695 ft január XXIII. évf. 1. szám. újművészet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "695 ft. 2012. január XXIII. évf. 1. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 01"

Átírás

1 695 ft január XXIII. évf. 1. szám újművészet Nemes Marcell, a mecénás műgyűjtő Ferenczy revividus Érett művek: Jovián György, Chilf Mária, Baranyai Levente Multiplex: Győrffy László, Thomasz Mróz, Szabó Klára Petra, Martin Henrik HU ISSN

2 Szabó Klára Petra: Gyónási titok, 2011 Ferenczy Károly: A vörös fal, 1910 G. Heller Zsuzsa: Fakturális élvezetek I., Chilf Mária: Próbaidős felnőttek, 2011 Rippl-Rónai József: Nemes Marcellné ravatalképe, 1911 Losonczy István: Színmezők aranyló környezetben, 2011 Lapalapító főszerkesztő: Sinkovits Péter A borító Baranyai Levente Seurat szabadkikötő (2011, olaj, vászon, cm) című munkájának felhasználásával készült. A festmény II. 8-ig volt látható a Dovin Galériában. (Fotó: Haris László) Az ezen az oldalon látható képek az eredeti művek részletei újművészet

3

4

5 Szabadi Judit Firenze portréfestészete a quattrocento korában II. rész Bode Múzeum, Berlin, XI. 20-ig A már második nemzedékhez tartozó Botticelli, aki a Mediciek egyik legfoglalkoztatottabb festője volt, Simonetta leánynevén Simonetta Cattaneo de Candida, aki Firenzéhírű festmény. Ezen a genovai származású nemes asszony, Vespucciról készített portréin folytatta a profilba állított mellkép hagyományát ( ). A kiáldagon leomló szőke hajfürtjeivel jelenik meg. ben tizenhat évesen Marco Vespuccihoz ment férjhez, gazlításon a kor híres szépségéről festett mindkét Sandro Botticelli: Az erotikusan buja hajzat gyöngyfonatokkal Hölgy arcképe arcmás látható volt; egyikük a frankfurti Städel és tollas hajcsattal ékesen öleli körül a sápadt (Simonetta Vespucci) Museumban őrzött emblematikus rangú világ körül, arcot. (Ugyancsak őróla festette meg Botticelli gyönyörű leányalakját a Vénusz születése tempera, fa, 81,8 54 cm című allegorikus festményen.) Nyakában vékony arany pántokon egy kámea lóg, melyen antik jelenet van Apolló és az Olympos domborművű képével. A medaillon fekete alapján rajzolódik ki a mitológiai jelenet, ez a fekete azután beborítja a kép teljes hátterét. Ezáltal az egész portré antikizáló jelleget nyer, és különösen a berlini elevenebb és közvetlenebb képmáshoz képest tökéletes szépségében elszemélytelenített ideálportrénak tűnik. Simonetta személyét, akit 1476-ban egészen fiatalon, huszonkét éves korában ragadott el a halál, mind egyedülálló szépsége, mind korai halála miatt legenda övezte. Giuliano de' Medici, aki platói szerelemre gyulladt iránta, poétikus sorokban magasztalta az arca körül játszó, szélfútta arany fürtöket 1, és halála után, Petrarca Laurája és Dante Beatricéje mellett, ő volt az a velük egyenrangú harmadik nőalak, aki az erényes (szemérmes) szépség ideális megszemélyesítője lett. A fentebb említett regényes mozzanat öszszefüggésében különösen érdekes, hogy Giuliano de' Medici portréja (1478 körül) is ott függött a falon ugyancsak Botticelli kezétől megörökítve. Bíborvörös tógaszerű ruhája a puha redőkkel meleg festői hatást keltve vonzotta oda a szemet, és az elgondolkodó arc töprengővé tette a szemlélőt is. Giulianót április 26-án, huszonnégy éves korában gyilkolták meg a 4 újművészet

6 Reneszánsz facebook Sandro Botticelli: Giuliano de Medici arcképe Pazzi-összeesküvés áldozataként a húsvéti szentmisén, az 1478 körül, tempera, fa, 56,8 38,5 cm oltár előtt. Posztumusz portréról beszélnek, azt föltételezve, hogy a bátyja, Lorenzo rendelte meg a képet megemlékezésül és a várost is emlékeztetve a véres merényletre. Mindenesetre Botticelli és a műhelye három változatban készítette el az arcképet a szép megjelenésű férfiról, aki egy firenzei költő szerint erős testalkatú, izmos, éber szemű, büszke arcú, sötét bőrű ember volt a vállára omló sűrű fekete hajjal. (Verrochio nagyszerű büsztöt mintázott róla.) A képen ez a fiatal férfi jelenik meg lefelé tekintő, csaknem csukott szemmel. A szem szokatlan megoldása lehet az elmúlására utaló jegy is, vagy Simonetta halála fölötti gyászának a kifejezése. A markáns arc a hosszú orral, az előreugró alsó ajakkal és azzal a különös, lefelé vagy befelé irányuló tekintettel talán egyszerűen csak a kontempláció, a befelé fordulás kifejeződése. A három portrévaráció közül a berlini a legmegkapóbb a zamatos lágy ecsetkezelés és az ábrázolt személy átszellemítettsége miatt, ahogyan az egyöntetű kékeszöld háttérre kirajzolódik nemes egyszerűséggel megformált feje. Noha a kiállítás nem tesz különbséget a három változat mestere és esztétikai minősége között, a másik kettő, különösen a szimbólumokkal is feldúsított washingtoni a szinte karikatúraszerűen eltúlzott fiziognómiai vonások és a száraz megjelenítés miatt inkább műhelymunkának látszik. Bár Simonetta szépsége maga a tökély, és ezt az arcképe is kétségbevonhatatlanul elárulja, Botticellinek a tárlaton látható legvarázslatosabb női portréja a Nő az ablaknál (Smeralda). Az ben készült mű mind a mellkép, mind a profilban ábrázolás hagyományával szakítva a dokumentumok tanúsága szerint egy harmincéves hölgyet állít elénk csípőmagasságban és háromnegyed profilban, amely arc csupán egy apró mozdulat híján nem teljesen frontális. Az előkelő hölgy, akinek rangját a kezében tartott kendő és a pompás épületre valló háttéri architektúra is meghatározza, olyan eleven és közvetlen, hogy szinte rajta van az élet hímpora. Nagy barna szeme összekapcsolódik a szemlélővel, aszimmetrikus ajka van, az arcán enyhe pír, és ahogy jobb kezét laza mozdulattal az ablakfélfára helyezi, abban az időbeliség is megmutatkozik. Egy finomművű nyakláncon kívül ékszert nem visel, ruhája viszont értékes az oszcilláló vöröses öltözékkel, melyre finom pamutból szőtt áttetsző, fátyolszerű felsőruha omlik. Ennek a fátyolnak a fénytörésé ben lesz olyan rezgő, fehér és zöldes foltokkal telehintett a ruha vöröse. A kép alsó szegélyén sérült írás szól arról, hogy az ábrázolt személy Smeralda Bandinelli, született Donati, aki Bacca Bandinelli firenzei szobrásznak a nagyanyja volt. Az azonosítást szolgáló felirat csak később került a képre. 2 Az eddigiekben megpróbáltam szemléltetni a kora reneszánsz portréfestészetében a tipikusnak mondható jellegzetességek mellett a hagyományos trendtől eltérő megoldásokat és egyúttal egy időben lezajló fejlődést is, ami a korábbi etalonhoz képest a személyiség megragadásának újszerű módjában jelentkezett. Ez az egyedi ötletgazdagságon túl főleg a németalföldi festészet hatásában csapódott le. Már Botticelli Nő az ablaknál című arcmása esetében is a térbeli ábrázolás az oszújművészet

7 Sandro Botticelli: Hölgy arcképe az ablaknál (Smeralda) körül, tempera, fa, 65,7 41 cm lopos architektúrával németalföldi mintára volt visszavezethető. Ami a portréfestészetben az eddigiekhez képest merőben más volt, az a Brugge-ben élő német származású Hans Memling munkásságában jelentkezett átütő módon. Ha tudjuk, hogy Brugge-ben nagy firenzei kolónia élt Memling portrémegbízásainak több mint húsz százalékát itáliai megrendelésre készítette, nem lepődünk meg azon, hogy a kiállításon Memling egy férfiportréja: a Fiatal férfi arcképe, ( ) állította meg az embert. A női portréknál jóval korábban, már 1440-ben Andrea del Castagno háromnegyed profilban ábrázolta a megörökített férfiút, tehát a Memling-arckép újdonsága nem merül ki ebben. Az ábrázolt ifjú prémszegélyes bíborruhában jelenik meg egy márványoszlopokkal díszített loggia előtt, egymáson nyugtatott kezét a kép keretére, ami egy ablak mellvédjének illúzióját kelti, helyezi. A loggián keresztül egy tájképre nyílik kilátás. Az ábrázolt személy zárkózott, öntudatos, hideg tekintettel néz velünk szembe. Nemcsak ez a közvetlen megjelenítés új sajátosság, hanem az a finomság is, amely a háttéri tájképből előkúszó fény által az arc egyenletes megvilágításában gyöngéd érzékletességgel modellálja a vonásokat. Az a művésziesség, amely Memling egyéni stílusából következik, minden konvencióval szembeszegül. Az ábrázolt személy az arcát a szemlélő felé fordította, ami az egyénítést sokkal jobban szolgálta, mint a profilkép, és a nagyobb képkivágásban a kezek is megjelenhettek. A kép elkészülte után Memling minden bizonnyal rögtön Firenzébe küldte a festményt, ahol az itáliai művészek csodálattal tanulmányozhatták. Verrocchióra, Ghirlandaióra, Raffaellóra egyaránt hatott. 3 Memling műve valósággal megtermékenyítette a firenzei festészetet a portréművészet poétikus felfogása által, és főleg azáltal, hogy az ábrázolt lény élethű fiziognómiai megjelenítésében személyiségének individuális jegyeit is kifejezésre juttatta. Függetlenül a három központtól és a quattrocento korszakától, a kiállítás záróképe egy szinte szentélyszerű elhelyezésben Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című arcmása volt. A mű szerepelt Budapesten a Szépművészeti Múzeumban a Botticellitől Tizianóig címmel megrendezett reneszánsz festészeti kiállításon, de mégis nagyszerű és elgondolkoztató volt ebben az összefüggésben ismét találkozni vele. A rendezés látszólagos koncepcióbe- 6 újművészet

8 Reneszánsz facebook li következetlenségén 4 a kép ugyanis nem került bele a tematikai egységek rendjébe, se a katalógusban egymás után fűzött arcképek közé jólesően lepődött meg az ember, annál is inkább, mert annyi remekművű arckép után lefegyverző volt a mindenek fölé emelkedő hermelines hölgyet ábrázoló mű zsenialitása. A festmény misztikus ereje, mely a szépség megfoghatatlanságát sugallja, a fény-árnyék sejtelmes, légies regisztereiből, a leonardói sfumatóból lágyan és egyúttal nagy intenzitással sugárzik ki. A kép legvilágosabb foltja a hermelin bundája, de a hozzá simuló kéz, az arc és a dekoltázs is fénybe van mártva, és fény hull a bal vállra is, miközben a fej hátsó része és a jobb váll belesüpped az árnyékba, akárcsak az elmosódó bal kéz. A misztikumot fokozza az az ellentmondás, hogy az arc nyílt és a nő pillantása félreérthetetlen, amint a Hans Memling: Fiatal férfi arcképe festmé körül, olaj, fa, cm nyen nem látható, de a tekintet irányával érzékeltetett személyre néz, teljesen kifelé a képből, ami után megtévesztő módon fölmerülhet, mintha mégsem lenne ez a tisztán és szabatosan megjelenített arc olyan rejtélyes. Csakhogy a titokzatosság éppen abból is fakad, hogy az igen plasztikusan és élethűen ábrázolt részek: az arc, a kéz, az állat teste és élénk feje, valamint a ruhára tenyerelő és a fölemelt másik mancsa és az árnyékban szétolvadó részek egyszerre éles és finoman elpengetett kontrasztba kerülnek. Ezek a fogalmak: teljes profilkép, háromnegyed profil nem mondanak semmit. Ahogyan a félalakos portrén a felsőtest balra és a fej jobbra fordul, abban a kontraposztos mozdulatban benne van a mozgás rebbenékenysége is, miközben ismét egy rejtett ellentmondás és izgalmas feszültség! az elevenséget és az időbeliséget is keltő arckép egyidejűleg az időtlenség örökkévalóságát sugallja. A Hölgy hermelinnel Cecilia Galleranit ábrázolja, a sötét bőréről Morónak nevezett milánói herceg, Ludovico Sforza kedvesét ben. Leonardo, aki a kitűnő humanista uralkodó festőjeként és mérnökeként 1482 és 1499 között dolgozott a milánói udvarban, Ludovico Sforza megbízásából festette meg a szerelmesét. A tizenhét éves leány, aki ugyan nem kiemelkedően előkelő családból származott, de igényes neveltetése folytán tudott latinul és maga is verselt, a források szerint 1489-től 1492-ig lehetett a fejedelem szeretője, és egy fiút is szült neki. A képen a legfrissebb divat szerint van öltözve: felhasított ujjú, mélyen kivágott hímzett ruhában, a nyaka körül és a dekoltázsra hullva egyszerű fekete gyöngysorral. Bal vállára sárga selyemmel bélelt kék köpeny borul. Fekete hajpánt szorítja le középen elválasztott haját, mely az álla alatt van áthúzva és hátul lófarokban végződik. A hajpánt a fejre borított, fátyolszerűen áttetsző kendőt is rögzíti. A kép különlegességéhez tartozik, hogy a leány a karján egy hermelint tart, melyet az arányaiban túl nagy keze a finoman tagolt hosszú ujjakkal se nem fog, se nem simogat. Az ajkán egy alig megrebbenő mosoly játszik, ami a szép metszésű vonásokat, a sfumatóval gyöngéden modellált arcot roppant kedvessé és megnyerővé teszi. A kép közepén elhelyezett hermelin kulcsfontosságú attribútum, ami felveti jelentésének a kérdését. A legkézenfekvőbb összefüggés, hogy Ludovico Sforza címerállata volt, miután ban a herceg megkapta a Hermelin rendet. Fölvetődött az is, hogy Cecilia vezetéknevével újművészet

9 Galleria, a galé, ami a hermelin görög neve szójátékot alkotva került a prémes állat a képre. A dolog azonban bonyolultabb, a jelentés több forrásból is táplálkozhat. Ugyanis számos asszociatív jelentés és szimbólum halmozódott föl a hermelinben. Az állatról ismeretes, hogyha sárral bekenték odújának a száját, inkább kint maradt a szabadban, és hagyta magát elfogni a vadásztól, azaz inkább elpusztult, semmint bepiszkolódott volna, olyanynyira irtózott a mocsoktól. Leonardo da Vinci: Hölgy hermelinnel Leonardónak fenn is maradt olaj és tempera, fa, 54,7 40,5 cm egy hermelinvadászról készült rajza. Ebben az összefüggésben lehetne a szüzesség szimbóluma, ami azonban az uralkodó szeretőjére nem illik. Mégis lehet erényszimbólum, a belső tisztaság értelmében, amit az állat fehér szőrével is asszociálhatunk. Másfelől Leonardo a Kodex H-ban a szerénység erkölcsi tulajdonságával is felruházta. Föltételezhető, hogy a hermelin magára Ludovico Sforzára értendő, akire a szerénység, a tisztaság és a tisztesség egyaránt vonatkoztatható 5. Tovább gyarapítja a művészettörténeti spekulációk, illetve konnotációk számát az az értelmezés is, hogy miként a makulátlan fehér prém a vadász számára olyan, mint egy ékszer, Cecilia tiszta szerelme Ludovico ékszere, akinek a szépség iránti vadászatát siker koronázta. 6 Végezetül én inkább arra hajlok, hogy a hermelin a szép nő attribútuma, és így Cecilia Galleria belső tűztől, a lélek fehér izzású tüzétől áthevített képmását saját nemessége révén a hermelin tisztaságával hozzam kapcsolatba. Jegyzet: 1 Stefan Wappelmann: Botticelli: Női arckép (Simonetta Vespucci). In: Gesichter der Renaissance Meisterwerke italienische Portraitkunst című katalógus, 2011, Hirmer Verlag, München, Stefan Wappelmann: Botticelli: Nő az ablaknál. In: i.m Keit Cristiansen: Memling: Fiatal férfi arcképe. In: i.m Hogy a festmény a kiállítás utolsó és ily módon kiemelt darabja volt, valójában gyakorlati okból történt. A Hölgy hermelinnel ugyanis arra várt, hogy már a tárlat bezárása előtt a Londonban november 8-án nyíló nagyszabású Leonardo-kiállításra szállítsák. 5 Stefan Wappelmann: Zum Schulterblick des Hermelins Änlichkeit im Portrait der italienischen Frührenessaince. In: i.m lásd 5. jegyzet 8 újművészet

10 Murádin Jenő Nagybányától a szenespincéig Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása Magyar Nemzeti Galéria, XI V. 27. A kérdés, hogy miért időszerű Ferenczy Károly mostani 60,2 95,5 cm gyűjteményes kiállítása és még néhány ilyen alkalom az elmúlt száz évben, azt hiszem, könnyen megválaszolható. Mert Ferenczy Károly olyan emblematikus alakja volt a magyar művészetnek, aki kiteljesedett életművével közelebb hozta a Nyugatot a Kelethez, s a modernizmus kezdeteinek alapköveit rakta le. Másrészt a vegyes öszszetételű nagybányai táborverők között az ő nagyszerű festészete a minőség magasra állított mércéjét mutatta és állandósította. Mert nagy igazság van abban, hogy csak a minőséget fölmutató alkotóknak adatik meg, hogy nemzedékenként legalább egyszer találtassék valaki, aki újra és újra elmélyedjék a hagyaték értékelésében. Malonyay Dezsőnek még csak felületen mozgó pályarajza után Petrovics Elek idézte elénk, avatott tollal Ferenczy alakját, majd Genthon István hozott új szempontokat a fel- Ferenczy Károly: Hazatérő favágók I. tárásban, most pedig egész munka- 1899, olaj, vászon, csoport végezte el az újraértékelés feladatát a Magyar Nemzeti Galériában Plesznivy Edit, Boros Judit és munkatársai összmunkájával. S ez helyén is van így, hiszen minden korszak más és más nézetben értékeli újra az alkotást és magát az alkotót is. Ferenczyben, ebben a művészpályára későn lépett, a jogászkodás és a bánsági birtokon a gazdálkodás cseppet sem vonzó kilátásai között unatkozó fiatalemberben egyszerre csak szunnyadó energiák szabadultak föl, egyértelműen a művészi alkotás irányába mutatva. Pályáján azután többször is voltak olyan mozzanatok, amelyek alapvetően fontosak lettek a századforduló magyar művészetének alakulásában. Talán az első ezek között a nagybányaiakhoz való váratlan csatlakozása volt. Hollósy Simon és zajos müncheni társasága a bajor főváros kávéházaiban tervezgette a nagybányai expedíciót 1896-ban, a millennium évében. A disztingvált, arisztokratikus alkatú Ferenczy soha nem keveredett közéjük. újművészet

11 Ferenczy Károly: Tavaszi táj a Virágheggyel Csendesen meghúzódva a Caffe 1898, olaj, vászon, cm Lohengrin sarokasztalánál, egyszer csak kijelentette, hogy ő is velük megy. Ez döntő lépés volt, mert Ferenczy és családja sok évre állandó lakosként telepedett meg a bányavárosban. És még valami. Az ő Münchenben festett képei, az ban készült Madárdal és az erdős hátterű, pompás Önarcképe, valami megmagyarázhatatlan csoda folytán megelőlegezték a nagybányai festészet lényegét és varázsát. Ezt elsőként monográfusa, Genthon István vette észre. A művésztársak és növendékek azonban már az első nagybányai években láthatták, hogy ő az, aki leghamarabb és minden zökkenő nélkül magáévá tudta tenni a műtermekből kilépő természetelvű festészet minden előnyét. A többiek, beleértve Hollósyt, az első nyáron szinte alig festettek valamit, mert, ahogyan Réti István írta a nap fényessége elvette a szem látását. Ferenczy azzal sem küszködött sokáig, hogy bonyolult kompozíciós témákat emeljen be a természeti környezetbe. Nevezetes Hegyi beszéde után melynek egyébként nem lebecsülendő festészeti kvalitásai vannak ezt a kísérletet abba is hagyta. Nagybányai tájmotívumait úgy fedezte föl és festette végig, hogy alakos ábrázolásai nagyszerűen beleilleszkedjenek ebbe a panteisztikusnak érzett térbe. A neósok, a magyar Vadak társaságához tartozó Czigány Dezső lényegre tapintóan mondotta egyszer: Nem azt irigylem én, hogy Ferenczy úr hogyan fest, hanem azt, hogy mit fest! Ki is merítette hamar közeli tájképtémáit, hogy azután más helyszínek, más témák felé forduljon. Egy másik sarkalatos pont a pályáján 1903-as gyűjteményes kiállítása a budapesti Nemzeti Szalonban. Ez alapvetően a nagybányaiak diadalát hozta meg. Mert Ferenczy mutatott meggyőző példát arra, hogyan kell átlényegíteni a témát, miként kell elszakadni mindenféle elbeszélő tartalomtól, a látvány alapú tiszta festészet irányába. Művei előtt elcsitult Ferenczy Károly: a korabeli gúnyos kritikák tonnaszám A tékozló fiú I. fölgyűjthető ellenvetése: hogy a mai 1907, olaj, vászon, cm 10 újművészet

12 Nagybányától a szenespincéig festők nem tudnak rajzolni, elmosódott foltokból áll öszsze a kép, ki látott még lila árnyékot stb. Ferenczy egyik fő műve a most is látható Három királyok, mely korábban éppen ezekre a vehemenciákra adott alkalmat, most fölmagasztosult a magyar festészet kiváló művei közé. És sorra születtek azután nagyszerű alkotásai, a Márciusi est, líraiságának legszebb darabja, a Festőnő, a Levétel a keresztről, az Október, gyermekeinek portréi és portrékompozíciói, a Józsefet eladják testvérei, a Nyilazók. Témái mindig túlmutattak az ábrázolt jeleneten. És éppúgy, mint Édouard Manet esetében, valami meghatározhatatlan időtlenséget vagy nosztalgiát sugalltak. Stílusa törésmentesen építkezett, impresszionisztikus, szimbolikus, olykor szecessziós elemeket egyesítve, végül a posztimpresszionista képalkotás felé haladva. Azon alkatok Est II. Ferenczy Károly: között volt, akik minden élethelyzetben megtalálták festészetük témáit. Néha úgy érezzük, mintha a témák találtak volna rá, mint Babits Mihály írta klasszikus verssorában: Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét. Budapesten, ahol 1906-tól mint főiskolai tanár működött, enteriőrök, finom porcelánvázákba helyezett artisztikus csendéletek és aktok váltották föl korábbi témáit. Itt került ismét kapcsolatba ifjúkori bánsági ismerőseivel, akik birtokukat eladva a pesti dzsentri típusú polgári réteget alkották, a színházi-kávéházi élet pesti miliőjét fönntartva, és akiknek igen jellegzetes alakja éppen a festő testvérbátyja, a színházrajongó Ferenczy Ferenc volt. Mintha újra összejött volna az a társaság, melyből valamikor ő maga is kinőtt. Az Andeevits, Bukovinszky, Joannovits, Manno famíliák tagjai. Ferenczy tanítványai a későbbi neósok, Vadak közül is sokan voltak. A kezdetekkor közéjük számított például Perlrott Csaba Vilmos, Czigány Dezső és Uitz Béla is. Becsülték mesterüket, mert az ő mértékadó szigorúsága és minőségében példaadó festészete meg is követelte ezt a tiszteletet. Most, 1912, olaj, vászon, 115,5 84 cm hogy együtt láttuk föllelhető és hozzáférhető képeinek sokaságát, ezek stílusfejlődésének olyan elmozdulásait mutatják, melyek festészete megítélésének újragondolását igénylik. Utalnék itt biblikus témáira és aktos kompozícióira, melyek e kiállításon egymást fölerősítve keltenek valami meglepő interferenciát az új idők törekvéseivel. Ám mindez változatlanul az ő evolutív továbblépéseit mutató alkatából adódott. Tanítványai ezt nem tudták és nem is akarták követni. Ott, ahol az utak elváltak, hogy Lukács György nyomán Tímár Árpád nagyszerű forráskiadvány-sorozatának címét idézzem, Ferenczynek kevés szava lehetett. A fiatalok a párizsi impulzusok, mindenekelőtt Matisse nyomán, egészen más irányban indultak el. Mint ahogy Verdi dallamosságát az új idők szellemében a wagneri akkordok váltották föl. újművészet

13 P. Szabó Ernő Kiállítás Nemes Marcellről, a gyűjtőről és a mecénásról Szépművészeti Múzeum, X II. 19. Oskar Kokoschka állítólag nem különösebben kedvelte Nemes Marcellt, s az is lehet, hogy a gyűjtő sem igazán érezte a magáéhoz közelállónak a nála éppen húsz évvel fiatalabb festő egyéniségét. Vagy éppenséggel nagyon is hasonlítottak egymásra néhány dologban, olyanynyira, hogy épp a tulajdonságok hasonlósága keltett közöttük feszültséget. Tény, hogy a korabeli levelezés szerint szinte egy percig sem volt nyugalom abban a teremben, ahol Kokoschka Nemes Marcell portréját elkészítette, állítólag éppen ezért van, hogy a képen a gyűjtő-mecénás jobb karjának körvonalai olyan elmosódottak, s hogy az egész festményből árad a dinamika, az erő, egyféle agresszivitás, amelyet az visel el általában a legnehezebben, akit hasonló tulajdonságok jellemeznek. A mű 1928-ban készült. Akkoriban tehát, amikor Nemes Marcell immár nyolc éve Münchenben élt, olyan fényűző körülmények között, amilyenek csak a leghatalmasabbaknak, leggazdagabbaknak adatnak meg. Gyűjteményének legjelentősebb darabjai Münchenben, a Leopoldstrasse 10. szám alatti városi palotájának a falán függtek, de övé volt a tutzingi pompás kastély is a Starnbergi tó mellett, s néhány évvel korábban megvásárolta a velencei Canale Grandén fekvő Palazzo dei Leonit, a hófehér falú, befejezetlen palotát is. Elismertségét magyarországi művészeti körökben korábban olyan adományokkal alapozta meg, mint El Greco Bűnbánó Magdolnája (1921) vagy Mányoki Ádám II. Rákóczi Ferencet ábrázoló arcképe (1925), a kortárs művészeti életben elfoglalt pozícióját jól jellemzi, hogy 1920-ban nemcsak alapító tagja volt a Szinyei Társaságnak, de később a Szinyei Társaság Barátainak Köre elnökségébe is bekerült. Ami pedig a nemzetközi hírnevet illeti, arról leghíresebb portréjának alkotója, Oskar Kokoschka sorai is tudósítanak egy El Greco-festmény kapcsán, amelyet Maier-Graefe fedezett föl valahol egy spanyolországi templomban a végső romlás előtti állapotban: Ezt a képet aztán, úgy vélem, Nemes Marcell vette meg: neki nevezetes gyűjteménye volt Münchenben, jórészt spanyol mesterekből, s maga is restaurált képeket, köztük, emlékezetem szerint, ezt az elpiszkolódott és sérült Grecót is. Akkoriban Kokoschkától is vásárolt vagy tíz képet, de 1928 volt annak az árverésnek az éve is, amelyen gyűjteménye egy részét amszterdami aukción értékesítette, miután eladásáról korábban sikertelen tárgyalásokat folytatott amerikai múzeumokkal. Ahogyan az 1913-as nagy árverésen a modern francia festészet remekeitől nyilván kényszerűségből vált meg, úgy most régi mesterek műveit kellett eladnia, hogy az összeomlástól, az anyagi és erkölcsi csődtől megmeneküljön. Két évvel később, a kölni Lemperznél újabb száz képet bocsátott árverésre, de a romlás folyamatát ez sem állíthatta meg. Néhány hónappal későbbi halála után kiderült, hogy adósságai messze fölülmúlták azt az értéket, amelyet a gyűjteményének megmaradt művek napi áron képviseltek, így a várt gazdag hagyaték helyett adósságok maradtak utána. Klebelsberg Oskar Kokoschka: Kuno kultuszminiszternek talán Nemes Marcell portréja még sejtelme sem volt erről, ami , olaj, vászon, cm Lentos Kunstmuzeum, Linz 12 újművészet

14 Nagybányától a szenespincéig kor Nemes Marcellt a nemzet halottjának nyilvánította. S szerint valójában nem gyűjtő és mecénás volt, hanem ha lett volna? Alighanem akkor is kijárt volna jánoshalmi műkereskedő, aki ráadásul eltitkolja mesterségét. Nemes Marcellnek a díszsírhely a Kerepesi temetőben, s Hogy jó üzletember volt, aligha vitatható, hiszen a semmiből küzdötte föl magát a legmagasabbra a jankováczi előtte a Szépművészeti Múzeum márványcsarnokában, a Kisszebeni szárnyasoltár előtt fölállított ravatal. sokgyermekes szegény zsidó család sarjaként született A fentiek mindenestre jól érzékeltetik, hogy igazuk lehet azoknak, akik a 20. század első felének legjelentőhelyen töltötte, bolti segédként, s aki Budapesten fa- és Klein Mózes, aki gyerekkora nagy részét Hódmezővásársebb magyar műgyűjtőjének tartják Nemes Marcellt. S szánkereskedőként kezdte karrierjét. Gyűjtőként is legalulról kezdte kicsiben, s ízlése folyamatos csiszolódásán ke- igazuk lehet azoknak is, akik szerint a gyűjtőtársadalom legellentmondásosabb személyiségei közé tartozott. resztül jutott el odáig, hogy így fogalmazhatott: rendesen sok évvel megelőztem vásárlásaimmal a kor ízlését. Ilyennek látták őt kortársai is. Rippl-Rónai József a lehető legmagasabb elismerés hangján nyilatkozott róla, s Mikor én vettem, a képek festői még ismeretlenek voltak, kora múzeumi szakemberi, gyűjtői is nagyra becsülték. mire ugyanezeket a festményeket továbbadtam, már divatba jöttek az alkotóik. Ahogyan nekrológjában Petrovics Gyűjteményének jeles darabjai, főként az El Greco-képek miatt utazott Budapestre Le Corbusier, képeinek müncheni kiállítása nagy hatást gyakorolt Paul Kleere, de mazott, Valóságos furor dolgozott benne, élete végéig nö- Elek, a Szépművészeti Múzeum akkori főigazgatója fogal- (a katalógusban Tímár Árpád által összegyűjtött) vekvő lázassággal vásárolt, gyűjtött, cserélt, eladott, nyugtalan munka, állandó Rippl-Rónai József: korabeli újságcikkek között van olyan is, amely Nemes Marcell képmása 1912, olaj, lemezpapír, 63,5 44 cm tervezés és izgalom volt az élete gyűjteményének becses töredékeit örökre meg fogják őrizni múzeumaink. A Szépművészeti Múzeumot egymagát mintegy 40 darabbal gyarapította, amelyek mindenkorra őrt fognak állani emléke felett Egy új gyűjtőtípus alakja rajzolódik ki a nekrológ soraiban. A marchand amateuré, a gyűjteményét nem örökölt vagyonból, főúri hitbizományok jövedelméből létrehozó és gyarapító, hanem a saját erejére és a kortárs művészet világával kialakított kapcsolataira támaszkodó, a gyűjteményt annak darabjaival való kereskedéssel gyarapító gyűjtőé, akinek ízlése folyamatosan fejlődik, pallérozódik, s akinek tevékenysége hasonló hatást gyakorol kortársaira is. Ennek a gyűjtőtípusnak az alakját körvonalazza a Szépművészeti Múzeum kiállítása, amely az igen jól hangzó El Grecótól Rippl-Rónaiig címet kapta, s amelynek anyaga azonban a nevekkel jelöltnél jóval tágasabb intervallumot fog át, hiszen az ókori görög vázáktól, római üvegektől századi iparművészeti tárgyakon át az egyetemes művészet nagy mestereinek a műveiig, illetve Nemes Marcell kortársainak az alkotásaiig terjed. Nemes volt az, aki felfedezte a fiatal Uitz Béla tehetségét (egy tételben vásárolta meg egy kiállításnyi anyagát), Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár újművészet

15 Szépművészeti Múzeum Paul Cézanne: Tálaló , olaj, vászon, 65,5 81 cm halála előtt nem sokkal vette meg Farkas István egyik friss művét. Nemes Marcell alakját Kokoschka festményén kívül Pólya Tibor és Herman Lipót rajza is megörökíti, hízelgőnek egyik sem nevezhető (Wilhelm Uhde, akitől a gyűjtő Picasso Ülő nő zöldben című képét akarta megvenni, azt írta róla: nagy magyar műértő és gyűjtő, akinek bár úgy nézett ki, mint egy lókupec a képekhez csodálatos érzéke volt ). Rippl-Rónai József 1912-es portréja ezt az ellentmondást oldja föl, egy évvel korábbi pasztellje pedig Nemes feleségének ravataláról azt a drámát is megidézi, amelynek átélésében a művészet nyilván nagy segítséget adott a gyűjtőnek, aki a felesége elvesztése utáni években (mint Lázár Béláról készített rajza mutatja), autodidaktaként maga is rajzolt, festegetett. Jelzi egyben a mű azt is, milyen fényűző környezetben, komoly műtárgyakkal körülvéve élt a gyűjtő már első műtárgyvásárlásai után kevesebb mint egy évtizeddel. Ezt a környezetet rekonstruálja a kiállítás első egysége, enteriőrszerű elrendezésben mutatva be régi bútorokat és olyan műtárgyakat, amelyek többségét Nemes Marcell adományozta az Iparművészeti Múzeumnak. Innen vezet tovább az út az egykori Nemes-gyűjtemény régi olasz, német, illetve németalföldi festményanyagának válogatott darabjaihoz, illetve El Greco műveihez, amelyek gyűjteményét a kortárs francia művészek alkotásaival együtt híressé tették. Valójában ezek együttese (a kiállításon a többi között Courbet, Cezanne, Maillol műveivel) és a magyar művészet klasszikus modern mestereinek (Munkácsy, Paál László, Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Fényes Adolf) műegyüttese rajzolja meg elsősorban az ő szellemi portréját és érzékelteti, miben is állt az a vonzerő, amelyet gyűjteménye a kortársakra gyakorolt. Egyben érzékelteti azt a szoros kapcsolatot is, amelyet a kortárs magyar művészet több jeles képviselőjével kialakított, s amely gyűjteménye gyarapításánál is meghatározó jelentőségű volt. Hiszen, mint Meller Simon fölidézte, a gyűjtő, aki gyakran utazott Párizsba, szívesen vásárolt úgy, hogy onnan budapesti lakására küldetett műveket például Manet, Renoir, Cezanne vagy éppen El Greco képeit, s a Japánból azokat, akiknek ítéletét fontosnak tarzotta, Szinyeit, Ferenczyt, Fényest, Hatvanyt, Petrovicsot stb. felvitte magához, megmutatta nekik a képeket, végighallgatta véle- 14 újművészet

16 Nagybányától a szenespincéig ményüket, vitatkozásukat, s egy óra múlva tisztában volt azzal, hogy mit kell megtartania és mit visszaküldenie. Amennyire pótolhatatlan veszteségnek tartjuk ma, hogy az így a gyűjteménybe került remekek (például Courbet A világ közepe című műve, ami valahogy teljesen kifelejtődött a katalógusból is) az 1913-as párizsi árverésen vagy más alkalmakkor szétszóródtak a világ minden részébe (igaz, egy részüket sikerült magyar gyűjtőknek megvásárolniuk), anynyira nagy nyeresége a magyar múzeumügynek, vizuális kultúrának, hogy Nemes Marcell 1911-ben nem kevesebb, mint hetvenkilenc képet (közöttük, ahogyan a kiállítás második részében látható összeállítás jelzi, Gulácsy Lajos, Székely Bertalan, Márffy Ödön, Perlrott Csaba Vilmos, Vaszary János festményeit) ajánlott fel Kecskemét városának, egy helyi képtár létesítése céljából, azzal a feltétellel, hogy a város évente háromezer koronával járuljon hozzá a gyűjtemény további fejlesztéséhez. Az adománynyal Kada Elek polgármester és a városi képviselőtestület művészettámogató teljesítményét, elsősorban a művésztelep létrehozását kívánta honorálni, és egyben nyilván újabb mecénási gesztusok megtételére kívánt ösztönözni. A kecske- Derkovits Gyula: Vasút mentén 1932, tempera, ezüst métiekben jó partnerre talált. porfesték, karton, cm Nem mondható el ugyanez Budapest Székesfővárosról, amelynek egy évvel később több száz darabos kortárs magyar művészeti gyűjteményét ajánlotta föl azzal a feltétellel, hogy az így létrejövő Modern Magyar Képtár anyagának gyarapításához a főváros a maga részéről évi százezer koronával járuljon hozzá. Amennyire sajnálatos, hogy az adományozói szándék itt hamvába holt, annyira jellemző, hogy Nemes Marcell nem adta föl, hazai és külföldi múzeumoknak újabb és újabb műveket adományozott, díjakat, alapítványokat hozott létre. Nyilván erre utal, hogy a katalógusba kissé rejtélyes okokból még egy olyan Derkovitskép is bekerült, amely két évvel Nemes halála után született azt jelzi ez, hogy a Szinyei Társaságon belül tett alapítványainak a jótékony hatását egészen 1940-ig élvezhették a kortárs alkotók. Azután évtizedekig csönd volt, Nemes Marcellről kevés szó esett, egészen 1971-ig, amikor Sümegi György művészettörténész megrendezte a kiváló gyűjtő-mecénás munkásságát megidéző első jelentősebb tárlatot (majd néhány év múlva megírta róla máig alapvetőnek számító tanulmányát). Reméljük, nem kell újabb harminc-negyven évet várni, amikor a Szépművészeti Múzeum újabb tárlatot szentelhet neki, immár gyűjteményének a világ nagy múzeumaiba került remekeit is bemutatva. Magyar Nemzeti Galéria újművészet

17 Lóska Lajos Jovián György-retrospektív a templomtérben Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum, XII II. 15. Jovián György LX című gyűjteményes kiállítását tekinthetjük meg a tél derekán a Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum templomterében. A festő hatvanadik születésnapját, ahogy ez egy alkotóhoz illik, gondolatébresztő bemutatóval ünnepli, de a tárlatnak címet adó, kezét és arcmását ábrázoló portréját, mely a hiperrealista és a fekete-fehér fotótechnikát egyaránt megidézi, szerényen elrejti a templomrom egyik eldugott zugában. A viszonylag kisméretű kép tárgyszerű és dokumentatív. A művész tudja azt, hogy a kéz és a fej jellemzi legjobban a személyiséget, ezért minden más részletet elhagyva csak erre a két Jovián György: testrészre koncentrál, s a nagyon A rozsda dicsérete 2008, olaj, vászon, cm kifejező, ráncoktól barázdált arcmásra és kézfejre mintegy stigmaként ráfesti a hatvanas évszámot. Jovián retrospektívnek hirdeti tárlatát, ennek ellenére mindössze egy tucat mű szerepel rajta: nem kerültek az érdeklődők elé sem a korai pop art ihlette, sem a 1990-es évek visszafogott írásos, falfelületet idéző, majdhogynem monokróm munkái. Valószínűleg úgy gondolta (a szerénységből erényt kovácsolva), hogy a kevesebb mindig több, és hogy az egységes anyag jobban kifejezi művészetét, mint egy minden korszakát alaposan lajstromozó, ebből következően kicsit eklektikusabb válogatás. A régebben készült vásznak közül egyedül a fekvő, színes vezetékek talán infúziók behá- Fotók: Berényi Zsuzsa 16 újművészet

18 Érett művek lózta meztelen figurás Aquariusát ( ) állította ki, ami azonban korántsem tekinthető korai alkotásnak, különösen, ha ismerjük életrajzát, és tudjuk, hogy a szilágysomlyói születésű művész 1975-ben, Bukarestben fejezte be tanulmányait a képzőművészeti főiskolán, s 1982-ben, tehát még bőven a rendszerváltozás előtt költözött Budapestre. A felvonultatott anyag tömörsége azt bizonyította, hogy érdemes volt erősen szelektálni, mert a válogatásnak köszönhetően stilárisan egységes, fő mondanivalóját, az elmúlást megrázóan kifejező tárlatot tekinthet meg a látogató a kiscelli templomtérben. Az oldalajtón belépve az apszisban három kép fogad. A már említett, hatalmas méretű Aquarius és a szeméthegyek összegabalyodó, már-már szerves struktúráját bemutató, címével Huxley utópisztikus regényére utaló Szép új világ I-II (2009). Tovább sétálva a hatalmas terével, rusztikus téglafalaival mindenkit lenyűgöző templomtérben, egy nagyon világos felépítésű műegyüttessel találkozunk: az egyik oldalon a látszólag az abszrakcióhoz közeli, ám nagyon is tárgyias, mikrostruktúrákat bemutató festmények láthatók, míg velük átellenben a figurális munkák függenek. Talán kicsit direktnek tűnik, de mindenképpen jó entrée a Szép új világ című képpárral kezdeni. A nem éppen derűs és nem éppen optimista kompozíció ugyanis nagyon aktuális tényt illusztrál. Arra figyelmeztet, hogy ha nem vigyáz a mohón fogyasztó emberiség, ha nem mérsékli éhségét, bele fog fulladni saját szemetébe. A megfogalmazott komor vízió ellenére a kép előadásmódja derűs, hiszen a kis, tarka műanyagdarabkák, papírfecnik puha, dekoratív, rongyszőnyeget idéző faktúrává állnak öszsze. Sőt ha tovább Jovián György: Önarckép szemlélődünk, 2011, olaj, vászon, cm Jovián György: Abitura azt is megállapíthatjuk a tekergő drótok, csatlakozók, dugaszok és összetört 2001, vegyes technika, cm hangszórók törmelékéről, hogy híradástechnikai hulladékok, amiket egy németországi kikötőben kapott lencsevégre a művész. Tematikáját, struktúráját tekintve nekem a két vászon Bajkó Anikónak a 70-es évek végén készült textilhulladékot megörökítő fotóit (Textiltemető Mohács, 1978) juttatták eszembe, bár azokat a mindig kísérletező neoavantgárd, míg a Kiscelli Múzeumban látható képeket az újfiguráció és a posztmodern inspirálta. A társadalomkritikát megfogalmazó Jovián Györgyöt a hulladékokhoz és a kacatokhoz való vonzalma még az arte povera képviselőivel is rokoníthatja azzal a nem kis különbséggel, hogy ő minden hulladékrészletet igen igényesen, aprólékosan, újművészet

19 Jovián György: Tájkép vörös sárral nagy tudással és türelemmel, mármár artisztikusan fest meg. E vász- 2011, olaj, vászon, cm nak ugyan fotó alapján készülnek, ám a fénykép csak vázlat, amit átír, átalakít. Ugyancsak fotó felhasználásával készült a szinte monokróm, szürke színű göröngyöket ábrázoló diptichon (Út I-II, 2006). A vashulladékok, a roncsok bonyolult szerkezetét elénk táró A rozsda dicsérete (2008) viszont erősebb koloritú, festőibb, színesebb. Részleteinek, hajlított, rozsdás vasdarabjainak, csöveinek, huzaljainak megfestését szemlélve akár csak a hiperrelisták képeinél a türelem, az igényesség, az aprólékosság nyűgözi le a látogatót. Rokon szemlélet, a törmelékvilág ábrázolása hívta életre a Cserepek (2008) című alkotást is. Ennek vázlatát, a törött cserepeket Párizsban fotózta le a művész, és témáját tekintve a tárlaton nem szereplő Bontás (2010) sorozat előzménye. A témakör kibontásának mintegy betetőzése a mohó profitéhség szülte tragikus vörösiszap-szerencsétlenséggel foglalkozó Tájkép vörös sárral (2011). Az apszissal szemben, a két torony lábazatát öszszekötő boltív alatt látható a figurális és a tárgyi világot összekötő, különböző finomságú faktúrákra festett, a képtér szélére komponált, lépő női hátaktot ábrázoló Abitura (Eltávozó, 2001). A hátterét jelölő majdnem monokróm, szinte durva salétromos falfelület érzékletesen emeli ki, ellenpontozza a képtérben lépegető szép fiatal női testet, mely a bemutató talán egyetlen, az életnek és a szerelemnek emléket állító motívuma. Szólnunk kell még a képtér felületén ritmikusan ismétlődő, számos más művén is megjelenő sárga kockákról is. E kockácskáknak nem csupán dekora- Enteriőr: Jovián György kiállítása 18 újművészet

20 Érett művek Jovián György: Lépcsők 2009, olaj, vászon, cm tív funkciójuk van, hanem mindenekelőtt a nagyításhoz alkalmazott négyzetháló sarkait jelölik. Jovián ugyanis a klasszikus, már az egyiptomiaknál is meglévő, négyzethálós rendszert alkalmazva nagyítja fel a vázlatait. A tárlat figurális festményei, akárcsak a kacatképek, elsősorban az elmúlásról szólnak. A Lépcsőkön (2009) egy összekuporodó, karját a mellén összefonó férfi (talán csavargó?) alszik az erősen megvilágított, töredezett élű római lépcsőkön. A fekete bőrkanapén ülő és a kanapén égő gyufakupacot néző sovány, mezítelen, kopasz férfit ábrázoló kép pedig azt sugallja, hogy az élet ellobban, mint a gyufa lángja. A közeledő halál képzetét legdirektebben az idei esztendőben festett Pallium Marie (2011) jeleníti meg, mely a perspektívát mesterien alkalmazó reneszánsz festő, Andrea Mantegna merész rövidülésben megfestett Halott Krisztusának a parafrázisa. Az ágyon fekvő, kék lepellel borított, a művész önarcképét viselő figura kórházi szobában pihen. Erre utal a képtér jobb oldalán látható fehér fémkorlát, illetve a háttérben felvillanó kábelköteg. A kórházi szoba és a Szűz Mária óvó, befedő köpenyét is megidéző kék színű tarkaró direkt utalás az istenanyára, gesztus, ami által a művész magát, a lelkét Mária kegyelmébe ajánlja. A mű egyszerre megrázó és felemelő. A vég tragikumát érzékelteti, éppen ezért fölkavaró, idegen, sőt provokatív az örök jelenben élő, permanensen fogyasztó ma embere számára. Az élet végességét felvillantó festmény tragikumát érdemes Epiktétosznak, a nagy sztoikusnak a kézikönyvecskéjéből vett idézettel oldani: A halál, a száműzetés és minden a világon, ami irtózatosnak látszik, mindennap a szemeid előtt lebegjen! Leginkább azonban a halál. Sohasem fogsz akkor közönséges dolgokra gondolni és nem fogsz túlságosan vágyakozni valamire. Jovián György felvonultatott munkái nem egyszerűen a megtett életút dokumentumai, ahogy arra a meghívón olvasható retrospektív jelző utal, mert aktuálisak, napjaink művészeti és morális problémáira is keresik a választ. Megmutatkozik ez a naprakészség kifejezésmódjában is: festészete stilárisan egyértelműen az 1990-es évek vége óta meghatározó újfigurális irányzatokhoz kapcsolható, így szinte rímel a jelenleg a LUMÚ-ban látható nemzetközi közép-európai hiperrealista kiállításra. Jovián a jövőbe tekintve készítette el számvetését ezért is figyelemreméltó a számvetése. újművészet

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók?

Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók? 2 1 A Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók? National Gallery (London) C Szépművészeti Múzeum (Bp.) B Musée d'orsay (Párizs) D Uffizi (Firenze) 1 A B Hol található Gustave Courbet remekműve,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A világ legnagyobb képlopásai

A világ legnagyobb képlopásai 3. szint Augusztus A világ legnagyobb képlopásai Egy 30 millió fontot érő Leonardo da Vincifestményt loptak el egy skót kastélyból. A BBC News ezúttal más híres és hírhedt(1) képlopásokról is beszámol.

Részletesebben

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30.

Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. Bráda Tibor Bráda Tibor Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi Galériában a Magyar Festészet Napja alkalmából 2006. október 13 30. A kiállított képek Labirintusban, 1998, 110 x 120 cm, pasztell,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja

Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja 2011 Készítette: Csűrös Orsolya és Zsiros Ágnes festő-restaurátorok A festmény adatai: Szerző: Hincz Gyula A mű címe: Leányka Mérete: 60

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013 MESTER LÁSZLÓ 2013 fashion photos COMMERCIAL photos EXHIBITION 2011 Fotósorozatunk koncepciójának alapötletét a Carnivale című amerikai sorozat adta, melyben egy vándorcirkusz különös szereplőinek

Részletesebben

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként 2014-2015 A restaurálandó tárgy Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas Nemesi testőrként Leltári száma: 60.171. Tulajdonos,

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról 08 Gardonyi + Bikacsi.qxd 15.03.26 13:31 Page 67 A tárgy maga Bikácsi Daniela munkáiról Amit gondolkodásnak nevezünk, az lemeztelenítés. Jean-Francois Lyotard Bikácsi Daniela a kilencvenes évek közepe

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja 2011 Készítette: Csűrös Orsolya és Zsiros Ágnes festő-restaurátorok A festmény adatai: Szerző: Hincz Gyula A mű címe: Erdélyi táj Mérete:

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

06/ ; 06/

06/ ; 06/ aukciósház Premier Galéria és Jászi Galéria aukció dátuma 2016.11.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje A Premier- és a Jászi Galéria első közös aukciója 2016.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon:

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon: Köszöntő: Kedves Barátunk! Különleges eseményre invitáljuk Önt 2012. december 14-ére az Országos Idegennyelvű Könyvtárba! Ezen a napon, 16-tól 20 óráig Legyen ünnep! című programsorozatunk keretében a

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára KIÁLLÍTÁSOK Pannon-tenger Múzeum Kiállítási Épület INVERSE EVEREST fotókiállítás MEGHOSSZABÍTVA! A Kaukázus nyugati peremvidékén, a szakadár grúz államban, Abháziában található Földünk jelenleg ismert

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS SENKI TÖBBET? Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS 2011. december 2. (péntek), 18 óra Amennyiben nem tud részt venni

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Különfélék Pest, mart. 14

Különfélék Pest, mart. 14 PLIHÁL KATALIN Különfélék Pest, mart. 14 Perczel Mór fivére László, Komárom megye volt. alk. csendbiztosa, s kömlődi lakos, egy 4 láb átmérőjű földtekét készített, s azt a nemzeti múzeumnak ajándékozá.

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

PAPÍRMUNKÁK WORKS ON PAPER

PAPÍRMUNKÁK WORKS ON PAPER 2 Fehér László PAPÍRMUNKÁK WORKS ON PAPER 2013 2015 Anda Rottenberg esszéjével With an essay by Anda Rottenberg S c o l a r 4 Aluljáró I. Underpass I. 1975 Olaj, farostlemez Oil on wood-fibre 241 170 cm

Részletesebben