A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE"

Átírás

1 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, június 6. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/23. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Herend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (8440 Herend, Kossuth u. 97.) pályázatot hirdet az Idõsek Klubja (8440 Herend, Kossuth u. 60.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Herend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (8440 Herend, Kossuth L. u. 97.) pályázatot hirdet a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsõde (8440 Herend, Fasor u. 2/A 4/A) többcélú intézmény intézményvezetõi állásának betöltésére Körösladány Nagyközség Önkormányzata (5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.) pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmények [ESZI] (5516 Körösladány, Nagy Márton u. 2.) intézményvezetõiálláshelyénekbetöltésére Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki SzigethalomÖnkormányzata Egyesített Szociális, Gondozási és Ápolási Intézmény intézményvezetõi álláshelyénekbetöltésére Erdõtelek Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet gondozási központ vezetõi állására Szentpéterúr Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére irodavezetõi feladatok ellátása mellett Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Nyíribrony Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet körjegyzõi munkakör betöltésére Polgárdi Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi munkakörbetöltésére Köröm és Nagycsécs községi önkormányzatok képviselõ-testületei pályázatothirdetnekkörjegyzõiállásbetöltésére Inárcs Község Képviselõ-testülete pályázatot ír ki jegyzõi munkakör betöltésére Költségvetési szervek alapító okirata II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás Kincstári vagyon értékesítésére kiírt pályázat eredménye Kincstári vagyon értékesítése Mérlegbeszámolók Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom A Magyar Közlönyben április hónapban megjelent jogszabályok, határozatok VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2007. május ) Céghirdetmények Felhívásvagyonértékesítésére Hírek, információk, tájékoztatók

2 1130 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/23. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyi rész ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Herend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (8440 Herend, Kossuth u. 97.) pályázatot hirdet az Idõsek Klubja (8440 Herend, Kossuth u. 60.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Az Idõsek Klubja az alábbi alaptevékenységeket látja el: házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szociális alapvégzettség, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat, szociális szakvizsga. A pályázatnak tartalmaznia kell: a képesítést igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel. A megbízás idõtartama: 5 év. Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõ hónap 1. napjától. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázat benyújtásának helye és módja: Herend Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címezve, Vajai László polgármester részére postai úton (8440 Herend, Kossuth u. 97.). A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30. nap. A pályázatokat Herend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Szabóné dr. Virányi Judit aljegyzõnél, telefon: (88) vagy (30) Herend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (8440 Herend, Kossuth L. u. 97.) pályázatot hirdet a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsõde (8440 Herend, Fasor u. 2/A 4/A) többcélú intézmény intézményvezetõi állásának betöltésére A napközi otthonos óvoda 150 férõhelyes és német nemzetiségi nevelést is biztosít, a bölcsõde 12 férõhelyes. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama 5 év. A megbízás kezdõ napja augusztus 30., megszûnésének idõpontja: augusztus 29. A megbízás feltételei: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a (7) bekezdés szerinti felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázatok elbírálásánál azonos feltételekkel rendelkezõ pályázók esetében a pedagógus-szakvizsga, vezetõi gyakorlat, illetve német nemzetiségi óvodapedagógus-oklevél elõnyt jelent. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel. A pályázathoz csatolni kell: a szakmai végzettségrõl szóló okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 29.

3 2007/23. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1131 A pályázatot az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül dr. Jáger György jegyzõhöz (8440 Herend, Kossuth L. u. 97.) kell benyújtani. Körösladány Nagyközség Önkormányzata (5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.) pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmények [ESZI] (5516 Körösladány, Nagy Márton u. 2.) intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Az intézményvezetõ feladata: Körösladány Nagyközség Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenõrzése. Az intézmény által biztosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmény pszichiátriai betegek otthona, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális információs szolgáltatás, nappali szociális ellátás, fogyatékosokat támogató szolgáltatás, átmeneti elhelyezést biztosító ellátás, védõnõi szolgáltatások. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 7. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontja szerinti képesítés, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai végzettséget igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén végzett munkakörökben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: a helyi lakossági rétegek szociális helyzetének ismerete, a település szociális alapellátására vonatkozó tapasztalat. A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, az intézmény mûködésére vonatkozó önálló vezetõi és szakmai programot. A megbízás idõtartama: 5 év. A megbízás kezdõ napja: november 1. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Körösladány Nagyközség Önkormányzata, dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármesternek címezve (5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.) zárt borítékban, Szociális intézményvezetõi pályázat megjelöléssel egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ képviselõ-testületi ülésen, de legkésõbb 60 nap. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármestertõl [5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2., tel.: (66) ]. Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki Szigethalom Önkormányzata Egyesített Szociális, Gondozási és Ápolási Intézmény intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Az intézmény a tervezettek szerint várhatóan január 1. napjától a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás keretében, saját fenntartású intézményként látja el feladatait. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szociális alapvégzettség, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat, szociális szakvizsga. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, képesítési okiratainak másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát Szigethalom Város Önkormány-

4 1132 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/23. szám zat Eseti Bizottsága, továbbá Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága, valamint Képviselõ-testülete megismerje és abba betekintsen. A megbízás idõtartama: 5 év. Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásai szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. Nem egyidejû megjelenés esetén a késõbbi megjelenési idõpont az irányadó. A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot zárt borítékban, Gondozási és Ápolási Intézmény intézményvezetõi pályázat megjelöléssel kell benyújtani Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál, Fáki László polgármester részére (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.) személyesen vagy postai úton. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ a (24) /101-es mellékû telefonszámon. Erdõtelek Község Képviselõ-testülete pályázatot hirdet gondozási központ vezetõi állására A gondozási központ magában foglalja a házi segítségnyújtást, az étkeztetést, a nappali ellátást. A megbízás idõtartama 5 év. A megbízás kezdete: szeptember 1., a megbízás megszûnésének idõpontja augusztus 31. Bérezés a hatályos jogszabályok szerint. A megbízás feltétele az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben elõírt szakirányú felsõfokú szakképzettség, büntetlen elõélet, legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázatot írásban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: a végzettséget igazoló okmányokat, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, vezetési programot. A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát követõ 60 napon belül. A pályázat benyújtható Bakos Károly polgármesternél, 3358 Erdõtelek, Fõ u Szentpéterúr Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére Az állás betölthetõ: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 8. (1) bekezdése, valamint 10. -a alapján. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. A munkakör a képviselõ-testületi döntést követõen azonnal betölhetõ. Az ellátandó jegyzõi feladatok az alábbiak: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben a jegyzõi munkakörre vonatkozó tennivalók ellátása, különösen az önálló polgármesteri hivatal vezetése, az önkormányzat és kisebbségi önkormányzat törvényes mûködtetésének elõsegítése. Pályázati feltételek: a) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, b) legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, c) közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesülés). A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell. A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

5 2007/23. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1133 A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 22/A. (8) bekezdés d) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles. A pályázat tartalmazza a pályázó: szakmai önéletrajzát, az iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a hivatal vezetésével kapcsolatos vezetõi elképzeléseket. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szabályai szerint történik. A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. június 4.) követõ 15. napig. A pályázat benyújtásának helye: Szentpéterúr község polgármestere, 8762 Szentpéterúr, Petõfi Sándor út 1. További információkat dr. Farkas Ágotától, a község polgármesterétõl kérhetnek a pályázók. Cím: 8762 Szentpéterúr, Petõfi Sándor út 1. Telefon: (30) Döntés a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül várható. A pályázat elbírálásának módja: a községi önkormányzat képviselõ-testülete a pályázók meghallgatását követõen minõsített többséggel dönt a jegyzõ kinevezésérõl. a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. június 4.) számított 15. nap. A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv ának elõírásai szerint történik. Az aljegyzõ kinevezésérõl a jegyzõ javaslatára a közgyûlés, legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi ülésén dönt. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni Aljegyzõi pályázat. Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Nyíribrony Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet körjegyzõi munkakör betöltésére A munkakör július 1. napjával betölthetõ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére irodavezetõi feladatok ellátása mellett Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi és közigazgatási szakvizsga, 15 éves vezetõi gyakorlat, európai nyelvbõl 1 középfokú és 1 felsõfokú nyelvvizsga. A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. -ában szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is. A kinevezés határozatlan idõre szól. Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alapján. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, legalább négyéves közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, valamint meg kell felelnie a Ktv. szerinti általános alkalmazási feltételeknek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a Ktv. 7. (7) bekezdése alapján. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül a helyismerettel rendelkezõ pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai programját, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolatát. A kinevezés határozatlan idõre szóló köztisztviselõi kinevezés, amelyet teljes munkaidõben kell ellátni. Bérezés és egyéb juttatás a Ktv. szabályai alapján.

6 1134 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/23. szám A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. június 4.) számított 15. nap. A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát követõ együttes testületi ülés. A pályázatokat Ramocsaháza község polgármesteréhez, Simon József részére kell benyújtani (4536 Ramocsaháza, Fõ tér 1.). Bõvebb információ a (42) as telefonszámon kapható. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. június 4.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 10 óra. A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Polgárdi Város Önkormányzata, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Borbély István polgármesterhez címezve kell benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ rendes képviselõ-testületi ülés. További információkat Polgárdi város polgármesterétõl kérhetnek a pályázók a (22) as telefonszámon. Polgárdi Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 8. (1) bekezdése, valamint 10. -a alapján. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. Az aljegyzõi feladatok ellátása a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint történik. Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, közigazgatási vagy jogi szakvizsga (vagy az alól való mentesülés). A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: nyelvismeret és pénzügyi képesítés, pályázatok készítésében megfelelõ jártasság. A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség hiánya), ezek tényét igazolni szükséges. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, aljegyzõi munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai programot. Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján. Köröm és Nagycsécs községi önkormányzatok képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet és cselekvõképesség, államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõi szak, vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: kézzel írt szakmai önéletrajzot, végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát (az eredeti okiratok meghíváskor történõ bemutatásával). A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: B kategóriás vezetõi engedély. Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított évi XXIII. tv. és a helyi rendelet alapján. Szolgálati lakás Köröm községben megoldható. Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. június 4.) követõ 15. nap. A pályázatot Köröm Község Önkormányzatának polgármesteréhez (3577 Köröm, Rákóczi u. 11.) kell benyújtani. A pályázat elbírálása: a benyújtásra elõírt határidõt követõ legközelebbi együttes képviselõ-testületi ülésen. A körjegyzõi állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A képviselõ-testületek fenntartják azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.

7 2007/23. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1135 A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Jablonkai Bertalan, Köröm polgármestere, telefon: 06 (30) , Gulyás Ottó, Nagycsécs polgármestere, telefon: 06 (20) Szervezeti hírek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÓ OKIRATA Alapító okirat a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról Inárcs Község Képviselõ-testülete pályázatot ír ki jegyzõi munkakör betöltésére Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 5 év közigazgatási gyakorlat, ebbõl 3 év vezetõi gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell betölteni. A pályázatnál elõnyt jelent: legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret, angol, német, illetve más nyelv középfokú ismerete, önkormányzati munkában szerzett tapasztalat. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírását, a képzettséget tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a hivatali munka szervezésével és irányításával kapcsolatos elképzeléseit. Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és a képviselõ-testület rendelete alapján kerül megállapításra. A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. június 4.) számított 15 napon belül lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére: 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. A borítékon kérjük feltüntetni: Jegyzõi pályázat. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad Laczy Károly polgármester a (29) es telefonszámon. Pályázatelbírálás: személyes meghallgatással egybekötve, a beadási határidõt követõ 30 napon belül. A jegyzõi munkakör július 1-jétõl tölthetõ be. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ában, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -ában, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a pénzügyminiszterrel egyetértésben a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hajdú-Bihar Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg: 1. A költségvetési szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2. A költségvetési szerv rövidített neve: Hajdú-Bihar Megyei MgSzH 3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe: 4002 Debrecen, Kossuth u A költségvetési szerv telephelyei: 4002 Debrecen, Diószegi út 30. (Hajdú-Bihar Megyei MgSzH 1. sz. telephelye) 4032 Debrecen, Böszörményi út 146. (Hajdú-Bihar Megyei MgSzH 2. sz. telephelye) 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. (Hajdú-Bihar Megyei MgSzH 3. sz. telephelye) 4031 Debrecen, Széchenyi út 62. (Hajdú-Bihar Megyei MgSzH 4. sz. telephelye) 5. A költségvetési szerv körzeti irodái: a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH feladatainak megfelelõ ellátása és ügyfélszolgálat biztosítása érdekében körzeti irodákat kell mûködtetni. A körzeti iroda nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel. A körzeti irodákat a Szervezeti és mûködési szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) kell felsorolni. 6. A költségvetési szerv kirendeltségei: egyes ismétlõdõ helyszíni feladatok ellátására, a területi szerv vezetõje az MgSzH elnökének jóváhagyásával szervezeti egységnek nem minõsülõ kirendeltséget hozhat létre, illetve szüntethet meg. Az MgSzH elnöke külön jogszabályban elõírt speciális szakmai feladatok országos szintû ellátása érdekében ügyfélkapcsolatot nem bonyolító, az MgSzH Központjának alárendeltségében mûködõ kirendeltséget is létrehozhat.

8 1136 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2007/23. szám 7. A költségvetési szerv felügyelete: a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH felügyeletét a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központján (a továbbiakban: MgSzH Központ) keresztül látja el. 8. Az alapítás idõpontja: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján január Az alapítói jogok gyakorlója: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 10. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH mûködése: határozatlan idõtartamú 11. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH általános jogutódja az alábbi szerveknek: a) Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatal b) Hajdú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás c) Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 12. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH gazdálkodási jogköre: önálló jogi személyiségû, részben önállóan gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tekintetben részjogkörû költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási, költségvetési feladatait az MgSzH Központja látja el. 13. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH illetékességi területe: a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH illetékességi területe amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Hajdú-Bihar megye területére terjed ki. 14. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit határozatlan idõtartamra a miniszter nevez ki és ment fel. A fõigazgató képviseli a területi szervet. A fõigazgató igazgatók útján irányítja a területi szervet. Az igazgatót az MgSzH Központ szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslatára az MgSzH elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és a felmentés kivételével az MgSzH elnöke gyakorolja. Az igazgatók felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és a felmentés kivételével a fõigazgató gyakorolja. 15. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH mûködési rendje: A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését a miniszter által normatív utasításban kiadott SzMSz határozza meg. 16. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH dolgozóinak jogállása: A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH dolgozóinak munkajogi viszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH dolgozói felett a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. 17. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH alaptevékenysége: I. Ellátja a földmûvelésügyi ágazati szakigazgatási feladatokat, különösen: a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre juttatását a különbözõ szintû területekre vonatkozó (régió, megye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, programok és tervek kidolgozása és egyeztetése során; a jogszabály-elõkészítés keretében a minisztérium által egyeztetésre leadott tervezetek véleményezésével kapcsolatos feladatokat az agrárigazgatás más területi szakintézményeinek, valamint a területi szakmai érdek-képviseleti és társadalmi, civil szervezeteknek a bevonásával; a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen, és a minisztérium által meghatározott idõpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról; a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenõrzését; a Kormány által meghirdetett, a mezõgazdasági termelõk éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások mûködtetésével összefüggõ feladatokat; a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint közremûködik a földhasználati nyilvántartási rendszer vezetésében; a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat; a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat; a hegyközségek törvényességi felügyeletét, a szõlõültetvény-kataszter vezetését; a halászati és vadászati igazgatási feladatokat; a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és terén a jogszabályokon alapuló elsõ- és másodfokú hatósági feladatokat; a talajvédelmi (melioráció, öntözés) feladatokat; a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat; a mezõgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat; az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét; az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében; az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat; a minisztériumot elsõdleges információkkal és statisztikai

9 2007/23. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1137 adatokkal az agrárágazat területi szintû mûködésével kapcsolatosan (regionális, megyei, települési és egyéni gazdálkodói szint); a mezõgazdasági gazdálkodók nyilvántartását, a termelõi adatbázis karbantartását; a mezõõri/hegyõri szolgálat mûködtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat; a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a különbözõ területi munkabizottságoknál jelentkezõ feladatokat. II. Ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi, talajvédelmi, valamint agrár-környezetgazdálkodási hatósági és egyéb állami szakfeladatokat, így különösen: mûködteti a növény-egészségügyi határkirendeltségeket, illetve a területi szervekhez tartozó speciális és nem speciális laboratóriumokat, ellenõrzi az export-, import- és tranzitforgalomban a vizsgálatköteles árukat, valamint a hazai szaporító- és ültetvényanyag-elõállítást és az egyéb szemleköteles növények termõ-, tároló-, berakó-, feladóés forgalmazóhelyeit; nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelõket, és ellenõrzi a nyilvántartási feltételek megtartását; ellenõrzi a növényvédelmi tevékenység, a kijuttatás technikai, egészségügyi, biztonságtechnikai, szakképesítési szabályainak betartását és a nyilvántartási kötelezettség teljesítését; kiadja a növényvédõ szerekkel folytatható tevékenységekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási engedélyeket; ellenõrzi az engedélyköteles termék minõségét, a tárolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás személyi és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerûségét, az elõírt nyilvántartás vezetését; talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványokat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, talajvédelmi hatósági ellenõrzést végez, és szükséges esetben megteszi a megfelelõ intézkedéseket; termelési, betakarítási, raktározási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, kísérleti, felhasználási, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelezõ növényvédelmi technológia alkalmazását rendelheti el; hatósági engedélyezési, technológiai, módszerfejlesztési, biológiai és kémiai vizsgálatokat végez, közremûködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában; ellátja a termõföld minõségi változásait követõ monitoring rendszer mûködtetésébõl adódó feladatokat; szervezi és mûködteti a megyei növényvédelmi elõrejelzési rendszert. A termelõket tájékoztatja a járványelhárítás, védekezés aktuális feladatairól; részt vesz a mezõgazdasági termelõk növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban. III. Az állategészségügy, állatvédelem, élelmiszer-, friss zöldség-gyümölcs, dohány-, állatgyógyászati készítmények, valamint a takarmány-ellenõrzés jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait látja el. Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat, így különösen: illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelõzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek felszámolására a Kormány jóváhagyásával állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok végrehajtását; laboratóriumot mûködtethet a hatósági döntések megalapozására; elrendeli a jogszabályokban elõírt állat-egészségügyi akciókat (kötelezõ védõoltások, diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.); kivizsgálja az oltási baleseteket, mérgezéseket, az állatgyógyászati készítmények hatása elmaradásának okát és intézkedik megelõzésükre, illetve megszüntetésükre; kapcsolatot tart a megye területén lévõ települési önkormányzattal, a megyei közigazgatási hivatallal, az ÁNTSZ területi intézeteivel, az illetékes környezetvédelmi hatósággal, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara területi szerveivel; hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez; kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait; gondoskodik hatósági állatorvos útján az állat-egészségügyi szolgáltatások végzésérõl; ellátja a jogszabályban meghatározott élelmiszer- és takarmánybiztonsági, valamint minõségellenõrzési feladatokat; ellenõrzi az élelmiszerek, valamint az élelmiszer-elõállítás és -forgalmazás során velük érintkezõ személyek, tárgyak, anyagok megfelelnek-e a fogyasztók egészségének, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának, védelmének. Az ellenõrzés kiterjed a belföldön elõállított és forgalomba kerülõ élelmiszerre, függetlenül attól, hogy azt hol állították elõ. Az ellenõrzés kiterjed az élelmiszer-elõállítás, az országba való behozatal és az élelmiszer-forgalmazás minden szakaszára; ellenõrzi a belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümölcsöt; járványügyi és higiéniai szempontból elõzetesen minõsíti az állattartási, állattenyésztési, szaporítási technológiákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyésztõtelepeket; területi szerv elsõfokú állat-egészségügyi hatósági jogkörében: a) elrendeli a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét is; b) elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertõzött

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Szervezeti és Mőködési Szabályzata BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Miskolc 2007. 01. 31. 2 BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 14., csütörtök XI. évfolyam, 2008/33. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi hírek... 5670

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 22., szerda XI. évfolyam, 2008/43. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK. 3. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK. 3. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK. 3. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.02.06 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. Siófok Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban foglalt

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben