/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés"

Átírás

1 /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál a levéltári törvényben előírtakat, továbbá a szaktárca és a megyei önkormányzat oktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságának javaslatait vettük figyelembe megfelelően látta el feladatait. A levéltár gazdálkodását a költségvetésben meghatározott keretek között a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával együttműködve végezte. Az üzemeltetés során felhasználható források szűkülése a legtakarékosabb gazdálkodás mellett is a kifizetetlen számlák halmozódását eredményezte, amelynek következtében június és augusztus között két és fél hónapig szünetelt intézményünkben a gázszolgáltatás, csaknem féléven át a Nagykőrösi Osztály nem rendelkezett internetkapcsolattal, és hónapokon át nem lehetett mobiltelefonokat hívni a levéltárból. A közüzemi szolgáltatások szünetelése miatt a nyári hónapokban a vendégszoba látogatottsága szünetelt, emiatt a levéltár bevételei e területen nem érték el a terveinkben szereplő értéket. A levéltár 2010 tavaszán közérdekű adatait, működését és gazdálkodását meghatározó dokumentumait honlapján közzétette, amelyek a honlapról is elérhetők. Gyűjtőterületi munkánk során 2010-ben is elsősorban a helyi önkormányzatok iratkezelését ellenőriztük, illetve az előírt jogszabályok alapján a megye települési önkormányzatainak és a területi szakigazgatási szervek iratkezelési szabályzatait véleményeztük. Az iratbegyűjtési munkánk a raktári helyhiány miatt az elmúlt évben nem folytatódhatott, mindössze jelentéktelen mennyiségű dokumentum átvételét tudtuk biztosítani iratmentés céljából. Ezért az önkormányzati irattárakban lévő régi tanácsi iratok jelentős hányadát még nem tudtuk a levéltárba beszállítani. Hasonlóan rossz a helyzet a bíróságok, ügyészségek, szakigazgatási szervek és oktatási intézmények iratanyaga tekintetében is ben a gazdasági válság hatására a korábbi években tapasztaltakhoz hasonlóan magas volt a felszámolás alá kerülő gazdasági szervek száma. Maradandó értékű irataik begyűjtése szintén elmaradt. A fennálló helyzeten csak a könyvtári szárny belső építési munkáinak kivitelezésével és az ott található raktárhelyiségeink beállványozásával segíthetünk. A évben elkészült a középtávú állományvédelmi és informatikai koncepció, amelyek alapján végeztük restaurálási munkákat, megkezdtük a digitalizálási munkák előkészítését. Az elmúlt évben tovább folytattuk a levéltárunkban található iratanyag adatainak a belső nyilvántartásainkba topográfiai jegyzék, statisztikai segédletek, raktárjegyzékek való felvételét, pontosítását, amely munkafolyamat eredményeként megjelent az új, kizárólag elektronikus formában elkészített fondjegyzékünk. Az országos szakmai előírásoknak megfelelően vezetjük az e-archívumot, az egységes levéltári nyilvántartási rendszert.

2 Közművelődési tevékenységünket sajnos korlátozták a szűkös anyagi lehetőségeik, ezért új tanulmánykötet megjelentetésére nem nyílt mód az elmúlt évben. Emellett tovább folytatódott a Pest megyei nemesek pecsétlenyomataiból készülő adatbázis építése. Éves munkavégzésünk számszerű adatai a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya részére a szokásos éves és jelen beszámoló mellékletét képező JELENTÉS táblázataiban (1. sz. melléklet) vannak feltüntetve, ahol a fondfőcsoportok átalakítását a Levéltári Kollégium 2002-es fondszerkesztési ajánlásában foglaltaknak, valamint a NKÖM Közgyűjteményi Főosztály Levéltári Osztály 4.3.1/14/2004. számú utasításának megfelelően 2010-ben tovább folytattuk. I. A levéltár anyagi ellátottsága Előirányzat és teljesítés alakulása 2010-ben: Kiadási ei. Bér Tb Dologi Eredeti ei.1/2010.pm. sz.rendelet 23/2010.sz.Ö nk.rendelet 29/2010.sz.Ö nk.rendelet 35/2010.sz.Ö nk.rendelet Átadott. pe. Felújítás Összesen Összesen: Bevételi ei. Eredeti ei.1/2010.pm. sz.rendelet 23/2010.sz.Ö nk.rendelet 29/2010.sz.Ö nk.rendelet 35/2010.sz.Ö nk.rendelet Saját bevétel Pénzmaradvány Finanszírozás Átvett pe. Összesen Összesen:

3 Pályázati úton elnyert támogatások: I ben folyósított NKA Levéltári Kollégium pályázati támogatások: 1. Pályázati cél: Az MSZMP Pest megyei bizottsága jegyzőkönyveinek digitalizálása (pályázati az. sz.: 2222/0059) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 437. sz. b. k. Elszámolás megtörtént október 28-án. 2. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár 1867 előtt keletkezett kéziratos térképeinek digitalizálása (pályázati az. sz.: 2222/0065) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 434. sz. b. k. Elszámolás megtörtént október 28-án. 3. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása (pályázati az. sz.: 2209/0048) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 462. sz. b. k. Elszámolás megtörtént október 28-án. 4. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár állományvédelmi feladatinak ellátásához speciális tárolóeszközök, nyersanyagok és vegyszerek beszerzése (pályázati az. sz.: 2205/0464 Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 81. sz. b. k. Elszámolási határidő: augusztus Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása (pályázati az. sz.: 2209/0076) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 81. sz. b. k. Elszámolási határidő: augusztus 1. II ben nyert OKM pályázat: Nem volt. III ben megítélt, de még nem folyósított NKA pályázat Nem volt ben megvalósított beruházás 3

4 Nem volt. II. A levéltár személyi állománya: évi zárólétszám: 47 fő december 31-én a levéltár személyi állománya 47 fő volt. Ebből Budapesten 44, Nagykőrösön 3 fő dolgozott ben munkaviszonyuk megszűnt: Borbély János (2010. január 31.) Betye Tamás István (2010. május 31.) Dr. Héjjas Pál (2010. április 30.) 2010-ben új munkatársunk lett: Györgyi Csaba (2010. február 1.) Sebestyén Éva (2010. július 12.) Türke Gábor (2010. július 26.) Urszuly János Sándorné (2010. július 26.) A tárgyévben beiskolázott munkatársak: Gaálné Barcs Eszter az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Történelemtudományi Doktori Iskola Történelemtudományi program Segédtudományi alprogramjának I II. éves hallgatója. Deák Rita a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos I II. évfolyamos hallgatója. Ivanyos Zoltán Géza a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Józsa Ildikó a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Kelemenné Gladys Viktória Ágnes a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Laczkóné Tügyi Krisztina a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Simon Kornélia a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Tóth Bence Péter a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. 4

5 Tóth Renáta a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Egyéni feladatok Kiss Anita: a Magyar Levéltárosok Egyesületének titkára. A l e v é l t á r s z a k m a i m u n k á j a III. A gyűjtőterület felügyelete: A gyűjtőterületi munkákat az egyes szervek típusának megfelelő csoportok szerint láttuk el. Az 1. számú csoport végezte a Pest megye területén található települési önkormányzatok, a 2. számú csoport a szakigazgatási és jogszolgáltatási szervek, a 3. számú csoport az intézetek, intézmények, testületek, egyesületek, gazdasági szervek és szövetkezetek iratkezelésének felügyeletét, ügyintézését és a hozzá tartozó nyilvántartások vezetését. Gyűjtőterületi munkánk során főként a települési önkormányzatok és a területi szakigazgatási szervek iratkezelését ellenőriztük. Ez év folyamán az önkormányzati iratkezelési szabályzatok és irattári tervek jóváhagyása mellett nagy hangsúlyt fektettünk az iratkezelés és az irattárak helyszíni ellenőrzésére. A évben is magas volt a felszámolás, illetve végelszámolás alá vont gazdasági szervek száma. Feladataink közé tartozott irataik selejtezésének elbírálása ben 105 szerv iratkezelését ellenőriztünk 209 alkalommal, amelyek között 175 iratselejtezési jegyzőkönyvet hagytunk jóvá. A levéltári záradékkal ellátott iratkezelési szabályzatok száma 14 volt ben 1427 cég felszámolásának elindításáról érkezett bírósági bejelentés, 941 esetben pedig jogerős bírósági végzéssel befejeződött a felszámolási eljárás. A fenti adatokkal 2010-ben ra emelkedett az általunk nyilvántartott, felszámolt szervek száma. IV. Anyaggyarapítás, anyagvédelem: Iratbegyűjtéseink során 2010-ben összességében 8 szervtől 5,64 ifm terjedelmű iratanyagot vettünk át. (Az iratanyag pontos gyarapodásának adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.) A behozott iratmennyiség csekély terjedelmének oka, hogy a meglévő raktárkapacitásunk nem teszi lehetővé további iratanyag átvételét. Újabb raktárak kialakítása nélkül a még külső szerveknél lévő történeti értékű iratanyagokat nem tudjuk átvenni. Hatalmas mennyiségű maradandó értékű iratokat őriznek még a tanácsi korszakból a települési önkormányzatok, a jogszolgáltató, szakigazgatási és egyéb szervek is ben saját műhelyünkben 2 kötet (levéltári anyag) és 52 szakkönyvtári kötet kötését, illetve 45 irat, köztük címeres levelek restaurálását végeztük el. A 2205/0464 azonosító számon nyilvántartott pályázatunkkal elnyert támogatásból restauráláshoz szükséges nyersanyagokat fogunk idén vásárolni. 5

6 V. Rendezés: A évben a levéltár munkatársai elsősorban a községi és járási tanácsi iratok középszintű rendezését végezték. Emellett a Pest Megyei Bíróság iratainak darabszintű rendezése tette ki e munkálatok jelentős részét. Munkatársaink a darabszintű jegyzék készítése mellett a bírósági iratok fontosabb, meghatározott adatait is rögzítették, amelyekkel egy bírósági adatbázis építésének alapjait fektetjük le. Rendezéseink fondfőcsoportonkénti részletezése a 198/2001.(X.19.) Korm. rendelet alapján kötelezően elrendelt és a Magyar Országos Levéltárnak, továbbá a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának elektronikus úton megküldendő, s ide nyomtatásban mellékelt éves JELENTÉS táblázataiban (1. sz. melléklet) van feltüntetve ben összességében az alábbi rendezési munkáink voltak: Alapszintű rendezés: 5,64 fm Középszintű rendezés: 125,79 fm Darabszintű rendezés: 62,73 fm VI. Selejtezés Az érvényes előírások (NKÖM Levéltári Főosztálya 4.5.1/95-1/2005. sz.) figyelembevételével folytattuk a 2006-os évben elkezdett között keletkezett alispáni iratok (IV. 408-b) selejtezését. VII. Segédletkészítés: A évben a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottsága vezető testülete iratainak (17 doboz, 2,04 ifm) digitalizálásra történő előkészítése történt meg. A darabszintű jegyzéket Tóth Judit állította össze, munkája eredményeként a digitalizált anyaghoz készült jegyzék rendkívüli mértékben megkönnyíti a korszak iránt érdeklődő történészek, levéltárosok kutatómunkáját. Megkezdtük a Pest Megyei Tanács tanácsülési és végrehajtó-bizottsági jegyzőkönyveihez készült napirendi jegyzékek digitalizálását, amelynek első részletét, az 1950 és 1955 közötti évek anyagát, 2011-ben tervezzük honlapunkon megjelentetni. Folyamatosan kiegészítettük a tervezési-statisztikai segédleteinket és topográfiai jegyzékeinket. Az országos szakmai előírásoknak megfelelően a 2007-es évben bevezetésre került az e-archívum, az egységes levéltári nyilvántartási rendszer. A szerv és a fond nyilvántartási részek adatainak feltöltése a 2009-es évben befejeződött; azonban a gazdasági szervek és szövetkezetek pontos adatainak ellenőrzése kb. 400 szerv a 2010-ben tovább folytatódott. VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat: 2010-ben a központi kutatótermünkben heti 33,5 órában fogadtuk a kutatókat, de a nagykőrösi osztályon a pénteki kutatás lehetőségét létszámhiány miatt a törvényben előírt mi- 6

7 nimális óraszámra kellett csökkentenünk (30 óra/hét). A kutatók kiszolgálása zavartalan volt. A kutatók és a kutatási esetek száma az előző évhez hasonlóan alakult ben is elsősorban a helytörténettel foglalkozók, egyetemi, főiskolai hallgatók és családkutatók keresték fel intézményünket. A kutatók száma 397 (ebből 20 külföldi), a kutatási esetek száma 2161 (ebből 20 külföldi), a kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma 345 (ebből 12 külföldi), a kiadott digitális és papíralapú másolatok száma 613 db volt. A kutatószolgálat 76 db fotójegyet értékesített. A Pest Megyei Levéltárat 2010-ben felkereső ügyfelek száma 377 fő, a kiadott másolatok száma 700 db volt. Az ügyeket az elmúlt évben is többnyire néhány napos átfutással sikerült elintéznünk. Az ügyfelek részéről reklamálás, panasz nem érkezett. Ügyfélszolgálati munkánk jelentős részében 2010-ben is építési engedélyekkel, bírósági iratokkal, hagyatékkal, munkaviszonnyal és iskolai végzettséggel, valamint telekkel és tulajdonjog-változással kapcsolatos ügyekkel foglalkoztunk. IX. Kiadványkészítés: A tudományos dolgozók egyéni kutatásai: Aradi Ilona: Adatokat gyűjtött a nagy Pest megyei magánkönyvtárak 1945 és 1950 közötti sorsáról, közgyűjteményi állományba vételéről. A kézirat véglegesítés alatt áll. Balázs Gábor: Befejezte kutatásait a mezőgazdasági szakigazgatás 1945 és 1950 közötti átalakításáról, az elkészült Ph. D. disszertációt 2010 decemberében leadta az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Közreműködött A magyarországi németek történetének levéltári forrásai című kiadvány Pest megyére vonatkozó részének összeállításában. A kiadvány megjelent Apró Erzsébet és Tóth Ágnes szerkesztésében Budapesten és Oldenburgban 2010-ben. Berényiné Kovács Gyöngyi: Adatokat gyűjtött a Pest Megyei Levéltár 1848 előtti történetéről. Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Balla Gábor, Pest megye első levéltárnoka címmel. Gaálné Barcs Eszter: Kutatási eredményeit a Levéltári Szemlében (2010. évi 4. szám) tette közzé: 1945 utáni dobolási könyvek Pest megyében címmel, továbbá Nem tagadjuk, hogy a bíróságnak politikai célt kell betölteni - A bíráskodás jellemzői Pest megyében az 1950-es években címmel publikált ArchivNet internetes szakfolyóirat 2010/2. számában. Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Dobolások a propaganda szolgálatában az 1950-es években címmel. Györgyi Csaba: Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Az 1954-es Mária-év a Pest megyei egyházügyi előadó jelentéseiben címmel. Halász Csilla: Befejezte kutatásait a Rákosi korszak kultúrpolitikájának elemzéséről. Ph. D. disszertációt 2011 márciusában adja le az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán. Kiss Anita: Megkezdte adatgyűjtését Pest megye 18. századi archontológiájának összeállításához 7

8 Rőczei Lívia: Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Lelkesülve látjuk a régi ősi harcképesség újra való feltámadását - a Pest megyei közvélemény és az első világháború címmel. Schramek László Péter: Befejezte kutatásait a császári hadsereg 18. század eleji élelmezésével és elszállásolásával kapcsolatos kutatásait. Az elkészült Ph. D. disszertációt 2011-ben nyújtja be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Sebestyén Éva: Kutatásokba kezdett Pest megye dualizmuskori egyesületi életével kapcsolatban. Somogyi László: Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Egészségügyi propaganda Pest megyében 1930 és 1945 között címmel. Tóth Judit: Befejezte kutatásait a mezőgazdasági begyűjtési rendszer 1945 és 1956 közötti történetéről, az elkészült Ph. D. disszertációt 2010 decemberében leadta a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Türke Gábor: Kutatásokba kezdett Pest megye bíráskodásának századi történetére vonatkozóan. A Magyar Dolgozók Pártja Pest Megyei Bizottsága és a Magyar Szocialista Munkáspárt vezető testülete iratai digitalizált formában kutathatók a Magyar Levéltári Portálon, a levéltári intézmények közös honlapján (www.archivportal.hu). Ugyanitt megtekinthetőek a Pest Megyei Levéltárban őrzött 1867-nél régebbi kéziratos térképek is. X. Közművelődés, közösségi kapcsolatok: Munkatársaink 2010-ben is közreműködtek a Múzeumok Majálisa rendezvény levéltári részének megszervezésében és lebonyolításában. Előadások tartásával, levéltári anyagot ismertető cikkek írásával részt vettünk az ismeretterjesztő munkában. Szoros kapcsolatot tartottunk fenn a különböző közművelődési intézményekkel, szakigazgatási szervekkel, oktatási intézményekkel. A levéltár kincseiből II. A kőrösi iparosság írott forrásai című kiállításunk a évben is látogatható volt Nagykőrösön. Intézményünk 2010-ben Erkel Ferenc életére vonatkozó források kölcsönzésével járult hozzá a MTA Zenetudományi Intézetének Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából megrendezett emlékkiállításához. A PML munkatársai közül többen jelen voltak a Magyar Levéltárosok Egyesülete három napos vándorgyűlésén, Debrecenben. Ezen kívül számos levéltár, tudományos intézmény, közgyűjtemény tudományos konferenciáján, könyvbemutatóján vettünk részt. A évre vállalt terveinknek megfelelően levéltárunk honlapján népszerűsítő, ismeretterjesztő céllal tematikus, virtuális kiállításokat tettünk közzé. A bemutatott dokumentumgyűjtemények megyénk történetének egy-egy korszakába tekintenek bepillantást. Középkori írott források (Kiss Anita): 8

9 Kuruc kor és 18. század (Schramek László) Reformkor (Berényiné Kovács Gyöngyi) évi forradalom és szabadságharc (Somogyi László) Dualizmus (Györgyi Csaba) Világháborúk kora (Rőczei Lívia) Az 50-es évek (Gaálné Barcs Eszter) (Balázs Gábor) Kádár-korszak és rendszerváltás (Tóth Judit) Levéltárunk 2010-ben két alkalommal is szerepelt a helyi televízióadások műsorában, Pest Megyei Televízió: február éves a Pest Megyei Levéltár címmel 9s TV (Budapest IX. kerületének televíziója): március 23. Kulturális magazin 4 5 perces részlete mutatta be a levéltárat. Levéltárunk munkatársnője, Gaálné Barcs Eszter a 2009/2010-es tanév második félévében Újkori irattan I. címmel órát tartott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának levéltár szakos hallgatói számára. XI. Szakkönyvtár: A könyvtári feladatokat a központban Aradi Ilona, Nagykőrösön Varga Ildikó végezte. Könyvtári állományunk gyarapítását a szűkös anyagi lehetőségeink nagyban korlátozták, a évben szinte csak a szakmai folyóiratok megvételére volt anyagi fedezet, illetve pályázati forrás felhasználásával és cserepéldányok beszerzésével tudtuk gyarapítani könyvtárunk állományát. A Pest Megyei Levéltár teljes könyvtári állománya jelenleg mű, kötet. A CD-k és DVD-ék száma: 116 mű, 147 db. 9

10 XII. Anyakönyvi másodpéldányok kezelése: A Pest Megyei Levéltárban az anyakönyvi másodpéldányok kezelése folyamatosan történik. A munkát az előírásoknak megfelelően Lapostyán Ferencné és Laczkóné Tügyi Krisztina végezte. Előző évi hátralék 0 Tárgyévben érkezett Tárgyévben bevezetett Tárgyévben hátralék 727 XIV. Levéltári rendezvények: november 25-én, a levéltári napon, tudományos ülést tartottunk. A hagyományos rendezvényen azonban a korábbiaktól eltérően most nem csak a hazai" levéltárosok ismertették kutatásaik eredményét, hanem meghívott vendégek előadásai tették azt még tartalmasabbá, színesebbé. A konferencia alaptémája a propagandatörténet volt, Az ülést dr. Héjjas Pál, nyugalmazott levéltár-igazgató és Varga Zsuzsanna az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docense vezették le. A konferenciát Gazdikné Kasa Csilla Pest Megye Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke nyitotta meg. Az öt meghívott és hat saját előadó az első világháborútól egészen a Kádár korszakig követte a propagandatörténet fontosabb állomásait, az átfogó elemzések mellett speciális területekre is kitérve. /A konferencia pontos programját a 3. számú melléklet tartalmazza./ Budapest, február Halász Csilla igazgató Mellékletek: 1. sz.: Jelentés az OKM-nek 2. sz.: évi iratgyarapodás 3. sz.: Konferencia meghívó (2010. november 25.) 10

11 Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1446 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatszolgáltató teljes neve: Székhelye: Irányítószám: 1097 Helység: Adatszolgáltató: levéltárak Kitöltendő: 2 példányban Beküldendő: március 11-ig Interneten: vagy a központi nyilvántartásnak a Magyar Országos Levéltár címére ( 1014 Budapest Bécsi kapu tér. 2-4.) 1 példány az adatszolgáltatónál marad Levéltári intézmények évi adatai Pest Megyei Levéltár Budapest Utca, házszám: Vágóhíd utca 7. Vezetőjének neve: Halász Csilla Telefon: (körzetszám is): címe: Kitöltő neve: Schramek László Péter Adószám (első 8 számjegye): Fax (körzetszám is): Honlap címe: Kitöltő telefonja (körzetszám is): Működés módja: működő szünetelő megszünt Működés jellege: egész évben időszakosan Működési, nyitvatartási idő heti óraszáma: 40 Gazdálkodási módja: önálló részben önálló nem önálló Fentartó típusa: Levéltár típusa: központi költségvetési/állam i települési önkormányzati megyei/fővárosi önkormányzat egyház gazdasági szervezet egyéb Közlevéltár: általános országos általános megyei önkormányzati általános települési önkormányzati állami szaklevéltár köztestületi, közalapítványi alapítvány Nyilvános magánlevéltár: egyházi alapítványi egyéb A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok. Kelt.... Budapest......, február... hó nap statisztikus, jelentést kitöltő P.H az adatszolgáltató aláírásra jogosult vezetője

12 FIGYELEM! Az 1/b. tábla 26. sor (tárgyévi összesen fm) adatának, a 2/b tábla 25. sor 8. oszlopába írt (tárgyévi összesen fm) adatának, valamint a 8. tábla 8. sor 3. oszlopa (tárolt iratanyag iratfm) adatának meg kell egyeznie! Figyelem! Az 1. és 2. számú táblázatok tétel- és részösszesen-sorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! Egyéb levéltárak csak a Nem bontható tételek összesen -sorokat (24. sorok) töltsék ki! 1/a. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma megnevezése 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten darabszinten Tárgyévi rendezett fm = IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 4 602,58 9,10 9,10 993, ,09 561, ,58 5. V. Városok és községek 1 790,95 5,32 5,32 53, ,60 211, ,95 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 173,14 4,17 118,85 50,12 173,14 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 740,70 24,24 659,29 57,17 740,70 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 61,28 4,12 4,12 2,57 40,03 18,68 61,28 9. IX. Testületek 59,35 1,44 51,52 6,27 59, X. Egyesületek, szervezetek, pártok 30,97 0,15 0,15 0,89 25,49 4,59 30, XI. Gazdasági szervek 98,87 5,54 5,54 27,15 40,85 30,87 98, XII. Egyházi szervezetek, intézmények 10,82 0,03 0,03 0,39 8,86 1,57 10, XIII. Családok 16,19 0,05 15,29 0,85 16, XIV. Személyek 22,26 2,00 2,00 0,49 21,29 0,48 22, XV. Gyűjtemények 73,43 1,00 1,00 19,78 31,16 22,37 73, I-XV. összesen ( ) 7 680,54 27,26 27, , ,32 965, ,30 2. oldal

13 1/b. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) Előző évi Előző évi Tárgyévi Rendezett fm Tárgyévi A fondfőcsoport rendezett rendezetlen rendezetlen rendezett alapszinten középszinten darabszinten fm fm fm fm Ssz. száma megnevezése = XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 17,61 0,03 0,03 0,17 17,22 0,22 17,61 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 200,23 8,40 8,40 22,72 171,74 5,77 200,23 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 722,05 0,46 0,46 10,60 679,61 31,84 722,05 7. XXII. Megyei városok és községek 83,93 1,03 81,03 1,87 83,93 8. XXIII. Tanácsok 6 089,63 187,79 187, , ,51 456, ,08 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 414,44 5,98 5,98 164,71 235,23 14,07 414, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 1 499,68 8,21 8,21 368, ,00 43, , XXVI. Tanintézetek, intézmények 135,74 2,73 2,73 106,34 37,37 2,45 146, XXVII. Testületek 101,08 24,00 70,86 6,27 101, XXVIII. Egyesületek 117,00 1,25 1,25 73,41 43,29 0,30 117, XXIX. Vállalatok 635,47 12,00 12,00 496,24 131,66 0,14 628, XXX. Szövetkezetek 399,53 33,71 32,70 88,76 314,42 0,59 403, XXXI. Családok és személyek 38,06 1,24 34,70 0,76 36, XXXII. Gyűjtemények 34,96 0,72 0,72 4,44 26,03 4,10 34, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 251,77 56,27 195,04 0,46 251, XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 96,10 94,98 1,12 96, XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 550,66 514,66 514, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. Mj. városi, városi, községi önkormányzatok 219,58 219,46 0,13 219, XVI-XXXVII. összesen ( ) ,52 261,28 260, , ,82 569, , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (1/a. tábla 16.+1/b. tábla 23.) ,06 288,54 287, , , , , Tárgyévi összesen: (tárgyévi rendezett + rendezetlen) ,86 3. oldal

14 1/c. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) (3) Raktári A fondfőcsoport jegyzékkel száma megnevezése 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Repertóriummal Lajstrommal Mutatóval ellátott (fm) Elektronikus segédlettel IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 4 342,56 418, , ,56 5. V. Városok és községek 1 721,64 11,40 738, ,91 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 168,11 30,74 168,11 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 716,46 61,48 251,39 716,46 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 59,10 0,13 41,53 9. IX. Testületek 52,56 0,15 2,57 4, X. Egyesületek, szervezetek, pártok 30,10 3,30 15, XI. Gazdasági szervek 70,65 0,99 6, XII. Egyházi szervezetek, intézmények 10,82 2,71 10, XIII. Családok 16,14 0,96 16, XIV. Személyek 14,10 14, XV. Gyűjtemények 51,11 2,32 42, I-XV. összesen ( ) 7 253,35 492, , ,85 4.oldal

15 1/d. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) Raktári A fondfőcsoport jegyzékkel Repertóriummal Lajstrommal Mutatóval Elektronikus segédlettel száma megnevezése ellátott (fm) XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 8,20 5,91 4,29 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 83,23 0,07 17,58 83,23 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 660,87 809,57 660,87 7. XXII. Megyei városok és községek 83,93 39,17 83,83 8. XXIII. Tanácsok 3 423,83 46, , ,25 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 243,34 4,16 130,60 62, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 1 111, , ,09 243, XXVI. Tanintézetek, intézmények 46,18 2,82 1, XXVII. Testületek 73,01 6,77 15, XXVIII. Egyesületek 44,18 12,77 0, XXIX. Vállalatok 172,56 3,30 10,20 6, XXX. Szövetkezetek 320,14 77,96 1, XXXI. Családok és személyek 32,73 8, XXXII. Gyűjtemények 31,39 3,50 4,00 0, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 195,50 194, XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 75,90 0,16 8, XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 129, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 0,13 0, XVI-XXXVII. összesen ( ) 6 736,26 5, , , , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (1/c. tábla 16.+1/d. tábla 23.) ,61 5, , , ,09 5.oldal

16 2/a. A levéltári iratanyag mennyiségi változása a tárgyévben (5) A fondfőcsoport Állomány az Állomány Állomány a előző év dec.31-én gyarapodás csökkenés tárgyév dec.31-én Ssz. száma megnevezése fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 4. IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok , ,68 5. V. Városok és községek , ,27 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei , ,14 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei , ,70 8. VIII. Tanintézetek, intézmények , ,40 9. IX. Testületek 64 59,35 0, , X. Egyesületek, szervezetek, pártok 68 31, , XI. Gazdasági szervek , , XII. Egyházi szervezetek, intézmények 12 10, , XIII. Családok 23 16, , XIV. Személyek 18 24, , XV. Gyűjtemények 23 74,43 0,12 0, , I-XV. összesen ( ) ,80 0,12 0, ,56 6.oldal

17 2/b. A levéltári iratanyag mennyiségi változása a tárgyévben (folyt.) (6) A fondfőcsoport Állomány az Állomány Állomány a előző év dec.31-én gyarapodás csökkenés tárgyév dec.31-én Ssz. száma megnevezése fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 19 17, ,64 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz , ,63 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok , ,51 7. XXII. Megyei városok és községek 23 83, ,93 8. XXIII. Tanácsok ,42 13, ,87 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei ,42 1 0,06 1 0, , XXV. A jogszolgáltatás területi szervei ,89 4, , XXVI. Tanintézetek, intézmények , , , XXVII. Testületek ,08 0, , XXVIII. Egyesületek , , XXIX. Vállalatok ,47 1 0,91 2 8, , XXX. Szövetkezetek ,24 3, , XXXI. Családok és személyek 24 38,06 1, , XXXII. Gyűjtemények 14 35,68 1 0, , XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 6 251, , XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 5 96, , XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok ,66 36, , XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 2 219,58 0, , XVI-XXXVII. összesen ( ) , , , , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (2/a. tábla 16.+2/b. tábla 23.) , , , ,86 7.oldal

18 2/c. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység (7) Rendezés Selejtezés Minta- Ssz. száma A fondfőcsoport Megnevezése középszintű (fm) darabszintű (fm) tételszintű (fm) darabszintű (fm) állvá- nyozás (fm) 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Segédletkészítés Raktári Repertórium jegyzék Lajstrom Mutató készült fm-hez IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 7,80 7,80 7,80 5. V. Városok és községek 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 9. IX. Testületek 10. X. Egyesületek, szervezetek, pártok 11. XI. Gazdasági szervek 12. XII. Egyházi szervezetek, intézmények 13. XIII. Családok 14. XIV. Személyek 15. XV. Gyűjtemények 16. I-XV. összesen ( ) 7,80 7,80 7,80 Elektr. segédlet 8.oldal

19 2/d. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység (folyt.) (8) A fondfőcsoport Rendezés Selejtezés Minta- középszintű darabszintű tételszintű darabszintállványozás Ssz. száma Megnevezése (fm) (fm) (fm) (fm) (fm) Raktári jegyzék Segédletkészítés Repertórium Lajstrom Mutató készült fm-hez XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 7. XXII. Megyei városok és községek 8. XXIII. Tanácsok 108,62 19,58 128,20 128,20 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 0,44 0,27 0,71 0, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 6,98 27,74 34,72 34, XXVI. Tanintézetek, intézmények 12. XXVII. Testületek 13. XXVIII. Egyesületek 14. XXIX. Vállalatok 15. XXX. Szövetkezetek 0,90 0, XXXI. Családok és személyek 17.. XXXII. Gyűjtemények 8,85 8,85 8, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 19. XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 20. XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 6,84 6,84 6,84 6, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 23. XVI-XXXVII. összesen ( ) 125,79 54,43 180,22 179,32 6, Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (2/c. tábla 16.+2/d. tábla 23.) 125,79 62,23 188,02 187,12 6,84 Elektr. segédlet 9.oldal

20 Figyelem! A 3. táblázat tételsorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! Egyéb levéltárak a nem bontható bevétel és kiadás adataikat csak az Egyéb bevételek és Egyéb kiadások (7. és 14.) sorokban szerepeltessék! töltsék ki! 3. Pénzügyi adatok ezer Ft Ssz Bevételek Intézmények működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás ebből pályázati támogatás = ebből EU támogatás 7. Egyéb bevételek 8. Bevételek összesen ( ) Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítási kiadások 13. Felhalmozott kiadások 14. Egyéb kiadások 15. Kiadások összesen ( ) Egyéb pénzügyi adatok A tevékenységet ellátó szervezet bevételéből kiemelt adatok Sorszám Megnevezés 1. Büfé, kávézó 2. Bolt (Ajándék, kiadványok, szakmai anyagok, katalógusok, műsorfüzetek stb.) 3. Rendezvények 4. Reklám 5. Mecentúra, szponzoráció 6. Automaták 7. Időszaki kiállításokhoz kapcsolodó vásár 8. Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.) A felsorolt szolgáltatásokból származó éves bevétel ezer Ft oldal

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA Vezetői összefoglaló Működési feltételeinket tekintve, 2012. évi bevételeink az év közben mutatkozott átmeneti gazdálkodási nehézségek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. Szervezeti keretek, gazdálkodás, személyi és infrastrukturális ellátottság

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. 15.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/11 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése A Hagyományok Háza

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ú T M U T A T Ó Az adatszolgáltatás a 432/2013. (XI.8.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet alapján minden könyvtár, könyvtári tevékenységet (is) végző

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. Mőködési feltételek...6 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy...7 II. 2. Kiadási elıirányzatok

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2015. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI JELENTÉSE 35. Összeállította: Téglási Ágnes és

Részletesebben

Hadtörténelmi levéltár

Hadtörténelmi levéltár Hm Him Hadtörténelmi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i H A d t ö r t é n e l m i levélt á r A kiadványt támogatta: Írta dr. Farkas Gyöngyi Tervezés,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe Intézmény neve: Hagyományok Háza Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309480 Honlapjának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. március 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. március 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. március 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Nógrád Megyei LevéLtára N A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Nógrád Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r n ó g r á d Megyei levélt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Számvetés a végiggondolt teendőkről

Számvetés a végiggondolt teendőkről Okváth Imre Betekintő 2012/3. Számvetés a végiggondolt teendőkről Történettudományi kutatások a Történeti (Hivatalban) Levéltárban 1997 2012 A Történeti Levéltár keretében folyó történettudományi kutatómunkáról

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben