13. Melléklet. A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. Melléklet. A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása"

Átírás

1 13. Melléklet A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS

2 A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása Készítette Dr. Sisák István Pannon Egyetem, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS

3 A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés csökkentését célzó intézkedések megalapozása A mezőgazdasági eredetű diffúz terhelést többféle, a mezőgazdaságból származó anyag is kiválthat, különösen a nitrogén és foszfor műtrágyák, a szerves trágyák és hígtrágyák, valamint a szennyvíztisztító kapacitásnövekedéssel összefüggésben a szennyvíziszapok, továbbá a peszticidek. Mindezen anyagok a talaj tulajdonságaitól (szerves és ásványi kolloidok mennyisége és minősége, vízgazdálkodási tulajdonságok) függően eltérően viselkednek a talajokban, eltérő módon léphet fel az általuk okozott környezeti terhelés is. Ennyiféle eltérő anyag vizsgálatára nincs lehetőség egy rövid tanulmányban, de szükség sincs rá, mivel a két ásványi makrotápanyag, a nitrogén és a foszfor a lehetséges terhelési utaknak éppen a két szélsőséges esetét képviselik. A nitrogén gyorsan nitrát ionná alakul át bármilyen formában is juttatják ki a műtrágyát. Léteznek ugyan lassú hatású nitrogén műtrágyák, de ezeknek a szabadföldi termesztésben nincs jelentőségük. A nitrát ion a döntően negatív töltésű talajkolloidok felszínétől elektrosztatikus taszítás révén viszonylag távol, a talajoldatban helyezkedik el, és kizárólag az oldat fázisban mozog. A foszfát ionok specifikus adszorpció révén nagymértékben és erősen kötődnek a talajszemcsékhez, és az oldatban való elmozdulásuk legtöbbször alárendelt jelentőségű. A különböző molekulaméretű és szerkezetű szerves anyagok (szerves trágyák, hígtrágyák, szennyvíziszapok, peszticidek) valahol e két szélsőség között helyezkednek el, azaz a talajkolloidokon való adszorpciójuk kisebb, mint a foszfát ionoké, de a vízoldhatóságuk nem éri el a nitrát ionokét, és az általuk képviselt terhelés megelőzésére a két szélsőséges esetre kidolgozott eszközök ésszerű kombinációja alkalmazható. Persze minden esetben fel lehet, és fel kell tenni a kérdést, hogy mely eszközök, milyen kombinációja a legcélravezetőbb az adott terhelés esetében. Az Európai Bizottság szeptember 22-én fogadta el a Talaj Keretirányelvre vonatkozó előterjesztést. Ebben megállapítják, hogy a talajdegradációs folyamatok a környezet más elemeinek, a víznek és a levegőnek a minőségére is hatással vannak és ilyen módon a talajdegradációból adódó károk a probléma forrásától távol, nem ritkán nemzetközi kihatással jelentkeznek. Az új direktíva megalkotásának az indoka, hogy a meglévő szabályozási eszközök mindegyikének a felhasználása esetén sem látszik biztosítottnak a talajvédelem megnyugtató megoldása, önálló szabályozás nélkül a káros folyamatok tovább folytatódhatnak. A javasolt direktíva előírja a tagállamoknak, hogy határozzanak meg az erózió, a szerves anyag tartalom csökkenése, a szikesedés, a talajtömörödés és földcsuszamlás által veszélyeztetett területeket az előírt közös szempontok szerint, és dolgozzanak ki programokat a káros folyamatok megelőzésére. A veszélyeztetett területek meghatározásánál lehetőleg támaszkodni kell a meglévő monitoring rendszerekre. Idővel egy európai szinten összehangolt monitoring rendszert fognak kidolgozni az Európai Talaj Iroda Hálózata (European Soil Bureau Network) segítségével. Az elfogadható kockázati szint változó lehet a degradációs folyamat erősségétől, a helyi körülményektől és a gazdaági-társadalmi környezettől függően. A programokat a már folyó közösségi és nemzeti kezdeményezésekre lehet építeni, úgy mint az agrár-környezetvédelmi programok, a közös mezőgazdasági politika, a nitrát direktíva betartására irányuló jó mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó előírások, jövőbeli intézkedések a víz keretirányelv végrehajtására vízgyűjtő rendezési tervek útján, árvízvédelmi tervek, nemzeti erdőprogramok, és erdőtűz megelőzési programok. A talaj szerves anyag csökkenése ellensúlyozására nem minden szerves anyag alkalmas. A komposzt és az almos istállótrágya stabil szerves anyagot tartalmaz, de a szennyvíziszap és a hígtrágya sokkal kevésbé, és csak a 1

4 stabil szerves anyag járul hozzá a talaj humusztartalmának a növeléséhez, így a talajtulajdonságok javításához. A nitrátterhelés kockázata A felszíni és talajvizek nitrát terhelése kockázatának a felmérésében, a nitrátérzékeny területek lehatárolásában a magyar szabályozás megfelelő. A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről rögzíti a különböző szempontból érzékeny területek tekinthető települések listáját és kilátásba helyezi a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MEPAR) fejlesztését abban a tekintetben, hogy nem csak a települések szintjén, hanem a MEPAR rendszerben rögzített fizikai blokkok szintjén is lehatárolják majd az érzékeny területeket, így világos lesz, hogy kiket érintenek a vonatkozó rendeletekben rögzített, és a nemzetközi tendenciákkal összhangban álló korlátozások (4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról, valamint a négy módosítása, legutóbb a 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelettel) A nitrátterhelés forrásainak alakulása Magyarországon 1. táblázat A nitrátterhelés mezőgazdasági forrásai Műtrágya felhasználás A szerves trágya termelésében jelentős állatállomány alakulása Időszak nitrát-n Időszak szarvasm. sertés juh baromfi kg/ha/év ezer db táblázat Fontosabb háziállat csoportok szerves trágya termelése Szarvasmarha Sertés Juh Felnőtt baromfi (100 db) 100 q/év 6 q/év 4 q/év 7 kg/év A mezőgazdaság nitrogén műtrágya felhasználása és az állatállomány is jelentős mértékben visszaesett a rendszerváltás körüli gazdasági válság következtében (1. táblázat). A műtrágyázás szintje az utóbbi években ismét növekszik, az állatállomány viszont tovább csökken (sertés és szarvasmarha). Az istállótrágya egy tonna mennyiségében átlagosan 5 kg nitrogén van. A keletkező szerves trágyában (2. táblázat) lévő nitrogént átszámítva a mezőgazdaságilag művelt területre és a szántóra (5,846 illetve 4,513 millió hektár 2005-ben) egy hektárra 8,8 illetve 11,3 kg nitrogén jut egy évben. Megállapítható, hogy sem a szerves 2

5 trágya, sem a műtrágya átlagos mennyisége nem jelent nagy kockázatot, átlagosan meg sem közelíti a rendeletben rögzített határértékeket (3. táblázat). 3. táblázat Hektáronként kiadható maximális nitrogén (N) hatóanyag mértékei különböző adottságú és érzékenységű területeken (Mértékegység: kg/ha) Kedvezőtlen Adottságú Térségekben Nem Kedvezőtlen Adottságú Térségekben nitrátérzékeny területen Nem nitrátérzékeny nitrátérzékeny területen nem nitrátérzékeny területen kiadható maximális N (kg/ha) ebből: kiadható maximális szerves eredetű N (kg/ha) kiadható maximális N (kg/ha) területen ebből: kiadható maximális szerves eredetű N (kg/ha) kiadható maximális N (kg/ha) ebből: kiadható maximális szerves eredetű N (kg/ha) kiadható maximális N (kg/ha) ebből: kiadható maximális szerves eredetű N (kg/ha) Megjegyzés: Ha az előírt talajvizsgálatokon alapuló tápanyag-gazdálkodási terv az adott területre vonatkozóan a fenti határértékeket meghaladó mennyiségben határozná meg a hektáronként kiadható nitrogén hatóanyag mennyiséget, akkor is a táblázatban megadott mértékig lehet nitrogén hatóanyagot kijuttatni a termőföldre. Ebből azonban nem következik, hogy ne lennének lokális kockázatok. Elsősorban a hígtrágya képződése során, de részben az almos istállótrágya képződése során is pontszerű, vagy legalábbis lokális szennyeződés keletkezhet, a mezőgazdasági területen való felhasználása során pedig diffúz terhelési kockázat léphet fel. Az utóbbi megállapítás igaz a szennyvíziszap kijuttatásra is. A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet és a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet a hígtrágya termelődésével és tárolásával kapcsolatos korábbi előírásokat enyhítette, a feltételek teljesítésének határidőit későbbre tolta, de a nitrátérzékeny területekre vonatkozó felhasználási korlátok nem változtak. A környezeti kockázat elkerülésének a biztosítéka, hogy a hígtrágya és a szennyvíziszapok felhasználására csak talajtani szakértői vélemény alapján van lehetőség (29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet a talajtani szakvélemény készítésének részletes szabályairól). Várhatóan a szennyvíziszapok mezőgazdasági célú felhasználása egyre nagyobb mértéket fog ölteni a jövőben. A jelentősen csökkenő állattarás mellett a maradék állomány koncentrációja is megfigyelhető (1. ábra). A gazdasági racionalitás miatt a kis létszámú háztáji állattartás drasztikusan csökken, a szakosított, nagy létszámú telepek száma és az ott tartott állatok száma ugyanakkor nőhet is. Az itt termelődött trágya az állattartó telep környékén pontszerű, lokális terhelési kockázatot jelent, a kijuttatás után a környező területeken pedig a határértékeket meghaladó felhasználásból adódó diffúz terhelési kockázatokat növeli. Ez a probléma az állattartó telepeknek csak viszonylag szűk körzetében jelentkezik, ugyanis a szerves trágya szállítása csak kis távolságra gazdaságos. Mivel ezek a telepek gazdasági társaság formában működnek, a szabályozásuk a törvényi előírásokkal és az ellenőrzés rendszerének működtetésével megoldható. Összességében megállapítható, hogy a nemzetközi és a hazai szabályozás is egy irányba mutat, azaz a nitrátterhelés megelőzésére elsősorban a források kontrollálása az elsődlegesen járható út. A nitrogén lényegében nem akkumulálódik a talajban, csak hosszú évtizedek alatt, nagy mértékű szerves anyag visszapótlással, a szerves anyaghoz kötötten lehet növelni a mennyiségét. A mezőgazdaság jelenlegi és a közeljövőben várható helyzetét, valamint a szabályozás eszközrendszerét tekintve megállapítható, hogy a nem-pontszerű mezőgazdasági eredetű nitrátterhelés megelőzésére megvannak a megfelelő és hatékony eszközök. 3

6 1. ábra Állatállomány a Balaton vízgyűjtőre eső kistérségekben 2000-ben és megoszlása az egyéni gazdaságok és gazdasági társaságok között egyéni gazdaság gazdasági társaság számosállat Balatonalmádi Balatonfüredi Tapolcai Őriszentpéteri Keszthelyi Zalaegerszegi Zalaszentgróti Fonyódi Lengyeltóti Marcali Siófoki kistérségek A foszforterhelés kockázata Európában a foszforterhelés kockázatára széles körben alkalmazott módszer nincs, de egyre többen javasolják, hogy az USÁ-ban, Pennsylvania államban először kifejlesztett, de azóta már az USA sok más szövetségi államában is alkalmazott foszfor-index módszert kellene itt is bevezetni. Használatáról Dániában országos tapasztalatok, Angliában területi tapasztalatok vannak. A foszfor-index lényege, hogy néhány tényező kategorizálásával kialakítanak egy forrás indikátort és ezt kombinálják egy, szintén több tényezőből számított, transzport indikátorral. Ahol mindkét részindikátor magas értékű, ott jelentős a foszfor-index értéke, azaz a foszforterhelés kockázata. A vizsgált tényezők közül jó néhányat Magyarországon is rendszeresen mértek a múltban, vagy az agrártámogatások elnyeréséhez újra megkövetelik a mérését, de az eróziós kockázat megítélésének nincsenek meg egyelőre a feltételei. A foszfor-index tényezői (USA) Forrás indikátorok - a talaj felvehető foszfor tartalma (Mehlich-3 módszer) - foszfor műtrágya dózisa - foszfor műtrágya alkalmazási módja (talajba injektált: 0,2; fagyott talajra szórt:1,0) - műtrágya dózis X módszer = műtrágya index - szerves trágya dózisa - szerves trágya alkalmazási módja (talajba injektált: 0,2; fagyott talajra szórt:1,0) - szerves trágya P tartalmának a felvehetősége - szerves trágya dózis X módszer X felvehetőség = szerves trágya index - végső forrás indikátor = felvehető P X műtrágya index X szerves trágya index Transtzport indikátorok - erózió (USLE v. RUSLE alapján t/ha/év) - lefolyási potenciál (USDA SCS-CN alapján, nagyon kicsi: 0; nagyon nagy: 8) - felszín alatti drén (nincs: 0; öszefüggő: 2) 4

7 - elsődleges befogadótól mért távolság (> 500 láb: 0; <150 láb: 8) - transzport index = erózió + lefolyás + drén + távolság - módosító tényezők (puffer parti sáv növényzettel: 0,7; direkt ráfolyás: 1,1) - végső transzport indikátor = transzport index X módosító tényező/22 Foszfor index: 2 X végső forrás indikátor X végső transzport indikátor A terhelési kockázatok konfliktusa, optimalizálás A foszfor és a nitrát terhelés ellentétes módon reagál a terhelést csökkentő beavatkozásokra. Ennek az egyik magyarázata, hogy az eróziót, és ezzel a foszfor terhelés mértékét csökkentő beavatkozások a felszíni lefolyás koncentrációjának a növekedésével járnak. További magyarázatot jelent, hogy az erózió elleni védekezés leghatékonyabb módja (lásd később) a növénymaradványok mulcsként való felszíni alkalmazása, aminek következtében a szerves anyag a felszínen, és nem a talajban bomlik el, így a keletkező ásványi anyagok, például nitrátok, közvetlenül a felszínen lefolyó vízbe jutnak. Az ellentmondásos következmények közötti optimális választáshoz ki kell dolgozni a megóvandó környezeti elem, jelen esetben a befogadó vizeknek a kétféle szennyezőre vonatkozó határérték rendszerét, tolerancia tartományait. Ezek a vízminőségi kategóriák a vizek kémiai minősítési hazai rendszerében helyet kaptak (összes foszfor, foszfát foszfor, összes nitrogén, nitrát nitrogén), tehát az optimalizálás előfeltételei adottak. A nemzetközi trendek és a hazai szabályozás is afelé mutat, hogy a nitrát esetében elsősorban a források kontrollálása, míg a foszfor esetében a transzport folyamatok kontrollálása az elsődlegesen járható út. A nitrogén lényegében nem akkumulálódik, ezzel szemben a foszfor a hatvanas évek közepétől ig tartó intenzív műtrágyázási periódusban kg/ha P 2 O 5 mennyiségben halmozódott föl a talajban. Azóta a foszfor műtrágyázás olyan alacsony szintű, hogy az korábban felhalmozódott tartalék fölélése, a foszfor készlet kimerítése folyik még napjainkban is, de a gazdálkodók szerencséjére ezek a tartalékok és a kevés jelenleg is használt foszfor műtrágya együttesen még elegendőek a jó szintű termések eléréséhez. Ez azonban egyúttal a környezeti terhelés kockázatát is fönntartja. A foszfor eróziós lemosódásának útja a mezőgazdasági táblától a befogadó víztestig tart. Ebbe a szállítási folyamatba több ponton is be lehet avatkozni. Először a táblán, az erózió forrásának a megakadályozása a lehetséges eljárás, de a lemosódás során később is közbe lehet lépni különböző hordalékfogók, sankolók építésével. A társadalmilag is elfogadható megoldás minden esetben gondos mérlegelést, optimalizálást igényel, melynek során nem csak műszaki, hanem gazdasági és szociológiai szempontokat is figyelembe kell venni. 5

8 A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályozórendszere és értékelése a foszforterhelés csökkentése szempontjából Az agrár-környezetgazdálkodás alapvető rendelkezése a többször módosított 4/2004 FVM rendelet: 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról Módosította: 156/2004. (X. 27.) FVM rendelet Módosította: 16/2005. (III. 8.) FVM rendelet Módosította: 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelet Módosította: 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet Az egyszerűsített, terület alapú támogatások elnyeréséhez a jelenleg hatályos rendelet három feltételt támaszt, amelyből az első az erózióvédelemre vonatkozik: A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai 1. Tizenkettő százaléknál nagyobb lejtésű területeken kapás kultúrák termesztése tilos. 2. Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása mellett. 3. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos lágy- és fásszárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. A fizikai határokkal határolt, egy vagy több táblát tartalmazó területegységet fizikai blokknak nevezik a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben (MEPAR). A MEPAR-t a FÖMI készítette és tartja karban, az adatkezelő a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), amely egyben az európai uniós támogatások folyósítója és ellenőrzője is. A gazdáknak eljuttatott blokktérképek 1:5000 méretarányú légifotó térképen tartalmazzák a 12 %-nál nagyobb lejtésű területeket is, tehát az 1. pont betartása és ellenőrzése könnyen kivitelezhető feladat. Ez mindenképpen fontos, de nem elégséges komponense a foszforterhelés megelőzésének. A vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez a fenti három pont teljesítésén túl szükséges a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének való megfelelés is, amit a rendelet másik melléklete tartalmaz. Ez egy tizenkét szempontot tartalmazó hetven előírásból álló rendszer, amelynek egyetlen, az erózió elleni védekezést érintő előírását kiemeltem a a 4. táblázatba, a teljes rendszer összehasonlító értékelését pedig az 5. táblázat tartalmazza. 4. táblázat "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" egy előírása és a teljesítés pontozása Ellenőrzési szempontok A szempont teljesítése esetén adandó pontérték Az előírástól való eltérés, illetve annak mértéke Első alkalom Második alkalom Többszöri alkalom Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények vetéséig talajfedettség biztosítása 10 Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást

9 Az összterület több, mint 20%- án nem tartották be az előírást

10 5. táblázat A "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" értékelési rendszerének összehasonlító táblázata Maximális pont az Értékelési szempont értékelési szempont alapján b Pontveszteség c Pontveszteség % d Kritikus előírások száma 1. e Kritikus előírások száma 2. f 01. Szántóföldi növénytermesztés Gyepgazdálkodás Tápanyag-gazdálkodás Növényvédelem Természet- és tájvédelem a 140 g Állattartás Talajerózió Talaj szervesanyag tartalma Talajszerkezet Művelés minimális szintje A gazdaság területének rendben tartása 20 h Kötelező nyilvántartások Összes adható pont 700 a Természet- és tájvédelem (a védett természeti területeken és a meghirdetett Érzékeny Természeti Területek célprogramoknál) b Maximális pont az értékelési szempont alapján = előírások száma x 10 c Pontveszteség, ha a szempont összes előírását első alkalommal az enyhébb fokozatban sértik meg d Százalékos pontveszteség, ha a szempont összes előírását első alkalommal az enyhébb fokozatban sértik meg 100 % = maximális pont az értékelési szempont alapján e Előírások száma, amelyek második megsértése esetén az összes területet egy évre kizárják a programból, újabb megsértése esetén pedig a gazdálkodót teljesen kizárják a programból f Előírások száma, amelyek súlyosabb fokozatú második megsértése esetén az összes területet egy évre kizárják a programból, újabb megsértése esetén pedig a gazdálkodót teljesen kizárják a programból g Az oszlopon belül a legnagyobb érték narancssárga színnel jelölve h Az oszlopon belül a legkisebb érték zöld színnel jelölve 8

11 6. táblázat Kritikus előírások és szankcióik A szempont teljesítése esetén adandó Ellenőrzési szempontok pontérték A nitrátérzékeny területeken az akcióprogram előírásait kötelező betartani (49/2001. (IV. 3.) Korm. r.) 10 Az előírástól való eltérés, illetve annak mértéke Első alkalom Második alkalom Többszöri alkalom Nem tartották be az akcióprogram előírásait 6 P2 P3 A mezőgazdasági tevékenység során kizárólag hatóságilag engedélyezett növényvédő szert és termésnövelő anyagot lehet felhasználni a technológiai és a felhasználásra való jogosultsági előírások maradéktalan betartása mellett 10 Nem tartották be az előírást 6 P2 P3 A gazdálkodónak kerülni kell a természetes vagy természet közeli élőhelyek károsítását a mezőgazdasági tevékenység (kiszántás, trágyázás vagy vegyszerezés, tájelemek elmozdítása stb.) során is 10 A gazdálkodónak a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységeiről gazdálkodási naplót kell vezetni, amely tartalmazza a tápanyag-gazdálkodásra vonatkozó részleteket is 10 A gazdálkodónak a gazdálkodása során felhasznált növényvédő szerekről, valamint azokkal kapcsolatos tevékenységéről permetezési naplót kell vezetnie 10 A természetes vagy természet közeli élőhelyek a tevékenységek során minimális mértékben károsodtak, de károsodás csak a gazdálkodással összefüggő indokolt esetben következett be A természetes vagy természet közeli élőhelyek a tevékenységek során indokolatlan esetekben is károsodtak 6 P2 P3 A meglévő gazdálkodási napló tartalmaz apróbb pontatlanságokat, de azok a gazdálkodás egészének a szakmai nyomon követését és megítélhetőségét nem akadályozzák A gazdálkodó nem vezet gazdálkodási naplót 6 P2 P3 A meglévő permetezési napló tartalmaz apróbb pontatlanságokat, de azok a növényvédő szerek felhasználásának szakmai nyomon követését és megítélhetőségét nem akadályozzák A gazdálkodó nem vezet permetezési naplót 6 P2 P3 A táblázatban megjelölt egyes esetekben az elért pontszámtól függetlenül a mezőgazdasági termelő az adott gazdálkodási évben az érintett (P1), vagy valamennyi (P2) parcella után nem jogosult támogatásra, illetve a mezőgazdasági termelőt a programból ki kell zárni (P3) 9

12 A legfontosabb előírások mindenképpen azok, amelyek megsértéséért a legsúlyosabb szankciók járnak, ezeket a 6. táblázatban mutatjuk be. Röviden a következő elvárások jelentik a legkeményebb korlátot: 1. nitrátrendelet megsértése 2. nem engedélyezett növényvédelmi technológiák alkalmazása 3. indokolatlan természetkárosítás 4. gazdálkodási napló hiánya 5. permetezési napló hiánya Meg kell jegyezni, hogy P1 jelölés (az érintett tábla kizárása a támogatási programból) egyáltalán nem fordul elő a szankciók között, holott a rendelet szövege erre hivatkozik. Az 5. táblázatból is látszik, hogy a talajerózióval kapcsolatban nincsenek súlyosan szankcionált előírások. A fontos területek azok, ahol vannak ilyenek, tehát a tápanyaggazdálkodás, a növényvédelem, a természet-és tájvédelem, valamint a kötelező nyilvántartások vezetése. Az egyes területek súlyát az is megmutathatja, hány előírás vonatkozik rá. Ebből a szempontból a talajerózió közepesen súlyozottnak mondható. Tovább árnyalja a képet, ha figyelembe vesszük, mekkora pontlevonással sújtják az egyes előírások megsértését. Ebből a szempontból az erózió a legkevésbé fontos, a legfontosabb terület a növényvédelem. Általánosságban megállapítható, hogy az erózió összes előírásának a többszöri figyelmen kívül hagyása, azaz a talajvédelem teljes negligálása sem okoz csak 4.29 % csökkenést az összes pontszánban (700 pontból 30), tehát a talajvédelem a szabályozásban háttérbe szorult, így a foszforterhelés csökkenésében sem játszhat jelentős szerepet. A jelenlegi szabályozás alkalmatlan a foszforterhelés megelőzésére. A pontozásos értékelés szankciói a következők: százalékos pontlevonás szankció (támogatás-megvonás %) -10 % figyelmeztető levél % 10 % % 20 % % 50 % % 100% 70- % kizárás a programból A megadott pontszámok alapján 70 %-ot meghaladó pontveszteséget nem lehet elérni semmiféle módon, tehát a kizárás büntetését csak a kiemelten fontos előírások megsértése vonhatja maga után. A területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások közötti arány, az eredeti elképzelésektől eltérően, erősen a területalapú támogatás javára tolódott el, aminek csak három feltétele van, jóllehet az EU szabályozásában, elvben, az agrár-környezetvédelmi támogatásoknak kellene nagyobb súllyal szerepelni. Röviden megállapítható, hogy a 10

13 jelenlegi mezőgazdasági szabályozás széles körben nem mozdítja elő kellően az agrárkörnyezetvédelmi célok elérését, csak néhány kiemelt területen. A foszforterhelés csökkentése és a talajvédelem erősen diszpreferált. A jelenlegi szabályozás előírásainak az értékelése a foszforterhelés megelőzése szempontjából A szabályozás sok eleme összefüggésbe hozható a foszforterheléssel. A rendeleti előírást normál szövegmérettel, a hozzá fűzött értékelést kisebb, dőlt betűvel szedve adjuk meg. 1. Szántóföldi növénytermesztés 1.1. Monokultúrás termesztés alkalmazása nem lehetséges, kivéve az évelő takarmánynövényeknél, a méhlegelőnél és a zöldtrágyázás céljából vetett növények esetében. A kukorica monokultúra elkerülése helyes cél, mert késői vetésű, rossz talajtakarást biztosító növén, de ez az előírás csak puha korlátot jelent A vetésforgó kialakításában a következő irányelveket kell figyelembe venni: c) legalább ötévente egyszer pillangós vagy zöldtakarmány növényt kell termeszteni a vetésváltásban, beleértve a másodvetést is; i) a vetésforgóban a kalászosok és a kukorica együttes részaránya nem haladhatja meg a hetvenöt százalékot. A tömegtakarmányt fogyasztó állatok hiánya miatt illúzió a különben jó talajvédő hatású szálas takarmányok főnövényként való termesztése, másodvetésű zöldtrágya növényként valószínűleg beiktatják majd a vetésforgóba. A vetésváltást elsősorban a növény-egészségügyi szempontok, majd közvetlenül utána a gazdasági szempontok határozzák meg. Azt, hogy négyévente beillesztenek-e más növényt a vetésforgóba a kukoricán és a kalászosokon kívül, ezt csak gazdasági szempontok döntik majd el. A kalászosok nagy aránya az erózió szempontjából kedvező Évente eltérő mélységű talajművelés alkalmazása. Az eketalp réteg kialakulásának a megelőzése helyes cél, csökkenti az eróziót, de nehezen ellenőrizhető. 2. Gyepgazdálkodás 2.3. Gyepek égetése tilos. Pozitív értékelés a jó talajvédő hatás miatt. Kevés a tömegtakarmányt fogyasztó állat A téli legeltetés tilos. Pozitív értékelés Minden gépi munkát a gyepterület károsítása nélkül kell végezni. Pozitív értékelés. 3. Tápanyag-gazdálkodás 3.1. Ötévente szűkített talajvizsgálat (ph, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K20). A felvehető foszfor tartalom ismerete fontos tényezője a lemosódás becslésének Tisztított szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya kijuttatás és talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhető, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásokat. A körültekintő szakértői és hatósági munka elejét veheti a túlzott foszforkészletek felhalmozódásának, az erózióveszélyes területek ilyen célra való használatának. 11

14 3.5. A nem nitrátérzékeny területeken az alábbi előírásokat kell betartani: a) Meredekebb lejtésű területeken trágyát kijuttatni csak azonnali bedolgozás mellett lehet. Nincs meghatározva mi a meredekebb terület, ezt meg kellene tenni. b) Trágya nem juttatható ki felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól tízméteres sávban, valamint hullámtereken, parti sávokban és vízjárta területeken. Pozitív értékelés. c) Gyors hatású, könnyen oldódó nitrogéntrágya, trágyalé, hígtrágya betakarítás után csak akkor juttatható ki a szántóterületre még az adott évben, ha a trágyázás és a megfelelő talajfedettséget biztosító növény vetése közötti idő nem több mint tizennégy nap. A téli nitrát kimosódást előzi meg elsősorban. d) Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között. Nem juttatható ki trágya fagyott (a talaj öt centiméter vagy annál nagyobb mélységig tartósan fagyott), vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra. A csapadékkal és olvadékvízzel való felszíni lefolyás megelőzésére hatékony eszközök, valószínűleg be is tartatható, ha gazdasági érdekek nincsenek túlzottan ellene. e) A gazdálkodó istállótrágyát csak szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornával és aknával ellátott, legalább nyolchavi trágyamennyiség tárolására alkalmas trágyatelepen, hígtrágyát legalább négyhavi trágyamennyiség tárolására alkalmas szigetelt tartályban, medencében tárolhat. A nem nitrátérzékeny területen az állattartó gazdálkodónak a híg- és istállótrágya tárolókra vonatkozó előírásokat az alábbi határidőktől kezdődően kell teljesíteni az akcióprogram előírásainak megfelelően: - hígtrágya tároló 50 állategység/gazdaság felett január 1-jétől; - hígtrágya tároló 50 állategység/gazdaság alatt január 1-jétől; - istállótrágya tároló 50 állategység/gazdaság felett január 1-jétől; - istállótrágya tároló 50 állategység/gazdaság alatt január 1-jétől. Egy új rendelet későbbre tolta a határidőket. Fontos lenne a mielőbbi teljesítés a mezőgazdasági pontszerű terhelések megelőzésére. 4. Növényvédelem 4.2. Tilos növényvédő szert tárolni egy kilométeres távolságon belül a) a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a fürdőzésre kijelölt vizek partvonalának teljes hosszában, b) a vízművek, víznyerőhelyek védőterületén belül. A vízszennyezés megelőzése fontos feladat. Egyes növényvédő szerek foszfort is tartalmaznak. 5. Természet- és tájvédelem (a védett területeken és az Érzékeny Természeti Területek célprogramoknál) 5.3. A gazdálkodó nem változtathatja meg a kialakított parcellaméretet. A kisméretű táblák elhelyezkedése a legritkább esetben esik egybe az erózióvédelem követelményeivel, ésszerű módosítás elképzelhető lenne A meglévő fasorokat, erdősávokat, idős fákat meg kell őrizni. A lejtő hosszának a megszakítása és puffer sávként való szereplésük csökkenti az eróziót A tókák, belvizes foltok megőrzése kötelező. Természetes hordalékfogóként működhetnek ideális esetben. 7. Talajerózió 7.1. Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények vetéséig talajfedettség biztosítása. Nem definiált az eróziónak kitett terület fogalma, meg kellene tenni. Nagyon pozitív hatású. 12

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 3. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási fejezete és kapcsolódó programok 4. Az agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv NITRÁT gazdálkodói kézikönyv 2015 Tisztelt Gazdálkodó! Az agrártámogatások rendszere 2015-től jelentősen megváltozik. A zöldítés és a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere mellett új kertészeti

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Dr. Varga Csaba

AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Dr. Varga Csaba AGRÁRKÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Dr. Varga Csaba Az agrár-környezetgazdálkodás a mezőgazdaság, a természeti erőforrások és a környezet kölcsönhatásával, a tevékenységek befolyásolásával, szabályozásával és irányításával

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS gazdálkodói kézikönyv 2015 ELŐSZÓ 1 Tisztelt Gazdálkodó! 2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott a gazdálkodóknak. Már a korábbi ciklusokban együtt

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Szerzők: Kovács Lászlóné Berényi Üveges Katalin Lektor:

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 Ügyiratszám: 33435/22/2008. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

AZ ÁLLATTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, HELYZETE ÉS VISZONYA A HAZAI ÉS EU 1 SZABÁLYOZÁSHOZ

AZ ÁLLATTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, HELYZETE ÉS VISZONYA A HAZAI ÉS EU 1 SZABÁLYOZÁSHOZ AZ ÁLLATTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI, HELYZETE ÉS VISZONYA A HAZAI ÉS EU 1 SZABÁLYOZÁSHOZ Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN Tájökológiai Lapok 11 (1): 23 39. (2013) 23 TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN SZABÓ Boglárka 1, VONA Márton 2, GELENCSÉR Géza 3, AKÁC Andrea 1, DOBÓ

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés Szabó Szilárd 2002. A környezetvédelem sajátos területe: a talajvédelem Debreceni Szemle, 4., Debrecen, pp. 663-680. SZABÓ SZILÁRD A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM Bevezetés Ne feledd:

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag)

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag) A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) A : ÁLTALÁNOS ISMERETEK (munkaközi tanfolyami anyag) Budapest Gödöllő 2003 Szerzők: Ángyán József és Podmaniczky László Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Készült:

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Agrartukor_szeptember.qxd 9/8/2006 1:22 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA 2007 2013-AS KILÁTÁSOK Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Augusztus végén elkezdõdött az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben