Az önkéntesek a választási kampány pillérei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkéntesek a választási kampány pillérei"

Átírás

1 Nigériai amatõrökkel játszott az Oli Egy elõre nem tervezett, alkalmilag jött barátságos mérkõzést játszott tegnap délben a harmadik ligás Szatmárnémeti Olimpia keretének egyik része, amely egy errefelé egzotikumnak számító csapattal mérkõzött. A szatmáriak 7-1-re vertek egy amatõrökbõl verbuvált nigériai csapatot, amelyet mintegy afrikai futballista közül válogattak össze. Folytatás az 5. oldalon Ösztöndíjat kaptak a kiváló diákok A szatmárnémeti Református Gimnáziumnak jól mûködõ ösztöndíjrendszere van, mely egyrészt a kitûnõ tanulmányi eredményeket elérõket jutalmazza, másrészt a hátrányos szociális helyzetben lévõket támogatja. Tegnap ismét jutalmat osztottak ki a legjobb tanulók között. Folytatás a 3. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 13. kedd VIII. (XXX.) évf (2200.) szám 12 oldal ára: 1 lej Az önkéntesek a választási kampány pillérei Brahms és Schubert mûvek November 15-én, csütörtökön tól zongora hangversenyre kerül sor az Aurel Popp Mûvészeti Líceum dísztermében. Johannes Brahms és Franz Peter Schubert legszebb mûveinek megszólaltatói Remus Manoleanu és Roman Manoleanu lesznek. A szervezõk minden olyan érdeklõdõt szeretettel várnak, akik rajonganak a színvonalas, klasszikus muzsikákért. A Szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmónia által rendezett eseményre a belépés ingyenes lesz. Napi jegyzet A téma az utcán hever Bura László A választási kampányban a jelöltek leglelkesebb és legnagyobb segítõi a fiatalok önkéntescsapata. Ők azok, akik ajtóról ajtóra járva bekopogtatnak minden házba, szórólapokat osztogatnak és elbeszélgetnek az emberekkel arról, hogy miért és mennyire fontos a szavazáson való részvétel. Az RMDSZ Szatmár megyei jelöltjei az önkéntesekkel együtt járják Szatmárnémetit és a megyét, hogy a közösségünk képviselõivel lévõ személyes találkozókon erõsítsék a köteléket a szatmáriak és az RMDSZ között. Amikor pedig a jelöltek, minden igyekezetük ellenére, sajnos idõhiány miatt nem tudnak személy szerint megszólítani minden egyes választópolgárt és nem tudnak eljutni minden lakásba, az önkéntesek hitelesen képviselik õket és hitelesen politizálnak a köz érdekében. Folytatás a 2. oldalon A szerkesztõk ezzel az indítással szokták bíztatni a riportereket, amikor reggelente a másnapi lapszámban közlendõ cikkek megírására küldik õket. Megtoldanám azzal, hogy el sem kell indulnia, elég, ha bekapcsolja a tévékészülékét, s máris kapkodhatja a fejét, özönlenek felé a mindennapok eseményei. A sokszínû valóságból aztán kedvére válogathatja az olvasó - közönségének szánt tényeket. A költõ többlete, így József Attiláé is, hogy a külsõ felszínes látásmódja helyett a nyelv sajátos kifejezõ erejével bonyolult világunk szemmel nem látható mozgató rugóira is rátalálnak. Eszmélet címû költeménye egyik szakaszában így jellemzi a világ (a társadalom) állapotát: Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ,/ szorítja, nyomja, összefogja / egyik dolog a másikát / s így mindegyik determinált. Meg kell azonban itt jegyeznünk, hogy a költõ nem a világ dolgainak és a fejlõdésnek elõre meghatáro zottságát hirdette, hanem arra utalt, hogy mind a természeti világunk elemei, mind az emberi közösség tagjai létük folyamán hatnak egymásra. Folytatás a 2. oldalon Az USL és az ARD választási ígéretei nem különböznek Megvalósíthatatlan intézkedéseket ígér az USL és az ARD választási prog ramjában a Capital.ro portál szerint. A gazdasági oldal úgy látja, a két nagy párt csak általá nos sá go - kat foglalt bele a választási program - jukba, és az ígért gazdasági intézkedéseik megvalósítására nincs sok esély. Egyébként a két párt választási ígéretei alig különböznek egymástól. Így az Igaz Románia Szövetség januártól 12 százalékra csökkentené az egységes adókulcsot, míg a Szociál-Liberális Szövetség differenciált adórendszert vezetne be 2014-tõl. Az USL az áfát 2014-tõl fokozatosan csökkentené, az ARD pedig 2015-tõl ígér kisebb TB- hozzájárulást. Ugyanezt az intézkedést az USL 2016-ig vezetné be. Az ARD 2015-ig lejre növelné a minimálbért, az USL pedig ezt 2016-ig emelné lejre. Mindkét párt azt szeretné, hogy nagyobb bevétele legyen az államnak, és hogy alacsony szinten tartsa a költség vetési hiányt, illetve az államadósságot.

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika november 13., kedd Napi jegyzet A téma az utcán hever Folytatás az 1. oldalról Az ember tevékenységeivel hasznosíthatja a természeti kincseket, az energiaforrásokat, stb, de környezetét súlyosan károsíthatja is, például az erdõk kiírtásával, a rosszul megépített víztárolók okozta szerencsétlenségekkel, a mind nagyobb mennyiségû hulladékanyag nem jól megoldott elhelyezésével, stb. A társadalomban pedig ez vonatkozik a földgolyó mindegyik kontinensén élõ közösségekre az egyes emberek, illetõleg csoportok mindennapi életkö rül - ményei, szokásai, életmódja kihatással vannak a többiekére is, életvitelüket pedig befolyásolják az örökölt élõ íratlan vagy írott szabályozások, valamint a jelenben megalkotott törvényeik. A költõ, József Attila tehát megala - pozottan állapítja meg: az emberi közösséget (értsük most ezen a hazai társadalmunkat) érintõ minden probléma összefügg, ha nem jól kezelik, akkor szorít, ha jól, akkor összefog, vagyis segíti, elõre viszi a közösséget, a társadalmat. Megállapítása igazságát szemléltetik a tévéadók is.a napokban megszólaltatták azokat a gyerekeket, akik naponta 15 km-t gyalogolnak az iskoláig és haza, menet - jövet két-két órát fordítanak az útra. Az oka egyszerû: az elõzõ oktatásügyi miniszter rendelkezése alapján õsztõl 25 falu iskoláit két faluba vonták össze. A tanulókat (elvileg) három mikorbusz kell hogy szállítsa. Szállítaná is, ha a polgármesteri hivatalnak volna pénze pénze üzemanyagra. Természe - tesen igaz, hogy az iskolaösszevonás, tanerõk leépítése, áthelyezése, költség - vetési megtakarítás. A megyei tan - felügyelõségek jelentik is, az átszervezés megoldása megtakarítást eredményezett, a minisztérium elkönyveli: a miniszter utasítását.eredményesen végrehajtották. Az átszervezés következtében viszont a különbözõ falvakban lakó diákoknak naponta utaznia kell. Utaztatásuk meg szervezése viszont a helyi közigazgatás,a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik, a mikorbuszokat és a napi üzemanyagmennyiséget neki kell biztosítania. A polgármester megállapíthatja: az évi költségvetés megtervezésekor erre nem gondoltak, márpedig ez tekintélyes összeg. Ez a költségvetés más rovatát érinti. A tényeket jelentik, jelentgetik, a megoldásukat persze mindenki másra hárítja. Ilyenféléket mindennap hallok, mondja az oktatásügyi miniszter, aki szakember, hiszen vegyész. Elhárítja a felelõsséget a sokmillió euró értékû uniós projekt sikertelenségéért is. A külföldi partnerek a román partnert plágiummal vádolják, õ nem felelõs, hiszen õ vegyész, aki nem ismerheti az elektronikai vonatkozásokat, arra ott volt két elektronikus professzor, õ csak rektorként írta alá, az iratcsomót. Megértjük. A mai oktatást, módszerét, a nevelõi etikát érintõ kérdésben azonban állást kell foglalnia. A konkrét nevelési kérdés: hogyan tanítja írniolvasni. egy fõvárosi iskolában a hét éves tanulókat a 35 éves tanügyi múlttal rendelkezõ V.B. tanítónõ. Módszere nem kiválósága miatt lett közismertté, hanem elsõsorban a hangneme és az osztályban kialakított légkör miatt. A szülõk, megelégelve a szóbeli észrevételeiket, konkrét hangfelvételekkel szemléltették a tanítónõ oktatónevelõ munkáját. Ezeket persze a tanítónõ tudtán kívül a fõvárosban készítették. (Ösztönözhették õket a médiában hallott más természetû felvételek.) Az illetékes tanügyiek, illetõleg a szakemberek könnyedén azonosították a hangfelvételen hallható szidalmainak özönét, az egyértelmûen terror hangulatot árasztó hangnemet. A 2012-ben (is) alkalmazott nevelési módszer olyan maradandó (káros) pszichikai nyomokat hagy a kisiskolás gyermekek lelki világában, melyeknek orvoslása hosszas kezelést igényel, vélekedik az ügyben megkérdezett elmegyógyász orvos. Nem szívderítõ tények, de nem megnyugtató, igencsak elgondolkodtató a feltárásokban, vitákban részt vevõk némely megállapítása is. Általánosságokat megfogalmazó összegzõ mondatokat hallunk, ilyeneket: hát egyik baj a másikat hozza; az ország helyzete a rossznál is rosszabb. Jogosnak érezzük az ország és társadalma valóságosan jobb jövõjéért munkálkodni akarók kérdését: Nem kellene valami érdemlegeset is tenni, hogy a hibák láncreakciója ne folytatódjék? Csak jámbor óhaj marad a vágyunk, hogy a különbözõ szakmai dolgokban szakmailag alkalmas emberek járjanak el? Mikor lesz már a múlté az évtizedekkel elõtt divatos szöveg: Csak rosszabb ne legyen!. Bura László ISSN: Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Az önkéntesek a választási kampány pillérei Az önkéntesség, más néven volun - tarizmus azt jelenti, hogy külsõ nyomás nélkül, saját belsõ indíttatásból vállalunk valamit. A kifejezés a latin voluntariusból származik, ami hajlandót jelent. Nagyon fontos eleme az önkéntességnek tehát a tudatosság, a választás, azaz tudatosan melléállunk valamilyen számunkra is fontos ügynek. Az önkéntesek nem várnak ellenszolgáltatást Az önkéntesség olyan cselekvést jelent, amiért nem kapunk persze nem is várunk - ellenszolgáltatást, mégis hasznot nyújt a tágabb közösség számára. Nem vagy legalábbis nem elsõsorban azért csináljuk, hogy közvetlen személyes hasznot hajtsunk belõle. Külsõ nyomás nélkül, saját belsõ indíttatásból vállalni valamit, tudatosan melléállni valamilyen, szá - munk ra fontos ügynek ez az ön - kénteskedés alapfeltétele. S ez ha nem is jár semmiféle anya gi haszonnal annál több önis mereti és lelki hasznot nyújt, mindezek mellett pedig az egyik legjobb fõpróbája a nagybetûs életnek, hiszen az önkéntes tevékenységek során rengeteg olyan helyzetben és tevékenységi körben próbál hatják ki magukat a fiatalok, amelyeknek tapasztalatait életük során kamatoztat hatják majd, illetve azt is felmérhetik: alkalmasak-e bizonyos tevékenységek elvégzésére. Valószínûleg a fentiek is motiválják azt a rengeteg fiatal önkéntest, akik óriási lelkesedéssel és aktívan vetik bele magukat az RMDSZválasztási kampányába, kísérik a szenátorés képviselõjelölteket útjaik során, illetve házról házra járva bemutató és szórólapokat osztogatnak s fiatalságuk kedvességével és türelmével magyarázzák el az embereknek, miért is fontos mindenki számára, hogy december 9-én minél többen elmenjenek szavazni. A legtöbb szatmári önkéntes MIÉRT-tag. De mi is az a MIÉRT? A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek kapcsolatának intézményesüléseként jött létre. Az RMDSZ és a romániai magyar ifjúsági szervezetek közötti kapcsolat a rendszerváltás után több keretben, többféle formában alakult. Az ifjúsági mozgalom, az ifjúsági szervezetek spektruma folyamatos átalakuláson ment keresztül. A kezdeti lelkesedési periódust az útkeresés, majd a befele fordulás idõszaka követte. Az egyes ifjúsági szer - vezetek egyrészt az értéknélküliséggel szembesültek azáltal, hogy nem kínálkozott keret az elsõdleges cél az érdekképviselet megvalósítására, másrészt a belsõ gondokkal, és a külsõ támogatások hiányával küszködtek. E tényezõk a tevékenységek elszegényesedéséhez, sok esetben pedig szervezetek megszûnéséhez vezettek. A 2001-es év egy újabb átértékelési periódust jelentett. A megelõzõ két-három évben az ifjúsági szervezetek újra önmagukra találtak, új és gazdagabb formában éledtek fel. A pluralizálódási és a professzionalizálódási törekvéseknek lehettünk tanúi. A keretek lassan intézményesültek, a lehetõségek és eszközök palettája világosabbá vált, a kezdeti célok tudatosabbak lettek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pozitívnak ítélte meg ezt a folyamatot, és segítséget kívánt nyújtani e célok megvalósításához szükséges valós eszközök megteremtésében. A romániai ma - gyar ifjúság érdekeinek képviselete közös cél, amelynek biztosítása csakis együttes erõfeszítés eredményeképpen jöhet létre. Az együttmûködés feltétele egy állandó és intézményes jellegõ kapcsolattartás. Ennek érdekében március 9-én megalakult az RMDSZ-szel együttmûködni kívánó ifjúsági szervezeteket tö mö - rítõ Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). A jelenleg 280 tagszervezetet számláló MIÉRT egyik legfõbb alapelve a nyi tott - ság, minden olyan romániai magyar ifjúsági szervezet felé, amely célként tûzi ki az ifjúság érdekeinek képviseletét, felkarolja az új kezdeményezéseket és kiemelt figyelmet szentel a szórványvidéken élõ fiatalok önszervezõdéseinek támogatásá - ra. Feladatkörei az érdekfeltárás, az érdekegyeztetés, illetve az érdekképvi - selet és érdekérvényesítés. Az idén tízéves fennállását ünneplõ szervezet sokat adott az erdélyi ma gyar - ságnak, hiszen az évek során a MIÉRT lelkes fiataljaiból olyan közéleti vezetõk kerültek ki, mint Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára, Porcsalmi Bálint kam pány - tanácsadó, Pataki Csaba szenátor je lölt, illetve Kereskényi Gábor, kép viselõjelölt. A mára már RMDSZ-politikusokká felnõtt egykori MIÉRT-tagok olyan gyakorlati, szellemi és szakmai tapasztalatokat szereztek ifjúsági szervezeti éveik alatt, amelyeket bõséggel kamatoztathatnak politikusi pályafutásuk során. Sz. K. M. Minimális költségvetésû kampányt folytat az RMDSZ Egy nagy román pártszövetség egy településen annyit költ el, amennyit mi elköltünk az országos kampányban - mondja Kovács Péter, az RMDSZ kam - pányfõnöke, aztán választ ad arra a kérdésre is, hogy miért mellõzi az RMDSZ a nagyszabású kampányrendezvényeket? Az a tapasztalatunk, hogy az olyan jellegû események, amelyeken párbeszédet lehet folytatni, sokkal jobb hatásúak a választók szempontjából és a mi szempontunkból is. A választók szempontjából azért, mert vissza tudnak kérdezni, el tudják mondani, milyen elvárásaik vannak a jelölttel, az RMDSZ-szel kapcsolatban, a mi szempontunkból azért, mert ebbõl tanulunk, és megpróbálunk ezekre megoldást találni. A kilencvenes évek elején jött egy zenekar és jött az RMDSZ, megtelt a sportcsarnok, megtelt a kultúrház. Manapság ez teljesen másként mûködik, a személyes kapcsolatra, a rétegtalálkozókra fektetjük a hangsúlyt, és nem a nagy rendezvényekre. Való - színûleg egyetlen nagy rendez vényünk lesz a kampány vége fele. Jelöltjeink és csapataink az utcán lesznek, door to door kampányt fogunk folytatni, vélemény - formálókkal, rétegszer vezetekkel fogunk beszélgetni, pedagógusokkal, vállalko - zókkal, orvosokkal, gazdálkodókkal. Nem a látványra, hanem a tartalomra adunk. Nem arra adunk, hogy egyszerre minél több embernek tudjuk elmondani az üzenetünket, hanem a célzott, rétegzett üzenetünket tudjuk eljuttatni azoknak, akiket ezzel direkt módon meg akarunk szólítani. Miért szavazzon egy romániai magyar választó az RMDSZ-re? A válasz nagyon egyszerû. Olyan döntések születnek a következõ években Bukarestben, amelyek közvetlenül érintik a mi mindennapi életünket. Legyen az alkotmánymódosítás, a megyék tervezett átalakítása, a fejlesztési régiók átalakítása, adópolitikai kérdések. Ezek a döntések akkor is megszületnek, ha a magyar képviselet bele tud ebbe szólni, és akkor is megszületnek, ha nem tudunk beleszólni.

3 2012. november 13., kedd Események Ösztöndíjat kaptak a kiváló diákok Szerdán ismét sztrájkolnak a szakszervezetisek SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 A szatmárnémeti Református Gimnáziumnak jól mûködõ ösztöndíjrendszere van, mely egyrészt a kitûnõ tanulmányi eredményeket elérõket jutalmazza, másrészt a hátrányos szociális helyzetben lévõket támogatja. Tegnap ismét jutalmat osztottak ki a legjobb tanulók között, 48 kiemelkedõ tanulmányi eredményeket elérõ diák kapta meg a Töndory Alapítvány ösztöndíját. A Töndory Alapítvány ösztöndíját a nagy ünnepek elõtt, iskolakezdés után és az év végén szokták megkapni nem csak a szatmárnémeti Református Gimnázium, hanem a zilahi Wesselényi Református Kollégium és a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium legjobb tanulói is. Tegnap a nagyszünetben a szatmári iskola dísztermében Tolnay István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanügyi tanácsosa adta át az euró összértékû tanulmányi ösztöndíjat az iskola V-XII. osztályaiban tanuló, legjobb három diákjának. A ösztöndíjat immár hat éve osztjuk ki az egyházkerület három református iskolájában. Minden tanintézményben az osztályok elsõ három tanulója, diák kapja ezt meg. Ezzel szeretnénk támogatást nyújtani a legjobbaknak és ösztönözni mindenkit a tanulásra szólt az iskolaközösséghez Tolnay István. Nem csak a legjobbak, hanem a három kilencedikes osztály diákjai is jutalomban részesültek: mindenki egy-egy Bibliát kapott. Mint megtudtuk, ezeket a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap gyûjtési akciója során befolyt összegbõl juttatták el minden református iskola kilencedikesének. Az adománygyûjtést egyébként ismét meghirdették, a kezdeményezés pedig három célt szeretne támogatni: a határon túli református oktatási intézmények létrehozását és megmaradását segíteni, s ismét Bibliát adni a kilencedikes diákok kezébe. A Magyar Református Egyház által életre hívott Kárpát-medencei Református Oktatási Alap arra huzdítja a református fenntartású oktatási intézmények pedagógusait és tanulóit, hogy õk maguk indítsanak gyûjtést, rendezzenek jótékonysági eseményeket a saját közösségeikben, ezzel segítsék a határon túli magyar kortársaik magyar nyelvû oktatását. A befolyt összegbõl erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyar tannyelvû óvodák és általános iskolák beindítását, s a már meglévõ oktatási intézmények mûködését támogatták az elmúlt évben is. Így sikerült Resicabányán, ahol már egyetlen magyar tannyelvû oktatási intézmény sem mûködött, óvodát indítani, de szintén a befolyt összegbõl támogatták a domahidai óvodát is magyarázta a tanügyi tanácsos. Tavaly huszonhét millió forintot gyûjtöttek össze ezzel a módszerrel, s a Generális Konvent az összeget kiegészítette ugyanennyivel. Az idei gyûjtés során ismét pályázhatnak támogatásért az oktatási intézmények, projekt-terveket kell benyújtaniuk saját részegyházuk oktatási szervezetéhez, mely elõterjeszti a Generális Konventnek a támogatásra javasolt projekteket. A szatmárnémeti Református Gimnáziumban tavaly is sikeres volt a gyûjtési akció, ha csak egy csokoládénak is az árával, de minden tanuló igyekezett támogatni az akciót. Eddig is az élen jártunk az adománygyûjtésben, remélem, hogy iskolánk diákjai most is hasonlóan járnak el. Nem csak másokon, magunkon is segítünk ezzel tette hozzá Szilágyi Éva, a tanintézmény vezetõje. B. Krisztina A Cartel Alfa Országos Szakszervezeti Konföderáció szatmári képviselõi tegnap, sajtótájékoztató keretén belül bejelentették, hogy november 14-én sztrájkolni fognak, és között. Vasile Dârle, a Cartel Alfa szatmárnémeti szervezetének fõtitkára elmondta, hogy november 14-én Európa-szerte, tüntetések lesznek, amit az Európai Szakszervezetek Konföderációja (CES) szervez, hiszen 14-e az európai szolidaritás és tettek napja 2012-ben. Európa több országában lesznek még tüntetések, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, illetve Portugáliában, de lehet még Franciaország is csatlakozik. Romániában a fõvárosban, illetve minden megyeszékhelyen lesznek tüntetések a szociális párbeszéd és a kollektív alku feloldása érdekében. Ez az európai össztüntetési kezdeményezés annak is köszönhetõ, hogy az európai szakszervezetek elégedetlenek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) döntéseivel és számításaival, ami miatt a megélhetés egyre nehezebb egész Európában. Sorin Faur, a Cartel Alfa szatmári elnöke elmondta, hogy úgy látja, elérkezett az idõ egy teljes szemléletváltásra, november 14-én pedig Európa szakszervezeti tagjai, illetve lakosai szót Verekedõs hétvége Vasárnap este Túrterebesen, az egyik bár elõtt tört ki tömegverekedés, melynek során anyagi kár is keletkezett. A helyszínre kiérkezõ sárközi rendõröknek sikerült lecsendesíteniük a rendháborítókat és a nyomozás során megállapították, hogy a 47 éves G. Gheorghe, a 25 éves P. Miklós és a 23 éves G. Tamás túrterebesi lakosok vitába kevered - tek és megtámadták a 29 éves, szintén túrterebesi G. Csabát. A verekedés során a bár bejáratának üvegajtaját is betörték, ezzel 500 lejes kárt okozva a tulaj do - nosnak. Az ügyben szereplõk ellen csendháborítás, a közrend megbontása, rongálás és erõszakos viselkedés vádjával indítottak eljárást. Szintén erõszakos viselkedés vádjával emelhetnek a változás érdekében. Mint megtudtuk, nemzetközi harcnap lesz a holnapi, minden munkás ki kell álljon a jogaiért, és azt az üzenetet kell továbbítsa a politikai, illetve a gazdasági szféra irányába, hogy még szükség van új munkahelyekre. A sajtótájékoztatón jelen volt még Maria Brâjan, a Mondiala szakszervezetének vezetõje és Sergiu Tâlvãc, a tanügyi szakszervezet alelnöke. Közel egy hónapja már sztrájkoltak Október elsején tüntettek legutoljára a Carlel Alfa-sok, akkor is a társadalmi párbeszédrõl szóló törvény módosítását, a stratégiai cégek privatizációjának leállítását, munkahelyek létrehozását és a minimálbér a 2013-as évtõl legalább 850 lejre emelését kérték, valamint azon jogszabályok azonnali eltörlését, melyek 2016-ig ütemezik a bíróságon elnyert bérkövetelések kifizetését. Ekkor az újközpontban tüntetõket kicsit leverte a hirtelen kialakult esõ, és míg a sztrájkoló csapatok menedékbe húzódtak, addig a szakszervezeti vezetõk Eugeniu Avram prefektusnál kérvényt nyújtottak be, és azt az ígéretet kapták, hogy továbbítja majd Bukarestbe. Hogy végül mi lett annak a kérvénynek a sorsa, arra tegnap már nem tértek ki. állítottak elõ egy 27 éves, avasfelsõfalui fiatalembert, akinek kihágási lajstromát hajtási igazolvány nélküli vezetés is bõvíti, mivel azt még október hónapban felfüggesztették. A Bûnügyi Nyomozóiroda munkatársai által lefolytatott nyomozás során kiderült, hogy a 27 éves T. Miticã egy nagybányai klubban ismeretséget kötött egy 33 éves, külföldi állampol - gárral, majd bizonyos idõ elteltével úgy döntöttek, hogy egy másik szórakozó - helyen folytatják az estét. T. Miticã javaslatára egy Vámfalu környéki bárba indultak a fiatalember gépkocsijával, útközben azonban nézeteltérés támadt köztük, amely verekedéssé fajult, és a 33 éves, külföldi állampolgár 8 9 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Bennégett a házban November 11-én, 23 órakor értesítették a turci tûzoltóegységet arról, hogy lángokban áll Avaspatakon, a Templom utca 189. szám alatti, C. Irina tulajdonát képezõ ingatlan. A helyszínre nagy erõkkel kivonuló katonai tûzoltóknak, a nagytarnai önkéntes tûzoltókkal közösen, hajlani 2 órára sikerült megfékezniük a lángokat, mielõtt még azok átterjedtek volna a szomszédos lakóházakra és gazdasági melléképületekre. A tûz oltását megnehezítette az is, hogy a helyszínre, az út járhatatlansága miatt, nem tudott eljutni a speciális tûzoltóautó, csak vödrökkel, lapátokkal és egy szippantókocsival tudtak oltani. A lángokban életét vesztette a ház 73 éves tulajdonosnõje és körülbelül lej értékû anyagi kár keletkezett. A szakértõk véleménye szerint a tüzet egy gyûlékony anyagok közelében felállított dobkályha okozhatta. Sz. K. M. Nyugtatókkal akart végezni magával Egy szatmári középkorú nõ nyugtatókat vett be, így akart végezni magával. A Szatmár Megyei Kórház sürgõsségi orvosai mentették meg. Közel négyszáz sürgõs esetet kellett megoldaniuk a szakembereknek az elmúlt hétvégén. Egy negyvenéves Szatmár megyei nõt a mentõszolgálat dolgozói szállítottak be gyógyszertúladagolással. Az asszony 30 darab tablettát vett be, de a gyors beavatkozásnak köszönhetõen sikerült megmenteni az életét tájékoztatta lapunkat Constantin Demian, az egészségügyi intézmény szóvivõje. Mint megtudtuk, a nõt beutalták a kórház pszichiátriai osztályára, jelenleg is ott kezelik. November között összesen 388 személyt, köztük 88 gyereket láttak el a sürgõsségin. Kilenc személyt alkoholkómában szállítottak kórházba, hárman közülük közterületen rogytak össze eszméletlenül a túlzott alkoholfogyasztástól. Hét lakos bántalmazás miatt szorult az orvosok segítségére, ketten közúti balesetben sérültek meg, három személyt pedig kutyák haraptak meg. B. K.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Gazdaság november 13., kedd Megélhetési gondok Szõdemeteren és Szilágypérben A kisebb és nehézkesen megkö - zelíthetõ településeken élõk gondjai, panaszai és észrevételei is nehezebben jutnak el a megye vezetõihez és mindazokhoz, akik segíteni tudnának. Eugeniu Avram prefektus, a lakosokkal való közvetlenebb kapcsolattartást célzó programja keretében november 14-én, 11 órától Szõdemeteren, illetve 13 órától Szilágypérban tart meghallgatást. A meghallgatásokra a települések polgármesteri hivatalaiban kerül sor, és elõzõleg itt is lehet feliratkozni rájuk. Sz. K. M. Biciklivel a Szamos mentén, de meddig? Hamarosan Kálmándon is elkezdõdik a kanalizálás Sütõ Imre kálmándi polgármestertõl megtudtuk, hogy a helyi önkormányzat jelenlegi legnagyobb költségvetésû projektje, a község kanalizálásának kialakítása, hamarosan elkezdõdik. Már csak az utolsó dokumentumok, engedélyek és ilyenkor szükséges iratok benyújtása van hátra ahhoz, hogy minden készen álljon a munkálatok megkezdéséhez. A kanalizálás kivitelezési mun - kálataiért folyó versenyt egy szatmári székhelyû cég nyerte el. A polgár - mester szerint, amennyiben az idõ engedi és a tél beállta még várat magára, akkor a kivitelezõ cég már idén hozzáfogna a munkához. Ezen kívül még két pályázat leadásán dolgozik a helyi önkor - mányzat, elsõ ízben egy LEADER pályázatból a kultúrotthon felújítását tervezik, másodsorban pedig egy másik pályázat által a helyi fúvószenekar hangosítási felszerelését moder - nizálnák. Továbbá a polgármester beszámolt arról is, hogy javában folyik a cukorrépa betakarítása, és az eddigi minõségvizsgálatok szerint a vártnál jobb lesz a betakarított termés. Mint az elmúlt években, most is Kálmándon van az egyik legjobb minõségû cukorrépa a megyében. Bajnai Botond Elkezdõdött az EU-s élelmiszercsomagok kiosztása Közel kedvezményezett személy részesül az Európai Unió által finanszírozott élelmiszer ellátmányból. November 12-tõl kezdve vehetik át a kedvezményezettek az EU-s élelmiszer - támogatást a 14-es lakónegyedben, az Aleea Jiului utcában, a volt hõközpont épületében (a posta mellett), hétköznapokon 9-14 óra között. Módosult a kedvezményezettek köre Korábban szó volt róla, hogy a kiosztásra kerülõ tizenegyféle terméket en fogják megkapni, de ez a szám ra bõvült, mivel a kormány némileg bõvítette a jogosultak kategóriáinak listáját, így néhány új kategória is bekerült. Ezáltal jogosultakká válnak a bejegyzett munkát keresõ munkanélküliek, a háborús veteránok, azoknak özvegyeik, az 1989-es forradalom háborús hõsei, valamint a kommunizmus idején, politikai okok miatt külföldre deportált személyek. A kedvezményezettek szeptember 31- ig nyújthatták be igénylési kérvényeiket. tájékoztatott minket Adrian Bãlaj, a Szatmárnémeti Szociális Gondozói Hivatal (SPAS) Szociális Szolgáltatások osztályának fõnöke. A módosítások által némileg változott a kiosztásra kerülõ termékek mennyisége. A kedvezményezettek a következõ termékeket vehetik át: 14 kilogramm liszt, 4 kilogramm máléliszt, 0,8 kilogramm száraztészta, 0,5 kilogramm keksz, 6 kg rizs, 6 liter étolaj, 1 kg szárazbab, 0,96 kilogramm borsó, 0,8 kilogramm paradicsomsûrítmény, 0,8 kilogramm paradicsompaszta és 3 kg cukor. Az olaj kiosztásra még várni kell A fent említett tizenegyféle termék közül csak tíz érkezett meg a Szatmárnémeti Szociális Gondozói Hivatal (SPAS) raktárába, az étolajszállítmány érkezése csak a hónap vége felé esedékes. Ebben az évben az Európai Unió élelmiszer-támogatásából 2904 nyugdíjas, 894 bejegyzett mun ka - nélküli, fogyatékkal élõ személy és 165 szociális kedvezményezett részesül. Minden jogosultnak, a csomag átvételekor fel kell mutatnia a személyigazolványát, adott esetben a nyugdíjszelvényét vagy a fogyatékosságát igazoló dokumentumait. Bajnai Botond Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala partnerségben a Felsõ Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal (Magyarország) - aki a pályázatban vezetõ partneri minõségben szerepel - és egyéb támogató partnerekkel közösen, mint a Román Vizek Önkormányzat, Szamos Tisza Vízügyi Igazgatóság, Szat már németi Vízgazdálkodási Szakasz mérnökség és Vetés község Polgármesteri Hivatala, 2011 júliusában elindította a Szamos mentén vízen és kétkeréken - HURO- VELO, HURO/0801/120 címû pályázat munkálatait, melyet az Európai Unió támogat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében. 22 km a román oldalon, 27 km a magyar oldalon A pályázat célja egy 49 km hosszú bicikliút építése Szatmárnémeti és Fehérgyarmat között (22 km a román oldalon, 27 km a magyar oldalon), mely által megerõsítheti és fejlesztheti a határon átnyúló kapcsolatokat, hiszen a pályázat fõ célja a két ország összekapcsolása a Szamos töltésén létrehozott, közérdeket szolgáló bicikliutak által. A két ország 20 települését érintõ lakosai elõtt lehetõség nyílik arra, hogy biciklivel, görkorcsolyával vagy esetenként kerekesszékkel közlekedhessenek. A bicikliutak építése növeli az árvízvédelmi terület biztonságát is, ami ugyancsak az itt élõk érdeke. A pályázat közvetlen kedvezményezettjei elsõsorban a Szamos menti városok és települések lakosai, mivel a beruházás biztosítja a közlekedést a munkahelyek felé, valamint fellendíti a turizmust a két szomszédos ország között. A pályázat összértéke euró, melybõl ,15 euró, azaz 99,19%, uniós alapokból származik és ,85 euró, azaz 0,81 % a partnerek önrésze. A magyarországi szakaszt már átadták Ahogy arról már tudósítottunk, a magyarországi szakaszt már befejezték és november 8-án át is adták. Csengerben került sor az ünnepélyes átadásra, ahova a román rész képviselõit is meghívták. Adrian ªtef, a megyei tanács elnöke beszédében kiemelte a HUROVELO projekt kiemelkedõ jelentõségét úgy a magyar, mint a román kerékpáros fejlesztések között, hiszen ennek köszönhetõen megvalósítható a két ország össze kapcsolása a Szamos töltésén létrehozott, közérdeket szolgáló bicikliutak által. Ugyanakkor Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke támogatását kérte a Nyíregyháza- Szatmárnémeti-Nagybánya gyors - forgalmi út projektjének megva lósítását-, valamint Románia Shengeni-övezethez való csatlakozási folyamatát illetõen. A Magyar Országgyûlés elnöke beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy a kerékpárút új lendületet adhat a helyieknek, hiszen munkahelyeket generálhat, ugyanakkor a helyben boldogulás feltételeit is megteremti. Nem utolsó sorban hozzájárul a térség rejtett kincseinek szélesebb körben való megismertetéséhez. A romániai szakasz átadása még várat magára Nist János szatmárnémeti városi tanácsos azt nyilatkozta lapunknak a témával kapcsolatban, hogy a romániai szakasz átadása még várat magára, mivel technikailag még nincs átnézve, így ameddig az illetékes szakbizottság nem méri fel a terepet, míg ez procedúra meg nem történik, a hivatalos átadásra sem kerülhet sor. Sz. K. M. és B. G. Szabaddá válhat az angol munkaerõpiac is Jövõ év végétõl Angliában is szabadon vállalhatnak munkát a román és bolgár munkavállalók, de megtörténhet, hogy a brit kormány egyéb óvintézkedést vezet be. Hétvégén ugyanis a brit belügyminiszter azt mondta, London több európai fõvárossal is egyeztet, hogy olyan intézkedéseket rendelhessenek el, amelyekkel elkerülhetik a visszaéléseket ezen a területen. Emellett az angliai belügyminiszter attól is tart, hogy a munkakorlátozás feloldásának negatív gazdasági hatása is lesz. Az Európai Unió tagországai 2014 januárjától kötelesek feloldani a munkavállalási korlátozásokat, amelyeket Románia és Bulgária EU-s csatlakozásakor elrendeltek.

5 2012. november 13., kedd Sport Nigériai amatõrökkel játszott az Oli LABDARÚGÁS Egy elõre nem tervezett, alkalmilag jött barátságos mérkõzést játszott tegnap délben a harmadik ligás Szatmárnémeti Olim pia keretének egyik része, amely egy errefelé egzotikumnak számító csapattal mérkõzött. Az ellenfél egy amatõr ni gé - riai együttes volt, melyet Dan Daragiu menedzser elmondása szerint mintegy 3 500, év közötti futballistából verbu vál - tak több válogató után az afrikai ország különbözõ szintû bajnokságaiból. A jelenleg Félixfürdõn edzõtáborozó nigériai alakulat létrehozásának célja, hogy a játékosokra felfigyeljenek az itteni me - nedzserek, edzõk, és esetleg szerzõdést kapjanak a román bajnokság második harmadik vonalában. Az afrikaiak a szatmári elõtt nyolc meccset játszottak második és harmadik ligás együtte sekkel, és hat vereség mellett kétszer gyõztek. Az Olimpia elleni találkozó a vereségek számát gyarapította, a meccs elsõ negyedórájában szembetûnõ volt a nigériai csapat gyors játéka, ez viszont nem párosult a szükséges technikai tudással is, ami néhány esetben a befejezéseknél hiányzott. A felforgatott szatmári együttes már az elsõ negyedóra végén megszerezte a vezetést Lauruk 20 méterrõl leadott lapos szabadrúgásával, és az afrikaiak hamarosan másodszor is kivehették a hálóból a labdát, melyet Molnar egy akrobatikus mozdulattal, sarokkal juttatott oda. A szatmáriak ezt követõen sem csökkentették a lendületet, a harmadik gól egy formás támadásból született meg, Ghiriti beadását Feier átlépte és az érkezõ Dãnilã közelrõl pofozta a hálóba. Ekkor már a nigériai csapat is láthatta, hogy itt sok Szamoskrassó és Óvári tartja vezetõ pozícióját a negyedik ligában LABDARÚGÁS A hét végén a negyedik ligában már a tavaszi idénybõl elõrehozott elsõ fordulót, az ötödik ligában pedig az õszi szezon utolsó elõtti fordulóját rendezték meg. A negyedosztály A csoportjában a szamoskrassói csapat két góllal megnyerte a Pusztadaróc amely eddig egyedüli csapatként verte meg az éllovast elleni rangadót, így magabiztosan vezeti a rangsort. A másik csoportban jóval szorosabb a versenyfutás az élen, ahol a még veretlen óváriak megtartották egypontos elõnyüket a tasnádi alakulattal szemben. A listavezetõ a veretlenség mellett a betonvédelmével is kitûnik a mezõnybõl, hiszen az eddigi 16 mérkõzés során az ellenfelek mindössze négyszer vették be a kapuját. Az ötödik liga A csoportjában nem változott a sorrend a képzeletbeli dobogón, mivel mindhárom együttes nyert. A másik csoportban az elsõ helyen álló Bikszád öt pontra növelte elõnyét, miután az üldözõ Avasújfalu és a Kökényesdi Ugocsa is vereséget szenvedett. Utóbbi a zárófordulóban rangadót vív a bikszádiak ellen, a negyedik ligában még nem dõlt el, hogy a hétvégén lejátsszák-e a tervezett második tavaszi fordulót. IV. Liga, 16. forduló, A csoport: Szatmárudvari Apa 2-3, Szamosdob Avasújváros 0-2, Pálfalva Batiz 0-2, Aranyosmeggyes Avasfelsõfalu 3-0, Szamoskrassó Pusztadaróc 2-0, Lázári Vetés 1-2. A Sárközújlak Mikola mérkõzést elhalasztották, míg a Szat - márzsadány állt. B csoport: Tasnád Kismajtény 5-1, Óvári Kaplony 3-0, Érkávás Bábca 5-4, Piskolt Csomaköz 3-0, Börvely Kálmánd 3-6, Érendréd Szaniszló 3-2, Nagymajtény Mezõpetri 3-2, Csanálos Mezõfény 0-1. keresnivalójuk nem lehet, fõleg, hogy a félidõ végéig még két gólt kaptak. Elõbb Feier lépett ki és senkitõl sem zavartatva gurított el a kapus mellett, majd Ghiriti ugrott ki a leshatárról és szerezte meg az ötödik szatmári találatot. A félidõ végéig Feier még kihagyta a kihagyhatatlant, mikor egy méterrõl az üres kapu mellé gurított. A szünetben félig kicserélõdött az afrikai gárda, amely a fekete mezét is fehérre cserélte, de ez, valamint az sem V. Liga, 12. forduló, A csoport: Domahida Tasnádszántó 3-1, Mezõterem Ákos 2-1, Gencs Szopor 1-0, Bogdánd Erdõd 2-1, Krasznabéltek Hadad 4-0, Királydaróc Decebal 0-2, Tasnád II Marna 7-2. A 13. forduló, vasárnap: Ákos Krasznabéltek, Decebal Az A csoport állása 1. Szamoskrassó Apa Mikola Avasújváros Pusztadaróc Avasfelsõfalu Aranyosmeggyes Batiz Szamosdob Sárközújlak Vetés Szatmárudvari Lázári Szatmárzsadány Pálfalva Az A csoport állása 1. Bogdánd Tasnád II Decebal Tasnádszántó Domahida Mezõterem Marna Hadad Erdõd Gencs Krasznabéltek Ákos Királydaróc Szopor segített a csapaton, hogy a szünetben az egyik játékos, Mozambiw Abdulahim a szögletzászlónál térdelve egy fohászt is elmormolt az égieknek címezve. A második félidõben 20 percig semmi érdemleges nem történt, utána viszont az ismét egyedül kilépõ Feier a hatodik gólt is belõtte, majd Ghiriti is duplázott hasonló helyzetben. A hajrában aztán mégis összejött a becsületgól a nigériaiaknak, miután Idris lövése a kapufa tövét Domahida, Tasnádszántó Bogdánd, Hadad Királydaróc, Marna Gencs, Szopor Tasnád, Erdõd Mezõterem. B csoport: Atletic Szárazberek 1-0, Bikszád Nagytarna 9-0, Szamosdara Avasújfalu 4-1, Egri Kökényesd 3-2, Madarász Szatmárhegy 5-2, Borválaszút IV. Liga V. Liga súrolta, öt perccel a vége elõtt Kingsley lapos szabadrúgása Coman hálójába vágódott. Barátságos mérkõzés: Szatmárnémeti Olimpia Nigériai válogatott 7-1 (Lauruk 15., Molnar 20., Dãnilã 33., Feier 36., 67., Ghiriti 44., 83., illetve Kingsley 85.). Az Olimpia összeállítása: Görbe Moº, Silaghi, Micaº, Lauruk, Ghiriti, Villand, Mureºan M., Molnar, Feier, Dãnilã. Játszott még: Coman, Cozma, Roatiº. Meggyesgombás 1-1. A Vetési Arsenal állt. A következõ forduló, vasárnap: Kökényesd Bikszád, Szatmárhegy Borválaszút, Szárazberek Vetés, Meggyesgombás Szamosdara, Nagy - tarna Madarász, Avasújfalu Atletic. Az Egri áll. A B csoport állása 1. Óvári Tasnád Kálmánd Érkávás Nagymajtény Kaplony Piskolt Mezõfény Érendréd Csanálos Csomaköz Börvely Kismajtény Mezõpetri Bábca Szaniszló A B csoport állása 1. Bikszád Avasújfalu Kökényesd Atletic Vetési A Egri Borválaszút Meggyesgombás Szamosdara Szárazberek Madarász Nagytarna Szatmárhegy SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Rangadót nyert a Fradi LABDARÚGÁS Az élvonalbeli magyar bajnokság hétvégi fordulójának vasárnap esti rang - adóján a Ferencváros az Üllõi úton, az utolsó percben értékesített büntetõvel legyõzte a címvédõ Debrecent, így az éllovas Gyõr elõnye hat pontra nõtt a hajdúsági együttessel és az MTK-val szemben. A Fradi tíz pont hátránnyal az ötödik helyen áll. NB I., 14. forduló: Ferencváros Debrecen 2-1 (Böde 34.., Józsi esbõl, ill. Coulibaly 10.), Videoton Kecskemét 2-0 (Nikolics 64., Mitrovics 87.). A következõ forduló, péntek: Pápa Diósgyõr, Újpest Siófok. Szombat: Gyõr Eger, Debrecen MTK, Kecskemét Paks, Pécs Videoton. Vasárnap: Kaposvár Ferencváros, Honvéd Haladás. A bajnokság állása: 1. Gyõr 31 pont, 2. Debrecen 25 (22-13), 3. MTK 25 (23-17), 4. Videoton 24, 5. Ferencváros 21 (21-18), 6. Honvéd 21 (23-21), 7. Kaposvár 19 (15-18), 8. Diósgyõr 19 (11-15), 9. Pécs 18 (14-15), 10. Kecskemét 18 (17-20), 11. Újpest 17, 12. Haladás 16 (18-15), 13. Paks 16 (18-17), 14. Pápa 16 (13-21), 15. Eger 11, 16. Siófok 6. Az éllovas Steaua tovább menetel LABDARÚGÁS Az elsõligás bajnokság három vasárnap esti mérkõzése után változatlan maradt a listavezetõ Steaua elõnye. Laurenþiu Reghecampf csapata négy góllal nyert Konstancán Gheorghe Hagi fiataljai ellen, és egy góllal gyõzött Brassóban a második Pandurii is, a Cenk alatti meccset követõen le is mondott a hazaiak trénere, Sorin Cîrþu. Nyert a címvédõ CFR is, és a Chiajnán aratott sikerével feljött az ötödik helyre, de a hátránya a Steauával szemben 13 pont. I. Liga, 15. forduló: Chiajna Kolozsvári CFR 1-2 (Panã 56., illetve Rui Pedro 33., Sougou 57.), Brassó Târgu Jiu 0-1 (Lem - naru 88.), Konstancai Viitorul Steaua 0-4 (Chipciu 2., Rusescu 5. tizenegyesbõl, 68., Gardoº 28.). A Kolozsvári U Rapid mérkõzést tegnap este játszották. Messi lehagyta Pelét LABDARÚGÁS Messi megelõzte Pelét, ugyanis a Barcelona argentin futballistája a Mallorca ellen szerzett duplájával 76-ra növelte 2012-es találatainak számát. Amikor Pelé 1958-ban 75 gólt szerzett a válogatottban, valamint a Santos együttesében, kevesen gondolták volna, hogy valaha ezt a re kor dot képes lesz valaki megdönteni. A háromszoros aranylabdás Lionel Messi elõtt immár csak a német Gerd Müller áll, aki világ re kor - derként 85 gólig jutott 1972-ben. Messi a Mallorca ellen kétszer talált be vasárnap, és a második góljával nyug tat ta meg a Barca híveit, hiszen a kis csa pat 3-2-re jött fel 0-3-ról. A nagy rivális Real Madrid 2-1- re nyert a Levante ven dég eként, Ronaldót már a 3. percben földre küldte Navarro. A portugálnak ömlött a vér a felszakadt szemöldökébõl, amit elállítottak és tapasszal láttak el. Ronaldo ezután visszaállt és góllal büntetett, de a második félidõre már nem engedte ki Mourinho, látászavar miatt kellett lecserélni. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Reklám november 13., kedd A POKOL KONYHÁJA Tóthmary kalandjai - 6. rész Egyik szabadnapomon egy számomra érdekes kis csapatot láttam. Valószínûleg egy alapítvány vagy szervezet tagjai lehettek, azonos mintázatú pólót viseltek, és minden egészséges ember egy sérült, mozgáskorlátozott embertársát kísérte. Így sétáltak a tengerpart sétányán és így ültek egy kávézó teraszán. Az egészséges segítette azt, aki nem volt az. Mert kétségbe esünk, ha baj, betegség ér bennünket. De nem köszönjük meg a Jóistennek, ha egészségesek, sikeresek, szerencsések vagyunk, mert ez olyan természetes. Dehogy az! Akkor nem volnának beteg, magányos, tönkre ment emberek. És az kellene, hogy nem csak egy alapítványon belül, hanem a hétköznap részeként, mindenki gondozzon egy virágot, egy fát, egy gazdátlan állatot, egy beteg vagy rászoruló embert. Mert holnap talán mi magunk is rászorulók lehetünk, vagy csak a szeretet koldusai. És akkor kicsit több önbizalommal állhatnánk majd Isten ítélõszéke elõtt is. Persze, most hallom: Na, hogy megokosodott ez is, mióta külföldön van és nem a kábelgyárban nyomja a három váltást, várva, hogy mikor adják a tiketet. Nem felejtettem el és nem is fogom soha, csak ki-kinézek a saját fejembõl. Lassan bezárul ez a szezon is. Kicsit elõbb kezdtünk a jó idõ miatt, de már szeptemberben jelentõsen megcsappant a turisták száma. A nyár mindig a munkáról szól. Na, nem mintha a tél vagy tavasz nem errõl szólna. Párhuzamosan dolgoztam, a hotelben kezdtem reggel fel 8-kor és délután 4 körül végeztem, aztán este 7-re már benn is voltam a japán étterem konyhájában zárásig. Nyáron van munka, ilyenkor kell dolgozni és lehetõleg félretenni valamit télre, amikor az ember örül, ha egyáltalalán dolgozhat. Mióta kinn vagyok, leszámítva az elsõ idõszaknak azt a részét, amikor a hajléktalanok cseppet sem irigyelni való életét éltem vagy két hétig, mindig volt munkám. Mindössze néhány nap, ha akadt két munka között. Nyáron még sok is akad, annyi, hogy idén már átadtam belõle. Aki odateszi magát, azt megkeresik, nem kell kopogtatgasson. Igaz, idõnként a helyiek némelyike nem bírja ki, hogy a kis mérgezõ nyilait ne lõje belénk, román, magyar, bolgár vagy más ide tévedtbe. Merthogy azzal, hogy itt vagyunk, elvettük a munkájukat és levertük a fizetésüket. Ilyenkor csak hallgatni lehet és le nyel - ni. Mert végül is igazuk van. Ha mi nem volnánk itt, hogy elvégezzük a munkát euróért, megcsinálhatnák õk a két - szereséért. Ilyenkor idõnként szeretnék csomagolni és hazamenni innen. Oda, ahová tartozok, ahol szü let tem. De mire? Az árak mege gyez nek az it tenivel, míg a fizetés, de még az is volna valahogy, ha nem volna az ember rég leírva már a 40. éve elõtt. Ilyenkor a drága nagymamám jut eszembe: Te, kislányom csak hallgassál és ne feleseljél, a Jézuska majd mindent elrendez, mert Ő mindenkit szeret Szegénykém, az áldott jó szívével és az Istenbe vetett töretlen hitével ment végig a neki kijelölt úton. Bárcsak az én hitem is ilyen erõs volna. Szeretném elõrebocsátani és többször aláhúzni, hogy amit írok, vagy leírtam az elõ zõkben,azok általam megélt, tapasz - talt, látott dolgok es ha velem egyidõben más is írna ezekrõl, valószínûleg máshogy írna,mert máshogy látná, élné meg. Ittlétem során volt néhány fõnököm. Több - ségük gazdálkodó szüleik által össze kuporgatott pénzbõl és bankkölcsönbõl lett fõnök, mert vett egy kocsmát, csárdát és kiírta, hogy itt õ a fõnök. Közlés ideje: Szatmárnémeti, november 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ ÉSZAK ERDÉLYI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSI RENDSZER ALAPVETŐ FELSZERELÉSEKKEL VALÓ ELLÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSA elnevezésû projekt második beszerzési szakaszának befejezése Az Észak Erdélyi Közösségi Fejlesztési Egyesület, haszonélvezõ minõségben, június 30-án vissza nem térítendõ hitelszerzõdést írt alá az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint közvetítõ hivatallal és a Regionális Operatív Program országos szintjén, menedzserhatósági minõségben, a Regionális és Turisztikai Fejlesztési Minisztériummal, a Regionális Operatív Program keretében. A projekt elsõ szakasza november május 31. között valósult meg, és ennek keretében beszerzésre került 38 speciális mentõjármû, köztük nagy és közepes kapacitású, víz- és hab-funkcióval mûködõ, valamint nukleáris, biológiai, vegyi támadások és sugárzás esetén alkalmazható speciális mentõautók. A projekt második szakasza április október 23. között valósult meg, ennek során 26 mentõautót szereztek be: 1 darab városi mentés és tömegbalesetek során bevethetõ mentõautó, 21 darab B típusú, elsõsegélynyújtó mentõautó, 3 darab C típusú, újraélesztési felszereléssel ellátott mentõautó, egy speciális, mobil-kommunikációs és ellenõrzõrendszerrel felszerelt diszpécserközpont. A mentõautók a következõképpen voltak elosztva az Észak-Nyugati Régió hat Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõségének: Kolozs megye Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége kapott egy városi mentés és tömegbalesetek során bevethetó mentõautót, 4 darab B típusú, elsõsegélynyújtó és 1 darab C típusú, újraélesztési felszereléssel ellátott mentõautót, Bihar megye Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége kapott 3 darab B típusú, elsõsegélynyújtó és 1 darab C típusú, újraélesztési felszereléssel ellátott mentõautót, Szilágy megye Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége kapott 3 darab B típusú, elsõsegélynyújtó mentõautót, Szatmár megye Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége kapott 4 darab B típusú, elsõsegélynyújtó és 1 darab C típusú, újraélesztési felszereléssel ellátott mentõautót, Máramaros megye Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége kapott 4 darab B típusú, elsõsegélynyújtó mentõautót és 1 speciális, mobilkommunikációs és ellenõrzõrendszerrel felszerelt diszpécserközpontot, Beszterce-Naszód megye Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége kapott 3 darab B típusú elsõsegélynyújtó mentõautót. A 21 darab B típusú, elsõsegélynyújtó mentõautóval a Szilágy és Beszterce-Naszód megyei SMURD hatékonysága lett növelve, míg Kolozs és Bihar megyékben lehetõség nyílt a régi, minõségileg már nem a legjobb állapotban lévõ mentõautók lecserélésére, a Szatmár megyei SMURD pedig hozzájutott az elsõ, újraélesztési felszereléssel ellátott mentõautójához. A városi mentés és tömegbalesetek során bevethetõ mentõautók és a speciális, mobil-kommunikációs és ellenõrzõrendszerrel felszerelt diszpécserközpont átadásával lehetõvé vált: egy katasztrófa esetén a sérültek gyors elszállítása a legközelebbi sürgõsségi kórházba, egy központilag irányított mentõakció levezetése a régió bármely területén a helyi önkormányzatok gyors és hatékony döntéshozatali lehetõségeinek megteremtése, országos katasztrófahelyzet esetén az Országos Katasztrófavédelmi Központtal való kapcsolattartás, egyéb, belügyminisztériumi és honvédelmi rendszerekkel való összekapcsolódás, egységes és egyedi intézkedési határozatok kidolgozása érdekében. Várható eredmények a baleset vagy katasztrófa helyszínérõl érkezõ bejelentések esetén: a reakcióidõ csökkentése, vidéki övezetekben 17 percre, városi környezetben 9 percre. A projekt összértéke ,46 lej, melybõl a vissza nem térítendõ támogatásból származó összeg ,53 lej. Az Észak Erdélyi Közösségi Fejlesztési Egyesületnek folyamatban van egy, a sürgõsségi helyzetek során használatos, speciális felszerelések beszerzésére vonatkozó, második projektje is, melynek finanszírozási szerzõdését 2012 júniusában írták alá. Az egyesület a jövõben is szándékszik további, regionális, közhasznú projekteket kezdeményezni és megvalósítani, illetve megszerezni az ezek megvalósításához szükséges finanszírozást. Kapcsolattartó személy: Vákár István Az Észak Erdélyi Közösségi Fejlesztési Egyesület vezetõtanácsának elnöke Telefon: 0264/ Fax: 0264/ Helyi kezdeményezés. Regionális fejlesztés Stâmb Gheorghe projektigazgató Telefon: 0743/088118, 0722/628873, 0264/ Fax: 0264/ Befektetés a jövõbe! A kiválasztott projekt társfinanszírozói: a Regionális Operatív Program és Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Unió. Ezen közlemény tartalma nem képviseli kötelezõen az Európai Unió vagy a Román Kormány hivatalos álláspontját.

7 2012. november 13., kedd Kultúra Az év utolsó találkozóját tartották a könyvtárban A 2012-es év utolsó tanácskozására került sor tegnap délelõtt 10 órától a Szatmár Megyei Könyvtár multimédia termében, ahol a könyvtár vezetõsége és a megye könyvtárosai találkoztak egymással. Kastélynaptár döntõ A Szatmár Megyei Könyvtár és a Romániai Könyvtárosok és Könyvtárak Országos Szövetségének szatmári fiókja a megye könyvtárosai számára évente négy alkalommal szervez módszertani találkozókat, hogy tapasztalatokat és információkat cseréljenek, illetve, hogy különbözõ képzéseken vegyenek részt közösen. Két újonnan megjelent könyv Dan Marius Cosma Cristian Dinstele és Carol C. Koka Szatmár - kronológiai és történelmi hivatkozási pontok mellett, a megvitatásra kerülõ napirendi pontok között szerepelt a Szatmár Megyei Könyvtár éves tevékenysége és idei meg - va lósításai, a Biblionet program lebo nyo - lítása és eredményei, illetve a Romániai Könyvtárosok és Könyvtárak Országos Szövetségének A változó könyvtáraké a jövõ címet viselõ tanácskozásán elhangzott problémák is. A tavalyi évben nagy változásokon ment át a Szatmár Megyei Könyvtár. Négy hosszú év után októberben újra megnyitotta kapuit a korszerûen felújított és újra használatba vehetõ olvasóterem. A Szatmár Megyei Könyvtár olvasó - terme az adományoknak köszönhetõen idén már több, mint 125 ezer könyvével várja az olvasni vágyókat, ebbõl 75 ezer a felnõtt rész le gen és 50 ezer a gyerek részlegen talál ha tó. A Szatmár Megyei Könyvtár 2011-ben csatlakozott a Biblionet - A világ a könyvtárunkban elnevezésû programhoz, ami egy olyan együttmûködés keretében valósult meg, amelynek résztvevõi a Romániai Könyvtárosok és Közkönyv - tárak Országos Szövetsége, az IREX nemzetközi nonprofit alapítvány, vala - A Kastély Erdélyben program kastély - nap tárt ad ki a 2013-as évre, amelynek célja Erdély kulturális örökségének nép - sze rû sítése és vonzóbbá tétele. A KASTÉLY - NAP TÁR 2013 összesen 365 fotót fog tar talmazni, amelyben mindenik nap egy másik kastély fényképét ábrázolja. Elérkezett a fotóverseny döntõje, ahova az 5 kategóriába beküldött nyertes fotók ke rül - tek be. Négy évszak specifikus (tél, ta vasz, nyár, õsz), illetve egy korszak spe cifikus kategória volt, ennek meg fe le lõen még 5 darab fénykép van ver seny ben. A döntõs fotókat a honlapon mint helyi és regionális önkormányzatok, az országos hatóságok és az ország közkönyvtárai. A Biblionet program révén a megye könyvtáraiban új szám - tástechnikai eszközökkel felszerelt ter - meket alakítottak ki, hogy ez által is elõsegítsék az információkhoz való könnyebb hozzáférést. Az eddigiekben már megyénk több, mint 23 tele pü - lésének könyvtára csatlakozott a prog - ramhoz, többek között Nagykárolyban, Tasnádon, Ákoson, Bélteken, Hadadon és Lázáriban is hozzáférhetõvé tették a szolgáltatást. Nehéz év végéhez közeledünk. Ez az esztendõ azonban a legtöbb Szatmár megyei könyvtár számára komoly eredményeket és szakmai elismeréseket hozott tudtuk meg Angela Câmpiantól, a Szatmár Megyei Könyvtár megbízott igazgatójától. lehet meg te kinteni, és ugyanitt szavazni is lehet a ked venc fotóra. A döntõs közön - ség szavazás november között aktuális. A döntõ vég eredmé nyének köz - zé tételére december 1-jén 12 órakor kerül sor. A döntõ nyertes fotójának beküldõje 500 lejes nyereményben részesül. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 Mátészalkai mûvész Nagykárolyban Csizmadia Zoltán, mátészalkai festõmûvész alkotásaiból nyílt tárlat november 11-én, vasárnap délután Nagykárolyban, a Károlyi-kastélyban. A tájképekbõl és csendéletekbõl álló kiállítást Kovács Jenõ, Nagykároly polgármestere nyitotta meg, aki beszédében többek között arra a többéves kapcsolatra is kitért, amelynek során sikerült közelebbrõl is megismerkednie az alkotóval: Tipikus szatmári ember, akinek már szavaiból is kitûnik, hogy környékünkrõl származik, hiszen úgy beszél, úgy gondolkodik, mint mi. Az ilyen kiállítások még közelebb hozzák egymáshoz a két várost, Nagykárolyt és Mátészalkát. Dr. Szászi István, Mátészalka alpolgármestere is jelen volt az eseményen, aki városuk megbecsült alkotójának nevezte a mûvészt, aki több mint egy éve már a város díszpolgári címét is magáénak tudhatja. Csizmadia Zoltán Mátészalkán született 1933-ban. A budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán Fónyi Géza és Bencze László voltak a tanárai, de mesterei közé sorolja Bán Bélát is ban a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola Forradalmi Bizottságának tagja. Tanulmányúton járt Bécsben, Londonban, Párizsban és Itáliában ban a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója vezetõségébe választották ig Budapesten élt, majd Veszprémbe költözött, ahol a város támogatásával gondtalanul dolgozhatott. Éveken át a Magyar Képzõmûvészek Szövetsége Észak-dunántúli Területi Szervezetének Veszprém megyei titkára volt. Még fõiskolás korában megis - merkedett a vásárhelyi mûvészettel. Rendszeresen eljárt a mártélyi alkotótelepre. Festményeivel, kerámia tábláival, grafikáival rendszeresen jelen van a vásárhelyi, a Veszprém megyei, országos és külföldön megrendezett kiállítá - sokon. Fontosabb egyéni kiállításait Budapesten a Mednyánszky Teremben, a Derkovits Teremben, a TV Galériájában, Veszprémben, Nyíregyházán, Balatonfüreden, Tihanyban, Szigligeten, Dürenben, Koppenhágában Hódmezõ - vásárhelyen és Mátészalkán rendezték meg. Elnyerte a Derkovits ösztöndíjat, a Csók István-díjat, az Egry József-díjat, a vásárhelyi Őszi Tárlat díját, a szegedi Nyári Tárlat díját, a Káplár Miklós emlékérmet és díjat. A Magyar képzõ- és Iparmûvészek Szövetségének tagja. A legjobb alföldi hagyományokat sajátos egyéni stílusával ötvözve hozza létre plein air munkamódszerrel készülõ színgazdag tájképeit. A paraszti környezet, a szántóföldek és a tanyák, valamint csendes vízpartok mellett városképeket is fest. Munkáit õrzi a Magyar Nemzeti Galéria, a mátészalkai Szatmári Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a vajai Vay Ádám Múzeum. A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagja. K. E. Az Adj, király, katonát újabb katonákat toboroz A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) idén is megszervezi az Adj, király, katonát! vetélkedõt, amelyre már várják a IV VIII. osztályos szatmári diákok jelentkezését is! A magyar nemzet gyarapodása mindannyiunk közös ügye. A magyar közösség rohamosan fogy nemcsak Erdélyben, hanem az egész Kárpátmedencében. Ennek oka az elköltözések, vegyes házasságok mellett a gyermekvállalási kedv hiánya. Az Áldás, népesség mozgalom ezen a szemléletmódon kíván változtatni. Ehhez a mozgalomhoz csatlakozott a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) is. A MIT 2007-ben elsõ ízben szervezte meg az Adj, király, katonát! vetélkedõ-sorozatot, amely nagy sikernek örvendett úgy a pedagógusok, mint a gyerekek körében. A vetélkedõ népszerûsége évrõl évre nõ, ez kitûnik a résztvevõk létszámából is, ami ebben az évben már a háromezres létszámot is meghaladta. E vetélkedõ célja a fiatalok körében a család szerepének és a gyermekvállalás felelõsségének hangsúlyozása, valamint egy egészséges nemzettudat kialakítása. A verseny a IV VIII. osztályos tanulókat célozza meg. Az említett korosztály (10 15 évesek) képezi azt a réteget, mely a kamaszkor küszöbén, annak az elején, egy még alakítható életés világszemléletet feltételez. A vetélkedõ menete a következõ: A bejelentkezések után minden gyerek kap egy füzetet (ingyen), amiben különféle irodalmi mûvek: mesék, versek, verses mesék, stb. szerepelnek. A füzet tartalmának elolvasása után kerül sor a helyi vetélkedõre. A vetélkedõn a gyerekek csoportokban fognak versenyezni. A csoportok a vetélkedõ napján véletlenszerûen alakulnak meg. Tehát nem csoportokkal kell bejelentkezni, hanem egyénenként! Minden helyi szakaszból a nyertes csoport tovább jut az elõdöntõre, majd onnan a mindent eldöntõre. Az elõdöntõre, és a döntõre ugyan abból a füzetbõl kell készülni, még alaposabban, még komolyabban. A helyi vetélkedõn jó eredményeket elérõ versenyzõk könyv és egyéb jutalmakat kapnak. Az elõdöntõn résztvevõ gyerekek egy Székelyföldön megszervezett Hun tábort nyerhetnek. Természetesen a táborozás mellett más jutalmakban is részesülnek. Az eddigi visszajelzésekbõl kiderült, hogy már az élményekért, a hangulatért is érdemes eljönni, részt venni a vetélkedõn. A vetélkedõrõl még azt kell tudni, hogy módszereiben, kivitelezésében eltér a megszokott iskolai versenyektõl. A célunk az ismeretek felmérése mellett, a jó hangulat, az, hogy a gyerekek élményekkel térjenek haza. A vetélkedõ módszerei közül hadd emeljek ki egyet. A televízióból népszerû Legyen ön is milliomos mintájára a versenyben is szerepel, a Legyen ön is nagycsaládos versenyszám. Természetesen a füzet anyaga tartalmazza a válaszokat. Sõt segítséget is igénybe lehet venni. A helyi vetélkedõk listája folyamatosan, naponta bõvül. Ha valaki kedvet kap tanárként, lelkipásztorként, civil szer - vezetben dolgozóként, polgármester - ként vagy egyszerûen népünk jövõje iránt elkötelezett emberként a vetélkedõ szervezésére, akkor megkérem, hogy vegye fel velem a kapcsolatot a yahoo.com címen. Ha valaki az V VIII. osztályosok közül szeretne be kapcsolódni a vetélkedõ sorozatba, akkor írjon az elõbbi címre és eligazítást kap arról, hogy hogyan tud bekapcsolódni a településéhez legközelebb esõ helyi vetélkedõbe. B. K.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 13., kedd Kos Könnyen túlbecsüli erejét, így elkerülhetetlenül érik kisebb érzelmi csalódások. Ne akarjon mindenben, mindig a legjobb lenni! Bika Hivatásában komoly elismerésre számíthat ma, ugyanis ötletei nagy sikert aratnak. Ezzel nem csak közvetlen fõnökei figyelnek fel Önre. Ikrek Önnek megvan az a képessége, hogy gyorsan igazodik környezete feltételeihez és mindig képes az Ön számára legjobbat kihozni ezekbõl. Rák Olyan, mintha bizonyos tulajdonságait nem lenne hajlandó megélni, mintha minden áron el akarná rejteni õket. Ezek nélkül pedig nem lesz teljes az élete! Oroszlán Most egyszerûen nincs kedve szembesülni az élet negatív aspektusaival. Mindent rózsaszín szemüvegen keresztül lát, nem hajlandó küzdeni. Szûz Némi kerülõvel könnye - dén célt ér ott, ahol korábban kudarcot vallott. Partnere késõbb nagyon hálás lesz, amiért ilyen diplomatikus volt. Mérleg Becsvágya és a körülmények szerencsés alakulása rendkívüli teljesítményekre késztetik. Ennek ellenére ne siettessen semmit! Skorpió A pénzügyi világban akkor boldogulhat, ha nem csak bátorságát, de intuícióját is használni tudja. Merjen ráérezni a jó lehetõségekre! Sudoku Párperces Petõfi versei Vízszintes: 1. A költemény címének elsõ része (zárt betûk: B, R). 8. Azonos betûk. 9. Mézga Géza felesége. 10. Jövendõmondó. 11. Kiejtett mássalhangzó. 12. Libahang. 14. Feddõ. 16. Repülõ csészealj. 18. Ima vége. Függõleges: 2. Létezik. 3. Ipa. 4. Hadihajó. 5. Fél gubó! 7. Étel. 7. Olasz nõi név. 8. A költemény címének második része (zárt betûk: E, J, B). 13. Áruforgalmi adó. 15. Fohász. 17. Orosz folyó. Debreczeni Éva Részeg horda tombolt Indiában Ötven vadon élõ elefánt rohant le részegen egy falut, miután benyakaltak 18 konténernyi alkoholos italt. Az elefántok több házat, egy boltot és nagy területnyi gabonaföldet romboltak szét egy észak-indiai településen, miután 500 liternyit felszippantottak egy tradicionális indiai italból. Az állatok egy illegális szeszfõzde készletét fogyasztották el. Miután kiürültek a tartályok, a horda dühödten indult új alkoholforrást keresni és feldúlták a falut. A rendõrség a lakosok segítségével végül a helyi folyóhoz terelte a dorbézoló sereget. Pokoli másnaposak Humor Egy autós megy az országúton, meg - lát egy prostit az út szélén, hirtelen fékez egy nagyot és megkérdi a prostit. Helló szivi! Mit tudnál ért csinálni? Erre lazán mondja a prosti: akármit szépfiú. Oké szivi, gyere ülj be az autóba, megyünk betonozni! * Fia született a szegény székelynek. Nagy örömében végigszalad a falun, mindenkit meghív, jöjjenek el megnézni a gyereket. Aztán ha jöttök, csak rúgjátok be a kaput nyugodtan teszi hozzá. Már miért kellene berúgnunk a kaput? csodálkozik valaki Nincsen rajta kilincs? Hogyne volna. De csak nem fogtok üres kézzel jönni! Ige Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színrõl színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem. (1Kor 13,12) lesznek szegények, nyilatkozta egy együttérzõ rendõr, aki szerint nem az elefántok tehetnek arról, hogy élõhelyük közelében illegális szeszgyártás folyik. Görénytámadás A 86 éves Florance Taylor épp mozgássegítõ kisautójával ment vásárolni, amikor egy bevadult vadászgörény megtámadta. Az állat felugrott a kocsira, és bár az ijedt nyugdíjas megpróbálta elhessegetni, inkább belemélyesztette a fogait a bokájába és ott maradt. A görény perceken át harapdálta a sokkolt aszszonyt, aki végül addig ütötte támadója fejét a botjával, amíg az végül elmenekült. Olyan volt, mint egy horrorfilm mesélte Florance. Hiába ütöttem meg a botommal, még perceken át rajtam lógott. Az idõs nõ végül a rendõrségen is feljelentést tett, ám a hatóság érthetõ módon nem indított eljárást. A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT novemberi mûsorterve 14-én, szerdán 10 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 18 órakor - Világjobbítók - Harag György bérlet 15-én, csütörtökön 19 órakor - Világjobbítók - Nagyvárad Nyilas Többen kifogásolják most szakmai módszereit. Elcsendesítheti a viharokat, ha lényegtelen dolgokban engedékenynek mutat - kozik. Bak Álljon ki határozottan az érdekeiért! Legyen vele tisztában, hogy mennyire értékes a munkája és érje el, hogy meg is fizessék érte! Vízöntõ Semmi sem veszi el annyira a kedvét, mintha azt látja, hogy valaki unatkozik Ön mellett. Ez azt jelenti, hogy nem azonos az érdeklõdési körük. Halak Ha mindig, mindenben alkalmazkodik partneréhez, egy idõ után provokálni fogja Önt, hogy felébressze Önben a harci kedvet és kiálljon saját érdekei mellett. Haltestõröket hívnak a bajba jutott korallok A mérgezõ algától fenyegetett korallok kémiai segélykiáltást hallatnak, hogy magukhoz hívják azokat a halakat, amelyek elfogyasztják a veszélyt jelentõ támadókat. Mark Hay, a vizsgálat vezetõje szerint, amikor az Acropora nasuta korallok kapcsolatba kerülnek a mérgezõ Chlorodesmis fastigiata algával, olyan vegyületet bocsátanak ki, mely elõhívja géb testõreiket, azokat az apró halakat, melyek a korall réseiben és repedéseiben élnek. A kutató és kollégája, Danielle Dixson kiderítette, hogy a gébeket már néhány perccel az algával való kontaktus után hívja a korall. A Fidzsi környéki vizekben vizsgálódva a csapat megfigyelte, hogy a rezidens gébekkel rendelkezõ koralloknál három nap elteltével 30 százalékkal csökkent az algák mennyisége, míg a kontrollkoralloknál ugyanezen idõszak alatt nem történt változás. A halak gyomortartalma azt mutatta, hogy a Gobiodon histrio gébfaj elfogyasztotta az algát, míg a másik faj (Paragobiodon echinocephalus) csak visszanyeste. A G. histrio a jelek szerint profitál az alga elfogyasztásából, mivel így mérgezõbbé válik a ragadozók számára. A kutatók vizsgálatát a Science folyóirat közölte. Annak tesztelésére, hogy a korallok aktívan kérnek-e segítséget lakosaiktól, a két kutató a gébeket különféle helyszínekrõl begyûjtött vizekbe helyezte. A tengeri alga környékérõl begyûjtött víz nem váltott ki reakciót a két gébfajból. Azonban az ama helyszínekrõl származó víz, ahol a hínár kapcsolatba került a korallal, 20 korallkolónia gébjeit arra késztette, hogy a forrás irányába induljanak. Amikor a kísérletet rokon korallfajokkal is elvégezték, nem mutattak ki reakciót a halaknál. A korallok egyéb lakosai már nem szerepeltek ilyen jól az õrzésben. A vegyületnek kitett korallsügérek 48 órán belül elhagyták korallotthonukat, míg mindkét gébfaj elõjött és megnyeste az algákat. Bár a kutatók nem tudják kizárni annak lehetõségét, hogy a halak csak egy olyan vegyületet érzékelnek, melyet a korall bármely stressztényezõ hatására kibocsáthat, Hay szerint a bizonyítékok azt mutatják, hogy olyan jelzésrõl van szó, melyet a korall kifejezetten a gébeknek küld. A gébek gyakran egész életüket ugyanazon korallkolóniában töltik. Hay a hangyák és az akáciák közötti kapcsolatot hozta fel analógiaként. Ebben az esetben a növények élõhelyet nyújtanak a rovaroknak, melyek cserébe megvédik õket. Számos más szárazföldi növényrõl is ismeretes, hogy amikor kártevõk támadják meg, olyan jelzéseket bocsát ki, amelyek vonzzák a növényevõk ragadozóit. A kutatók szerint természetesen még több vizsgálatra van szükség, mire betekintést nyernek abba, hogyan is mûködik ez a gébeket riasztó kémia. Thomas Breithaupt brit szakember szerint, a kémiai jelzések nagyon fontosak a vízi ökoszisztémákban, azonabn ez a terület relatíve feltérképezetlen. A szárazföldi rendszerekhez viszonyítva igen keveset tudunk a vízi környezetekben ilyen interakciókat szabályozó vegyületekrõl. A két kutató nagyszerû munkát végzett annak bemutatására, milyen fontosak is ezek a vegyületek. Ez egyike azoknak a példáknak, amikor érdekes betekintést nyerünk egy korallzátony ökológiájába.

9 2012. november 13., kedd Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Jókívánság Dabolcra,VÁSZKA ERIK LÓRÁNDNAK, 21. születésnapja alkalmából jó egészséget, erõt kívánnak szülei, testvérei, sógornõje és mamái. E szép nap alkalmából köszöntünk téged, / Adjon a Jóisten sok-sok boldog évet. / Mindazok, akik téged nagyon szeretnek, / Sok ilyen szép napot kívánnak neked. Portugáliába, VÁSZKA ERIK LÓRÁNDNAK, születésnapja alkalmából erõt, egészséget, hosszú, boldog életet kíván testvére, Norbert. Túrterebesre, BREG MIHÁLYNAK és feleségének, 37. házassági évfordulójuk alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánnak szeretõ gyermekeik: lányuk, Magdus, vejük, Janika, unokájuk, Dávidka, fiuk, Misi, menyük, Margaréta, unokáik: Misike és a pici Sanyika. Túrterebesre, BREG MIHÁLYNAK és feleségének, VIRLICS JOLÁNNAK, 37. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván lányuk, Gyöngyi és barátja, Sanyi. Akit párodul melléd rendelt az ég, Becsüld meg, szorítsd meg kezét, És ha minden álmod valósággá válik, Akkor se feledd el, légy hû mindhalálig. (Madách Imre) Ingatlaneladás Eladó háromszobás földszinti blokklakás a 16-os lakónegyedben, felújítva, hõközponttal ellátva. Irányár: euró. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Erdõdön, a Gyûrûsi út mellett borospince és egy pianínó. Telefon: Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Eladó 1 ha 15 ár föld a Nagy Réten (Râtu Mare). Telefon: Eladó Nagypeleskén azonnal beköltözhetõ családi ház, 50 ár telek, csere is érdekel. Telefon: Eladó ház Sándorhomokon, a 263. szám alatt. Telefon: Eladó Lázáriban 5 ha szántóföld, Szatmárhegye 5 ha legelõ, a Csonkáserdõ mellett két 20 áras belterület és 1 ha tölgyerdõ a Virágosban. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Páskándi Géza utcában építkezésre alkalmas telekhely, két bejárattal. Telefon: Eladó Vetésben, a falu közepén, a 207. szám alatt 35 ár, építkezésre alkalmas telek, egy darabban, rendezett papírokkal, vagy felparcellázható egy 14 és egy 21 ár telekre, 700 ár/euró, alkudható. Telefon: Eladó Vetésben, a Bardy Rt.-vel szemben 43 ár, építkezésre alkalmas telek, rendezett papírokkal, mindkét vége közel a fõúthoz, 500 euró/ár. Telefon: Eladó Szárazberken kétszobás, konyhás ház, 30 ár telken. Telefon: Eladó építkezésre alkalmas 17 ár telek Gencsen, a falu közepén, a halastóval szemben. Telefon: Eladó Mikolában, a vasútállomás környékén ház, építkezési lehetõséggel. Telefon: , Eladó Kökényesden, a Kisvégen ház. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Vécsey-kastély parkjában, a Bányai úton kétszobás, földszinti, bútorozott lakás, központi fûtéssel, termopán ablakokkal, csempével, padlócsempével és garázzsal. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár szõlõskert, kis házzal, szõlõtermesztéshez és borászathoz való kellékekkel. Irányár: 7000 euró. Telefon: Eladó ház Kálmándon, a 329. házszám alatt, 2 szoba, konyha, kamra, ebédlõ, áram és víz bevezetve, egy melléképület és 4 ár kert. Érdeklõdni, Kálmándon a 370. házszám alatt vagy a es telefonszámon lehet. Eladó 1 ha szõlõ és 30 ár gyümölcsös Erdõdön, a Csiribércen, aszfaltozott út mellett, (vízvezeték). Telefon: Eladó Halmiban kétszobás blokklakás: Állomás utca B/2, 5-ös apartman. Telefon: Eladó Alsószoporon, az Új utca 7. szám alatt háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, 1500 négyzetméter területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a 224. szám alatt 24 ár telken négyszobás ház melléképületekkel, gyümölcsössel, valamint 4 hektár szántóföld. Telefon: , Eladó sürgõsen Sándorhomokon egy új, kertes ház. Telefon: Eladó Királydarócon új, 104 négyzetméteres ház és két, felújított apartman, társasházban. Telefon: Eladó Erdõdhegyen, a 90. szám alatt 10 ár belterület építkezési lehetõséggel, 14 m utcafronttal. Telefon: , Eladó Vetésen a Fõutcán, a 312-es szám alatt kétszobás ház, 14 ár telekkel. Telefon: Eladó kertes ház Géresen. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Rosu Companyval szemben, a benzinkút oldalán 1,30 ha belterület, 60 m utcafronttal, akár építkezésre is alkalmas. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Polgármestertetõn, 25 ár telekhely. Telefon: Eladó Pusztadarócon egy 7,5 egy 14 és egy 7 ár telek. Érdeklõdni a 380-as szám alatt vagy a Eladó 2006-os, téglaház Lázáriban, euróért, alkudható. Telefon: Eladó Kaplonyban, az 585. szám alatti ház. Telefon: Eladó Mikolában, az Akác utcában ház, 30 m utcafronttal, 2 ha földdel. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a központban, 59 ár gyümölcsös, 41 m utcafronttal, köves úttal. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a központban, az Apostol utca 15. szám alatt családi ház, 30 m utcafronttal, melléképületekkel, bevezetett villannyal, vízzel, 48 ár földdel. Telefon: , Eladó Szatmárhegyen, a Nagyhegyen, csendes, szép helyen, ház 20 ár földdel és 5 ár szõlõvel. Telefon: , Eladó Nagypeleskén, a fõút végén, csendes, nyugodt helyen, dupla telken kétszobás, konyhás, kamrás, elõszobás ház, nagy udvarral és nagy kerttel. Telefon: Eladó Mezõteremen, a Vezendi utca 202. szám alatti háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, melléképületekkel, 97 ár területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a központban 14 ár házhely. Telefon: Eladó U 650-es traktor, eke és tárcsa. Telefon: Eladó 1995-ös, 1,6 benzines, sérült Ford Escort, motor és kapcsolószekrény kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó kínai traktor. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,515 eladás 4,525 USA-dollár vétel 3,560 eladás 3, forint vétel 1,595 eladás 1,605 Gépjármû Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 13., kedd Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladó tehén és malac Gencsen. Telefon: Eladók számítógépek, Pentium 4, monitorok, laptopok. Telefon: Eladók kg-os hízók, Bianka fehér- és vörösbor és kukorica, Csanáloson. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, alig használt kéményes gázkonvektor a 14-es lakónegyedben. Telefon: Eladó Szamosdarán disznó. Telefon: Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó fehér- és vörösbor. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó régi típusú, fekete étkezõ és világos hálószoba bútor. Telefon: , Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. november 13., kedd Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladó Börvelyben hófehér menyasszonyi ruha moletteknek. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladók: díszcserjék, smaragdtuják, sövénytuják, 25 féle virágzó és örökzöld díszcserje. Helyben megtekinthetõ, kiválasztható. Beültetést, tanácsadást is vállalok. Szatmárhegy, telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla A SZATMÁRI KERESKEDELMI, IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAMARA meghívja Önt, hogy vegyen részt a megye legrangosabb gazdasági eseményén. SZATMÁR MEGYEI CÉGEK 2012-es TOPLISTÁJA Mioriþa vendéglõ november 16. Érdeklõdni a Kereskedelmi, Iapri és Mezõgazdasági Kamara székhelyén, a Decebal utca 4. szám alatt, illetve a 0261/ es és a 0361/ as telefonszámokon lehet. (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Vásárolok nagy tételben fehér csíkos napraforgómagot. Telefon: Bérbeadás Kiadó külön bejáratú szoba diáknak. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország-Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb Keresem a kapcsolatot olyan személlyel, aki vastagbélmûtéten esett át. Telefon: (csütörtök- szombat- keddcsütörtök szombat). Hentest keresek december 8-i disznóvágásra, Szatmárnémetibe. Telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes Részvétnyilvánítás Megemlékezés televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Gépzene különbözõ rendezvényekre. Telefon: Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Fiatal házaspár ház és kert gondozását vállalja ott lakás ellenében, falun. Telefon: Gyümölcsfametszést vállalok. Telefon: Háznál javítok hûtõszekrényt, garanciával. Telefon: Idõsgondozást vállalok Németországban. Telefon: Álláshirdetés Állásajánlat A színház technikai alapismeretekkel, ritmusérzékkel rendelkezõ munkatársat keres hangtechnikusi állás betöltésére. Amit kínálunk: tisztességes bérezés, csapatmunkára alkalmas feltételek, kielégítõ technikai felszereltség, rugalmas munkaidõ, betanulási lehetõség, jó munkaközösségi hangulat. Jelentkezni hétköznap 10 és 15 óra között a es telefonszámon lehet. Őszinte részvétünket fejezzük ki Balogh Miklós családjának a szeretett feleség, édesanya, nagymama, BALOGH MIKLÓSNÉ, volt óvári lakos elvesztése miatt érzett fájdalmában. Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt idõ arra, el kellett indulni. / Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett, / Így búcsú nélkül kellett elválnom tõletek. / A fejfa tövében édes a nyugalom, / Ott enyhül minden kín és fájdalom. / Drága szeretteim, õrizzétek meg emlékemet. / Úgy szerettem volna még élni köztetek, / De a sors kegyetlen volt és nem engedte meg nekem. / Küzdöttem volna, de erõm már nem engedett, / Drága szeretteim, Isten veletek. Balogh Sándor és családja Szomorú szívvel emlékezünk arra a tizenegy évvel ezelõtti szomorú napra, amikor tragikus hirtelenséggel elvesztettük drága, imádott testvérünket, a sárközújlaki születésû, szatmári lakost, DRÁGOS JÁNOS (JANCSI) Lapterjesztõt keresünk Béltekre és Lázáriba. Telefon: mentõsofõrt. Jóságodat, kedvességedet, kellemes, csengõ hangodat, szeretetedet soha nem feledjük. Emléked örökké õrizni fogjuk. Húga, Emmuska, unokaöccse, Lóránd, öccse, Gyuszi és családja Bánatos szívvel emlékezünk a szomorú vasárnapra, amikor BALOGH KATALIN, volt óvári lakos örökre eltávozott. Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt idõ arra, el kellett indulni. / Búcsúztam volna tõletek, / de erõm nem engedett, / Így búcsú nélkül kellett elválnom tõletek. / A fejfa tövében édes a nyugalom, / Ott enyhül meg minden kín és fájdalom. / Drága szeretteim, õrizzétek meg emlékemet. / Úgy szerettem volna még élni köztetek, / De a sors kegyetlen volt, és nem engedte meg nekem. / Küzdöttem volna de erõm már nem engedett, / Drága szeretteim, Isten veletek. Emlékedet örökké megõrizzük. A gyászoló család

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 13., kedd Várostörténeti kiállítás a múzeumban A helytörténet iránt érdeklõdõk számára igazi csemegét jelent a Szatmár Megyei Múzeum központi épületében tegnap délben megnyílt, a város múltbéli arcát feltáró tárlat, amely mindeddig ismeretlen képi források segítségével mutatja be az érdeklõdõk számára a régi város képét. Szatmárnémeti története hosszú múltra tekint vissza, mégis a modern város egészen késõn, a középkor és az újkor fordulóján született. A török elleni háborúk, valamint a kuruc-labanc harcok nyomán csaknem teljes egészében elpusztultak a település középkori eredetû épületei, az újjászületés kezdetét pedig a két ikerváros, Szatmár és Németi egyesülése jelentette 1712-ben. Az egyesülés idén ünnepelt 300. évfordulójának kapcsán nyílt tegnap déli 2 órától a Szatmár Megyei Múzeum földszinti kiállítótermeiben egy idõszaki kiállítás, amely az újkori városfejlõdés kezdeteit bemutató, kutatók által frissen feltárt történeti és térképészeti forrásokból áll össze. A kiállításon bemutatásra került egy térképsorozat, amely a természeti környezetet és a Szamos folyót ábrázolja a 18. és a 19. század fordulójáról. A város középkori topográfiája és a mai utcahálózat összefüggései Burai Béla tanár által készített térképen láthatók, míg a középkori és a koraújkori városképet a 16. és 17. századi metszetek illusztrálják. Két 1803-ban készült térkép mutatja be a várost közel egy évszázaddal a vár lerombolása után, amikor már az 1711-es szatmári békét követõen elvesztette katonai szerepét, és az erõdítmény helyét lassanként polgári épületek foglalták el. Látható rajtuk a Doboló-domb, vagy ahogy késõbb nevezték, a Vár-domb, mellette az egykori jezsuita rendház, késõbb az elsõ püspöki rezidencia épülettömbje, az 1860-as években elbontott Nepomuki Szent János kápolna, az egykori Sóhivatal épületei és a tisztviselõk házai, valamint a barokk plébánia templom épülete (a Székesegyház helyén). A tárlaton megtekinthetõ Szatmárnémeti város pecsétnyomója is a 19. századból, a Szatmárnémeti szabad királyi város címerének bõvítése 1842-bõl, az Ecsedi lápot és a Szamos folyót ábrázoló térkép ból, a Szamos-híd tervét ábrázoló kép 1795-bõl és 1823-ból is. A tárlatot Liviu Marta, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatója nyitotta meg, ezt követte Eugeniu Avram prefektus köszöntõje, aki elmondta, hogy többek között azért is fontos ez a kiállítás, mert az érdeklõdõk megismerkedhetnek Szatmárnémeti múltjával: Aki nem ismeri a múltat, annak hogyan is lehetne jövõje?! mondta a prefektus, aki után Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, dr. Dorel Coica, Szatmárnémeti polgármestere és George Vulturescu, a Kulturális és Nemzeti Örökségvédelmi Igazgatóság vezetõje is gratulált a kiállításhoz. A köszöntõket követõen Szõcs Péter Levente, a Szatmár Megyei Múzeum igazgató-helyettese, a kiállítás fõszervezõje ismertette a kiállított anyagokhoz kapcsolódó történelmi hátteret. Az eseményen számos politikai és közéleti személyiség is tiszteletét tette, jelen volt Erdei D. István, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének parla men ti képviselõjelöltje, Kereskényi Gábor, az RMDSZ szatmárnémeti szervezetének elnöke, parlamenti képviselõjelölt, Nits János, az RMDSZ városi tanácsosa, az urbanisztikai és területrendezési szakbizottság elnöke, Musznay Árpád újságíró, az EMKE OE tagja és Décsei Miklós, a Szatmári Zsidó Hitközség elnöke is. Kovács Eszter Indokolatlanul ne nyúljunk antibiotikumhoz Az európai emberek egészségét egy egyre szaporodó jelenség fenyegeti: a baktériumok, amelyek gyakori és életet veszélyeztetõ betegségeket okoznak, egyre inkább rezisztenssé válnak az antibiotikumokkal szemben. Ennek oka az antibiotikumok széles körû használata és gyakran helytelen alkalmazása. Az egyik legáltalánosabb téves elképzelés, hogy az antibiotikumok vírusok ellen is hatásosak. Szakemberek szerint viszont a gyógyszerek indokolatlan használata mellék ha tá - sokat eredményez, így például rosszat tesz a gyomornak, vesekárosodást okozhat és nem megfelelõ adagolás mellett rengeteg szövõdményt vonhat maga után. Romániában ha kell, ha nem, antibiotikumhoz nyúlunk Egy korában készült felmérésbõl kiderül, a romániaiak sem jobbak az átlagnál, sõt, itt fogy el a legtöbb antibiotikum évente. A lakosság közel fele szedett antibiotikumokat legalább egy alkalommal az elmúlt hat hónap során, 23 százalékuk pedig az elmúlt egy hónapban. A legtöbben, 21 százalékuk megfázás miatt használt antibiotikumokat, 18 százalékuk fogfájás és gyulladás miatt, hét százalékuk pedig torokfájás ellen szedett gyógyszereket. Nem kevesen vannak azonban közöttük olyanok, akik orvosi vény nélkül próbálták antibiotikumokkal kúrálni magukat. Új, hatékony antibiotikumok nélkül, ugyanakkor fokozódó rezisztencia mellett a társadalom visszatérhet az antibiotikumok elõtti korszak helyzetébe, amikor egy tüdõgyulladás megölheti a gyerekeket, vagy hiába küzdünk egy agyhártyagyulladással. Az indokolatlan antibiotikumos kezelések ellen már régóta próbálják figyelmeztetni a lakosságot a Szatmár megyei orvosok is. Dr. Láng László család - or vos, a Szatmári Háziorvosok Szövetsé - gé nek alelnöke több alkalommal is elmondta lapunknak, hogy például megfázásos tünetek, vagy bármilyen gyulladás esetében sem szabad antibiotikumokhoz nyúlni. Mielõtt bármilyen gyógy szert is alkalmaznánk, fel kell keresni a háziorvosunkat. A rendszeres antibiotikum-adagolástól a baktériumok rezisztenciára tesznek szert, és már nem fognak reagálni a szokványos antibiotikumokra. Adott esetben elõfordulhat az, hogy a legerõsebb antibiotikumokra sem lesznek érzékenyek. Hogyan hatnak az antibiotikumok? Amikor antibiotikumot szedünk, az a véráram útján mindenhová eljut a testünkben. A támadó baktériumokra sokféle módon hatnak, amely a kórokozó pusztulásához vezet. Bizonyos esetekben az antibiotikum leállítja a baktérium fehérjeszintézisét, máskor károsítja a mikroorganizmus sejtfalát vagy egyéb részét, megakadályozza a további sza - porodását. E folyamat végeredménye ként a kórokozó nem veszélyezteti tovább az egészségünket. Néhány nap elteltével a fertõzés és vele a tünetek is elmúlnak. Attól függõen, milyen sokféle baktériumra hatnak, az antibiotikumok két nagy csoportba sorolhatók. Az elsõ a szûk spektrumú antibiotikumok csoportja. Ezek (pl. a penicillin) csak néhány baktériumtörzsre hatnak. A másik kategóriába a széles spektrumú antibiotikumok tartoznak. Ezek (pl. az ampicilin és az amoxicilin) sok különbözõ baktériumot képesek megölni, amelyek a legkülönfélébb betegségeket okozzák az aknétól az arcüreggyulladásig. Az antibiotikumokat széleskörûen alkalmazzák. Nélkülük nem lehetne legyõzni az olyan halálos betegségeket, mint a tüdõgyulladás, a kólibaktérium okozta fertõzések, a torokgyulladás és a vérmérgezés. Csak orvosi javallatra szabad szedni Nem szabad tehát figyelmen kívül hagyni, hogy csak a bakteriális fertõzések gyógyíthatók antibiotikummal. A vírusfertõzések, mint a megfázás és az influenza, nem reagálnak rájuk. Ne szedjünk orvosi konzultáció nélkül antibiotikumot a fertõzések megelõzése érdekében. Ha pedig a szakember felírta, a tünetek azonban az antibiotikumos kúra ellenére még napok múlva sem kezdenek el javulni, forduljunk azonnal orvoshoz. B. K. Napi menü Paszulyleves Tejfölös csirkecomb natúrburgonyával Ultimátumot adott a polgármester Huszonnégy órás haladékot kapott a polgármestertõl az a párt, amely már a választási kampány elsõ napján megsértette a törvényeket, hogy takarítsa el az illegálisan kihelyezett választási plakátjait. Szatmárnémeti elsõ embere komoly büntetéseket helyezett kilátásba és felszólította valamennyi politikai pártot a kampányt érintõ törvények betartására. Alig négy napja kezdõdött el az õszi parlamenti választásokat megelõzõ kampány Romániában, Szatmárnémeti - ben máris komoly törvénysértéssel kell szembenéznie a polgármesteri hivatalnak. Hétfõ reggeli sajtótájékoztatóján a polgármester felszólította a PP-DD pártot, hogy huszonnégy órán belül takarítsa el az illegálisan, fákra és a közvilágítást szolgáló oszlopokra kihelyezett plakátjaikat. Ezennel fel szeretném hívni valamennyi párt figyelmét, hogy plakátjaikat csak azokra a helyekre helyezhetik ki, amelyeket elõzetesen a polgármesteri hivatal erre a célra kijelölt, mondta, leszögezve: az ultimátum figyelmen kívül hagyása esetén az illetõ párt és a többiek is, amelyek a következõ idõszakban nem az erre kijelölt, 19 helyen plakátoznak vagy helyeznek el bannereket, komoly szankciókra számíthatnak. A plakátok meg nem engedett helyre való kihelyezés esetén 600 és lej közötti büntetést szabható ki, vette át a szót Florin Gazdac, a Szatmárnémeti Helyi Rendõrség vezetõje. Ugyanekkora büntetésre számíthat az a meg nem nevezett szatmárnémeti taxitársaság, amely az egyik párt plakátjait ragasztotta gépkocsijaira, illetve fennáll annak a veszélye is, hogy megvonják mûködési engedélyét. A törvény világosan kimondja, hogy a taxitársaságok semmiféle politikai tevékenységet nem folytathatnak, tehát plakátokat sem ragaszthatnak ki, jelentette ki Gazdac. Ezzel szemben, tette hozzá, a tömegközlekedést lebonyolító társaság autóbuszaira legálisan kerülhetnek ki a hirdetések. És legálisan plakátozhatja ki bárki saját magántulajdonát belátása szerint - beleértve ebbe személygépkocsiját is. Amennyiben a taxitársaság huszonnégy órán belül nem távolítja el a hirdetést, felfüggesztjük a mûködési engedélyét. A nevezett párttal pedig a bírság mellett a takarítási díjat is kifizettetjük, ha végül a városnak kell leszednie a plakátokat, jelentette ki határozottan a polgármester. Sz. K. M.

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje 2011 január 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Give nincs Elkészült értékelve a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Mérték Give Elkészült a Labdarúgó

Részletesebben

ÉRENDRÉD KÖZSÉG 2015-ÖS ÉVI GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

ÉRENDRÉD KÖZSÉG 2015-ÖS ÉVI GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA ÉRENDRÉD KÖZSÉG Függelék az 4 / 2015-ös számú Helyi Tanácsi Határozathoz ÉRENDRÉD KÖZSÉG 2015-ÖS ÉVI GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Sorsz ám A finanszírozás forrásai program (és intézkedés)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 4. szám Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. Csapataink, játékosaink

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Díjazzák a kiváló diákokat

Díjazzák a kiváló diákokat VI. évf. 21. szám 2016. november 14. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a Fotó: xv média, Nagy botond Díjazzák a kiváló diákokat Átadták a kínai iskolát hajléktalanellátás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 2015. áprilisi ülésén

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

a nem mérhető siker nyomában

a nem mérhető siker nyomában a nem mérhető siker nyomában A Bethesda Kórház Alapítvány a budapesti Bethesda Gyermekkórház mellett az a célja, hogy a kórház fejlesztésére adományokat, alternatív forrásokat határozza meg, ugyanakkor

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

Szeged is pályázik(1) az "Európa kulturális fővárosa" címre

Szeged is pályázik(1) az Európa kulturális fővárosa címre 3. szint Május-június Szeged is pályázik(1) az "Európa kulturális fővárosa" címre Az EU kulturális miniszterei május végi, brüsszeli ülésükön döntöttek arról, hogy 2010-ben Németország mellett hazánk egyik

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k

b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k N B I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k 2011. június 28-29. UEFA Bajnokok Ligája 1. forduló 1. mérkőzés

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK A) A ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA

BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK A) A ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK Balatonfüred, 2015. november 10-11. A) A 2014. ÉV ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA 1. A 2014. évi adománygyűjtés célja A 2014. évi adománygyűjtésre három célt

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

A 2013-2014. évi Magyar Egyetemi és Főiskolai Rögbi Bajnokság Versenykiírása

A 2013-2014. évi Magyar Egyetemi és Főiskolai Rögbi Bajnokság Versenykiírása A 2013-2014. évi Magyar Egyetemi és Főiskolai Rögbi Bajnokság Versenykiírása Csapatnevezés 1. A csapatok nevezési lapjának 2013. szeptember 22-ig kell beérkeznie az Egyetemi Liga vezetéséhez a következő

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. október

A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. október A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. október Az elektronikus hírlevél segítségével szeretnénk partnereinket időszakonként értesíteni az aktuális eseményekről, rendezvényekről, képzésekről,

Részletesebben

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Baján csobbant a csapat Megyedöntőn jártak 2009.01.15. A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Január 8-án a vizek városában

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban ************************************************************************** 437. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-05-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz.

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. A Magyar AMSE keresi minden olyan partnerét, aki a sport és Magyarország legnépesebb autósportja, a

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

a szerkesztők =================

a szerkesztők ================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 266. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Kelet kapuja Szilárd burkalatú kapcsolat megteremtése Garbolc és Szárazberek között

A Kelet kapuja Szilárd burkalatú kapcsolat megteremtése Garbolc és Szárazberek között A Kelet kapuja Szilárd burkalatú kapcsolat megteremtése Garbolc és Jankó Szép István Projekt koordinátor Megyei Tanács Szatmárnémeti 2013 június 28 A projekt fogalma - Több átkelő hely Magyarország felé

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben