Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5. Az intézmény típusa: Óvda A intézmény felügyeleti szervének vezetője: Plgármester Működési köre: Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület által jóváhagytt körzet Intézmény vezetője: Béres Péterné Intézményvezető helyettese: Mlnárné Papp Ildikó Intézmény titkára: Vas Márta Budapest, szeptember 27. Ph. Béres Péterné óvdavezető

2 A Házirend célja: A különböző jgszabálykban megfgalmaztt jgk, kötelességek érvényesülésének helyi, gyakrlati, módszerbeli eljárásának technikai szabályzása. A Házirend területi hatálya: Az óvdába érkezéstől az nnan távzásig az intézmény egész területén (beleértve az udvart is), valamint az intézmény területén kívüli, az óvda által szervezett prgramkra terjed ki. A Házirend személyi hatálya: A gyermekekre, a pedagóguskra az intézmény valamennyi közalkalmazttjára, a szülőkre és a gyámkra terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakrlnak jgkat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. A Házirend időbeli hatálya: A Házirend kihirdetésének napjától lép életbe a Házirendben meghatárztt időpntig. Az óvdai Házirend tartalmi elemei 1. Óvdai felvétel eljárási rendje 1.1 Az óvdai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvdába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. Kiegészítés: Amennyiben a gyermek a felvételtől számíttt fél éven belül betölti harmadik életévét és az óvdai életre alkalmas, valamint a körzetbe tartzik felvehető feltéve, hgy minden hárm éves, vagy annál idősebb gyermek óvdai felvételi kérelme teljesíthető. KT bekezdés A szülő a gyermek óvdai felvételét bármikr kérheti. Ezért az újnnan jelentkező gyermek fgadása az óvdai nevelési évben flyamatsan történik. 1.2 A gyermeket elsősrban abba az óvdába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahl szülője dlgzik., vagy a Szakértői Bizttságk által megnevezett intézmény. (SNI) Az óvdai felvételről az óvda vezetője dönt. A jelentkezés elbírálásáról hztt döntést írásba fglalja és tájékztatja a szülőket is. Nyilvánsságra hzza az óvda Hnlapján, kifüggeszti a tájékztató táblára. A jelentkezésről hztt döntését határzatba fglalja és megindklja, ellen a szülő tíz napn belül írásban felül bírálati kérelemmel frdulhat a fenntartóhz A jelentkezéshez szükséges dkumentumk: gyermek születési anyakönyvi kivnata, szülők személyi igazlványa, lakcímét igazló hatósági igazlványa, külföldi államplgárság esetén a magyarrszági tartózkdást engedélyező kmány, ltási 2

3 könyv, amennyiben szükséges szakértői bizttság vizsgálati véleménye, gyámságz igazló kmányk. Az óvdai felvétellel és a beisklázással kapcslats kérdéseket az Szervezeti Működési Szabályzat, valamint a Helyi Óvdai Prgram részletesen tartalmazza. 2. Az óvdai elhelyezés megszűntetésének lehetőségei A gyermeket másik óvda átvette, az átvétel napján az óvdai elhelyezés megszűnik. A szülő írásban bejelenti, hgy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napn. (A kimaradás kát meg kell jelölni, mert a gyermek 5 életévének betöltése után az óvdai ellátás kötelező). A gyermeket felvették az isklába, a nevelési év utlsó napján. A gyermeket nem vették fel az isklába, annak a nevelési évnek az utlsó napján (augusztus 31.), amelyben a nylcadik életévét betöltötte. A gyermek a jgszabályban meghatárzttnál igazlatlanul többet van távl az óvdai fglalkzásktól (10 nap). Fizetési hátralék miatt a szülő/k eredménytelen felszólítása és a gyermek szciális helyzetének vizsgálata, a lehetséges segítségnyújtásk után. 3. A nevelési év rendje Egy nevelési év általáns rendje az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában, az adtt nevelési év rendje a mindig aktuális év intézményi munkatervében található meg Az óvda szeptember 01-től következő év augusztus 31-ig öt naps munkarenddel (hétfőtől-péntekig) flyamatsan működik alkalmazkdva az ünnepekhez, munkaszüneti napkhz, pihenőnapkhz. A napnkénti nyitvatartási idő 12 óra, óráig tart. A gyermekek óráig, valamint óráig két kijelölt csprtszbában összevnt csprtként óvdapedagógusk felügyelete alatt tartózkdnak az óvdában. A nyitvatartási időn túl gyermek az óvdában felügyelet nélkül nem tartózkdhat. Amennyiben a szülő nem érkezik időben a gyermekéért, a felügyeletet ellátó óvdapedagógus gndskdik a szülő értesítéséről. Amennyiben a kapcslatt nem tudja felvenni vele, a keresés eredménytelen, értesíti a Gyermekjóléti Szlgálatt, az intézmény vezetőjét. A 11/1994. MKM. Rendelete határzza meg az óvdák számára nevelés nélküli munkanapkat határz meg. Ezek száma egy nevelési évben maximum öt nap lehet. Az óvda mind az öt időpntról a szülőket legalább 14 nappal előbb értesíti és szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gndskdik (saját intézményében, vagy ha erre lehetőség nyílik a szmszéd óvdában, melyet előre értesít). Ezeken a napkn a nevelőtestület szakmai feladatkat lát el. 3

4 Az óvda téli és nyári zárva tartásának mértékéről a fenntartó dönt. Ezen időszakkban, amennyiben az arra rászruló szülő, gyermeke felügyeletét nem tudja megldani, indklt esetben elhelyezését ügyeletes óvdában biztsítani tudjuk. Ennek igényét időben felmérjük. (téli szeptember 31-ig, nyári február 28-ig). A nyáritéli zárás időpntjáról a szülőket a nevelési év elején értesítjük, tájékztatjuk. Nyári zárás alatt minden héten szerdánként óráig az óvda ügyeletet tart a flyamatban lévő ügyek intézésére. Nyári zárás alatt a felújítási és beruházási munkálatk miatt az intézmény a munkálatkhz igazdva nyitva tart, de gyermek felügyeletét nem látja el. Indklt esetben, gyermeklétszám jelentős csökkenése, valamint nagybb létszámú megbetegedések esetén a csprtkat összevnjuk. A heti rendjét az óvda a Helyi Óvdai Prgramban, illetve a csprtnaplókban a gyermekcsprtk napirendjét határzza meg (nevelési idő alatti prgramk). A gyermekek egyik nagybb csprtja alatt az óvdai csprtkat értjük. Óvdánkban hét csprt működik: 4 csprtban 25 fő gyermek, 1 csprtban 24 fő gyermek, 2 csprtban 15 fő gyermek. Az óvda külső helyszínre utazásakr minden 5 fő gyermekhez 1 fő felnőtt kíséretet biztsít. Külső prgramkat megelőzően a gyermekekkel felelevenítik a már tanult közlekedési szabálykat, a várható utazás körülményeit, viselkedési frmákat. Év elején a szülők beleegyező nyilatkzatt adnak arról, hgy gyermekük részt vehete ilyen prgramkban. A nevelési időn túl kézműves műhelyfglalkzásk, néptánc-fci-angl fakultatív prgramk állnak a gyermekek rendelkezésére szakemberek irányításával az egyéni igényekhez igazdva. 4. A gyermekek életrendjével kapcslats rendelkezések Az óvdába való érkezés időpntja legkésőbb 9 óra. Ennek ellenére célszerű a szülőknek az óvdapedagóguskkal megbeszélt ptimális időpnt betartása, hgy a gyermekek ne maradjanak ki a tanulásból, közös prgramkból, különösen nagycsprtban. (Ezek a prgramk általában 8 órakr kezdődnek). A gyermek maximum 10 órát tartózkdhat az intézményben. A napi és heti rendek tartalmazzák az óvdai fglalkzásk rendjét és ritmusát. Az óvda dlgzói csak azkért a gyermekekért felelősek, akiket az óvdapedagógus a szülőtől átvett, átadtt (kézből-kézbe). A szülő a gyermekét hazaviheti bármely időpntban, de javaslt, hgy alvás időben tartsa tiszteletben gyermeke alvásigényét. Ha a szülő vagy megbízttja, akit az év elején adatszlgáltatáskr megjelölt, nem tud gyermekéért jönni, kérjük, időben és írásban jelezze azt. Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét és lakcímét és a szülő aláírását. Ellenkező esetben a gyermeket nem adhatjuk ki. Hirtelen akadályztatás esetén személyes telefnbejelentkezéssel értesíteni az óvdapedagógust, hgy ki jön a gyermekét (név, lakcím, visznya a gyermekhez). 14 éven aluli gyermeknek nem adható ki óvdás, még íráss szülői kéréssel sem. Alkhls beflyásltság alatt álló, illetve cselekvőképtelen szülő vagy megbízttja csak lyan feltételekkel viheti el gyermekét, hgy erről az óvda értesíti a kerületi Gyermekvédelmi Szlgálatt. 4

5 Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvdát a bírói határzat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről és a szülők közötti megállapdásról, esetleges félreértések elkerülése céljából. (Melyik szülő, illetve megbízttja viheti el a gyermeket az óvdából és mikr?) A szülő vagy megbízttja köteles minden esetben bejönni az épületbe a gyermekért és minden gyermek biztnsága érdekében a bejárati ajtó zárait (épületi, udvari) a kiírásnak megfelelően használni. A szülő az átvétel után, ha nem hagyja el az óvda területét adtt időn belül (15 perc) köteles az óvdapedagógust tájékztatni, s teljes felelősséget vállal a gyermekéért minden szempntból. 5. Az óvdai élethez nem szükséges tárgyak, eszközök behzatalának szabályzása A gyermekek nem hzhatnak az óvdába egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat, eszközöket (pl. rágógumi, ékszer- gyűrű, nyaklánc, karlánc, gyufa, bicska, gyógyszer stb). Amennyiben a szülő mégis a gyermeknél hagyja, nem vállalunk felelősséget a gyermek testi épségéért. Az óvdába hztt játékszerek és egyéb eszközök értékét a szülők mérjék fel, s csak ezután engedjék gyermeküknek behzni azt. Egyéb érzelmi kötődések fntssága érdekében kedvenc játékk, egyéb eszközök behzhatóak (óvdapedagóguskkal való egyeztetés). Az óvdapedagógus a védő-óvó előírásk figyelembe vételével viheti be az óvdai fglalkzáskra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. Az tthnról hztt kerékpárkat napközben az óvda udvarán található tárlóknál kell, míg a műa. közlekedési eszközöket a bejárat előterében. Az tthnról behztt tárgyakért, azk épségéért az óvda felelősséget nem vállal. 6. A gyermeki jgk, kötelességek gyakrlásával kapcslats rendelkezések Minden gyermeknek jga, hgy egészséges környezetben, életkrának megfelelő életrend biztsításával a gyermeki személyiség és emberi méltóság, valamint a jgk tiszteletben tartásával, testi és lelki erőszak nélkül nevelkedjen. Óvdánk ennek szellemében alktta meg Helyi Óvdai Prgramját és minden dlgzója e prgram alapján köteles munkáját végezni. A gyermeknek jga, hgy képességeinek, érdeklődésének, adttságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Óvdánk a nevelési, tanulási flyamatk srán, az ismeretek tárgyilags és többldalú közvetítésének biztsítását, a Helyi Óvdai Prgramban megfgalmazttak alapján szervezi meg. Biztsítjuk minden gyermek, fglalkzáskn, különböző tevékenységeken való részvételét. A családk vallási, világnézeti, nemzeti és etnikai hvatartzását tiszteletben tartjuk. Amennyiben a szülők legalább egyharmada igényli a hit és vallásktatást, abban az esetben egyházi jgi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásktatást tartunk intézményünkben az óvdai fglalkzásktól elkülönítve, de a helyiségeket és eszközöket rendelkezésre bcsátva. A gyermekek személyiség jgait, annak szabad kibntakztatását, önrendelkezési jgát és cselekvési szabadságát szem előtt tarjuk, ha ez nem veszélyezteti saját, illetve társai és az óvda alkalmazttainak egészségét és testi épségét. 5

6 A családk magánélethez való jgának tiszteletben tartása és a titktartási kötelezettség az óvda minden dlgzójára vnatkzóan kötelező. A gyermekek kötelességeit életkruknál fgva a szüleik gyakrlják. A másság elfgadására ösztönözzük a gyermekeket. 7. A szülők jgainak gyakrlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcslats rendelkezések 7.1 A szülők jga: a szabad óvdaválasztás, megismerni az óvda Helyi Óvdai Prgramját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Minőségirányítási Prgramját és Házirendjét. (Az óvda házirendjét minden szülő a beíratáskr kézhez kapja. A többi dkumentum a Minőségirányítási Prgramban meghatárztt helyen bármikr megtekinthető (kikölcsönözhető az óvda könyvtárából, ill. megtekinthető az óvda Hnlapján is.) az óvda nagybb csprtjait érintő bármely kérdésben tájékztatást kapni az óvda nagybb csprtjának számítanak: - az azns krcsprtba tartzó gyermekek, - az év elején beiratkzó új gyermekek - a tanköteles gyermekek, - a speciális fglalkzáskn résztvevő gyermekek, - az óvdán kívüli prgramkn résztvevő gyermekek. gyermeke fejlődéséről érdemi tájékztatást kapni, Ennek lehetséges módjai: - fgadóóra igénybevétele, - nyílt héten, nyittt napn való részvétel, - gyermeke egyéni mérési értékeinek megtekintése. élni a véleménynyilvánítási, javaslattételi, jgérvényesítési lehetőségeivel. Ennek lehetséges módjait a Helyi Óvdai Prgram, a Minőségirányítási Prgram és a Szervezeti és Működési Szabályzat ide vnatkzó fejezetei határzzák meg. (Partnerkapcslatk, Szülői Szervezet stb az óvda és a család kapcslattartási frmái) 7.2 A szülők kötelessége: az óvda rendjének, közösségi szabályainak megismerése, azk betartása, gndskdni a gyermeke testi, érzelmi, értelmi, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, biztsítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvdába járását, az óvdának írásban benyújtani napközbeni elérhetőségének módját (telefnszám és az azkban bekövetkezett váltzásk, lakcímváltzás), 6

7 biztsítani az 5. életévét betöltött (tanköteles) gyermeke számára, hgy napi 4 órában óvdai nevelésben részesüljön, az étkezési térítési díj időbeni befizetése, tiszteletben tartani az óvda dlgzóinak emberi méltóságát és jgait, tájékzódni gyermeke fejlődéséről, szándéks rngálás esetén (napközben) az anyagi kár megtérítése, a szülő, ha gyermekét átvette az óvdapedagógustól, akkr szándéks rngálás esetén anyagilag felelősséget vállal az kztt kárért, a szülő köteles gyermeke testi épségéről, biztnságáról gndskdni az átadás pillanatától kezdve (épületben, udvarn), a szülő miután átvette gyermekét az óvdapedagógustól, nem tartózkdhat az óvda területén, ha baleset történik a felelősség a szülőé, nem óvdás krú, valamint isklás gyermek (testvér, barát, rkn) nem tartózkdhat felügyelet nélkül az intézmény területén (belső helyiségek és az óvda udvara), a szülő semmilyen esetben sem alkalmazhat testi fenyítést gyermekével (más gyermekével szemben) az intézmény egész területén. 7.3 Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni az óvda tapasztalata, illetve megítélése alapján, akkr az óvdának törvény általi kötelessége jelezni azt az illetékes hatóságk felé (Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szlgálat, jegyző, rendőrség). A gyermekek nagybb csprtját érintő bármely kérdésben a Szülői Szervezet tájékztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. Az intézmény működésére, illetve alkalmazttak tevékenységére vnatkzó panasszal az óvdavezetőhöz kell frdulni. Részletesen az IMIP tartalmazza a panaszkezelés ügyrendjét.. 8. A beisklázás óvdai feladatainak szabályai, eljárási rendje Az óvdai beisklázás feladatait, szabályait, eljárási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Helyi Óvdai Prgram tartalmazza. 9. A gyermekekre vnatkzó védő-óvó előírásk, szabályk 9.1 Egészségügyi előírásk és szabályk Az óvdába csak egészséges gyermeket szabad beadni. Lábadzó, gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvdát teljes gyógyulásáig nem látgathatja. A gyermekek betegség után csak rvsi igazlással jöhetnek óvdába. A tvábbi megbetegedések elkerülése érdekében az óvda dlgzóinak fkztt figyelmet kell frdítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadtt gyermekek (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás, kiütés stb) csak rvsi igazlással jöhetnek újra óvdába. 7

8 A gyermek hiányzása esetén kérjük a távlmaradás kát jelezni, különös tekintettel a fertőző betegségekre vnatkzóan. Az óvdában megbetegedő, illetve balesetet szenvedő gyermek szüleit az óvdának maradéktalanul értesíteni kell A szülőnek az értesítéstől számíttt legrövidebb időn belül gyermekét haza kell vinnie. Az óvdapedagógusnak addig gndskdnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, elsősegélynyújtásról, ha szükséges rvsi ellátásról. Az óvdapedagógusnak tils bármilyen gyógyszert beadni a gyermekeknek (kivétel ez alól az íráss rvsi javaslat által rendszeresen beadandó, illetve használandó gyógyszer). Tetvesség észlelésekr a szülő kötelessége beszerezni a tetű írtószert és lekezelni gyermekét a tvábbi fertőzések megakadályzása érdekében. A többi szülőt is értesíteni kell arról, hgy gyermeküket több esetben ellenőrizzék, nem történt e fertőzés náluk is. Az óvdának kötelessége megteremteni az egészséges, tiszta környezetet, s ennek megóvása mindenki számára kötelező. Fnts, hgy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az évszakknak megfelelően öltöztessék. Ruháikat lássák el jól látható aznsító jellel a könnyű felismerés céljából. Célszerű a klumpa, papucs, mamusz, trnacipő mellőzése, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viseletük kársítja a lábbltzat fejlődését. Váltó- és pótruháról (fehérnemű, póló, zkni) a szülőnek kell gndskdni. Különböző fertőzések elkerülése érdekében az óvdában a gyermekeknek nem adható semmiféle cukrászsütemény (házi sütemény sem). Kizárólag kereskedelemben frgalmaztt, szavatssági időt és frgalmazót feltüntető számlával igazlt élelmiszert kaphatnak gyermekeink. Az óvdában fgyasztható gyümölcsökre ugyanez vnatkzik (kivételt képeznek a knyha által küldött élelmiszerek). Az óvda a gyermekek számára minden felszerelést, eszközt biztsít, és azk tisztántartásáról gndskdik. Az intézményből távzó gyermeknek a HACCP előírásai alapján az étel (uzsnna) nem adható ki (kivétel az uszda a megfelelő tárlási feltételek betartásával). Az óvda a következő rvsi vizsgálatkat biztsítja a gyermekek számára: - évente általáns rvsi szűrő vizsgálat, - fgászati szűrővizsgálat, - tanköteles gyermekek számára hallás-látásvizsgálat. Tils kutyát az óvda területére bevinni! (kivétel, ha a szülő rászrul az állat segítségére- vakvezető vagy mzgássérültet támgató) Tils az óvda területén és 50m-es körzetében a dhányzás. 9.2 Biztnsági előírásk, szabályk A szülők az óvdapedagógust a csprtszbából nem hívhatják ki, mivel ő a csprt gyermekeinek biztnságáért felel. Minden felnőtt köteles a gyermekek biztnsága érdekében a bejárati ajtó zárait a kiírásnak megfelelően használni. Az óvda minden dlgzójára kötelezően érvényes a Biztnságs Óvda Prgramban rögzített szabályk betartása és betartatása. Ez a prgram a csprtnaplókban található meg. Az intézménybe a jgvisznyban nem állók belépési és benntartózkdási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, mely megtalálható a könyvtárban és a Hnlapn. A Biztnságs Óvdai Prgram, HACCP útmutatást nyújt a a helyiségek biztnságs használatáról, a belépés szabályzásáról. 8

9 9.3 Gyermekvédelemmel kapcslats előírásk és szabályk Az előírásk és szabályk részletesen megtalálhatóak a Helyi Óvdai Prgramban és a gyermek és ifjúságvédelmi egészségmegőrző felelős prgramjában és naplójában. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a falitáblán és a Hnlapn is megtalálható. A térítési díj megállapításának szabályai 10.1 Rendelet Kérelem benyújtása. Elbírálás. Kedvezmény, illetve ingyenesség megállapítása 10.2 Étkezési térítési díj befizetésének és lemndásának eljárási rendje 10. A térítési díj befizetése minden hónapban a Plgármesteri Hivatal Pénzügyi Fősztálya által kiállíttt számla alapján történik. Az tt feltüntetett összeget, a meghatárztt ideig kell a szülőnek befizetni egyénileg az általa választtt módn csprts beszedési megbízással, egyéni utalással, csekkes befizetéssel. Átutaltatni, befizetni az Önkrmányzat bankszámlájára kell. A csprts befizetéshez a felhatalmazást az óvdába kell benyújtani, amit az óvdavezető tvábbít a fenntartónak intézkedés végett. Minden gyermek kap egy kódszámt, ami alapján be lehet aznsítni a gyermeket. Az egyéni befizetés térítési díjnál a gyermek kódját rá kell vezetni az utalásra. A szülő köteles gndskdni gyermeke térítési díjának befizetéséről, és annak igazlásáról az óvda felé hónap végén, ellenkező esetben nem veheti igénybe az óvdát a következő hónaptól Hiányzás esetén az étkezés lemndható minden nap 8.30 óráig telefnn, vagy a bejáratnál található lemndó füzetbe történő bejegyzéssel, egy nappal későbbi időpntra. - A lemndás a következő naptól érvényes, és a következő havi befizetéskr írható jóvá. - A teljes hét lemndása előző hét pénteken 8,30 óráig lehetséges. - Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a befizetett térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. - A térítésmentességgel rendelkezőknek is kötelessége hiányzás esetén az étkezést lerendelni. - A szülő a térítési díj összegének csökkentését az Önkrmányzati rendeletben írt mértékig kérheti. - 3 vagy több gyermek esetén, tvábbá az a tartósan beteg gyermek, aki rvsi igazlással rendelkezik a térítési díj 50% - át fizeti. Kimaradás Az étkezési térítési díj visszafizetése akkr lehetséges, ha a gyermek jgviszny megszűnik. Ilyen esetben a visszafizetés a Plgármesteri Hivatal pénztárában történik, melynek összegét az óvdavezető igazlja a szülőnek. 9

10 Étkezési szabályzók: Az étkezési díjak számlázása minden hónapra előre történik, az önkrmányzati rendeleteknek megfelelő díjazással. Az intézmény, étkezést csak lyan gyermek részére rendelhet, akinek a díját a számlán szereplő határidőig megfizette. Erről a vezető tájékztatást ad a szülőnek. Pótbefizetés csak új felvétel, pótfeladás esetén lehetséges. Az étkezési kedvezmények bemutatása kötelező. A szülő részére a visszajáró térítési díjat a fenntartó pstai útn, vagy átutalással visszautalja, ill. készpénzben kifizeti a pénztárban. (pl ha isklába ment a gyermek) Igényelhető legfntsabb gyermekvédelmi támgatásk A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultság megállapításának célja annak igazlása, hgy a gyermek szciális helyzete alapján jgsult többek között a gyermekétkeztetés nrmatív kedvezményének, és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére, vagyis a támgatás nem pénzbeli juttatást jelent. A kedvezményekre való jgsultságt a települési önkrmányzat jegyzője egy évre állapítja meg, ha - fő szabályként - az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 125%-át, egyéb esetben - egyedülálló, beteg fgyatéks gyermek esetében - az öregségi nyugdíjminimum 135%-át. Kiegészítő gyermekvédelmi támgatásra, mint havi pénzbeli támgatásra jgsult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hzzátartzó jgsult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szciális pénzellátásban, vagy időskrúak járadékában részesül. A jgsultságt kérelemre a gyám lakóhelye szerint illetékes önkrmányzat jegyzője állapítja. A támgatás mértéke a mindenkri öregségi nyugdíjminimum 22%-a. Óvdáztatási támgatást adhat a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a hárm-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvdába, tvábbá gndskdik gyermeke rendszeres óvdába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultsága fennáll. A gyermek óvdai beíratását követően első alkalmmal: - ha a gyermek óvdai beíratása az év első felében történik és a gyermek óvdai nevelésben való részvétele óta legalább hárm hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában; - ha a beíratás az év első felében történik, de júniusig nem telt el hárm hónap, a beíratás évének december hónapjában; - ha a beíratás az év másdik felében történik és a gyermek óvdai nevelésben való részvétele óta legalább hárm hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában; - ha a beíratás az év másdik felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el hárm hónap, a következő év június hónapjában. A gyermek beíratását követően másdik és tvábbi alkalmmal az óvdai nevelési jgviszny fennállásáig: - a tárgyév június hónapjában, - a tárgyév december hónapjában. A pénzbeli támgatás flyósításának tvábbi feltétele, hgy a gyermek felett a szülői felügyeleti jgt gyakrló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakrlja a szülői felügyeleti jgt, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkzatt tegyen arról, hgy gyermekének hárméves kráig legfeljebb az iskla nylcadik évflyamán flytattt tanulmányait fejezte be sikeresen. 10

11 A pénzbeli támgatás összege a évben gyermekenként első alkalmmal húszezer frint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer frint. A évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfgadásával egyidejűleg dönt. A rendkívüli támgatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a X. kerületben a Plgármesteri Hivatal Szciális Osztályán terjesztheti elő. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatásban részesíti a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testülete a gyermeket, ha a gyermeket gndzó család időszaksan létfenntartási gndkkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősrban azkat a gyermekek, illetve családk részesülhetnek alkalmanként rendkívüli támgatásban, akiknek az ellátásáról más módn nem lehet gndskdni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadásk (különösen a szciális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fgadásának előkészítéséhez kapcslódó kiadásk, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcslattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskláztatás) miatt anyagi segítségre szrulnak. A rendkívüli támgatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a X. kerületben a Plgármesteri Hivatal Szciális Osztályán terjesztheti el 11. Az óvda helyiségeinek használati rendje Részletesen az SZMSZ tartalmazza. A gyermekek az óvda helyiségeit és udvari játékait csak óvdapedagógusi felügyelet mellett, az óvdai szabályknak megfelelően használhatják. A szülők a csprtszbába és gyermekmsdóba csak nem léphetnek be. Télen, amikr erősen sózzák az utcát az öltözőben lévő műanyag burklat védelme érdekében, az tt öltöző gyerekek szülei részére védő cipőt biztsítunk, míg a gyermeküket átöltöztetik. Ezek használatára külön is megkérjük a szülőket. Szülő és gyermek nem léphet be a knyha és tálaló helységekbe, a felnőtt öltözőbe, a dlgzók mellékhelységeibe. Szülő nem használhatja az óvda működését biztsító gépeket. Az óvdában a szülők a földszinti WC-t használhatják. 12. A házirenddel kapcslats szabályk, rendelkezés A Házirendet az óvda nevelőtestülete fgadja el, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és határzatlan időre szól. A hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az óvda előző Házirendje. A Házirendet meg kell ismertetni az óvda valamennyi alkalmazttjával és a gyermekek szüleivel, rendelkezéseinek betartása részükre kötelező. A Házirend nyilvánsságát biztsítani kell, el kell helyezni nyilváns helyen az óvdában, és az óvda hnlapján. A Házirendben nem szabályztt kérdésekben az óvdavezető dönt, a vnatkzó jgszabályk előírásainak megfelelően. 11

12 A Házirend módsítását kezdeményezheti: a fenntartó; az óvdavezető; a nevelőtestület; a szülői szervezet, tvábbá a módsítást szükségessé teheti jgszabályi, szervezeti, illetve működési váltzás. Legitimációs záradék A Házirendet az óvda nevelőtestülete a szeptember 27-én megtarttt határzatképes nevelőtestületi értekezletén elfgadta, melyet az óvdavezető és a választtt jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal tanúsítják. Budapest, szeptember 27. óvdavezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő Nyilatkzat Az óvda Közalkalmaztti tanácsa nevében nyilatkzm arról, hgy a Házirend elfgadása előtt a közalkalmaztti törvényben biztsíttt véleményezési jgkörünket gyakrlhattuk. Budapest, szeptember 27. KAT elnök Nyilatkzat Az óvda Szülői szervezete nevében nyilatkzm arról, hgy a Házirend elfgadása előtt a közktatási törvény végrehajtási rendeletében biztsíttt véleményezési jgkörünket gyakrlhattuk. Budapest, szeptember 27. Szülői szervezet képviselője 12

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011.

LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírok u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend. Budapest, 2011. LURKÓHÁZ ÓVODA 1202. Budapest, Mártírk u. 205/b. Ikt.sz.: 95/2011. Házirend Budapest, 2011. 1. Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jgszerű elhagyásig terjedő

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön Ügyféltájékztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. H-1537 Pf. 394. SWIFT: CIBHHUHB Nyilvántartó cégbíróság: Fővársi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete Majsháza Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 26.) önkrmányzati rendelete a szciális rászrultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátáskról Majsháza Község Önkrmányzatának

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alktmány tér 3 sz. Intézmény OM aznsítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Iblya intézményvezető Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat

Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvoda. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: Mezőberényi Kistérségi Óvda Szabályzat típusa: Óvdai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4. Intézmény OM-aznsítója: 028138 Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ A Házirend jogszabályi háttere Bevezető rendelkezések A házirend célja A házirend hatálya 5

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ A Házirend jogszabályi háttere Bevezető rendelkezések A házirend célja A házirend hatálya 5 1 Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ 4 1.1. A Házirend jgszabályi háttere 5 1.2. Bevezető rendelkezések 5 1.3. A házirend célja 5 1.4. A házirend hatálya 5 1.4.1. Időbeli hatálya 5 1.4.2. A Házirend személyi hatálya

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben