a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról"

Átírás

1 m Hajdú - Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság 4. Körzetközpont 4150 Püspökladány Bajcsy Zs. u. 2. Tel. fax.: 54/ TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatómban első negyedéve óta eltelt időszak lényegesebb feladatait, valamint jelentősebb támogatási lehetőségeit kívánom bemutatni, illetve az előző évekhez hasonlóan városunk mezőgazdaságáról áttekintést adni. A 2010-es választásokat követően Vidékfejlesztési Minisztérium néven egyesült a Környezetvédelmi és Vízügyi, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Az agrár-szakigazgatást megyei szinten továbbra is a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal látja el, melyen belül a falugazdász hálózat továbbra is a Földművelésügyi Igazgatóság, Termelési és Ügyfélszolgálati Osztályához tartozik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, és az MgSZH közötti együttműködés alapján a hálózat, melyre egyre több feladat hárul az adatgyűjtésben és feldolgozásban, a kérelmek elektronikus úton történő kitöltésében, illetve annak benyújtásában, a papír alapú kérelmek befogadás előtti adminisztratív ellenőrzésében, valamint a terület és az állatlétszám alapú támogatások helyszíni ellenőrzésében működik közre év Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt év első negyedévében is munkánk jelentős részét a gázolaj támogatások ügyintézése és az őstermelői igazolványok érvényesítése tette ki. A vonatkozó uniós jogszabályok értelmében a szakmakódok (TEÁOR) január elsejével történt változásával a 1

2 mezőgazdasági tevékenységeket is a hatályban lévő kódokra kellet átmódosítani az őstermelők esetében is, melyet még az év első negyedévében is folytattunk. Március hónaptól az EMVA támogatásban részesült termelők monitoring adatszolgáltatásához nyújtottunk segítséget, amely 40 termelőt érintett. Az egységes gazdaságtámogatási rendszer (SPS) az elmúlt évtől nem került bevezetésre. A kölcsönös megfeleltetés, viszont mint feltételrendszer, bevezetésre került. Az új rendszerben a támogatások egyik fő feltételeként a gazdálkodási alapkövetelmények betartását tekintik vizsgálati alapnak. E feltételrendszer 19 jogszabály alapján, a természetvédelem (madárvédelem, élőhely védelem) a környezetvédelem (felszínalatti vizek védelme, szennyvíziszap felhasználás, nitrát szennyezés elleni védelem) állatjelölés, valamint a növény és állategészségügy területeit foglalja magába. A területalapú támogatást kizárólag elektronikus úton lehetett benyújtani, melyhez a megszemélyesített leveleket április 6-ig vehették át az igénylők a falugazdász irodában. A kérelmet szankciómentesen az előző évekhez hasonlóan május 15-ig lehetett benyújtani, melyet 530 termelő igényelt. Május hónapban jelent meg az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról szóló 61/2009 (V.14) FVM rendelet, amely kiegészítő támogatást nyújtott a feltételeket teljesítő gazdálkodók számára. A támogatási kérelmeket június 1. és július 25. között lehetett benyújtani, melyet településünkön 26 termelő nyert el. Június első felében jelent meg az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásokról szóló 68/2009 FVM rendelet, amely % közötti támogatást nyújtott gépbeszerzés esetében. A támogatási kérelmet június 15 és július 15 között lehetett benyújtani. Augusztus végén jelent meg a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatásról szóló 113/2009 FVM rendelet. A támogatás feltételei az előző évhez képest lényegesen nem változtak, az igénybe vehető támogatás mértéke ezer euró között volt. Kérelmet településünkről 6 gazdálkodó nyújtott be. Szeptember végétől a túligényléssel érintett blokkok adategyeztetésében működtünk közre, amely 80 termelőt érintett. Október hónapban került kihirdetésre az egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi támogatási összegeit tartalmazó rendelet. A rendelet értelmében egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb Ft, a hízottbika támogatása esetében történelmi bázis jogosultságonként Ft, anyatehén támogatás esetén termeléshez kötötten Ft, termeléstől elválasztva szintén történelmi bázis jogosultságonként Ft támogatást lehetett igénybe venni. A tejtermelők történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 8,30 Ft-ot, a juhtartók anyánként 1700 Ft támogatást vehettek igénybe. 2

3 A diverzifikációs program keretén belül novemberben jelent meg a 147/2009 (XI.9) FVM rendelet, amely 40 %-os támogatást nyújtott gépek, berendezések beszerzéshez, növény és állattenyésztési építési beruházásokhoz, valamint korszerűsítéshez. A 2009.évi uniós területalapú támogatás (SAPS) összegének mintegy 70 %-át Ft-ot október végétől kezdte el folyósítani az MVH, a fennmaradó 30 %- ot, azaz Ft, június 30-ig került kifizetésre. A történelmi bázis alapján megállapított területalapú kiegészítő nemzeti támogatás (TOP-UP) nem került kifizetésre év Az év első negyedévében munkánk jelentős részét szintén a gázolaj támogatások ügyintézése és az őstermelői igazolványok érvényesítése tette ki, melyet március 20- ig 500 termelő érvényesített meg. Február és március hónapban az elmúlt évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatásra kötelezett termelőknek nyújtottunk segítséget, kötelezettségeik teljesítéséhez, melyet szintén elektronikus formában kellett benyújtani. A évi területalapú támogatás feltétele az előző évekhez képest nem változott, már harmadik éve elektronikus formában kell benyújtani, melyet 524 termelő igényelt. KAT támogatást 43, Natura-2000 támogatást, pedig 46 termelő igényelt. A benyújtással kapcsolatos tájékoztató leveleket a termelők a falugazdásztól, illetve postai úton vehették át. A kérelem szankciómentes benyújtásának határideje változatlanul május 15. volt, melyet a kérelmezők 80 %-a az előző évekhez hasonlóan a falugazdászon keresztül nyújtott be. Az elmúlt évben meghirdetett agrár-környezetgazdálkodási támogatások nyerteseit január hónapban értesítették ki, melyet településünkön 26 termelő nyert el. Az 5 éves programba bevitt területek EOV koordinátáit elektronikusan kellet rögzíteni, melyben szintén segítséget nyújtottunk. Az anyajuhtartás feltétele az előző évhez képest nem változott a kérelmet március 20 és május 3 között lehetett benyújtani, melyet 34 termelő igényelt, a támogatott egyedszám 3572 db, KAT juh kiegészítő támogatásban 11 fő részesül. Az anyatehén támogatás, termeléshez kötött feltétele is változatlan maradt, melyet 28 fő nyújtott be 556 egyedre, míg bázis alapján 28 fő 339 db-ra. Extenzifikációs szarvasmarha tartási támogatásban 9 fő jogosult. A hízottbika tartási támogatásban 38 termelő részesül 553 egyeddel, tejkvóta támogatásra 55 fő jogosult, összesen kg mennyiségre. A területalapú támogatás elektronikus benyújtására mindössze egy hónap állt rendelkezésre, amely jelentős leterhelést jelentett. A beadási határidőig 413 termelő nyújtotta be kérelmét hivatalunkon keresztül. Az elmúlt évben 3

4 meghirdetett AKG támogatás nyerteseinek szintén elektronikus úton kellett benyújtani, kérelmeiket, melyet 26 termelő igényelt. A májustól bekövetkezett rendkívüli csapadékos időszak következtében az elemi kárt szenvedett termelők folyamatosan nyújtották be vis maior kérelmüket, melyet elektronikusan is rögzíteni kellett. Jelenleg 234 termelő élt vis maiorral a belvíz miatt. Az agrár-kárenyhítési rendszerbe hektáronként 800 Ft befizetése mellett lehetett belépni. A bekövetkezett elemi kárt 15 napon belül kellett, a végleges kárigényt pedig október 20-ig kell bejelenteni az MgSZH-hoz. A kárenyhítési alapba történő befizetés határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosították. Elkülönített cukortámogatásban településünkön 15 fő részesül. Fiatal gazda induló támogatást 1 fő nyert el ebben az évben. A nyár elején a szaktárca kezdeményezte az illetéktörvény módosítását, melynek értelmében mentes a vagyonátruházási illeték alól a termőföld, a tanya, a mezőgazdasági építmény, ingó ide értve a gépjárművet tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése közeli hozzátartozóknál. Az új jogszabály segíti a családon belüli gazdálkodás folytonosságát, stabilitását. Az Alkotmánybíróság júliusi döntése alapján az SPS-ben foglalt történelmi bázisként megállapított időpont alkotmányellenesnek bizonyult. Szeptembertől várhatóan kedvezően változik a gazdahitel-gazdakártya kondíciói: maximális futamideje a jelenlegi 2 évről 3-ra hosszabbodik, és ingatlanfedezet mellé nem lesz szükség harmadik személy készfizető kezességére sem. A rendkívüli csapadékos, már-már katasztrófális időjárásra való tekintettel a szaktárca kezdeményezte az uniónál a területalapú támogatás kifizetésének előrehozását. Ennek értelmében a gazdálkodók december helyett már október hónapban hozzájuthatnak a területalapú támogatás 80 % -hoz, amely nagy segítséget jelent, mivel sok termelőnek szinte 100 %-ban kipusztult az őszi, illetve a tavaszi kultúrája, ezáltal a támogatás az egyetlen bevétele. A helyzetet súlyosbítja, hogy a felvásárlók a vis maiort nem veszik figyelembe és kötbért akarnak felszámítani. Ennek érdekében a szaktárca a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult, hogy a terményfelvásárlók ne éljenek vissza gazdasági erőfölényükkel a beszállítói szerződéseket vis maior miatt nem teljesítő gazdákkal szemben. Jelenleg a kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerének nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásainak betartását, valamint a hígtrágya, és a szennyvíziszap felhasználásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését végezzük. 4

5 Városunk mezőgazdaságáról: Az MVH városunkban jelenleg 844 regisztrált termelőt tart nyilván. Nyilvántartásunk szerint, jelenleg 2 Szövetkezet, 17 Kft 3 Bt, 12 egyéni vállalkozó folytat mezőgazdasági tevékenységet, valamint 3001 fő rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, melyből eddig 626 fő érvényesítette meg az igazolványát. A vetésszerkezet az előző évekhez képest lényegesen nem változott továbbra is gabonanövények részaránya, ezen belül a búza és a kukorica a meghatározó. A hektár szántóterület kétharmadán továbbra is gabonanövények termesztése folyik. Az őszi búza vetésterülete az előző évhez képest kissé csökkent az őszi káposztarepcéé, viszont emelkedett. A tavaszi vetésű növények közül a kukorica és a napraforgó a meghatározó növény, de az elmúlt évben minimális területen megjelent már a zöldborsó is, cukorrépa az idén nem került elvetésre. Az elmúlt ősz száraz volt, amely kedvezett a kukorica és a napraforgó betakarításának, a száraz magágy miatt viszont az őszi kalászosok és a repce csak vontatottan és hiányosan kelt, ezáltal nem ért el megfelelő fejlettséget a tél beálltáig. A év hidrológiai szempontból rendkívülinek mondható, mivel a TIVIZIG mérése alapján eddig 746 mm csapadék hullott, amely már több mint 170 mmrel haladta meg az éves átlagot. Az eloszlása és az intenzitása rendkívül szélsőségesen alakult, májusban és augusztusban több mint 150 mm hullott. A haváriaszerű csapadékos időjárásnak következtében a tavaszi munkálatok csak késve indultak és elhúzódtak, több táblát az ősz óta meg sem lehet közelíteni. A be nem vetett terület nagysága több ezer hektár felett van, azokat pedig, melyeket sikerült elvetni a belvíz %- os mértékben károsított. Az aratás a rendkívüli esőzések következtében elhúzódott és csak jelentős veszteséggel tudták betakarítani terményeiket a gazdák, több táblát le sem lehetett aratni a belvíz, valamint felázott talaj miatt. A kalászosok termésátlaga hektáronként 2,5-4,5 tonna között alakult, minősége viszont az aratáskori esőzések miatt elmaradt az előző évitől a fuzárium, fertőzöttség pedig az átvételnél okozott problémát. Az aratáskori felvásárlási ár minőségtől függően tonnánként ezer Ft között alakult, amely jelenleg ezer Ft közötti. A napraforgó vetésterülete az őszi kalászosok kipusztulása miatt nőtt az előző évhez képest. Termésátlaga viszont szélsőségesen fog alakulni a belvíz a jégkár, valamint a gombabetegségek következtében. A felvásárlási ár jelenleg ezer Ft közötti tonnánként. A kukorica terület csökkent a belvíz miatti kipusztulás következtében a termésátlaga szintén szélsőségesen fog alakulni. A felvásárlási ár jelenleg

6 ezer Ft tonnánként, amely közel duplája az elmúlt évinek. Az árkonkurenciát jelentő bioetanol üzem továbbra sem épült fel. Az elmúlt évben nyertes EMVA pályázatok építési beruházásai folyamatosan haladnak, illetve befejeződtek. A parlagon lévő szántóterület nagysága a rendkívüli csapadékos időjárás következtében nőtt az előző évhez képest. Az önkormányzati mezőőri szolgálat fenntartási költségeihez a 39/2006 (V.19.) FVM-PM együttes rendelet alapján ez évben is 50%-os támogatás igényelhető. Településünkön a HSVT ez évben az Álomzugi csatornán végez gaz, valamint iszaptalanítási munkálatot. A volt üzemi csatornák, valamint a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak állapota továbbra is rendkívül elhanyagolt, ezek esetében vízkormányzásról nem beszélhetünk. A legnagyobb kiterjedésű belvíz elöntések az Alsó-Futaki csatorna által érintett határrészeken találhatók évek óta és jelenleg is, mivel ezt a csatornát a TIVIZIG már több éve nem gaz, illetve iszaptalanította, emiatt több helyen kiöntött, valamint visszaduzzasztotta a beletorkolló csatornákat, melyek szintén elöntéseket okoztak. További probléma, hogy az itt található szivattyútelep a kritikus időszakban nem üzemelt folyamatosan. Sajnálatos, hogy e csatorna rekonstrukciójára a mai napig sem került sor. Amennyiben tovább folytatódik a csapadékos időjárás a Hortobágy melléki területeken kérdéses az ősziek vetése. Az állattenyésztés vonatkozásában elmondható, hogy az állattartási kedv már évek óta mélyponton van. A háztáji sertés állomány az előző évhez képest is csökkent, melynek nagysága db-ra tehető, a hízóalapanyag iránti kereslet stagnál. A felvásárlási ár jelenleg Ft/kg közötti a túlsúlyosért 260 Ft/kg-ot kínálnak. A belföldi értékesítésű hízó marha ára az előző évhez képest stagnál, jelenleg Ft-ot kínálnak érte, az export ennél 20-%-al magasabb. Az állatorvosok nyilvántartása szerint jelenleg 1100 db szarvasmarha található településünkön, melyből 450 db a tehén. A juhállomány nagysága 4000 db-ra tehető. A városunkban működő tejfelvásárló, jelenleg 27 csarnokba járó termelőt tart nyilván. A napi tejmennyiség liter közötti, a minőség az elmúlt időszakban folyamatosan javult. A felvásárlási ár jelenleg literenként 54 Ft, amely kissé emelkedett az elmúlt évhez képest, a minősége extra. Településünk állategészségügyi szempontból problémamentesnek mondható, mivel városunk ez év január óta a kéknyelv betegség miatti védőzónából kikerült. Környezetvédelmi szempontból továbbra is aggasztó a 4. számú főút mentén található sertéstelep, mivel a nagymennyiségben keletkező hígtrágya biztonságos és szakszerű elhelyezése továbbra sem megfelelő. A hígtrágya szivárgása következtében az 5. dűlő trágyatavakkal szomszédos, több száz méteres szakasza már évek óta járhatatlan. 6

7 A jövőben megoldásra váró feladatok közül a legsürgetőbb továbbra is a jelentősebb forgalmú (Mérges, Középhát) dűlőutak, és a belvízvédelem szempontjából kiemelt fontosságú volt üzemi, jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő csatornák karbantartása illetve felújítása, valamint a mezőgazdasági külterületi utak, valamint az ehhez kapcsolódó árkok, átereszek korszerűsítése illetve felújítása, melyhez igényelhető támogatás meghirdetése a közel jövőben várható. A püspökladányi iroda továbbra is körzetközpontként működik, 3 körzet ezen belül 6 település, Báránd, Biharnagybajom, Kaba, Sárrétudvari, Szerep, és Tetétlen, tartozik hozzá. A körzetközpontban történik továbbra is a fenti települések őstermelői igazolványainak adatfeldolgozása, valamint a körzeti falugazdászok statisztikai jelentéseinek összesítése és továbbítása a Földművelésügyi Igazgatósághoz. Végezetül a Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának nevében is szeretném megköszönni a rendszeres évenkénti tájékoztatási lehetőséget, valamint szakbizottság munkájában való részvételt. Püspökladány, Matkó József Zoltán Falugazdász 7

8 MELLÉKLET - Területalapú támogatás: Támogatott kérelmezők: 524 fő Ft - KAT: Támogatott kérelmezők: 43 fő - AKG : Ft Támogatott kérelmezők: 26 fő Ft - Natura-2000 : Támogatott kérelmezők: 46 fő Ft - Anyajuh: Támogatott kérelmezők: 34 fő Támogatott darabszám: 3572 db Ft 8

9 - Anyatehén termeléshez kötötten: Támogatott kérelmezők: 28 fő Támogatott darabszám: 556 db Ft - Anyatehén bázis alapján: Támogatott kérelmezők: 28 fő Jogosultság szám: 339 db Ft - Hízott bika bázis alapján: Támogatott kérelmezők: 38 fő Jogosultság szám: 553 egyed Ft - Extenzifikációs szarvasmarha támogatás bázis alapján: Támogatott kérelmezők: Jogosultság szám: 9 fő 302 egyed Ft - KAT juh: Támogatott kérelmezők: 11 fő Jogosultság szám: 1135 db Ft 9

10 - Tejkvóta: Támogatott kérelmezők: Támogatott bázisszám: 55 fő kg Ft - Elkülönített cukortámogatás: Támogatott kérelmezők: 15 fő - Fiatal gazda induló támogatás: Támogatott kérelmezők: 1 fő Ft Püspökladány,

a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Falugazdász Körzetközpont 4150 Püspökladány Bajcsy Zs. u. 2. : 54/450-436 e-mail:puspokladanyfg@mgszh.gov.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ. Falugazdász tájékoztató Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző Hivatal. TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK GYAKORLATIASAN, A GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE! Bozsér Levente Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Vizi Veronika Mezőgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

K É R E L E M. Illetékmentes!

K É R E L E M. Illetékmentes! Iktatószám Hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló (A Hivatal tölti ki!) K É R E L E M a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban Németh Csaba állattenyésztési igazgató Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból lehet választani: WebENAR

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály Bejelentés a hazai feltételekről

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

23/2013. (IV. 9.) VM rendelet

23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 1. oldal 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése

Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése )$(* +,#-&-%.#/#-0100!"#$%&'%(!0 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408 Ügyiratszám: 33 386/45/2008. KPSZO- /2008. Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése z őszi

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN SZABÓ LEVENTE TÉRINFORMATIKAI VEZETŐ MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL, NÖVÉNY- TALAJ- ÉS AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (MGSZH NTAI)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben

Pályázati lehetõségek a közeljövõben Agrartukor_augusztus.qxd 2008.08.29. 9:16 Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Az idei évben is nagy sikerrel zajlott a Gazdanapok rendezvénysorozat Szentlõrincen. A színvonalas kiállítás mellett ahol

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0123)

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0123) Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0123) 2012. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A vis maior bejelentéshez szükséges mezők.... 5 2.1. Vis maiorhoz kapcsolódó

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye mezőgazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye mezőgazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 49-6/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet

29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása

Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása Az elemi károk kárnemenkénti megoszlása fagykár 16% egyéb elemi kár 3% vízkár 18% aszálykár 42% jégkár 21% Növénybiztosítások kárhányadainak évenkénti alakulása a kárnemek szerint 2004-2008. időszakában

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben