Az önkéntesek a választási kampány pillérei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkéntesek a választási kampány pillérei"

Átírás

1 Nigériai amatõrökkel játszott az Oli Egy elõre nem tervezett, alkalmilag jött barátságos mérkõzést játszott tegnap délben a harmadik ligás Szatmárnémeti Olimpia keretének egyik része, amely egy errefelé egzotikumnak számító csapattal mérkõzött. A szatmáriak 7-1-re vertek egy amatõrökbõl verbuvált nigériai csapatot, amelyet mintegy afrikai futballista közül válogattak össze. Folytatás az 5. oldalon Ösztöndíjat kaptak a kiváló diákok A szatmárnémeti Református Gimnáziumnak jól mûködõ ösztöndíjrendszere van, mely egyrészt a kitûnõ tanulmányi eredményeket elérõket jutalmazza, másrészt a hátrányos szociális helyzetben lévõket támogatja. Tegnap ismét jutalmat osztottak ki a legjobb tanulók között. Folytatás a 3. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 13. kedd VIII. (XXX.) évf (2200.) szám 12 oldal ára: 1 lej Az önkéntesek a választási kampány pillérei Brahms és Schubert mûvek November 15-én, csütörtökön tól zongora hangversenyre kerül sor az Aurel Popp Mûvészeti Líceum dísztermében. Johannes Brahms és Franz Peter Schubert legszebb mûveinek megszólaltatói Remus Manoleanu és Roman Manoleanu lesznek. A szervezõk minden olyan érdeklõdõt szeretettel várnak, akik rajonganak a színvonalas, klasszikus muzsikákért. A Szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmónia által rendezett eseményre a belépés ingyenes lesz. Napi jegyzet A téma az utcán hever Bura László A választási kampányban a jelöltek leglelkesebb és legnagyobb segítõi a fiatalok önkéntescsapata. Ők azok, akik ajtóról ajtóra járva bekopogtatnak minden házba, szórólapokat osztogatnak és elbeszélgetnek az emberekkel arról, hogy miért és mennyire fontos a szavazáson való részvétel. Az RMDSZ Szatmár megyei jelöltjei az önkéntesekkel együtt járják Szatmárnémetit és a megyét, hogy a közösségünk képviselõivel lévõ személyes találkozókon erõsítsék a köteléket a szatmáriak és az RMDSZ között. Amikor pedig a jelöltek, minden igyekezetük ellenére, sajnos idõhiány miatt nem tudnak személy szerint megszólítani minden egyes választópolgárt és nem tudnak eljutni minden lakásba, az önkéntesek hitelesen képviselik õket és hitelesen politizálnak a köz érdekében. Folytatás a 2. oldalon A szerkesztõk ezzel az indítással szokták bíztatni a riportereket, amikor reggelente a másnapi lapszámban közlendõ cikkek megírására küldik õket. Megtoldanám azzal, hogy el sem kell indulnia, elég, ha bekapcsolja a tévékészülékét, s máris kapkodhatja a fejét, özönlenek felé a mindennapok eseményei. A sokszínû valóságból aztán kedvére válogathatja az olvasó - közönségének szánt tényeket. A költõ többlete, így József Attiláé is, hogy a külsõ felszínes látásmódja helyett a nyelv sajátos kifejezõ erejével bonyolult világunk szemmel nem látható mozgató rugóira is rátalálnak. Eszmélet címû költeménye egyik szakaszában így jellemzi a világ (a társadalom) állapotát: Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ,/ szorítja, nyomja, összefogja / egyik dolog a másikát / s így mindegyik determinált. Meg kell azonban itt jegyeznünk, hogy a költõ nem a világ dolgainak és a fejlõdésnek elõre meghatáro zottságát hirdette, hanem arra utalt, hogy mind a természeti világunk elemei, mind az emberi közösség tagjai létük folyamán hatnak egymásra. Folytatás a 2. oldalon Az USL és az ARD választási ígéretei nem különböznek Megvalósíthatatlan intézkedéseket ígér az USL és az ARD választási prog ramjában a Capital.ro portál szerint. A gazdasági oldal úgy látja, a két nagy párt csak általá nos sá go - kat foglalt bele a választási program - jukba, és az ígért gazdasági intézkedéseik megvalósítására nincs sok esély. Egyébként a két párt választási ígéretei alig különböznek egymástól. Így az Igaz Románia Szövetség januártól 12 százalékra csökkentené az egységes adókulcsot, míg a Szociál-Liberális Szövetség differenciált adórendszert vezetne be 2014-tõl. Az USL az áfát 2014-tõl fokozatosan csökkentené, az ARD pedig 2015-tõl ígér kisebb TB- hozzájárulást. Ugyanezt az intézkedést az USL 2016-ig vezetné be. Az ARD 2015-ig lejre növelné a minimálbért, az USL pedig ezt 2016-ig emelné lejre. Mindkét párt azt szeretné, hogy nagyobb bevétele legyen az államnak, és hogy alacsony szinten tartsa a költség vetési hiányt, illetve az államadósságot.

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika november 13., kedd Napi jegyzet A téma az utcán hever Folytatás az 1. oldalról Az ember tevékenységeivel hasznosíthatja a természeti kincseket, az energiaforrásokat, stb, de környezetét súlyosan károsíthatja is, például az erdõk kiírtásával, a rosszul megépített víztárolók okozta szerencsétlenségekkel, a mind nagyobb mennyiségû hulladékanyag nem jól megoldott elhelyezésével, stb. A társadalomban pedig ez vonatkozik a földgolyó mindegyik kontinensén élõ közösségekre az egyes emberek, illetõleg csoportok mindennapi életkö rül - ményei, szokásai, életmódja kihatással vannak a többiekére is, életvitelüket pedig befolyásolják az örökölt élõ íratlan vagy írott szabályozások, valamint a jelenben megalkotott törvényeik. A költõ, József Attila tehát megala - pozottan állapítja meg: az emberi közösséget (értsük most ezen a hazai társadalmunkat) érintõ minden probléma összefügg, ha nem jól kezelik, akkor szorít, ha jól, akkor összefog, vagyis segíti, elõre viszi a közösséget, a társadalmat. Megállapítása igazságát szemléltetik a tévéadók is.a napokban megszólaltatták azokat a gyerekeket, akik naponta 15 km-t gyalogolnak az iskoláig és haza, menet - jövet két-két órát fordítanak az útra. Az oka egyszerû: az elõzõ oktatásügyi miniszter rendelkezése alapján õsztõl 25 falu iskoláit két faluba vonták össze. A tanulókat (elvileg) három mikorbusz kell hogy szállítsa. Szállítaná is, ha a polgármesteri hivatalnak volna pénze pénze üzemanyagra. Természe - tesen igaz, hogy az iskolaösszevonás, tanerõk leépítése, áthelyezése, költség - vetési megtakarítás. A megyei tan - felügyelõségek jelentik is, az átszervezés megoldása megtakarítást eredményezett, a minisztérium elkönyveli: a miniszter utasítását.eredményesen végrehajtották. Az átszervezés következtében viszont a különbözõ falvakban lakó diákoknak naponta utaznia kell. Utaztatásuk meg szervezése viszont a helyi közigazgatás,a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik, a mikorbuszokat és a napi üzemanyagmennyiséget neki kell biztosítania. A polgármester megállapíthatja: az évi költségvetés megtervezésekor erre nem gondoltak, márpedig ez tekintélyes összeg. Ez a költségvetés más rovatát érinti. A tényeket jelentik, jelentgetik, a megoldásukat persze mindenki másra hárítja. Ilyenféléket mindennap hallok, mondja az oktatásügyi miniszter, aki szakember, hiszen vegyész. Elhárítja a felelõsséget a sokmillió euró értékû uniós projekt sikertelenségéért is. A külföldi partnerek a román partnert plágiummal vádolják, õ nem felelõs, hiszen õ vegyész, aki nem ismerheti az elektronikai vonatkozásokat, arra ott volt két elektronikus professzor, õ csak rektorként írta alá, az iratcsomót. Megértjük. A mai oktatást, módszerét, a nevelõi etikát érintõ kérdésben azonban állást kell foglalnia. A konkrét nevelési kérdés: hogyan tanítja írniolvasni. egy fõvárosi iskolában a hét éves tanulókat a 35 éves tanügyi múlttal rendelkezõ V.B. tanítónõ. Módszere nem kiválósága miatt lett közismertté, hanem elsõsorban a hangneme és az osztályban kialakított légkör miatt. A szülõk, megelégelve a szóbeli észrevételeiket, konkrét hangfelvételekkel szemléltették a tanítónõ oktatónevelõ munkáját. Ezeket persze a tanítónõ tudtán kívül a fõvárosban készítették. (Ösztönözhették õket a médiában hallott más természetû felvételek.) Az illetékes tanügyiek, illetõleg a szakemberek könnyedén azonosították a hangfelvételen hallható szidalmainak özönét, az egyértelmûen terror hangulatot árasztó hangnemet. A 2012-ben (is) alkalmazott nevelési módszer olyan maradandó (káros) pszichikai nyomokat hagy a kisiskolás gyermekek lelki világában, melyeknek orvoslása hosszas kezelést igényel, vélekedik az ügyben megkérdezett elmegyógyász orvos. Nem szívderítõ tények, de nem megnyugtató, igencsak elgondolkodtató a feltárásokban, vitákban részt vevõk némely megállapítása is. Általánosságokat megfogalmazó összegzõ mondatokat hallunk, ilyeneket: hát egyik baj a másikat hozza; az ország helyzete a rossznál is rosszabb. Jogosnak érezzük az ország és társadalma valóságosan jobb jövõjéért munkálkodni akarók kérdését: Nem kellene valami érdemlegeset is tenni, hogy a hibák láncreakciója ne folytatódjék? Csak jámbor óhaj marad a vágyunk, hogy a különbözõ szakmai dolgokban szakmailag alkalmas emberek járjanak el? Mikor lesz már a múlté az évtizedekkel elõtt divatos szöveg: Csak rosszabb ne legyen!. Bura László ISSN: Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Az önkéntesek a választási kampány pillérei Az önkéntesség, más néven volun - tarizmus azt jelenti, hogy külsõ nyomás nélkül, saját belsõ indíttatásból vállalunk valamit. A kifejezés a latin voluntariusból származik, ami hajlandót jelent. Nagyon fontos eleme az önkéntességnek tehát a tudatosság, a választás, azaz tudatosan melléállunk valamilyen számunkra is fontos ügynek. Az önkéntesek nem várnak ellenszolgáltatást Az önkéntesség olyan cselekvést jelent, amiért nem kapunk persze nem is várunk - ellenszolgáltatást, mégis hasznot nyújt a tágabb közösség számára. Nem vagy legalábbis nem elsõsorban azért csináljuk, hogy közvetlen személyes hasznot hajtsunk belõle. Külsõ nyomás nélkül, saját belsõ indíttatásból vállalni valamit, tudatosan melléállni valamilyen, szá - munk ra fontos ügynek ez az ön - kénteskedés alapfeltétele. S ez ha nem is jár semmiféle anya gi haszonnal annál több önis mereti és lelki hasznot nyújt, mindezek mellett pedig az egyik legjobb fõpróbája a nagybetûs életnek, hiszen az önkéntes tevékenységek során rengeteg olyan helyzetben és tevékenységi körben próbál hatják ki magukat a fiatalok, amelyeknek tapasztalatait életük során kamatoztat hatják majd, illetve azt is felmérhetik: alkalmasak-e bizonyos tevékenységek elvégzésére. Valószínûleg a fentiek is motiválják azt a rengeteg fiatal önkéntest, akik óriási lelkesedéssel és aktívan vetik bele magukat az RMDSZválasztási kampányába, kísérik a szenátorés képviselõjelölteket útjaik során, illetve házról házra járva bemutató és szórólapokat osztogatnak s fiatalságuk kedvességével és türelmével magyarázzák el az embereknek, miért is fontos mindenki számára, hogy december 9-én minél többen elmenjenek szavazni. A legtöbb szatmári önkéntes MIÉRT-tag. De mi is az a MIÉRT? A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek kapcsolatának intézményesüléseként jött létre. Az RMDSZ és a romániai magyar ifjúsági szervezetek közötti kapcsolat a rendszerváltás után több keretben, többféle formában alakult. Az ifjúsági mozgalom, az ifjúsági szervezetek spektruma folyamatos átalakuláson ment keresztül. A kezdeti lelkesedési periódust az útkeresés, majd a befele fordulás idõszaka követte. Az egyes ifjúsági szer - vezetek egyrészt az értéknélküliséggel szembesültek azáltal, hogy nem kínálkozott keret az elsõdleges cél az érdekképviselet megvalósítására, másrészt a belsõ gondokkal, és a külsõ támogatások hiányával küszködtek. E tényezõk a tevékenységek elszegényesedéséhez, sok esetben pedig szervezetek megszûnéséhez vezettek. A 2001-es év egy újabb átértékelési periódust jelentett. A megelõzõ két-három évben az ifjúsági szervezetek újra önmagukra találtak, új és gazdagabb formában éledtek fel. A pluralizálódási és a professzionalizálódási törekvéseknek lehettünk tanúi. A keretek lassan intézményesültek, a lehetõségek és eszközök palettája világosabbá vált, a kezdeti célok tudatosabbak lettek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pozitívnak ítélte meg ezt a folyamatot, és segítséget kívánt nyújtani e célok megvalósításához szükséges valós eszközök megteremtésében. A romániai ma - gyar ifjúság érdekeinek képviselete közös cél, amelynek biztosítása csakis együttes erõfeszítés eredményeképpen jöhet létre. Az együttmûködés feltétele egy állandó és intézményes jellegõ kapcsolattartás. Ennek érdekében március 9-én megalakult az RMDSZ-szel együttmûködni kívánó ifjúsági szervezeteket tö mö - rítõ Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). A jelenleg 280 tagszervezetet számláló MIÉRT egyik legfõbb alapelve a nyi tott - ság, minden olyan romániai magyar ifjúsági szervezet felé, amely célként tûzi ki az ifjúság érdekeinek képviseletét, felkarolja az új kezdeményezéseket és kiemelt figyelmet szentel a szórványvidéken élõ fiatalok önszervezõdéseinek támogatásá - ra. Feladatkörei az érdekfeltárás, az érdekegyeztetés, illetve az érdekképvi - selet és érdekérvényesítés. Az idén tízéves fennállását ünneplõ szervezet sokat adott az erdélyi ma gyar - ságnak, hiszen az évek során a MIÉRT lelkes fiataljaiból olyan közéleti vezetõk kerültek ki, mint Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára, Porcsalmi Bálint kam pány - tanácsadó, Pataki Csaba szenátor je lölt, illetve Kereskényi Gábor, kép viselõjelölt. A mára már RMDSZ-politikusokká felnõtt egykori MIÉRT-tagok olyan gyakorlati, szellemi és szakmai tapasztalatokat szereztek ifjúsági szervezeti éveik alatt, amelyeket bõséggel kamatoztathatnak politikusi pályafutásuk során. Sz. K. M. Minimális költségvetésû kampányt folytat az RMDSZ Egy nagy román pártszövetség egy településen annyit költ el, amennyit mi elköltünk az országos kampányban - mondja Kovács Péter, az RMDSZ kam - pányfõnöke, aztán választ ad arra a kérdésre is, hogy miért mellõzi az RMDSZ a nagyszabású kampányrendezvényeket? Az a tapasztalatunk, hogy az olyan jellegû események, amelyeken párbeszédet lehet folytatni, sokkal jobb hatásúak a választók szempontjából és a mi szempontunkból is. A választók szempontjából azért, mert vissza tudnak kérdezni, el tudják mondani, milyen elvárásaik vannak a jelölttel, az RMDSZ-szel kapcsolatban, a mi szempontunkból azért, mert ebbõl tanulunk, és megpróbálunk ezekre megoldást találni. A kilencvenes évek elején jött egy zenekar és jött az RMDSZ, megtelt a sportcsarnok, megtelt a kultúrház. Manapság ez teljesen másként mûködik, a személyes kapcsolatra, a rétegtalálkozókra fektetjük a hangsúlyt, és nem a nagy rendezvényekre. Való - színûleg egyetlen nagy rendez vényünk lesz a kampány vége fele. Jelöltjeink és csapataink az utcán lesznek, door to door kampányt fogunk folytatni, vélemény - formálókkal, rétegszer vezetekkel fogunk beszélgetni, pedagógusokkal, vállalko - zókkal, orvosokkal, gazdálkodókkal. Nem a látványra, hanem a tartalomra adunk. Nem arra adunk, hogy egyszerre minél több embernek tudjuk elmondani az üzenetünket, hanem a célzott, rétegzett üzenetünket tudjuk eljuttatni azoknak, akiket ezzel direkt módon meg akarunk szólítani. Miért szavazzon egy romániai magyar választó az RMDSZ-re? A válasz nagyon egyszerû. Olyan döntések születnek a következõ években Bukarestben, amelyek közvetlenül érintik a mi mindennapi életünket. Legyen az alkotmánymódosítás, a megyék tervezett átalakítása, a fejlesztési régiók átalakítása, adópolitikai kérdések. Ezek a döntések akkor is megszületnek, ha a magyar képviselet bele tud ebbe szólni, és akkor is megszületnek, ha nem tudunk beleszólni.

3 2012. november 13., kedd Események Ösztöndíjat kaptak a kiváló diákok Szerdán ismét sztrájkolnak a szakszervezetisek SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 A szatmárnémeti Református Gimnáziumnak jól mûködõ ösztöndíjrendszere van, mely egyrészt a kitûnõ tanulmányi eredményeket elérõket jutalmazza, másrészt a hátrányos szociális helyzetben lévõket támogatja. Tegnap ismét jutalmat osztottak ki a legjobb tanulók között, 48 kiemelkedõ tanulmányi eredményeket elérõ diák kapta meg a Töndory Alapítvány ösztöndíját. A Töndory Alapítvány ösztöndíját a nagy ünnepek elõtt, iskolakezdés után és az év végén szokták megkapni nem csak a szatmárnémeti Református Gimnázium, hanem a zilahi Wesselényi Református Kollégium és a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium legjobb tanulói is. Tegnap a nagyszünetben a szatmári iskola dísztermében Tolnay István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanügyi tanácsosa adta át az euró összértékû tanulmányi ösztöndíjat az iskola V-XII. osztályaiban tanuló, legjobb három diákjának. A ösztöndíjat immár hat éve osztjuk ki az egyházkerület három református iskolájában. Minden tanintézményben az osztályok elsõ három tanulója, diák kapja ezt meg. Ezzel szeretnénk támogatást nyújtani a legjobbaknak és ösztönözni mindenkit a tanulásra szólt az iskolaközösséghez Tolnay István. Nem csak a legjobbak, hanem a három kilencedikes osztály diákjai is jutalomban részesültek: mindenki egy-egy Bibliát kapott. Mint megtudtuk, ezeket a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap gyûjtési akciója során befolyt összegbõl juttatták el minden református iskola kilencedikesének. Az adománygyûjtést egyébként ismét meghirdették, a kezdeményezés pedig három célt szeretne támogatni: a határon túli református oktatási intézmények létrehozását és megmaradását segíteni, s ismét Bibliát adni a kilencedikes diákok kezébe. A Magyar Református Egyház által életre hívott Kárpát-medencei Református Oktatási Alap arra huzdítja a református fenntartású oktatási intézmények pedagógusait és tanulóit, hogy õk maguk indítsanak gyûjtést, rendezzenek jótékonysági eseményeket a saját közösségeikben, ezzel segítsék a határon túli magyar kortársaik magyar nyelvû oktatását. A befolyt összegbõl erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyar tannyelvû óvodák és általános iskolák beindítását, s a már meglévõ oktatási intézmények mûködését támogatták az elmúlt évben is. Így sikerült Resicabányán, ahol már egyetlen magyar tannyelvû oktatási intézmény sem mûködött, óvodát indítani, de szintén a befolyt összegbõl támogatták a domahidai óvodát is magyarázta a tanügyi tanácsos. Tavaly huszonhét millió forintot gyûjtöttek össze ezzel a módszerrel, s a Generális Konvent az összeget kiegészítette ugyanennyivel. Az idei gyûjtés során ismét pályázhatnak támogatásért az oktatási intézmények, projekt-terveket kell benyújtaniuk saját részegyházuk oktatási szervezetéhez, mely elõterjeszti a Generális Konventnek a támogatásra javasolt projekteket. A szatmárnémeti Református Gimnáziumban tavaly is sikeres volt a gyûjtési akció, ha csak egy csokoládénak is az árával, de minden tanuló igyekezett támogatni az akciót. Eddig is az élen jártunk az adománygyûjtésben, remélem, hogy iskolánk diákjai most is hasonlóan járnak el. Nem csak másokon, magunkon is segítünk ezzel tette hozzá Szilágyi Éva, a tanintézmény vezetõje. B. Krisztina A Cartel Alfa Országos Szakszervezeti Konföderáció szatmári képviselõi tegnap, sajtótájékoztató keretén belül bejelentették, hogy november 14-én sztrájkolni fognak, és között. Vasile Dârle, a Cartel Alfa szatmárnémeti szervezetének fõtitkára elmondta, hogy november 14-én Európa-szerte, tüntetések lesznek, amit az Európai Szakszervezetek Konföderációja (CES) szervez, hiszen 14-e az európai szolidaritás és tettek napja 2012-ben. Európa több országában lesznek még tüntetések, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, illetve Portugáliában, de lehet még Franciaország is csatlakozik. Romániában a fõvárosban, illetve minden megyeszékhelyen lesznek tüntetések a szociális párbeszéd és a kollektív alku feloldása érdekében. Ez az európai össztüntetési kezdeményezés annak is köszönhetõ, hogy az európai szakszervezetek elégedetlenek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) döntéseivel és számításaival, ami miatt a megélhetés egyre nehezebb egész Európában. Sorin Faur, a Cartel Alfa szatmári elnöke elmondta, hogy úgy látja, elérkezett az idõ egy teljes szemléletváltásra, november 14-én pedig Európa szakszervezeti tagjai, illetve lakosai szót Verekedõs hétvége Vasárnap este Túrterebesen, az egyik bár elõtt tört ki tömegverekedés, melynek során anyagi kár is keletkezett. A helyszínre kiérkezõ sárközi rendõröknek sikerült lecsendesíteniük a rendháborítókat és a nyomozás során megállapították, hogy a 47 éves G. Gheorghe, a 25 éves P. Miklós és a 23 éves G. Tamás túrterebesi lakosok vitába kevered - tek és megtámadták a 29 éves, szintén túrterebesi G. Csabát. A verekedés során a bár bejáratának üvegajtaját is betörték, ezzel 500 lejes kárt okozva a tulaj do - nosnak. Az ügyben szereplõk ellen csendháborítás, a közrend megbontása, rongálás és erõszakos viselkedés vádjával indítottak eljárást. Szintén erõszakos viselkedés vádjával emelhetnek a változás érdekében. Mint megtudtuk, nemzetközi harcnap lesz a holnapi, minden munkás ki kell álljon a jogaiért, és azt az üzenetet kell továbbítsa a politikai, illetve a gazdasági szféra irányába, hogy még szükség van új munkahelyekre. A sajtótájékoztatón jelen volt még Maria Brâjan, a Mondiala szakszervezetének vezetõje és Sergiu Tâlvãc, a tanügyi szakszervezet alelnöke. Közel egy hónapja már sztrájkoltak Október elsején tüntettek legutoljára a Carlel Alfa-sok, akkor is a társadalmi párbeszédrõl szóló törvény módosítását, a stratégiai cégek privatizációjának leállítását, munkahelyek létrehozását és a minimálbér a 2013-as évtõl legalább 850 lejre emelését kérték, valamint azon jogszabályok azonnali eltörlését, melyek 2016-ig ütemezik a bíróságon elnyert bérkövetelések kifizetését. Ekkor az újközpontban tüntetõket kicsit leverte a hirtelen kialakult esõ, és míg a sztrájkoló csapatok menedékbe húzódtak, addig a szakszervezeti vezetõk Eugeniu Avram prefektusnál kérvényt nyújtottak be, és azt az ígéretet kapták, hogy továbbítja majd Bukarestbe. Hogy végül mi lett annak a kérvénynek a sorsa, arra tegnap már nem tértek ki. állítottak elõ egy 27 éves, avasfelsõfalui fiatalembert, akinek kihágási lajstromát hajtási igazolvány nélküli vezetés is bõvíti, mivel azt még október hónapban felfüggesztették. A Bûnügyi Nyomozóiroda munkatársai által lefolytatott nyomozás során kiderült, hogy a 27 éves T. Miticã egy nagybányai klubban ismeretséget kötött egy 33 éves, külföldi állampol - gárral, majd bizonyos idõ elteltével úgy döntöttek, hogy egy másik szórakozó - helyen folytatják az estét. T. Miticã javaslatára egy Vámfalu környéki bárba indultak a fiatalember gépkocsijával, útközben azonban nézeteltérés támadt köztük, amely verekedéssé fajult, és a 33 éves, külföldi állampolgár 8 9 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Bennégett a házban November 11-én, 23 órakor értesítették a turci tûzoltóegységet arról, hogy lángokban áll Avaspatakon, a Templom utca 189. szám alatti, C. Irina tulajdonát képezõ ingatlan. A helyszínre nagy erõkkel kivonuló katonai tûzoltóknak, a nagytarnai önkéntes tûzoltókkal közösen, hajlani 2 órára sikerült megfékezniük a lángokat, mielõtt még azok átterjedtek volna a szomszédos lakóházakra és gazdasági melléképületekre. A tûz oltását megnehezítette az is, hogy a helyszínre, az út járhatatlansága miatt, nem tudott eljutni a speciális tûzoltóautó, csak vödrökkel, lapátokkal és egy szippantókocsival tudtak oltani. A lángokban életét vesztette a ház 73 éves tulajdonosnõje és körülbelül lej értékû anyagi kár keletkezett. A szakértõk véleménye szerint a tüzet egy gyûlékony anyagok közelében felállított dobkályha okozhatta. Sz. K. M. Nyugtatókkal akart végezni magával Egy szatmári középkorú nõ nyugtatókat vett be, így akart végezni magával. A Szatmár Megyei Kórház sürgõsségi orvosai mentették meg. Közel négyszáz sürgõs esetet kellett megoldaniuk a szakembereknek az elmúlt hétvégén. Egy negyvenéves Szatmár megyei nõt a mentõszolgálat dolgozói szállítottak be gyógyszertúladagolással. Az asszony 30 darab tablettát vett be, de a gyors beavatkozásnak köszönhetõen sikerült megmenteni az életét tájékoztatta lapunkat Constantin Demian, az egészségügyi intézmény szóvivõje. Mint megtudtuk, a nõt beutalták a kórház pszichiátriai osztályára, jelenleg is ott kezelik. November között összesen 388 személyt, köztük 88 gyereket láttak el a sürgõsségin. Kilenc személyt alkoholkómában szállítottak kórházba, hárman közülük közterületen rogytak össze eszméletlenül a túlzott alkoholfogyasztástól. Hét lakos bántalmazás miatt szorult az orvosok segítségére, ketten közúti balesetben sérültek meg, három személyt pedig kutyák haraptak meg. B. K.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Gazdaság november 13., kedd Megélhetési gondok Szõdemeteren és Szilágypérben A kisebb és nehézkesen megkö - zelíthetõ településeken élõk gondjai, panaszai és észrevételei is nehezebben jutnak el a megye vezetõihez és mindazokhoz, akik segíteni tudnának. Eugeniu Avram prefektus, a lakosokkal való közvetlenebb kapcsolattartást célzó programja keretében november 14-én, 11 órától Szõdemeteren, illetve 13 órától Szilágypérban tart meghallgatást. A meghallgatásokra a települések polgármesteri hivatalaiban kerül sor, és elõzõleg itt is lehet feliratkozni rájuk. Sz. K. M. Biciklivel a Szamos mentén, de meddig? Hamarosan Kálmándon is elkezdõdik a kanalizálás Sütõ Imre kálmándi polgármestertõl megtudtuk, hogy a helyi önkormányzat jelenlegi legnagyobb költségvetésû projektje, a község kanalizálásának kialakítása, hamarosan elkezdõdik. Már csak az utolsó dokumentumok, engedélyek és ilyenkor szükséges iratok benyújtása van hátra ahhoz, hogy minden készen álljon a munkálatok megkezdéséhez. A kanalizálás kivitelezési mun - kálataiért folyó versenyt egy szatmári székhelyû cég nyerte el. A polgár - mester szerint, amennyiben az idõ engedi és a tél beállta még várat magára, akkor a kivitelezõ cég már idén hozzáfogna a munkához. Ezen kívül még két pályázat leadásán dolgozik a helyi önkor - mányzat, elsõ ízben egy LEADER pályázatból a kultúrotthon felújítását tervezik, másodsorban pedig egy másik pályázat által a helyi fúvószenekar hangosítási felszerelését moder - nizálnák. Továbbá a polgármester beszámolt arról is, hogy javában folyik a cukorrépa betakarítása, és az eddigi minõségvizsgálatok szerint a vártnál jobb lesz a betakarított termés. Mint az elmúlt években, most is Kálmándon van az egyik legjobb minõségû cukorrépa a megyében. Bajnai Botond Elkezdõdött az EU-s élelmiszercsomagok kiosztása Közel kedvezményezett személy részesül az Európai Unió által finanszírozott élelmiszer ellátmányból. November 12-tõl kezdve vehetik át a kedvezményezettek az EU-s élelmiszer - támogatást a 14-es lakónegyedben, az Aleea Jiului utcában, a volt hõközpont épületében (a posta mellett), hétköznapokon 9-14 óra között. Módosult a kedvezményezettek köre Korábban szó volt róla, hogy a kiosztásra kerülõ tizenegyféle terméket en fogják megkapni, de ez a szám ra bõvült, mivel a kormány némileg bõvítette a jogosultak kategóriáinak listáját, így néhány új kategória is bekerült. Ezáltal jogosultakká válnak a bejegyzett munkát keresõ munkanélküliek, a háborús veteránok, azoknak özvegyeik, az 1989-es forradalom háborús hõsei, valamint a kommunizmus idején, politikai okok miatt külföldre deportált személyek. A kedvezményezettek szeptember 31- ig nyújthatták be igénylési kérvényeiket. tájékoztatott minket Adrian Bãlaj, a Szatmárnémeti Szociális Gondozói Hivatal (SPAS) Szociális Szolgáltatások osztályának fõnöke. A módosítások által némileg változott a kiosztásra kerülõ termékek mennyisége. A kedvezményezettek a következõ termékeket vehetik át: 14 kilogramm liszt, 4 kilogramm máléliszt, 0,8 kilogramm száraztészta, 0,5 kilogramm keksz, 6 kg rizs, 6 liter étolaj, 1 kg szárazbab, 0,96 kilogramm borsó, 0,8 kilogramm paradicsomsûrítmény, 0,8 kilogramm paradicsompaszta és 3 kg cukor. Az olaj kiosztásra még várni kell A fent említett tizenegyféle termék közül csak tíz érkezett meg a Szatmárnémeti Szociális Gondozói Hivatal (SPAS) raktárába, az étolajszállítmány érkezése csak a hónap vége felé esedékes. Ebben az évben az Európai Unió élelmiszer-támogatásából 2904 nyugdíjas, 894 bejegyzett mun ka - nélküli, fogyatékkal élõ személy és 165 szociális kedvezményezett részesül. Minden jogosultnak, a csomag átvételekor fel kell mutatnia a személyigazolványát, adott esetben a nyugdíjszelvényét vagy a fogyatékosságát igazoló dokumentumait. Bajnai Botond Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala partnerségben a Felsõ Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal (Magyarország) - aki a pályázatban vezetõ partneri minõségben szerepel - és egyéb támogató partnerekkel közösen, mint a Román Vizek Önkormányzat, Szamos Tisza Vízügyi Igazgatóság, Szat már németi Vízgazdálkodási Szakasz mérnökség és Vetés község Polgármesteri Hivatala, 2011 júliusában elindította a Szamos mentén vízen és kétkeréken - HURO- VELO, HURO/0801/120 címû pályázat munkálatait, melyet az Európai Unió támogat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében. 22 km a román oldalon, 27 km a magyar oldalon A pályázat célja egy 49 km hosszú bicikliút építése Szatmárnémeti és Fehérgyarmat között (22 km a román oldalon, 27 km a magyar oldalon), mely által megerõsítheti és fejlesztheti a határon átnyúló kapcsolatokat, hiszen a pályázat fõ célja a két ország összekapcsolása a Szamos töltésén létrehozott, közérdeket szolgáló bicikliutak által. A két ország 20 települését érintõ lakosai elõtt lehetõség nyílik arra, hogy biciklivel, görkorcsolyával vagy esetenként kerekesszékkel közlekedhessenek. A bicikliutak építése növeli az árvízvédelmi terület biztonságát is, ami ugyancsak az itt élõk érdeke. A pályázat közvetlen kedvezményezettjei elsõsorban a Szamos menti városok és települések lakosai, mivel a beruházás biztosítja a közlekedést a munkahelyek felé, valamint fellendíti a turizmust a két szomszédos ország között. A pályázat összértéke euró, melybõl ,15 euró, azaz 99,19%, uniós alapokból származik és ,85 euró, azaz 0,81 % a partnerek önrésze. A magyarországi szakaszt már átadták Ahogy arról már tudósítottunk, a magyarországi szakaszt már befejezték és november 8-án át is adták. Csengerben került sor az ünnepélyes átadásra, ahova a román rész képviselõit is meghívták. Adrian ªtef, a megyei tanács elnöke beszédében kiemelte a HUROVELO projekt kiemelkedõ jelentõségét úgy a magyar, mint a román kerékpáros fejlesztések között, hiszen ennek köszönhetõen megvalósítható a két ország össze kapcsolása a Szamos töltésén létrehozott, közérdeket szolgáló bicikliutak által. Ugyanakkor Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke támogatását kérte a Nyíregyháza- Szatmárnémeti-Nagybánya gyors - forgalmi út projektjének megva lósítását-, valamint Románia Shengeni-övezethez való csatlakozási folyamatát illetõen. A Magyar Országgyûlés elnöke beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy a kerékpárút új lendületet adhat a helyieknek, hiszen munkahelyeket generálhat, ugyanakkor a helyben boldogulás feltételeit is megteremti. Nem utolsó sorban hozzájárul a térség rejtett kincseinek szélesebb körben való megismertetéséhez. A romániai szakasz átadása még várat magára Nist János szatmárnémeti városi tanácsos azt nyilatkozta lapunknak a témával kapcsolatban, hogy a romániai szakasz átadása még várat magára, mivel technikailag még nincs átnézve, így ameddig az illetékes szakbizottság nem méri fel a terepet, míg ez procedúra meg nem történik, a hivatalos átadásra sem kerülhet sor. Sz. K. M. és B. G. Szabaddá válhat az angol munkaerõpiac is Jövõ év végétõl Angliában is szabadon vállalhatnak munkát a román és bolgár munkavállalók, de megtörténhet, hogy a brit kormány egyéb óvintézkedést vezet be. Hétvégén ugyanis a brit belügyminiszter azt mondta, London több európai fõvárossal is egyeztet, hogy olyan intézkedéseket rendelhessenek el, amelyekkel elkerülhetik a visszaéléseket ezen a területen. Emellett az angliai belügyminiszter attól is tart, hogy a munkakorlátozás feloldásának negatív gazdasági hatása is lesz. Az Európai Unió tagországai 2014 januárjától kötelesek feloldani a munkavállalási korlátozásokat, amelyeket Románia és Bulgária EU-s csatlakozásakor elrendeltek.

Újabb lépés Lunaforráson a síparadicsom felé

Újabb lépés Lunaforráson a síparadicsom felé IV. Szatmári Babahordozó Napok A szatmárnémeti baba-mama klub a világ több országában mûködõ non-profit egyesülethez csatlakozva, idén már negyedik alkalommal ünnepli a Nemzetközi Babahordozó Hetet, mely

Részletesebben

Nagy szükség van az iskolaorvosi rendelõkre

Nagy szükség van az iskolaorvosi rendelõkre Környezetkímélés és újrahasznosítás a cél 2012 elején hirdették meg a Hulladékok helye nem a házban van, küldd sétálni õket elnevezésû akciójukat, melynek során az ország 1 000 településén eddig 12 500

Részletesebben

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ Átlépve a százpontos határt nyert a VSK Az idény eddigi leglátványosabb és pontgazdagabb mérkõzését játszotta tegnap este a Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda együttese, amely hazai pályán 17 pontos gyõzelmet

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Miniszteri találkozó Szatmárnémetiben Pénteken Szatmárnémetiben találkozik dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs államtitkára és Ovidiu Silaghi, Románia szállításügyi

Részletesebben

Fiatalkorú és idõs tolvajok párbeszéde

Fiatalkorú és idõs tolvajok párbeszéde Játszunk, és önzõ módon még élvezzük is. Interjú Marosszéki Tamás színmûvésszel, a Harag György Társulat új tagjával. A 2012/2013-as évadban a Harag György Társulat kilenc új taggal bõvült, köztük a Marosvásárhelyen

Részletesebben

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni Boszorkányok és szellemek az iskolában Egy héttel a legkisebbek mulatsága után a nagyobbak is jelmezt öltöttek a 10-es Számú Általános Iskolában. Az álarcosok parádéja zárta az ez évi Halloweenmulatságokat

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát Márton-napi ünnepség német nyelven Márton-napi ünnepséget rendeztek tegnap délben a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. A jelenetekkel és énekekkel egybekötött mûsort a németül tanuló diákok Császár

Részletesebben

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is Lámpások gyúltak a rászorulókért A Hám János Óvoda német és magyar csoportja, a 9-es Számú Óvoda német csoportja, az Ettinger Líceum elõkészítõ osztályos tanulói és még számos gyermek gyûlt össze pénteken

Részletesebben

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez Pöttöm Parádé a fõgimnáziumban Az ötödikes és kilencedikes diákok beavatása után ezen a héten a legkisebbek bemutatkozására is sor került, jövõ héten pedig a legnagyobbak, a posztlíceumi diákok is megtartják

Részletesebben

Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével

Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével Biztosan nyert a VSK Gyulafehérváron A nõi kosárlabda bajnokság negyedik fordulójában negyedik gyõzelmét szerezte meg a Szatmárnémeti VSK együttese, amely a péntek esti, rangadónak számító összecsapáson

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A parlament megszavazta a szakmai érettségi bevezetését Megszavazta a szakmai érettségi bevezetésérõl szóló törvénytervezetet a szenátus, így a tanév végén kétszintû érettségi rendszerben vizsgáznak majd

Részletesebben

A becslések szerint az RMDSZ átlépte a választási küszöböt

A becslések szerint az RMDSZ átlépte a választási küszöböt Mézeskalácsokat készítettek a gyermekek Közeledik a karácsony, gyermeki mértékkel számolva pedig már csak néhányat kell aludni a szeretet ünnepéig. A legkisebbek izgatottsága naprólnapra nõ. Igazi felüdülést

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Sok fiatalnak nincs munkája, mégis kevesen mentek el az állásbörzére Szatmárnémetiben alig pár száz végzõs fiatal vett részt tegnap reggel kilenctõl a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség

Részletesebben

Hány falusi rendõr beszél magyarul

Hány falusi rendõr beszél magyarul Pályázat öntözõrendszer kialakítására A szárazság valamint az, hogy nincs megfelelõen kiépített öntözõrendszer Szatmár megyében nagyon sokak életét megkeserítette és a kukorica termést nagy mértékben kompromittálta.

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Féltucatot kapott a bukaresti kupameccsen az Olimpia a Rapidtól Elmaradt az optimista szurkolók által titokban várt bravúr tegnap este Bukarestben, ahol a Román Kupa keretében a harmadik ligás Szatmárnémeti

Részletesebben

Őszi Fesztivál Kismajtényban

Őszi Fesztivál Kismajtényban Büntetõkkel büntette az Oli a Zilahot Nehezen, de végül sikerült megszakítania negatív sorozatát a Szatmárnémeti Olimpiának, miután a harmadik ligás bajnokság 8. fordulójában egy góllal nyert hazai pályán

Részletesebben

Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak

Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak Facsemetét ültetettek az iskolások Faültetéssel ünnepelte a Mircea Eliade Általános Iskola az Ökoiskolák Európai Napját. Tegnap az iskola elõtti parkba facsemetéket ültettek a diákok és a jeles naphoz

Részletesebben

Megalakult a szatmári RMDSZ nõi tagozata

Megalakult a szatmári RMDSZ nõi tagozata 1956, te csillag emlékeztek a gimnazisták 1956, te csillag címmel tartott megemlékezõ, verses történelmi áttekintést a szatmárnémeti Református Gimnázium tegnap kora délután. A díszterem zsúfolásig telt

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A nyelvek európai napját ünnepelték az iskolások A nyelvek európai napját ünnepelték tegnap az iskolások, ugyanis 2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe. A 10-es Számú Általános Iskola tanulói

Részletesebben

Beavatták a Hám János gólyáit

Beavatták a Hám János gólyáit Megdolgozott a gyõzelemért a VSK Megérdemelt gyõzelmet aratott a bajnokság hetedik fordulójában a Szat már - németi VSK nõi kosárlabda csapata, amely a craiovai együttest fogadta és a várt - nál nehezebben,

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hétfõtõl újból MADISZ táncház a Kölcseyben A tanév megkezdésével folytatódik a Szatmárnémeti MADISZ által szervezett néptáncoktatás és táncház is. Az elsõ táncházra szeptember 24-én, hétfõn kerül sor,

Részletesebben

A vidékiek problémái is fontosak

A vidékiek problémái is fontosak Piros masnis felvonulás az AIDS ellen A WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV elleni küzdelemben. A világnap alkalomból

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hazajött a paralimpiai dobogós vívó Osváth Richárd A junior országos bajnokság tegnapi csapatversenyének döntõje elõtt a Csipler Sándor Vívóteremben jelenlévõk vastapssal fogadták a londoni paralimpián

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Sehol nem szabad játszani a tûzzel! Az elmúlt iskolai tanévben, hét ízben is azon kaptak diákokat, hogy felelõtlenül a tûzzel játszottak. A Szatmár Megyei Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége megtartotta

Részletesebben

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Visszatekinto Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Múltunkat, gyökereinket nemcsak ismerni érdemes, hanem emlékeznünk is rá. Ennek a gondolatnak a jegyében indítjuk útjára Visszatekintő rovatunkat,

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól 2011. október 28. III. évfolyam 9. szám www.ozdikorkep.hu Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól Pályaválasztási Kiállítás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben