SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ tanév. Tanulj a Türrben!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben!"

Átírás

1 SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ tanév Tanulj a Türrben!

2 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola képzési ajánlata a tanévre A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő Közgazdasági szakmacsoport Számviteli szakügyintéző vagy pénzügyi szakügyintéző* felsőfokú 2 év Banki szakügyintéző felsőfokú 2 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző középfokú 2 év Statisztikai és gazdasági ügyintéző középfokú 1 év Informatikai szakmacsoport Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú 2 év Multimédia-fejlesztő emelt szintű 2 év Internetes alkalmazásfejlesztő emelt szintű 2 év Gazdasági informatikus emelt szintű 2 év Ügyviteli szakmacsoport Ügyintéző-titkár emelt szintű 2 év Idegen nyelvi titkár emelt szintű 2 év Kereskedelem marketing szakmacsoport Marketing- és reklámügyintéző középfokú 1 év * A jelentkezők többségének választása szerint az egyik szakot indítjuk. 2

3 Bevezető A Türr a következő tanévben is széles szakmai kínálattal várja az érettségizett tanulókat szakképző évfolyamára. A szemközti táblázatban tüntettük fel képzési ajánlatunkat. Általános tudnivalók A képzési szintek (középfokú, emelt szintű, felsőfokú) a szakmai oktatás nehézségi fokát is jelzik. A képzés iskolarendszerben, nappali tagozaton zajlik. A tanórák egy részét elsősorban azokat, amelyekből a szakmai előképzettséggel rendelkezők felmentést kapnak délután (8-9. órában) tartjuk. Minden tanuló jogosult diákigazolványra. A jogszabályokban rögzítettek szerint jár a családi pótlék. Kollégiumi elhelyezést a város kollégiumában tudunk biztosítani. A felsőfokú szakképzésre járók diákhitelt is igényelhetnek. Kérelemre felmenthető a tanuló egyes tantárgyakból, illetve egyes tantárgyak bizonyos, előre meghatározott témaköreinek óralátogatása alól, ha azonos ismeretanyagot tartalmazó tantárgyakat tanult és annak eredményességét bizonyítvánnyal igazolni tudja. A felsőfokú szakképzés sajátosságai Felsőfokú szakképzést az iskola a Budapesti Gazdasági Főiskolával (a pénzügyi és a számviteli szakügyintéző, illetve a banki szakügyintéző képzés esetén) kötött együttműködési megállapodás alapján folytatja. A tanév két félévén belül a szorgalmi időszak hossza 15 hét, a vizsgaidőszak hossza 4 hét. A szakképesítő bizonyítványt szerzett tanulók felsőoktatási intézménybe történő felvételekor azok az intézmények, amelyek befogadó nyilatkozatot adnak, a türrös osztályzatokkal szerzett kreditértékeket az alapképzésben beszámítják. 3

4 A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi eredmény megállapítása három módon történhet: - a tanulmányi pontok kétszerezésével, - a tanulmányi és az érettségi pontok összeadásával, vagy - az érettségi pontok kétszerezésével. A számítási módok közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzuk. Minden esetben az így kiszámolt pontokhoz adjuk hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpontot). A maximálisan elérhető összpontszám 480 pont. A tanulmányi pontokat a középiskolai érdemjegyekből, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából a következő módon kell meghatározni maximum 200 pont: - maximum száz pont érhető el öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy legalább két évig tanult választott tárgy) utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összegét kétszerezve - száz pont szerezhető az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények számtani átlagát egész számra kerekítve. Az érettségi pontokat két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok adják. A jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása. Így maximum 200 pont szerezhető. Többletpont szerezhető emelt szintű érettségivel, nyelvvizsgával, OKJ szakképzéssel, stb. Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 140 pontot. Nyelvoktatás a szakképzésben A szakképző évfolyamokon legalább heti 3 órában szakmai idegen nyelvet oktatunk. A szakma sajátosságai miatt az informatika szakmacsoportban angolt 4

5 tanulnak, a többi szakmánál a tanulók az angol vagy a német nyelv közül választhatnak. Az idegen nyelvi követelmények teljesítése érdekében kérjük, hogy olyan nyelvet válasszanak a jelentkezők, amelyből érettségiztek. Továbbtanulás a szakmai vizsgát követően A továbbtanulni szándékozók figyelmét felhívjuk arra, hogy az emelt szintű és a felsőfokú Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések megszerzése többletpontot ér a szakirányú felsőoktatásban való felvételinél. Az általunk oktatott szakmák mindegyike OKJ-képzés. Jelentkezés a szakképző évfolyamra A szakképző évfolyamra való jelentkezés a középiskolai bizonyítvánnyal és az érettségi bizonyítvánnyal együtt leadott vagy postán elküldött jelentkezési lappal történik. A jelentkezési lap az iskola portáján átvehető, levélben kérhető vagy letölthető honlapunkról: A jelentkezés határideje: augusztus 19. A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány (kivéve a pótérettségire jelentkezőknek). A képzés költsége: Az első szakképesítés megszerzése érettségizett és szakmai képesítéssel nem rendelkező magyar állampolgárságú tanulók számára tandíjmentes. A második és további szakképesítés megszerzésért a közoktatási törvényben és a helyi önkormányzati rendeletben rögzített feltételek szerint tandíjat kell fizetni. A második és a további szakképesítés - a közoktatási törvényben foglaltak szerint - minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör 5

6 betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg, de figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban (tanfolyamon) szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítés. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második szakképzettség megszerzése. Ennek feltételeit a közoktatási törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja tartalmazza. 6

7 A képzésekről információt adnak Bármely szakképzéssel kapcsolatos kérdésben Dr. Vuity Valéria igazgató Közgazdasági szakmacsoport Pánczél Gábor Tóthné Ádám Barbara munkaközösség-vezető szaktanár Kereskedelem-marketing szakmacsoport Farkas Valéria tantárgyfelelős Ügyviteli szakmacsoport Szauter Erika tantárgyfelelős Informatikai szakmacsoport Gottlieb Gábor Posgay Erzsébet igazgatóhelyettes munkaközösség-vezető 7

8 KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT Felsőfokú pénzügyi szakügyintéző ( ) vagy számviteli szakügyintéző ( ) A számviteli/pénzügyi szakügyintéző iskolai rendszerű akkreditált felsőfokú szakképesítést adó képzési forma. Célja, a vállalkozások részére olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak könyvvezetési, beszámolókészítési, értékelési, döntés-előkészítési, és az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési, ellenőrzési és pénzügyi feladatok ellátására. Szakmai követelménymodulok: vállalatgazdálkodási feladatok; pénzügyekkel kapcsolatos feladatok; számviteli, statisztikai feladatok; számítástechnikai, informatikai feladatok; az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven; bankügyletek; pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi ügyletek; pénzügyi-vezetői számvitel. Félévente 2-4 tárgyból belső vizsga van, a többi tantárgyból a félévközi zárthelyi dolgozatokkal gyakorlati jegy szerezhető. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató alapján elkészített záródolgozat elkészítése. A szakmai vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az előírt vizsgák letétele után a BGF által meghatározott feltételek szerint kreditpontokat kap a tanuló. A megszerzett kreditpontokat a befogadó nyilatkozatot adó felsőoktatási intézmények a továbbtanulásnál beszámítják. Az első évet követően a tanulók 30 nap időtartamú összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt egy általuk választott gazdálkodó szervezetnél. A képzési idő: 2 év. 8

9 Felsőfokú banki szakügyintéző ( ) A banki szakügyintéző szakmai feladatához tartozik a banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkájának szervezése és irányítása, a banküzemben adódó feladatok önálló végrehajtása. Munkája során banki információt, adatokat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, elemzési feladatokat végez, az ellenőrzésekben közreműködik. Munkáját nagyrészt önállóan végzi. Főbb feladatai: az ügyfelekkel való kommunikáció, a mindennapi ügyfélforgalomból adódó feladatok szervezése és elvégzése, pénztári és letétkezelési feladatok ellátása, közreműködés a pénzforgalmi, betéti, hitelezési, értékpapír-forgalmazási és deviza-üzletági tevékenységi területen. Szakmai követelménymodulok: vállalatgazdálkodási feladatok; pénzügyekkel kapcsolatos feladatok; számviteli-statisztikai feladatok; számítástechnikaiinformatikai feladatok; üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven; bankszakmával kapcsolatos feladatok Félévente 2-4 tárgyból belső vizsga van, a többi tantárgyból a félévközi zárthelyi dolgozatokkal gyakorlati jegy szerezhető. Az első évet követően a tanulók 30 nap időtartamú összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt egy általuk választott pénzintézetnél. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató alapján elkészített záródolgozat elkészítése. A szakmai vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az előírt vizsgák letétele után a BGF által meghatározott feltételek szerint kreditpontokat kap a tanuló. A megszerzett kreditpontokat a befogadó nyilatkozatot adó felsőoktatási intézmények a továbbtanulásnál beszámítják. A képzési idő: 2 év 9

10 Középfokú pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások könyvelési és pénzügyi feladatai elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. Ezek: a gazdasági események rögzítése, nyilvántartások vezetése, az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó számítások elvégzése, az egyes pénzügyi műveletek előkészítése, lebonyolítása, elszámolása. Szakmai követelménymodulok: gazdálkodási feladatok; pénzügyi feladatok; könyvvezetés- és beszámolókészítés; számítógépes programcsomag használata. A közgazdaságtan tantárgyból felmentést kap, aki az elméleti gazdaságtan tantárgyat tanulta és az érdemjegye jó vagy jeles volt. Az irodai ügyvitel tantárgyból az első évben felmentést kap, aki tanult gépírást. Statisztikából és marketingből kaphat felmentést az, aki évfolyamon üzleti gazdaságtant tanult és az érdemjegye jó vagy jeles volt. Az első tanév végén köztes vizsga van pénzügyi ismeretek, vállalati gazdálkodás és számvitel tantárgyakból. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli és interaktív vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 10

11 Középfokú statisztikai és gazdasági ügyintéző ( ) A statisztikai és gazdasági ügyintéző közreműködik a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések megalapozásában, meghozatalában. A döntések előkészítéséhez adatokat gyűjt, feldolgoz, statisztikai számításokat végez, amelyek alapján a levonható megállapításokat megfogalmazza. Ellát napi ügyvitel-szervezési, levelezési, irattározási feladatokat. Személyesen vagy hírközlő eszközök segítségével kapcsolatot tart ügyfelekkel. Munkája során használja a számítástechnika adta lehetőségeket. Szakmai követelménymodulok: gazdálkodási feladatok; pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok; ügyviteli feladatok; statisztikai feladatok. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 1 év. 11

12 KERESKEDELM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORT Középfokú marketing- és reklámügyintéző ( ) A marketing- és reklámügyintéző képes vállalkozások marketing- és reklám tevékenységének tervezésére, szervezésére, annak gyakorlati megvalósítására. Ezen belül piackutatással, piactervezéssel, reklámmal és marketingkommunikációval kapcsolatos részfeladatok önálló ellátására, külső intézményekkel való eredményes kapcsolattartásra. Rendelkezik alapvető gazdasági, vállalkozási, statisztikai, jogi ismeretekkel, amelyek megalapozzák, kiegészítik a marketing- és reklámismereteket, illetőleg lehetővé teszik azok hatékony alkalmazását a gyakorlatban. Rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges kommunikációs képességekkel, megfelelő biztonsággal kezeli a kommunikációt segítő eszközöket. Szakmai követelménymodulok: ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek; marketing és PR alapismeretek; ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén; a marketing és reklám-tevékenység szervezése. A szakmai modulok keretében angol vagy német gazdasági szakmai nyelvet, illetve kommunikációt tanítunk. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni. A szakmai vizsga egyes részeinél szükséges a szakmai idegen nyelv használata. A képzési idő 1 év. 12

13 INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT Felsőfokú informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( ) A szakképzést megszerző tanulók a képzés során megszerzik mindazon kompetenciákat, amelyek alkalmassá teszik őket a következő munkaterületek, feladatok ellátására: munkájuk során alkalmazzák a korszerű számítástechnikai eszközöket; munkaszervezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, jogi és szabvány ismereteket alkalmaznak; gazdálkodási feladatokat látnak el, statisztikai elemzéseket, gazdasági tervezést végeznek; projektek tervezésében vesznek részt; számviteli feladatokat oldanak meg és munkájuk során szakmai idegen nyelvet használnak. Szakmai követelménymodulok: korszerű munkaszervezés; gazdálkodás, projektvezetés; statisztika, üzleti statisztika; gazdasági tervezés és jogi ismeretek; számvitel; informatikai ismeretek. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele szakdolgozat készítése és gazdálkodó szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítése. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, interaktív és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 13

14 Emelt szintű gazdasági informatikus ( ) A képzés során a tanuló olyan szakmai ismereteket, szakmai készségeket sajátít el, amely alkalmasság teszi arra, hogy vállalkozások, intézmények alkalmazásában a következő feladatokat végezze: munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok; projektek tervezése, értékelése; megvalósíthatósági tanulmány készítése; menedzsment feladatok végzése; számítógépet kezel, szoftvereket használ; informatikai ismereteket alkalmaz; kiválasztja, üzemeli, felügyeli az információs rendszert. A gazdasági informatikus szakma a munkaerő-piacon keresett szakmának, hiányszakmának minősül, az elhelyezkedési lehetőségei jók. Szakmai követelménymodulok: számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés; projektmenedzsment; informatikai ismeretek; gazdasági informatika. Vizsgakövetelmények A négy szakmai követelménymodulból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli és interaktív vizsgát kell tenni. Képzési idő: 2 év 14

15 Emelt szintű internetes alkalmazásfejlesztő ( ) Az informatikai alkalmazásfejlesztő elágazása az internetes alkalmazásfejlesztő. A képzés során a tanulók elsajátítanak minden olyan szakmai ismeretet, szakmai készséget, amely alkalmassá teszi őket a következő munkaterületek ellátásra: hardvert üzemeltet, szoftvert telepít; irodai programcsomagot használ; multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel; adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ; LAN és WAN hálózatokat használ; informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért. Szakmai követelménymodulok: számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés; projektmenedzsment; rendszer / alkalmazás tervezés fejlesztés és programozás; internetes alkalmazásfejlesztés. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele szakdolgozat készítése. Vizsgakövetelmények A négy szakmai követelménymodulból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, interaktív és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 15

16 Emelt szintű multimédia-fejlesztő ( ) A tanuló a szakképesítés megszerzésével képessé válik kiadványok számítógépes programmal való szerkesztésére; hanganyag digitalizálására, szerkesztésére, vágására, javítására. Képes lesz állóképet, mozgóképet digitalizálni, szerkeszteni és retusálni; animációt és szimulációt készíteni; forrásanyagokat meghatározott rendben integrálni és multimédia termék prototípusának elkészítésére. Szakmai követelménymodulok: számítógép-kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés; projektmenedzsment; rendszer/alkalmazástervezés, -fejlesztés és -programozás; multimédia-fejlesztő. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, interaktív és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 16

17 ÜGYVITELI SZAKMACSOPORT Emelt szintű ügyintéző titkár ( ) Az oktatás célja kvalifikált menedzser típusú, önálló szervezőmunkára alkalmas szakemberek képzése. A tanulók megismerkednek a korszerű ügyvitel-technikai eszközökkel (számítógép, telefax, fénymásoló), s ezeket önállóan használják. Megtanulják az iratkezelés szabályait, képesek lesznek önállóan dokumentumokat készíteni, szerkeszteni. Megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük birtokában képesek gépíró, levelező és jegyzőkönyvvezető feladatok ellátására, jártasak a protokoll területén. A képzésben résztvevők olyan személyi kvalitásokra tehetnek szert, mint például rugalmasság, alkalmazkodóképesség, kreativitás, széleskörű áttekintőképesség, tárgyalóképesség, a tudás gyakorlati alkalmazásának képessége. Szakmai követelménymodulok: gépírás és iratkészítés; dokumentumkészítés és -kezelés az irodában; titkári ügyintézés; rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban; személyi titkári és irodai ügyintézés. Az első tanév után 90 órás nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 17

18 Emelt szintű idegen nyelvi titkár ( ) Az idegen nyelvi titkár szak az ügyviteli titkár szak elágazása. A szak elvégzésével a tanuló olyan szakmai ismeretekre, szakmai készségekre, képességekre tesz szert, amelyek alkalmassá teszik a következő feladatok elvégzésére: ügyviteli-technikai eszközök használata; iratok, dokumentumok kezelése, gazdálkodással kapcsolatos részfeladatok, ügyintézői feladatok ellátása; protokoll feladatok ellátása, rendezvényszervezés, titkári feladatok ellátása mindezen feladatokat elvégzi, intézi idegen nyelven is, írásban és szóban. Szakmai követelménymodulok: gépírás, iratkészítés; dokumentumkészítés és -kezelés az irodában; titkári ügyintézés; rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban; titkári ügyintézés idegen nyelven. Az első tanév után 90 órás nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Vizsgakövetelmények Az öt szakmai követelménymodulból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgát kell tenni. A képzési idő: 2 év 18

19 Iskolai szolgáltatások A tanulás támogatásának módjai a szakképzésben - konzultáció a szaktanárral, - könyvtárhasználat, - számítógép-használat tanítási órán kívüli gyakorlási lehetőséggel, - internet-használat a tanítási órákon kívül a hét négy napján délután is, - multimédiás nyelvi labor, - digitális taneszközök és elektronikus tananyagok használata. A könyvtár óráig tart nyitva. Kölcsönözhetők kötelező olvasmányok, szakkönyvek, folyóiratok, példatárak, tankönyvek. Tanórai használatra videokazetták, hangkazetták, CD-ROM-ok is. Délutáni sportolási lehetőséget adnak a tömegsport órák. Kosárlabda, röplabda, foci és aerobik foglalkozásokat szervezünk. A tanulók használhatják a kondicionáló termet is. A kollégiumot igénylő tanulók a város középiskolai kollégiumában laknak. Menzát kap minden igénylő. A Türr István Szakközépiskoláért Alapítvány szerény lehetőségeivel támogatja a szociálisan rászoruló tanulókat. A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melyeknek meghirdetését, megszervezését, működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók felkérése alapján az iskola tanárai vagy külső szakemberek végzik az igazgató engedélyével, a működés feltételeinek iskolai biztosításával. A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A tanulók szaktanári felkészítéssel az intézményi, a települési, a megyei és az országos versenyeken vehetnek részt. 19

20 Az iskola tanfolyamokat indít a tanulók érdeklődése és a szaktanár vállalása szerint. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő. Speciális képzési szolgáltatások munkaerő-piaci és társadalombiztosítási ismeretek tanítása, üzleti kommunikációs technikák, protokoll ismeretek tanítása, Miért? Hogyan? Mennyit? adózási és közigazgatási gyakorlatok, európai uniós ismeretek, programozás: Pascal, Delphi, többféle operációs rendszer megismerése: DOS, Windows, Linux, FORINT-SOFT kettős könyvviteli szoftver megismertetése, irodatechnikai eszközök használatának elsajátítása, gépírástanítás a számítógép-kezelés megkönnyítésére, tanirodai gyakorlat, diákvállalkozások létrehozásának lehetősége. A taniroda a képességfejlesztés kiváló terepe, hasznos eszköz az aktív tanulási magatartás kialakítására. A tanirodában zajló foglalkozások élményközpontú tanulást tesznek lehetővé, hiszen a diákok egy vállalkozás tagjaként tanulják meg az ügyviteli, adminisztrációs és menedzsment feladatokat. Megismerik az üzleti protokoll szabályait. Fejlődnek a kommunikációs készségeik. Az elméleti órákon tanultakat közvetlenül alkalmazni tudják a gyakorlatban. Összehasonlíthatják a vállalkozásban szerzett tapasztalatokat a tanultakkal. Tanulják a felelősségvállalást, a szervezőkészséget, a kreativitást, a pontos és minőségi munkavégzést. Célunk, hogy az elméleti képzéshez kapcsolódva erősítsük a gyakorlati képzést, és a tanulók legyenek képesek egy vállalkozás komplex gazdasági, ügyviteli munkafolyamatainak elvégzésére. A gyakorlócégek interneten lépnek kapcsolatba a Cégszolgálati Központtal és bonyolítják le a pénzügyi és adóhatósági tranzakciókat. Megismerik a telekommunikációs és irodatechnikai eszközöknek használatát. A tanulók csoportmunkában önállóan dolgoznak. Minden csoport egy szimulált céget hoz 20

21 létre, elkészítve a cégalapításhoz szükséges alapító okiratot, szerződéseket, elvégezve a bejelentési kötelezettségeket. Elkészítik a cég működésével kapcsolatos dokumentumokat és szabályzatokat (ügyrend, feladatkör, számviteli politika). Elvégzik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat, a szimulált cég kereskedelmi és logisztikai feladatait (beszerzés, raktározás, értékesítés). Elvégzik az ehhez kapcsolódó számviteli és pénzügyi feladatokat. Elkészítik a vállalkozás mérlegét és eredménykimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt. Egyes diákvállalkozások több évvel ezelőtt alakultak és évről-évre átveszi őket egy-egy újabb csoport, megtanulva ezzel a tulajdonosváltás jogi procedúráját. A virtuális diákvállalkozások működtetése mellett a tanirodát a szakképző évfolyamokon irodai környezetben történő készségfejlesztésre, a munkavégzési technikák bemutatására, a számviteli elszámolások számítógéppel történő végzésének begyakorlására is hasznosítjuk. 21

22 22

23 22 ok, amiért érdemes a Türrben tanulni 1. mert az iskola tanárai továbbképzéseken vesznek részt, hogy versenyképes tudást biztosíthassanak, 2. mert az iskola 295 számítógéppel rendelkezik az informatikai tudásod fejlesztésére, 3. mert több szakmai iskolai jegyzet segíti előrehaladásodat, 4. mert azért vagyunk, hogy te tanulhass, 5. mert a Türr a vállalkozások által keresett és becsült szakközépiskola, 6. mert nálunk négy szakmacsoportból választhatsz, 7. mert itt megtanulhatod, hogy hogyan működik a gazdaság, 8. mert a nálunk megtudhatod, hogy hogyan lehet pénzt keresni, 9. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan válhatsz vállalkozóvá, 10. mert az iskola sikeres pályázatok révén folyamatosan fejleszti az oktatás tárgyi feltételeit, 11. mert tanirodát rendeztünk be neked, hogy érezd a vállalkozások irodai légkörét, 12. mert nálunk az interaktív tábla valóság, 13. mert a város legteljesebb és legrendezettebb iskolakönyvtárát használhatod, 14. mert biztosítjuk a gyakorlatban leginkább használatos szoftvereket, 15. mert az iskola liftet biztosít azoknak, akik nem tudnak lépcsőzni, mert a Türr minden szempontból jól felszerelt iskola 17. mert a legjobb szakmai vizsgaátlag majdnem 4,5, 18. mert a szakmai vizsga sikeressége több esetben 100 %, 19. mert a Türrbe járni jó buli, 20. mert az iskola rendszeres szakmai kirándulásokat szervez, 21. mert még legalább 79 okot tudunk mondani, hogy miért itt érdemes tanulnod, 22. mert megérdemled! 1 kerekes székbe szorult, sérült tanulók 23

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014-ES TANÉV Tartalomjegyzék OKJ KÉPZÉSEK... 3 Bevezető... 4 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő... 6 54 344 01 Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. TANÉV TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 79/524-670 KÉPZÉSEINK Képzés megnevezése A képzés szintje Képzési idő Nyári szakmai gyakorlat 54 344 01 Pénzügyi- számviteli

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Kedves leendő Hallgatónk!

Kedves leendő Hallgatónk! Kedves leendő Hallgatónk! Ön a Szolnoki Főiskola Felvételi tájékozatóját olvassa, amelyből tájékozódhat a városról, az intézményről, képzéseinkről, a jelentkezés módjáról. Szolnok a Tisza és a Zagyva találkozásánál

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Okleveles könyvvizsgáló 5 Okleveles adószakértő 7 Adótanácsadó 9 Okleveles pénzügyi revizor 11 Pénzügyi tanácsadó 13 Pénzügyi és számviteli szakellenőr 15 Mérlegképes könyvelő

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2015/2016. tanév T A R T A L O M B E V E Z E T É S. 2 MIÉRT LEGYÉL

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17 Tartalomjegyzék I. Bevezető rész...1 1. AZ SZMSZ elkészítésének alapjául szolgáló törvények és rendeletek...1

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

21/2009. (X. 9.) PM rendelet

21/2009. (X. 9.) PM rendelet 21/2009. (X. 9.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK A felvételi

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben