Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta:"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára FOGARAS CSABÁNÉ POLYÁK LÁSZLÓNÉ CSUHÉMUNKA Értelmileg akadályozottak részére Lektorálta: KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRTA Budapest, 2001

2 Tartalom 1. A modul megnevezése A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret A modul tartalmának részletes leírása A modul teljesítésének követelményei Értékelés A modul bevezetésének feltételei Módszertani ajánlások A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei

3 1. A modul megnevezése Csuhémunka a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára. (A kukoricacsövet borító levelek felhasználása a kézműves kismesterségek körében.) 2. A modul célja a) Célcsoport megnevezése Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére a kézműves tevékenység bemutatása, megtanítása; értékteremtő munkavégzés az elsajátított ismeretek, fogások önálló alkalmazásával. A képzéssel lehetőség teremthető az életminőség javítására, hogy hasznosnak érezzék magukat a társadalomban, amely előítéletekkel viseltetik a fogyatékosok iránt. Szeretnénk esélyt adni, egy lépéssel közelebb vinni őket az önálló életvitel kialakításához. A szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez egy olyan lehetőséget kínál e tevékenység, amely a meglévő képességek kibontakoztatására épül. Ezzel hasznossá válhatnak a társadalom és a szűkebb környezetük számára. Nem a másság, hanem a valamiben való azonosság megmutatásának a lehetősége fontos az integráció szempontjából. Bevezethető általános iskolák szakköri foglalkozásain, készségfejlesztő speciális szakiskolában-, speciális szakiskolában tanóra keretében, szakköri tevékenységként, napközis foglalkozás keretében, ÉNO-kban munkafoglalkozásként, tanfolyam keretében, és munkanélküliek átképzéseként is. b) Közvetítendő értékek A csuhé a kukoricát borító levelek összessége, természetes alapanyag, mely a kézi törés után ingyenesen begyűjthető további felhasználás céljából. A kívánt vastagságú sodratnak megfelelő feldarabolást követően, rövid idejű áztatás után, adott szabály szerinti folyamatos száltoldással sodrat készíthető. Az elkészült sodrat beszövésével használati tárgyak, pl. lábtörlő, edényalátét, és különböző tárolóedények készülhetnek. Lényeges, hogy ez az alapanyag ingyenesen beszerezhető, gyűjtése közös tevékenységre ad lehetőséget, biztosítható vele a munkamegosztás is, a tevékenység egésze önállóan is végezhető, mivel természetes anyag, a tapintása, a munkálkodás kedvezően stimulálja a vele foglalkozót. A meglévő manuális képességekre alapozva és azokat fejlesztve az önálló munkavégzés képességének kialakítása a modul egyik fontos feladata. A képzés lehetőséget biztosít a népi tárgykultúra ápolására és alkalmazása. A természet anyagaiból készített eszközök helyettesíthetik, felválthatják a műanyagokból készített eszközöket. Ugyanakkor ez a tevékenység elősegíti a természet és a természetes anyagok tiszteletének és szeretetének a kialakítását. Az elsajátított ismereteket a gyakorlatban alkalmazva a saját egyéni anyagi boldogulását segíti elő ezzel a tevékenységgel. Versenyképessé válhat a fogyatékos személy is a farkastörvények uralta, teljesítményorientált mindennapi életben. 3

4 c) Kialakítandó kompetenciák A képzés folyamán elsajátítandó ismeretek: a gyűjtés, a válogatás, az anyag előkészítés szabályai, amelyek a megfelelő szélességű csíkokra való széttépést, s a megfelelő oldalon a mindig azonos irányú, s a mindig azonos szögben való hegyesre vágást jelentik. Ismerje a munkája során használt anyag termesztésének, művelésének a folyamatát. Legyen tájékozott a népi kultúra tárgykészítő hagyományainak, motívumkincsének, alapanyagainak, eszközeinek alapismereteiben. Tevékenységeiben alkalmazza a megszerzett elméleti tudást. Ez magába foglalja az anyagelőkészítés munkafolyamatait is, pl. áztatás, darabolás méretre, minőség szerinti osztályozás. Tudja alkalmazni a sodrat folytonosság biztosításának folyamatát, s egyben az egyszerű beszövés mechanikáját is. Rendeltetésszerűen tudja használni a segédeszközöket. Tudjon a segédeszközök segítségével sablonon különböző használati és dísztárgyakat elkészíteni. Ezzel a tevékenységgel, amely túlnyomórészt gyakorlati képzés keretében zajlik, a fiatalok fejlődésében, saját tapasztalataink szerint rövid időn belül jelentős, pozitív, minőségi változás következik be. Fejlődik a figyelem, a türelem, a kitartás, az összehasonlító képesség, hibafelismerés, a döntési, javítási képesség, a koncentráló képesség, az ok-okozati összefüggések felismerése, analizáló-szintetizáló képesség, a finommozgások összerendezettsége, a kézügyesség, a szépérzék, a kreativitás. Az elsajátított elméleti tudásanyag nem izoláltan van jelen, mint egy hasznavehetetlen ismerethalmaz, hanem szervesen beépül a tevékenységbe, s a gyakorlati munkában felhasználásra kerül. Tapasztalatunk szerint az első munkadarab elkészülte utáni sikerélmény olyan hatással van a fiatalokra, hogy a magatartásproblémásak, vagy a túlmozgásosak is türelmesebbé, kitartóbbá válnak, a közönyös, szándékosan lassú munkatempójúak is aktivizálják magukat. Az egymáshoz való viszonyukban meghatározóvá válik az egymás segítése, tanítása. Jótékonyan hat magatartásukra, megnyilvánulásaikra, egész személyiségükre a tevékenység, illetve a természetes matéria. A tanítás tanulás alkalmazás folyamatában általában az szokott előtérbe kerülni, hogy mit nem tud a fogyatékos fiatal, s ezáltal felerősödik a másság-, s gyakran kialakul a csökkentértékűség érzése. Ezzel a kézműves tevékenységgel nem azt kutatjuk, mit nem tud, hanem a meglévő képességét, készségét alapul véve képezzük, fejlesztjük. d) A modul illeszkedése az intézmény céljaihoz Az értelmi és testi-érzékszervi fogyatékosokat az egészséges emberek nagy része nehezen fogadja el önmagával egyenértékűnek hiányosságuk, másságuk miatt. Magának a fogyatékos személynek is identitásproblémákat okoz e tény. Ezzel a tevékenységgel meg lehet mutatni, hogy az értékcsökkent személy nem értékcsökkent terméket tud előállítani. Minimális, középsúlyos értelmi fogyatékosok által is könnyen elsajátítható, rendszerezhető, alkalmazható ismeretek szükségesek az alapanyagról, a természet adta lehetőségek felhasználásáról (kukoricavetés, gondozás, betakarítás, további hasznosítás stb.). Tevékenységet folytatnak a két kezükkel. Ez rádöbbenti őket arra, hogy ők is tudnak alkotni, szép dolgokat létrehozni, értékteremtő munkát végezni, és nekik is vannak ugyanolyan képességeik, mint az ép embereknek. Ez a munka jó hatással van a személyiség sokoldalú fejlődésére, elsősorban a türelem, kitartás, a csoportmunka, az összetartás, egymás segítése, egymáshoz való viszony, alkalmazkodás terén. Megváltozik az önértékelés, az önbecsülés azáltal, hogy önmaga, s mások számára is tetszetős, használható, eladható terméket tud készíteni. A fiataloknak szükségük van ezekre az 4

5 élményekre ahhoz, hogy teljes értékű emberként tudják becsülni önmagukat és ahhoz, hogy elfogadtassák magukat másokkal is, hogy ne a másságukat, hanem a valamiben való azonosságukat, ügyességüket vegyék észre. 3. A modul beillesztése a képzésbe a) Ajánlás a modul képzésen belüli helyének tervezéséhez A csuhémunka elsajátítására a legalkalmasabb az egy tömbben történő feldolgozás. Az ideális kezdés a szeptember vége, október eleje, a kukoricatörés ideje. A jó időt kihasználva, a munka a közös begyűjtéssel (időjárás, érés függvénye) kezdődik, itt már lehet utalni az anyagismeretre, a válogatás fontosságára, a minőségi válogatásra való törekvést kell szorgalmazni. Ha mindenképpen szükséges a tanévkezdéshez igazodnunk, s szeptember elején indítjuk a modult, akkor érdemes a rongy- és textilszövés technikájával foglalkozni. Így megalapozható, s gyakorlat szerezhető a beszövésben, amelynek technikája azonos a csuhébeszövéssel. Ekkor lehetőség van arra, hogy előremenjünk a minták megismerésében, variálásában. Tehát szeptembertől, vagy októbertől egy fél éves időtartamra van szükség, legalább napi öt órát biztosító foglalkozás keretében. Öt óra szükséges, ugyanis sok időt elvesz az aktív munkából a kipakolás, illetve elpakolás, rendrakás. Ez a fajta képzés tapasztalataink szerint úgy ad igazán eredményt, ha folyamatos, mert itt a gyakorlásnak nagyon nagy szerepe van. Az ujjaknak a sodrásra rá kell állni ahhoz, hogy a sodrat egyenletes, s a munkadarab szép legyen. Kapcsolódhat a rongy- és textilszövéshez, kosárfonáshoz, amely szintén népi kézműves tevékenység, a kor igényeihez alkalmazkodó formakinccsel; környezetbarát, természetes anyagok felhasználásával. E technikák felé biztosított az átjárhatóság a csuhémodul elvégzése után, egyéni igények, képességek szerint. A modul elméleti anyagában koncentrációban lehet a természetismeret, társadalomismeret aktuális anyagrészeivel, s minimális mértani ismeretekkel. b) Továbblépési lehetőségek A kiemelkedően jó manuális képességűeknek lehetőségük van a modul elvégzése után az egyéb fonható szálas anyagokkal megismerkedni, pl. gyékény-, sás-, vagy a kosárfonás technikáját megtanulni. Ezek a természetes anyagok kiválóan alkalmasak az egymással való kreatív kombinációra is. Virágkötészeti alapfogások elsajátítása után az anyagok, tevékenységek kombinálhatók, faliasztali díszek, virág kaspók, szárazvirághoz való edények, fali dekorációk készíthetők, amelyre most nagy a kereslet. Ez szalmafonással is bővíthető, illetve a kosárfonás aljai, koszorúi is kombinálhatók egymással. A virágüzletek, ajándéküzletek kirakataiból is számtalan jó ötletet lehet meríteni. A modul zárásaként tanúsítvány adható. Ez egyben kiváló alapja lehet a későbbiekben a szakmunkásképzést is vállaló fiatalnak, aki az OKJ szerinti gyékény-, sás-, csuhéfonó tanfolyamot, illetve kosárfonó tanfolyamot szeretné elvégezni. 5

6 c) Helyi sajátosságok beépítésének lehetőségei Különösen jól alkalmazható ez a képzési modul ott, ahol az alapanyag könnyen beszerezhető, ahol kukoricaföldek, vagy nedves talajú helyek vannak, ahol a gömbölyű levelű sást lehet szedni. És természetesen ott, ahol helyi, élő hagyománya van bármelyik kézműves tevékenységnek. 4. A modul szerkezete 4.1. A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret a) A teljes modul időtartama: fél éves egység, napi gyakorisággal, napi öt órában 600 órás a modul, melyből 40 óra elmélet, 560 óra gyakorlat. Fontos, hogy ne legyen merev a rendszer, alkalmazkodjon a képességekhez, igényekhez, aktualitásokhoz. Tartalom Elmélet, felhasználás megismerése Segédeszközök, a méretezés szabályai Balesetvédelem Múzeumlátogatás Egyéb fonható szálas anyagok megismerése Minták, motívumok gyűjtése Festőnövényekkel való ismerkedés Egyéb Összes elméleti óra száma Javasolt óraszám 5 óra 5 óra 2 óra 5 óra 5 óra 5 óra 3 óra 10 óra 40 óra Anyaggyűjtés (csuhé) A gyűjtött anyag válogatása, osztályozása Egyszerű állat- és emberfigurák készítése Egyenletes sodratok készítése Használati tárgyak készítése Csuhé festése növényi festékekkel Ötletbörze rendezése Használati tárgyak készítése (egyéb, pl. falvédő, lábtörlő, táska) Vizsgamunka elkészítése Kiállítás rendezése Összes gyakorlati órák száma 30 óra 50 óra 20 óra 100 óra 200 óra 10 óra 20 óra 100 óra 20 óra 10 óra 560 óra Az elméleti ismeretanyag elrendezésére ajánlott a heti egy órás foglalkozás. De kívánatos az érdeklődés felkeltése érdekében az első hónapban heti két alkalomra, a modul zárása előtt, ismétlés-és rögzítésként az utolsó hónapban is két alkalomra emelni a foglalkozások számát. 6

7 A mindenkori igényekhez rugalmasan kell alkalmazkodni, s az elméleti órákat saját belátás szerint lehet összevonni, illetve aktualitás szerint lehet felhasználni a maradék órákat. b) A képzési idő meghosszabbításának lehetősége A modul teljes elsajátítása (gyűjtés, válogatás, feldolgozás, többféle sablon alkalmazása, másmás mintavariáció) középsúlyos értelmi fogyatékosok esetében fél éves időtartamot vesz igénybe, ha napi 5 órát tudunk az elsajátításra fordítani. A minimálisan szükséges elméleti anyag elsajátítására nem kell az ajánlott 40 óránál több időt fordítani, mert ez alapvetően tevékenység centrikus. Jó, ha vannak elméleti ismeretei, de alapvetően elegendő, ha be tudja gyűjteni a csuhét, s kis segítséggel dolgozni képes vele. Az a tapasztalatunk, hogy a képzés során fél év alatt a kis kézügyességgel és gyenge intellektussal rendelkezők is el tudják sajátítani a csuhémunkát. Amennyiben nagyon alacsony a fiatalok értelmi- és kézügyességi szintje, meg lehet hosszabbítani, ismételni a képzési időt. Kis létszámú csoporttal kevesebb idő alatt érhető el eredmény. A maximális létszám jó, ha fő alatt van, így érvényesülhet a differenciált haladási tempó, egyéni bánásmód elve A modul tartalmának részletes leírása a) Elsajátítandó tudásanyag A modul fő tantárgya a csuhéfonás. Ehhez kapcsolódó témakörök az anyag ismerete, a vetés, gondozás, betakarítás, tárolás, feldolgozás, hasznosítás. Itt kapcsolódhat egyéb természet- és társadalom ismereti témakörökhöz. A munkához szükséges segédeszközök, sablonok használatának ismerete, alapvető balesetvédelmi tudnivalók. Az anyag válogatása, osztályba sorolása, másodosztályú festésének ismerete. Egyszerű, leszámolható minták fűzése, variálása, önálló alkalmazása. Néprajzi ismeretek. Más hasonló, fonható, szálas anyagok megismerése. Az elméleti ismereteket pedig a gyakorlat folyamán mindig ismételjük, hogy a fiatal tudatába beépüljön, tudja, hogy jól válogatott, helyesen darabolt, megfelelő egyenletességű sodratot készített, helyesen osztotta be a sablont, hiba nélkül szőtte be a mintát. A sablon jelölésénél, minta variálásánál kapcsolódhat egyéb matematikai és mértani ismeretekhez. Tudja, hogy csak jól előkészített anyagból, figyelmes munkával lehet szép, igényes, eladható munkadarabot készíteni. A fiatalok a képzés során az elméleti részből részletesen megtudják, hogy milyen anyag a csuhé, miért jó és könnyű vele dolgozni, miért jó természetes anyaggal munkálkodni. Hogyan kell összegyűjteni, válogatni, előkészíteni, darabolni, áztatni, sodorni, szaporítani a szálat, mintát fűzni, s festeni a kevésbé szép, foltos csuhét. Megismerkednek azzal a ténnyel, hogy a természet adta lehetőségeket ki lehet használni, hogy ez egy ingyen beszerezhető, környezetbarát alapanyag, a megmunkálása során díszítő, használható, értékesíthető produktum állítható elő belőle. Meg tudják mire használták a régmúltban és miért jó, hogy ismét előtérbe kerülnek a természetes anyagok, a műanyagokkal szemben. S a legfontosabb, hogy megtanulnak elmélyülni a munkában, örömüket lelik benne, s alkotó módon dolgozhatnak, nemcsak a monotónia tűrésükre, hanem a kreativitásukra is alapozva. 7

8 Elsajátítandó Kapcsolódó ismeretanyag témakörök Természetes anyagok használata a Lakáskultúra, tárgykultúra minden napokban Módszertani, technikai utalások Lakberendezési boltok, népművészeti üzletek, kirakodó vásárok, néprajzi kiállítások megtekintése Anyagismeret Növénytermesztés Egy kifejlett növény tanulmányozása Eszközök, sablonok Balesetvédelmi rendszabályok Szúrt, vágott seb ellátása A gyűjtött anyag rendszerezése, válogatása Tárgyformák, minták gyűjtése, egyenletes sodrat készítése Anyagfestési eljárások, technikák Válogatási, rendszerezési szempontok adása, vegyi és növényi festékek bemutatása, kipróbálása Népművészet, napjaink tárgykultúrája Egyszerű állat és emberfigurák A népművészet és a keresztény hitvilág kapcsolata készítése Sablonok, minták, motívumok variálása, ritmusok Számolás, mérés Használati tárgyak készítése kisebb és nagyobb Népművészet, tárgykultúra méretben b) Módszertani ajánlások Népművészeti formák, díszítő motívumok vetítése, kirakodóvásárok látogatása Népi csutkababák, állatok, betlehemes életkép Mérés, beosztás, minták elrendezése a felületen Méret, vastagság aránya Az elméleti anyag feldolgozásához célszerű tervezetet írni arról, hogy milyen ismereteket kívánunk nyújtani. Praktikus, ha két variációt készítünk, egy minimális, szűk ismereteket tartalmazót, és egy gazdagabb háttér információt nyújtót. Magához a munkamenet betanításához van egy használható segédanyag Csuhémunkák 1998 címen, amely részletesen leírja, fotókkal dokumentálja a válogatás, darabolás, áztatás folyamatát, a kereten, majd a sablonon való munka menetét. A balesetvédelemről is könnyen összeállítható az elméleti anyag. Itt tulajdonképpen az olló, a kalapács, a szög és a fűzőszerszámok helyes használatáról, s a festés közbeni veszélyekről van szó. A néprajzi részét a hozzáférhető szakkönyvekből lehet feldolgozni, a Néprajzi Múzeum anyagából, illetve a helyi lehetőségeket felkutatni. Ajánlott szakirodalom Balassa Ortutay: Magyar néprajzi lexikon, Baktay Koltai: A természetes anyagok felhasználása az óvodában és az iskolában, Baktay Koltai: Kézműveskönyv, Baktay Koltai: Beszélő tárgyak, Tüskés: Szalmababák, kalásztündérek, Landráf Szittner: Szövés, Artner: Kézművesség, Csókos Varga: Tárgyi anyanyelvünk. 8

9 A gyakorlati munkában, a gyűjtés időpontja megszervezéséhez, lebonyolításához mindenképp szükség van más munkatársak és/vagy szülők segítségére is. A gyakorlati munkánál a képesség és a készség fejlesztéséhez szükséges a sok gyakorlás, következetes korrigálás és az egyénre szabott haladási tempó biztosítása. A sablonok segédeszközül való használata biztosítja a szabályos formát, nem deformálódik az elkészítendő munkadarab. A fix beosztás biztosítja az egyenletes sűrűséget, feszességet. A sablon használata biztonságérzetet ad, határozottan, erőteljesen is megfogható, s a beosztások alapján jól lehet tájékozódni rajta. A türelemmel, szeretettel való közelítés, a sok gyakorlás, s a sikertelenség esetén is adott újrakezdés lehetőségének biztosítása mellett kialakul az a készség, hogy akarom csinálni, képes vagyok jól elvégezni a csuhémunkát. Első munkadarabként nem szabad engedni a nagyobb méretű keret, illetve sablon használatát. A gyakorlatlanság miatt elfogyhat a fiatal türelme. Kisebb munkákat készítsünk először, majd mikor már kialakul a készsége arra, hogy jól és gyorsabban sodorja az anyagot, akkor lehet különböző formákat, nagyobb méreteket engedni. A gyakorlat folyamán szinte kimeríthetetlen már a variációk sora, variálható a vastagság, minta, szín, forma, méret. Megtanulnak odafigyelni a lehetőségek felismerésére, kutatni a források, anyagok után, amelyeket felhasználhatnak, saját hasznukra fordíthatnak a legkevesebb befektetéssel. Megismerkednek a múlt értékeivel, és megtanulják a jelenben saját ötleteikkel gazdagítani az elkészített tárgyak számát, formáját, használhatóságát. A színeket, a mintákat és a természetből begyűjtött anyagokat össze tudják illeszteni aszerint, hogy ízléses termék készüljön belőlük. A gyakorlat fejleszti kézügyességüket, arányérzéküket, türelmüket, ezáltal magatartásuk fegyelmezettebbé válik, el tudnak mélyülni a munkában, örömet lelnek benne ami nagyon fontos, hogy ne legyen kényszer a számukra. A társaikkal szorosabb kapcsolat alakul ki a közös kutató-, gyűjtő- és alkotó munka folyamán, ezáltal változik a személyiségfejlődésük iránya. 5. A modul teljesítésének követelményei a) Követelmények A minimum követelmény: Ismerje fel az anyag minőségét. Határozza meg a válogatás szempontjait. Alkalmazza a szabás, toldás, szálszaporítás, sodrás szabályait. Tudja toldani, szaporítani, sodorni a szálat. Tudja kiválogatni, és osztályozni a leveleket, hogy mit lehet festés nélkül és mit festéssel feldolgozni és mi a hulladék. Legyen képes az anyag két oldalát megkülönböztetni, tudja méretre, s megfelelő irányban hegyesre vágni. Tudja megfelelő ideig áztatni a levelet. Tudjon egy egyszerű négyszögletes lábtörlőt vagy edényalátétet a legegyszerűbb lefel bújtatással elkészíteni. Ha az önálló munka nem megy, segítséget igényel a sorváltásnál, akkor is elfogadható a teljesítménye. Az optimum követelmény: minden munkafolyamatot végezzen önállóan. Ismerje fel a hibát, legyen képes javítani. Ismerje fel, alkalmazza a sorváltás szabályát. Tudja önállóan bejelölni, használni a sablonokat edény készítésére. Variáljon legalább kétféle mintát. Az edény elkészültének nem szükséges időkeretet kijelölni, mivel nagyok lehetnek az egyéni eltérések. Elvárás, hogy tudjon felügyelet mellett csuhét festeni, festőnövénnyel, illetve ruhafestékkel. 9

10 Minimális elméleti követelmény: egyszerű, hétköznapi szavakkal tudjon a fiatal beszélni arról, hogy milyen anyaggal dolgozik, honnan, s hogyan lehet azt begyűjteni. Tudja, hogy milyen sorrendben következnek a munkafolyamatok, hogy csuhémunkához alkalmas legyen az előkészített anyag. Tudjon felsorolni egy-két terméket, amit csuhéból lehet elkészíteni. Legyen tisztában azzal, milyen fontos balesetvédelmi szabályokat kell betartani munka közben. Optimális elméleti követelmény: számoljon be a kukoricával kapcsolatos mindennemű teendőről. Legyen tájékozott a kukorica egyéb felhasználási módjairól. Ismertesse megfelelő sorrendben a csuhémunka alkalmazásának feltételeit, szabályait. Tudjon beszélni a népi hagyományokról, hagyományos kézműves tevékenységekről könyv képei alapján. Ismertesse a festés elméletét, gyakorlatát, tudjon megnevezni egy-két festőnövényt. A teljesítmény értékelésénél az legyen a szempont, hogy az elkészített munkadarab fűzése hibátlan, sodrata egyenletes legyen. Esztétikus, használható, vagy díszítőtárgyként is megfeleljen az esztétikai követelményeknek. b) Ellenőrzés Folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás szükséges, s nem csak a gyakorlati megvalósítás terén, de javasolt a szóbeli utasítások (mennyiségi, minőségi utalások) értelmezésének ellenőrzése is. A modul folyamán ellenőrizni kell, hogy a fiatalok tényleg el tudták-e sajátítani az egyes munkafázisokat különböző feladatok adásával. Például: Készíts elő megfelelő mennyiségű anyagot egy normál méretű virág kaspóhoz. Kezdd el a kaspót a gömbölyű sablonra, és ha készen vagy az aljával, akkor a nyolcas mintával készítsd el az oldalát. Ha kész a munkadarab, értékeljük, mi az, ami jól van elkészítve, s mi a hibája. 6. Értékelés Folyamatosan kell értékelnünk, mindig a jót erősítve, de következetesnek kell lennünk a korrigálásban is. Egy-egy munkafolyamat befejezésekor értékeljük a képzésben résztvevők teljesítményét: a felvetés minősége a sablonon, az alj beszövésének egyenletessége, az oldal beszövés minősége. A modul befejezéseként javasolt a záróvizsga, mintadarab elkészítésével, és egy kiállítással egybekötve. a) A záróvizsga értékelésének javasolt szempontjai Gyakorlati vizsga: A sodrat egyenletessége A sablonra való illesztés pontossága Az alj egyenletes beszövése A szövés, fonás, hurkolás technikai kivitelezésének milyensége, minősége A felhasznált minták eloszlásának egyenletessége A befejezés minősége, szálak eldolgozottsága Eszközök használatának szakszerűsége Balesetvédelmi rendszabályok betartása 10

11 Szóbeli felelet egy-egy feltett kérdésre, amely képet ad az elméleti tudásról: A csuhégyűjtés időpontja; s a szedés során mire kell figyelni Az osztályozás-válogatás szempontjai Melyek a tárolás szabályai? Hogyan készítjük a vékony, s a vastag sodratot? Melyek a toldás szabályai, gyakori hibái? Milyen eszközök szükségesek a csuhézáshoz? Hogyan lehet takarékoskodni a csuhéval? Milyen munkafolyamatok előzik meg a konkrét munkát? Milyen balesetvédelmi szabályokat kell betartani a munkavégzés során? Gyakorlati vizsgán be kell mutatni egy készterméket, amelyet ő tart a legjobbnak a munkái közül. Egy elkezdett munkadarabot pedig be kell fejezni a vizsgán. Azért tanácsos csak a befejezés, hogy ne tartson hosszú ideig a stresszhelyzet. A modul elvégzésének igazolására tanúsítvány adható ki egyszavas minősítéssel, külön az elméleti és külön a gyakorlati megfelelésről. 7. A modul bevezetésének feltételei a) Személyi feltételek A képzéshez fiatalhoz egy pedagógus segítségével egy szakember kell, aki jól érti a mesterséget. A tanulók iskolai előképzettségével kapcsolatban nem szükséges, hogy túl nagy követelményeket állítsunk fel. Pécsett az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményében olyan fiataloknak tanítottuk ezt a tevékenységet, akik között vannak halmozottan fogyatékosok, deviáns fiatalok, és zömében a foglalkoztató tagozaton végeztek, illetve onnan is kimaradtak, s ki több, ki kevesebb osztályt végzett. Jó, ha tud számolni a tanuló, de ha nem, akkor is van esély a ritmus felismerésére: így is el tudja sajátítani az ismereteket, meg lehet tanítani erre a tevékenységre. A képzéshez szükséges, hogy mindkét kezét használni tudja. Egy kis fokú kézdeformáció, összerendezetlen kismozgás nem akadály. A modul felvételét kizáró ok az allergia. Előfordulhat, hogy valaki allergiás a kukoricacsuhé porára, ez apró kiütés és tüsszögés formájában jelentkezik. b) Tárgyi feltételek A gyakorlati képzés helyiségigénye egy terem asztalokkal, székekkel és mosdó, ahonnan vizet lehet fogni. Ebben a teremben el lehet végezni az elméleti oktatást is. Az anyagot külső színtérről kukoricaföldekről lehet összegyűjteni és kell egy száraz helyiség, amiben az összegyűjtött anyagot zsákokba rakva, egymásra pakolva lehet tárolni. Ezt az anyagot mindig száraz időben gyűjtsük és figyeljünk oda, hogy penészes ne kerüljön közé. A gyűjtéshez a szülők segítségét lehet kérni. Az eszközök, szerszámok, fakeretek, sablonok házilag készíthetők. Fotó található a szükséges eszközökről a Csuhémunka 1998 című füzetben. 11

12 Eszközlista: begyűjtéshez, tároláshoz nagyméretű papír vagy műanyag zsák, vágáshoz olló, áztatáshoz 3 literes műanyag tál, szikkasztáshoz törölköző vagy lepedődarabok, sablonok alátéthez 30x40 cm-es fakeret, falap, sablonok edényekhez tömör fából különböző méretben és formában. anyaguk: fenyő, hárs, szabócentiméter, ceruza, felvetéshez 20-as szög (20dkg), kalapács, fogó, fűzőtű lemezből, tömörítéshez 2 db 100-as szög, festőnövények, ruhafesték, festéshez hatliteres fazék, 8. Módszertani ajánlások Eredményt nem tudunk elérni, ha a munkáról, vagy egy problémáról csak beszélünk. Az elméleti ismeretek nyújtása is mindig cselekvésbe ágyazottan történjen: ismertetjük, megmutatjuk, megtapasztaljuk, elmegyünk, megnézzük, kipróbáljuk, megfogjuk stb. A csuhémunkához minimális elméleti ismeret szükséges, de bővíthető a néprajzi ismeret köre, illetve ha módunkban áll, a kukoricatermesztés, gondozás, betakarítás elméleti, gyakorlati ismereteivel. A fiatalok számára fontos az egyéni, differenciált haladási tempó biztosítása a felhasználható időkeretet, s a minta bonyolultságát illetően. Az ideális létszám ne haladja meg a 12 főt, így biztosítható az egyéni bánásmód. Ez a fajta kézműves munka a harsány, ill. visszahúzódó, hiányos, ill. igen gyenge intellektusú, közepes, ill. gyenge kézügyességű fiatal számára is lehetővé teszi a sikerélményben gazdag tevékenykedést. Megalapozza az értékteremtő, értékesíthető termékek előállításának a lehetőségét. Ahhoz, hogy eredményes legyen a programot választók munkája, először is meg kell győződni a helyi adottságokról. Pl. van-e a közelben beszerezhető anyag, ha nincs, van-e olyan, akin keresztül beszerezhető. Fel kell mérni a helyi- és a tágabb környezet nyújtotta adottságokat, mint pl. múzeum nyújtotta lehetőségek, helyi kézműves mesterek, kirakodóvásárok vannak-e környezetünkben stb. A frontális és a differenciált foglalkozásvezetés dinamikus egységére a foglalkozások során ügyelni kell. Javasoljuk továbbá, hogy az elméleti anyag feldolgozása mindig cselekvésbe ágyazottan történjen, azaz nem külön oktatási egységként kell felfogni, mint ami megelőzi a gyakorlati képzést. Javasoljuk továbbá a népművészeti ismereteknél a diavetítéshez az általános iskolák számára készített népművészeti diasor felhasználását. Ez csekély költséggel beszerezhető. A vetítéshez a dia, illetve a népművészeti, és egyéb tárgykultúrával foglalkozó könyvek állandóan legyenek hozzáférhető helyen, hogy a munkánkhoz bármikor fel tudjuk használni. Körül kell nézni, hogy van-e, aki a foglalkozásvezetőket felkészítse, vagy segítsen a képzésben. 12

13 Nagyon szívesen vállaljuk a felkészítést. Az elméleti anyagot pár oldalban ki kell dolgozni, ehhez át lehet tanulmányozni az ajánlott szakirodalmat. Tájékoztatást ad az anyag ismeretéről, az első munkák elkészüléséig tartó folyamatról. Ez a kis füzet nem tartalmaz balesetvédelemről szóló anyagot, de ez egy-két oldalban megfogalmazható, az eszközök ismeretében már látjuk, mi az, amire vigyázni kell. 9. A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei Konzultációs lehetőséget, továbbképzést, élőmunka-bemutatót tudunk felkínálni az érdeklődők számára intézményünkben, illetve meghívásra a helyszínre utazunk. Folyamatosan rendelkezünk csuhéval, így a tavaszi, kora nyári időpont sem akadály. Egyéni felkészülésre szakirodalomként ajánljuk a Csuhémunka 1998 című kiadványunkat. A modul bevezetésekor, ha nem hozzáértő, gyakorlott szakember a modul bevezetője, a begyűjtés után egy minőségellenőrzésre, s a sablonon történő munka bemutatására szívesen ellátogatunk az adott intézménybe. Az elkészített munkadarabok egyben reprezentálják a munkavégzés minőségét is. A modul zárásaként ajánlatos kiállítás megrendezése, amelyre természetesen ellátogatunk. Praktikus dolog az elkészült munkadarabok fotós dokumentálása mintagyűjtemény létrehozása céljából. Szívesen vesszük az írott dokumentációt, a beszámolókat a nehézségekről, illetve ha más utat jártak be a megvalósításban. Ha több helyen kerül bevezetésre, ötletbörze keretében érdemes megismerni egymás munkáját. 13

14 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára NAGY GYÖRGY MIKLÓSNÉ A KOSÁRFONÁS ELEMEI Értelmileg akadályozottak részére Lektorálta: SZŐKE ATTILÁNÉ NIKOVITS ATTILÁNÉ Budapest, 2001

15 Tartalom 1. A program célja A program ismertetése A) A résztvevők köre...16 B) Előzetes iskolai végzettség...16 C) Képzési idő...16 D) Végzettség...16 E) A program szerkezete...17 F) Variálhatóság...18 G) Személyi, tárgyi feltételek A modulok bemutatása A) Alapfogalmak a kosárfonásban B) Anyag-, eszköz- és munkavédelmi ismeretek...21 C) Hagyományaink...23 D) Kosárfonási gyakorlatok Módszertani ajánlások...28 A) Gondolatok a megvalósításhoz B) Ötletek a tanulás-tanítás folyamatához Ellenőrzés, értékelés A képzési eredményesség biztosításának feltételei

16 1. A program célja A tanulók képességeik függvényében annyi és olyan minőségű gyakorlati tudást sajátítsanak el a kosárfonás szakmából, hogy azáltal alkalmassá váljanak a rendszeres egész napos foglalkoztatásra. A tanulók képességeiknek megfelelően ismerjék meg a kosárfonás alapelemeit, és a fogalmak megértésével együtt alkalmazzák azokat a gyakorlatban. Egyéni adottságaik függvényében legyenek a tevékenykedtetés által alkalmasak a termelőmunka alapjainak elsajátítására. Legyenek képesek egyre magasabb szintű szakmai elvárások teljesítésére a műveletsor részekre bontása, az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő számú gyakorlás által. Elvégzett munkájuk által alakuljanak, bővüljenek és erősödjenek ismereteik, kapcsolatrendszereik. A kosárfonás elemeinek elsajátításával, a népi kismesterségek gyakorlásával, a hagyományok ápolásával erősödjön nemzeti identitásuk. Fejlődjön önbizalmuk, önállóságuk a tevékenység adta öröm által. Legyenek büszkék alkotásaikra. Legyenek képesek műhelytermi, egymás tevékenységére épülő munkamegosztásra. 2. A program ismertetése A) A résztvevők köre A program alkalmas a fogyatékos fiatalok napközbeni foglalkoztatásának előkészítésére. Elsősorban értelmileg akadályozottak számára készült, de alkalmas gyengébb képességű, tanulásban akadályozott fiatalok foglalkoztatására is. B) Előzetes iskolai végzettség nem szükséges, ajánlatos az értelmileg akadályozottak esetében a 10. évfolyam befejezése után, vagy a tanulásban akadályozottak általános iskolájának nyolcadik évfolyamának elvégzése, vagy sikertelen speciális szakiskolai előzmények után is részt vehet a képzésben. C) Képzési idő Két tanév, de az egyéni fejlődési ütemtől függően még több tanévre is meghosszabbítható. A képzési idő alatt a program alapvető gyakorlati és minimális elméleti ismereteket nyújt a kosárfonás témaköréből. Az elmélet és a gyakorlat aránya 20-80%. D) Végzettség A készségfejlesztő speciális szakiskola befejezésekor a bizonyítvány mellé Értékelés -t adunk a tanuló fejlődéséről, valamint Javaslat -ot arról, hogy mely munkatevékenységben, milyen önállósági fokon foglalkoztatható eredményesen. 16

17 E) A program szerkezete Szakmai elméleti foglalkozások heti 3 óra + 3 javasolt. Szakmai gyakorlati tevékenység: heti 24 óra Elméleti tárgyak: Anyag-, eszköz- és munkavédelmi ismeretek: A tananyag keretében alapfokon a konkrét szerszámokkal, eszközökkel, a fűzvesszővel és annak tulajdonságaival ismerkednek meg, valamint a munka szempontjából olyan készáru kezelési technikák elemeit, anyagait ismerik meg, ahol differenciáltan, a gyengébb képességű tanulók is sikereket érhetnek el (áztatás, sikálás, lakkozás, kézi szállítás stb.) A foglalkozások a gyakorlati tevékenység előtt bevezető jellegűek. Alapfogalmak a kosárfonásban: Szintén bevezető, előkészítő jellegű a gyakorlati munka előtt. Itt a fonási technikák sokoldalú (gyakorlat, kép, film, transzparens, beszéd) megismerése folyik. Az osztályteremben, gyógypedagógiai módszerekkel történő tanítás-tanulási folyamat eredményeként a kosárfonás alapvető fogalmainak megértése gyorsíthatja, eredményesebbé teheti a műhelymunkát. Hagyományaink: E tantárgy keretében a kosárfonás történetét ismertetjük, és a népi kézművesség hagyományairól adunk képet. A hagyományőrzés gyakorlása mellett esztétikai ismereteket is közvetít a tantárgy. Egyfajta változatosságot, színt visz a képzésbe (múzeumlátogatás, lakásdíszítés, főzés, népzene, tánc stb.). A modul más kézműves mesterség oktatásakor is alkalmazható. Ajánlott tárgyak: Testnevelés, sport: a foglalkozási ártalom megelőzésére. Személyiségfejlesztő vagy osztályfőnöki óra: szervezési feladatok megoldására, problémakezelésre, egyéni segítségnyújtásra, a tanuló fejlődésének nyomon követésére. Óraterv javaslat egy tanévre Heti Évi Össz Alapfogalmak a kosárfonásban Anyag-, eszköz- és munkavédelmi ismeretek Hagyományaink Kosárfonási gyakorlatok Testnevelés 2 74 Személyiségfejlesztő vagy osztályfőnöki óra Kiegészítésként fakultáció: választható tanórán kívüli foglalkozás ajánlható. Heti három óra: a helyi adottságok függvényében más kézműves mesterség, vagy pl. háztartási ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, kertészeti tevékenység, sportkör. 17

18 F) Variálhatóság A helyi adottságok és a tanulók képességeinek függvényében lehetséges az Anyag, eszköz és munkavédelmi ismeretek, vagy az Alapfogalmak a kosárfonásban című modul tömbösítése, pl. az első tanévre, a Hagyományaink pedig a második tanévre. Heti óraterv javaslat 4 nap, napi 6 óra 24 gyakorlat 1 nap, napi 3+3 óra 3+3 elmélet 1 ó Anyag és eszközök, munkavédelem 1 ó Hagyományaink 1 ó Alapfogalmak a kosárfonásban 2 ó Testnevelés 1 ó Személyiségfejlesztés 30 G) Személyi, tárgyi feltételek Személyi feltételek: A program eredményes megvalósításához gyógypedagógiai tanári végzettséggel rendelkező pedagógus munkájára van szükség. A kosárfonási gyakorlatok című modul oktatásához (népi játék és népi kismesterség) szakoktató felsőfokú szakképesítéssel is rendelkező, lehetőleg gyógypedagógus, illetve pedagógus munkájára van szükség: 2-4 tanulóként egy pedagógusra Tárgyi feltételek: Elméleti tárgyak ajánlott taneszközei osztályonként: tévé, videó, videokamera, írásvetítő, falitáblák, transzparensek, folyamatábrák, lexikonok, pl. néprajzi, demonstrációs fonólécek. A kosárfonási gyakorlatok című modul eszközszükséglete: A létszámnak megfelelően felszerelt tanműhely szükséges. Eszköz és szerszámigény tanulónként: Kéziszerszámok: metszőolló, kés, verővas, szúróár, szegelőár, kalapács, mérőléc, harapófogó, vesszőhántoló villa. Nem működő szerszámok: kosárfonó ülőke, 18

19 állvány (bak), munkadeszka (fonópad). Modellek: húsvéti kosárka modell: kerek és ovális, óvodás kosár modell: kerek és ovális, pálcázott falivirágtartó modell, ampolna modell, ajándék kosár modell, papírkosár modell. Csoportonként 1db kézi gyalu, vesszőhasító, osztályozó láda, zárható szekrény a szerszámoknak. Képzési helyenként 1db áztatókád, vasszekrény a vegyi anyagoknak. 3. A modulok bemutatása A) Alapfogalmak a kosárfonásban A modul tanításának célja: A kosárfonó gyakorlatában használatos fogalmak, megnevezések elsajátítása, amelyek megértésének segítségével könnyebben megvalósítható a kívánt tevékenység: A tanuló váljon képessé méretbeli és technikabeli különbözőségek észrevételére a termék szerkezeti elemeinek vizsgálatakor. Több érzékszerv bekapcsolódásával mélyüljenek ismeretei a műveleti sorrend megtartása érdekében. Követelmények Tudja megkülönböztetni a fonóvessző és a botvessző (karó) fogalmát, a kerek- és sínvesszőt, a különböző méretű aljakat (legalább 3 cm eltéréssel). Ismerje fel, nevezze meg a terméken, kép segítségével azonosítsa: a kerek, ovális, szögletes aljakat, oldalfonásokat: sövényfonás, menetes fonás, gyűrűzés: szálas, szegést: sima és copfszegés, a fület: egyszerű csavart fül, hajófül, rácsos fül. Ismerje fel, nevezze meg a jegyzékben szereplő terméket a valóságban és képről. Csoportosítsa használat vagy funkció szerint. Tudja leolvasni képes ábra segítségével legalább három termék készítésének műveleti sorrendjét. 19

20 Tananyag évfolyam, összesen 74 óra, heti 1 óra Sorszám A témák megnevezése Kb. óraszám A fonóvesszők fajtái 6 Fonás-előkészítő műveletek fogalmai A kész termék részei 6 A kosáraljak készítésének kezdése, fajtái 8 Oldalfonások megismerése 10 A gyűrűzések bemutatása, felismerése, megnevezése 10 Szegések bemutatása, megnevezés, felismerés 10 Fülezés bemutatása, megnevezés, felismerés 6 Egyes termékek megismerése, megnevezése, funkciója 4 A termékek készítésének sorrendje 16 A témák anyagának részletezése 1. A fonóvesszők fajtái: sínvessző, kerek vessző, karó fogalma, a felsoroltak felismerése, megnevezése, funkciójuk, a fonás-előkészítő műveletek fogalmai: áztatás, hegyezés. 2. A kész termék részei: a kosáralj, oldal, fül, fedél, kerek, szögletes, esetleg kosárgörbe fogalmának megismerése tárgyak, képek, rajzok segítségével. 3. A kosáraljak készítésének kezdése, fajtái: az aljkészítés kezdésének, fontosabb fogalmainak megismerése, bemutatása, rajz, megnevezés, gyakorlás segítségével: kereszt, feltörés, kifonás, kerek alj készítésének menete, ovális alj készítésének menete. Méretbeli különbözőségek összevetése összehasonlítással, mérőbot segítségével. 4. Az oldalfonások megismerése: sövény vagy egyszerű fonás, menetes fonás. 5. A gyűrűzések bemutatása, felismerése, megnevezése: szálas gyűrűzés. 6. A szegések bemutatása, felismerése, megnevezése: sima szegés, copf szegés ismertetése. 7. A fülezés bemutatása, felismerése, megnevezése: egyszerű csavart fül, hajófül, rácsos fül. 8. Egyes kosáripari termékek megismerése megnevezés, funkció szerint: óvodás kosár, húsvéti kosárka, fali virágtartó, ampolna, piaci kosár, hajó kosár, boller kosár, kiflis tálca, kínáló tálca, szennyestartó, újságtartó, papírkosár stb. 20

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

10. a) Hogyan kell a szék ülőlapját befonni kukorica csuhéjjal vagy gyékénnyel? b) Mi a menete a gyékény előkészítésének a szövéshez?

10. a) Hogyan kell a szék ülőlapját befonni kukorica csuhéjjal vagy gyékénnyel? b) Mi a menete a gyékény előkészítésének a szövéshez? SZAKMAI ISMERETEK 1. a) Ismertesse a gyékény, a szalma és a csuhéj feldolgozásának kialakulását és fejlődését a történelem folyamán! Jellemezze Magyarország hagyományait és a népi kultúrában fellelhető

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Technika óravázlat. Domináns didaktikai feladat: előzetes ismeretek feltárása; alkalmazás

Technika óravázlat. Domináns didaktikai feladat: előzetes ismeretek feltárása; alkalmazás Készítette: Dr. Géczi-Laskai Judit Tanító: Szűcs Borbála Évfolyam: 3. Ideje: 2014. november Témakör: Az emberi tevékenységek környezete : tárgyi kultúra, technológiák Tartalom: Csuhémadár Domináns didaktikai

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Szervezeti formák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Szervezeti formák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Szervezeti formák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az osztály-, tantárgy- és tanórarendszer Az osztályrendszer az intézmény közel azonos életkorú és fejlettségű tanulóit szervezi közösséggé az évfolyamon belül. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Munka- és környezetvédelem

Munka- és környezetvédelem Munka- és környezetvédelem 1. Ismertesse a vágó-szúró és ütőszerszámok helyes használatát! Hogyan kerüljük el az általuk okozott baleseteket? 2. Milyen munkaruházat szükséges és alkalmas a fonóműhelyben

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben