Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP 72 m 2 -es különterem kiadó akár órára is! Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat Szájer József beszél, a háttérben T. Mészáros András polgármester és Bartos Gábor, Érd testvérvárosának, Poyntonnak tanácsnoka Délutánra megtelt az Alsó utca Zenés ébresztõvel és az érdi mazsorettek mûsorával kezdõdött az érdi majális és Európanap, amely ezúttal egy helyszínen, a mûvelõdési központ elõtt felállított színpadon zajlott, de természetesen most is eljöttek az árusok, akik a Polgárok Háza mellett állították fel sátraikat és asztalaikat, valamint lehetett körhintázni, célba lõni és fagylaltozni, sörözni. A délelõtt a gyerekeké volt, a Vaga Banda Társulat Óriáscirkusz címû produkcióját élvezhették, délben nótacsokrot hallgathattak az érdiek Máté Ottilia elõadásában, majd a táncé lett a fõszerep: az Érdi Táncszínház, a Bonton Táncegyüttes és a Honvéd Együttes mûsorait élvezhettük. Szigeti Eszter örökzöld dallamokat adott elõ, majd a kétszemélyes Dumaszínház után elõször T. Mészáros András polgármester lépett a mikrofonhoz, és köszöntötte a megjelent érdi polgárokat. Elmondta, hogy Érd abban a szerencsés helyzetben van, hogy nyertes pályázatai segítségével egyre közelebb kerül Európához, hiszen a Rávna vízelvezetése, a szakorvosi rendelõintézet felújítása és kibõvítése, a városközpont rekonstrukciója és fõleg a csatornázás nem képzelhetõ el uniós segítség nélkül, ezeket a beruházásokat a város saját erejébõl nem lenne képes elvégezni. Bartos Gábor, aki Érdrõl került ki Angliába, s most ottani testvérvárosunk, Poynton tanácsnoka, a testvérváros üdvözletét hozta, és azt hangsúlyozta, hogy az alatt az öt év alatt, mióta Magyarország is tagja az EU-nak, ténylegesen is közeledtünk. Szájer József, aki jelenleg is EU-képviselõ, elmondta, hogy az EU nem egységes, az egy politikai szervezet. Ma már nem kívülrõl kapjuk a parancsokat, mint a KGST idejében, most saját magunk alakíthatjuk sorsunkat. Európa sorsa a kezünkben van, hiszen arról is szavazunk, hogy napirenden maradjon-e a kisebbségek kérdése, hogy Európa keresztény gyökere bekerüljön-e az alkotmányba stb., tehát ebben az értelemben részesei vagyunk ennek. Sajnos mi, magyarok sokszor kishitûek vagyunk, és azt hisszük, nekünk ebbe semmi beleszólásunk sincsen. Az, hogy ötéves kemény munka után az EU parlament néhány hete elfogadott egy határozatot a kommunizmus áldozatairól, és ezt beemelte a közös emlékezetbe, szintén a választók döntése miatt volt. Ezért igenis komoly következményei vannak minden leadott szavazatnak. Belföldi következményei is vannak természetesen, például azért ilyen rossz Magyarországon az uniós pénzek felhasználása, mert olyan kormányunk van, amely ezeket nem tudja megfelelõen kezelni. Most van 2006 óta az elsõ alkalom, hogy a polgárok véleményt mondhatnak, kinyilváníthatják, bíznake a kormányban, vagy nem. Ez lesz 2006 óta az elsõ listás választás, és világosan lehet üzenni. Óriási tehát a tét, mert nem csak az európai, hanem a magyar ügyekrõl is szól mondta Szájer József. A majális operettgálával folytatódott, majd este a Magyar Atom Együttes színvonalas koncertjével fejezõdött be. Nácik a spájzban Ha mostanában baloldali vagy liberális sajtót olvasunk, Gyurcsányt, Lendvai Ildikót, Hiller Istvánt vagy Fodor Gábort hallgatunk (büntetjük magunkat), mintha egy másik bolygón, vagy egy másik korban lennénk. Derék balliberálisaink vízióiban náci hordák masíroznak jobb sorsra érdemes honunk földjén, a Dunában zsidó hullák úsznak, a cigányokat pedig szinte már egy szálig kiirtotta a Magyarok Nyila nevû fasiszta (fantom) szervezet. Válság van, hiába, no, valamirõl írni és beszélni kell. Azt mégsem várhatjuk a baloldaltól, hogy hamut szórjon a fejére az elmúlt hét év kormányzati tevékenységéért, könnyebb elõkapni a Jobbikot meg a Magyar Gárdát, annak is a kizárt részét, és egy ügyes mozdulattal összemosni õket, mindjárt hozzájuk csapva természetesen a Fideszt is, amely így ugyancsak nácivá avanzsál, élén a gonosz Orbán-führerrel. A nácik már a spájzban vannak. Az antifasiszta népfront összeállt. Az MSZP-SzDSz- MDF olajfa-koalíció vállt vállnak vetve küzd, talán már elõhúzták a naftalinszagú pufajkákat is, és szervezik az új munkásõrséget, amelynek természetesen valamilyen hazafias neve lesz, mondjuk Antifasiszta Nemzetõrség, vagy valami hasonló, és természetesen nem dobtáras davaj-gitárral, hanem modern uzikkal fognak masírozni. Mindannyiunk érdekében. Fodor Gábor már szinte semmi másról nem képes szólni, annyira retteg a szélsõségektõl. Nem ám a szexuális szélsõségektõl, nem a transzvesztitáktól, nem a drogosoktól, nem, õk hasznos egyedei a társadalomnak, hiszen fogyó népességünk szaporodási reményeit a homoszexuálisokra és transzvesztitákra alapozza a magyar liberális párt. Meg a drogos fecskendõtõl kapott AIDS-ben megbetegedettekre. A nácik olyannyira a spájzban vannak, hogy Hiller István most látta idejét annak, hogy büntethetõvé tegyék a holokauszttagadást, s törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé. Az emberben ilyenkor fölágaskodik a dacos kisördög, és arra gondol: nem kellene-e a Habsburg-rehabilitálást, a Gulág-tagadást és a Kádár Jánost ünneplõket is büntetni? Ráadásul a törvényt az a párt terjeszti be, amelynek tagjai folyamatosan próbálják a kommunizmus rémtetteit relativizálni, amelynek egyes tagjai nyíltan kétségbe vonják 1956 jelentõségét, és amely utódpártja annak a kommunista pártnak, amelybe tömegével léptek be a háború után a volt nyilas párt tagjai. Ez kissé cinkessé teszi a törvényjavaslatot. Persze Fodor Gábor párttársával, Bauer Tamással ellentétben rögtön kiállt a javaslat mellett a liberalizmus nevében, mert szerinte megéri az, ha néhány tízezer ember nyugodtabban alszik. Szerintem meg, ha Fodor Gábor és az SzDSz eltûnne a színrõl, s magukkal vinnék Gyurcsányt és Lendvait, talán többmilliónyian is nyugodtabban aludnának. Ha az ország üdvét nézi Fodor Gábor, akkor holnaptól nem látjuk. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk május 21-én jelenik meg

2 2

3 3 Új játszótér a Kalotaszegi u. Somogyvári u. sarkán Mintegy tízmillió forintos költséggel korszerû játszóteret adtak át a Kalotaszegi u. Somogyvári u. találkozásánál lévõ kis téren. A Az egyik elsõ tulajdonos Sportcsarnok-saga: a per Elõzõ lapszámainkban egy részletes, átfogó képet kaphattak arról, hogy mi történt a Sportcsarnokberuházás körül az elmúlt közel fél évtizedben. Hogyan vitte vakvágányra a 2002-ben már elõkészített beruházást a szocialista városvezetés, hogyan tûnt el szocialista városvezetés alatt a beruházáshoz szükséges félretett pénz a mûködési költségvetésben. Most annak a pernek a részleteit olvashatják, amelyet a Fõügyészség indított az érdi önkormányzat ellen és amelyet el lehetett volna kerülni, ha a szocialisták hallgatnak az akkori ellenzék szakszerû és törvényességet helyreállítani kívánó érveire. Talán sokan feltették a kérdést, hogy miért volt fontos részletesen is ismertetni a közgyûlési álláspontokat, történéseket? Miért nem a megoldástól, a hogyan tovább -ról esik szó? Úgy gondoltuk, hogy mielõtt erre sor kerül, mindenkinek joga van megismerni az elõzményeket. Tudni kell azt, hogy ki, milyen véleményen volt. A jelenlegi városvezetés ellenzékben is ugyanazt mondta, mint most. Nem a beruházás ellen volt senki, hanem azt szerették volna elérni, hogy az ne egy fekete lyuk legyen a város költségvetésében. Ne más, fontos beruházások (iskola, út és csatorna) elõl vegye el a pénzt. Figyelemre méltó tény, hogy sok visszajelzést kaptunk, még amúgy baloldali érzelmû emberektõl is: Mi mindezekrõl nem tudtunk! Hogyan történhetett meg mindez?!. Az is figyelemre méltó, hogy a múltját mostanában megszépíteni kívánó bukott polgármester a tények nyilvánosságra kerülése óta mélyen hallgat e témában. Az igazság az, hogy egy ilyen nagy értékû és bonyolult ügyletnél sok olyan részlet van, amelynek ismerete nélkül könnyû téves következtetést levonni. A korábban ismertetett anyagokból látszik, hogy a szocialistáknak csak a látvány volt a fontos, kerül amibe kerül a város lakóinak. A megfontolt és felelõs városvezetésnek azonban ez nem járható út: nem lehet és szabad csak egyetlen beruházásra biztosítani a pénzt, ennél sokkal többre van igény munkálatokat az ÉKFI végezte, és a két szomszédos választókerület képviselõi alapjából építették. A játszótér be van kerítve, és gondoskodnak a városban. Az elmúlt évben több tárgyalás folyt a megoldás mikéntjérõl. Reméljük, hamarosan ismertethetjük annak részleteit is, hogy hogyan lehet elérni, hogy a városi költségvetés ellehetetlenülése nélkül az érdiek sportolhassanak. A pert a Pest Megyei Fõügyészség mint felperes kezdeményezte (2006. március 7. napján) az Önkormányzat, valamint a HVB- Leasing Sport Kft. (a továbbiakban: HVB) mint alperesek ellen. Az eljárás tárgya, hogy érvényes, avagy érvénytelen az Önkormányzat és a HVB között létrejött, a sportcsarnok telekre vonatkozó adásvételi szerzõdés (az adásvételi szerzõdést május 31-én kötötték). Az ügyész álláspontja szerint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1) bek. értelmében az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó a költségvetési törvényben meghatározott érték feletti vagyont értékesíteni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevõ részére lehet. A évi költségvetésrõl sz. törvény (2004. évi CXXXV. tv.) 7. (1) bekezdése a húszmillió forintot meghaladó vagyontárgyakra vonatkozóan rendeli kötelezõen alkalmazni az államháztartási törvény (1992. évi XXXVIII. tv.; Áht.) 108. (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazását. Fentiek miatt az volt az ügyész álláspontja, hogy az adásvételi szerzõdés jogszabályba ütközik, ezáltal semmis. Keresetében azt kérte, hogy a bíróság a szerzõdés érvénytelenségének kimondásával egyidejûleg rendelje el az eredeti állapot helyreállítását. Azzal, hogy a szerzõdés az ügyész által hivatkozottjogszabályokba ütközik, a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 200. (2) bekezdése alapján minden külön eljárás nélkül a perbeli adásvételi szerzõdés semmis. A Ptk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy érvénytelen szerzõdés esetében a szerzõdéskötés elõtt fennállott helyzetet kell visszaállítani. A per elsõ tárgyalására szeptember 27. napján került sor. Mind az Önkormányzat, mind a HVB a kereset elutasítását kérték. Az Önkormányzat jogi képviselõje arra hivatkozott, hogy a szerzõdés megfelel a vonatkozó önkormányzati vagyonrendeletnek, ezért az nem õrzésérõl is. Anyitvatartását úgy szabályozták, hogy délben zárva van, hogy a lakók nyugalmát ne zavarja. A kicsik rögtön birtokukba is vették. Balról jobbra: Miskolczi Katalin képviselõ, T. Mészáros András polgármester, Segesdi János alpolgármester, dr. Schütz István képviselõ és Kluták József, az ÉKFI vezetõje az avatáson lehet jogszabálysértõ. Álláspontja szerint a szerzõdés semmiségének kimondásához szükséges, hogy az Alkotmánybíróság elõzetesen kimondja a rendelet alkotmányellenességét (az Alkotmánybíróság késõbb 78/2006. (XII. 20.) AB határozatában kimondta!) A bíróság a felek meghallgatása után elhalasztotta a tárgyalást február 21-ére. A két tárgyalási nap között Önkormányzat felvette a kapcsolatot a HVB-vel (azóta már Unicredit) egy peren kívüli egyezség reményében. Több egyeztetõ tárgyalás volt a felek között, azonban nem sikerült megállapodni május 9-én egy ilyen megbeszélésen a Bank legmagasabb szintû képviselõi jelentek meg. A tárgyaláson az Önkormányzat több konkrét javaslatot tett a bank részére a létesítmény megvásárlására. A Bank részérõl kifejtették, hogy valamennyi ajánlat elfogadhatatlan. Innentõl kezdve az álláspontok olyan messzire kerültek, hogy egyre világosabb lett: nincs reális esély egy peren kívüli megállapodás megkötésére. A szeptember 19-ei tárgyalást megelõzõen azonban újra úgy tûnt, hogy a Bank szeretne peren kívüli megállapodást kötni. A felek arra jutottak, hogy ha meg tudnának állapodni az elszámolás kérdésében, akkor akár már a folyó perben végleg lezárhatóvá válna az ügy. Ennek érdekében a felek (az ügyész is) közösen kérték az eljárás szünetelését. A tárgyalások újfent nem vezettek eredményre, ezért március 10- én kérték az eljárás folytatását. A bíróság október 29-ére tûzte ki a tárgyalást, amelyen meghozta elsõ fokú ítéletét. A bíróság ítéletében megállapította az adásvételi szerzõdés érvénytelenségét, azonban az ügyész ezt meghaladó keresetét elutasította, vagyis a bíróság nem rendelkezett az eredeti állapot helyreállításáról. Az alperesek tudomásul vették a döntést, azonban az ügyész fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte, hogy az eredeti állapot helyreállítása iránti keresetének is adjon helyt a másodfokú bíróság. Késõbb az ügyész ezen fellebezést visszavonta. Ezáltal a 2008 október 29-i elsõfokú döntés jogerõs. * * * (Sorozatunkat a késõbbiekben, anyaggyûjtés után, folytatjuk!) Van egy álmom Karinthy Frigyesnek van egy szösszenete: Álmomban két macska voltam és egymással játszottam. A mondat önmagában is szenzációs, de a legtöbbször bele sem gondolunk, vajon hogyan is tudnánk tartalommal megtölteni, miféle köznapi példát tudnánk felhozni erre a nagyon is erõs képes beszédre, ha mondjuk egy magyarul nem tudónak szeretnénk elmagyarázni a lényegét. Ebben az esetben is a politika siet a segítségünkre, mint oly sok esetben, ha valami igazán anakronisztikus dologgal szeretnénk megcsiklandozni a külsõ ingerektõl igencsak eldurvult intellektuális énünket. Nem könnyû feladat, mert immunisak vagyunk már mindenre, akár egy pestisjárvány túlélõi. Nekünk már bebizonyítottak mindent, és természetesen annak az ellenkezõjét is. Marketing szakembereik ismét hozzák a formájukat, és alaposan meglepik a jámbor választópolgárt. Ugyanis képesek a csodára és megmutatják, hogyan is kell egy személynek két macskává lennie. Ez semmi, de a két girhes egérvadászt még egymásnak is engedik, hadd játszanak egymással. És azok önfeledten meg is teszik, játszanak, csak játszanak ha rajtuk múlik, játszani is fognak az idõk végezetéig. A minap az egyik internetes szolgáltató ravasz reklámsávjában láttam felvillanni az alábbi szellemességeket: a veres csillagból kikalapált szegfû logó mellett azt olvastam, hogy kezeljük a válságot. Mármint õk! Tessék elképzelni, hogy miután hét éve vezetik országunkat, egyszer csak félrecsapják helyre kis pörge kalapjukat, és hirtelen elkezdik kezelni a válságot. De, mint a veszedelem. Abban hiba nem lesz! Az a nyüves válság, az meg úgy meg lesz kezelve, akár az érdi híres villanyszerelõ, távgyógyító mágnes akarom mondani, mágus és vallásalapító által a bérmakörösztanyám isiásza a tévén keresztül. Egyébre sem kell figyelnünk, csak arra, hogy érezzük-e már a meleget. Hát pár százezer embert már a víz is kivert. Hirtelen vált a reklámkép és a következõ mondat meg úgy szól, hogy: talpra állítjuk a gazdaságot. Miután hosszú és szívós munkával úgy felborították a magyar gazdaságot, mint annak idején 56-ban a Sztalin Jóska szobrát, most nekiállnak, felgyûrik az ingük ujját, markukba pöknek, oszt elkezdik talpra állítani. Tartok tõle, hogy pont olyan sikeresek lesznek benne, mintha a generalisszimuszt akarnák visszaállítani a csizmájába. Ez még mind semmi, most jön a veleje az ígéreteknek, mert azt írják, hogy: megvédjük a munkahelyeket. Ezt is õk. Legalább is nem volt semmi, ami elválasztotta volna a mondatot az esztergált virágtól. Miután áldásos ténykedésük következtében is, munkahelyek tízezrei szûntek meg, kis és közepes vállalkozások ezrei mentek a lecsóba, vagy emigráltak a szomszédságba, gyarapítva az ottani sokkal szolidabb adórendszer bevételeit, most megint nekiveselkednek és elkezdenek védekezni. Mármint munkahelyi fronton, akár a breszti erõd védõi. Tessék már azért pontosítani, mit is tetszenek megvédeni? Az rendben van, hogy a munkahelyeket, de kitõl is? Minden jel arra utal, hogy a melósoktól, nehogy valahogyan visszakujtorogjanak, mert még képesek és elkezdenek dolgozni. Aztán feltesznek egy húszforintos kérdést is, csak úgy akadémikusan, maguknak, nem is várva rá nagyon a választ: mit kell tennünk most? Az ország döntõ részének van már erre válasza. Az õszi vadludakat szeretné leginkább példaként eléjük állítani, tessenek talán úgy tenni, mint Szent Márton madarai szoktak tenni õsszel. Ha ez valami miatt nem megy, venni kell pár tucat kijárat feliratú táblát, értelemszerûen elhelyezni azokat az ajtóig, a parlament kanyargós folyosóin, hogy ha már bele tetszettek gabalyodni a hatalom hínárába, mint kiscicák a gombolyagba, legyen meg a haladási irány. Ha már az utolsó is kitalált a szabadba, a portásra erõsen rá kell parancsolni, hogy alaposan zárja be az ajtót, nehogy visszakeveredjenek valahogyan a patinás épületbe. Nem való az, nekik! Nekünk meg kifejezetten káros. Van még egy mondatuk, amitõl a fentiektõl elkábult olvasó hátán jeges veríték kezd csordogálni a gatyakorc felé. Azzal riogatnak, hogy az mszp újult erõvel. Jesszus Mária, még csak ez hiányzik!? Ha lerongyolt állapotukban olyasmiket voltak képesek tenni, mint az elmúlt években, mire lesznek képesek újult erõvel? Ha ilyen veszély fenyeget, vagy szaladjunk, ki merre lát, vagy álljunk eléjük, nehogy tényleg úgy legyen. Ja, hogy hol itt a két macska, amelyik egymással játszik? Hát az egyik cicussal kapcsolatban inkább a liba ugrik be az emberek képzeletében, Gordon névre hallgat, álruhában szakértõi miniszterelnök és olyan kemény intézkedések vannak reá bízva, hogy attól koldulunk. De sebaj, mert akik rábízták a keménykedést, szembeállítottak vele egy másik macskát is, akirõl szintén egy szárnyas, a káráló gyöngytyúk szokott az emberek eszébe jutni. Na õ a mi macskánk, mert õ meg, mint a fenti jelszavak mellett lándzsát törõ hõs pártvezér asszony, majd jól megvéd minket a Gordon cicától. Végezetül, hogy a címben jelzetten, milyen álmom is van? Hát rémálmom!!! KOPOR TIHAMÉR A Fidesz elkezdte az aláírásgyűjtést a Három Csapás törvénytervezetre. Ennek lényege, hogy az Országgyűlés vegye napirendjére, és fogadja el a Fidesz által kezdeményezett Három Csapás törvénytervezetet. A Három Csapás rendkívül szigorú a legtöbb esetben életfogytig tartó börtön-büntetéssel sújtaná mindazokat, akik három súlyos, erőszakos bűncselekményt követnek el. Ennek bevezetése nagyon időszerű lenne. A FIDESZ aktivisták az alábbi aláíró helyeken várják a kedves aláírókat: Stop.Shop. (Bevásárló központ mellett) 2030 Érd, Budai út 13. Európai Sétány Összefogás Egyesület Székház (Érd Alsó u. 8. Szepes Gyula Művelődési Központtal szemben): mindennap óra között Hétvégeken : az Érdi Piac-on reggel 8-12 óra között Érdi Fidesz Szervezet

4 4 Ki érti ezt? A múltat végképp eltörölni Sokadszorra állítja valótlanul Döcsakovszky Béla és a szocialisták, hogy leváltásuk idõpontjában (2006-ban) a Gárdonyi Iskola rekonstrukciója elõ volt készítve és indulásra kész volt. A valóság ezzel szemben az, hogy többszöri nekifutásra sem tudták rendesen elõkészíteni a beruházást. Az elsõ terv méretgazdaságossági szempontból még csak-csak megfelelõ lett volna. Ám ezt teljesen érthetetlen okból átdolgoztatták, és kisebb méretû iskolát terveztek. Azzal nem törõdtek, hogy ezáltal a késõbbiekben hatalmas pénzeket igényelt volna a fenntartása. De még a megcsonkolt beruházási terv is elhibázott volt: majd egy év közbeszerzési huzavona után a nyertesnek vélt kivitelezõ 2006 nyarán közölte, hogy az önkormányzat által ajánlott összegért nem áll módjában megépíteni. Ezen tényeket ismertetve szeptember 9-én (a választások elõtt három héttel) az akkori polgármester azt javasolta a Közgyûlésnek, hogy a késõbbiekben, a 2007-es költségvetés terhére induljon majd közbeszerzési eljárás. Az már az elõzmények ismeretében akkor is világos volt, hogy a kalkulált beruházási összeg teljesen elhibázott. Ha elõször nem vállalta el senki azért az árért, nem valószínû, hogy közel két év múlva olcsóbban meg fogja bárki építeni! Tehát valótlan a szocialisták állítása, amelyet arra alapoznak, hogy évek múlva már senki nem emlékszik a tényekre. A valóság az, hogy egy ésszerûsítés után az új önkormányzatnak sikerült reális költségvetéssel, gazdaságilag ésszerû beruházást elõkészíteni, amelyhez EU-s forrást is szereztek. Minden nehézség ellenére amely egy milliárdos beruházás esetén felmerülhet a munkálatok jól haladnak, és minden jel arra mutat, határidõre el is fog készülni. Úgy látszik, nagyon fáj ez a szocialistáknak, akik nem mulasztanak egyetlen alkalmat sem, hogy támadják a városvezetést. * * * Minimum tudathasadásos állapotba kerülhet idõnként a legnagyobb hangerejû MSZP-s érdi képviselõ, Miskolczi Katalin. Minden évben hevesen és demagóg módon támadja azt, hogy a város biztosítson költségvetésében pénzt arra, hogy a Baba-program keretében az újszülötteket a város köszöntse egy jelképes csomaggal. Ezek után pedig szó nélkül meglátogatja a családokat és átadja a csomagot, mintha mi sem történt volna elõtte. Minden évben magából kikelve szónokol az ellen, hogy a város biztosítson a költségvetésben pénzt a nem kötelezõ feladatokra is. Ezek közé tartozik többek között civil szervezeteknek, a nyugdíjasoknak biztosított alap és a választókerületi alap is. Ez utóbbi alap a választókerületben élõ polgároké, és nem a választókerületi képviselõé! A választókerületenkénti 5 millió Ft arra szolgál, hogy a kerületben élõk legsürgõsebb problémáit oldják meg belõle. Ez a keret létezett korábban is, de 2002-ben a szocialisták megszüntették, majd 2007-tõl az új önkormányzat újból bevezette. Miután a területileg illetékes részönkormányzat már második éve határozatban kérte, hogy egyezzen bele, hogy a szomszédos kerület pénzét is felhasználva a választókerületi alapból játszótér épülhessen, legutóbb azzal állt elõ, hogy az egészet õ kezdeményezte. Úgy tûnik, szemrebbenés nélkül képes kisajátítani mindent, amit mások kezdeményeztek és valósítottak meg, annak ellenére, hogy korábban hevesen támadta ugyanazt. Ez tehát a szocialista erkölcs. Arra alapoznak, hogy az emberek felejtenek. Legutóbbi kongresszusuk óta tudjuk, hogy a múltat már megint végképp el szeretnék törölni. Érden jelen esetben megmásítani. De hiú ábránd ez részükrõl: az érdiek pontosan emlékeznek arra, hogy mit mûveltek ideiglenes hatalmuk alatt. -KÁRÁSZ- Fáradt lábbal bandukolva reszketõn Ó gondolj, gondolj néha rám, a sors bármerre hajt. Emlékül küldöm kedvesem a régi-régi dalt. Idestova már hat éve, hogy elballagtam az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, de a ballagási dal szövege, úgy cseng a fülembe mintha az a hat évvel ezelõtti, izgalmakkal teli, szívszorító nap csak ma lett volna. Nem tudom, hogy a gimnázium óta eltelt hat év, vagy az ott töltött négy év repült el gyorsabban, de az biztos, hogy a VMG-és négy év meghatározó rész volt életemnek. Tizennégy évesen még gyerek fejjel kerültünk be az intézménybe, ahonnan tizennyolc évesen már nem annyira gyermekfejjel ballagtunk el. Hazudnék, ha azt mondanám, tizennyolc évesen felnõttek voltunk, hisz nem voltunk azok. A véemgés évek alatt a felnõtté válás útját tapostuk, és talán mondhatom, hogy még most is tapossuk. Hat év távlatából visszagondolva sokat adott nekünk a gimnázium. Nem csak tudást, de közösséget is kaptunk, olyan értékteremtõ közösséget, amely egy tizenéves, valahol Magyarok Szövetsége fórum Dippold Krisztina A Magyarok Szövetsége társadalmi önszervezõdés második lakossági fórumát tartotta Érden április 25- én. AMagyarok Szövetsége érdi szervezetének tagjai bizakodva készültek a Szövetség városunkban tartott második lakossági fórumára, amelynek az Érdi Ipartestület adott otthont székházában. Több mint kétezer, saját készítésû szórólapot osztottunk szét személyesen vagy dobtunk be a postaládákba városszerte. Sok személyes találkozáskor kaptunk szóbeli ígéretet, hogy eljönnek a lakossági fórumra a megszólítottak április 25-én, a lakossági fórum napján túl szép idõ volt állapította meg a meghívott vendég, Varga László, a Magyarok Szövetsége sajtócsoportjának vezetõje vidáman, mikor szétnézett a teremben. Tíz-tizenkét érdeklõdõt leszámítva csak az érdi szervezet tagjai voltak jelen, harmincan lehettünk összesen. Hiába, a kertekben sok a dolog ilyenkor, nem volt a legszerencsésebb idõpontválasztás a szombat délután egy alvóvárosnak is nevezhetõ helyen. De semmi baj! A Magyarok Szövetségének üzenete elõbb-utóbb elér mindenkihez, aki a politikától függetlenül tenni akar magunkért Érden. A lakossági fórumból szövetségi megbeszéléssé változott jó hangulatú rendezvényen Varga László többször hangsúlyozta az érdeklõdõkkel való személyes kapcsolatfelvétel fontosságát, a társadalmi önszervezõdés céljainak minél szélesebb körben való megismertetését a város lakóival. A magyar áruk piacának megszervezése is ránk vár Érden, az ország számtalan városában már létrejött piacok szervezésébõl és mûködésébõl mi már szerencsésen tanulhatunk. Nem olyan nagy baj, hogy ezen a téren sincs Érd az elsõk között. Mitõl is lenne? A városban nem mûködnek igazán közösségek, azok kialakulásához meg idõ kell, tehát a gyermek és a felnõtt között lévõ fiatal számára a legfontosabb. Szoros baráti kapcsolatok kötõdtek, amelyeknek a ballagás sem vethetett véget. Most zúgó tenger habja választ tán örökre szét. Nem, nem választ szét! A ballagás a gimis évek lezárását és a nagybetûs életbe való kilépést jelentette, és jelenti most is. De csak akkor zárul le valami, ha mi is úgy akarjuk. A gimnáziumi évek a szívünkben soha nem záródnak le. Igaz, már nem járunk be az iskolába, nem ülünk az A Magyarok Szervezetének jurtája a majálison csüggedésre semmi okunk, bizakodásra viszont annál több okot adnak a többi vidéki városból érkezõ hírek és az a hangulat, ami az érdi szervezetben tapasztalható. A munka elején tartunk, nincs okunk a kesergésre. A Magyarok Szövetsége érdi szervezetének már mûködõ csoportjai röviden beszámoltak eddigi tevékenységükrõl. A többi érdi civil szervezettel való kapcsolatfelvételen folyamatosan dolgozunk, mûködik a sajtócsoport, hogy tevékenységünkrõl minél többet megtudjanak az itt lakók, alakul az informatikai csoport, hogy a világhálón is elérhetõek legyünk és a rendezvényszervezõ csoportra különösen büszkék lehetünk. A lehetetlennek tûnõ feladatokat is megoldják, találékonyságuk és lelkesedésük eddig minden akadályt leküzdött. Az Érdi Városi Televízió is rögzítette a fórum fontosabb pillanatait, ami a szervezet tevékenységének megismertetése érdekében fontos lehet. Hogy mi a varázsa ennek a szervezõdésnek, röviden elmondható. A szélesen értelmezett társadalmi célok ismertetése után a konkrét cselekvésrõl, a Magyarok Piacának szervezésérõl beszéltünk, amikor szólásra emelkedett sorainkból egy A kép a tavalyi ballagáson készült órákon, de az ott kapott értékek, szerzett tudás, átélt élmények végigkísérik életünket. Biztos vagyok benne, hogy Ti is, kedves idei ballagók, úgy fogtok visszagondolni erre a bizonyos, valahol az önmagatokat is keresõ négy évre, hogy életetek egy szép és jelentõs része volt. Fél év, egy év, de hat év múltán is úgy fogtok egymással beszélgetni, mintha csak most jártatok volna, fáradt lábbal bandukolva reszketõn. PATÓ MELINDA keramikus. Igen szépen megmunkált mázas korsóját felemelve mondta, hogy bármennyire igyekszik, nem talál vevõre míves árujával a silány, de olcsó áruk között. Dolgozna, de nem tudja értékesíteni munkája eredményét. Alig ült vissza a székére, mikor felemelkedett a vele egy sorban ülõ másik résztvevõ, és megkérdezte, hogy tudna-e mázas kályhaszemet is készíteni? A kérdezõ kályha-és kemenceépítõ mester és a keramikus két perc alatt egymásra talált így. És többek között ez a célunk: magyar áru magyar piacon, közvetítõk nélkül magyaroknak keljen el, biztos megélhetést nyújtva a tisztességesen dolgozóknak. A csekély létszám ellenére eredményesnek és kifejezetten jó hangulatúnak mondható fórumot a résztvevõk a Szózat közös eléneklésével fejezték be. A Magyarok Szövetségének érdi szervezete minden héten csütörtökön délután 6-tól a Kõrösi Csoma Sándor Iskolában rendületlenül várja mindazokat, akik csatlakozni kívánnak munkánkhoz. A Magyarok Szövetségérõl minden információ megtalálható a weblapon, az érdi szervezet a drótposta-címen, vagy a 06-30/ telefonszámon bárki számára elérhetõ

5 5 Itt van május elseje Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! A munkásság ünnepe 1877 óta május elseje, amikor az emberek kimentek a szabadba, és egy vidám nappal köszöntötték a tavaszt, ünnepelték a természet legcsodálatosabb alkotását, a virágba borulást. Egymás közt barátilag, jólesõ érzéssel gondoltak vissza az elmúlt idõszak eredményeire, munkájukra. Persze nemcsak örömünnep volt május elseje, hanem követelmények megfogalmazásának, hirdetésének és terjesztésének napja is. Én õt dicsérem csak, az élet anyját, Kitõl jövendõ gyõzelmünk ered, Költõk, írók csatlakoztak a tavasz ihlette mozgalmakhoz. Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! Harsogták a hangszórók, énekelték az emberek akkor is, amikor kicsit hamisan szólt a nóta. A huszadik század elejétõl az addig egységes munkás és parasztmozgalom kettéválásával a parasztmozgalmak más napokon ünnepelték munkájukat, munkájuk eredményét. De most ismét május elseje van, és közösen ünnepelünk. Május elsejét ünnepeljük, a tavaszt, a munkást, a parasztot, a munkát, és ötéves EUs tagságunkat. Öt éve indultunk el azon az úton, melyen a boldogabb európai országok már haladtak. Tizedmagunkkal öt évvel ezelõtt álltunk közéjük, és azóta is jönnek, és a jövõben is örömmel jönnek Európa más nemzetei. Az öt évvel ezelõtti május elseje megnyitotta az utat, hogy a Kárpátmedencében élõ magyarság akadálytalanul élje együtt mindennapi életét, ápolja a magyar nemzeti kultúrát és hagyományokat május elseje nagy fájdalmunk oldódását indította meg. minden érzésünk egymásba fonódik és lassan egymásba oldódik látomások ezer fénye ezer harc és ezer béke. Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! Ezen a napon örüljünk munkánk eredményének, köszöntsük a dolgozó embert, köszöntsük testvéreinket az unió közösségében, és együtt szomszédainkkal és barátainkkal Érd körbe küzdjünk népünk és nemzetünk legnagyobb ellensége, a szegénység és nyomorúság ellen! Örüljünk, de ne feledjük, a munkások, a bérbõl és fizetésbõl élõk a múltban is, most is csak saját szervezeteikre támaszkodhatnak! A munkát dalolom, ki a szabadság Útjára visz gyász és romok felett. Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! Ma különösen fontos a munka, és a munka és tavasz ünnepén - de nemcsak ekkor fel kell emelni szavunkat a munka és a dolgozó ember megbecsülésért! Látnunk kell, láttatnunk kell, hogy a munkajövedelmek a társadalmi hasznosságtól elszakadva aránytalanul széthúzódtak! Kötelességünk felhívni a dolgozó emberek figyelmét arra, hogy érdekeik képviselete hatékonyan csakis erõs és egységes szakszervezetekkel valósítható meg, nemcsak a dolgozó emberek, hanem a magyarság felemelkedése érdekében! Hogy megterülj csodával és malaszttal, Dallal, mitõl fölzengjen Magyarország! Éljen május elseje, énekszó és tánc köszöntse! A munkát dalolom, ki a szabadság Útjára visz gyász és romok felett. Én õt dicsérem csak, az élet anyját, Kinek nõvére Szépség és Szabadság S kinek világa most hajnalodik. TÓTH TAMÁS Aki a 60-as években Érden a Tárnoki úton járt és becsöngetett a 24-es szám alá, annak egy középkorú, a lépcsõkön fürgén leszaladó hölgy nyitott mosolyogva kaput. Õ volt a Joli néni, szerzetes nevén Assumpta soror. Ezt akkor nem volt tanácsos hangosan mondani, így maradt õ Joli néni. Hogy a lépcsõt hányszor tette meg naponta, hetente? Nem számolta meg. Azt állítja, hogy attól lett õ olyan szívós meg az elsõ világháborúban a bab-kukorica menün, amit gyermekkora emlékeiben megõrzött. Fején menyecskésen kötött kendõ, mert legtöbbször fõzés közben kellett szaladnia. A látogatók legtöbben Emil atyát keresték (P. Dr. Naszályi Emilt, a Regina Mundi ciszterci monostor alapító atyját) és a rossz nyelvek szerint, mire a lépcsõn felértek, félig meg is gyóntatta a vendéget, mert legtöbbször ilyen céllal keresték Atyát. Joli néni 36 évesen lépett be a Bakonyboldogasszony monostorába. Emil atya neki, mint a szentgotthárdi Mária Kongregáció vezetõjének küldte levelét 1944-ben, hogy szóljon azoknak, akik szerzetesnõk akartak lenni már él a Regina Mundi monostora, ha akarnak, lehet jönni. De azok már nem akartak menni és mivel õt is foglalkoztatta a szerzeteshivatás gondolata, úgy érezte, neki kell menni azok helyett, akik meggondolták magukat. Egy csapat fiatal éves jelölt már ott volt, amikor õ megérkezett. Emil atya meglepõdött és azt kérdezte a fiataloktól megjött a Magyary Jolán, mit kezdjünk vele? AFöldrajzi Múzeum dísztermében köszöntötték a 80 éves Illés Imréné Erdõs Ágotát, aki huszonöt éve énekel Bukovinai Székely Népdalkörben. Elõször Segesdi János alpolgármester köszöntötte a város nevében, majd Kóka Rozália és Szedlacsek Emília méltatta munkásságát. Illés Imréné tíz évig a Felsõnánai Asszonykórus tagja volt, tizenöt éve az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör szólistája. Több száz népdalt tud. Ezeknek zömét gyermekkorában tanulta dédapjától és szüleitõl. Erõs, tiszta, csengõ hangja van. Keservesei, balladái a bukovinai székely népdalkincs legértékesebb darabjai. Mindig nagy átéléssel dalolja kedves énekeit s szeretettel, szívesen tanítja a fiatalokat augusztus 20. alkalmából a Népmûvészet Mestere címmel tüntették ki. Bukovinában, Hadikfalván született április 28-án. Szülei földmûvesek voltak. Kilencen voltak testvérek. Dédapja 94 éves korában halt meg, õ énekelgetett a gyermeknek, akinek gondjaira bízták a beteg öreget. Az ágya sarkán tanulta meg a madárkás énekeket, amelyekre még ma is emlékszik. Dédapja beszélt Kodály Zoltánnal, mikor õ legelõször Hadikfalván járt, sõt meg is kérte a zenetudóst, hogy küldjön neki egy magyar ábécés könyvet, hogy megtanulhasson magyarul. Ágota néni is ebbõl tanult Joli néni Node az azóta eltelt évek megmutatták, hogy ki a Magyary Jolán! Egészen közel a 100. születésnapjához, még minden nap felkel a fiatalokkal hajnali 4 órakor a zsolozsmára, szentmisére. Legjellemzõbb tulajdonságának a buzgóságot látom. Tíz hittérítõ veszett el benne! Csodálatosan friss memóriájával mindenkit számon tart, mindenkiért imádkozik, Érd városáért is lévén most már ez a fõ foglalkozása. Elmondta, hogy amikor belépett, neki, a 36 évesnek (zongora iskolája volt), milyen nagy támasz volt a 19 éves Gemma jelölt, (aki most a monostor apátnõje), aki mindig mindent vállalt. Kecskét kellett fejni? Vállalta, pedig sose csinálta. Istállót kellett takarítani? Ezt se csinálta otthon, de vállalta. Ilyen példákon nõtt bele a fiatalok buzgóságát látva a szerzetes életbe. De arról már nem beszélt, hogy õ is a 40 év szétszóratás alatt, bármilyen munkára osztották be, bármilyen körülmények között, õ is mindent vállalt. Még két évvel ezelõtt õ vasalt, és a konyha, ha szükséges, még most is megkéri zöldségtisztításra. Amikor kisorsoltuk magunk között az egyházmegyéket, hogy értük könyörögjünk, neki a mindenkori magyar kormány jutott. Ez a nagy gondja, bánata! Reméljük, Isten megsegíti, hogy megérje május 16-án a századik születésnapját és reménykedik, hogy akkorra Isten meghallgatja hazánkért mondott imáit, amit vele együtt mindannyian könyörögve kérünk. Kérjük, mondjanak el Önök is egy fohászt érte. Köszöntjük a 80 éves Illés Imrénét RENDTÁRSA írni-olvasni magyarul. Kilencéves korában elment a nõvérével Moldovába cukorrépát kapálni. Ott tanult nagyon sok szép éneket. Édesapja s édesanya is jól tudott énekelni. Minden nyáron mentek Moldovába, azután egész télen jött a szövés, fonás, horgolás, varrás a végtelenségig. Hétköznap esténként guzsalyasba jártak. Hogy jobban teljen az idõ, énekelgettek, mesét mondtak, viccelõdtek. Tizenhárom éves volt, amikor kitelepültek Magyarországra január 26-án indultak, mert édesapáját behívták munkaszolgálatra, ezért inkább elmenekültek. Két hétig voltak Kosnán táborba, azután kilenc hétig Losoncon, egy nagy, lebombázott gõzmalomban. Onnan Szatmárnémetibe, egy lebombázott vagongyárba kerültek, majd az egész székelységet Bácskába telepítették októberében onnan is el kellett menekülni. Paks, Dunaföldvár, Sárbogárd, Nagylók, Felsõtöbörzsök után Zalába, Nemeshetésre jutottak, ahol beállottak a nõvérével cselédnek márciusában jött a hír, hogy le lehet telepedni Tolnában ban Érdre költöztek. Kóka Rozália hallotta énekelni még a nánai csoporttal, hívta az érdi népdalkörbe. Azóta itt énekel. Mikor énekel, elfelejti minden bánatát vallja. A mai napig es én örömömbe es, keservembe es énekelek. Fújom azokat a szép keserveseket, amiket dédöregapámtól, s a szüleimtõl tanultam, s valahogy könynyebb lesz a szüvem. Az idén rekord mennyiségû résztvevõ kerekezte körbe Érdet Tagtoborzó az 1956-os Magyar Nemzetõrségbe Az elsõ Nemzetõrséget 1848-ban alakították meg, a Battyhány-kormány április 26-án törvényben rendelkezett egy tízezer fõs Nemzetõrség felállításáról. Az 1956-ban alakult meg másodszor a Nemzetõrség, október 25-én kezdõdött el szervezése. Tagjai mentesültek a fegyverbeszolgáltatási kötelezettség alól. Október 30-án, miniszterelnöki rendelettel hivatalosan is létrehozták a kék egyenruhás Nemzetõrséget, Király Béla vezérõrnagy vezetésével ben az országgyûlés határozatot hozott a Nemzetõrség felállításáról, azonban ezt 2003-ban visszavonta ben megszûnt a hadkötelezettség. Azok az állampolgárok, akik fontosnak tartják a haza védelmét és a honvédelmi nevelést, jelenleg csak önkéntes alapon, társadalmi szervezet keretében tehetik azt. Ezért várjuk azokat az érdeklõdõket, akik szeretnének a Magyar Nemzetõrség Érdi Szervezetének tagjai lenni minden szerdán 13 és 16 óra között Érden, az Alsó u. 8-ban.

6 6 Azt mondják az okosok hogy a válságos elszegényedés és a kereslet hiánya miatt, már szinte minden napra esik egy gyárbezárás. A munkanélküliséget még tovább növeli a technika fejlõdése. Egykor 100 fõs üzemet ma, akár 3-4 munkás mûködtet. Elmúltak a lapátos-talicskás kubikus brigádok, mert egy markológép és egy billencs teherautó 50 ember 1 hetes munkáját elvégzi egy nap alatt. Ha mégis csõdöt jelent egy termelõ cég, megindul a felszámolás. Az eljárás során a megmaradt vagyonból elõször a feneketlen gyomrú államnak kaparják össze az adóhátralékot, aztán a hitelezõket elégítik ki, és legvégére kerül a munkás elmaradt bére. Ha még maradt valami. Rendszerint semmi, csak a tisztes szegénység. Arra nem gondolnak a csõdeljárást kérõk, hogy ha a lovak közé dobják a kantárt, elszabadulhat a fogat? hogy az IMF által mesterségesen generált gazdasági- és energiaválság miatt felvetõdött a magyar szénbányászat újraélesztése. Készletszámítások szerint, a még létezõ hazai szénvagyon az 1 milliárd tonnát is elérheti. Ennek kb. 60%-a lemûvelhetõ. 40% un. pillérben marad. Ne feledkezzünk meg az elárasztott recski réz-nikkel-króm stb. bányáról, a szovjet parancsra zárolt pécsi uránról és többek között a fábiánsebestyéni 300 fokos geotermikus hõvagyonról sem. Sokadszor értük el, különbözõ viszonyítási alapokon a lélektani határt. Kérdés, hogy a pszicholimes után mi következik? Polgárháború, a senki földje, vagy a racionális gondolkodás? Önmagában a feltételezés, vagy a tudás, vagy a kudarc szülõanyja. Ebbõl következik a logikai sor: diagnózis-konklúzió-terápia. Amikor a szaudi olajipari minisztert arról kérdezték, menynyi az olajtartalék, mosolyogva csak ennyit válaszolt: a kõkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kõ. hogy a hozzánk hasonlóan gazdaságpolitikailag megvezetett országokban, többször elhangzott az a plebejus és demagóg vélemény, hogy a kormányok és azok háttere pedagógus fizetésért vezesse népét. Nálunk ez sem stimmel, mert kivétel erõsíti a szabályt. Egy veszprémi gimnáziumban oktató hölgy háromezres telken épült szerény, 1050 m 2 -es, többszintes viskóban éldegél. Egy átlagos lakótelepi lakás huszonegyszeresén. A családi összjövedelem (bevallás szerint) havonta 250 ezer forint. Férje is egyszerû, vagyontalan, megyei és parlamenti képviselõ. De ez nem tartozik ide, ne általánosítsunk. Tudni kell jól férjhez menni és a kosztpénzt ügyesen beosztani. Egy igazi, jó gazda mellett. hogy legfrissebb törvényeink fontosságai közül is kiemelkedik, az egynemûek házasságának jogintézménye. Ez legyen a legnagyobb bajunk, de azért valamit nem értek. Pszichológusok, genetikusok nagyon hosszú ideje vitatkoznak, hogy mi ez a viselkedés forma. Örökletes betegség nem lehet, mert akkor hogyan születnének normál hetero emberek? Eltorzult lélek? Nem lehet más, hiszen az azonos nemû párok valamelyike a férfit, vagy a nõt alakítja. Vagy testi-lelki viselkedésében, vagy tárgyi segédeszközökkel. Tehát a nõ és a férfi szerepe örök. A másság, csak önámító csalás! Másként gondolkodni, az maga a kihívás. Na de, altestileg? hogy a választások elõjátékaként rendre szervezõdnek új, világmegváltó pártocskák, akik megmondják az igazat. Emlékezzünk a Centrum Pártra, vajon mi lehet velük? Emlékként még a képünkbe vigyorog az alapító Kupa Mihály, de most valamilyen igazgatósági tagként, felkért szakértõként. Jelenleg a Lehet más a politika címû alibi társulat próbál a hátsó színpadon, valamilyen homályos tartalmú tragikomédiát. Minden jelenleg érvényes pártnak ellentmondanak, valamilyen avantgard semmivel. A diszkó füst-ködbõl, a jelenlegi jobboldali ellenzék programfoszlányai derengenek, de nincs igazi kontúrjuk. A kereket és a mumifikálást már feltalálták elõdeink. Kár erre erõt pocsékolni. Hacsak nem, az oszd meg és uralkodj bölcsessége alapján fantáziálnak. Jó pénzért! hogy minden jóérzésû és normális ember elítéli az értelmetlen gyilkosságokat, legyen az áldozat cigány, magyar, bunyevác, vagy bárki. Most 10-rõl már 50 millióra emelték a legutóbbi(?) tiszalöki tettes/ek fejére kitûzött vérdíjat. A rendõrpalota elleni lõgyakorlat már nem érdekes? Elméletileg helyeslem a bûn és bûnhõdés jogelvét, akármilyen áron. A dolog ott sántít, hogy ekkora fejpénzeket csak akkor hirdetnek ki, ha biztosak benne, hogy azt soha nem kell kifizetni. Eljátszom a kafkai gondolattal, mi van, ha maga a megbízó keresi a tettest? Kéne ebbõl egy jól fizetõ szappanoperát írni. Abból dõlne igazán a suska! Talán még Kolompár Orbán is beszállna a buliba. Nem kéne százmilliót sikkasztania testvéreitõl. hogy a korábbi és a jelenleg lélegeztetõ gépen tartott új(?) kormány tagjainak cselekedeteit az abszurd, törvényes, de etikátlan jelzõkkel, gerinctõl bénán minõsítik. Tipikus eset, amikor a csõsz lopja a szõlõt. Autószerelõktõl tudom, hogy a mûszaki vizsgáztatáskor szinte kötelezõ belépõdíj létezik. Ez a vizsgabiztos jutaléka, hogy ne kekeckedjen annyit a karcos szélvédõvel, vagy a kopottabb gumikkal. De mi van, ha mindenki leteszi, az elõre megbeszélt összeget? Kevesebbet adni illetlenség, többet szintén, mert jogtalan elõnyszerzés. Tehát mindenki egyformán csókos. Ekkor helyreáll a normális érkezési sorrend és a korrekt vizsga. De, miért kell korrupcióval kikényszeríteni a rendet? hogy Tehát mert a veszély nagy, vagyis inkább nagy lehet, ha elhárítására nem készülünk, mert minden szövetségi érintkezések mellett is élni nem fog azon nemzet, mint azon ember sem, kit nem saját életereje tart fel, hanem csak másoknak gyámolítása. Elnézést a régies, avittas stílusért, de ez egy kor- és szöveghû jegyzõkönyvi másolat. Figyelmesen végigolvasva napjainkra is érvényes. A fenti mondatot ugyanis Kossuth Lajos mondta a rendeknek Buda-Pesten, július 11-én. A történelem ismétli önmagát. KUCHEN ZOLTÁN A kis Margit virág Bogner Etelka 1905-ben született, a ma Szerbiai Bánát Melence nevû községében. Apja községi jegyzõ, a hat gyermekbõl, Etelka volt a legidõsebb. Aprótermetû, örökmozgó, vidám kislánynak ismerték ben megkezdte tanulmányait a torontál-tordai elemi iskolában ben súlyos vörhenyen estek át a gyermekek, Etelka kishúga meghalt, õ csípõcsont gyulladást kapott, tíz hónapig feküdnie kellett, így végezte el az elemi iskola negyedik osztályát. Betegségében, még õ vidította fel pajtásait. Négy hónapig gipszet viselt utána csak géppel tudott járni hét évig áprilisában boldogan járult az elsõ szentáldozáshoz októberében meghalt az édesapja és súlyos anyagi gondok szakadtak a családra. Etelka segített a házimunkában, és fõképp napsugaras szeretetével próbálta vigasztalni édesanyját ban Nagybecskerekre költöztek, itt végezte el a polgári iskolát a Miasszonyunkról nevezett iskolanõvéreknél és egy kereskedelmi szaktanfolyamot. A kamasz Etelka a legélénkebb diákok közé tartozott. Sok iskolai csínynek volt a kitalálója és kivitelezõje, emiatt többször megrótták, szidták, bezárták. Azonban a segítõkészség, a megértõ melegszívûség, és a szociális érzékenység sem álltak távol tõle júniusában bérmálkozott. Buzgó tagja lett az Imaapostolságnak, lelki élete rendszeressé vált decemberében volt elsõ lelkigyakorlata, melyet P. Csávossy Elemér jezsuita tartott, ez indította el a radikális Krisztus-követés szorosabb útján. Soha többé nem követek el bocsánatos bûnt. mondta lelkiatyjának, Csávossy Elemérnek. Örökös tisztaságot fogadott, és arra kötelezte el magát, hogy mindenben azt teszi, ami Jézusnak jobban tetszik. Jelszava, amely késõbbi életének is összefoglaló mottója volt: Semper fidelis, Mindig hûségesen. Kis Szt. Teréz életrajzát szerezte meg, és úgy érezte a kis út lelkiségében õ is otthon van. Lelki életének középpontja az eucharisztikus Jézus lett. Egyre élénkebb vágyat érzett a szerzetesi élet után ben spanyolnáthában megbetegedett, mellhártya gyulladást kapott, majd Zsidópusztára küldték rehabilitálódni, megerõsödni, ahol nem volt templom és nagyon fájt neki az Oltáriszentség hiánya ben Csávossy páter közbenjárására felvették az ausztriai thurnfeldi vizitációs kolostorba, augusztusban indult el a szülõi házból. Már belépése percétõl nagyon otthon érezte magát a kolostori atmoszférában. Levelei csupa boldogságról árulkodtak. Istenkapcsolata egyre mélyült, erõsödött, ez a célja a rendnek is, hogy bensõséges életet élõ lelkeket adjanak az Istennek,akik az Urat lélekben és igazságban méltóképpen imádják. Etelka Isten jelenlétében járt és reményteli lelki örömben, mint az Erzsébetet látogató Szûzanya a rend karizmája szerint. Kis Szt. Teréz ihletésére õ is a papokért és a missziókért ajánlotta fel egész életét, a szeretet kis égõ áldozataként áprilisában megkapta a rendi ruhát, és a Mária Margit nevet augusztus 26-án öt nõvértársával együtt költözött Érdre a magyar Vizitációs kolostor megalapítására. Sok nehézséggel és súlyos anyagi gonddal indult el a kolostori életük. Mária Margit nõvér szerzetesi életét a lobogó Isten-szeretet, a vidám és együttérzõ testvéri magatartás, az önfelejtõ szolgálat, a missziók iránti határtalan buzgóság, a zárda és saját családja iránti féltõ aggódás jellemezte. Örökfogadalma napján naplójába ezt jegyezte fel: Én Istenem és Mindenem! Egy évre rá tüdõbajban súlyosan megbetegedett. Lázas betegen is azt sóhajtotta: Bárcsak melegíthetném az emberek jéghideg szívét. Panaszkodás és zúgolódás nélkül, hõsiesen viselte betegségét, egyre súlyosbodó szenvedéseit. Édesanyjának írt leveleiben csak kis kellemetlenségekrõl írt, és okosan készítette fel a végsõ elválásra május 13-án délután 5 óra körül az utolsó szava ez volt: Köszönöm ben kezdõdött el a boldoggá avatási eljárása. Több évtizedes hallgatás után a nyolcvanas évektõl új lendülettel végezték a munkát. Elkészült a nagy összefoglaló, a Positio. A Szentatya kihirdette erényeinek hõsiességét. A nem vértanúk esetében szükséges csoda is megtörtént Lengyelországban. Összefoglalva, Rómában jól áll a boldoggá avatási ügy, és megnyílt az út a boldoggá avatás felé. A MAGYAR VIZITÁCIÓS NÕVÉREK A Magyar Földrajzi Múzeum programjai KIS TUDÓS KLUB május 14. (csütörtök) Szabó Dániel (helytörténeti munkatárs): Kaptárkövek az Érd-Tétényi-fennsíkon A Szidónia-völgy kaptárköveit látogatjuk meg, melynek során megismerheted a keletkezésükkel kapcsolatos ismereteket, feltevéseket. MÚZEUMOK MAJÁLISA május (szombat-vasárnap), Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumkert A gyerekek a Magyar Földrajzi Múzeum sátránál elkészíthetik a múzeum épületének makettjét és képeslapot rajzolhatnak, míg a felnõttek múzeumi totót tölthetnek ki. A MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM MÚZEUMBARÁT KÖRI ELÕADÁSA Május 19. (kedd) Németh Géza geográfus, a Természet Világa szerkesztõje: Utazások az eszkimók földjén, Grönlandon A vetítésre a belépés díjtalan!

7 7 Május 22-e a magyar reformátusság történelmi pillanata Történelme egyik legfontosabb és legfelemelõbb pillanatára készül a magyar reformátusság. Egyszerre kondul meg a Kárpát-medence összes református templomának harangja, amikor egységesülnek a történelmi határok megváltoztatása miatt szétszakított Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az anyaország reformátusai május 22-én, pénteken az Alkotmányozó Zsinat Debrecenben ül össze, hogy elfogadja az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányát. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke az egységesítés gondolatáról így fogalmazott: A december ötödikei népszavazás után elhatároztuk: ha már ez a gyalázat bekövetkezett, legalább a magyar református egyház egyesüljön ben kimondtuk, hogy aki a magyar református egyházhoz tartozónak vallja magát, éljen bárhol a világban, és legyen magyar vagy más anyanyelvû az tagja közösségünknek. Aztán arra gondoltunk: mi lenne, ha közös alkotmányunk lenne, amelyet minden egyház beillesztene saját jogrendjébe? Úgy, ahogyan az EU -tagállamok is átveszik az Európai Unió jogrendjét. Krisztus a jövõ, együtt követjük Õt! - ez a fõ üzenete május huszonkettedikének. Pap Géza erdélyi református püspök arról beszélt az egységesítés kapcsán, hogy szétszakadozva nagyon rossz élni, hiszen az ember közösségre teremtetett. Számunkra nagyon fontos és bennünket, határon túli magyarokat nagyon érzékenyen érintõ aktusra készülünk május 22-én. Az egyesítés szimbolikus tett és cselekedet. Eddig is megvolt közöttünk a kapcsolat, ezután pedig még szorosabb lesz. Amit Trianon szétszakított, azt református szinten sikerül valamilyen formában helyrehoznunk és kimondhatjuk, amit eddig nagyon sokan tiltottak: a Kárpát - medencében egyetlen egységes magyar református egyház van! Nem akarunk határokat megváltoztatni, mi egy ország polgárai vagyunk, akkor is, ha határok maradtak közöttünk. Azokkal akarunk egységben lenni, akik elfogadnak és szeretnek minket. Egy-egy marék föld, egyesítõ menet, harangzúgás és szabadtéri úrvacsorás istentisztelet. A hálaadás ünnepe lesz május 22- e. Tízezreket várunk Debrecenbe, ahol a belvárosban egységesítõ menettel szeretnénk szimbolizálni az összetartozást. Ezen a napon a magyarországi egyházkerületek gyülekezetei magukhoz ölelik a határon túliakat. Egy-egy harangláb mellett várakoznak a trianoni döntéssel elszakított gyülekezetek, majd ahogyan vonulnak, az anyaországiak sorra csatlakoznak a határon túli területek magyar reformátusaihoz. Így alakul egységessé a menet, szimbolikusan Beregszásztól Kolozsvárig. A hitükben eddig is egységes reformátusok egy másik szimbólum, a marék föld jelképével is megerõsítik összetartozásukat. Minden résztvevõ hoz magával egy marék földet, amit a Kárpát-medence kicsinyített domborzati mására helyezhet el Debrecen belvárosában. A hálaadás ünnepét az úrvacsorai közösség teszi teljessé. További információkat az esemény hivatalos honlapján, a címen, illetve Csoma Áron szóvivõtõl kaphat a +36 (30) os telefonszámon Szerenád a magasparton A férfi mozdulatlanul figyelte a magaspartról a nagy víz hömpölygését, szemtanúja volt az örvények születésének, és elborzongott a gondolatra, amikor elképzelte, egyre csak gyorsul és mélyül a víztölcsér, amely magával rántja az örökkévalóságba a megfáradt vándorokat, az apró szívzörejeket, a fájdalmakat és az egykori örömöket. Szerette a májusi éjszakákat, amikor még hûvös a fuvallat, de a déli szél már magával hozza az Adria kék vizében fürdõzõ szépasszonyok tavalyi nevetését, és ha nagyon tisztán ragyogtak a csillagok, akkor a messzi távolban felfedezni vélte a palagru ai világítótorony fénysugarát is, amely oly sokszor jelezte, hogy reggel meglátják majd Zára kikötõjét a távoli dalmát õsök, akik aranyat, ezüstöt és szépaszszonyokat raboltak duhaj jókedvükben, ha néhány napot Velencében töltöttek. A májusi esték megszépítették gondolatait, sokszor olyan hihetetlen emlékek jöttek elõ a régmúltból, amelyekrõl csak a megsárgult kódexekben lehet olvasni, és ha mélyen magába szívta a bódító virágillatot, akkor úgy érezte, körtáncot járnak körülötte az eltelt évszázadokban élt szépasszonyok, akiknek a kedvéért bejárta az Adria valamennyi szigetét, hogy gyógyírt keressen megmagyarázhatatlan szomorúságára. Az utóbbi kétszázvalahány évben már fáradtnak érezte magát, kerülte a nõk tekintetét, és csak a szeme sarkából nézte elismerõen a tovatûnõ szépségeket, amelyek mindig emlékeztették régi szerelmeire, különösképpen egy kolozsvári színésznõre, akinek a kedvéért egyszer világgá akart menni, amikor felült a lugosi állomáson pöffékelõ vicinálisra. Nem találta helyét az életnek nevezett nagy összevisszaságban, csavargó lelke nagy utazásokra csábította, járt Selmecbányán, vendég volt a marosvásárhelyi disznótoros vacsorákon, a munkácsi úri kaszinóban egyszer eljátszotta ezüstbõl készûlt cigarettatárcáját is, amit egy szabadkai hölgy ajándékozott neki a palicsi tóparton eltöltött éjszaka után. Néha az volt az érzése, hogy jelen volt a Kakukk-hegy születésénél is, amikor hat millió évvel ezelõtt szeme láttára töpörödött össze az óriási Pannon-tenger, és egy viharos éjszaka után meglepetten látta, ott áll magányosan a Kakukk-hegy tetején. Szép májusi este volt a magasparton, messzirõl hallatszott a hajókürt, két dunai hajós halkan beszélgetett, és idõnként hallani lehetett a poharak csengését is. A férfi nézte a távoli fényeket, amelyek hunyorogtak titokzatosan, és ha távirász lett volna, biztosan kibetûzhette volna a távolból küldött üzeneteket. A magaspart magányában viszontlátta Raguza keskeny utcáit, simogatta a szép dalmát lányok kezét, végigsétált a poprádi fõutcán, bekukucskált a függönyön keresztûl, hogy ismét láthassa egykori szerelmét, a szép gyógyszerésznét, és ha úri kedve úgy tartotta, láthatatlanná vált a nagy idõutazásban, egy pince mélyén találta magát, ahol gyertyák pislogtak az asztalokon, ízletes sonkadarabokkal meg finom sajtokkal kedveskedtek a borivóknak, a sarokban pedig elbújva Cucuka Aladár felemelte a hegedû vonóját, reménykedve a férfinép adakozó kedvében. Régebben szép májusfát állított szerelmeinek, és boldog volt, amikor fújni kezdte a szél a színes szalagokat. Könnyû dolga volt, amikor még Csíkországban élt, mert a nagy rengetegben már hetekkel korábban kinézte magának a legszebb fát, megjelölte, és május elsõ napjának hajnalán a lányos ház kerítésoszlopához rögzítette a magas, sudár fát, és boldog volt, amikor felragyogtak a gyönyörûségtõl a leányka szemei. Késõbb bejárta a fél világot, állított nyárfát, vadkörtét, orgonát és vadpiszkét is, de olyan szép fákkal soha nem találkozott, mint amilyeneket a madarasi Hargitán látott. Vajon manapság állítanak-e még májusfát szerelmeiknek a legények kérdezte magától, és rögvest elhatározta, reggel majd végigsétál Érdliget és Ófalu utcáin, hogy maga gyõzõdjön meg a valóságról, és ettõl olyan izgatott lett, mint azon a nagyon régi májusi éjszakán, amikor arról szerette volna meggyõzni a Trieszt környéki szép medikát, hagyjanak ott csapot-papot, költözzenek fel a Dolomitokban épült régi házba, és késõ tavaszig ne is adjanak hírt magukról. Fiatalabb korában megtörtént, hogy kisétált az állomásra, megcsodálni az érkezõ és induló vonatszerelvények utasait, és õ lepõdött meg a legjobban, amikor egy mosoly kedvéért meg sem állt Fiuméig, ahol izgatott lányok leskelõdtek ki kalapjaik alól, minden magas férfi megdobogtatta szívüket, és már ott helyben eltervezték jövõjüket. Arról ábrándoztak, idõs korukban esténként majd kimennek az ó-tátrafüredi vasúti állomásra, hosszan kavargatják majd kávéjukat, és ismerõsöket keresnek a Poprádról érkezõ utasok között, este pedig megcsodálják majd a Lomnici csúcsról visszaverõdõ nap sugarait. Az emlékek lassan körülölelték a férfit, vágyódott a régen látott hölgyek társaságára, kíváncsi volt, kit boldogítottak az utóbbi néhány évszázadban, és egyáltalán emlékeztek-e még arra a férfira, aki a régi májusi éjszakákon a legdélcegebb májusfát állította szerelmeinek. És amikor már belefáradt az idõutazás minden kínjába és örömébe, halkan, egészen halkan megszólalt egy hegedû. Egyszerû dalocska volt, könnyedén röpködött az illatozó orgonabokor körül, aztán erõsödni kezdett a zene, Érdligeten is meghallották a lányok, fények gyúltak az ablakokban, és a gyertya lángja mögötti sötétben akkorát dobbant a lányok szíve, hogy azt még a magasparton is hallani lehetett. A férfi hallgatta a zeneszót, elvonultak elõtte a régi idõk szépasszonyai, az egyik szõkének integetett is, de a hölgyek eltûntek a sötétségben, aztán elhalkult a hegedû hangja, és a férfi mozdulatlanul figyelte a nagy víz hömpölygését. SZEREDAI BOTOND

8 8 Tavaszi nagytakarítás Parkvárosban Április 18-án délelõtt összefogtak a parkvárosi lakók, kocogók természetet szeretõk. Megkezdtük a rendhagyó tavaszi nagytakarítást, a környezetünket borító, illegálisan elhelyezett szemét gyûjtési akcióhoz. A hulladékgyûjtés Sóskút irányában a levendulás és fenyves erdõ területén, Érd határában volt. Kesztyût, zsákot, konténert az Önkormányzat biztosított. Reggel 9 órától Gyülekeztünk Parkváros határán a Burkoló utca végében. Az eseményre kihelyezett 5 konténer kevesebb, mint 4 óra alatt megpúpozva megtelt a több mint 30 lelkes önkéntes segítõ keze alatt. Ezen felül még több mint másfél konténernyi szemetet zsákokba gyûjtöttünk, amit külön szemétszállító teherautóval elszállítottak a szemétlerakóba. A Tavaszi nagytakarításként meghirdetett szemétszedés várakozáson felüli eredménnyel járt. Hogy nagy igény van a terület megtisztítására, azt pedig a nagyszámú, a tiszta környezetért tenni is akaró résztvevõ is bizonyítja. Összefogásunk eredménye már most is látható, de sajnos még több ilyen alkalom kell, amíg a terület megtisztul. A következõ szemétgyûjtési akció idõpontja június 20.-án szombaton reggel 9 órától folyamatosan lesz. A gyülekezés helyszíne változatlan, a Burkoló utca végében várunk mindenkit. Fogjunk össze ismét, közös erõvel vegyünk részt a természet megóvásában, környezetünk tisztaságának megteremtésében! Köszönjük a lelkes együttmûködést. A jövõben is feltétlenül számítunk a segítségetekre! CSUKÁNÉ TARNÓI KATALIN Õrizzék e sorok minden elesett hõs emlékét XV. Stencinger Norbert 1917 õszére a Monarchia hadvezetése döntõ lépésre szánta el magát: áttörik az olasz vonalakat és ellentámadásra vezénylik csapatainkat. Ahhoz, hogy a hadmûveletet sikeresen hajtsák végre, nagy szükség volt a Monte San Gabriele megtartására, melyet az orosz frontról átvezényelt 20. honvédhadosztályra bíztak, soraikban a 17-es bakákkal.monte San Gabrielének nem szabad elvesznie, mert máskülönben a védõvonalnak a Wippach völgyben csatlakozó részei sem tarthatók, ami pedig a tervezett saját nagyobb támadást zavarná - írta a háború után somorjai báró Lukachich Géza hadosztályparancsnok az 1917 õszén megvívott harcokról. Szeptember 13-án egy különös tanácskozás zajlott le a fent említett helyszínen. Laxa vezérkari ezredes, dandárparancsnok tájékoztatta a frissen érkezett 20. honvédhadosztály tisztikarát a körülményekrõl, és a további harcokról egyeztettek: Laxa ezredes úr még a hegy közvetlen környékének az eleste elõtt már itt parancsnokolt. Õ készítette el bölcs elõrelátással a hegy közvetlen védelmére szükséges berendezéseket, és így a legapróbb részletekig pontos felvilágosítást tudott adni - emlékezett a különös megbeszélésre Sipos Gyula a 17-esek ezredparancsnoka. A tájékoztatón ismertették a rendkívüli helyzetet a felváltásra érkezett hadosztály tisztikarával: a hegy déli részét három oldalról lõtték az olasz tüzérek, ennek eredményeképp védõárkok nem voltak. Akadtak olyan helyek a védõszakaszban, ahol olyan közel voltak egymáshoz a harcoló felek, hogy közös mellvédet használtak. A tapasztalt dandárparancsnok véleménye szerint két-három naponta új ezred szükséges a védelemhez a nagy veszteségek miatt. A megbeszélés fõ témája az volt ugyanis, hogy tartsák-e a hegyet a folyamatos olasz támadásokkal szemben vagy a nagy veszteségek miatt adják át a területet az ellenségnek, kockáztatva így az elõre eltervezett áttörés sikerét. Sipos ezredes idõt kért, hogy mielõtt véleményt nyilvánított e fontos kérdésben, saját szemével gyõzõdött meg a körülményekrõl: a kilátást a kopár, kevésbé tagolt kupon és lejtejein semmi sem zavarta, a növényzet a tüzérségi tûz által teljesen le lett tarolva, csak a déli lejtõn állt még egy-egy csonka gesztenye fatörzs. Kevés szünetekkel egész éjjel úgyszólván nappali világosságot árasztottak az ellenséges fényszórók és mindkét fél állandó világító rakétái. Meggyõzõdtem, hogy az eredeti összefüggõ védõvonal teljesen szét van rombolva, ennek helyérõl csak a hullák nagyobb számából és a tömegesen szétszórt hadianyagból lehetett következtetni.... számolt be tapasztalatairól. Végül a rossz körülmények ellenére a Monte San Gabriele védelme mellet döntöttek. Két nappal késõbb, szeptember 15-én a 17-esek a cs. és kir. linzi 14. gyalogezredet és 24-es vadászezred katonáit váltották az állásokban, melyrõl így írt Szûts Dezsõ fõhadnagy naplójában: elõzetes tájékozódás végett már elõzõ nap felmentem a védõállásba a felváltandó századparancsnoksághoz. A század parancsnoka egy linzi hadnagy védõállásából csak gránát tölcséreket és kõrakások romjait mutatta. Ez volt a tulajdonképpeni védõállás. A helyzet Az érdi születésû vitéz Csobánczy József törzsõrmester 1917 szeptember 22-én sebesült meg a Monte San. Gabrielén egyáltalán nem volt kecsegtetõ. Rendes védõállás helyett, gránátok által sûrûn felszántott területen tölcsérekben lapultak az emberek. [ ] az állásban nem volt kit felváltani, mert a megtépázott védõk neszét vették a felváltásnak a parancsot sem várva meg hátragyülekeztek. A századom a védõállást csak úgy tudta elfoglalni, hogy a szakaszparancsnokaim minden egyes embert személyesen helyeztek el a gránáttölcsér-mezõben. A szokatlan és mostoha körülményekhez nem volt sok idejük hozzászokni a bakáknak. Már az elsõ nap több támadást kellett visszaverniük, de ennél is fontosabb volt a megrongált és szinte teljesen betemetett árkokat olyan állapotba hozni, hogy azok ténylegesen védelmet jelentsenek számukra. Ezt tették a futóárkokkal is, mely eredményeképp már az utánpótlás 50 % eljutott az állásokba. Az ezred szeptember 23-ig volt az elsõ vonalakban, majd tartalékba mentek a közeli Monte St. Daniele mögötti területen kialakított pihenõhelyre. A körülmények itt is siralmasak voltak: Az idõjárás: éjszaka orkánszerû szél, nappal forróság, mely szinte türhetetlen a sziklák között. A táborhely sem alkalmas arra, hogy a legénység a nagy fáradalmakat kipihenje. A terep köves és meredek, gyengén fenyõvel borítva. Sátor verésre alkalmatlan. Vizet ¾ órányira levõ völgybõl kell szállítani. Ellenséges repülõgépek a nap minden szakában csapatostól jelentek meg a táborhely felett. Minden magasabb ponton figyelõket állítottak, akik síppal jelezték a légitámadásokat, mely hallatán megszûnt minden mozgás a honvédek között. Szeptember 28-ára virradóra ismét állásba mentek a 17-esek, ahol a nagyváradi 4-eseket váltották. Elkeseredett küzdelmet folytattak a folyamatosan támadó olasz alakulatokkal szemben. Rövid pihenõre ismét elhagyták az elsõ vonalakat, de néhány nap után ismét visszatértek, hogy hõsiesen küzdjenek egyre romló körülmények között: a legénység állapota kimerült, a gyengélkedõk száma nagy. A legénység bakancsai teljesen tönkrementek; sokan talp nélküli bakancsba rongyokba kötözött lábbal kénytelenek az élelmet szállítani. [ ]Idõjárás: kisebb megszakításokkal állandóan esik, hûvös északi szél fúj. - írták az ezrednaplóba október 18-án a szinte elviselhetetlen körülményekrõl. Szerencsére az élelem ellátás jónak mondható volt. A tartalékban levõ honvédek naponta kétszer kaptak ellátást, míg az állásokba naponta egyszer szállítottak élelmet, mely hideg sültbõl, kenyérbõl és teából állt. Emellett rendszeresen kaptak trafikot vagyis cigarettát és dohányt. A tisztek kaptak levest is és minden esetben valamilyen fõtt ételt, legtöbbször krumplifõzeléket pörkölttel valamint süteményt és kávét vagy teát. Az élelem este hét és nyolc óra között ért ki az elsõ vonalakba, ha nem érte útközben támadás, nagy örömet szerezve ezzel a katonáknak: legkedvesebb pár percünk az étkezési idõ volt, ilyenkor kaptuk a várva várt postát is. Az embertelen harcok és a nagy számú áldoztok mellet is sikerült megõrizni az emberségüket a szemben álló feleknek. A szokatlan idõjárási körülmények között nélkülözhetetlen volt a víz, melybõl csak korlátozott mennyiség állt rendelkezésre, így minden cseppje nagy érték volt...egymástól alig 20 lépésre levõ védõvonalak között egy árokban kitûnõ és bõvizû forrás volt, melyhez megfelelõ jelre felváltva mentek az emberek. Sohasem fordult elõ, hogy a fegyver nélkül vízre menõ, védtelen félnek bántódása lett volna. De afölött sem volt vita, még a legtikkasztóbb forró napon sem, hogy kié a vizremenés joga - olvasható egy visszaemlékezésben. A kitartás gyõzelmet eredményezett. Október 24-én megindult a támadás az olasz vonalak ellen. A magyar alakulatok folyamatosan haladtak elõre, folyamatos hátrálásra késztetve az ellenséget. Az áttörésben a 17-esek is aktívan részt vettek. A támadás megkezdésekor a nagyváradi négyesek megtévesztésbõl nagyobb vállalkozást kezdeményeztek, melyben a székesfehérvári honvédek is részt vettek. Három nappal késõbb maguk is eljutottak az olasz állásokba. A történelmi pillanatokról így írt Schlosser fõhadnagy: október 27-én reggel a sûrû köd elõnyét kihasználva Petrus László tizedest önként vállalkozó 10 honvéddel az elõttünk levõ olasz állás elfoglalására rendelem. [ ]az egész századommal elõre török és annak kiterjedésébe esõ olasz elsõ vonalat elfoglalom, majd a foglyokat és sebesülteket küldök hátra. Folytatásként sikerült az ellenség második vonalába is betörni. Egy nappal késõbb a sikeres harcok után az ezred pihenõre térhetett, hatalmas veszteséget szenvedve. Az alig egy hónap alatt a hadosztály közel nyolcezer katonát veszített, sebesülteket, eltûnteket és hõsi halottakat, akik életüket adták a Monte San. Gabriele védelméért. Sipos ezredes beszámolt egy különös esetrõl visszaemlékezésben: október 28-án a kup nyugati lejtõjén az ellenséges és saját állások közt különös képet találtam. Egy ellenséges géppuska mellett féltérden egymást átölelõ olasz és magyar katona állt mozdulatlanul. Érthetõ módon megdöbbentett a jelenet. Ezek itt maradtak és ölelik egymást? Közelebbrõl megtekintve tényleg két katona volt teljesen ép, megbarnult arccal rohamsisak mindkettõnek a fején, teljes felszereléssel. Csak a puskájuk hiányzott a kezükbõl. Az mellettük volt puskatussal a földön, a szurony pedig az ellenfél mellében markolatig bent, már rozsdásan. Egy pillanatban végeztek egymással, már csak annyi idejük maradhatott, hogy kiejtett puskájuk helyett egymást átölelték, abban a pillanatban térdreesve megmerevedtek. Vajjon volt e még annyi idejük, hogy egymásnak kijelentsék testvér. Vagy csak a végzet hagyta õket ránk, hogy lássuk mindennek vége a megbocsájtás. Csodálatos, mire a fényképezõt odahívtam, a bizonyára hetek óta álló szobor összeomlott! Maradandó emléknek csak a rideg kõ való!...

9 9 Kézilabda Magabiztosan megoldott kötelezõ feladat Az õszi fölényes idegenbeli (15-31) gyõzelem után szombat délután hazai környezetben fogadta az ÉTV-ÉVSE a HIDROSTOP Kozármisleny kézilabdacsapatát. Az NBI/B Nyugati csoportjában lejátszott 18. fordulóban a hasonlóan nagy gólkülönbségû gyõzelem ezúttal elmaradt, de a lányok így is magabiztosan nyertek (31-22). Az érdi alakulat rögtön a találkozó elején állva hagyta ellenfelét, és ellépett 5 góllal, amire a vendégek csak a kilencedik percben tudtak felelni (5-1). A lányok folyamatosan, minden nagyobb megerõltetés nélkül tudták tartani a 4-5 gólos különbséget, köszönhetõen a jó védekezésnek és Richter Bernadett kapusteljesítményének. A kozármislenyiek fáradt csapat benyomását keltették, így gyors, ütközésektõl mentes támadásaink rendre sikerrel fejezõdtek be. A 24. percben 14-9-es állást mutatott az eredményjelzõ-tábla. Egy-két elrontott hosszú indításunkat kihasználva, kontratámadásokból a vendégek még kozmetikázni tudtak az elsõ félidei eredményen (16-11). A második játékrész elején 3-4 találatig sikerült felzárkóznia eredményben a kozármislenyi alakulatnak, tehát nem tettek le egy esetleges bravúr elérésében. A szerzett labdákból gyors gólokat tudtak szerezni. A félidõ közepén es érdi vezetésnél hazai idõkérés következett. László Barbara szoros emberfogásával remekül vette ki a játékból az ellenfélnél 14-es számú dresszben játszó Kapinya Diánát, akit egy alkalommal csak szabálytalanul, hátulról viszszahúzva tudott megállítani. A továbbtett labda ziccerben találta meg Hornicz Bernadettet, aki elhibázta lehetõségét. A támadás következményeképp László Barbarát, és a reklamáló vendégedzõt is sárga lappal jutalmazták a bírók, majd miután a heves reklamálás nem szûnt meg a sporik kétperces büntetést ítéltek meg Kovács Tamás részére. A hajrában elfáradt, és az eset után összetört ellenfél fölé már könnyebb volt kerekedni, és az egész mérkõzésen 8 találatig jutó Németh Helgának, valamint a 6 góljával második legeredményesebb Sidó Krisztinának is köszönhetõen az 56. percben már hazai szempontból is kedvezõbb, a szemnek is tetszetõsebb as állásnál kértek idõt a vendégek, elkerülvén a súlyosabb vereséget. A végsõ dudaszót követõen tehát a végeredmény hazai szempontból lett, egy jól küzdõ, szívós ellenféllel szemben, akinek az érdi gárda mellett minden elismerés kijár. A találkozót követõen így értékelte a mérkõzést a hazaiak edzõje Kedves László: A csapat a biztos gyõzelem tudatában nem vette eléggé komolyan a mérkõzést, Gyõr, Magvassy M. Sportcsarnok 200 nézõ. Játékvezetõk: Kosztend Szabolcs, Pap András Versenybíró: Balogh Ferenc Az ÉTV-Érdi VSE Csapata: Richter Bernadett, BÁNÓCZY Diána 4, Lázár Szilvia, KÕRÖSINÉ SIDÓ Krisztina 8 (4), NÉMETH Helga 6, Õri Cecília, Pilmayer Márta 1 Csere: MEGYES Ildikó (kapus), Banczik Julianna 1,GÁLHIDI Zsuzsanna, Dudás Csilla, Török Petra, SCHNECK Dóra 4 (2), Kisgergely Csilla 1 (1) Hétméteresek: 4/3 ill. 8/7 Kiállítások: 8 ill. 8 perc Sárga lap: 3 ill. 2 db A Kozármisleny elleni kiszenvedett gyõzelem után, többet vártunk a csapattól az utolsó elõtti VKL SE ellen. Mégsem úgy indult, ahogy szerettük volna, a Magvassy csarnokban lejátszott mérkõzésen már-már felrémlett a múltkori, félresikerült gyõri kirándulás emléke. Lassan állt össze a védekezésünk és támadásban sem választottunk jó megoldásokat. Negyedóra elteltével ez 9-5-ös hazai vezetést eredményezett, amit fegyelmezett, jó védekezésével és gyors indulásaival hamar ledolgozott a csapat! Gálhidi és Németh védekezése a szokásosnál is jobban érvényesült, csak a figyelmetlenségünknek köszönhetõen fordultunk csak 1 gólos elõnnyel! A jó játékkal a második félidõben is adós maradt a gárda, Pilmayer és Török sérülése révén jobbszélsõ nélkül vettük fel a harcot, két beállóssal is próbálkoztunk és a félidõ közepéig 2-3 gólon tartottak minket a hazaiak, hogy aztán egy 5-0-val végképp eldöntsük a 2 pont sorsát! Schneck beállása színt vitt a játékba, a lassan és körülményesen támadó gyõrieknek nem maradt esélyük a fontos gyõzelmet arató lányaink ellen. A Szekszárd elleni éremcsatában a Gyermeknapi rajzpályázat A FIDESZ Érdi Nõitagozata pályázatot hirdet, Érd, Százhalombatta, Tárnok és Diósd alkotó kedvû fiataljainak részére 8-18 éves korig. AZ ÕSI MAGYAT KULTÚRKINCS MEGJELENÍTÉSE; REGÉK ÉS MONDÁK ILLUSZTRÁLÁSA. pályázni lehet bármilyen technikával 3 korcsoportban (8-11, 12-14, éves) a képeket maximum A3-as méretben (30x42cm) kérjük leadni az alkotások hátulján tüntessék fel a pályázó nevét, címét, telefonszámát, felkészítõ tanárának és iskolájának nevét. A pályamûvek beadása: május 14. csütörtök, óra között, Összefogás Egyesület (Érd, Alsó u. 8.) Dr. Buttingerné Júlia (mobil: ) DÍJAK: Zebegényben 12 napos képzõmûvészeti táborozás a Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola Ifjúsági Mûvésztelepén, teljes ellátással, szállással - folyamatos alkotói munka, gazdag programkínálat, kirándulások (a programok, a foglalkozások díját, valamint az eszközöket a Mûvésztelep ajánlotta föl) A kiállítás megnyitója és a díjak ünnepélyes átadásának idõpontja: május 31. vasárnap, 11 óra. Helyszíne: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, Érd, Alsó u. 9. és nem nyújtott jó játékot. Átvették az ellenfél stílusát, és nem tudtak saját tempójukban kézilabdázni. A mérkõzés hajrája azonban végleg eldöntötte a mérkõzés sorsát, bár a gyõzelem az elsõ perctõl nem volt kétséges. A 2 pontnak természetesen nagyon örülök, hasonló mérkõzésre számítok a VKL SE Gyõr elleni találkozón is. ÉTV-Érdi VSE - HIDROSTOP Kozármisleny 31:22 (16:11) Treff sportcentrum, 200 nézõ Játékvezetõk: Csörgõ László, Vitális Gábor Versenybíró: Vákár Tamás Csaba Az ÉTV-Érdi VSE csapata: Kõrösiné Sidó Krisztina 6 (2), Gálhidi Zsuzsanna 3, Richter Bernadett (kapus), Pilmayer Márta 5, Banczik Julianna 3, Õri Cecília, Németh Helga 8 Csere: Megyes Ildikó (kapus), Török Petra 1, Schneck Dóra, László Barbara 2 (1), Bánóczy Diána 3, Dudás Csilla, Lázár Szilvia Hétméteresek: 6/3 ill. 4/1 Kiállítások: 0 ill. 1 Sárga lap: 2 ill. 3 Legközelebbi itthoni mérkõzésén az ÉTV-ÉVSE az UKSE Szekszárd csapatát fogadja május 9-én 14 órai kezdettel. Bízzunk benne, hogy sikerülni fog a visszavágás a dobogóért vívandó csatában. VKL SE Gyõr-ÉTV-ÉRDI VSE (12-13) TATÁR PÉTER vélhetõen motiváltabb érdiek, remélhetõleg nagyszámú, lelkes közönség elõtt vehetik fel a csatát szombaton. Kedves László: Az erõsebben motivált csapat ellen nehezen tudtuk összeszedni magunkat, de a végeredményt nem kell megmagyarázni, újból gyõztünk. IFI Mérkõzés: VKL SE Gyõr- ÉTV-Érdi VSE (11-15) Jók: László Barbara 9 (3), Csizmadia Zsuzsanna 5, Tóth Lilla 3, Sastyin Enikõ 3, Hantos Dorina 3, Schneck Dóra 3, Kaczur Kitti 2, Pallay Klára 1 Hétméteresek: 4/4 ill. 8/3 Kiállítások: 6 ill. 2 perc Sárga lap: 3 ill.2 db Az ifjúsági mérkõzésen végig vezették lányaink a mérkõzést és László Barbara vezérletével biztosan hozták haza a két pontot. Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete Birkózás Taroltak a veterán érdi birkózók Huszonkilenc érem május elsõ hétvégéjén Képen a veterán csapat. Elöl: Pataki Sámuel kísérõ, Györe István, Hegyi Zsolt, Vejki Tamás, Südi Gábor, Tar Mihály edzõk, Dénes András. Hátsó sor: Pataki Ferenc, Száva József, Szeitl Károly, Kovács János, Magyar József, Donkó Lóránd, Sipos Árpád, Földesi istván, Bánfi József Május 1.-én három birkózónk képviselte az érdi birkózókat a Szabadszálláson megrendezésre kerülõ nagyszabású diák szabadtéri versenyen. Nem eredménytelenül dolgoztak a munka ünnepén, két arany és egy negyedik hellyel tértek haza. Május 2.-án Miskolcon az Egyetemváros körcsarnokában rendezték meg a Veterán Kötött és Szabadfogású évi Magyar Bajnokságot. A Magyar Bajnokságon elért nyolc magyar bajnoki cím, a kilenc ezüstérem és tíz bronzérem, valamint egy negyedik pontszerzõ hely is tükrözi az érdi birkózás nemcsak a jelenlegi, hanem az elmúlt évtizedekben is elfoglalt helyét magyar birkózásban. A huszonhét dobogós hely azt is jelenti, hogy az érdi birkózók magasan megnyerték a pontversenyt is. Eredmények, Szabadszállás: 26 kg Váncza István I. 35 kg Prohárczik Márton IV. 55 kg Pataki Sámuel I. Eredmények Veterán Magyar Bajnokság Miskolc: A korcsoport: Györe István 76 kg Kf. I., Szf. I. Hegyi Zsolt 85 kg Kf. III., Szf. III. Szondy László 97 kg Kf. III., Szf. III. B korcsoport: Magyar József 69 kg Kf. III., Szf. III. Donkó Lóránd 76 kg Kf. IV., Szf. III. Sipos Árpád 130 kg Kf. II., Szf. II. C korcsoport: Dénes András 76 kg Kf. II., Szf. II. Bánfi József 85 kg Kf. II., Szf. III. Szeitl Károly 85 kg Kf. III., Szf. II. Kovács János 97 kg Kf. I., Szf. I. Földesi István 130 kg Kf. I., Szf. I. D korcsoport: Pécz Imre 130 kg Kf. II., Szf. II. E korcsoport: Száva József 76 kg Kf. II., Szf. III. Pataki Ferenc 130 kg Kf. I., Szf. I. Gratulálunk TAR MIHÁLY Közép-Erdélyi kirándulás július Program: Arany János szülõvárosa, Nagyszalonta Nagyvárad Kalotaszentkirály: népviselet- és táncbemutató - Kós Károly Varjúvára Sztánán Nagyenyed: Bethlen Kollégium Torockó Gernyeszeg - Görgény völgye Borszék Marosvécs: Wass Albert síremléke Szászrégen - Szováta Korond Marosvásárhely: Vártemplom, Sütõ András sírja, Teleki Téka Dicsõszentmárton: borkóstolás, Kis-Küküllõ melléki borok Kolozsvár. Szervezõ: a KÉSZ és a Fidesz Nyugdíjas tagozata Jelentkezés: Donkóné Simon Judit Mob: 06/20/ Környezetvédõ Egyesület Érd Adószám: Adóbevallása elkészítésekor kérjük az 1%-ot ajánlja közhasznú egyesületünknek! Illegális hulladéklerakók fölszámolására fogjuk költeni, ahogyan a tavaly kapott 110 ezer forintot, amit a Fundoklia takarításra fordítottunk. Ezúton is köszönjük és kérjük, amennnyiben egyetért céljainkkal, népszerûsítse is egyesületünket!

10 10 Jogi tanácsok Az ingatlanvásárlás buktatói Már régóta szerettem volna errõl a témáról írni, ugyanis sokan azt gondolják, hogy a világ egyik legegyszerûbb dolga megvásárolni egy ingatlant és csak a jogi okiratok elõkészítésének során jönnek rá ennek az ellenkezõjére. Nagyon fontos, hogy az ingatlan lefoglalózása elõtt lássuk az ingatlan tulajdoni lapját, amely az ingatlannal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tünteti fel. Jogos, ha elõször azonnal azt nézzük meg, hogy az-e az eladó, aki addig velünk szemben annak tüntette fel magát. Azonban ne feledkezzünk meg a tulajdoni lap I. részérõl sem, amely meghatározza többek között a megvásárolni kívánt ingatlan megnevezését (pl. lakás, lakóház és udvar, gépkocsitároló stb.). Ez az információ az ingatlanvásárlást követõen fizetendõ visszterhes vagyonszerzési illeték, ill. a különbözõ illetékkedvezmények igénybevétele miatt fontos. Egyik ügyfelem nem fordított kellõ figyelmet az ingatlan megnevezésére, átadta az eladónak a foglalónak szánt összeget és késõbb jutott a tudomására, hogy az általa lefoglalózott ingatlan üdülõegység. Ez egyrészt azt jelenti, hogy magasabb visszterhes vagyonszerzési illetéket (10%) kell fizetnie, mint a lakásként/lakóházként megnevezett ingatlanok (2%, ill. 6%) esetében, másrészt szándékával ellentétben, nem tudja igénybe venni azt az illetékkedvezményt (Illetéktörvény 21. (5)), amelyet két, egy éven belül eladott-vett, lakásként/lakóházként megnevezett ingatlanok esetében igénybe vehetett volna. Amennyiben ez az ingatlan is lakás/lakóház megnevezésû lett volna, úgy a visszterhes vagyonszerzési illeték alapját a két ingatlan vételárának különbsége képezte volna. A tulajdoni lap II. része tünteti fel az ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait, utóbbi esetben az egyes tulajdonosokat illetõ tulajdoni-hányadokkal együtt. Itt olvashatjuk a tulajdonos alapadatait, köztük a lakóhelyét, amellyel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy törvényi kötelezettségünk bejelenteni a földhivatalnak lakóhelyünk megváltozását. A tulajdoni lap III. része az ingatlant terhelõ terheket tünteti fel. Itt kap helyet pl. a jelzálogjog, az özvegyi jog, a holtig tartó haszonélvezeti jog stb. A tulajdoni lap a terhek esetében is mindig feltünteti, hogy ki a jogosultja, mire vonatkozik pontosan, azaz az egész ingatlanra vagy több tulajdonos esetében csak valamelyik tulajdonos tulajdoni-hányadára. Ügyleteink során ne feledkezzünk meg a tulajdoni lap I. része fölé nézni, ahol adott esetben feltüntetésre kerülnek a széljegyek, azaz a folyamatban lévõ földhivatali eljárások. Széljegyek esetében legyünk még óvatosabbak és lehetõleg keressünk fel szakembert azok értelmezéséhez. Ingatlanvásárlás esetén feltétlenül javaslom, hogy csak az ingatlan tulajdoni lapjának gondos áttekintését és szakemberrel történõ konzultációt követõen, miután meggyõzõdtünk az ingatlan helyzetérõl, fejezzük ki szándékunk komolyságát. DR. KOVÁCS RITA ügyvéd A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt! Kisállathamvasztás urnaválasztással. Tel.: Csikung Érden! Ez az õsi keleti egészségmegõrzõ, önfejlesztõ mozgás és légzéstechnika fiataloknak, közép-és idõskorúaknak egyaránt gyakorolható. A csikung alapjait szerda esténként, a Kõrösi Csoma Sándor Ált. Iskolában induló foglalkozások keretében elsajátíthatod! Folyamatosan várom a jelentkezéseket! Krisztián: 06 20/ A Fészek Egyesület Érden krízishelyzetbe került (bántalmazott, hajléktalan, vagy elhagyott) gyermekek gondozását látja el. Országszerte több mint háromszázötven gyermeknek viseljük gondját nevelõszülõi családjaink közremûködésével. Kérjük, segítse munkánkat adója 1%-ával! Adószámunk: További információ: Köszönjük támogatását! Tisztelt Leendõ Új Munkatársunk! Érd- és környéke értékesítési területre felsõfokú végzettséggel vagy biztosítói OKJ-s vizsgával, alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyba kollégákat keresünk. Telefon: Kiss Erika, Hitelkiváltás megfizethetõ törlesztéssel Lakáshitel, jelzáloghitel, válságkezelõ hitelek Gyorskölcsön saját autóra Tel.: , , Klímák forgalmazása és telepítése Tel.: Kérjük, adja adója 1%-át alapítványunknak! Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítõ Alapítvány. Adószám: Május 9-én órától az Érdi Motoros Egyesület alkatrész és motoros börzét rendez az érdi Stop.Shop üzletközpont parkolóházának második emeletén. Vásárlóknak a belépés ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Info.:

11 11 SZOLGÁLTATÁS Árnyékolástechnika. Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Családi házak építését, tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, falazást, vakolást, külsõbelsõ szigetelést, színezést, tetõterek ajtó-ablak elhelyezéseit, gipszkartonozást, lambériázást, szobafestést, mázolást, tapétázást, burkoló munkát vállalok. Tel.: , VAGA-SZER Kft. vállalja Érd- és környékén családi házak teljes kivitelezését, valamint gipszkartonozást és festést. Tel.: Szobafestést, mázolást, tapétázást, stukkózást vállalok. Érdeklõdni: Asztalosmunkát, bútorösszeszerelést, tárolók és kisebb faházak készítését vállalom. Megbízható munkavégzés! Tel.: Napkollektor. Tervezés, kivitelezés. Éves melegvízfogyasztásának akár 60-70%-a ingyen. Kedvezõ árak, 5 év garancia. Tel.: Gázkészülék javítás karbantartás. Tel.: Villanyszerelés (új szerelés, felújítás, javítás), boylerjavítás, vízkõtelenítés, felülvizsgálatok elvégzése. Tel.: , Zöldterület karbantartást, fûnyírást, kaszálást, favágást, öntözõrendszerek kivitelezését számlaképesen vállaljuk. Kertpatika Kft. Tel.: , , SZIPPANTÁS!!! TO-NO Bt. a Szippant-Hat tagja, várja megrendeléseiket: 23/ vagy a 20/ számon. Víz, villany, gáz szerelés. Árajánlat, költségvetés készítés. Tel: , Duguláselhárítás díjtalan kiszállással bontás nélkül garanciával korszerû gépekkel épületen belül és kívül lakosságnak közületnek magasnyomású csatornamosás. (WOMA) Tel.: , Az érdi Moncsi Csemege ABC házhozszállítást hirdet 1500 Ft felett Érd egész területén a hét minden napján. Rendelés felvétel: H-P: ig, SZ-V: ig. Kiszállítás másnap ig. Kiszállítás díja 200 Ft, idõseknek és mozgáskorlátozottaknak ingyenes! Tel.: , Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény! Akciós lakásklíma szerelés. Hibabejelentés ingyen hívható zöldszámon: tel.: , Céges weboldalak módosítása, bõvítése, feltölthetõ internetes katalógus készítése. Tel.: Dugulás elhárítás garanciával! Ne bontson, hívjon! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása, szippantás. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. Tel: , Automata mosógép javítás garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: Redõny, reluxa, szunyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍTÉ- SE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Tel: ; Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. ÁLLÁS Azonnali kezdéssel mellékállásban végezhetõ új termékek bevezetésére területi képviselõket keresek jó kereseti lehetõséggel. Tel.: Gyakorlott nyugdíjas eladót 6 órás munkaidõben budapesti piacra felveszek. Tel.: Irodai értékesítésre manager asszisztenst felveszek ingyenes átképzéssel! Tel.: AWI-val, CO-val hegeszteni tudó, nem dohányzó szerkezeti lakatost keresünk mûhelymunkára érdi telephelyre. Érdeklõdni lehet: es telefonszámon. Saját vendégkörrel rendelkezõ teniszoktatót keresünk körpanorámás pályákra április hónaptól. Tel.: Klímaszereléshez, egyéb munkákhoz havi 5 napra 8 órás segítõt keresünk gyakorlattal, villamossági ismerettel Diósdra. Tel.: Érdre gyakorlott vasalónõt felveszünk. Tel.: Érdi szépségstúdióba solárium recepcióst és fodrászt keresek. Tel.: Ha szeretnél mások pénzügyeivel foglalkozni, akkor jó hirdetést választottál! Pénzügyi csapatomba keresek érettségivel ill. bank-biztosítói végzettséggel rendelkezõ munkatársakat, csoportokat. Ha unod a fõnököd elvárásait és mersz váltani, akkor Hívj! Tel: vagy írj! Allianz érdi fiókjába területi képviselõi munkatársakat keresünk, 4 fõt! Feladat: bank-biztosítói termékek értékesítése, meglévõ ügyfelekkel kapcsolattartás. Amit elvárunk: minimum érettségi. Szakmán belüli váltás esetén kiemelt folytatólagos jutalék biztosított. Amit kínálunk: hosszú távú biztos megélhetés, biztonság. Jelentkezés telefonon: Mikóczi Károlyné, tel.: MUNKÁT VÁLLAL Masszõr munkát vállal. Tel.: Munkájára igényes fiatal anyuka délelõtti munkát keres: takarítást, vasalást, számítógépes adatrögzítést. Tel.: Ácsmunkát, tetõfedést vállalok Érden és környékén. Minõségi munka referenciával! Leier kémények építése, akciós Velux ablakok ingyenes házhozszállítással! Tel.: Gyermekfelügyeletet vállalok hétvégén is. Gépkocsival akár egy órára. Tel.: éves Start extra kártyával rendelkezõ irodai adminisztrátor magas számítástechnikai ismeretekkel állást keres. Minden munkakör érdekel. Gyerekfelügyeletet is vállalok Érden. Tel.: Nyugdíjas gyermekápolónõ vállalja gyermek és idõs emberek felügyeletét. Szükség esetén háztartási munkájában besegítek. Megbízható, leinformálható. Hosszú távon pótnagyiként. Tel.: INGATLANT KÍNÁL, KERES Keresünk Érden családi házat 15 M Ft-ig legalább murvás utcában, 300 m-en belül buszmegállóval. Minimálisan: telek: 500 m 2, ház 100 m 2, egész szobaszám 3. M/6-os M/7-es külsõ része, és Újtelep kizárva. Tel.: Érden, csendes helyen, igényesen felújított, 5 szoba + 2 nappalis ház tulajdonostól sürgõsen eladó (dupla komfort, garázs, klíma, riasztó, öntözõrendszer, beépített bútorok). Irányár: 29 millió forint. Érdeklõdni: Érden és környékén családi házat, ingatlant lakást keresek megvételre. Béki. Tel.: , Eladó Érdligeten, a központban 62 m 2 -es családi társasházi lakás 434 m 2 -es önálló telekkel. Tel.: Érd-Parkvárosban 300 négyszögöles építési telek eladó aszfaltozott utcában, beépített környezetben, jó közlekedési lehetõséggel. Ár megegyezés szerint. Tel.: Érd központjában utcai bejáratú 66 m 2 -es összkomfortos ingatlan eladó vagy kiadó. Lakásnak (mozgássérülteknek is), irodának, rendelõnek, oktatási, szolgáltatási célra kiváló. Érdeklõdni: Érdligeten 52 m 2 -es, 1 szobás, étkezõkonyhás, fürdõszobás felújított kombicirkós családi ház eladó. 3 szobás csere is érdekel. Irányár: Ft. Tel.: Érd központjában nagyon jó állapotú összközmûves családi ház rendezett kerttel azonnal beköltözhetõen eladó. Tel.: Érden 3 szobás, nappalis, étkezõs családi ház eladó. Gondozott kert, teljes közmû, dupla összkomfort különbejárattal. Fõútvonalhoz közel. Irányár: 25 M Ft. Tel.: Érden aszfaltos út mellett 207 m 2 üres telek sürgõsen eladó. Irányár: Ft. Tel.: Érden az Ürmös lakóparkban 50 m 2 -es földszinti lakás + teremgarázs, parkosított kert, játszótér, buszmegálló egy percre sürgõsen eladó. Irányár: 15,9 M Ft. Tel.: Érden, a Spar mellett arborétumszerû telken, kúttal 140 m 2 -es földszintes, 2 háló, nappali, fürdõszoba, külön zuhanyzó, kályhafûtés is. 32 millió. Tel.: Eladó, kiadó ingatlanok az Interneten, ingyenes hirdetési lehetõséggel. KIADÓ INGATLAN Lakótelepi 2 szoba hallos, I. emeleti lakás kiadó. 60 ezer forint + rezsi + kaució! Érdeklõdni: , Tárnoki szépségszalonban 15 m 2 helyiség kiadó. Érd.: Érden munkásoknak összkomfortos, különbejáratú lakás kiadó kocsibeállással. Tel.: m 2 -es garázs kiadó (szociális helyiséggel) raktárnak, mûhelynek alkalmas Ft/hó + 2 havi kaució + rezsi. Tel.: , , Családi ház emeletén 2,5 szobás és alagsorban 2 szobás lakás kiadó. Mindkettõ különbejáratú összkomfortos, bútorozott, kocsibeállással. 1 havi kauciót kérünk. Tel.: Érdligeten, virág nevû utcában 2 szobás családi ház bútorozottan kiadó. Munkásszállásnak is alkalmas. Részletek telefonon: Különbejáratú összkomfortos bútorozott lakás kocsibeállási lehetõséggel kiadó. Tel.: Érd-Parkvárosban különálló kis ház (szobakonyha, WC, zuhanyzó) havi Ft + rezsiért albérletbe kiadó. Egy havi kaució szükséges. Tel.: , Garázs kiadó Érd központjában a lakótelepen a négyemeletes házak aljában. Érdeklõdni: Lakás kiadó. 60 m 2, két szoba, konyha, fürdõszoba, WC, elõtér bekerített füves kert, összközmûves. Érdi Tescohoz közel. Tel.: Érdi lakótelepen igényesen felújított, félig bútorozott, 2 szobás lakás hosszú távra kiadó. Érd.: Fõútvonalon m 2 -es üzlethelyiség egyszeri (rendezvények, gyermekzsúrok, esküvõk stb.) vagy folyamatos üzemeltetésre kiadó. Tel.: Érden a központi lakótelepen kiadó egy 2 szobás, elsõ emeleti, részben bútorozott, szép állapotú lakás. Ár: 55 eft/hó + rezsi, kaució szükséges. Tel.: Bútorozott szoba kiadó nemdohányzó nõ részére. Tel.: Tavaszi akcióink! Bútorozott garzonlakás kiadó nem dohányzók részére. Tel.: , Albérletet keresek 2 fõ részére a Batthyány (Fácán-közi) Általános Iskola közelében. (Bagoly u. Fehérvári u.) Melléképület is megfelel. Tel.: Munkás szállás férfiaknak, brigádoknak kiadó. Tel.: Pecsenyesütõ és borozó berendezéssel együtt Érd központjában kiadó. Tel.: Érden kiadó zöldövezeti amerikai konyhás egyszobás összkomfortos lakás külön mérõórákkal, gépkocsibeállóval üresen vagy bútorozva, hosszú távra. Tel.: , OKTATÁS, TANFOLYAM Olasz oktatást vállalok diplomával minden szinten. Több évig éltem Milánóban. Tel.: Német nyelvi tábor Tirolban július Németoktatás, felkészítés nyelvvizsgára. Diszlexiásoknak, nehezen tanulóknak is. Telefon: Óvodás-bölcsödés német nyelvû napközink felvesz gyermekeket 18 hónapos kortól. Osztrák integrációs program. Délelõttös és egésznapos foglalkozás. Információ: Lovasoktatás szakképzett lovasoktatóval kezdõtõl a haladó szintig. Lovastáborok ovodásoknak, iskolásoknak, boxos bértartás nagy legeltethetõ karám. Tel.: EGYÉB Sportos, 41 éves, 170/70-es férfi egyedülálló hölgyet keres 40 éves korig. Tel.: Vércukorszint csökkentése, fejfájás, meszesedés, izületi fájdalmak kezelése kiegészítõ terápiákkal, a szervezet méregtelenítése, regenerálása Elekes Ferencné természetgyógyásznál. Bejelentkezés: , telefonszámokon. Kistestû kutyusok kozmetikázását vállalom. Pl: bichorok, spánielek, yorki, westwhite terrier stb. Igény esetén házhoz megyek!! Tel.: Jó állapotban lévõ olajkályhát vennék. Tel.: db bontott cserép eladó. Tel.: Oldalfali mono berendezések K09 2,6 Kw on-off A energiás klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! K12 3,5 Kw on-off A energiás klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! S09 :2,6 Kw Inverteres klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! Neoplazma légtisztító rendszerrel S12 :3,5 Kw Inverteres klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! Neoplazma légtisztító rendszerre Lg garancia :3 év Oldalfali mono berendezések Midea MSR 2,6 Kw on/off A energiás klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! Midea MSR 3,5 Kw on/off A energiás klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! Midea MSR 2,6 Kw inverteres klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! Midea MSR 3,5 Kw inverteres klímaberendezés: Ft+áfa helyett Ft+áfa! Midea garancia:2 év További akciós klímaberendezések az internetes oldalunkon találhatók. A hirdetés felmutatója megrendelés esetén a nettó munkadíjból 10% kedvezményre jogosult!

12 12 Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , Jelentkezz tagnak! TESTSÚLYCSÖKKENTÕ PROGRAM! AKUPUNKTÚRA, Áyurvéda masszázs, indiai gyógynövények, egyénre szabott diéta együttes hatása a kilók ellen. DR. HERENDI MÓNIKA, a Hagyományos Kínai Gyógyászat szakorvosa, Áyurvéda masszõr, háziorvos. Rendelõ: Budapest, XI.kerület, Kondorosi út 12/A, fszt. 5. Bejelentkezés: POLISZTIROLLAP AKCIÓ! 4 cm-es 510 Ft/nm 5 cm-es 620 Ft/nm 8 cm-es 1000 Ft/nm 10 cm-es 1300 Ft/nm ÜVEGSZÖVETHÁLÓ 145 g 100 Ft/nm 2mm-es MÛGYANTÁS VÖDRÖS SZÍNES VAKOLAT 550 Ft/nm NAGY SZÍNVÁLASZTÉKKAL! Ragasztó: 1380 Ft/zsák Áraink az ÁFÁT tartalmazzák Kivitelezési munkák vállalása nagy referenciával GABO-THERM KFT. ÉRD BAJCSY-ZSILINSZKI NYITVA: H-P:8-16-ig SZ: 8-12-ig Tel.: A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/

13 13 Üdüljön Pihenjen és szervezze konferenciáit, baráti találkozóit, ESKÜVÕJÉT a Tisza-tóhoz, Poroszlóra a Club Thermál Kastélyba A kastélyban kádas vagy zuhanyzós, tv-vel, hûtõvel francia ággyal ellátott szobákat biztosítunk, nagyobb családos vendégeinknek pedig 70 m 2 -es teljesen felszerelt apartmanok állnak rendelkezésre. Szolgáltatásaink a kastélyban: 70, 150, 300 m 2 -es konferenciatermek, fedett medence, hidro-medence, fitness terem, infra szauna, alpha massage, testmasszázs, billiárd, rex, csocsó, darts. A kastély területén: külsõ medence, minigolfpálya, ping-pong asztalok, gyermekek részére játszótér, játszószoba, lengõteke, bográcsolásra alkalmas hely és zárt parkoló van kialakítva. Programjaink: Tisza-tavi hajó kirándulás, a Tisza-tavi vízi-sétány (tanösvény), meglátogatása, kerékpáros túrák a Tisza-tó mentén, bográcsozás és grillezés a kastély területén. Áraink Elõszezonban: Reggelis ellátással: 5900 Ft/fõ/éj Félpanziós ellátással: 7700 Ft/Fõ/éj Fõszezonban: Reggelis ellátással : 7400 Ft/fõ/éj Félpanziós ellátással: 9200 Ft/Fõ/éj Üdülési csekket elfogadunk. Érdeklõdni lehet a 06-30/ vagy a 06-20/ es telefonszámon illetve a következõ címen: További fényképeket és akciós ajánlatokat megtekinteni a: címen lehet. BEÉPÍTETT BÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc bútorasztalos 06/ , 06/ Bemutató terem: Érd, Tárnoki út 95., Reál Üzletház KERTVÁROS A TETÕTÉRBEN A GRÁNIT házban ÜZLETEK, LAKÁSOK ELÉRHETÕ ÁRON Érdeklõdni: ÉRDI IPAROS KFT, telefon: 06-1/

14 14 ÉRD RIDGE PARK az M6 autópálya mellett gazdasági-logisztikai parkban, összközmûves, m m 2 építési telkek eladók Info: Karácsonyi András Tel: 30/ Szolgáltatásaink: Óra: elemcsere, szíjcsere, üvegcsere stb, antik órák javítása, adás-vétele, eladó karórák, faliórák, asztali órák, kandallóórák stb. Ékszer: aranyékszerek már Ft/gr ártól, készítés, javítás stb ezüstékszerek: eladása, javítása, készítése, acélékszerek, valódi köves ékszerek, gyöngyök MINDEN AMI ÉKSZER!! Stop Shop Diósdi út 2-4. Budai út 13. az aluljáró melletti parkoló Nyitva: minden nap 9-17 Nyitva tartás: H-P: 9-19 Szombaton 9-12 Sz V Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , VÁR EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: születésûek Balogh Tünde, és idõsebb születésûek: Havril Károly,

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik 1989 októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik egy kölcsönből vásárolt, kissé túl hivalkodó gépkocsiban,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y zőkönyv EUB-24/2011. (EUB-45/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EUB-24/2011. (EUB-45/2010-2014.) EUB-24/2011. (EUB-45/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2011. november 7-én, hétfőn, 11 óra 04 perckor az Országház főemelet 61. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Projektmenedzsment Osztály, osztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Projektmenedzsment Osztály, osztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. április 27-én (kedden) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben