Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5. Az intézmény típusa: Óvda A intézmény felügyeleti szervének vezetője: Plgármester Működési köre: Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület által jóváhagytt körzet Intézmény vezetője: Béres Péterné Intézményvezető helyettese: Mlnárné Papp Ildikó Intézmény titkára: Vas Márta Budapest, szeptember 27. Ph. Béres Péterné óvdavezető

2 A Házirend célja: A különböző jgszabálykban megfgalmaztt jgk, kötelességek érvényesülésének helyi, gyakrlati, módszerbeli eljárásának technikai szabályzása. A Házirend területi hatálya: Az óvdába érkezéstől az nnan távzásig az intézmény egész területén (beleértve az udvart is), valamint az intézmény területén kívüli, az óvda által szervezett prgramkra terjed ki. A Házirend személyi hatálya: A gyermekekre, a pedagóguskra az intézmény valamennyi közalkalmazttjára, a szülőkre és a gyámkra terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakrlnak jgkat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. A Házirend időbeli hatálya: A Házirend kihirdetésének napjától lép életbe a Házirendben meghatárztt időpntig. Az óvdai Házirend tartalmi elemei 1. Óvdai felvétel eljárási rendje 1.1 Az óvdai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvdába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. Kiegészítés: Amennyiben a gyermek a felvételtől számíttt fél éven belül betölti harmadik életévét és az óvdai életre alkalmas, valamint a körzetbe tartzik felvehető feltéve, hgy minden hárm éves, vagy annál idősebb gyermek óvdai felvételi kérelme teljesíthető. KT bekezdés A szülő a gyermek óvdai felvételét bármikr kérheti. Ezért az újnnan jelentkező gyermek fgadása az óvdai nevelési évben flyamatsan történik. 1.2 A gyermeket elsősrban abba az óvdába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahl szülője dlgzik., vagy a Szakértői Bizttságk által megnevezett intézmény. (SNI) Az óvdai felvételről az óvda vezetője dönt. A jelentkezés elbírálásáról hztt döntést írásba fglalja és tájékztatja a szülőket is. Nyilvánsságra hzza az óvda Hnlapján, kifüggeszti a tájékztató táblára. A jelentkezésről hztt döntését határzatba fglalja és megindklja, ellen a szülő tíz napn belül írásban felül bírálati kérelemmel frdulhat a fenntartóhz A jelentkezéshez szükséges dkumentumk: gyermek születési anyakönyvi kivnata, szülők személyi igazlványa, lakcímét igazló hatósági igazlványa, külföldi államplgárság esetén a magyarrszági tartózkdást engedélyező kmány, ltási 2

3 könyv, amennyiben szükséges szakértői bizttság vizsgálati véleménye, gyámságz igazló kmányk. Az óvdai felvétellel és a beisklázással kapcslats kérdéseket az Szervezeti Működési Szabályzat, valamint a Helyi Óvdai Prgram részletesen tartalmazza. 2. Az óvdai elhelyezés megszűntetésének lehetőségei A gyermeket másik óvda átvette, az átvétel napján az óvdai elhelyezés megszűnik. A szülő írásban bejelenti, hgy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napn. (A kimaradás kát meg kell jelölni, mert a gyermek 5 életévének betöltése után az óvdai ellátás kötelező). A gyermeket felvették az isklába, a nevelési év utlsó napján. A gyermeket nem vették fel az isklába, annak a nevelési évnek az utlsó napján (augusztus 31.), amelyben a nylcadik életévét betöltötte. A gyermek a jgszabályban meghatárzttnál igazlatlanul többet van távl az óvdai fglalkzásktól (10 nap). Fizetési hátralék miatt a szülő/k eredménytelen felszólítása és a gyermek szciális helyzetének vizsgálata, a lehetséges segítségnyújtásk után. 3. A nevelési év rendje Egy nevelési év általáns rendje az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában, az adtt nevelési év rendje a mindig aktuális év intézményi munkatervében található meg Az óvda szeptember 01-től következő év augusztus 31-ig öt naps munkarenddel (hétfőtől-péntekig) flyamatsan működik alkalmazkdva az ünnepekhez, munkaszüneti napkhz, pihenőnapkhz. A napnkénti nyitvatartási idő 12 óra, óráig tart. A gyermekek óráig, valamint óráig két kijelölt csprtszbában összevnt csprtként óvdapedagógusk felügyelete alatt tartózkdnak az óvdában. A nyitvatartási időn túl gyermek az óvdában felügyelet nélkül nem tartózkdhat. Amennyiben a szülő nem érkezik időben a gyermekéért, a felügyeletet ellátó óvdapedagógus gndskdik a szülő értesítéséről. Amennyiben a kapcslatt nem tudja felvenni vele, a keresés eredménytelen, értesíti a Gyermekjóléti Szlgálatt, az intézmény vezetőjét. A 11/1994. MKM. Rendelete határzza meg az óvdák számára nevelés nélküli munkanapkat határz meg. Ezek száma egy nevelési évben maximum öt nap lehet. Az óvda mind az öt időpntról a szülőket legalább 14 nappal előbb értesíti és szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gndskdik (saját intézményében, vagy ha erre lehetőség nyílik a szmszéd óvdában, melyet előre értesít). Ezeken a napkn a nevelőtestület szakmai feladatkat lát el. 3

4 Az óvda téli és nyári zárva tartásának mértékéről a fenntartó dönt. Ezen időszakkban, amennyiben az arra rászruló szülő, gyermeke felügyeletét nem tudja megldani, indklt esetben elhelyezését ügyeletes óvdában biztsítani tudjuk. Ennek igényét időben felmérjük. (téli szeptember 31-ig, nyári február 28-ig). A nyáritéli zárás időpntjáról a szülőket a nevelési év elején értesítjük, tájékztatjuk. Nyári zárás alatt minden héten szerdánként óráig az óvda ügyeletet tart a flyamatban lévő ügyek intézésére. Nyári zárás alatt a felújítási és beruházási munkálatk miatt az intézmény a munkálatkhz igazdva nyitva tart, de gyermek felügyeletét nem látja el. Indklt esetben, gyermeklétszám jelentős csökkenése, valamint nagybb létszámú megbetegedések esetén a csprtkat összevnjuk. A heti rendjét az óvda a Helyi Óvdai Prgramban, illetve a csprtnaplókban a gyermekcsprtk napirendjét határzza meg (nevelési idő alatti prgramk). A gyermekek egyik nagybb csprtja alatt az óvdai csprtkat értjük. Óvdánkban hét csprt működik: 4 csprtban 25 fő gyermek, 1 csprtban 24 fő gyermek, 2 csprtban 15 fő gyermek. Az óvda külső helyszínre utazásakr minden 5 fő gyermekhez 1 fő felnőtt kíséretet biztsít. Külső prgramkat megelőzően a gyermekekkel felelevenítik a már tanult közlekedési szabálykat, a várható utazás körülményeit, viselkedési frmákat. Év elején a szülők beleegyező nyilatkzatt adnak arról, hgy gyermekük részt vehete ilyen prgramkban. A nevelési időn túl kézműves műhelyfglalkzásk, néptánc-fci-angl fakultatív prgramk állnak a gyermekek rendelkezésére szakemberek irányításával az egyéni igényekhez igazdva. 4. A gyermekek életrendjével kapcslats rendelkezések Az óvdába való érkezés időpntja legkésőbb 9 óra. Ennek ellenére célszerű a szülőknek az óvdapedagóguskkal megbeszélt ptimális időpnt betartása, hgy a gyermekek ne maradjanak ki a tanulásból, közös prgramkból, különösen nagycsprtban. (Ezek a prgramk általában 8 órakr kezdődnek). A gyermek maximum 10 órát tartózkdhat az intézményben. A napi és heti rendek tartalmazzák az óvdai fglalkzásk rendjét és ritmusát. Az óvda dlgzói csak azkért a gyermekekért felelősek, akiket az óvdapedagógus a szülőtől átvett, átadtt (kézből-kézbe). A szülő a gyermekét hazaviheti bármely időpntban, de javaslt, hgy alvás időben tartsa tiszteletben gyermeke alvásigényét. Ha a szülő vagy megbízttja, akit az év elején adatszlgáltatáskr megjelölt, nem tud gyermekéért jönni, kérjük, időben és írásban jelezze azt. Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét és lakcímét és a szülő aláírását. Ellenkező esetben a gyermeket nem adhatjuk ki. Hirtelen akadályztatás esetén személyes telefnbejelentkezéssel értesíteni az óvdapedagógust, hgy ki jön a gyermekét (név, lakcím, visznya a gyermekhez). 14 éven aluli gyermeknek nem adható ki óvdás, még íráss szülői kéréssel sem. Alkhls beflyásltság alatt álló, illetve cselekvőképtelen szülő vagy megbízttja csak lyan feltételekkel viheti el gyermekét, hgy erről az óvda értesíti a kerületi Gyermekvédelmi Szlgálatt. 4

5 Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvdát a bírói határzat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről és a szülők közötti megállapdásról, esetleges félreértések elkerülése céljából. (Melyik szülő, illetve megbízttja viheti el a gyermeket az óvdából és mikr?) A szülő vagy megbízttja köteles minden esetben bejönni az épületbe a gyermekért és minden gyermek biztnsága érdekében a bejárati ajtó zárait (épületi, udvari) a kiírásnak megfelelően használni. A szülő az átvétel után, ha nem hagyja el az óvda területét adtt időn belül (15 perc) köteles az óvdapedagógust tájékztatni, s teljes felelősséget vállal a gyermekéért minden szempntból. 5. Az óvdai élethez nem szükséges tárgyak, eszközök behzatalának szabályzása A gyermekek nem hzhatnak az óvdába egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat, eszközöket (pl. rágógumi, ékszer- gyűrű, nyaklánc, karlánc, gyufa, bicska, gyógyszer stb). Amennyiben a szülő mégis a gyermeknél hagyja, nem vállalunk felelősséget a gyermek testi épségéért. Az óvdába hztt játékszerek és egyéb eszközök értékét a szülők mérjék fel, s csak ezután engedjék gyermeküknek behzni azt. Egyéb érzelmi kötődések fntssága érdekében kedvenc játékk, egyéb eszközök behzhatóak (óvdapedagóguskkal való egyeztetés). Az óvdapedagógus a védő-óvó előírásk figyelembe vételével viheti be az óvdai fglalkzáskra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. Az tthnról hztt kerékpárkat napközben az óvda udvarán található tárlóknál kell, míg a műa. közlekedési eszközöket a bejárat előterében. Az tthnról behztt tárgyakért, azk épségéért az óvda felelősséget nem vállal. 6. A gyermeki jgk, kötelességek gyakrlásával kapcslats rendelkezések Minden gyermeknek jga, hgy egészséges környezetben, életkrának megfelelő életrend biztsításával a gyermeki személyiség és emberi méltóság, valamint a jgk tiszteletben tartásával, testi és lelki erőszak nélkül nevelkedjen. Óvdánk ennek szellemében alktta meg Helyi Óvdai Prgramját és minden dlgzója e prgram alapján köteles munkáját végezni. A gyermeknek jga, hgy képességeinek, érdeklődésének, adttságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Óvdánk a nevelési, tanulási flyamatk srán, az ismeretek tárgyilags és többldalú közvetítésének biztsítását, a Helyi Óvdai Prgramban megfgalmazttak alapján szervezi meg. Biztsítjuk minden gyermek, fglalkzáskn, különböző tevékenységeken való részvételét. A családk vallási, világnézeti, nemzeti és etnikai hvatartzását tiszteletben tartjuk. Amennyiben a szülők legalább egyharmada igényli a hit és vallásktatást, abban az esetben egyházi jgi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásktatást tartunk intézményünkben az óvdai fglalkzásktól elkülönítve, de a helyiségeket és eszközöket rendelkezésre bcsátva. A gyermekek személyiség jgait, annak szabad kibntakztatását, önrendelkezési jgát és cselekvési szabadságát szem előtt tarjuk, ha ez nem veszélyezteti saját, illetve társai és az óvda alkalmazttainak egészségét és testi épségét. 5

6 A családk magánélethez való jgának tiszteletben tartása és a titktartási kötelezettség az óvda minden dlgzójára vnatkzóan kötelező. A gyermekek kötelességeit életkruknál fgva a szüleik gyakrlják. A másság elfgadására ösztönözzük a gyermekeket. 7. A szülők jgainak gyakrlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcslats rendelkezések 7.1 A szülők jga: a szabad óvdaválasztás, megismerni az óvda Helyi Óvdai Prgramját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Minőségirányítási Prgramját és Házirendjét. (Az óvda házirendjét minden szülő a beíratáskr kézhez kapja. A többi dkumentum a Minőségirányítási Prgramban meghatárztt helyen bármikr megtekinthető (kikölcsönözhető az óvda könyvtárából, ill. megtekinthető az óvda Hnlapján is.) az óvda nagybb csprtjait érintő bármely kérdésben tájékztatást kapni az óvda nagybb csprtjának számítanak: - az azns krcsprtba tartzó gyermekek, - az év elején beiratkzó új gyermekek - a tanköteles gyermekek, - a speciális fglalkzáskn résztvevő gyermekek, - az óvdán kívüli prgramkn résztvevő gyermekek. gyermeke fejlődéséről érdemi tájékztatást kapni, Ennek lehetséges módjai: - fgadóóra igénybevétele, - nyílt héten, nyittt napn való részvétel, - gyermeke egyéni mérési értékeinek megtekintése. élni a véleménynyilvánítási, javaslattételi, jgérvényesítési lehetőségeivel. Ennek lehetséges módjait a Helyi Óvdai Prgram, a Minőségirányítási Prgram és a Szervezeti és Működési Szabályzat ide vnatkzó fejezetei határzzák meg. (Partnerkapcslatk, Szülői Szervezet stb az óvda és a család kapcslattartási frmái) 7.2 A szülők kötelessége: az óvda rendjének, közösségi szabályainak megismerése, azk betartása, gndskdni a gyermeke testi, érzelmi, értelmi, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, biztsítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvdába járását, az óvdának írásban benyújtani napközbeni elérhetőségének módját (telefnszám és az azkban bekövetkezett váltzásk, lakcímváltzás), 6

7 biztsítani az 5. életévét betöltött (tanköteles) gyermeke számára, hgy napi 4 órában óvdai nevelésben részesüljön, az étkezési térítési díj időbeni befizetése, tiszteletben tartani az óvda dlgzóinak emberi méltóságát és jgait, tájékzódni gyermeke fejlődéséről, szándéks rngálás esetén (napközben) az anyagi kár megtérítése, a szülő, ha gyermekét átvette az óvdapedagógustól, akkr szándéks rngálás esetén anyagilag felelősséget vállal az kztt kárért, a szülő köteles gyermeke testi épségéről, biztnságáról gndskdni az átadás pillanatától kezdve (épületben, udvarn), a szülő miután átvette gyermekét az óvdapedagógustól, nem tartózkdhat az óvda területén, ha baleset történik a felelősség a szülőé, nem óvdás krú, valamint isklás gyermek (testvér, barát, rkn) nem tartózkdhat felügyelet nélkül az intézmény területén (belső helyiségek és az óvda udvara), a szülő semmilyen esetben sem alkalmazhat testi fenyítést gyermekével (más gyermekével szemben) az intézmény egész területén. 7.3 Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni az óvda tapasztalata, illetve megítélése alapján, akkr az óvdának törvény általi kötelessége jelezni azt az illetékes hatóságk felé (Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szlgálat, jegyző, rendőrség). A gyermekek nagybb csprtját érintő bármely kérdésben a Szülői Szervezet tájékztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. Az intézmény működésére, illetve alkalmazttak tevékenységére vnatkzó panasszal az óvdavezetőhöz kell frdulni. Részletesen az IMIP tartalmazza a panaszkezelés ügyrendjét.. 8. A beisklázás óvdai feladatainak szabályai, eljárási rendje Az óvdai beisklázás feladatait, szabályait, eljárási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Helyi Óvdai Prgram tartalmazza. 9. A gyermekekre vnatkzó védő-óvó előírásk, szabályk 9.1 Egészségügyi előírásk és szabályk Az óvdába csak egészséges gyermeket szabad beadni. Lábadzó, gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvdát teljes gyógyulásáig nem látgathatja. A gyermekek betegség után csak rvsi igazlással jöhetnek óvdába. A tvábbi megbetegedések elkerülése érdekében az óvda dlgzóinak fkztt figyelmet kell frdítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadtt gyermekek (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás, kiütés stb) csak rvsi igazlással jöhetnek újra óvdába. 7

8 A gyermek hiányzása esetén kérjük a távlmaradás kát jelezni, különös tekintettel a fertőző betegségekre vnatkzóan. Az óvdában megbetegedő, illetve balesetet szenvedő gyermek szüleit az óvdának maradéktalanul értesíteni kell A szülőnek az értesítéstől számíttt legrövidebb időn belül gyermekét haza kell vinnie. Az óvdapedagógusnak addig gndskdnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, elsősegélynyújtásról, ha szükséges rvsi ellátásról. Az óvdapedagógusnak tils bármilyen gyógyszert beadni a gyermekeknek (kivétel ez alól az íráss rvsi javaslat által rendszeresen beadandó, illetve használandó gyógyszer). Tetvesség észlelésekr a szülő kötelessége beszerezni a tetű írtószert és lekezelni gyermekét a tvábbi fertőzések megakadályzása érdekében. A többi szülőt is értesíteni kell arról, hgy gyermeküket több esetben ellenőrizzék, nem történt e fertőzés náluk is. Az óvdának kötelessége megteremteni az egészséges, tiszta környezetet, s ennek megóvása mindenki számára kötelező. Fnts, hgy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az évszakknak megfelelően öltöztessék. Ruháikat lássák el jól látható aznsító jellel a könnyű felismerés céljából. Célszerű a klumpa, papucs, mamusz, trnacipő mellőzése, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viseletük kársítja a lábbltzat fejlődését. Váltó- és pótruháról (fehérnemű, póló, zkni) a szülőnek kell gndskdni. Különböző fertőzések elkerülése érdekében az óvdában a gyermekeknek nem adható semmiféle cukrászsütemény (házi sütemény sem). Kizárólag kereskedelemben frgalmaztt, szavatssági időt és frgalmazót feltüntető számlával igazlt élelmiszert kaphatnak gyermekeink. Az óvdában fgyasztható gyümölcsökre ugyanez vnatkzik (kivételt képeznek a knyha által küldött élelmiszerek). Az óvda a gyermekek számára minden felszerelést, eszközt biztsít, és azk tisztántartásáról gndskdik. Az intézményből távzó gyermeknek a HACCP előírásai alapján az étel (uzsnna) nem adható ki (kivétel az uszda a megfelelő tárlási feltételek betartásával). Az óvda a következő rvsi vizsgálatkat biztsítja a gyermekek számára: - évente általáns rvsi szűrő vizsgálat, - fgászati szűrővizsgálat, - tanköteles gyermekek számára hallás-látásvizsgálat. Tils kutyát az óvda területére bevinni! (kivétel, ha a szülő rászrul az állat segítségére- vakvezető vagy mzgássérültet támgató) Tils az óvda területén és 50m-es körzetében a dhányzás. 9.2 Biztnsági előírásk, szabályk A szülők az óvdapedagógust a csprtszbából nem hívhatják ki, mivel ő a csprt gyermekeinek biztnságáért felel. Minden felnőtt köteles a gyermekek biztnsága érdekében a bejárati ajtó zárait a kiírásnak megfelelően használni. Az óvda minden dlgzójára kötelezően érvényes a Biztnságs Óvda Prgramban rögzített szabályk betartása és betartatása. Ez a prgram a csprtnaplókban található meg. Az intézménybe a jgvisznyban nem állók belépési és benntartózkdási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, mely megtalálható a könyvtárban és a Hnlapn. A Biztnságs Óvdai Prgram, HACCP útmutatást nyújt a a helyiségek biztnságs használatáról, a belépés szabályzásáról. 8

9 9.3 Gyermekvédelemmel kapcslats előírásk és szabályk Az előírásk és szabályk részletesen megtalálhatóak a Helyi Óvdai Prgramban és a gyermek és ifjúságvédelmi egészségmegőrző felelős prgramjában és naplójában. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a falitáblán és a Hnlapn is megtalálható. A térítési díj megállapításának szabályai 10.1 Rendelet Kérelem benyújtása. Elbírálás. Kedvezmény, illetve ingyenesség megállapítása 10.2 Étkezési térítési díj befizetésének és lemndásának eljárási rendje 10. A térítési díj befizetése minden hónapban a Plgármesteri Hivatal Pénzügyi Fősztálya által kiállíttt számla alapján történik. Az tt feltüntetett összeget, a meghatárztt ideig kell a szülőnek befizetni egyénileg az általa választtt módn csprts beszedési megbízással, egyéni utalással, csekkes befizetéssel. Átutaltatni, befizetni az Önkrmányzat bankszámlájára kell. A csprts befizetéshez a felhatalmazást az óvdába kell benyújtani, amit az óvdavezető tvábbít a fenntartónak intézkedés végett. Minden gyermek kap egy kódszámt, ami alapján be lehet aznsítni a gyermeket. Az egyéni befizetés térítési díjnál a gyermek kódját rá kell vezetni az utalásra. A szülő köteles gndskdni gyermeke térítési díjának befizetéséről, és annak igazlásáról az óvda felé hónap végén, ellenkező esetben nem veheti igénybe az óvdát a következő hónaptól Hiányzás esetén az étkezés lemndható minden nap 8.30 óráig telefnn, vagy a bejáratnál található lemndó füzetbe történő bejegyzéssel, egy nappal későbbi időpntra. - A lemndás a következő naptól érvényes, és a következő havi befizetéskr írható jóvá. - A teljes hét lemndása előző hét pénteken 8,30 óráig lehetséges. - Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a befizetett térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. - A térítésmentességgel rendelkezőknek is kötelessége hiányzás esetén az étkezést lerendelni. - A szülő a térítési díj összegének csökkentését az Önkrmányzati rendeletben írt mértékig kérheti. - 3 vagy több gyermek esetén, tvábbá az a tartósan beteg gyermek, aki rvsi igazlással rendelkezik a térítési díj 50% - át fizeti. Kimaradás Az étkezési térítési díj visszafizetése akkr lehetséges, ha a gyermek jgviszny megszűnik. Ilyen esetben a visszafizetés a Plgármesteri Hivatal pénztárában történik, melynek összegét az óvdavezető igazlja a szülőnek. 9

10 Étkezési szabályzók: Az étkezési díjak számlázása minden hónapra előre történik, az önkrmányzati rendeleteknek megfelelő díjazással. Az intézmény, étkezést csak lyan gyermek részére rendelhet, akinek a díját a számlán szereplő határidőig megfizette. Erről a vezető tájékztatást ad a szülőnek. Pótbefizetés csak új felvétel, pótfeladás esetén lehetséges. Az étkezési kedvezmények bemutatása kötelező. A szülő részére a visszajáró térítési díjat a fenntartó pstai útn, vagy átutalással visszautalja, ill. készpénzben kifizeti a pénztárban. (pl ha isklába ment a gyermek) Igényelhető legfntsabb gyermekvédelmi támgatásk A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultság megállapításának célja annak igazlása, hgy a gyermek szciális helyzete alapján jgsult többek között a gyermekétkeztetés nrmatív kedvezményének, és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére, vagyis a támgatás nem pénzbeli juttatást jelent. A kedvezményekre való jgsultságt a települési önkrmányzat jegyzője egy évre állapítja meg, ha - fő szabályként - az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 125%-át, egyéb esetben - egyedülálló, beteg fgyatéks gyermek esetében - az öregségi nyugdíjminimum 135%-át. Kiegészítő gyermekvédelmi támgatásra, mint havi pénzbeli támgatásra jgsult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hzzátartzó jgsult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szciális pénzellátásban, vagy időskrúak járadékában részesül. A jgsultságt kérelemre a gyám lakóhelye szerint illetékes önkrmányzat jegyzője állapítja. A támgatás mértéke a mindenkri öregségi nyugdíjminimum 22%-a. Óvdáztatási támgatást adhat a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a hárm-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvdába, tvábbá gndskdik gyermeke rendszeres óvdába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultsága fennáll. A gyermek óvdai beíratását követően első alkalmmal: - ha a gyermek óvdai beíratása az év első felében történik és a gyermek óvdai nevelésben való részvétele óta legalább hárm hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában; - ha a beíratás az év első felében történik, de júniusig nem telt el hárm hónap, a beíratás évének december hónapjában; - ha a beíratás az év másdik felében történik és a gyermek óvdai nevelésben való részvétele óta legalább hárm hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában; - ha a beíratás az év másdik felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el hárm hónap, a következő év június hónapjában. A gyermek beíratását követően másdik és tvábbi alkalmmal az óvdai nevelési jgviszny fennállásáig: - a tárgyév június hónapjában, - a tárgyév december hónapjában. A pénzbeli támgatás flyósításának tvábbi feltétele, hgy a gyermek felett a szülői felügyeleti jgt gyakrló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakrlja a szülői felügyeleti jgt, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkzatt tegyen arról, hgy gyermekének hárméves kráig legfeljebb az iskla nylcadik évflyamán flytattt tanulmányait fejezte be sikeresen. 10

11 A pénzbeli támgatás összege a évben gyermekenként első alkalmmal húszezer frint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer frint. A évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfgadásával egyidejűleg dönt. A rendkívüli támgatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a X. kerületben a Plgármesteri Hivatal Szciális Osztályán terjesztheti elő. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatásban részesíti a Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testülete a gyermeket, ha a gyermeket gndzó család időszaksan létfenntartási gndkkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősrban azkat a gyermekek, illetve családk részesülhetnek alkalmanként rendkívüli támgatásban, akiknek az ellátásáról más módn nem lehet gndskdni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadásk (különösen a szciális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fgadásának előkészítéséhez kapcslódó kiadásk, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcslattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskláztatás) miatt anyagi segítségre szrulnak. A rendkívüli támgatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a X. kerületben a Plgármesteri Hivatal Szciális Osztályán terjesztheti el 11. Az óvda helyiségeinek használati rendje Részletesen az SZMSZ tartalmazza. A gyermekek az óvda helyiségeit és udvari játékait csak óvdapedagógusi felügyelet mellett, az óvdai szabályknak megfelelően használhatják. A szülők a csprtszbába és gyermekmsdóba csak nem léphetnek be. Télen, amikr erősen sózzák az utcát az öltözőben lévő műanyag burklat védelme érdekében, az tt öltöző gyerekek szülei részére védő cipőt biztsítunk, míg a gyermeküket átöltöztetik. Ezek használatára külön is megkérjük a szülőket. Szülő és gyermek nem léphet be a knyha és tálaló helységekbe, a felnőtt öltözőbe, a dlgzók mellékhelységeibe. Szülő nem használhatja az óvda működését biztsító gépeket. Az óvdában a szülők a földszinti WC-t használhatják. 12. A házirenddel kapcslats szabályk, rendelkezés A Házirendet az óvda nevelőtestülete fgadja el, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és határzatlan időre szól. A hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az óvda előző Házirendje. A Házirendet meg kell ismertetni az óvda valamennyi alkalmazttjával és a gyermekek szüleivel, rendelkezéseinek betartása részükre kötelező. A Házirend nyilvánsságát biztsítani kell, el kell helyezni nyilváns helyen az óvdában, és az óvda hnlapján. A Házirendben nem szabályztt kérdésekben az óvdavezető dönt, a vnatkzó jgszabályk előírásainak megfelelően. 11

12 A Házirend módsítását kezdeményezheti: a fenntartó; az óvdavezető; a nevelőtestület; a szülői szervezet, tvábbá a módsítást szükségessé teheti jgszabályi, szervezeti, illetve működési váltzás. Legitimációs záradék A Házirendet az óvda nevelőtestülete a szeptember 27-én megtarttt határzatképes nevelőtestületi értekezletén elfgadta, melyet az óvdavezető és a választtt jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal tanúsítják. Budapest, szeptember 27. óvdavezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő Nyilatkzat Az óvda Közalkalmaztti tanácsa nevében nyilatkzm arról, hgy a Házirend elfgadása előtt a közalkalmaztti törvényben biztsíttt véleményezési jgkörünket gyakrlhattuk. Budapest, szeptember 27. KAT elnök Nyilatkzat Az óvda Szülői szervezete nevében nyilatkzm arról, hgy a Házirend elfgadása előtt a közktatási törvény végrehajtási rendeletében biztsíttt véleményezési jgkörünket gyakrlhattuk. Budapest, szeptember 27. Szülői szervezet képviselője 12

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető: - 1 - Ü g y i r a t s z á m : 4 6 8 - I / 2 0 1 3 H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY OM: 034644 HÁZIREND 2013. Ikt. szám: 50/311/2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. A házirend hatályai... 3 1.3. A házirend

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 1172 Budapest, VI. utca 14. Tel.: 06-1-258-05-34 fax.: 06-1-253-67-37 email: gesztenyes@enternet.hu 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I.Bevezetés 3 1.A házirend célja 3 2.A házirend

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u. 32-36. XVI. Farkashalom u.42-44. XVI. Csinszka u.27. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény fenntartója: Budapest főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról HÁZIREND Általános tudnivalók az óvodáról Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Címe: Székesfehérvár, Salétrom u. 8. Telefon: 22/ 312 305 E-mail: napsugarovodaszfv@gmail.com Az óvoda fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Intézmény székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 18. Intézmény OM-azonosítója: 034228 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben