ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 30-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-6/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 30-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkaterve Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben a bizottság feladata a kulturális intézmények előző évi beszámolóinak megtárgyalása és az adott év a munkaterveinek elfogadása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolókat és évi munkaterveiket a bizottság május 10-i ülésén elfogadta. A megyei múzeum évi munkájáról szóló beszámoló a bizottság június 7-i ülésén szintén elfogadást nyert, az intézmény évi munkatervét viszont átdolgozásra visszaadta a bizottság. A múzeum által készített új anyagot elektronikus úton a megyei önkormányzat hivatala Humánszolgáltatási Irodája megküldte a bizottság választott tagjainak és szakértőinek. Így lehetőség nyílt arra, hogy a bizottság minden tagja egy időben, teljes terjedelmében megkaphatta és tanulmányozhatta a munkatervet. Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága jóváhagyja évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkatervét.

2 2 Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke P é c s, június 23. Nyúlné Zátonyi Zita sk.

3 3 PÉCS ÉVI MUNKATERV MÓDOSÍTÁS Összeállította: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató a BMMI szakalkalmazottainak közreműködésével

4 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... TERMÉSZETTUDOMÁNY... RÉGÉSZET... ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNET... NÉPRAJZ... KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM, MOHÁCS... KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET... KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT... MAGYARLUKAFAI NÉPRAJZI MŰHELY... TUDOMÁNYOS TITKÁR...

5 5 BEVEZETŐ A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) működésének kereteit a évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (BMÖ 9/2006.(II. 16) Kgy. határozata alapozza meg. (Lásd: A BMMI a 21. számú intézmény!) A határozat alapján, a évhez viszonyítva kb. 25%-kal csökkent a fenntartói támogatás és kb %-kal kell növelni az intézményi bevételeket. Mindennek része a évi engedélyezett 98,5 fős létszám 18 státusszal, álláshellyel történő csökkentése. E költségvetési helyzet alapján a fenntartói támogatás a leépítés utáni dolgozói létszám munkabér+járulékainak kb %-át fedezi. A hiányzó bérrészt, a 19 múzeumi ingatlan teljes üzemeltetési költségeit, továbbá a teljes szakmai munkavégzés anyagi fedezetét intézményi saját bevételből, ill. pályázatokból kell előteremteni. A BMMI évi költségvetési helyzete rámutat arra a szakmai-finanszírozási ellentmondásra, hogy az intézmény fenntartói támogatása messze elmarad a magyarországi megyei múzeumok központi költségvetési támogatásának 1/19-ed részétől. Az intézkedések végrehajtásával párhuzamosan a BMMI gazdasági-műszaki szervezetének is hasonlóan a megyei társintézményekhez fel kell készülni a 2006 folyamán megvalósuló vagyongazdálkodási és gazdasági integrációra, amelyre július1-vel kerül sor. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megszűnik a BMMI gazdasági-műszaki részlege, amely feladatot a Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság (BMGI) vesz át. A személy- és munkaügyi tevékenység is a BMGI-hez kerül a feladatot végző munkatárssal együtt. A múzeumnál 1 fő gazdasági ügyintéző marad. A megváltozott körülmények kezelése, a további hatékony múzeumi munkavégzés érdekében BMMI vezetése intézkedési tervet dolgozott ki a BMÖ utasításainak megfelelően, amely érintette az intézmény szakmai szervezetét, ingatlanállományát és gazdálkodását. A fentiek következményeként a BMÖ vezetői án átadták az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) ágrajzát, amely tól érvényes. (az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sort Bizottság /Kulturális Bizottság/ ezzel kapcsolatos határozatának száma: 17/2006.(III. 8.) Az erre épülő szöveges SZMSZ kidolgozására a BMMI vezetője utasítást kapott, amelynek határideje E jogi anomáliára többször felhívtuk a BMÖ illetékes vezetőinek a figyelmét. A re elkészített és leadott évi múzeumi munkajelentést, évi munkatervet a BMÖ Kulturális Bizottsága i ülésén tárgyalta, amely során a munkajelentést elfogadta, a munkatervet viszont nem fogadta el. Ennek átdolgozására i határidőt jelölte meg, amelyet a i Kulturális Bizottság ülésén órára módosított. Ezen határidőre kell még elkészíteni a BMMI módosított SZMSZ-ét, a módosított intézkedési tervét, amely a BMMI költségeinek csökkentésére, bevételeinek növelésére vonatkozik, továbbá az intézmény módosított középtávú fejlesztési tervét. Ezen utóbbi terv három részből áll: gyűjteményfejlesztési terv, múzeumi ingatlanracionalizálási terv, múzeumi marketing terv. A BMÖ és a BMMI sikeres évi címzett pályázatának eredményeként tovább folytatódik a utolsó negyedévében elkezdődött Zsolnay Múzeum kb. 2 évre tervezett rekonstrukciója. A Pécs, Európa Kulturális Fővárosa projekt eredményeként a fenntartóval és Pécs M. J. Város Önkormányzatával való egyeztetések nyomán megkezdődnek a Nagy Kiállítótér (Pécs, Papnövelde u. 5.) megvalósításának előkészületei. Az intézmény szakalkalmazottai számára továbbra is meghatározó feladat a szakmai munkavégzés anyagi forrásainak a megalapozása, megteremtése, ami csak költségtakarékos gazdálkodással és a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával érhető el. A költségkímélő

6 6 gazdálkodást azonban nagymértékben nehezíti a BMMI által kezelt ingatlanok többségének korszerűtlen műszaki állapota. Hangsúlyozni kell, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján, 2006-ban is szinte kizárólag eredményes pályázatokból, elnyert támogatásokból tudjuk végezni múzeumi szakmai munkánkat. Az alábbiakban leírt szakmai tevékenységeket költségvetési okok miatt minden esetben kizárólag pályázati, ill. külső támogatási forrásból tervezzük megvalósítani. Az ebből és az egyéb forrásból, pl. látogatói jegybevétel, műtárgykölcsönzési bevétel, helyiség bérbeadás, jogdíj, kiadvány értékesítés stb. származó bevételeinket a BMMI üzemeltetésére fordítjuk ban folytatódnak az NA Zrt.-vel kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6- M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A munkatervben a BMMI szakalkalmazottait név és beosztás szerint felsoroltuk.

7 7 Személyi helyzet (szakalalmazottak): TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY Kisbenedek Tibor mb. osztályvezető, muzeológus (zoológia) Dénes Andrea főmuzeológus (botanika) gyermekgondozási szabadságon Nemes Krisztina múzeumpedagógus (4 órás, határozott idejű szerződéssel) Lovász Károlyné preparátor, gyűjteménykezelő I. Gyűjteményi munka: Revideálás, határozás június 20-ig megvalósult a gyűjtemény gerinctelen anyagának revíziója: főként meghatározatlan rovarcsoportok közül tervezzük (1) Hymenoptera, (2) Coleoptera: Lamellicornia, Eucnemidae, (3) Lepidoptera, (4) Diptera. Az anyagi hátteret pályázat, illetve adatszolgáltatás, csereanyag biztosította. Megtörtént a tojásgyűjtemény revideálása és rendezése: Horváth Lajos hagyatéka. További feladatok: A számítógépes feldolgozás folytatása: Coleoptera rend és a kisebb rovarrendek anyagát tervezzük számítógépre vinni. Egyenesszárnyú összehasonlító hazai anyag gyarapítása. 2 db rovardobozok tárolására alkalmas tárolószekrény elkészíttetése ( Ft NKA támogatás) II. Tudományos munka Egyenesszárnyúak monitorozása (Isophya fajok Körös-Maros NP) Egyenesszárnyúak közösségökológiája III. Kiállítás Megvalósult kiállítások, külső megbízások: Biológia szemléltetés anno Kittenberger Kálmán élete. Vándorkiállítás Szigetköz-Dráva fotókiállítás Madarak és Fák Napja Hazai madaraink Világjáró magyar vadászok Nyitás: Reklámfelület bérbeadása: Ft/hó 2. Vitrin kölcsönzés Cornea Kft Ft További feladatok: Az év természetfotósa Nyitás tervezett időpontja Életritmusok a természetben. Kiállítás. Nyitás tervezett időpontja (Az installációra benyújtott pályázat nem nyer, a kipreparált állatokat tervezzük bemutatni vitrinben.) Ezekhez az anyagi feltételeket részben megszereztük, illetve további pályázatok útján kívánjuk biztosítani Külső megbízások: Magyar Posta Pécsi Fiók, Lepkék és bélyegek Megnyitó

8 8 Erdei állatok a lombtól a talajig, Mecsek Erdészet Zrt. Megnyitó folyamatban, Mamutcsontok,vitrin bérbeadás, Mecsek Erdészet Zrt., - Megnyitó folyamatban, IV. Közművelődési tevékenység Ismeretterjesztő előadások ökológia, természetvédelem, faunisztika (meghívott előadók) Tervezett előadások: Gera Pál: Vidravédelem Trócsányi Balázs: Ritka fajok csempészése. Szatyor Miklós: Mecseki denevérek. Rózsa Lajos: Biológiai hadviselés. Foglalkozások (vetélkedők, rovarhatározás) tartása a kiállító teremben. Megemlékezés az év jelesebb napjairól (napfordulók, napéjegyenlőség, zöld napok). (Az előadások megtartásához szükséges anyagi fedezetet még nem találtuk meg, az előadók közül csak azokat hívjuk meg, akik honorárium nélkül is megtartják.).

9 9 RÉGÉSZETI OSZTÁLY Személyi helyzet (szakalkalmazottak): Nagy Erzsébet osztályvezető, régész főmuzeológus Gábor Olivér régész muzeológus Kovaliczky Gergely régész muzeológus Horváth Zsuzsanna főrestaurátor Gardánfalvyné Kovács Magdolna restaurátor ( től 6 órás foglalkoztatásban) Horváth Éva restaurátor ( től 6 órás foglalkoztatásban) Krasznai Péter rajzoló ( től felmentve) Sümeghi Györgyi rajzoló Tari Józsefné gyűjteménykezelő (A Baranya megyében épülő M6-M60-as autópályához kapcsolódó megelőző régészeti feltárások végzésére a BMÖ Közgyűlésének engedélye alapján 60 fő felvételére kerülhet sor.) I. Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás A kulturális örökség megóvása érdekében, a kötelező régészeti feladatok ellátása keretében igény szerint, a beruházások ütemében az előírt régészeti szakfelügyelet ellátása, előzetes régészeti kutatások (régészeti terepbejárás, kulturális örökségvédelmi régészeti hatásvizsgálat), megelőző régészeti feltárások és szükség esetén leletmentések Terepbejárás az 57. sz. út, Véménd Palotabozsok elkerülő út, M60 gyorsforgalmi út Pellérd - Keszü határa nyomvonalán, Megelőző régészeti feltárás az M6 M60 gyorsforgalmi út nyomvonalán: az M6 megyehatár Bóly és az M km szakaszán az ásatások lebonyolítása, a leletanyag feldolgozásának és raktározásának megoldása (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet régész, Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna restaurátor, Krasznai Péter, Sümeghy Gyöngyvér grafikus, ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjteménykezelő) Pécs Világöröksége turisztikai vonzerőfejlesztése ROP I.1.2. pályázat keretében végzett régészeti tevékenység a Cella Septichora és környéke feltárása, az Apáca utcai sírépítmények hitelesítő ásatása (Gábor Olivér, Nagy Erzsébet) Régészeti szakfelügyelet, megelőző régészeti feltárás a 2004-ben kezdett ISPA program, az 58-as út szélesítése, Harkány elkerülő út beruházás keretében (Kovaliczky Gergely) Culture 2000 pályázat keretében légirégészeti felvételek készítése, rendszeres régészeti terepbejárások és természettudományos vizsgálatok, régészeti megfigyelések a kutatási program keretében (Nagy Erzsébet, Bertók Gábor, Kovaliczky Gergely)

10 10 Baranya megye régészeti kutatásában részt vesz a Magyar Nemzeti Múzeum egy kutatócsoportja a Nagyharsány Villány mikroregiós kutatási program keretében, valamint G. Sándor Mária, Gerő Győző (Szászvár-Vár, Pécs-Püspökvár) Gere László (Pécs, Szigetvár), Bodó Balázs (Pécsvárad), Hajnal Zsuzsanna (Kölked-Feketekapu) régész. Nyilvántartás Az M6 - M60 gyorsforgalmi út nyomvonalán eddig végzett régészeti terepbejárás, és az M60 gyorsforgalmi út nyomvonalán eddig végzett megelőző régészeti feltárás (B073. lh., B095 lh.) leletanyagának leltározása. (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) A régészeti leletanyag leltározása folyamatos a szakmai elvárásoknak megfelelően a megelőző régészeti feltárások ütemében. (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) Pécs Kertváros avar temető tárgyainak leltára, a fotózott tárgyak fotóleltára, a temető leletanyaga számítógépes adatbázisának elkészítése (Nagy Erzsébet, Tari Józsefné) Culture 2000 pályázat keretében végzett rendszeres régészeti terepbejárások, természettudományos vizsgálatok és régészeti megfigyelések anyagának leltározása Az antropológia anyag leltározása (Zoffmann Zsuzsa) Gyűjteményrendezés: Az átmeneti raktár(ak) rendezése (leltározatlan anyagok rendszerezése) - folyamatos Kölked (Altinum katonai tábor - Fülep Ferenc és Katona Győr Zsuzsa ásatása) leletanyagának rendezése, a dokumentáció feldolgozása (Katona Győr Zsuzsa) - folyamatos Pécs, Nagyárpád Diós tető (Bándi Gábor ásatása) leletanyagának rendezése, feldolgozása (Kulcsár Gabriella, MNM) - folyamatos Bodó Balázs (KÖH, Bp) folytatja a pécsváradi vár ásatását, az eddig előkerült leletanyag és a kőtár rendezését - folyamatos G. Sándor Mária folytatja a pécsi püspökvári ásatások eddig előkerült leletanyagának rendezését, az Középkori Egyetem állandó kiállítás előkészítését folyamatos munka a kiállítótér átadásáig G. Sándor Mária folytatja a szászvári vár ásatását, az eddig előkerült leletanyag, a kőtár rendezését, a kiállítás előkészítését folyamatos Kováts Valéria hozzájárulásával Nagy Erzsébet megkezdi a hirdi avar temető leletanyagának feldolgozását a leletanyagának rendezése, a dokumentáció feldolgozása - folyamatos Adattári munka Folyamatos; az adattári leltár naprakész, a revízió folytatása, kutatók fogadása (Kovaliczky Gergely) Könyvtár Folyóiratcsere évi felülvizsgálata, a szakkönyvtár gyarapítása, a könyvtári rend fenntartása, a könyv- és folyóiratanyag leltározása folyamatosan. (Nagy Erzsébet)

11 11 Műtárgyvédelem Megelőző műtárgyvédelem, tisztítás, restaurálás, konzerválás folyamatos, az M6 M60 gyorsforgalmi út ásatás régészeti leletanyaga tisztításának, restaurálási munkáinak szakmai irányítása (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) Valamennyi fent felsorolt tevékenység financiális hátterét szerződésben rögzített külső támogatás jelenti. II. Tudományos tevékenység Publikációk, kutatások Rövid ismeretterjesztő tanulmányok figyelmet érdemlő régészeti leletekről a Pécsi Szemlében, az Örökség Füzetekben folyóiratokban (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) Tanulmányok a JPMÉ-ben és más tudományos folyóiratokban (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) Dunaszekcső-Várhegy régészeti topográfiájának folytatása (Gábor Olivér) Folytatódik "Pécs környéke avar településrendje" kutatás és anyaggyűjtés (Nagy Erzsébet) Sopianae római kori emlékei, Sopianae város kialakulása és építészete. (Kárpáti Gábor, Kovaliczky Gergely, Gábor Olivér) A Culture 2000 pályázat keretében végzett légirégészeti felvételek, rendszeres régészeti terepbejárások és természettudományos vizsgálatok, régészeti megfigyelések adatainak elemzése, térinformatikai feldolgozása és összevetése a Régészeti Adattár megyei régészeti lelőhelyek adatbázisával Kölked-Feketekapu avar telep (Kiss Attila ásatása) leletanyagának feldolgozása (Hajnal Zsuzsanna, MNM) - folyamatos Majs XI. századi temető (Kiss Attila ásatása) antropológiai anyaga feldolgozása (Éry Kinga és Zoffmann Zsuzsa) május A pécsi ókeresztény temető antropológiai anyaga feldolgozása (Éry Kinga és Marcsik Antónia) július Megkezdi a nagyharsányi római kori épületek (villa) leletanyaga feldolgozását, a lelőhely hitelesítő ásatását Mráv Zsolt (MNM) ill. a terület kutatása a Nagyharsány Villány mikroregiós kutatási program keretében (MNM) folyamatos A JPMÉ Régészeti szekció szerkesztése. (Nagy Erzsébet) Oktatói tevékenység A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténet és Régészet tanszéki képzésben: régészet, településtörténet, muzeológiai, anyagismeret (Gábor Olivér) régészeti anyagismeret (Nagy Erzsébet) A Pécsi Tudományegyetem Dla képzésben: építészettört., műemlékvédelem (Gábor Olivér) Továbbképzések Pécsi Tudományegyetem Ókortörténet PhD képzés. (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet)

12 12 PTE. Latin nyelv és irodalom szak (Kovaliczky Gergely) BME Építőmérnöki Kar térinformatikai képzés (Kovaliczky Gergely) Nemzetközi idegenvezető tanfolyam (Gábor Olivér) Országos Restaurátor Konferencia, Budapest január (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) III. Kiállítások Kiállítások Időszaki kiállítás Régmúlt emlékei a jövő útjain - A hónap tárgya a hónap régészeti lelete kiállítás sorozat felelevenítése az állandó régészeti kiállítás előterében Pécs kistérség régészeti lelőhelyei légi fotókon - kiállítás (Nagy Erzsébet, Bertók Gábor) szeptember Pécs - ÁRKÁD Minkét kiállítás pályázati forrásból, ill. külső támogatásból valósítható meg. IV. Közművelődés Tárlatvezetések Tárlatvezetések a régészeti osztályhoz tartozó kiállítóhelyeken, a PTE, Örökségház, Bm. Oktatási Központtal, a középiskolák, felnőttképzés különböző intézményeivel egyeztetve magyar és idegen nyelven - igény szerint (Gábor Olivér) Gyermekfoglalkozások igény szerint Csonttár Reneszánsz Kőtár, Római Lapidárium területén, a múzeum másként - osztálykirándulások régészeti foglalkozásainak előkészítése, előadások (Nagy Erzsébet) Hőgyész Gyermekotthon régész tábor szervezése, gyermekfoglalkozások egy 4 éves program keretében Gardánfalviné Kovács Magdolna, Kovaliczky Gergely Előadások, Médiakapcsolatok: Tudományos igényű előadások, beszámolók felkérés szerint, pl. előadás a Fiatal római koros kutatók győri konferenciáján március 8-9-én (Kovaliczky Gergely). A legfrissebb kutatási eredmények bemutatása a Tv-n, rádión és újságokon keresztül, igény szerint. V. Szakmai és társadalmi kapcsolatok Átfogó, intézményközi programok A Pécs Világöröksége turisztikai vonzerőfejlesztése ROP I.1.2. pályázat keretében együttműködés az Örökség Kht-val, prof. Visy Zsolttal (PTE) Culture 2000 pályázat kertében együttműködés a Légi Régészeti Tékával, prof. Visy Zsolttal (PTE) DDNPI: Dunaszekcső-Várhegy és Pécs-Jakabhegy kezelési terve régészeti részének elkészítése Szajcsán Évával (KÖH) közösen. (Gábor Olivér) PTE való együttműködés. Dél-dunántúli Geológiai Szolgáltató Hivatal (Gombor L. és Kraft J.): ásatásokon való részvétele Pályázatok Culture 2000 pályázat mikroregionális EU projekt - és a hozzá kapcsolódóan megnyert NKÖM pályázat , - Ft (Bertók Gábor, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet)

13 13 Pécs Világöröksége turisztikai vonzerőfejlesztése ROP pályázat keretében régészeti tevékenység (Gábor Olivér, Nagy Erzsébet) Konferenciaszervezés MTA PAB Régészeti Munkabizottság rendezvénye, a szakmai fórum szervezője Nagy Erzsébet. A 2006-ban Magyarországon rendezett nemzetközi iszlám történeti - művészeti konferencia előkészítése a MNM társrendezőjeként a kirándulások helyszínének biztosítása, kiállítások rendezése Társadalmi kapcsolatok Nagy Erzsébet a MTA PAB Régészeti Munkabizottságának titkára, a MTA VEAB Iparrégészeti Munkabizottságának, a Középkori Egyetem Alapítvány Ellenőrző Bizottságának tagja, Gábor Olivér Dómmúzeum Alapítvány kuratóriumi titkára, Dunaszekcsőért Alapítvány kuratóriumának tagja. Kapcsolattartás a Mecsek Egyesület, Mecseki Karsztkutató Csoporttal (Gábor Olivér)

14 14 Személyi helyzet (szakalalmazottak): ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETI OSZTÁLY Gál Éva osztályvezető, történész főmuzeológus Radnóti Ilona történész főmuzeológus Pásztor Andrea történész muzeológus Millei Ilona főrestaurátor Kóbor Beatrix segédrestaurátor ( ) Perencz Jánosné gyűjteménykezelő Huszár Zoltán történész főmuzeológus, akinek szakmai munkavégzése az osztályhoz kapcsolódik, de megyei múzeumigazgató beosztása miatt az Igazgatóságon dolgozik.) I. Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás június 20-ig megvalósult 594 db, a pedagógiai, képes levelezőlap, fotó, irat, nyomtatvány, textil, dohányzástörténeti és bútor gyűjteményegységek gyarapodása, a műtárgyak ajándékként kerültek a múzeumba. Hangfelvételek készítése /Jakab Antallal, a múzeumban őrzött védett bőrgyári gépek használatáról, a technológiához kapcsolódó ismeretek felgyűjtése; Déri Jánossal a Hunor Kesztyűgyár kereskedelmi és marketing tevékenységéről-visszaemlékezés felgyűjtése További tervek: évi választási plakát, aprónyomtatvány és egyéb kiadványok (országgyűlési és önkormányzati választások) anyagának felgyűjtése Baranya megyében Fotódokumentáció készítése a pártok választási nagygyűléseiről, és a városban elhelyezett választási plakátokról A fent említett szponzori támogatásból kívánjuk megvásárolni a siklósi és pécsi magángyűjteményekből számunkra felajánlott, osztályunk gyűjtőkörébe tartozó tárgyakat és dokumentumokat. Nyilvántartás június 20-ig megvalósult a szakleltározás több gyűjteményegységünkben is folytatódott: irat, nyomtatvány, archív fotó, plakát, aprónyomtatvány, üveg-porcelán, hagyatéki adattári dokumentációjának elkészítése, gyarapodási nyilvántartásba vétel A HUNOR kesztyűgyár gyűjteménye múzeumba került részének listázása, dobozleltárak, a későbbiekben külön kezelt nyilvántartásba vétele Fotómunkák: Összesen június 20-ig : 876 db Ebből tárgyfotó: 781 kiállítás fotó: 95 Játék- és pedagógiai, a zászlógyűjtemény tárgyfotózásának, a képes levelezőlap gyűjtemény digitalizálásának folytatása. Választásokkal kapcsolatos fotódokumentáció elkészítése Gyűjteményrendezés június 20-ig megvalósult: -irodai lemezszekrény vegyes anyagának rendezése, áttelepítése az új raktárhelyiségbe -irodai, új raktárhelyiség felújítást megelőző kiürítése, a műtárgyak más raktárhelyiségekben való elhelyezése -az állandó kiállítás historizáló és biedermeier enteriőrjeinek helyreállítása Gál Éva:

15 15 -feudális kori irat és nyomtatvány egység kiegészítése, listázás, segédlet készítés, besorolás Idegenforgalmi Hivatal irat és nyomtatvány anyagának további rendezése - raktárban levő vegyes muzeális anyag áttekintése, rendezése, tematikus válogatása, átcsomagolás, (fotó, festmény, grafika, metszet, oklevél, irat, nyomtatvány) -metszetek rendezése, azonosítása, leltározás elkezdése -HUNOR Kesztyűgyár gyártörténeti, múzeumba került, átvett gyűjteményrészének átvétele, rendezése, csomagolása, dobozrend, raktári elhelyezés, segédlet készítés -Ságvári Endre Művelődési Ház Fotó Szakköri anyagának rendezése, átcsomagolása, kereshetőség biztosítása, raktári elhelyezés Radnóti Ilona: -Revízió/ Adattár: 267 tétel, plakát: 276 tétel, képeslap: 1488 tétel (össz: 2031 tétel) - Gyűjteményrendezés/ plakát és képeslap gyűjteményben, ennek során gyarapodási naplóba, nyilvántartásba került 387 db, iratrendezés során gyarapodási nyilvántartásba került 3 db, háztartási üveg és porcelán gyűjteményi egység rendezése során gyarapodásba került 4 db Pásztor Andrea: -Játékgyűjtemény rendezésének, revíziójának folytatása -pedagógiai gyűjtemény rendezésének, revíziójának folytatása /szemléltető táblák Millei Ilona: - hagyatéki anyag rendezése, raktári elhelyezése -textílgyűjtemény- gyűjteményrendezési munkák folytatása További feladatok: Alábbi gyűjteménycsoportok rendezése, revíziója megkezdődött, folytatása és mielőbbi befejezésük elengedhetetlen: Tervezett gyűjteményrendezési és revíziós munkák: Fotógyűjtemény (Gál Éva-Perencz Jánosné) Képes levelezőlap gyűjtemény (Radnóti Ilona- Perencz Jánosné) Adattár (Radnóti Ilona- Perencz Jánosné) Irat- és nyomtatvány gyűjtemény (Radnóti Ilona, Gál Éva) Textíl gyűjtemény (Millei Ilona- Perencz Jánosné) Pedagógiai gyűjtemény (Pásztor Andrea- Perencz Jánosné) Játékgyűjtemény (Pásztor Andrea- Perencz Jánosné) irodalmi gyűjtemény (Radnóti Ilona) Kiemelkedő feladatok: -fokozottan védendő műtárgyak (fotó, képeslap, pergamen) új raktárhelyiségének kialakítása (előmunkálatok elvégeztetése festés, világítás, padlócsere; tárolóeszközökkel való berendezés, ill. a gyűjtemények áthelyezése, raktári rend kialakítása) /Támogatás NKÖM- Baranya Megyei Önkormányzat: Állományvédelmi program- műtárgytároló blokk építése új szakkönyvtári helyiségbe a könyvállomány átköltöztetése, raktári rend kialakítása Számítógépes feldolgozás A MUNYIR használatának oktatása, alkalmazásának megismerése, Igen jelentős a különböző gyűjtemények elkészített digitális fotóanyaga (fotó-, képes levelezőlap, kesztyű- és divattörténeti gyűjtemény, eseményfotók stb.), ezek kereshetőségét is alapvetően a MUNYIR rendszerbe való konvertálása tenné lehetővé. Ezzel a hagyományos mutatózás kiváltása is lehetővé válna. A fotóállomány egy részének (kesztyű- és divattörténeti, képes levelezőlap) rendezése: Digitális (vegyes tematikájú) fotóállomány rendezése

16 16 Könyvtári munka Új szakkönyvtári helyiségbe a könyvállomány átköltöztetése, raktári rend kialakítása Folyamatos nyilvántartási munkák. A szakkönyvek leltározása folyamatos. Műtárgyvédelem -képes levelezőlapok tisztítása 370db -pedagógiai gyűjtemény szemléltető tábláinak tisztítása: 463 db, az anyag rendezése, közreműködés a revízióban -Zsolnay Adattár nagy méretű tervrajzainak csomagolás előkészítése -Pécsett, aug között megrendezésre kerülő XXIII. Fa, XIX. fém- és I. szilikát restaurátor továbbképzés szervezése (Millei Ilona) -NKÖM pályázati forrás felhasználása /Új- és Legújabb kori Történeti Osztály fokozottan védendő műtárgyai részére új raktárhelyiség kialakítása, helyiség kiürítése, felújítási munkák és a tervezett műtárgytároló blokk beépítési munkák szervezése, ügyintézése, ellenőrzése -NKÖM pályázati forrás felhasználása/ Képző- és Iparművészeti Osztály/ Zsolnay Múzeum műtárgykörnyezet javító készülékek vásárlásának, üzembe helyezésének szervező, ügyintéző és szakmai munkái -restaurálás: -raktári keretezett képanyag tisztítása, konzerválása: 8 db -tarsolylemezek (megyei, városi) restaurálása: 4 db További feladatok: Muzeális örökségünk jövőjéért Állományvédelmi Program címen biztosított támogatási keretből / NKÖM Ft, Baranya Megyei Önkormányzat Ft / megvalósítandó program: Műtárgytároló blokk építése: Új-és Legújabb kori Történeti Osztály, fotó és textilgyűjtemény. Megvalósítás határideje: május 31. (Millei Ilona, Kóbor Beatrix, Perencz Jánosné, Latin László) A fenti támogatáshoz szorosan kapcsolódó feladatok: az osztály veszélyeztetett gyűjteménycsoportjaiból kiemelt tárgyak, gyűjteményi egységek tisztítása, konzerválása, esetenkénti restaurálása, szakmai szempontból elfogadható, szakszerűbb elhelyezése. (Papír és textil alapú tárgyak.) A tervezett munkák csak külső forrás esetén valósíthatók meg a papírrestaurátori munkakör 2006.évi megszűntetése miatt. Képző- és Iparművészeti Osztály Az Állományvédelmi Program keretében biztosított támogatási keretből / NKÖM Ft, Baranya Megyei Önkormányzat Ft / megvalósuló program. Műtárgykörnyezet javító készülékek vásárlása, beüzemelése a Zsolnay Múzeum, díszmű és épületkerámia raktárában. Az elmúlt évben, pályázati támogatásból elkezdett, veszélyeztetett Zsolnay adattári anyag rendbetételének az anyag tisztításának, konzerválásának folytatása: 2005 nyarán Kóbor Beatrix 1226 db épületdíszítő tervrajz és mintarajz konzerválását végezte el ra tervezett feladat, a nagyszámú dekorlap és egyéb adattári tétel konzerválása. A munka folytatása halaszthatatlan, fontos, mert a fertőtlenítést mindenesetben tisztításnak kell követnie, az újrafertőzés elkerülése miatt. Ehhez pályázat, külső támogatás megszerzése szükséges. II. Tudományos feldolgozó tevékenység 2006.június 20-ig megvalósult:

17 17 Millei Ilona-Gál Éva-Kóbor Beatrix: Emlékezés Dr. Bezerédy Győzőre (Bezerédy Győző Emlékkötet számára leadva) Gál Éva: A pécsi fegyverművesség történetéhez c. tanulmány /Hadtörténelmi Közl évf márc. 1. szám, 3-33 p. Radnóti Ilona: úgy kell eljárni, mint a zsidókkal c. tanulmány önálló kötetben való megjelenés /BMÖ és Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadása, 2006.március 3-45.p. Radnóti Ilona: A jótékonyság megment a haláltól c. tanulmány, Pécsi Szemle Nyár, p. Pásztor Andrea: Recenzió a Múzeumok az európai térben c. kötetről a Múzeumi Közlemények számára Egyéb tudományos, szakmai tevékenység: Gál Éva: A pécsi kesztyűgyár és a kesztyűdivat története c. tervezett kiállítás szakmai forgatókönyvének készítése, ehhez kapcsolódó kutatómunka (BML, Bp. IMM) Radnóti Ilona: 125 éves a Kereskedelmi és Iparkamara témában szakmai forgatókönyv készítése, anyagválogatás, szakmai kutatómunka Radnóti Ilona: A Roma Holokauszt c. vándorkiállításhoz ismertető, szöveges anyagok elkészítése Radnóti Ilona: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára tervezett, Steiermarkban megvalósuló kiállítás szakmai forgatókönyvének készítése, ehhez kapcsolódó szakmai kutatómunka (Bp. MNM, BML, Baranya Megyei Bíróság-peranyagok) Pásztor Andrea: Polgári enteriőr a századfordulón, időszakos kiállítás szakmai munkái Pásztor Andrea: egyetem történeti kiállítás szakmai forgatókönyv tervének elkészítése, ehhez kapcsolódó szakmai kutatómunka Pásztor Andrea: A Biológiai szemléltetés anno c. kiállításhoz iskolás korosztálynak feladatlap sorozat készítése és Interneten (a múzeumi honlapon) való megjelenítése. További tervek, feladatok. Gál Éva: Tímármesterség Pécsett, adatok a pécsi tímárházak történetéhez.- tanulmány írása (és az előkészítő szakmai feltáró munka) Radnóti Ilona: Pécsi-baranyai zsidóság története Radnóti Ilona: A pécsi Gettókönyv keletkezésének körülményei Pásztor Andrea: Lenhardt János egy elfeledett pécsi hangszerkészítő mester címmel tanulmány a 2004-es pécsi ipartörténeti konferencián előadott előadás alapján. 2. egyéb publikációk A Várostörténeti Múzeum zászlógyűjteménye reprezentatív képes album, három tanulmánnyal, részletes tárgyismertetőkkel (szerzők: Dr. Ódor Imre- Millei Ilona-B. Horváth Csilla-)előkészítő munkák, tárgyalások, szervezői munkák szükségesek, anyagi háttér biztosítása esetén valósítható meg, pályázati forrást is szeretnénk igénybe venni. Dr. Arató Jenő: Életem című, osztűályunk gyűjteményében őrzött napló forrásközlése, amely a város történetéhez számos új adatot tesz közkinccsé. (szerkesztés, bevezető tanulmány: Márfi Attila/BML, képszerkesztés: Gál Éva)

18 18 A Múzeumok az európai térben című konferenciakötet recenziója a Múzeumi Hírlevélben.(Pásztor Andrea) Régi pécsi iskolák képes története címmel kétnyelvű (angol-magyar) képeskönyv kiadása. A kiadvány aktualitása az Európa Kulturális Fővárosa 2007-es felvezető éve, amelynek témája az oktatás és tanulás lesz. A megjelentetéshez a NKA Ft támogatást biztosított, szükséges egyéb financiális támogatások felkutatása (Pásztor Andrea) Továbbképzés Gál Éva: Európa projektek hatékony menedzselése című tanfolyam elvégzése (PTE-KTK, a VÁTI KhT.hoz beadott és elnyert pályázat alapján) Pásztor Andrea: Európa és a magyarság a században című doktori program folytatása a Pécsi Tudományegyetemen. Néprajz és Kulturális Antropológia szak befejezése a Pécsi Tudományegyetemen. Tempus Közalapítvány Gruntvig3 továbbképzésen való részvétel Élethosszig tartó tanulás a múzeumokban c. tanfolyam elvégzése, helyszín: Portugália-Lisszabon III. Kiállítások Állandó kiállítások Pécs története Biedermeier és historizáló enteriőrök helyreállítása az állandó történeti kiállításban Időszakos, vendég, külső helyszínű kiállítások: Emlék-Kép c. időszakos kiállítás bontása. Külső megrendelésre és helyszínen rendezettek: -PBKIK irodaházában kiállítás /125 éves a Kereskedelmi és Iparkamara címmel (Radnóti Ilona) - PTE megbízásából /Szántó Kovács János utcai épületben: Polgári enteriőr a századfordulón, időszakos kiállítás (Pásztor Andrea) Vándorkiállítás fogadása a Várostörténeti Múzeumban: -A Roma Holokauszt c. nemzetközi (heidelbergi) vándorkiállítás (Radnóti Ilona) Közreműködés kiállítás megvalósításában: PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék Pécs, Hattyú-Házban megvalósult időszakos kiállításában való szakmai közreműködés (cím: Pécs- Emlékváros, Fesztiválok emlékezethelyei) (Gál Éva, Pásztor Andrea) További kiállítások: PBKIK megrendelésére ipartörténeti-iparkamara történeti kiállítás tervezése, szakmai és szervezői munkák elvégzése/folyamatban (Radnóti Ilona) Bányászattörténeti vándorkiállítás fogadása az év folyamán (szervezői munkák: Gál Éva) Időszakos kiállításokra javaslat: évi forradalom 50. évfordulójáról való megemlékezés, vándorkiállítás fogadása, s az ehhez kapcsolódó oktatási, közművelődési programok megszervezése A Hamerli kesztyűgyár és a kesztyűdivat története c. kiállítás megvalósítása (BMÖ és szponzori támogatással)(gál Éva) Polgári enteriőr a századfordulón c. időszakos kiállítás megvalósítása (külső megbízás esetén) (Pásztor Andrea)

19 19 Egyetemtörténeti kiállítás szakmai rendezői, szervező, ügyintézői feladatainak ellátása (Pásztor Andrea) Biológiai szemléltetés anno c. kiállítás vándokiállításként történő üzemeltetésének előkészítő munkái (finanszírozási feltételek megteremtése, szervezés, ügyintézés)(pásztor Andrea) A Pécsi Dohánygyár alapításának 100. évfordulója alkalmából múzeumi szakmai porgramok létrehozása, a BAT Pécsi dohánygyár KFT. megbízása esetén (Gál Éva) Megvalósítás: pályázati ill. külső megbízásból származó anyagi forrás IV. Közművelődési tevékenység - Folytatódott a Fogd a kezem Alapítvánnyal, szellemi sérült gyermekeknek szóló múzeumi program, foglalkozások vezetése (Gál Éva) Egyéb rendezvények Részvétel programhelyszínként a Múzeumok éjszakája és a Kulturális Örökségi Napjai c. rendezvényeken, illetve a közművelődési csoport által a Várostörténeti Múzeumban rendezendő egyéb programokban is évi szerződésben foglalt kötelezettségnek megfelelően PDA rendszerű hangos tárlatvezetés bevezetésének munkái az állandó történeti kiállításban (Gál Éva) Egyéb: - Manufaktúra Negyed c. projekt, a projekttel kapcsolatos szakmai, szervező és ügyintéző munkák, szakmai anyagok, vitaanyagok, összefoglalók készítése (Gál Éva, Pásztor Andrea) - eddigi szponzori támogatás össz: ,- Ft (eszközvásárlás, szakmai konferencián való részvétel, utazási költség finanszírozás)

20 20 Személyi helyzet (szakalkalmazottak): NÉPRAJZI OSZTÁLY Begovácz Rózsa osztályvezető, etnográfus főmuzeológus Burján István etnográfus főmuzeológus Vándor Andrea etnográfus muzeológus, a BMMI tudományos titkára Fertői Miklós főrestaurátor Benyovszky Mónika restaurátor (felmentve től felmentve) Sárközi Katalin gyűjteménykezelő I. Gyűjteményi munka A gyűjteménygyarapítás, feldolgozás, bemutatás az ez évben kiírt, megnyert pályázatok függvénye. (Sárközi magyar református szőttesek: Ft, NKA Óbányai, ill. óbányai stílusban alkotó mai baranyai fazekasok munkáinak begyűjtése (MADOK program keretében megnyert gyűjteménygyarapítási pályázat) (Vándor Andrea) 169 darab, a magyar nyelvterülete készített kerámia ajándékozás útján való megszerzése, Bécsből való elszállítása. (Vándor Andrea) Kapcsolódás a MADOK program további gyűjteménygyarapítási lehetőségeihez. Revíziós munka folytatása. II. Tudományos feldolgozó-publikációs tevékenység A megkezdett magyar és nemzetiségi kutatások folytatása. Részvétel szakági továbbképzéseken, az anyagi lehetőségek függvényében. Részvétel átfogó tudományos programokban MTA Néprajzi Kutatóintézete Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, XVI XIX. század. Forrásfeltárás, - kiadás és kutatás című OTKA programban való részvétel Vándor Andrea Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsőoktatás munkájában, PTE BTK Néprajz-kulturális antropológia Tanszékének vendégoktatója, múzeumelmélet tantárgy oktatása Vándor Andrea Restaurálás: A sárközi enteriör bútorainak restaurálása ( Ft NKA támogatás) III. Kiállítások június 20-ig megvalósított kiállítások: Március: A zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjtemény anyagából, hozzá kapcsolódó rajzpályázattal (Az én húsvétom) Május: Mexikó feketén-fehéren, Papp Lajos fotóiból Június-augusztus: Sárköziek Baranyában (Töttös Sándor-féle anyag) Külső helyszín: Finnország Magyar népi kerámiakiállítás (Vándor Andrea március 2 május 2-ig)

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Téma: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-5/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1947/2005. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 722-8/2005. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó /okisbmgh0824/ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

1-.~A- gl io01-1 Gol- j

1-.~A- gl io01-1 Gol- j ./ Üi.:sz. Ügyintéző: Millei 1., Ottné fliv. szám: 272/2007 Tárgy: beszámoló a 2006. évi gazdálkodásról 1-.~A- gl io01-1 Gol- j Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Iroda Pécs Széchenyi tér

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-26/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Készítette: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006.

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9.

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9. ZEMPLÉNI MÚZEUM 2017. ÉVI MUNKATERV Készítette: Fazekas Lászlóné igazgató 2017. január 9. Tartalom Bevezetés... 2 Általános elvek, célok... 2 Kiemelt feladatok... 3 Tárgyi feltételek biztosítása... 3 A

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ H-7621 Pécs, Káptalan u. 5. 7601 Pécs, Pf.: 158.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ H-7621 Pécs, Káptalan u. 5. 7601 Pécs, Pf.: 158. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Pécs, 2008-02-25 Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató 1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: o Zsolnay Múzeum

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ az alábbi intézmények tekintetében gyakorolja

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9427/2008. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS

2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA PÉCS 2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS Összeállította: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató a BMMI szakalkalmazottainak közreműködésével. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TERMÉSZETTUDOMÁNYI

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 2087-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: 204106/02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Kincseskamra - Kincsek és éremleletek Pest megyében időszaki kiállítás és pedagógiai program megvalósítása,

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9429/2008. A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Alapfogalmak Tájház: a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi műemlékeknek minősített épületekben berendezett lakásbelsőket

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 136/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE INTÉZMÉNY NEVE: JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZÉKHELYE: 7621 PÉCS, KÁPTALAN U. 5. VEZETŐJE: DR. FABÉNYI JULIA (2013. JÚNIUS 1-IG) WALTERNÉ MÜLLER JUDIT MB. MÚZEUMIGAZGATÓ

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben