Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről... 4 Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről A kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendjéről szóló Kgy. rendelet elfogadása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásához való hozzájárulás Döntés a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. valamint a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. közötti KEOP-4.2.0/B/ ös számú támogatási szerződéshez kapcsolódó kifizetés jelzálogjoggal történő biztosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosításának elfogadása Jogi Iroda beszámolója a 2012-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről A Hódmezővásárhely belterület 10424/3 hrsz. alatti ingatlan tekintetében megkötött ingyenes ingatlan átruházási szerződés módosítása Önkormányzati tulajdonú, építési telkekre benyújtott pályázatok elbírálása Döntés önkormányzati lakás székhelyként történő bejelentéséről Tájékoztató a kutyák chippel való ellátásáról Tájékoztató, Hódmezővásárhely és térségében, az uniós előírások szerinti határértékeknek megfelelő ivóvíz ellátásról

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2013. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom február 1-jén órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetési rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről Előadó: Dr. Nagy Imre, múzeumigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, január 24. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a február 1-én tartandó rendes közgyűlés anyagait január 28-án (hétfőn) órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az együttes bizottsági ülést követően a többi bizottság is külön-külön megtartja rendes ülését: Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, január 17. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2013. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző....Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől Iktatószám: /2013. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2012.év IV. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés a IV. negyedévben is rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban rendelkezésre állt az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt nyolc darab ellenőrzést. Ebből hét a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat, egy a tárgynegyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soronkívüli ellenőrzésünk volt. Az IV. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásait, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht), a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.), a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 01. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

6 I/A kötet 6. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja I./ IV. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1.) Kiemelt vizsgálati szempontok figyelembevételével az adósok kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata a október 31-i állapot szerint 2.) A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda ügyrendben meghatározott pénzkezelési rendszerének ellenőrzéséről 3.) A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium tanulóinak jelenlét-távolléti nyilvántartásáról szóló ellenőrzésről 4.) A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ leltározási gyakorlatának ellenőrzéséről 5.) A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. gazdálkodásáról 6.) A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a gyorsfagyasztott baromfihús és baromfi készítmények, valamint sertés- és marhahús készítmények beszerzési és számlázási árai összehasonlításának vizsgálatáról 7.) A Németh László Általános Iskola és Gimnázium Árpád u-i Tagintézmény energetikai korszerűsítése tárgyában elnyert KEOP-5.3.0/A/ kódszámú támogatás felhasználásának dokumentáltságáról 8.) A sportszervezetek számára biztosított évi önkormányzati támogatás elszámolásainak ellenőrzéséről A IV. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan oszlanak meg szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, illetve teljesítmény-ellenőrzés vonatkozásában: Szabályszerűségiek: Polgármesteri Hivatalban A Németh László Általános Iskola és Gimnázium Árpád u-i Tagintézmény energetikai korszerűsítése tárgyában elnyert KEOP-5.3.0/A/ kódszámú támogatás felhasználásának dokumentáltságáról Intézményeknél A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium tanulóinak jelenlét-távolléti nyilvántartásáról szóló ellenőrzésről A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ leltározási gyakorlatának ellenőrzéséről

7 I/A kötet 7. oldal Pénzügyi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda ügyrendben meghatározott pénzkezelési rendszerének ellenőrzéséről A sportszervezetek számára biztosított évi önkormányzati támogatás elszámolásainak ellenőrzéséről Intézményeknél A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. gazdálkodásáról A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a gyorsfagyasztott baromfihús és baromfi készítmények, valamint sertés- és marhahús készítmények beszerzési és számlázási árai összehasonlításának vizsgálatáról Teljesítmény ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban Kiemelt vizsgálati szempontok figyelembevételével, az adósok kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata a október 31-i állapot szerint. Fentiek alapján a év IV. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely Munkaterv szerint Soron kívüli Együtt MJ Város teljesített ellenőrzések száma ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes E szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény Összesen A táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 8 db vizsgálatból 4-et a Polgármesteri Hivatal területén, 4-et az intézményeknél, ezek közül kettőt gazdasági társaságnál folytattunk le. Összesen három szabályszerűségi, négy pénzügyi ellenőrzést, valamint egy teljesítmény ellenőrzést végeztünk a IV. negyedévben. A következőkben a IV. negyedévi ellenőrzéseink tapasztalatairól a kialakult gyakorlat szerinti kivonatos formában számolunk be:

8 I/A kötet 8. oldal 1.) Kiemelt vizsgálati szempontok figyelembevételével az adósok kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata a október 31-i állapot szerint január 01-től október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan vizsgáltuk az adóbevételek alakulását, és az adóhátralékok rendezésére tett intézkedéseket évre az előírt adó összege mely tartalmazza az előző évről áthúzódó adótartozásokat is 3, forint. Az előírt adótartozásra befolyt összeg 2, forint volt, amely a évre előírt adótartozások 82,3%-a. A zárási összesítőben szereplő, október 31-ig esedékes adóhátralék forint, amely a név szerinti adóslistával megegyezik ugyan, de annak összegét az idegen adó ( ), a behajthatatlan adó ( ) és a hátralékosok túlfizetései ( Ft) összesen Ft összegre csökkentik. A fent már rögzített, zárási összesítőben szereplő, forint adóhátralék tartalmazza az idegen bevételeket, melynek összege forint. Ezen összeg nem képezi az Önkormányzat bevételét, azt az illetékes szerveknek kell továbbutalni. Az egyébként hátralékosok Ft összegű túlfizetési összegének rendezése, például más adónemekre történő átvezetése a folyamatban levő tisztázások, egyeztetések után fog megtörténni. A kintlévőségek behajtására az Adócsoport felszólításokat küldött ki, inkasszó benyújtásokat végzett, gépjármű forgalomból való kivonásokat eszközölt. Az adótartozások eredményesebb behajtása érdekében a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal felé fordult megkereséssel a Hivatal. Az ilyen módon rendezésre került adótartozások eredményesebbnek bizonyultak a korábbi években a végrehajtó iroda felé átadott behajtásoknál. A több éve alkalmazott inkasszós eljárás valóban hatékony eszköze az adóbehajtásnak. A részletfizetési és fizetési halasztásra engedélyezett hátralékok befizetése 2012.október 31-ig 39,9 %-ban kerültek rendezésre. A befizetési százalék a pótlék, bírság, egyéb bevételek, és idegen bevételek, valamint a talajterhelési díj vonatkozásában alacsony, míg az építményadó, telekadó, gépjárműadó tekintetében ez az arány igen magas. Az ellenőrzés megállapította, hogy az adóbefizetések a év első 10 hónapjára vonatkozóan kedvezően alakultak. Az esedékes előírt adótartozásokra befolyt összeg 82,3%-ban teljesült. Az év hátralévő 2 hónapjában a jelentésben felsorolt intézkedések hatására az adóbevételek növekedése várható. A kimunkált adóbevételi teljesítés számsorai alapján egyértelmű, hogy az adóbefizetések mértéke időarányosan megfelelő, ezzel együtt a behajtási tevékenység aktivitását, hatékonyságát továbbra is fokozni kell. A év teljes értékelését majd csak a gazdálkodási év december 31-i záró állapotának vizsgálatakor, azaz a jövő évi, a Közgyűlés által november 16-án elfogadott ellenőrzési munkatervünkben tervezettek szerint, előreláthatóan a év I. negyedévében végezzük el.

9 I/A kötet 9. oldal 2.) A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda ügyrendben meghatározott pénzkezelési rendszerének ellenőrzéséről Jelen vizsgálatunk tárgya a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda ügyrendben meghatározott pénzkezelési rendszerének ellenőrzése volt csak és kizárólag a november 29. napi pénztárak pénzkezelésének áttekintésével. Mivel az ellenőrzés a pénztárak nyitvatartási ideje alatt történt, a készpénzállomány megállapításához a pénztári programok nem kerültek lezárásra, ugyanis ezzel nem akadályoztuk az ügyfeleket érintő ki- és befizetéseket. A pénztárakban elvégzett zárlatot követően megállapítást nyert, hogy a főpénztárban a pénzkészlet a könyvszerintivel megegyezett, míg a sima pénztárban öt forinttal kevesebb volt. Az eltérés csak technikai jellegű. Az eltérést az egyéb bevétel vagy egyéb kiadás vételezésével egyenlítik ki, így a programban lévő érték és a bankba befizetett összeg egyezik. A pénztár területén idegen pénzeszközt, értéktárgyat nem leltünk fel. A vizsgált kiadási és bevételi pénztárbizonylatok az előírás szerinti alapbizonylatokkal fel voltak szerelve. A kiadási pénztárbizonylat dokumentációjában a szakmai teljesítés igazolás, az érvényesítés, illetve az utalványozás is megtörtént, azok jól láthatók. A bevételek is bizonylatokkal felszereltek. A kiadási és bevételi pénztárbizonylatokon a mellékletek száma nem került feltüntetésre. A pénztár zárható kazettájából a szúrópróba alapján kiválasztott bevételi pénztárbizonylati tömb felhasználásra kiadáskor nem lett hitelesítve. Összességében - a fenti észrevételeken túlmenően - a vizsgálat időpontjában a Polgármesteri Hivatal pénztáraiban a pénztárosok pénzkezelése a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő volt. Az ellenőrzésünk során tett megállapítások és összegzés alapján vezetői megfontolásra az alábbi javaslatokat tettük: Javasoltuk, hogy a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokon a mellékletek számát a pénztárosok tüntessék fel. Javasoltuk továbbá, hogy a szigorú számadású nyomtatványokat a felhasználás kezdő időpontjában az arra jogosult személy hitelesítse, hiszen a hitelesítés igazolja, hogy a nyomtatványban az űrlapok üresek és maradéktalanul megtalálhatóak a nyomtatványon feltüntetett jelzésnek (sorszámtól-sorszámig) megfelelően. 3.) A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium tanulóinak jelenlét-távolléti nyilvántartásáról szóló ellenőrzésről Megállapítottuk azt, hogy a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumban a gyermekek jelenléttávolléti nyilvántartása teljesen ellenőrizetlen volt, nem volt napi szinten vezetve, adott esetben hetek maradnak ki két jelenléti nyilvántartás dátuma között.

10 I/A kötet 10. oldal A jelenlét-távolléti nyilvántartások bejegyzései nem fedték a valóságot, a diákok neve, távozásának oka, illetve beérkezésének ideje tekintetében, ezért megállapítottuk, hogy nyilvántartás ilyen módon történő vezetése teljesen felesleges. Az éjszakai nevelő tanárok létszámellenőrzése óra után mindkét ellenőrzésünk alkalmával (2012. november 26, december 11.) megtörtént, a szabályzatokban rögzítettek szerint zajlott. A Belső Ellenőrzés megállapította azt is, hogy a november 20-i négy diák "kimaradása" miatti ellenőrzések az intézmény vezetője részéről gyakoribbá váltak. Megállapítottuk azt is, hogy a kollégium tanárai megtették a szükséges nyilatkozatok megküldését a diákok szülei felé annak érdekében, hogy legyen visszacsatolás a két érintett fél között a diákok pontos tartózkodási helye tekintetében. A Belső Ellenőrzés a Házirendet áttekintve megállapította, hogy a Házirendben szereplő Alapító Okirat száma már nem aktuális, hiszen a 327/2009. (09.03.) Kgy. határozattal elfogadott Alapító Okiratot, már azóta több alkalommal is módosították, legutóbb, évben a 345/2012. (09.14.) Kgy határozattal. A Belső Ellenőrzés megállapította, hogy az Intézmény hivatalos honlapján is megtalálható Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát még az előző intézményvezető látta el aláírásával, valamint azt a tényt, hogy az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet telefonszáma sem szerepel helyesen a szabályzatban. Fentiek alapján a következő javaslatokat tettük: Javasoltuk az Intézmény vezetőjének a Házirend aktualizálást az Alapító Okirat tekintetében. Javasoltuk továbbá, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szintén kerüljön átdolgozásra, a jelenlegi intézményvezető lássa azt el az aláírásával és az SzMSz ilyen formában kerüljön ki a Kollégium nyilvános honlapjára. Javasoltuk a Kollégium vezetésének, hogy ellenőrizze szúrópróba szerűen a diákok jelenlét-távolléti nyilvántartását, este óra után, a tekintetben, hogy az pontosan nyomon követhető legyen, minden egyes diák esetében. Javasoltuk, hogy ezt minden egyes estben dokumentációval is támasszák alá. Javasoltuk továbbá, hogy a Kollégium vezetése szintén szúrópróba szerűen ellenőrizze le az éjszakai nevelő tanárok munkáját, illetve a közösség vezetők nyilvántartásait, hogy a november 20-i esethez hasonlók a jövőben ne fordulhassanak elő. Szintén javasoltuk az ellenőrzések pontos ledokumentálását. Javasoltuk továbbá azt, hogy minden egyes hiányzó diák távolléte után tegye meg a szükséges intézkedéseket az ügyeletes nevelőtanár, minden egyes esetben. Javasoltuk, hogy az Intézmény vezetője készítsen a évre vonatkozóan Ellenőrzési Tervet a saját intézménye tekintetében.

11 I/A kötet 11. oldal 4.) A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ leltározási gyakorlatának ellenőrzéséről A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ rendelkezik a leltározási kötelezettség tárgykörében valamennyi belső intézményi szabályzattal, amelyeket a vonatkozó pénzügyi-gazdasági jogszabályok előírnak. A Múzeum által kialakított tárgyi eszköz leltározási gyakorlat az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő, az intézményi belső szabályzatokban helyesen rögzítették a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, azok megfelelően biztosítják az előírt vagyon-, és tulajdonvédelmi kötelezettségeket. Ezek a szabályzatok szakmai szempontból jól, teljes körűen, rendkívüli igényességgel és precizitással vannak szerkesztve, gyakorlatilag tartalmilag kifogástalanok. Ez minden reményt megad arra, hogy ezek alapján a jelenleg folyamatban levő tárgyi eszközök leltározása a TJM és KK vezetője által részünkre megküldendő "Intézkedési terv"-e szerint történjen meg. Javasoltuk, hogy a részjelentésünkben rögzített és a szabályzatokat érintő alaki jellegű szöveg módosításokat a TJM és KK vezesse át a szabályzatain. A leltározások ütemtervének meghatározásáról, illetve azok befejezéséről szóló Intézkedési terv elkészítésének határidejéül pedig év december hó 28. napját javasoltuk. 5.) A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. gazdálkodásáról Összegzésként elmondható, hogy a Hód-Fürdő Kft. likviditása szoros összefüggésben van a szezonalitással. Az elmúlt évekre visszatekintve látható volt, hogy a nyári hónapok árbevételei sokkal kiugróbbak, mint a szeptember-május közötti időszak. Megállapítottuk, hogy az ügyvezető, valamint a gazdasági vezető helyettesítésének kérdése elengedhetetlenül fontos annak érdekében, hogy a szabálytalanságok a jövőben kiküszöbölhetőek legyenek. Ennek érdekében javasoltuk, hogy kapjon utalványozási jogkört az ügyvezető szakmai helyettese, ezzel elkerülhető, hogy az ügyvezető önmaga számára engedélyezzen kifizetéseket. Illetve javasoltuk, hogy a gazdasági vezető helyettesítése is legyen megoldott a lehető legrövidebb időn belül. Megállapítottuk, hogy a munkaköri leírások átdolgozásra szorulnak, ezért javasoltuk azok teljes körű átdolgozását. A Belső Ellenőrzés megállapította tovább azt, hogy a Pénzkezelési Szabályzat csak nagy léptékben és általánosságban tartalmazza az ellátandó feladatokat, ezért javasoljuk a szabályzat pontosítását. Javasoltuk továbbá az aláírási címpéldányokat a megfelelő szabályzat mellékleteként rögzíteni a jövőben. Javasoltuk továbbá, hogy a szigorú számadású nyomtatványokat a felhasználás kezdő időpontjában az arra jogosult személy hitelesítse, hiszen a hitelesítés igazolja, hogy a nyomtatványban az űrlapok üresek és maradéktalanul megtalálhatóak a nyomtatványon feltüntetett jelzésnek (sorszámtól-sorszámig) megfelelően. A Belső Ellenőrzés javasolta, hogy a Hód-Fürdő Kft. és a HVSZ Zrt. szorosan működjön együtt a szabályzatok átdolgozásában, annak érdekében is, hogy a HVSz Zrt. fordítson

12 I/A kötet 12. oldal nagyobb figyelmet a jövőben az általa nyújtott szolgáltatatás szakszerűségéért. A Belső Ellenőrzés véleménye szerint a vállalt szolgáltatások nem megfelelőségéből eredő mindennemű felelősség a könyvelő irodát terheli. Javasoltuk a Hód-Fürdő Kft-nek a honlap folyamatos frissítését, városunk idegenforgalmi szempontjait is figyelembe véve. Javasoltuk, hogy a vásárlási előleg elszámolása a hozzá kapcsolódó bizonylatokkal együtt történjen meg minden esetben - hivatkozással a vásárlási előleg felvét dátumára - annak érdekében, hogy a jövőben a vásárlási előlegek elszámolásának ellenőrzése pontosan nyomon követhető legyen. Javasoltuk, hogy a Hód-Fürdő Kft készítsen "Intézkedési terv"-et mind a szabályzatai, mind a munkaköri leírások aktualizálására. A javasolt határidő: január hó 31. volt. 6.) A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a gyorsfagyasztott baromfihús és baromfi készítmények, valamint sertés- és marhahús készítmények beszerzési és számlázási árai összehasonlításának vizsgálatáról Megállapítottuk, hogy a Belső Ellenőrzési Csoport évi ellenőrzési jelentésében megfogalmazott javaslata alapján, a Hód-Menza Kft október hónapban a gyorsfagyasztott baromfihús és baromfi készítmények, valamint sertés- és marhahús készítmények vonatkozásában rendszeresen nyomon követte és ellenőrizte a beérkező számlákon szereplő árakat úgy, hogy azok összehasonlításra kerültek az árajánlatban szereplő termékek áraival. Tehát e tekintetben eltérés nem volt tapasztalható. Megállapítottuk továbbá azt is, hogy a Hód-Menza Kft. ügyvezetője által kialakított és újonnan bevezetett "árucsoportonkénti ár figyelő" program segítségével, pontosan nyomon tudja követni az áruféleségeket a tekintetben, hogy adott időpontban melyik árucikknek a legkedvezőbb az ára. Ezzel az újonnan kialakított módszerrel a Kft. több százezer forintos megtakarítást tud elérni havi vonatkozásban. 7.) A Németh László Általános Iskola és Gimnázium Árpád u-i Tagintézmény energetikai korszerűsítése tárgyában elnyert KEOP-5.3.0/A/ kódszámú támogatás felhasználásának dokumentáltságáról A KEOP-5.3.0/A/ pályázat alapján támogatott, a Németh László Általános Iskola és Gimnázium Árpád utcai Tagintézményének energetikai korszerűsítése tárgyú beruházás során megtörtént a régi, elavult nyílászárók cseréje; az üvegtégla falak megszűntek, azok üvegezett nyílászárókkal lettek kiváltva; a héjazat hőszigetelést kapott (fal+tető); a geotermikus alapú távhő központ átalakításra került, állandó tömegáramúból változó tömegáramúvá. A projekt eredményességét mutatja, hogy az így nyert energia megtakarítás: 2138,8 GJ/év, az eredő CO 2 emisszió csökkenés értéke: 1,4 t/év és ami szintén nem elhanyagolható, évente kb. 3 millió Ft-al kevesebb lesz az energiára fizetett költség. A projekt támogatás tényleges felhasználásának jogszerű és szabályszerű lebonyolítását végző Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda szakreferensei az eseménysorok adminisztrálása,

13 I/A kötet 13. oldal dokumentálása során betartották a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő követelményeket. Az ellenőrzésünk közben gyakorolt módszertani eszközökkel, a nyilvántartások, dokumentumok tételes átvizsgálása, értékelése, helyszíni ellenőrzésekor nem észleltünk olyan hiányosságot, hibát, amelyet most, utólag vezetői intézkedésnek kellene követnie, ezért sem változtatási javaslatot, sem "Intézkedési terv" készítési igényt nem kellett megfogalmaznunk. 8.) A sportszervezetek számára biztosított évi önkormányzati támogatás elszámolásainak ellenőrzéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata évben is hangsúlyt fektetett az utánpótlás - nevelésre, a szabadidősport versenyekre és a kiemelt szintű sportversenyekre, ezért lehetőségéhez képest, az egyre szűkülő anyagi lehetőségek mellett is, támogatta azokat. Az ellenőrzött időszakban érvényben lévő Áht. 13/A. (2) bekezdése szerint az államháztartás alrendszereiből így többek között a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik által támogatott szervezeteket számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A felhasználást és a számadást ellenőrizni kell. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy évben két sportszervezet, összességében forint támogatásban részesült, melyet - a támogatási megállapodásoknak megfelelően - működési célra használtak fel. A támogatási szerződések az önkormányzati támogatások eljárásrendjének megfelelően tartalmazták a támogatás pontosan körülírt jogcímét, a támogatási összeg mértékét, az elszámolási határidőket, a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző megjelölését. A támogatásokról vezetett nyilvántartásból információt nyerhettünk azok felhasználásáról és elszámolásáról. A támogatások összegével mindegyikük a megadott határidőn belül elszámolt, és az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok az előírt követelményeknek megfeleltek. Vezetői intézkedésként egyetlen egy javaslattal éltünk, miszerint a július hó 1. napján hatályba lépett önkormányzati támogatások eljárásrendjét, a hivatkozott évi XXXVIII. törvény (Áht.) hatályon kívül helyezése miatt, aktualizálni szükséges. Összegzésképpen megállapítottuk, hogy a évben céljellegű támogatásban részesített sportszervezetek elszámolásaira vonatkozó ellenőrzésünk jogszabálysértő felhasználást nem állapított meg. * * * Figyelem felhívásként megemlítjük, hogy konzultálási célból a IV. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzési Irodában megtekinthetők. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, január 16. Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető

14 I/A kötet 14. oldal Száma:./2013.(02.01.) Kgy. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportjának év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnali Felelős: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Hódmezővásárhely, február 01. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők H. 2./ Belső Ellenőrzési Iroda - H 3./ Irattár

15 I/A kötet 15. oldal Iktatószám: /2013 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről Az anyagot készítette: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Közpőont Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző....Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

16 I/A kötet 16. oldal Száma: /2013. Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkabeszámolója és évi munkaterve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ elkészítette a évi munkabeszámolóját és a évi intézményi munkatervét. A benyújtott munkabeszámoló és a munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkabeszámolót és munkatervet tudomásul venni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, február 1. Tisztelettel: Almási István polgármester

17 I/A kötet 17. oldal Tárgy: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő évi tevékenységéről szóló beszámolót. Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, február 01. Almási István polgármester A határozatot kapja: 1.) PH Tisztségviselők H. 2.) Jogi Iroda, Jogi Csoport H. 3.) Kabinet Iroda H. 4.) Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Hmvhely, Dr. Rapcsák A. út ) Irattár

18 I/A kötet 18. oldal Tárgy: Döntés a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkatervéről HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ jelen előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő 2013 évi munkatervét. Végrehajtásért felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, február 01. Almási István polgármester A határozatot kapja: 1.) PH Tisztségviselők H. 2.) Jogi Iroda, Jogi Csoport H. 3.) Kabinet Iroda H. 4.) Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Hmvhely, Dr. Rapcsák A. út ) Irattár

19 I/A kötet 19. oldal Ikt.Szám: 102/ A TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKABESZÁMOLÓJA 2013

20 I/A kötet 20. oldal A TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI INTÉZMÉNYI MUNKABESZÁMOLÓJA TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS EMLÉKPONT I. BEVEZETÉS A 2012-es év intézménytörténeti szempontból kiemelt jelentőségű év lesz. Ebben az esztendőben fejeződött be mind a Tornyai János Múzeum, mind a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ felújítása és szeptember 1-el mindkét intézmény megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. A Tornyai János Múzeumban a látványraktár berendezése, illetve az állandó régészeti kiállítás visszaállítása megtörtént a szakmai kollektíva és a kisegítő személyzet áldozatos munkája eredményeként. Ugyanebben az időben zajlott a KOGART-tól kölcsönzött Csernus Tibor kiállítás rendezése is, melyet a múzeumépület átadásával nyitottunk meg ünnepélyes keretek között. A múzeumépület szeptemberi megnyitását követően indult meg az egyes raktári gyűjtemények (régészet, néprajz, helytörténet) átköltöztetése (hozzávetőleg ezer műtárgy) az ideiglenes raktárból (Cukor utca) az új raktárbázisba, a múzeum ún. A épületébe. Ezzel párhuzamosan zajlott az irodai egységek átköltöztetése a Bankpalotából. Mindkét helyszínről november második felére megtörtént a kiköltözés, mely a múzeumi szakmai kollektíva irányításával közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával történt. Májusban a múzeum részt vett a Nemzeti Múzeum kertjében a Múzeumok Majálisa rendezvényen, és október 7-én a Vásárhelyi Őszi Hetek rendezvényének keretében külső standot üzemeltettünk a Rapcsák András út múzeum előtti szakaszán. A 2012-es esztendőben az Emlékpont a korábbi években kialakított munkarend szerint működött ben is maradt az a működési struktúra, mely az előző évben került kialakításra. E szerint a közgyűjtemény állami kézben van, de a fenntartói jogokat továbbra is a város gyakorolja, illetve a közgyűjtemény, éves költségvetéséből huszonötmillió forintot állami hozzájárulásból fedez. Szakmai szempontból fontos feladat volt az Emlékpont látogatottságának növelése, és a tudományos kutatási program, valamint az oktatás széles alapokon történő folytatása. A korábbi évek tapasztalatai alapján 2012-ben hat időszaki kiállítást rendezett az intézmény. A kiállításokhoz számos kísérőrendezvényt szerveztek az Emlékpont munkatársai. A szakmai munkát az időszaki kiállítások mellett szakmai konferenciák szervezése, továbbá a kutatómunka jelentette. A közgyűjtemény szakalkalmazottjai 2012-ben egy közös tudományos projektben kutatták és dolgozták fel a hódmezővásárhelyi téeszesítés közötti történetét. Ez a kutatási projekt 2012 novemberében zárult le. Az elért tudományos eredményeket és aktuális kérdéseket, három konferencia megrendezésével tárták a szakmai és az érdeklődő közönség elé. Az Emlékpont szakmai elismertségét erősítette, hogy ez év folyamán is a Szegedi Tudományegyetem különböző karai kihelyezett szakszemináriumokat tartottak az Emlékpontban. A közgyűjtemény a 2010-ben elindított oktatási programot tovább folytatta 2012-ben is, mely szerint az intézmény lehetőséget biztosított a hódmezővásárhelyi középiskoláknak arra, hogy végzős diákjaik szaktanárai történelem órákat tarthassanak a múzeum adatbázisát és tárgyi anyagát felhasználva a NAT-ban foglalt ismeretanyag elsajátításához. A formális oktatás ki lett terjesztve a Magyar Tragédia 1944 kiállítóhelyre is, ami azt jelenti, hogy a hódmezővásárhelyi általános iskolák végzősei, szűkebben véve a második

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP-2007-3.1.2.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben