Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010"

Átírás

1 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; Fax: RECTORATUL Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 Dosar Program de Studii Notă: Toate datele se referă la perioada A. Programul de studii Numele programului de studii Tipul programului (Licenţă/ Master/ Doctoral/ Post-Doctoral) Directorul/responsabilul programului (nume, prenume, grad didactic) Domeniul programului Adresa paginii web a programului Adresa a directorului ETNOLOGIE Licenţă KESZEG Vilmos, prof. dr. Studii culturale B. Obiectivele programului (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) Specializarea urmăreşte mai multe obiective: formarea de cercetători în domeniul folcloristicii, al etnografiei şi al atropologiei; formarea de profesori pentru predarea materiei (şcolare) Istoria şi cultura minorităţilor; formarea specialiştilor în domeniul muzeologiei; formarea de specialişti în domeniul etnografiei aplicate (turism, organizare de evenimente culturale, festivale). Această specializare a fost desfiinţată în regimul anterior, ceea ce a creat a lipsă acută în domeniul cercetării profesioniste a culturii populare. Această situaţie persistă întrun mediu cultural românesc, în care tradiţiile şi-au păstrat rolul şi formele lor, reprezentând o valoare uriaşă, demnă de atenţia societăţilor şi forurilor internaţionale de specialitate contemporane.

2 C. Cadre didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: Numele şi prenumele, grad did. KESZEG Vilmos, prof. univ., dr. POZSONY Ferenc, prof. univ., dr. TÁNCZOS Vilmos, conf. univ., dr. KÖNCZEI lect.univ., dr. Csilla, SZIKSZAI Mária, lect. univ., dr. CZÉGÉNYI DÓRA, asist.univ, drd. Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologia Maghiară Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologia Maghiară Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologia Maghiară Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologia Maghiară Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologia Maghiară Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologia Maghiară Folclor I. Istorie, metode, terminologie. Introducere in literatura de specialitate Folclor II. Texte şi rituri. Introducere in literatura de specialitate Folclor IV. Mitologii contemporane Folclor V. Structuri narative şi cognitive cotidiene Antropologie VI. Antropologia scrisului Etnografie I. Istorie, metode, terminologie Etnografie II. Zone etno-culturale Folclor III. Calendare şi rituri Antropologie V. Antropologie socială Antropologia religiei Simbolizatie arhetipala in folclor Etnografie V. Religiozitate populară: texte şi rituri în cultura ceangăilor din Moldova Antropologie I. Introducere în antropologia culturală şi socială Antropologie II. Comunicaţie vizuală Antropologie IV. Istoria antropologiei culturale şi sociale Filmul antropologic si documentar Istoria artei Memoria culturală Antropologia artei Folclor I. Istorie, metode, terminologie. Introducere in literatura de specialitate Folclor II. Texte şi rituri. Introducere in literatura de specialitate Semiotica folclorului Folclor IV. Mitologii contemporane Etnografie VI. Etnobotanică 2

3 SZABÓ Árpád Töhötöm, asist. univ.dr D. Studenţi în program Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologia Maghiară Etnografie I. Istorie, metode, terminologie Etnografie II. Zone etno-culturale Etnografie IV. Economie şi mod de viaţă 1. în cazul unui program de licenta sau masterat: nr. studenti înmatriculaţi Nr. studenti romani Nr. studenti internaţionali în cazul unui program doctoral: nr. doctoranzilor înmatriculaţi şi lista tezelor susţinute Nr. doctoranzi romani Nr. doctoranzi internaţionali Nume, prenume doctorand Titlul tezei Anul susţinerii Conducător ştiinţific 3. în cazul unui program post-doctoral: lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor Nume postdoctoranzi români/ îndrumător Nume postdoctoranzi internaţionali/ îndrumător

4 E. Realizări ale studenţilor din program 1. Articole ştiinţifice indexate ISI 1.1. KOMÁROMI Tünde Benovska-Sabkova, M., Komáromi, T., Köllner, T., Ładykowska, A., Tocheva, D. and Zigon, J Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS) 2.1. BAJKÓ Árpád-István Az írás specialistái Magyarvistán és Sáromberkén. Korunk III. évfolyam, július Kamerával a moldvai csodadoktor kútjánál. Erdélyi Társadalom. Szociológiai szakfolyóirat. 5. évfolyam, szám. Kolozsvár, BOKOR Zsuzsa 2.2.Viseld és viselkedj. Női viseletelemek harca a 20. század elején Kolozsváron. Korunk 2.3. Az orvos és páciensei... Prostitúció, szabályozás, orvostársadalom a két világháború között. Korunk 2006/ A munkapad mellől elővett darabok. Erdélyi boszorkányperek kisgyűjteménye, újabb megvilágításban. Kiss András: Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Erdélyi Múzeum, LXI., 1999, 3 4. sz, Kolozsvár FODOR Attila 2.4.Az aranyosszéki halottbúcsúztató versek 21. századi vizsgálata. Erdélyi Múzeum, ILYÉS Sándor 2.5.Magyar román házasság Kolozsváron az élettörténetek tükrében. Korunk, XVI./3., Történeti szubkultúrák/csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században, Korunk, XVII/10., JAKAB Albert Zsolt 2.7.Firkáló és politizáló ifjúság Kolozsváron. Korunk XVI. (2005) (11) Átszerveződő identitások a kettős állampolgárság kudarca folytán. Korunk XVI. (2005) (1) SALLÓ Szilárd 4

5 2.8.Az urszita rontáshiedelem a Gyimesekben. Erdélyi Múzeum. LXX. kötet, füzet, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, SZABÓ Árpád Töhötöm How does the story take shape between events and ethnographic interpretation? In: Berszán István (ed.): Orientation in the occurence. Komp-Press, Kolozsvár, A fiatal kutatók és az intézményesülési folyamatok. A néprajz példája. [Formarea instituţiilor şi tinerii cercetători. Exemplele etnografiei] Korunk, vol. XVIII. Nr Falusi modernizáció: változás vagy válság? [Modernizare rurală: schimbare sau criză?] Korunk, vol. XVII. Nr. 6, Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) BAJKÓ Árpád István 3.1. Gyógyító emberek. Specialisták. Élettörténetek. In: Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Táltos-tanítványság viszonyok és kontextusok. Egy magyarfenesi gyógyító biográfiája. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Reprezentációk és önreprezentációk: egy természetgyógyász tevékenysége. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. Sapientia Könyvek 41. Bölcsészettudomány. Scientia Kiadó, Kolozsvár, BOKOR Zsuzsa 3.4.Átvilágítás. Egy orvosi kérdőív társadalomtörténete. In: Kovács Éva Orbán Jolán Krasznár Veronika Katalin (szerk.): Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei. Gondolat PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest Pécs, Beszédre ítéltetett. A verbális marginlaizáció egyes kérdéseiről. In: Magyari-Vincze Enikő Harbula Hajnalka (szerk.): Antropo. Lenyomatok. Amprente. Imprints. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene. Cluj, Nők a deviancia határán.. Az átmenet asszonyai Kolozsváron az 1920-as években. In: Bakó Boglárka Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, Szomorú száműzöttek a szerelem tündérkertjeiben. A két világháború közötti kolozsvári prostituáltak (szub)kulturális konstrukcióiról. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár,

6 3.8. Jeligém Nagyszerü öröm. Úri nők prostitúciója Kolozsváron a két világháború között. Tabula (2) Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. In: Jakab Albert-Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 5. Kriza Könyvek, Kolozsvár, Promiszkuus úrinőből futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált. Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. Regio 16.évf., 2005/ A prostituált teste mint az orvosi hatalom önlegitimációs eszköze a két világháború közötti Kolozsváron. In: Jakab Albert-Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 4. Kriza Könyvek, Kolozsvár, Ördögi vagy angyali cselekedetek? Megjelölés, tolerancia, kirekesztés a prostitúció és társadalmi kezelésmódja. Helikon, XVI. Évf sz Úgy elmegyek, meglássátok... Román nők migrációs stratégiái egy olaszországi városban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 3. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Bűnné beszélt szexualitás. Egy 18. századi büntetőper diskurzuspolitikája. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság, Balassi Kiadó, Budapest, A nőies nőktől a férfias férfiakig. Avagy hogyan kutassunk (nemcsak) nőként (nemcsak) nőket? In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Történelmek levéltárak boszorkányok. A boszorkányperek kutatásának problémáiról. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002, Nemi szerepek egy 18. századi boszorkányperben. Lélekjelenlét, Kolozsvár Szeged, 2000, Parázna, prostituált, szerelmi varázsló vagy boszorkány. Egy háromszéki boszorkányper a 18. század végén. In: Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó Társadalom, Kriza Könyvek, Kolozsvár, 1999, Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye. Kriza Könyvtár, Kriza János Néprajzi Társaság, CSERGŐ Melinda 3.19.Hiedelmi vizsgálódás élettörténeti kontextusban. Esetelemzés. In: Jakab Albert Zsolt Szabó Árpád Töhötöm (Szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006,

7 DEMETER Éva 3.20.Néprajzi apróságok, In. Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok, Kolozsvár, 2009, Kísérlet a múzeumlátogatók számának növelésére a Székely Nemzeti Múzeumban (2007-es példák, tervek a jövőre), In: Kinda István (szerk.): Acta Siculica, a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy, 2008, A stopposok Egyetemi hallgatók utazásai az E60-on az 1990-es évek második felében, In: Kinda István (szerk.): Acta Siculica, a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy, 2008, A ház címere háztetődíszek, Székely Nemzeti Múzeum Füzetek II. sorozat 6. szám, kiadja a Székely Nemzeti Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány, Sepsiszentgyörgy, 2007, A csíkszentkirályi Jézus-őrök viselkedése, magatartása Nagyszombaton, In: S. Lackovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. Székely Nemzeti Múzeum Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Sepsiszentgyörgy Veszprém, II. kötet, 2007, Adalékok az árapataki varrottas történetéhez 2, In: Kinda István (szerk.): Acta Siculica, a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy, 2007, Téglás István: Dél-erdélyi hímes tojások, közzéteszi Bajusz István és Demeter Éva (utószó), Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006, Adalékok az árapataki varrottas történetéhez In: Boér Hunor (szerk.): Acta Siculica 2006/3, Párhuzamok a tojásornamentika értelmezéséhez In: Keszeg Vilmos Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kolozsvár, 2005, Tanuljunk a múzeumban! In: Szávai Ilona (szerk.): Múzeumba?! hova máshova? Fordulópont, IX. évf. 37. szám, 2007/ 3, Halottak napja. Holtak ideje. Élet és Tudomány, LXII. évfolyam, szám, Demsus kőtemplom. Sérült szentek. Élet és Tudomány, LXII. évfolyam, szám, Búsvitéz és fecskefa. A ház címere. Élet és Tudomány, LXII. évfolyam, szám,

8 3.32.Termékenységvarázslat. Húsvéti szánozás. Élet és Tudomány, LXII. évfolyam, szám, Székelyföldi Múzeumok Majálisa (beszámoló), Néprajzi Hírek, 35. évf szám, 29. Boldog Újévet! Élet és Tudomány, LXI. évfolyam, szám, Jézus-őrök. Nagyszombat Csíkszentkirályon. Élet és Tudomány, LXI. évfolyam, 15. szám, A jobbágyfelszabadítást ünneplik. A törvényt eltitkolták. Élet és Tudomány, LXI. évfolyam, szám, Templombúcsú Csíkszentkirályon. A kitalált hagyomány ereje. Élet és Tudomány, LXI. évfolyam, szám, Szalmakalapostól ne kérj tanácsot! Szent Mihály napja. Élet és Tudomány, LXI. évfolyam, szám, Háztetődíszek Olaszteleken. Erdővidéki Lapok, VII. évf , Barót, Isten anyjának szeplőtelen fogantatása általunk hitigazságként kimondatott. IX. Piusz pápa Scitovszky János esztergomi érsekhez írott levelének fordításából. Keresztény Szó, XVII. évfolyam szám, Legyen a halotté! Holtak húsvétja, Élet és Tudomány, LX. évfolyam, szám, Legyen vastag a szalonnája! Házi disznóvágás, Élet és Tudomány, LX. évfolyam, szám, Az utolsó harangszó. Balassa Iván emlékére. Néprajzi Hírek (szerk. Hála József), 34. évf szám, FERENCZI Eszter 3.43.Szűcsmesterség a XXI. Század küszöbén. In: Schoblocher Judit (szerk.): Cool-túra képekben. A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája. Szolnok 2003, Mezőkövesd FIatal Kultúrakutatók Szervezete, Fiatal halott temetése Aranyosrákoson és Várfalván. In. Keszeg Vilmos Szabó Zsolt(szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben, Kolozsvár, Fiatal halott temetése Aranyosrákoson és Várfalván. In. Művelődés Kolozsvár, FODOR Attila 8

9 3.46.Borzalom. Pataki András unitárius lelkész története az aranyosszéki identitás szolgálatában. Unitárius Közlöny. Kolozsvár január. 1. szám A kollektív emlékezet kutatása. A templom, mint lieu de mémoire. In: Tötszegi Tekla Ioan Augustin Goia (szerk.): Kortárs falvak Romániában: nyitás Európa felé (Kolozs megye). Mediamira Kiadó. Kolozsvár Egy aranyosrákosi asszonyhoz kapcsolódó hiedelemképzetek. Acta Siculica, Sámán Kiadó, Sepsiszentgyörgy, Aranyosszéki halottbúcsúztatók. Keresztény Magvető, 115. évfolyam, szám, Kolozsvár. ILYÉS Sándor 3.50.A megesett leány büntetőrítusai a moldvai csángóknál. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Identitatea etnică în povestirea vieţii. Cazul unui cuplu mixt din Cluj-Napoca. In: Hügel, Peter (szerk.): Dilema Europei Centrale: Convieţuire sau coexistenţă. Complexul Muzeal Arad. Arad, Magyarországi élmények román nyelven. Egy szitási napló tanulságai. In: Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Identitate între narativă şi realitate. In: Hügel, Peter (szerk.): Multiculturalism şi identitate etnică în Europa. Complexul Muzeal Arad. Arad, Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón. In: Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Emlékezet és írás viszonya egy moldvai csángó asszony esetében. In: Hügel, Peter (szerk.): Regiuni, etnii şi identităţi regionale. Complexul Muzeal Arad. Arad, Történeti csoportkultúrák Kolozsváron a 20. században. Források és értelmezések. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón. Erdélyi Társadalom. 5. évf. (2007) 2. sz Kolozsvári csoportkultúrák reprezentációi az élettörténetekben. In: Hügel, Peter (szerk.): Europa identităţilor. Complexul Muzeal Arad. Arad,

10 3.59.Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón. In: Ilyés Sándor Peti Lehel Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, The Image of the Csángós in the Hungarian Press of Transylvania. In: Sándor Ilyés Lehel Peti Ferenc Pozsony (eds.): Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca, 2008, A moldvai csángók bibliográfiája. Összeállította Ilyés Sándor, szerkesztette Ilyés Sándor Pozsony Ferenc Tánczos Vilmos. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. XIV. évf. (2006) 1 2. sz Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Szerkesztette Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Ilyés Sándor Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Szerkesztette Ilyés Sándor Peti Lehel Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Edited by Sándor Ilyés Lehel Peti Ferenc Pozsony. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca, Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Szerkesztette Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Ilyés Sándor Keszeg Vilmos (szerk.): Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. Kolzosvár, JAKAB Albert Zsolt Procese etnoculturale şi integrare cercetarea minorităţilor naţionale din România. In: JAKAB Albert Zsolt PETI Lehel (ed.): Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Kriterion, Cluj- Napoca, 2009, Etnokulturális folyamatok és integráció a romániai nemzeti kisebbségek kutatása. In: JAKAB Albert Zsolt PETI Lehel (szerk.): Folyamatok és léthelyzetek kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009,

11 3.72. Ez a kő tétetett Az emlékezet térbeliesítése Kolozsváron. In: GEAMBAŞU Réka (szerk.): RODOSZ-tanulmányok Társadalom- és humántudományok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005, Organizarea memoriei colective după 1989 în Cluj-Napoca. The Organization of Collective Memory by Romanians and Hungarians in Cluj-Napoca after (Working Papers, 23) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, Az emlékezet tárgyiasítása és társadalmi használata Kolozsváron. In: PÓCS Éva (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. Tárgy és folklór konferencia Vaján, október 7 9-én. L Harmattan PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, emlékezetének kialakítása és szervezése Kolozsváron. In: PAPP Richárd SZARKA László (szerk.): Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2008, A kollektív emlékezet reprezentációi a kolozsvári helytörténeti irodalomban. In: HÜGEL, Peter COLTA, Elena Rodica (red.): Europa identităţilor. Lucrările Simpozionului Internaţional de Antropologie Culturală din mai (Colecţia minorităţii, 9.) Complexul Muzeal Arad, Arad, 2008, Firkás város. A firkálás és terei Kolozsváron. In: JAKAB Albert Zsolt KESZEG Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. (Kriza Könyvek, 29.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007, A kollektív emlékezet szervezése Kolozsváron 1989 és 2004 között. In: HÜGEL, Peter COLTA, Elena Rodica (red.): Regiuni, etnii şi identităţi regionale. Lucrările Simpozionului Internaţional de Antropologie Culturală din mai (Colecţia minorităţii, 8.) Complexul Muzeal Arad, Arad, 2007, Interpretarea etnică a evenimentelor din din Cluj. In: HÜGEL, Peter COLTA, Elena Rodica (red.): Multiculturalism şi identitate etnică în Europa. Lucrările Simpozionului Internaţional de Antropologie Culturală din mai (Colecţia minorităţii, 7.) Complexul Muzeal Arad, Arad, 2006, A firkálás helye, motivációi és szerepe a diákkultúrában. In: EKLER Andrea MIKOS Éva VARGYAS Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. (Studia Ethnologica Hungarica VII.) L Harmattan Kiadó, Budapest, 2006, emlékezetének kialakítása Kolozsváron. In: JAKAB Albert Zsolt SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005,

12 3.82. Piatră de aducere aminte Dimensiunea spaţială a memoriei în Cluj. In: HÜGEL, Peter COLTA, Elena Rodica (red.): Dilema Europei Centrale: convieţuire sau coexistenţă. Lucrările Simpozionului Internaţional de Antropologie Culturală din mai 2004 de la Arad. (Colecţia minorităţii, 6.) Complexul Muzeal Arad, Arad, 2005, A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói a nyilvánosságban. Székelyföld IX. (2005) (12) Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Kriterion, Cluj-Napoca, Folyamatok és léthelyzetek kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, JAKAB Albert Zsolt Ilyés Sándor (szerk.): 20 éves a Kriza János Néprajzi Társaság. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XV. (1 2) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, ILYÉS Sándor Jakab Albert Zsolt SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, JAKAB Albert Zsolt KESZEG Vilmos SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, ILYÉS Sándor JAKAB Albert Zsolt SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 31.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, JAKAB Albert Zsolt KESZEG Anna KESZEG Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. (Kriza Könyvek, 30.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, JAKAB Albert Zsolt KESZEG Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. (Kriza Könyvek, 29.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, ILYÉS Sándor JAKAB Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 28.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, ILYÉS Sándor JAKAB Albert Zsolt (szerk.): Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIV. (1 2) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, JAKAB Albert Zsolt KESZEG Vilmos (szerk.):lukács Sándor ravai búcsúztatói között. (Kriza Könyvtár.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár,

13 3.96.JAKAB Albert Zsolt SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 27.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, JAKAB Albert Zsolt SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.):lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, FOSZTÓ László: Colecţie de studii despre romii din România. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Kriterion. Cluj-Napoca, JAKAB Albert Zsolt PETI Lehel (szerk.): Folyamatok és léthelyzetek kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, JAKAB Albert Zsolt PETI Lehel (szerk.): Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Kriterion. Cluj-Napoca, Incze László válogatott irodalomjegyzéke. In: BARTI Levente BOÉR Hunor CSÁKI Árpád KINDA István KOCS Irén MÉDER Lóránt László SZALÓ Réka SZŐCSNÉ GAZDA Enikő VARGHA Mihály (szerk.): Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2007, POZSONY Ferenccel Életpályák, élettörténetek. Válogatott bibliográfia. In: JAKAB Albert Zsolt KESZEG Anna KESZEG Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek. (Kriza Könyvek, 30.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007, KESZEG Vilmossal Az erdélyi cigányság kutatása. Válogatott bibliográfia. In: ILYÉS Sándor POZSONY Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007, POZSONY Ferenccel Szentimrei Judit bibliográfiája. In: GAZDA Klára TÖTSZEGI Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006, SZABÓ Zsolttal Kallós Zoltán bibliográfiája. In: ILYÉS Sándor JAKAB Albert Zsolt (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIV. (1 2) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006, KINDA István Terminológia és tipológia a vargyasi mészégetés erőterében. In: Luka Zsuzsánna (szerk.): Mesterségek a székely közösségekben. Molnár István Múzeum Kiadványai 1. Székelykeresztúr,

14 3.108.Normasértés és deviancia. Gyakoribb vétségek és bűnök a moldvai csángó közösségekben. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, (lektorálta dr. Tánczos Vilmos) Álom, látomás vagy realitás? A halál és a visszajáró halott hiedelemköre egy moldvai csángó család narratíváiban. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, (lektorálta dr. Tánczos Vilmos) A mész az mejen, míg a világ, ment es... Egy ősrégi népi ipar a században. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. KJNT, Kolozsvár, A nagyborosnyói cigány téglavetők. In: Népi mesterségek Háromszéken. Kovászna Megyei Művelődési Központ Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület, Adatok a vargyasi mészégetéshez. In: Népi mesterségek Háromszéken. Kovászna Megyei Művelődési Központ Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület, Vargyas mészégetői múltja és jelene II. Mészégető katlanok a Rikában. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2008, (lektorálta dr. Tánczos Vilmos) Customs of Punishment at the Moldavian Csángós. In: Sándor Ilyés Lehel Peti Ferenc Pozsony (ed.): Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society, Cluj-Napoca, Archaikus büntető szokások a moldvai csángóknál. In: Ilyés Sándor Peti Lehel Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális életvilágok. KJNT, Kolozsvár, Cófalva az aranykorszakban és a rendszerváltozás után. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. KJNT Pro Museum Egyesület KMKK, Sepsiszentgyörgy, tervezte a [ ] pólgármester Falukapuk Orbaiszéken. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. KJNT Pro Museum Egyesület KMKK, Sepsiszentgyörgy, A téglavetéssel erőssen nagy baj van... Fejezetek a nagyborosnyói cigányok gazdasági és társadalomnéprajzi kutatásából. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, Vargyas mészégetői múltja és jelene I. Mészégető katlanok a Vargyas- és a Hagymáspatakok völgyében, és a Kövesútfeje (Puszta) határrészben. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy,

15 3.120.Felekezeti és kulturális disszimiláció egy orbaiszéki falu cigányainál. In: Ilyés Sándor Pozsony Ferenc (szerk.): KJNT Évkönyve 15. (Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről) KJNT, Kolozsvár, Téglavetők és üzletelők: a nagyborosnyói cigányok jövedelemszerző technikái. In: Cziprián Loránd Kozma Csaba (szerk.): Háromszékiek Háromszékről. Társadalomtudományi írások. Státus Kiadó, Sepsiszentgyörgy Csíkszereda, A pap helye a lokális társadalom életében. In: Diószegi László (szerk.): Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Teleki László Alapítvány, Budapest, A szocialista éra és a posztkommunista jelen modernizációs változatai. Cófalva Acta (Siculica), Sepsiszentgyörgy, ne verjük szét a kollektívet...! Társas gazdálkodás Kelementelkén és Abosfalván. In: Peti Lehel Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, Székely falukapuk. Adatok és szempontok egy régi-új jelenség értelmezéséhez. In: Gazda Klára Tötszegi Tekla (szerk.): KJNT Évkönyve 14. (Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára) KJNT, Kolozsvár, A kilátástalanság esélye. A szegény családok helyzete és lehetőségei. In: Peti Lehel Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Nis Kiadó, Kolozsvár, Tradicionális mesterség és profitorientált életstratégiák. Jövedelemszerzési technikák egy háromszéki cigány közösségben. In: Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. KJNT, Kolozsvár, A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalomban. In: Kinda István Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. KJNT, Kolozsvár, Háromszéki cigányok ház- és lakáskultúrája. In: Szabó Bálint (főszerk.): Transsylvania Nostra. Kolozsvár, III. évf. 11. szám, 3/ Vétek és erőszak a moldvai csángó falvakban. In: Ujváry Zoltán (szerk.): Ethnica, Debreceni Egyetem Néprajzi Intézet, XI. évf. 3. sz. Debrecen, Átok, népítélet, gyalázás. Archaikus büntetések a moldvai csángóknál. Ethnica, Debreceni Egyetem Néprajzi Intézet, X. évf. 4. sz. Debrecen, Hívők. Egyház és szekta hatása egy székely falu cigány lakosságára. Mediárium. Kommunikáció egyház társadalom. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 15

16 Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének folyóirata. II. évf sz. (nyár ősz) Debrecen, Adatok Vargyas mészégető múltjához és jelenéhez. Erdővidéki Lapok. Helytörténeti, helyrajzi és néprajzi folyóirat. Barót, IX. évf. 1. (31.) sz Státus és privilégium. A pap szerepe a moldvai csángóknál. Mediárium. Kommunikáció egyház társadalom. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének folyóirata. II. évf sz. (tél tavasz) Debrecen, Büntető szokások a moldvai csángóknál. Erdélyi Társadalom. Szociológiai szakfolyóirat. Kolozsvár, 5. évf. 2. sz. Kolozsvár, Modernizációs változatok. Cófalva a szocializmusban és 1989 után. Székelyföld. Kulturális folyóirat. Csíkszereda, XI. évf. 11. sz. (november) Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván. Korunk. Kolozsvár, 2006/XVII. 6. sz csak tartsuk a zsákot, mikor osszák. Társas gazdálkodási formák és stratégiáik két Kis- Küküllő menti településen. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. Kolozsvár, X. évf (37 38.) sz (Peti Lehellel) Vannak cigányok, akik finomak Református egyház és Jehova Tanúi kizáró és befogadó közösségek. Székelyföld. Kulturális folyóirat. Csíkszereda, IX. évf. 9. sz. (szeptember) Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán? Székelyföld. Kulturális folyóirat. Csíkszereda, IX. évf. 1. sz. (január) (Peti Lehellel) A papi státus deszakralizációja a moldvai csángó falvakban. Székelyföld. Kulturális folyóirat. Csíkszereda, IX. évf. 4. sz. (április) Hagyományos mesterségek vonzásában (háromszéki és erdővidéki példa). In: Deáky Zita Nagy Pál (szerk.): A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Budapest Gödöllő, Erdélyi cigányok. A hagyományos téglavetés és migrációs alternatívák között az EU küszöbén. In: Schoblocher Judit (szerk.): Cool-túra képekben. A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája, Szolnok 2003, Mezőkövesd Tanulmánykötet. Fiatal Kultúrakutatók Szervezete, h. n. [Budapest] Ő nagyobb, mint egy angyal. A szent páter társadalmi szerepei és leépülő státusa a moldvai csángóknál. In: Schoblocher Judit (szerk.): Cool-túra képekben. A Kárpát-medence 16

17 néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája, Szolnok 2003, Mezőkövesd Tanulmánykötet. Fiatal Kultúrakutatók Szervezete, h. n. [Budapest] az igazságot tanították, s azétt tetszett, nem a pénzétt! Szektásodási tendenciák a háromszéki protestáns cigányoknál. In: S. Lackovits Emőke Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. Székely Nemzeti Múzeum Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Sepsiszentgyörgy Veszprém, Itt örökkétig mész vót, ősidők óta! Erdei iparűzés Vargyas környékén. Örökségünk. Történelem népélet néphagyomány. Székelyudvarhely, III. évf. (2009) 1. szám, Az eltűnt erdélyi szász kultúra nyomában. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc, XLVII Társadalom és gazdaság a Kis-Küküllő mentén. Szegény családok. Művelődés, Kolozsvár, LVIII. évf. (március) KOLUMBÁN Levente Élettörténet és térélmény. In: Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 27. KJNT, Kolozsvár, 2006, Egy tanító élettörténete, In: Keszeg Vilmos (szerk): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. Kolozsvár, Scientia Kiadó, Bölcsészettudományi sorozat, 2008, Látom, látom, amit te nem! Széljegyzetek egy értelmezés margójára In: A Hét 3/ Kötetlen jegyzet táncoló témára. A Hét 3/ KOMÁROMI Tünde Cipő és talizmán. Egy megszállott fiatalember története (Pantof şi talisman. Studiu de caz despre un tînăr posedat). In. Éva Pócs (ed.) Maszk, átváltozás, beavatás Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben, Editura L Harmattan, Budapesta - Editura Universităţii din Pécs, Ungaria, LŐRINCZI Tünde Az értelmezés lehetőségei, avagy a Bibliaia olvasatai az Őrtorony ismeretében. In: X. RODOSZ Konferenciakötet. Társadalomtudományok, Kolozsvár, Hitélet és etnicitás. ΣΨΜΠOΣION. Lucrărilor premiate la sesiunea ştiinţifică a studenţilor Editura Echinox, Cluj-Napoca, Mediális lehetőségek egy élettörténeti narratívában. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Pro Museum Egyesület - Kovászna Megyei Kulturális Központ - Kriza János Néprajzi Társaság, Sepsiszentgyörgy, 2007, Hitélet és etnicitás. Egy hitközösséghez való tartozás mint integrációs kísérlet egy cigány házaspár életében. In: Ilyés Sándor Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, határok, találkozások. 17

18 Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007, NAGY Réka Tűzfelelősök vagyunk Egy szilágysági tanítónő élettörténetének értelmezési lehetőségei. In: Ozsváth Imola (szerk.): Néptanítók. Életpályák és élettörténetek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2008, Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007, Tűzfelelősök vagyunk Egy szilágysági tanítónő élettörténetének értelmezési lehetőségei. In: Balogh Balázs, Bodó Barna, Illyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007, Protestáns mártirológia és élettörténeti narráció Szőnyi Nagy István 17. századi református lelkész példája. In: Balázs Mihály, Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2007, Tűzfelelősök vagyunk Egy szilágysági tanítónő élettörténetének értelmezési lehetőségei. In: ΣΨΜΠΟΣΙΟΝ II, Lucrările premiate la Sesiunea ştiinţifică a studenţilor. Ed. Echinox, 2006, OZSVÁTH Imola Falusi értelmiségiek háborús- és katonatörténetei. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. Kolozsvár, 2009, A szórványosodás motívumai egy élettörténetben. In: Balogh Balázs Bodó Barna Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, Egy naiv festő élettörténetének motívumai. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, A szórványosodás motívumai egy élettörténetben. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni és közösségi identitás teremtésében. Scientia Kiadó Kolozsvár, A néptanító alakja a XIX. század végén keletkezett reprezentációkban. In: Ozsváth Imola (szerk.): Néptanítók. Életpályák és élettörténetek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2008,

19 Az akkori tanítók ( ) a mostanihoz képest hősies munkát végeztek. Egy udvarhelyszéki értelmiségi élettörténetének vizsgálata. In: Ozsváth Imola (szerk.): Néptanítók. Életpályák és élettörténetek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2008, éptanítók néprajzi munkássága. Néprajzi Látóhatár SALLÓ Szilárd XTEX európai uniós projekt tapasztalatai. Örökségünk. III. évfolyam, szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, Bevezető Csíkszék néprajzához. In. Hermann Gusztáv P.Buzogány Árpád (szerk.): Csíki olvasókönyv. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2009, Tojásírás Gyimesbükkben. Örökségünk. II. évfolyam, szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, Pásztorbotok a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében. Örökségünk. II. évfolyam, szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, Urszita a Gyimesekben. In. Murányi János (főszerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve , Humán- és Természettudományok. Csíki Székely Múzeum-Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2008, Salló Szilárd Mara Zsuzsanna (szerk.): Munkácsy-képek Erdélyben. Kiskatalógus. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda Egy csíkmadarasi rózsafüzér társulat tevékenysége. In. Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. A Székely Károly Iskolaközpont Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság folyóirata, III. Évfolyam, szám, Rontáshiedelmek, hiedelemszerepek a gyimesi közösségben. In. Murányi János (főszerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006, Humán- és Természettudományok. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2008, Egy egyén tulajdonában lévő gyászjelentő-gyűjtemény vizsgálata. ACTA SICULICA. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Sepsiszentgyörgy, 2007, A szépasszony hiedelemköre. Örökségünk. I. évfolyam, szám, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, Az angyalozás szokása Csíkmadarason. Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. A Székely Károly Iskolaközpont Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság folyóirata, II. évfolyam, szám, Egy gyimesfelsőloki asszony hiedelmei. Művelődés. LVIII. évfolyam, április, Kolozsvár,

20 3.179.A csíkmadarasi ványoló (1). Kulturális Figyelő. A Hargita Megyei Kulturális Központ közművelődési és információs lapja. IV. évfolyam szám, Csíkszereda, A csíkmadarasi ványoló (2). Kulturális Figyelő. A Hargita Megyei Kulturális Központ közművelődési és információs lapja. IV. évfolyam szám, Csíkszereda, 2005, 10. SZABÓ Árpád Töhötöm Anthropological Challenge - Ethnographic Tradition. The Quiet Transition of the Hungarian Ethnography in Romania. Studia Ethnologica Croatica, Zagreb, 2008, vol. 20, str SZALMA Anna-Mária A mindennapi élet fényképei a fénykép mindennapjai. In: X. RODOSZ volum conferinţă, RODOSZ Clear Vision Könyvkiadó, Cluj-Napoca, 2009, A fénykép mint narratívum. Kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére, In: Néprajzi Látóhatár , Debrecen, Ötvös Makó Károly egy aranyosszéki prímás. In: Keszeg Vilmos Szabó Zsolt (ed.): Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Kriterion Könyvkiadó, Cluj-Napoca, 2006, (cu Albert S. Szilárd) SZŐCS Levente Biográfiák gyergyói újságokban a XX. század elején és végén. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, Czirják Gergely: népi önéletírás és lokális emlékezet. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, Kolozsvár, 2009, Két publikált népi önéletrajz irodalmi recepciója. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2007, A gyergyóiság (mint regionális identitás) reprezentációja a népi önéletrajzokban. In: Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, 2007, TATÁR Erzsébet A rikoltozás társadalmi funkciói két mezőségi faluban. Művelődés. LX. évfolyam sz., Vallomás a mindennapokról. Művelődés. LX. évfolyam sz., Szabóné Tatár Erzsébet álom- látomástörténeteiből. Művelődés. LXII. évfolyam. 3. sz., VAJDA András 20

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. A könyv megjelenését a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 támogatta. Az eltűnt katona Szerkesztette Ilyés Sándor Keszeg Vilmos Kriza János Néprajzi Társaság

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet)

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) ALLEAU, René 1977 La science des symboles. Contribution à l étude des principes et des méthodes de la symbolique générale. Paris,

Részletesebben

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ

SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Peti Lehel Nemzeti Kisebbségkutató Intézet petilehel@yahoo.com SZEMINÁRIUM A NÉPI VALLÁSOSSÁG: SZÖVEGEK ÉS RÍTUSOK A MOLDVAI CSÁNGÓ NÉPI KULTÚRÁBAN CÍMŰ ELŐADÁSHOZ Előadó: dr. Tánczos Vilmos (tanczosvilmos@yahoo.com)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Martyin Emília

Szakmai önéletrajz Martyin Emília Szakmai önéletrajz Martyin Emília A gyulai Román Tanítási Nyelvű Gimnázium befejezése után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 1983-ban magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Martyin Emília Születési hely, idő: Gyula, 1959. december 5. Lakhely: 5700 Gyula, Késmárki út 12. Telefon: 00/36/66/633 861,

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Martyin Emília Születési hely, idő: Gyula, 1959. december 5. Lakhely: 5700 Gyula, Késmárki út 12. Telefon: 00/36/66/633 861, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Martyin Emília Születési hely, idő: Gyula, 1959. december 5. Lakhely: 5700 Gyula, Késmárki út 12. Telefon: 00/36/66/633 861, 00/36/30/375 3069 E-mail: martyinemilia@gmail.com Foglalkozás:

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, Bibliográfia Acton, Thomas: Gypsy Politics and Social Change. The development of ethnic ideology and pressure politics among British gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. Routledge and

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.)

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.) A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája v Dr. Pilling János (szerk.) A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág.

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011)

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011) Be a v a t á s Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k anyagából (2008 2011) 2 Pozsony Ferenc A Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

PÁRBESZÉD A HAGYOMÁNN YAL. A néprajzi kutatás múltja és jelene

PÁRBESZÉD A HAGYOMÁNN YAL. A néprajzi kutatás múltja és jelene PÁRBESZÉD A HAGYOMÁNN YAL A néprajzi kutatás múltja és jelene STUDIA ETHNOLOGICA HUNGARICA XIII. a pécsi tudományegyetem néprajz kulturális antropológia tanszék és a l harmattan kiadó közös sorozata sorozatszerkesztő

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben