Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP 72 m 2 -es különterem kiadó akár órára is! Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat Szájer József beszél, a háttérben T. Mészáros András polgármester és Bartos Gábor, Érd testvérvárosának, Poyntonnak tanácsnoka Délutánra megtelt az Alsó utca Zenés ébresztõvel és az érdi mazsorettek mûsorával kezdõdött az érdi majális és Európanap, amely ezúttal egy helyszínen, a mûvelõdési központ elõtt felállított színpadon zajlott, de természetesen most is eljöttek az árusok, akik a Polgárok Háza mellett állították fel sátraikat és asztalaikat, valamint lehetett körhintázni, célba lõni és fagylaltozni, sörözni. A délelõtt a gyerekeké volt, a Vaga Banda Társulat Óriáscirkusz címû produkcióját élvezhették, délben nótacsokrot hallgathattak az érdiek Máté Ottilia elõadásában, majd a táncé lett a fõszerep: az Érdi Táncszínház, a Bonton Táncegyüttes és a Honvéd Együttes mûsorait élvezhettük. Szigeti Eszter örökzöld dallamokat adott elõ, majd a kétszemélyes Dumaszínház után elõször T. Mészáros András polgármester lépett a mikrofonhoz, és köszöntötte a megjelent érdi polgárokat. Elmondta, hogy Érd abban a szerencsés helyzetben van, hogy nyertes pályázatai segítségével egyre közelebb kerül Európához, hiszen a Rávna vízelvezetése, a szakorvosi rendelõintézet felújítása és kibõvítése, a városközpont rekonstrukciója és fõleg a csatornázás nem képzelhetõ el uniós segítség nélkül, ezeket a beruházásokat a város saját erejébõl nem lenne képes elvégezni. Bartos Gábor, aki Érdrõl került ki Angliába, s most ottani testvérvárosunk, Poynton tanácsnoka, a testvérváros üdvözletét hozta, és azt hangsúlyozta, hogy az alatt az öt év alatt, mióta Magyarország is tagja az EU-nak, ténylegesen is közeledtünk. Szájer József, aki jelenleg is EU-képviselõ, elmondta, hogy az EU nem egységes, az egy politikai szervezet. Ma már nem kívülrõl kapjuk a parancsokat, mint a KGST idejében, most saját magunk alakíthatjuk sorsunkat. Európa sorsa a kezünkben van, hiszen arról is szavazunk, hogy napirenden maradjon-e a kisebbségek kérdése, hogy Európa keresztény gyökere bekerüljön-e az alkotmányba stb., tehát ebben az értelemben részesei vagyunk ennek. Sajnos mi, magyarok sokszor kishitûek vagyunk, és azt hisszük, nekünk ebbe semmi beleszólásunk sincsen. Az, hogy ötéves kemény munka után az EU parlament néhány hete elfogadott egy határozatot a kommunizmus áldozatairól, és ezt beemelte a közös emlékezetbe, szintén a választók döntése miatt volt. Ezért igenis komoly következményei vannak minden leadott szavazatnak. Belföldi következményei is vannak természetesen, például azért ilyen rossz Magyarországon az uniós pénzek felhasználása, mert olyan kormányunk van, amely ezeket nem tudja megfelelõen kezelni. Most van 2006 óta az elsõ alkalom, hogy a polgárok véleményt mondhatnak, kinyilváníthatják, bíznake a kormányban, vagy nem. Ez lesz 2006 óta az elsõ listás választás, és világosan lehet üzenni. Óriási tehát a tét, mert nem csak az európai, hanem a magyar ügyekrõl is szól mondta Szájer József. A majális operettgálával folytatódott, majd este a Magyar Atom Együttes színvonalas koncertjével fejezõdött be. Nácik a spájzban Ha mostanában baloldali vagy liberális sajtót olvasunk, Gyurcsányt, Lendvai Ildikót, Hiller Istvánt vagy Fodor Gábort hallgatunk (büntetjük magunkat), mintha egy másik bolygón, vagy egy másik korban lennénk. Derék balliberálisaink vízióiban náci hordák masíroznak jobb sorsra érdemes honunk földjén, a Dunában zsidó hullák úsznak, a cigányokat pedig szinte már egy szálig kiirtotta a Magyarok Nyila nevû fasiszta (fantom) szervezet. Válság van, hiába, no, valamirõl írni és beszélni kell. Azt mégsem várhatjuk a baloldaltól, hogy hamut szórjon a fejére az elmúlt hét év kormányzati tevékenységéért, könnyebb elõkapni a Jobbikot meg a Magyar Gárdát, annak is a kizárt részét, és egy ügyes mozdulattal összemosni õket, mindjárt hozzájuk csapva természetesen a Fideszt is, amely így ugyancsak nácivá avanzsál, élén a gonosz Orbán-führerrel. A nácik már a spájzban vannak. Az antifasiszta népfront összeállt. Az MSZP-SzDSz- MDF olajfa-koalíció vállt vállnak vetve küzd, talán már elõhúzták a naftalinszagú pufajkákat is, és szervezik az új munkásõrséget, amelynek természetesen valamilyen hazafias neve lesz, mondjuk Antifasiszta Nemzetõrség, vagy valami hasonló, és természetesen nem dobtáras davaj-gitárral, hanem modern uzikkal fognak masírozni. Mindannyiunk érdekében. Fodor Gábor már szinte semmi másról nem képes szólni, annyira retteg a szélsõségektõl. Nem ám a szexuális szélsõségektõl, nem a transzvesztitáktól, nem a drogosoktól, nem, õk hasznos egyedei a társadalomnak, hiszen fogyó népességünk szaporodási reményeit a homoszexuálisokra és transzvesztitákra alapozza a magyar liberális párt. Meg a drogos fecskendõtõl kapott AIDS-ben megbetegedettekre. A nácik olyannyira a spájzban vannak, hogy Hiller István most látta idejét annak, hogy büntethetõvé tegyék a holokauszttagadást, s törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé. Az emberben ilyenkor fölágaskodik a dacos kisördög, és arra gondol: nem kellene-e a Habsburg-rehabilitálást, a Gulág-tagadást és a Kádár Jánost ünneplõket is büntetni? Ráadásul a törvényt az a párt terjeszti be, amelynek tagjai folyamatosan próbálják a kommunizmus rémtetteit relativizálni, amelynek egyes tagjai nyíltan kétségbe vonják 1956 jelentõségét, és amely utódpártja annak a kommunista pártnak, amelybe tömegével léptek be a háború után a volt nyilas párt tagjai. Ez kissé cinkessé teszi a törvényjavaslatot. Persze Fodor Gábor párttársával, Bauer Tamással ellentétben rögtön kiállt a javaslat mellett a liberalizmus nevében, mert szerinte megéri az, ha néhány tízezer ember nyugodtabban alszik. Szerintem meg, ha Fodor Gábor és az SzDSz eltûnne a színrõl, s magukkal vinnék Gyurcsányt és Lendvait, talán többmilliónyian is nyugodtabban aludnának. Ha az ország üdvét nézi Fodor Gábor, akkor holnaptól nem látjuk. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk május 21-én jelenik meg

2 2

3 3 Új játszótér a Kalotaszegi u. Somogyvári u. sarkán Mintegy tízmillió forintos költséggel korszerû játszóteret adtak át a Kalotaszegi u. Somogyvári u. találkozásánál lévõ kis téren. A Az egyik elsõ tulajdonos Sportcsarnok-saga: a per Elõzõ lapszámainkban egy részletes, átfogó képet kaphattak arról, hogy mi történt a Sportcsarnokberuházás körül az elmúlt közel fél évtizedben. Hogyan vitte vakvágányra a 2002-ben már elõkészített beruházást a szocialista városvezetés, hogyan tûnt el szocialista városvezetés alatt a beruházáshoz szükséges félretett pénz a mûködési költségvetésben. Most annak a pernek a részleteit olvashatják, amelyet a Fõügyészség indított az érdi önkormányzat ellen és amelyet el lehetett volna kerülni, ha a szocialisták hallgatnak az akkori ellenzék szakszerû és törvényességet helyreállítani kívánó érveire. Talán sokan feltették a kérdést, hogy miért volt fontos részletesen is ismertetni a közgyûlési álláspontokat, történéseket? Miért nem a megoldástól, a hogyan tovább -ról esik szó? Úgy gondoltuk, hogy mielõtt erre sor kerül, mindenkinek joga van megismerni az elõzményeket. Tudni kell azt, hogy ki, milyen véleményen volt. A jelenlegi városvezetés ellenzékben is ugyanazt mondta, mint most. Nem a beruházás ellen volt senki, hanem azt szerették volna elérni, hogy az ne egy fekete lyuk legyen a város költségvetésében. Ne más, fontos beruházások (iskola, út és csatorna) elõl vegye el a pénzt. Figyelemre méltó tény, hogy sok visszajelzést kaptunk, még amúgy baloldali érzelmû emberektõl is: Mi mindezekrõl nem tudtunk! Hogyan történhetett meg mindez?!. Az is figyelemre méltó, hogy a múltját mostanában megszépíteni kívánó bukott polgármester a tények nyilvánosságra kerülése óta mélyen hallgat e témában. Az igazság az, hogy egy ilyen nagy értékû és bonyolult ügyletnél sok olyan részlet van, amelynek ismerete nélkül könnyû téves következtetést levonni. A korábban ismertetett anyagokból látszik, hogy a szocialistáknak csak a látvány volt a fontos, kerül amibe kerül a város lakóinak. A megfontolt és felelõs városvezetésnek azonban ez nem járható út: nem lehet és szabad csak egyetlen beruházásra biztosítani a pénzt, ennél sokkal többre van igény munkálatokat az ÉKFI végezte, és a két szomszédos választókerület képviselõi alapjából építették. A játszótér be van kerítve, és gondoskodnak a városban. Az elmúlt évben több tárgyalás folyt a megoldás mikéntjérõl. Reméljük, hamarosan ismertethetjük annak részleteit is, hogy hogyan lehet elérni, hogy a városi költségvetés ellehetetlenülése nélkül az érdiek sportolhassanak. A pert a Pest Megyei Fõügyészség mint felperes kezdeményezte (2006. március 7. napján) az Önkormányzat, valamint a HVB- Leasing Sport Kft. (a továbbiakban: HVB) mint alperesek ellen. Az eljárás tárgya, hogy érvényes, avagy érvénytelen az Önkormányzat és a HVB között létrejött, a sportcsarnok telekre vonatkozó adásvételi szerzõdés (az adásvételi szerzõdést május 31-én kötötték). Az ügyész álláspontja szerint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1) bek. értelmében az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó a költségvetési törvényben meghatározott érték feletti vagyont értékesíteni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevõ részére lehet. A évi költségvetésrõl sz. törvény (2004. évi CXXXV. tv.) 7. (1) bekezdése a húszmillió forintot meghaladó vagyontárgyakra vonatkozóan rendeli kötelezõen alkalmazni az államháztartási törvény (1992. évi XXXVIII. tv.; Áht.) 108. (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazását. Fentiek miatt az volt az ügyész álláspontja, hogy az adásvételi szerzõdés jogszabályba ütközik, ezáltal semmis. Keresetében azt kérte, hogy a bíróság a szerzõdés érvénytelenségének kimondásával egyidejûleg rendelje el az eredeti állapot helyreállítását. Azzal, hogy a szerzõdés az ügyész által hivatkozottjogszabályokba ütközik, a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 200. (2) bekezdése alapján minden külön eljárás nélkül a perbeli adásvételi szerzõdés semmis. A Ptk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy érvénytelen szerzõdés esetében a szerzõdéskötés elõtt fennállott helyzetet kell visszaállítani. A per elsõ tárgyalására szeptember 27. napján került sor. Mind az Önkormányzat, mind a HVB a kereset elutasítását kérték. Az Önkormányzat jogi képviselõje arra hivatkozott, hogy a szerzõdés megfelel a vonatkozó önkormányzati vagyonrendeletnek, ezért az nem õrzésérõl is. Anyitvatartását úgy szabályozták, hogy délben zárva van, hogy a lakók nyugalmát ne zavarja. A kicsik rögtön birtokukba is vették. Balról jobbra: Miskolczi Katalin képviselõ, T. Mészáros András polgármester, Segesdi János alpolgármester, dr. Schütz István képviselõ és Kluták József, az ÉKFI vezetõje az avatáson lehet jogszabálysértõ. Álláspontja szerint a szerzõdés semmiségének kimondásához szükséges, hogy az Alkotmánybíróság elõzetesen kimondja a rendelet alkotmányellenességét (az Alkotmánybíróság késõbb 78/2006. (XII. 20.) AB határozatában kimondta!) A bíróság a felek meghallgatása után elhalasztotta a tárgyalást február 21-ére. A két tárgyalási nap között Önkormányzat felvette a kapcsolatot a HVB-vel (azóta már Unicredit) egy peren kívüli egyezség reményében. Több egyeztetõ tárgyalás volt a felek között, azonban nem sikerült megállapodni május 9-én egy ilyen megbeszélésen a Bank legmagasabb szintû képviselõi jelentek meg. A tárgyaláson az Önkormányzat több konkrét javaslatot tett a bank részére a létesítmény megvásárlására. A Bank részérõl kifejtették, hogy valamennyi ajánlat elfogadhatatlan. Innentõl kezdve az álláspontok olyan messzire kerültek, hogy egyre világosabb lett: nincs reális esély egy peren kívüli megállapodás megkötésére. A szeptember 19-ei tárgyalást megelõzõen azonban újra úgy tûnt, hogy a Bank szeretne peren kívüli megállapodást kötni. A felek arra jutottak, hogy ha meg tudnának állapodni az elszámolás kérdésében, akkor akár már a folyó perben végleg lezárhatóvá válna az ügy. Ennek érdekében a felek (az ügyész is) közösen kérték az eljárás szünetelését. A tárgyalások újfent nem vezettek eredményre, ezért március 10- én kérték az eljárás folytatását. A bíróság október 29-ére tûzte ki a tárgyalást, amelyen meghozta elsõ fokú ítéletét. A bíróság ítéletében megállapította az adásvételi szerzõdés érvénytelenségét, azonban az ügyész ezt meghaladó keresetét elutasította, vagyis a bíróság nem rendelkezett az eredeti állapot helyreállításáról. Az alperesek tudomásul vették a döntést, azonban az ügyész fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte, hogy az eredeti állapot helyreállítása iránti keresetének is adjon helyt a másodfokú bíróság. Késõbb az ügyész ezen fellebezést visszavonta. Ezáltal a 2008 október 29-i elsõfokú döntés jogerõs. * * * (Sorozatunkat a késõbbiekben, anyaggyûjtés után, folytatjuk!) Van egy álmom Karinthy Frigyesnek van egy szösszenete: Álmomban két macska voltam és egymással játszottam. A mondat önmagában is szenzációs, de a legtöbbször bele sem gondolunk, vajon hogyan is tudnánk tartalommal megtölteni, miféle köznapi példát tudnánk felhozni erre a nagyon is erõs képes beszédre, ha mondjuk egy magyarul nem tudónak szeretnénk elmagyarázni a lényegét. Ebben az esetben is a politika siet a segítségünkre, mint oly sok esetben, ha valami igazán anakronisztikus dologgal szeretnénk megcsiklandozni a külsõ ingerektõl igencsak eldurvult intellektuális énünket. Nem könnyû feladat, mert immunisak vagyunk már mindenre, akár egy pestisjárvány túlélõi. Nekünk már bebizonyítottak mindent, és természetesen annak az ellenkezõjét is. Marketing szakembereik ismét hozzák a formájukat, és alaposan meglepik a jámbor választópolgárt. Ugyanis képesek a csodára és megmutatják, hogyan is kell egy személynek két macskává lennie. Ez semmi, de a két girhes egérvadászt még egymásnak is engedik, hadd játszanak egymással. És azok önfeledten meg is teszik, játszanak, csak játszanak ha rajtuk múlik, játszani is fognak az idõk végezetéig. A minap az egyik internetes szolgáltató ravasz reklámsávjában láttam felvillanni az alábbi szellemességeket: a veres csillagból kikalapált szegfû logó mellett azt olvastam, hogy kezeljük a válságot. Mármint õk! Tessék elképzelni, hogy miután hét éve vezetik országunkat, egyszer csak félrecsapják helyre kis pörge kalapjukat, és hirtelen elkezdik kezelni a válságot. De, mint a veszedelem. Abban hiba nem lesz! Az a nyüves válság, az meg úgy meg lesz kezelve, akár az érdi híres villanyszerelõ, távgyógyító mágnes akarom mondani, mágus és vallásalapító által a bérmakörösztanyám isiásza a tévén keresztül. Egyébre sem kell figyelnünk, csak arra, hogy érezzük-e már a meleget. Hát pár százezer embert már a víz is kivert. Hirtelen vált a reklámkép és a következõ mondat meg úgy szól, hogy: talpra állítjuk a gazdaságot. Miután hosszú és szívós munkával úgy felborították a magyar gazdaságot, mint annak idején 56-ban a Sztalin Jóska szobrát, most nekiállnak, felgyûrik az ingük ujját, markukba pöknek, oszt elkezdik talpra állítani. Tartok tõle, hogy pont olyan sikeresek lesznek benne, mintha a generalisszimuszt akarnák visszaállítani a csizmájába. Ez még mind semmi, most jön a veleje az ígéreteknek, mert azt írják, hogy: megvédjük a munkahelyeket. Ezt is õk. Legalább is nem volt semmi, ami elválasztotta volna a mondatot az esztergált virágtól. Miután áldásos ténykedésük következtében is, munkahelyek tízezrei szûntek meg, kis és közepes vállalkozások ezrei mentek a lecsóba, vagy emigráltak a szomszédságba, gyarapítva az ottani sokkal szolidabb adórendszer bevételeit, most megint nekiveselkednek és elkezdenek védekezni. Mármint munkahelyi fronton, akár a breszti erõd védõi. Tessék már azért pontosítani, mit is tetszenek megvédeni? Az rendben van, hogy a munkahelyeket, de kitõl is? Minden jel arra utal, hogy a melósoktól, nehogy valahogyan visszakujtorogjanak, mert még képesek és elkezdenek dolgozni. Aztán feltesznek egy húszforintos kérdést is, csak úgy akadémikusan, maguknak, nem is várva rá nagyon a választ: mit kell tennünk most? Az ország döntõ részének van már erre válasza. Az õszi vadludakat szeretné leginkább példaként eléjük állítani, tessenek talán úgy tenni, mint Szent Márton madarai szoktak tenni õsszel. Ha ez valami miatt nem megy, venni kell pár tucat kijárat feliratú táblát, értelemszerûen elhelyezni azokat az ajtóig, a parlament kanyargós folyosóin, hogy ha már bele tetszettek gabalyodni a hatalom hínárába, mint kiscicák a gombolyagba, legyen meg a haladási irány. Ha már az utolsó is kitalált a szabadba, a portásra erõsen rá kell parancsolni, hogy alaposan zárja be az ajtót, nehogy visszakeveredjenek valahogyan a patinás épületbe. Nem való az, nekik! Nekünk meg kifejezetten káros. Van még egy mondatuk, amitõl a fentiektõl elkábult olvasó hátán jeges veríték kezd csordogálni a gatyakorc felé. Azzal riogatnak, hogy az mszp újult erõvel. Jesszus Mária, még csak ez hiányzik!? Ha lerongyolt állapotukban olyasmiket voltak képesek tenni, mint az elmúlt években, mire lesznek képesek újult erõvel? Ha ilyen veszély fenyeget, vagy szaladjunk, ki merre lát, vagy álljunk eléjük, nehogy tényleg úgy legyen. Ja, hogy hol itt a két macska, amelyik egymással játszik? Hát az egyik cicussal kapcsolatban inkább a liba ugrik be az emberek képzeletében, Gordon névre hallgat, álruhában szakértõi miniszterelnök és olyan kemény intézkedések vannak reá bízva, hogy attól koldulunk. De sebaj, mert akik rábízták a keménykedést, szembeállítottak vele egy másik macskát is, akirõl szintén egy szárnyas, a káráló gyöngytyúk szokott az emberek eszébe jutni. Na õ a mi macskánk, mert õ meg, mint a fenti jelszavak mellett lándzsát törõ hõs pártvezér asszony, majd jól megvéd minket a Gordon cicától. Végezetül, hogy a címben jelzetten, milyen álmom is van? Hát rémálmom!!! KOPOR TIHAMÉR A Fidesz elkezdte az aláírásgyűjtést a Három Csapás törvénytervezetre. Ennek lényege, hogy az Országgyűlés vegye napirendjére, és fogadja el a Fidesz által kezdeményezett Három Csapás törvénytervezetet. A Három Csapás rendkívül szigorú a legtöbb esetben életfogytig tartó börtön-büntetéssel sújtaná mindazokat, akik három súlyos, erőszakos bűncselekményt követnek el. Ennek bevezetése nagyon időszerű lenne. A FIDESZ aktivisták az alábbi aláíró helyeken várják a kedves aláírókat: Stop.Shop. (Bevásárló központ mellett) 2030 Érd, Budai út 13. Európai Sétány Összefogás Egyesület Székház (Érd Alsó u. 8. Szepes Gyula Művelődési Központtal szemben): mindennap óra között Hétvégeken : az Érdi Piac-on reggel 8-12 óra között Érdi Fidesz Szervezet

4 4 Ki érti ezt? A múltat végképp eltörölni Sokadszorra állítja valótlanul Döcsakovszky Béla és a szocialisták, hogy leváltásuk idõpontjában (2006-ban) a Gárdonyi Iskola rekonstrukciója elõ volt készítve és indulásra kész volt. A valóság ezzel szemben az, hogy többszöri nekifutásra sem tudták rendesen elõkészíteni a beruházást. Az elsõ terv méretgazdaságossági szempontból még csak-csak megfelelõ lett volna. Ám ezt teljesen érthetetlen okból átdolgoztatták, és kisebb méretû iskolát terveztek. Azzal nem törõdtek, hogy ezáltal a késõbbiekben hatalmas pénzeket igényelt volna a fenntartása. De még a megcsonkolt beruházási terv is elhibázott volt: majd egy év közbeszerzési huzavona után a nyertesnek vélt kivitelezõ 2006 nyarán közölte, hogy az önkormányzat által ajánlott összegért nem áll módjában megépíteni. Ezen tényeket ismertetve szeptember 9-én (a választások elõtt három héttel) az akkori polgármester azt javasolta a Közgyûlésnek, hogy a késõbbiekben, a 2007-es költségvetés terhére induljon majd közbeszerzési eljárás. Az már az elõzmények ismeretében akkor is világos volt, hogy a kalkulált beruházási összeg teljesen elhibázott. Ha elõször nem vállalta el senki azért az árért, nem valószínû, hogy közel két év múlva olcsóbban meg fogja bárki építeni! Tehát valótlan a szocialisták állítása, amelyet arra alapoznak, hogy évek múlva már senki nem emlékszik a tényekre. A valóság az, hogy egy ésszerûsítés után az új önkormányzatnak sikerült reális költségvetéssel, gazdaságilag ésszerû beruházást elõkészíteni, amelyhez EU-s forrást is szereztek. Minden nehézség ellenére amely egy milliárdos beruházás esetén felmerülhet a munkálatok jól haladnak, és minden jel arra mutat, határidõre el is fog készülni. Úgy látszik, nagyon fáj ez a szocialistáknak, akik nem mulasztanak egyetlen alkalmat sem, hogy támadják a városvezetést. * * * Minimum tudathasadásos állapotba kerülhet idõnként a legnagyobb hangerejû MSZP-s érdi képviselõ, Miskolczi Katalin. Minden évben hevesen és demagóg módon támadja azt, hogy a város biztosítson költségvetésében pénzt arra, hogy a Baba-program keretében az újszülötteket a város köszöntse egy jelképes csomaggal. Ezek után pedig szó nélkül meglátogatja a családokat és átadja a csomagot, mintha mi sem történt volna elõtte. Minden évben magából kikelve szónokol az ellen, hogy a város biztosítson a költségvetésben pénzt a nem kötelezõ feladatokra is. Ezek közé tartozik többek között civil szervezeteknek, a nyugdíjasoknak biztosított alap és a választókerületi alap is. Ez utóbbi alap a választókerületben élõ polgároké, és nem a választókerületi képviselõé! A választókerületenkénti 5 millió Ft arra szolgál, hogy a kerületben élõk legsürgõsebb problémáit oldják meg belõle. Ez a keret létezett korábban is, de 2002-ben a szocialisták megszüntették, majd 2007-tõl az új önkormányzat újból bevezette. Miután a területileg illetékes részönkormányzat már második éve határozatban kérte, hogy egyezzen bele, hogy a szomszédos kerület pénzét is felhasználva a választókerületi alapból játszótér épülhessen, legutóbb azzal állt elõ, hogy az egészet õ kezdeményezte. Úgy tûnik, szemrebbenés nélkül képes kisajátítani mindent, amit mások kezdeményeztek és valósítottak meg, annak ellenére, hogy korábban hevesen támadta ugyanazt. Ez tehát a szocialista erkölcs. Arra alapoznak, hogy az emberek felejtenek. Legutóbbi kongresszusuk óta tudjuk, hogy a múltat már megint végképp el szeretnék törölni. Érden jelen esetben megmásítani. De hiú ábránd ez részükrõl: az érdiek pontosan emlékeznek arra, hogy mit mûveltek ideiglenes hatalmuk alatt. -KÁRÁSZ- Fáradt lábbal bandukolva reszketõn Ó gondolj, gondolj néha rám, a sors bármerre hajt. Emlékül küldöm kedvesem a régi-régi dalt. Idestova már hat éve, hogy elballagtam az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, de a ballagási dal szövege, úgy cseng a fülembe mintha az a hat évvel ezelõtti, izgalmakkal teli, szívszorító nap csak ma lett volna. Nem tudom, hogy a gimnázium óta eltelt hat év, vagy az ott töltött négy év repült el gyorsabban, de az biztos, hogy a VMG-és négy év meghatározó rész volt életemnek. Tizennégy évesen még gyerek fejjel kerültünk be az intézménybe, ahonnan tizennyolc évesen már nem annyira gyermekfejjel ballagtunk el. Hazudnék, ha azt mondanám, tizennyolc évesen felnõttek voltunk, hisz nem voltunk azok. A véemgés évek alatt a felnõtté válás útját tapostuk, és talán mondhatom, hogy még most is tapossuk. Hat év távlatából visszagondolva sokat adott nekünk a gimnázium. Nem csak tudást, de közösséget is kaptunk, olyan értékteremtõ közösséget, amely egy tizenéves, valahol Magyarok Szövetsége fórum Dippold Krisztina A Magyarok Szövetsége társadalmi önszervezõdés második lakossági fórumát tartotta Érden április 25- én. AMagyarok Szövetsége érdi szervezetének tagjai bizakodva készültek a Szövetség városunkban tartott második lakossági fórumára, amelynek az Érdi Ipartestület adott otthont székházában. Több mint kétezer, saját készítésû szórólapot osztottunk szét személyesen vagy dobtunk be a postaládákba városszerte. Sok személyes találkozáskor kaptunk szóbeli ígéretet, hogy eljönnek a lakossági fórumra a megszólítottak április 25-én, a lakossági fórum napján túl szép idõ volt állapította meg a meghívott vendég, Varga László, a Magyarok Szövetsége sajtócsoportjának vezetõje vidáman, mikor szétnézett a teremben. Tíz-tizenkét érdeklõdõt leszámítva csak az érdi szervezet tagjai voltak jelen, harmincan lehettünk összesen. Hiába, a kertekben sok a dolog ilyenkor, nem volt a legszerencsésebb idõpontválasztás a szombat délután egy alvóvárosnak is nevezhetõ helyen. De semmi baj! A Magyarok Szövetségének üzenete elõbb-utóbb elér mindenkihez, aki a politikától függetlenül tenni akar magunkért Érden. A lakossági fórumból szövetségi megbeszéléssé változott jó hangulatú rendezvényen Varga László többször hangsúlyozta az érdeklõdõkkel való személyes kapcsolatfelvétel fontosságát, a társadalmi önszervezõdés céljainak minél szélesebb körben való megismertetését a város lakóival. A magyar áruk piacának megszervezése is ránk vár Érden, az ország számtalan városában már létrejött piacok szervezésébõl és mûködésébõl mi már szerencsésen tanulhatunk. Nem olyan nagy baj, hogy ezen a téren sincs Érd az elsõk között. Mitõl is lenne? A városban nem mûködnek igazán közösségek, azok kialakulásához meg idõ kell, tehát a gyermek és a felnõtt között lévõ fiatal számára a legfontosabb. Szoros baráti kapcsolatok kötõdtek, amelyeknek a ballagás sem vethetett véget. Most zúgó tenger habja választ tán örökre szét. Nem, nem választ szét! A ballagás a gimis évek lezárását és a nagybetûs életbe való kilépést jelentette, és jelenti most is. De csak akkor zárul le valami, ha mi is úgy akarjuk. A gimnáziumi évek a szívünkben soha nem záródnak le. Igaz, már nem járunk be az iskolába, nem ülünk az A Magyarok Szervezetének jurtája a majálison csüggedésre semmi okunk, bizakodásra viszont annál több okot adnak a többi vidéki városból érkezõ hírek és az a hangulat, ami az érdi szervezetben tapasztalható. A munka elején tartunk, nincs okunk a kesergésre. A Magyarok Szövetsége érdi szervezetének már mûködõ csoportjai röviden beszámoltak eddigi tevékenységükrõl. A többi érdi civil szervezettel való kapcsolatfelvételen folyamatosan dolgozunk, mûködik a sajtócsoport, hogy tevékenységünkrõl minél többet megtudjanak az itt lakók, alakul az informatikai csoport, hogy a világhálón is elérhetõek legyünk és a rendezvényszervezõ csoportra különösen büszkék lehetünk. A lehetetlennek tûnõ feladatokat is megoldják, találékonyságuk és lelkesedésük eddig minden akadályt leküzdött. Az Érdi Városi Televízió is rögzítette a fórum fontosabb pillanatait, ami a szervezet tevékenységének megismertetése érdekében fontos lehet. Hogy mi a varázsa ennek a szervezõdésnek, röviden elmondható. A szélesen értelmezett társadalmi célok ismertetése után a konkrét cselekvésrõl, a Magyarok Piacának szervezésérõl beszéltünk, amikor szólásra emelkedett sorainkból egy A kép a tavalyi ballagáson készült órákon, de az ott kapott értékek, szerzett tudás, átélt élmények végigkísérik életünket. Biztos vagyok benne, hogy Ti is, kedves idei ballagók, úgy fogtok visszagondolni erre a bizonyos, valahol az önmagatokat is keresõ négy évre, hogy életetek egy szép és jelentõs része volt. Fél év, egy év, de hat év múltán is úgy fogtok egymással beszélgetni, mintha csak most jártatok volna, fáradt lábbal bandukolva reszketõn. PATÓ MELINDA keramikus. Igen szépen megmunkált mázas korsóját felemelve mondta, hogy bármennyire igyekszik, nem talál vevõre míves árujával a silány, de olcsó áruk között. Dolgozna, de nem tudja értékesíteni munkája eredményét. Alig ült vissza a székére, mikor felemelkedett a vele egy sorban ülõ másik résztvevõ, és megkérdezte, hogy tudna-e mázas kályhaszemet is készíteni? A kérdezõ kályha-és kemenceépítõ mester és a keramikus két perc alatt egymásra talált így. És többek között ez a célunk: magyar áru magyar piacon, közvetítõk nélkül magyaroknak keljen el, biztos megélhetést nyújtva a tisztességesen dolgozóknak. A csekély létszám ellenére eredményesnek és kifejezetten jó hangulatúnak mondható fórumot a résztvevõk a Szózat közös eléneklésével fejezték be. A Magyarok Szövetségének érdi szervezete minden héten csütörtökön délután 6-tól a Kõrösi Csoma Sándor Iskolában rendületlenül várja mindazokat, akik csatlakozni kívánnak munkánkhoz. A Magyarok Szövetségérõl minden információ megtalálható a weblapon, az érdi szervezet a drótposta-címen, vagy a 06-30/ telefonszámon bárki számára elérhetõ

5 5 Itt van május elseje Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! A munkásság ünnepe 1877 óta május elseje, amikor az emberek kimentek a szabadba, és egy vidám nappal köszöntötték a tavaszt, ünnepelték a természet legcsodálatosabb alkotását, a virágba borulást. Egymás közt barátilag, jólesõ érzéssel gondoltak vissza az elmúlt idõszak eredményeire, munkájukra. Persze nemcsak örömünnep volt május elseje, hanem követelmények megfogalmazásának, hirdetésének és terjesztésének napja is. Én õt dicsérem csak, az élet anyját, Kitõl jövendõ gyõzelmünk ered, Költõk, írók csatlakoztak a tavasz ihlette mozgalmakhoz. Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! Harsogták a hangszórók, énekelték az emberek akkor is, amikor kicsit hamisan szólt a nóta. A huszadik század elejétõl az addig egységes munkás és parasztmozgalom kettéválásával a parasztmozgalmak más napokon ünnepelték munkájukat, munkájuk eredményét. De most ismét május elseje van, és közösen ünnepelünk. Május elsejét ünnepeljük, a tavaszt, a munkást, a parasztot, a munkát, és ötéves EUs tagságunkat. Öt éve indultunk el azon az úton, melyen a boldogabb európai országok már haladtak. Tizedmagunkkal öt évvel ezelõtt álltunk közéjük, és azóta is jönnek, és a jövõben is örömmel jönnek Európa más nemzetei. Az öt évvel ezelõtti május elseje megnyitotta az utat, hogy a Kárpátmedencében élõ magyarság akadálytalanul élje együtt mindennapi életét, ápolja a magyar nemzeti kultúrát és hagyományokat május elseje nagy fájdalmunk oldódását indította meg. minden érzésünk egymásba fonódik és lassan egymásba oldódik látomások ezer fénye ezer harc és ezer béke. Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! Ezen a napon örüljünk munkánk eredményének, köszöntsük a dolgozó embert, köszöntsük testvéreinket az unió közösségében, és együtt szomszédainkkal és barátainkkal Érd körbe küzdjünk népünk és nemzetünk legnagyobb ellensége, a szegénység és nyomorúság ellen! Örüljünk, de ne feledjük, a munkások, a bérbõl és fizetésbõl élõk a múltban is, most is csak saját szervezeteikre támaszkodhatnak! A munkát dalolom, ki a szabadság Útjára visz gyász és romok felett. Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse! Ma különösen fontos a munka, és a munka és tavasz ünnepén - de nemcsak ekkor fel kell emelni szavunkat a munka és a dolgozó ember megbecsülésért! Látnunk kell, láttatnunk kell, hogy a munkajövedelmek a társadalmi hasznosságtól elszakadva aránytalanul széthúzódtak! Kötelességünk felhívni a dolgozó emberek figyelmét arra, hogy érdekeik képviselete hatékonyan csakis erõs és egységes szakszervezetekkel valósítható meg, nemcsak a dolgozó emberek, hanem a magyarság felemelkedése érdekében! Hogy megterülj csodával és malaszttal, Dallal, mitõl fölzengjen Magyarország! Éljen május elseje, énekszó és tánc köszöntse! A munkát dalolom, ki a szabadság Útjára visz gyász és romok felett. Én õt dicsérem csak, az élet anyját, Kinek nõvére Szépség és Szabadság S kinek világa most hajnalodik. TÓTH TAMÁS Aki a 60-as években Érden a Tárnoki úton járt és becsöngetett a 24-es szám alá, annak egy középkorú, a lépcsõkön fürgén leszaladó hölgy nyitott mosolyogva kaput. Õ volt a Joli néni, szerzetes nevén Assumpta soror. Ezt akkor nem volt tanácsos hangosan mondani, így maradt õ Joli néni. Hogy a lépcsõt hányszor tette meg naponta, hetente? Nem számolta meg. Azt állítja, hogy attól lett õ olyan szívós meg az elsõ világháborúban a bab-kukorica menün, amit gyermekkora emlékeiben megõrzött. Fején menyecskésen kötött kendõ, mert legtöbbször fõzés közben kellett szaladnia. A látogatók legtöbben Emil atyát keresték (P. Dr. Naszályi Emilt, a Regina Mundi ciszterci monostor alapító atyját) és a rossz nyelvek szerint, mire a lépcsõn felértek, félig meg is gyóntatta a vendéget, mert legtöbbször ilyen céllal keresték Atyát. Joli néni 36 évesen lépett be a Bakonyboldogasszony monostorába. Emil atya neki, mint a szentgotthárdi Mária Kongregáció vezetõjének küldte levelét 1944-ben, hogy szóljon azoknak, akik szerzetesnõk akartak lenni már él a Regina Mundi monostora, ha akarnak, lehet jönni. De azok már nem akartak menni és mivel õt is foglalkoztatta a szerzeteshivatás gondolata, úgy érezte, neki kell menni azok helyett, akik meggondolták magukat. Egy csapat fiatal éves jelölt már ott volt, amikor õ megérkezett. Emil atya meglepõdött és azt kérdezte a fiataloktól megjött a Magyary Jolán, mit kezdjünk vele? AFöldrajzi Múzeum dísztermében köszöntötték a 80 éves Illés Imréné Erdõs Ágotát, aki huszonöt éve énekel Bukovinai Székely Népdalkörben. Elõször Segesdi János alpolgármester köszöntötte a város nevében, majd Kóka Rozália és Szedlacsek Emília méltatta munkásságát. Illés Imréné tíz évig a Felsõnánai Asszonykórus tagja volt, tizenöt éve az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör szólistája. Több száz népdalt tud. Ezeknek zömét gyermekkorában tanulta dédapjától és szüleitõl. Erõs, tiszta, csengõ hangja van. Keservesei, balladái a bukovinai székely népdalkincs legértékesebb darabjai. Mindig nagy átéléssel dalolja kedves énekeit s szeretettel, szívesen tanítja a fiatalokat augusztus 20. alkalmából a Népmûvészet Mestere címmel tüntették ki. Bukovinában, Hadikfalván született április 28-án. Szülei földmûvesek voltak. Kilencen voltak testvérek. Dédapja 94 éves korában halt meg, õ énekelgetett a gyermeknek, akinek gondjaira bízták a beteg öreget. Az ágya sarkán tanulta meg a madárkás énekeket, amelyekre még ma is emlékszik. Dédapja beszélt Kodály Zoltánnal, mikor õ legelõször Hadikfalván járt, sõt meg is kérte a zenetudóst, hogy küldjön neki egy magyar ábécés könyvet, hogy megtanulhasson magyarul. Ágota néni is ebbõl tanult Joli néni Node az azóta eltelt évek megmutatták, hogy ki a Magyary Jolán! Egészen közel a 100. születésnapjához, még minden nap felkel a fiatalokkal hajnali 4 órakor a zsolozsmára, szentmisére. Legjellemzõbb tulajdonságának a buzgóságot látom. Tíz hittérítõ veszett el benne! Csodálatosan friss memóriájával mindenkit számon tart, mindenkiért imádkozik, Érd városáért is lévén most már ez a fõ foglalkozása. Elmondta, hogy amikor belépett, neki, a 36 évesnek (zongora iskolája volt), milyen nagy támasz volt a 19 éves Gemma jelölt, (aki most a monostor apátnõje), aki mindig mindent vállalt. Kecskét kellett fejni? Vállalta, pedig sose csinálta. Istállót kellett takarítani? Ezt se csinálta otthon, de vállalta. Ilyen példákon nõtt bele a fiatalok buzgóságát látva a szerzetes életbe. De arról már nem beszélt, hogy õ is a 40 év szétszóratás alatt, bármilyen munkára osztották be, bármilyen körülmények között, õ is mindent vállalt. Még két évvel ezelõtt õ vasalt, és a konyha, ha szükséges, még most is megkéri zöldségtisztításra. Amikor kisorsoltuk magunk között az egyházmegyéket, hogy értük könyörögjünk, neki a mindenkori magyar kormány jutott. Ez a nagy gondja, bánata! Reméljük, Isten megsegíti, hogy megérje május 16-án a századik születésnapját és reménykedik, hogy akkorra Isten meghallgatja hazánkért mondott imáit, amit vele együtt mindannyian könyörögve kérünk. Kérjük, mondjanak el Önök is egy fohászt érte. Köszöntjük a 80 éves Illés Imrénét RENDTÁRSA írni-olvasni magyarul. Kilencéves korában elment a nõvérével Moldovába cukorrépát kapálni. Ott tanult nagyon sok szép éneket. Édesapja s édesanya is jól tudott énekelni. Minden nyáron mentek Moldovába, azután egész télen jött a szövés, fonás, horgolás, varrás a végtelenségig. Hétköznap esténként guzsalyasba jártak. Hogy jobban teljen az idõ, énekelgettek, mesét mondtak, viccelõdtek. Tizenhárom éves volt, amikor kitelepültek Magyarországra január 26-án indultak, mert édesapáját behívták munkaszolgálatra, ezért inkább elmenekültek. Két hétig voltak Kosnán táborba, azután kilenc hétig Losoncon, egy nagy, lebombázott gõzmalomban. Onnan Szatmárnémetibe, egy lebombázott vagongyárba kerültek, majd az egész székelységet Bácskába telepítették októberében onnan is el kellett menekülni. Paks, Dunaföldvár, Sárbogárd, Nagylók, Felsõtöbörzsök után Zalába, Nemeshetésre jutottak, ahol beállottak a nõvérével cselédnek márciusában jött a hír, hogy le lehet telepedni Tolnában ban Érdre költöztek. Kóka Rozália hallotta énekelni még a nánai csoporttal, hívta az érdi népdalkörbe. Azóta itt énekel. Mikor énekel, elfelejti minden bánatát vallja. A mai napig es én örömömbe es, keservembe es énekelek. Fújom azokat a szép keserveseket, amiket dédöregapámtól, s a szüleimtõl tanultam, s valahogy könynyebb lesz a szüvem. Az idén rekord mennyiségû résztvevõ kerekezte körbe Érdet Tagtoborzó az 1956-os Magyar Nemzetõrségbe Az elsõ Nemzetõrséget 1848-ban alakították meg, a Battyhány-kormány április 26-án törvényben rendelkezett egy tízezer fõs Nemzetõrség felállításáról. Az 1956-ban alakult meg másodszor a Nemzetõrség, október 25-én kezdõdött el szervezése. Tagjai mentesültek a fegyverbeszolgáltatási kötelezettség alól. Október 30-án, miniszterelnöki rendelettel hivatalosan is létrehozták a kék egyenruhás Nemzetõrséget, Király Béla vezérõrnagy vezetésével ben az országgyûlés határozatot hozott a Nemzetõrség felállításáról, azonban ezt 2003-ban visszavonta ben megszûnt a hadkötelezettség. Azok az állampolgárok, akik fontosnak tartják a haza védelmét és a honvédelmi nevelést, jelenleg csak önkéntes alapon, társadalmi szervezet keretében tehetik azt. Ezért várjuk azokat az érdeklõdõket, akik szeretnének a Magyar Nemzetõrség Érdi Szervezetének tagjai lenni minden szerdán 13 és 16 óra között Érden, az Alsó u. 8-ban.

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 25. szám 2009. december 17. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló Ingyenes kétheti lap 8000 példányban ÉRDI V. évfolyam LAP 18. szám 2007. szeptember 6. Sajtógárdisták Sportcsarnokot Érdnek! Rendkívüli közgyûlés A veszedelmes lajbi A csatornázásról Ifjúságpolitikai tréning

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

19. évfolyam 2010/02. Elsô csók a parkban. Megnyílt az Erkel Év. Lapátra magyar! Híd az olvasáshoz. A Stoflitz-vendéglô

19. évfolyam 2010/02. Elsô csók a parkban. Megnyílt az Erkel Év. Lapátra magyar! Híd az olvasáshoz. A Stoflitz-vendéglô 19. évfolyam 2010/02. Elsô csók a parkban Megnyílt az Erkel Év Lapátra magyar! Híd az olvasáshoz A Stoflitz-vendéglô Elsô csók a parkban a Budakeszi Polgári Körök bálja (írásunkat a 4. oldalon találják)

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27.

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Március 15. a városi ünnepség képekben A Tállya utcai emlékmûnél kezdõdött az ünneplés, ahol a pártok, civil szervezetek

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Napján

A Kommunizmus Áldozatainak Napján A HÓNAP ESEMÉNYE A Kommunizmus Áldozatainak Napján Ma már ismert, hogy a kommunizmus eszméje világviszonylatban 95-100 millió ember halálát okozta, kétszer annyit, mint a fasizmusé. Ezek a száraz tények

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Az aradi vértanúk emlékezete

Az aradi vértanúk emlékezete 3. oldal Decemberben eldõl Ukrajna sorsa 4. oldal Utcai evangelizáció Gáton 5. oldal Tv -mûsor október 13-19. Alakul a virtuális magyar glóbusz 6. oldal Ára: 1,25 hrivnya Jótékonysági koncert Péterfalván

Részletesebben

Veszélyben a kutatóintézet

Veszélyben a kutatóintézet CIII. évfolyam, 41. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP ALAPÍTVA 1868-BAN Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft www.kecskemetilapok.hu Feljelentések a piacon A KORMÁNY POLITIKÁJÁNAK ÚJABB ÁLDOZATA?

Részletesebben