KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008."

Átírás

1 KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST,

2 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK ( ) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1) Nők a munka világában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, l. 16 t. I.A.2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban 2) A nők foglalkoztatottságának alakulása Európában. Közgazdasági Szemle, XXV. évf sz l. 3) A nők foglalkoztatottsága a fejlett tőkés országokban. Közgazdasági Szemle, XXVIII. évf. 9. sz l. 4) A nők helyzete és szerepe az európai szocialista munkaerőpiacán. Közgazdasági Szemle, XXIX. évf sz l. B) kategóriájú folyóiratban 5) A népesség gazdasági aktivitásának alakulása Európában Statisztikai Szemle, 56. évf sz l. C) kategóriájú folyóiratban 6) A háztartásbeli nők munkába vonásának lehetőségei és esélyei a kiskunhalasi járásban. Demográfia, 23. évf sz l. 7) A nők foglalkoztatásának főbb típusai. Demográfia, 24. évf sz l. 8) Az alkotó nő dilemmái. Magyar Tudomány, 27. évf sz l. 9) A nők foglalkoztatásának alakulása és a feminizálódás tendenciája Magyarországon az iparosítás kezdetétől napjainkig. Demográfia, 26. évf sz l. D) kategóriájú folyóiratban 10) Az állami iparban foglalkoztatott munkaerő összetételének múltbeli várható változásai, ezek összefüggése a technikai-műszaki fejlődéssel. Munkaügyi Szemle, sz. Melléklet l. Társszerzők: Józsa Ö, Kiss F, Kővári Gy, Szabolcsi Sz. 11) Munkaügyi politika, munkaerő-politika, munkaerő-tervezés és munkaerő-gazdálkodás a vállalati gazdálkodás rendszerében. Munkaügyi Szemle, XXI. évf sz.1-5. l. 2

3 12) A vállalati munkaerő-gazdálkodás tartalma, alapvető funkciói. Munkaügyi Szemle, XXI. évf sz l. 13) A munkaerő hatékony foglalkoztatása. Munkaügyi Szemle, XXII. évf sz l. 14) Nők a társadalmilag szervezett munka világában. Munkaügyi Szemle, XXV. évf sz l. 15) Nők foglalkoztatottsága és foglalkoztatása társadalmi feltételeinek megteremtése az európai szocialista országokban és a Szovjetunióban. Munkaügyi Szemle, XXVI. évf sz l. 16) A női munka múltja, jelene és távlatai a társadalmilag szervezett tevékenységek rendszerében. Munkaügyi Szemle, XXVI. évf III-IV. Melléklet l. 17) Nők foglalkoztatása a mezőgazdaságban. Munkaügyi Szemle, XXVII. évf sz l. E) Egyéb, nem listás folyóiratban 18) Kísérlet az input-output elemzés vállalati felhasználására. Ipargazdaság, XXIII. évf sz l. (Ismertetve: Abstract of Hungarian Economic Literature, sz l.) 19) Kísérlet az üzemi fedezet számszerűsítésére. Ipargazdaság, XXIV. évf sz l. 20) Kísérlet az input-output elemzés vállalati felhasználására. Ipargazdasági Szemle, évf sz l. 21) A nők jövőbeni foglalkoztatottságának néhány kérdőjele. Pályaválasztás, XV. évf sz l. I.A.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben 22) Munkaerő-politika, munkaerő-tervezés, munkaerő-gazdálkodás a vállalatoknál. A vállalat munkaerő-szükséglete és tervezésének módszerei. A munkaerő-szükséglet fedezetének forrásai és felmérésének módszerei. A munkaerő-szükséglet és a munkaerő-fedezet összehangolása. In: Tímár János (Szerk.): Munkagazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, l. I.B. IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.B.2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek 23) La solution Hongroise. Femmes au travail No. 2. pp ) The Hungarian solution. Women at work No. 2. pp

4 II. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁNI PUBLIKÁCIÓK (1984-) II.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 25) Nők a munkaerőpiacon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, l. 26) Karriermenedzsment. Aula Könyvkiadó, Budapest, l. 27) Nők a politikai hatalomban. Számvetés a rendszerváltástól napjainkig. Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség, Budapest, l. 28) Az Európai Unió esélyegyenlőség politikája l. In: Magyar Kutatók az Európai Unióról. Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványának Hivatala, Luxembourg, l. 29) Nők a munkaerő-piacon. Számvetés a rendszerváltástól napjainkig az Európai Unióban érvényesülő tendenciák és követelmények fényében. Budapesti Corvinus Egyetem Women s Studies Központ, Budapest, l. II.A.2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban 30) Munkaerőrétegek, foglalkoztatási formák és a munkaerőpiac egyensúlya. Közgazdasági Szemle, XXXI. évf sz l. 31) A gyermekvállalás társadalmi-gazdasági meghatározottságáról. Közgazdasági Szemle, XXXIV. évf sz l. B) kategóriájú folyóiratban 32) A foglalkoztatottság növelése és a munkanélküliség csökkentése. Statisztikai Szemle, 79. évf sz l. 33) Életpálya és munkahelyi karriermenedzsment. Vezetéstudomány, XXXIII. évf sz l. 34) Nők a parlamentben a változás iránya. Statisztikai Szemle, 80. évf sz l. 35) Képzés és fejlesztés a karriergondozás szolgálatában. Vezetéstudomány, XXXV. évf sz l. 36) A nők munkaerő-piaci helyzete az ezredfordulón. Statisztikai Szemle, 82. évf sz l. 4

5 37) A felzárkózás elmaradása: a magyar nők munkaerő-piaci helyzete. Statisztikai Szemle, 84. évf sz l. 38) Szervezeti karriergondozás a nők előmenetelének szolgálatában. Sikeres európai uniós és hazai megoldások. Vezetéstudomány, XXXVIII. évf sz l. C) kategóriájú folyóiratban 39) A nőkérdés vizsgálatának újabb szempontjai. Magyar Tudomány, XXIX. évf sz l. 40) A feminizálódás jelensége és történelmi folyamata. Magyar Tudomány, XXIX. évf sz l. 41) Nők - Hiedelmek, tények, távlatok. (Szerk.) Magyar Tudomány, XXIX. évf sz l. 42) A nők foglalkoztatásának demográfiai, gazdasági körülményei Magyarországon az ipari forradalom kibontakozásától az első világháborúig. Demográfia, 27. évf sz l. 43) A nők foglalkoztatásának demográfiai, gazdasági körülményei Magyarországon a két világháború között. Demográfia, 27. évf sz l. 44) A plagizálásról. Magyar Tudomány, XXXVII. évf sz l. D) kategóriájú folyóiratban 45) Tanszéki demokrácia az ipar karon az oktatók-kutatók véleménye tükrében. Egyetemi Szemle, VI. évf sz l. 46) A nemek szerinti bér- és keresetkülönbségekről, valamint ennek okairól. Munkaügyi Szemle, XXIX. évf sz l. 47) Eredmények és feszültségek a női foglalkoztatásban. Egyetemi Szemle, VII. évf sz l. 48) Tények és érvek a részmunkaidős foglalkoztatás mellett. Munkaügyi Szemle, XXIX. évf sz l. 49) A tőkés vállalatok személyzeti politikájának és munkaerő-gazdálkodásának főbb tapasztalatai. Munkaügyi Szemle, XXX. évf sz l. 50) Személyzeti tevékenység - változóban? Munkaügyi Szemle, XXXIV. évf sz l. 51) Nők a politika színpadán. Társadalom és Gazdaság, XII. évf sz l. 52) Egy francia vállalat személyügyi tevékenysége. Munkaügyi Szemle, XXXVI. évf I. rész: 3. sz l., II. rész: 4. sz l. 5

6 53) Nők a rendszerváltásban. Társadalmi Szemle, XLVIII. évf sz l. 54) Körkérdés a nőkről. Replika, sz. június l. 55) A bővülő foglalkoztatás ára, a pályák elnőiesedése. Társadalmi Szemle, XLIX. évf sz l. 56) Kell-e ma Magyarországnak nőpolitika és milyen? Munkaügyi Szemle, XXXVIII. évf sz l. 57) A nők társadalmi helyzete Magyarországon. Társadalmi Szemle, L. évf sz l. 58) Nők és a munka világa. Info-Társadalomtudomány, L. évf május. 32. sz l. 59) Nőszemközt - Pillanatkép a női civil szervezetek (NGO-k) Világtalálkozójáról. Társadalmi Szemle, LI. évf sz l. 60) Nők a felsővezetésben. Politikusok önmagukról és a nőkről. Társadalmi Szemle, LI. évf sz l. 61) Nőszemközt - Peking kapcsán a feminizmusról. Társadalmi Szemle, LI. évf sz. 5o-55. l. 62) Nők és a munka - A női világkonferencia margójára. Munkaügyi Szemle, LI. évf sz l. 63) Nőszemközt - Peking kapcsán a női foglalkoztatásról. Társadalmi Szemle, LI. évf sz l. 64) Nőszemközt - Peking kapcsán a nők iskolázottságáról. Társadalmi Szemle, LI. évf sz l. 65) Nők a vezetésben: létezik-e női vezetési stílus? Munkaügyi Szemle, LI. évf sz. 3o-37. l. 66) Nőszemközt - Feminizmus magyar módra. Társadalmi Szemle, LI. évf sz l. 67) Nőszemközt: Történelmi körkép a nők társadalmi helyzetéről. Társadalmi Szemle, LII. évf sz l. 68) Karriergondozás és emberi erőforrás menedzsment. Munkaügyi Szemle, XLII. évf sz l. 69) Nők a munkaerőpiacon a rendszerváltást követően. Munkaügyi Szemle, XLIII. évf sz l. 6

7 70) Esélyegyenlőségi politika az Európai Unióban. Munkaügyi Szemle, XLIII. évf sz l. 71) Nők és kisebbségi csoportok megkülönböztetett támogatása az Egyesült Államokban a tapasztalatok magyarországi hasznosításának lehetőségei. Munkaügyi Szemle, XLIII. évf sz l. (Társszerző: Kozma Blanka) 72) A személyügyi tevékenység tartalma és funkciói, fejlesztésének irányai. Munkaügyi Szemle, XLIV. évf I. rész: 10. sz l., II. rész 11. sz l. 73) Kompetencia alapú emberierőforrás-tervezés követelménye, tartalma és felépítése. Munkaügyi Szemle, XLV. évf I. rész: 3. sz l., II. rész: 4. sz l. 74) Nők a parlamenti képviselők között közeledés vagy távolodás Európától? Munkaügyi Szemle, XLVI. évf I. rész: 5. sz l., II. rész: 6. sz l. 75) Nők az önkormányzatokban választási körkép. Munkaügyi Szemle, 47. évf sz l. 76) Egyéni karrieraspirációk és egyéni karriertervezés. Munkaügyi Szemle, 47. évf I. rész: 3. sz l.. II. rész: 4. sz l. 77) A szervezeti karriermenedzsment célja és folyamata. Munkaügyi Szemle, 48. évf I: rész: 1. sz l.. II. rész: 2. sz l. 78) Munkaerő-piaci kirekesztettség, diszkrimináció, esélykülönbségek csökkentése képzéssel. Munkaügyi Szemle, 49. évf I. rész: 7-8 sz l. II. rész: 9. sz l. 79) Munkahelyi diszkrimináció. Munkaügyi Szemle, 50. évf I. rész: 1. sz l., II. rész: 2. sz l. 80) Választás 2006: a pártok nőjelöltjei. Munkaügyi Szemle, 50. évf sz l. 81) Választás 2006: nők a parlamentben. Munkaügyi Szemle, 50. évf sz l. 82) Női karrieresélyek, karriertípusok és karrierjellemzők. Munkaügyi Szemle, 50. évf sz l. 83) Választás 2006: nők az önkormányzatokban. Munkaügyi Szemle, 50. évf sz l. 84) Kompetenciák az emberierőforrás-menedzsment szolgálatában. Női kompetenciajellemzők. Munkaügyi Szemle, 51. évf I. rész: 5. sz l., II. rész: 51. évf sz l. 85) A munka és a magánélet egyensúlya az európai uniós követelmények fényében. Munkaügyi Szemle, 52. évf sz l. 86) Nemek szerinti bérkülönbség jellemzői és okai. Munkaügyi Szemle, 52. évf október (Megjelenése folyamatban) 7

8 E) Egyéb, nem listás folyóiratban 87) Nők a vezetésben. Kettős funkció szorításában. Műszaki Élet, június l. 88) Nők a hierarchia magasabb szintjein. Tudománytörténet, technikatörténet Tudomány-technika, 2. évf l. 89) Értelmiségi foglalkozások elnőiesedésének folyamata Magyarországon 1880 és 1990 között. Pályaválasztás, XVIII. évf szeptember l. 90) Munka szerinti elosztás nemek szerinti bér- és keresetkülönbségek Magyarországon. Létünk, XV. évf sz l. 91) A társadalmi kirekesztettség és a szegénységkockázat nemek szerinti különbségei. Esély, 13. évf sz l. 92) Nők a parlamentben: támogató intézkedések hiányában távolodás Európától. Esély, 17. évf sz l. II.A.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben 93) A nők bővülő foglalkoztatását kísérő feminizálódás jelensége és történelmi folyamata l. In: Koncz (Szerk.) (1985): Nők és férfiak - Hiedelmek, tények. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, l. 94) Nők és (férfiak). Hiedelmek tények távlatok l. In: Koncz (szerk.) (1985): Nők és férfiak - Hiedelmek, tények. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, l. 95) A nők foglalkoztatásának demográfiai körülményei Magyarországon az ipari forradalom kibontakozásától az első világháborúig l. A nők foglalkoztatásának demográfiai és gazdasági körülményei a két világháború között l. Első kiadás. Második kiadásban ugyanez l. és l. In: Léderer Pál (Szerk.) (1991): A magyar ugar. A kiegyezéstől a II. világháborúig. Társadalomtörténeti háttérinformációk. T. Twins Kiadó. Budapest, 238 l. 96) Nők a rendszerváltás folyamatában l. In: Hadas Miklós (Szerk.) (1994.): Férfiuralom. Replika Kör, Budapest, 267 l. 97) A nők társadalmi helyzete Magyarországon l. In: Magyarország átalakulóban. Népjóléti Minisztérium, Budapest, l. 98) Kell-e ma Magyarországnak nőpolitika és milyen? l. In: A jövő munkahelyeiért, Munkatudományi tanulmányok. Struktúra Munkaügy Kiadó, Budapest, l. 99) A személyügyi tevékenység tartalma és funkciói. Emberi erőforrás tervezés , In: Tóthné Sikora Gizella (Szerk.): Humán erőforrások gazdaságtana. Miskolc, 1999., l. 8

9 100) A személyügyi tevékenység tartalma és funkciói, fejlesztésének irányai. Kompetencia alapú személyügyi tervezés , l. In: Tóthné Sikora Gizella (Szerk.): Humán erőforrások gazdaságtana. Bíbor Kiadó, Miskolc, l. 101) Nők és férfiak a munkamegosztás változó rendszerében l. In: Bárányné Szabadkai Éva - Mihalik István (Szerk.) (1994): Ünnepi dolgozatok dr. Szigeti Endre professzor 70. születésnapjára. Aula Könyvkiadó, Budapest, l. 102) Női karrierjellemzők: esélyek és korlátok a női életpályán l. In: Palasik Mária - Sipos Balázs (szerk.) (2005): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Napvilág Kiadó, Budapest, 344 l. 103) A Women s Studies Központ története, missziója és tevékenysége l. In: Pető Andrea (szerk.) (2006): A társadalmi nemek oktatása Magyarországon. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 138 l. II.A.4. Tematikus szakkönyv alkotó szerkesztése 104) Nők és férfiak - Hiedelmek, tények. (Szerk.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest, l. 9

10 II.B. IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK II.B.2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek E) egyéb, nem listás folyóiratban, kiadványban 105) Female employment in Hungary: Achievements and Tensions. Papers on Labour Economics. Karl Marx University of Economics, Budapest, No p. 106) The status of women in Hungary. WIN NEWS, Vol No p. 107) Female employment emploi feminin. Papers on Labour Economics, Karl Marx University of Economics. Budapest, No p. 108) Women in agriculture. The Journal of Social Studies, Special Issue of Peasantry. No. 42. October pp ) The status of women in Hungary. WIN NEWS, Vol No. 2, 67. p. 110) Diversification of women s training and employment in Hungary. Training Discussion Papers. No. 42. Training Policies Branch of ILO. Geneva, November p. 111) Factors that continue to limit women's participation in political and parliamentary life, and ways of improving the situation. Inter-parliamentary Bulletin, No. 1. pp ) The position of women in decision-making. WIN NEWS, Vol No p. 113) Women in the labour market in Hungary. European Network for Women s Studies Newsletter, November No pp ) Hungary: First Women s Studies Centre. WIN NEWS, Vol No p. 115) Women in decision making: case-study on Hungary. WIN NEWS, Vol No. 4. pp )Women's Studies in Hungary. Women's Studies Quarterly, Vol. XXIV No.1-2. pp ) The position of women in the Hungarian labour market after the regime change. Women s History Review, Vol No. 4. pp ) Women's Studies Centre at the Budapest University of Economics Sciences. WIN NEWS, Vol No p. 119) Education of women and labour market position, WIN NEWS, Vol No. 2. p ) Segregation in the Hungarian Labour-Market. WIN NEWS, Vol No. 3. p

11 121) Women s Studies Centre at Budapest University. WIN NEWS, Vol No. 3. p ) Women in politics after the change of regime. WIN NEWS, Vol No l. 123) Implementing Gender Equality. WIN NEWS, Vol No. pp. l ) Female employment in Hungary Declines after Regime Change. WIN NEWS, Vol No. 3. pp ) Transitional Period and Labour Market Characteristics in Hungary. pp In: Lazreg, Marnia (Ed.) (2000): Making the Transition Work for Women in Europe and Central Asia. World Bank Discussion Paper, No p. 126) MATCH - Management training co-operation in Hungary. l. WIN NEWS, Vol No. 2. pp ) The persistent Problem of Employed Women: how to Combine Paid Work with Household Duties. Society and Economy, Vol. XXIII No 1-2. pp ) Women in male professions. Milena News, No. 8. December pp ) Women in the Hungarian Parliament: A European Comparison. WIN NEWS, Vol No. 2. pp ) Women in Politics. From the Start of Regime Change to the Present. Feminist Europa. Review of Books, Vol No. 1. pp II.B.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben 131) Equal rights for men and women in East-European Countries. pp In: Fanny Tabac (Ed.) (1991): The Implementation of Equal Rights for Men and Women. Onati International Institute for the Sociology of Law, Onati, 205 p. 132) Hungarian Women's Political Participation in the Transition to Democracy. pp In: Barbara J. Nelson, Najma Chowdhury (Ed.) (1994): Women and Politics Worldwide. Yale University Press, New Haven and London, p. 133) The Position of Hungarian Women in the Process of Regime Change. pp In: Barbara Lobodzinska (Ed.) (1995): Family, Women, and Employment in Central-Eastern Europe. Greendwood Press, Westport, Connecticut, London. 315 p. 134) The Gender-specific Division of Labor in Hungary Since the Regime Change. pp In: Regina Becker-Schmidt (Ed.) (2002): Gender and Work in Transition. Globalization in Western, Middle and Eastern Europe. Leske + Budrich, Opladen, 290 p. 135) Women in the Hungarian Labour Market and Requirements of the European Union. pp In: Lepperhoff, Julia Satilmis, Ayla Scheele, Alexandra (Ed.) (2005): Made in 11

12 Europe. Geschlechterpolitische Beiträge zur Qualität von Arbeit. Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster. 284 p. 136) The History, Mission and Work of the Women s Studies Centre. pp In: Pető Andrea (Ed.) (2006): Teaching Gender Studies in Hungary. Ministry of Youth, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. Budapest, 135 p. 12

13 III. TANKÖNYVEK (TELJES IDŐSZAKRA) III.A. MAGYAR NYELVŰ TANKÖNYVEK III.A.1. Önálló vagy társszerzős tankönyvek 137) Munkagazdaságtan II. Vállalati munkaerő-politika, munkaerő-tervezés, munkaerőgazdálkodás. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, l. (J a) 138) Munkagazdaságtan II. Vállalati munkaerő-politika, munkaerő-tervezés, munkaerőgazdálkodás. Tankönyvkiadó, Budapest, l. (J ) 139) Szemelvények a "Vállalati munkaerő-gazdálkodás" témaköreihez. (Szerk.) Tankönyvkiadó, Budapest, l. (J ) 140) Szemelvénygyűjtemény "A vállalati személyzeti munka és a munkaerő-gazdálkodás témaköreihez." (Szerk.) Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) Munkagazdaságtan Tanszék. Budapest, l. és 109 l. Melléklet (Sokszorosítás) 141) Egy francia vállalat személyügyi tevékenysége. (Esettanulmány) Személyügyi tevékenység a munkaszervezetekben. 1. füzet. Aula Kiadó, l. 142) Személyügyi tevékenység tartalma és funkciói. Személyügyi tevékenység a munkaszervezetekben. 2. füzet. Aula Kiadó, l. 143) Létszámtervezés. Személyügyi tevékenység a munkaszervezetekben. 3. füzet. Aula Kiadó, l. 144) Esélyegyenlőségi célcsoportok: hátrányos helyzetű rétegek társadalmi helyzete. Tanfolyami jegyzet az Esélyegyenlőségi Menedzser Tanfolyam számára. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézet, Budapest, l. 145) Kommunikáció és konfliktuskezelés. Tanfolyami jegyzet az Esélyegyenlőségi Menedzser Tanfolyam számára. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézet, Budapest, l. III.A.2. Önálló vagy társszerzős részek tankönyvekben 146) A munkahely. In: Állampolgári ismeretek l. Kísérleti jegyzet. Szerk.: Tóth Dné, Budapest, l. Társszerzők: Karlowitz J, Merő E, Samu M, Tóth Dné, Zborovári K. 147) Munkaügyi esettanulmányok. Budapest, Tankönyvkiadó, l. (J ). Társszerző: Borli Károly 13

14 III.B. IDEGEN NYELVŰ TANANYAGOK III.B.1. Önálló vagy társszerzős tananyag 148) Transformation from a gender (women s) perspective in Hungary. (Oktatási segédanyag) Hannover, Summer, 89 p. http\\:www.work.uni-hannover.de. 149) Social welfare system in Hungary. (Oktatási segédanyag) Hannover, Summer, 27 p. http\\: III.B.2. Önálló vagy társszerzős részek tankönyvekben 150) Gender-specific Division of Labour in Hungary Since the Regime Change. pp In: Regina Becker-Schmidt (ed.) (2000): Gender and Work in Transition. March, Hannover, 119 p. 14

15 IV. LEKTORÁLT, SZERKESZTŐBIZOTTSÁGGAL RENDELKEZŐ KONFERENCIA-KÖTETEKBEN (TELJES IDŐSZAKRA) 151) A lakosság fogyasztása az újratermelésben. II. kötet l. In: A marxizmusleninizmus tudományos diákkörök első országos konferenciáján díjazott tanulmányok. Művelődésügyi Minisztérium, Budapest, l. 152) La condition défavorisée des femmes hautement qualifiées. pp In: International conference on The role of women int he history of science, technology and medicine in the 19 th and 20 th century. Veszprém, August p. 153) Munka szerinti elosztás - nemek szerinti bér - és keresetkülönbség. pp In: Motivisanost za rad u samoupravnom drustvu. Zbornik referata 2. Universitet Novi Sad Economeki Fakultet Subotica, Subotica, p. 154) Technical development and process of feminization. pp In: Women Challenge Technology. Contributions. Vol. II. Elsinore, November p. 155) The historical process of feminization in intellectual professions in Hungary from 1880 to pp In: Éva Vámos (Ed.) (1987): Women in Science: Options and Access. Papers presented at the XVII th International Congress of History of Science. University of California, Berkeley 31 July 8. August International Union for the History and Philosophy of Science, Commission on Women in Science, Technology and Medicine. Published by the National Museum of Science and Technology, Budapest, 249 p. 156) Factors that Continue to Limit Women s Participation in Political and Parliamentary Life, and Ways of Improving the Situation. pp In: Inter-parliamentary symposium on The Participation of Women in the Political and Parliamentary Decision-Making Process. Series Reports and Document No. 16. Geneva, p., Facteurs contribuant á ce ques la participation des femmes á la vie politique et parlementarire demeure limitée, e moyens d y remedier. Pp In: Symposium interparlementaire sur la participation des femmes au processus de prise de decision dans la vie politique et parlamentaire. Rapports et conclusions. Serie "Rapport et Documents." No. 16, Genéve, p. 157) The position of women in higher technical education in the East-European Countries and in Hungary. pp In: Congress over grenzen. Vrouwen in het hoger technisch onderwijs. Welk beleid voert men in het builenland en wat kunnen wij daarvan leren? Stichting Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs, Utrecht, 8 juni p. 158) La situation et la position des femmes dans le monde scientifique en Hongrie. Estudios Feministas y de Genero. pp In: IV. Fira International del Llibre Feminista. Barcelona, de Juny de Debates. Ministerio de Cultura, Barcelona, julio de p. 159) The Women's Studies Centre, Budapest University of Economic Sciences. pp In: Workshop "Establishing Gender Studies in Central-and Eastern European Countries". ENWS (European Network for Women's Studies) Wassenar, 5-8 November p. 160) Women in the Process of Political Change-Over. pp In: Women s Participation in Political and Public Life. A Council of Europe Seminar on Equality Between Women and 15

16 Men. November Council of Europe Information and Documentation Centre, Budapest, 51 p. 161) Nők a rendszerváltás folyamatában: országos helyzetkép l. In: A nők részvétele a politikai életben és a közéletben. Európa Tanács Szeminárium a nők és férfiak egyenjogúságáról november Budapest, 93 l. 162) Women s studies oktatás a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen l. In: Temesi József (szerk.) (1995): Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. Jubileumi konferencia II. kötet, 928 l. 163) Nők a munkaerő-piacon a rendszerváltást követően l. In: Temesi József (szerk.) (1998): Jubileumi tudományos ülésszak október 1-3. I. kötet. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 735 l. 164) Žene u političkim odlukama u stravanju procesa nakon transformacije mađarskog društva. pp Women in Political Decision Making Processes after the Transformation of Hungarian Society. pp Frauen in politischen Entscheidungen im Wirbel der gesellschaftlichen Transformation in Ungarn. pp In: Žene i Politika: Deset godina poslije. Dokumentacija. Women and Politics: Ten Years after. Documentation. Frauen und Politik: Zehn Jahre später. Dokumentation. Dubrovnik ( ) Ženska infoteka, Zagreb, p. 16

17 V. EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (TELJES IDŐSZAKRA) V.A. MAGYAR NYELVEN V.A.1. Kutatási anyagok, értekezések 165) A lakossági fogyasztás struktúra-változásának néhány gazdasági hatása. Doktori értekezés. Budapest, l. 166) A nők helyzete a társadalmilag szervezett munka világában és a női foglalkoztatás típusai az iparosítás kezdetétől az ezredfordulóig. Kandidátusi értekezés. Budapest, l., 64 l. melléklet. V.B. IDEGEN NYELVEN V.B.1. Szervezeti kiadványok 167) L'interrelation entre l'égalité le développement et la paix. Vienna International Centre, Branch for the Advancement of Women, Centre for Social Development and Humanitarian Affairs. July p. Megjelenés folyamatban Women in the Hungarian labour market in comparison with the tendencies in the European Union. International Journal of Sociology, (megjelenés folyamatban) 17

18 V.B.2. Konferencia anyagok és előadások (meghívott előadóként), konferencia részvétel (meghívottként) teljes költségfedezettel 1) La condition défavorisée des femmes dans les postes de direction. Belgrad, novembre p. 2) Les femmes sur le marché du travail en Hongrie. Second International Interdisciplinary Congress on Women. Groningen, Avril p. 3) L'emploi des femmes en Hongrie pendant les derniéres décennies. Seminar on the Economic Role of Women in the EEC Region. Vienna, October p. 4) Munka szerinti elosztás - nemek szerinti bér- és keresetkülönbségek. (Raspondela prema radu - razlike u platama i zaradama prema polu) Naucni skup Motisanost za rad u samoupravnom drustvu. Subotica, december p. 5) Technical development and feminisation. Social Interpretation of Techniques. Inter- University Centre of postgraduate studies. Dubrovnik, 1-12 April p. 6) The historical process of feminisation in intellectual professions in Hungary from 1900 to International Congress of History of Science. University of California, Berkeley, 31 July - 8 August p. 7) Technical development and women's disadvantages. Social interpretation of Technics. Inter-University Centre of postgraduate studies. Dubrovnik, 31 March - 11 April p. 8) Results of and tensions in female employment in Hungary. Problemü racionalnovo iszpolzovanija rabocsej szilü intyenszifikacii szocialisztycseszkoj ekonomiki. Moszkva, Oktober p. 9) Women engineers in Hungary. Women engineers - women for the Future. International Conference, Berlin, 8-10 February p. 10) The perspectives of policy with regard to women in Hungary. Dutch-Hungarian Weeks. Women, Family, Work and Social Planning. University of Groningen, June p. 11) Women: myths-facts-perspectives. Third International Interdisciplinary Congress on Women, Dublin, July p. 12) The great turning-points in the division of labour between sexes. Interdependence between Women and Men. 3rd International Working Seminar 1987 in Salzburg, 9-13 July p. 13) Women in leadership in Hungary. International Conference on Women s Participation in Politics: it s Main Forms, Determinants and Consequences. Warsawa, 7-11 December p. 18

19 14) Technical development and labour market position of women. International Industrial Sociology Conference Techno-Organisational Change as a Challenge for Industrial Relations. Vienna, May p. 15) Case study of Hungary: the economic crisis of the 1980s and its effects on women. United Nations Interregional Seminar on Women and the Economic Crisis. Vienna, 3-7 October p. 16) Female disadvantages in science. The Study of Science and Technology in the 1990's. Joint Conference of 4S and EASST. Amsterdam, November p. 17) The structural transformation of female employment in Hungary during the past four decades. Expert Group Meeting to Review the final draft of the first regular update of the World Survey on the role of women in development. Vienna, February p. 18) The disadvantageous position of Women in Science. XVIII th International Congress of History of Science, Hamburg-München, 1-9 August p. 19) Inter-parliamentary Symposium on the participation of women in the political and parliamentary decision-making process. Geneva, November p. 20) Thirty-fourth session of Commission on the status of women. Vienna, 26 February - 9 March p. 21) The position of women in higher technical education in the East-European countries. Stichting Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs, Utrecht, 8 June p. 22) Women as producers, transmitters and consumers of culture. IV. International Feminist Bookfair. Barcelona, June p. 23) The participation of women in the political decisions in Hungary. XII. ISA World Congress of Sociology. Women and Public Power. Madrid, 9-13 July p. 24) Equal right for men and women in East-European countries. The implementation of equal rights for men and women. Onati, July p. 25) Die Situation der Frau in der Politik Ungarns. Ist die Zukunft weiblich? Diagnose und Aspekte im Alpen - Adria Raum. Graz, 30 August - 1 September p. 26) Women's task in environment protection. Annual colloquium of the University of Women of Europe. Vienna, October p. 27) The employment of women in Hungary. KSZE der Frauen. Frauenmacht Europa. Berlin, November p. 28) Women in Hungarian Trade Unions. Tripartite symposium on equality of opportunity and treatment for men and women in employment in industrialised countries. Geneva, November p. 19

20 29) Women and labour. Seminar Women s Studies and the Social Position of Women in Eastern and Western Europe. The Hague, November p. 30) The labour market position of women in Hungary. XXXI Colloque de l'association d'econometrie Appliquée. Modélisation du Marché du Travail. Perspectives Européennes. Strasbourg, 5-7 Décembre p. 31) Employment of women in Hungary: new and old problems. Conference for Women in Eastern Europe and the USSR. Oslo, November p. 32) The position of women in the decision-making process. Building a Europe without Frontiers: The Role of Women. Athens, November p. 33) Women s Studies in Hungary. Experts meeting workshop on Establishing Gender Studies in Central- and Eastern European Countries. Wassenaar, 5-8 November p. 34) Women in politics in Hungary. Women in Leadership: Politics and Business. Project Liberty. Harvard University, Vienna, November p. 35) Women and labour in Hungary. Fifth International Interdisciplinary Congress on Women, San José Costa Rica, February p. 36) Women and women's issues in Hungary in the early 1990s. 21 st Annual ECPR Joint session of workshops. Leyden University, 2-8 April p. 37) Women's Studies at the Budapest University of Economics. Gender Studies towards the Year Athens, 2-5 June p. 38) Women Change the World. Global Summit of Women. Taipei, Taiwan, February p. 39) Feminist Perspectives on Technology, Work and Ecology. Women in the Labour Market: The Cases of Eastern European Countries. (Chair of Workshop). University of Technology, Graz, 5-9 July p. 40) Women and employment in Hungary. Equality and partnership towards Higher Education, Employment) Entrepreneurship and Environmental, Management in Central and Eastern European Countries. Future strategic goals and objectives. Hotel de Buunderkamp, Wolfheze, The Netherlands, 1-3 September p. 41) The role of the Hungarian Women's Studies Centre. ECE Region, NGO Regional Forum on Women. Vienna, October p. 42) Women in the Process of Political Change-Over. (The Hungarian Background for Peace Movement) Women, War and Peace. The Vision and the Strategies. International Conference of Women in Black and Women's Peace Movements. Jerusalem, December January 1, p. 43) Women in Policy. (The Hungarian Case) V. World Congress for Central and East- European Studies. Warsaw, 6-11 August Budapest, February p. 20

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011

MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 MUNKAPIACI KUTATÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 2010 2011 Válogatás magyarországi és külföldi könyvek, folyóiratok, műhelytanulmányok, statisztikai kiadványok, nemzetközi szervezetek munkapiaci témájú szakirodalmából.

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Könyv, szerkesztett könyv

Könyv, szerkesztett könyv MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2013. évi publikációs jegyzék dokumentumtípus szerinti bontásban Összeállította: Bálint Éva és Moldován Éva Könyv, szerkesztett könyv Burgerné Gimes A.: Előadásaim

Részletesebben

16. Berki Erzsébet: Második gazdaság a szocialista országokban. Ipar- Gazdaság 1985. 5.sz. 21-33.l. 17. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - kereseti

16. Berki Erzsébet: Második gazdaság a szocialista országokban. Ipar- Gazdaság 1985. 5.sz. 21-33.l. 17. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - kereseti Publikációs jegyzék 1. Berki Erzsébet: Felmérés egy budapesti vállalat munkaerőhelyzetéről, különös tekintettel az üzemi demokrácia kérdésére. (Misovicz Évával) Pécs 1975. TDK pályamunka 2. Berki Erzsébet:

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

A NŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁGON DR. KONCZ KATALIN

A NŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁGON DR. KONCZ KATALIN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A NŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁGON DR. KONCZ KATALIN A rendszerváltást követő romló munkaerő-piaci viszonyok jeleként a nők (és férfiak) foglalkoztatottsága

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D.

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D. CURRICULUM VITAE Békés Csaba Ph.D. Születési idő, hely 1957. február 3. Nyírbátor, Tanulmányok 1978 1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem angol szak 1983 Diploma (MA) 1971 1975 Táncsics

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barlanginé Kelemen Ida

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barlanginé Kelemen Ida Politikatudományi Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Barlanginé Kelemen Ida Női képviselők női képviselet? című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Ilonszki Gabriella habil. egyetemi docens Budapest, 2008

Részletesebben