Falusi turizmus. Nagy Katalin. Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Falusi turizmus. Nagy Katalin. Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete elnök"

Átírás

1 Falusi turizmus Nagy Katalin Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete elnök 1

2 A falusi turizmus fogalma A falusi turizmus a falu komplex idegenforgalmi kínálatának a hasznosítása. A falusi turizmus együtt kínálja a falusi életkörülmények, a helyi szokások, a kultúra és ahol van a mezőgazdaság adta lehetőségeket. A falusi turizmus fogalma: A helyi és regionális vonzerőkkel rendelkező, gondozott falusi, vidéki környezetben a belföldi és külföldi vendégek szabadidő-eltöltési szükségleteinek széles körű, kereskedelmi alapokon való kielégítése, és az ezt szervező helyi intézmények és szolgáltatók együttműködése. Agroturizmus fogalma: A szabadidő eltöltésének az a módja, amely elsősorban a mezőgazdaságba tartozó növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszer-feldolgozás körébe tartozó turisztikai javak igénybevételére, illetve azok hasznosítására épül. 2

3 Jogszabályi feltételek 110/1997. (VI.25.) Korm. sz. r e n d e l e t a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról Fogalom-meghatározások: Fizetővendéglátás = a városokban, kiemelt gyógyhelyeken, kiemelt üdülőhelyeken, a gyógy- vagy üdülőhelyen folytatott magánszállásadói tevékenység. Falusi szállásadó = az előzőekben nem említett községben és a már kialakult tanyás térségben folytatott magánszállásadói tevékenység. A tevékenység akkor minősül magánszállásadásnak, ha a hasznosított ágyak száma a tízet (legfeljebb öt szobát) nem haladja meg /nagyobb kapacitás = kereskedelmi szálláshely, üzlet/. Közös háztartásban élők közül csak egy személy vehető nyilvántartásba és végezhet szállásadói tevékenységet. 3

4 Jogszabályi feltételek A tevékenység folytatásához szükséges feltételek: Nyilvántartásba-vétel a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által, Jól látható jelölések a bejáraton kívül és a szálláshelyen belül, Vendégkönyv vezetése, melyet a jegyző hitelesít, A szálláshely minősítése és besorolása, A vendégkönyv alapján a tárgyévet követő január 31-ig jelentés adása a vendégek és a vendégéjszakák számáról, szintén a szálláshely szerinti település jegyzőjének, belföldi külföldi összes vendég bontásban. 4

5 Jogszabályi feltételek 45/1998. (VI.24.) IKIM sz. r e n d e l e t a szálláshelyek osztályba sorolási feltételeiről A jogszabály egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza mind a kereskedelmi, mind a magánszálláshelyek osztályba sorolási, illetve minősítési követelményeit. A falusi szállásadás esetében a komfortfokozat és a minősítés jelölésére napraforgó került bevezetésre. A lehetséges komfortfokozatok Összkomfortos szálláshely (négy napraforgó) Komfortos szálláshely (három napraforgó) Félkomfortos szálláshely (két napraforgó) Komfort nélküli szálláshely (egy napraforgó) 5

6 Jogszabályi feltételek A falusi szálláshelyek lehetséges típusai, fajtái: A. Vendégszobák = a vendéglátó lakásában, házában vagy ahhoz tartozó épületben üdülés céljára hasznosított lakószoba, egészségügyi helyiségek, étkező és főzőhely használatával. A vendégszobák minimális alapterülete: Egyágyas vendégszoba: Kétágyas vendégszoba: Háromágyas vendégszoba: Négyágyas vendégszoba: min. 9 m2 min. 15 m2 min. 18 m2 min. 20 m2 B. Üdülőlakások / lakrészek = más lakásokkal egyazon épületben lévő vagy a vendéglátó lakásában elkülönített, külön bejáratú, és szobából, fürdőszobából vagy zuhanyzóból, WC-ből és konyhából álló, kizárólag a vendég által használt, önellátásra alkalmas lakóegységek. 6

7 Jogszabályi feltételek C. Üdülőházak / kulcsosházak = különálló épületben lévő, szobából vagy háló-nappali szobából, fürdőszobából vagy zuhanyzóból, WCből álló, önellátásra alkalmas, és kizárólag a vendég által használt lakóegységek. D. Sátorozóhely = a lakóház, üdülőház, tanya kertjében, udvarán kialakított, legfeljebb öt sátor vagy két lakókocsi elhelyezésére és a vendég gépkocsijának tárolására alkalmas terület. A sátorozóhelyek esetében csak komfortos (három napraforgós) vagy komfort nélküli (egy napraforgós) kategória került meghatározásra. A sátorozóhelyek számára megállapított területi norma: Sátranként: Lakókocsinként: min. 20 m2 min. 30 m2 7

8 Jogszabályi feltételek 54/2003. (VIII.29.) GKM r e n d e l e t a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet módosításáról A rendelet a következő, legfontosabb rendelkezéseket hozta: Fizetővendéglátó és falusi szálláshely hatósági nyilvántartásba vétel és osztályba sorolás, illetve minősítés nélkül nem működhet. A falusi és a fizetővendéglátó szálláshelyet a mellékletben foglaltaknak megfelelően a szálláshely fenntartója, üzemeltetője minősíti. A falusi szálláshely minősítését minden, a minősítésre kiható ténybeli változás esetén, de minimum ötévenként minden esetben felül kell vizsgálni, és újra kell minősíteni. Az ötéves időszakot a szállásadónak a jegyző által történt hatósági nyilvántartásba vételétől, illetőleg az utolsó minősítéstől kell számítani. A falusi szálláshely minősítését a szállásadó a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének köteles bejelenteni. Amennyiben valamely hiányosság vagy téves besorolás miatt a jegyző az átminősítést kezdeményezné, előtte köteles a szálláshely szerint érintett szakmai érdekképviseleti szervezet véleményét kikérni. Amennyiben a szervezet a megkeresésre 30 napon belül írásban nem nyilatkozik, úgy a jegyző a rendelkezésre álló iratok és információk alapján dönt. 8

9 Jogszabályi feltételek Jelentős változások történtek a minősítési követelményekben is: Az egy napraforgós minősítés megszűnt! A minősítés és a komfortfokozatok így a továbbiakban az alábbiak szerint alakulnak: Minősítés: 4 napraforgós 3 napraforgós 2 napraforgós 2 napraforgós Komfortfokozat: Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Az egy napraforgós minősítés egyedül a sátorozóhelyek esetében maradt meg! A vendégszobák ajánlott minimális alapterülete ismét az eredetire módosult: Egyágyas vendégszoba: Kétágyas vendégszoba: Háromágyas vendégszoba: Négyágyas vendégszoba: 8 m2 14 m2 18 m2 20 m2 9

10 Jogszabályi feltételek évi CXVII. Törvény A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL III. fejezet Fogalmak és értelmező rendelkezések Falusi vendégfogadás: A magánszemély által nem egyéni vállalkozóként, saját tulajdonában lévő falusi lakóház magánszemély egyéni vagy családi üdülése keretében részben vagy egészben történő üzletszerű hasznosításával folytatott, legfeljebb tíz ágyra kiterjedő szállásadó, étkeztetési és szabadidőprogramszolgáltatási tevékenység (beleértve a háztartás, a gazdaság működésének bemutatását is). Nem minősül falusi vendégfogadásnak az étkeztetés, az italmérés, a szabadidőprogram-szolgáltatás, ha nem szállásadás (üdülés) keretében történik. 10

11 Jogszabályi feltételek Falusi lakóház: A kiemelt gyógyhelynek, gyógy- és üdülőhelynek nem minősülő községben, már kialakult tanyás térségben lévő lakóház (családi ház) a hozzá tartozó épületekkel, helyiségekkel, területtel. Falusi vendégfogadás bevétele: A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendelet szerint meghatározott magánszállásadás bevétele (beleértve a szállásadás keretében nyújtott étkeztetés, italmérés, szabadidőprogramszolgáltatás bevételét is): önálló tevékenységből származó olyan bevételek, melyek a 4. (4) - (5) bekezdése alkalmazásában részben sem minősülnek vagyontárgy hasznosításából származónak. /A hivatkozott paragrafusok közös tulajdonban vagy házassági vagyonközösségben lévő ingatlan, ingó vagyontárgy átruházásából vagy bérbeadásából származó jövedelemre utalnak./ 11

12 Jogszabályi feltételek 1. sz. melléklet az adómentes bevételekről 4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: a magánszemély falusi vendégfogadásból származó bevétele, feltéve, hogy a) az 5. sz. melléklet I. részének rendelkezésében előírt alapnyilvántartás és a vendégkönyv adatai szerint az évi 800 ezer forintot nem haladja meg azonban ha meghaladja, akkor a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni -, és b) a falusi vendégház üzletszerű hasznosítása kizárólag a magánszemély által folytatott falusi vendégfogadás keretében történik, és c) a magánszemély a tevékenységét egyébként oly módon folytatja, hogy az megfelel a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendelet szállásadói tevékenység folytatására előírt rendelkezéseinek. 12

13 Jelentős változás a jogszabályi feltételekben január 1-től! A szállásadáshoz nem kapcsolódó egyéb, alkalmi falusi és agroturisztikai tevékenységből származó bevétel 400 ezer forintig adómentes Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti, kulturális értékek bemutatása a látogatóknak Falusi vendégasztal szolgáltatás Falusi rendezvények szervezése Falusi élethez kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása Saját előállítású népművészeti és kézműves termékek értékesítése 13

14 Szakmai szervezeti háttér április Falusi Turizmus Országos Szövetsége (35 szervezet alapította) Szervezeti átrendeződés: 2001 Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 19 megyei tagszervezet alkotja A tagok (tagdíj révén) közvetlenül az országos szervezethez is kapcsolódnak. 14

15 Szakmai szervezeti háttér A Szövetség Alapszabályban foglalt célkitűzései: A vidéki népesség életkörülményeinek javítása. A falusi vendéglátók gazdasági és jogi érdekeinek képviselete. Együttműködés a falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató szervekkel és szervezetekkel. Szakmai fejlődést elősegítő felvilágosító munka végzése, rendszeres tapasztalatcsere biztosítása. Folyamatos és széleskörű tájékoztatás. A falusi és agroturizmus imázsának építése. A kínálat minőségi fejlesztése, az értékesítés elősegítése. 15

16 Szakmai szervezeti háttér A Szövetség eredményei és érdemei: Európai minták alapján korszerű minősítési rendszer kidolgozása és bevezetése elfogadtatása jogszabály lett! Információs iroda működtetése Budapesten Országos szintű marketing feladatok ellátása (katalógus, kiállítási megjelenés, internetes portál) Érdekképviselet, közreműködés jogszabályok alkotásában és véleményezésében Hírlevél, folyamatos tájékoztatás Tananyag-tematika kidolgozása 16

17 Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Megalakulás: 1997 szeptember 52 alapító tag Tagok száma ma: 260 Magánszemélyek és önkormányzatok is 1999 óta közhasznú szervezet

18 Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Az Egyesület céljai az Alapszabálya szerint: A falusi turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fellendítése, fejlesztésének támogatása. Ennek érdekében tanfolyamok, továbbképzések szervezése, kutatások támogatása. Kapcsolatok kezdeményezése és együttműködés a hazai és külföldi falusi turizmussal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel. Kapcsolattartás az érdekelt önkormányzatokkal és gazdálkodó szervezetekkel. A megye sajátosságainak, hagyományainak, adottságainak megyén kívüli bemutatása. Minősített vendégfogadói hálózat létrehozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A falvakban lévő kulturális, idegenforgalmi és egyéb, a falusi turizmus vonzóbbá tételében szerepet játszó programok, rendezvények támogatása. 18

19 Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Vélemény-nyilvánítás a falusi turizmussal kapcsolatos szakmai kérdésekben (oktatás, minősítés, területfejlesztés, stb.) A falusi turizmussal kapcsolatos kezdeményező ajánlások készítése a szakmai döntéshozók (önkormányzatok, fejlesztési tanácsok) felé. Vélemény-nyilvánítás a falusi turizmusra vonatkozó pénzügyi döntésekben. A falusi turizmussal összefüggő megyei és megyét érintő országos pályázatok véleményezése. Országos és külföldi tapasztalatcserék, látogatások, tanácskozások támogatása és szervezése. A falusi turizmus marketing stratégiájának kidolgozása, szoros együttműködés a Tourinform irodahálózattal és utazási irodákkal. A falusi turizmus szaktanácsadói hálózat kialakításának támogatása. A falusi turizmussal kapcsolatos fejlesztések Borsod-Abaúj-Zemplén megyei koordinálása. 19

20 Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Az Egyesület mottója: minőségi szálláshely + gazdag programkínálat (válasz a két alapvető kérdésre: Miért jöjjön ide valaki? Ha már itt van, mit csináljon?) Oktatás, képzés, továbbképzés szervezése OKJ-s falusi vendéglátó tanfolyamok Mennyiséggel szemben a minőség preferálása 20

21 Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Érdekképviselet Szaktanácsadás * Marketing tevékenységek Megyei katalógus, kiadvány megjelentetése Szakkiállításokon, vásárokon való részvétel Hírlevél, folyamatos tájékoztatás Együttműködés a megyei Tourinform irodával Internet (www.fatosz.hu; 21

22 Szaktanácsadás - minősítés Szakértő általi minősítés Védjegy! Az egyesületi tagoknak kötelező, a tagság feltétele 22

23 Képzési program MTT KKC-6 támogatásával OKJ-s tematikára épülő tananyag kidolgozása Tankönyv és CD megjelentetése OKJ-s szakképesítő tanfolyam szervezése Főiskolák, középiskolák és tanfolyamok használják, itthon és a határokon túl is 23

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 24

Adóvilág 2009. január XIII. Évfolyam 01. szám

Adóvilág 2009. január XIII. Évfolyam 01. szám Adóvilág 2009. január XIII. Évfolyam 01. szám Fizetô vendéglátás, falusi turizmus az adótörvények módosítása tükrében 2 Az APEH tájékoztatási területein egyre gyakrabban találkozunk a fizetô vendéglátással,

Részletesebben

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. A vidéki turizmus

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. A vidéki turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat A vidéki turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat A vidéki turizmus Kiadja a Vízügyi

Részletesebben

Falusi Turizmus MINTA ÜZLETI TERV

Falusi Turizmus MINTA ÜZLETI TERV Falusi Turizmus MINTA ÜZLETI TERV Szerkesztés: Németh Péter 2013. október 31. ISBN 978-963-7192-30-2 Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

A FALUSI TURIZMUS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI (AGRÁR FÜZETEK 1. / 2008.) ÍRTA: SINKA JÁNOSNÉ KÖZGAZDÁSZ, ADÓSZAKÉRTŐ

A FALUSI TURIZMUS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI (AGRÁR FÜZETEK 1. / 2008.) ÍRTA: SINKA JÁNOSNÉ KÖZGAZDÁSZ, ADÓSZAKÉRTŐ A FALUSI TURIZMUS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI (AGRÁR FÜZETEK 1. / 2008.) ÍRTA: SINKA JÁNOSNÉ KÖZGAZDÁSZ, ADÓSZAKÉRTŐ Sinka Jánosné, 2008 Minden jog fenntartva! www.sinkatax.hu TARTALOM 2. A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébõl kiindulva az Országgyûlés a

Részletesebben

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet. a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. -ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a magánszállásadói

Részletesebben

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezés 1. Az Egyesület elnevezése: Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2. Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

TÉNYEK ÉS ELŐREJELZÉSEK

TÉNYEK ÉS ELŐREJELZÉSEK A magánszállásadás helyzetének áttekintése, 1997 2009 Szerző: Koziel Miklós 1 A 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról közel 40 ezer legálisan működő

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

Új Szöveges dokumentum 1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmi meghatározások

Módszertani megjegyzések, fogalmi meghatározások Módszertani megjegyzések, fogalmi meghatározások A részadatok összegei a kerekítések miatt eltérhetnek az összesen adatoktól. Adatjavítás: az adatok a hibás adatszolgáltatások visszamenőleges javítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 14., csütörtök Tartalomjegyzék 395/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. április A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

T/6291. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járulék törvények módosításáról

T/6291. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járulék törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6291. számú törvényjavaslat egyes adó- és járulék törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. szeptember 2008. évi törvény egyes adó-

Részletesebben

A Kormány. /2009. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2009. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység

Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatási (fizetővendéglátó) tevékenység Fogalmak, engedélyek A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS Szerző: Dr. Könyves Erika Hekliné dr. Herbály Katalin Lektor:

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK A részadatok összegei a kerekítések miatt eltérhetnek az összesen adatoktól. Adatjavítás: az adatok a hibás adatszolgáltatások visszamenőleges

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE NYÍREGYHÁZA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 2014. 1 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK-SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE, NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

I.4 Szállodai jogszabályok

I.4 Szállodai jogszabályok 1 Bevezetés a szállodák világába (Introduction to Hotels) I. Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) (Legal requirements of Hotel Operation) Dr. Juhász László PhD 2013 Dr. Juhász

Részletesebben