Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről... 4 Beszámoló az 1000 Mester TISZK Nonprofit Kft évi munkájáról, valamint a évi tervekről szóló napirend elhalasztása A Mozaik Mozi jövőbeni hasznosításának lehetőségei az épület adottságaira tekintettel Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadása A 2013/2014. óvodai nevelési év beiratkozási időpontjainak meghatározása Az utca és településrésznév megállapításának, használatának, nyilvántartásának, valamint az ingatlanok számozásának helyi szabályozásáról szóló 5/1990. (12.18.) Kgy. sz. rendelet módosítása Önálló képviselői indítvány a székely zászló Polgármesteri Hivatal épületére történő kitűzésének ügyében A évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása Közbeszerzési eljárás indítása földgáz beszerzés tárgyában Döntés a Hódmezővásárhely belterület 781 hrsz-ú. ingatlan 1/3-ad részének megvásárlása tárgyában

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktatószám: /2013. POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom március 1-jén, reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről Előadó: Dr. Rádi Norbert, alezredes, rendőrkapitány Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló az 1000 Mester TISZK Nonprofit Kft évi munkájáról, valamint a évi tervekről Előadó: Jogi Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A Mozaik Mozi jövőbeni hasznosításának lehetőségei az épület adottságaira tekintettel Előadó: Gajdán Bálint intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Előadó: HTKT Kapcsolat Központ, Gyámhivatal, Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport, Lakosságszolgálati Iroda Általános igazgatás, Gyámhatóság Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, február 18. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a március 1-jén tartandó rendes közgyűlés anyagait február 25-én (hétfőn) órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az együttes bizottsági ülést követően a többi bizottság is külön-külön megtartja rendes ülését: Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, február 18. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2013 (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Lukács János Dandártábornok Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Tárgy: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Rádi Norbert alezredes rendőrkapitányság vezető elkészítette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót, amely jelen előterjesztés I. számú mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót szíveskedjenek elfogadni. Hódmezővásárhely, március 01. Tisztelettel: Almási István Polgármester

6 I/A kötet 6. oldal Tárgy: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről szóló beszámolót. Végrehajtásért felelős: Polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, március 01. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző Határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság 3. Irattár

7 I/A kötet 7. oldal 1. számú melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről szóló beszámoló

8 I/A kötet 8. oldal Szám: 06030/652-1/2013. Ált. B e s z á m o l ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának évi helyzetéről 2013.

9 I/A kötet 9. oldal T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés II. A bűnügyi helyzet értékelése III. A rendészeti tevékenység IV. Bűn- és baleset-megelőzés V. Együttműködés VI. Összegzés Mellékletek: 1. sz. melléklet: A regisztrált bűncselekmények és strukturális megoszlása 2. sz. melléklet: A közterületen elkövetett és a személy elleni erőszakos bűncselekmények száma 3. sz. melléklet: A közterületen elkövetett és a személy elleni erőszakos bűncselekmények számának alakulása 4. sz. melléklet: Lopások számának megoszlása 5. sz. melléklet: Főbb közterületi intézkedési mutatók 6. sz. melléklet: Önkormányzati támogatás felhasználása 7. sz. melléklet: Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 8. sz. melléklet: A szabálysértési ügyintézés adatai

10 I/A kötet 10. oldal I. Bevezetés A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt legutóbb a március 1-i rendes ülésén számoltam be a város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. Az elmúlt évben is alapvető törekvésünk volt az illetékességi területünkön élő, illetve az itt tartózkodó személyek részére élhető, nyugodt, kiegyensúlyozott közbiztonság szavatolása. Kiemelt feladatnak tekintettük a közterületi rendőri jelenlét további növelését, a tulajdon elleni szabálysértések elkövetésén tetten ért elkövetőkkel szemben a gyorsított eljárás lefolytatásának minél gyakoribb alkalmazását, a bűnmegelőzési célú pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását. Szakmai munkánk során fontosnak tartottuk, hogy az eseményekre, az állampolgári bejelentésekre gyorsan, törvényesen, szakszerűen a szükséges intézkedéseket foganatosítsuk. A korábbi években kialakított kiemelkedően jó partneri kapcsolatainkat tovább mélyítettük, így napi feladatainkat az együttműködők széles körével közösen hajtottuk végre. II. A bűnügyi helyzet és a bűnüldöző munka értékelése A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban a regisztrált bűncselekmények száma év hasonló időszakához képest 29,4%-kal emelkedett ( ) 1. Az emelkedést alapvetően egy a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya által lefolytatott büntetőügyben ismertté vált 821 rendbeli sikkasztás, valamint a magánokirat-hamisítások (+148) és a szerzői jogok megsértésének (+79) növekedése okozta. /1. sz. melléklet/ Ugyanakkor a rendőrkapitányság illetékességi területén található egyes települések vonatkozásában a regisztrált bűncselekmények száma jellemzően csökkent, amely az alábbiak szerint oszlik meg: Hódmezővásárhely város: 2029 (-3%) Mindszent város: 106 (-40%) Székkutas község: 859 (+2426%) Mártély község: 31 (-20%) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város illetékességi területén ismertté vált 2029 deliktum területi megoszlásáról megállapítható, hogy annak csak 3%-át követték el a város külterületi részén. /2. sz. melléklet/ A vizsgált időszakban a közterületen elkövetett bűncselekmények (-10%) száma, illetve a személy elleni erőszakos bűncselekmények (-21%) előfordulása egyaránt csökkent, amely a közterületi rendőri jelenlét növekedésével és a bűncselekmény elkövetésén tettenért elfogások több mint 50 %-os emelkedésével hozható összefüggésbe. /3. sz. melléklet/ 1 A jelentés teljes terjedelmében a zárójeleken belül a évhez viszonyított változás számszerű, vagy százalékos értéke található.

11 I/A kötet 11. oldal Szintén csökkenést mutat a személy elleni bűncselekmények száma ( ), emberölést a területünkön nem követtek el. A közlekedési bűncselekmények (66 48), illetve a járművezetés ittas állapotban bűncselekmények (41 28) számában bekövetkezett jelentős csökkenés hátterében, a közlekedők szabálykövetőbb magatartása, illetve a közlekedési szabályok fokozottabb, hatékonyabb betartatása állt. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (26 32), illetve a közrend elleni bűncselekmények ( ) előfordulási gyakorisága csekély mértékben emelkedett. Fontos, hogy ezzel szemben a garázdaságok (99 85) száma csökkent, amelyek elkövetési módjára a személyes konfliktusból eredő bántalmazással és nem a dologban rongálással megvalósuló elkövetési magatartás volt a jellemző. Az elkövetések jellemzően a Kossuth téren, az Andrássy úton, a Hódtó utcán, a Szabadság téren illetve az itt található nyilvános helyeken valósultak meg. Szintén mérséklődött a lopások járulékos cselekményeként ismert okirattal visszaélések ( ) száma is. A bevezetőben már említett magánokirat-hamisítások gyakorisága ( ) mint a színesfémlopáshoz kapcsolódó eszközcselekmények száma nőtt. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények miatt elrendelt nyomozások száma egy esettel (16 15) csökkent, az eljárásaink fókuszában továbbra is a terjesztők álltak, ennek ellenére a évben még nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a kereskedéssel, forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer bűnözésre. Így összességében megállapítható, hogy a közrend elleni bűncselekmények emelkedését nem a szubjektív biztonságérzetet negatívan befolyásoló közterületen elkövetett deliktumok növekedése eredményezte. A gazdasági bűncselekmények száma (88 95) növekedett a bűncselekményi csoporthoz tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélések számának (+15%) emelkedése következtében. A pénzhamisítások (7 10) tekintetében bekövetkezett növekedés a év elején realizált, az elmúlt évek egyik legjelentősebb pénzhamisító körének eredményes felderítéséhez kötődik, az ügyben több mint tízmillió forintértékű, 535 darab hamis húszezres bankjegy került lefoglalásra. Területünkön új bűncselekményként jelentkezett a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (1 6), amely a korábbi években szinte teljesen ismeretlen elkövetési formának minősült. A gazdasági bűncselekmények az összes bűncselekmény kevesebb, mint 5%-át tette ki. A vizsgált időszakban az összes regisztrált bűncselekmény kevesebb, mint 50%-át tették csak ki a vagyon elleni bűncselekmények ( ), az elmúlt 5 év legkedvezőbb arányát jelenti. A csökkenés még számottevőbb, ha figyelembe vesszük a statisztikában szintén jelentkező a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lenyomozott 87 rendbeli szerzői jogok megsértésének bűncselekményét. A lopások tekintetében is csökkenés ( ) regisztrálható, amelynek jelentős részét továbbra is a kisebb kárértékre, minősítő körülmény nélküli elkövetések tették ki. Az elkövetések során nem jelent meg új módszer, körülményeire a terület elhagyatottságának, biztonsági technikai eszközök hiányának a kihasználása volt jellemző. A korábbi évhez viszonyítva jelentősen emelkedett a kerékpárlopások ( ) és a besurranásos, trükkös lopások (65 100) száma. Ezek megvalósítása során az elkövetők többnyire önkormányzati alkalmazottnak, közműszolgáltató képviselőjének adták ki magukat, vagy vásárlás, rosszullét színlelésével kerültek az idősebb sértettek bizalmába és terelték el a figyelmüket, majd így tulajdonították el a lakásban tárolt értékeket. A nyári időszak

12 I/A kötet 12. oldal jellegzetes elkövetési módja a családi házak udvarán tárolt, ideiglenesen elhelyezett kisebb használati tárgyak kerítésen történő átmászás mellett történő eltulajdonítása volt. A besurranásos és trükkös lopások főként a Kertvárosban, Tarjánban és Csúcsban valósultak meg. A gépjármű-bűnözés elkövetése területünkön nem volt jellemző (6 3), a vizsgált időszakban 2 esetben történt személygépkocsi lopás (-33%), szintén jelentős mértékben csökkent a gépjármű feltörések előfordulása (29 14), amely egy a gépjármű feltörésre specializálódott elkövető év elején történő elfogásának köszönhető, aki a cselekményeit a Tarján városrészben, a Kertvárosban és a Hódtóban követte el. A város területén ismertté vált betöréses lopások száma évtől évente csökkenést mutatott, azonban a év tekintetében (+10%) emelkedés következett be, amely így is jelentősen kevesebb, mint a évben regisztrált bűncselekmények száma volt, a lakásbetörések (+51%) vonatkozásában is hasonló tendencia állapítható meg. A kiugró emelkedés mindkét bűncselekmény kategória tekintetében két fiatalkorúakból álló elkövetői körhöz köthető, akik óvodák, iskolák, lakóházak sérelmére anyagi haszonszerzés végett követtek el - közel 40 alkalommal - betöréseket. A legtöbb ilyen bűncselekmény Tarjánban, Tabánban, Béke-telepen, Susánban és Újvárosban valósult meg. /4. sz. melléklet/ A rablások (10 7) vonatkozásában jelentkező csökkenés az elmúlt 3 év eredményes nyomozásaival, az ilyen bűncselekmény miatt elfogott 25 fő előzetes letartóztatásba vételével magyarázható. Az elkövetések jellemző helyszíne és módszere a kisebb üzletekben tartózkodó eladók sérelmére, illetve a vendéglátó egységek közelében élet, illetve testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel történő elkövetés volt. A tárgyévben a vagyon elleni bűncselekményekkel okozott károk értéke ,- Ft volt, amelyből a büntetőeljárások során összesen ,- Ft térült meg, amely 5,1%-os kárbiztosítási mutatót eredményezett. A lefolytatott büntetőeljárásainkban a regisztrált elkövetők száma 583 főről 530 főre csökkent, amelyből 459 fő (-6%) férfi, 71 fő (-15%) nő, 60 fő (+11%) fiatalkorú, 4 fő (-75%) gyermekkorú, míg a 60 éven túli bűnelkövető száma 29 fő (0%) volt. Viktimológiai megközelítés alapján eljárásainkban 1175 fő (-10%) természetes sértett és 113 (-50%) sértett szervezet volt érintve, amelyből 655 fő férfi, 488 fő nő, 24 fő gyermekkorú, 48 fő fiatalkorú, míg 218 fő 60 évesnél idősebb sértett volt. Az elmúlt évben tevékenységünk során a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló vagyon elleni bűncselekmények elkövetőinek felderítésére helyeztünk nagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően eredményesebben folytattuk le a betöréses lopások (28,9% 36,6%), a lakásbetörések (14,8% 43,1%), a gépjármű feltörések (13,3% 35,7%) és a rablások (76,9% 80%) nyomozását egyaránt. A vizsgált időszakban bűncselekmények gyanúsítottjaival szemben 29 esetben alkalmaztunk személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, azaz 10 fő rablás, 15 fő betöréses lopás, 1-1 fő erőszakos közösülés, súlyos testi sértés, pénzhamisítás és csalás elkövetése miatt került őrizetbe. Az eljárások során előterjesztéseink alapján a bíróság az ügyészség indítványára valamennyi gyanúsított előzetes letartóztatását, egy esetben házi őrizetét elrendelte. Továbbra is kiemelten kezeltük a körözési tevékenységet, ennek érdekében több alkalommal szerveztünk körözési akciót, ezek eredményeként 111 fő illetékességi területünkön tartózkodó

13 I/A kötet 13. oldal körözött személyt sikerült elfognunk. Rendkívüli haláleset miatt 27, míg eltűnés miatt 86 esetben rendeltünk el közigazgatási eljárást. III. A rendészeti tevékenység A közterületi szolgálat tervezésénél továbbra is arra törekedtünk, hogy a leghatékonyabb szolgálati időrendszerek alkalmazásával, a megvalósítani kívánt feladatok számbavétele mellett minél nagyobb közterületi jelenlétet tudjunk biztosítani, ezzel is növelve a közterületek, illetve nyilvános helyek rendjét. A belvárosi részen szeptemberétől bevezettük, az úgynevezett mozgóőri szolgálat teljesítését, így a városközpontban tartózkodó személyek folyamatos rendőri jelenlétet tapasztalhattak. Ezen szolgálati forma, a kedvező állampolgári visszajelzésekre tekintettel továbbra is fenntartásra fog kerülni. Rendőrség tekintélyének, illetve az állampolgárok bizalmának növelése érdekében rendőreinktől a lakossági bejelentésekre irányuló gyors reagálást, jogszerű, szakszerű és kulturált rendőri intézkedések foganatosítását követeltük meg. Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a közterületen teljesített szolgálati órák száma 5 %-os emelkedést mutat, amely főként annak tudható be, hogy Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületi rendőri jelenlét fokozására továbbra is igen jelentős anyagi támogatást biztosított. A főbb közterületi intézkedési mutatók közül növekedés tapasztalható a bűncselekmény elkövetése miatt elfogott elkövetők számában (+55%), az előállítások (+10%), a helyszíni bírságoltak (+24%) és a bűntető feljelentések (+61%) vonatkozásában is. /5. sz. melléklet/ A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított anyagi támogatás hatékony felhasználása mellett péntek és szombat éjszakákon a város egész területén tovább tudtuk növelni a közterületi rendőri jelenlétet. A fokozott ellenőrzésekben összesen 1517 órában 189 rendőr vett részt, amelyek során a közrendet, közbiztonságot szilárdító, közel 300 rendőri intézkedés foganatosítására került sor. /6. sz. melléklet/ Tulajdon elleni szabálysértési ügyekben rendőreink a szabálysértésekről szóló évi II. törvény hatálybalépésétől április 15-től, 393 esetben folytattak le előkészítő eljárást 23,6%-os felderítési eredményesség mellett. Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt az év elejétől gyorsított eljárás lefolytatása érdekében 8 fővel szemben intézkedtünk szabálysértési őrizet elrendelésére. A vizsgált időszakban a 47-es főút mellett elkövetett tiltott kéjelgés szabálysértés miatt 5 esetben, míg távoltartó határozat szabályainak megszegése miatt 1 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást, az elkövetőket őrizetbe vétel mellett gyorsított eljárás keretében állítottuk bíróság elé. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 11 alkalommal került sor. A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény rendőri biztosítását 14 esetben hajtottuk végre, köztük május 25. napon Orbán Viktor miniszterelnök hódmezővásárhelyi látogatása során a Jobbik Magyarországért Mozgalom, illetve a Magyar

14 I/A kötet 14. oldal Szolidaritás Mozgalom által szervezett kormányellenes demonstrációk biztosítását, a rendezvényeken rendőri intézkedésre nem került sor. Bejelentés nélkül egy esetben került sor a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény megtartására, amely alapján ismeretlen elkövető ellen gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése, míg további 6 személlyel szemben jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség elkövetése miatt kezdeményeztünk szabálysértési eljárást. A Schengeni Egyezményből a rendőrkapitányságra háruló feladatok eredményes végrehajtása érdekében havi rendszerességgel végeztük az állomány képzését a CSMRFK Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat kollegáinak közreműködésével. A vizsgált időszakban a mélységi ellenőrzés végrehajtása során 4 SIS találat felfedésére került sor. Rendkívüli esemény egy alkalommal fordult elő, amikor is egy hódmezővásárhelyi lakos január 30-án óra körüli időben a Hódmezővásárhely, Lázár u szám alatt található Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság ügyfélterében megkísérelte kirabolni a szolgálatban lévő és ott tartózkodó két körzeti megbízottat, egy ún. airsoft típusú pisztollyal. A rendkívüli esemény során a rendőrök sérülést nem szenvedtek, az elkövető a helyszínen elfogásra került. A vizsgált időszakban tovább csökkent a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma (-14,8%). A 86 személyi sérüléssel járó balesetből 5 végződött halálos kimenetellel (-17%), 33 eset súlyos (0%), míg 48 eset könnyű sérüléssel (-23%) végződött. Az anyagi kárral járó balesetek száma szintén csökkent ( ). Megállapítható, hogy a balesetek jelentős többségét továbbra is személygépkocsival (-9,5%), illetve kerékpárral (- 7%) okozták. Az ittasan okozott balesetek száma az összes személyi sérüléses balesetek közel 13%-át tette ki. /7. sz. mellélet/ Objektív felelősség hatálya alá tartozó jogsértésként a SCS-103 gyártmányú sebességmérő berendezéssel 2115 db gyorshajtást, PDA készülékekkel 20 db, fényképezőgéppel 115 db megállásra és várakozásra vonatkozó szabályszegés került dokumentálásra közigazghatási eljárás lefolytatása érdekében. Közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó szabályszegés elkövetése miatt a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 20. (1) bek. k) pontja alapján kibővített közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó szabályszegés miatt 376 esetben (+57%) kezdeményeztünk és folytattunk le eljárást. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város által adományozott pénzügyi támogatásból évben beszerzésre került ZsaruCAR rendszámfelismerő rendszer használatával 109 érvénytelen hatósági engedélyt, valamint 103 forgalomból kivont járművet sikerült kiszűrnünk a közúti forgalomból. A beszerzett technikai berendezéssel kapcsolatos intézkedési mutatókból jól látható, hogy a készülék napi szintű használata során csökkent a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az érvénytelen hatósági engedéllyel, illetve a forgalomból kivont járművel közlekedők száma. Az Okmányiroda és a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjától kapott tájékoztatás szerint a lakosság körében nőtt a közlekedési igazgatási és adó befizetési fegyelem az alkalmazott technikai eszköznek is köszönhetően. A vizsgált időszakban a szabálysértési hatóságunk a hozzá érkezett feljelentések alapján 814 személlyel szemben folytatott le szabálysértési eljárást (-39%). A csökkenés okaként

15 I/A kötet 15. oldal említhető a július 01-én hatályba lépő közigazgatási szabályszegések körét bővítő, a szabálysértési eljárás hatálya alá tartozó szabálysértések számának csökkenését eredményező jogszabályi változások, valamint az új szabálysértési kódex, amely jelentős mértékben tovább csökkentette a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértési tényállások számát 46-ról 30-ra, ugyanakkor növelte a helyszíni bírság alkalmazásának lehetőségét. Az eljárások során kiszabott egy főre jutó pénzbírság átlaga ,- Ft volt, amely a megyei átlagnak megfelelő érték. Fontos megemlíteni, hogy meghallgatás mellett az ügyek 40%-ában hoztunk ügydöntő határozatot, az elmúlt évi 37%-hoz képest. A szabálysértési eljárások jelentős részét továbbra is a közlekedési szabálysértések tették ki (746 fő), ebből kiemelt közlekedési szabálysértés miatt 101 fő került eljárás alá, velük szemben 50 esetben közlekedésigazgatási intézkedést (járművezetéstől eltiltás) is alkalmaztunk. Továbbá közrend és közbiztonság elleni szabálysértés miatt 60 fővel szemben folytattunk le eljárást. /8. sz. melléklet/ A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya az új szabálysértési törvény hatályba lépését követően (2012. április 15. után) kiszabott és be nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtási eljárását 553 esetben folytatta le. Fegyver-engedélyügyintézés adatai szerint a rendőrkapitányság illetékességi területén a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma 360 fő, míg jogi személyek száma 4. Az így kint lévő engedélyezett fegyverek száma 1491 db, illetve 61 db. Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet az értékelt időszakban társas vállalkozás keretében 25, míg egyéni vállalkozás keretében 22 fő végzett. Személy- és vagyonőri igazolvánnyal 666 fő, biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal 8 fő, magánnyomozói igazolvánnyal 13 fő természetes személy rendelkezik, míg magánnyomozói működési engedéllyel 2 egyéni és 1 társas vállalkozás. A szilveszteri pirotechnikai értékesítés ellenőrzése december 28. és 31. közötti időszakban 4 elárusító helyen Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai együttműködése mellett került végrehajtásra, ezek során hiányosság nem került feltárásra. IV. Bűn- és baleset-megelőzés A rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkáját továbbra is a 3 pilléren nyugvó Biztonságos Vásárhelyért Program foglalja keretbe. A program 3. pillérén belül az elmúlt évben is több új és tradicionális program megvalósításra került. A Válaszutak - válassz utat! elnevezésű, a fiatal- és gyermekkorúak áldozattá és elkövetővé válásának megelőzését célzó a Belügyminisztérium által ,- Ft összeggel támogatott bűnmegelőzési programunk záró-konferenciájára április 20-án került sor. A program megvalósítása során a Hódmezővásárhelyi Kistérség 13 óvodájában bevezetésre került az Ovi-Zsaru program, 14 általános iskolából 26 fő tanuló részesült Diák-Zsaru képzésben. Nagyon pozitív társadalmi visszajelzések mellett valósítottuk meg 9 alkalommal (108 órában) a Csellengő programot, amely során 112 fő kiskorú igazoltatására került sor és 25 fő esetében kellett intézkednünk a jegyző tájékoztatására. Az Együtt a biztonságért című bűnmegelőzési projekt programelemeként április 21- én Közbiztonsági Nyílt Napot szerveztünk az óvodáskorú és általános iskolás korosztály részére. A rendezvény elsődleges célja a rendvédelmi és fegyveres szervek (honvédség, mentők, tűzoltóság, rendőrség) munkájának, eszközeinek megismertetése, játékos,

16 I/A kötet 16. oldal szórakoztató programok útján a bűnelkövetővé, áldozattá válás veszélyeire történő figyelem felhívás volt. Az áldozattá válás megelőzését célzó, konkrét bűncselekmények metodikáját, illetve megelőzéseit bemutató fórumsorozatot szintén tovább folytattuk, és az általános, középfokú oktatási intézményekben, valamint nyugdíjas egyesületekben, idősek otthonában és egyéb civil szervezetek részére 208 alkalommal 6692 fő részére bűn- és baleset-megelőzési előadásokat is tartottunk. A D.A.D.A oktatást 1 fő szakképzett bűnmegelőzési előadó a tanítási időszakban folyamatosan végrehajtotta. A külterületen élő lakosság mindennapi biztonságának javítását célzó Tanya-programot szintén tovább folytattuk, ennek során a külterületi körzeti megbízottak 483 tanyában vették fel a kapcsolatot az ott élő lakosokkal. Az évet értékelő Tanyakabinet ülése decemberében a Sóshalmi Olvasókörben került megtartásra. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintettük az általános iskolák környékén a közlekedés biztonságának fenntartását, a gyermekbalesetek megelőzését, ezért az iskolakezdés időpontjában valamennyi veszélyeztetett oktatási intézménynél rendőri jelenlétet biztosítottunk. V. Együttműködés A rendőrkapitányság napi szintű együttműködést folytatott a területén működő négy települési önkormányzattal, a képviselő testületek ülésének rendszeres résztvevője tanácskozási joggal a rendőrkapitányság vezetője, illetve a területileg illetékes körzeti megbízott. A polgármesterekkel történő rendszeres kapcsolattartás színtere a Kistérségi Egyeztető Fórum volt, amely kéthavi rendszerességgel a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács egyebek napirendi pontjában került lebonyolításra. A települési önkormányzati képviselők által szervezett valamennyi lakossági fórum állandó résztvevője volt a területileg illetékes körzeti megbízott, az ott felmerült közbiztonságot érintő kérdések, problémák hatékony kezelése érdekében. Az elmúlt évben is sor került a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával ,- Ft támogatást biztosító adományozási szerződés aláírására a közterületi jelenlét hatékonyságának fokozása érdekében. Szintén napi szintű együttműködést folytattunk a közterületek rendjének fenntartása érdekében /rendezvénybiztosítások, Halottak Napja, járőrszolgálat/ az illetékességi területünkön működő három polgárőr szervezettel. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a három polgárőr szervezettel az együttműködési megállapodások megkötésére december 31. napig intézkedtünk. Területünkön lévő városi bírósággal és ügyészséggel már korábban kiépített konstruktív munkakapcsolatot fenntartottuk, amely elősegítette a büntetőügyekben és szabálysértési előkészítő eljárásokban a gyorsított eljárások lefolytatását. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően havi rendszerességgel a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének képviselője, a Katasztrófavédelem, a Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelősége,

17 I/A kötet 17. oldal a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a NAV szerveivel közösen végrehajtottuk a területünkön található szórakozóhelyek ellenőrzését. A közösen végrehajtandó feladatok végrehajtása során a társszervek részéről akadályozó tényező nem merült fel. Kiemelendő az együttműködés a Hódmezővásárhely területén működő olvasókörökkel, mint civil szervezetekkel, amelyek folyamatosan helyszínt és lehetőséget biztosítottak a bűnmegelőzési fórumok és a körzeti megbízottak fogadóóráinak megtartására. A kapitányság illetékességi területén történt közérdeklődésre számot tartó eseményekről minden esetben soron kívül értesítettük a közvéleményt ennek köszönhetően évben 27 alkalommal adtunk ki sajtóközleményt, illetve 1 alkalommal sajtótájékoztatót tartottunk. Továbbra is heti rendszerességgel adtunk tájékoztatást az elmúlt hét eseményeiről a Rádió 7, promenad.hu hírportálnak. Szintén rendszeres megjelenést biztosított részünkre a Vásárhelyi Televízió is, ahol a Rendvédelmi Magazin című műsorban lehetőségünk volt a jelentősebb felderítésekről, bűnesetekről, illetve bűnmegelőzési célt szolgáló közérdekű információkról tájékoztatni a lakosságot. VI. Összegzés Összegzésként megállapítható, hogy a rendőrkapitányság feladatait az elmúlt évben is a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság évi céljaira és feladatira, az illetékességi területünkön található önkormányzatok, és a lakosság elvárására figyelemmel hajtotta végre. Mind ezek mellett kiemelt faladatnak tekintettük: - a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló lakásbetörések, betöréses lopások, gépjárműfeltörések és rablások elkövetőinek eredményesebb felderítését; - a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért elkövetők hatékonyabb elfogását; - a kisebb kárértékű bűncselekmények és szabálysértések elkövetésének megelőzését, elkövetőinek felderítését; - a gyorsított eljárás keretében lefolytatható szabálysértések tetten ért elkövetőinek őrizetbe vétel mellett történő bíróság elé állítását; - az önkormányzatokkal, polgárőrökkel, olvasókörökkel, illetve a közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel folytatott együttműködés hatékonyabbá tételét, különös tekintettel a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben foglaltak hatékonyabb megvalósítását; - a Biztonságos Vásárhelyért Programban rejlő további lehetőségek kihasználását, a Válaszutak válassz utat! bűnmegelőzési program eredményes megvalósítását. Továbbá a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság teljes személyi állománya részére év tekintetében az alábbi célok kerültek kitűzésre. - Javítani kell a kisebb kárértékű bűncselekmények - különösen a kerékpárlopások - elkövetőinek felderítési eredményességét. - Arra tekintettel, hogy az előttünk álló év vonatkozásában prognosztizálható a kábítószer bűnözés további erősödése, illetve a kábítószer fogyasztás anyagi szükségletét biztosító vagyon elleni bűncselekmények gyakoribb előfordulása is

18 I/A kötet 18. oldal (alkalmi, kerékpár, besurranásos lopások), ezért intenzívebb megelőző és bűnfelderítő tevékenységet szükséges folytatni. - A jogszabályok által biztosított minden törvényes lehetőséget ki kell használni a vagyon elleni bűncselekményekkel okozott károk megtérülésének biztosítása érdekében. - Hatékonyabbá kell tenni az ittas gépjárművezetők forgalomból való kiszűrését. - Eredményesen meg kell valósítanunk a Szabadság tér rehabilitációjával kapcsolatos DAROP pályázatból a rendőrkapitányságra háruló igen jelentős bűnmegelőzési programsorozatot. Hódmezővásárhely, február 14. Dr. Rádi Norbert r. alezredes s.k. kapitányságvezető

19 I/A kötet 19. oldal 1. számú melléklet A regisztrált bűncselekmények és strukturális megoszlása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján Vagyon elleni bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények Személy elleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Gazdasági bűncselekmények Házasság, család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény számú melléklet Hódmezővásárhely MJV külterületén elkövetett bűncselekmények alakulása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása a Robotzsaru Neo adatok alapján Testi sértés Betöréses lopás Lopás Összes bűncselekmény számú melléklet A közterületen elkövetett és a személy elleni erőszakos bűncselekmények számának alakulása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján Közterületen elkövetett Személy elleni erőszakos

20 I/A kötet 20. oldal 4. számú melléklet Lopások számának megoszlása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján Lopás Betöréses lopás Lakásbetörés Gépjármű feltörés számú melléklet Főbb közterületi intézkedési mutatók Főbb közterületi intézkedések Változás Változás (%) Közterületi szolg. (óra) ,5 Elfogások ,4 - bcs. Miatt körözött Előállítások ,8 Szonda alkalmazás pozitív ,5 Vez. Okm. Elvétele hat. Jelzés ,6 - vez. eng ,6 H. bírság (fő) Bü. Feljelentés ,7 Szabs. Feljelentés

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004. (V. 1.) számú rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben