Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény"

Átírás

1 Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny február 22. számában március 19. Készítette: Címzett: Madárné Gyurján Ildikó Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási, pedagógiai szakértő Önkormányzat Jegyzője 1194 Budapest 1184 Budapest Háromszék u. 25. Üllői út

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés old. II. 1. A pályázat benyújtásakor hatályban levő jogszabályok, törvények 5. old.. II. 2. A pályázatot közvetve érintő jogszabályok, törvénytervezetek 5. old. III. Helyzetelemzés..6. old. III. 1. Az intézmény története, működésének feltételei 6. old. III. 2. Humán erőforrás - Személyi feltételek...7. old. III. 3. Tárgyi feltételek 8. old. IV. 1. A PIHGY-ben működő szakterületek, munkacsoportok..11. old. 1. a, Mérés.12. old. 1. b, Óvoda old. 1. c, Alsó 14. old. 1. d, Felső old. 1. e, Esélyteremtő..16. old. IV. 2. Drámapedagógia..17. old. IV. 3. Könyvtár, média 17. old. IV. 4. A Helytörténeti Gyűjtemény tevékenysége.18. old. V. 1. A PIHGY kapcsolatrendszere, a minőségi munka fokmérői.19. old. V Tehetségpont 21. old. V. 3. A PIHGY költségvetése évben 23. old. VI. Célmeghatározás Hosszú távú fejlesztési terv.23. old. VI. 1. Rövid távú fejlesztési terv minőségbiztosítás, és szervezetfejlesztés.27. old. VI. 2. Középtávú fejlesztési tervek és költségvetés old. VII. Takarékos gazdálkodás lehetősége.30. old. VIII. A Vezetői elképzelések old. 2

3 Adj tüzedből lángot annak, aki kér Cicero I. Bevezetés Tisztelt Olvasó! Pályázatom úgy gondolom több szempontból is rendhagyó. Egyfelől rendhagyó, mert formailag megfelel ugyan a pályázati elvárások érvényben lévő szempontjainak, viszont tartalmilag nem tér ki a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény működésre vonatkozó érvényben levő dokumentumok hivatkozására, és utalásaira sem. Mindennek okára a későbbiekben még visszatérek. Evvel szemben írásom több fejezetben is tartalmazni fog életrajzi elemeket. Tudom mindez eltér a megszokottaktól, de úgy vélem fel lehet vállalni, ha valaki nem tud kilépni önmagából, és úgy készít el egy pályamunkát, hogy abban a mindennapok személyesen átélt elemeit is beleszövi. Mentségemül szolgáljon, hogy több tanulmányt is megismerhettem a közelmúltban, melyek között tudományos eredmények publikálása szintén tartalmazta készítője megélt mindennapjait. Így veszem a bátorságot, és élek mindennek lehetőségével. Másfelől pályázatom rendhagyó azért is, mert az érvényben lévő közoktatást érintő jogszabályok a közeljövőben megváltoznak. A jelenleg érvényben levő évi Közoktatási Törvényt 2012.szeptember 01. naptól új Köznevelési Törvény váltja fel, amely a pedagógiai intézetek, és a szakmai szolgáltatók helyzetét szeptember 01. egészen más irányok mentén, új keretbe foglalja. Mivel az új Köznevelési Törvény rendelkezései a mai napig nem készültek el, így ezek hiányában a fejlesztési koncepcióm megvalósulása a hosszú távú tervezés tekintetében jelenleg nehezen határozható meg, ezért arra fókuszál, hogy előreláthatóan milyen irányok mentén következnek be a változások a közoktatásban És természetesen számolnom kell avval is, hogy a Nemzeti Alaptanterv a mai napig kizárólag vitaanyag tárgyát képezi. Mindezen felvezető után szeretnék röviden bemutatkozni: Madárné Gyurján Ildikó közoktatási és pedagógiai szakértő, felsőoktatási mentor tanár vagyok. Közel negyven éve annak, hogy az életem valamilyen formában a 18 kerülethez köt. A hetvenes évek elején Hűvösvölgyből költöztünk az akkor újonnan átadott KISZ lakótelepre szüleimmel, mert édesanyám az egykori MALÉV műszaki könyvtárának lett a vezetője. Itt töltöttem a gyermekéveimet, és először a Bókay, majd a mai Darus, a kis feál intézményében fejeztem be az általános iskolai tanulmányaimat. További iskolai előmeneteleimet a szakmai önéletrajz tartalmazza, itt most mindezekre nem szeretnék bővebben kitérni. Három gyermek édesanyja vagyok. Lányaim, és fiam is a kerület közoktatási intézményeiben tanultak, illetve fiam jelenleg is a kerület egyik gimnáziumának 11. tanulója. Volt olyan év, amikor az óvoda az általános iskola, és a gimnázium, tehát a közoktatás mindhárom területére egy időben jártak a gyermekeim. Rengeteg tapasztalatot volt szerencsém ebben az időszakban szülőként, és kollegaként egyaránt felhalmozni itt a kerületünkben, és természetesen összehasonlítani más kerületek iskoláival, ahol régebben magam is tanítottam. Büszke vagyok rá, hogy a kerületünk olyan közoktatási intézményekkel rendelkezik, ahol a gyermekeim magas színvonalú útravalót kaptak. 3

4 Mindkét lányom mára diplomával rendelkezik, és több felsőfokú nyelvvizsga tulajdonosa, és ami a legfontosabb napjainkban kiváló munkahelyeken valósítják meg elképzeléseiket. Mindezek megemlítése azért fontos, mert a magánéletem, és a munkám nagy része kapcsolódik a kerülethez, és a kerület közoktatási intézményéhez. Hosszú éveken át meg kellett oldanom a szülő és a szaktanácsadó kollega kettőségéből adódó helyzeteket, viszont mindezek kapcsán hatalmas tapasztalatra tehettem szert, és számtalan pedagógiai kérdésben szélesíthettem ezáltal a gyakorlati alkalmazásban is az elméleti ismereteimet. Az idén szeptemberben lesz tizenkét éve annak, hogy a PIHGY- hez kerültem. Az elmúl idő alatt az intézet számos szakterületén megfordultam. Jelenleg a mérés értékelésben, az Esélyteremtő csoport vezetésében és a 99. Tehetségpont koordinálásában napi hat órában látom el a munkámat az intézetben. Mindig fontosnak tartottam, hogy az intézeti munkám mellett a tanításra, önképzésre, egyéb szakértői tevékenységek ellátására is időm legyen, ezért választottam a heti 30 órás munkarendet, és természetesen a családom miatt, különösen eleinte, amikor a gyermekeim kisebbek voltak, ekkor még négy órás munkatárs voltam. Mióta itt dolgozom természetes, hogy a PIHGY rengeteg változáson ment keresztül, mind szervezetileg, mind személyi vonatkozás tekintetében egyaránt. Vannak kollegák akikkel a kezdetektől fogva együtt dolgozhatok. Sokat tanultam az elmúlt időszakban tőlük, munkánkat a kölcsönös tisztelet, és megbecsülés övezi. Természetesnek vélem, hogy egy többségében hölgyek alkotta közösségben olykor olykor vannak nézeteltérések, és szakmai viták, de ezeket megfelelő nyílt párbeszéddel, megfelelő keretek között kezelni lehet. Én ennek a híve voltam, vagyok, és leszek a jövőben is. Pályázatomat a fentiek értelmében azért készítettem el, hogy a következő nem könnyű, de nehéz időszakban a PIHGY a jelenlegi igazgatójától Frank Gabriellától átvállaljam a közösen ellátandó tevékenységek szervezését, és a kollegákkal közösen ebben a minden tekintetben nehéz időszakban ellássuk a ránk bízott feladatokat. 4

5 II. 1. A pályázat benyújtásakor hatályban levő jogszabályok, törvénytervezetek - Magyarország Alkotmánya. - Az Új Alaptörvény január 01. hatályos évi LXXIX. tv. a közoktatásról ( Kt.), évi LXVIII. tv. az LXXIX. tv. módosításáról, évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről és kiegészítései Az évi XXXVIII. törvény (ÁHT.) valamint a 193/2003. Korm. Rendelet a belső ellenőrzésről évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, - 138/1992. X.8. kormány rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, - 150/1992. (XI. 20.) kormány. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére, - 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről, C. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi tv. egyes rendelkezéseinek módosításáról, - 177/1993. XII.19. kormány. rendelet a 138/1992. X. 8. kormány rendelet módosításáról, - 10/1994. (V.13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, - 20/1997. (II.13) kormány. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXXIX. törvény végrehajtásáról, évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 25/1998. (VI. 9.) MKM rendelet a 10/1994. MKM rendelet módosításáról - XVIII. kerületi Önkormányzati Intézkedési Terv ( ÖMIP) 753/2011 (XI. 10) határozat II. 2. A pályázatot közvetve érintő jogszabályok, törvénytervezetek - Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény (Nkt.) érvénybelépés Nemzeti Alaptanterv - NAT / a pályázat beadásakor kizárólag vitaanyag/ 5

6 III. Helyzetelemzés III. 1. Az intézmény története, működésének feltételei A közel 100 ezer lélekszámú 18. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre lakosai Tomory Lajos tanár úr áldozatos munkájának köszönhetően már az 1956 utáni évektől kezdve különböző kiállításokon ismerkedhettek meg a település történetével, iskolahálózatának kialakulásával, régen használt taneszközeivel, majd mindezek értelmében Lajos bácsi azon volt, hogy létrehozzon a kerületben egy helytörténeti gyűjteményt. Hosszú idő elteltével hivatalosan 1990 áprilisában kapta meg a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól az intézmény a működési engedélyét, amelynek hivatalos neve: Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény lett. Ezt követően ben Pilhoffer Ferenc közreműködésének köszönhetően megalakult egy új pedagógiai intézet a kerületben, amely egybeolvadt az eddigi gyűjteménnyel, és amelynek neve ettől fogva: XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, rövidítve / PIHGY/ lett. Feladatellátása ettől kezdve több célú szakmai szolgáltatás amely a közoktatás, közművelődés ellátására irányul, és amelynek 2002 óta Frank Gabriella az igazgatója. Az intézmény ekkor a Havanna lakótelepre a Kondor Béla sétány 10. szám alá költözött, ahol a mai napig a székhelye megtalálható. Fenntartója a kezdetektől a 18. kerületi Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata. Gazdasági szervezetének neve: GESZ A Pedagógiai Intézet, és Helytörténeti Gyűjtemény megalakulása óta a hatályos közoktatásban érvényben levő törvényi keretek között látja el sokrétű feladatát. Az elmúlt 18 évben az intézet számos átalakuláson ment keresztül. Alaptevékenységén túl, amely a pedagógiai szakmai szolgáltatásra összpontosult, ellátta a helytörténeti gyűjtemény, a központi műhely, és a gyógytestnevelés feladatköreit is. A négy intézményegység közel tizenöt éven keresztül szolgáltathatott a kerület közoktatási intézményei számára az igényeknek megfelelően szellemi és tárgyi anyagokat. Az Önkormányzat képviselő testületének döntése alapján 2007-ben a Nevelési Tanácsadó égisze alá helyezték át a gyógytestnevelők közösségét, tehát szakszolgálati feladataikat más intézményhez csoportosítják át, viszont anyagi források hiányában a központi műhely végleges megszűnésére ugyancsak 2007 novemberben sor került. Ennek legnagyobb vesztesei az iskolák, vagyis maguk a diákok lettek, hiszen a technika tantárgy, a gyakorlati foglalkozás lehetősége az eddigi formájában a központilag biztosított eszköz ellátás hiányában megszűnésre került. A tanévtől kezdődően az intézmény két szervezeti egységként Pedagógiai Intézet, és Helytörténeti Gyűjtemény szolgálja a kerület közoktatási intézményeit, lakosait, érdeklődőit. Az intézmény működését a megfelelő törvényi keretek értelmében az alapító okirata rögzíti. Amely: A Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat1122/1996.(XI. 07.) számú, a 456/1997.(IV. 24.) számú, a 1509/1997.(XII. 18.) számú, az 1431/1999.(XII. 16.) számú, az 1140/2003. (XII. 18.) számú a 334/2005. (IV. 28.) számú, a 415/2007. (IV. 25.) számú az 1198/2007. (XII. 20.) számú, az 590/2009. (V. 21.) számú, a 825/2009. (VI. 18.) számú és a 1153/2009. (IX. 17.) számú határozataival módosított 425/1995.(VI. 15.) a Kondor Béla sétány 10. sz. alatti Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratáról egységes szerkezetbe foglalva Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény OM azonosító:

7 A tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat száma és megnevezése): (2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok) Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakmai továbbképzések Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Levéltári állomány gyarapítása, kezelése, védelme Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Módszertani szakirányítás A többcélú intézmény tevékenysége továbbá a kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény állományának kezelése és további bővítése. Szervezi és összefogja a kerületi szakmai munkaközösségek tevékenységét. Vállalkozói tevékenységet nem folytat. Pályázatomban az intézet működésére vonatkozó meglévő dokumentumaira a továbbiakban nem szeretnék hivatkozni, mivel ezek elkészítése a jelenlegi igazgató asszony, Frank Gabriella, és további munkatársaim szellemi terméke, meggyőződésem, hogy ezek beemelését, felhasználását több okból sem tehetem. Természetesen a jelenleg meglévő dokumentumok tartalmát ismerem, elemzésüket elvégeztem, és megítélésem szerint mindezek a tanügy-igazgatási szempontok figyelembe vételével elkészítése a hatályban levő jogszabályok értelmében biztosítják az intézmény szabályos működésének alapját, amellyel eleget tesz az alapító okiratban foglaltaknak. A jelenlegi SZMSZ, IMIP, Munkatervek, Beszámolók, Szabályzatok, Rendelkezések a törvényben előírt irányítási, ellenőrzési feladatok az alapító okiratban rögzítettek szerint koherensek. A dokumentumok nagy része nyilvános, az érdeklődők számára elérhető a PIHGY- ben.. III. 2. Humán erőforrás Személyi Feltételek A pedagógiai, szakmai szolgáltatást ellátó intézmények működési feltételeit a 10/1994. (V.13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szabott keretei határozzák meg. Az intézmény jelenleg 19 főt foglalkoztat. 17 teljes 8 órás főállású munkatárs, és két 6 órás részmunkaidős kollega van jelenleg. A Pedagógiai Intézet szakértői, szaktanácsadói egy kivétellel egyetemi, és szakvizsgás képesítéssel rendelkeznek. Az egy fő főiskolai, de szakvizsgás képesítéssel rendelkezik. Az Országos szakértői névjegyzékben Frank Gabriella, Kalmárné Takács Erzsébet, Maadadiné Borbély Mária, Tóthné Kővári Csilla és Madárné Gyurján Ildikó, és Patakfalvi Attiláné szerepel a saját szakterületének megfelelő besorolásban. Minden kollegám az elmúlt időszakban folyamatos önképzésre, és önfejlesztésre szánta magát, és család, munka mellett számtalan különböző szintű képzésben vett részt. A Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai közül öt főnek egyetemi diplomája egy főnek főiskolai végzettsége van jelenleg, vezetőjük doktori fokozat megszerzésére készül jövőre. 7

8 A technikai személyzet érettségivel rendelkezik, valamint több szakirányú képesítéssel, amelynek nagy része a számítógép, és informatika területére adott képesítést. A végzettségre vonatkozó adatokat csak a megelőző és a kollegákkal eltöltött időszak alapján tudom megtenni, mivel az adatvédelmi szabályzat értelmében az egyének személyi anyagába kizárólag az intézmény igazgatója és helyettese számára nyílik lehetőség, így ezekkel az adatokkal nem számolhatok egész pontosan tehát hangsúlyozom a megelőző ismereteimre támaszkodnak, és nem tényszerű adatok. Az idei évben a következők szerint alakult a 19 fő időkeretének gyakorlatban történő megoszlása Terület Pedagógiai Intézet Intézményvezető Intézményvezető Helyettes Pedagógus neve napi óraszáma Frank Gabriella 8 óra Heilauf Zsuzsanna 8 óra Terület Adminisztráció Technikai munkatárs neve Napi óraszáma Csoroszlánné Kiss Klára 8 óra Mérés-értékelés Csoportvezető Maadadiné Borbély Mária - 8 óra Adatkezelés Bene Andrásné 4 óra Mérés- értékelés Madárné Gyurján Ildikó 2 óra Szaktanácsadói munkacsoportok Óvoda Alsó tagozat Felső tagozat Esélyteremtő Tájékoztatás Ped. Könyvtár Óvoda Továbbképzés Drámapedagógia Tóthné Kővári Csilla- 4 óra Patakfalvi Attiláné - 4 óra Kalmárné Takács Erzsébet - 4 óra Madárné Gy.Ildikó- - 2 óra dr. Szilágyiné Gálos Ildikó - 4 óra Tóthné Kővári Csilla - 4 óra Ledőné Dolmány Mária 8 óra Kiadványkészítés Rendszergazda Szujkóné Hegedüs Rozália 4óra Varga Tamás 3 óra 8

9 Tehetséggondozás Alsóban Felsőben Patakfalvi Attiláné - 4 óra Kalmárné Takács Erzsébet 4 óra 99. Tehetségpont koordinátora Madárné Gyurján Ildikó 2 óra Helytörténeti Gyűjtemény Terület Pedagógus neve Napi óraszáma Terület Technikai munkatárs Neve Napi óraszáma Gyűjtemény vezető muzeológus PIHGY honlap, médiatár Gyűjteményi előadó Heilauf Zsuzsanna 8 óra dr. Szilágyiné Gálos Ildikó 4 óra Szegediné Mucsi Eleonóra 8 óra Számlázás Kiadványszerkesztés Bene Andrásné - 4 óra Szujkóné Hegedüs Rozália - 4 óra Muzeológus Kovács Márk 8 óra Gyűjteménykezelés Horváth Jánosné - 8 óra Múzeumi könyvtár, adadttár Pápai Tamás 8 óra Rendszergazda Varga Tamás - 3 óra Muzeológus Feitl Irisz 8 óra Muzeológus Nagy Veronika Sára 8 óra A belső kollegák mellett 17 külső kerületi munkaközösség vezető segíti munkánkat. Velük rendszeres megbízási szerződést köt az intézet. Grohmann Ilona a kerületi nyugdíjas pedagógusok ügyeit intézte januárjáig. Az anyagi forrásmegvonás sajnos az Ő megbízását a továbbiakban nem teszi lehetővé. Az intézmény takarítását, valamint a postázását évek óta a Nevelési Tanácsadó állományában levő kollegák látják el. Ennek rendezése a jövőben feltétlenül megoldásra vár, indoklására a rövid távú tervezés szakaszában fogok kitérni. 9

10 III. 3. Tárgyi Feltételek Az intézmény bázisépülete 1996 óta a 18. kerületi Kondor Béla sétány 10. szám alatt a Csontváry Iskola udvarában található. Az intézmény a Nevelési Tanácsadóval közös épületben helyezkedik el, eleinte a földszinten 80nm. területen, valamint az emeleti szint egészén. Mára kizárólag az emeleti szinten végezzük munkánkat. A szaktanácsadók, szakértők irodái kis alapterületűek, és nem teszik lehetővé érdeklődők, vendégek fogadását. Megbeszéléseket, vizsgálatokat minden esetben a tárgyalóban, a könyvtárban, vagy az előtéri helyiségben tudunk bonyolítani. Ez nem teszi lehetővé pl. egy tehetségmérés esetében a megfelelő atmoszféra, nyugodt légkör biztosítását, de a kerületi munkacsoportok megbeszélései is nehezen oldhatók meg. Rengeteg egyeztetést igényel a vezetőktől, hogy megfelelő módon tudjanak helyet találni a megbeszéléseikre. Többszöri belső átalakítás után jelenleg a következő helységekben végzik munkájukat a kollegák: a három kisméretű irodánk mellett egy kutató helyiség, egy könyvtár és egy kb.50 fő befogadására alkalmas előadói termemmel, rendelkezünk jelenleg. Ez utóbbit a Nevelési Tanácsadó kollegái is igénybe veszik heti rendszerességgel, valamint több civil szervezet is itt tartja ülését / Anyagi előny ebből soha nem származott az intézetnek/ A terem berendezésének tárgyaira a székek, és asztalok mozgatására jelenleg nincs kialakult, és érvényben lévő szabályozás, hogy mikor ki veheti igénybe, és milyen keretek között kell visszarendezni, és ez kinek a feladata. A teakonyha megléte evvel szemben nagyon szerencsés több szempontból, azonban tisztántartását, rendbe tételének módját a jövőben szabályozni szükséges. Az intézmény meglévő rossz szigetelésének következtében az egyes évszakok kirívó időjárási viszontagságai sok esetben gondot jelentenek. Nyáron a nagy hőségben nagyon nehezen viselhető a fülledtség. Az elmúlt két évben a szerver gépek hűtését a meleg miatt mobil klímák segítségével, kényszermegoldással biztosította a vezetőség. A nyílászárok egyes helyiségekben olyan rossz állapotban vannak, hogy szeles időben az ablak melletti asztaloknál ülő kollegák több esetben huzatot kaptak. Az intézmény anyagi helyzete most nem tesz lejtővé korszerűsítést, de állag magóvásra talán a közeljövőben el kell különíteni forrásainkból, a munkatársak egészségének megóvása ezt mindenképpen indokolja. Nélkülözhetetlenné vált a Helytörténeti Gyűjtemény egyre bővülő készleteinek elhelyezésére egy méltó kiállító helyiség megléte. Sikeres pályázatok, és az Önkormányzat általi felajánlások eredményeként, továbbá Heilauf Zsuzsa emberfeletti munkájának köszönhetően napjainkban. Saját Múzeummal büszkélkedhet a kerület, valamint több kiállító helyen ismerkedhetnek meg az érdeklődők a település múltjával. Az intézeti eddigi kiállítóhelye a gyűjteményi munkatársak irodai elhelyezését teszi jelenleg lehetővé. Az intézmény eszköztárára az elmúlt öt évben folyamatosan a mennyiségi és minőségi gyarapodás volt jellemző. Ehhez nagyban hozzájárult a HEFOP informatikai pályázat lehetősége, amelynek eredménye képen a kollegák saját számítógépekhez, és laptopokhoz juthattak.. Emellett egyéb az oktatás segítő eszköz megvételére nyílt lehetőség, pl. digitális tábla, színes nyomtató, fényképezőgépek, stb. Sajnálatosan néhány évvel ezelőtt az emeleti toalett megszűntetésére került sor. Napi szinten sem szerencsés ez a helyzet a benti kollegák számára, de amikor továbbképzést, vagy munkaközösségi értekezletet tartunk, és több mint 50 vendég van jelen, kimondottan kellemetlen helyzetek teremtődnek, mivel a Nevelési Tanácsadóban a földszinten közösen kell az említett helyiség használatát megoldani. 10

11 IV. 1. A PIHGY- ben működő szakterületek, munkacsoportok A PIHGY vezetését az elmúlt tíz évben Frank Gabriella magyar irodalom, és német szakos tanár, közoktatási szakértő látta el. Az intézmény fő feladatát a szaktanácsadás, a szakmai munkaközösségek, szakmai műhelyek munkájának segítése, és koordinálása, valamint a mérés-értékelés, tájékoztatás, kiadványszerkesztés, pedagógus továbbképzés szervezés, tehetséggondozás, gyermekvédelem alkotja az országos, és helyi önkormányzati irányultságnak megfelelően. Ennek értelmében minden évben egy-egy princípium meghatározására kerül sor, amely központi irányát szab a közoktatás résztvevői számára. Az idei évben ezt a fenntartható fejlődés vezérelve jelentette. Ez a vezérelv volt meghatározója a pedagógiai hetünknek, amely megrendezése közel tizenöt éve a szakmai munkacsoportok, munkaközösségek kiemelt magas színvonalú rendezvénysorozata. Az Intézet a kerület közoktatás intézményeinek munkájához hosszú évek óta számtalan pályázat lehetőségének meglétével tudja biztosítani segítségadását. Ennek egyik oka az időről-időre jelentkező szakmai innovációs lehetőségek megismerése, beemelése a szakmai munkánkba, a másik ok az évek óta tartó gazdasági nehézségeink megoldása, az egyéb anyagi forrás biztosításával. Pályázatom keretei nem teszik lehetővé, hogy minden pályázatról részletesen beszámoljak, viszont szeretnék néhány igen meghatározó munkánkról említést tenni. Fővárosi, és helyi Önkormányzat által kiírt pályázatok szakterületek, innováció, fejlesztés, pl, környezetvédelem, egészség, különböző művészeti ágai stb, már év elejétől folyamatosan jelen vannak a PIHGY munkájában márciusától a HEFOP/2004/ "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében" pályázat eredményeként az PIHGY a 12 konzorcium budapesti székhelye lett. Ez hatalmas lehetőséggel, és természetesen hatalmas felelőséggel járt együtt a szaktanácsadók, szakértők, és a résztvevő pedagógusok, a kerület intézményei számára. A Szakmai vezetők Frank Gabriella és Jakobsenné Szentmihályi Rózsa, valamint a pénzügyekért felelős Bene Andrásné egy évre szó szerint beköltöztek az intézetbe. Munkabírásuk emberfeletti volt. Mindennek eredménye az egész intézet, és a kerület oktatási intézményére a következő öt évben meghatározó lett. A kompetencia alapú oktatáshoz szükség volt elsőként a pedagógusok továbbképzésére, módszertani innovatív eljárások, és eszközök megismerésére, és alkalmazási lehetőségeinek a gyakorlatba való átültetésére. Mindezek után a kipróbált programcsomagok tesztelésére került sor hét kompetencia területen a kerület néhány óvodájában, és általános iskolájában, és gimnáziumában. Ez a folyamat implementáció néven került be a köztudatba Ekkor nyílt lehetőség az intézményben több munkatárs számára különböző kompetencia területén mentori képzésre, amelyet a SULINOVA, majd később EDUCATIO továbbképző központjában a szakma kiválóságok:. Csapó benő, M Nádassy Mária, Vidákovits Tibor, Ransburg Jenő, Szekszárdi Júlia, Szivák Judit vezettek Erre épült 2006ban a,,kompetencia-alapú oktatás elterjesztése. Itt olyan követő iskolák vagy óvodák vettek részt, akik a már kipróbált, és átalakított eredményesnek értékelt kompetencia alapú tananyagokat, módszertani eljárásokat, eszközöket a tanítás- tanulás folyamatába intézményeikben alkalmazzák a tanórai munka során. A hangsúly az adaptációra került. 11

12 . HEFOP disszeminációs tevékenysége a pályázat fenntartási kötelezettsége miatt 2013-ig működteti a Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központot. Az Új Széchenyi terv keretében a KMOP-5.1.1/ C-2 F A MI HAVANNÁNK néven közismert fejlesztési program keretében kulturális rendezvényeknek is szerepe lett. Ennek köszönhetően a Havanna u. 9 szám alatt kiállítóhely és múzeumi foglalkoztató nyílt 2011június 27.én Élet az új lakótelepen címmel. Ebben a pályázatban a Szeretve Tanulni Egyesülettel több alkalommal közös rendezvényt bonyolított a PIHGY szakértői munkacsoportok bevonásával. Ezek 10 alkalomból álló műhelyfoglalkozások, és esetmegbeszélések voltak Ezek szervezésében szaktanácsadó, szakértő kollegákkal biztosítottuk a rendezvények hallgatóságát. Az egyes napok programját Zarándy Zoltán állította össze. Ezek az alkalmak a szakma kiválóságain túl, gazdasági, és politikai szakértőket, és oktatást irányító vezetőket kértek fel az aktuális változásokat érintő helyzet vázolására, indoklására. A TÁMOP /10/ 1 KMR - Ezerarcú Világ Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel című pályázaton kiemelt összeget nyert meg a PIHGY, és evvel lehetőséget tud teremteni számos kerületi közoktatás intézményében, óvodában, iskolában, és a SOFIBAN, hogy néphagyományokat, népszokásokat valamint a kerület múltját tanórán, és a tanórán kívüli szakköri foglalkozások alkalmat teremtsenek. Az intézet további feladata közé tartoznak az egész kerület számára megrendezésre kerülő központi évfordulós ünnepeken való részvételeink. Hosszú éveken át a kerület egy egy intézményének évfordulós eseményében kiemelt figyelemmel vettünk részt. A tehetséggondozásra minden munkacsoport munkaközössége nagy hangsúlyt helyez. A kerület életében meghatározó szerepet tölt be a tehetséggondozásban a sport, az egyes művészeti ágak, zene, tánc, képzőművészet, színjátszás. Kiemelkedő ezek közül az Ifjúsági Művészeti fesztivál, amely komplex vetélkedő a kerületben. Ilyenek a Múltidéző, vagy az Európán át elnevezésű versenyeink. További kiemelkedő szerepe van az év végi Aranygálának, amely az egyes tanulmányi versenyek győzteseinek, és felkészítő nevelőinek köszöntésére született meg. Az egyes munkacsoportok éves munkatervükben állítják össze munkájukat, amelyek lebonyolításához a kezdeti időktől nagy segítséget kanak a belső és a külső kollegáink egyaránt Csoroszlánné Kiss Klárától, és Szújkó Imréné Rozikától, valamint 2006 áprilisa óta az informatikus Varga Tamástól. 1. a, Mérés Értékelési munkacsoport Mérési csoportot Maadadiné Borbély Mária vezeti, a pályázatíró Madárné hosszú évekig napi négy órás időkeretben látta el munkáját a területen, majd a tavalyi évtől napi két órát jelölt meg a vezetőség egyéb átcsoportosítás miatt számomra. Bene Andrásné napi 4 órában adatrögzítéssel segíti a mérési munkákat. Az tanév óta az intézet több mint 50 különböző tantárgyi, neveltségi, tantárgyközi, DIFER, természettudományos és egyéb mérést tervezett, szervezett, és bonyolított le. Sok esetben külső munkaközösség vezetők és belső kollegák, könyvtári, múzeumi területekről voltak a segítségünkre az iskolai mérések lebonyolításánál Több esetben nemcsak a javítás, kiértékelés, és elemzés a feladatunk, de a mérőeszközök összeállítása is ránk hárult, mert anyagi források hiányában sajnos nem volt mód 12

13 megvételükre. Több esetben szívességből, egy-egy szakmai konferencia, továbbképzés kapcsán több mérőanyaghoz is hozzájutottunk, de ezek száma elenyésző ahhoz képest, amely napjainkra a törzsállományt jelenti. Ennek érdekében a mérési csoport munkatársai országosan elismert kollegákat kerestek fel / Dr. Szekszárdi Júlia, Dr. Szivák Judit, Dr. Széphalmi Ágnes, Dr. Csapó Benő, Dr. Vidákovits Tibor, de még sokáig lehetne folytatni a sort, a lényeg, hogy időt, energiát nem sajnálva olyan mérőanyagokat állítottunk össze, mint pl. a neveltségszint mérőanyagai általános, és középiskolák számára több évfolyamon. Ezeket a mérőanyagokat a későbbiek során sikerült értékesítenem néhány vidéki szakmai szolgáltatónál, akik visszajelzésükben a legnagyobb megelégedéssel értékelték anyagainkat. De szintén hatalmas munka volt az idei tanév természettudományos mérőanyagának összeállítása, mely kizárólag Maadadiné érdeme. A több mint 900 tanulót érintő mérés feladatlapjainak javítását felosztottuk magunk között, amelybe Kalmárné Takács Erzsébet felsős munkacsoport vezetője is bekapcsolódott. Az elemzés és értékelés a csoportvezető hatáskörébe tartozik, amelyet az egyes iskolák és a fenntartó minden esetben készhez kap. A kerületi általános iskolai mérés - értékelési felelősök munkájának segítése, szakmai tanácsadása, módszertani segítségadása is a mérési csoportvezető hatáskörébe tartozik. Köztudomású, hogy az utóbbi években az országos kompetenciamérések eredményi az iskolák számára felértékelődtek. Az eredmények kiértékelése, elemzése, értelmezése, és az egyes intézmények, a fenntartó tájékoztatása évről-évre Maadadiné munkája. Legújabb javaslata az óvodai megfigyelő lapok adatrögzítésére vonatkozik, amely segítséget nyújt az óvodapedagógusok számára. A megfigyelő lapok digitalizált feldolgozására kerül sor. A nyomon követést informatikai eszköz segítségével a gyermekek fejlődési ütemét, egy kidolgozott szempontrendszer alapján rögzíthetik az óvónők a jövőben. Ennek kidolgozása, valamint bevezetése elkezdődött az óvodai munkacsoport együttműködésével. 1. b, Óvodai munkacsoport Az óvodai munkacsoportot 2006.tól Tóthné Kővári Csilla vezeti. Munkáját két külsős mentor segíti. Összehangolt tevékenységük fő feladatát a tájékoztatás, a szakmai módszertani innováció szélesítése, elterjesztése, kiállítások megrendezése, bemutató foglalkozások megszervezése, lebonyolítása alkotja. Évek óta kora nyáron megszervezik az Aranykert elnevezésű rendezvényüket, amely a kerületi Bókay kertben hatalmas tömegek bevonásával nagyon sikeres eseménnyé vált. Az óvodai férőhelyek száma annak ellenére sem elegendő, hogy 22 állami és 6 magánóvoda biztosítja a kerületi óvodás korosztály számára a nevelés feltételét. Tóthné sikeres pályázatok elnyerése után az elmúlt évben létre hozott egy alapítványi óvodát. Ennek köszönhetően valamennyit enyhült a helyhiány a kerületben, de még nem oldódott meg teljesen. Az óvodai csoportok maximális kihasználtsággal működnek, ami az óvodapedagógusok számára nem jelent könnyű feladatot. Az óvodavezetők folyamatos, napi kapcsolatban vannak a munkacsoport vezetőjével, aki összehangolja az egész kerület óvodai nevelésének irányát, a törvényi keretekben megfogalmazott célokkal. Munkájukat az érvényben lévő Közoktatási Törvény mellett az Óvodai Nevelés Alapprogram határozza meg. Szakmai továbbképzésük igen összehangolt, és jól kidolgozott tervezet alapján valósul meg, A munkacsoport vezetője a mindenkori igényeket figyelembe véve az aktuális módszertani 13

14 lehetőségek széles skálájával biztosítja a kollegák számára az egyes műhelyfoglalkozások, megteremtik az önképzés lehetőségét. Megvalósul az egymástól való tanulás, amelyre kiemel hangsúlyt, helyeznek. Folyamatosan szerveznek az óvodák különböző nevelési területekre vonatkozó bemutató foglalkozásokat, amelyet bárki számára előzetes bejelentkezés után nyilvánosan tartanak meg. A pedagógiai hét pénteki záró napja már hosszú évek óta a munkacsoport szakmai napja. Ekkor nevelés nélküli munkanap van az óvodákba, ahol természetesen az ügyelet mindig megoldott. Azt gondolom példa értékű a kerület óvodapedagógusai részéről, ahogyan ezeket, a napokat a kezdetektől fogva még az előző munkacsoport vezető Mezeiné Bakóczay Hedvig által bevezetetésre kerülő módon szakmai továbbképző napként tart meg. Az óvodai munkacsoport számtalan pályázati lehetőséggel igyekezett biztosítani az elmúlt időszakban a különböző rendezvénye, kiállítása költségét. Ennek köszönhetően a határon túli óvodák közül szlovákiai intézményekkel szoros szakmai együttműködést alakítottak ki. Tóthné további feladata közé tartozik nemcsak az óvodai, de az intézmény egészét érintő különböző pályázatírása és lebonyolítása is. Az óvoda iskola átmenet közelítése az elmúlt négy évben szintén kiemelt helyet foglal el a munkacsoport életében. 1. c, Alsós munkacsoport Az alsó tagozatos nevelők munkaközösségének és a munkacsoportnak a vezetője Patakfalvi Attiláné. Munkáját két alsó tagozatos kolleganő látja el, Benkő Noémi, és Lázár Szilvia személyében. Tevékenységüket az általános iskolák alsó tagozaton történő korszerű módszertani eljárásainak elterjesztése, a differenciált oktatás, a tanítás tanulás folyamatában megnyilvánuló nehézségeire irányuló megoldások felkutatása, a tehetséggondozás, a különböző innovatív programok elterjesztése, kiállítások megrendezése, egyéni tanácsadás, bemutató órák megszervezése, és lebonyolítása alkotja. Kiemelt szerepet kap a művészeti a rajz és vizuális kultúra megjelenése, amely az utóbbi években, a Kastélydombi Iskolában Patakfalviné munkájának köszönhetően szakköri formában is folyik. A Kollegák számtalan kiadvánnyal segítenek a nevelőknek, és szülőknek a gyermek képességeinek vizsgálatában, és az iskolakezdéshez való sikeres felkészülésben, valamint a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének lehetőségeiben az alsó tagozaton. Az elmúlt néhány évben a környezeti nevelés igen kiemelt helyet kapott a munkacsoport életében. Segítségükkel több iskola bekapcsolódott az Ökoiskola programjába. Ehhez a munkaközösség rengeteg segítséget adott, és számtalan pályázat megírásával, és elnyerésével mozdította elő az elért sikereiket. Különböző konferenciákat is szerveztek a környezetei nevelés égisze alatt, amelynek kapcsán a többi munkacsoportot is felkérték, hogy a saját korosztályának megfelelően társuljon be egy-egy előadással a rendezvénybe. Számtalan pályázat segített az anyagi forrás előteremtésében, amely a munkacsoport érdeme. Az óvoda iskola átmenetére nagy hangsúlyt helyeznek, melyre az elmúlt években több napos konferenciát szervezett a munkacsoport vezetője, ezekre minden esetben nagy érdeklődéssel jelentkeztek a kollegák. A DIFER mérés rövidített változatának elkészítése évek óta meghatározó az első osztályos nevelők számára. A mérés felkészítésében a mérési csoporttal közösen minden év elején tájékoztatást, és segítséget kapnak az alsó tagozatos kollegák, hogy minél gördülékenyebben tudják az amúgy 14

15 is nehéz bevezető időszakban a gyermekeket egyénként lemérni, majd a mérőanyagot a megfelelő formában leadni, hogy az adatrögzítés, és az értékelés, majd a visszacsatolás minél hamarabb megtörténjen. Erre azért van szükség, mert azoknál a tanulóknál, ahol a rövidített DIFER eredmény elmarad az átlagtól, ott az egész teljes DIFER t el kell végezni, és azokat a tanulókat, akik ebben az esetben is elmaradtak az átlagtól az OH által megadott időpontig az intézmény vezetőjének jelzési kötelezettséggel kell élni, hogy egy-egy osztályban hány ilyen tanuló van. Az iskolaválasztáshoz hosszú évek óta Ilyenek vagyunk címmel kiadványokat szerkesztenek, és biztosítanak a kerületben lévő iskolákról az érdeklődők számára. Az évközben megrendezésre kerülő versenyeik eredménye több mint tíz éve az Aranygála rendezvényével zárul, ahol a nyertes tanulók, és felkészítő nevelőik átvehetik megérdemelt jutalmukat. A munkacsoport legutolsó kiadványa egy mesekönyv, amelyben az alsós korosztály meseillusztrációinak győztes munkáit találjuk meg. A pedagógusok továbbképzésére nagy hangsúly helyeződik. Több olyan módszertani foglalkozásra, bemutató órára, jó gyakorlatok átadására kerül sor, ahol a kollegák megismerkedhetnek az új, korszerű lehetőséggel, és mindeközben megvalósul az egymástól tanulás. A pedagógiai hét rendezvénysorozatán, mint minden munkacsoport életében különös helyet foglal el az alsó tagozatos munkatársak esetében is a szakmai nap, ahol színvonalas, igényesen megszervezett programok sokasága áll a nevelők pedagógiai kultúrájának innovatív fejlesztésének lehetőségére. 1. d, Felsős munkacsoport A felső tagozat vezetése Takácsné Kalmár Erzsébet feladata. Munkáját jelenleg 10 szaktárgyi munkaközösség vezetője segíti.. Szakterületenként a következő megoszlásban: Bakosné Baár Tünde vizuális kultúra - média mk. Bánki Gábor, ének-zene, Diráné Huszár Gertrúd - technika mk. Gyimesi László - testnevelés mk. Ilkeiné Kupai Valéria történelem mk, Kalmárné Takács Erzsébet - magyar mk. Király Mariann angol mk. Petrilla Csaba földrajz-biológia mk., Salánkiné Fekete Gabriella kémia mk., Schwartz Katalin fizika mk. Tóth Mariann - matematika-informatika mk. A munkaközösség összehangolt tevékenységét nagyban meghatározza a vezető kiemelkedő munkája, amelyet immár több mint egy évtizede lát el. Az egyes tantárgyak gondozói évente négy alkalommal tartanak munkaközösségi foglalkozást, ahol időről- időre az aktuális feladatokat, tevékenységeket tervezik meg. Terveik illeszkednek az aktuális előirányzatokhoz, amelyhez minden résztvevő a saját elképzelését is hozzá teszi. Így alakítja a közösség évről- évre hatékony munkáját, annak érdekében, hogy a kerületi szaktanárok eredményesen be tudják építeni mindennapjaikba az újabb módszereket. Ennek érdekében a szakmát érintő kutatásokra épülő új tudományos eredmények megismerését is szükségesnek tartják, amelyek használatára ösztönzik a kollegáikat. Az utóbbi években a jó gyakorlatok címen megrendezett programok bemutatása, és az erre való ösztönzés ragyogó példa minderre. A kerületi pedagógiai hét munkájába a többi munkacsoporttal közösen aktívan részt vállalnak, és arra törekszenek, hogy minden esetben a pedagógiai innovációk legújabb tárházával ismertessék meg a felső tagozatos szaktanárokat. A felkutatott módszerek, lehetőségek számtalan bemutató óra keretében, tantermi körülmények között valósul meg, amelyet mindig nagy érdeklődés övez. Az iskolák szívesen veszik, ha megmutathatják a kerület más intézményének, hogy miben kiemelkedők, és szívesen megosztják mindezt másokkal. 15

16 A Múltidéző rendezvénysorozata ragyogó példa minderre. A felső tagozatos munkacsoport számára különösen hangsúlyos feladat a tehetséggondozás. A tanév során számtalan kerületi versenyt szerveznek és bonyolítanak le, amelyek elismerésére szintén az Aranygálán kerül sor június elején. Minden Aranygálára szervezésekor megjelenésre kerül az Aranyalbum című kiadvány, melynek összeállítását Szujkó Rozália segítségével készíti el az alsó, és felső munkacsoport vezető. A munkacsoport vezetője a pedagógiai programok átdolgozásában, és a nem szakrendszerű oktatás bevezetésében éveken át számtalan alkalommal adott segítséget a kerület intézményei számára. Több évtizede óraadó tanára a kerületi Piros Iskolának magyar nyelv és irodalom szakon. 1. e, Esélyteremtő munkacsoport Az Esélyteremtő munkacsoport a tavalyi évig iskolasegítő munkacsoport néven működött. A munkacsoport vezetését a pályázatíró Madárné látja el a nyolcadik éve. Eleinte a hét munkaközösséget magában foglaló egységet hét munkaközösség vezető összehangolt munkája alkotta. Fő feladatuk a kerület intézményeiben megteremteni az egyenlő bánásmód esélyeinek megteremtését a törvényi keretek betartásával. Összehangolni a tanórán kívüli pedagógus tevékenységeket, amelyek a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, az integrációra, és mindezek adminisztrációjára vonatkozik. A évben bekövetkezett változás, amely a gazdasági racionalizálás következtében elvonásokkal járt, és amely olyan megoldást hozott, hogy a munkaközösségek megmaradtak ugyan, de vezetésüket három főre kellett korlátozni. Ennek eredményeként a munkacsoport napjainkban a következők szerint végzi tevékenységét. Jámbrik Mihályné a kerület igazgatóhelyettesi munkaközösség vezetője, Kiss Ágnes a pályaválasztási, osztályfőnöki, valamint az óvodai, és iskolai gyermekvédelmi felelősök munkáját fogja össze. Ez utóbbi munkaközösség vezetését hosszú éveken keresztül Makó Margit látta el. Lesnyák Mária a napközis munkaközösség, valamint a hátrányos helyzetű és roma tanulók munkaközösségét irányítja a tavalyi évtől kezdődően. Itt is, mint az előzőekben az utóbbi munkaközösség ellátásában éveken át Lőke Józsefné áldozatos munkájával került sor. Nevéhez köthető a nyolcadik évre megrendezésre kerülő PODO HÍD Kulturális Fesztivál rendezvény megálmodása, és megszervezése. Nagy részvétel mellett mára országos rendezvény ez az esemény, amely alkalom a két kultúra kapcsán az elfogadás, a tolerancia meglétével a másság tiszteletére, és mint alapérték megjelenítésére napjainkban. Az integrációs összekötő hosszú évekig Vályi Dóra a SOFI munkatársa volt. Az összevonásokat követően ezt a feladatot Madárné vette át. A fejlesztő pedagógusok munkaközössége közel tíz évig volt a munkacsoport meghatározó egysége. Vezetőjük Dobó Kálmánné és a több mint 20 főből álló kollektíva jelenleg a Nevelési tanácsadóhoz tartozik már harmadik éve. A fejlesztőpedagógus munkacsoportjával való kapcsolattartásáért, valamint az esélyteremtő munkacsoport vezetésével a pályázatíró Madárné. Van megbízva. A gyermekvédelmi munkaközösségen kívül az egyes munkaközösségek évente négy alkalommal találkoznak. Az óvodai és iskolai GYIVI felelősök körülbelül hathetente tartanak értekezletet, amikor nem ritka a 60 fő megjelenése. Ezeken az alkalmakon az aktuális információ cserék az egyes adminisztrációt érintő változások, az adatvédelmi szabályzatok, a továbbképzési lehetőségek, a versenyek, 16

17 kiállítások, szakmai ankétok programjai kerülnek a fókuszba, akárcsak a többi munkaközösség esetében. A Esélyteremtő munkacsoport hosszú évek óta minden téren figyelemmel kíséri az innovatív módszereket, és gyakorlatokat, amelyek terjesztésére kiemelt figyelmet szán. Hasonlóan az előbb említett óvoda, alsó, felső tagozatos munkacsoporthoz az esélyteremtő közössége is rengeteg bemutató órán, jó gyakorlaton segíti a kollegák munkáját, a pedagógiai kultúra sokrétű megteremtésének esélyével. A pedagógiai héten a munkacsoporthoz tartozó munkaközösségek hatalmas létszámban vannak jelen. Van olyan rendezvényünk, konferenciánk, ahol nem ritka a 350 fő megjelenése. Az idei tanévben ötödik alkalommal került megrendezésre a Pályaválasztási Ankét, amely több mint negyven középiskola, gimnázium, szakiskola, jelenléte mellett kb. 400 főt vonzott Szülőket, tanulókat, pedagógusokat az esemény helyszínére a Karinthy Frigyes Gimnáziumba. Ebben a nagyszabású, és évek óta egyre sikeresebb rendezvényben a munkacsoport minden tagja igen aktívan kiveszi a részét, de az érdem Kiss Ágnes kolleganőt illeti, aki a rendezvény egyik főszervezője a kezdetektől fogva. A PIHGY honlapjára minden olyan eseményt, rendezvényt, meghívót, amely a munkacsoport tagjait érinti személyesen teszek fel. IV. 2. Drámapedagógia, tanfolyamaink évtől kezdődően dr. Feitl István az akkori Oktatási Iroda vezetője úgy ítélte meg, hogy a kerület általános iskoláiban a drámapedagógiai órákat egy pedagógus személyében kell ellátni, akinek státuszát az intézményünk költségvetésébe építették be. Ledőné Dolmány Mária személyében ettől kezdve a kerület büszkélkedhet avval, hogy az egyes iskolákban szakszerű drámapedagógiai foglalkozások megtartására legyen mód. Nevével összefonódik a Vécsei színpad, amely jelenleg a PIK ben működik. Munkáját továbbá a PIHGY tanfolyamainak szervezése alkotja. Hosszú éveken át rengeteg tanfolyamot tudtunk segítségével meghirdetni, és megszervezni, amelynek nyomán több ezerre is tehető azok száma, akik valamilyen tanfolyamot végeztek el nálunk. Az elmúlt néhány évben az egyes pályázatok kapcsán lehetőséget biztosító képzések miatt jelenleg a tanfolyamaink visszaesése tapasztalható. Ennek természetesen nagyrészt anyagi okai voltak. Az intézmények igazgatói az elmúlt pár évben nehezen tudnak tervezni a saját költségvetésükben továbbképzési összeggel, így érthető, ha előnyben részesítik az ingyenes képzéseket IV. 3. Könyvtár és média Az intézet modern pedagógiai könyvtárának és a tankönyvtárnak vezetője 1998 óda dr. Szilágyiné Gálos Ildikó. A megelőző négy évben és 98. között dr Téglás Tivadarné látta el ezt a feladatot. A tankönyvtár bővülése időről-időre az egyes kiadók megjelenésével hatalmasra duzzadt. Minden év januárjában pedagógusok számára tankönyvbemutatókat szervezett az intézet, ahol az egyes kiadók felsorakoztatták tankönyveiket. Ezek megrendezésére többnyire a PIHGY.- ben került sor, de előfordult, hogy a Karinthy Gimnázium aulája adott otthont a rendezvénynek. Ezeken az eseményeken meg is vásárolhatták az érdeklődők a tankönyveket. A pedagógiai könyvtár bővítése a kezdeti időktől kiemelt feladata volt az intézetünknek. 17

18 A gyarapításainkkor figyelembe véve az adott pedagógiai irányzatoknak megfelelő, új módszereket felsorakoztató pedagógiai irodalmat, és azt, hogy a szakmai továbbképzések, a pedagógusok tanulmányai mire irányulnak, és milyen könyvek tudják kiszolgálni az igényeiket. Anyagi kereteink az első tíz évben megfelelően biztosították a gyarapodás feltételét, az elmúlt nyolc évben erre, sajnálatosan az egyre szűkülő pénzforrásunk miatt sokkal kisebb formában van módunk. Sziágyiné ben kidolgozott egy módszert, amelynek kapcsán mérhető a tanulók könyvtárhasználatának gyakorlatban történő megvalósulása. Szintén a kolleganő munkája az - Olvasóvá nevelés megalapozása. című kiadvány. A könyv mérföldkő lett főleg az alsó tagozatos pedagógusok számára. Ami külön örvendetes, hogy a könyv nemcsak kerületünkben járt sikerrel, hanem országosan is szép eredményeket tudhat magának. A Könyv és könyvtárhasználat az olvasóvá nevelés, a pedagógiai tájékoztatás, informálás meghatározó vezérelve a kolleganő munkájának, valamint a hozzánk látogató szakdolgozók segítése, a szakirodalmi anyagok lehetőseinkhez képest való biztosítása, a leadott szakdolgozatok gyűjtése és a saját kiadványaink figyelemmel kísérése is hangsúlyos tevékenysége a kolleganőnek. A könyvtárhasználat bárki számára elérhető, aki beiratkozik. A beiratkozás módja az érvényben levő jogszabályi keretek szerint van szabályozva. Jelenleg az Olvasni jó PIHGY olvasópályázat zajlik, ötszáz fő részvételével évfolyamon. A levelező, két fordulós vetélkedő az ajánlott könyvek valósul meg. A médiatár kialakítására évben került sor. Kiemelten szerep jutott tanulás, tanítás eredményességének elérésében az egyes fejlesztő anyagok beszerzésére. Számtalan CD- ROM, DVD tananyag, és jogszabály megvásárlására került sor az évek alatt. Ezek pontos számáról jelenleg nem találtam adatot. A PIGY honlapjának kezelése, fejlesztése, az aktualitások megjelenítése évtől Szilágyiné feladata. Munkáját három további intézeti kollega segíti. Maadadiné, Szújkóné, Madárné. IV. 4. A Helytörténeti Gyűjtemény tevékenysége A helytörténeti gyűjtemény megalapozását, amint már említettem Tomory Lajos munkásságának köszönhetjük. Az Ő gyűjteménye, majd adománya alapozta meg a bázisát a mai gyűjteménynek. Hosszú éveken keresztül a helytörténeti munka egybeforrt Téglás Tivadar, és felesége nevével, majd dr. Smith Jánosné, egykori kerületi történelem tanár személyével, aztán az évek múlásával, és az igények, valamint a gyűjtemény bővülésének eredményeként a több eszköz, és szélesedő feladatellátás új munkatársak bevonását tette indokolttá. A gyűjtemény jelenlegi vezetője Heilauf Zsuzsanna, aki egyben az intézet igazgatóhelyettese. A gyűjteményi munkáját jelenleg 6 főállású, és 1 fél állású kollega segíti. Mucsi Eleonóra, előadó, Feitl Írisz, muzeológus, Kovács Márk, muzeológus, Pápai Tamás, adatrögzítő, Nagy Veronika Sára muzeológus, Horváth Jánosné, gyűjteménykezelő, 4 órában dr. Szilágyiné Gálos Ildikó, könyvtár - médiatár, a munkájukat természetesen a többi nem pedagógus beosztásban levő kollega is segíti, amelynek bemutatására a humán erőforrás fejezetben került sor. A kezdeti időkben a Kondor Béla sétány épületében volt egy kiállító helyiség, ahol egy régi taneszközökkel berendezett osztályteremben fogadtuk az ide látogatókat. Itt valósultak meg a helytörténeti ismeretekre vonatkozó órákat is, amelyeket a helyi kiállító teremben tartottunk. 18

19 2000.től kezdődően heti több alkalommal magam is vezettem iskolai foglalkozásokat a PIHGY- ben Ekkor bemutatásra kerültek az elmúlt időszak taneszközei, könyvei, füzetei, fényképei, régi osztálynaplói, iskolai értesítők, és még számtalan. korabeli tárgy. Olyan játékos, interaktív foglalkozásokat vezettünk, amikor a gyerekek kipróbálhatták ezeket a régi tárgyakat, kezükbe fogtak régi lúdtollakat, amivel aztán kitölthették az általunk előre elkészített kérdőíveket, amelyek a kerületi helytörténetre vonatkozó kérdéseket gyűjtötték egybe. Ezek a foglalkozások a mai múzeumpedagógiai órák elődei voltak. Az elmúlt néhány évben hatalmas változáson ment keresztül a gyűjteményünk. Vezetőjének köszönhetően, egyre jobban a kerület fókuszába került tevékenységük, és egyre szélesedő anyagtáruk. A kolleganő minden lehetőséget megragadva azon volt, és van, hogy minél hatékonyabban tudja megmutatni főként a kerületi lakosok, de ország-világ számára, honnan, és mi módon alakult Pestszentlőrinc- Pestszentimre múltja. Ehhez megfelelő szakembereket keresett, kutatott fel, és munkájukkal közösen kiépítette a jelenlegi múzeum, kiállítóhely, és, múzeumpedagógia megteremtését a kerületben, amely segíti az iskolák számára a helytörténet múltjának megismerését. Ebben időről időre nagy segítséget nyújtott a PIHGY számára elsősorban a kerületi önkormányzat, de számos további fővárosi, és országos intézmény, na és persze pályázat adta lehetőség. Az utóbbi években több országos rendezvényhez csatlakoztunk, ilyenek a Múzeumok Majálisa, vagy a Múzeumok éjszakája elnevezésű program, amelyet minden esetben nagy érdeklődés övezett. A tavalyi tanévben került sor a településünk illetve 75. évfordulójának a megünneplésére, amelyhez a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény több kiállításával járult hozzá. A Gyűjteménynek az elmúl 18 esztendő alatt 21 kiadványa született meg. V. 1. A PIHGY kapcsolatrendszere, a minőségi munka fokmérői A PIHGY jól kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mind a pedagógiai, mind a helytörténeti szakterületek vonatkozásában. Az elmúlt 18 évben egyre szélesedő, egyre nagyobb ismertségre tettünk szert, amelyhez a munkatársak közösen járultak hozzá. Az intézet szolgáltatói jellege meghatározza a partnerkörét. Ebben kiemelt helye van a pedagógusoknak, nevelőknek, valamint közvetett módon a gyermekek és a szülők is ide tartoznak, főként az utóbbi időben. A közoktatási intézmények egységei 20 önkormányzati óvoda, 9 magán, vagy alapítványi, egyházi óvoda. 18 önkormányzati általános iskola, 3 egyházi általános iskola, 3 önkormányzati gimnázium, 3 fővárosi középiskola, és 1 egyházi gimnázium. 1 zeneiskola, 1 speciális általános, és szakiskola, a SOFI, a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Családsegítő, és a kerületi Nevelési Tanácsadó. Ez utóbbi intézménnyel kiemelten szoros a kapcsolatunk, hiszen a több évig intézményünkhöz tartozó fejlesztő pedagógusokkal szinte napi rendszerességgel a továbbiakban is közösen dolgozunk. Éveken át a pályázatíró a két intézmény szakmai munkájának közelítése érdekében évente két alkalommal a Nevelési Tanácsadó kollektíváját tájékoztatta az éppen aktuális munkáinkról, rendezvényeinkről, méréseinkről, és eredményeinkről. További kiemelt partnere az intézetnek a kerületi Önkormányzat, mint fenntartó. A Velük való kapcsolatunk a kölcsönös együttműködésen alapul hosszú évek óta. Mindkét fél a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztására, és alkalmazására törekszik. 19

20 A törvény által előírt keretek értelmében a rendeletek, jogszabályok betartása meghatározza mindkét fél számára az irányokat. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladatok megvalósítása számunkra kiemelt cél. A kerületi közoktatási intézmények, óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, kiemelt partnereink, hiszen tevékenységünk fő feladatait elsősorban ezen intézmények nevelőtestületeinek igényei határozza meg. Évről- évre a különböző rendezvényeink kapcsán elégedettségi kérdőívet töltenek ki pedagógus kollegák, amelynek eredményei többnyire 90-95% mutatókkal záródnak. Ezek az eredmények a kollegák szakmai, minőségi munkájának köszönhetőek. A kerületi intézmények mellett a fővárosi intézményekkel, főként a Mérei Ferenc Pályaválasztási Központtal korábban rövidítve FPI-vel eredményes, és hosszú idő óta jó viszonyt tartunk fenn. Minden szaktanácsadó, és munkaközösség vezető rendszeres segítséget kapott, és jelenleg is kap Tőlük. Az egyes szaktárgyakat érintő munkaközösségi foglalkozásokat gyakran látogatták a tantárgygondozók, és minden aktualitásról, változásról így időben tudták a kollegákat tájékoztatni. Ez hosszú időn keresztül segítséget, azt mondhatjuk mankót jelentett a számukra. Az FPI-ben történt átalakítás után a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium vette át a szakmai irányítását az egyes szakterületeknek. A valamikor kötött fővárosi megállapodás az együttműködésünkre vonatkozóan, napjainkra érvényét vesztette. A volt FPI jelenleg a pályaorientációra, és egyéb pályaalkalmassági vizsgálatokra fókuszál. Velük a kapcsolatunk jelenleg is jól működik / Az idén több szakemberüket kértem fel előadások megtartására. Minden esetben ingyenes segítséget kaptunk több ízben, ami a mai piacorientált világban nem figyelmen kívül kezelendő/ Az elmúlt hat esztendőben Frank Gabriella rengetek alkalmat ragadott meg arra, hogy az intézet különböző pályázatokon vegyen részt. A HEFOP, majd később TIOK adta lehetőségeink hosszú távon meghatározták az intézmény külső kapcsolatának alakulását. Minden szaktanácsadó és szakértő kollegámat rendszeresen hívnak szakérteni, és előadást tartani más fővárosi kerületekbe, de sok esetben vidéki felkéréseknek is eleget teszünk. A közoktatásban partnerként szereplő helyi kulturális intézményekkel, művelődési házakkal a kapcsolatunk a szaktanácsadók, szakértők, és a múzeumi kollegák hatékony munkájának köszönhetően kimagasló eredményeket tudhat magának. A Fővárosban több múzeummal kimagasló a kapcsolatunk. Ilyen pl. Az Országos Széchenyi Könyvtár, az Országos Levéltár, és ilyen az Országos Pedagógiai Könyvár, ahol dr. Jáki László egykori egyetemi tanáromnak köszönhetően négy közös kiadványunk bizonyítja a hatékony együttműködésünket. A fővárosban jelenleg működő pedagógiai szakmai szolgáltatók is számítanak a munkatársaink tudására. Időről - időre tantárgyi versenyek zsűrizésére, előadások megtartása, egyéb a közoktatást érintő szakértői munkák teljesítésére hívnak, kérnek fel minket. A kerületi múzeumunk látogatását számtalan fővárosi, és esetenként országos érdeklődés övezi, amely szintén lehetőség a kapcsolatok ápolására, kiépítésére. Sok esetben hívnak az egyes kerületek szakmai, pedagógiai hetére, napokra, amely sok szempontból is fontos a számunkra. Vannak olyan pedagógiai szakmai szolgáltatók, akikkel különösen jó a kapcsolatunk, a teljesség igénye nélkül néhány intézmény: Erzsébet, Kőbánya, Újbuda, Erzsébetváros, és a Belvárosi PSZK. És természetesen más társintézményekkel is jó a viszonyunk, így pl. Gyáli Nevelési Tanácsadó, Csibész, és a kerületi Gyermekek Átmeneti Otthona, kerületi Szabó Ervin Könyvtár, Művelődési Házak, Bókay kert, Szeretve tanulni Egyesület, NATIK, Tébláb Művészeti Együttes, kerületi festők, fotósok, a különböző kerületi kisebbségek, és még hosszan lehetne a sort folytatni. 20

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben