Energia célú biomassza termelés támogatási rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energia célú biomassza termelés támogatási rendszere"

Átírás

1 Energia célú biomassza termelés támogatási rendszere Varga Tamás FVM Budapest, MERCURE City Center március 25.

2 Megújuló energiaforrások kulcsterületei szempontjai - Magyarország A. Energiapolitika (energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggıség mérséklése) B. Környezet és természetvédelem (CO 2 kibocsátás csökkentése, non-ets szektor, energetikai szennyvíz és szerves hulladék hasznosítás) C. Mezıgazdaság, vidékfejlesztés (termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés) D. EU elvárások teljesítése (szankciók megelızése, új EU célkitőzések, 2001/77/EK, 2003/30/EK, 3*20% 2020-ra) E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés (GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)

3 Mezıgazdaság szerepe a megújulók területén 1. Fenntartható módon biztosítani a szükséges biomassza mennyiséget 2. Helyben felhasználással hozzájárulni az országos célokhoz - Diverzifikálható a piaci szerkezet; - Alternatív, termıhelyi adottságokhoz jobban igazodó racionális földhasználat; - Melléktermékek értékesítése; - Korszerő, produktív tárgya kezelés (biogáz); - Feldolgozottabb, magasabb jövedelmet biztosító termékek elıállítása; - Energiaköltségek csökkentése (pl. szárítás). Termelık jövedelemszerzési lehetıségeinek megırzése, javítása új munkahelyek, vidékfejlesztés

4 Megújuló energiaforrások - bioenergia Bioenergia Biológiai eredető energiaforrások elıállítása, felhasználása - Bio-üzemanyagok; - Biogáz; - Szilárd biomassza; Nem biológiai eredetőek - Napenergia (napkollektor, fotovoltaikus); Szélenergia (turbina, szélkerék); - Geotermikus energia; - Vízenergia;

5 Energiaforrások összehasonlítása Megnevezés (átlagos főtıérték) Átlagos egységár* Fajlagos ár** Földgáz (34 MJ/m 3 ) 100 Ft/m 3 2,95 Ft/MJ Keményfa brikett bigbag (14 GJ/t) 35 ezer Ft/t 2,5 Ft/MJ Vásárolt faapríték (14 GJ/t) 14 ezer Ft/t 1 Ft/MJ Termelt faapríték (14 GJ/t) 7,5 ezer Ft/t 0,53 Ft/MJ Nyesedék (12 GJ/t) 6 ezer Ft/t 0,5 Ft/MJ Szalma (12 GJ/t) 6 ezer Ft/t 0,5 Ft/MJ Vetımagszárításkor képzıdı kukoricacsutka (14 GJ/t) 1,5 ezer Ft/t 0,11 Ft/MJ *az átlagos elıállítási, beszerzési árak tájékoztatóak a helyi adottságok függvényében jelentısen szóródhat! ** energiahordozó árára vetítve, hatásfokkal nem korrigált (10%) Karbantartási igénnyel, tárolás, hatásfokkal stb. korrigálva 50-70%-os megtakarítás!

6 Biomassza tüzelés 1. Alapanyagok: Erdıgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.) Faipari hulladék (pl. forgács) Öregfa, használt fa begyőjtésébıl származó hulladék fa Mezıgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.) Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj) Fás szárú energiaültetvény Szántóföldi energianövény termesztésbıl (pl. Miscanthus, kender, energiafő stb.) Fosszilis energiahordozók árának emelkedése Növekvı zöldáram felhasználás Várható kötelezettségek a megújuló energiaforrásokra (zöldhı) Megnövekvı szilárd biomassza kereslet minden szegmensben! 40 kw alatti kiskazánok (lakosság, KKV) 40 kw 1,5 MW közepes berendezések (önkormányzatok, KKV, mg. üzemek) 1,5 MW feletti főtımővek, kis kogenerációs erımővek (önkormányzatok, nagyobb gyárak) 20 MW feletti erımővek

7 Biomassza tüzelés 2. Mit jelenthet a termelıknek? 1. Saját felhasználás 2. Növekvı kereslet = piac - melléktermékek, hulladékok - célirányos energetikai növénytermesztés (alternatív, a termıhelyhez igazodó kultúrák termesztése) Lágy szárú energianövények Energiafő (szikes talajok, szárazságtőrés) Miscanthus (magas vízkapacitású talajok) kender-, cirok-, főfélék stb., stb., stb. Fás szárú energianövények Salix (belvizes területek) Akácfa (gyenge talajok) nyárfa, éger, mályva stb.

8 Energetikai növénytermesztés Aranyigazság alapelv: 1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát! 2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembevételével kell összeállítani!

9 Szilárd biomassza potenciál Megnevezés Erdészeti forrás (tőzifa+apadék) Célirányosan termelt ( ezer ha)* Reálisan begyőtjhetı/elıállíth ató (millió t/év) Energiatartalom (PJ/év) Villamos energia* (GWh/év) 3,25 45, ,6 74, Mg. melléktermék, hulladék 5, Egyéb hulladék melléktermék, 0,55 6,6 550 Összesen 14,8 188, *figyelembe véve a természeti korlátokat, termıhelyi adottságokat Teljes energetikai növénytermesztés: ezer ha, a teljes terület kisebb mint 20%-a

10 Prognosztizált országos szükséglet, igény (2020-ra): GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi főtımővek) alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 8 millió tonna/év A jelenlegi erdıállomány és az új telepítések 2010, 2013, 2015 stb. -re nem képes biztosítani ezt a mennyiséget, helyenként jelenleg is feszültéségek tapasztalhatóak. Több forrásból: erdészeti termékek, apadék, lágy szárú (szántóföldi) energianövények, fás szárú energiaültetvények, melléktermékek és hulladékok. Ebbıl fás szárú energiaültetvények: ezer ha (2013-ig 49 ezer ha) energianövény 30% tőzifa 16% apadék 6% melléktermék, hulladék 48%

11 Fás szárú energiaültetvények telepítésének fıbb indokai Magyarországon 1. Fabázisú tüzeléstechnikai célú biomassza kínálat gyors biztosítása. (a jelenlegi erdészeti források nem elégségesek, egyes tüzelési technológiák fatüzelést kívánnak a kínálati piac bıvítésének a leggyorsabb eszköze becslések szerint a teljes igény akár 8 millió t/év-re nıhet, amelyhez ezer ha fás szárú energiaültetvény szükséges) 2. Alternatív kultúraválasztási lehetıség. (a termıhelyi adottságokhoz jobban igazodó kultúrák, lehetıség a kedvezıtlenebb termıhelyi adottságú területek hasznosítására) - akácfélék (Robinia) homokos, savanyú talajok - nyárfélék (Populus) közepes minıségő talajok alternatív termények - főzfélék (Salix) magas vízkapacitású belvizes, árvízveszélyes területek

12 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 1. 71/2007. (IV.14.) Korm.r., 45/2007. (VI.11.) FVM r. Telepítése engedélyhez kötött tevékenység (miért?) - ellenırizhetıség (erdıtıl történı lehatárolás); - szaporítóanyag nyomon követése (növény eü. elıírások); - jogviták, visszaélések elkerülése; - ellenırzött, hézagmentes nyilvántartás (ld. energy crops premium); - szakmai szempontok érvényesítése; - természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme; - invazív fajok elterjedésének megakadályozása; - talajvédelem, termıképesség visszaállításának ellenırzése. Korm. R. felépítése: - lehatárolások, definíciók (hengeres, sarjaztatásos) - kérelem benyújtásának feltételei - eljárás mente (telepítés felszámolás) - hatósági ellenırzés köre, szankciók - záró és átmeneti rendelkezések (hatálybalépés, korábban telepített ültetvények)

13 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 2. Ki, hol, milyen szaporítóanyagból? Kicsoda: földhasználó (tulajdonos, bérlı) Hol: saját vagy bérelt földterületen (HRSZ, blokkazonosító, bérleti szerzıdés, tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata). Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a Term. Hatóság szakhatóságként jár el. Termıhelyi megfelelısség. Natura 2000 és természeti oldatom alatt álló területen akác nem telepíthetı. Milyen szaporítóanyagból: ellenırzött forrásból (engedélyes csemetekert, import, szállítói származási bizonylat, EK növényútlevél, GMO mentes csemete), amelyik megvelel a Vhr. 2. -ban foglaltaknak.

14 Fás szárú energiaültetvények szabályozása 3. Eljáró hatóság: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Eljárás menete: - telepítési kérelem beadása; - 15 napon belül értesítés a kérelem befogadásáról v. hiánypótlás (30 nap); - engedély; - telepítést követı 15 napon belül bejelentés a telepítés elvégzésérıl; - helyszíni ellenırzés (engedélyben foglaltak), Hatósági nyilatkozat, nyilvántartás; - fenntartás ideje alatti Hatósági ellenırzés (pl. változtatás, invazív terjeszkedés); - felszámolást, helyreállítást követı bejelentés 15 napon belül; - Hatóság helyszíni ellenırzése (szakszerő megszüntetés), Hatósági nyilatkozat. Kérelem elemei (formanyomtatvány): - azonosító adatok (név, lakhely, székhely, regisztrációs szám stb.); - terület azonosító adatai, csatolt dokumentumok (bérleti szerzıdés, tulj. nyilatkozat stb.) -telepítési terv: szaporítóanyag származása, alkalmazott technológia, élettartam, felszámolás/megszőntetés során szükséges intézkedések stb.

15 Néhány tanács fás szárú energiaültetvények telepítéséhez Nem a kultúrához választunk területet, hanem a termıhelyi adottságokhoz választunk kultúrát! Termıhelyi felmérés. Kultúra, szaporítóanyag kiválasztása. Agrotechnológiai feltételek biztosítása. Engedélyezés. Értékesítés, felhasználás biztosítása.

16 Anyag- és energiaáramlás Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására Pénz- és jövedelemáramlás Fogyasztó (piac) Energia elıállító Alapanyag termelı Beavatkozások Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok 1. Illeszkedjen a kitőzött célokhoz; 2. Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya); 3. Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége; 4. Verseny semleges, EU konform legyen; 5. Forrásallokációs hatékonyság 6. Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés)

17 Bioenergia elterjesztése ösztönzésének beavatkozási logikája 1. Piaci (értékesítési) oldal - VET - Jöt. - GTSZ - környezetbarát gépjármővek elterjedésének ösztönzése 2. Bioenergia elıállító oldal - kis- és közepes kapacitású bio-üzemanyag gyárak; - nagyobb erımővek; - kisebb helyi erımővek; - biogáz erımővek; - lokális alkalmazás (lakosság, vidék, mg.). Termelési támogatások - normatív földalapú támogatás; - energy crops premium; 3. Alapanyag termelıi oldal Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése Termelés, létesítés támogatása - technológiai (termelı) eszközök; - energiaültetvények telepítési tám. - kisüzemi elsıdleges feldolgozók létesítése; - logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.); - termelıi szervezıdések, összefogások ösztönzése. 4. Horizontális, addicionális intézkedések kutatás-fejlesztés, koordináció, ismeretátadás, szabályozás stb.

18 Támogatási rendszer Nemzeti forrású támogatások Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Kutatási-fejlesztési támogatások (NKTH) Top-up stb. Közösségi (EU) támogatások SAVE I-II. ALTENER EU 7. Keretprogram Interreg EMGA EIB hitel stb. (Norvég Alap, Svájci Alap) Közösségi társfinanszírozott támogatások ÚMFP (NFT II.) ÚMVP (EMVA)

19 Közösségi (EU) társfinanszírozott támogatások Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia OP (KEOP) Közép Magyarországi ROP (KMOP) KEOP megújuló hıenergia termelési rendszerek (max. 20 MW) (biogáz, biomassza rendszerek, egyéb megújulók) KEOP kapcsolt hı- és villamosenergia rendszerek (max. 20 MW) Új kiírások: március Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapanyag termesztés, biomassza begyőjtés helyben történı felhasználás, alapanyag elıkészítés mezıgazdasági célú hasznosítás

20 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (bioenergia) Az Európai Tanács 1698/2005. Rendelete EMVA: Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (AVOP+NVT) Kiemelt prioritás, szinte minden jogcímben megjelenik cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás 26. cikk: specifikus és nem specifikus termelıeszközök álltatartó telepek korszerősítése (trágyakezelés kapcsolt biogáz elıállítással) lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése biomassza kazánok beszerzése (önállóan, kertészetben, szárítóknál) 28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára 35. cikk: bioenergia, biomassza Termelıi Csoportok 43., 45. cikk: erdıtelepítés III.-IV. tengely: kis, helyi brikettálók

21 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám évi XVII. tv. 23/2007. (IV.17.) FVM r. (Vhr.) 72/2007. (VII.27.) FVM r. (jogcímrendelet) 117/2008. (X.7.) MVH közlemény (nyomtatványok, útmutató) Jogcímen belül támogatható: sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítése és ápolása a termıre fordulásig (elsı letermelés); Célcsoport: mg. termelık (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. mővelés alatt álló terület (MePAR r. 1. g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre 5 éven belül igénybevett más telepítési támogatás; Kérelem beadása: október 1 november 2. (több parcellára együttesen adható be); Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendı, hektáronkénti max.

22 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 2. Specifikus feltétel, kötelezettségek: - névre szóló telepítési engedély megléte; (benyújtáskor elégséges megkezdeni, de a kérelem elbírálásáig jogerıre kell emelkednie) - értékesítés/felhasználás igazolása; (az apríték 50%-ára, elıny az elismert piaci szereplı) - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; (a határozat kézhezvételétıl számítva) - ültetvény fenntartása; (legalább 5 évig, 5 éven belül min. 1 letermeléssel, termıképesség megırzése) - kötelezı képzésen történı részvétel Kifizetés: utófinanszírozás, a kifizetési kérelmeket az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt benyújtani máj. 15-ig, a már lejelentett ültetvényekhez augusztusban kapcsolódó kifizetési kérelem nyújtható be

23 Fás szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 3. Az ÚMVP alapján 2013-ig tervezett: 49 ezer ha. Eddig megítélt támogatás (2007. dec., ápr.): 327 millió Ft A támogatás eredményeképpen a évi 300 ha-ról a terület 2700 ha-ra nıhet 2009-ben (9-szeres növekedés!) Várható növekedési ütem 2013-ig (ha)

24 Lágy szárú energiaültetvények telepítésének ÚMVP tám. 71/2007. (VII.27.) FVM rendelet Jogcímen belül támogatható: évelı, min. 5 évig újratelepítés nélkül fenntartható lágy szárú energiaültetvények telepítése, amelyek a mellékletben szerepelnek jelenleg: energiafő, kínai nád (várhatóan kibıvül a Sida Hermphrodita L. Rusby-val amerikai bársonymályvával); Célcsoport: mg. termelık (min. 4 EUME); Jogosult terület: mg. mővelés alatt álló terület (MePAR r. 1. g) pont), min. 1 ha parcellaméret kivéve: védett és Natura 2000 területek, azonos területre igénybevett telepítési támogatás; Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó), mellékletben meghatározott max. Kérelem beadása: október 1 november 2. (több parcellára együttesen adható be); (2009-ben várhatóan hosszabb benyújtási idıszak lesz) Specifikus feltételek, kötelezettségek: - agrár-, vagy kertészmérnök által készített telepítési terv; - értékesítés/felhasználás igazolása; - telepítés megvalósítása 12 hónapon belül; - ültetvény fenntartása; - ellenırzött forrásból származó, jogtiszta szaporítóanyag; - telepítési napló vezetése; - vegetatív terjedés megakadályozása; - (képzés). Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, telepítés elvégzése;

25 Kiskapacitású bio-üzemanyag üzemek ÚMVP tám. Jogcímen belül támogatható: kiskapacitású (max. 10 kt) olajsajtoló, nyersszesz üzem létesítése; Kedvezményezett: mg. termelık (min. 4 EUME), TCs, feldolgozó ügyfelek; Rendelet kihirdetése, jogcím megnyitása: február-március, benyújtás II. félévben; Támogatás mértéke: 40-60% (KAT, fiatal gazdálkodó) vissza nem térítendı (mg ügyfél, TCs) 40% KM Régió, 50% egyéb régió Támogatás összege: mg. ügyfél, TCs 735 ezer, feldolgozó 1 m. Specifikus feltételek: - technológiai terv; - legalább egy gyártási blokkot tartalmazzon; - koherens technológiai összeállítás, tervezés; - engedélyezés megkezdése; - minimum pontszám; - melléktermékek, hulladékok felhasználásának igazolása; Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetési kérelem, sikeres próbaüzem;

26 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 1. 78/2007. (VII.30.) FVM rendelet 23/2007. (IV.26.) FVM rendelet (EMVA Vhr.) évi XVII. tv. (MVH tv.) Támogatható tevékenység: mg. célú energiafelhasználást szolgáló biomassza kazán beszerzése, kapcsolódó szerelvények (kémény, puffer tartály stb.) szekunder oldal, installálási költségek (értésítési célú szárított takarmány más jogcím State aid); Célcsoport: mg. termelık (min. 4 EUME), termelıi csoportok; Támogatás mértéke: VNT, 35%, kérelmenként max. 30 millió Ft (85 m.ft-os fejlesztés); Kifizetés: utófinanszírozás, kifizetett számlák alapján, kifizetési kérelem benyújtásával, beruházás befejezésére vonatkozó gépészmérnök által kiállított igazolással; Jogcím specifikus feltételek: - gépészmérnök által jóváhagyott technológiai terv; - nyilatkozat a felhasználni tervezett biomassza forrásáról, formájáról; - (kötelezı képzés).

27 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 2. (folytatás) Jogcím specifikus kötelezettségek: - fejlesztés megvalósítása, üzemben tartása; - állagmegóvás; - elıállított energia mezıgazdasági célú felhasználása (max. 25% egyéb); - vállalt kötelezettségek (létszám, naturális adat) szinten tartása; - induló vállalkozásnak a 4 EUME elérése; - (képzésen történı részvétel). Pontozás: - fejlesztés szükségessége; - kertészetre, állattenyésztésre gyakorolt hatás (számított); - korszerőség (automatizáltság, szabvány, hatásfok); - foglalkoztatási hatás; - megvalósítás helye (hátrányos helyzető térség); - nık, csökkent munkaképességő foglalkoztatása, roma felzárkóztatás, - költség-haszon elemzés.

28 Biomassza kazánok beszerzésének támogatása 3. (további jogcímek, amelyek alapján támogatás igényelhetı) 35/2007. (III.27.) FVM rendelet Terményszárítókhoz kapcsolt biomassza kazán 25/2007. (III.7.) FVM rendelet Kertészethez kapcsolt biomassza kazán

29 Energetikai növénytermesztés kiegészítı területalapú támogatása Agrárdiplomáciai siker: az Energy Crops Premium közvetlen alkalmazása 2007-tıl! 1782/2003/EK rendelet 88. cikk 1793/2004. EK rendelet közvetlen alkalmazása kiegészítı támogatás nagysága: 45 /ha (2 millió ha) támogatás kedvezményezettje: mezıgazdasági termelı (a támogatott terület a 2006 évi 10 ezer ha-ról, 2007-re 165 ezer ha-ra nıtt!) Kultúra függvényében: Támogatás feltételei: - SAPS, GOFR top-up jogosult + 45 /ha - támogatható terület (SAPS jogosult); - elismert piaci szereplıvel (felvásárlóval, vagy elsıdleges feldolgozóval) kötött szerzıdés; - reprezentatív hozamok elérése; - szállítási, betakarítási bizonylat. (Jogszabály: 63/2008. (V.6.) FVM rendelet a 2009 évi feltételekben nem várható releváns változás)

30 Köszönöm a megtisztelı figyelmet!

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 1 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 1 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 1974/2006/EK

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Dr. Bai Attila 1 - Sipos Géza 2 Debreceni Egyetem, ATC, AVK

Dr. Bai Attila 1 - Sipos Géza 2 Debreceni Egyetem, ATC, AVK A HAGYOMÁNYOS ERDİK ÉS AZ ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK SOKRÉTŐ JELENTİSÉGE Bevezetés Dr. Bai Attila 1 - Sipos Géza 2 Debreceni Egyetem, ATC, AVK Az erdı egy pótolhatatlan nemzeti kincs, anyagi biztonságot,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Jelentés. A megújuló energiaforrások 2009-2010. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22.

Jelentés. A megújuló energiaforrások 2009-2010. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jelentés A megújuló energiaforrások 2009-2010. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. cikke alapján) Budapest

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

ORSZÁGJELENTÉS. a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről. (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról)

ORSZÁGJELENTÉS. a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről. (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról) MAGYAR KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGJELENTÉS a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-előállítás helyzetéről (a 2001/77/EK irányelv megvalósításáról) Budapest, 2006.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft.

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok,

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben