Mezőgazdasági tesztüzem i információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági tesztüzem i információk"

Átírás

1 XIII. évfolyam 1. szám május Mezőgazdasági tesztüzem i információk - Tesztüzemi partnereink bemutatása - EU-információk. - Arinformaciok - A ktuál is gazdasági Információk * *

2 Tisztelt Tesztüzemi Partnerünk! TISZ ELT Z Ó GAZDASÁGI TESZTÜZEMI PAR NEREINK! A támogatásokkal, adózással kapcsolatos Egységes kérelem beadása témában az ujdonsa gokro hetente Össze foglalót készítünk, amit Április 10-től lehet a legtöbb gazdálkodót érintő, egysé ben küldün meg. ges területalapú támogatás, valamint további 25 jogcímen Amennyiben a heti hírlevelünk érdekes elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes lehet az Ön Számára, kérelmet benyújtani. adja meg címét szaktanácsadójának, vagy küldje meg Elektronikus úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési a vida trendcoop.hu Hivatal (MVH) honlapján lévő e-egységes kérelem cimre. menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után Trendcoop x~ lehet kitölteni és beadni. A benyújtás határideje május 15. Május 15-e után munkanaponként egy szá zalékkal csökken az elfogadott támogatási összeg. A jogszabály szerint június 9. - mivel ez idén munkaszüneti napra esik, így ez a dátum június után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A kérelmeken módosítást szankciómentesen a jogszabály szerint május 31-ig - idén június 2-ig - lehet végezni, ezután -június 10-ig - viszont már a támogatási összeg csök kentésével jár a módosítás. Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek a 66/2013 (IV. 10.) számú MVH Közleményben olvashatók. Forrás: wivw.mvh.gov. hu Ányajuhtartási támogatás igénylése Április 11 -től május 2 7-ig lehet anyajuhtartásra támogatási kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A termeléshez kötött, állatlétszám alapú anyajuhtartás támogatása egyike az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatásoknak. A kérelmező köteles ajuhokat száz egymást követő napon át (május 28-tól) birtokán tarta ni. A támogatható minimális állatszám tíz egyed. Az igénybevétel további feltétele, hogy a gazdálkodó gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat hasz

3 nálatról, valamint a tenyészetében tartott állatállománynak a juh-és kecskefélék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009 (XII.30.) FVM rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről. A támogatási kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani. A formanyomtatványt és a kapcsolódó gazdatájékoztatót a 67/2013 (IV.10.) MVH Közlemény tartalmazza. Tejtámogatás igényelhetó május 15-ig Az alapja a 2012/2013. kvótaévben értékesített tejmennyiség. Azok a tejtermelők kaphatják, akiknek szarvasmarha állatállománya szerepel az ENAR nyilvántartásban, gazdaságuk gazdasági szempont ból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzé keny helyen fekszik, és rendelkeznek minimum 1 hektár területalapú támogatásra jogosult területtel. A kérelmeket május 15-ig postai úton kell benyújtani a területileg illetékes MVH megyei kiren deltségre. További részleteket a Hivatal honlapján (www.mvh. gov.hu) olvasható 65/2013 (IV. 5.) számú MVH közlemény tartalmazza. Forrás: www. mvh.gov. hu Szó lőültetvények szerkezetátalakításához benyújtható (április 1-tőljúlius 16-ig) támogatás A támogatás feltétele a borvidéki terv alapján elkészített, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által jóváhagyott egyéni terv. A kérelmeket postai úton kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához. Akkor fizethető ki, ha az MVH helyszíni ellenőrzése megállapítja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben, szakszerűen elvégezték. A kifizetések határideje a támogatási kérelem benyújtása szermti pénzügyi év október 15-e.

4 Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga euró - azaz mintegy 3,7 millió forint - legyen hektáronként, ezt az összeget ne haladja meg - tartalmazza a közlemény. A szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzáció összege a támogatható területnagysággal arányos, mértéke hektáronként 1800 euró, azaz mintegy félmillió forint. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara táj ékoz tatott, hogy a támogatási kérelmek benyújtá sa folyamatos. A támogatási keret túligény lése esetén a keretkimerülés napján beér kezett támogatási kérelmeket rangsorolják a bennük szereplő terület nagysága alapján növekvő sorrendben, és a keret erejéig elé gítik ki. Forrás. www. agroinform. hu, hu Kertészeti ge ptámogatás várható Á tervek szerint 8 milliárdos keretbó l indít kertészeti géptámogatási programot a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az idén nyártól -jelentette be a tárca vezetóje pénte ken Kisújszálláson. Fazekas Sándor hangsúlyozta: a kormány és a vidékfejlesztési tárca is elkötelezett a csa ládi, valamint a kis- és közepes gazdaságok támogatása mellett, ennek jegyében készítik elő az új pályázati lehetőséget is. Kiemelt cél az ország keleti mezőgazdasági és élelmi szeripari exportpiacainak visszaszerzése. Ehhez a minőségi és minél nagyobb mértékben feldolgozott termékek előállításán keresztül vezet az út. Forrás. wwwemva.hu Földet a gazdáknak! program Döntöttek, hogy a Földet a gazdáknak! program keretében 200 ezer hektár állami talaj donú föld kerülhet a gazdálkodókhoz haszonbérbe. A pályázat célja a családi gazdasá gok, a kis- és közepes méretű birtokok megerősítése. Meg kívánják változtatni a kis- és nagybirtok jelenlegi 50-50%-os arányát, a nagybirtokok arányát 20%-ra mérsékelik, míg a kis- és közepes gazdaságok arányát 80%-ra növelik. A haszonbérleti szerződéseket még

5 az év első felében meghirdetik, közölte a miniszter, hogy a pályázatokat az év végéig el is fogják bírálni. A pályázati feltételek nem változnak, továbbra is a helyben lakó termelők, fiatal gazdák pályázatait részesítik majd előnyben, az állattartás vállalása azonban elengedhetetlen feltétel lesz. A korábbi szerződések felülvizsgálata folyamatos, a jogsértő szerződéseket felbontották, illetve felbontják. Forrás: www. emva. hu Sertéshús ára 2013 első három hónapjában Az AKI vágási statisztikája szerint januárban 8,5 százalékkal csökkent a sertések vágása az előző év azonos időszakához viszonyítva. A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivitele 126 százalékkal haladta meg 2013 januárjában az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséget. Legfőbb part nereink Románia és Szlovákia voltak. A Romániába szállított mennyiség meghárom szorozódott, míg északi szomszédunk megduplázta a hazánkban felvásárolt élősertések számát. Az élősertés-behozatal az előző évi mennyiségtől 12 százalékkal maradt el. A nemzet közi piacon 13 százalékkal több sertéshúst értékesítettünk, és az export értéke csaknem 6 százalékkal nőtt. A sertéshúsimport mennyisége 47 százalékkal, értéke 64 száza lékkal emelkedett. Magyarország élő sertésből nettó exportőr, míg sertéshúsból nettó importőr volt a vizsgált időszakban. A vágósertés termelői ára 488 forintlkg hasított súly volt 2013 harmadik hónapjában, 8,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A termékpálya további fázisaiban is növekedtek az árak. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 3 százalékkal volt magasabb 2013 márciusában, mint egy évvel koráb ban. A KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói ára 5,2 százalékkal, a sertéscom bé8,8 százalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban.

6 2. ábra: Az Európai Unió sertéshüspiacának rövid távú kilátásal C C Fo~r~s Eur6p~ Bizottság D Tem~lás (bal tengely) D Fogyasztás (bal tengely) E ~ort (jobb tengely 0.0 Forrás: AKJ Szalmafélék szerepe a takarmányozásban A szalmafélék közös jellemzője a nagy nyersrosttartalom, a kicsi fehérje, zsír- és vita mintartalom. A kálium és a pillangós szalmák esetében a kalcium kivételével kicsi a szalmák ásványielem-tartalma is. A szalmaféléket elsősorban kérődzőkkel etetik. Nagy balaszttartalmukkal elősegítik a jó bendőműködést. Kicsi az energiakoncentrációjuk, ezért a szénát nem helyettesíthetik, ezért csak kisebb adagban etethetők eredményesen (szarvasmarha 3-4 kg, ló 2-3 kg, juhok 0,5-1,5 kg). Fűfélék szalmái: Legfontosabb képviselőik a gabonaszalmák. A tavaszi árpaszalma a leggyakrabban etetett takarmány, mert nyersrosttartalmának, valamint N-mentes kivonható anyagainak többi gabonaszalmánál kedvezőbb az emészt hetősége, illetve mindezek révén nagyobb a nettóenergia-tartalma. Őszi árpaszalma: rosttartalma nagyobb, emészthetősége kisebb. Szúrós toklásza sérti a kérődzők száj nyál kahártyáját. Tavaszi és őszi búzaszalma: rosszabb emészthetőség, lovakkal és kérődzőkkel etethető. Zabszalma, kölesszalma: puha szárú, dús levélzetű, finom rostú, a legszívesebben fogyasztott tavaszi szalmaféleség. Kérődzőkkel és lovakkal etetik mindkettőt. Rozsszalmát csak ritkán etetik. Muharszalma kemény szárú, a lovak szívesen ropogtat ják. Fűszalma táplálóértékét a fő faja határozza meg. Táplálóértékük általában jobb, mint a gabonaszalmáké. A cirokfélék szalmái között a szudáni fű szalmája a legértékesebb.

7 Kukoricaszár: A szemterméssel egy időben Tesztüzemi betakarított szár értékesebb, mint amikor a szár csak néhány héttel a szem után kerül betakarítás- ra. A jó minőségű kukoricaszár takarmányértéke nagyobb a gabonaszalmákénál. A kukoricaszár legegyszerűbb hasznosítási módja a legeltetés. A kukoncaszar cukorgyan repaszelettel vagy leve les cukorrépafejjel együtt silózvajól tartósítható. Huvelyesek szalmai: Ertekesebbek a gabona partnereink keresik kínálják: Vetőmag, növényvédőszer vásárolható Ujlengyelben! Termenyfelvas as az év minden időszakában! Érd.: Váradi János Tel.: 30/ szalmáknál, mert fehérjetartalmuk nagyobb és. táplálóanyagaik emészthetősége is jobb. Száruk puhább, de vastag, így nehezen szárad, könnyen penészedik. Termelői tuja vásár smaragd, gömb és kúszó változatok termelői áron Borsoszalma: a legertekesebb kepviselojuk. Viszonylag nagy feherjetartalmu. Elsosorban kapható. Nyáregyháza, Egerszegi Kertesze marhákkal és juhokkal etethető Szójaszalma: akkor értékes, ha a levéllel együtt a szár is jól megszáradt. Kérődzőknek jó takarmány. Lencse szalmája magas fehérjetartalmú l0-l3 ~ is lehet. Fiatal borjak és bárányok is szívesen eszik. A bükköny-, csillagfürt- és a lóbab szalmája sok rostot tartalmaz, gyenge minőségűek. Forrás: Állattenyésztés I. szerk. Horn Péter Bioszahna eladó, valamint tej elő Lacaune (francia) juh törzstenyé szetből növendék jerkék és kosok eladók. Erd.: 06/ Bévárdi Pál, Golf-Szelíd Bt. S Farm napló Mezogazdasag, tnfo maci ~ Egész évben nemes borok gazdag választé kával, finom ételekkel és színes.programokka1 várjuk az érdeklődőket Európa legnagyobb pincefalujába: KOVÁCS BORHÁZ családi Szeretnénk felhívni figyelmüket mezőgazdasági információkat tartalmazó honla- pincegazdaság, Hajós Pincefalu, 54.sz. ut mel punkra. lett, tel.: 06-78/ hu Novor permetező eladó Oldalunk kifejezetten regisztrációhoz kötött tartalmakkal frissült, melyek csak teszt- TeL:30, üzemi partnereink számára érhetők el. Regisztráció után töltheti le Új~ tesztüzemi part nereink számára ingyenes, táblatörzs-könyv szoftverünket. S

8 n A szoftverben a parcellánkénti adatokat tudja feljegyezni, melyekből a költség adatok is kiemelhetők. A belépéshez szükséges regisztrációs adatokat a naplo.hu címen igényelheti. Regisztrációt csak tesztüzemi partnereink kaphatnak! I. ~Ő. r..: őrin i ihály tel.: 0/ Csanád kukorica hibrid- korai kétvonalas hibrid (Fao 380) lőn velt tojótyúkok kaphatók ilisjászfalun a Gallus Tojástermelő Kf~-né1 akár 2 db-tól. Érd: 26/ Díszfa, gyümölcs és erdészeti fafajok telepí téséhez szaporítóanyag vásárolható kis és nagy tételben közvetlenül a termelőtől! Érd.: Jaksics György tel.: 53/ , 30/ Jellemzése: ~ Kimagasló termőképessége jó kezdeti fejlődéssel párosul. ~ Szára erős, tetszetős megjelenésű ) Széles, felálló levélzete nagy asszimilációs felületet biztosít, melynek köszönhetően intenzív szárazanyag-beépülés jellemzi. ~ Szárazságtűrése jó, szemtermése egészséges. ~ Csövei szemsorosak. Termesztése: ~ Átlagos és kedvező adottságú termőhelyek hibridje. ~ Korai vetés esetén is kimagasló termés érhető el, alacsony szemnedvességgel. ) Intenzív technológia melletti termesztését ajánlják, tápanyag reakciója kiváló. ) Kísérletekben a talaj természetes tápanyagkészletét jól hasznosította, a magasabb N-dózisok alkalmazása esetén is az átlagosnál magasabb termést adott. ~ Javasolt növényszám ezer növény/ha. Szegedi SC 352- korai kétvonalas hibrid (Fao 340) Jellemzés: ) Rendkívül gyors a kezdeti fejlődése, maximálisan hasznosítani tudja a talaj vízkészletét, ami gyors szárazanyag beépüléssel párosul. ~ Veszteségmentes betakarítás jellemzi, ezt kiváló szárszilárdsága teszti lehetővé. Termesztése: ~ Jó tápanyag- és vízellátottságú talajt igényel. N-reakciója kiváló. )~ Javasolt növényszám növény/ha. Forrás: hu HITELESÍTŐ Kit Szolnok, Damjanich u Tel. fax: , , szo1nok(~ihitelesitotanacsado.axelero.net TRENDCOOP Kft Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u Tel.: 29/ Fax: 29/ trendcoop~itrendcoop.hu 1094 Budapest, Viola u I. em Tel./Fax:+36/1/ Honlap:

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

agrárium Állattenyésztési melléklet

agrárium Állattenyésztési melléklet Állattenyésztési melléklet 22 Állattenyésztés Fôszerepben az állattenyésztés Átfogó állattenyésztés-fejlesztési programot jelentett be az idei év elején a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor úgy

Részletesebben

KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! 2012. október XVIII. évfolyam 10. szám KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

UBORKATERMELŐK FIGYELEM!

UBORKATERMELŐK FIGYELEM! II. évfolyam 2. szám 2015. március Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap UBORKATERMELŐK FIGYELEM! A Csenger Food Kft. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő konzervuborka termeltetője tovább

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

agrárium Állattenyésztési melléklet

agrárium Állattenyésztési melléklet Állattenyésztési melléklet Állattenyésztés 3 Állattenyésztési támogatások és hitellehetôségek 2013-ban Az állattenyésztés 2013-ra meghirdetett, illetve tervezett támogatásairól kértünk és kaptunk tájékoztatást

Részletesebben

XIII. évfolyam, 1. szám 2013. tavasz. A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének információs lapja. Címlapfotó: Kovács-Mesterházy Zoltán

XIII. évfolyam, 1. szám 2013. tavasz. A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének információs lapja. Címlapfotó: Kovács-Mesterházy Zoltán XIII. évfolyam, 1. szám 2013. tavasz A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének információs lapja Címlapfotó: Kovács-Mesterházy Zoltán Regionális közgyűlések 2013. február 26 - március 8. Fotó: Mezősi Attila,

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap

Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap II. évfolyam 3. szám 2015. április Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap Az újra felfedezett csicsóka 2015 - A talajok nemzetközi éve Gabonapiaci helyzetkép Mennyi nitrogént igényel a búza tavasszal?

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA

A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA 2014. III. negyedév A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA Ahogy azt a legutóbbi kiadványunk 2014 nyarán bemutatta, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Szűkülő hitelpiacon kétharmaddal növekvő kezességgel biztosított hitelállomány

Szűkülő hitelpiacon kétharmaddal növekvő kezességgel biztosított hitelállomány IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. július GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Szűkülő hitelpiacon kétharmaddal növekvő kezességgel

Részletesebben

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő 2014. II. negyedév TISZTÚJÍTÁS Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő választás 2014 tavaszán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak Tejipari_aprilis_01 3/24/12 16:41 Page 1 XXXIX ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Innováció a Hajdúböszörményi Sajtüzemben Két éve tartó fejlesztô munka eredményeként

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS

EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS Szerző: POPP JÓZSEF Lektor: LUKÁCS LÁSZLÓ Szerkesztő: MARKÓ IVETT Tartalomjegyzék

Részletesebben

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre 23. évf. 2013/5. május Ára: 499 Ft NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre Deszikkálási

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben