Közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv"

Átírás

1 Közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv 1

2 Tartalom 1 A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY AZ INTÉZMÉNY TÁRSADALMI KÖRNYEZETE AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ, MEGHATÁROZÓ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK AZ INTÉZMÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGE A MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGE Tematikus programok Múzeumi órák Műhelymunkák az integrált nevelésben részesülő gyerekeknek is Versenyek és vetélkedők Családi programok Paraszti Praktikák Programja Közösségi rendezvények, kísérőprogramok Tematikus foglalkozások A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI HASZNOSÍTÁSI TERV CÉLJA A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HASZNOSÍTÁSI TERV A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TERV CÉLKITŰZÉSEINEK MEGFOGALMAZÁSA A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK INDOKOLTSÁGA AZ INTÉZMÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÖSSZEFOGÁS, KONKURENCIA VAGY VERSENY KIADVÁNYOK, SZEMLÉLTETŐ ÉS DEMONSTRÁCIÓS ESZKÖZÖK A KIÁLLÍTÁSOKHOZ, MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KOMMUNIKÁCIÓ, REKLÁM A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI, FEJLESZTÉSE SZERVEZETI KERET, SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁG, SZAKEMBERIGÉNY MEGVALÓSÍTÁSI/ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI MUTATÓK ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE, STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS, VISSZACSATOLÁS ANYAGI, ERKÖLCSI, TÁRSADALMI HASZON

3 1 A muzeális intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységének átfogó bemutatása 1.1 A muzeális intézmény A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény működési engedélye augusztus 19-én került aláírásra Schneider Márta államtitkár által néprajzi és történeti gyűjtőkörrel szeptember 1-től működik képviselőtestületi döntés alapján Múzeumpedagógiai Tagintézményként is. Gyűjtőterülete Besenyszög község 13 ezer hektárnyi közgazdasági területe. A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény küldetése a következő: A Szolnoki Kistáj helytörténeti, történeti, néprajzi értékeinek, tárgyi-szellemi és társadalmi örökségének gyűjtése, feldolgozása, bemutatása, kutatásra alkalmassá tétele. A hagyományok, műtárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek, információk fennmaradása érdekében a tradíciók átörökítése, a múltbéli ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság szellemében. A muzeológiai munka ellátása mellett interaktív múzeumpedagógiai-, és közművelődési programok szervezése a gyűjtemény kulturális hasznosítása érdekében fokozatosan kiterjesztve kínálatát a környező települések programjaihoz. A néprajzi gyűjtemény - mely időközben történeti gyűjteménnyel és dokumentum tárral is bővült több mint 1300 tárgyat számlál. A tárgyak jellemzően a 20. századot felölelve Besenyszög, a Szolnoki Kistáj, és az Alföld paraszti életmódjának használati tárgyai. Az anyag amelyet Dr. T. Bereczki Ibolya jelentősnek és tartalmasnak ítélt az Alföld közepén élők életének teljes bemutatására alkalmas. Jelenleg Az élet dolgai: I. Aratástól a kenyérsütésig II. Házasság, lakodalom III. Falusi zenészek Besenyszögön, Gyerekjátékok, Érdekes használati tárgyak paraszti világból, A falu pásztorai néprajzi kiállítások láthatók. A Népi kismesterségek Besenyszögön a múltból hidat képeznek a mába: a faluban ma élők tradicionális tevékenységei ismerhetők meg: ostorfonó, citera-készítő, nyeregkészítő, seprűkötő, szőnyegszövő, honfoglalás kori magyarok használati tárgyait is készítő hozzáértő munkáiról is szól ez a kiállítás. Ezek a tradicionális tevékenységek, akik művelői a mai napig tevékenykednek a községben és akik munkáját programjainkba is bevonjuk, a meglévő tárgygyűjteményhez kapcsolódnak. A helytörténet fontos része a Chiovini Ferenc emlékszoba és dokumentációs tárlat, a Besenyszögön született Munkácsy-díjas festőművész életéről. A honfoglalás kori tárgykészítés mellett a Besenyszögi Hagyományőrző Egyesület munkáját, tevékenységét bemutató Íjász verseny fotótára is látható, melyben a rekonstruált veremházak közötti nagyszabású szabadtéri rendezvényekből kaphat betekintést a látogató. Muzeális intézményünk vonzereje a szabadban élvezhető fűszer- és növénykert is, és a tervezett külső kiállítótér elkészülte után Paraszt szekéren vagy úr hintón közlekedési eszközkiállítás. 3

4 A jellemzően de nemcsak helyi anyaggal rendelkező gyűjtemény kiválóan alkalmas a térségben élők kulturális érdeklődésének felkeltésére, igényeinek kielégítésére, hiszen a ráismerés öröme biztosít motivációt a visszatéréshez. A közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység a kiállítási anyagokon kívül támaszkodik az ismereteik átadását önként felajánló idősebb generációkkal való együttműködésre. A tárgyakkal kapcsolatos ismeretszerzés lehetőségei mellett kiemelten fontos e humán kapcsolatrendszer a műhelyfoglalkoztatások területén. Fentiekből látható, hogy a kiállítások és programok teljes mértékben a múzeum gyűjteményére épülnek, a helyi sajátosságokat és erőforrásokat kiaknázva valósulnak meg. 1.2 Az intézmény társadalmi környezete Az egyre nagyobb igény miatt múzeumpedagógiai programjainkat kiterjesztettük a község környezetében található településekre is és szolgáltatásainkat egyre nagyobb körben kínáljuk. Ennek a jelenleg rendelkezésre álló oktató foglalkoztató tér befogadóképessége szab határt. A község közvetlen, 20 kilométeres körzetében találhatunk néprajzi, történeti témájú gyűjteményeket, azonban ezek kisebbek, általában korlátozott nyitvatartással látogathatóak, nem működési engedéllyel rendelkező múzeumok gondozásában, nem kínálva múzeumpedagógiai programokat a gyűjteményhez. A projekt célcsoportja a község közvetlen (kb. 20 kilométeres) körzetében található települések lakossága, különös tekintettel az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztályra. Az intézménybe látogatók közül a diákok jelentik a legfontosabb célcsoportot, arányuk fenntartása, növelése szükséges. A megcélzott elsődleges célcsoport 3 és 18 év közötti. A községben található dolgozói kollektívák együttesen is látogatják a Vehiculum- Házat. A közeli megyeszékhelyről, Szolnokról is vannak általános és középiskolás csoportos látogatóink. A tavalyi évben 27 külföldi és 35 mozgássérült látogatója is volt a múzeumnak. A legkedveltebb programok az ízleléssel egybekötött szokáshagyományok ápolására irányulnak a meglévő törzsanyagra és kiállításokra építve. A helyi Kertbarát- kör és Őszikék Nyugdíjas Klub a diákokkal történő közös foglalkozásokon a régi idők mintájára tevékenység közbeni beszélgetéseken szervezik az ízelítőket a gyerekek számára. A faluban gyógynövények bemutatókert gondozásában segítünk a Kertbarát- kör, a PPP= Paraszti Praktikák Pedagógiája foglalkozások nagyszülők és unokák között. Ezek a foglalkozások a feltételek hiánya miatt sokszor más helyszínen kerülnek megrendezésre, s a múzeumi miliő hiánya miatt ez nehezíti a célok megvalósulását. Folyamatos a munkakapcsolat a közoktatási intézményekkel. Az íjászegyesület tagjai közül többen közreműködtek történelem, honismeret múzeumpedagógiai órákon, amikor szemléltetésre kerülhet a honfoglalás kori magyarság életmódja. 1.3 Az intézmény környezetében lévő, meghatározó oktatási intézmények Az intézmény a besenyszögi diákok mellett a község kb. 20 kilométeres körzetében található csoportokat kívánja megcélozni, különös tekintettel a szolnoki gyerekekre a helyi nevelési, oktatási intézményeken keresztül, szervezett formában. 4

5 A múzeum közvetlen környezetében található települése az ott élő lakosok és nevelési-oktatási intézménybe járó gyerekek száma: Település Besenyszög gesztor Lakosságszám (fő) A településen működő nevelési-oktatási intézmények db óvoda 1 db általános iskola 1 db művészeti iskola 1 db családi napközi Csataszög 315 (a nagykörűi iskolához tartozik) Hunyadfalva 191 (a nagykörűi iskolához tartozik) Jászkisér db óvoda gesztor 1 db általános iskola (ide tartozik Pély is) Jászladány db óvoda 2 db általános iskola Nagykörű db óvoda gesztor 1 db általános iskola 1 db művészeti iskola Kőtelek db óvoda (Nagykörűhöz tartozik) 1 db iskola (Nagykörűhöz tartozik) Szászberek db óvoda (a besenyszögi Eszterlánc Óvoda tagintézménye) 1 db általános iskola (a besenyszögi iskola tagintézménye) Szolnok db óvoda 12 általános iskola 13 db középiskola 1 db speciális készségfejlesztő szakiskola Tiszasüly db óvoda (a besenyszögi Eszterlánc Óvoda tagintézménye) 1 db általános iskola (a besenyszögi iskola tagintézménye) A nevelési-oktatási intézménybe járó gyerekek száma (fő) (ebből 44 fő Szászberek, 20 fő Tiszasüly) fő 224 fő 602 fő 100 fő fő 68 fő 183 fő 187 fő 69 fő 115 fő 43 fő 212 fő Összesen Ha hatékonyan akarunk dolgozni, feladatunk, hogy gyűjteményünk kulturális hasznosításának tervezésekor a nemzeti alaptantervet és az óvodák nevelési tervét alapul vegyük. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezekhez igazodjunk, hiszen nem minden kiállítás anyag felel meg az óvodás korosztálynak, de a legtöbb kiállítás anyaghoz kapcsolható múzeumi foglalkoztatási forma. Lényeges és meghatározó, hogy ismerjük a 3-18 éves korú gyermekekhez, diákokhoz tartozó fejlesztési követelményeket, oktatási rendszerüket, életkori sajátosságaikat. Az életkori sajátosságokban változatosan figyelhető meg az utóbbi 20 éven, ennek a megfelelő kezeléséhez van szükség a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez való múzeumi alkalmazás. Kompetenciák, képességek fejlesztése a múzeumpedagógia feladatává is válik. Így a közoktatási intézményekkel történő együttműködés hatékonyabb, s a problémás csoportokra is figyelemmel vagyunk: beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos. A múzeumi műhelymunkáink (kézművesség, kismesterségek A 2011/2012 tanévre vonatkozó adatok, forrás: helyi önkormányzatok statisztikái 5

6 alapjai, hagyományos ételeink készítése) programok az enyhe értelmi fogyatékossággal élő, tanulásban akadályozott diákok fejlesztésének fontos színterei. A társadalmi változásokra, melyek hatnak az intézmény látogatottságára, rövid működési időnkből kifolyólag még nem tehettünk megfigyeléseket. A formális oktatásban tananyaghoz kapcsolódó múzeumpedagógiai órák érdekesebbé, tartalmasabbá teszik a tananyagot. Az informális oktatás szabadabb mozgásteret és választási lehetőséget nyújt a tanulónak. Muzeális intézményként a helyi művészeti iskola néptánc- és képzőművészeti tagozatával is együttműködhetünk. Lehetőség van a tagozatok tananyagába való bekapcsolódásba a népzenei gyűjteményeink, népi hangszereinket bemutató kiállítás Zenészek a falu társadalmában. A környező települések oktatási-nevelési intézményeivel együttműködési megállapodásokat kívánunk kötni. Távlati célunk egy Eszmecsere című kistérségi múzeumi projekt indítása. Szomszédos településeink Nagykörű, Kőtelek, Tiszasüly, Jászkisér, Jászladány, Szászberek, Szolnok gyűjteményi anyagának (bemutatása, cseréje) bevonása a múzeumpedagógiánkba, így az ott működő tájházakkal, faluházakkal kívánunk együttműködéseket kialakítani. 1.4 Az intézmény közművelődési tevékenysége Szeretnénk a régi közösségi hagyományokat (pl. közösségi társas munkák) részben új tartalommal megtöltve megismertetni a mai fiatalsággal, s az együttműködő idősebbekkel visszaállítani a falu életébe. A Szolnoki Kistáj kulturális hagyományainak ápolása, továbbvitele, új hagyományok teremtése feladataink közé tartozik. Együttműködünk a helyi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtárral előadássorozatok, író- olvasótalálkozók, időszakos kiállítások összehozásában tudunk jelentős szerepet játszani. Az általános iskolai felső tagozatos diákokkal megvalósított helytörténeti kutatásainak nyomán Besenyszög Község Képviselőtestületével egyetértésben a kezdeményezésünkre 2010-ben először rendezvénysorozat kapcsolódott Besenyszög helységnevének 109. születésnapja cím alatt. A múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenység fedi egymást. Az egész iskolát, szülőket, intézményeket és civil szervezeteket megmozgató nap a következő programokkal keltette fel nemcsak a falu közösségének érdeklődését: Hagyományos ételeink készítése Játszóház régi besenyszögi játékok nyomán az Idősek otthonában is Honismereti vetélkedő, csapatverseny civil szervezetek és általános iskolások részvételével Író- olvasó találkozó A közművelődés sikeressége függ az együttműködés lehetőségeitől. Eddigi működésünk tapasztalatai, hogy Besenyszög község meghatározó társadalmi intézményi- szervezeti közösségei együttműködésre képesek és alkalmasak. Nagy lehetőség rejlik a civil szervezetekkel való együttműködések kiaknázásában. 6

7 1.5 A múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége Az utóbbi két évben Besenyszög Község Önkormányzata által elnyert, megvalósult és lezárt pályázatok közül kettő érintette az intézményt: 3.2.8/10/B Múzeumok mindenkinek, Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítése konstrukción belül megvalósult Cselekedj, hogy megismerd! és a /10/1 Tanórai, tanórán kívüli, szabadidő eltöltésére irányuló Lélekben-testben, észben-kézben, magunkért! című pályázat, melyek megvalósulás a várakozáson felül megnövelte az intézmény hasznosulását. Mindkét projekt tapasztalata jövőbeni infrastrukturális fejlesztést tesz szükségessé. Az iskolai oktatást segítő gyermekfoglalkozások mellett állandó programjai az intézménynek a művelődést segítő előadások, a faluhoz, múzeumi szervezethez kapcsolódó programok. Besenyszög települési testvérkapcsolata által több a visszajáró külföldi látogató, s a kiállítási tervekben már valósított meg külföldön időszakos kiállítást a Vehiculum-Ház Tematikus programok Beültettem kiskertemet: kertrész művelése óvodai csoportok és iskolai osztályközösségek által, régi, paraszti szerszámok, növényekről szóló dalok A bodza hete: gyógynövény ismeret általános iskolásoknak, szerszámok a gyűjteményből, bodzafurulya, bodzasíp (térségre jellemző népi hangszerek) készítése. Kaláris: nyaklánc- és koszorúfonás óvodásoknak, alsósoknak, honfoglalás-kori ékszerkészítése alsó tagozatosoknak, a történeti idők ékszerei (karkötők, nyakláncok, melltűk, gyűrűk) A csipkebogyó hete: gyógynövény ismeret, gyűjtemény kapcsolódó eszközei, italkészítés, csipkebogyó lekvár készítés (a településre jellemző technológiákkal, idős korosztály bevonása) Advent a Vehiculum Házban: Besenyszögön gyűjtött szokások alapján, karácsonyfadíszek készítése a paraszti világ szokásai alapján, verseny Egyszer volt, hol nem volt Múzeumi órák A XX. Század történetisége Chiovini Ferenc életén keresztül A polgári és paraszti élet összehasonlítása jellemző tárgyakon keresztül Mesékből ismert hagyományos tárgyaink Elbeszélésekből ismert hagyományos tárgyaink Rongyszőnyeg készítés szakkör keretében Mit mesél a vonal? időszakos kiállítási anyaghoz összeállított foglalkozás (a foglalkozás végén megjelölt témával önálló rajz készítése). Keresztény szimbólumok Édes Jézus légy vendégünk! című időszakos kiállítási anyaghoz összeállított foglalkozás Hangszerek Besenyszög néphagyományában Múzeumi órák tervezett kiállításokhoz Kocsisok és grófok közlekedés a paraszti világban Gépesítés nélküli paraszti élet : Komplex feldolgozásra épülő múzeumi órasorozat (k özlekedés régen a múzeum kocsi-gyűjteményéhez kapcsolódóan, közlekedési eszközök készítésével kapcsolatos foglalkozások, néhány munkafázis kipróbálása, megtapasztalása gyakorlatban is). 7

8 Gyere jó pajtás! : szabadtéri foglalkozás óvodásoknak ( régi idők közlekedési-, mezőgazdasági eszközeinek megfigyelése, működésük kipróbálása, témához kapcsolódó dalok és játékaik megismerése). Jön a kocsi : ismerkedés állati vontatású közlekedési eszközökkel Csip, csip, csóka : régi udvari gyermekjáték-, a bakszekér,- a szekér részeinek megnevezése. Jöttem karikán : ismerkedés az udvari munkák eszközeivel, eszközök kipróbálása, taliga rakó-, toló verseny. Kaszálj Pista, kalapálj : az aratás eszközei, az eszközhasználat kipróbálása, a kasza részeinek hozzátartozó eszközöknek megnevezése, a kasza élezésének megismerése. Fut, szalad a pejkó : a ló szerepe, fontossága, eszközhasználat igavonó állatokkal Műhelymunkák az integrált nevelésben részesülő gyerekeknek is Népi kismesterségek alapjai, részben a gyűjteményi anyaghoz kapcsolódóan, helyi népi kismesterek bevonásával: Óvodásoknak és alsó tagozatosoknak: Nyél nélküli cirokseprű és/vagy vesszőseprű készítése Gyékényszövés alaplépései Hármas fonás megtanítása (lapos fonás) Szalma karácsonyfadísz készítés Gyertyaöntés Körmönfonás alaplépései Bojtkészítés A szövés alaplépései A varrás alaplépései Felső tagozatosoknak: Esztétikai igények fejlődésének áttekintése Kézimunkák mintaterveinek készítése Laposhímzés Szárhímzés Keresztszemesek Fűzött terítők Subázás Cérnaképek Csipkekészítés alapjai Versenyek és vetélkedők Besenyszög község helységneve alkalmából megrendezett honismereti nap, mely az évforduló időpontjához - február kapcsolódik. Helytörténeti vetélkedő felső tagozatosoknak 7próba a Múzeumok Majálisán hagyományos népi játékokon alapuló csapatverseny Chiovini Ferenc születésének évfordulója alkalmából rendezett művészettörténeti vetélkedő általános iskolásoknak. 8

9 Gyereknap: a rendezvény részeként vegyes korcsoportú diákcsapatoknak olyan feladatokat adunk, melyben a gyűjteményi tárgyaink között, kiállításainkban oldható meg Családi programok Csillagles a Múzeumok Éjszakáján: a paraszti világ csillagokhoz kapcsolódó megfigyelései, muzeális intézményünk gyűjteményes anyagához (állati vontatású közlekedési eszközök) és a csillagképek összekapcsolásához készítettünk feladatsort a felső tagozatosok részére. Sherlock Holmes játékok a Múzeumok őszi éjszakáján: nyomozás lámpafénynél a kiállításban, találós kérdésekre, talányok megfejtésére épülő nyomozást kell folytatni tárgyak megtalálásához. Felszerszámozó: a ló előkészítése lovagláshoz és/ vagy kocsiba fogáshoz. Szekerező: a szekér részeinek elnevezése, a hajtás technikája és szabályai, szekerezés a falu környékén Paraszti Praktikák Programja A diákok az idősek segítségével besenyszögi hagyományokra épülő szokásokat sajátítanak el: Disznókodás : Disznóvágás régi besenyszögi szokások szerint Mi fő a lében? : Hagyományos ételeink készítésének megismerése Tojásfestés: Húsvéti ünnepek előkészületeihez tartozó tevékenység. Égetett torta készítése Közösségi rendezvények, kísérőprogramok Ünnepséggel kapcsolt közművelődési és múzeumpedagógiai komplex program. Közös disznóvágás a diákokkal civil szervezetek együttműködésében hagyományaink megismerése, átszármaztatása céljából. Ékszerkészítés lószőrből, népi kismesterségbemutató, kézműves foglalkozás a lovasíjász verseny alkalmából. Falunapi rendezvény kísérőprogramja, Besenyszög lehetőségeinek, fejlődésének ismertetése. Ételkóstoló helyi, hagyományos ételekből az országos lovasíjász- és talpasíjász versenyek alkalmából. Szabadidős programként nyári Falukutató tábort szervezünk. A Vehiculum - Akadémia előadássorozatai a következők: A régész, A fokgazdálkodó, Az orientalista, A vajákos. Egy tevékenység minél több oldalról igényli az emberi észlelési folyamatok szükségességét, annál nagyobb lehetőséget biztosít a kompetenciák fejlesztésére Tematikus foglalkozások Az élet dolgai állandó néprajzi-, helytörténeti kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások három korcsoport (óvoda, alsó tagozat, felső tagozat) számára. Hangszerek Besenyszög néphagyományában Legnagyobb sikerei a műhelymunkáknak vannak, melyek többszöri látogatási alkalmat nyújtanak, s jó módszereket tartalmaznak az összefüggéslátás fejlesztéséhez: 1.) Hagyományos besenyszögi ételek készítése 2.) A kert művelése: hagyományainkból ismert, a falu megélhetését meghatározó növények: kukorica, búza, napraforgó, burgonya, tök. 3.) Népi gyógyítás gyakorlatában alkalmazott vadon termő és házi telkek gyógynövényei. 4.) A helyi konyha jellemző, házi kiskertekben termesztett fűszernövényei. 9

10 A műhelymunkák foglalkozássorozat SNI-s, tanulásban akadályozott és enyhe értelmi fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését is célul tűzi ki. Ezekben a programokban a finommotorika, figyelemkoncentráció, vizuomotoros koordináció, szerialitás, rövidtávú munkamemória, taktilis-kinesztetikus érzékelés fejlesztése elsődleges fontosságú. A társas kooperációban végzett munka a monotónia tűrés határainak tágítását is eredményezi. 2 A közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv célja Az intézmény évi hivatalos működése óta, a látogatók, múzeumpedagógiai foglalkozásokat igénybe vevő csoportok számának növekedése és a megjelenő új típusú igények miatt szükség van a közművelődési- és múzeumpedagógiai terv korszerűsítésére. A piaci igények indokolják, hogy a muzeális intézmény egyfajta pluszt tudjon nyújtani a helyi erőforrásokra és adottságokra építve, ezáltal egy olyan irányvonal kialakítása szükséges, amelyre valós igény, ezáltal piaci kereslet mutatkozik. Különösen fontos szempont ez egy vidéki múzeum esetében. A profil kialakításával azonban elsősorban nem a verseny a cél: az intézmény bemutatja a látogatóknak a múzeumot és a nagyobb, megyei, országos múzeumi intézmények látogatására buzdít. A múzeumnak látogatóbarátnak, elérhetőnek kell lennie. A pályázati támogatásokért folyó küzdelemben előnyt jelent, ha az intézmény konkrét irányvonalakkal, fejlesztési, hasznosítási elképzelésekkel rendelkezik, amely az adott pályázati kiírásokkal összeegyeztetető (TÁMOP, TIOP, MVH). 3 A közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység hasznosítási terv 3.1 A közművelődési és múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek megfogalmazása A közművelődési tevékenységi terv általános célja a gyűjteményi anyag bevonása a közművelődési tevékenységbe, ismeretszerzés segítése a gyűjteményi anyag által, a múzeumi tevékenység eredményeinek, elérhetőségének biztosítása, a kiállítások, muzeális keretek között folyó programok által a kulturális felhasználás kínálatának bővítése, a helyben élők múltról való ismeretszerzéseinek segítése, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, az intézményi oktatás segítése non-formális eszközökkel. Többek között ezért is alapítódott a helyi közoktatás tagintézményeként a Vehiculum- Ház Besenyszögön. Szeretnénk, ha a gyermekekbe sikerülne feléleszteni az igényt, hogy tárlatlátogatóvá váljon. Mire a nagymúzeumok, nagy tárlatok rendszeres látogatójává válik, beletanul a kulturális információk kezelésébe. Szeretnénk, ha szülőföld- és lakóhelyismeret szerves részévé váljon a felnövekvő nemzedéknek. Aki kötődik, remélhetőleg szereti is a szülőföldjét, s ez a szeretet alakítja és ápolja az azonosságtudatot. 3.2 A közművelődési és múzeumpedagógiai programok indokoltsága Az Észak-Szolnoki Kistérségben nincs muzeális intézmény, így múzeumpedagógiai programok sem. A község közvetlen, 20 kilométeres körzetében találhatunk néprajzi gyűjteményeket, azonban ezek kisebbek, általában korlátozott nyitvatartással, vagy előzetes bejelentkezés alapján látogathatóak, nem működési engedéllyel rendelkező múzeumok gondozásában, nem kínálva múzeumpedagógiai programokat a gyűjteményhez. A szolnoki Damjanich János Múzeum legfontosabb kiállításai régészeti-, 10

11 néprajzi- és történeti jellegűek, azok a múzeumpedagógiai tevékenységek, amelyet a Vehiculum-Ház kínál néprajzi gyűjteményéhez kapcsolódva vagy nincsenek meg, vagy gazdagítják a lehetőségeket. A piaci igények indokolják, hogy a múzeum egyfajta pluszt tudjon nyújtani a helyi erőforrásokra és adottságokra építve, ezáltal egy olyan irányvonal kialakítása szükséges, amelyre valós igény, ezáltal piaci kereslet mutatkozik. A szolgáltatások, programok kialakítása előtt előzetesen felmértük a helyi és környező óvodák és általános iskolai (és középiskola) igényeket. 3.3 Az intézmény közművelődési tevékenységének fejlesztése A közművelődési tevékenységünk könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, vetélkedők, előadássorozatok, emlékműsorok, a falu ünnepi alkalmai. A berendezésünk nem mobilizálható és méretezhető. A kisebb korosztály komfortérzet javításához a berendezési tárgyakkal szembeni igényt szeretnénk kielégíteni, és még ismertebbé tenni létezésünket először a lakóhelyünkön. A kialakításra kerülő programok a célcsoport feltüntetésével az 1.5. pontban kerülte bővebben bemutatásra. 3.4 Együttműködés, összefogás, konkurencia vagy verseny Az iskola, óvoda helyi pedagógiai programjában megjelenik a szülőföld-, lakóhelyismeret, hagyományőrzés. Minden, ehhez a témához kapcsolódó programnak a múzeum ad otthont vagy nagyobb létszám esetében a program összeállítást végzi. A nagyobb befogadó tér hiánya miatt sokszor a művelődési házban is kerülnek programok megrendezésre. Vannak egész községet megmozgató/ oktatási intézményeket is beleértve/ közös programjaink: emlékműsorok, hangversenyek, vetélkedők, előadássorozatok. Kellő gyakorlat megszerzése után az együttműködésünk által egymást reklámozva és támogatva a térség felé szeretnénk nyitni. Együttműködünk a helyi önkormányzattal (rendezvények szervezése), általános iskoláéval, óvodával, Kertbarát Körrel (Paraszti Praktikák Programsorozat), hagyományőrző íjászokkal (honfoglalás-kor, történelem), művelődési házzal és számos civil szervezettel (saját szakterületükön), a Római Katolikus Egyházzal (Édes Jézus légy vendégünk! időszakos kiállítás), német civil szervezetekkel (fotókiállítások, jó gyakorlatok cseréje a kulturális és természeti fenntarthatóság területén). 3.5 Kiadványok, szemléltető és demonstrációs eszközök 1.) Működésünk során több kiadvány megjelentetésére is sor került (minden évben egy darab kiadványt jelentettünk meg), amelyek kiállításainkat népszerűsítik. Az egy-két oldalas, színes kiadványok a kommunikáció fontos eszközei a honlapmegjelenés mellett: Édes Jézus légy vendégünk! időszakos kiállítás információs kiadványa, év Chiovini Emlékszoba állandó kiállítás információs kiadványa, év. Bezzeg Imre néprajzi gyűjtemény állandó kiállítás információs kiadványa, év 2.) Ha anyagi lehetőséghez jutunk, tervezzük programfüzet kidolgozását. Helyi sokszorosítást alkalmazunk a szükséges példányok előteremtéséhez. 3.) Kismesterségekről készült helyi felvételek, Besenyszögöt érintő televíziós filmek, eddig családi tulajdonban lévő kuriózum-felvételek, melyek sokszorosításához részben vannak feltételeink, de az intézmények közötti együttműködés által (kölcsön kapott IKT eszközök) tudtunk ilyen jellegű programokat megvalósítani, 11

12 de nyertes pályázat estén kialakításra kerülő virtuális pontok lehetővé tennék a hozzáférést. 3.6 A kiállításokhoz, múzeumpedagógiai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások A természeti környezet megismerése, gondozása programjaink része. A kert kiparcellázott részén a csoport- és osztályközösségek saját területüket rendszeresen művelik. A termést együtt fogyaszthatják. A parcellák alkalmasak a környezet- és természetismeret tantárgyak növényismeretről szóló tananyaghoz való kapcsolódáshoz. Fejlesztési terveink között szerepel a külső környezet pihenőhelyekkel, foglalkoztatási terekkel történő ellátása, ezzel együtt külső kiállítási szín-tér kialakítása. A természeti környezet megismerését segítő kertgondozás fűszer- és gyógynövénygyűjteményünk által teret biztosít az ismeretszerzésnek. Célunk, ezeken a növényeken az otthoni használatának újbóli elterjesztése. Szeretnénk olyan körülményeket teremteni, amelyben növényi szaporítóanyaghoz juthat az érdeklődő látogató. Ugyanez vonatkozik az Énekes kertünkre is. A magyar népdalokból ismert növények betelepítése is folyamatban van. Ezáltal kettős haszonhoz jutunk. Az énekek és növények ismerete egy időben történhet. Szeretnénk, ha a néptánc tanszakból kikerülő kertápolók mellett minden látogatót megérintene kertünk növénygyűjteménye. Programjaink egy részébe önkénteseket is bevonunk: nyugdíjasklubokat, lovasíjászokat, a helyi kertbarát kör tagjait. Az intézmény melegítőkonyhával és kb. 15 fő leültetésére alkalmas étkező résszel rendelkezik, amelyet rendezvényeinél és a műhelyfoglalkozásoknál használunk ki leginkább. Új foglalkoztatók kialakítását tervezzük épületbővítéssel, komplex akadálymentesítéssel: Akadálymentes parkoló, járda, főbejárat és rámpa, kapaszkodó és WC Kültéri vezetősáv és figyelmeztető sáv látássérültek részére Beltéri vezetősáv, kontrasztos színezések, kontrasztos színezése, kapcsolók elhelyezése 0,90-1,10 m magasságban Kontrasztos nyílászáró látássérültek részére Mobil és fix indukciós készülékek hallássérültek részére Tapintható térkép látássérültek részére Piktogramok értelmi sérültek részére Információs táblák Braille-írással is A múzeumi gyűjtemény és adatbázis elérése céljából virtuális pontok létrehozása: All-in-one érintőképernyős PC (egy db olyan magasságb an kerüljön elhelyezésre, hogy az óvodás, kisiskolás korosztály és a kerekesszékkel közlekedő mozgássérültek számára is egyszerűen elérhető legyen). Fejegér mozgáskorlátozottak számára Speciális billentyűzet mozgáskorlátozottak számára Felolvasó szoftver látássérült személyek számára Indukciós hurok hallássérült személyek számára 12

13 3.7 Kommunikáció, reklám 1.)A honlapunk bárki számára könnyen elérhető, infokommunikációs akadálymentesítése hamarosan megtörténik. 2.)Tervezzük a diákság részére a honlapon keresztüli informálódó tevékenységi témák biztosítását a gyűjteményünkkel kapcsolatban. Több multimédiás anyagunk van. 3.)Intézményünk munkájáról, programjairól állandó rovatban írunk a Besenyszögi Hírmondóban. 4.)A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Néplap rendszeresen közöl képriportot eseményeinkről. 5.)Felvettük a Szolnok Televízióval a kapcsolatot, s rendezvényeink felvételeiről jelentettek meg aktualitásokat. 6.)Kétoldalas (háromfelé hajtott), színes tájékoztató market ing anyag fejlesztése folyamatban van a múzeumról és szolgáltatásairól. 3.8 A közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység megvalósításának feltételei, fejlesztése A múzeum épülete több mint 100 éves, korábban csendőrközpontként működött, a község egyik legrégebbi épülete. Az épületbővítés során kiemelt szempont az épület architektúrájához és a tájra jellemző stílusokhoz való illeszkedés. A muzeális intézményben jelenleg öt kiállítótérben tekinthetőek meg kiállítások, amelyek közül az egyik terem kb. 15 fő befogadására alkalmas múzeumi foglalkozások lebonyolítása céljából. A múzeumi terek átjárhatóak. A múzeum előterében folyamatos fotókiállítás látható, illetve párkány tárlat a helyi művészeti iskolások alkotásaiból. Rendelkezünk irodával, könyvtárhelyiséggel, amely kutatószobaként is funkcionál. A jelenlegi épület berendezett, az óvodáskorúak számára alkalmas kisszékektől felnőtt korosztály számára alkalmas asztallal és székekkel, tároló berendezésekkel rendelkezünk, bár ezek más intézményből leselejtezett bútorok. A tevékenységet gyakorló műhelymunkák helyszíne is akadálymentesen rendelkezésünkre áll, de a használhatósághoz fejlesztésre szorul. A melléképületben (amely egykor csendőrló istálló volt) tároljuk a gyűjtemény egy részét, az épület középső része a kézműves foglalkoztató terem. A muzeális intézmény épületéhez m2-es telek tartozik, ahol 4 db, egyenként 8 gyermek leültetését lehetővé tevő, nádtetős rönk ülőgarnitúrák kerültek kihelyezésre a szabadtéri foglalkozásokhoz. Itt alakítottuk ki gyógynövénykertünket is. A múzeumi főépület mozgáskorlátozottak akadálymentesen megközelíthető. Eddigi működésünk alatt megbizonyosodtunk a műhelymunkák iránti érdeklődésről. Elsődleges célunk ezen körülmények megteremtése. A múzeumpedagógiai foglalkozások igénybevevőinek köre egyre bővül, amely szükségesség teszi az épület bővítését, legalább egy osztály leültetésére, foglalkozások lebonyolítására, további gyűjtemény elhelyezésére alkalmas épületrész építése a meglévő épület architektúrájának és az esélyegyenlőség biztosításának szem előtt tartásával. A terem oktatások lebonyolítására is alkalmas lenne. Itt kerülnének kialakításra a múzeumi anyagokhoz és internet hozzáférést biztosító virtuális pontok. A nagy udvar területén a szabadidő hasznos eltöltésének kihasználása miatt olyan játszóeszközök elhelyezését tartjuk szükségesnek, melyek a szocializációs fejlesztés egyik eszközrendszere is lehet. 13

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében Intézmény neve, címe: Besenyszög Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 7. A pályázat adatai: TÁMOP 3. 1.4-08/2-2009-0207 azonosító

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Népzenétől a kortárs zenéig

Népzenétől a kortárs zenéig Szent Gergely Népfőiskola Népzenétől a kortárs zenéig A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány tevékenysége, kiemelt pályázati projektje Konzulens: Gulyás Zsuzsanna Készítette: Kölcseyné Balázs Mária Finanszírozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Budapest, 2010. október 2011. január

Budapest, 2010. október 2011. január Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia szakfelügyeleti szakági csoport Vizsgálati jelentés a TÁMOP 3.2.8./B/08 jelű, Múzeumok Mindenkinek Program

Részletesebben

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 MÓD4 KÉZIRAT Esettanulmány A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíregyháza Készítette: 2014. A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye a

Részletesebben

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak 1 I. Bevezető A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés feladatellátója az 1997. évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és alapító okiratának

Részletesebben