Népi Kézművesség Stratégia: szerveződések helyzete, problémák, megoldási lehetőségek. Mezőtúr november 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népi Kézművesség Stratégia: szerveződések helyzete, problémák, megoldási lehetőségek. Mezőtúr. 2013. november 6."

Átírás

1 Népi Kézművesség Stratégia: alkotók, intézményi, civil szerveződések helyzete, problémák, megoldási lehetőségek Mezőtúr november 6.

2 Népi kézműves alkotók Adatbank 4122 alkotóra terjed ki akik az elmúlt öt évben minősíttették munkáikat, és/vagy, akik rendelkeznek a Népi Iparművész, és/vagy, a Népművészet Ifjú Mestere, és/vagy, a Népművészet Mestere kitüntetésekkel, és/vagy tagjai a NESZ tagszervezeteinek tagjai és/vagy az elmúlt években országos pályázatokra alkotásokat nyújtottak be.

3 Népi kézműves alkotók

4 Népi kézműves alkotók Megállapítások Az alkotók zöme középkorú, de inkább idős ember. Az alkotók 66%-a nő A népi kézművesek 13%-a 527 fő 243 családhoz tartozik Az alkotók 23%-a rendelkezik elismeréssel és kitüntetéssel Az alkotók 80%-a a NESZ tagszervezeteihez tartozik

5 Népi kézműves alkotók Megállapítások A tárgyalkotó népművészetben 15 nagy területet lehet megkülönböztetni, a legnagyobb arányban faművesek és hímzők vannak, a további sorrend: fazekas, szövő, szálasanyag-, népi ékszer-, csipkekészítő, népi bőrműves, régi ritka mesterségeket művelők, viseletkészítők, fémművesek, népi játékkészítők és mézeskalács készítők. A sort a hímes tojás- és a nemezkészítők zárják. A szakterületeken belül további specializáció található.

6 Népi kézműves alkotók Megállapítások Utánpótlás - általában kicsi, de van kivétel pl. csipke, viselet Képzés OKJ kevés szakmánál van Szakmai szervezetek - egyéni boldogulás - meghatározó a civil lét, érdekképviselet Árutermelés - kisipari termelés, a kézi munka verseny hátránya Mesterek inasok tanítványok - a mester kisugárzása jellemző, gond az inasok fogadása, családi örökítés Vállalkozások főállású vállalkozásként kevés, nyugdíjasként, kiegészítő vállalkozásként, szellemi szabadfoglalkozásként, kényszervállalkozások Problémák: képzési helyek, alapanyagok beszerzése, kellékek, szerszámgyártás hiánya, telephelyengedélyek, vállalkozás nehézségei, bolthálózat, értékesítés, törvényi, pénzügyi szabályozók, terhek

7 Népi kézműves alkotók Végső megállapítás Területi eloszlás egyenlőtlen Meghatározó az elöregedés A népi kézművesség a városokban él tovább, a falvak ez irányú sajátos értékei összezsugorodtak, vagy eltűntek

8 Népi kézművességgel foglalkozó intézmények, szervezetek. A. A területre specializált szervezetek, pl. népi kézműves civil szervezet nyitott műhelyek, alkotóházak, stb. 402 szervezetet gyűjtöttünk össze és elemeztünk amely 214 településen működnek B. Népi kézművességgel is foglalkozó szervezetek, pl. művelődési házak, múzeumok, tájházak. stb.

9 Népi kézművességgel foglalkozó intézmények, szervezetek. A A területre specializált szervezetek: 1. Hagyományok Háza 2. Népi kézműves civil szervezet 3. Képző intézmény és szervezet 4. Népi kézműves alkotóház 5. Nyitott műhely,műhelygaléria, speciális népi kézműves gyűjtemény

10 Népi kézművességgel foglalkozó intézmények, szervezetek

11 Népi kézművességgel foglalkozó specializált intézmények, szervezetek 1. Hagyományok Háza Ágazattal foglalkozó minisztérium háttérintézmény Hatósági feladatkör- zsűrizés, címek odaítélés A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum működtetése Oktatás, konferenciák, stb.

12 Népi kézművességgel foglalkozó specializált intézmények, szervezetek 2. Népi kézműves civil szervezet (81)- ebből 52 NESZ tagszervezetek Tevékenységük meghatározó, évente esemény - fesztiválok, konferenciák, a képzések, táborok, közösségi alkotások létrehozása, kiállítások, a mesterség bemutatók, játszóházak, stb. Az infrastruktúrájuk szegényes A helyi és az állami közvetett támogatások kiszámíthatatlanok és alacsony A népi kézművességért dolgozó, menedzsmenttudással rendelkező főállású szakemberek száma elenyésző A társadalmi elismerés, elismertetés alacsony

13 Népi kézművességgel foglalkozó specializált intézmények, szervezetek 3. Képző intézmény és szervezet (17) 11 helyen van iskolarendszerű képzés - Békéscsaba, Nádudvar csak népi kézműves szakmákat oktat, 3 alapítványi, 9 állami és 5 szervezet egyéb fenntartásban működik Az iskolarendszerű szakképzés és a művészeti alapképzés állami finanszírozású, a felnőttképzés a résztvevők tandíjából valósul meg

14 Népi kézművességgel foglalkozó specializált intézmények, szervezetek 3. Képző intézmény és szervezet (17) Az iskolarendszerű képzés visszaszorult Az alapfokú művészeti oktatás területére nem tudott a népi kézművesség oktatása bekerülni Nincs megoldva a felsőfokú képzés - Szombathelyen kísérlet A kézművesség oktatása a felnőttképzés területén domináns gazdasági hatások

15 Népi kézművességgel foglalkozó specializált intézmények, szervezetek 4. Népművészeti alkotóházak (33) A 70-es 80-as években indul meg az építése Az alkotóházak tevékenysége a hagyományos tárgykultúra, specializált épületek - tevékenysége széleskörű Az állam kivonult a támogatásból - 21%-ban van jelen Az alkotóházak tárgyi, személyi és pénzügyi ellátottsága gyenge A tulajdonviszonyok rendezetlenek

16 Népi kézművességgel foglalkozó specializált intézmények, szervezetek 5. Nyitott műhely(173), műhelygaléria (61), gyűjtemény (37) A turisztikai vonzerőt is jelentő műhelyek, műhelygalériák 92 % - át az alkotók önerőből működtetik Területi megoszlásuk egyenlőtlen A speciális népi kézműves gyűjtemények 3/4, a múzeumi rendszer kereteiben működik, a többit az alkotók és a civil szervezetek üzemeltetik

17 Népi kézművességgel foglalkozó intézmények, szervezetek B Népi kézművességgel is foglalkozó szervezetek- közművelődési intézmények A népművészeti profilú tevékenység a közösségi művelődés egyik legnépszerűbb komponense Az összes művészeti esemény látogatóinak 40%-a népművészeti eseményen volt jelen A népi tárgyalkotó közösségek 42-% a 10 év alatt megszűnt működik A különféle típusú kiállítás 10%-a volt népművészeti tematikájú

18 Népi kézművességgel foglalkozó intézmények, szervezetek B Népi kézművességgel is foglalkozó szervezetek Falusi turizmus Tájházak Múzeumok, Fesztiválok, rendezvények

19 Népi kézművességgel foglalkozó intézmények, szervezetek Megállapítások Nincs ok-okozati okozati összefüggés az alkotók, intézmények és a néprajzi csoportok, kistájak között Egy-egy mester, műhely, iskola, civil szervezet kisugárzása a domináns, vagy a megélhetés lehetősége Kicsi az együttműködés a településen vagy térségben működő közgyűjteményi, közművelődési, oktatási intézmények, a kereskedelem és a turizmus között Az intézmények és a szervezetek 64 %-a városokban található, ezen belül is meghatározóak a megyeszékhelyek

20 A népi kézművesség jövőképe - vízió Részlet: A közösségi színterek hálózata karakteres, igényeket orientáló szolgáltatással vesz részt a hagyományőrzésben, az oktatásban, az országimázs megteremtésében A népi kézműves örökségnek és minőségi szakmaiságának átadása megoldott, fenntarthatósága, személyi és tárgyi feltételei biztosítottak

21 Stratégiai célok 1. Hagyományaink társadalmi elismertségének növelése - alkotók Kormányzati szándék és szerepvállalás erősítése Az ONK és az országos szakmai pályázatok rangjának emelése Központi beszerzéseknél a hagyományokat őrző termékek vásárlása A szakterületet érintő nemzetközi és országos pályázati lehetőségek kiszélesítése

22 Stratégiai célok 3. Értékalapú szemlélet kialakítása - alkotók A helyi, térségi ünnepeken, fesztiválokon kiemelt szakmai rendezvényeken a hiteles kézművesség megjelenésének ösztönzése Média megjelenés, marketing, a népi kézművesség ismertebbé tétele, elfogadtatása. A mester arcának reklám- és marketingértékének megteremtése Az alkotók pozitív megkülönböztetése a vásárok, rendezvények esetében a helypénz megállapításánál

23 Stratégiai célok 7. Közösségi színterek biztonságos működtetése, tárgyi és személyi feltételeinek javítása, munkájuk összehangolása. Népi kézműves régiós bázisközpontok létrehozása, a meglévő közösségi terekre építve. Országos szinten 5-6 képző központ A meglévő alkotóházak megerősítése, újak létrehozása, a működésük támogatása, minden megyében legalább egy Népi kézműves tevékenységet befogadó táborhelyek infrastrukturális kialakítása

24 Stratégiai célok A népi kézművességet oktató iskolák, a tevékenységgel foglalkozó intézmények, civil szervezetek megerősödése A népi kézműves terület - beleértve az alkotókat és a kultúra népszerűsítését - fejlesztési koncepciója kerüljön be a vidékfejlesztési stratégián túl a kulturális- és az oktatási stratégiába is

25 Stratégiai célok Pályázati lehetőséget kell biztosítani a már működő műhelyeknek, műhelygalériáknak, hogy azok infrastruktúrájukat megőrizzék és fejlesszék Ösztönözni kell pályázati lehetőségekkel az alkotókat, hogy újabb nyitott műhelyeket, műhelygalériákat hozzanak létre, főleg azokban a térségekben, ahol jelenleg ilyenek még nem működnek

26 Stratégiai célok A turisztikával foglalkozó szervezetek agro-, falusi-, egészségturizmus stb. kössenek együttműködési megállapodásokat a népi kézműveseket tömörítő egyesületekkel, közösségekkel, népművészeti alkotóházakkal a szolgáltatási tevékenység szélesítése, bővítése és minőségjavítása érdekében Múzeumpedagógiai lehetőségek kihasználása, a közművelődési és közgyűjteményi intézmények tevékenységének koordinálása

27 Stratégiai célok 7. Közösségi színterek biztonságos működtetése, tárgyi és személyi feltételeinek javítása, munkájuk összehangolása. Együttműködési megállapodások helyi, országos szinten a népi kézművességgel foglalkozó egyesületekkel, az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézményekkel A létező közösségi színterek tevékenységének összehangolása, Hálózati, együttműködési rendszerek kialakítása, kihasználása, (Szövetkezeti és klaszter) Mesterség hagyomány utak kialakítása Menedzsment tudású szakember alkalmazása Városokban működő népi kézművesek és szervezeteik, vidékfejlesztési pályázati forrásokhoz juttatása

28 Köszönöm a figyelmet Pál Miklósné

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája SWOT analízis, jövőkép, stratégiai célok és feladatok, a népi kézművesség helye a Nemzeti Vidékstratégiában, kapcsolódása más

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II.

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II. Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II. Jó példák tára Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok Háza

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide.

Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele megjelenítéssel, kattintson ide. Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A februári értekezlet témái: Aktuális pályázatok megvitatása; Mesterségek Ünnepe

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 TARTALOM Szerkesztői előszó helyett: Orbán György Šwierkiewicz Róbert kiállítását nyitja

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák országos konferencia Debrecen, 2002. október 10 11. Módszertani füzetek 5. Kiadványunkat támogatta a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. augusztus

Pályázati figyelő 2012. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések / ÉAOP-5.1.1/D-12 A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával A F E J L Ő D É S K A P U J Á B A N C É L U N K A Z É L H E T Ő B B, V O N Z Ó B B J Ö V Ő! A B A K O N Y É S B A L A T O N K E L E T I K A P U J A L E A D E R H E L Y I A K C I Ó C S O P O R T H E L Y

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Bármilyen gyönyörű a stratégia, nem árt, ha olykor az eredményére is vetünk egy pillantást. (Sir Winston Churchill) Felülvizsgálva:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 11/2000. (VI.5.) KT sz. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben) Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Népzenétől a kortárs zenéig

Népzenétől a kortárs zenéig Szent Gergely Népfőiskola Népzenétől a kortárs zenéig A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány tevékenysége, kiemelt pályázati projektje Konzulens: Gulyás Zsuzsanna Készítette: Kölcseyné Balázs Mária Finanszírozás

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag)

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) Ezer arc egy törekvés a Tisza-Tarna-Rima mentén 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A

Részletesebben

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Készítette: Tóthné Márton Gabriella Hegedűsné Majnár Márta 2009. május 1/49 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 4 A térségi szintű kulturális együttműködés

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5. Mezőtúr, 2014.

Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5. Mezőtúr, 2014. Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5 Mezőtúr, 2014. A kutatási beszámoló a Gál Ferenc Főiskola megbízásából a Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba

Részletesebben

Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve

Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve BALATON-FELVIDÉKI AKCIÓCSOPORT HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLATA Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre

Részletesebben