SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ tanév. Tanulj a Türrben!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben!"

Átírás

1 SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ tanév Tanulj a Türrben!

2 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola képzési ajánlata a tanévre A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő Közgazdasági szakmacsoport Számviteli szakügyintéző vagy pénzügyi szakügyintéző* felsőfokú 2 év Banki szakügyintéző felsőfokú 2 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző középfokú 2 év Statisztikai és gazdasági ügyintéző középfokú 1 év Informatikai szakmacsoport Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú 2 év Multimédia-fejlesztő emelt szintű 2 év Internetes alkalmazásfejlesztő emelt szintű 2 év Gazdasági informatikus emelt szintű 2 év Ügyviteli szakmacsoport Ügyintéző-titkár emelt szintű 2 év Idegen nyelvi titkár emelt szintű 2 év Kereskedelem marketing szakmacsoport Marketing- és reklámügyintéző középfokú 1 év * A jelentkezők többségének választása szerint az egyik szakot indítjuk. 2

3 Bevezető A Türr a következő tanévben is széles szakmai kínálattal várja az érettségizett tanulókat szakképző évfolyamára. A szemközti táblázatban tüntettük fel képzési ajánlatunkat. Általános tudnivalók A képzési szintek (középfokú, emelt szintű, felsőfokú) a szakmai oktatás nehézségi fokát is jelzik. A képzés iskolarendszerben, nappali tagozaton zajlik. A tanórák egy részét elsősorban azokat, amelyekből a szakmai előképzettséggel rendelkezők felmentést kapnak délután (8-9. órában) tartjuk. Minden tanuló jogosult diákigazolványra. A jogszabályokban rögzítettek szerint jár a családi pótlék. Kollégiumi elhelyezést a város kollégiumában tudunk biztosítani. A felsőfokú szakképzésre járók diákhitelt is igényelhetnek. Kérelemre felmenthető a tanuló egyes tantárgyakból, illetve egyes tantárgyak bizonyos, előre meghatározott témaköreinek óralátogatása alól, ha azonos ismeretanyagot tartalmazó tantárgyakat tanult és annak eredményességét bizonyítvánnyal igazolni tudja. A felsőfokú szakképzés sajátosságai Felsőfokú szakképzést az iskola a Budapesti Gazdasági Főiskolával (a pénzügyi és a számviteli szakügyintéző, illetve a banki szakügyintéző képzés esetén) kötött együttműködési megállapodás alapján folytatja. A tanév két félévén belül a szorgalmi időszak hossza 15 hét, a vizsgaidőszak hossza 4 hét. A szakképesítő bizonyítványt szerzett tanulók felsőoktatási intézménybe történő felvételekor azok az intézmények, amelyek befogadó nyilatkozatot adnak, a türrös osztályzatokkal szerzett kreditértékeket az alapképzésben beszámítják. 3

4 A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi eredmény megállapítása három módon történhet: - a tanulmányi pontok kétszerezésével, - a tanulmányi és az érettségi pontok összeadásával, vagy - az érettségi pontok kétszerezésével. A számítási módok közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzuk. Minden esetben az így kiszámolt pontokhoz adjuk hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpontot). A maximálisan elérhető összpontszám 480 pont. A tanulmányi pontokat a középiskolai érdemjegyekből, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából a következő módon kell meghatározni maximum 200 pont: - maximum száz pont érhető el öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy legalább két évig tanult választott tárgy) utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összegét kétszerezve - száz pont szerezhető az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények számtani átlagát egész számra kerekítve. Az érettségi pontokat két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok adják. A jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása. Így maximum 200 pont szerezhető. Többletpont szerezhető emelt szintű érettségivel, nyelvvizsgával, OKJ szakképzéssel, stb. Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 140 pontot. Nyelvoktatás a szakképzésben A szakképző évfolyamokon legalább heti 3 órában szakmai idegen nyelvet oktatunk. A szakma sajátosságai miatt az informatika szakmacsoportban angolt 4

5 tanulnak, a többi szakmánál a tanulók az angol vagy a német nyelv közül választhatnak. Az idegen nyelvi követelmények teljesítése érdekében kérjük, hogy olyan nyelvet válasszanak a jelentkezők, amelyből érettségiztek. Továbbtanulás a szakmai vizsgát követően A továbbtanulni szándékozók figyelmét felhívjuk arra, hogy az emelt szintű és a felsőfokú Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések megszerzése többletpontot ér a szakirányú felsőoktatásban való felvételinél. Az általunk oktatott szakmák mindegyike OKJ-képzés. Jelentkezés a szakképző évfolyamra A szakképző évfolyamra való jelentkezés a középiskolai bizonyítvánnyal és az érettségi bizonyítvánnyal együtt leadott vagy postán elküldött jelentkezési lappal történik. A jelentkezési lap az iskola portáján átvehető, levélben kérhető vagy letölthető honlapunkról: A jelentkezés határideje: augusztus 19. A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány (kivéve a pótérettségire jelentkezőknek). A képzés költsége: Az első szakképesítés megszerzése érettségizett és szakmai képesítéssel nem rendelkező magyar állampolgárságú tanulók számára tandíjmentes. A második és további szakképesítés megszerzésért a közoktatási törvényben és a helyi önkormányzati rendeletben rögzített feltételek szerint tandíjat kell fizetni. A második és a további szakképesítés - a közoktatási törvényben foglaltak szerint - minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör 5

6 betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg, de figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban (tanfolyamon) szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítés. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második szakképzettség megszerzése. Ennek feltételeit a közoktatási törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja tartalmazza. 6

7 A képzésekről információt adnak Bármely szakképzéssel kapcsolatos kérdésben Dr. Vuity Valéria igazgató Közgazdasági szakmacsoport Pánczél Gábor Tóthné Ádám Barbara munkaközösség-vezető szaktanár Kereskedelem-marketing szakmacsoport Farkas Valéria tantárgyfelelős Ügyviteli szakmacsoport Szauter Erika tantárgyfelelős Informatikai szakmacsoport Gottlieb Gábor Posgay Erzsébet igazgatóhelyettes munkaközösség-vezető 7

8 KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT Felsőfokú pénzügyi szakügyintéző ( ) vagy számviteli szakügyintéző ( ) A számviteli/pénzügyi szakügyintéző iskolai rendszerű akkreditált felsőfokú szakképesítést adó képzési forma. Célja, a vállalkozások részére olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak könyvvezetési, beszámolókészítési, értékelési, döntés-előkészítési, és az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési, ellenőrzési és pénzügyi feladatok ellátására. Szakmai követelménymodulok: vállalatgazdálkodási feladatok; pénzügyekkel kapcsolatos feladatok; számviteli, statisztikai feladatok; számítástechnikai, informatikai feladatok; az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven; bankügyletek; pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi ügyletek; pénzügyi-vezetői számvitel. Félévente 2-4 tárgyból belső vizsga van, a többi tantárgyból a félévközi zárthelyi dolgozatokkal gyakorlati jegy szerezhető. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató alapján elkészített záródolgozat elkészítése. A szakmai vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az előírt vizsgák letétele után a BGF által meghatározott feltételek szerint kreditpontokat kap a tanuló. A megszerzett kreditpontokat a befogadó nyilatkozatot adó felsőoktatási intézmények a továbbtanulásnál beszámítják. Az első évet követően a tanulók 30 nap időtartamú összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt egy általuk választott gazdálkodó szervezetnél. A képzési idő: 2 év. 8

9 Felsőfokú banki szakügyintéző ( ) A banki szakügyintéző szakmai feladatához tartozik a banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkájának szervezése és irányítása, a banküzemben adódó feladatok önálló végrehajtása. Munkája során banki információt, adatokat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, elemzési feladatokat végez, az ellenőrzésekben közreműködik. Munkáját nagyrészt önállóan végzi. Főbb feladatai: az ügyfelekkel való kommunikáció, a mindennapi ügyfélforgalomból adódó feladatok szervezése és elvégzése, pénztári és letétkezelési feladatok ellátása, közreműködés a pénzforgalmi, betéti, hitelezési, értékpapír-forgalmazási és deviza-üzletági tevékenységi területen. Szakmai követelménymodulok: vállalatgazdálkodási feladatok; pénzügyekkel kapcsolatos feladatok; számviteli-statisztikai feladatok; számítástechnikaiinformatikai feladatok; üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven; bankszakmával kapcsolatos feladatok Félévente 2-4 tárgyból belső vizsga van, a többi tantárgyból a félévközi zárthelyi dolgozatokkal gyakorlati jegy szerezhető. Az első évet követően a tanulók 30 nap időtartamú összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt egy általuk választott pénzintézetnél. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató alapján elkészített záródolgozat elkészítése. A szakmai vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az előírt vizsgák letétele után a BGF által meghatározott feltételek szerint kreditpontokat kap a tanuló. A megszerzett kreditpontokat a befogadó nyilatkozatot adó felsőoktatási intézmények a továbbtanulásnál beszámítják. A képzési idő: 2 év 9

10 Középfokú pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások könyvelési és pénzügyi feladatai elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. Ezek: a gazdasági események rögzítése, nyilvántartások vezetése, az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó számítások elvégzése, az egyes pénzügyi műveletek előkészítése, lebonyolítása, elszámolása. Szakmai követelménymodulok: gazdálkodási feladatok; pénzügyi feladatok; könyvvezetés- és beszámolókészítés; számítógépes programcsomag használata. A közgazdaságtan tantárgyból felmentést kap, aki az elméleti gazdaságtan tantárgyat tanulta és az érdemjegye jó vagy jeles volt. Az irodai ügyvitel tantárgyból az első évben felmentést kap, aki tanult gépírást. Statisztikából és marketingből kaphat felmentést az, aki évfolyamon üzleti gazdaságtant tanult és az érdemjegye jó vagy jeles volt. Az első tanév végén köztes vizsga van pénzügyi ismeretek, vállalati gazdálkodás és számvitel tantárgyakból. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli és interaktív vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 10

11 Középfokú statisztikai és gazdasági ügyintéző ( ) A statisztikai és gazdasági ügyintéző közreműködik a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések megalapozásában, meghozatalában. A döntések előkészítéséhez adatokat gyűjt, feldolgoz, statisztikai számításokat végez, amelyek alapján a levonható megállapításokat megfogalmazza. Ellát napi ügyvitel-szervezési, levelezési, irattározási feladatokat. Személyesen vagy hírközlő eszközök segítségével kapcsolatot tart ügyfelekkel. Munkája során használja a számítástechnika adta lehetőségeket. Szakmai követelménymodulok: gazdálkodási feladatok; pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok; ügyviteli feladatok; statisztikai feladatok. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 1 év. 11

12 KERESKEDELM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORT Középfokú marketing- és reklámügyintéző ( ) A marketing- és reklámügyintéző képes vállalkozások marketing- és reklám tevékenységének tervezésére, szervezésére, annak gyakorlati megvalósítására. Ezen belül piackutatással, piactervezéssel, reklámmal és marketingkommunikációval kapcsolatos részfeladatok önálló ellátására, külső intézményekkel való eredményes kapcsolattartásra. Rendelkezik alapvető gazdasági, vállalkozási, statisztikai, jogi ismeretekkel, amelyek megalapozzák, kiegészítik a marketing- és reklámismereteket, illetőleg lehetővé teszik azok hatékony alkalmazását a gyakorlatban. Rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges kommunikációs képességekkel, megfelelő biztonsággal kezeli a kommunikációt segítő eszközöket. Szakmai követelménymodulok: ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek; marketing és PR alapismeretek; ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén; a marketing és reklám-tevékenység szervezése. A szakmai modulok keretében angol vagy német gazdasági szakmai nyelvet, illetve kommunikációt tanítunk. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni. A szakmai vizsga egyes részeinél szükséges a szakmai idegen nyelv használata. A képzési idő 1 év. 12

13 INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT Felsőfokú informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( ) A szakképzést megszerző tanulók a képzés során megszerzik mindazon kompetenciákat, amelyek alkalmassá teszik őket a következő munkaterületek, feladatok ellátására: munkájuk során alkalmazzák a korszerű számítástechnikai eszközöket; munkaszervezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, jogi és szabvány ismereteket alkalmaznak; gazdálkodási feladatokat látnak el, statisztikai elemzéseket, gazdasági tervezést végeznek; projektek tervezésében vesznek részt; számviteli feladatokat oldanak meg és munkájuk során szakmai idegen nyelvet használnak. Szakmai követelménymodulok: korszerű munkaszervezés; gazdálkodás, projektvezetés; statisztika, üzleti statisztika; gazdasági tervezés és jogi ismeretek; számvitel; informatikai ismeretek. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele szakdolgozat készítése és gazdálkodó szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítése. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, interaktív és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 13

14 Emelt szintű gazdasági informatikus ( ) A képzés során a tanuló olyan szakmai ismereteket, szakmai készségeket sajátít el, amely alkalmasság teszi arra, hogy vállalkozások, intézmények alkalmazásában a következő feladatokat végezze: munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok; projektek tervezése, értékelése; megvalósíthatósági tanulmány készítése; menedzsment feladatok végzése; számítógépet kezel, szoftvereket használ; informatikai ismereteket alkalmaz; kiválasztja, üzemeli, felügyeli az információs rendszert. A gazdasági informatikus szakma a munkaerő-piacon keresett szakmának, hiányszakmának minősül, az elhelyezkedési lehetőségei jók. Szakmai követelménymodulok: számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés; projektmenedzsment; informatikai ismeretek; gazdasági informatika. Vizsgakövetelmények A négy szakmai követelménymodulból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli és interaktív vizsgát kell tenni. Képzési idő: 2 év 14

15 Emelt szintű internetes alkalmazásfejlesztő ( ) Az informatikai alkalmazásfejlesztő elágazása az internetes alkalmazásfejlesztő. A képzés során a tanulók elsajátítanak minden olyan szakmai ismeretet, szakmai készséget, amely alkalmassá teszi őket a következő munkaterületek ellátásra: hardvert üzemeltet, szoftvert telepít; irodai programcsomagot használ; multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel; adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ; LAN és WAN hálózatokat használ; informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért. Szakmai követelménymodulok: számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés; projektmenedzsment; rendszer / alkalmazás tervezés fejlesztés és programozás; internetes alkalmazásfejlesztés. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele szakdolgozat készítése. Vizsgakövetelmények A négy szakmai követelménymodulból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, interaktív és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 15

16 Emelt szintű multimédia-fejlesztő ( ) A tanuló a szakképesítés megszerzésével képessé válik kiadványok számítógépes programmal való szerkesztésére; hanganyag digitalizálására, szerkesztésére, vágására, javítására. Képes lesz állóképet, mozgóképet digitalizálni, szerkeszteni és retusálni; animációt és szimulációt készíteni; forrásanyagokat meghatározott rendben integrálni és multimédia termék prototípusának elkészítésére. Szakmai követelménymodulok: számítógép-kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés; projektmenedzsment; rendszer/alkalmazástervezés, -fejlesztés és -programozás; multimédia-fejlesztő. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, interaktív és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 16

17 ÜGYVITELI SZAKMACSOPORT Emelt szintű ügyintéző titkár ( ) Az oktatás célja kvalifikált menedzser típusú, önálló szervezőmunkára alkalmas szakemberek képzése. A tanulók megismerkednek a korszerű ügyvitel-technikai eszközökkel (számítógép, telefax, fénymásoló), s ezeket önállóan használják. Megtanulják az iratkezelés szabályait, képesek lesznek önállóan dokumentumokat készíteni, szerkeszteni. Megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük birtokában képesek gépíró, levelező és jegyzőkönyvvezető feladatok ellátására, jártasak a protokoll területén. A képzésben résztvevők olyan személyi kvalitásokra tehetnek szert, mint például rugalmasság, alkalmazkodóképesség, kreativitás, széleskörű áttekintőképesség, tárgyalóképesség, a tudás gyakorlati alkalmazásának képessége. Szakmai követelménymodulok: gépírás és iratkészítés; dokumentumkészítés és -kezelés az irodában; titkári ügyintézés; rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban; személyi titkári és irodai ügyintézés. Az első tanév után 90 órás nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Vizsgakövetelmények A fent felsorolt modulokból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, szóbeli, és gyakorlati vizsgát kell tenni. A képzési idő 2 év. 17

18 Emelt szintű idegen nyelvi titkár ( ) Az idegen nyelvi titkár szak az ügyviteli titkár szak elágazása. A szak elvégzésével a tanuló olyan szakmai ismeretekre, szakmai készségekre, képességekre tesz szert, amelyek alkalmassá teszik a következő feladatok elvégzésére: ügyviteli-technikai eszközök használata; iratok, dokumentumok kezelése, gazdálkodással kapcsolatos részfeladatok, ügyintézői feladatok ellátása; protokoll feladatok ellátása, rendezvényszervezés, titkári feladatok ellátása mindezen feladatokat elvégzi, intézi idegen nyelven is, írásban és szóban. Szakmai követelménymodulok: gépírás, iratkészítés; dokumentumkészítés és -kezelés az irodában; titkári ügyintézés; rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban; titkári ügyintézés idegen nyelven. Az első tanév után 90 órás nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Vizsgakövetelmények Az öt szakmai követelménymodulból a vizsgakövetelményekről szóló hatályos jogszabály előírása szerint írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgát kell tenni. A képzési idő: 2 év 18

19 Iskolai szolgáltatások A tanulás támogatásának módjai a szakképzésben - konzultáció a szaktanárral, - könyvtárhasználat, - számítógép-használat tanítási órán kívüli gyakorlási lehetőséggel, - internet-használat a tanítási órákon kívül a hét négy napján délután is, - multimédiás nyelvi labor, - digitális taneszközök és elektronikus tananyagok használata. A könyvtár óráig tart nyitva. Kölcsönözhetők kötelező olvasmányok, szakkönyvek, folyóiratok, példatárak, tankönyvek. Tanórai használatra videokazetták, hangkazetták, CD-ROM-ok is. Délutáni sportolási lehetőséget adnak a tömegsport órák. Kosárlabda, röplabda, foci és aerobik foglalkozásokat szervezünk. A tanulók használhatják a kondicionáló termet is. A kollégiumot igénylő tanulók a város középiskolai kollégiumában laknak. Menzát kap minden igénylő. A Türr István Szakközépiskoláért Alapítvány szerény lehetőségeivel támogatja a szociálisan rászoruló tanulókat. A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melyeknek meghirdetését, megszervezését, működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók felkérése alapján az iskola tanárai vagy külső szakemberek végzik az igazgató engedélyével, a működés feltételeinek iskolai biztosításával. A tanulmányi, szakmai és sportversenyeken való részvétel a kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. A tanulók szaktanári felkészítéssel az intézményi, a települési, a megyei és az országos versenyeken vehetnek részt. 19

20 Az iskola tanfolyamokat indít a tanulók érdeklődése és a szaktanár vállalása szerint. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő. Speciális képzési szolgáltatások munkaerő-piaci és társadalombiztosítási ismeretek tanítása, üzleti kommunikációs technikák, protokoll ismeretek tanítása, Miért? Hogyan? Mennyit? adózási és közigazgatási gyakorlatok, európai uniós ismeretek, programozás: Pascal, Delphi, többféle operációs rendszer megismerése: DOS, Windows, Linux, FORINT-SOFT kettős könyvviteli szoftver megismertetése, irodatechnikai eszközök használatának elsajátítása, gépírástanítás a számítógép-kezelés megkönnyítésére, tanirodai gyakorlat, diákvállalkozások létrehozásának lehetősége. A taniroda a képességfejlesztés kiváló terepe, hasznos eszköz az aktív tanulási magatartás kialakítására. A tanirodában zajló foglalkozások élményközpontú tanulást tesznek lehetővé, hiszen a diákok egy vállalkozás tagjaként tanulják meg az ügyviteli, adminisztrációs és menedzsment feladatokat. Megismerik az üzleti protokoll szabályait. Fejlődnek a kommunikációs készségeik. Az elméleti órákon tanultakat közvetlenül alkalmazni tudják a gyakorlatban. Összehasonlíthatják a vállalkozásban szerzett tapasztalatokat a tanultakkal. Tanulják a felelősségvállalást, a szervezőkészséget, a kreativitást, a pontos és minőségi munkavégzést. Célunk, hogy az elméleti képzéshez kapcsolódva erősítsük a gyakorlati képzést, és a tanulók legyenek képesek egy vállalkozás komplex gazdasági, ügyviteli munkafolyamatainak elvégzésére. A gyakorlócégek interneten lépnek kapcsolatba a Cégszolgálati Központtal és bonyolítják le a pénzügyi és adóhatósági tranzakciókat. Megismerik a telekommunikációs és irodatechnikai eszközöknek használatát. A tanulók csoportmunkában önállóan dolgoznak. Minden csoport egy szimulált céget hoz 20

21 létre, elkészítve a cégalapításhoz szükséges alapító okiratot, szerződéseket, elvégezve a bejelentési kötelezettségeket. Elkészítik a cég működésével kapcsolatos dokumentumokat és szabályzatokat (ügyrend, feladatkör, számviteli politika). Elvégzik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat, a szimulált cég kereskedelmi és logisztikai feladatait (beszerzés, raktározás, értékesítés). Elvégzik az ehhez kapcsolódó számviteli és pénzügyi feladatokat. Elkészítik a vállalkozás mérlegét és eredménykimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt. Egyes diákvállalkozások több évvel ezelőtt alakultak és évről-évre átveszi őket egy-egy újabb csoport, megtanulva ezzel a tulajdonosváltás jogi procedúráját. A virtuális diákvállalkozások működtetése mellett a tanirodát a szakképző évfolyamokon irodai környezetben történő készségfejlesztésre, a munkavégzési technikák bemutatására, a számviteli elszámolások számítógéppel történő végzésének begyakorlására is hasznosítjuk. 21

22 22

23 22 ok, amiért érdemes a Türrben tanulni 1. mert az iskola tanárai továbbképzéseken vesznek részt, hogy versenyképes tudást biztosíthassanak, 2. mert az iskola 295 számítógéppel rendelkezik az informatikai tudásod fejlesztésére, 3. mert több szakmai iskolai jegyzet segíti előrehaladásodat, 4. mert azért vagyunk, hogy te tanulhass, 5. mert a Türr a vállalkozások által keresett és becsült szakközépiskola, 6. mert nálunk négy szakmacsoportból választhatsz, 7. mert itt megtanulhatod, hogy hogyan működik a gazdaság, 8. mert a nálunk megtudhatod, hogy hogyan lehet pénzt keresni, 9. mert a Türrben megtanulhatod, hogy hogyan válhatsz vállalkozóvá, 10. mert az iskola sikeres pályázatok révén folyamatosan fejleszti az oktatás tárgyi feltételeit, 11. mert tanirodát rendeztünk be neked, hogy érezd a vállalkozások irodai légkörét, 12. mert nálunk az interaktív tábla valóság, 13. mert a város legteljesebb és legrendezettebb iskolakönyvtárát használhatod, 14. mert biztosítjuk a gyakorlatban leginkább használatos szoftvereket, 15. mert az iskola liftet biztosít azoknak, akik nem tudnak lépcsőzni, mert a Türr minden szempontból jól felszerelt iskola 17. mert a legjobb szakmai vizsgaátlag majdnem 4,5, 18. mert a szakmai vizsga sikeressége több esetben 100 %, 19. mert a Türrbe járni jó buli, 20. mert az iskola rendszeres szakmai kirándulásokat szervez, 21. mert még legalább 79 okot tudunk mondani, hogy miért itt érdemes tanulnod, 22. mert megérdemled! 1 kerekes székbe szorult, sérült tanulók 23

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013. tanév. Sok éves múlt versenyképes jövő!

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013. tanév. Sok éves múlt versenyképes jövő! SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013. tanév Sok éves múlt versenyképes jövő! A Türr István Gazdasági Szakközépiskola képzési ajánlata a 2012-2013. tanévre A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015-ES TANÉV 1 OKJ KÉPZÉSEK (érettségivel rendelkező diákok részére) 2014/2015-ES TANÉVRE Képzés megnevezése A képzés szintje

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. TANÉV TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 79/524-670 KÉPZÉSEINK Képzés megnevezése A képzés szintje Képzési idő Nyári szakmai gyakorlat 54 344 01 Pénzügyi- számviteli

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés Nappali rendszerben:

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN. GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ. 2014-2015. tanév

TÜRR ISTVÁN. GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ. 2014-2015. tanév TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! OM azonosító: 027971 A szakmai oktatást már kilencedik osztálytól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés* Nappali rendszerben:

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma

Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma Általános tájékoztató nyolcadikosoknak 2017/2018. tanév Zalaegerszegi SzC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma Kedves nyolcadik osztályos Tanuló! Egy olyan ismertetőt olvashatsz, amelyből tájékoztatást

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Hogyan tovább? Érettségi után miért érdemes a Fáyban maradni

Hogyan tovább? Érettségi után miért érdemes a Fáyban maradni Hogyan tovább? Érettségi után miért érdemes a Fáyban maradni Lehetőségeitek az érettségi után Tanulásból elég volt, irány a munka világa Továbbtanulás a felsőoktatásba Szakmai végzettség megszerzése a

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ 55 344 01 0010 55 01 ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ 55 344 01 0010 55 02 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A KÉPZÉS CÉLJA Adóigazgatási szü. Szakemberképzés adóügyi-

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2013-2014. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2013-2014. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2013-2014. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2013/14. tanévben

Részletesebben

Felvételi eljárás 2011.

Felvételi eljárás 2011. Felvételi eljárás 2011. Előadó: Sergyán Szabolcs Dékáni hivatalvezető 2011. január 25. 2011. évi általános felvételi eljárás Jelentkezés a 2011. szeptemberében induló képzésre: 2011. február 15. A felvételi

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola

Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Címe: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. OM azonosító: 036740 Telefon: 94/573-142, Fax.: 94/573-143. E-mail: iskola@bbab-vasvar.sulinet.hu

Részletesebben

Miért jó a vasvári középiskola?

Miért jó a vasvári középiskola? Miért jó a vasvári középiskola? Ajánljuk, mert nyugalmas kisvárosi környezetben van, munkarendünk alkalmazkodik a bejárós tanulók utazási lehetőségeihez, kívül-belül felújított iskolaépület, modern technikai

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Műszaki Igazgató: Molnár József Igazgatóhelyettes: Zsemberi Zoltán Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017.

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Képzési szerkezet - Többciklusú képzés: Alap, Mester, Doktori - Érettségi utáni lehetőségek: Alapképzés Osztatlan mesterképzés Felsőoktatási szakképzés Felvételi

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2017/2018. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2017/2018. tanév Igazgató: Molnárné Somogyi Margit Kedves pályaválasztó diákok! FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018. tanév 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely talán az egész további életeteket meghatározhatja.

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben