/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés"

Átírás

1 /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál a levéltári törvényben előírtakat, továbbá a szaktárca és a megyei önkormányzat oktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságának javaslatait vettük figyelembe megfelelően látta el feladatait. A levéltár gazdálkodását a költségvetésben meghatározott keretek között a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával együttműködve végezte. Az üzemeltetés során felhasználható források szűkülése a legtakarékosabb gazdálkodás mellett is a kifizetetlen számlák halmozódását eredményezte, amelynek következtében június és augusztus között két és fél hónapig szünetelt intézményünkben a gázszolgáltatás, csaknem féléven át a Nagykőrösi Osztály nem rendelkezett internetkapcsolattal, és hónapokon át nem lehetett mobiltelefonokat hívni a levéltárból. A közüzemi szolgáltatások szünetelése miatt a nyári hónapokban a vendégszoba látogatottsága szünetelt, emiatt a levéltár bevételei e területen nem érték el a terveinkben szereplő értéket. A levéltár 2010 tavaszán közérdekű adatait, működését és gazdálkodását meghatározó dokumentumait honlapján közzétette, amelyek a honlapról is elérhetők. Gyűjtőterületi munkánk során 2010-ben is elsősorban a helyi önkormányzatok iratkezelését ellenőriztük, illetve az előírt jogszabályok alapján a megye települési önkormányzatainak és a területi szakigazgatási szervek iratkezelési szabályzatait véleményeztük. Az iratbegyűjtési munkánk a raktári helyhiány miatt az elmúlt évben nem folytatódhatott, mindössze jelentéktelen mennyiségű dokumentum átvételét tudtuk biztosítani iratmentés céljából. Ezért az önkormányzati irattárakban lévő régi tanácsi iratok jelentős hányadát még nem tudtuk a levéltárba beszállítani. Hasonlóan rossz a helyzet a bíróságok, ügyészségek, szakigazgatási szervek és oktatási intézmények iratanyaga tekintetében is ben a gazdasági válság hatására a korábbi években tapasztaltakhoz hasonlóan magas volt a felszámolás alá kerülő gazdasági szervek száma. Maradandó értékű irataik begyűjtése szintén elmaradt. A fennálló helyzeten csak a könyvtári szárny belső építési munkáinak kivitelezésével és az ott található raktárhelyiségeink beállványozásával segíthetünk. A évben elkészült a középtávú állományvédelmi és informatikai koncepció, amelyek alapján végeztük restaurálási munkákat, megkezdtük a digitalizálási munkák előkészítését. Az elmúlt évben tovább folytattuk a levéltárunkban található iratanyag adatainak a belső nyilvántartásainkba topográfiai jegyzék, statisztikai segédletek, raktárjegyzékek való felvételét, pontosítását, amely munkafolyamat eredményeként megjelent az új, kizárólag elektronikus formában elkészített fondjegyzékünk. Az országos szakmai előírásoknak megfelelően vezetjük az e-archívumot, az egységes levéltári nyilvántartási rendszert.

2 Közművelődési tevékenységünket sajnos korlátozták a szűkös anyagi lehetőségeik, ezért új tanulmánykötet megjelentetésére nem nyílt mód az elmúlt évben. Emellett tovább folytatódott a Pest megyei nemesek pecsétlenyomataiból készülő adatbázis építése. Éves munkavégzésünk számszerű adatai a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya részére a szokásos éves és jelen beszámoló mellékletét képező JELENTÉS táblázataiban (1. sz. melléklet) vannak feltüntetve, ahol a fondfőcsoportok átalakítását a Levéltári Kollégium 2002-es fondszerkesztési ajánlásában foglaltaknak, valamint a NKÖM Közgyűjteményi Főosztály Levéltári Osztály 4.3.1/14/2004. számú utasításának megfelelően 2010-ben tovább folytattuk. I. A levéltár anyagi ellátottsága Előirányzat és teljesítés alakulása 2010-ben: Kiadási ei. Bér Tb Dologi Eredeti ei.1/2010.pm. sz.rendelet 23/2010.sz.Ö nk.rendelet 29/2010.sz.Ö nk.rendelet 35/2010.sz.Ö nk.rendelet Átadott. pe. Felújítás Összesen Összesen: Bevételi ei. Eredeti ei.1/2010.pm. sz.rendelet 23/2010.sz.Ö nk.rendelet 29/2010.sz.Ö nk.rendelet 35/2010.sz.Ö nk.rendelet Saját bevétel Pénzmaradvány Finanszírozás Átvett pe. Összesen Összesen:

3 Pályázati úton elnyert támogatások: I ben folyósított NKA Levéltári Kollégium pályázati támogatások: 1. Pályázati cél: Az MSZMP Pest megyei bizottsága jegyzőkönyveinek digitalizálása (pályázati az. sz.: 2222/0059) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 437. sz. b. k. Elszámolás megtörtént október 28-án. 2. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár 1867 előtt keletkezett kéziratos térképeinek digitalizálása (pályázati az. sz.: 2222/0065) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 434. sz. b. k. Elszámolás megtörtént október 28-án. 3. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása (pályázati az. sz.: 2209/0048) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 462. sz. b. k. Elszámolás megtörtént október 28-án. 4. Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár állományvédelmi feladatinak ellátásához speciális tárolóeszközök, nyersanyagok és vegyszerek beszerzése (pályázati az. sz.: 2205/0464 Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 81. sz. b. k. Elszámolási határidő: augusztus Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása (pályázati az. sz.: 2209/0076) Megítélt támogatás: Ft Pályázati összeg beérkezésének időpontja: / 81. sz. b. k. Elszámolási határidő: augusztus 1. II ben nyert OKM pályázat: Nem volt. III ben megítélt, de még nem folyósított NKA pályázat Nem volt ben megvalósított beruházás 3

4 Nem volt. II. A levéltár személyi állománya: évi zárólétszám: 47 fő december 31-én a levéltár személyi állománya 47 fő volt. Ebből Budapesten 44, Nagykőrösön 3 fő dolgozott ben munkaviszonyuk megszűnt: Borbély János (2010. január 31.) Betye Tamás István (2010. május 31.) Dr. Héjjas Pál (2010. április 30.) 2010-ben új munkatársunk lett: Györgyi Csaba (2010. február 1.) Sebestyén Éva (2010. július 12.) Türke Gábor (2010. július 26.) Urszuly János Sándorné (2010. július 26.) A tárgyévben beiskolázott munkatársak: Gaálné Barcs Eszter az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Történelemtudományi Doktori Iskola Történelemtudományi program Segédtudományi alprogramjának I II. éves hallgatója. Deák Rita a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos I II. évfolyamos hallgatója. Ivanyos Zoltán Géza a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Józsa Ildikó a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Kelemenné Gladys Viktória Ágnes a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Laczkóné Tügyi Krisztina a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Simon Kornélia a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Tóth Bence Péter a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. 4

5 Tóth Renáta a Magyar Országos Levéltár szervezésében az OKJ számú segédlevéltárosi" tanfolyamon vett részt, melynek befejezése 2011 februárjában várható. Egyéni feladatok Kiss Anita: a Magyar Levéltárosok Egyesületének titkára. A l e v é l t á r s z a k m a i m u n k á j a III. A gyűjtőterület felügyelete: A gyűjtőterületi munkákat az egyes szervek típusának megfelelő csoportok szerint láttuk el. Az 1. számú csoport végezte a Pest megye területén található települési önkormányzatok, a 2. számú csoport a szakigazgatási és jogszolgáltatási szervek, a 3. számú csoport az intézetek, intézmények, testületek, egyesületek, gazdasági szervek és szövetkezetek iratkezelésének felügyeletét, ügyintézését és a hozzá tartozó nyilvántartások vezetését. Gyűjtőterületi munkánk során főként a települési önkormányzatok és a területi szakigazgatási szervek iratkezelését ellenőriztük. Ez év folyamán az önkormányzati iratkezelési szabályzatok és irattári tervek jóváhagyása mellett nagy hangsúlyt fektettünk az iratkezelés és az irattárak helyszíni ellenőrzésére. A évben is magas volt a felszámolás, illetve végelszámolás alá vont gazdasági szervek száma. Feladataink közé tartozott irataik selejtezésének elbírálása ben 105 szerv iratkezelését ellenőriztünk 209 alkalommal, amelyek között 175 iratselejtezési jegyzőkönyvet hagytunk jóvá. A levéltári záradékkal ellátott iratkezelési szabályzatok száma 14 volt ben 1427 cég felszámolásának elindításáról érkezett bírósági bejelentés, 941 esetben pedig jogerős bírósági végzéssel befejeződött a felszámolási eljárás. A fenti adatokkal 2010-ben ra emelkedett az általunk nyilvántartott, felszámolt szervek száma. IV. Anyaggyarapítás, anyagvédelem: Iratbegyűjtéseink során 2010-ben összességében 8 szervtől 5,64 ifm terjedelmű iratanyagot vettünk át. (Az iratanyag pontos gyarapodásának adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.) A behozott iratmennyiség csekély terjedelmének oka, hogy a meglévő raktárkapacitásunk nem teszi lehetővé további iratanyag átvételét. Újabb raktárak kialakítása nélkül a még külső szerveknél lévő történeti értékű iratanyagokat nem tudjuk átvenni. Hatalmas mennyiségű maradandó értékű iratokat őriznek még a tanácsi korszakból a települési önkormányzatok, a jogszolgáltató, szakigazgatási és egyéb szervek is ben saját műhelyünkben 2 kötet (levéltári anyag) és 52 szakkönyvtári kötet kötését, illetve 45 irat, köztük címeres levelek restaurálását végeztük el. A 2205/0464 azonosító számon nyilvántartott pályázatunkkal elnyert támogatásból restauráláshoz szükséges nyersanyagokat fogunk idén vásárolni. 5

6 V. Rendezés: A évben a levéltár munkatársai elsősorban a községi és járási tanácsi iratok középszintű rendezését végezték. Emellett a Pest Megyei Bíróság iratainak darabszintű rendezése tette ki e munkálatok jelentős részét. Munkatársaink a darabszintű jegyzék készítése mellett a bírósági iratok fontosabb, meghatározott adatait is rögzítették, amelyekkel egy bírósági adatbázis építésének alapjait fektetjük le. Rendezéseink fondfőcsoportonkénti részletezése a 198/2001.(X.19.) Korm. rendelet alapján kötelezően elrendelt és a Magyar Országos Levéltárnak, továbbá a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának elektronikus úton megküldendő, s ide nyomtatásban mellékelt éves JELENTÉS táblázataiban (1. sz. melléklet) van feltüntetve ben összességében az alábbi rendezési munkáink voltak: Alapszintű rendezés: 5,64 fm Középszintű rendezés: 125,79 fm Darabszintű rendezés: 62,73 fm VI. Selejtezés Az érvényes előírások (NKÖM Levéltári Főosztálya 4.5.1/95-1/2005. sz.) figyelembevételével folytattuk a 2006-os évben elkezdett között keletkezett alispáni iratok (IV. 408-b) selejtezését. VII. Segédletkészítés: A évben a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottsága vezető testülete iratainak (17 doboz, 2,04 ifm) digitalizálásra történő előkészítése történt meg. A darabszintű jegyzéket Tóth Judit állította össze, munkája eredményeként a digitalizált anyaghoz készült jegyzék rendkívüli mértékben megkönnyíti a korszak iránt érdeklődő történészek, levéltárosok kutatómunkáját. Megkezdtük a Pest Megyei Tanács tanácsülési és végrehajtó-bizottsági jegyzőkönyveihez készült napirendi jegyzékek digitalizálását, amelynek első részletét, az 1950 és 1955 közötti évek anyagát, 2011-ben tervezzük honlapunkon megjelentetni. Folyamatosan kiegészítettük a tervezési-statisztikai segédleteinket és topográfiai jegyzékeinket. Az országos szakmai előírásoknak megfelelően a 2007-es évben bevezetésre került az e-archívum, az egységes levéltári nyilvántartási rendszer. A szerv és a fond nyilvántartási részek adatainak feltöltése a 2009-es évben befejeződött; azonban a gazdasági szervek és szövetkezetek pontos adatainak ellenőrzése kb. 400 szerv a 2010-ben tovább folytatódott. VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat: 2010-ben a központi kutatótermünkben heti 33,5 órában fogadtuk a kutatókat, de a nagykőrösi osztályon a pénteki kutatás lehetőségét létszámhiány miatt a törvényben előírt mi- 6

7 nimális óraszámra kellett csökkentenünk (30 óra/hét). A kutatók kiszolgálása zavartalan volt. A kutatók és a kutatási esetek száma az előző évhez hasonlóan alakult ben is elsősorban a helytörténettel foglalkozók, egyetemi, főiskolai hallgatók és családkutatók keresték fel intézményünket. A kutatók száma 397 (ebből 20 külföldi), a kutatási esetek száma 2161 (ebből 20 külföldi), a kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma 345 (ebből 12 külföldi), a kiadott digitális és papíralapú másolatok száma 613 db volt. A kutatószolgálat 76 db fotójegyet értékesített. A Pest Megyei Levéltárat 2010-ben felkereső ügyfelek száma 377 fő, a kiadott másolatok száma 700 db volt. Az ügyeket az elmúlt évben is többnyire néhány napos átfutással sikerült elintéznünk. Az ügyfelek részéről reklamálás, panasz nem érkezett. Ügyfélszolgálati munkánk jelentős részében 2010-ben is építési engedélyekkel, bírósági iratokkal, hagyatékkal, munkaviszonnyal és iskolai végzettséggel, valamint telekkel és tulajdonjog-változással kapcsolatos ügyekkel foglalkoztunk. IX. Kiadványkészítés: A tudományos dolgozók egyéni kutatásai: Aradi Ilona: Adatokat gyűjtött a nagy Pest megyei magánkönyvtárak 1945 és 1950 közötti sorsáról, közgyűjteményi állományba vételéről. A kézirat véglegesítés alatt áll. Balázs Gábor: Befejezte kutatásait a mezőgazdasági szakigazgatás 1945 és 1950 közötti átalakításáról, az elkészült Ph. D. disszertációt 2010 decemberében leadta az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Közreműködött A magyarországi németek történetének levéltári forrásai című kiadvány Pest megyére vonatkozó részének összeállításában. A kiadvány megjelent Apró Erzsébet és Tóth Ágnes szerkesztésében Budapesten és Oldenburgban 2010-ben. Berényiné Kovács Gyöngyi: Adatokat gyűjtött a Pest Megyei Levéltár 1848 előtti történetéről. Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Balla Gábor, Pest megye első levéltárnoka címmel. Gaálné Barcs Eszter: Kutatási eredményeit a Levéltári Szemlében (2010. évi 4. szám) tette közzé: 1945 utáni dobolási könyvek Pest megyében címmel, továbbá Nem tagadjuk, hogy a bíróságnak politikai célt kell betölteni - A bíráskodás jellemzői Pest megyében az 1950-es években címmel publikált ArchivNet internetes szakfolyóirat 2010/2. számában. Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Dobolások a propaganda szolgálatában az 1950-es években címmel. Györgyi Csaba: Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Az 1954-es Mária-év a Pest megyei egyházügyi előadó jelentéseiben címmel. Halász Csilla: Befejezte kutatásait a Rákosi korszak kultúrpolitikájának elemzéséről. Ph. D. disszertációt 2011 márciusában adja le az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán. Kiss Anita: Megkezdte adatgyűjtését Pest megye 18. századi archontológiájának összeállításához 7

8 Rőczei Lívia: Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Lelkesülve látjuk a régi ősi harcképesség újra való feltámadását - a Pest megyei közvélemény és az első világháború címmel. Schramek László Péter: Befejezte kutatásait a császári hadsereg 18. század eleji élelmezésével és elszállásolásával kapcsolatos kutatásait. Az elkészült Ph. D. disszertációt 2011-ben nyújtja be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Sebestyén Éva: Kutatásokba kezdett Pest megye dualizmuskori egyesületi életével kapcsolatban. Somogyi László: Előadást tartott a PML tudományos ülésén (2010. november 25.) Egészségügyi propaganda Pest megyében 1930 és 1945 között címmel. Tóth Judit: Befejezte kutatásait a mezőgazdasági begyűjtési rendszer 1945 és 1956 közötti történetéről, az elkészült Ph. D. disszertációt 2010 decemberében leadta a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Türke Gábor: Kutatásokba kezdett Pest megye bíráskodásának századi történetére vonatkozóan. A Magyar Dolgozók Pártja Pest Megyei Bizottsága és a Magyar Szocialista Munkáspárt vezető testülete iratai digitalizált formában kutathatók a Magyar Levéltári Portálon, a levéltári intézmények közös honlapján ( Ugyanitt megtekinthetőek a Pest Megyei Levéltárban őrzött 1867-nél régebbi kéziratos térképek is. X. Közművelődés, közösségi kapcsolatok: Munkatársaink 2010-ben is közreműködtek a Múzeumok Majálisa rendezvény levéltári részének megszervezésében és lebonyolításában. Előadások tartásával, levéltári anyagot ismertető cikkek írásával részt vettünk az ismeretterjesztő munkában. Szoros kapcsolatot tartottunk fenn a különböző közművelődési intézményekkel, szakigazgatási szervekkel, oktatási intézményekkel. A levéltár kincseiből II. A kőrösi iparosság írott forrásai című kiállításunk a évben is látogatható volt Nagykőrösön. Intézményünk 2010-ben Erkel Ferenc életére vonatkozó források kölcsönzésével járult hozzá a MTA Zenetudományi Intézetének Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából megrendezett emlékkiállításához. A PML munkatársai közül többen jelen voltak a Magyar Levéltárosok Egyesülete három napos vándorgyűlésén, Debrecenben. Ezen kívül számos levéltár, tudományos intézmény, közgyűjtemény tudományos konferenciáján, könyvbemutatóján vettünk részt. A évre vállalt terveinknek megfelelően levéltárunk honlapján népszerűsítő, ismeretterjesztő céllal tematikus, virtuális kiállításokat tettünk közzé. A bemutatott dokumentumgyűjtemények megyénk történetének egy-egy korszakába tekintenek bepillantást. Középkori írott források (Kiss Anita): 8

9 Kuruc kor és 18. század (Schramek László) Reformkor (Berényiné Kovács Gyöngyi) évi forradalom és szabadságharc (Somogyi László) Dualizmus (Györgyi Csaba) Világháborúk kora (Rőczei Lívia) Az 50-es évek (Gaálné Barcs Eszter) (Balázs Gábor) Kádár-korszak és rendszerváltás (Tóth Judit) Levéltárunk 2010-ben két alkalommal is szerepelt a helyi televízióadások műsorában, Pest Megyei Televízió: február éves a Pest Megyei Levéltár címmel 9s TV (Budapest IX. kerületének televíziója): március 23. Kulturális magazin 4 5 perces részlete mutatta be a levéltárat. Levéltárunk munkatársnője, Gaálné Barcs Eszter a 2009/2010-es tanév második félévében Újkori irattan I. címmel órát tartott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának levéltár szakos hallgatói számára. XI. Szakkönyvtár: A könyvtári feladatokat a központban Aradi Ilona, Nagykőrösön Varga Ildikó végezte. Könyvtári állományunk gyarapítását a szűkös anyagi lehetőségeink nagyban korlátozták, a évben szinte csak a szakmai folyóiratok megvételére volt anyagi fedezet, illetve pályázati forrás felhasználásával és cserepéldányok beszerzésével tudtuk gyarapítani könyvtárunk állományát. A Pest Megyei Levéltár teljes könyvtári állománya jelenleg mű, kötet. A CD-k és DVD-ék száma: 116 mű, 147 db. 9

10 XII. Anyakönyvi másodpéldányok kezelése: A Pest Megyei Levéltárban az anyakönyvi másodpéldányok kezelése folyamatosan történik. A munkát az előírásoknak megfelelően Lapostyán Ferencné és Laczkóné Tügyi Krisztina végezte. Előző évi hátralék 0 Tárgyévben érkezett Tárgyévben bevezetett Tárgyévben hátralék 727 XIV. Levéltári rendezvények: november 25-én, a levéltári napon, tudományos ülést tartottunk. A hagyományos rendezvényen azonban a korábbiaktól eltérően most nem csak a hazai" levéltárosok ismertették kutatásaik eredményét, hanem meghívott vendégek előadásai tették azt még tartalmasabbá, színesebbé. A konferencia alaptémája a propagandatörténet volt, Az ülést dr. Héjjas Pál, nyugalmazott levéltár-igazgató és Varga Zsuzsanna az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docense vezették le. A konferenciát Gazdikné Kasa Csilla Pest Megye Közgyűlése Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke nyitotta meg. Az öt meghívott és hat saját előadó az első világháborútól egészen a Kádár korszakig követte a propagandatörténet fontosabb állomásait, az átfogó elemzések mellett speciális területekre is kitérve. /A konferencia pontos programját a 3. számú melléklet tartalmazza./ Budapest, február Halász Csilla igazgató Mellékletek: 1. sz.: Jelentés az OKM-nek 2. sz.: évi iratgyarapodás 3. sz.: Konferencia meghívó (2010. november 25.) 10

11 Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1446 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatszolgáltató teljes neve: Székhelye: Irányítószám: 1097 Helység: Adatszolgáltató: levéltárak Kitöltendő: 2 példányban Beküldendő: március 11-ig Interneten: vagy a központi nyilvántartásnak a Magyar Országos Levéltár címére ( 1014 Budapest Bécsi kapu tér. 2-4.) 1 példány az adatszolgáltatónál marad Levéltári intézmények évi adatai Pest Megyei Levéltár Budapest Utca, házszám: Vágóhíd utca 7. Vezetőjének neve: Halász Csilla Telefon: (körzetszám is): címe: Kitöltő neve: Schramek László Péter Adószám (első 8 számjegye): Fax (körzetszám is): Honlap címe: Kitöltő telefonja (körzetszám is): Működés módja: működő szünetelő megszünt Működés jellege: egész évben időszakosan Működési, nyitvatartási idő heti óraszáma: 40 Gazdálkodási módja: önálló részben önálló nem önálló Fentartó típusa: Levéltár típusa: központi költségvetési/állam i települési önkormányzati megyei/fővárosi önkormányzat egyház gazdasági szervezet egyéb Közlevéltár: általános országos általános megyei önkormányzati általános települési önkormányzati állami szaklevéltár köztestületi, közalapítványi alapítvány Nyilvános magánlevéltár: egyházi alapítványi egyéb A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok. Kelt.... Budapest......, február... hó nap statisztikus, jelentést kitöltő P.H az adatszolgáltató aláírásra jogosult vezetője

12 FIGYELEM! Az 1/b. tábla 26. sor (tárgyévi összesen fm) adatának, a 2/b tábla 25. sor 8. oszlopába írt (tárgyévi összesen fm) adatának, valamint a 8. tábla 8. sor 3. oszlopa (tárolt iratanyag iratfm) adatának meg kell egyeznie! Figyelem! Az 1. és 2. számú táblázatok tétel- és részösszesen-sorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! Egyéb levéltárak csak a Nem bontható tételek összesen -sorokat (24. sorok) töltsék ki! 1/a. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma megnevezése 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten darabszinten Tárgyévi rendezett fm = IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 4 602,58 9,10 9,10 993, ,09 561, ,58 5. V. Városok és községek 1 790,95 5,32 5,32 53, ,60 211, ,95 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 173,14 4,17 118,85 50,12 173,14 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 740,70 24,24 659,29 57,17 740,70 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 61,28 4,12 4,12 2,57 40,03 18,68 61,28 9. IX. Testületek 59,35 1,44 51,52 6,27 59, X. Egyesületek, szervezetek, pártok 30,97 0,15 0,15 0,89 25,49 4,59 30, XI. Gazdasági szervek 98,87 5,54 5,54 27,15 40,85 30,87 98, XII. Egyházi szervezetek, intézmények 10,82 0,03 0,03 0,39 8,86 1,57 10, XIII. Családok 16,19 0,05 15,29 0,85 16, XIV. Személyek 22,26 2,00 2,00 0,49 21,29 0,48 22, XV. Gyűjtemények 73,43 1,00 1,00 19,78 31,16 22,37 73, I-XV. összesen ( ) 7 680,54 27,26 27, , ,32 965, ,30 2. oldal

13 1/b. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) Előző évi Előző évi Tárgyévi Rendezett fm Tárgyévi A fondfőcsoport rendezett rendezetlen rendezetlen rendezett alapszinten középszinten darabszinten fm fm fm fm Ssz. száma megnevezése = XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 17,61 0,03 0,03 0,17 17,22 0,22 17,61 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 200,23 8,40 8,40 22,72 171,74 5,77 200,23 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 722,05 0,46 0,46 10,60 679,61 31,84 722,05 7. XXII. Megyei városok és községek 83,93 1,03 81,03 1,87 83,93 8. XXIII. Tanácsok 6 089,63 187,79 187, , ,51 456, ,08 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 414,44 5,98 5,98 164,71 235,23 14,07 414, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 1 499,68 8,21 8,21 368, ,00 43, , XXVI. Tanintézetek, intézmények 135,74 2,73 2,73 106,34 37,37 2,45 146, XXVII. Testületek 101,08 24,00 70,86 6,27 101, XXVIII. Egyesületek 117,00 1,25 1,25 73,41 43,29 0,30 117, XXIX. Vállalatok 635,47 12,00 12,00 496,24 131,66 0,14 628, XXX. Szövetkezetek 399,53 33,71 32,70 88,76 314,42 0,59 403, XXXI. Családok és személyek 38,06 1,24 34,70 0,76 36, XXXII. Gyűjtemények 34,96 0,72 0,72 4,44 26,03 4,10 34, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 251,77 56,27 195,04 0,46 251, XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 96,10 94,98 1,12 96, XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 550,66 514,66 514, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. Mj. városi, városi, községi önkormányzatok 219,58 219,46 0,13 219, XVI-XXXVII. összesen ( ) ,52 261,28 260, , ,82 569, , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (1/a. tábla 16.+1/b. tábla 23.) ,06 288,54 287, , , , , Tárgyévi összesen: (tárgyévi rendezett + rendezetlen) ,86 3. oldal

14 1/c. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) (3) Raktári A fondfőcsoport jegyzékkel száma megnevezése 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Repertóriummal Lajstrommal Mutatóval ellátott (fm) Elektronikus segédlettel IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 4 342,56 418, , ,56 5. V. Városok és községek 1 721,64 11,40 738, ,91 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 168,11 30,74 168,11 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 716,46 61,48 251,39 716,46 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 59,10 0,13 41,53 9. IX. Testületek 52,56 0,15 2,57 4, X. Egyesületek, szervezetek, pártok 30,10 3,30 15, XI. Gazdasági szervek 70,65 0,99 6, XII. Egyházi szervezetek, intézmények 10,82 2,71 10, XIII. Családok 16,14 0,96 16, XIV. Személyek 14,10 14, XV. Gyűjtemények 51,11 2,32 42, I-XV. összesen ( ) 7 253,35 492, , ,85 4.oldal

15 1/d. A levéltári anyag feldolgozottsága a tárgyév dec. 31-én (folyt.) Raktári A fondfőcsoport jegyzékkel Repertóriummal Lajstrommal Mutatóval Elektronikus segédlettel száma megnevezése ellátott (fm) XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 8,20 5,91 4,29 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 83,23 0,07 17,58 83,23 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 660,87 809,57 660,87 7. XXII. Megyei városok és községek 83,93 39,17 83,83 8. XXIII. Tanácsok 3 423,83 46, , ,25 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 243,34 4,16 130,60 62, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 1 111, , ,09 243, XXVI. Tanintézetek, intézmények 46,18 2,82 1, XXVII. Testületek 73,01 6,77 15, XXVIII. Egyesületek 44,18 12,77 0, XXIX. Vállalatok 172,56 3,30 10,20 6, XXX. Szövetkezetek 320,14 77,96 1, XXXI. Családok és személyek 32,73 8, XXXII. Gyűjtemények 31,39 3,50 4,00 0, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 195,50 194, XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 75,90 0,16 8, XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 129, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 0,13 0, XVI-XXXVII. összesen ( ) 6 736,26 5, , , , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (1/c. tábla 16.+1/d. tábla 23.) ,61 5, , , ,09 5.oldal

16 2/a. A levéltári iratanyag mennyiségi változása a tárgyévben (5) A fondfőcsoport Állomány az Állomány Állomány a előző év dec.31-én gyarapodás csökkenés tárgyév dec.31-én Ssz. száma megnevezése fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 4. IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok , ,68 5. V. Városok és községek , ,27 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei , ,14 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei , ,70 8. VIII. Tanintézetek, intézmények , ,40 9. IX. Testületek 64 59,35 0, , X. Egyesületek, szervezetek, pártok 68 31, , XI. Gazdasági szervek , , XII. Egyházi szervezetek, intézmények 12 10, , XIII. Családok 23 16, , XIV. Személyek 18 24, , XV. Gyűjtemények 23 74,43 0,12 0, , I-XV. összesen ( ) ,80 0,12 0, ,56 6.oldal

17 2/b. A levéltári iratanyag mennyiségi változása a tárgyévben (folyt.) (6) A fondfőcsoport Állomány az Állomány Állomány a előző év dec.31-én gyarapodás csökkenés tárgyév dec.31-én Ssz. száma megnevezése fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) fondok (db) terj. (fm) XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 19 17, ,64 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz , ,63 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok , ,51 7. XXII. Megyei városok és községek 23 83, ,93 8. XXIII. Tanácsok ,42 13, ,87 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei ,42 1 0,06 1 0, , XXV. A jogszolgáltatás területi szervei ,89 4, , XXVI. Tanintézetek, intézmények , , , XXVII. Testületek ,08 0, , XXVIII. Egyesületek , , XXIX. Vállalatok ,47 1 0,91 2 8, , XXX. Szövetkezetek ,24 3, , XXXI. Családok és személyek 24 38,06 1, , XXXII. Gyűjtemények 14 35,68 1 0, , XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 6 251, , XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 5 96, , XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok ,66 36, , XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 2 219,58 0, , XVI-XXXVII. összesen ( ) , , , , Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (2/a. tábla 16.+2/b. tábla 23.) , , , ,86 7.oldal

18 2/c. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység (7) Rendezés Selejtezés Minta- Ssz. száma A fondfőcsoport Megnevezése középszintű (fm) darabszintű (fm) tételszintű (fm) darabszintű (fm) állvá- nyozás (fm) 1. I. Az államhatalom felsőbb szervei 2. II. Az államigazgatás felsőbb szervei 3. III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei Segédletkészítés Raktári Repertórium jegyzék Lajstrom Mutató készült fm-hez IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 7,80 7,80 7,80 5. V. Városok és községek 6. VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 7. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 8. VIII. Tanintézetek, intézmények 9. IX. Testületek 10. X. Egyesületek, szervezetek, pártok 11. XI. Gazdasági szervek 12. XII. Egyházi szervezetek, intézmények 13. XIII. Családok 14. XIV. Személyek 15. XV. Gyűjtemények 16. I-XV. összesen ( ) 7,80 7,80 7,80 Elektr. segédlet 8.oldal

19 2/d. A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység (folyt.) (8) A fondfőcsoport Rendezés Selejtezés Minta- középszintű darabszintű tételszintű darabszintállványozás Ssz. száma Megnevezése (fm) (fm) (fm) (fm) (fm) Raktári jegyzék Segédletkészítés Repertórium Lajstrom Mutató készült fm-hez XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. forr. szervei 2. XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz. 3. XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei 4. XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei 5. XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei 6. XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 7. XXII. Megyei városok és községek 8. XXIII. Tanácsok 108,62 19,58 128,20 128,20 9. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 0,44 0,27 0,71 0, XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 6,98 27,74 34,72 34, XXVI. Tanintézetek, intézmények 12. XXVII. Testületek 13. XXVIII. Egyesületek 14. XXIX. Vállalatok 15. XXX. Szövetkezetek 0,90 0, XXXI. Családok és személyek 17.. XXXII. Gyűjtemények 8,85 8,85 8, XXXIII. Megőrz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 19. XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 20. XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 6,84 6,84 6,84 6, XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok 22. XXXVII. MJ városi, városi, községi önkormányzatok 23. XVI-XXXVII. összesen ( ) 125,79 54,43 180,22 179,32 6, Nem bontható tételek összesen 25. I-XXXVII. összesen (2/c. tábla 16.+2/d. tábla 23.) 125,79 62,23 188,02 187,12 6,84 Elektr. segédlet 9.oldal

20 Figyelem! A 3. táblázat tételsorait csak a MOL és a megyei és települési önkormányzati levéltárak töltsék ki! Egyéb levéltárak a nem bontható bevétel és kiadás adataikat csak az Egyéb bevételek és Egyéb kiadások (7. és 14.) sorokban szerepeltessék! töltsék ki! 3. Pénzügyi adatok ezer Ft Ssz Bevételek Intézmények működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ebből felügyeleti, fenntartó szervtől kapott támogatás ebből pályázati támogatás = ebből EU támogatás 7. Egyéb bevételek 8. Bevételek összesen ( ) Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítási kiadások 13. Felhalmozott kiadások 14. Egyéb kiadások 15. Kiadások összesen ( ) Egyéb pénzügyi adatok A tevékenységet ellátó szervezet bevételéből kiemelt adatok Sorszám Megnevezés 1. Büfé, kávézó 2. Bolt (Ajándék, kiadványok, szakmai anyagok, katalógusok, műsorfüzetek stb.) 3. Rendezvények 4. Reklám 5. Mecentúra, szponzoráció 6. Automaták 7. Időszaki kiállításokhoz kapcsolodó vásár 8. Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.) A felsorolt szolgáltatásokból származó éves bevétel ezer Ft oldal

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 1 /2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2009. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

J E L E N T É S évben a táncegyüttesekről

J E L E N T É S évben a táncegyüttesekről Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.1) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 2179 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1451 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 662/2012. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 1. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2011. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

J E L E N T É S évben a Szabadtéri színházak tevékenységéről

J E L E N T É S évben a Szabadtéri színházak tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1449 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

befogadó produkciós rendelkező Minősítés: nemzeti kiemelt nem minősített egyház egyéb

befogadó produkciós rendelkező Minősítés: nemzeti kiemelt nem minősített egyház egyéb Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1447 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

J E L E N T É S a 2008. évben rendezett kiállításokról

J E L E N T É S a 2008. évben rendezett kiállításokról Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1445/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. ) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Statisztika Útmutató. Útmutató

Statisztika Útmutató. Útmutató Útmutató Az adatgyűjtést a 257/2010. (XI. 9.) Korm. rendelet írja elő. Az adatszolgáltató adatai Az adatszolgáltató intézmény adatait olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Levéltári anyag

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2008.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Piszkozat (kitöltő) 2015

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Piszkozat (kitöltő) 2015 Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Piszkozat (kitöltő) 2015 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Vígszínház Nonprofit Kft. Intézményazonosító: 10020841 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény gazdálkodási jogköre 2009. január 1-jétől: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Vígszínház Nonprofit Kft. - Stúdió Színpad Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Vígszínház Nonprofit Kft. Intézményazonosító: 10020841 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008.

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008. PEST MEGYEI LEVÉLTÁR SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008. Budapest, 2009. március 4. Készítette: Pap Márta Dr. Héjjas Pál igazgató I. Az intézmény szakmai feladatellátásának szakmai értékelése Az intézmény a 2008.

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító:

Részletesebben

Kitöltő telefonja (körzetszám is): megyei/fővárosi önkormányzat. gazdasági szervezet

Kitöltő telefonja (körzetszám is): megyei/fővárosi önkormányzat. gazdasági szervezet Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1441 Adatszolgáltató: Állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok Kitöltendő: 2 példányban Beküldendő: 2016. január

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Kitöltő telefonja (körzetszám is): Működési, nyitvatartási idő heti átlagos óraszáma:

Kitöltő telefonja (körzetszám is): Működési, nyitvatartási idő heti átlagos óraszáma: Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1444 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest Dob u. 75-81. Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/04 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Misina Kulturális és Táncegyesület. Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok. A tevékenységet ellátó szervezet adatai

Misina Kulturális és Táncegyesület. Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok. A tevékenységet ellátó szervezet adatai Misina Kulturális és Táncegyesület Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Misina Kulturális és Táncegyesület Intézményazonosító: 10033908 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2008. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2008. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 172-1/2009. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV

LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK KÉPZÉSI TERV Szakfelelős: Dr. habil. Borsodi Csaba, CSc intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens Készítette: Dr. Kenyeres István, PhD címzetes egyetemi docens, főigazgató

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A tevékenységet ellátó szervezet adatai. A gazdálkodás jellemzője a meghatározó támogatási források szerint

A tevékenységet ellátó szervezet adatai. A gazdálkodás jellemzője a meghatározó támogatási források szerint Alapadatok Az adatszolgáltató szervezet teljes neve: Szepes Gyula Művelődési Központ Intézményazonosító:10044290 Az adatszolgáltató székhelye: 2030 Érd Utca, házszám: Alsó u 9 Vezetőjének neve: Szedlacsek

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató szervezet teljes Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. neve: Intézményazonosító: 11867908

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben