Újvári Edit: CSOPORT VEZET CSOPORTOT MÚZEUMANDRAGÓGIA KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A REÖK- PALOTÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újvári Edit: CSOPORT VEZET CSOPORTOT MÚZEUMANDRAGÓGIA KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A REÖK- PALOTÁBAN"

Átírás

1 Újvári Edit: CSOPORT VEZET CSOPORTOT MÚZEUMANDRAGÓGIA KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN ÉS A REÖK- PALOTÁBAN A évi I. Múzeumandragógia konferencián (majd a konferencia tanulmánykötetében) egy akkor mindössze egy éves szegedi múzeumandragógiai kezdeményezésről, a REÖK Önképzőkör munkájáról, törekvéseiről számolhattam be, amely immár négy éves működése során számos tapasztalattal gazdagodott, sokrétűen kapcsolódva a SZTE múzeumi munkával kapcsolatos képzéseihez. A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete által gondozott Andragógia BA, valamint a 2011 szeptemberében indult Kulturális mediáció MA szakok kereteibe illesztettünk olyan képzési programokat, amelyek a múzeumi kultúraközvetítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt magukba foglalnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a múzeumi kultúraközvetítéssel ismerkedő hallgatók andragógiai alapozással rendelkeznek az Andragógia alapszak képzési tematikájából adódóan mind a felnőttekre vonatkozó neveléstudományi ismeretekre, mind pedig a törvényi szabályozásokra, képzési programokra és lehetőségekre vonatkozóan. Elsőként a képzésekbe illeszkedő, múzeumi kultúraközvetítést középpontba helyező múzeumpedagógia specializáció és művészeti mediáció kurzusblokkokat ismertetem. Majd annak a gyakorlati képzési lehetőségnek a bemutatására térek át, amely a Reök-palotában 2007 óta működő Regionális Összművészeti Központ (REÖK) galériájának időszaki kiállításai adnak helyszínt. Minden szemeszterben az erre önként jelentkező hallgatók a képzőművészeti kiállításokon a REÖK Önképzőkör programjaiba illeszkedve tárlatvezetéseket tartanak egyetemi hallgatók számára, ennek a programnak adtuk a Csoport vezet csoportot elnevezést. Ennek a sikeres gyakorlati képzési programnak néhány példáját mutatom be képi illusztrációk segítségével kiemelve a módszertani szempontokat: a kiállításon látható technikák és művészettörténeti összefüggések megismerését a felkészülési fázisban, a közös tárlatvezetés csoportdinamikájának kialakítását és a hallgatóságot is aktivizáló megoldásait. A szegedi andragógia BA képzés harmadik tanévében olyan 25 kredites specializációs képzési programok találhatóak, amelyek együttesen egy-egy szakterület alapjainak megismerését teszik lehetővé (pl. média, rendezvényszervező specializáció), ezek között jelenik meg választhatóként a múzeumpedagógia specializáció 2009 szeptemberétől dr. Viskolcz Noémi

2 vezetésével. A specializációs képzés elvégzését a diplomában is jelezzük. A képzés során muzeológiai, múzeumtörténeti, múzeumpedagógiai, műelemzési kurzusokat teljesítenek a hallgatók, amelyeket a JGYPK Felnőttképzési Intézetének oktatóin kívül a szakma elismert képviselői Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Móra Ferenc Múzeum egyegy munkatársa óraadóként tartanak. A képzési programnak fontos eleme, hogy a szegedi múzeumokkal (Móra Ferenc Múzeum, Regionális Összművészeti Központ, Tudáskapu Interaktív Természetismereti Tudástár) kiépített jó szakmai kapcsolatoknak köszönhetően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a múzeumi kultúraközvetítés számos aspektusát áttekinteni: a szakmai gyakorlatokon rálátást nyerhetnek a múzeumi munka szervezési és adminisztratív munkájára, a múzeumpedagógiai tevékenységre, de emellett lehetőség nyílik a kiállításokon zajló szakmai munka, a tárlatismertetésekbe való bekapcsolódásokra is. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy vélem, hogy az egyetemi tanulmányok elméleti ismeretanyaga mellett legalább olyan fontos a tartalmas szakmai gyakorlat. Például az Interaktív Természetismereti Tudástárban töltött szakmai gyakorlat keretében a kiállítás-rendezés mellett kézműves foglalkozások lebonyolításában is segédkezhettek a hallgatók, a őszi félévben pedig a Móra Ferenc Múzeum önkéntes képzési programjain túl a Csontváry kiállításon alapos felkészülést követően tárlatvezetést tartottak a múzeumpedagógus és kultúrmediációs MA hallgatók egyetemista csoportoknak. E lehetőségek mellett a Reök-palotában működő Regionális Összművészeti Központ REÖK Önképzőköréhez csatlakozva minden félévben az aktuális tárlatok feldolgozásának keretében egy-egy tárlatvezetési programban is részt vehetnek. A Felnőttképzési Intézetben 2011 szeptemberében indult a Kulturális mediáció MA szak, amelynek képzési programjába a múzeumi kultúraközvetítés és a kortárs művészeti mediáció tárgyköreit is beillesztettük, így ezekbe a szakmai gyakorlatokba a master szakos hallgatóink is bekapcsolódhatnak. A REÖK Önképzőkör 2008 februárja óta működik dr. Cserjés Katalin (SZTE BTK Magyar Irodalom Tanszék) és jómagam vezetésével. Törekvésünk a REÖK kiállításaihoz igazodva a kiállítóterekben látható (többségében kortárs) művészeti irányzatok áttekintése, műelemzési, műértelmezési lehetőségek megfogalmazása, olyan aktivizáló foglalkozások tartása, amely az eredeti alkotások közegében elősegíti a kritikai befogadást és az élmények megfogalmazását. (Ld. 1. kép) Ennek keretébe illeszkedik a fentebb említett Csoport vezet csoportot programunk, amelyre az önképzőköri tagok a képzőművészet iránt érdeklődő egyetemisták, részben múzeumpedagógia specializációs andragógus hallgatók.

3 A REÖK Önképzőkörnek helyet adó intézmény épülete önmagában is művészettörténeti értékkel rendelkező műemlék; számos tárlatvezetésünk az épület bemutatásával veszi kezdetét. Az építtető nevét viselő Reök-palotát a művészettörténeti szakirodalom a magyarországi szecesszió legkiemelkedőbb példájaként, az európai szecesszió élvonalába tartozó, kiemelkedő művészeti kvalitással rendelkező alkotásként tartja számon. 1 A bécsi, müncheni szecesszió vonzáskörzetébe került budapesti művészekkel szemben a Reök-palota tervezőjére, a szegedi Magyar Edére elsősorban a belga és a francia Art nouveau hatott. 2 Művészetének kibontakozását Reök Iván, Munkácsy Mihály unokaöccsének magánpalota építésére szóló megbízatása jelentette. 3 Reök Iván a szegedi közélet tekintélyes, vezető egyénisége volt, a tápéi kerület országgyűlési képviselője, földbirtokos, aki az 1879-es szegedi árvíz utáni rekonstrukciót irányító Középítészeti Tanács tagjaként tevékenykedett, majd a Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatalvezető tisztségét is betöltötte. Ennek a befolyásos megrendelőnek köszönhetően Magyar Ede tisztán szecessziós homlokzatterve az eredeti elképzeléseknek megfelelően megvalósulhatott, pedig a korabeli városképet felügyelő hatóság a többi szecessziós épület esetében kompromisszumos megoldásokat követelt meg a historikus stílusú belvárosi épületekhez való illeszkedés jegyében. A szecesszió viszont éppen a historikus és eklektikus építészet rutinja helyett a friss, új művészet létrehozását tűzte ki célul, az irányzat különböző elnevezései 4 is a konzervatív tradíciókkal való szembefordulást jelzik. A Reök-palota kétemeletes saroképületét szobrászi eszközökkel formált hullámzó falfelületek jellemzik. Ezt a hatást a gazdag plasztikájú homlokzat, a nyitott és zárt erkélyek váltakozása, a homlokzati nyílászárók hullámos vonalvezetése, valamint az ívelt párkányvonal teremti meg. A vízi növényvilágból eredő motívumrend következetes alkalmazása stílusegységet teremt: a homlokzati díszelemeken, az pillérek oszlopfőin, az erkélykorlátokon és az épület belsejében, a lépcsőház korlátjain, az ajtók és ablakok kovácsoltvas díszein, a folyosók oldalfalait díszítő stukkó motívumon végig dominál a liliom-motívum. 5 Mind a szobrászati, mind a kovácsoltvas munkák Magyar Ede tervei alapján készültek. (Ld kép) 1 GELLÉR PAPP BAKONYI Szecesszió (lat. secessio kivonulás ) utalás a római történelem secessio plebis ( lat. a nép kivonulása : Kr. e. 494 a római plebs kivonulása a városból tiltakozásul a politikai jogokból való kirekesztés ellen) eseményére. A bécsi 1890 Sezession kiállítás: az akadémizmussal való szembefordulás jegyében zajlott, a szecesszió első nagy nemzetközi seregszemléje az 1900-as párizsi világkiállítás volt. Az első világháború kitöréséig virágzó stílusirányzat különböző európai elnevezései: Belgium: Art Nouveau; Párizs: Style 1900; Németország: Jugendstil; Anglia: Modern style; Olaszország: Stile Floreale; Spanyolország: Modernismo; Bécs: Sezessionstil. 5 BAKONYI

4 A palota homlokzatának és lépcsőházának korhű felújítását és belső tereinek kiállítótermeké való 2007-es átalakítását követően a szegedi Reök-palotában működő Regionális Összművészeti Központ (REÖK) elsősorban a kortárs képzőművészek bemutatkozására nyújt lehetőséget, valamint félévenként egy-egy nagyobb volumenű tárlatot is rendez. Azaz, önálló gyűjtemény híján a REÖK nem sorolható a klasszikus érelemben vett múzeumok közé, viszont a múzeumok időszaki tárlatainak megfelelő profilja galériaként is alkalmat biztosít mind múzeumpedagógiai, mind múzeumandragógiai tevékenységre. A kiállítóterekben rendszeresen zenei és irodalmi, kamaraszínházi programok is zajlanak februárja óta zajló, mind az őszi, mind a tavaszi egyetemi szemeszterhez igazodó, hetenkénti REÖK Önképzőkör múzeumandragógiai foglalkozásaink a kiállításokhoz kapcsolódó elmélyültebb tanulmányozást tesznek lehetővé. Ugyanakkor a programok során a tárlatvezetők és az önképzőköri foglalkozásokat tartók számára is körvonalazódnak azok a konkrét múzeumlátogatói elvárások, amelyekhez hozzá kell igazítani a múzeumandragógiai programkínálatot. A kiállításokon megvalósítható kultúraközvetítés ezért a felsőfokú tanulmányokba is integrálható, ahogy már utaltam rá, mindenekelőtt a SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében az andragógia szak múzeumpedagógia specializációs és a kulturális mediáció MA szak képzésében résztvevő hallgatók számára teremt alkalmat a kiállítóterekben zajló munka a tanulmányok kiegészítésére és szakmai gyakorlatra egyaránt. A REÖK Önképzőkör célkitűzése a tárlatok kínálta lehetőségekre építve a képzőművészeti alkotásokkal való koncentrált és elmélyült foglalkozás. Ebben a foglalkozási típusban aktivitásra ösztönözzük a résztvevőket: a kiállítások feldolgozása során az önképzőkör vezetőinek felkészülése mellett nagy hangsúlyt kap az önképzőköri tagok véleménynyilvánítása, eddigi ismereteik aktivizálása és aktuális benyomásaik, esztétikai értékítéletük, akár kritikai észrevételük megfogalmazása. A kiállítások feldolgozását megalapozó művészettörténeti áttekintések Power Point vetítésekkel amelyre az intézmény biztosítja a megfelelő helyszínt és infrastruktúrát, valamint a szakirodalom bemutatásával hozzájárul az értelmezési keretek kialakításához. A kiállításokon látható, kevésbé közismert technikák megismerése is fontos program: pl. az Andy Warhol kiállítás kapcsán a szitanyomás technológiáját, a Toulouse-Lautrec litográfiáit bemutató kiállítás során pedig a kőnyomat technikáját ismertette az önképzőkör tagjai számára egy-egy meghívott grafikus, az adott technika szakavatott képviselője, ill. grafikai műhelylátogatás során a munkafázisokat is megtekinthettük. Szegeden a Tömörkény István 6 A REÖK honlapja a korábbi és az aktuális programokról is tájékoztat:

5 Művészeti Szakközépiskola grafikai műhelye, valamint a SZTE JGYPK Rajz és Művészettörténeti Tanszékének grafikai műhelye biztosít erre lehetőséget. Különösen sikeresnek tekintettük a Rembrandt rézkarcai kiállítás (2010 ősze) során az egyik kiállítótérben felállított rézkarc-nyomtató gép segítségével a rézkarc technika részletes bemutatását az egyik önképzőköri foglalkozáson, amelyre Deák Zoltánt, a JGYPK Rajz és Művészettörténeti Tanszékének oktatóját kértük fel. (Ld. 4. kép) A REÖK kiállításait nem csak a foglalkozásokon zajló megközelítésekkel, értelmezési lehetőségek átbeszélgetésével közelítjük meg, hanem a múzeumi kultúraközvetítés, mint szakma is középpontba kerül. Erre a 2008 tavasza óta minden félévben Csoport vezet csoportot címmel tartott tárlatvezetés ad lehetőséget. A tárlatvezetés közös, önképzőköri foglalkozás keretében zajló előkészítése során a művek keltette benyomásokon túl a kiállítás bemutatásának módszertanára is hangsúlyt helyezünk. A tárlatvezetést több, felkészülő foglalkozás előzi meg. Ezeken egyeztetjük a lehetséges tárlatvezetői menetrendet, majd közösen kialakítjuk a végleges útvonalat. Majd a kulcsművek kiválasztása következik, amelyeket alaposabb ismertetéssel mutatunk be. Ez egyben önkéntes feladatvállalást is jelent, hiszen az önképzőköri tagok közül azok, akik vállalják a tárlatvezetésben való részvételt, kiválaszthatják az őket mélyebben érdeklő alkotásokat, amelyeknek bemutatása önálló gyűjtőmunkát, szakirodalmi tájékozódást is igényel. A készüléssel kapcsolatban az önképzőkör vezetői tárlatvezetői tapasztalatok és az aktuális kiállítás ismeretanyagának birtokában igény esetén tanácsot is adnak a felkészüléshez, gyakran es kapcsolattartás során egyeztetnek a kép-ismertetésekkel kapcsolatban az önképzőköri tárlatvezetőkkel. A tárlatvezetést hirdető plakátokat az önképzőköri tagok készítik el. A feladatok egyeztetését követően főpróbát tartunk, amelyen a tárlatvezetésre vállalkozók elmondhatják a tervezett képismertetőjüket. Erre reflektálhatnak a csoport tagjai és az önképzőkör vezetői, kiegészíthetik az ismertetőket, javaslattal élhetnek. Valamint ez az alkalom lehetőséget biztosít arra is, hogy a 6 8 önképzőköri tag részvételével zajló csoportos tárlatvezetés gördülékenységét megteremtsük, hiszen összekötő szöveggel adják át egymásnak a szót az sorban következő tárlatvezetők. Tehát sokféle kompetencia fejlesztését teszi lehetővé ez a feladat: nem csupán a szó szoros értelmében vett önképzés, a szakirodalmi tanulmányozáson alapuló ismeretanyag-bővítés lesz az eredmény, hanem a kommunikációs készségek fejlesztése és a csoportban való együttműködés, az egymáshoz igazodás, az ismertetések során az egymásra reflektálás képességei is fejlődnek. Igazi kultúraközvetítői szerepet élhetnek át a tárlatvezető önképzőkörösök, mikor a programra érkező érdeklődők előtt kell bemutatni a tárlatot. A tárlatvezetéseket sikerélményként megélő önképzőköri tagok általában

6 bekapcsolódnak az újabb tárlatvezetési programba is, illetve arra is volt példa, hogy a REÖK nyílt napjain önkéntes tárlatvezetőként több csoport számára is ismertetőket tartottak, amelyről rendkívül jó visszajelzések érkeztek. A múzeumi kultúraközvetítés tapasztalata, hogy különösen sikeres a tárlatvezetési program, ha azonos korosztályból kerül ki a tárlatnéző és a tárlatot ismertető. A őszi félév tárlatvezetési programját az INTONÁCIÓ Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Kiállításán rendeztük meg. A kortárs művészettel való ismerkedés mindig nagy kihívás mind a tárlatvezetők, mind a tárlatra érkezők, a befogadók számára. Hiszen a képzőművészet iránt érdeklődők többségének esztétikai érdeklődését és értékítéletét az európai művészettörténet, festészet kanonizált értékei, a klasszikus stíluskorszakok befolyásolják, az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus korszakaival bezárólag. A 20. század avantgárd irányzataival kapcsolatban már kevesebb az ismeret és ezzel egyenes arányban az érdeklődés és a nyitottság. A befogadást megnehezíti a modern korszak irányzatainak heterogenitása provokatív sokfélesége, a kanonizált klasszikus értékeken, hagyományon túl az egymás egymással is vitatkozó értékszemléletek. 7 A modern és posztmodern művészet folyamatainak önképzőköri foglalkozásokon történő megismerése, a 20. század második felének jellegzetes irányzatainak megnevezése, megismerése és jellemzése biztosítja azt a nélkülözhetetlen háttértudást, amellyel a tárlatvezetők a vállalt, konkrét alkotás-bemutatásokhoz további anyagot tudnak keresni, és e tájékozódási pontok alapján műismertetésre vállalkozhatnak. 8 Hiszen a kultúraközvetítést minden esetben elmélyült tudás kell, hogy megalapozza. Talán éppen a kihívás miatt fontos és érdekes feladat egy kortárs tárlatról figyelemfelkeltő ismertetést nyújtani. Az INTONÁCIÓ tárlatvezetésre hat önképzőköri tag jelentkezett, valamint a REÖK múzeumpedagógusa, Ale Ildikó is csatlakozott a tárlatvezető csapathoz. (Ld. 5. kép) Velük elsőként egyeztettük a tárlat bejárásának lehetséges útvonalait, valamint az általános ismertetőket a következő témakörökben: a kiállító Magyar Képző- és Iparművészek Festészeti szakosztályának, mint alkotó csoportnak a bemutatása, a tárlat címének, intonáció ( zenei hangolás ) értelmezése. Ezt követte a kiállító termek és alkotás-csoportok kurátori elrendezésének áttekintése (geometrikus absztrakt-konstruktivista; figurális; lírai absztrakció informel stb.), a termek stílusirányzati jellegzetességeinek megfigyelése, tudatosítása. Ezt követően a részletesebb bemutatásra szánt alkotásokat jelöltük ki, az önképzőköri tagok önkéntes alapon választották ki az ismertetendő műveket. Ezzel kialakult a tárlatvezetői 7 HEGYI HEGYI ; WALTHER 2011.

7 forgatókönyv, amelynek nyomán a főpróbán megvitattuk a szakirodalmak (stílusirányzatra, sajátos képzőművészeti technikákra, pl. kollázsra vonatkozó művészettörténeti, valamint az alkotóra vonatkozó anyag) alapján összeállított ismertetőket. A tárlatvezetés folyamatosságára is gondot fordítottunk, hiszen minden ismertetés zárásaként a következő tárlatvezetőnek kell átadni a szót. A tárlatvezetéssel kapcsolatban es körlevélben foglaltuk össze a végleges forgatókönyvet, valamint tárlatvezetők közül többen ben egyeztették mondandójukat, kértek tanácsot az önképzőkör vezetőitől. (A program plakátja: Ld. 6. kép) november 30-án az önképzőkör időpontjában a megjelent érdeklődők számára kb. 80 perces, gördülékeny, számos információt átadó, sikeres tárlatvezetés zajlott le. Az önképzőkör vezetői köszöntötték a tárlatvezetésre érkezőket, valamint hangsúlyozták a Csoport vezet csoportot program önképzőköri szerepét és értékeit. (Ld. 7. kép) Ezt követően a tervezett útvonalnak és a vállalt feladatoknak megfelelően elhangzottak a képekkel kapcsolatos ismertetők, elemzések, asszociációk. (Ld kép) Az első terem konstruktivista, nonfiguratív absztrakt képei közül két alkotás részletesebb ismertetése hangzott el. A második terem posztimpresszionizmus hatásait mutató festményei közül egy alkotást emeltünk ki. Majd az informel és tasiszta stílus jegyeivel rendelkező absztrakt alkotások terme következett. A tárlatvezetés végén a hallgatóság közül többen kérdéseket tettek fel, illetve tetszésüket nyilvánították ki mind a tárlattal, mind pedig annak ismertetésével kapcsolatban. Az tárlatvezetést követő értékelésünkkor úgy véltük Cserjés Katalinnal, hogy a megelőző (Toulouse-Lautrec litográfia, Rembrandt rézkarc kiállításokon tartott), szintén eredményes tárlatvezetésekhez viszonyítva is talán az eddigi legsikeresebb Csoport vezet csoportot program zajlott le. Annak ellenére, hogy kortárs alkotásokat mutattunk be, a lendületes, alapos, önálló gondolatokat is megfogalmazó ismertetők hatására a tárlatnéző közönség érdeklődést, nyitottságot tanúsított. Erre a tetszésnyilvánításon túl kérdések, kiegészítő vélemények megfogalmazása is utalt. A múzeumi kultúraközvetítés hagyományos felnőttoktatási módszereit, 9 az ismertető előadást, a vitát, a galériabeszélgetést és a tárlatvezetést alkalmazva, úgy vélem, az önképzőköri tagok elmélyült ismeretekre tehettek szert. Hiszen aktív szerepvállalásukkal kommunikációs készségeik is fejlődtek, miközben a hallgatóság felé közvetítették a tárlat értékeit, valamint az azzal kapcsolatos gazdag ismeretanyagot. Az önképzőköri forma éppen azáltal felel meg a múzeumandragógia tevékenység kritériumainak, hogy az érdeklődők, a tagok (részben 9 KOLTAI,

8 egyetemi hallgatók) a felnőtt korosztályba tartoznak, képzési, tanulási folyamatuk önkéntes jellegű, gazdag előzetes tudással rendelkeznek, valamint önálló érdeklődés, a szó szoros értelmében vett önképzés a motiváló erő, a foglalkozások pedig kiállítótérben, a REÖK aktuális kiállításain zajlanak. Ezért kell céljaink és módszertanunk kialakításakor karakteresen más tevékenységi formákat választanunk, mint ami a gyermek korosztályt megcélzó múzeumpedagógiai foglalkozásokat jellemzi. Mindez tökéletesen egybevág azzal, amit Kurta Mihály a múzeumi kultúraközvetítés jelenkori céljaként határoz meg: minden egyes személy és közösség számára a múzeum interaktív keretek között elérhető legyen. 10 IRODALOM BAKONYI Tibor Magyar Ede. Akadémiai Kiadó, Budapest. GELLÉR Katalin A magyar szecesszió. Corvina Kiadó, Budapest. HEGYI Lóránd Avantgarde és transzavantgarde. A modern művészet korszakai. Magvető Kiadó, Budapest. KOLTAI Zsuzsa A Múzeumandragógia kihívásai az USA-ban. In: KURTA Mihály PATÓ Mária (szerk.) Múzeumandragógia. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Miskolc Szentendre KURTA Mihály Múzeumanragógia és múzeummediáció. In: KURTA Mihály PATÓ Mária (szerk.) Múzeumandragógia. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Miskolc Szentendre PAPP Katalin Reök-palota: szenvedély építészetben és művészetben. In: DÁVID András (szerk.): Szépség és Fájdalom. Kép, irodalom, gondolat Goya, Blake és Kondor művészetében. REÖK Kiállítás katalógus, Szeged. WALTHER, Ingo F Művészet a 20. században. I II. Taschen/Vince Kiadó. Budapest 10 KURTA,

9 Melléklet 1. kép: a REÖK Önképzőkör felhívása (2011. őszi félévi programok) 2. A Reök-palota a évi rekonstrukciót követően (Németh György fotója)

10 3. kép: A Reök-palota homlokzata (Újvári Edit fotója) 4. kép: A Rembrandt tárlat rézkarcbemutatója a szeptember 22-i önképzőköri foglalkozáson, Deák Zoltán grafikus bemutatja a rézkarc nyomtatás fázisait (Újvári Edit fotója)

11 5. kép: A november 30-i INTONÁCIÓ Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Kiállítása tárlatvezetői csapata (balról): Gáspár Szandra, Ale Ildikó, Cserjés Katalin, Újvári Edit, Kocsis Tamás, Márta Matild, Ádász Mariann, Apjok Vivien, Rakonczai Zsanett (Pap Luca fotója) 6. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés plakátja (készítette Márta Matild)

12 7. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Rakonczai Zsanett (balra, háttal) tárlatbevezető ismertetője (Újvári Edit fotója) 8. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Kocsis Tamás Gáll Ádám alkotását ismerteti (Újvári Edit fotója)

13 9. kép: Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Ádász Mariann képismertetője (Újvári Edit fotója) 10. kép Az INTONÁCIÓ tárlatvezetés, Márta Matild (Újvári Edit fotója)

14 11. kép Az INTONÁCIÓ2011. a tárlatvezetés közönsége (Újvári Edit fotója) Dr. Újvári Edit Ph.D Egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet Kultúramediáció Szakcsoportvezető 6723 Szeged Szilléri sgt /

2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja

2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja 1 A PTE FEEK és a Pulszky Társaság szervezésében 2015. május 13-án, Pécsett megrendezésre kerülő IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia programja 9:00-10:00: Regisztráció 10:00-12:00: A konferencia

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma

A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma Pályázat a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére Bencsik Barnabás művészettörténész 2013. április 12. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben

Vezetői elképzelés - középtávú szakmai koncepció

Vezetői elképzelés - középtávú szakmai koncepció Vezetői elképzelés - középtávú szakmai koncepció A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum helye az országos és nemzetközi múzeumi térképen 1989-os alapításakor az alapító Peter és Irene Ludwig a magyarországi

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma SZINOPTIKUM 1 Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Tálas Ágnes és Pap Anna Az eredeti

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 MÓD4 KÉZIRAT Esettanulmány A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíregyháza Készítette: 2014. A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye a

Részletesebben

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa Tehetség XXII. évfolyam 1 2014/4. szám 2014/4. szám T E H E T S É G A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A tehetségesekkel foglalkozók közül sokan tapasztalhatták, hogy a tehetséges

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA Nagyné Batári Zsuzsanna DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar Debrecen, 2012. 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója SZTE JGYPK 2008 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi Pedagógusképzõ

Részletesebben

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata Koltai Zsuzsa Is ko la kul tú ra-köny vek 41. Sorozatszerkesztő: Géczi János A MÚZEUMI

Részletesebben

Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl

Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl 2013. június 27. tudás készség kompetencia Program KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRÕL 8:30 9:00 Regisztráció 2013. június 27. Hotel Benczúr

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Kari Tájékoztatója 2009/10. tanév SZTE JGYPK 2009 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA - KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PARTNERSÉGÉPÍTÉS - A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS JEGYÉBEN 2009. október VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Ecorys

Részletesebben