Energiahatékony megoldások most és a jövőben. Gratulálunk, Trollhättan! Lindab Rainline Center. Középpontvab a vevő.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiahatékony megoldások most és a jövőben. Gratulálunk, Trollhättan! Lindab Rainline Center. Középpontvab a vevő."

Átírás

1 Liddirct Lid gi: öéppt gyrű építéi gldá Prfil Vtiláció Buildig Syt júiu Ergihtéy gldá t é jövő Grtulálu, Trllhätt! új Lid fiótlp Svédrág Köépptv vvő ölég, új pic, tré Lid Rili Ctr öl, gyr Plu-rgi há öld Lid-gldál Igéy é gyrű átfgó ttő- é vtiláció rdr ilflújítáh

2 Lid Dirct júiu Lid Dirct júiu Dvid Brdty, Lid vériggtój, vlit Adr Thuli (vtiláció), Ptr Adrg (építől) é Vt Krir (épül t rdr) dr ifjti véléyüt rról, hgy Lid új trtégiáj ily lőyt itít Lid vvői réér. A Lid Cprt friíttt trtégiájá gvlóítá Köéppt vvő ölég, új pic, tré A Lid új trtégiáj id ülti trült (Vtiláció, Prfil é Buildig Syt) lőyöt yújt vvő Lid átfgó flülvigált jövőépét é trtégiáját, gy év úlv pdig gé Cprt rit dtt dlgi. Aót ár ylc év ltlt, é váltá törtét. A Cprt lül végt átlulá é fjlődé, vlit gy drái gdági lí é ülő tdciá féyéél lp t láttu rr, hgy é 2010 ljé flülvigálju é friítü trtégiát gyrá Dvid Brdty vériggtó. Et frií ttt trtégiát iár idítttu, é ég h ié ltérő türöődi i rélgtől függő, lpvtő gdlt tvár i»építé gyrűíté«. A új trtégiát iá friíté ll titi, it vli rœ új dlg. Bár i t új trtégiá vü, ugyr uá flyttáát i jlti, ly léyg, hgy göyítü vvœi éltét, i így htéyá é yrégé válht flyttj Dvid. A trtégii cél öé trti Lid rœégi lœtér hlyé, vlit éháy ly trültr vló öptítá, lyt fjlti ll. Flyt töéltítœ uá é ü rjlœ rœég álldó fjltéé ööhtœ t ár idgyi vvœ réér j, érd íáltt tudu gtrti. H új trtégiát Cprt ögéœl éü, ft téá iyul iœvíttt frglá é él tréör. A ádéu, hgy tréprtfóliót úgy fjlü, hgy ilégít pic igéyit, é gyr öl rülhü vvœih rœ, iœvíttt frglá ööhtœ ögi Dvid Brdty új trtégiát. Hdd lít g éháy példát: vtiláció rélg lül például rr öptítu, hgy gyl ültté válju vtiláció rlœ áár, hl fiótlpi é ülti idt gtlál, ir üégü v. A Prfil rélgé Köép- é Klt-Európá ruháu Rili Köptji, i Œvíti fgj értéítéi hálótut, é ftt jllét, fjltt ilgálá révé frglói é vvœi áár gyrát lœyö l. E ugyr dtrálj t i, hgy ég j öptítu lági picr, rélg. H épültrdr rélgét titjü, tt i frglái hálótu itrjtéé uáldu, é igyü fjlti i épültr vtó tréíáltut. A Vtiláció rélg lül új rvt régi Œvült Mt Gärdfr ivé révé, i átfgó értéítéi vtœ rpörét pt. E gdj rvtü t rœt é diiut, ly új trtégi lhtœ lgj gvlóítááh üég jgyi g Adr Thuli, vtiláció rélg dr. Trét á ly rétrültü v, lyr öptítu, d ft titái ülti trült ögött rjlœ célitıét i, i t jlti, hgy idt vvœ ögéœl ll éi, pdig trlé ögéœl. Vlháyr gy iy vvœ tvái trét ér, fl ll tü gu t érdét, hgy tudju lghtéy ilégíti t igéyt. Óriái ülöég v öött, h t hiü, tudju, it r vvœ, é öött, hgy gtulju t ghllgti é gfllœ cldi. Miutá jllg Œvítjü tréörüt é háigítju vvœ igéyih, tlphlyi látgtói igá idt gtlál álu, ir c üégü v uájuh, ár p, ár hét. A válllti rélgr vtó új trtégi öpti l i, hgy gyr öl rüljü vvœhö tö tlphly é frglái pt gítégévl Cprt új fiótlpt létíttt Trllhätt, i világ példá, hgy igyü öl rüli vvœhö flyttj Adr Thuli. Kilt rpl pird ly fhér flt ré térép, hl tréörü é íáltu ég áll rdlér. Épp t lü yugt-urópi, vlit öép- é lt-urópi régiót i, hgy lgj ódrrl hldju lœr frglái hálótu fjltéé. A Cfrt tréör gyr iá új trtégi öépptjá rül. Itt i xpiór törü tré é földrji hly titté gyrát, rt tö pic i trjti íváju Cfrt tréört gyrá Adr Thuli. Ahh, hgy t lérjü, ir Œvíti é divrifiáli ll tréprtfóliót, é így éi pic ívül i j i tudju légíti hlyi igéyt. Végtül érd ráutti rr, hgy flyt uáldu tré é trlé fjltéé i. E ly lœyöt yújt vvœi, it rövid állítái htáridœ, tváfjlttt tréjllœ é i ft öld gldá. Et pdig trlé prptívájáól ll éi, it például cöœ yiégı hulldét, é ly tré rdr vtéét, ly jltœ rgtii é öryti lœyöt yújt. A Prfil rélgé t ár világ váltóvl v úgyvtt lági é ipri építé öött. Egé gyrı t gydi gt lgáló ülööœ déyét fgju öéppt hlyi gyrá Ptr Adrg, Prfil rélgvtœj. Air lági építérœl v ó, ft r pclt iépíté például ádgl, ttœfdœ válllól é irdœl, háférét itítv áur gy jól iépíttt hálóth, hgy így öl hu Œt él tréörühö. Egyúttl id rjli ögött i, hgy jllg Rili Ctr cpciór fóuálu, ly t yr trt Köép- é Klt- Európá, gtt lpvtœ pici. Srté rœtlj övdét léri g lül, ly trét, it Rili é Cvrli lœtér hlyv, d hh hájárul ly új állítái rdr i, it Rili Expr, vlit értl fjlté Rili Exprt lvéı új cptu révé. Mid célj, hgy gyrıítü vvœi idpi éltét. Air ipri építérœl v ó, cél tt i, hgy rœ é ély pcltt létítü célcprttl, építéi válllól é lgft építœcégl. E válllá t ylc lpvtœ pict fdi l, hl ár gtlpdtü: égy éi rágt é Mgyrrágt, Ch Kötárágt, Ráiát é Lgylrágt. Srté vvœi réér gyr j állítái lgálttát yújti, vlit rœíti építé gyrıítéét céló tágtáut é rdrit flyttj Ptr Adrg. Víió, hgy Európ picvtœ állítój lgyü ttœti cpdélvtéi é ttœfdéi gldá öré lági építé té, é picvtœ céggé íváu váli ipri é rdli ttœfdéi é flái gldá vlá úgyvtt ipri prjt té i, ylc lpvtœ picu. Tlj g vgyu gyœœdv rról, hgy új trtégiál fjlti tudju gldáih vló háférét, é id vvœ réér háférét itíthtu pártl tágtáuh é ilgáláuh. Aárc töi ültág, tréfjltét Œ i idig fóu hlyi. Itt i vvœ igéyir öptítu, hi jövœli tréfjltéüt gyr iá vvœ igéyi gtjá. Midig fjlœdé élvlá ll hldu, pdig övti t vt l övtttét Ptr Adrg. Eívül rélg rgiu frdul ly pic flé i, it például Nétrág, Frcirág, Egyült Királyág é trét Orrág. A Lid hrdi rélgé, épültrdr vlá új trtégiá ité ltrttt él pici ái é tréprtfólió jövœli Œvíté. Ft ráutti, hgy fóuptu tvár i gy cél épültrdr trvé, gyártá é állítá rd gyrá Vt Krir, épültrdr rélgvtœj. Flytti fgju rélg lüli tréfjltét, é ugyc uáldi fgu trlé é lgiti gy htéyágá, rt lépé étégívül lœyö l vvœi áár. Air frgláról v ó, értéíté töégér építœyg-rdœ, ügyöö, Atr-rdr irdœi, vlit övtl ldá útjá rül r. Mt uáldu, hgy gtlpdjü ly új pic é régió, it Orrág, FÁK-áll é É-Afri flyttj Vt. A trült, ly jllg ic építœyg-rdli hálótu, lépéü vvœ réér törtéœ övtl értéíté útjá törtéi. A ily jllgı tvéyég gyr fllti hlyi építœválllt érdlœdéét, hgy prtrpcltr lépj vlü, é új építœyg-rdœvé válj. Trét igyü fi értéítéit, é éh gu i ljutu lœ fáih, d iutá ülti dllü irdli hálót rtül jló ıödé lpul, gy új építœyg-rdœ révé áltlá végül i g tudju vti láut gy új vár vgy régió. A llér, hgy gyr j öptítu új picr, hyglju l glévœ hálótut. Épp llœlg: hgy tvá tiliálódi gláli gdág t ár gyr iá látju, fgu uáldi, hgy tvá rœítü prtrpcltut tö it 300 építœygrdœl. A Lid-Atr ir öyvlhttt l fódó érdlœdét é rltt i cél épültrdr irát, áltlá pic réérœl, d építœyg-rdœi hálót útjá i. E flytá t idítttu gy fjltéi prjtt, ly cí i épült cpció flyttj Vt Krir. E ly dlg, i ié ltérœ trvéi gölítét igéyl, it gy célépült-rdri, d öyırt tchlógi trülté rtt értlü é élörı w-hw- ööhtœ, hgy fjltéi u 2012-r gy új, i célépült-rdrt fg rdéyi. Et glœœ prjtt trét fl ll éri ıi, péügyi é rdli ptól. Hdd dj l t i, hgy Lid élté ig ft érföldœ vlt új rrági gyáru hivtl gyitá, é ár gy régi trtégii döté rdéy vlt, ruháá világ uttj, hgy új trtégi vló gy gftlt é gd gtrvtt fjlté, ly lœœ trtégiáól idul i árj vit Vt Krir. 2 3

3 Lid Dirct júiu Lid Dirct júiu A Lid rpválllá ély jvítáá A új tlphly ér válttt gy fhér fltt, é trjti építé gyrűítéét Grtulálu, Trllhätt! A Lid Lif, Lid tárdli fllőégt éritő prgrj é tvéyég á ülööő frát ölt. A Lid Ch Kötárág C4C - Eélyt Gyr vű rvt tágtá lltt dötött, gítégt yújtv árvhá é ülööő itét élő gyr áár. E gyi példáj Lid tárdli déyéi. Ig váltái lhtőég v, ir rról v ó, hgy gítü ráruló r, é váltá idig öyű dj Krl Klid. Air Eélyt Gyr cíű prgrr rült r, váltá féyé törtét, hgy ély tptlt vlt rvtről é lötlttégéről. A Lid áár i gyéiégü trét vljárój, hgy tágtju hlyi rvtt é déyét, rt célj gy j tárdl gtrté idyáju áár. 7 évvl lőtt tlált Mfrd Frévl, C4C ritiu lpítójávl é löévl, vlit ő cptávl, é gyrű vlt ép llálli lldé, it r túíttt, ir érittt gyr gítééről vlt ó flyttj Krl Klid. Eutá rövid dtü i dáyt juttti i, é ülööő rdvéy i gítttü flégl gyütt. Eáltl élyég gérttt uáju jltőégét, d irti lpjá t i, hgy Lidt it tud vi. A Chc 4 Childr tvéyégi hár ülööő prgr öré cprtul: Ri Hd, Sprigrd fr Lif [ugród élth] é Dr. Clw [hócdtr]. A Ri Hd prgru háttré lévő lgdlá ly jól irt é őrégi, it lgd, ly rit lvtt gdgtól é dtt géy dj lygv Mfrd Fr. A C4C cpt ulticiáli cég é hlyi válllt rtül háfér ruhű, éllir é hátrtái ci gy fölö éltih, lyt övtlül gyr, vgy lhlyüét lgáló itééy i fl tud háli, vgy ldju t tő lőtrté céljáól. Eddig irült gy 12,2 illió urót i ghldó lpt flépítü, lyt gyr épéi prgrjih vgy élttrü jvítááh hálu fl. A Sprigrd fr Lif lpul, hgy id gyr jg v tuláh. E prgr igyü itééyíttt igéítő ttát yújti gyr, hgy lőgítü tárdl vló illdéüt. Végtül pdig Dr. Clw célj gyr gíté, i úly lé rtül, é lhúódó órhái áplár rul. A Lid dt ft dt tágti C4C-t, i déyé révé, it például C4C évt idtt jótéyági ptárá gváárlá, vlit Dr. Clw rlájáh yújttt hájárulá , ir itört péügyi válág, á cég cöttt vgy tlj gvt tágtát. Mi lhtőégt láttu rr, hgy Lid övlj révétlét, é C4C ptróuá válj, rdr dáyóét rplj árj Krl Klid. N tudu cillgáti ögt juttti, d hájáruláur idgyi hóp r rül, é gít, hgy C4C vlódi lhtőégt pj tvéyégé trvééh. Mg vgyu győődv rról, hgy hájáruláit C4C htéy é értl hálj fl, é ári trvü rőfítéi övtő lépéét, ly rról ól, hgy dlgóit övtlül vju C4C tvéyégi. Hiü, hgy töélt illdi Lid Lif ádéih. TÁRGY HELYSZÍN 1991 ót lő új Lid fiótlp hivtl gyitá Svédrág Trllhätt, Svédrág A Lid áltl pág uáj rá övttt trtégi gyi öpti l, hgy gtlálj é tölt térép fltıœ fhér fltt. A trllhätti tlphly gyitá jól példá, hgy trjti Lid értéítéi hálót gyr gy trült építé gyrıítéét lgáló gldát. A ig, hgy yitóp hgúly tlá iá jó étl, idgvtœvl trttt váréé, öttuvry, ülööœ tré uttáá, vlit ö jllévœ öötti ráti pclt é llgiáli gélé yugdtt. A új trllhätti tlp virtuáli gthurgi, övdi é rltdi fió öött félút tlálhtó. A Lid térépé gy ür fhér flt vlt gyrá Nil Sli fiótlp-vtœ. Krá vlt gy fióu Uddvllá, lyt á régi vvœ hiáylt. A új trllhätti tlp gyitá révé üdvöölhtjü Œt id gyé vvœl gyütt, i érdlœd vtiláció é építé trülté idlgtt picvtœ gldá irát. Egé it hiáytt érdlœdé vtiláció rlœ é építéi vállló öré, rt fió gy vációvl yílt g 2010 yrá öpé. Igá gyráyú pitív victlát ptu pictól, é ár á új vvœ i v, i értéli áltlu íált lgálttát é tréört. A iváló iœégı, öy rlhtœ tréi, é flül áltlu épvilt lgálttá é ıi tágtá t jlti, hgy jól tudju álli trültt jllœ hlyi vryt. Lglái é ilárd ggyœœdé. A trllhätti Lid pltt tréör v vtiláció é építœl öré, ly gy réét uttj tttœ rtárá é ldótré. Sállítái rdrü grtálj vvœ áár éyl, övtl állítát Trllhätt örüli ört. Air Lid Dirct flért éháy idlátgtó vvœt, hgy dj iy victlát, id t uttj, hgy új déyé jór jött. Mi gyfjt régi, égi új Lid-vvŒ vgyu, i gthurgi tlphlyt látgttu, ir tt vlt uá dj L Adr, EU Itllti cégtœl d iutá Trllhätt é Uddvll i lgft trültü, jó éré áur, hgy Lid övtlül édu v. E f hlyi vryt. Jó éré, hgy Lid itt v vár Kl Sgrqvit véléy, i Lidrg Pltlgri vı trllhätti cégél dlgi é ért i gyr érdé váli, rt t i tudju próáli Lid tréörét é féli iœégét. Itt gy jó hly v Lid-fió dj Stf Adr, Häggr Plt utár. Nil Sli, fiótlp-vtő (öép) é cpt jóíű vtt trllhätti fiótlp hivtl gyitójá. A ő ljá láthtó L Adr, EU Itllti utár, i gy örül, hgy Lid ár öl i gtlálhtó. A HR új vtőj, i Lid lliégét állítj öéppt A Lid Chc 4 Childr vű ch jótéyági rvt réér yújttt tágtá hájárul hh, hgy érüléy, itét vlt é tg gyr j éltélyt pj. Chriti Iéllt rég vté i Lid Cprt új élyti vtőjé, é Lid Cprt dtjé tgjává vált. Chriti Iéll rá IKEA wdwdi ipri cprtjá dlgtt, hl hló píciót töltött. Air pclt lépt vl állá ügyé, trvt, hgy tválépj, d vtt g lhtőég, hgy fjltht átfgó HR uát gy á titt picvtő töi cégél, ly világ lpértéi, vlit rő, ü hgyáyi v dt ll Chriti Iéll, ir tláltu vl Lidál töltött lő hti ltt. A élyti uá célj, hgy há járulj cég trtégiájá átfgó türöődééh é gvlóítááh. Miutá dt uválllóit Lid lgft icé titi, léyg, hgy dt i rét vgy HR trült priritái g htá ráá dj Chirti Iéll. E öhg áll átfgó HR uávl, ly lpvtő gíti rvtt é vtőit, hgy Lidh v, tr, fjl é gtrt gfllő utárt. A gfllő utár gyrát jlti értét é éégt. Miél j vgyu trült, ál gy lhtőégü v rr, hgy gflljü lpvtő értéi, ly öépptjá építé gyrűíté áll. E vt l hh, hgy vvőit htéyá é iré thü. A Lid Lif gyűjtőv Lid hú távú, tuáli vvő, dlgó é ööég iráti fllőég, ly tuáli dlgu, é trét flé öryt flé i, ly idyáj élü. Eért ilt pirdi ptét rpl tréfjlté é iőég, öryt, dlgó é ciáli érdé öré trtó téá. A cél, hgy trültt építü Lid pi tvéyégé, úgyhgy idt örytrát é ftrthtó tárdli fjlődéét űödtü. Chriti Iél Lid Cprt új HR iggtój. Ő övti Adr Prt, i t yugdíj vul. Világ flyttj, hgy Lid iré ár régót rpt játi, hgy dlgói gfllő háállát túít é üég értél rdl. Ait tárág övdtt é új flváárlál ővült, gőtt igéy i, hgy világ é él fghtó titáu, it jlt tárág lpvtő értéi i pi urutiu öré. A rdéy Lidll tlj fri é töör irtté, ly övtlül pclódi Cprt hár lpvtő értééh: építé gyrűíté, földö járá, vlit titág é rd. Et ülööő öfüggé llu, é rr lgál, hgy ulcftágú pttá váljé dlgól é vvől flytttt páréd i. Mt uáldu, hgy ódrt tlálju Lid-ll gé vállltál törtéő rőítééh. A cél, hgy 31 rágu id dlgó gért é öv Lid-llt, ly ár áthtj Cprtu jltő réit i. árj vit Chriti Iéll. *HR = élyti tály 4 5

4 Lid Dirct júiu Lid Dirct júiu A vi Hűtőhá lgitii öpt lyt ly cég hál, it Uilvr, Prtvi, Striy Mli g it uttiált, -tp ülő hűtő/fgytórtárt itít régió áár. Mvi hűtőhá A Clit Tr Lä vlt fllő Sli Igágügyi Pichiátri tlj vtiláció-rlééért. A öőt állítá é gyrű rá göyíttté é gdtlá ttté rlét dj A Hl, vtő tchiu é rétuljd. Midyi t gdlju, hgy Lid SR vágóö vló prfi rá, lőör 35 év ltt. Mt ár állv tud vági! VEVŐ Acél épültrdr állítá gy jltő hűtőháh é lgitii öpth Al-Ivt Mvá (Orrág) A fgyttt tré réér építtt lgitii öpt é rtár ét ft ritériut ll tljíti: lég hidg é lég gy ll li. Lht, hgy l lúióvl lht Nl-díjt yri, égi hlyt. A övtő érdé, hgy lht gtrti xiáli tárlópcitát gy igá htéy fligtlé gítégévl, iö igc trédu építé é ültté rá i. A Vitóriy lgitii cég é vi hűtőhá prjtj té vált Atr é Al-Ivt építőygrdő dt g. Air új hıtœhá gyitóüpég jltt, Mv ri fœplgártr, J. M. Luv gjgyt: E prjt, lyt vi vári tác i tágttt, gy jltœég v Mv é tlj öpti régió áár i. Blról Dvid Brdty, Lid vériggtój, Vlrij Avlv, Al-Ivt vériggtój, Pvl Krv, Lid-Atr FÁK-fllő, é Vt Krir, Lid épültrdr rélgvtőj. Miutá pdig tárlópcitá v, rtártrült itgy rlpt tud fgdi, 5 hœérélti övtr ttt, é gyidjılg 23 i é 7 vúti ci é irdáár ll, étégívül ft öötœ pct jlt ig ırı ltt régió llátái lácltá. D i ft vlt, hgy ly épültt trvü é építü, ly ép iáli gdágágt é rövid építéi idœtrtt xiáli lœ tárlái lhtœéggl, é ttœ, hlt lhtœ lgj U-értéivl (hœátcátái érté) dt Pvl Krv, Lid-Atr utár. A Al-Ivttl, építœyg-rdœl öö ly célépítéi gldát dlgtu i, ly pt t lœyöt yújttt. A hıtœhá épült ullától +18 C-ig trjdœ 5 ülööœ hœéréltı óár li, é hár dr 14 g lœ fgytój i v. A iválttt fltrució ly igtlél é LPD pll rdli ly U-értét rdéytt, ly öydé tljíti övtléyt, é így épültt lhttt rli úgyvtt A. tályú triálét. Miutá tápillér áát irült lríti Atr építéi tchiáj révé, lœ h térfgtt xiálir lhttt fi. A LMR600- ttœrtt háltá, ly öyı, jól igtlt é tlj flülté árt ttœt rdéytt. A triál épültét ylc hóp ltt fl tudtu húi, é idulától áíttt 18 hóp lül átdtu ulcré prjtt gyrá Vlrij Avlv, Al-Ivt vériggtój. E t jlti, hgy üttrv gfllœ é Vitrijávl gytttt öltégvté lül tudtu gvlóíti é átdi pltt, él örı prjtt. A Al-Ivt 2001 ót Atr építœygrdœj Mvá. A rgdt g figylüt, hgy Atr gytl trét íál, h gy pltt rdrt gy épült gyr é iváló iœégı flépítééh flyttj Vlrij Avlv. Eívül Atr ly prtr, ly gé építé rá rdlér áll é jl v, itítv áur üég ıi tágtát, é flyt figyll íéri rlé iœégét i. Mid pitív járul há végrdéyh. A Al-Ivt építéi vlué c 95%- Atr épültœl áll, iœl itgy 80% rtár- vgy frglái épült, íg töi ipri rdlttéı. A 3M hírdátchii cég áár Vll építtt gyártólétítéy, Pució Rp áár létíttt ipri plxu, vlit tvri Prt-Prit yd ( rtœég gjgyé: rplt gy rái idá) példá, it r Atr Al-IvttŒl. A hıtœhá iváló péld rr, hgy Atr trvéi tchlógiáj xiáli d lœ trt é htéy igtlét i itít dj Vlrij Avlv. Eívül gy gy öyı é htéy rléi ódrh i hájutttu, lyh lltt drut háli. Jllg gy új lgitii prjt dlgu Ruij Stdrt áár, hl i új ihívál rültü : gy új Atr épültt ll öötü gy glévœ épülttl. É gy picit ggód itt, rt tud, hgy rı é iœégi tágtát pu, it t Atr trvéi é gyé rélgitœl gtu. Vvőöptú gldá VEVŐ Vtiláció é öyűrt építől állítá Svédrág igágügyi pichiátrii itéti ővítééh Clit Tr Lä (Vtiláció) é PEAB Swd (Ctruli) A Sli Igágügyi Pichiátriá (Sl) (vtiláció), é Bri Pichiátrii Itét (Värrg) (Ctruli) Jllg jli Svédrág Igágügyi Pichiátrii Itéti gyráyú ővíté. Eögött tö öött ly id húód g, it j rdiáció, gy itág, vlit jó áplá ftt lhtőégi. A Lid Dirct ét tlj új létítéyt rtt fl, Sli Igágügyi Pichiátriát Slá, vlit Brit Värrg lltt. Midét létítéyt igrú övtléy rit építtté itág é flügylt titté, égi dr, drű é ll örytt yújt dlgó é tg i. Egy ái hló vá, hgy idét létítéyl gy légdtt vlt Lid vvői. Ig, hgy léggé ülööő trérdrt hál, d gy dlg tlj ggy: Lid gyrűíti tudj építét. A Sli Igágügyi Pichiátri létítéy, lyt vätdldi gyi tác rdlt g, tö Y-lú épültœl áll, ly gyütt égy öy gfigylhtœ udvrt frál. A Lid Gävl étryi Lid Sf ör rtttı cœvtét é ltrét állíttt Clit Tr Lä vtiláció-rlœ cég réér, vlit LCRA jtpítót é ügy rát i, ötü SR Cuttr vágógépt. Eívül gtlálhtó égyög rtttı vté é jtpító i, fœépp létítéy hét vtilátr hlyiégé törtéœ rlé céljáól. Ögá rlé i gy ülölg vlt, rt tgá lflé hldó vtét yti grdá lltt öti é itági rácl lltt lláti dj A Hl, Clit Tr Lä vtœ rlœj é rétuljd. E á vtévágát jlttt, iutá grdá té 30 c hú píró drt lltt illtü lœéíttt yílá. Mihlyt dr é védœrác hlyür rült, yti grdát tl töltöttü i, így flytti tudtu rlét. A prjt rá A Hlt ghívtá gy rövid tájéttór Lid Gävl-h, ly rté utttá Lid SR-Cuttlr vágógépt i. Al látt, hgy gyrı rá lht, lyt öy fl tudtu állíti id épült ttœtré, hl lgtö rlé é vágá törtét flyttj A Hl. A SR-Cuttlr gé uár jó htál vlt. 35 év l fgll, é tö r vtét vágt térd. Mt végr flállht, rgt lhlyht gyi ldl, é töélt tud éri, jlöli é vági. Igá úgy gdl, hgy lgj dlg, i iprág é idœ törtét. Airtól lœ trt rltü, SR-Cuttlrt öy vittü át övtœ hlyr. Nü gv Lid trliji é gyértı vté vágáát lgáló hgr i rdléür állt, tváá igá jó é ügy rá, ly göyíttté uát. E ttjé id állítáy pt íváági rit értt árj vit A Hl. Hát é rt Lidt: rátág utár, jó ilgálá é t ár ügy rá i! A Sli Igágügyi Pichiátri 58 áplt réér itít lhlyét, é rdívül itág ll li, ly vtérdrrl, ly iüööli öét é cpéét i. 6 7

5 Lid Dirct júiu Lid Dirct Jury 2011 Lid Dirct júiu A P Swd utár, H Pul építévtő gy g v légdv Lid áltl yújttt lgitii lgálttál. Eívül töélt jltt RdBX é függöyflú hlti ltré rlé. A rlő l v rgdttv, árc é i dj H Pul. A tö it 30%- uidő-gtrítá igá jó dhtó! A ihívá í A Briä itgy lptrült 82 tg lhlyéér l ll. A ép RdBX válfli prfil láthtó fgdóépült válfli létítéy válfli tlj trült c Ugyily jllgı itági lv é örytvé dli gftlá vt Brir, ár gldá óhttlul ltér Slától rchittúr é flépíté vtáá. A fjér Bri 12 tégllp, tg lhlyéét lgáló áryt fgll jd gá földit, plu gy égylt fgdó- é irdépültt, tváá gy fgllttó öptt. A gy lœ ör lú pr úgy jö létr, hgy épültt gyırıét illti gyáh úgy, hgy gyi épült r gyi övtœ épültévl. Ily ód gu épült ltjá t flt, ly ligtli ig gy udvrt ülvilágtól dj H Pul, P Swd építévtœj, i fgdóépült é fgllttó öpt fli rlééért fll. Hgy iy épt dju itti itági itrœl: idgyi tlttt é yctrát lgról lht titíti, élül, hgy ll lépi tg ái, íg lhlyét lgáló tlj trült t hlttrtœl, h élyt flügylœ hlyiégéœl éi. A tg épülti lévœ válfll pclt t gdlhtjá, hgy öyırt tchlógi ll ily g ívlú itági övtléy té, d h iálju Lid RdBX flválpt éy rétglt OSB ll, gy itág flt pu. A fgdóépült é fgllttó öpt lévœ válflt ité Lid fl vá lp gítégévl építttü g flyttj H Pul. Egy válfl, példá ul f g dó épült lhlytt gyi ö i g g tái íróág RdBX flválph rög í ttt céllœl éült. Eívül függöy f lh ülœ flgrdá i ctl, ly fgdóépült é fgllttó öpt h lti ül, é lyt Li d állíttt. Itt i gy ıi tágtát p tu, hgy pti liálhu rlét é véglg gldát. A flválpt ért háltá idütt, rt Vätftightr, it építttœ, ily öryti é rgtii övtléyt táttt. A rvtl yg, például cél flháláávl lrülhtœ pédé é árly gyé ívát htá vély flyttj H Pul. Eívül Lid prfrált ülœ fli prfil ég hœhíd té i j U-értét d, é áltl hájárul rgifgytá cötééh. A fgdóépült é fgllttó öpt tö it htvfél fl tlálhtó, i idig ylítj rdlé fldáát. Egy idœ utá t gy Excl dutu dt gyıjti, é így idgyi fltípu té öyy i lhttt áíti yg yiégét é lp / í típuát gyrá H Pul. Midt Lid utárávl, Lrt Crll élt g, é úgy dötöttü, hgy uáli grdlét fg üldi, h gy iy itr vgy r vtó Excl ívt. E lpjá Lid t ár léíti gy tétl litáját, é güldi rér grdlé viigláát, lyt é jóváhgy. Eutá gyáról övtlül id, épülth lállítjá pltt é gjlölt LEGO építœéltt. Er rlœi tudjá, hgy id rdlér áll gy dtt flh, é gdhti rlét. A flyt ig öœt ıödött, é lœgíttt, hgy y övth it rdltü g, é idfölött ic d y [tétiu é öyı] flrtt ptu Lid Mcc építœélti flháláávl. Kru építéé léyg htéy ódr é jó trvé árj vit H Pul. E gy ly trült, lyt flyt fjltü é töéltítü. Itt ig gy jltœég v gítég é ilgálá, lyt Lidtól pu. A rlœi i örült háállá. Ké, jlölt rléi éltt p, lyél idgyi dr gyárilg gfllœ húág éül. Eívül úgy cült, hgy Lid RdBX pttitál áródó flválpi 30-35%-l cöttté rléi idœt válfl té. E ré tudhtó, hgy ll rögítœlt háli, é i, hgy grdát öy lht gt i é l préh rli, élül, hgy órı été. Nyilvávló, hgy jó gldá. É i, é flügylœ i, i fllœ vlt tg lhlyéét lgáló épültért, gy örülü! A tlj prjt ptri átdár éül l, é ár építéi u ugyc lœrhldt, tlj létítéyt ég él örı itági tt ll lávti. A Nvp Frcirág picv tő válllt élttudáy, frlógi, ifrlógi é gr ilógi trülté. Lgft ülti tvé yég ly ittiu lulá é ilulá fjlté örül frg, lyt ttr tt lht ll i gyógyripr. Air lhtártá, hgy éttördlt válll tt gy új, dr létítéy öt vöi frci rági Ppy, fl dtt Atr építőcégé, Ncy Ctructi tttá i. E vlt Atr lglő állítá Nvp réér. Már ár ét új grdlél gé ült i, é Atrh fűődő tlj építtt trült ár c r rúg. A Nvp gyi játág, hgy értll rdli ritálydá é rtgráfi trülté, éii é ilógii léi ljárá vlá. E gyérté hájárult hh Œvítéh é övdéh, ly itt tárág Ppy lltt öptíti rœfrráit. A gyi érdég itt, hgy ppyi létítéy pt hly tlálhtó, hl Eiffl-try ö grdáját lœállítttá dj Mur Picc, Lid- Atr utár. Bvlltt itt váltttá cél gldát. E id Ncy Ctructi-l ftrttt, régi idœr viyúló pclt vlt, é rjtu rtül cél gfllœ Atr-gldá idlgáá épég illtv lhtœég. Egé glpítáu ót Ncy Ctructi igló é trtó prtrü vlt, é gíttt, hgy ly létítéyi lgy, ly idig háigíthtó ülti tvéy égühö dj Pirr Hiliru, Nvp utár. Aáltl, hgy rœ píciót fgllt l értr tt, ihívát j ltœ é gyr flépíttt épült trvé, rdiálá é ivitlé vlá, hájárult ifrtru túráh. E Lid- Atr i ulcrpt játtt, gyrágu, w-hw-ju, ıi tágtáu öö htœ, ly lltt d lfljti építéti ihívá iráti vódáut fjté lœ Atr-épültt gy új, hárlt válllti öpt frájá, ly lptrültı vlt. A INODEK födérdr gítégévl 12 étr áthidlát i g lhttt ldi, i jltœ lgyrıíttt lpát é gé építét i gy tvái irdépül tt építtt, úttl égy it lptrülttl. E épült g gy üvg válf livl é ütíı hlti pljivl igc lépét trttt l vállltr jllœ építéti gldál, lyt ár ö pt építééél lfttt. A utló Atr-épültt fjté, ly gy, Clud Schlgl építé áltl trvtt gyártó- é lrtóriuépült. A fi hullá íttt Pflu pl üvgtt hl tl gyütt tit, ép é litiu truciót lt. Tvéyégü lghgúly ré ulcré épült lœállítá ipri é lgálttái tr réér dj Stéph Vil, Ncy Ctructi vériggtój. A cég itgy 30 dlgój v, év árvétl pdig. 15 illió uró. A Lid-Atrl ötött prtrpcltu révé i tudju légíti vvœi övtléyit ruglág é rövid építéi idœ titté, htéy trvéi é gyártái rdr gítégévl. A Atr ly állító, lyél id gtlálhtó, iépíttt urópi hálót pdig gy lœyöt itít ré ür, rt lhtœvé ti gyr é htéy rgálát gé rdléi, gyártái é átdái út vl. A MSB prjtél, lyt iváló példá Nvp réér törtét állítá, idáli Atr-rdr, rt rövid htáridœt é gyrı rlét t lhtœvé. A Lid-Atr gítégévl ép vgyu igdi vvœ váltó övtléyih, é i tudju ái flrülœ lhtœégt é ihívát. 8 9 VEVŐ Atr épült állítá gyá utá frci Élttudáyi Cprt réér Ncy Ctructi Ppy, Frcirág A Nvp gy töi Lif Scic Grup [Élttudáyi Cprt], ly éhly é lgfő létítéy Ppy (Frcirág) tlálhtó. A lúlt ylc év rá Ncy Ctructi építőcég, Atr, hár Atr-épültt lt tlphly, ly lptrült vlt.

6 Lid Dirct júiu Lid Dirct júiu Lid Dirct júiu VEVŐ öl, clr, ftr gyr 64 új Lid Rili Ctr Köép- é Klt-Európá Bádg é rlő, i lóépült dlg Mgyrrág, Rái, Ch Kötárág, tváá Köép- é Klt-Európ gyé rági Air péügyi válág 2008 végé é 2009 ljé úly ráhdtt picr, gy éy érittt öép- é lt-urópi rágt, vlit FÁK-állt. A ágt építőipri hytlá Lid értéítéét i gérittt. E hlyt trét lh tő ég dtt rr, hgy várju, íg féy fltűi lgút végé, vgy válthtju t i, hgy gu világítju g utt. A Lid Prfil ért Lid Ril Ctr cpciój lidítá lltt dö tött Rili Ctr yittt g puit, é így Lid gldái ég öl rült picih ftt vryép, élvlli gldá t íálv irdő é vvő réér. A Rili Ctr cpciój hár pillérr tádi gyrá Alyy Nl, Lid Prfil CEE régiójá vtœj. ElŒ lépé Rili Ctrt építttü é ég építjü i, ly gy Lid tlphly gfllœ éltévl ll rdli, id élt, id tárlái é lgitii rdr, d függtl prtr vti. A Ctr lltt lidítttu Lid Rili Expr lgitii lgálttát, ly fix üttrvvl igy itítj, hgy idgyi Ctr idig gfllœ é pré él t lgy, Lid ját lgitii öptj i ól törtéœ iállítál. Rádául tö Rili Ctr gv ját Rili Expr lgálttái, ly itéi öpt ól ádg, rlœ vgy vvœ flé iráyuló állítát. E túlœ flépítttü ját Rili Exprt értœi cptut, ly ivitlœi, gyrlti tágtát é ttát íál gy Rili öpt é vvœi. Végtül tlj cpció tr tl gy hıégprgrt i ádg é rlœ réér. Midt gyvév Rili Ctr cpci ój léyg rœíti Lid öép- é lt -urópi értéítéét; övtl gyüttıödét, lélyült pcltt épít i irdœl é végœ flhálól, vlit ly vryépégt itít idgyi érittt fél áár. A Rili Ctr gé cpciój öhg áll rœfítéil, hgy övljü érté ítéit lági pic flyttj Nl Alyy. Fu jllétüt, állítái pcitáit, vállló dvüt, é t lh tœégüt i, hgy tágtát yújtu é rœ pcltt építü. Midgyi Rili Ctr ör t lgálj i vvœt é 24 órá lüli igy iállítát itít, é lgtö ár li Whp- rdlé áltl i fgd já rdlét Rili Köpt lult g öép- é lt-urópi régió ylc ulcftágú picá, hl hgúly Ráiár, Mgyr rágr é Ch Kötárágr rült. E új Rili Ctr jltœ igéíti Köép- é Klt-Európá ár Lid-trét íáló itgy értéítéi ptt. A lgfœ ülö ég, hgy Rili Ctr r tül gé újrı hgúlyhtju Lid-árát. Rutu hálótt tudu flépíti, rœ vvœi hıég lltt, é áltl fu értéítéit é pici rédéüt lági tr fıi há Nl Alyy. A ádg é rlő réér, i lér iy vlut, tgágt íálu Lid Rili Klu, é r tvái á lőyhö jut, it például igy rá é védőruhát, flyt épé, tváá jg, hgy Lid áráját hálhá járűvi, öltöéüö é rláygi. Air á hi é töi gyártó, állító úgy vildtt, it háá viújó cig, vgy tlj lhút rlót, i ly grív é trjdœ trtégiát váltttu, ly iá új, érd ülti lhtœégt trt é lœr tit. E étégívül Œvíti rlœ- é ádg-áit. Mgtlálhtó vgyu á új hly, é ly tréört, iœégt é jllétt tudu íáli, ly jllg gydül álló. E jlti jövœt Lid é Lid Prfil áár Köép- é Klt-Európá. A Rili Ctr tré, értl é pclt övtítœjét ıödi. Egy átlg Rili Ctr utári létá 7-15 fœ, i idyáj lvégté Lidál trél pclt tflyt é ttát. Air Rili Ctrré váltu, óriái vrylœyr tttü rt, gy ölégü é fjltt állítái lhtœégi révé dj Vrg C, i ilci Uilift ügyvtœj, i cég gyrrági Rili Ctr gyi. Igi lœyt jltü vvœi áár, iutá pltt áruéltt, építér törtéœ gyr állítát, vlit Lid gé tréörét övœ tágtát é értlt tudu íáli réür. A Œ vvœi építttœ ljöht há, ilœtt gdœd rlé, hgy gtité Lid gé tréörét é íváltéát, így gyrı iválthtjá, it c ívá. Mid lœgíttt vvœl vló ülti pcltt, rt j, gyr é pt lgálttát tudu itíti réür, it vrytári. Sıc Gár, gyœri TtŒctru Kft. ügyvtœj, i ité gyrrági Rili Ctr ltt gytért l. Aáltl, hgy Rili Ctrré váltu, gyértlı rœítttü pici jllétüt, é ódu áll ly iœégi é lgálttái ívlt íáli, i idig i itıött célu vlt. A Rili Exprt [értœi] cptá épvilœitœl ptt tágtá gítégévl tív é rı tudu rét vi vvœi tágtáá. Trét fódt Lid-tré értéítéi, é gy öilt i yrtü áltl, hgy pic élvlá álló tréört épviljü é rláu. Még viylg rövid dhtó idj ıödü Rili Ctrét, d ár látju, hgy gyr állítá é jó élté övlt árvétlüt é yrégüt dj Rác Pétr, udpti Fpx vtœj. Mid p új ádg é rlœ r fl üt, i íváci rr, hgy Lid Rili Köptét it tudu íáli i. E gyértlı f értlüt, fjlti ülti cpciót, é flldíti értéítét! A ádgtól é rlœtœl i pitív rgálá ért. Téy, hgy ár hú últr vititœ pcltu v Lidl gyrá Krählig Já, péci Wr ádg prtr. A hlyi Rili Ctr it id ly trél rdli, ly éltéér üég v, é ir rdlét du fl, tudju, hgy Rili Expr grtálj állítát gfllœ idœ gfllœ hlyr. SŒt i tö, élv Lid tré rléét öyı öállítá, töélt dig é iváló iœég rdéyét. A Lid rdœ ár rá i igá jó áruélttl rdltt, d iutá Rili Ctrré vált, ég j ltt dj Mtó Zltá drci ádg. A állítá ftt ptág é lhtœég, hgy pciáli tré állítáát i érhtjü, fltétlül lœyt jlt. Aárc rá, tré ülœ gjlé, ípltt, iœég é öyı rlhtœég ig ft áur, d r, hgy l lht rüli jótállái prléát é igéyt! A j élté ööhtœ gyrı é gyr tudju fji rléit, é it i vryépé t dj lvli ádg, Pátr Rórt, i épp t dt igéy vi rdléér álló új hlyi Rili Ctrt

7 Lid Dirct júiu Lid Dirct júiu A lgylrági Lid rőtlj trérdrt vó új cggá gyíti A Lid Lóhá Rdrét Krytf Kcr vált fl é Jdrj Klwi trvt g. A Lid lóhá-rdr Chrági díj Lid Brért ptt RdBX A Ch Trvő Tác, ly rág Krdli é Ipri Miitériuá, Körytvédli Miitériuá é Köldéi Miitériuá, vlit á rvt égi ltt űödi, ár gyá utá ádi év dt át A Év Műi Tré Díjt. A rért Lid ítélté d RdBX válfl válfli prfilért, ly d trt yri Ch Kötárág. At gdl, űri irttőj töélt lírj RdBX-t, é ögi t lőyöt, lyt rdr vló íál dj Mr Dit, Ch Kötárág űödő, Lid Prfil értéítéi vtő- Tvái r prtrpclt Lid é Frcll öött A évi Ldi Olipi A Ld, grdér rülő Olipii Játé gyr ütt ditál, é iváló lhtőégt itít Lid öyűrt építéi gldái llááh. A gyi létítéy, ly Lid i rét v, Játé hlyíéül lgáló árld cr. E cupá világ lggy idigl épült l, h dig ptjáól i ihívát jlt, rt ár öy flépíthtő ll li, ygá lggy réét újrhítjá Játét övtő, é trét világívlú létítéyt vár l úgy prt, it éő áár dj Lrry Pitt, Lid utár. E gy hú é hé flyt vlt lő érdlődétől clé é jvlt rtül grdléig. Miutá ját éröi, K Ni é Nigl Slt fttiu rőfítét ttt, é igló ir, gyr rőödő gyüttűödét flyttt Frclll, öö lértü célut. A Frcll rr válttt i Lidt, hgy állít l ár tchlógiájú flrt gldái lltt céllpt. A Frcll űi értéítő cpt ly vtőj Mli Lthridg id lll hgttj Lid Ctruli lőyit. A Olipi árld cr vlt ivétl lól dj Mli Lthridg. A Lidl öö idttő cpt r gyüttűödött Wil Eyr Építéirdávl, vlit főválllóvl, Vlr Fitptricl. El párhu dlgtu rlől, é rr i lhtőégü vlt, hgy pltt áítát é gy tlj értr tt gldát íálju. A Lid / Frcll jllg víild réár, vlit gy édiöptr vtó jált uáldi. Jltő lőrhldtu tárgylá, é prjtt i ptiitá é réytlj léljü árj vit Lrry Pitt. A Ldi Olipiár éülő jövőli árld cr világ lggy idigl épült l. A Frclll öö pályáó Lid ítélté d t rődét, hgy prjt öyűrt építéi gldáát lgált. ODA 2008 VEVŐ Kpltt rdr állítá rgihtéy háh Rltl Otrw Mwic, Lgylrág Oly hát rtu építi, ly iváló iőégű, cély rgifgytáú, é lhtő lgrövid idő ltt léül. E vlt célu, ir glttu Lid H Syt -t lgyl pic áár gyrá Ad Drci, lgylrági Lid utár. A Lid Rili é Cvrli ig jól irt tré itt, d t i flirtü, hgy h tö Lid trét gyítü, flhálju ifrtii öit, é idt á rő árál iálju, ép lü gy igá vó cgt öállíti. Célu vlt, hgy pltt építéi cgt állítu vvœ flyttj Ad Drci. A Ctruli, Cvrli é Rili trérdri, plu trét Lid Sf flháláávl rdívül jó iiduló lpu vlt. Mi rtu t úgy átdi építttœ, hgy gu géíté i á ygl, rt gyr t jlti, hgy priut ll öti iœégi övtléy tré. Egyrı t rtu, hgy tlj örı llœriü iœégt Lid H Syt vlá. EŒl ól á jó hírvı, építéi ygt frgló cégt ólítttu g, hgy vgy rét prjt. Eért cg Lid ját trérdri ívül trtl igtlét Rcwltól, páráró rétgt é hldát TyvtŒl, é vlttálát FrclltŒl. Id trt Rhu yíláárói, vlit Rtótól ptt pl é hœviyrœ rdé rgiöltég cöté érdé. A lœ Lid H Syt lótrülttl é igéítœ trülttl rdli. A céltrució lœ thrhrdó fl té RY 120-, RCY 50- é FR 120- prfil lpul, -thrhrdó flál pdig RdBX 100- prfil. A ttœrt lpját véd váy épi, tlj céltrució ttii áítáit pdig Lid ifrtii prgrji, DiRf é DiStud- végtü, jd pdig Lid ADT Tl gítégévl rjltu g hár diió. A épült trét pltt Rili cpdélvtœ ctrrdr é Lid PLX állórc ttœrdr v. A vtiláció rdr Lid Sf vtéœl é ltréœl áll, lyt CADvt gítégévl rjlt g é áíttt i. Oly hát ptu, ly rdívül jó hœtljítéy, é t rrı vtiláció é fıtœrdrrl iálv lcy ülttéi öltégt értü l fıi há Ad Drci. A lœ prjtt idö égy hóp ltt fjtü, é örıödœ prtrl öö ly cgt lttu g, ly tétiilg é ár ptjáól i vó, llér, hgy iœégi ltrét é high-tch rdrt váltttu. Oly érd, új é pltt gldát rtü, lyt fl tudtu íáli vvœi dj Mrci Pwlwi Rltl építœcég utár. Mi ár vódtu Lidh, é Lid H Syt - l láttu lhtœégt. Er vlt vvœi, d rövid pclt léptü gy cláddl, ly rgihtéy célhát igéylt, öt hóp lüli fjéi htáridœvl. Al ép vltu gldát íáli réür. A Lid utári, Mr Bá é Ad Drci flügylt ltt gdœdött u Rltlál, vlyi flvágyég lœrgyártá útjá. Vlü vlt építé, vlyi üt, é iváló vlt réür yújttt gyr, htéy é rátág tágtá, vlit állítá ptág. A Lid trució é vtiláció öré gyrát iváló rdrt é trét fjlttt i. Mt ár ijlthtjü, hgy vlt i lœ, d iépp utló gyüttıödéü árt vit Mrci Pwlwi. Air Mrci Pwlwi uttt Lid-fél gldát, glpœdt, rt t hitt, hgy c Rili-t é Cvrli-t értéíti gyrá hátuljd, d ir Mrci irttt tlj cgt, rgtii lœyit, iœégét, gyr építéi ljáráát é ig érd árát, háju frdultu. Mély yát ttt rá, ir láttu, ily gyr épül há, é végrdéy i láthtóvá vált áur. Mpág ülöö jó éré, hgy clád gy örytrát há li, é c t dhtju, hgy Lid é Rltl gé prjtt példá é gy értll vitt végh é vlóíttt g! Mr Dit, chrági Lid utár átvi rért Ch Trvő Tác A Év Műi Tré Díj rérét díjitó üpég. j, i átvtt díjitó üpég rért. Mg űi ívlt é jól dutált trédtt jlöl g id ly tréél, lyt vlifiál vár, d űri lőr t tuljdágt hgúlyt, hgy RdBX ivtív gldát é rdtiégt htt gávl, ré gyrű é gyr örlé révé, d rgtii lőyö útjá i, ly gyütt jár öyűrt építéi tchlógiávl. Eívül űri idlá rfltrféy állíttt rlő réér jltő rgóii lőyöt i. A RdBX értéíté flyt övi Ch Kötárág, it gyr tö ivitlő iri fl rdr áltl íált gyr, öy é rugl lő flrlé lőyit. Midől Mr Dit t övtttét vj l, hgy gé rlét gyrűíti, h lpt öy tudju pttiti pdló é yt öé, é tlóp fució gítégévl tudju állíti grd hát i, ly így lldi yt gágáh. H t r gyr ipróált, r vitéri flá hgyáy ódréh. Sir ráii gyárépítéi prjt 5, plcóü A Kárpát é É-Rái régiój töi hírévr ttt rt áváyvii ööhtő. A áváyvit ár XVI. ád i fhrdó állítttá rről trültről Al Iuli-i [gyulfhérvári] irályi udvr. A ví r ltrjdt it gé Erdély é Mgyrrág, XX. ád pdig ár világrt i. A Crpthi Sprig, ly Vtr Dri, pt áváyví frrávidéé ívé tlálhtó, hlyi víitrlő öé trti. A ráii Lid régi gy pltt gyárépültt állíttt Crpthi Sprig réér, jól irt Aqu Crptic vű áváyví é cég gyé árá tréi plcááh. A vvő réér gyárépültt építttü g tö Lid-trérdr gyítéévl dj Criti Bitlu, Grl Ctruct prjtdr, i iráyíttt új gyár építéét. Mi viylg régót fgllu irdll Lid áár, é vlt i lő öö, gy prjtü. A gé flyt igá jól űödött, é rdívül ft vlt, hgy téylg állítá túlő Lid gítégt yújttt dig é építé vlá i, é értői idvégig jl vlt rlé ltt. Köö trti tudtu r üttrvt, é irült ly pltt gldát yújtu, ly ilégíttt Crpthi Sprig ö övtléyét. A Lid áltl Crpthi Sprig réér állíttt új plcóüt lgáló tré flöllté tlj trtórtt, tváá ttőt, flt é ttőtéri lt, vlit épült ipri puit i

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A ra 50 fillé r. á ll a m i g a zd a stu j, á tla g o s t e j e s i tm é n y e 3 1 6 s z á z a lé k v o lt. A második helyre a 180 százalé

A ra 50 fillé r. á ll a m i g a zd a stu j, á tla g o s t e j e s i tm é n y e 3 1 6 s z á z a lé k v o lt. A második helyre a 180 százalé Béé gy* égy li, bh l dát béécbi Eéhtl bé bittág lát hc góítj ü dlgóit J!).'*«NOVEM BER 50 fillé 17., P É N T E K Fgyiiw ijt pitlit tádl i föl it jtó jltőégét. E» «gyát, hgy i pilit állb áltláb gy tőé htl,

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ľ ó ő đź ü ó ö ł ľ É ľ ü ú ö ő ľ í ľ ő ő ó ö ó ő í ó í ó ő ö Í ő ő í ő ő í ő ú Ú Í ó ö ű ö ű ő ö Ü ő ľ ü ö ľ ľ ö ű ľ ú ź ö ö ź ö ö ő ü Í ő í ő ľ ú ľ ő ľ ű ó ó ú ő ő ęľ ő í ó Ü ő í ú Ĺ ľ ő ő í ó ó ľ í

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Žłť š ęŕ ż ł ę ť ň ó ľ ľ ö ő Ą ť ľ ł ł ł ę Łô ý Č Ŕ Ą Ą Ŕ ł ę ł Ą ł í ó ó ł ź ő ü ó ľ ś Á ľ ľ ü ő ň Á É í Ęö ó ľ Á ö ź ó ő Ę ľ ť ä ľ ŕš ľ ł ľ ó Í Ĺ ä ä ł ľ ľ ů žäň í ÍÍ ľä ä Ę Ĺ íäŕ ä Ĺ ääľ Ĺ ą ę ź ľ ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

Í ĺ łť í íľ ł í ł ł ął š Ť ľ ú Ö ľ í É ú ĺ ű Ö ő ü ĺí ö ü ő ő ü ł ö ó ľő ź ő ĺ ú ü Ĺ ő ő ú ő ę ö ö ű ö ő ľ ó ö ű ú ő í ź ő ő ľ ő ö ú ű ť ö ę ő ľ ľ ö í ú ő ľ ĺ Ĺĺ ĺ ű ĺ ź đő ťę ő ú ĺ ő ö ľ ő ľ ó ö í ú ü

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

é ó ő Ü Ű ő Á Ü é é ó ü Ö é é é ü é é ő ó ó ó é é é é ó é ó é é é é é é é Á ü é é é é é é Á Í é ó ó é é é é ő é é é é é é é ó é é é é é ű é é ú é ő é ó ó ő ő é é é ó é é é é é ű é ó ü é é é é é ű é ű é

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ĺ ĺ ľ ő ĺ ĺ Ü Ü É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ľ ľü í ő ő ő í ő í ĺ ö ö ü ľ ü ó ľ ő ö ő ő ő ö ľ ö ü ź źą íł ö ő ę ľ ö í ľ ő ĺ ö ö ő í źĺ ľ ó ó ó ü ó ó ó ó ą ą ł ő ö ű í í ĺ ó ĺź ö í ľ ó í ü ó ö ő ő ó í í ĺź

Részletesebben

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó

ź ź ő ł ó ľ ľő ź íý í ľ ó í ő í ý ü ö ű ľ ó ö ö í ő í ű ö ö í ő ó ö ű ö ü Ö ö ö ü ű ö ő ú ú ö ú ó ü ö ö í ő ő ó ę í í ó í ő ü ő ő ó ť ö ü ö ľ ľ ő ľ ó ő ľü ó ő ü Ö É ľ ľ ü ľ ľ ľ ű ł ľ ľ ő ľ ľ ľ í ő ő ľ ő ó ľ ö ö í ó ö ö ć ü ö ó ö ü ę í í ő ő ľ ő ü ű ó í ő ü ű ö ľ ó ü ö ö ź ó í ő ö ľ ü ó ó ľ ź ó í ő ó ö ü ó Á ó ö ö ő ź ľ ó í ő í ü ö ö ľ ó ü ö ű ö ę ő

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ő ĺ ó ľ ő ü ü ĺ ľ ĺ ĺĺ ľ í ľ ľü ĺ ľ ő ő í őľ ú ö ĺ ľ í ľ ő ő ź ľ ő í ő ö ü í ľ í ó í ó ő ľ ü ő ü ź ű ź Ĺ í ó ö ő ö ľ Ó ő ö źů ö Ĺ ő ź ó ő ö ľ í ź ő ö í ó ź ź ö ö ő ł ü ľ ó ő í ľ ö ó ó ĺí ü ü Á ź ű ú ö

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

Á ó ł É Á Á ó Ą ő ó ö Í ö í Í ó í ť É ő óŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ Á í ó ú ĺ í ľ ö ö ó ĺ ő ú ő ő ĺ óľ ę ó ű í ó ę ő ó ó ő ü ő ú ĺ í í ó ö Ę ö ľ ó ú í ő í ľ

Á ó ł É Á Á ó Ą ő ó ö Í ö í Í ó í ť É ő óŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ Á í ó ú ĺ í ľ ö ö ó ĺ ő ú ő ő ĺ óľ ę ó ű í ó ę ő ó ó ő ü ő ú ĺ í í ó ö Ę ö ľ ó ú í ő í ľ Á ó ł É Á Á ó Ą ő ó ö Í ö í Í ó í ť É ő óŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ Á í ó ú ĺ í ľ ö ö ó ĺ ő ú ő ő ĺ óľ ę ó ű í ó ę ő ó ó ő ü ő ú ĺ í í ó ö Ę ö ľ ó ú í ő í ľ ő ő ä ő ő ĺ ő ö ő í ó ö ő ö ö í ü ö í ó ý ő ś ł ĺ ńĺ

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

É ľĺ É ĺ ĺ ĺĺ ü ö í źú

É ľĺ É ĺ ĺ ĺĺ ü ö í źú É ÉÜ ĺ ľ Í É ĺ Ä ĺĺ đ É ľĺ É ĺ ĺ ĺĺ ü ö í źú ł É ĺ É ł ĺľ ä ľ ľ ý ź ľ í ď ĺ ű ö ľ ę Ę đ đ Ĺ ý ű ĺĺ ľ í ĺĺý ł đ ľ ĺđ đ ĺ ľľ ľ ű ź ý ľ ł í ö ľ ľ đ đ ę đ ĺ É É Ą ĺ ü ľ đ Éľ É ĺ Íľ ĺ Í ń ł Ő ĺĺ É É ĺ ö ů ĺ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ľ ő ľü ő ő ü ľ ü ö ő ł ő ü ü ő Á É Á Ú É Ü É ő ú ő ő ľ ő üľ ľ ľ ő ő ľ Á Á É Á Ú Ó É Ü É Á Á ő Ĺ ź ľ ő ľ ő ľ ü ő ő ľ ő ő ľ ő Í ő ő ő ú ľ ő ľ É Í É ő ő ľ ö ő ő ő ľ ľ ő ľ ő ľ ü ö ú ŕ ő ľ ľ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

ő ľü ó Ö ľ ő ź ź ő ľ ő ľ ľ ľ ü í ľ ö ő ľ ő ó ő í ľ ü ľ ö ü í ú í ó ú ó ó ú ó ő í í ű ľó ü ľ ö ö ö ó í ü ű Íć ű ö ö ź ę ő ö ü ő ö ő ö ö í ő ü ľ ő ü ö ź ź ó ó ő ü ľ ľ ö źľő ő ő í ó ó Ł ł ü ű ü ú í ü ź ó

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

é ü ú á á á Ö á Íĺ ő é á é ú á á á áľ é é ő óľ ľ Ö ő á ó á ü é é ő ü é á á á á á ű ő é á é ú á á ö á á ö ö ľ á é á ó ó á á á á á á á á ľ í ő ő ó á é ő é é é ý á ő á á ó ý é ő ő é é Á á é é ó á ő ó í é

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ť Ą ĺ Á Ű Á É ĺ ó ó í Á É Á Á É ó ĺ Á É í ö Á É í ó Á í É ű ó Á ĺ Ű É É ő Ö Á É ö ö ű ö ö ű ő ö ü ó Á ó Ű Á ö ö É Á ö í ü ő ó í ó ó ó ó ó ö ö ó í ö í ó í Ü ű ö ó ö ö ü ű ö ö í ó ő ö ő Ü ö ö í ő ó í ö ö

Részletesebben

ĺ Á ł ö É Á Á ó Ą ĺ ő ő Ö ö í ő ö í ó í ó í ő Ŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ ľ Á í ú í ĺ ö ó ő ő ő í ĺ ľ í ó ö ú í ó ő ó ó ő ü ő ú Í í í ó ö Ę ö ó ü ú í ő í ő ő ä ä í ő ő ő ö ő í ó ö ő ö í ö í ó ó ĺ ý Ą ő í ĺ ó ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

ü ó ü ü źę É ľ ü ú ü ĺ Í ľ ľ ó ą ĺ ź ľ Í í ą źąź ź ź ź í ľ ü ü ď í ź ó ĺ ľ ü Ĺ ú ź ź ú ö ö ú ó ź ó ú ź Á ű ú ö ú ľ ó í Ęĺ í ĺ ź ű ź ó í ö ľ ĺí ö ö ü í ľ ľ ó ó Í ö ź ź ľ ľ ö ö Í ú ě í ľ łó ľ í íľ ö ű ź

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú

ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú ĺ ľ ľ ő ĺ ú ľ ĺ ő ü ĺ ü ĺľ ĺ ĺľ ó ä ő Á ĺ ó ů Ü ź ó ő ó ź ő ő ő öľ Á ő ő ö ę ęľ ő ó ö ľ ö ľ ö źĺ ź ĺ ő ź ĺ ő Ĺ ĺ ź ľ ó ĺ ö ó ő ő ó ľ ő ľ ő ľ ö ľę ó ú ľ ľ ř ł óĺ őľ ő ě ö ĺ ú ľ ľ ő ĺ ĺ ľ ľő ő ő ĺ ľ ó ľó

Részletesebben

ó ľ ľ ś ľ śíę ľ ę ąľ Ť Ť Ť ő ľ ő ź ő ő ü ő íľ ľ ľ śää Ĺ í ü ľ í Í É ľ É ľ ľá É É Íľľ ľ ľ Á É Ü É É ł Á Á ľ ü ü ő ü ő ő ü ő ó ľ ľ ź ľ ľ ü ľ ů ő ö ö í ö ľ ő ľ ľ ó ü í í ź ő í ľ ľłô É ľé í ü ó í í ó í ľ ó

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben