediáció. In: KURTA Mihály PATÓ Mária (szerk.) Múzeumandragógia. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Miskolc Szentendre PAPP Katalin Reök-palota: szenvedély építészetben és művészetben. In: DÁVID András (szerk.): Szépség és Fájdalom. Kép, irodalom, gondolat Goya, Blake és Kondor művészetében. REÖK Kiállítás katalógus, Szeged. WALTHER, Ingo F Művészet a 20. században. I II. Taschen/Vince Kiadó. Budapest 10 KURTA,

9 Melléklet 1. kép: a REÖK Önképzőkör felhívása (2011. őszi félévi programok) 2. A Reök-palota a évi rekonstrukciót követően (Németh György fotója)

10 3. kép: A Reök-palota homlokzata (Újvári Edit fotója) 4. kép: A Rembrandt tárlat rézkarcbemutatója a szeptember 22-i önképzőköri foglalkozáson, Deák Zoltán grafikus bemutatja a rézkarc nyomtatás fázisait (Újvári Edit fotója)

11 5. kép: A november 30-i INTONÁCIÓ Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Kiállítása tárlatvezetői csapata (balról): Gáspár Szandra, Ale Ildikó, Cserjés Katalin, Újvári Edit, Kocsis Tamás, Márta Matild, Ádász Mariann, Apjok Vivien, Rakonczai Zsanett (Pap Luca fotója) 6. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés plakátja (készítette Márta Matild)

12 7. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Rakonczai Zsanett (balra, háttal) tárlatbevezető ismertetője (Újvári Edit fotója) 8. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Kocsis Tamás Gáll Ádám alkotását ismerteti (Újvári Edit fotója)

13 9. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Ádász Mariann képismertetője (Újvári Edit fotója) 10. kép Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Márta Matild (Újvári Edit fotója)

14 11. kép Az INTONÁCIÓ2011. a tárlatvezetés közönsége (Újvári Edit fotója) Dr. Újvári Edit Ph.D Egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet Kultúramediáció Szakcsoportvezető 6723 Szeged Szilléri sgt /

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai

Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai Múzeumandragógiai Konferencia Budapest, 2011 Az andragógia esélyei a magyar múzeumokban egy felmérés tanulságai Kárpáti Andrea ELTE TTK andreakarpati.elte@gmail.com 1 Most azzal foglalkozom, hogyan lehetne

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Múzeum és felsőoktatás Az oktatás a felsőoktatásban ok és ok (gyakorlati órák) keretében általában

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Újvári Edit Múzeumandragógiai foglalkozások a REÖK-ben 1

Újvári Edit Múzeumandragógiai foglalkozások a REÖK-ben 1 Újvári Edit Múzeumandragógiai foglalkozások a REÖK-ben 1 A Regionális Összmővészeti Központ Szeged egyik legszebb épületében, a szecesszió stílusában épült Reök-palotában kapott helyet. A REÖK, bár nem

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend forma i idő helye i terület L K wellness-tanácsadó kéthetente péntek délután, szombat délelőtt és délután Szeged

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére A tantárgy/kurzus címe MŰEMLÉKVÉDELEM A kurzus típusa Előadás A tantárgy/kurzus száma SGYMTET281xxx2/0/f/2 Óraszám/hét 2/2 óra Félév 1. Kreditek száma: 2 Előadó tanár: dr.tech.szabó László DLA, ny.főiskolai

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának elsajátítása

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI GYERMEK ÉS FELNŐTT PROGRAMOK A SÁROSPATAKI KÉPTÁR I. A TERVEZETT TEVÉKENYÉG LEÍRÁSA. 1. Előzmények rövid ismertetése. 2.

KÖZÖSSÉGI GYERMEK ÉS FELNŐTT PROGRAMOK A SÁROSPATAKI KÉPTÁR I. A TERVEZETT TEVÉKENYÉG LEÍRÁSA. 1. Előzmények rövid ismertetése. 2. KÖZÖSSÉGI GYERMEK ÉS FELNŐTT PROGRAMOK A SÁROSPATAKI KÉPTÁR KULTURÁLIS SZEREPÉNEK BŐVÍTÉSÉRA SÁROSPATAKON ÉS TÉRSÉGÉBEN I. A TERVEZETT TEVÉKENYÉG LEÍRÁSA 1. Előzmények rövid ismertetése A Sárospataki Képtár

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KÉKFESTŐ MÚZEUM 6. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kékfestő Múzeum tevékenységéről Előadó: Dr. Nagy L. István intézményvezető A Kékfestő Múzeum

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

ADD Alrendszer definíciós dokumentum

ADD Alrendszer definíciós dokumentum ADD Alrendszerdefiníciósdokumentum 1.Alrendszermegnevezése: ALTERnatíva 2.Tagok,elérhetőségek: MénesiDóra20/4202269,menesi.dora@gmail.com JuhászKatalin20/8064068,juhasz.katica@gmail.com IzsákAnna30/3694555,a.izsakanna@gmail.com

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben