ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 30-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-6/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 30-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkaterve Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben a bizottság feladata a kulturális intézmények előző évi beszámolóinak megtárgyalása és az adott év a munkaterveinek elfogadása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolókat és évi munkaterveiket a bizottság május 10-i ülésén elfogadta. A megyei múzeum évi munkájáról szóló beszámoló a bizottság június 7-i ülésén szintén elfogadást nyert, az intézmény évi munkatervét viszont átdolgozásra visszaadta a bizottság. A múzeum által készített új anyagot elektronikus úton a megyei önkormányzat hivatala Humánszolgáltatási Irodája megküldte a bizottság választott tagjainak és szakértőinek. Így lehetőség nyílt arra, hogy a bizottság minden tagja egy időben, teljes terjedelmében megkaphatta és tanulmányozhatta a munkatervet. Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága jóváhagyja évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkatervét.

2 2 Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke P é c s, június 23. Nyúlné Zátonyi Zita sk.

3 3 PÉCS ÉVI MUNKATERV MÓDOSÍTÁS Összeállította: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató a BMMI szakalkalmazottainak közreműködésével

4 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... TERMÉSZETTUDOMÁNY... RÉGÉSZET... ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNET... NÉPRAJZ... KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM, MOHÁCS... KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET... KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT... MAGYARLUKAFAI NÉPRAJZI MŰHELY... TUDOMÁNYOS TITKÁR...

5 5 BEVEZETŐ A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) működésének kereteit a évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (BMÖ 9/2006.(II. 16) Kgy. határozata alapozza meg. (Lásd: A BMMI a 21. számú intézmény!) A határozat alapján, a évhez viszonyítva kb. 25%-kal csökkent a fenntartói támogatás és kb %-kal kell növelni az intézményi bevételeket. Mindennek része a évi engedélyezett 98,5 fős létszám 18 státusszal, álláshellyel történő csökkentése. E költségvetési helyzet alapján a fenntartói támogatás a leépítés utáni dolgozói létszám munkabér+járulékainak kb %-át fedezi. A hiányzó bérrészt, a 19 múzeumi ingatlan teljes üzemeltetési költségeit, továbbá a teljes szakmai munkavégzés anyagi fedezetét intézményi saját bevételből, ill. pályázatokból kell előteremteni. A BMMI évi költségvetési helyzete rámutat arra a szakmai-finanszírozási ellentmondásra, hogy az intézmény fenntartói támogatása messze elmarad a magyarországi megyei múzeumok központi költségvetési támogatásának 1/19-ed részétől. Az intézkedések végrehajtásával párhuzamosan a BMMI gazdasági-műszaki szervezetének is hasonlóan a megyei társintézményekhez fel kell készülni a 2006 folyamán megvalósuló vagyongazdálkodási és gazdasági integrációra, amelyre július1-vel kerül sor. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megszűnik a BMMI gazdasági-műszaki részlege, amely feladatot a Baranya Megyei Gazdasági Igazgatóság (BMGI) vesz át. A személy- és munkaügyi tevékenység is a BMGI-hez kerül a feladatot végző munkatárssal együtt. A múzeumnál 1 fő gazdasági ügyintéző marad. A megváltozott körülmények kezelése, a további hatékony múzeumi munkavégzés érdekében BMMI vezetése intézkedési tervet dolgozott ki a BMÖ utasításainak megfelelően, amely érintette az intézmény szakmai szervezetét, ingatlanállományát és gazdálkodását. A fentiek következményeként a BMÖ vezetői án átadták az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) ágrajzát, amely tól érvényes. (az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sort Bizottság /Kulturális Bizottság/ ezzel kapcsolatos határozatának száma: 17/2006.(III. 8.) Az erre épülő szöveges SZMSZ kidolgozására a BMMI vezetője utasítást kapott, amelynek határideje E jogi anomáliára többször felhívtuk a BMÖ illetékes vezetőinek a figyelmét. A re elkészített és leadott évi múzeumi munkajelentést, évi munkatervet a BMÖ Kulturális Bizottsága i ülésén tárgyalta, amely során a munkajelentést elfogadta, a munkatervet viszont nem fogadta el. Ennek átdolgozására i határidőt jelölte meg, amelyet a i Kulturális Bizottság ülésén órára módosított. Ezen határidőre kell még elkészíteni a BMMI módosított SZMSZ-ét, a módosított intézkedési tervét, amely a BMMI költségeinek csökkentésére, bevételeinek növelésére vonatkozik, továbbá az intézmény módosított középtávú fejlesztési tervét. Ezen utóbbi terv három részből áll: gyűjteményfejlesztési terv, múzeumi ingatlanracionalizálási terv, múzeumi marketing terv. A BMÖ és a BMMI sikeres évi címzett pályázatának eredményeként tovább folytatódik a utolsó negyedévében elkezdődött Zsolnay Múzeum kb. 2 évre tervezett rekonstrukciója. A Pécs, Európa Kulturális Fővárosa projekt eredményeként a fenntartóval és Pécs M. J. Város Önkormányzatával való egyeztetések nyomán megkezdődnek a Nagy Kiállítótér (Pécs, Papnövelde u. 5.) megvalósításának előkészületei. Az intézmény szakalkalmazottai számára továbbra is meghatározó feladat a szakmai munkavégzés anyagi forrásainak a megalapozása, megteremtése, ami csak költségtakarékos gazdálkodással és a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával érhető el. A költségkímélő

6 6 gazdálkodást azonban nagymértékben nehezíti a BMMI által kezelt ingatlanok többségének korszerűtlen műszaki állapota. Hangsúlyozni kell, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján, 2006-ban is szinte kizárólag eredményes pályázatokból, elnyert támogatásokból tudjuk végezni múzeumi szakmai munkánkat. Az alábbiakban leírt szakmai tevékenységeket költségvetési okok miatt minden esetben kizárólag pályázati, ill. külső támogatási forrásból tervezzük megvalósítani. Az ebből és az egyéb forrásból, pl. látogatói jegybevétel, műtárgykölcsönzési bevétel, helyiség bérbeadás, jogdíj, kiadvány értékesítés stb. származó bevételeinket a BMMI üzemeltetésére fordítjuk ban folytatódnak az NA Zrt.-vel kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6- M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A munkatervben a BMMI szakalkalmazottait név és beosztás szerint felsoroltuk.

7 7 Személyi helyzet (szakalalmazottak): TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY Kisbenedek Tibor mb. osztályvezető, muzeológus (zoológia) Dénes Andrea főmuzeológus (botanika) gyermekgondozási szabadságon Nemes Krisztina múzeumpedagógus (4 órás, határozott idejű szerződéssel) Lovász Károlyné preparátor, gyűjteménykezelő I. Gyűjteményi munka: Revideálás, határozás június 20-ig megvalósult a gyűjtemény gerinctelen anyagának revíziója: főként meghatározatlan rovarcsoportok közül tervezzük (1) Hymenoptera, (2) Coleoptera: Lamellicornia, Eucnemidae, (3) Lepidoptera, (4) Diptera. Az anyagi hátteret pályázat, illetve adatszolgáltatás, csereanyag biztosította. Megtörtént a tojásgyűjtemény revideálása és rendezése: Horváth Lajos hagyatéka. További feladatok: A számítógépes feldolgozás folytatása: Coleoptera rend és a kisebb rovarrendek anyagát tervezzük számítógépre vinni. Egyenesszárnyú összehasonlító hazai anyag gyarapítása. 2 db rovardobozok tárolására alkalmas tárolószekrény elkészíttetése ( Ft NKA támogatás) II. Tudományos munka Egyenesszárnyúak monitorozása (Isophya fajok Körös-Maros NP) Egyenesszárnyúak közösségökológiája III. Kiállítás Megvalósult kiállítások, külső megbízások: Biológia szemléltetés anno Kittenberger Kálmán élete. Vándorkiállítás Szigetköz-Dráva fotókiállítás Madarak és Fák Napja Hazai madaraink Világjáró magyar vadászok Nyitás: Reklámfelület bérbeadása: Ft/hó 2. Vitrin kölcsönzés Cornea Kft Ft További feladatok: Az év természetfotósa Nyitás tervezett időpontja Életritmusok a természetben. Kiállítás. Nyitás tervezett időpontja (Az installációra benyújtott pályázat nem nyer, a kipreparált állatokat tervezzük bemutatni vitrinben.) Ezekhez az anyagi feltételeket részben megszereztük, illetve további pályázatok útján kívánjuk biztosítani Külső megbízások: Magyar Posta Pécsi Fiók, Lepkék és bélyegek Megnyitó

8 8 Erdei állatok a lombtól a talajig, Mecsek Erdészet Zrt. Megnyitó folyamatban, Mamutcsontok,vitrin bérbeadás, Mecsek Erdészet Zrt., - Megnyitó folyamatban, IV. Közművelődési tevékenység Ismeretterjesztő előadások ökológia, természetvédelem, faunisztika (meghívott előadók) Tervezett előadások: Gera Pál: Vidravédelem Trócsányi Balázs: Ritka fajok csempészése. Szatyor Miklós: Mecseki denevérek. Rózsa Lajos: Biológiai hadviselés. Foglalkozások (vetélkedők, rovarhatározás) tartása a kiállító teremben. Megemlékezés az év jelesebb napjairól (napfordulók, napéjegyenlőség, zöld napok). (Az előadások megtartásához szükséges anyagi fedezetet még nem találtuk meg, az előadók közül csak azokat hívjuk meg, akik honorárium nélkül is megtartják.).

9 9 RÉGÉSZETI OSZTÁLY Személyi helyzet (szakalkalmazottak): Nagy Erzsébet osztályvezető, régész főmuzeológus Gábor Olivér régész muzeológus Kovaliczky Gergely régész muzeológus Horváth Zsuzsanna főrestaurátor Gardánfalvyné Kovács Magdolna restaurátor ( től 6 órás foglalkoztatásban) Horváth Éva restaurátor ( től 6 órás foglalkoztatásban) Krasznai Péter rajzoló ( től felmentve) Sümeghi Györgyi rajzoló Tari Józsefné gyűjteménykezelő (A Baranya megyében épülő M6-M60-as autópályához kapcsolódó megelőző régészeti feltárások végzésére a BMÖ Közgyűlésének engedélye alapján 60 fő felvételére kerülhet sor.) I. Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás A kulturális örökség megóvása érdekében, a kötelező régészeti feladatok ellátása keretében igény szerint, a beruházások ütemében az előírt régészeti szakfelügyelet ellátása, előzetes régészeti kutatások (régészeti terepbejárás, kulturális örökségvédelmi régészeti hatásvizsgálat), megelőző régészeti feltárások és szükség esetén leletmentések Terepbejárás az 57. sz. út, Véménd Palotabozsok elkerülő út, M60 gyorsforgalmi út Pellérd - Keszü határa nyomvonalán, Megelőző régészeti feltárás az M6 M60 gyorsforgalmi út nyomvonalán: az M6 megyehatár Bóly és az M km szakaszán az ásatások lebonyolítása, a leletanyag feldolgozásának és raktározásának megoldása (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet régész, Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna restaurátor, Krasznai Péter, Sümeghy Gyöngyvér grafikus, ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjteménykezelő) Pécs Világöröksége turisztikai vonzerőfejlesztése ROP I.1.2. pályázat keretében végzett régészeti tevékenység a Cella Septichora és környéke feltárása, az Apáca utcai sírépítmények hitelesítő ásatása (Gábor Olivér, Nagy Erzsébet) Régészeti szakfelügyelet, megelőző régészeti feltárás a 2004-ben kezdett ISPA program, az 58-as út szélesítése, Harkány elkerülő út beruházás keretében (Kovaliczky Gergely) Culture 2000 pályázat keretében légirégészeti felvételek készítése, rendszeres régészeti terepbejárások és természettudományos vizsgálatok, régészeti megfigyelések a kutatási program keretében (Nagy Erzsébet, Bertók Gábor, Kovaliczky Gergely)

10 10 Baranya megye régészeti kutatásában részt vesz a Magyar Nemzeti Múzeum egy kutatócsoportja a Nagyharsány Villány mikroregiós kutatási program keretében, valamint G. Sándor Mária, Gerő Győző (Szászvár-Vár, Pécs-Püspökvár) Gere László (Pécs, Szigetvár), Bodó Balázs (Pécsvárad), Hajnal Zsuzsanna (Kölked-Feketekapu) régész. Nyilvántartás Az M6 - M60 gyorsforgalmi út nyomvonalán eddig végzett régészeti terepbejárás, és az M60 gyorsforgalmi út nyomvonalán eddig végzett megelőző régészeti feltárás (B073. lh., B095 lh.) leletanyagának leltározása. (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) A régészeti leletanyag leltározása folyamatos a szakmai elvárásoknak megfelelően a megelőző régészeti feltárások ütemében. (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) Pécs Kertváros avar temető tárgyainak leltára, a fotózott tárgyak fotóleltára, a temető leletanyaga számítógépes adatbázisának elkészítése (Nagy Erzsébet, Tari Józsefné) Culture 2000 pályázat keretében végzett rendszeres régészeti terepbejárások, természettudományos vizsgálatok és régészeti megfigyelések anyagának leltározása Az antropológia anyag leltározása (Zoffmann Zsuzsa) Gyűjteményrendezés: Az átmeneti raktár(ak) rendezése (leltározatlan anyagok rendszerezése) - folyamatos Kölked (Altinum katonai tábor - Fülep Ferenc és Katona Győr Zsuzsa ásatása) leletanyagának rendezése, a dokumentáció feldolgozása (Katona Győr Zsuzsa) - folyamatos Pécs, Nagyárpád Diós tető (Bándi Gábor ásatása) leletanyagának rendezése, feldolgozása (Kulcsár Gabriella, MNM) - folyamatos Bodó Balázs (KÖH, Bp) folytatja a pécsváradi vár ásatását, az eddig előkerült leletanyag és a kőtár rendezését - folyamatos G. Sándor Mária folytatja a pécsi püspökvári ásatások eddig előkerült leletanyagának rendezését, az Középkori Egyetem állandó kiállítás előkészítését folyamatos munka a kiállítótér átadásáig G. Sándor Mária folytatja a szászvári vár ásatását, az eddig előkerült leletanyag, a kőtár rendezését, a kiállítás előkészítését folyamatos Kováts Valéria hozzájárulásával Nagy Erzsébet megkezdi a hirdi avar temető leletanyagának feldolgozását a leletanyagának rendezése, a dokumentáció feldolgozása - folyamatos Adattári munka Folyamatos; az adattári leltár naprakész, a revízió folytatása, kutatók fogadása (Kovaliczky Gergely) Könyvtár Folyóiratcsere évi felülvizsgálata, a szakkönyvtár gyarapítása, a könyvtári rend fenntartása, a könyv- és folyóiratanyag leltározása folyamatosan. (Nagy Erzsébet)

11 11 Műtárgyvédelem Megelőző műtárgyvédelem, tisztítás, restaurálás, konzerválás folyamatos, az M6 M60 gyorsforgalmi út ásatás régészeti leletanyaga tisztításának, restaurálási munkáinak szakmai irányítása (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) Valamennyi fent felsorolt tevékenység financiális hátterét szerződésben rögzített külső támogatás jelenti. II. Tudományos tevékenység Publikációk, kutatások Rövid ismeretterjesztő tanulmányok figyelmet érdemlő régészeti leletekről a Pécsi Szemlében, az Örökség Füzetekben folyóiratokban (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) Tanulmányok a JPMÉ-ben és más tudományos folyóiratokban (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) Dunaszekcső-Várhegy régészeti topográfiájának folytatása (Gábor Olivér) Folytatódik "Pécs környéke avar településrendje" kutatás és anyaggyűjtés (Nagy Erzsébet) Sopianae római kori emlékei, Sopianae város kialakulása és építészete. (Kárpáti Gábor, Kovaliczky Gergely, Gábor Olivér) A Culture 2000 pályázat keretében végzett légirégészeti felvételek, rendszeres régészeti terepbejárások és természettudományos vizsgálatok, régészeti megfigyelések adatainak elemzése, térinformatikai feldolgozása és összevetése a Régészeti Adattár megyei régészeti lelőhelyek adatbázisával Kölked-Feketekapu avar telep (Kiss Attila ásatása) leletanyagának feldolgozása (Hajnal Zsuzsanna, MNM) - folyamatos Majs XI. századi temető (Kiss Attila ásatása) antropológiai anyaga feldolgozása (Éry Kinga és Zoffmann Zsuzsa) május A pécsi ókeresztény temető antropológiai anyaga feldolgozása (Éry Kinga és Marcsik Antónia) július Megkezdi a nagyharsányi római kori épületek (villa) leletanyaga feldolgozását, a lelőhely hitelesítő ásatását Mráv Zsolt (MNM) ill. a terület kutatása a Nagyharsány Villány mikroregiós kutatási program keretében (MNM) folyamatos A JPMÉ Régészeti szekció szerkesztése. (Nagy Erzsébet) Oktatói tevékenység A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténet és Régészet tanszéki képzésben: régészet, településtörténet, muzeológiai, anyagismeret (Gábor Olivér) régészeti anyagismeret (Nagy Erzsébet) A Pécsi Tudományegyetem Dla képzésben: építészettört., műemlékvédelem (Gábor Olivér) Továbbképzések Pécsi Tudományegyetem Ókortörténet PhD képzés. (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet)

12 12 PTE. Latin nyelv és irodalom szak (Kovaliczky Gergely) BME Építőmérnöki Kar térinformatikai képzés (Kovaliczky Gergely) Nemzetközi idegenvezető tanfolyam (Gábor Olivér) Országos Restaurátor Konferencia, Budapest január (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) III. Kiállítások Kiállítások Időszaki kiállítás Régmúlt emlékei a jövő útjain - A hónap tárgya a hónap régészeti lelete kiállítás sorozat felelevenítése az állandó régészeti kiállítás előterében Pécs kistérség régészeti lelőhelyei légi fotókon - kiállítás (Nagy Erzsébet, Bertók Gábor) szeptember Pécs - ÁRKÁD Minkét kiállítás pályázati forrásból, ill. külső támogatásból valósítható meg. IV. Közművelődés Tárlatvezetések Tárlatvezetések a régészeti osztályhoz tartozó kiállítóhelyeken, a PTE, Örökségház, Bm. Oktatási Központtal, a középiskolák, felnőttképzés különböző intézményeivel egyeztetve magyar és idegen nyelven - igény szerint (Gábor Olivér) Gyermekfoglalkozások igény szerint Csonttár Reneszánsz Kőtár, Római Lapidárium területén, a múzeum másként - osztálykirándulások régészeti foglalkozásainak előkészítése, előadások (Nagy Erzsébet) Hőgyész Gyermekotthon régész tábor szervezése, gyermekfoglalkozások egy 4 éves program keretében Gardánfalviné Kovács Magdolna, Kovaliczky Gergely Előadások, Médiakapcsolatok: Tudományos igényű előadások, beszámolók felkérés szerint, pl. előadás a Fiatal római koros kutatók győri konferenciáján március 8-9-én (Kovaliczky Gergely). A legfrissebb kutatási eredmények bemutatása a Tv-n, rádión és újságokon keresztül, igény szerint. V. Szakmai és társadalmi kapcsolatok Átfogó, intézményközi programok A Pécs Világöröksége turisztikai vonzerőfejlesztése ROP I.1.2. pályázat keretében együttműködés az Örökség Kht-val, prof. Visy Zsolttal (PTE) Culture 2000 pályázat kertében együttműködés a Légi Régészeti Tékával, prof. Visy Zsolttal (PTE) DDNPI: Dunaszekcső-Várhegy és Pécs-Jakabhegy kezelési terve régészeti részének elkészítése Szajcsán Évával (KÖH) közösen. (Gábor Olivér) PTE való együttműködés. Dél-dunántúli Geológiai Szolgáltató Hivatal (Gombor L. és Kraft J.): ásatásokon való részvétele Pályázatok Culture 2000 pályázat mikroregionális EU projekt - és a hozzá kapcsolódóan megnyert NKÖM pályázat , - Ft (Bertók Gábor, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet)

13 13 Pécs Világöröksége turisztikai vonzerőfejlesztése ROP pályázat keretében régészeti tevékenység (Gábor Olivér, Nagy Erzsébet) Konferenciaszervezés MTA PAB Régészeti Munkabizottság rendezvénye, a szakmai fórum szervezője Nagy Erzsébet. A 2006-ban Magyarországon rendezett nemzetközi iszlám történeti - művészeti konferencia előkészítése a MNM társrendezőjeként a kirándulások helyszínének biztosítása, kiállítások rendezése Társadalmi kapcsolatok Nagy Erzsébet a MTA PAB Régészeti Munkabizottságának titkára, a MTA VEAB Iparrégészeti Munkabizottságának, a Középkori Egyetem Alapítvány Ellenőrző Bizottságának tagja, Gábor Olivér Dómmúzeum Alapítvány kuratóriumi titkára, Dunaszekcsőért Alapítvány kuratóriumának tagja. Kapcsolattartás a Mecsek Egyesület, Mecseki Karsztkutató Csoporttal (Gábor Olivér)

14 14 Személyi helyzet (szakalalmazottak): ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETI OSZTÁLY Gál Éva osztályvezető, történész főmuzeológus Radnóti Ilona történész főmuzeológus Pásztor Andrea történész muzeológus Millei Ilona főrestaurátor Kóbor Beatrix segédrestaurátor ( ) Perencz Jánosné gyűjteménykezelő Huszár Zoltán történész főmuzeológus, akinek szakmai munkavégzése az osztályhoz kapcsolódik, de megyei múzeumigazgató beosztása miatt az Igazgatóságon dolgozik.) I. Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás június 20-ig megvalósult 594 db, a pedagógiai, képes levelezőlap, fotó, irat, nyomtatvány, textil, dohányzástörténeti és bútor gyűjteményegységek gyarapodása, a műtárgyak ajándékként kerültek a múzeumba. Hangfelvételek készítése /Jakab Antallal, a múzeumban őrzött védett bőrgyári gépek használatáról, a technológiához kapcsolódó ismeretek felgyűjtése; Déri Jánossal a Hunor Kesztyűgyár kereskedelmi és marketing tevékenységéről-visszaemlékezés felgyűjtése További tervek: évi választási plakát, aprónyomtatvány és egyéb kiadványok (országgyűlési és önkormányzati választások) anyagának felgyűjtése Baranya megyében Fotódokumentáció készítése a pártok választási nagygyűléseiről, és a városban elhelyezett választási plakátokról A fent említett szponzori támogatásból kívánjuk megvásárolni a siklósi és pécsi magángyűjteményekből számunkra felajánlott, osztályunk gyűjtőkörébe tartozó tárgyakat és dokumentumokat. Nyilvántartás június 20-ig megvalósult a szakleltározás több gyűjteményegységünkben is folytatódott: irat, nyomtatvány, archív fotó, plakát, aprónyomtatvány, üveg-porcelán, hagyatéki adattári dokumentációjának elkészítése, gyarapodási nyilvántartásba vétel A HUNOR kesztyűgyár gyűjteménye múzeumba került részének listázása, dobozleltárak, a későbbiekben külön kezelt nyilvántartásba vétele Fotómunkák: Összesen június 20-ig : 876 db Ebből tárgyfotó: 781 kiállítás fotó: 95 Játék- és pedagógiai, a zászlógyűjtemény tárgyfotózásának, a képes levelezőlap gyűjtemény digitalizálásának folytatása. Választásokkal kapcsolatos fotódokumentáció elkészítése Gyűjteményrendezés június 20-ig megvalósult: -irodai lemezszekrény vegyes anyagának rendezése, áttelepítése az új raktárhelyiségbe -irodai, új raktárhelyiség felújítást megelőző kiürítése, a műtárgyak más raktárhelyiségekben való elhelyezése -az állandó kiállítás historizáló és biedermeier enteriőrjeinek helyreállítása Gál Éva:

15 15 -feudális kori irat és nyomtatvány egység kiegészítése, listázás, segédlet készítés, besorolás Idegenforgalmi Hivatal irat és nyomtatvány anyagának további rendezése - raktárban levő vegyes muzeális anyag áttekintése, rendezése, tematikus válogatása, átcsomagolás, (fotó, festmény, grafika, metszet, oklevél, irat, nyomtatvány) -metszetek rendezése, azonosítása, leltározás elkezdése -HUNOR Kesztyűgyár gyártörténeti, múzeumba került, átvett gyűjteményrészének átvétele, rendezése, csomagolása, dobozrend, raktári elhelyezés, segédlet készítés -Ságvári Endre Művelődési Ház Fotó Szakköri anyagának rendezése, átcsomagolása, kereshetőség biztosítása, raktári elhelyezés Radnóti Ilona: -Revízió/ Adattár: 267 tétel, plakát: 276 tétel, képeslap: 1488 tétel (össz: 2031 tétel) - Gyűjteményrendezés/ plakát és képeslap gyűjteményben, ennek során gyarapodási naplóba, nyilvántartásba került 387 db, iratrendezés során gyarapodási nyilvántartásba került 3 db, háztartási üveg és porcelán gyűjteményi egység rendezése során gyarapodásba került 4 db Pásztor Andrea: -Játékgyűjtemény rendezésének, revíziójának folytatása -pedagógiai gyűjtemény rendezésének, revíziójának folytatása /szemléltető táblák Millei Ilona: - hagyatéki anyag rendezése, raktári elhelyezése -textílgyűjtemény- gyűjteményrendezési munkák folytatása További feladatok: Alábbi gyűjteménycsoportok rendezése, revíziója megkezdődött, folytatása és mielőbbi befejezésük elengedhetetlen: Tervezett gyűjteményrendezési és revíziós munkák: Fotógyűjtemény (Gál Éva-Perencz Jánosné) Képes levelezőlap gyűjtemény (Radnóti Ilona- Perencz Jánosné) Adattár (Radnóti Ilona- Perencz Jánosné) Irat- és nyomtatvány gyűjtemény (Radnóti Ilona, Gál Éva) Textíl gyűjtemény (Millei Ilona- Perencz Jánosné) Pedagógiai gyűjtemény (Pásztor Andrea- Perencz Jánosné) Játékgyűjtemény (Pásztor Andrea- Perencz Jánosné) irodalmi gyűjtemény (Radnóti Ilona) Kiemelkedő feladatok: -fokozottan védendő műtárgyak (fotó, képeslap, pergamen) új raktárhelyiségének kialakítása (előmunkálatok elvégeztetése festés, világítás, padlócsere; tárolóeszközökkel való berendezés, ill. a gyűjtemények áthelyezése, raktári rend kialakítása) /Támogatás NKÖM- Baranya Megyei Önkormányzat: Állományvédelmi program- műtárgytároló blokk építése új szakkönyvtári helyiségbe a könyvállomány átköltöztetése, raktári rend kialakítása Számítógépes feldolgozás A MUNYIR használatának oktatása, alkalmazásának megismerése, Igen jelentős a különböző gyűjtemények elkészített digitális fotóanyaga (fotó-, képes levelezőlap, kesztyű- és divattörténeti gyűjtemény, eseményfotók stb.), ezek kereshetőségét is alapvetően a MUNYIR rendszerbe való konvertálása tenné lehetővé. Ezzel a hagyományos mutatózás kiváltása is lehetővé válna. A fotóállomány egy részének (kesztyű- és divattörténeti, képes levelezőlap) rendezése: Digitális (vegyes tematikájú) fotóállomány rendezése

16 16 Könyvtári munka Új szakkönyvtári helyiségbe a könyvállomány átköltöztetése, raktári rend kialakítása Folyamatos nyilvántartási munkák. A szakkönyvek leltározása folyamatos. Műtárgyvédelem -képes levelezőlapok tisztítása 370db -pedagógiai gyűjtemény szemléltető tábláinak tisztítása: 463 db, az anyag rendezése, közreműködés a revízióban -Zsolnay Adattár nagy méretű tervrajzainak csomagolás előkészítése -Pécsett, aug között megrendezésre kerülő XXIII. Fa, XIX. fém- és I. szilikát restaurátor továbbképzés szervezése (Millei Ilona) -NKÖM pályázati forrás felhasználása /Új- és Legújabb kori Történeti Osztály fokozottan védendő műtárgyai részére új raktárhelyiség kialakítása, helyiség kiürítése, felújítási munkák és a tervezett műtárgytároló blokk beépítési munkák szervezése, ügyintézése, ellenőrzése -NKÖM pályázati forrás felhasználása/ Képző- és Iparművészeti Osztály/ Zsolnay Múzeum műtárgykörnyezet javító készülékek vásárlásának, üzembe helyezésének szervező, ügyintéző és szakmai munkái -restaurálás: -raktári keretezett képanyag tisztítása, konzerválása: 8 db -tarsolylemezek (megyei, városi) restaurálása: 4 db További feladatok: Muzeális örökségünk jövőjéért Állományvédelmi Program címen biztosított támogatási keretből / NKÖM Ft, Baranya Megyei Önkormányzat Ft / megvalósítandó program: Műtárgytároló blokk építése: Új-és Legújabb kori Történeti Osztály, fotó és textilgyűjtemény. Megvalósítás határideje: május 31. (Millei Ilona, Kóbor Beatrix, Perencz Jánosné, Latin László) A fenti támogatáshoz szorosan kapcsolódó feladatok: az osztály veszélyeztetett gyűjteménycsoportjaiból kiemelt tárgyak, gyűjteményi egységek tisztítása, konzerválása, esetenkénti restaurálása, szakmai szempontból elfogadható, szakszerűbb elhelyezése. (Papír és textil alapú tárgyak.) A tervezett munkák csak külső forrás esetén valósíthatók meg a papírrestaurátori munkakör 2006.évi megszűntetése miatt. Képző- és Iparművészeti Osztály Az Állományvédelmi Program keretében biztosított támogatási keretből / NKÖM Ft, Baranya Megyei Önkormányzat Ft / megvalósuló program. Műtárgykörnyezet javító készülékek vásárlása, beüzemelése a Zsolnay Múzeum, díszmű és épületkerámia raktárában. Az elmúlt évben, pályázati támogatásból elkezdett, veszélyeztetett Zsolnay adattári anyag rendbetételének az anyag tisztításának, konzerválásának folytatása: 2005 nyarán Kóbor Beatrix 1226 db épületdíszítő tervrajz és mintarajz konzerválását végezte el ra tervezett feladat, a nagyszámú dekorlap és egyéb adattári tétel konzerválása. A munka folytatása halaszthatatlan, fontos, mert a fertőtlenítést mindenesetben tisztításnak kell követnie, az újrafertőzés elkerülése miatt. Ehhez pályázat, külső támogatás megszerzése szükséges. II. Tudományos feldolgozó tevékenység 2006.június 20-ig megvalósult:

17 17 Millei Ilona-Gál Éva-Kóbor Beatrix: Emlékezés Dr. Bezerédy Győzőre (Bezerédy Győző Emlékkötet számára leadva) Gál Éva: A pécsi fegyverművesség történetéhez c. tanulmány /Hadtörténelmi Közl évf márc. 1. szám, 3-33 p. Radnóti Ilona: úgy kell eljárni, mint a zsidókkal c. tanulmány önálló kötetben való megjelenés /BMÖ és Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadása, 2006.március 3-45.p. Radnóti Ilona: A jótékonyság megment a haláltól c. tanulmány, Pécsi Szemle Nyár, p. Pásztor Andrea: Recenzió a Múzeumok az európai térben c. kötetről a Múzeumi Közlemények számára Egyéb tudományos, szakmai tevékenység: Gál Éva: A pécsi kesztyűgyár és a kesztyűdivat története c. tervezett kiállítás szakmai forgatókönyvének készítése, ehhez kapcsolódó kutatómunka (BML, Bp. IMM) Radnóti Ilona: 125 éves a Kereskedelmi és Iparkamara témában szakmai forgatókönyv készítése, anyagválogatás, szakmai kutatómunka Radnóti Ilona: A Roma Holokauszt c. vándorkiállításhoz ismertető, szöveges anyagok elkészítése Radnóti Ilona: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára tervezett, Steiermarkban megvalósuló kiállítás szakmai forgatókönyvének készítése, ehhez kapcsolódó szakmai kutatómunka (Bp. MNM, BML, Baranya Megyei Bíróság-peranyagok) Pásztor Andrea: Polgári enteriőr a századfordulón, időszakos kiállítás szakmai munkái Pásztor Andrea: egyetem történeti kiállítás szakmai forgatókönyv tervének elkészítése, ehhez kapcsolódó szakmai kutatómunka Pásztor Andrea: A Biológiai szemléltetés anno c. kiállításhoz iskolás korosztálynak feladatlap sorozat készítése és Interneten (a múzeumi honlapon) való megjelenítése. További tervek, feladatok. Gál Éva: Tímármesterség Pécsett, adatok a pécsi tímárházak történetéhez.- tanulmány írása (és az előkészítő szakmai feltáró munka) Radnóti Ilona: Pécsi-baranyai zsidóság története Radnóti Ilona: A pécsi Gettókönyv keletkezésének körülményei Pásztor Andrea: Lenhardt János egy elfeledett pécsi hangszerkészítő mester címmel tanulmány a 2004-es pécsi ipartörténeti konferencián előadott előadás alapján. 2. egyéb publikációk A Várostörténeti Múzeum zászlógyűjteménye reprezentatív képes album, három tanulmánnyal, részletes tárgyismertetőkkel (szerzők: Dr. Ódor Imre- Millei Ilona-B. Horváth Csilla-)előkészítő munkák, tárgyalások, szervezői munkák szükségesek, anyagi háttér biztosítása esetén valósítható meg, pályázati forrást is szeretnénk igénybe venni. Dr. Arató Jenő: Életem című, osztűályunk gyűjteményében őrzött napló forrásközlése, amely a város történetéhez számos új adatot tesz közkinccsé. (szerkesztés, bevezető tanulmány: Márfi Attila/BML, képszerkesztés: Gál Éva)

18 18 A Múzeumok az európai térben című konferenciakötet recenziója a Múzeumi Hírlevélben.(Pásztor Andrea) Régi pécsi iskolák képes története címmel kétnyelvű (angol-magyar) képeskönyv kiadása. A kiadvány aktualitása az Európa Kulturális Fővárosa 2007-es felvezető éve, amelynek témája az oktatás és tanulás lesz. A megjelentetéshez a NKA Ft támogatást biztosított, szükséges egyéb financiális támogatások felkutatása (Pásztor Andrea) Továbbképzés Gál Éva: Európa projektek hatékony menedzselése című tanfolyam elvégzése (PTE-KTK, a VÁTI KhT.hoz beadott és elnyert pályázat alapján) Pásztor Andrea: Európa és a magyarság a században című doktori program folytatása a Pécsi Tudományegyetemen. Néprajz és Kulturális Antropológia szak befejezése a Pécsi Tudományegyetemen. Tempus Közalapítvány Gruntvig3 továbbképzésen való részvétel Élethosszig tartó tanulás a múzeumokban c. tanfolyam elvégzése, helyszín: Portugália-Lisszabon III. Kiállítások Állandó kiállítások Pécs története Biedermeier és historizáló enteriőrök helyreállítása az állandó történeti kiállításban Időszakos, vendég, külső helyszínű kiállítások: Emlék-Kép c. időszakos kiállítás bontása. Külső megrendelésre és helyszínen rendezettek: -PBKIK irodaházában kiállítás /125 éves a Kereskedelmi és Iparkamara címmel (Radnóti Ilona) - PTE megbízásából /Szántó Kovács János utcai épületben: Polgári enteriőr a századfordulón, időszakos kiállítás (Pásztor Andrea) Vándorkiállítás fogadása a Várostörténeti Múzeumban: -A Roma Holokauszt c. nemzetközi (heidelbergi) vándorkiállítás (Radnóti Ilona) Közreműködés kiállítás megvalósításában: PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék Pécs, Hattyú-Házban megvalósult időszakos kiállításában való szakmai közreműködés (cím: Pécs- Emlékváros, Fesztiválok emlékezethelyei) (Gál Éva, Pásztor Andrea) További kiállítások: PBKIK megrendelésére ipartörténeti-iparkamara történeti kiállítás tervezése, szakmai és szervezői munkák elvégzése/folyamatban (Radnóti Ilona) Bányászattörténeti vándorkiállítás fogadása az év folyamán (szervezői munkák: Gál Éva) Időszakos kiállításokra javaslat: évi forradalom 50. évfordulójáról való megemlékezés, vándorkiállítás fogadása, s az ehhez kapcsolódó oktatási, közművelődési programok megszervezése A Hamerli kesztyűgyár és a kesztyűdivat története c. kiállítás megvalósítása (BMÖ és szponzori támogatással)(gál Éva) Polgári enteriőr a századfordulón c. időszakos kiállítás megvalósítása (külső megbízás esetén) (Pásztor Andrea)

19 19 Egyetemtörténeti kiállítás szakmai rendezői, szervező, ügyintézői feladatainak ellátása (Pásztor Andrea) Biológiai szemléltetés anno c. kiállítás vándokiállításként történő üzemeltetésének előkészítő munkái (finanszírozási feltételek megteremtése, szervezés, ügyintézés)(pásztor Andrea) A Pécsi Dohánygyár alapításának 100. évfordulója alkalmából múzeumi szakmai porgramok létrehozása, a BAT Pécsi dohánygyár KFT. megbízása esetén (Gál Éva) Megvalósítás: pályázati ill. külső megbízásból származó anyagi forrás IV. Közművelődési tevékenység - Folytatódott a Fogd a kezem Alapítvánnyal, szellemi sérült gyermekeknek szóló múzeumi program, foglalkozások vezetése (Gál Éva) Egyéb rendezvények Részvétel programhelyszínként a Múzeumok éjszakája és a Kulturális Örökségi Napjai c. rendezvényeken, illetve a közművelődési csoport által a Várostörténeti Múzeumban rendezendő egyéb programokban is évi szerződésben foglalt kötelezettségnek megfelelően PDA rendszerű hangos tárlatvezetés bevezetésének munkái az állandó történeti kiállításban (Gál Éva) Egyéb: - Manufaktúra Negyed c. projekt, a projekttel kapcsolatos szakmai, szervező és ügyintéző munkák, szakmai anyagok, vitaanyagok, összefoglalók készítése (Gál Éva, Pásztor Andrea) - eddigi szponzori támogatás össz: ,- Ft (eszközvásárlás, szakmai konferencián való részvétel, utazási költség finanszírozás)

20 20 Személyi helyzet (szakalkalmazottak): NÉPRAJZI OSZTÁLY Begovácz Rózsa osztályvezető, etnográfus főmuzeológus Burján István etnográfus főmuzeológus Vándor Andrea etnográfus muzeológus, a BMMI tudományos titkára Fertői Miklós főrestaurátor Benyovszky Mónika restaurátor (felmentve től felmentve) Sárközi Katalin gyűjteménykezelő I. Gyűjteményi munka A gyűjteménygyarapítás, feldolgozás, bemutatás az ez évben kiírt, megnyert pályázatok függvénye. (Sárközi magyar református szőttesek: Ft, NKA Óbányai, ill. óbányai stílusban alkotó mai baranyai fazekasok munkáinak begyűjtése (MADOK program keretében megnyert gyűjteménygyarapítási pályázat) (Vándor Andrea) 169 darab, a magyar nyelvterülete készített kerámia ajándékozás útján való megszerzése, Bécsből való elszállítása. (Vándor Andrea) Kapcsolódás a MADOK program további gyűjteménygyarapítási lehetőségeihez. Revíziós munka folytatása. II. Tudományos feldolgozó-publikációs tevékenység A megkezdett magyar és nemzetiségi kutatások folytatása. Részvétel szakági továbbképzéseken, az anyagi lehetőségek függvényében. Részvétel átfogó tudományos programokban MTA Néprajzi Kutatóintézete Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, XVI XIX. század. Forrásfeltárás, - kiadás és kutatás című OTKA programban való részvétel Vándor Andrea Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsőoktatás munkájában, PTE BTK Néprajz-kulturális antropológia Tanszékének vendégoktatója, múzeumelmélet tantárgy oktatása Vándor Andrea Restaurálás: A sárközi enteriör bútorainak restaurálása ( Ft NKA támogatás) III. Kiállítások június 20-ig megvalósított kiállítások: Március: A zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjtemény anyagából, hozzá kapcsolódó rajzpályázattal (Az én húsvétom) Május: Mexikó feketén-fehéren, Papp Lajos fotóiból Június-augusztus: Sárköziek Baranyában (Töttös Sándor-féle anyag) Külső helyszín: Finnország Magyar népi kerámiakiállítás (Vándor Andrea március 2 május 2-ig)

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. NM 152 08/2012 INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM VEZETŐJE: FEJŐS ZOLTÁN I. Szervezeti kérdések Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE FŐIGAZGATÓ MELLÉKLETEK: A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum éves munkaterve A Nagytétényi kastély

Részletesebben

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP-2007-3.1.2.

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE I. BEVEZETÉS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság intézményeinek életében 2010 rendkívül nehéz évnek ígérkezik. Az

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: Az Iparművészeti Múzeum alapító okiratának módosulását követően 2011. márciusában az Iparművészeti

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Oktatási És Kulturális Minisztérium 10.061/2008. számú intézkedésében meghatározott alábbiakban részletezett

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1195/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Pécs/Sopianae Örökség Kht tevékenységéről (pecssopianae)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése A Hagyományok Háza

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben