Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről... 4 Beszámoló az 1000 Mester TISZK Nonprofit Kft évi munkájáról, valamint a évi tervekről szóló napirend elhalasztása A Mozaik Mozi jövőbeni hasznosításának lehetőségei az épület adottságaira tekintettel Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadása A 2013/2014. óvodai nevelési év beiratkozási időpontjainak meghatározása Az utca és településrésznév megállapításának, használatának, nyilvántartásának, valamint az ingatlanok számozásának helyi szabályozásáról szóló 5/1990. (12.18.) Kgy. sz. rendelet módosítása Önálló képviselői indítvány a székely zászló Polgármesteri Hivatal épületére történő kitűzésének ügyében A évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása Közbeszerzési eljárás indítása földgáz beszerzés tárgyában Döntés a Hódmezővásárhely belterület 781 hrsz-ú. ingatlan 1/3-ad részének megvásárlása tárgyában

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktatószám: /2013. POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom március 1-jén, reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről Előadó: Dr. Rádi Norbert, alezredes, rendőrkapitány Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló az 1000 Mester TISZK Nonprofit Kft évi munkájáról, valamint a évi tervekről Előadó: Jogi Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A Mozaik Mozi jövőbeni hasznosításának lehetőségei az épület adottságaira tekintettel Előadó: Gajdán Bálint intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Előadó: HTKT Kapcsolat Központ, Gyámhivatal, Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport, Lakosságszolgálati Iroda Általános igazgatás, Gyámhatóság Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, február 18. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a március 1-jén tartandó rendes közgyűlés anyagait február 25-én (hétfőn) órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az együttes bizottsági ülést követően a többi bizottság is külön-külön megtartja rendes ülését: Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, február 18. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2013 (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Lukács János Dandártábornok Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Tárgy: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Rádi Norbert alezredes rendőrkapitányság vezető elkészítette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót, amely jelen előterjesztés I. számú mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót szíveskedjenek elfogadni. Hódmezővásárhely, március 01. Tisztelettel: Almási István Polgármester

6 I/A kötet 6. oldal Tárgy: Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről szóló beszámolót. Végrehajtásért felelős: Polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, március 01. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző Határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság 3. Irattár

7 I/A kötet 7. oldal 1. számú melléklet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közrendjének és Közbiztonságának évi helyzetéről szóló beszámoló

8 I/A kötet 8. oldal Szám: 06030/652-1/2013. Ált. B e s z á m o l ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának évi helyzetéről 2013.

9 I/A kötet 9. oldal T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés II. A bűnügyi helyzet értékelése III. A rendészeti tevékenység IV. Bűn- és baleset-megelőzés V. Együttműködés VI. Összegzés Mellékletek: 1. sz. melléklet: A regisztrált bűncselekmények és strukturális megoszlása 2. sz. melléklet: A közterületen elkövetett és a személy elleni erőszakos bűncselekmények száma 3. sz. melléklet: A közterületen elkövetett és a személy elleni erőszakos bűncselekmények számának alakulása 4. sz. melléklet: Lopások számának megoszlása 5. sz. melléklet: Főbb közterületi intézkedési mutatók 6. sz. melléklet: Önkormányzati támogatás felhasználása 7. sz. melléklet: Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 8. sz. melléklet: A szabálysértési ügyintézés adatai

10 I/A kötet 10. oldal I. Bevezetés A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt legutóbb a március 1-i rendes ülésén számoltam be a város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. Az elmúlt évben is alapvető törekvésünk volt az illetékességi területünkön élő, illetve az itt tartózkodó személyek részére élhető, nyugodt, kiegyensúlyozott közbiztonság szavatolása. Kiemelt feladatnak tekintettük a közterületi rendőri jelenlét további növelését, a tulajdon elleni szabálysértések elkövetésén tetten ért elkövetőkkel szemben a gyorsított eljárás lefolytatásának minél gyakoribb alkalmazását, a bűnmegelőzési célú pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását. Szakmai munkánk során fontosnak tartottuk, hogy az eseményekre, az állampolgári bejelentésekre gyorsan, törvényesen, szakszerűen a szükséges intézkedéseket foganatosítsuk. A korábbi években kialakított kiemelkedően jó partneri kapcsolatainkat tovább mélyítettük, így napi feladatainkat az együttműködők széles körével közösen hajtottuk végre. II. A bűnügyi helyzet és a bűnüldöző munka értékelése A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban a regisztrált bűncselekmények száma év hasonló időszakához képest 29,4%-kal emelkedett ( ) 1. Az emelkedést alapvetően egy a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya által lefolytatott büntetőügyben ismertté vált 821 rendbeli sikkasztás, valamint a magánokirat-hamisítások (+148) és a szerzői jogok megsértésének (+79) növekedése okozta. /1. sz. melléklet/ Ugyanakkor a rendőrkapitányság illetékességi területén található egyes települések vonatkozásában a regisztrált bűncselekmények száma jellemzően csökkent, amely az alábbiak szerint oszlik meg: Hódmezővásárhely város: 2029 (-3%) Mindszent város: 106 (-40%) Székkutas község: 859 (+2426%) Mártély község: 31 (-20%) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város illetékességi területén ismertté vált 2029 deliktum területi megoszlásáról megállapítható, hogy annak csak 3%-át követték el a város külterületi részén. /2. sz. melléklet/ A vizsgált időszakban a közterületen elkövetett bűncselekmények (-10%) száma, illetve a személy elleni erőszakos bűncselekmények (-21%) előfordulása egyaránt csökkent, amely a közterületi rendőri jelenlét növekedésével és a bűncselekmény elkövetésén tettenért elfogások több mint 50 %-os emelkedésével hozható összefüggésbe. /3. sz. melléklet/ 1 A jelentés teljes terjedelmében a zárójeleken belül a évhez viszonyított változás számszerű, vagy százalékos értéke található.

11 I/A kötet 11. oldal Szintén csökkenést mutat a személy elleni bűncselekmények száma ( ), emberölést a területünkön nem követtek el. A közlekedési bűncselekmények (66 48), illetve a járművezetés ittas állapotban bűncselekmények (41 28) számában bekövetkezett jelentős csökkenés hátterében, a közlekedők szabálykövetőbb magatartása, illetve a közlekedési szabályok fokozottabb, hatékonyabb betartatása állt. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (26 32), illetve a közrend elleni bűncselekmények ( ) előfordulási gyakorisága csekély mértékben emelkedett. Fontos, hogy ezzel szemben a garázdaságok (99 85) száma csökkent, amelyek elkövetési módjára a személyes konfliktusból eredő bántalmazással és nem a dologban rongálással megvalósuló elkövetési magatartás volt a jellemző. Az elkövetések jellemzően a Kossuth téren, az Andrássy úton, a Hódtó utcán, a Szabadság téren illetve az itt található nyilvános helyeken valósultak meg. Szintén mérséklődött a lopások járulékos cselekményeként ismert okirattal visszaélések ( ) száma is. A bevezetőben már említett magánokirat-hamisítások gyakorisága ( ) mint a színesfémlopáshoz kapcsolódó eszközcselekmények száma nőtt. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények miatt elrendelt nyomozások száma egy esettel (16 15) csökkent, az eljárásaink fókuszában továbbra is a terjesztők álltak, ennek ellenére a évben még nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a kereskedéssel, forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer bűnözésre. Így összességében megállapítható, hogy a közrend elleni bűncselekmények emelkedését nem a szubjektív biztonságérzetet negatívan befolyásoló közterületen elkövetett deliktumok növekedése eredményezte. A gazdasági bűncselekmények száma (88 95) növekedett a bűncselekményi csoporthoz tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélések számának (+15%) emelkedése következtében. A pénzhamisítások (7 10) tekintetében bekövetkezett növekedés a év elején realizált, az elmúlt évek egyik legjelentősebb pénzhamisító körének eredményes felderítéséhez kötődik, az ügyben több mint tízmillió forintértékű, 535 darab hamis húszezres bankjegy került lefoglalásra. Területünkön új bűncselekményként jelentkezett a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (1 6), amely a korábbi években szinte teljesen ismeretlen elkövetési formának minősült. A gazdasági bűncselekmények az összes bűncselekmény kevesebb, mint 5%-át tette ki. A vizsgált időszakban az összes regisztrált bűncselekmény kevesebb, mint 50%-át tették csak ki a vagyon elleni bűncselekmények ( ), az elmúlt 5 év legkedvezőbb arányát jelenti. A csökkenés még számottevőbb, ha figyelembe vesszük a statisztikában szintén jelentkező a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lenyomozott 87 rendbeli szerzői jogok megsértésének bűncselekményét. A lopások tekintetében is csökkenés ( ) regisztrálható, amelynek jelentős részét továbbra is a kisebb kárértékre, minősítő körülmény nélküli elkövetések tették ki. Az elkövetések során nem jelent meg új módszer, körülményeire a terület elhagyatottságának, biztonsági technikai eszközök hiányának a kihasználása volt jellemző. A korábbi évhez viszonyítva jelentősen emelkedett a kerékpárlopások ( ) és a besurranásos, trükkös lopások (65 100) száma. Ezek megvalósítása során az elkövetők többnyire önkormányzati alkalmazottnak, közműszolgáltató képviselőjének adták ki magukat, vagy vásárlás, rosszullét színlelésével kerültek az idősebb sértettek bizalmába és terelték el a figyelmüket, majd így tulajdonították el a lakásban tárolt értékeket. A nyári időszak

12 I/A kötet 12. oldal jellegzetes elkövetési módja a családi házak udvarán tárolt, ideiglenesen elhelyezett kisebb használati tárgyak kerítésen történő átmászás mellett történő eltulajdonítása volt. A besurranásos és trükkös lopások főként a Kertvárosban, Tarjánban és Csúcsban valósultak meg. A gépjármű-bűnözés elkövetése területünkön nem volt jellemző (6 3), a vizsgált időszakban 2 esetben történt személygépkocsi lopás (-33%), szintén jelentős mértékben csökkent a gépjármű feltörések előfordulása (29 14), amely egy a gépjármű feltörésre specializálódott elkövető év elején történő elfogásának köszönhető, aki a cselekményeit a Tarján városrészben, a Kertvárosban és a Hódtóban követte el. A város területén ismertté vált betöréses lopások száma évtől évente csökkenést mutatott, azonban a év tekintetében (+10%) emelkedés következett be, amely így is jelentősen kevesebb, mint a évben regisztrált bűncselekmények száma volt, a lakásbetörések (+51%) vonatkozásában is hasonló tendencia állapítható meg. A kiugró emelkedés mindkét bűncselekmény kategória tekintetében két fiatalkorúakból álló elkövetői körhöz köthető, akik óvodák, iskolák, lakóházak sérelmére anyagi haszonszerzés végett követtek el - közel 40 alkalommal - betöréseket. A legtöbb ilyen bűncselekmény Tarjánban, Tabánban, Béke-telepen, Susánban és Újvárosban valósult meg. /4. sz. melléklet/ A rablások (10 7) vonatkozásában jelentkező csökkenés az elmúlt 3 év eredményes nyomozásaival, az ilyen bűncselekmény miatt elfogott 25 fő előzetes letartóztatásba vételével magyarázható. Az elkövetések jellemző helyszíne és módszere a kisebb üzletekben tartózkodó eladók sérelmére, illetve a vendéglátó egységek közelében élet, illetve testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel történő elkövetés volt. A tárgyévben a vagyon elleni bűncselekményekkel okozott károk értéke ,- Ft volt, amelyből a büntetőeljárások során összesen ,- Ft térült meg, amely 5,1%-os kárbiztosítási mutatót eredményezett. A lefolytatott büntetőeljárásainkban a regisztrált elkövetők száma 583 főről 530 főre csökkent, amelyből 459 fő (-6%) férfi, 71 fő (-15%) nő, 60 fő (+11%) fiatalkorú, 4 fő (-75%) gyermekkorú, míg a 60 éven túli bűnelkövető száma 29 fő (0%) volt. Viktimológiai megközelítés alapján eljárásainkban 1175 fő (-10%) természetes sértett és 113 (-50%) sértett szervezet volt érintve, amelyből 655 fő férfi, 488 fő nő, 24 fő gyermekkorú, 48 fő fiatalkorú, míg 218 fő 60 évesnél idősebb sértett volt. Az elmúlt évben tevékenységünk során a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló vagyon elleni bűncselekmények elkövetőinek felderítésére helyeztünk nagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően eredményesebben folytattuk le a betöréses lopások (28,9% 36,6%), a lakásbetörések (14,8% 43,1%), a gépjármű feltörések (13,3% 35,7%) és a rablások (76,9% 80%) nyomozását egyaránt. A vizsgált időszakban bűncselekmények gyanúsítottjaival szemben 29 esetben alkalmaztunk személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, azaz 10 fő rablás, 15 fő betöréses lopás, 1-1 fő erőszakos közösülés, súlyos testi sértés, pénzhamisítás és csalás elkövetése miatt került őrizetbe. Az eljárások során előterjesztéseink alapján a bíróság az ügyészség indítványára valamennyi gyanúsított előzetes letartóztatását, egy esetben házi őrizetét elrendelte. Továbbra is kiemelten kezeltük a körözési tevékenységet, ennek érdekében több alkalommal szerveztünk körözési akciót, ezek eredményeként 111 fő illetékességi területünkön tartózkodó

13 I/A kötet 13. oldal körözött személyt sikerült elfognunk. Rendkívüli haláleset miatt 27, míg eltűnés miatt 86 esetben rendeltünk el közigazgatási eljárást. III. A rendészeti tevékenység A közterületi szolgálat tervezésénél továbbra is arra törekedtünk, hogy a leghatékonyabb szolgálati időrendszerek alkalmazásával, a megvalósítani kívánt feladatok számbavétele mellett minél nagyobb közterületi jelenlétet tudjunk biztosítani, ezzel is növelve a közterületek, illetve nyilvános helyek rendjét. A belvárosi részen szeptemberétől bevezettük, az úgynevezett mozgóőri szolgálat teljesítését, így a városközpontban tartózkodó személyek folyamatos rendőri jelenlétet tapasztalhattak. Ezen szolgálati forma, a kedvező állampolgári visszajelzésekre tekintettel továbbra is fenntartásra fog kerülni. Rendőrség tekintélyének, illetve az állampolgárok bizalmának növelése érdekében rendőreinktől a lakossági bejelentésekre irányuló gyors reagálást, jogszerű, szakszerű és kulturált rendőri intézkedések foganatosítását követeltük meg. Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a közterületen teljesített szolgálati órák száma 5 %-os emelkedést mutat, amely főként annak tudható be, hogy Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületi rendőri jelenlét fokozására továbbra is igen jelentős anyagi támogatást biztosított. A főbb közterületi intézkedési mutatók közül növekedés tapasztalható a bűncselekmény elkövetése miatt elfogott elkövetők számában (+55%), az előállítások (+10%), a helyszíni bírságoltak (+24%) és a bűntető feljelentések (+61%) vonatkozásában is. /5. sz. melléklet/ A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított anyagi támogatás hatékony felhasználása mellett péntek és szombat éjszakákon a város egész területén tovább tudtuk növelni a közterületi rendőri jelenlétet. A fokozott ellenőrzésekben összesen 1517 órában 189 rendőr vett részt, amelyek során a közrendet, közbiztonságot szilárdító, közel 300 rendőri intézkedés foganatosítására került sor. /6. sz. melléklet/ Tulajdon elleni szabálysértési ügyekben rendőreink a szabálysértésekről szóló évi II. törvény hatálybalépésétől április 15-től, 393 esetben folytattak le előkészítő eljárást 23,6%-os felderítési eredményesség mellett. Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt az év elejétől gyorsított eljárás lefolytatása érdekében 8 fővel szemben intézkedtünk szabálysértési őrizet elrendelésére. A vizsgált időszakban a 47-es főút mellett elkövetett tiltott kéjelgés szabálysértés miatt 5 esetben, míg távoltartó határozat szabályainak megszegése miatt 1 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást, az elkövetőket őrizetbe vétel mellett gyorsított eljárás keretében állítottuk bíróság elé. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 11 alkalommal került sor. A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény rendőri biztosítását 14 esetben hajtottuk végre, köztük május 25. napon Orbán Viktor miniszterelnök hódmezővásárhelyi látogatása során a Jobbik Magyarországért Mozgalom, illetve a Magyar

14 I/A kötet 14. oldal Szolidaritás Mozgalom által szervezett kormányellenes demonstrációk biztosítását, a rendezvényeken rendőri intézkedésre nem került sor. Bejelentés nélkül egy esetben került sor a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény megtartására, amely alapján ismeretlen elkövető ellen gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése, míg további 6 személlyel szemben jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség elkövetése miatt kezdeményeztünk szabálysértési eljárást. A Schengeni Egyezményből a rendőrkapitányságra háruló feladatok eredményes végrehajtása érdekében havi rendszerességgel végeztük az állomány képzését a CSMRFK Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat kollegáinak közreműködésével. A vizsgált időszakban a mélységi ellenőrzés végrehajtása során 4 SIS találat felfedésére került sor. Rendkívüli esemény egy alkalommal fordult elő, amikor is egy hódmezővásárhelyi lakos január 30-án óra körüli időben a Hódmezővásárhely, Lázár u szám alatt található Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság ügyfélterében megkísérelte kirabolni a szolgálatban lévő és ott tartózkodó két körzeti megbízottat, egy ún. airsoft típusú pisztollyal. A rendkívüli esemény során a rendőrök sérülést nem szenvedtek, az elkövető a helyszínen elfogásra került. A vizsgált időszakban tovább csökkent a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma (-14,8%). A 86 személyi sérüléssel járó balesetből 5 végződött halálos kimenetellel (-17%), 33 eset súlyos (0%), míg 48 eset könnyű sérüléssel (-23%) végződött. Az anyagi kárral járó balesetek száma szintén csökkent ( ). Megállapítható, hogy a balesetek jelentős többségét továbbra is személygépkocsival (-9,5%), illetve kerékpárral (- 7%) okozták. Az ittasan okozott balesetek száma az összes személyi sérüléses balesetek közel 13%-át tette ki. /7. sz. mellélet/ Objektív felelősség hatálya alá tartozó jogsértésként a SCS-103 gyártmányú sebességmérő berendezéssel 2115 db gyorshajtást, PDA készülékekkel 20 db, fényképezőgéppel 115 db megállásra és várakozásra vonatkozó szabályszegés került dokumentálásra közigazghatási eljárás lefolytatása érdekében. Közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó szabályszegés elkövetése miatt a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 20. (1) bek. k) pontja alapján kibővített közigazgatási eljárás hatálya alá tartozó szabályszegés miatt 376 esetben (+57%) kezdeményeztünk és folytattunk le eljárást. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város által adományozott pénzügyi támogatásból évben beszerzésre került ZsaruCAR rendszámfelismerő rendszer használatával 109 érvénytelen hatósági engedélyt, valamint 103 forgalomból kivont járművet sikerült kiszűrnünk a közúti forgalomból. A beszerzett technikai berendezéssel kapcsolatos intézkedési mutatókból jól látható, hogy a készülék napi szintű használata során csökkent a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az érvénytelen hatósági engedéllyel, illetve a forgalomból kivont járművel közlekedők száma. Az Okmányiroda és a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjától kapott tájékoztatás szerint a lakosság körében nőtt a közlekedési igazgatási és adó befizetési fegyelem az alkalmazott technikai eszköznek is köszönhetően. A vizsgált időszakban a szabálysértési hatóságunk a hozzá érkezett feljelentések alapján 814 személlyel szemben folytatott le szabálysértési eljárást (-39%). A csökkenés okaként

15 I/A kötet 15. oldal említhető a július 01-én hatályba lépő közigazgatási szabályszegések körét bővítő, a szabálysértési eljárás hatálya alá tartozó szabálysértések számának csökkenését eredményező jogszabályi változások, valamint az új szabálysértési kódex, amely jelentős mértékben tovább csökkentette a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértési tényállások számát 46-ról 30-ra, ugyanakkor növelte a helyszíni bírság alkalmazásának lehetőségét. Az eljárások során kiszabott egy főre jutó pénzbírság átlaga ,- Ft volt, amely a megyei átlagnak megfelelő érték. Fontos megemlíteni, hogy meghallgatás mellett az ügyek 40%-ában hoztunk ügydöntő határozatot, az elmúlt évi 37%-hoz képest. A szabálysértési eljárások jelentős részét továbbra is a közlekedési szabálysértések tették ki (746 fő), ebből kiemelt közlekedési szabálysértés miatt 101 fő került eljárás alá, velük szemben 50 esetben közlekedésigazgatási intézkedést (járművezetéstől eltiltás) is alkalmaztunk. Továbbá közrend és közbiztonság elleni szabálysértés miatt 60 fővel szemben folytattunk le eljárást. /8. sz. melléklet/ A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya az új szabálysértési törvény hatályba lépését követően (2012. április 15. után) kiszabott és be nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtási eljárását 553 esetben folytatta le. Fegyver-engedélyügyintézés adatai szerint a rendőrkapitányság illetékességi területén a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma 360 fő, míg jogi személyek száma 4. Az így kint lévő engedélyezett fegyverek száma 1491 db, illetve 61 db. Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet az értékelt időszakban társas vállalkozás keretében 25, míg egyéni vállalkozás keretében 22 fő végzett. Személy- és vagyonőri igazolvánnyal 666 fő, biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal 8 fő, magánnyomozói igazolvánnyal 13 fő természetes személy rendelkezik, míg magánnyomozói működési engedéllyel 2 egyéni és 1 társas vállalkozás. A szilveszteri pirotechnikai értékesítés ellenőrzése december 28. és 31. közötti időszakban 4 elárusító helyen Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai együttműködése mellett került végrehajtásra, ezek során hiányosság nem került feltárásra. IV. Bűn- és baleset-megelőzés A rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkáját továbbra is a 3 pilléren nyugvó Biztonságos Vásárhelyért Program foglalja keretbe. A program 3. pillérén belül az elmúlt évben is több új és tradicionális program megvalósításra került. A Válaszutak - válassz utat! elnevezésű, a fiatal- és gyermekkorúak áldozattá és elkövetővé válásának megelőzését célzó a Belügyminisztérium által ,- Ft összeggel támogatott bűnmegelőzési programunk záró-konferenciájára április 20-án került sor. A program megvalósítása során a Hódmezővásárhelyi Kistérség 13 óvodájában bevezetésre került az Ovi-Zsaru program, 14 általános iskolából 26 fő tanuló részesült Diák-Zsaru képzésben. Nagyon pozitív társadalmi visszajelzések mellett valósítottuk meg 9 alkalommal (108 órában) a Csellengő programot, amely során 112 fő kiskorú igazoltatására került sor és 25 fő esetében kellett intézkednünk a jegyző tájékoztatására. Az Együtt a biztonságért című bűnmegelőzési projekt programelemeként április 21- én Közbiztonsági Nyílt Napot szerveztünk az óvodáskorú és általános iskolás korosztály részére. A rendezvény elsődleges célja a rendvédelmi és fegyveres szervek (honvédség, mentők, tűzoltóság, rendőrség) munkájának, eszközeinek megismertetése, játékos,

16 I/A kötet 16. oldal szórakoztató programok útján a bűnelkövetővé, áldozattá válás veszélyeire történő figyelem felhívás volt. Az áldozattá válás megelőzését célzó, konkrét bűncselekmények metodikáját, illetve megelőzéseit bemutató fórumsorozatot szintén tovább folytattuk, és az általános, középfokú oktatási intézményekben, valamint nyugdíjas egyesületekben, idősek otthonában és egyéb civil szervezetek részére 208 alkalommal 6692 fő részére bűn- és baleset-megelőzési előadásokat is tartottunk. A D.A.D.A oktatást 1 fő szakképzett bűnmegelőzési előadó a tanítási időszakban folyamatosan végrehajtotta. A külterületen élő lakosság mindennapi biztonságának javítását célzó Tanya-programot szintén tovább folytattuk, ennek során a külterületi körzeti megbízottak 483 tanyában vették fel a kapcsolatot az ott élő lakosokkal. Az évet értékelő Tanyakabinet ülése decemberében a Sóshalmi Olvasókörben került megtartásra. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintettük az általános iskolák környékén a közlekedés biztonságának fenntartását, a gyermekbalesetek megelőzését, ezért az iskolakezdés időpontjában valamennyi veszélyeztetett oktatási intézménynél rendőri jelenlétet biztosítottunk. V. Együttműködés A rendőrkapitányság napi szintű együttműködést folytatott a területén működő négy települési önkormányzattal, a képviselő testületek ülésének rendszeres résztvevője tanácskozási joggal a rendőrkapitányság vezetője, illetve a területileg illetékes körzeti megbízott. A polgármesterekkel történő rendszeres kapcsolattartás színtere a Kistérségi Egyeztető Fórum volt, amely kéthavi rendszerességgel a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács egyebek napirendi pontjában került lebonyolításra. A települési önkormányzati képviselők által szervezett valamennyi lakossági fórum állandó résztvevője volt a területileg illetékes körzeti megbízott, az ott felmerült közbiztonságot érintő kérdések, problémák hatékony kezelése érdekében. Az elmúlt évben is sor került a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával ,- Ft támogatást biztosító adományozási szerződés aláírására a közterületi jelenlét hatékonyságának fokozása érdekében. Szintén napi szintű együttműködést folytattunk a közterületek rendjének fenntartása érdekében /rendezvénybiztosítások, Halottak Napja, járőrszolgálat/ az illetékességi területünkön működő három polgárőr szervezettel. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a három polgárőr szervezettel az együttműködési megállapodások megkötésére december 31. napig intézkedtünk. Területünkön lévő városi bírósággal és ügyészséggel már korábban kiépített konstruktív munkakapcsolatot fenntartottuk, amely elősegítette a büntetőügyekben és szabálysértési előkészítő eljárásokban a gyorsított eljárások lefolytatását. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően havi rendszerességgel a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének képviselője, a Katasztrófavédelem, a Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelősége,

17 I/A kötet 17. oldal a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a NAV szerveivel közösen végrehajtottuk a területünkön található szórakozóhelyek ellenőrzését. A közösen végrehajtandó feladatok végrehajtása során a társszervek részéről akadályozó tényező nem merült fel. Kiemelendő az együttműködés a Hódmezővásárhely területén működő olvasókörökkel, mint civil szervezetekkel, amelyek folyamatosan helyszínt és lehetőséget biztosítottak a bűnmegelőzési fórumok és a körzeti megbízottak fogadóóráinak megtartására. A kapitányság illetékességi területén történt közérdeklődésre számot tartó eseményekről minden esetben soron kívül értesítettük a közvéleményt ennek köszönhetően évben 27 alkalommal adtunk ki sajtóközleményt, illetve 1 alkalommal sajtótájékoztatót tartottunk. Továbbra is heti rendszerességgel adtunk tájékoztatást az elmúlt hét eseményeiről a Rádió 7, promenad.hu hírportálnak. Szintén rendszeres megjelenést biztosított részünkre a Vásárhelyi Televízió is, ahol a Rendvédelmi Magazin című műsorban lehetőségünk volt a jelentősebb felderítésekről, bűnesetekről, illetve bűnmegelőzési célt szolgáló közérdekű információkról tájékoztatni a lakosságot. VI. Összegzés Összegzésként megállapítható, hogy a rendőrkapitányság feladatait az elmúlt évben is a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság évi céljaira és feladatira, az illetékességi területünkön található önkormányzatok, és a lakosság elvárására figyelemmel hajtotta végre. Mind ezek mellett kiemelt faladatnak tekintettük: - a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló lakásbetörések, betöréses lopások, gépjárműfeltörések és rablások elkövetőinek eredményesebb felderítését; - a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért elkövetők hatékonyabb elfogását; - a kisebb kárértékű bűncselekmények és szabálysértések elkövetésének megelőzését, elkövetőinek felderítését; - a gyorsított eljárás keretében lefolytatható szabálysértések tetten ért elkövetőinek őrizetbe vétel mellett történő bíróság elé állítását; - az önkormányzatokkal, polgárőrökkel, olvasókörökkel, illetve a közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel folytatott együttműködés hatékonyabbá tételét, különös tekintettel a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben foglaltak hatékonyabb megvalósítását; - a Biztonságos Vásárhelyért Programban rejlő további lehetőségek kihasználását, a Válaszutak válassz utat! bűnmegelőzési program eredményes megvalósítását. Továbbá a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság teljes személyi állománya részére év tekintetében az alábbi célok kerültek kitűzésre. - Javítani kell a kisebb kárértékű bűncselekmények - különösen a kerékpárlopások - elkövetőinek felderítési eredményességét. - Arra tekintettel, hogy az előttünk álló év vonatkozásában prognosztizálható a kábítószer bűnözés további erősödése, illetve a kábítószer fogyasztás anyagi szükségletét biztosító vagyon elleni bűncselekmények gyakoribb előfordulása is

18 I/A kötet 18. oldal (alkalmi, kerékpár, besurranásos lopások), ezért intenzívebb megelőző és bűnfelderítő tevékenységet szükséges folytatni. - A jogszabályok által biztosított minden törvényes lehetőséget ki kell használni a vagyon elleni bűncselekményekkel okozott károk megtérülésének biztosítása érdekében. - Hatékonyabbá kell tenni az ittas gépjárművezetők forgalomból való kiszűrését. - Eredményesen meg kell valósítanunk a Szabadság tér rehabilitációjával kapcsolatos DAROP pályázatból a rendőrkapitányságra háruló igen jelentős bűnmegelőzési programsorozatot. Hódmezővásárhely, február 14. Dr. Rádi Norbert r. alezredes s.k. kapitányságvezető

19 I/A kötet 19. oldal 1. számú melléklet A regisztrált bűncselekmények és strukturális megoszlása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján Vagyon elleni bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények Személy elleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Gazdasági bűncselekmények Házasság, család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény számú melléklet Hódmezővásárhely MJV külterületén elkövetett bűncselekmények alakulása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása a Robotzsaru Neo adatok alapján Testi sértés Betöréses lopás Lopás Összes bűncselekmény számú melléklet A közterületen elkövetett és a személy elleni erőszakos bűncselekmények számának alakulása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján Közterületen elkövetett Személy elleni erőszakos

20 I/A kötet 20. oldal 4. számú melléklet Lopások számának megoszlása Regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján Lopás Betöréses lopás Lakásbetörés Gépjármű feltörés számú melléklet Főbb közterületi intézkedési mutatók Főbb közterületi intézkedések Változás Változás (%) Közterületi szolg. (óra) ,5 Elfogások ,4 - bcs. Miatt körözött Előállítások ,8 Szonda alkalmazás pozitív ,5 Vez. Okm. Elvétele hat. Jelzés ,6 - vez. eng ,6 H. bírság (fő) Bü. Feljelentés ,7 Szabs. Feljelentés

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/277/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő testület 2011. május 26 án tartandó ülésére, 1. számú - értékelés az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú - napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : l 571/2015. Előadó: Belanka Zsolt Mell: 1 db beszámoló Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje ~~I,~ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 'TIKARSÁGI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz: Gyaraki Ferenc Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben