SZAKLAPOZÓ. Az oktatás költsége és haszna az oktatás fejlesztése a PISA-vizsgálat tükrében A TARTALOMBÓL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKLAPOZÓ. Az oktatás költsége és haszna az oktatás fejlesztése a PISA-vizsgálat tükrében A TARTALOMBÓL:"

Átírás

1 SZAKLAPOZÓ GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSI SZAKMACSOPORTOK TANÁRAINAK LAPJA február KEDVES OLVASÓNK! Februári gazdasági Szaklapozónk központi témái az állandósuló változások lettek. Foglalkozunk a sajtóban nagy visszhangra talált PISA-felmérés eredményeivel az oktatás és a ráfordított kiadások tükrében. A szakképzés helyzetét egy másik aspektusból, a foglalkoztatásra történő hatása alapján boncolgatjuk. Az érettségi rendszerben most már hozzászokunk az évenkénti változásokhoz. Cikkünkben a 2011-es és 2012-es érettségi időszak szakmai tantárgyainak változását elemezzük. Olvashatnak egy cikket a legnépszerűbb hazai szakképesítés, a szakács szakma elsajátításának lehetőségeiről is. Két új könyv kapcsán vizsgáljuk meg a hagyományőrzést az oktatásban, valamint az új tanítási módszereket a marketing ismeretek átadásában. Végül a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskolák Szövetségének éves közgyűléséről olvashatnak egy beszámolót. Üdvözlettel, A TARTALOMBÓL: Asztalos Ágnes felelős szerkesztő Változások a szakmai érettségi tárgyakban Az oktatás és a foglalkoztatás kapcsolata Legnépszerűbb szakképesítés a szakács Oktatás, hagyományőrzés hagyományőrző oktatás? Marketing- és PR-ismeretek ügyintézőknek KVISZ-közgyűlés Az oktatás költsége és haszna az oktatás fejlesztése a PISA-vizsgálat tükrében Óriási növekedéstõl esnek el azok az országok, amelyekben a diákok gyengébben teljesítenek az elsõsorban kompetenciáikat mérõ nemzetközi PISA-felmérésen. A kutatások szerint nagyon erõs összefüggés van a tanulók így mért eredményei és a gazdaság növekedése között. Ha javul egy ország oktatása, akkor a versenyképesebb munkaerő miatt növekszik a foglalkoztatás, emelkednek az adóbevételek, a nagyobb foglalkoztatottság csökkenti a bűnüldözés költségeit. Szoros az összefüggés az iskolázottság és az egészségben töltött várható élettartam között is, tehát a jobb oktatás csökkenti a jóléti és egészségügyi kiadásokat is. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet), a világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezet számításai szerint, ha az újabb generációk jobb képzést kapnának, minden egyéb tényező módosítása nélkül is a sokszorosára nőhetne egyes országok GDP-je. Probléma viszont, hogy egy oktatási reform tíz-tizenkét év alatt érezteti hatását, míg a ráfordítások azonnal rontják a költségvetési egyensúlyt. Amikor azonban ezek az intézkedések elkezdik kifejteni hatásukat a gazdaságra, akkor többszörösen megtérülnek. Ugyanakkor arra sincs garancia, hogy a több pénz színvonalasabb oktatással jár. A legtöbb országban nincs szoros összefüggés az oktatásra költött összeg és annak minősége között, azaz nem lehet pusztán több pénzzel jobb oktatást elérni. A lengyel példa Néhány közeli ország példája bizonyítja, hogy érdemes az oktatásfejlesztés és a gazdasági növekedés egymásra hatását vizsgálni. A régóta sikeres oktatási rendszerű Finnország mellett a fejlettségét tekintve hozzánk közelebb álló Lengyelország is sikeresen hajtott végre oktatási reformot. Ők 1999-ben azon az elven reformálták meg az oktatást, hogy minden diák kapja meg ugyanazt a jó színvonalú képzést az iskolában. Ezért növelték az egységes rendszerű képzésben eltöltött iskolaévek számát. Az intézkedések hatására már öt-hat év múlva javult a diákok teljesítménye és 2006 között Lengyelország érte el az OECD-országok közül a leggyorsabb javulást a PISAtesztek által mért szövegértésben. Ezzel együtt az utóbbi években Lengyelország a régió egyik legjobban teljesítő gazdasága lett. A magyar helyzet A magyar oktatás legnagyobb problémája, hogy óriási különbségek vannak az iskolák minőségében. A legjobb iskolákban tanulók nemzetközi szinten is kiemelkednek a mezőnyből, a gyengébb intézmények

2 diákjai az átlagtól is jelentősen el vannak maradva. Ráadásul sok minden már a kisgyermekkorban eldől, és az iskola nem tudja kiegyenlíteni a kisgyermekkorban elszenvedett hátrányokat. A PISA-felmérés A PISA-felmérés (Programme for International Student Assessment) egy olyan vizsgálatsorozat, amelyet 2000-ben indított el az OECD. A vizsgálatot háromévente bonyolítják le. Célja, hogy az oktatási rendszereket leíró nemzetközileg összehasonlítható objektív adatokat hozzon létre. A PISA alkalmazásképes tudást mér, azt vizsgálja, hogy a tizenöt éves tanulók milyen mértékben képesek felhasználni a tudásukat életszerű helyzetekben megjelenő feladatok megoldására, és ezt hogyan befolyásolja a tanulók és iskoláik háttere. A fő mérési területek a szövegértés, a matematikai és a természettudományi műveltség, ezek közül az egyik mindig nagyobb, a másik kettő kevesebb hangsúlyt kap ben és 2009-ben egyaránt a szövegértés volt a fő mérési terület. A tesztfüzetek mellett a tanulók, a szülők és az iskolaigazgatók háttérkérdőíveket töltenek ki, ilyen például a tanulók gazdasági, szociális és kulturális hátterét leíró ESCS-index vagy az olvasott anyagok változatosságát jellemző index. A PISA érvényes összehasonlító adatokat közöl az egyes oktatási rendszerek eredményességéről: mennyire értik a gyerekek, amit olvasnak; mennyire ismernek föl és tudnak megoldani matematikai és természettudományi problémákat? hatékonyságáról: mekkora az egyes országok oktatási ráfordítása, és ehhez viszonyítva milyenek az eredményeik? méltányosságáról: mekkorák a különbségek a különböző csoportokhoz tartozó tanulók (például fiúk és lányok, jobb és gyengébb családi háttérrel rendelkezők) eredményei között; milyen mértékben jutnak hozzá a tanulási lehetőségekhez és erőforrásokhoz a fenti csoportok tagjai? Az eddigi mérésekben Magyarország átlageredménye szövegértésből és matematikából nem érte el az OECD-országok átlagát, természettudományból átlagos volt. Az eredmények 2000 és 2006 között egyik területen sem változtak jelentősen. Ez azt mutatta, hogy a jelenlegi globális munkaerő-piaci versenyben Magyarország pozíciója gyengébb volt, mint az OECD-országoké általában. Az országok helyezései és a három mérési terület OECD-átlaghoz viszonyított eredményei Ország Szövegértés Természettudomány Matematika Korea Finnország Kanada Új-Zéland Japán Ausztrália Hollandia Belgium Észtországt Svájc Németország Lengyelország Norvégia Dánia Egyesült Királyság Izland Szlovénia Franciaország Magyarország Írország Egyesült Államok Svédország Csehország Portugália Szlovákia Ausztria Olaszország Görögország Spanyolország Izrael Luxemburg Törökország Chile Mexikó Az eredmény szignifikánsan jobb az OECD-országok átlagánál. Az eredmény statisztikailag egyenértékű az OECD-országok átlagával. Az eredmény szignifikánsan gyengébb az OECD-országok átlagánál FEBRUÁR

3 2009-es PISA-felmérés eredményei 2009-ben jelentős fejlődés következett be a szövegértés terén: emelkedett a magyar tanulók átlageredménye 2000-hez képest, ezzel elértük az OECD-átlagot. Természettudomány terén az eredmény változatlan hoz képest, továbbra is az OECDátlag szintjén van. A magyar matematika-eredmény továbbra sem változott, ám mivel időközben csatlakoztak az OECD-hez gyengébb átlageredményű országok, így a magyar eredmény most átlagos. A gyengébb és a jobb képességű gyerekek is jobb eredményt értek el ben, mint 2000-ben, de a gyengébb képességűek fejlődtek többet. Pozitív változások Magyarországon 6,3%-kal nőtt azoknak a tanulóknak az aránya, akik szépirodalmat olvasnak, és kiugróan, 40%-kal nőtt az újságolvasó diákok aránya. Szemben az OECD-ben általában látható tendenciával, Magyarországon szignifikánsan nőtt az olvasott anyagok változatosságát mérő index értéke. Az OECD-országokban 2000 és 2009 között 68%-ról 63%-ra csökkent a naponta kedvtelésből olvasó tanulók aránya, Magyarországon ez az érték nem változott és az OECD-átlag feletti, 75%. Problémás területek A PISA felmérés Magyarország számára egyik legfontosabb üzenete, hogy a tanulók eredményét szociális, kulturális és gazdasági hátterük erősebben befolyásolja, mint a legtöbb országban. A tipikusnál kevesebb az olyan tanuló, aki gyenge családi háttérrel jó eredményt ér el, vagy fordítva. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyok a különbségek a gyengébb és jobb hátterű tanulók eredményeiben, és más országokkal szemben kevesebb az olyan tanuló, aki gyenge szociális, gazdasági és kulturális háttere ellenére is jó eredményt képes elérni. Változások a szakmai érettségi tárgyakban A következõ év, 2012 májusában már a megváltozott követelmények érvényesek a szakmai érettségi tárgyak vizsgáiban. Nézzük, mi, miért és hogyan változik a április 1-jétõl hatályos, Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet szerint es érettségi idõszak 2010-ben mintegy 140 ezer diák tett érettségi vizsgát középszinten közel 200, emelt szinten 90 tantárgyból. Az érettségi összköltsége meghaladta az 1 milliárd forintot. A szervezés magas költségének okai a szerteágazó érettségi tárgyakban kereshetők. Mivel nemzetiségi és kéttannyelvű oktatás is folyik hazánkban, ezért ezeken a nyelveken is tehető érettségi még akkor is, ha kevés diák jelentkezik a megmérettetésre. A 200-ból mindössze 19 tárgy van, amit ezernél több diák választott. Az összes többi tárgy mindegyike tehát kevesebb mint a vizsgázók egy százalékát érdekli. Néhány tárgyat csak 1 tanuló választott az országban, mégis kidolgozzák a tételeket és feláll a vizsgabizottság a meghallgatásukra: ilyen például középszinten a környezettan, a vegyipari alapismeretek, az újgörög nyelv, az egészségügyi ismeretek angolul, az evangélikus hittan németül. Mindenképpen újra kell gondolni az érettségi tárgyak körét, mert a mai közel 200 tárgyat tartalmazó lista funkciótlan és költséges. Ennyi tárgyra nem lehet igényes, tudományosan megalapozott vizsgarendszert kidolgozni az ésszerűen ráfordítható költségekből. Másrészt a közoktatás FEBRUÁR 3

4 Szaklapozó nak nem feladata ezeknek a különleges területeknek a vizsgaszintű dokumentálása, a felsőoktatás pedig nem is igényli, hogy a jelentkezők olyan speciális ismeretekkel rendelkezzenek, amelyeket egyetlen főiskolai kurzuson meg lehet tanulni. A szűkítés mellett azonban bővítés is szükséges: fontos lenne az érettségi kötelező tárgyai mellé kötelezően választható tárgyként egy természettudományos tárgy belépése is es érettségi idõszak Bár korábban az oktatási tárca úgy nyilatkozott, hogy drasztikusan csök- kenteni fogja a vizsgatárgyakat 2010re, azonban ez nem történt meg. Középfokon egyelőre nem is fog, csökken azonban az emelt szinten letehető vizsgatárgyak száma 2011 tavaszától. Az érettségi vizsgákról szóló, január 1-jétől hatályos, Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet szerint csak abból a vizsgatárgyból tehető emelt szintű érettségi, amelyet a felsőoktatási törvény, mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyat nevesít. A jelenlegi érettségi időszakra tehát a w w w. o h. g o v. h u / k o z o k t a t a s / kapcsolodo-jogszabaly/2010januar-1-jetol oldalon található követelmények az irányadók es érettségi idõszak Már a bevezetőben jeleztük az OM-rendeletet, amely a következő év érettségi vizsgáit szabályozza. A követelmények és témakörök a w w w. o h. g o v. h u / k a p c s o l o d o jogszabaly/2012-aprilis-1-jetol oldalon találhatók. Nézzük, miből készüljünk fel a 2012-es közép- és emelt szintű szakmai érettségikre a gazdasági szolgáltatási szakterületen! Érettségi tárgyak Ajánlott tankönyvek Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) Elméleti gazdaságtan 11. osztály Mikroökonómia MK Elméleti gazdaságtan 11. osztály Feladatgyûjtemény MK Elméleti gazdaságtan 12. osztály Makroökonómia MK Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) Üzleti gazdaságtan 11. osztály MK Üzleti gazdaságtan 12. osztály MK Ügyviteli alapismeretek (összetett ügyviteli írásbeli feladat) Ügyviteli alapismeretek 11. osztály Feladatgyûjtemény MK Elõkészületben Elõkészületben Elméleti gazdaságtan 12. osztály Feladatgyûjtemény MK Ügyviteli alapismeretek 12. osztály Feladatgyûjtemény MK Kereskedelmi és marketing alapismeretek (gazdálkodási ismeretek és marketing) Vállalkozások 1. Vállalkozási ismeretek MK 6063-X Vállalkozások 2. Vállalkozások gazdálkodása MK Marketing 11. osztály A marketing alapjai MK Marketing 12. osztály Marketingkommunikáció MK FEBRUÁR

5 Az oktatás és a foglalkoztatás kapcsolata A hazai foglalkoztatás alacsony szintje nagyban összefügg az oktatási rendszerrel. Vizsgáljuk meg, milyen korrelációt mutatnak a foglalkoztatás mutatói és az oktatás szakképzés színvonala! A foglalkoztatási helyzet a képzettség tükrében Magyarországon 2010-ben a évesek foglakoztatási rátája 56% volt, ez mintegy 3 millió 800 ezer dolgozót jelent. Ezzel a mutatóval az EU 27 tagállama között az utolsó előttiek vagyunk, csak Máltát előzzük meg. Az Unió lakosságának elöregedésével még inkább növelni kell a foglalkoztatottak számát és arányát: az Európa Bizottság 2020-ra a jelenlegi 69%-os foglalkoztatási szintet 75%-ra kívánja növelni. A képzettségnek fontos szerepe van a foglalkoztatottság alakulásában. A 8 osztályt nem végzettek 5 százaléka, a legalább 8 osztályt végzettek mintegy egyötöde, a szakképzettséggel rendelkezők közel kétharmada, a felsőfokú végzettségűek majd háromnegyede foglalkoztatott. Ebből is látható, hogy a képzetleneknek vagy az alacsony végzettségűeknek nincs sok esélye munkát találni. Hasonló adatokat találunk, ha a regisztrált munkanélküliek korát és végzettségét vizsgáljuk a következő táblázat alapján. Jól megfigyelhető, hogy a különböző korosztályok és végzettségek között jelentős különbségek léteznek a munkaerő-piaci esélyeket illetően. A munkanélküliségi ráta alakulásában lényegi szempont a végzettség. Az oktatási rendszer problémái nem teszik lehetővé, hogy a tanulók megfelelő képzettséggel jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Használható szaktudás hiányában az egyes iskolai szintekről kikerülők alacsony számban képesek csak a foglalkoztatottak körét bővíteni. A kérdés az alacsony képzettségűek és a romák foglalkoztatottsági problémái között jelen lévő jelentős átfedés miatt sem elhanyagolható. Megoldási lehetõségek az oktatásban A tartós állástalanság olyan helyzetet idéz elő, hogy az érintettek számára nehézzé, csaknem lehetetlenné válik a munkaerőpiacra való visszalépés. Tartós munkanélküliség esetén megkopnak azok a képességek, készségek, amelyek alkalmassá teszik a munkát elvállalni szándékozót a munkavállalásra. Sajnos hazánkban az élethoszszig tartó tanulás csak szűk réteget érint, nagyon kevés munkavállaló vesz részt a felnőttoktatásban. A Visegrádi Államokkal összevetve Magyarországon a legmagasabb (91 százalék) azok aránya, akik felnőtt-, illetve továbbképzésben nem vesznek részt. Magyarországon tehát a korai A munkanélküliségi ráta kor és végzettség szerint Összesen Kevesebb mint 8 általános 75,1 54,0 38,1 37,7 20,9 36,8 44,1 34, általános 41,2 29,2 24,1 22,0 22,3 21,4 14,4 14,1 23 Szakmunkásképző 25,2 15,3 10,3 10,1 9,8 9,8 9,1 8,3 11 Gimnázium 21,2 9,8 9,0 5,4 5,2 6,7 5,1 5,1 9 Egyéb érettségi 19,1 10,3 6,0 5,0 6,1 5,4 5,5 5,0 7 Főiskola 18,9 7,3 4,6 3,0 2,7 3,7 4,4 3,0 5 Egyetem 16,6 4,6 1,6 3,8 1,9 0,9 1,4 1,9 3 Összesen 24,5 12,2 9,2 8,6 8,6 8,6 7,7 7, FEBRUÁR 5

6 életszakasz végeztével gyakorlatilag a tanulási szakasz is lezárul. Mindez azt is jelenti, nagyon komoly felelősség hárul a tanulás első éveiben az oktatást végző szakemberekre, illetve magukra a tanulókra is. Ezen időszak alatt kell a tanulóknak elsajátítani a legelemibb szövegértési, matematikai és természettudományos készségeket. Nemzetközi felmérések azt mutatják, abban az esetben lehetséges a munkaerőpiacra való bejutás esélyét számottevően növelni, ha valamennyi tanuló rendelkezik ezen készségekkel. Míg Magyarországon az alacsony végzettségű szülők gyermekei közül alig több mint 3 százalék tud felsőfokú végzettségre szert tenni, addig az Európai Unióban az ilyen háttérrel rendelkező gyermekek nyolcszor nagyobb eséllyel kapnak diplomát. A hazai kisebbségek közül a cigányság helyzete a leginkább aggasztó a szegénységet tekintve, körükben nem csak az oktatási, a foglalkoztatási helyzet tragikus, de az egészségügyi mutatók is rosszak. A probléma súlyát érzékelteti, hogy a legszegényebbek mintegy 80 százaléka, az újszülöttek közel negyede cigány származású. Ez új kihívásokat jelent az oktatásban és a képzésben. Felvetődik az iskolaszerkezet teljes átalakításának gondolata. Az Uni- óban több helyütt 9 évfolyamos alapképzés van, ami hazánkban az alsó tagozat egy évvel való meghosszabbításával, azaz éves tagolással képzelhető el, kilépési lehetőségekkel 8 és 6 osztályos gimnáziumokba. Ezzel az alapképességek és a kulcskompetenciák megszilárdítása válna lehetővé, valamint egy évvel kitolódna a pályaválasztás, lehetőséget adva a megfelelő pályaorientációs képzésre és alkalmassági vizsgálatokra. A szakképzés területén a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő arányú elméleti és gyakorlati képzések, a duális és az előrehozott szakképzés nyújtanak lehetőségeket a foglalkoztatottsági ráta növeléséhez. A legnagyobb kihívást a felnőttképzés jelenti, amely során az alacsony képzettségű, gyakran hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, tanulásra már csak korlátozottan alkalmas, illetve hajlandó munkaképeseket kellene a munkaerőpiacon használható szakképzéshez segíteni. Legnépszerûbb szakképesítés a szakács Napjainkban a gasztronómia soha nem látott reneszánszát éli, a konyhai tudományok és a szakácsmesterség rivaldafénybe került. A szakács szakma emelkedõ népszerûségében nagy szerepet játszanak a gombamód szaporodó tévés fõzõmûsorok és fõzõcsatornák. Manapság az egyik legkeresettebb szakmai képzés a szakácsoké. Komoly, mondhatni férfias szakma ez, a szakácstanulók nyolcvan százaléka ma is fiú. Ennek oka, hogy ebbe a pályába bele kell kalkulálni a napi több órás álldogálást, a krumplis zsák cipelését. A fizikai állóképesség mellett jó adag kreativitásra, érzékenységre, ötletességre is szükség van. Az előírás szerint a szakács feladatai közé tartozik az étlap, menü, napi ajánlat összeállítása, a meglévő készletek, készételek felmérése, a nyersanyagok megrendelése és előkészítése, feldolgozása (párolása, főzése, sütése), az ételek ízesítése, tárolása, adagolása, tálalása, a segédszemélyzet munkájának irányítása és összehangolása. Jellemzően betölthető munkakörök a szakács szakképesítéssel az éttermi konyhafőnök (séf), a diétás szakács, az étkezdei szakács, a hajószakács, a hidegkonyhai és közétkeztetési szakács. A szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkavégzéshez szükséges a jó esztétikai, ízés szagérzék, a kézügyesség és kreativitás, a mozgékonyság, a személyi higiéné és az igény a folyamatos tanulásra. Képzési formák Budapesten tizenhét, az országban több mint száz közoktatási intézmény foglalkozik a leendő konyhaművészek okításával. Nappali képzésben a befejezett 10. osztály után, FEBRUÁR

7 előzetes egészségügyi alkalmassági vizsga után kezdődhet meg a szakmai tantárgyak oktatása, amely kéthárom tanéven keresztül folyik. A nyolc osztály elvégzése után leghamarabb három évvel, ha érettségizni is készül a diák, leghamarabb öt évvel kaphatja meg a szakács oklevelét. Az elméleti és a gyakorlati képzés aránya 30 70%, a gyakorlatot nemcsak tankonyhában, hanem külső szakmai helyen teljesítik a diákok, ahol élő környezetben, de a tanmenetnek megfelelően bízzák meg őket szakmai feladatokkal. Aki elmúlt 17 éves, már felnőttképzés keretében tanfolyamokon is szerezhet szakképesítést. A legtöbb hazai tanfolyam helyszíne Budapesten van. A munka mellett is elvégezhető tanfolyamok 10 hónaptól (kb. 800 óra) akár 3 évig tarthatnak, a díjuk pedig kb. 200 ezer forinttól 400 ezer forintig terjed. A nappali képzéssel megegyező tananyag és gyakorlat után a sikeres modulzáró vizsgákkal kaphatják meg a szakács oklevelüket. Pályakezdés A végzősök elhelyezkedése általában nem gond, mindig akad álláshirdetés szakácsok számára. A frissen végzett szakácsok elhelyezkedésének sikere a referenciáktól függ. Az első számú referencia az, hogy melyik iskolában, tanfolyamon tanult a diák, a másik pedig, hogy hol töltötte a szakmai gyakorlatát. Természetesen mindenütt főleg gyakorlott szakácsokat keresnek, de a frissen végzettek is el tudnak helyezkedni. Milyen alapkészségekkel kell rendelkeznie egy pályakezdő szakácsnak? Feltétlenül szükséges, hogy az illető csapatjátékos legyen, emellett fontos a jó kommunikáció, a tisztességes megjelenés, illetve legalább annyi nyelvtudás, hogy a külföldi vendégnek egy idegen nyelven el tudja magyarázni a kérdéses fogást. Egyes iskolák nyaranta külföldi szakmai gyakorlatokat is szerveznek diákjaiknak, főként német nyelvterületre mehetnek a tanulók. A külföldi gyakorlat nem csupán a nyelvtudás elmélyítésére jó, hanem felkészít a külföldi munkavállalásra is. De téved, aki azt gondolja, hogy a nyelvtudás csak azok számára nélkülözhetetlen, akik külföldön akarnak dolgozni. Ma már a legjobb szállodák, éttermek Magyarországon is nagyrészt külföldi tulajdonban vannak, és a konyhafőnök a közép- vagy felsővezetői körbe tartozik, tehát a nyelvtudás nélkülözhetetlen. Karrierlehetõség Gyakran előfordul, hogy a szakácsok a szakképesítés megszerzését követő néhány éves munkatapasztalat után külföldre mennek sztázsolni (azaz dolgozni kosztért és kvártélyért). Ennek az embert próbáló időnek nem a meggazdagodás a célja, hanem az ismeretszerzés, a szakmai fejlődés, és külföldi konyhák csúcstechnológiájába való betekintés. Aki pedig egy ilyen tanulóidőszak után elhelyezkedik valahol, az nem bánja meg: kezdő szakácsként minimum 2-3 ezer eurós fizetség üti a markát, míg itthon csupán ezer forintos kezdő szakácsfizetésről lehet beszélni. Ezt ajánljuk MK Ételkészítési ismeretek 1. A konyhai munka személyi és tárgyi feltételei További kötetek a szerzőtől előkészületben: Ételkészítési ismeretek 2. A konyhai munka előkészítése 338/4.0/ Ételkészítési ismeretek előkészítés Ételkészítési ismeretek 3. A konyhai munka 338/1.0/ Ételkészítési ismeretek ételkészítés Ételkészítési ismeretek 4. A konyhai munka szervezése és a kínálat tervezése 338/1.0/ Ételkészítési ismeretek ügyviteli tevékenységek végzése FEBRUÁR 7

8 Oktatás, hagyományõrzés hagyományõrzõ oktatás? A Képzõmûvészeti Kiadó év eleji újdonsága Sándor Ildikó és Benedek Krisztina Néprajz, néphagyomány CD-ROM melléklettel címû könyve. A könyv megjelenése kapcsán a kézmûves szakmák, kismesterségek köztük a nemzeti örökségünk részét képezõ hagyományõrzõ szakmák iránti érdeklõdésrõl, oktatásáról is kérdeztük a könyv egyik szerzõjét, Sándor Ildikó néprajzkutatót, a Hagyományok Háza munkatársát. A szakképzés irányairól, lehetőségeiről, a szakmaválasztásról szóló hírek az utóbbi években szinte csak arról szólnak, hogy a fiatalok nem szívesen, vagy egyáltalán nem választanak kétkezi szakmát, amitől esetleg piszkos lesz a kezük. Az sem jelent vonzerőt, hogy ezek között szép számmal akad olyan, amely különleges képességeket, ügyességet, művészi érzéket kíván, és végterméke tükrözi is alkotója tehetségét? Ma valóban nem könnyű döntést hozni, eligazodni abban, mi illeszkedik a pályaválasztó fiatal képességeihez, személyiségéhez, elvárásaihoz. Nehéz megmondani, mi teszi lehetővé, hogy a munkája által kiteljesedjen, megvalósítsa önmagát, és egyidejűleg biztos megélhetéshez jusson. Az érettségi környékén szerencsére mind többen gondolják úgy, hogy nem szereznek alibi diplomát, inkább szakmát tanulnak. Az alkotás, a művészi önkifejezés lehetőségét magukban hordozó, alkalmazott művészeti területek, a divattervezéstől a lakberendezésen át az alkalmazott grafikusig, fotográfusig, vonzóak a fiatalok számára. A népi kézműves szakmákat szövés, népi bőrművesség, fazekasság, fafaragás stb. inkább később, felnőtt fejjel sajátítják el. Részben kifejezetten a pályamódosítás céljával érkeznek a tanulni vágyók, mások szabadidejükben, de szakszerűen, magas színvonalon szeretnék űzni ezeket a mesterségeket. Nem is gondolnánk, milyen sokan vannak, akik valamely népi kézműves szakmát magas szinten művelnek. A Hagyományok Háza rendezésében márciusig látható a Néprajzi Múze- umban az Élő Népművészet Kiállítás, ahol kb tárgy szerepel mai alkotók kezétől. Az országos bemutatóra tízszer ennyi munkából válogatták ki a legjobbakat. E számok mögött több ezer alkotó ember és csoport áll, akik elsajátították és évek óta művelik a hagyományos népi mesterségeket. Mivel lehetne életben tartani ezeket a szakmákat, ösztönözni a képzést? Gondolok itt akár szponzorálásra, akár intézményes, állami támogatásra, amire több európai országban is találunk példát: Franciaországban örökségvédelmi tanoncképzés folyik, Szlovákiában örökségvédelmi támogatást kapnak a hagyománytermékek, de Norvégiában is ismerik a védett szakma intézményét. A népi kézművesség továbbélését számos módon segítjük ma is: az alkotók megmutatkozhatnak fesztiválokon, kézműves vásárokon, bekapcsolódhatnak azokba a helyi alkotóközösségekbe, amelyek nagyon erős civil háttérrel rendelkeznek, országos ernyőszervezetük a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. A kézműves szakmák oktatásának sok évtizedes előzménye van, kiforrott tematikával, jó módszerekkel, folyamatos szakmai egyeztetéssel zajlik. A népi kézműves termékek azonban csak úgy tudnak bekapcsolódni a piaci versenybe és ezzel alkotóik számára részben vagy egészben megélhetést nyújtani, ha állami támogatást kapnak, például adókedvezmény formájában. A hazai mecenatúra fejlődése is adhatna új lendületet ennek a területnek. A polgári értékrend és mentalitás hiánya, gyengesége okozza, hogy akik megtehetnék, csak ritkán áldoznak jövedelmükből, vagyonukból művészeti értékek teremtésére. A szakterület számos problémája ellenére született meg ez a könyv, amely tananyagként pont az ilyen irányú képzésben részt vevők számára ajánlható. Ezek szerint a szerzők és a kiadó optimista. Mondana pár szót a kiadvány céljáról, tartalmáról, főleg a CD-ROM használatában rejlő újszerű lehetőségekről? Könyvünk átfogó képet ad a paraszti műveltségről, a tárgyi és szellemi kultúráról. A bőséges illusztráció hozzásegít, hogy az olvasó pontosabb, érzékletesebb képet kapjon egy letűnt korszak kultúrájáról. A fejezetek végén olvasható kérdések és a CD-ROM interaktív munkáltató feladatai az önálló tanulást segítik. Középiskolában, a szakmai képzésben tanulók, az általános műveltsé FEBRUÁR

9 güket bővíteni kívánók egyaránt haszonnal forgathatják a könyvet. Nemcsak a népi kézműves szakmát tanulók, hanem a más képzéseken (divattervező, lakberendező, fotográfus, alkalmazott grafikus stb.) néprajzot, népművészetet tanulók képzési követelményeinek is megfelel. Külön gondoltunk azokra, akikben egy-egy néprajzi téma iránt mélyebb érdeklődés támad. A további önálló ismeretszerzéshez könyveket, honlapcímeket, múzeumi gyűjteményeket gyűjtöttünk össze. Úgy tudom, Ön és szerzőtársa, Benedek Krisztina, a Hagyományok Háza munkatársaiként rendszeresen vezetnek szakköröket, népszerűek a nyári táboraik. Milyen tanácsokat tudna adni az e kötetlenebb képzési formákban szerzett tapasztalatai alapján a tárgyat oktató tanároknak, és mivel buzdítaná a képzésben részt vevő vagy oda igyekvő tanulókat? Szerzőtársammal mindketten elkötelezetten valljuk azt, amit munkahelyünk, a Hagyományok Háza is: a 21. század embere számára szeretnénk élhetővé tenni a néphagyomány elemeit a mindennapokban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közműveltségben a néphagyomány ismerete is jelen legyen, hiszen amiről megfelelő tudásunk van, értékével tisztában vagyunk, azt jobban megbecsüljük. A népművészetet, a paraszti műveltséget az alkotó, művészettel foglalkozó szakembereknek fontos forrásként kell kezelniük. A hazai szecesszió, a gödöllői telep szellemisége, a zenében a bartóki modell mind ezt példázzák. A világhíressé lett skandináv formatervezés, lakáskultúra azt bizonyítja, hogy egy ország népművészete, saját, hagyományos kultúrája nem idejétmúlt, poros, avítt valami, hanem a megújulás forrása. Marketing- és PR-ismeretek ügyintézõknek A Képzõmûvézeti Kiadó elsõ negyedévi újdonsága Czimmer Julianna és Sipos Éva Marketing- és PR-ismeretek ügyintézõknek címû könyve. Kalotai Attiláné, a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola szaktanára lektorként vett részt a könyvkészítés folyamatában. Õt kértük meg a könyv bemutatására és ajánlására. A kisfiam óvodájában az egyik szülői értekezleten egy mozgásfejlesztő pedagógus beszélt az iskola magas követelményeiről és arról, hogy a játékos, mozgásos foglalkozások mennyit segíthetnek abban, hogy a gyerekek könynyebben vegyék az akadályokat. Aztán kicsúszott a száján, hogy szerinte ez azért is nagyon hasznos, mert a mai gyerekek rosszabbak, mint az egy-két generációval korábbiak. Persze észbekapott az óvónő és helyesbített: jaj, nem rosszabbak, mások. Ez utóbbi állításával már inkább egyet lehet érteni. Napjaink valóban rohanó világában, a szédületes techni- kai fejlődés mellett, a dirr-durr meséken felnövő, az internet korlátlan információhalmazát hiper űr se bességgel faló fiataloktól nehezen várható el, hogy a tanórákon szépen visszalassuljanak a frontális oktatás világába. Számukra a tanár megmondja a tutit és a diákok szépen jegyzetelnek, aztán megcsinálják a házit, már nem nyerő felállás. Más módszereket kell alkalmazni, de legalábbis kombinálni a régieket az újakkal, hogy felkeltsük és meg is tartsuk az érdeklődésüket. Egy dolog biztosnak látszik: így vagy úgy, a tanulókat jobban be kell vonni az oktatási folyamatba, hogy élményszerűbb legyen az ismeretek elsajátítása és jobb, a mai követelményeknek megfelelőbb az alkalmazás képessége. Ezeket a célokat tűzték ki néhány éve a szakmai képzésben is, és ezen alapul a szerzőpáros valóban jól sikerült műve, amely a os Marketing- és PR-alapismeretek modulra épül, és több szakma oktatásához is kereskedelmi ügyintéző, marketing- és reklám-ügyintéző, logisztikai ügyintéző használható. Miért hasznos és jó ez a könyv? Azért, mert a legkorszerűbb, új irányvonalakat is érintő ismereteket tartalmazza; maximálisan megfelel a központi program és a szakmai és vizsgaszabályzat követelményeinek, szerkezete is azokat követi; FEBRUÁR 9

10 segítségével remekül felkészülhetnek a hallgatók a gyakorlatorientált vizsga új kihívásaira. Miért kiemelkedő a hazai könyvpiacon? Elképesztően tiszta logikával, egyszerűen, közérthetően fogalmaz meg többnyire agyonmagyarázott definíciókat, így azokat a teljesen laikus olvasó is azonnal megértheti, de egy marketinges öreg róka sem találhat bennük szakmailag kifogásolhatót. A magyarázatok rövidek, frappánsak. Nem akarnak minden, a témához köthető fogalmat, összefüggést helyben kibontani. Ehelyett kis keretben jelzik a szerzők azokat az információkat, amiket a marketingben teljesen járatlanok számára érdemes körbejárni, a haladókkal esetleg átismételtetni. A mű munkatankönyv jellege szükségtelenné teszi külön füzet vezetését, a megjegyzések, kiegészítések a könyvben is megejthetők. Ez a könyv a divatos reklámszlogennel élve nem is 2, hanem 3 az 1-ben. A fentiekben leírtakon túl rengeteg ötletes, érdekes, változatos és abszolút friss, korszerű feladatot, szemelvényt, házidolgozat-témát tartalmaz. Így a könyvet használó diákoknak csak ezt a munkatankönyvet kell forgatniuk, mert tényleg nincs más forrásra szükségük a sikeres felkészüléshez. Fontos és hasznos a színes kivitel, ami nem egyszerűen a könyv esztétikai megjelenését emeli, hanem tartalmi kérdés is, hiszen a marketing bizonyos témaköreiben a színeknek különös jelentőségük van, amiről nem elég csak értekezni, hanem látni is kell. Hasonló hiánypótló munkák Végné Faddi Andrea Műszaki Kiadónál megjelent, közkedvelt, színvonalas marketingkönyvei és a modulos képzéshez szerkesztett esettanulmány-gyűjtemény is. Ezek a kiadványok és a most megjelent Czimmer Sipos-féle könyv hasonló témájuk ellenére jól megférnek egymással a tankönyvpiacon, mert épp a marketinggondolkodás lényegét fejezik ki azáltal, hogy számos fogalmat, összefüggést sokféle megközelítésben értelmeznek. Hiszen mi marketing- és reklámfogyasztók is nagyon különbözőek vagyunk, így a bennünket célba vevő tevékenység is egyre sokszínűbb és személyre szabottabb. Az új Czimmer Sipos-féle könyv bátran adható a témában abszolút kezdő hallgatók kezébe is, mert a kiegészítő tanári magyarázatokkal tökéletesen kerek egészszé áll össze az ismeretanyag. De kimondottan hasznos lehet olyan olvasók számára, akik már tanultak középiskolában marketinget, ezért bizonyos fogalmakat, összefüggéseket csupán frissíteniük kell, illetve akik tanfolyami képzés keretében tanulják a marketinget. Végül meg merem kockáztatni bátran olyanoknak is a kezébe adnám, akik eddig be voltak oltva ezen okosságok ellen, mert olyan letisztult, egyszerű, közérthető és izgalmas ez a könyv, hogy sokan elcsodálkoznak majd: ez lenne a marketing? Kalotai Attiláné KVISZ-közgyûlés Gyöngyösön A gyöngyösi Károly Róbert Szakképzõ Iskola szervezte idén a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Iskolák Szövetsége éves rendes közgyûlését november 25-én és 26-án. A közgyûlésrõl Holczmüller Antalné beszámolóját olvashatják. A regisztrációra érkező vendégek (a tagiskolák képviselői) örömmel fogadták a Műszaki Könyvkiadó és a Képzőművészeti Kiadó es tanévre szóló szakmai tankönyvkatalógusait, a Szaklapozót, valamint a 2011-es Kertésznaptárt. A csomagokat a Károly Róbert Szakképző Iskola diákjai adták át minden érkezőnek. A vezetőség mandátuma lejárt, ezért a beszámolók meghallgatása, elfogadása és a tisztújítás volt az első napi program. A leköszönő elnökségi tagok mindegyike felhívta előadásában a figyelmet a szakma aktuális problémáira, a sok tennivalóra, ami a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatásba való bekapcsolódásával jár majd. A jelölések és az egyes funkciókra való egyenkénti szavazások után a szervezet vezetősége megújult: elnök: Kóbor Zoltán alelnök (kereskedelmi szakmacsoport): Kristóf Lajos alelnök (vendéglátóipari szakmacsoport): Szalay Imre alelnök (idegenforgalmi szakmacsoport): Szabó Csaba titkár: Horti Andrásné Edit A megújult elnökségre rendkívüli feladatok várnak a következő években. Szervezetépítés: A KVISZ tagságát alkotó iskolák jelentős része átszervezés közben vagy után van, ezért FEBRUÁR

11 tagságuk, adataik megújítása fontos a szövetség számára. Növelni kell a regisztrált és az aktív tagok számát, hiszen ez adja meg a szövetség súlyát, erejét. Kommunikáció: A KVISZ honlap kiváló eszköz az információk célba juttatására. Jelenlegi formáját, szerkezetét és tartalmát meg kell újítani, hogy megfeleljen a kihívásoknak. A tagságon belül erősíteni kell az együttműködési igényt, és növelni ennek lehetőségét. Továbbképzések: Az eddigi eredményes és hasznos továbbképzési tevékenységet folytatni kívánja az új elnökség is. Az intézmények irányítói, vezetői számára is szervezni kell tapasztalatcseréket, továbbképzéseket. Szakmai tevékenység: A szövetség legyen aktív részese a várható jogszabály-módosítások körüli szakmai vitáknak, képviselje tagjainak véleményét és szükség esetén érdekeit. Fontos a szakmacsoport megújításában való aktív részvétel. A szövetség váljon a szakmai kérdések vitafórumává, legyen kezdeményező a szakmai versenyek megújítása, a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése és hasznosítása terén. Működjön együtt a szakképzésben tevékenykedő szakmai szervezetekkel, a gyakorlati képzésben érdekelt gazdálkodó szervezetek képviselőivel. A felsorolás nem teljes, hiszen az újjáalakult elnökség majd csak a közgyűlés után tudja egyeztetni programját és feladatait. A megvalósításban számít az előző elnökség tapasztalatára, segítségére, mint ahogy a tagság aktív és tevékeny közreműködésére is. Az új vezetőség várja a tagság visszajelzéseit, illetve az új tagok jelentkezését. Kérik, hogy ha egy intézményben a korábbi adatok módosultak, jelezzék ezt az elnökség elérhetőségein. A szavazás után ebéd következett: a fogásokat a szervező iskola pincér tanulói szolgálták fel. Ebéd után a nagykőrösi Cifra Csárda tulajdonosa, Nagy István úr tartott tájékoztatót: egy működő étteremben is lehet úgy elsajátíttatni tanulókkal a gyakorlati ismereteket, hogy jó szakemberekké váljanak. Ez a tevékenység a vállalkozás számára nem veszteséges, csak minden támogatási lehetőséget célszerű igénybe venni. Az anyagi és szakmai források hosszú sorát mutatta be, ezzel egyúttal felhívta a jelen lévő tanárok figyelmét: nem szabad mindig elhinni a vállalkozók panaszait arról, milyen költséges a tanulókkal való foglalkozás. A tanulságos beszámoló spontán szakmai fórummá alakult: az érdekeltek kérdései, a vállalkozó kimerítő válaszai sokoldalúan közelítették meg a korszerű (duális) gyakorlati oktatás kérdéskörét. Az Összefogás TISZK bemutatásával kezdődött a második napi program. A megszokottól teljesen eltérő szerveződés szinte az utolsók között, június elején alakult. A földrajzilag távol lévő tagiskolák (Gyöngyös, Eger, Nyíregyháza, Budapest) mindegyike megtartotta szakmai, pedagógiai önállóságát. Közös szakmacsoportok: a kereskedelem, marketing és a vendéglátás, idegenforgalom. Az együttműködés célja alapvetően a fejlesztés, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása, a tagiskolák pedagógusai saját ötleteinek, elképzeléseinek megvalósítása, állandó alkalmazása. Jellemző és érdekes kérdezz-felelek, pergő beszélgetés alakult ki a hallgatóság és az előadó, Dorsánszky Zsoltné (az Összefogás TISZK ügyvezetője) között. A korábban alakult TISZK-ek tagiskolái ugyanis szinte semmi önállósággal nem rendelkeznek, nagy részük az egy helységben működő iskolák társulása. Nehezen értették meg a jelenlévők, hogy ilyen távoli iskolák is találnak közös együttműködési területeket, sőt így a konfliktus is kevesebb. A délelőtt további részében dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője tartott részletes, vetítettképes beszámolót a szakképzés kormányzati terveiről. Az eddig publikált elképzeléseket részletesebben kommentálta, a kritikusabb témákat alaposan kifejtette. Sok terület egészen más megvilágításba került, mert a médiában felületesen fogalmazott dolgok itt konkrét értelmet kaptak. A kormányzati és szakminisztériumi tervek között elhangzottak: a szakközépiskola 5 évfolyamos lenne, a szakmák költségessége szerint differenciált fejkvóta kerülne bevezetésre, felsőfokú szakmai képzést (55-ös szint) csak a felsőoktatásban folytatnának, szakmunkásvizsga után 2 év alatt lehetne érettségi vizsgát tenni, szakmai felügyeleti rendszert kívánnak kialakítani a képzésben. A sok hozzászólás és a kapott válaszok azt az érzést keltették a jelenlévőkben, hogy nincs minden veszve a szakoktatásban. Ugyanakkor az iskolarendszerű képző intézmények nehezen viselik az általánosságok szintjén megfogalmazott terveket és a közelmúlt gyakori változásai után az újabb és újabb módosításokat. Végezetül elhangzott, hogy a címre javaslatokat vár és örömmel fogad az előadó (a probléma megjelölésével, összesen egy oldalban kifejtve!). A program a tanulók nyári gyakorlatairól származó emlékekből, receptekből összeállított bemutatóval zárult. A gyöngyösi iskola 7 ország 1-1 iskolájával több éve szervez szakmai cseregyakorlatot tanulóinak. Az ott gyűjtött eredeti finn, lengyel, spanyol, olasz, osztrák és német receptekből egy-egy kedvencet el is készítettek, az ebéd előételét ezekből fogyasztották a vendégek. A szakmai vagy civil érdeklődésből spontán kialakult beszélgető csoportok még késő délutánig folytatták eszmecseréjüket. Minden résztvevő újdonságokkal és hírekkel feltöltődve utazott haza FEBRUÁR 11

12 Szaklapozó Tájékozódjon a Mûszaki Kiadó tankönyveirõl katalógusainkban! Gazdasági szolgáltatási és humán szakterület Középiskolai és felsõoktatási tankönyvek Mûszaki szakterület és szakkönyvek Interaktív tananyagok és módszertani támogatás Lapozgassák katalógusainkat online, vagy rendeljék meg a nyomtatott verziót a oldalon! A Képzõmûvészeti Kiadó katalógusa 12 Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) Felelős szerkesztő: Asztalos Ágnes, REK 157 Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató FEBRUÁR

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

A évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei. TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015

A évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei. TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015 A 2015. évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015 A TIMSS 2015 eredményei A 4. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és természettudományi

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A természettudományok helyzete a magyar közoktatásban

A természettudományok helyzete a magyar közoktatásban A természettudományok helyzete a magyar közoktatásban Az oktatás célja, hogy pozitívan járuljon hozzá az egyén teljes intellektuális és fizikai fejlődéséhez úgy, hogy segíti önmegvalósítását a magánéletben,

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter

Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön. Összeállította: Kereszty Péter Tankönyvkiadás, tankönyvhasználat nálunk és külföldön Összeállította: Kereszty Péter Kojanitz László: Tankönyvpolitika, tankönyvkiadás és tankönyvhasználat a nagyvilágban Egy-egy ország aktuális oktatáspolitikájáról

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Pécs, 2016. május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Intézményi eink: Matematika 6. Matematika 8. Szövegértés 6. Szövegértés 8. Intézmény 1635 (1613;1658) 1702 (1685;1717) 1623 (1600;1650)

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Pf. 2117. Tel/fax: 62/547-240, 547-241 Honlap: www.hansagiisk.hu E-mail:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Beiskolázás a Gundel -ben

Beiskolázás a Gundel -ben Beiskolázás a Gundel -ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum Oktatási azonosító: 203078 (közös!!!) Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. J., Gundel K., G. Perlasca, Szamos M.

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt Balázsi Ildikó sulinova Kht., Értékelési Központ ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZOKTATÁSBAN VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia HAJDÚSZOBOSZLÓ

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 198. sorszámú Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben