Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény"

Átírás

1 Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny február 22. számában március 19. Készítette: Címzett: Madárné Gyurján Ildikó Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási, pedagógiai szakértő Önkormányzat Jegyzője 1194 Budapest 1184 Budapest Háromszék u. 25. Üllői út

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés old. II. 1. A pályázat benyújtásakor hatályban levő jogszabályok, törvények 5. old.. II. 2. A pályázatot közvetve érintő jogszabályok, törvénytervezetek 5. old. III. Helyzetelemzés..6. old. III. 1. Az intézmény története, működésének feltételei 6. old. III. 2. Humán erőforrás - Személyi feltételek...7. old. III. 3. Tárgyi feltételek 8. old. IV. 1. A PIHGY-ben működő szakterületek, munkacsoportok..11. old. 1. a, Mérés.12. old. 1. b, Óvoda old. 1. c, Alsó 14. old. 1. d, Felső old. 1. e, Esélyteremtő..16. old. IV. 2. Drámapedagógia..17. old. IV. 3. Könyvtár, média 17. old. IV. 4. A Helytörténeti Gyűjtemény tevékenysége.18. old. V. 1. A PIHGY kapcsolatrendszere, a minőségi munka fokmérői.19. old. V Tehetségpont 21. old. V. 3. A PIHGY költségvetése évben 23. old. VI. Célmeghatározás Hosszú távú fejlesztési terv.23. old. VI. 1. Rövid távú fejlesztési terv minőségbiztosítás, és szervezetfejlesztés.27. old. VI. 2. Középtávú fejlesztési tervek és költségvetés old. VII. Takarékos gazdálkodás lehetősége.30. old. VIII. A Vezetői elképzelések old. 2

3 Adj tüzedből lángot annak, aki kér Cicero I. Bevezetés Tisztelt Olvasó! Pályázatom úgy gondolom több szempontból is rendhagyó. Egyfelől rendhagyó, mert formailag megfelel ugyan a pályázati elvárások érvényben lévő szempontjainak, viszont tartalmilag nem tér ki a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény működésre vonatkozó érvényben levő dokumentumok hivatkozására, és utalásaira sem. Mindennek okára a későbbiekben még visszatérek. Evvel szemben írásom több fejezetben is tartalmazni fog életrajzi elemeket. Tudom mindez eltér a megszokottaktól, de úgy vélem fel lehet vállalni, ha valaki nem tud kilépni önmagából, és úgy készít el egy pályamunkát, hogy abban a mindennapok személyesen átélt elemeit is beleszövi. Mentségemül szolgáljon, hogy több tanulmányt is megismerhettem a közelmúltban, melyek között tudományos eredmények publikálása szintén tartalmazta készítője megélt mindennapjait. Így veszem a bátorságot, és élek mindennek lehetőségével. Másfelől pályázatom rendhagyó azért is, mert az érvényben lévő közoktatást érintő jogszabályok a közeljövőben megváltoznak. A jelenleg érvényben levő évi Közoktatási Törvényt 2012.szeptember 01. naptól új Köznevelési Törvény váltja fel, amely a pedagógiai intézetek, és a szakmai szolgáltatók helyzetét szeptember 01. egészen más irányok mentén, új keretbe foglalja. Mivel az új Köznevelési Törvény rendelkezései a mai napig nem készültek el, így ezek hiányában a fejlesztési koncepcióm megvalósulása a hosszú távú tervezés tekintetében jelenleg nehezen határozható meg, ezért arra fókuszál, hogy előreláthatóan milyen irányok mentén következnek be a változások a közoktatásban És természetesen számolnom kell avval is, hogy a Nemzeti Alaptanterv a mai napig kizárólag vitaanyag tárgyát képezi. Mindezen felvezető után szeretnék röviden bemutatkozni: Madárné Gyurján Ildikó közoktatási és pedagógiai szakértő, felsőoktatási mentor tanár vagyok. Közel negyven éve annak, hogy az életem valamilyen formában a 18 kerülethez köt. A hetvenes évek elején Hűvösvölgyből költöztünk az akkor újonnan átadott KISZ lakótelepre szüleimmel, mert édesanyám az egykori MALÉV műszaki könyvtárának lett a vezetője. Itt töltöttem a gyermekéveimet, és először a Bókay, majd a mai Darus, a kis feál intézményében fejeztem be az általános iskolai tanulmányaimat. További iskolai előmeneteleimet a szakmai önéletrajz tartalmazza, itt most mindezekre nem szeretnék bővebben kitérni. Három gyermek édesanyja vagyok. Lányaim, és fiam is a kerület közoktatási intézményeiben tanultak, illetve fiam jelenleg is a kerület egyik gimnáziumának 11. tanulója. Volt olyan év, amikor az óvoda az általános iskola, és a gimnázium, tehát a közoktatás mindhárom területére egy időben jártak a gyermekeim. Rengeteg tapasztalatot volt szerencsém ebben az időszakban szülőként, és kollegaként egyaránt felhalmozni itt a kerületünkben, és természetesen összehasonlítani más kerületek iskoláival, ahol régebben magam is tanítottam. Büszke vagyok rá, hogy a kerületünk olyan közoktatási intézményekkel rendelkezik, ahol a gyermekeim magas színvonalú útravalót kaptak. 3

4 Mindkét lányom mára diplomával rendelkezik, és több felsőfokú nyelvvizsga tulajdonosa, és ami a legfontosabb napjainkban kiváló munkahelyeken valósítják meg elképzeléseiket. Mindezek megemlítése azért fontos, mert a magánéletem, és a munkám nagy része kapcsolódik a kerülethez, és a kerület közoktatási intézményéhez. Hosszú éveken át meg kellett oldanom a szülő és a szaktanácsadó kollega kettőségéből adódó helyzeteket, viszont mindezek kapcsán hatalmas tapasztalatra tehettem szert, és számtalan pedagógiai kérdésben szélesíthettem ezáltal a gyakorlati alkalmazásban is az elméleti ismereteimet. Az idén szeptemberben lesz tizenkét éve annak, hogy a PIHGY- hez kerültem. Az elmúl idő alatt az intézet számos szakterületén megfordultam. Jelenleg a mérés értékelésben, az Esélyteremtő csoport vezetésében és a 99. Tehetségpont koordinálásában napi hat órában látom el a munkámat az intézetben. Mindig fontosnak tartottam, hogy az intézeti munkám mellett a tanításra, önképzésre, egyéb szakértői tevékenységek ellátására is időm legyen, ezért választottam a heti 30 órás munkarendet, és természetesen a családom miatt, különösen eleinte, amikor a gyermekeim kisebbek voltak, ekkor még négy órás munkatárs voltam. Mióta itt dolgozom természetes, hogy a PIHGY rengeteg változáson ment keresztül, mind szervezetileg, mind személyi vonatkozás tekintetében egyaránt. Vannak kollegák akikkel a kezdetektől fogva együtt dolgozhatok. Sokat tanultam az elmúlt időszakban tőlük, munkánkat a kölcsönös tisztelet, és megbecsülés övezi. Természetesnek vélem, hogy egy többségében hölgyek alkotta közösségben olykor olykor vannak nézeteltérések, és szakmai viták, de ezeket megfelelő nyílt párbeszéddel, megfelelő keretek között kezelni lehet. Én ennek a híve voltam, vagyok, és leszek a jövőben is. Pályázatomat a fentiek értelmében azért készítettem el, hogy a következő nem könnyű, de nehéz időszakban a PIHGY a jelenlegi igazgatójától Frank Gabriellától átvállaljam a közösen ellátandó tevékenységek szervezését, és a kollegákkal közösen ebben a minden tekintetben nehéz időszakban ellássuk a ránk bízott feladatokat. 4

5 II. 1. A pályázat benyújtásakor hatályban levő jogszabályok, törvénytervezetek - Magyarország Alkotmánya. - Az Új Alaptörvény január 01. hatályos évi LXXIX. tv. a közoktatásról ( Kt.), évi LXVIII. tv. az LXXIX. tv. módosításáról, évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről és kiegészítései Az évi XXXVIII. törvény (ÁHT.) valamint a 193/2003. Korm. Rendelet a belső ellenőrzésről évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, - 138/1992. X.8. kormány rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, - 150/1992. (XI. 20.) kormány. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére, - 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről, C. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi tv. egyes rendelkezéseinek módosításáról, - 177/1993. XII.19. kormány. rendelet a 138/1992. X. 8. kormány rendelet módosításáról, - 10/1994. (V.13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, - 20/1997. (II.13) kormány. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXXIX. törvény végrehajtásáról, évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 25/1998. (VI. 9.) MKM rendelet a 10/1994. MKM rendelet módosításáról - XVIII. kerületi Önkormányzati Intézkedési Terv ( ÖMIP) 753/2011 (XI. 10) határozat II. 2. A pályázatot közvetve érintő jogszabályok, törvénytervezetek - Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény (Nkt.) érvénybelépés Nemzeti Alaptanterv - NAT / a pályázat beadásakor kizárólag vitaanyag/ 5

6 III. Helyzetelemzés III. 1. Az intézmény története, működésének feltételei A közel 100 ezer lélekszámú 18. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre lakosai Tomory Lajos tanár úr áldozatos munkájának köszönhetően már az 1956 utáni évektől kezdve különböző kiállításokon ismerkedhettek meg a település történetével, iskolahálózatának kialakulásával, régen használt taneszközeivel, majd mindezek értelmében Lajos bácsi azon volt, hogy létrehozzon a kerületben egy helytörténeti gyűjteményt. Hosszú idő elteltével hivatalosan 1990 áprilisában kapta meg a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól az intézmény a működési engedélyét, amelynek hivatalos neve: Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény lett. Ezt követően ben Pilhoffer Ferenc közreműködésének köszönhetően megalakult egy új pedagógiai intézet a kerületben, amely egybeolvadt az eddigi gyűjteménnyel, és amelynek neve ettől fogva: XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, rövidítve / PIHGY/ lett. Feladatellátása ettől kezdve több célú szakmai szolgáltatás amely a közoktatás, közművelődés ellátására irányul, és amelynek 2002 óta Frank Gabriella az igazgatója. Az intézmény ekkor a Havanna lakótelepre a Kondor Béla sétány 10. szám alá költözött, ahol a mai napig a székhelye megtalálható. Fenntartója a kezdetektől a 18. kerületi Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata. Gazdasági szervezetének neve: GESZ A Pedagógiai Intézet, és Helytörténeti Gyűjtemény megalakulása óta a hatályos közoktatásban érvényben levő törvényi keretek között látja el sokrétű feladatát. Az elmúlt 18 évben az intézet számos átalakuláson ment keresztül. Alaptevékenységén túl, amely a pedagógiai szakmai szolgáltatásra összpontosult, ellátta a helytörténeti gyűjtemény, a központi műhely, és a gyógytestnevelés feladatköreit is. A négy intézményegység közel tizenöt éven keresztül szolgáltathatott a kerület közoktatási intézményei számára az igényeknek megfelelően szellemi és tárgyi anyagokat. Az Önkormányzat képviselő testületének döntése alapján 2007-ben a Nevelési Tanácsadó égisze alá helyezték át a gyógytestnevelők közösségét, tehát szakszolgálati feladataikat más intézményhez csoportosítják át, viszont anyagi források hiányában a központi műhely végleges megszűnésére ugyancsak 2007 novemberben sor került. Ennek legnagyobb vesztesei az iskolák, vagyis maguk a diákok lettek, hiszen a technika tantárgy, a gyakorlati foglalkozás lehetősége az eddigi formájában a központilag biztosított eszköz ellátás hiányában megszűnésre került. A tanévtől kezdődően az intézmény két szervezeti egységként Pedagógiai Intézet, és Helytörténeti Gyűjtemény szolgálja a kerület közoktatási intézményeit, lakosait, érdeklődőit. Az intézmény működését a megfelelő törvényi keretek értelmében az alapító okirata rögzíti. Amely: A Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat1122/1996.(XI. 07.) számú, a 456/1997.(IV. 24.) számú, a 1509/1997.(XII. 18.) számú, az 1431/1999.(XII. 16.) számú, az 1140/2003. (XII. 18.) számú a 334/2005. (IV. 28.) számú, a 415/2007. (IV. 25.) számú az 1198/2007. (XII. 20.) számú, az 590/2009. (V. 21.) számú, a 825/2009. (VI. 18.) számú és a 1153/2009. (IX. 17.) számú határozataival módosított 425/1995.(VI. 15.) a Kondor Béla sétány 10. sz. alatti Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratáról egységes szerkezetbe foglalva Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény OM azonosító:

7 A tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat száma és megnevezése): (2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok) Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai továbbképzések Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Levéltári állomány gyarapítása, kezelése, védelme Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Módszertani szakirányítás A többcélú intézmény tevékenysége továbbá a kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény állományának kezelése és további bővítése. Szervezi és összefogja a kerületi szakmai munkaközösségek tevékenységét. Vállalkozói tevékenységet nem folytat. Pályázatomban az intézet működésére vonatkozó meglévő dokumentumaira a továbbiakban nem szeretnék hivatkozni, mivel ezek elkészítése a jelenlegi igazgató asszony, Frank Gabriella, és további munkatársaim szellemi terméke, meggyőződésem, hogy ezek beemelését, felhasználását több okból sem tehetem. Természetesen a jelenleg meglévő dokumentumok tartalmát ismerem, elemzésüket elvégeztem, és megítélésem szerint mindezek a tanügy-igazgatási szempontok figyelembe vételével elkészítése a hatályban levő jogszabályok értelmében biztosítják az intézmény szabályos működésének alapját, amellyel eleget tesz az alapító okiratban foglaltaknak. A jelenlegi SZMSZ, IMIP, Munkatervek, Beszámolók, Szabályzatok, Rendelkezések a törvényben előírt irányítási, ellenőrzési feladatok az alapító okiratban rögzítettek szerint koherensek. A dokumentumok nagy része nyilvános, az érdeklődők számára elérhető a PIHGY- ben.. III. 2. Humán erőforrás Személyi Feltételek A pedagógiai, szakmai szolgáltatást ellátó intézmények működési feltételeit a 10/1994. (V.13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szabott keretei határozzák meg. Az intézmény jelenleg 19 főt foglalkoztat. 17 teljes 8 órás főállású munkatárs, és két 6 órás részmunkaidős kollega van jelenleg. A Pedagógiai Intézet szakértői, szaktanácsadói egy kivétellel egyetemi, és szakvizsgás képesítéssel rendelkeznek. Az egy fő főiskolai, de szakvizsgás képesítéssel rendelkezik. Az Országos szakértői névjegyzékben Frank Gabriella, Kalmárné Takács Erzsébet, Maadadiné Borbély Mária, Tóthné Kővári Csilla és Madárné Gyurján Ildikó, és Patakfalvi Attiláné szerepel a saját szakterületének megfelelő besorolásban. Minden kollegám az elmúlt időszakban folyamatos önképzésre, és önfejlesztésre szánta magát, és család, munka mellett számtalan különböző szintű képzésben vett részt. A Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai közül öt főnek egyetemi diplomája egy főnek főiskolai végzettsége van jelenleg, vezetőjük doktori fokozat megszerzésére készül jövőre. 7

8 A technikai személyzet érettségivel rendelkezik, valamint több szakirányú képesítéssel, amelynek nagy része a számítógép, és informatika területére adott képesítést. A végzettségre vonatkozó adatokat csak a megelőző és a kollegákkal eltöltött időszak alapján tudom megtenni, mivel az adatvédelmi szabályzat értelmében az egyének személyi anyagába kizárólag az intézmény igazgatója és helyettese számára nyílik lehetőség, így ezekkel az adatokkal nem számolhatok egész pontosan tehát hangsúlyozom a megelőző ismereteimre támaszkodnak, és nem tényszerű adatok. Az idei évben a következők szerint alakult a 19 fő időkeretének gyakorlatban történő megoszlása Terület Pedagógiai Intézet Intézményvezető Intézményvezető Helyettes Pedagógus neve napi óraszáma Frank Gabriella 8 óra Heilauf Zsuzsanna 8 óra Terület Adminisztráció Technikai munkatárs neve Napi óraszáma Csoroszlánné Kiss Klára 8 óra Mérés-értékelés Csoportvezető Maadadiné Borbély Mária - 8 óra Adatkezelés Bene Andrásné 4 óra Mérés- értékelés Madárné Gyurján Ildikó 2 óra Szaktanácsadói munkacsoportok Óvoda Alsó tagozat Felső tagozat Esélyteremtő Tájékoztatás Ped. Könyvtár Óvoda Továbbképzés Drámapedagógia Tóthné Kővári Csilla- 4 óra Patakfalvi Attiláné - 4 óra Kalmárné Takács Erzsébet - 4 óra Madárné Gy.Ildikó- - 2 óra dr. Szilágyiné Gálos Ildikó - 4 óra Tóthné Kővári Csilla - 4 óra Ledőné Dolmány Mária 8 óra Kiadványkészítés Rendszergazda Szujkóné Hegedüs Rozália 4óra Varga Tamás 3 óra 8

9 Tehetséggondozás Alsóban Felsőben Patakfalvi Attiláné - 4 óra Kalmárné Takács Erzsébet 4 óra 99. Tehetségpont koordinátora Madárné Gyurján Ildikó 2 óra Helytörténeti Gyűjtemény Terület Pedagógus neve Napi óraszáma Terület Technikai munkatárs Neve Napi óraszáma Gyűjtemény vezető muzeológus PIHGY honlap, médiatár Gyűjteményi előadó Heilauf Zsuzsanna 8 óra dr. Szilágyiné Gálos Ildikó 4 óra Szegediné Mucsi Eleonóra 8 óra Számlázás Kiadványszerkesztés Bene Andrásné - 4 óra Szujkóné Hegedüs Rozália - 4 óra Muzeológus Kovács Márk 8 óra Gyűjteménykezelés Horváth Jánosné - 8 óra Múzeumi könyvtár, adadttár Pápai Tamás 8 óra Rendszergazda Varga Tamás - 3 óra Muzeológus Feitl Irisz 8 óra Muzeológus Nagy Veronika Sára 8 óra A belső kollegák mellett 17 külső kerületi munkaközösség vezető segíti munkánkat. Velük rendszeres megbízási szerződést köt az intézet. Grohmann Ilona a kerületi nyugdíjas pedagógusok ügyeit intézte januárjáig. Az anyagi forrásmegvonás sajnos az Ő megbízását a továbbiakban nem teszi lehetővé. Az intézmény takarítását, valamint a postázását évek óta a Nevelési Tanácsadó állományában levő kollegák látják el. Ennek rendezése a jövőben feltétlenül megoldásra vár, indoklására a rövid távú tervezés szakaszában fogok kitérni. 9

10 III. 3. Tárgyi Feltételek Az intézmény bázisépülete 1996 óta a 18. kerületi Kondor Béla sétány 10. szám alatt a Csontváry Iskola udvarában található. Az intézmény a Nevelési Tanácsadóval közös épületben helyezkedik el, eleinte a földszinten 80nm. területen, valamint az emeleti szint egészén. Mára kizárólag az emeleti szinten végezzük munkánkat. A szaktanácsadók, szakértők irodái kis alapterületűek, és nem teszik lehetővé érdeklődők, vendégek fogadását. Megbeszéléseket, vizsgálatokat minden esetben a tárgyalóban, a könyvtárban, vagy az előtéri helyiségben tudunk bonyolítani. Ez nem teszi lehetővé pl. egy tehetségmérés esetében a megfelelő atmoszféra, nyugodt légkör biztosítását, de a kerületi munkacsoportok megbeszélései is nehezen oldhatók meg. Rengeteg egyeztetést igényel a vezetőktől, hogy megfelelő módon tudjanak helyet találni a megbeszéléseikre. Többszöri belső átalakítás után jelenleg a következő helységekben végzik munkájukat a kollegák: a három kisméretű irodánk mellett egy kutató helyiség, egy könyvtár és egy kb.50 fő befogadására alkalmas előadói termemmel, rendelkezünk jelenleg. Ez utóbbit a Nevelési Tanácsadó kollegái is igénybe veszik heti rendszerességgel, valamint több civil szervezet is itt tartja ülését / Anyagi előny ebből soha nem származott az intézetnek/ A terem berendezésének tárgyaira a székek, és asztalok mozgatására jelenleg nincs kialakult, és érvényben lévő szabályozás, hogy mikor ki veheti igénybe, és milyen keretek között kell visszarendezni, és ez kinek a feladata. A teakonyha megléte evvel szemben nagyon szerencsés több szempontból, azonban tisztántartását, rendbe tételének módját a jövőben szabályozni szükséges. Az intézmény meglévő rossz szigetelésének következtében az egyes évszakok kirívó időjárási viszontagságai sok esetben gondot jelentenek. Nyáron a nagy hőségben nagyon nehezen viselhető a fülledtség. Az elmúlt két évben a szerver gépek hűtését a meleg miatt mobil klímák segítségével, kényszermegoldással biztosította a vezetőség. A nyílászárok egyes helyiségekben olyan rossz állapotban vannak, hogy szeles időben az ablak melletti asztaloknál ülő kollegák több esetben huzatot kaptak. Az intézmény anyagi helyzete most nem tesz lejtővé korszerűsítést, de állag magóvásra talán a közeljövőben el kell különíteni forrásainkból, a munkatársak egészségének megóvása ezt mindenképpen indokolja. Nélkülözhetetlenné vált a Helytörténeti Gyűjtemény egyre bővülő készleteinek elhelyezésére egy méltó kiállító helyiség megléte. Sikeres pályázatok, és az Önkormányzat általi felajánlások eredményeként, továbbá Heilauf Zsuzsa emberfeletti munkájának köszönhetően napjainkban. Saját Múzeummal büszkélkedhet a kerület, valamint több kiállító helyen ismerkedhetnek meg az érdeklődők a település múltjával. Az intézeti eddigi kiállítóhelye a gyűjteményi munkatársak irodai elhelyezését teszi jelenleg lehetővé. Az intézmény eszköztárára az elmúlt öt évben folyamatosan a mennyiségi és minőségi gyarapodás volt jellemző. Ehhez nagyban hozzájárult a HEFOP informatikai pályázat lehetősége, amelynek eredménye képen a kollegák saját számítógépekhez, és laptopokhoz juthattak.. Emellett egyéb az oktatás segítő eszköz megvételére nyílt lehetőség, pl. digitális tábla, színes nyomtató, fényképezőgépek, stb. Sajnálatosan néhány évvel ezelőtt az emeleti toalett megszűntetésére került sor. Napi szinten sem szerencsés ez a helyzet a benti kollegák számára, de amikor továbbképzést, vagy munkaközösségi értekezletet tartunk, és több mint 50 vendég van jelen, kimondottan kellemetlen helyzetek teremtődnek, mivel a Nevelési Tanácsadóban a földszinten közösen kell az említett helyiség használatát megoldani. 10

11 IV. 1. A PIHGY- ben működő szakterületek, munkacsoportok A PIHGY vezetését az elmúlt tíz évben Frank Gabriella magyar irodalom, és német szakos tanár, közoktatási szakértő látta el. Az intézmény fő feladatát a szaktanácsadás, a szakmai munkaközösségek, szakmai műhelyek munkájának segítése, és koordinálása, valamint a mérés-értékelés, tájékoztatás, kiadványszerkesztés, pedagógus továbbképzés szervezés, tehetséggondozás, gyermekvédelem alkotja az országos, és helyi önkormányzati irányultságnak megfelelően. Ennek értelmében minden évben egy-egy princípium meghatározására kerül sor, amely központi irányát szab a közoktatás résztvevői számára. Az idei évben ezt a fenntartható fejlődés vezérelve jelentette. Ez a vezérelv volt meghatározója a pedagógiai hetünknek, amely megrendezése közel tizenöt éve a szakmai munkacsoportok, munkaközösségek kiemelt magas színvonalú rendezvénysorozata. Az Intézet a kerület közoktatás intézményeinek munkájához hosszú évek óta számtalan pályázat lehetőségének meglétével tudja biztosítani segítségadását. Ennek egyik oka az időről-időre jelentkező szakmai innovációs lehetőségek megismerése, beemelése a szakmai munkánkba, a másik ok az évek óta tartó gazdasági nehézségeink megoldása, az egyéb anyagi forrás biztosításával. Pályázatom keretei nem teszik lehetővé, hogy minden pályázatról részletesen beszámoljak, viszont szeretnék néhány igen meghatározó munkánkról említést tenni. Fővárosi, és helyi Önkormányzat által kiírt pályázatok szakterületek, innováció, fejlesztés, pl, környezetvédelem, egészség, különböző művészeti ágai stb, már év elejétől folyamatosan jelen vannak a PIHGY munkájában márciusától a HEFOP/2004/ "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében" pályázat eredményeként az PIHGY a 12 konzorcium budapesti székhelye lett. Ez hatalmas lehetőséggel, és természetesen hatalmas felelőséggel járt együtt a szaktanácsadók, szakértők, és a résztvevő pedagógusok, a kerület intézményei számára. A Szakmai vezetők Frank Gabriella és Jakobsenné Szentmihályi Rózsa, valamint a pénzügyekért felelős Bene Andrásné egy évre szó szerint beköltöztek az intézetbe. Munkabírásuk emberfeletti volt. Mindennek eredménye az egész intézet, és a kerület oktatási intézményére a következő öt évben meghatározó lett. A kompetencia alapú oktatáshoz szükség volt elsőként a pedagógusok továbbképzésére, módszertani innovatív eljárások, és eszközök megismerésére, és alkalmazási lehetőségeinek a gyakorlatba való átültetésére. Mindezek után a kipróbált programcsomagok tesztelésére került sor hét kompetencia területen a kerület néhány óvodájában, és általános iskolájában, és gimnáziumában. Ez a folyamat implementáció néven került be a köztudatba Ekkor nyílt lehetőség az intézményben több munkatárs számára különböző kompetencia területén mentori képzésre, amelyet a SULINOVA, majd később EDUCATIO továbbképző központjában a szakma kiválóságok:. Csapó benő, M Nádassy Mária, Vidákovits Tibor, Ransburg Jenő, Szekszárdi Júlia, Szivák Judit vezettek Erre épült 2006ban a,,kompetencia-alapú oktatás elterjesztése. Itt olyan követő iskolák vagy óvodák vettek részt, akik a már kipróbált, és átalakított eredményesnek értékelt kompetencia alapú tananyagokat, módszertani eljárásokat, eszközöket a tanítás- tanulás folyamatába intézményeikben alkalmazzák a tanórai munka során. A hangsúly az adaptációra került. 11

12 . HEFOP disszeminációs tevékenysége a pályázat fenntartási kötelezettsége miatt 2013-ig működteti a Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központot. Az Új Széchenyi terv keretében a KMOP-5.1.1/ C-2 F A MI HAVANNÁNK néven közismert fejlesztési program keretében kulturális rendezvényeknek is szerepe lett. Ennek köszönhetően a Havanna u. 9 szám alatt kiállítóhely és múzeumi foglalkoztató nyílt 2011június 27.én Élet az új lakótelepen címmel. Ebben a pályázatban a Szeretve Tanulni Egyesülettel több alkalommal közös rendezvényt bonyolított a PIHGY szakértői munkacsoportok bevonásával. Ezek 10 alkalomból álló műhelyfoglalkozások, és esetmegbeszélések voltak Ezek szervezésében szaktanácsadó, szakértő kollegákkal biztosítottuk a rendezvények hallgatóságát. Az egyes napok programját Zarándy Zoltán állította össze. Ezek az alkalmak a szakma kiválóságain túl, gazdasági, és politikai szakértőket, és oktatást irányító vezetőket kértek fel az aktuális változásokat érintő helyzet vázolására, indoklására. A TÁMOP /10/ 1 KMR - Ezerarcú Világ Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel című pályázaton kiemelt összeget nyert meg a PIHGY, és evvel lehetőséget tud teremteni számos kerületi közoktatás intézményében, óvodában, iskolában, és a SOFIBAN, hogy néphagyományokat, népszokásokat valamint a kerület múltját tanórán, és a tanórán kívüli szakköri foglalkozások alkalmat teremtsenek. Az intézet további feladata közé tartoznak az egész kerület számára megrendezésre kerülő központi évfordulós ünnepeken való részvételeink. Hosszú éveken át a kerület egy egy intézményének évfordulós eseményében kiemelt figyelemmel vettünk részt. A tehetséggondozásra minden munkacsoport munkaközössége nagy hangsúlyt helyez. A kerület életében meghatározó szerepet tölt be a tehetséggondozásban a sport, az egyes művészeti ágak, zene, tánc, képzőművészet, színjátszás. Kiemelkedő ezek közül az Ifjúsági Művészeti fesztivál, amely komplex vetélkedő a kerületben. Ilyenek a Múltidéző, vagy az Európán át elnevezésű versenyeink. További kiemelkedő szerepe van az év végi Aranygálának, amely az egyes tanulmányi versenyek győzteseinek, és felkészítő nevelőinek köszöntésére született meg. Az egyes munkacsoportok éves munkatervükben állítják össze munkájukat, amelyek lebonyolításához a kezdeti időktől nagy segítséget kanak a belső és a külső kollegáink egyaránt Csoroszlánné Kiss Klárától, és Szújkó Imréné Rozikától, valamint 2006 áprilisa óta az informatikus Varga Tamástól. 1. a, Mérés Értékelési munkacsoport Mérési csoportot Maadadiné Borbély Mária vezeti, a pályázatíró Madárné hosszú évekig napi négy órás időkeretben látta el munkáját a területen, majd a tavalyi évtől napi két órát jelölt meg a vezetőség egyéb átcsoportosítás miatt számomra. Bene Andrásné napi 4 órában adatrögzítéssel segíti a mérési munkákat. Az tanév óta az intézet több mint 50 különböző tantárgyi, neveltségi, tantárgyközi, DIFER, természettudományos és egyéb mérést tervezett, szervezett, és bonyolított le. Sok esetben külső munkaközösség vezetők és belső kollegák, könyvtári, múzeumi területekről voltak a segítségünkre az iskolai mérések lebonyolításánál Több esetben nemcsak a javítás, kiértékelés, és elemzés a feladatunk, de a mérőeszközök összeállítása is ránk hárult, mert anyagi források hiányában sajnos nem volt mód 12

13 megvételükre. Több esetben szívességből, egy-egy szakmai konferencia, továbbképzés kapcsán több mérőanyaghoz is hozzájutottunk, de ezek száma elenyésző ahhoz képest, amely napjainkra a törzsállományt jelenti. Ennek érdekében a mérési csoport munkatársai országosan elismert kollegákat kerestek fel / Dr. Szekszárdi Júlia, Dr. Szivák Judit, Dr. Széphalmi Ágnes, Dr. Csapó Benő, Dr. Vidákovits Tibor, de még sokáig lehetne folytatni a sort, a lényeg, hogy időt, energiát nem sajnálva olyan mérőanyagokat állítottunk össze, mint pl. a neveltségszint mérőanyagai általános, és középiskolák számára több évfolyamon. Ezeket a mérőanyagokat a későbbiek során sikerült értékesítenem néhány vidéki szakmai szolgáltatónál, akik visszajelzésükben a legnagyobb megelégedéssel értékelték anyagainkat. De szintén hatalmas munka volt az idei tanév természettudományos mérőanyagának összeállítása, mely kizárólag Maadadiné érdeme. A több mint 900 tanulót érintő mérés feladatlapjainak javítását felosztottuk magunk között, amelybe Kalmárné Takács Erzsébet felsős munkacsoport vezetője is bekapcsolódott. Az elemzés és értékelés a csoportvezető hatáskörébe tartozik, amelyet az egyes iskolák és a fenntartó minden esetben készhez kap. A kerületi általános iskolai mérés - értékelési felelősök munkájának segítése, szakmai tanácsadása, módszertani segítségadása is a mérési csoportvezető hatáskörébe tartozik. Köztudomású, hogy az utóbbi években az országos kompetenciamérések eredményi az iskolák számára felértékelődtek. Az eredmények kiértékelése, elemzése, értelmezése, és az egyes intézmények, a fenntartó tájékoztatása évről-évre Maadadiné munkája. Legújabb javaslata az óvodai megfigyelő lapok adatrögzítésére vonatkozik, amely segítséget nyújt az óvodapedagógusok számára. A megfigyelő lapok digitalizált feldolgozására kerül sor. A nyomon követést informatikai eszköz segítségével a gyermekek fejlődési ütemét, egy kidolgozott szempontrendszer alapján rögzíthetik az óvónők a jövőben. Ennek kidolgozása, valamint bevezetése elkezdődött az óvodai munkacsoport együttműködésével. 1. b, Óvodai munkacsoport Az óvodai munkacsoportot 2006.tól Tóthné Kővári Csilla vezeti. Munkáját két külsős mentor segíti. Összehangolt tevékenységük fő feladatát a tájékoztatás, a szakmai módszertani innováció szélesítése, elterjesztése, kiállítások megrendezése, bemutató foglalkozások megszervezése, lebonyolítása alkotja. Évek óta kora nyáron megszervezik az Aranykert elnevezésű rendezvényüket, amely a kerületi Bókay kertben hatalmas tömegek bevonásával nagyon sikeres eseménnyé vált. Az óvodai férőhelyek száma annak ellenére sem elegendő, hogy 22 állami és 6 magánóvoda biztosítja a kerületi óvodás korosztály számára a nevelés feltételét. Tóthné sikeres pályázatok elnyerése után az elmúlt évben létre hozott egy alapítványi óvodát. Ennek köszönhetően valamennyit enyhült a helyhiány a kerületben, de még nem oldódott meg teljesen. Az óvodai csoportok maximális kihasználtsággal működnek, ami az óvodapedagógusok számára nem jelent könnyű feladatot. Az óvodavezetők folyamatos, napi kapcsolatban vannak a munkacsoport vezetőjével, aki összehangolja az egész kerület óvodai nevelésének irányát, a törvényi keretekben megfogalmazott célokkal. Munkájukat az érvényben lévő Közoktatási Törvény mellett az Óvodai Nevelés Alapprogram határozza meg. Szakmai továbbképzésük igen összehangolt, és jól kidolgozott tervezet alapján valósul meg, A munkacsoport vezetője a mindenkori igényeket figyelembe véve az aktuális módszertani 13

14 lehetőségek széles skálájával biztosítja a kollegák számára az egyes műhelyfoglalkozások, megteremtik az önképzés lehetőségét. Megvalósul az egymástól való tanulás, amelyre kiemel hangsúlyt, helyeznek. Folyamatosan szerveznek az óvodák különböző nevelési területekre vonatkozó bemutató foglalkozásokat, amelyet bárki számára előzetes bejelentkezés után nyilvánosan tartanak meg. A pedagógiai hét pénteki záró napja már hosszú évek óta a munkacsoport szakmai napja. Ekkor nevelés nélküli munkanap van az óvodákba, ahol természetesen az ügyelet mindig megoldott. Azt gondolom példa értékű a kerület óvodapedagógusai részéről, ahogyan ezeket, a napokat a kezdetektől fogva még az előző munkacsoport vezető Mezeiné Bakóczay Hedvig által bevezetetésre kerülő módon szakmai továbbképző napként tart meg. Az óvodai munkacsoport számtalan pályázati lehetőséggel igyekezett biztosítani az elmúlt időszakban a különböző rendezvénye, kiállítása költségét. Ennek köszönhetően a határon túli óvodák közül szlovákiai intézményekkel szoros szakmai együttműködést alakítottak ki. Tóthné további feladata közé tartozik nemcsak az óvodai, de az intézmény egészét érintő különböző pályázatírása és lebonyolítása is. Az óvoda iskola átmenet közelítése az elmúlt négy évben szintén kiemelt helyet foglal el a munkacsoport életében. 1. c, Alsós munkacsoport Az alsó tagozatos nevelők munkaközösségének és a munkacsoportnak a vezetője Patakfalvi Attiláné. Munkáját két alsó tagozatos kolleganő látja el, Benkő Noémi, és Lázár Szilvia személyében. Tevékenységüket az általános iskolák alsó tagozaton történő korszerű módszertani eljárásainak elterjesztése, a differenciált oktatás, a tanítás tanulás folyamatában megnyilvánuló nehézségeire irányuló megoldások felkutatása, a tehetséggondozás, a különböző innovatív programok elterjesztése, kiállítások megrendezése, egyéni tanácsadás, bemutató órák megszervezése, és lebonyolítása alkotja. Kiemelt szerepet kap a művészeti a rajz és vizuális kultúra megjelenése, amely az utóbbi években, a Kastélydombi Iskolában Patakfalviné munkájának köszönhetően szakköri formában is folyik. A Kollegák számtalan kiadvánnyal segítenek a nevelőknek, és szülőknek a gyermek képességeinek vizsgálatában, és az iskolakezdéshez való sikeres felkészülésben, valamint a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének lehetőségeiben az alsó tagozaton. Az elmúlt néhány évben a környezeti nevelés igen kiemelt helyet kapott a munkacsoport életében. Segítségükkel több iskola bekapcsolódott az Ökoiskola programjába. Ehhez a munkaközösség rengeteg segítséget adott, és számtalan pályázat megírásával, és elnyerésével mozdította elő az elért sikereiket. Különböző konferenciákat is szerveztek a környezetei nevelés égisze alatt, amelynek kapcsán a többi munkacsoportot is felkérték, hogy a saját korosztályának megfelelően társuljon be egy-egy előadással a rendezvénybe. Számtalan pályázat segített az anyagi forrás előteremtésében, amely a munkacsoport érdeme. Az óvoda iskola átmenetére nagy hangsúlyt helyeznek, melyre az elmúlt években több napos konferenciát szervezett a munkacsoport vezetője, ezekre minden esetben nagy érdeklődéssel jelentkeztek a kollegák. A DIFER mérés rövidített változatának elkészítése évek óta meghatározó az első osztályos nevelők számára. A mérés felkészítésében a mérési csoporttal közösen minden év elején tájékoztatást, és segítséget kapnak az alsó tagozatos kollegák, hogy minél gördülékenyebben tudják az amúgy 14

15 is nehéz bevezető időszakban a gyermekeket egyénként lemérni, majd a mérőanyagot a megfelelő formában leadni, hogy az adatrögzítés, és az értékelés, majd a visszacsatolás minél hamarabb megtörténjen. Erre azért van szükség, mert azoknál a tanulóknál, ahol a rövidített DIFER eredmény elmarad az átlagtól, ott az egész teljes DIFER t el kell végezni, és azokat a tanulókat, akik ebben az esetben is elmaradtak az átlagtól az OH által megadott időpontig az intézmény vezetőjének jelzési kötelezettséggel kell élni, hogy egy-egy osztályban hány ilyen tanuló van. Az iskolaválasztáshoz hosszú évek óta Ilyenek vagyunk címmel kiadványokat szerkesztenek, és biztosítanak a kerületben lévő iskolákról az érdeklődők számára. Az évközben megrendezésre kerülő versenyeik eredménye több mint tíz éve az Aranygála rendezvényével zárul, ahol a nyertes tanulók, és felkészítő nevelőik átvehetik megérdemelt jutalmukat. A munkacsoport legutolsó kiadványa egy mesekönyv, amelyben az alsós korosztály meseillusztrációinak győztes munkáit találjuk meg. A pedagógusok továbbképzésére nagy hangsúly helyeződik. Több olyan módszertani foglalkozásra, bemutató órára, jó gyakorlatok átadására kerül sor, ahol a kollegák megismerkedhetnek az új, korszerű lehetőséggel, és mindeközben megvalósul az egymástól tanulás. A pedagógiai hét rendezvénysorozatán, mint minden munkacsoport életében különös helyet foglal el az alsó tagozatos munkatársak esetében is a szakmai nap, ahol színvonalas, igényesen megszervezett programok sokasága áll a nevelők pedagógiai kultúrájának innovatív fejlesztésének lehetőségére. 1. d, Felsős munkacsoport A felső tagozat vezetése Takácsné Kalmár Erzsébet feladata. Munkáját jelenleg 10 szaktárgyi munkaközösség vezetője segíti.. Szakterületenként a következő megoszlásban: Bakosné Baár Tünde vizuális kultúra - média mk. Bánki Gábor, ének-zene, Diráné Huszár Gertrúd - technika mk. Gyimesi László - testnevelés mk. Ilkeiné Kupai Valéria történelem mk, Kalmárné Takács Erzsébet - magyar mk. Király Mariann angol mk. Petrilla Csaba földrajz-biológia mk., Salánkiné Fekete Gabriella kémia mk., Schwartz Katalin fizika mk. Tóth Mariann - matematika-informatika mk. A munkaközösség összehangolt tevékenységét nagyban meghatározza a vezető kiemelkedő munkája, amelyet immár több mint egy évtizede lát el. Az egyes tantárgyak gondozói évente négy alkalommal tartanak munkaközösségi foglalkozást, ahol időről- időre az aktuális feladatokat, tevékenységeket tervezik meg. Terveik illeszkednek az aktuális előirányzatokhoz, amelyhez minden résztvevő a saját elképzelését is hozzá teszi. Így alakítja a közösség évről- évre hatékony munkáját, annak érdekében, hogy a kerületi szaktanárok eredményesen be tudják építeni mindennapjaikba az újabb módszereket. Ennek érdekében a szakmát érintő kutatásokra épülő új tudományos eredmények megismerését is szükségesnek tartják, amelyek használatára ösztönzik a kollegáikat. Az utóbbi években a jó gyakorlatok címen megrendezett programok bemutatása, és az erre való ösztönzés ragyogó példa minderre. A kerületi pedagógiai hét munkájába a többi munkacsoporttal közösen aktívan részt vállalnak, és arra törekszenek, hogy minden esetben a pedagógiai innovációk legújabb tárházával ismertessék meg a felső tagozatos szaktanárokat. A felkutatott módszerek, lehetőségek számtalan bemutató óra keretében, tantermi körülmények között valósul meg, amelyet mindig nagy érdeklődés övez. Az iskolák szívesen veszik, ha megmutathatják a kerület más intézményének, hogy miben kiemelkedők, és szívesen megosztják mindezt másokkal. 15

16 A Múltidéző rendezvénysorozata ragyogó példa minderre. A felső tagozatos munkacsoport számára különösen hangsúlyos feladat a tehetséggondozás. A tanév során számtalan kerületi versenyt szerveznek és bonyolítanak le, amelyek elismerésére szintén az Aranygálán kerül sor június elején. Minden Aranygálára szervezésekor megjelenésre kerül az Aranyalbum című kiadvány, melynek összeállítását Szujkó Rozália segítségével készíti el az alsó, és felső munkacsoport vezető. A munkacsoport vezetője a pedagógiai programok átdolgozásában, és a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében éveken át számtalan alkalommal adott segítséget a kerület intézményei számára. Több évtizede óraadó tanára a kerületi Piros Iskolának magyar nyelv és irodalom szakon. 1. e, Esélyteremtő munkacsoport Az Esélyteremtő munkacsoport a tavalyi évig iskolasegítő munkacsoport néven működött. A munkacsoport vezetését a pályázatíró Madárné látja el a nyolcadik éve. Eleinte a hét munkaközösséget magában foglaló egységet hét munkaközösség vezető összehangolt munkája alkotta. Fő feladatuk a kerület intézményeiben megteremteni az egyenlő bánásmód esélyeinek megteremtését a törvényi keretek betartásával. Összehangolni a tanórán kívüli pedagógus tevékenységeket, amelyek a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, az integrációra, és mindezek adminisztrációjára vonatkozik. A évben bekövetkezett változás, amely a gazdasági racionalizálás következtében elvonásokkal járt, és amely olyan megoldást hozott, hogy a munkaközösségek megmaradtak ugyan, de vezetésüket három főre kellett korlátozni. Ennek eredményeként a munkacsoport napjainkban a következők szerint végzi tevékenységét. Jámbrik Mihályné a kerület igazgatóhelyettesi munkaközösség vezetője, Kiss Ágnes a pályaválasztási, osztályfőnöki, valamint az óvodai, és iskolai gyermekvédelmi felelősök munkáját fogja össze. Ez utóbbi munkaközösség vezetését hosszú éveken keresztül Makó Margit látta el. Lesnyák Mária a napközis munkaközösség, valamint a hátrányos helyzetű és roma tanulók munkaközösségét irányítja a tavalyi évtől kezdődően. Itt is, mint az előzőekben az utóbbi munkaközösség ellátásában éveken át Lőke Józsefné áldozatos munkájával került sor. Nevéhez köthető a nyolcadik évre megrendezésre kerülő PODO HÍD Kulturális Fesztivál rendezvény megálmodása, és megszervezése. Nagy részvétel mellett mára országos rendezvény ez az esemény, amely alkalom a két kultúra kapcsán az elfogadás, a tolerancia meglétével a másság tiszteletére, és mint alapérték megjelenítésére napjainkban. Az integrációs összekötő hosszú évekig Vályi Dóra a SOFI munkatársa volt. Az összevonásokat követően ezt a feladatot Madárné vette át. A fejlesztő pedagógusok munkaközössége közel tíz évig volt a munkacsoport meghatározó egysége. Vezetőjük Dobó Kálmánné és a több mint 20 főből álló kollektíva jelenleg a Nevelési tanácsadóhoz tartozik már harmadik éve. A fejlesztőpedagógus munkacsoportjával való kapcsolattartásáért, valamint az esélyteremtő munkacsoport vezetésével a pályázatíró Madárné. Van megbízva. A gyermekvédelmi munkaközösségen kívül az egyes munkaközösségek évente négy alkalommal találkoznak. Az óvodai és iskolai GYIVI felelősök körülbelül hathetente tartanak értekezletet, amikor nem ritka a 60 fő megjelenése. Ezeken az alkalmakon az aktuális információ cserék az egyes adminisztrációt érintő változások, az adatvédelmi szabályzatok, a továbbképzési lehetőségek, a versenyek, 16

17 kiállítások, szakmai ankétok programjai kerülnek a fókuszba, akárcsak a többi munkaközösség esetében. A Esélyteremtő munkacsoport hosszú évek óta minden téren figyelemmel kíséri az innovatív módszereket, és gyakorlatokat, amelyek terjesztésére kiemelt figyelmet szán. Hasonlóan az előbb említett óvoda, alsó, felső tagozatos munkacsoporthoz az esélyteremtő közössége is rengeteg bemutató órán, jó gyakorlaton segíti a kollegák munkáját, a pedagógiai kultúra sokrétű megteremtésének esélyével. A pedagógiai héten a munkacsoporthoz tartozó munkaközösségek hatalmas létszámban vannak jelen. Van olyan rendezvényünk, konferenciánk, ahol nem ritka a 350 fő megjelenése. Az idei tanévben ötödik alkalommal került megrendezésre a Pályaválasztási Ankét, amely több mint negyven középiskola, gimnázium, szakiskola, jelenléte mellett kb. 400 főt vonzott Szülőket, tanulókat, pedagógusokat az esemény helyszínére a Karinthy Frigyes Gimnáziumba. Ebben a nagyszabású, és évek óta egyre sikeresebb rendezvényben a munkacsoport minden tagja igen aktívan kiveszi a részét, de az érdem Kiss Ágnes kolleganőt illeti, aki a rendezvény egyik főszervezője a kezdetektől fogva. A PIHGY honlapjára minden olyan eseményt, rendezvényt, meghívót, amely a munkacsoport tagjait érinti személyesen teszek fel. IV. 2. Drámapedagógia, tanfolyamaink évtől kezdődően dr. Feitl István az akkori Oktatási Iroda vezetője úgy ítélte meg, hogy a kerület általános iskoláiban a drámapedagógiai órákat egy pedagógus személyében kell ellátni, akinek státuszát az intézményünk költségvetésébe építették be. Ledőné Dolmány Mária személyében ettől kezdve a kerület büszkélkedhet avval, hogy az egyes iskolákban szakszerű drámapedagógiai foglalkozások megtartására legyen mód. Nevével összefonódik a Vécsei színpad, amely jelenleg a PIK ben működik. Munkáját továbbá a PIHGY tanfolyamainak szervezése alkotja. Hosszú éveken át rengeteg tanfolyamot tudtunk segítségével meghirdetni, és megszervezni, amelynek nyomán több ezerre is tehető azok száma, akik valamilyen tanfolyamot végeztek el nálunk. Az elmúlt néhány évben az egyes pályázatok kapcsán lehetőséget biztosító képzések miatt jelenleg a tanfolyamaink visszaesése tapasztalható. Ennek természetesen nagyrészt anyagi okai voltak. Az intézmények igazgatói az elmúlt pár évben nehezen tudnak tervezni a saját költségvetésükben továbbképzési összeggel, így érthető, ha előnyben részesítik az ingyenes képzéseket IV. 3. Könyvtár és média Az intézet modern pedagógiai könyvtárának és a tankönyvtárnak vezetője 1998 óda dr. Szilágyiné Gálos Ildikó. A megelőző négy évben és 98. között dr Téglás Tivadarné látta el ezt a feladatot. A tankönyvtár bővülése időről-időre az egyes kiadók megjelenésével hatalmasra duzzadt. Minden év januárjában pedagógusok számára tankönyvbemutatókat szervezett az intézet, ahol az egyes kiadók felsorakoztatták tankönyveiket. Ezek megrendezésére többnyire a PIHGY.- ben került sor, de előfordult, hogy a Karinthy Gimnázium aulája adott otthont a rendezvénynek. Ezeken az eseményeken meg is vásárolhatták az érdeklődők a tankönyveket. A pedagógiai könyvtár bővítése a kezdeti időktől kiemelt feladata volt az intézetünknek. 17

18 A gyarapításainkkor figyelembe véve az adott pedagógiai irányzatoknak megfelelő, új módszereket felsorakoztató pedagógiai irodalmat, és azt, hogy a szakmai továbbképzések, a pedagógusok tanulmányai mire irányulnak, és milyen könyvek tudják kiszolgálni az igényeiket. Anyagi kereteink az első tíz évben megfelelően biztosították a gyarapodás feltételét, az elmúlt nyolc évben erre, sajnálatosan az egyre szűkülő pénzforrásunk miatt sokkal kisebb formában van módunk. Sziágyiné ben kidolgozott egy módszert, amelynek kapcsán mérhető a tanulók könyvtárhasználatának gyakorlatban történő megvalósulása. Szintén a kolleganő munkája az - Olvasóvá nevelés megalapozása. című kiadvány. A könyv mérföldkő lett főleg az alsó tagozatos pedagógusok számára. Ami külön örvendetes, hogy a könyv nemcsak kerületünkben járt sikerrel, hanem országosan is szép eredményeket tudhat magának. A Könyv és könyvtárhasználat az olvasóvá nevelés, a pedagógiai tájékoztatás, informálás meghatározó vezérelve a kolleganő munkájának, valamint a hozzánk látogató szakdolgozók segítése, a szakirodalmi anyagok lehetőseinkhez képest való biztosítása, a leadott szakdolgozatok gyűjtése és a saját kiadványaink figyelemmel kísérése is hangsúlyos tevékenysége a kolleganőnek. A könyvtárhasználat bárki számára elérhető, aki beiratkozik. A beiratkozás módja az érvényben levő jogszabályi keretek szerint van szabályozva. Jelenleg az Olvasni jó PIHGY olvasópályázat zajlik, ötszáz fő részvételével évfolyamon. A levelező, két fordulós vetélkedő az ajánlott könyvek valósul meg. A médiatár kialakítására évben került sor. Kiemelten szerep jutott tanulás, tanítás eredményességének elérésében az egyes fejlesztő anyagok beszerzésére. Számtalan CD- ROM, DVD tananyag, és jogszabály megvásárlására került sor az évek alatt. Ezek pontos számáról jelenleg nem találtam adatot. A PIGY honlapjának kezelése, fejlesztése, az aktualitások megjelenítése évtől Szilágyiné feladata. Munkáját három további intézeti kollega segíti. Maadadiné, Szújkóné, Madárné. IV. 4. A Helytörténeti Gyűjtemény tevékenysége A helytörténeti gyűjtemény megalapozását, amint már említettem Tomory Lajos munkásságának köszönhetjük. Az Ő gyűjteménye, majd adománya alapozta meg a bázisát a mai gyűjteménynek. Hosszú éveken keresztül a helytörténeti munka egybeforrt Téglás Tivadar, és felesége nevével, majd dr. Smith Jánosné, egykori kerületi történelem tanár személyével, aztán az évek múlásával, és az igények, valamint a gyűjtemény bővülésének eredményeként a több eszköz, és szélesedő feladatellátás új munkatársak bevonását tette indokolttá. A gyűjtemény jelenlegi vezetője Heilauf Zsuzsanna, aki egyben az intézet igazgatóhelyettese. A gyűjteményi munkáját jelenleg 6 főállású, és 1 fél állású kollega segíti. Mucsi Eleonóra, előadó, Feitl Írisz, muzeológus, Kovács Márk, muzeológus, Pápai Tamás, adatrögzítő, Nagy Veronika Sára muzeológus, Horváth Jánosné, gyűjteménykezelő, 4 órában dr. Szilágyiné Gálos Ildikó, könyvtár - médiatár, a munkájukat természetesen a többi nem pedagógus beosztásban levő kollega is segíti, amelynek bemutatására a humán erőforrás fejezetben került sor. A kezdeti időkben a Kondor Béla sétány épületében volt egy kiállító helyiség, ahol egy régi taneszközökkel berendezett osztályteremben fogadtuk az ide látogatókat. Itt valósultak meg a helytörténeti ismeretekre vonatkozó órákat is, amelyeket a helyi kiállító teremben tartottunk. 18

19 2000.től kezdődően heti több alkalommal magam is vezettem iskolai foglalkozásokat a PIHGY- ben Ekkor bemutatásra kerültek az elmúlt időszak taneszközei, könyvei, füzetei, fényképei, régi osztálynaplói, iskolai értesítők, és még számtalan. korabeli tárgy. Olyan játékos, interaktív foglalkozásokat vezettünk, amikor a gyerekek kipróbálhatták ezeket a régi tárgyakat, kezükbe fogtak régi lúdtollakat, amivel aztán kitölthették az általunk előre elkészített kérdőíveket, amelyek a kerületi helytörténetre vonatkozó kérdéseket gyűjtötték egybe. Ezek a foglalkozások a mai múzeumpedagógiai órák elődei voltak. Az elmúlt néhány évben hatalmas változáson ment keresztül a gyűjteményünk. Vezetőjének köszönhetően, egyre jobban a kerület fókuszába került tevékenységük, és egyre szélesedő anyagtáruk. A kolleganő minden lehetőséget megragadva azon volt, és van, hogy minél hatékonyabban tudja megmutatni főként a kerületi lakosok, de ország-világ számára, honnan, és mi módon alakult Pestszentlőrinc- Pestszentimre múltja. Ehhez megfelelő szakembereket keresett, kutatott fel, és munkájukkal közösen kiépítette a jelenlegi múzeum, kiállítóhely, és, múzeumpedagógia megteremtését a kerületben, amely segíti az iskolák számára a helytörténet múltjának megismerését. Ebben időről időre nagy segítséget nyújtott a PIHGY számára elsősorban a kerületi önkormányzat, de számos további fővárosi, és országos intézmény, na és persze pályázat adta lehetőség. Az utóbbi években több országos rendezvényhez csatlakoztunk, ilyenek a Múzeumok Majálisa, vagy a Múzeumok éjszakája elnevezésű program, amelyet minden esetben nagy érdeklődés övezett. A tavalyi tanévben került sor a településünk illetve 75. évfordulójának a megünneplésére, amelyhez a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény több kiállításával járult hozzá. A Gyűjteménynek az elmúl 18 esztendő alatt 21 kiadványa született meg. V. 1. A PIHGY kapcsolatrendszere, a minőségi munka fokmérői A PIHGY jól kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mind a pedagógiai, mind a helytörténeti szakterületek vonatkozásában. Az elmúlt 18 évben egyre szélesedő, egyre nagyobb ismertségre tettünk szert, amelyhez a munkatársak közösen járultak hozzá. Az intézet szolgáltatói jellege meghatározza a partnerkörét. Ebben kiemelt helye van a pedagógusoknak, nevelőknek, valamint közvetett módon a gyermekek és a szülők is ide tartoznak, főként az utóbbi időben. A közoktatási intézmények egységei 20 önkormányzati óvoda, 9 magán, vagy alapítványi, egyházi óvoda. 18 önkormányzati általános iskola, 3 egyházi általános iskola, 3 önkormányzati gimnázium, 3 fővárosi középiskola, és 1 egyházi gimnázium. 1 zeneiskola, 1 speciális általános, és szakiskola, a SOFI, a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családsegítő, és a kerületi Nevelési Tanácsadó. Ez utóbbi intézménnyel kiemelten szoros a kapcsolatunk, hiszen a több évig intézményünkhöz tartozó fejlesztő pedagógusokkal szinte napi rendszerességgel a továbbiakban is közösen dolgozunk. Éveken át a pályázatíró a két intézmény szakmai munkájának közelítése érdekében évente két alkalommal a Nevelési Tanácsadó kollektíváját tájékoztatta az éppen aktuális munkáinkról, rendezvényeinkről, méréseinkről, és eredményeinkről. További kiemelt partnere az intézetnek a kerületi Önkormányzat, mint fenntartó. A Velük való kapcsolatunk a kölcsönös együttműködésen alapul hosszú évek óta. Mindkét fél a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztására, és alkalmazására törekszik. 19

20 A törvény által előírt keretek értelmében a rendeletek, jogszabályok betartása meghatározza mindkét fél számára az irányokat. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladatok megvalósítása számunkra kiemelt cél. A kerületi közoktatási intézmények, óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, kiemelt partnereink, hiszen tevékenységünk fő feladatait elsősorban ezen intézmények nevelőtestületeinek igényei határozza meg. Évről- évre a különböző rendezvényeink kapcsán elégedettségi kérdőívet töltenek ki pedagógus kollegák, amelynek eredményei többnyire 90-95% mutatókkal záródnak. Ezek az eredmények a kollegák szakmai, minőségi munkájának köszönhetőek. A kerületi intézmények mellett a fővárosi intézményekkel, főként a Mérei Ferenc Pályaválasztási Központtal korábban rövidítve FPI-vel eredményes, és hosszú idő óta jó viszonyt tartunk fenn. Minden szaktanácsadó, és munkaközösség vezető rendszeres segítséget kapott, és jelenleg is kap Tőlük. Az egyes szaktárgyakat érintő munkaközösségi foglalkozásokat gyakran látogatták a tantárgygondozók, és minden aktualitásról, változásról így időben tudták a kollegákat tájékoztatni. Ez hosszú időn keresztül segítséget, azt mondhatjuk mankót jelentett a számukra. Az FPI-ben történt átalakítás után a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium vette át a szakmai irányítását az egyes szakterületeknek. A valamikor kötött fővárosi megállapodás az együttműködésünkre vonatkozóan, napjainkra érvényét vesztette. A volt FPI jelenleg a pályaorientációra, és egyéb pályaalkalmassági vizsgálatokra fókuszál. Velük a kapcsolatunk jelenleg is jól működik / Az idén több szakemberüket kértem fel előadások megtartására. Minden esetben ingyenes segítséget kaptunk több ízben, ami a mai piacorientált világban nem figyelmen kívül kezelendő/ Az elmúlt hat esztendőben Frank Gabriella rengetek alkalmat ragadott meg arra, hogy az intézet különböző pályázatokon vegyen részt. A HEFOP, majd később TIOK adta lehetőségeink hosszú távon meghatározták az intézmény külső kapcsolatának alakulását. Minden szaktanácsadó és szakértő kollegámat rendszeresen hívnak szakérteni, és előadást tartani más fővárosi kerületekbe, de sok esetben vidéki felkéréseknek is eleget teszünk. A közoktatásban partnerként szereplő helyi kulturális intézményekkel, művelődési házakkal a kapcsolatunk a szaktanácsadók, szakértők, és a múzeumi kollegák hatékony munkájának köszönhetően kimagasló eredményeket tudhat magának. A Fővárosban több múzeummal kimagasló a kapcsolatunk. Ilyen pl. Az Országos Széchenyi Könyvtár, az Országos Levéltár, és ilyen az Országos Pedagógiai Könyvár, ahol dr. Jáki László egykori egyetemi tanáromnak köszönhetően négy közös kiadványunk bizonyítja a hatékony együttműködésünket. A fővárosban jelenleg működő pedagógiai szakmai szolgáltatók is számítanak a munkatársaink tudására. Időről - időre tantárgyi versenyek zsűrizésére, előadások megtartása, egyéb a közoktatást érintő szakértői munkák teljesítésére hívnak, kérnek fel minket. A kerületi múzeumunk látogatását számtalan fővárosi, és esetenként országos érdeklődés övezi, amely szintén lehetőség a kapcsolatok ápolására, kiépítésére. Sok esetben hívnak az egyes kerületek szakmai, pedagógiai hetére, napokra, amely sok szempontból is fontos a számunkra. Vannak olyan pedagógiai szakmai szolgáltatók, akikkel különösen jó a kapcsolatunk, a teljesség igénye nélkül néhány intézmény: Erzsébet, Kőbánya, Újbuda, Erzsébetváros, és a Belvárosi PSZK. És természetesen más társintézményekkel is jó a viszonyunk, így pl. Gyáli Nevelési Tanácsadó, Csibész, és a kerületi Gyermekek Átmeneti Otthona, kerületi Szabó Ervin Könyvtár, Művelődési Házak, Bókay kert, Szeretve tanulni Egyesület, NATIK, Tébláb Művészeti Együttes, kerületi festők, fotósok, a különböző kerületi kisebbségek, és még hosszan lehetne a sort folytatni. 20

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben