MEDIA DESK MAG YA ROR S ZÁG HÍRLEVELE 2005.DECEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEDIA DESK MAG YA ROR S ZÁG HÍRLEVELE 2005.DECEMBER"

Átírás

1 MEDIA DESK MAG YA ROR S ZÁG H U N G A R Y HÍRLEVELE 2005.DECEMBER

2 Tisztelt Olvasóink, Kedves Kollégák! A 2005-ös esztendô már nagymértékben a 2007 és 2013 közötti idôszak elôkészítésének jegyében telt az Európai Unió háza táján. Az erre az idôszakra tervezett audiovizuális program, a MEDIA 2007 elôkészítése is javában zajlik. Az év folyamán a program tartalmi kérdéseiben dûlôre is jutottak az európai képviselôk, ami azonban a költségvetést illeti, még nem született meg a végleges döntés. Az eredetileg meghirdetett mintegy 1 milliárd eurós költségvetésnek már az elsô pillanattól fogva voltak ellenzôi, és a harc mind a mai napig folyik. Az elmúlt két európai elnökségi idôszakban I. félév Luxemburg, II. félév Nagy-Britannia nem sikerült a kérdésben közös nevezôre jutni a tagországoknak. Reméljük, hogy a soron lévô osztrák elnökség nagyobb sikert hoz a kérdésben. Hírlevelünk e számában elsôsorban az Európai Unióban audiovizuális területen történt eseményeket szedtük össze. Emellett röviden szemléltetjük Magyarország elsô két évének eredményeit a MEDIA Plus Programban. És persze pályázati határidôket, és európai filmes eseménynaptárt is találnak az érdeklôdôk. Jó olvasást! Kiss Enikô Irodavezetô Media Desk Magyarország Iroda

3 AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA Cannes-i Nyilatkozat 2005 EURÓPA NAP A CANNES-I FILMFESZTIVÁLON MÁJUS 17. Az Európa napon megjelent audiovizuális ügyekért felelôs európai miniszterek és az Információs Társadalom és Média ügyekért felelôs Európai Biztos közös nyilatkozata Viviane Reding, az Információs Társadalom és Média ügyekért felelôs Európai Biztos Asszony és Gilles Jacob, a Cannes-i Filmfesztivál elnökének meghívására, valamint az audiovizuális szektor vezetôinek jelenlétében, Renaud Donnedieu de Vabres, francia kulturális és kommunikációs miniszter védnöksége alatt, Jean-Louis Schiltz, az Audiovizuális Tanács jelenlegi elnökének jelenlétében, a Cannes-i Filmfesztiválon részt vett, az Európai Unió audiovizuális ügyekért felelôs európai miniszterei és az Európai Biztos Asszony kijelentik: 1. Az on-line film óriási lehetôségeket kínál az audiovizuális iparnak, mind az új közönséghez való eljutás, mind az európai filmek jelentôsebb terjesztésének tekintetében is beleértve a nemzetközi piacokon való terjesztés lehetôségét is. Ezen felül az internet és az on-line televízió óriási lehetôségeket kínálnak a szakosodott piacok eléréséhez. A filmgyártók számára szintén lehetôvé válik az új közönségek elérése. Napjainkban a közönség gyakran nem juthat hozzá bizonyos filmekhez, földrajzi okokból, vagy azért, mert a mûvész- illetve a kísérleti filmek nehezebben kerülnek képernyôre. 2. Az on-line filmet kiegészítô piacként kellene számon tartani, olyan piacként, mely kiegészíti a hagyományos audiovizuális piacot. A mozikban levetített film közös élménye a mai napig kivételes médium maradt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a televízió és a videó elterjedése nem eredményezte a filmek mozi-vetítésének eltûnését. Ellenkezôleg, a videók és különösképpen a DVD-k közízlést formáló jellegükkel felkeltették a közönség filmek iránti érdeklôdését. A fentiek azt mutatják, hogy az on-line film az audiovizuális ipar olyan új szereplôje, mely a jövôben kiegészítô bevételi forrásokhoz juttathatja a filmipart. 3. Az on-line film az internet szolgáltatók számára is óriási lehetôségeket teremt. A magas színvonalú szakmai tartalom hajtóerô a szélessávú szolgáltatói szektor számára. Továbbá az illegális feltöltések és letöltések az internet sáv jelentôs területét elfoglalják, erôs nyomást gyakorolva a világhálóra. A legális szolgáltatások elôtérbe helyezése többlet bevételt jelenthet az internet szolgáltatók számára. Következésképpen, a jogok tulajdonosai és az internet szolgáltatók közötti megállapodások mind a filmiparra, mind pedig a szolgáltatókra nézve jótékony hatással lesznek. MEDIA 2007 PROGRAM AZ EURÓPAI FILMIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Az Európai Unió audiovizuális iparának támogatására folyamatban van egy új program, a MEDIA 2007 kidolgozása, mely a között mûködô MEDIA Plus program jogutódja lesz. Az Európai Parlament okt. 25-én szavazott az Európai Bizottság által beterjesztett MEDIA 2007 program tartalmi javaslatáról. A Parlament képviselôi a közötti idôszakra vonatkozó 1,055 milliárd Eurós költségvetési javaslatot a program céljainak eléréséhez szükséges legalacsonyabb mértékûnek ítélték, de a javaslat elfogadása a költségvetésre nem vonatkozik. A javaslatot elôterjesztô német EP képviselô, Ruth HIERONYMI az európai audiovizuális piac egyenlôtlenségeinek és alul-finanszírozottságának leküzdését a koprodukciók, és a digitális piac fejlesztésén keresztül látja megvalósíthatónak. A képviselô emlékeztetett rá, hogy 2003-ban az Európában vetített filmek 71%- a amerikai film volt, szemben a 26%-ot képviselô európai filmekkel. A Parlament véleménye szerint a MEDIA 2007 programban központi szerepet kellene kapnia a digitális technológiának, a független produkciókat létrehozó kis- és középvállalatok, valamint az audiovizuális szektort finanszírozó pénzügyi vállalatok fejlesztésének. (Forrás: Európai Parlament) 4. A digitális jogok kezelési rendszerei (DRM-ek) elfogadható biztonsági színvonalat nyújtanak a legális szolgáltatások fejlôdéséhez. Ebben az értelemben a DRM-ek használata elengedhetetlennek bizonyul: a DRM-ek ugyan elsôsorban a jogok kezelésének és fizetésének technológiáját jelentik, de egyúttal meg is akadályozhatják az engedély nélküli használatukat, és lehetôvé tehetik új kereskedelmi megoldások életbe lépését. Általában véve az új technológiák a jogok hatékonyabb kezelését teszik lehetôvé, és megkönnyítik a kalózkodás elleni harcot. 5. Az on-line forgalmazás legális kereteinek megôrzéséhez a filmipar és az internetes szolgáltatók közötti alapos párbeszédre van szükség. Valójában fennáll a kockázata az on-line forgalmazásból származó bevételek katasztrofális csökkenésének, amennyiben az engedély nélküli filmek megosztott fájlok formájában elözönlik a piacot, mint ahogy ez a zenei fájlok esetében zajlott. E tekintetben a miniszterek és a Biztos Asszony örömmel veszik a délutáni,»elsô magas szintû megbeszélést az on-line filmrôl«. 6. A miniszterek és az Európai Biztos Asszony továbbra is támogatják a kalózkodás elleni hatékony intézkedéseket és e tekintetben az engedély nélküli fájl-megosztásra vagy filmletöltésekre vonatkozó»fokozatos válasz«, melyet számos tagország támogat, jelentôs elôrelépést jelent. A miniszterek és az Európai Biztos Asszony támogatásukat fejezik ki azoknak az oktatási programoknak a részére, melyek az audiovizuális tartalom elérhetôségét szolgáló 7. szellemi alkotások szerzôi jogainak fontosságáról szólnak. Sok esetben hatékonyabb elmagyarázni, hogy valami miért nem jó, mint megtiltani azt. Külön hangsúlyt kellene kapnia annak a ténynek, hogy az illegális fájlok cseréje az interneten nem csak a letöltéseket, hanem a kalóz alkotások internetre való feltöltését is jelentik. Az audiovizuális tartalom terjesztésének ezen új, aktív és illegális formája megfosztja az alkotókat a munkájukért járó bevételektôl. Összegzésképpen, a miniszterek és az Európai Biztos Asszony a következô lépéseket tartják szükségesnek: Elôsegíteni a jogok tulajdonosai és az internet szolgáltatók közötti együttmûködéseket; Megkönnyíteni az európai on-line filmipar fejlôdését, az adott szakterületen adódott kihívásokra válaszolva. (jogok felszabadítása, ablakok); A hatékony megoldások megosztása és, amennyiben lehetséges, közös intézkedések alkalmazása; Az internet felhasználók figyelmének felkeltése a legális vásárlások elônyeire az illegális letöltésekkel szemben; Pénzügyi mechanizmusok számbavétele (a ME- DIA 2007 programban) európai on-line forgalmazási szolgáltatások indítására, illetve audiovizuális alkotások digitalizálására; Megvizsgálni, hogy az on-line szolgáltatások hogyan járulhatnak hozzá az eredeti audiovizuális alkotások gyártásának promóciójához; A filmörökséghez való hozzáférés elôsegítése. 3

4 A U D I O V I Z U Á L I S P O L I T I K A EURÓPAI STRATÉGIA: A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN AZ ON-LINE FILM Viviane Reding Európai Biztos és Gilles Jacob, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatójának kezdeményezésére összegyûltek Európa kulturális miniszterei, akik a filmipar számára az on-line film által kínálkozó lehetôségeket vizsgálták meg idén májusban, Cannes-ban. Nyilatkozatukban megállapítják, hogy a film ezen új formája óriási lehetôségeket kínál ahhoz, hogy az európai filmek minél szélesebb közönség elé kerülhessenek, új nézôk elérésével új bevételi forrásokat teremtve a filmipar számára. Viviane Reding Véleményem szerint a szeminárium már elnevezésében is különösen találó, hiszen tökéletesen ötvözi az audiovizuális szektor kettôs, kulturális és gazdasági dimenzióját és a MEDIA Program kezdetektôl kitüntetett megközelítését az alábbi témákhoz: az európai audiovizuális alkotások támogatása, sokszínûségük megôrzése mellett; a szektor versenyképességének és az európai alkotások terjesztésének javítása. Azonban a fentiek megvalósulásához jogi keretek létrehozására van szükség. A miniszterek úgy vélik, a digitális jogok kezelésére létrehozott rendszerek megfelelô biztonsági színvonalat biztosítanak a legális internetes szolgáltatások kifejlesztéséhez. Ugyanakkor alapos egyeztetést javasolnak a filmes szakemberek és az internet szolgáltatók között a kalóz felvételek és a forgalmazási engedéllyel nem rendelkezô filmek forgalmazásának legyôzésére. Európa a kérdést fokozatos válasz formájában kívánja megoldani, a szerzôi jogok fontosságáról szóló oktatási programokkal, az alkotás és a mûvészeti és/vagy intellektuális tartalom védelmében. Az internetes film vezetô szerepet tölthet be a szélessávú hozzáférés elterjedésében és, amenynyiben sikerül olyan gazdasági modellt kialakítani a filmes szakmával, mely mindkét félnek egyaránt elônyös, az internet szolgáltatóknak is kiegészítô forrásokat teremthet. (Forrás: MEDIA Desk Belgium, -Communauté française) MEDIA 2007: innováció az audiovizuális alkotások terjesztésének szolgálatában Elhangzott az EU luxembourgi elnökségének MEDIA szemináriumán február 28-án. Sajnálattal tapasztalom Európa új tagállamaiban az audiovizuális kreativitás helyzetét a MEDIA 2007 program elsôdleges feladatai között szerepel a felzárkóztatás, akár a pozitív diszkrimináció eszközeivel is! A számok, a MEDIA sikerei, valamint a jelentkezôk folyamatosan növekvô száma mind azt bizonyítják, hogy a MEDIA programnak továbbra is, a közötti idôszakra a következô négy prioritásra kell koncentrálnia: a gyártást megelôzôen a képzésekre és a gyártás-elôkészítésre, a gyártást követôen pedig a forgalmazásra és a promócióra. Mindezek nem akadályozzák az audiovizuális szektort párhuzamosan érintô fejlesztések megvalósulását: elôször is a pénzügyi források megerôsítését. A MEDIA 2007 program-javaslat 1 milliárd eurós költségvetésrôl rendelkezik. Számos nagy tagállam korlátozó politikája miatt tudatában vagyok, hogy e cél elérése nehéz lesz és szükségem lesz mindnyájuk támogatására. másodsorban, a szektorban végbemenô technológiai és gazdasági változások figyelembevétele. Arról van szó, hogy meg kell ragadnunk a digitális technológia nyújtotta csodálatos lehetôségeket az alkotások gyártátásának és terjesztésének minden fázisában. A digitális technológia alkalmazása kulcsfontosságú alkalom az európai audiovizuális szektor versenyképességének szempontjából és csodálatos fejlôdési lehetôséget jelent. harmadsorban, meg kell könnyítenünk a szektor gyártó és forgalmazó, kis- és középvállalatainak magánforrásokhoz való hozzájutását. végül, de nem utolsó sorban a gyenge gyártási kapacitással rendelkezô országokból származó alkotások európai sokszínûségének és piacra jutásának garantálása. Ez a célkitûzés az EU bôvülésekor idôszerûbb, mint valaha. Ennek megfelelôen 60%-ról 75%-ra kívánjuk emelni a közösségi hozzájárulást az új tagországokban megvalósuló képzési programokra. Egyéb, új irányzatok is kialakulóban vannak. Pl.: a közeljövôben promóciós tevékenységsorozatot kívánok indítani a média oktatásban, továbbá az audiovizuális és telekommunikációs együttmûködésben az i2010 kezdeményezés keretén belül. (részlet) Miniszteri konszenzus a MEDIA 2007 rendelkezéseit illetôen Az Európai Parlament véleményezésére várva, a Brüsszelben összegyûlt Kulturális és Audiovizuális miniszterek, ez év május 23-án tartott tanácskozásán jelentôs megállapodás jött létre egy általános részleges irányvonal alapján a Bizottság által javasolt Media 2007 cselekvési programról szólóan. A megegyezés elsôsorban a Tanács álláspontját volt hivatott rögzíteni mely rendelkezéseit a Bizottságnak kellene támogatnia a program keretében. Ennek az irányelvnek a részleges jellege annak tudható be, hogy a költségvetési vonatkozásokról nem esett szó, és a kérdés nyitva maradt a jövôbeni közösségi pénzügyi keret meghatározásáig (pénzügyi tervezet 2007 / 2013). Jean-Louis Schiltz, luxembourgi kommunikációs miniszter, a találkozó elnökeként kiemelte: az idei Cannes-i Filmfesztivál, melynek programjában 12 MEDIA által támogatott film szerepelt, jól mutatta, hogy az európai mozi minôségi, és érdemes a támogatásra. A Dardenne testvéreknek ítélt Arany Pálma díj kapcsán Viviane Reding Európai Biztos örvendetesnek találta, hogy a program így elérte célját és hangsúlyozta a program fô irányelveirôl létrejött megegyezés fontosságát. A Tanács különben elfogadott egy, a filmörökségrôl szóló ajánlást, és Viviane Reding megítélése szerint a luxembourgi elnökség is sokat tett azért, hogy az európai filmmûvészetnek legyen múltja és jövôje. A 2005-ös Cannes-i Filmfesztiválon négy szakmai szervezet Az Európai Producerek Klubja, az Európai Producer Szervezetek Szövetsége, az Európai Film Export Szervezet és a Filmforgalmazók Szervezetének Nemzetközi Szövetségeegy javaslat platformot adott ki a MEDIA 2007 programot illetôen. A fenti szervezetek nevezetesen a következôket szorgalmazzák: a filmforgalmazás szelektív támogatási rendszerének megerôsítése; egyedi támogatás létrehozása, nagy fesztiválokra beválogatott filmek forgalmazására; egyedi támogatási rendszer létrehozása filmek televíziós csatornákon való bemutatására; a forgalmazói ügynökségeknek szóló támogatások megerôsítése; a származási országon kívül forgalmazott filmek automatikus támogatásának létrehozása; az Eurimages alapok megduplázása és a MEDIA programba való integrálása; a filmipar támogatása az Európai Befektetési Bankon és az Európai Befektetési Alapon keresztül; a digitális vetítésekre alkalmas teremhálózat fejlesztésének támogatása. (Forrás: MEDIA Desk Belgium)

5 AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA Az Egyesült Királyság Európai Uniós elnökségének prioritásai a film és média területén Az EU nagyszabású költségvetési elôrejelzései mellett az Egyesült Királyság, július 1-én kezdôdô elnöksége az audiovizuális szektor több területével is foglalkozni kívánt: a határok nélküli televíziózás direktívájával, a MEDIA Program meghosszabbításával és a digitalizálással. Ezek fôbb célkitûzései a következôk: Megvitatni a tagországok egymás közötti kulturális együttmûködését és a kulturális alkotások, valamint a kulturális szakemberek szabad mozgását szolgáló pénzügyi tervezetet (Kultúra 2000). Megvitatni az európai filmes és multimédia szektor versenyképességét, az európai mûvek nemzetközi forgalmazását ösztönzô és az európai kulturális sokszínûséget védô pénzügyi tervezetet (MEDIA 2007). Ez a két program fogja helyettesíteni a jelenleg érvényben lévô, de hamarosan (2006-ban) befejezôdô programokat. Az Európai Unió egészét érintô arányos és hatékony rádió és televízió sugárzást biztosító szabályok kidolgozása (Határok Nélküli Televíziózás Direktíva) Az európai kulturális szakemberek közötti eszmecsere elôsegítése, valamint a múzeumi kiállítások szervezése mûvészeti alkotások cseréjével. Együttmûködési megállapodások kidolgozása és a tagországok közös érdekeit képviselô együttmûködések erôsítése praktikus kérdésekben, például a kulturális termékek digitalizálásának esetében. FONTOSABB ESEMÉNYEK A TÉMÁBAN: szeptember Liverpool, Az audiovizualitás európai konferenciája november Brüsszel, Oktatási, gyermek és kulturális ügyekért felelôs Tanács (Forrás: MEDIA Desk Belgium) Az EU új tagországainak növekvô részvétele a MEDIA Programban Az új tagországok által az Európai Unió MEDIA Programjához benyújtott pályázatok száma jelentôsen növekedett az utóbbi években. Az EU 25-ök filmes fokmérôjének számító Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál ugyanezt a tendenciát igazolta. Közép-Európa térségében a filmipar jelentôs változásokon ment keresztül és az eladott mozijegyek száma is kétszeresére nôtt óta nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Unió Információs Társadalom és Media Igazgatóságának vezetôje. A MEDIA Program támogatásokkal és ösztöndíjakkal járul hozzá ehhez a pozitív fejlôdéshez. Az Európai Bizottság leghatékonyabb eszközeként a MEDIA Program az európai kulturális sokszínûséget és az európai mozi versenyképességét hivatott erôsíteni -tett hozzá Reding asszony. Az új tagországokban a filmek gyártása némileg emelkedett 2004-ben. Az eladott mozijegyek számát tekintve 2004-ben az EU 25 tagállamában 1 milliárd 55 millió belépôt, 6%-kal többet értékesítettek, mint ban. Az új tagállamokban azonban moziba járási kedv növekedése 16%-os volt, Lengyelországban ez az arány elérte a 40%-ot is. A MEDIA Program minden új tagállamban MEDIA Desk irodákat mûködtet, és támogatásokat nyújt ezen országok hetedik mûvészeti ágának. A pályázatok száma robbanásszerûen növekedett, csakúgy mint a program által kínált ösztöndíjak száma. A régió számos mozija Europa Cinemas tag lett melyek magas arányban vetítenek európai filmeket. Az Európai Bizottság javasolta a MEDIA Program költségvetésének megduplázását, azaz a as idôszakra vonatkozó 1 milliárd Eurós költségvetés elfogadását, mely garantálná az új tagállamokban a szükséges pénzügyi forrásokat a térség filmgyártásának támogatására. (Forrás: MEDIA Desk Belgium, sajtóközlemény ) Az európai filmszakma 25 európai film-intézete (EFAD * ) közösen hívja fel a figyelmet a MEDIA Program fontosságára a közösségi költségvetés kialakítása kapcsán: ❶ A MEDIA Program az egyedüli támogatási program, mely a filmes és az audiovizuális szektort hivatott segíteni. Célja az európai filmek terjesztése az EU tagországaiban, mely fontos szerepet játszik az európai mozi kulturális sokszínûségének megôrzésében. ❷ A tagállamok 2007-tôl új intézkedéseket sürgetnek a digitális mozi témájában. Az intézkedések sikere sokban függ a közeljövôben kialakítandó közösségi költségvetéstôl. ❸ Az Európai Bizottság, az új MEDIA Program javaslatának beterjesztésekor szintén ragaszkodott a költségvetés jelentôs emeléséhez annak érdekében, hogy sikerüljön teljesíteni a Program célkitûzéseit. ❹ A közötti idôszakra vonatkozó közösségi költségvetés kialakítása kapcsán az európai filmintézetek felhívják az európai kormányok és az Európa Parlamenti képviselôk figyelmét a következôkre: vegyék figyelembe a MEDIA Program fontosságát mérlegeljék egyes intézkedések abszolút szükségességét 2007-tôl, például a digitális mozi területén. és következésképpen biztosítsák a MEDIA Program számára a megfelelô pénzügyi eszközöket (különös tekintettel az EU bôvítésre). (2005. december 16.) Forrás: MEDIA Desk Belgique *EFAD: European Film Agencies Directors / Directeurs des agences européennes du film Európai Filmügynökségek Igazgatói A MEDIA 2007 elfogadásának következô lépései A Tanács decemberi ülésén, ahol az EU elôirányzott pénzügyi keretének mértékét állapították meg, az új MEDIA Program költségvetésének kialakításának az elsô fázis lezárult. A javasolt csökkentés jelentôs amennyiben elfogadják a jelenlegi állás szerint, a MEDIA 2007 költségvetése hozzávetôlegesen 600 Millió Euró lesz. Az Európai Parlament elutasította a Tanács költségvetési javaslatát, mondván, hogy a támogatás e mértéke nem elegendô az EU fôbb céljainak eléréséhez. Mindezt három európai intézmény a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság közösen vitatja meg, és amennyiben sikerül megállapodniuk, a közötti idôszak költségvetésére vonatkozó intézmény-közi megállapodás jön létre a három szervezet között. Két nagyszabású intézmény-közi ülés várható február 21-én, és március 21-én, a felek közötti megállapodás pedig áprilisban jöhet létre. Ekkor lesz az Európai Parlamentben a MEDIA 2007 Program-javaslat második elôterjesztése is. (A Program tartalmára vonatkozó elsô változatot már elfogadták, a pénzügyi kiegészítések nélkül.) Annak érdekében hogy az új Program január 1-én elkezdôdhessen, fontos a megjelölt idôpontok betartása. 5

6 A A kategóriás filmfesztiválokon MEDIA által támogatott filmek Berlinben FORGALMAZÁS LANGE FILME IM WETTBEWERB Les temps qui changent r.: André Téchiné ATALANTA FILMES / (Automatikus forgalmazás) (Automatikus Forgalmazó) SCANBOX ENTERTAINMENT FINLAND OY / (Automatikus Forgalmazó) GYÁRTÁS-ELÔKÉSZÍTÉS LANGE FILME IM WETTBEWERB Les temps qui changent/changing Times (nemzetközi Premier) r.: André Téchiné Frankreich Gemini Films / Franciaország / Csomagterv / 2002/ PANORAMA 2005 által tá 12 Európai Uniós támogatott film a Cannes-i Fesztiválon A 2005-ös Cannes-i Fesztivál megnyitóját május 11-én rendezték. 12, a MEDIA Program által támogatott film szerepelt a Cannes-i Fesztivál különféle kategóriáiban, köztük a nyitófilm, Dominik Moll Lemming címû alkotása, továbbá, Michael Haneke Caché címû filmje, Lars von Trier Manderlay címû filmje, valamint Jean-Pierre és Luc Dardenne L Enfant címû alkotása. Az Európai Bizottság és a Cannes-i Fesztivál szerevezôi harmadik alkalommal rendezntek Európa napot, melynek témája az Európai filmek és az Információs Társadalom. Viviane Reding, az Európai Bizottság tagja, az Információs Társadalom és Média felelôs vezetôje második alkalommal adta át az Európai Unió Új tehetségek díját május 16-án. Le Promeneur du champ de mars / Le Dernier Mitterrand r.: Robert Guédiguian PATHE INTERNATIONAL SAS / (Forgalmazói ügynökségek) PATHE INTERNATIONAL SAS / (Forgalmazói ügynökségek) PANORAMA 2005 Bulutlari Beklerken (Waiting for the clouds) r.: Yesim Ustaoglu STICHTING CINEMIEN / (Automatikus Forgalmazó) Ono (Stranger) de Malgosia Szumowska BAVARIA MEDIA GMBH / (Automatikus Forgalmazó) PRESSEMITTEILUNG KinderFilmFestival Love + Hate r.: Dominic Savage Ruby Film / UK / Csomagterv / 2002/ Massaker (Massacre) r.: Monika Borgmann, Lokman Slim, Herman Theissen Lichtblick Film / Németország / Csomagterv / 2001/ Va, vis et deviens (Live and Become) r.: Radu Mihaileanu Elzevir Films / Franciaország / Csomagterv /2002/ Bulutlari Beklerken (Waiting for the clouds) r.: Yesim Ustaoglu SilkRoad Production / Franciaország / Egyedi projekt / 2001/ PRESSEMITTEILUNG KinderFilmFestival Saimir (ex I Girasoli) r.: Francesco Munzi Orisa Produzioni / Olaszország / Csomagterv /2001/ A származási országon kívül forgalmazott filmek 90%-át a MEDIA Program támogatja. Az Európai Unió ezen a programon keresztül 2001 és 2006 között 513 millió eurót fordít az európai audiovizuális piac, valamint az európai kulturális sokszínûség megteremtésére, lehetôséget biztosítva az európai audiovizuális ipar versenyképességének fokozásához. Mint megszokhattuk, a Croisette-en bemutatásra kerülô filmek közül jó néhány már részesült a MEDIA gyártás-elôkészítési támogatásban, vagy a jövôben fog részesülni forgalmazási támogatásban. Viviane Reding üdvözölte az európai filmgyártás felvirágzását, valamint a MEDIA által támogatott filmek erôs jelenlétét a Cannesi Fesztiválon. Az 58. Cannes-i Filmfesztivál és a Rendezôk két hete (Quinzane des Réalisateurs) programjukban 12 olyan játékfilmet vetítettek, melyek a MEDIA Program gyártás-elôkészítési, illetve forgalmazási támogatásaiban részesültek. Ezek a következôk: MEGNYITÓ / HIVATALOS VERSENY: Lemming, r.: Dominik Moll (támogatás összege: euró) HIVATALOS VERSENY: Caché, r.: Michael Haneke (támogatás összege: euró) Falla Vackert r.: Lena Hanno Clyne SCANBOX ENTERTAINMENT DENMARK AS / Lilla grisen flyger (Little Pig is flying) r.: Alicja Jaworski PennFilm Studio / Svédország/ Egyedi projekt / 2003/ Manderlay, r.: Lars von Trier (támogatás összege: euró) i2i támogatás (év) Cég neve Ország Film címe Támogatási összeg 2003 Augustus Film Hollandia Paradise now , Elzevir Film Franciaország Va Vis et deviens , Gemini Films Franciaország Les temps qui changent , Film Oblige Franciaország Le promeneur du champ de mars , Why Not Productions Franciaország De battre mon cœur s est arreté , Fandango Olaszország Tickets , ,75

7 2005 Backstage HAUT ET COURT SARL, Franciaország mogatott filmek L Enfant, r.: Jean-Pierre és Luc Dardenne (támogatás összege: euró) VERSENYEN KÍVÜL: (R.: Emmanuelle Bercot) Die Hoehle Des Gelben Hundes (The Cave of the Yellow Dog), r.: Byambasuren Davaa Germany. Automatikus mozi forgalmazási támogatás Joyeux Noël, r.: Christian Carion (támogatás összege: euró) C est pas tout à fait la vie dont j avais rêvé, r.: Michel Picoli (támogatás összege: euró) UN CERTAIN REGARD: Le temps qui reste, r.: Francois Ozon (támogatás összege: euró) Habana Blues, r.: Benito Zembrano (támogatás összege: euró) INTERNATIONAL CRITICS WEEK: Le parfum de la dame en noir WHY NOT PRO- DUCTION, Franciaország (r.: Bruno Podalydes) Fragile CASTELAO PRODUCCIONES SA, Spanyolország (R.: Jaume Balagueiro) Waiting (Attente) SILKROAD PRODUCTIONS, Franciaország r.: Rachid Masharawi s Hét MEDIA által támogatott film volt jelen a San Sebastian Filmfesztiválon Hét, a MEDIA Plus Program által támogatott film került bemutatásra szeptember között a San Sebastian-i Film Fesztiválon: Mistrz (The master), r.: Piotr Trzaskalski Lengyelország. i2i Audiovisual támogatás Sauf le respect que je vous doit, R.: Fabienne Godet Franciaország. Csomagterv Gyártás-elôkészítési támogatás és i2i Audiovisual támogatás. Nyolc MEDIA által támogatott film szerepelt a Karlovy Vary Filmfesztiválon New World / Neue Welt, r.: Paul Rosdy, Paul Rosdy Filmproduktion, Ausztria The Lost Domain/Le domaine perdu, R.: Raoul Ruiz, Elzevir Films, Franciaország The Queen of Shebas Pearls, r.: Colin Nutley, Sweetwater Filmrights, Svédország L orrizonte degli eventi, r.: Daniele Vicari (támogatás összege: euró) La petite Jérusalem, r.: Karin Albou (támogatás összege: euró) Obaba, r.: Montxo Armendariz Spanyolország. Egyedi projekt Gyártás-elôkészítés, i2i Audiovisual és Automatikus Forgalmazói Ügynökségek támogatás. Unveiled, r.: Angelina Maccarone, MMM Filmproduction Zimmerman & Co, Németország Vento di Terra, r.: Vincenzo Marra (támogatás összege: euró) LA QUIANZAINE DES RÉALISATEURS: Cache Cache, r.: Yves Caumon (támogatás összege: euró) További információ: europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html MEDIA által támogatott filmek a Velencei Filmfesztiválon Malas temporadas, r: Manuel Martín Cuenca Spanyolország. Egyedi projekt Gyártás-elôkészítési támogatás Drabet / Manslaughter, r.: Per Fly Dánia. Automatikus forgalmazási támogatás Ultranova, r.: Bouli Lanners, Versus Production Srl, Belgium The merchant of Venice, r.: Michael Radford, Shylock Trading Ltd, Egyesült Királyság Vers le Sud HAUT ET COURT SARL, Franciaország (r.: Laurent Cantet) Les Amants réguliers MAIA FILMS, Franciaország (r.: Philippe Garrel) Een Ander Zijn Geluk (Someone else s Happiness), r.: Fien Troch Belgium. Egyedi projekt Gyártás-elôkészítési támogatás Fuera del cuerpo, r.: Vicente Peñarrocha, Cartel Producciones Audiovisuales, Spanyolország Silentium, r.: Wolfgang Murnberger, Dor Film Produktions, Ausztria Forrás: Európai Bizottság 7

8 Az 1992-ben alapított az elsô, a nemzetközi mozi-üzemeltetôi szektorban mûködô, kizárólag európai filmek terjesztésére létrehozott hálózat. Az EUROPA CINEMAS szervezet az Európai Unió MEDIA Plus Programjának és a francia Centre National de la Cinématographie (CNC) támogatásával, a MEDIA Plus program tagországai közül 28-ban (Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Svédország, valamint Bulgária, Izland és Norvégia) és az Európai Unió határain kívül esô mintegy harminc országban mûködik. filmek számának növelése a mozik mûsorában, valamint az európai filmek nézôtáborának növelése a nemzeti produkciók határokon túli forgalmazásával, nemzetközi szintû, különösen a fiatal közönségnek szóló, közös programok szervezésével. Céljai között szerepel továbbá a digitális mozik létrejöttének elôsegítése, melynek eléréséhez az EUROPA CINEMAS számos regionális konferenciát kíván szervezni a jövôben, valamint támogatja a filmek digitális formátumban való levetítését. Az EUROPA CINEMAS hálózat 2005-ben 264 európai városban, 479 mozit támogat, összesen 1120 vetítôteremmel. Európai 7% (nem nemzeti) Európai 19% (nemzeti) Egyéb 2% USA 72% EURÓPAI UNIÓ 2004 Az Európai Audiovizuális Obszervatórium becsült adatai (Forrás: Film Focus 2005) Az ábra az Európai Unió országain belül levetített filmek megoszlását jelöli származási országok szerint. A fentiek alapján az Európai Unió filmszínházaiban levetített filmek 72%-a amerikai film, míg az európai filmek aránya mindössze 26%-ot tesz ki. Az EUROPA CINEMAS célkitûzései között szerepel az európai és partner országokból származó Magyarországon az alábbi filmszínházak tagjai az EUROPA CINEMAS szervezetnek: Egyéb 15% USA 30% BUDAPEST Bem Mozi Mûvész Mozi Puskin Odeon Lloyd Mozi Cirko-Gejzir Filmszínház Szindbád Toldi Uránia Nemzeti Filmszínház Vörösmarty CEGLÉD Uránia mozi DEBRECEN Apolló Art Mozi GYÔR Lloyd Mozi MISKOLC Hevesy Kossuth NYÍREGYHÁZA Krúdy Mozi PÉCS Apolló Artmozi Uránia Mozi SZEGED Belvárosi Mozi SZOLNOK Tisza Mozi SZOMBATHELY Savaria Mozi A DIGITÁLIS MOZIK TÁMOGATÁSA Az Európai Unió MEDIA Programja és az Europa Cinemas támogatást nyújtanak mozi-üzemeltetôknek új technológiák bevezetéséhez, és az Európai filmek forgalmazását elôsegítve a mozik digitális technológiára való átállásához. CÉLOK: 1. Segíteni a mozik digitális technológiára való átállását; 2. Tájékoztatni a mozi-üzemeltetôket a digitális vetítés technológiájáról, és a módszer bevezetésének pénzügyi vonatkozásairól; 3. Támogatni az európai alkotások digitális vetítését mozikban. TÁMOGATÁSOK: 1. Információs tevékenység/kommunikáció információs anyagok kiadása, a mozikban alkalmazandó digitális technológiák bemutatásával és az új technológia pénzügyi megvalósulási lehetôségeivel. internetes oldal: az Europa Cinemas internetes oldalán egy külön menüpontban olvashatnak az érdeklôdôk a digitális technológiáról. 2. Szakmai találkozók szervezése 3. Támogatás moziknak, európai filmek digitális vetítésére Az Europa Cinemas egy adott minimum küszöböt meghaladó számú európai film digitális vetítése esetén nyújt támogatást európai mozi-forgalmazók részére. TÁMOGATÁSI KRITÉRIUMOK: a MEDIA Programban résztvevô 29 ország részére adható támogatás; minimum 6 hónapja jegyeladási rendszerrel és deklarált jövedelemmel mûködô mozik; évente minimum 520 vetítés; legalább 70 férôhely; szakmai elvárásoknak megfelelô technikai felszereltség; köztisztasági és biztonsági elôírásoknak megfelelô üzemeltetés (a nemzeti szabályozásnak megfelelôen); Pornográf mozik kizárva. Európai 34% (nem nemzeti) Európai 21% (nemzeti) EUROPA CINEMAS 2004 Tagországok Az ábra az EUROPA CINEMAS szervezethez tartozó mozik, ben MEDIA tagországokban bemutatott filmjeire vonatkozik, származási országok szerint. A fentiek alapján a szervezet tagjai esetében a bemutatott filmek közül az európai filmek aránya 55%, míg az amerikai filmeké mindössze 30%-ot mutat. A támogatást elnyerô mozi vállalja: a mozit és üzemletetését bemutató anyag benyújtását; megállapodás aláírását az Europa Cinemaszal az európai filmek digitális vetítését illetôen; a mûsorról éves beszámoló készítését. Az Europa Cinemas mindezen információk birtokában, és a fenti kritériumok teljesítése esetén folyósítja támogatását a kérvényezô mozinak. Bôvebb információ a internetes oldalon olvasható. AZ EUROPA CINEMAS-RÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓ TALÁLHATÓ: Az oldalon megtalálja továbbá: a program részletes irányelveit 5 idegen nyelven: angolul, franciául, németül, olaszul és spanyolul, a jelentkezési lapokat a szükséges dokumentumok listájával, a pályázatok benyújtásának határidejét. EUROPA CINEMAS Elnök: Claude Miller, Vezérigazgató: Claude-Eric Poiroux 54, rue Beaubourg, F Paris tel fax A Centre National de la Cinématographie támogatásával

A MEDIA PROGRAM BEMUTATÁSA

A MEDIA PROGRAM BEMUTATÁSA A MEDIA PROGRAM BEMUTATÁSA Pályázatok KÉPZÉSEK Folyamatos képzés Szakmai alapképzés PRODUCERI TÁMOGATÁSOK FORGALMAZÁS ÉS BEMUTATÁS PROMÓCIÓ ÚJ TECHNOLÓGIÁK Gyártás-elôkészítés Automatikus Video-on-Demand

Részletesebben

A MEDIA Program hatása a magyar filmiparra 2004 2013

A MEDIA Program hatása a magyar filmiparra 2004 2013 A MEDIA Program hatása a magyar filmiparra 2004 2013 I TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Kiadja a MEDIA Desk Magyarország Iroda Készítette: Vezér Éva Grafika: abc 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Telefon: +36.1

Részletesebben

A MEDIA Desk Magyarország Iroda támogatói

A MEDIA Desk Magyarország Iroda támogatói Kiadja a Media Desk Magyarország Iroda 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Telefon: +36.1 413.1269, 413.1270 Fax: +36.1 413.1710 E-mail: info@mediadesk.hu www.mediadesk.hu Grafika: abc Nyomdai munkák:

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 55. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar EU-tagság és a kultúra. Kultúra és audiovizuális poltika

EURÓPAI FÜZETEK 55. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar EU-tagság és a kultúra. Kultúra és audiovizuális poltika EURÓPAI FÜZETEK 55. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Rónai Iván Zongor Attila A magyar EU-tagság és a kultúra Kultúra és audiovizuális poltika A Miniszterelnöki

Részletesebben

Kreatív Európa. Útmutató filmes szakemberek részére. Kövessen minket a facebookon: facebook.com/kreativeuropairoda. További információ:

Kreatív Európa. Útmutató filmes szakemberek részére. Kövessen minket a facebookon: facebook.com/kreativeuropairoda. További információ: Kövessen minket a facebookon: facebook.com/kreativeuropairoda További információ: mediadeskhungary.eu http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope_en Kreatív Európa Útmutató filmes szakemberek részére KREATÍV

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai

ZÖLD KÖNYV. az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.7.13. COM(2011) 427 végleges ZÖLD KÖNYV az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Európa Kulturális Fôvárosa PONT A KULTÚRÁÉRT. Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila

Európa Kulturális Fôvárosa PONT A KULTÚRÁÉRT. Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila PONT A KULTÚRÁÉRT Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila Európa Kulturális Fôvárosa EURÓPA LEGNAGYOBB KULTURÁLIS AKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE, HÁTTERE ÉS A KULTÚRA ESÉLYTEREMTÔ SZEREPE Tájékoztató kiadvány

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja

Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 11. évfolyam 1. szám 2014. I. negyedév Tartalomjegyzék BUDAPESTEN MEGNYÍLT

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

Zongor Attila PONT A KULTÚRÁÉRT. Az Európai Unió kulturális tevékenysége. Tájékoztató kiadvány

Zongor Attila PONT A KULTÚRÁÉRT. Az Európai Unió kulturális tevékenysége. Tájékoztató kiadvány PONT A KULTÚRÁÉRT Zongor Attila Az Európai Unió kulturális tevékenysége Tájékoztató kiadvány K U L T Ú R P O N T I R O D A BÔVEBB INFORMÁCIÓ: ZONGOR ATTILA KULTÚRPONT IRODA Telefon: 06-1-413-7565 E-mail:

Részletesebben

KÖZPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK A KREATÍV IPAR TERÜLETÉN

KÖZPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK A KREATÍV IPAR TERÜLETÉN Pupek Emese: KÖZPOLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK A KREATÍV IPAR TERÜLETÉN 42 ORSZÁG KULTURÁLIS POLITIKÁJÁNAK ELEMZÉSE ALAPJÁN A kreatív ipar egyre fontosabb szerepet játszik a gazdaságok és a társadalmak életében.

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007. SZAKDOLGOZAT Rádi Laura 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A SIKERFILM MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA HOLLYWOODBAN ÉS

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC

AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC E U R Ó P A 2 0 0 6 - J a n u á r - MGYOSZ Brüsszeli Képviseleti Iroda havi információs lapja 2006 TARTALOMJEGYZEK 1. EU INTÉZMÉNYEK AKTUÁLIS HÍREI, STATISZTIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK...3 Az Európai Bizottság,

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. december

Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. december Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. december E számunk rovatai: Tudomány- és technológiapolitika... 3. old. Anyagtudomány... 9. old. Finanszírozás... 11. old. Információs társadalom... 12. old. Környezetvédelem...

Részletesebben

Europe Direct. Éves jelentés 2011

Europe Direct. Éves jelentés 2011 Europe Direct Éves jelentés 2011 2011 legfontosabb számadatai Europe Direct = A Europe Direct kapcsolattartó központ Csaknem 80000 megkeresés + Europe Direct hálózat 468 Europe Direct információs központ

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása A HÓNAP TÉMÁJA UNIÓS ÉRTESÍTÕ 1 Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása Pozitív hangvételû kormányzati nyilatkozatok, és az ezzel szembeforduló szakmai, vagy ellenzéki bírálatok láttak napvilágot

Részletesebben

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Tartalomjegyzék A 2011. év legfontosabb eredményei számokban/táblázatokban... 3 Az Egész életen át tartó tanulás program...

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben