Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta:"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára FOGARAS CSABÁNÉ POLYÁK LÁSZLÓNÉ CSUHÉMUNKA Értelmileg akadályozottak részére Lektorálta: KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRTA Budapest, 2001

2 Tartalom 1. A modul megnevezése A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret A modul tartalmának részletes leírása A modul teljesítésének követelményei Értékelés A modul bevezetésének feltételei Módszertani ajánlások A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei

3 1. A modul megnevezése Csuhémunka a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára. (A kukoricacsövet borító levelek felhasználása a kézműves kismesterségek körében.) 2. A modul célja a) Célcsoport megnevezése Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére a kézműves tevékenység bemutatása, megtanítása; értékteremtő munkavégzés az elsajátított ismeretek, fogások önálló alkalmazásával. A képzéssel lehetőség teremthető az életminőség javítására, hogy hasznosnak érezzék magukat a társadalomban, amely előítéletekkel viseltetik a fogyatékosok iránt. Szeretnénk esélyt adni, egy lépéssel közelebb vinni őket az önálló életvitel kialakításához. A szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez egy olyan lehetőséget kínál e tevékenység, amely a meglévő képességek kibontakoztatására épül. Ezzel hasznossá válhatnak a társadalom és a szűkebb környezetük számára. Nem a másság, hanem a valamiben való azonosság megmutatásának a lehetősége fontos az integráció szempontjából. Bevezethető általános iskolák szakköri foglalkozásain, készségfejlesztő speciális szakiskolában-, speciális szakiskolában tanóra keretében, szakköri tevékenységként, napközis foglalkozás keretében, ÉNO-kban munkafoglalkozásként, tanfolyam keretében, és munkanélküliek átképzéseként is. b) Közvetítendő értékek A csuhé a kukoricát borító levelek összessége, természetes alapanyag, mely a kézi törés után ingyenesen begyűjthető további felhasználás céljából. A kívánt vastagságú sodratnak megfelelő feldarabolást követően, rövid idejű áztatás után, adott szabály szerinti folyamatos száltoldással sodrat készíthető. Az elkészült sodrat beszövésével használati tárgyak, pl. lábtörlő, edényalátét, és különböző tárolóedények készülhetnek. Lényeges, hogy ez az alapanyag ingyenesen beszerezhető, gyűjtése közös tevékenységre ad lehetőséget, biztosítható vele a munkamegosztás is, a tevékenység egésze önállóan is végezhető, mivel természetes anyag, a tapintása, a munkálkodás kedvezően stimulálja a vele foglalkozót. A meglévő manuális képességekre alapozva és azokat fejlesztve az önálló munkavégzés képességének kialakítása a modul egyik fontos feladata. A képzés lehetőséget biztosít a népi tárgykultúra ápolására és alkalmazása. A természet anyagaiból készített eszközök helyettesíthetik, felválthatják a műanyagokból készített eszközöket. Ugyanakkor ez a tevékenység elősegíti a természet és a természetes anyagok tiszteletének és szeretetének a kialakítását. Az elsajátított ismereteket a gyakorlatban alkalmazva a saját egyéni anyagi boldogulását segíti elő ezzel a tevékenységgel. Versenyképessé válhat a fogyatékos személy is a farkastörvények uralta, teljesítményorientált mindennapi életben. 3

4 c) Kialakítandó kompetenciák A képzés folyamán elsajátítandó ismeretek: a gyűjtés, a válogatás, az anyag előkészítés szabályai, amelyek a megfelelő szélességű csíkokra való széttépést, s a megfelelő oldalon a mindig azonos irányú, s a mindig azonos szögben való hegyesre vágást jelentik. Ismerje a munkája során használt anyag termesztésének, művelésének a folyamatát. Legyen tájékozott a népi kultúra tárgykészítő hagyományainak, motívumkincsének, alapanyagainak, eszközeinek alapismereteiben. Tevékenységeiben alkalmazza a megszerzett elméleti tudást. Ez magába foglalja az anyagelőkészítés munkafolyamatait is, pl. áztatás, darabolás méretre, minőség szerinti osztályozás. Tudja alkalmazni a sodrat folytonosság biztosításának folyamatát, s egyben az egyszerű beszövés mechanikáját is. Rendeltetésszerűen tudja használni a segédeszközöket. Tudjon a segédeszközök segítségével sablonon különböző használati és dísztárgyakat elkészíteni. Ezzel a tevékenységgel, amely túlnyomórészt gyakorlati képzés keretében zajlik, a fiatalok fejlődésében, saját tapasztalataink szerint rövid időn belül jelentős, pozitív, minőségi változás következik be. Fejlődik a figyelem, a türelem, a kitartás, az összehasonlító képesség, hibafelismerés, a döntési, javítási képesség, a koncentráló képesség, az ok-okozati összefüggések felismerése, analizáló-szintetizáló képesség, a finommozgások összerendezettsége, a kézügyesség, a szépérzék, a kreativitás. Az elsajátított elméleti tudásanyag nem izoláltan van jelen, mint egy hasznavehetetlen ismerethalmaz, hanem szervesen beépül a tevékenységbe, s a gyakorlati munkában felhasználásra kerül. Tapasztalatunk szerint az első munkadarab elkészülte utáni sikerélmény olyan hatással van a fiatalokra, hogy a magatartásproblémásak, vagy a túlmozgásosak is türelmesebbé, kitartóbbá válnak, a közönyös, szándékosan lassú munkatempójúak is aktivizálják magukat. Az egymáshoz való viszonyukban meghatározóvá válik az egymás segítése, tanítása. Jótékonyan hat magatartásukra, megnyilvánulásaikra, egész személyiségükre a tevékenység, illetve a természetes matéria. A tanítás tanulás alkalmazás folyamatában általában az szokott előtérbe kerülni, hogy mit nem tud a fogyatékos fiatal, s ezáltal felerősödik a másság-, s gyakran kialakul a csökkentértékűség érzése. Ezzel a kézműves tevékenységgel nem azt kutatjuk, mit nem tud, hanem a meglévő képességét, készségét alapul véve képezzük, fejlesztjük. d) A modul illeszkedése az intézmény céljaihoz Az értelmi és testi-érzékszervi fogyatékosokat az egészséges emberek nagy része nehezen fogadja el önmagával egyenértékűnek hiányosságuk, másságuk miatt. Magának a fogyatékos személynek is identitásproblémákat okoz e tény. Ezzel a tevékenységgel meg lehet mutatni, hogy az értékcsökkent személy nem értékcsökkent terméket tud előállítani. Minimális, középsúlyos értelmi fogyatékosok által is könnyen elsajátítható, rendszerezhető, alkalmazható ismeretek szükségesek az alapanyagról, a természet adta lehetőségek felhasználásáról (kukoricavetés, gondozás, betakarítás, további hasznosítás stb.). Tevékenységet folytatnak a két kezükkel. Ez rádöbbenti őket arra, hogy ők is tudnak alkotni, szép dolgokat létrehozni, értékteremtő munkát végezni, és nekik is vannak ugyanolyan képességeik, mint az ép embereknek. Ez a munka jó hatással van a személyiség sokoldalú fejlődésére, elsősorban a türelem, kitartás, a csoportmunka, az összetartás, egymás segítése, egymáshoz való viszony, alkalmazkodás terén. Megváltozik az önértékelés, az önbecsülés azáltal, hogy önmaga, s mások számára is tetszetős, használható, eladható terméket tud készíteni. A fiataloknak szükségük van ezekre az 4

5 élményekre ahhoz, hogy teljes értékű emberként tudják becsülni önmagukat és ahhoz, hogy elfogadtassák magukat másokkal is, hogy ne a másságukat, hanem a valamiben való azonosságukat, ügyességüket vegyék észre. 3. A modul beillesztése a képzésbe a) Ajánlás a modul képzésen belüli helyének tervezéséhez A csuhémunka elsajátítására a legalkalmasabb az egy tömbben történő feldolgozás. Az ideális kezdés a szeptember vége, október eleje, a kukoricatörés ideje. A jó időt kihasználva, a munka a közös begyűjtéssel (időjárás, érés függvénye) kezdődik, itt már lehet utalni az anyagismeretre, a válogatás fontosságára, a minőségi válogatásra való törekvést kell szorgalmazni. Ha mindenképpen szükséges a tanévkezdéshez igazodnunk, s szeptember elején indítjuk a modult, akkor érdemes a rongy- és textilszövés technikájával foglalkozni. Így megalapozható, s gyakorlat szerezhető a beszövésben, amelynek technikája azonos a csuhébeszövéssel. Ekkor lehetőség van arra, hogy előremenjünk a minták megismerésében, variálásában. Tehát szeptembertől, vagy októbertől egy fél éves időtartamra van szükség, legalább napi öt órát biztosító foglalkozás keretében. Öt óra szükséges, ugyanis sok időt elvesz az aktív munkából a kipakolás, illetve elpakolás, rendrakás. Ez a fajta képzés tapasztalataink szerint úgy ad igazán eredményt, ha folyamatos, mert itt a gyakorlásnak nagyon nagy szerepe van. Az ujjaknak a sodrásra rá kell állni ahhoz, hogy a sodrat egyenletes, s a munkadarab szép legyen. Kapcsolódhat a rongy- és textilszövéshez, kosárfonáshoz, amely szintén népi kézműves tevékenység, a kor igényeihez alkalmazkodó formakinccsel; környezetbarát, természetes anyagok felhasználásával. E technikák felé biztosított az átjárhatóság a csuhémodul elvégzése után, egyéni igények, képességek szerint. A modul elméleti anyagában koncentrációban lehet a természetismeret, társadalomismeret aktuális anyagrészeivel, s minimális mértani ismeretekkel. b) Továbblépési lehetőségek A kiemelkedően jó manuális képességűeknek lehetőségük van a modul elvégzése után az egyéb fonható szálas anyagokkal megismerkedni, pl. gyékény-, sás-, vagy a kosárfonás technikáját megtanulni. Ezek a természetes anyagok kiválóan alkalmasak az egymással való kreatív kombinációra is. Virágkötészeti alapfogások elsajátítása után az anyagok, tevékenységek kombinálhatók, faliasztali díszek, virág kaspók, szárazvirághoz való edények, fali dekorációk készíthetők, amelyre most nagy a kereslet. Ez szalmafonással is bővíthető, illetve a kosárfonás aljai, koszorúi is kombinálhatók egymással. A virágüzletek, ajándéküzletek kirakataiból is számtalan jó ötletet lehet meríteni. A modul zárásaként tanúsítvány adható. Ez egyben kiváló alapja lehet a későbbiekben a szakmunkásképzést is vállaló fiatalnak, aki az OKJ szerinti gyékény-, sás-, csuhéfonó tanfolyamot, illetve kosárfonó tanfolyamot szeretné elvégezni. 5

6 c) Helyi sajátosságok beépítésének lehetőségei Különösen jól alkalmazható ez a képzési modul ott, ahol az alapanyag könnyen beszerezhető, ahol kukoricaföldek, vagy nedves talajú helyek vannak, ahol a gömbölyű levelű sást lehet szedni. És természetesen ott, ahol helyi, élő hagyománya van bármelyik kézműves tevékenységnek. 4. A modul szerkezete 4.1. A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret a) A teljes modul időtartama: fél éves egység, napi gyakorisággal, napi öt órában 600 órás a modul, melyből 40 óra elmélet, 560 óra gyakorlat. Fontos, hogy ne legyen merev a rendszer, alkalmazkodjon a képességekhez, igényekhez, aktualitásokhoz. Tartalom Elmélet, felhasználás megismerése Segédeszközök, a méretezés szabályai Balesetvédelem Múzeumlátogatás Egyéb fonható szálas anyagok megismerése Minták, motívumok gyűjtése Festőnövényekkel való ismerkedés Egyéb Összes elméleti óra száma Javasolt óraszám 5 óra 5 óra 2 óra 5 óra 5 óra 5 óra 3 óra 10 óra 40 óra Anyaggyűjtés (csuhé) A gyűjtött anyag válogatása, osztályozása Egyszerű állat- és emberfigurák készítése Egyenletes sodratok készítése Használati tárgyak készítése Csuhé festése növényi festékekkel Ötletbörze rendezése Használati tárgyak készítése (egyéb, pl. falvédő, lábtörlő, táska) Vizsgamunka elkészítése Kiállítás rendezése Összes gyakorlati órák száma 30 óra 50 óra 20 óra 100 óra 200 óra 10 óra 20 óra 100 óra 20 óra 10 óra 560 óra Az elméleti ismeretanyag elrendezésére ajánlott a heti egy órás foglalkozás. De kívánatos az érdeklődés felkeltése érdekében az első hónapban heti két alkalomra, a modul zárása előtt, ismétlés-és rögzítésként az utolsó hónapban is két alkalomra emelni a foglalkozások számát. 6

7 A mindenkori igényekhez rugalmasan kell alkalmazkodni, s az elméleti órákat saját belátás szerint lehet összevonni, illetve aktualitás szerint lehet felhasználni a maradék órákat. b) A képzési idő meghosszabbításának lehetősége A modul teljes elsajátítása (gyűjtés, válogatás, feldolgozás, többféle sablon alkalmazása, másmás mintavariáció) középsúlyos értelmi fogyatékosok esetében fél éves időtartamot vesz igénybe, ha napi 5 órát tudunk az elsajátításra fordítani. A minimálisan szükséges elméleti anyag elsajátítására nem kell az ajánlott 40 óránál több időt fordítani, mert ez alapvetően tevékenység centrikus. Jó, ha vannak elméleti ismeretei, de alapvetően elegendő, ha be tudja gyűjteni a csuhét, s kis segítséggel dolgozni képes vele. Az a tapasztalatunk, hogy a képzés során fél év alatt a kis kézügyességgel és gyenge intellektussal rendelkezők is el tudják sajátítani a csuhémunkát. Amennyiben nagyon alacsony a fiatalok értelmi- és kézügyességi szintje, meg lehet hosszabbítani, ismételni a képzési időt. Kis létszámú csoporttal kevesebb idő alatt érhető el eredmény. A maximális létszám jó, ha fő alatt van, így érvényesülhet a differenciált haladási tempó, egyéni bánásmód elve A modul tartalmának részletes leírása a) Elsajátítandó tudásanyag A modul fő tantárgya a csuhéfonás. Ehhez kapcsolódó témakörök az anyag ismerete, a vetés, gondozás, betakarítás, tárolás, feldolgozás, hasznosítás. Itt kapcsolódhat egyéb természet- és társadalom ismereti témakörökhöz. A munkához szükséges segédeszközök, sablonok használatának ismerete, alapvető balesetvédelmi tudnivalók. Az anyag válogatása, osztályba sorolása, másodosztályú festésének ismerete. Egyszerű, leszámolható minták fűzése, variálása, önálló alkalmazása. Néprajzi ismeretek. Más hasonló, fonható, szálas anyagok megismerése. Az elméleti ismereteket pedig a gyakorlat folyamán mindig ismételjük, hogy a fiatal tudatába beépüljön, tudja, hogy jól válogatott, helyesen darabolt, megfelelő egyenletességű sodratot készített, helyesen osztotta be a sablont, hiba nélkül szőtte be a mintát. A sablon jelölésénél, minta variálásánál kapcsolódhat egyéb matematikai és mértani ismeretekhez. Tudja, hogy csak jól előkészített anyagból, figyelmes munkával lehet szép, igényes, eladható munkadarabot készíteni. A fiatalok a képzés során az elméleti részből részletesen megtudják, hogy milyen anyag a csuhé, miért jó és könnyű vele dolgozni, miért jó természetes anyaggal munkálkodni. Hogyan kell összegyűjteni, válogatni, előkészíteni, darabolni, áztatni, sodorni, szaporítani a szálat, mintát fűzni, s festeni a kevésbé szép, foltos csuhét. Megismerkednek azzal a ténnyel, hogy a természet adta lehetőségeket ki lehet használni, hogy ez egy ingyen beszerezhető, környezetbarát alapanyag, a megmunkálása során díszítő, használható, értékesíthető produktum állítható elő belőle. Meg tudják mire használták a régmúltban és miért jó, hogy ismét előtérbe kerülnek a természetes anyagok, a műanyagokkal szemben. S a legfontosabb, hogy megtanulnak elmélyülni a munkában, örömüket lelik benne, s alkotó módon dolgozhatnak, nemcsak a monotónia tűrésükre, hanem a kreativitásukra is alapozva. 7

8 Elsajátítandó Kapcsolódó ismeretanyag témakörök Természetes anyagok használata a Lakáskultúra, tárgykultúra minden napokban Módszertani, technikai utalások Lakberendezési boltok, népművészeti üzletek, kirakodó vásárok, néprajzi kiállítások megtekintése Anyagismeret Növénytermesztés Egy kifejlett növény tanulmányozása Eszközök, sablonok Balesetvédelmi rendszabályok Szúrt, vágott seb ellátása A gyűjtött anyag rendszerezése, válogatása Tárgyformák, minták gyűjtése, egyenletes sodrat készítése Anyagfestési eljárások, technikák Válogatási, rendszerezési szempontok adása, vegyi és növényi festékek bemutatása, kipróbálása Népművészet, napjaink tárgykultúrája Egyszerű állat és emberfigurák A népművészet és a keresztény hitvilág kapcsolata készítése Sablonok, minták, motívumok variálása, ritmusok Számolás, mérés Használati tárgyak készítése kisebb és nagyobb Népművészet, tárgykultúra méretben b) Módszertani ajánlások Népművészeti formák, díszítő motívumok vetítése, kirakodóvásárok látogatása Népi csutkababák, állatok, betlehemes életkép Mérés, beosztás, minták elrendezése a felületen Méret, vastagság aránya Az elméleti anyag feldolgozásához célszerű tervezetet írni arról, hogy milyen ismereteket kívánunk nyújtani. Praktikus, ha két variációt készítünk, egy minimális, szűk ismereteket tartalmazót, és egy gazdagabb háttér információt nyújtót. Magához a munkamenet betanításához van egy használható segédanyag Csuhémunkák 1998 címen, amely részletesen leírja, fotókkal dokumentálja a válogatás, darabolás, áztatás folyamatát, a kereten, majd a sablonon való munka menetét. A balesetvédelemről is könnyen összeállítható az elméleti anyag. Itt tulajdonképpen az olló, a kalapács, a szög és a fűzőszerszámok helyes használatáról, s a festés közbeni veszélyekről van szó. A néprajzi részét a hozzáférhető szakkönyvekből lehet feldolgozni, a Néprajzi Múzeum anyagából, illetve a helyi lehetőségeket felkutatni. Ajánlott szakirodalom Balassa Ortutay: Magyar néprajzi lexikon, Baktay Koltai: A természetes anyagok felhasználása az óvodában és az iskolában, Baktay Koltai: Kézműveskönyv, Baktay Koltai: Beszélő tárgyak, Tüskés: Szalmababák, kalásztündérek, Landráf Szittner: Szövés, Artner: Kézművesség, Csókos Varga: Tárgyi anyanyelvünk. 8

9 A gyakorlati munkában, a gyűjtés időpontja megszervezéséhez, lebonyolításához mindenképp szükség van más munkatársak és/vagy szülők segítségére is. A gyakorlati munkánál a képesség és a készség fejlesztéséhez szükséges a sok gyakorlás, következetes korrigálás és az egyénre szabott haladási tempó biztosítása. A sablonok segédeszközül való használata biztosítja a szabályos formát, nem deformálódik az elkészítendő munkadarab. A fix beosztás biztosítja az egyenletes sűrűséget, feszességet. A sablon használata biztonságérzetet ad, határozottan, erőteljesen is megfogható, s a beosztások alapján jól lehet tájékozódni rajta. A türelemmel, szeretettel való közelítés, a sok gyakorlás, s a sikertelenség esetén is adott újrakezdés lehetőségének biztosítása mellett kialakul az a készség, hogy akarom csinálni, képes vagyok jól elvégezni a csuhémunkát. Első munkadarabként nem szabad engedni a nagyobb méretű keret, illetve sablon használatát. A gyakorlatlanság miatt elfogyhat a fiatal türelme. Kisebb munkákat készítsünk először, majd mikor már kialakul a készsége arra, hogy jól és gyorsabban sodorja az anyagot, akkor lehet különböző formákat, nagyobb méreteket engedni. A gyakorlat folyamán szinte kimeríthetetlen már a variációk sora, variálható a vastagság, minta, szín, forma, méret. Megtanulnak odafigyelni a lehetőségek felismerésére, kutatni a források, anyagok után, amelyeket felhasználhatnak, saját hasznukra fordíthatnak a legkevesebb befektetéssel. Megismerkednek a múlt értékeivel, és megtanulják a jelenben saját ötleteikkel gazdagítani az elkészített tárgyak számát, formáját, használhatóságát. A színeket, a mintákat és a természetből begyűjtött anyagokat össze tudják illeszteni aszerint, hogy ízléses termék készüljön belőlük. A gyakorlat fejleszti kézügyességüket, arányérzéküket, türelmüket, ezáltal magatartásuk fegyelmezettebbé válik, el tudnak mélyülni a munkában, örömet lelnek benne ami nagyon fontos, hogy ne legyen kényszer a számukra. A társaikkal szorosabb kapcsolat alakul ki a közös kutató-, gyűjtő- és alkotó munka folyamán, ezáltal változik a személyiségfejlődésük iránya. 5. A modul teljesítésének követelményei a) Követelmények A minimum követelmény: Ismerje fel az anyag minőségét. Határozza meg a válogatás szempontjait. Alkalmazza a szabás, toldás, szálszaporítás, sodrás szabályait. Tudja toldani, szaporítani, sodorni a szálat. Tudja kiválogatni, és osztályozni a leveleket, hogy mit lehet festés nélkül és mit festéssel feldolgozni és mi a hulladék. Legyen képes az anyag két oldalát megkülönböztetni, tudja méretre, s megfelelő irányban hegyesre vágni. Tudja megfelelő ideig áztatni a levelet. Tudjon egy egyszerű négyszögletes lábtörlőt vagy edényalátétet a legegyszerűbb lefel bújtatással elkészíteni. Ha az önálló munka nem megy, segítséget igényel a sorváltásnál, akkor is elfogadható a teljesítménye. Az optimum követelmény: minden munkafolyamatot végezzen önállóan. Ismerje fel a hibát, legyen képes javítani. Ismerje fel, alkalmazza a sorváltás szabályát. Tudja önállóan bejelölni, használni a sablonokat edény készítésére. Variáljon legalább kétféle mintát. Az edény elkészültének nem szükséges időkeretet kijelölni, mivel nagyok lehetnek az egyéni eltérések. Elvárás, hogy tudjon felügyelet mellett csuhét festeni, festőnövénnyel, illetve ruhafestékkel. 9

10 Minimális elméleti követelmény: egyszerű, hétköznapi szavakkal tudjon a fiatal beszélni arról, hogy milyen anyaggal dolgozik, honnan, s hogyan lehet azt begyűjteni. Tudja, hogy milyen sorrendben következnek a munkafolyamatok, hogy csuhémunkához alkalmas legyen az előkészített anyag. Tudjon felsorolni egy-két terméket, amit csuhéból lehet elkészíteni. Legyen tisztában azzal, milyen fontos balesetvédelmi szabályokat kell betartani munka közben. Optimális elméleti követelmény: számoljon be a kukoricával kapcsolatos mindennemű teendőről. Legyen tájékozott a kukorica egyéb felhasználási módjairól. Ismertesse megfelelő sorrendben a csuhémunka alkalmazásának feltételeit, szabályait. Tudjon beszélni a népi hagyományokról, hagyományos kézműves tevékenységekről könyv képei alapján. Ismertesse a festés elméletét, gyakorlatát, tudjon megnevezni egy-két festőnövényt. A teljesítmény értékelésénél az legyen a szempont, hogy az elkészített munkadarab fűzése hibátlan, sodrata egyenletes legyen. Esztétikus, használható, vagy díszítőtárgyként is megfeleljen az esztétikai követelményeknek. b) Ellenőrzés Folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás szükséges, s nem csak a gyakorlati megvalósítás terén, de javasolt a szóbeli utasítások (mennyiségi, minőségi utalások) értelmezésének ellenőrzése is. A modul folyamán ellenőrizni kell, hogy a fiatalok tényleg el tudták-e sajátítani az egyes munkafázisokat különböző feladatok adásával. Például: Készíts elő megfelelő mennyiségű anyagot egy normál méretű virág kaspóhoz. Kezdd el a kaspót a gömbölyű sablonra, és ha készen vagy az aljával, akkor a nyolcas mintával készítsd el az oldalát. Ha kész a munkadarab, értékeljük, mi az, ami jól van elkészítve, s mi a hibája. 6. Értékelés Folyamatosan kell értékelnünk, mindig a jót erősítve, de következetesnek kell lennünk a korrigálásban is. Egy-egy munkafolyamat befejezésekor értékeljük a képzésben résztvevők teljesítményét: a felvetés minősége a sablonon, az alj beszövésének egyenletessége, az oldal beszövés minősége. A modul befejezéseként javasolt a záróvizsga, mintadarab elkészítésével, és egy kiállítással egybekötve. a) A záróvizsga értékelésének javasolt szempontjai Gyakorlati vizsga: A sodrat egyenletessége A sablonra való illesztés pontossága Az alj egyenletes beszövése A szövés, fonás, hurkolás technikai kivitelezésének milyensége, minősége A felhasznált minták eloszlásának egyenletessége A befejezés minősége, szálak eldolgozottsága Eszközök használatának szakszerűsége Balesetvédelmi rendszabályok betartása 10

11 Szóbeli felelet egy-egy feltett kérdésre, amely képet ad az elméleti tudásról: A csuhégyűjtés időpontja; s a szedés során mire kell figyelni Az osztályozás-válogatás szempontjai Melyek a tárolás szabályai? Hogyan készítjük a vékony, s a vastag sodratot? Melyek a toldás szabályai, gyakori hibái? Milyen eszközök szükségesek a csuhézáshoz? Hogyan lehet takarékoskodni a csuhéval? Milyen munkafolyamatok előzik meg a konkrét munkát? Milyen balesetvédelmi szabályokat kell betartani a munkavégzés során? Gyakorlati vizsgán be kell mutatni egy készterméket, amelyet ő tart a legjobbnak a munkái közül. Egy elkezdett munkadarabot pedig be kell fejezni a vizsgán. Azért tanácsos csak a befejezés, hogy ne tartson hosszú ideig a stresszhelyzet. A modul elvégzésének igazolására tanúsítvány adható ki egyszavas minősítéssel, külön az elméleti és külön a gyakorlati megfelelésről. 7. A modul bevezetésének feltételei a) Személyi feltételek A képzéshez fiatalhoz egy pedagógus segítségével egy szakember kell, aki jól érti a mesterséget. A tanulók iskolai előképzettségével kapcsolatban nem szükséges, hogy túl nagy követelményeket állítsunk fel. Pécsett az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményében olyan fiataloknak tanítottuk ezt a tevékenységet, akik között vannak halmozottan fogyatékosok, deviáns fiatalok, és zömében a foglalkoztató tagozaton végeztek, illetve onnan is kimaradtak, s ki több, ki kevesebb osztályt végzett. Jó, ha tud számolni a tanuló, de ha nem, akkor is van esély a ritmus felismerésére: így is el tudja sajátítani az ismereteket, meg lehet tanítani erre a tevékenységre. A képzéshez szükséges, hogy mindkét kezét használni tudja. Egy kis fokú kézdeformáció, összerendezetlen kismozgás nem akadály. A modul felvételét kizáró ok az allergia. Előfordulhat, hogy valaki allergiás a kukoricacsuhé porára, ez apró kiütés és tüsszögés formájában jelentkezik. b) Tárgyi feltételek A gyakorlati képzés helyiségigénye egy terem asztalokkal, székekkel és mosdó, ahonnan vizet lehet fogni. Ebben a teremben el lehet végezni az elméleti oktatást is. Az anyagot külső színtérről kukoricaföldekről lehet összegyűjteni és kell egy száraz helyiség, amiben az összegyűjtött anyagot zsákokba rakva, egymásra pakolva lehet tárolni. Ezt az anyagot mindig száraz időben gyűjtsük és figyeljünk oda, hogy penészes ne kerüljön közé. A gyűjtéshez a szülők segítségét lehet kérni. Az eszközök, szerszámok, fakeretek, sablonok házilag készíthetők. Fotó található a szükséges eszközökről a Csuhémunka 1998 című füzetben. 11

12 Eszközlista: begyűjtéshez, tároláshoz nagyméretű papír vagy műanyag zsák, vágáshoz olló, áztatáshoz 3 literes műanyag tál, szikkasztáshoz törölköző vagy lepedődarabok, sablonok alátéthez 30x40 cm-es fakeret, falap, sablonok edényekhez tömör fából különböző méretben és formában. anyaguk: fenyő, hárs, szabócentiméter, ceruza, felvetéshez 20-as szög (20dkg), kalapács, fogó, fűzőtű lemezből, tömörítéshez 2 db 100-as szög, festőnövények, ruhafesték, festéshez hatliteres fazék, 8. Módszertani ajánlások Eredményt nem tudunk elérni, ha a munkáról, vagy egy problémáról csak beszélünk. Az elméleti ismeretek nyújtása is mindig cselekvésbe ágyazottan történjen: ismertetjük, megmutatjuk, megtapasztaljuk, elmegyünk, megnézzük, kipróbáljuk, megfogjuk stb. A csuhémunkához minimális elméleti ismeret szükséges, de bővíthető a néprajzi ismeret köre, illetve ha módunkban áll, a kukoricatermesztés, gondozás, betakarítás elméleti, gyakorlati ismereteivel. A fiatalok számára fontos az egyéni, differenciált haladási tempó biztosítása a felhasználható időkeretet, s a minta bonyolultságát illetően. Az ideális létszám ne haladja meg a 12 főt, így biztosítható az egyéni bánásmód. Ez a fajta kézműves munka a harsány, ill. visszahúzódó, hiányos, ill. igen gyenge intellektusú, közepes, ill. gyenge kézügyességű fiatal számára is lehetővé teszi a sikerélményben gazdag tevékenykedést. Megalapozza az értékteremtő, értékesíthető termékek előállításának a lehetőségét. Ahhoz, hogy eredményes legyen a programot választók munkája, először is meg kell győződni a helyi adottságokról. Pl. van-e a közelben beszerezhető anyag, ha nincs, van-e olyan, akin keresztül beszerezhető. Fel kell mérni a helyi- és a tágabb környezet nyújtotta adottságokat, mint pl. múzeum nyújtotta lehetőségek, helyi kézműves mesterek, kirakodóvásárok vannak-e környezetünkben stb. A frontális és a differenciált foglalkozásvezetés dinamikus egységére a foglalkozások során ügyelni kell. Javasoljuk továbbá, hogy az elméleti anyag feldolgozása mindig cselekvésbe ágyazottan történjen, azaz nem külön oktatási egységként kell felfogni, mint ami megelőzi a gyakorlati képzést. Javasoljuk továbbá a népművészeti ismereteknél a diavetítéshez az általános iskolák számára készített népművészeti diasor felhasználását. Ez csekély költséggel beszerezhető. A vetítéshez a dia, illetve a népművészeti, és egyéb tárgykultúrával foglalkozó könyvek állandóan legyenek hozzáférhető helyen, hogy a munkánkhoz bármikor fel tudjuk használni. Körül kell nézni, hogy van-e, aki a foglalkozásvezetőket felkészítse, vagy segítsen a képzésben. 12

13 Nagyon szívesen vállaljuk a felkészítést. Az elméleti anyagot pár oldalban ki kell dolgozni, ehhez át lehet tanulmányozni az ajánlott szakirodalmat. Tájékoztatást ad az anyag ismeretéről, az első munkák elkészüléséig tartó folyamatról. Ez a kis füzet nem tartalmaz balesetvédelemről szóló anyagot, de ez egy-két oldalban megfogalmazható, az eszközök ismeretében már látjuk, mi az, amire vigyázni kell. 9. A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei Konzultációs lehetőséget, továbbképzést, élőmunka-bemutatót tudunk felkínálni az érdeklődők számára intézményünkben, illetve meghívásra a helyszínre utazunk. Folyamatosan rendelkezünk csuhéval, így a tavaszi, kora nyári időpont sem akadály. Egyéni felkészülésre szakirodalomként ajánljuk a Csuhémunka 1998 című kiadványunkat. A modul bevezetésekor, ha nem hozzáértő, gyakorlott szakember a modul bevezetője, a begyűjtés után egy minőségellenőrzésre, s a sablonon történő munka bemutatására szívesen ellátogatunk az adott intézménybe. Az elkészített munkadarabok egyben reprezentálják a munkavégzés minőségét is. A modul zárásaként ajánlatos kiállítás megrendezése, amelyre természetesen ellátogatunk. Praktikus dolog az elkészült munkadarabok fotós dokumentálása mintagyűjtemény létrehozása céljából. Szívesen vesszük az írott dokumentációt, a beszámolókat a nehézségekről, illetve ha más utat jártak be a megvalósításban. Ha több helyen kerül bevezetésre, ötletbörze keretében érdemes megismerni egymás munkáját. 13

14 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára NAGY GYÖRGY MIKLÓSNÉ A KOSÁRFONÁS ELEMEI Értelmileg akadályozottak részére Lektorálta: SZŐKE ATTILÁNÉ NIKOVITS ATTILÁNÉ Budapest, 2001

15 Tartalom 1. A program célja A program ismertetése A) A résztvevők köre...16 B) Előzetes iskolai végzettség...16 C) Képzési idő...16 D) Végzettség...16 E) A program szerkezete...17 F) Variálhatóság...18 G) Személyi, tárgyi feltételek A modulok bemutatása A) Alapfogalmak a kosárfonásban B) Anyag-, eszköz- és munkavédelmi ismeretek...21 C) Hagyományaink...23 D) Kosárfonási gyakorlatok Módszertani ajánlások...28 A) Gondolatok a megvalósításhoz B) Ötletek a tanulás-tanítás folyamatához Ellenőrzés, értékelés A képzési eredményesség biztosításának feltételei

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 6 Az iskola funkciója 6 Iskolánk

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Szentes,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Pedagógiai program 2013

Pedagógiai program 2013 Pedagógiai program 2013 Tartalom Bevezető... 3 I. Az iskola nevelési programja... 5 1. Hitvallásunk...5 2. A nevelés-oktatás céljai...6 3. A pedagógusok nevelési-oktatási feladatai, ennek eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2012. 11. 30. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI PEDAGÓGIAI PROGRAM ISKOLA Összeállította az iskola tantestülete Jóváhagyta: Geisztné Gogolák Éva igazgató 1 Tartalomjegyzék A pedagógiai program jogszabályi alapjai...3

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013. KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013. 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja

A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja A tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziumának Pedagógiai Programja A nevelési-oktatási intézményekben a nevelő és oktató munka az adott intézmény pedagógiai programja szerint

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben