a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról"

Átírás

1 m Hajdú - Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság 4. Körzetközpont 4150 Püspökladány Bajcsy Zs. u. 2. Tel. fax.: 54/ TÁJÉKOZTATÓ a falugazdász tevékenységéről és a város mezőgazdaságáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatómban első negyedéve óta eltelt időszak lényegesebb feladatait, valamint jelentősebb támogatási lehetőségeit kívánom bemutatni, illetve az előző évekhez hasonlóan városunk mezőgazdaságáról áttekintést adni. A 2010-es választásokat követően Vidékfejlesztési Minisztérium néven egyesült a Környezetvédelmi és Vízügyi, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Az agrár-szakigazgatást megyei szinten továbbra is a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal látja el, melyen belül a falugazdász hálózat továbbra is a Földművelésügyi Igazgatóság, Termelési és Ügyfélszolgálati Osztályához tartozik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, és az MgSZH közötti együttműködés alapján a hálózat, melyre egyre több feladat hárul az adatgyűjtésben és feldolgozásban, a kérelmek elektronikus úton történő kitöltésében, illetve annak benyújtásában, a papír alapú kérelmek befogadás előtti adminisztratív ellenőrzésében, valamint a terület és az állatlétszám alapú támogatások helyszíni ellenőrzésében működik közre év Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt év első negyedévében is munkánk jelentős részét a gázolaj támogatások ügyintézése és az őstermelői igazolványok érvényesítése tette ki. A vonatkozó uniós jogszabályok értelmében a szakmakódok (TEÁOR) január elsejével történt változásával a 1

2 mezőgazdasági tevékenységeket is a hatályban lévő kódokra kellet átmódosítani az őstermelők esetében is, melyet még az év első negyedévében is folytattunk. Március hónaptól az EMVA támogatásban részesült termelők monitoring adatszolgáltatásához nyújtottunk segítséget, amely 40 termelőt érintett. Az egységes gazdaságtámogatási rendszer (SPS) az elmúlt évtől nem került bevezetésre. A kölcsönös megfeleltetés, viszont mint feltételrendszer, bevezetésre került. Az új rendszerben a támogatások egyik fő feltételeként a gazdálkodási alapkövetelmények betartását tekintik vizsgálati alapnak. E feltételrendszer 19 jogszabály alapján, a természetvédelem (madárvédelem, élőhely védelem) a környezetvédelem (felszínalatti vizek védelme, szennyvíziszap felhasználás, nitrát szennyezés elleni védelem) állatjelölés, valamint a növény és állategészségügy területeit foglalja magába. A területalapú támogatást kizárólag elektronikus úton lehetett benyújtani, melyhez a megszemélyesített leveleket április 6-ig vehették át az igénylők a falugazdász irodában. A kérelmet szankciómentesen az előző évekhez hasonlóan május 15-ig lehetett benyújtani, melyet 530 termelő igényelt. Május hónapban jelent meg az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokról szóló 61/2009 (V.14) FVM rendelet, amely kiegészítő támogatást nyújtott a feltételeket teljesítő gazdálkodók számára. A támogatási kérelmeket június 1. és július 25. között lehetett benyújtani, melyet településünkön 26 termelő nyert el. Június első felében jelent meg az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásokról szóló 68/2009 FVM rendelet, amely % közötti támogatást nyújtott gépbeszerzés esetében. A támogatási kérelmet június 15 és július 15 között lehetett benyújtani. Augusztus végén jelent meg a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatásról szóló 113/2009 FVM rendelet. A támogatás feltételei az előző évhez képest lényegesen nem változtak, az igénybe vehető támogatás mértéke ezer euró között volt. Kérelmet településünkről 6 gazdálkodó nyújtott be. Szeptember végétől a túligényléssel érintett blokkok adategyeztetésében működtünk közre, amely 80 termelőt érintett. Október hónapban került kihirdetésre az egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi támogatási összegeit tartalmazó rendelet. A rendelet értelmében egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb Ft, a hízottbika támogatása esetében történelmi bázis jogosultságonként Ft, anyatehén támogatás esetén termeléshez kötötten Ft, termeléstől elválasztva szintén történelmi bázis jogosultságonként Ft támogatást lehetett igénybe venni. A tejtermelők történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 8,30 Ft-ot, a juhtartók anyánként 1700 Ft támogatást vehettek igénybe. 2

3 A diverzifikációs program keretén belül novemberben jelent meg a 147/2009 (XI.9) FVM rendelet, amely 40 %-os támogatást nyújtott gépek, berendezések beszerzéshez, növény és állattenyésztési építési beruházásokhoz, valamint korszerűsítéshez. A 2009.évi uniós területalapú támogatás (SAPS) összegének mintegy 70 %-át Ft-ot október végétől kezdte el folyósítani az MVH, a fennmaradó 30 %- ot, azaz Ft, június 30-ig került kifizetésre. A történelmi bázis alapján megállapított területalapú kiegészítő nemzeti támogatás (TOP-UP) nem került kifizetésre év Az év első negyedévében munkánk jelentős részét szintén a gázolaj támogatások ügyintézése és az őstermelői igazolványok érvényesítése tette ki, melyet március 20- ig 500 termelő érvényesített meg. Február és március hónapban az elmúlt évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatásra kötelezett termelőknek nyújtottunk segítséget, kötelezettségeik teljesítéséhez, melyet szintén elektronikus formában kellett benyújtani. A évi területalapú támogatás feltétele az előző évekhez képest nem változott, már harmadik éve elektronikus formában kell benyújtani, melyet 524 termelő igényelt. KAT támogatást 43, Natura-2000 támogatást, pedig 46 termelő igényelt. A benyújtással kapcsolatos tájékoztató leveleket a termelők a falugazdásztól, illetve postai úton vehették át. A kérelem szankciómentes benyújtásának határideje változatlanul május 15. volt, melyet a kérelmezők 80 %-a az előző évekhez hasonlóan a falugazdászon keresztül nyújtott be. Az elmúlt évben meghirdetett agrár-környezetgazdálkodási támogatások nyerteseit január hónapban értesítették ki, melyet településünkön 26 termelő nyert el. Az 5 éves programba bevitt területek EOV koordinátáit elektronikusan kellet rögzíteni, melyben szintén segítséget nyújtottunk. Az anyajuhtartás feltétele az előző évhez képest nem változott a kérelmet március 20 és május 3 között lehetett benyújtani, melyet 34 termelő igényelt, a támogatott egyedszám 3572 db, KAT juh kiegészítő támogatásban 11 fő részesül. Az anyatehén támogatás, termeléshez kötött feltétele is változatlan maradt, melyet 28 fő nyújtott be 556 egyedre, míg bázis alapján 28 fő 339 db-ra. Extenzifikációs szarvasmarha tartási támogatásban 9 fő jogosult. A hízottbika tartási támogatásban 38 termelő részesül 553 egyeddel, tejkvóta támogatásra 55 fő jogosult, összesen kg mennyiségre. A területalapú támogatás elektronikus benyújtására mindössze egy hónap állt rendelkezésre, amely jelentős leterhelést jelentett. A beadási határidőig 413 termelő nyújtotta be kérelmét hivatalunkon keresztül. Az elmúlt évben 3

4 meghirdetett AKG támogatás nyerteseinek szintén elektronikus úton kellett benyújtani, kérelmeiket, melyet 26 termelő igényelt. A májustól bekövetkezett rendkívüli csapadékos időszak következtében az elemi kárt szenvedett termelők folyamatosan nyújtották be vis maior kérelmüket, melyet elektronikusan is rögzíteni kellett. Jelenleg 234 termelő élt vis maiorral a belvíz miatt. Az agrár-kárenyhítési rendszerbe hektáronként 800 Ft befizetése mellett lehetett belépni. A bekövetkezett elemi kárt 15 napon belül kellett, a végleges kárigényt pedig október 20-ig kell bejelenteni az MgSZH-hoz. A kárenyhítési alapba történő befizetés határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosították. Elkülönített cukortámogatásban településünkön 15 fő részesül. Fiatal gazda induló támogatást 1 fő nyert el ebben az évben. A nyár elején a szaktárca kezdeményezte az illetéktörvény módosítását, melynek értelmében mentes a vagyonátruházási illeték alól a termőföld, a tanya, a mezőgazdasági építmény, ingó ide értve a gépjárművet tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése közeli hozzátartozóknál. Az új jogszabály segíti a családon belüli gazdálkodás folytonosságát, stabilitását. Az Alkotmánybíróság júliusi döntése alapján az SPS-ben foglalt történelmi bázisként megállapított időpont alkotmányellenesnek bizonyult. Szeptembertől várhatóan kedvezően változik a gazdahitel-gazdakártya kondíciói: maximális futamideje a jelenlegi 2 évről 3-ra hosszabbodik, és ingatlanfedezet mellé nem lesz szükség harmadik személy készfizető kezességére sem. A rendkívüli csapadékos, már-már katasztrófális időjárásra való tekintettel a szaktárca kezdeményezte az uniónál a területalapú támogatás kifizetésének előrehozását. Ennek értelmében a gazdálkodók december helyett már október hónapban hozzájuthatnak a területalapú támogatás 80 % -hoz, amely nagy segítséget jelent, mivel sok termelőnek szinte 100 %-ban kipusztult az őszi, illetve a tavaszi kultúrája, ezáltal a támogatás az egyetlen bevétele. A helyzetet súlyosbítja, hogy a felvásárlók a vis maiort nem veszik figyelembe és kötbért akarnak felszámítani. Ennek érdekében a szaktárca a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult, hogy a terményfelvásárlók ne éljenek vissza gazdasági erőfölényükkel a beszállítói szerződéseket vis maior miatt nem teljesítő gazdákkal szemben. Jelenleg a kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerének nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásainak betartását, valamint a hígtrágya, és a szennyvíziszap felhasználásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését végezzük. 4

5 Városunk mezőgazdaságáról: Az MVH városunkban jelenleg 844 regisztrált termelőt tart nyilván. Nyilvántartásunk szerint, jelenleg 2 Szövetkezet, 17 Kft 3 Bt, 12 egyéni vállalkozó folytat mezőgazdasági tevékenységet, valamint 3001 fő rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, melyből eddig 626 fő érvényesítette meg az igazolványát. A vetésszerkezet az előző évekhez képest lényegesen nem változott továbbra is gabonanövények részaránya, ezen belül a búza és a kukorica a meghatározó. A hektár szántóterület kétharmadán továbbra is gabonanövények termesztése folyik. Az őszi búza vetésterülete az előző évhez képest kissé csökkent az őszi káposztarepcéé, viszont emelkedett. A tavaszi vetésű növények közül a kukorica és a napraforgó a meghatározó növény, de az elmúlt évben minimális területen megjelent már a zöldborsó is, cukorrépa az idén nem került elvetésre. Az elmúlt ősz száraz volt, amely kedvezett a kukorica és a napraforgó betakarításának, a száraz magágy miatt viszont az őszi kalászosok és a repce csak vontatottan és hiányosan kelt, ezáltal nem ért el megfelelő fejlettséget a tél beálltáig. A év hidrológiai szempontból rendkívülinek mondható, mivel a TIVIZIG mérése alapján eddig 746 mm csapadék hullott, amely már több mint 170 mmrel haladta meg az éves átlagot. Az eloszlása és az intenzitása rendkívül szélsőségesen alakult, májusban és augusztusban több mint 150 mm hullott. A haváriaszerű csapadékos időjárásnak következtében a tavaszi munkálatok csak késve indultak és elhúzódtak, több táblát az ősz óta meg sem lehet közelíteni. A be nem vetett terület nagysága több ezer hektár felett van, azokat pedig, melyeket sikerült elvetni a belvíz %- os mértékben károsított. Az aratás a rendkívüli esőzések következtében elhúzódott és csak jelentős veszteséggel tudták betakarítani terményeiket a gazdák, több táblát le sem lehetett aratni a belvíz, valamint felázott talaj miatt. A kalászosok termésátlaga hektáronként 2,5-4,5 tonna között alakult, minősége viszont az aratáskori esőzések miatt elmaradt az előző évitől a fuzárium, fertőzöttség pedig az átvételnél okozott problémát. Az aratáskori felvásárlási ár minőségtől függően tonnánként ezer Ft között alakult, amely jelenleg ezer Ft közötti. A napraforgó vetésterülete az őszi kalászosok kipusztulása miatt nőtt az előző évhez képest. Termésátlaga viszont szélsőségesen fog alakulni a belvíz a jégkár, valamint a gombabetegségek következtében. A felvásárlási ár jelenleg ezer Ft közötti tonnánként. A kukorica terület csökkent a belvíz miatti kipusztulás következtében a termésátlaga szintén szélsőségesen fog alakulni. A felvásárlási ár jelenleg

6 ezer Ft tonnánként, amely közel duplája az elmúlt évinek. Az árkonkurenciát jelentő bioetanol üzem továbbra sem épült fel. Az elmúlt évben nyertes EMVA pályázatok építési beruházásai folyamatosan haladnak, illetve befejeződtek. A parlagon lévő szántóterület nagysága a rendkívüli csapadékos időjárás következtében nőtt az előző évhez képest. Az önkormányzati mezőőri szolgálat fenntartási költségeihez a 39/2006 (V.19.) FVM-PM együttes rendelet alapján ez évben is 50%-os támogatás igényelhető. Településünkön a HSVT ez évben az Álomzugi csatornán végez gaz, valamint iszaptalanítási munkálatot. A volt üzemi csatornák, valamint a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak állapota továbbra is rendkívül elhanyagolt, ezek esetében vízkormányzásról nem beszélhetünk. A legnagyobb kiterjedésű belvíz elöntések az Alsó-Futaki csatorna által érintett határrészeken találhatók évek óta és jelenleg is, mivel ezt a csatornát a TIVIZIG már több éve nem gaz, illetve iszaptalanította, emiatt több helyen kiöntött, valamint visszaduzzasztotta a beletorkolló csatornákat, melyek szintén elöntéseket okoztak. További probléma, hogy az itt található szivattyútelep a kritikus időszakban nem üzemelt folyamatosan. Sajnálatos, hogy e csatorna rekonstrukciójára a mai napig sem került sor. Amennyiben tovább folytatódik a csapadékos időjárás a Hortobágy melléki területeken kérdéses az ősziek vetése. Az állattenyésztés vonatkozásában elmondható, hogy az állattartási kedv már évek óta mélyponton van. A háztáji sertés állomány az előző évhez képest is csökkent, melynek nagysága db-ra tehető, a hízóalapanyag iránti kereslet stagnál. A felvásárlási ár jelenleg Ft/kg közötti a túlsúlyosért 260 Ft/kg-ot kínálnak. A belföldi értékesítésű hízó marha ára az előző évhez képest stagnál, jelenleg Ft-ot kínálnak érte, az export ennél 20-%-al magasabb. Az állatorvosok nyilvántartása szerint jelenleg 1100 db szarvasmarha található településünkön, melyből 450 db a tehén. A juhállomány nagysága 4000 db-ra tehető. A városunkban működő tejfelvásárló, jelenleg 27 csarnokba járó termelőt tart nyilván. A napi tejmennyiség liter közötti, a minőség az elmúlt időszakban folyamatosan javult. A felvásárlási ár jelenleg literenként 54 Ft, amely kissé emelkedett az elmúlt évhez képest, a minősége extra. Településünk állategészségügyi szempontból problémamentesnek mondható, mivel városunk ez év január óta a kéknyelv betegség miatti védőzónából kikerült. Környezetvédelmi szempontból továbbra is aggasztó a 4. számú főút mentén található sertéstelep, mivel a nagymennyiségben keletkező hígtrágya biztonságos és szakszerű elhelyezése továbbra sem megfelelő. A hígtrágya szivárgása következtében az 5. dűlő trágyatavakkal szomszédos, több száz méteres szakasza már évek óta járhatatlan. 6

7 A jövőben megoldásra váró feladatok közül a legsürgetőbb továbbra is a jelentősebb forgalmú (Mérges, Középhát) dűlőutak, és a belvízvédelem szempontjából kiemelt fontosságú volt üzemi, jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő csatornák karbantartása illetve felújítása, valamint a mezőgazdasági külterületi utak, valamint az ehhez kapcsolódó árkok, átereszek korszerűsítése illetve felújítása, melyhez igényelhető támogatás meghirdetése a közel jövőben várható. A püspökladányi iroda továbbra is körzetközpontként működik, 3 körzet ezen belül 6 település, Báránd, Biharnagybajom, Kaba, Sárrétudvari, Szerep, és Tetétlen, tartozik hozzá. A körzetközpontban történik továbbra is a fenti települések őstermelői igazolványainak adatfeldolgozása, valamint a körzeti falugazdászok statisztikai jelentéseinek összesítése és továbbítása a Földművelésügyi Igazgatósághoz. Végezetül a Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának nevében is szeretném megköszönni a rendszeres évenkénti tájékoztatási lehetőséget, valamint szakbizottság munkájában való részvételt. Püspökladány, Matkó József Zoltán Falugazdász 7

8 MELLÉKLET - Területalapú támogatás: Támogatott kérelmezők: 524 fő Ft - KAT: Támogatott kérelmezők: 43 fő - AKG : Ft Támogatott kérelmezők: 26 fő Ft - Natura-2000 : Támogatott kérelmezők: 46 fő Ft - Anyajuh: Támogatott kérelmezők: 34 fő Támogatott darabszám: 3572 db Ft 8

9 - Anyatehén termeléshez kötötten: Támogatott kérelmezők: 28 fő Támogatott darabszám: 556 db Ft - Anyatehén bázis alapján: Támogatott kérelmezők: 28 fő Jogosultság szám: 339 db Ft - Hízott bika bázis alapján: Támogatott kérelmezők: 38 fő Jogosultság szám: 553 egyed Ft - Extenzifikációs szarvasmarha támogatás bázis alapján: Támogatott kérelmezők: Jogosultság szám: 9 fő 302 egyed Ft - KAT juh: Támogatott kérelmezők: 11 fő Jogosultság szám: 1135 db Ft 9

10 - Tejkvóta: Támogatott kérelmezők: Támogatott bázisszám: 55 fő kg Ft - Elkülönített cukortámogatás: Támogatott kérelmezők: 15 fő - Fiatal gazda induló támogatás: Támogatott kérelmezők: 1 fő Ft Püspökladány,

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség MJKSZ Részközgyűlés 2012. november Hajduk Péter Bögréné Bodrogi Gabriella operatív igazgató Sáfár László tenyésztésvezető ügyvezető igazgató A juh- és kecskeágazat helyzete A javuló piaci helyzet hatására

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség bemutatása Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósítása terén A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre 23. évf. 2013/5. május Ára: 499 Ft NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre Deszikkálási

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Szűkülő hitelpiacon kétharmaddal növekvő kezességgel biztosított hitelállomány

Szűkülő hitelpiacon kétharmaddal növekvő kezességgel biztosított hitelállomány IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. július GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Szűkülő hitelpiacon kétharmaddal növekvő kezességgel

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! 2012. október XVIII. évfolyam 10. szám KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

Aktuális és 2013-ban várható támogatások

Aktuális és 2013-ban várható támogatások Aktuális és 2013-ban várható támogatások Dr. Vásáry Miklós VM Agrárközgazdasági Főosztály - EU referens Cserkeszőlő - 2012. november 27. Főbb támogatási aktualitások - 2012 Kiegészítő nemzeti támogatás

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Hírlevél 2015. február

Hírlevél 2015. február Hírlevél 2015. február Kötelezö az e-monitoring adatszolgáltatás 2015-ben is! 2.o Pályázóink figyelmébe! Rendeletek módosításai 3.o Újra indul a kifizetési kérelmek beadási idöszaka 5.o Aktuális kifizetési

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143)

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) 2014. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A vis maior bejelentéshez szükséges mezők.... 6 2.1. Vis maiorhoz kapcsolódó

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász

HÍRLEVÉL. Áprilistól a Művelődési Házban működik a falugazdász ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ÖNKORMÁNYZATI Orgovány Község Önkormányzatának kiadványa HÍRLEVÉL II. évfolyam 3. szám 2013. április Áprilistól a Művelődési

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2011. június I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés A 2010-es esztendő fontos, agrárpolitikai

Részletesebben

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 2007. május 13. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének

Részletesebben

A ma gyar me zô gaz da ság

A ma gyar me zô gaz da ság A ma gyar me zô gaz da ság és élel mi szer ipar szá mok ban Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium Tartalom 3 Előszó 4 Helyünk Európában 7 Magyarország élelmiszer-gazdasága 8 12 A magyar mezőgazdaság adottságai

Részletesebben