Közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv"

Átírás

1 Közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv 1

2 Tartalom 1 A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY AZ INTÉZMÉNY TÁRSADALMI KÖRNYEZETE AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ, MEGHATÁROZÓ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK AZ INTÉZMÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGE A MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGE Tematikus programok Múzeumi órák Műhelymunkák az integrált nevelésben részesülő gyerekeknek is Versenyek és vetélkedők Családi programok Paraszti Praktikák Programja Közösségi rendezvények, kísérőprogramok Tematikus foglalkozások A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI HASZNOSÍTÁSI TERV CÉLJA A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HASZNOSÍTÁSI TERV A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TERV CÉLKITŰZÉSEINEK MEGFOGALMAZÁSA A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK INDOKOLTSÁGA AZ INTÉZMÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÖSSZEFOGÁS, KONKURENCIA VAGY VERSENY KIADVÁNYOK, SZEMLÉLTETŐ ÉS DEMONSTRÁCIÓS ESZKÖZÖK A KIÁLLÍTÁSOKHOZ, MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KOMMUNIKÁCIÓ, REKLÁM A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI, FEJLESZTÉSE SZERVEZETI KERET, SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁG, SZAKEMBERIGÉNY MEGVALÓSÍTÁSI/ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI MUTATÓK ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE, STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS, VISSZACSATOLÁS ANYAGI, ERKÖLCSI, TÁRSADALMI HASZON

3 1 A muzeális intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységének átfogó bemutatása 1.1 A muzeális intézmény A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény működési engedélye augusztus 19-én került aláírásra Schneider Márta államtitkár által néprajzi és történeti gyűjtőkörrel szeptember 1-től működik képviselőtestületi döntés alapján Múzeumpedagógiai Tagintézményként is. Gyűjtőterülete Besenyszög község 13 ezer hektárnyi közgazdasági területe. A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény küldetése a következő: A Szolnoki Kistáj helytörténeti, történeti, néprajzi értékeinek, tárgyi-szellemi és társadalmi örökségének gyűjtése, feldolgozása, bemutatása, kutatásra alkalmassá tétele. A hagyományok, műtárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek, információk fennmaradása érdekében a tradíciók átörökítése, a múltbéli ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság szellemében. A muzeológiai munka ellátása mellett interaktív múzeumpedagógiai-, és közművelődési programok szervezése a gyűjtemény kulturális hasznosítása érdekében fokozatosan kiterjesztve kínálatát a környező települések programjaihoz. A néprajzi gyűjtemény - mely időközben történeti gyűjteménnyel és dokumentum tárral is bővült több mint 1300 tárgyat számlál. A tárgyak jellemzően a 20. századot felölelve Besenyszög, a Szolnoki Kistáj, és az Alföld paraszti életmódjának használati tárgyai. Az anyag amelyet Dr. T. Bereczki Ibolya jelentősnek és tartalmasnak ítélt az Alföld közepén élők életének teljes bemutatására alkalmas. Jelenleg Az élet dolgai: I. Aratástól a kenyérsütésig II. Házasság, lakodalom III. Falusi zenészek Besenyszögön, Gyerekjátékok, Érdekes használati tárgyak paraszti világból, A falu pásztorai néprajzi kiállítások láthatók. A Népi kismesterségek Besenyszögön a múltból hidat képeznek a mába: a faluban ma élők tradicionális tevékenységei ismerhetők meg: ostorfonó, citera-készítő, nyeregkészítő, seprűkötő, szőnyegszövő, honfoglalás kori magyarok használati tárgyait is készítő hozzáértő munkáiról is szól ez a kiállítás. Ezek a tradicionális tevékenységek, akik művelői a mai napig tevékenykednek a községben és akik munkáját programjainkba is bevonjuk, a meglévő tárgygyűjteményhez kapcsolódnak. A helytörténet fontos része a Chiovini Ferenc emlékszoba és dokumentációs tárlat, a Besenyszögön született Munkácsy-díjas festőművész életéről. A honfoglalás kori tárgykészítés mellett a Besenyszögi Hagyományőrző Egyesület munkáját, tevékenységét bemutató Íjász verseny fotótára is látható, melyben a rekonstruált veremházak közötti nagyszabású szabadtéri rendezvényekből kaphat betekintést a látogató. Muzeális intézményünk vonzereje a szabadban élvezhető fűszer- és növénykert is, és a tervezett külső kiállítótér elkészülte után Paraszt szekéren vagy úr hintón közlekedési eszközkiállítás. 3

4 A jellemzően de nemcsak helyi anyaggal rendelkező gyűjtemény kiválóan alkalmas a térségben élők kulturális érdeklődésének felkeltésére, igényeinek kielégítésére, hiszen a ráismerés öröme biztosít motivációt a visszatéréshez. A közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység a kiállítási anyagokon kívül támaszkodik az ismereteik átadását önként felajánló idősebb generációkkal való együttműködésre. A tárgyakkal kapcsolatos ismeretszerzés lehetőségei mellett kiemelten fontos e humán kapcsolatrendszer a műhelyfoglalkoztatások területén. Fentiekből látható, hogy a kiállítások és programok teljes mértékben a múzeum gyűjteményére épülnek, a helyi sajátosságokat és erőforrásokat kiaknázva valósulnak meg. 1.2 Az intézmény társadalmi környezete Az egyre nagyobb igény miatt múzeumpedagógiai programjainkat kiterjesztettük a község környezetében található településekre is és szolgáltatásainkat egyre nagyobb körben kínáljuk. Ennek a jelenleg rendelkezésre álló oktató foglalkoztató tér befogadóképessége szab határt. A község közvetlen, 20 kilométeres körzetében találhatunk néprajzi, történeti témájú gyűjteményeket, azonban ezek kisebbek, általában korlátozott nyitvatartással látogathatóak, nem működési engedéllyel rendelkező múzeumok gondozásában, nem kínálva múzeumpedagógiai programokat a gyűjteményhez. A projekt célcsoportja a község közvetlen (kb. 20 kilométeres) körzetében található települések lakossága, különös tekintettel az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztályra. Az intézménybe látogatók közül a diákok jelentik a legfontosabb célcsoportot, arányuk fenntartása, növelése szükséges. A megcélzott elsődleges célcsoport 3 és 18 év közötti. A községben található dolgozói kollektívák együttesen is látogatják a Vehiculum- Házat. A közeli megyeszékhelyről, Szolnokról is vannak általános és középiskolás csoportos látogatóink. A tavalyi évben 27 külföldi és 35 mozgássérült látogatója is volt a múzeumnak. A legkedveltebb programok az ízleléssel egybekötött szokáshagyományok ápolására irányulnak a meglévő törzsanyagra és kiállításokra építve. A helyi Kertbarát- kör és Őszikék Nyugdíjas Klub a diákokkal történő közös foglalkozásokon a régi idők mintájára tevékenység közbeni beszélgetéseken szervezik az ízelítőket a gyerekek számára. A faluban gyógynövények bemutatókert gondozásában segítünk a Kertbarát- kör, a PPP= Paraszti Praktikák Pedagógiája foglalkozások nagyszülők és unokák között. Ezek a foglalkozások a feltételek hiánya miatt sokszor más helyszínen kerülnek megrendezésre, s a múzeumi miliő hiánya miatt ez nehezíti a célok megvalósulását. Folyamatos a munkakapcsolat a közoktatási intézményekkel. Az íjászegyesület tagjai közül többen közreműködtek történelem, honismeret múzeumpedagógiai órákon, amikor szemléltetésre kerülhet a honfoglalás kori magyarság életmódja. 1.3 Az intézmény környezetében lévő, meghatározó oktatási intézmények Az intézmény a besenyszögi diákok mellett a község kb. 20 kilométeres körzetében található csoportokat kívánja megcélozni, különös tekintettel a szolnoki gyerekekre a helyi nevelési, oktatási intézményeken keresztül, szervezett formában. 4

5 A múzeum közvetlen környezetében található települése az ott élő lakosok és nevelési-oktatási intézménybe járó gyerekek száma: Település Besenyszög gesztor Lakosságszám (fő) A településen működő nevelési-oktatási intézmények db óvoda 1 db általános iskola 1 db művészeti iskola 1 db családi napközi Csataszög 315 (a nagykörűi iskolához tartozik) Hunyadfalva 191 (a nagykörűi iskolához tartozik) Jászkisér db óvoda gesztor 1 db általános iskola (ide tartozik Pély is) Jászladány db óvoda 2 db általános iskola Nagykörű db óvoda gesztor 1 db általános iskola 1 db művészeti iskola Kőtelek db óvoda (Nagykörűhöz tartozik) 1 db iskola (Nagykörűhöz tartozik) Szászberek db óvoda (a besenyszögi Eszterlánc Óvoda tagintézménye) 1 db általános iskola (a besenyszögi iskola tagintézménye) Szolnok db óvoda 12 általános iskola 13 db középiskola 1 db speciális készségfejlesztő szakiskola Tiszasüly db óvoda (a besenyszögi Eszterlánc Óvoda tagintézménye) 1 db általános iskola (a besenyszögi iskola tagintézménye) A nevelési-oktatási intézménybe járó gyerekek száma (fő) (ebből 44 fő Szászberek, 20 fő Tiszasüly) fő 224 fő 602 fő 100 fő fő 68 fő 183 fő 187 fő 69 fő 115 fő 43 fő 212 fő Összesen Ha hatékonyan akarunk dolgozni, feladatunk, hogy gyűjteményünk kulturális hasznosításának tervezésekor a nemzeti alaptantervet és az óvodák nevelési tervét alapul vegyük. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezekhez igazodjunk, hiszen nem minden kiállítás anyag felel meg az óvodás korosztálynak, de a legtöbb kiállítás anyaghoz kapcsolható múzeumi foglalkoztatási forma. Lényeges és meghatározó, hogy ismerjük a 3-18 éves korú gyermekekhez, diákokhoz tartozó fejlesztési követelményeket, oktatási rendszerüket, életkori sajátosságaikat. Az életkori sajátosságokban változatosan figyelhető meg az utóbbi 20 éven, ennek a megfelelő kezeléséhez van szükség a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez való múzeumi alkalmazás. Kompetenciák, képességek fejlesztése a múzeumpedagógia feladatává is válik. Így a közoktatási intézményekkel történő együttműködés hatékonyabb, s a problémás csoportokra is figyelemmel vagyunk: beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos. A múzeumi műhelymunkáink (kézművesség, kismesterségek A 2011/2012 tanévre vonatkozó adatok, forrás: helyi önkormányzatok statisztikái 5

6 alapjai, hagyományos ételeink készítése) programok az enyhe értelmi fogyatékossággal élő, tanulásban akadályozott diákok fejlesztésének fontos színterei. A társadalmi változásokra, melyek hatnak az intézmény látogatottságára, rövid működési időnkből kifolyólag még nem tehettünk megfigyeléseket. A formális oktatásban tananyaghoz kapcsolódó múzeumpedagógiai órák érdekesebbé, tartalmasabbá teszik a tananyagot. Az informális oktatás szabadabb mozgásteret és választási lehetőséget nyújt a tanulónak. Muzeális intézményként a helyi művészeti iskola néptánc- és képzőművészeti tagozatával is együttműködhetünk. Lehetőség van a tagozatok tananyagába való bekapcsolódásba a népzenei gyűjteményeink, népi hangszereinket bemutató kiállítás Zenészek a falu társadalmában. A környező települések oktatási-nevelési intézményeivel együttműködési megállapodásokat kívánunk kötni. Távlati célunk egy Eszmecsere című kistérségi múzeumi projekt indítása. Szomszédos településeink Nagykörű, Kőtelek, Tiszasüly, Jászkisér, Jászladány, Szászberek, Szolnok gyűjteményi anyagának (bemutatása, cseréje) bevonása a múzeumpedagógiánkba, így az ott működő tájházakkal, faluházakkal kívánunk együttműködéseket kialakítani. 1.4 Az intézmény közművelődési tevékenysége Szeretnénk a régi közösségi hagyományokat (pl. közösségi társas munkák) részben új tartalommal megtöltve megismertetni a mai fiatalsággal, s az együttműködő idősebbekkel visszaállítani a falu életébe. A Szolnoki Kistáj kulturális hagyományainak ápolása, továbbvitele, új hagyományok teremtése feladataink közé tartozik. Együttműködünk a helyi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtárral előadássorozatok, író- olvasótalálkozók, időszakos kiállítások összehozásában tudunk jelentős szerepet játszani. Az általános iskolai felső tagozatos diákokkal megvalósított helytörténeti kutatásainak nyomán Besenyszög Község Képviselőtestületével egyetértésben a kezdeményezésünkre 2010-ben először rendezvénysorozat kapcsolódott Besenyszög helységnevének 109. születésnapja cím alatt. A múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenység fedi egymást. Az egész iskolát, szülőket, intézményeket és civil szervezeteket megmozgató nap a következő programokkal keltette fel nemcsak a falu közösségének érdeklődését: Hagyományos ételeink készítése Játszóház régi besenyszögi játékok nyomán az Idősek otthonában is Honismereti vetélkedő, csapatverseny civil szervezetek és általános iskolások részvételével Író- olvasó találkozó A közművelődés sikeressége függ az együttműködés lehetőségeitől. Eddigi működésünk tapasztalatai, hogy Besenyszög község meghatározó társadalmi intézményi- szervezeti közösségei együttműködésre képesek és alkalmasak. Nagy lehetőség rejlik a civil szervezetekkel való együttműködések kiaknázásában. 6

7 1.5 A múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége Az utóbbi két évben Besenyszög Község Önkormányzata által elnyert, megvalósult és lezárt pályázatok közül kettő érintette az intézményt: 3.2.8/10/B Múzeumok mindenkinek, Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítése konstrukción belül megvalósult Cselekedj, hogy megismerd! és a /10/1 Tanórai, tanórán kívüli, szabadidő eltöltésére irányuló Lélekben-testben, észben-kézben, magunkért! című pályázat, melyek megvalósulás a várakozáson felül megnövelte az intézmény hasznosulását. Mindkét projekt tapasztalata jövőbeni infrastrukturális fejlesztést tesz szükségessé. Az iskolai oktatást segítő gyermekfoglalkozások mellett állandó programjai az intézménynek a művelődést segítő előadások, a faluhoz, múzeumi szervezethez kapcsolódó programok. Besenyszög települési testvérkapcsolata által több a visszajáró külföldi látogató, s a kiállítási tervekben már valósított meg külföldön időszakos kiállítást a Vehiculum-Ház Tematikus programok Beültettem kiskertemet: kertrész művelése óvodai csoportok és iskolai osztályközösségek által, régi, paraszti szerszámok, növényekről szóló dalok A bodza hete: gyógynövény ismeret általános iskolásoknak, szerszámok a gyűjteményből, bodzafurulya, bodzasíp (térségre jellemző népi hangszerek) készítése. Kaláris: nyaklánc- és koszorúfonás óvodásoknak, alsósoknak, honfoglalás-kori ékszerkészítése alsó tagozatosoknak, a történeti idők ékszerei (karkötők, nyakláncok, melltűk, gyűrűk) A csipkebogyó hete: gyógynövény ismeret, gyűjtemény kapcsolódó eszközei, italkészítés, csipkebogyó lekvár készítés (a településre jellemző technológiákkal, idős korosztály bevonása) Advent a Vehiculum Házban: Besenyszögön gyűjtött szokások alapján, karácsonyfadíszek készítése a paraszti világ szokásai alapján, verseny Egyszer volt, hol nem volt Múzeumi órák A XX. Század történetisége Chiovini Ferenc életén keresztül A polgári és paraszti élet összehasonlítása jellemző tárgyakon keresztül Mesékből ismert hagyományos tárgyaink Elbeszélésekből ismert hagyományos tárgyaink Rongyszőnyeg készítés szakkör keretében Mit mesél a vonal? időszakos kiállítási anyaghoz összeállított foglalkozás (a foglalkozás végén megjelölt témával önálló rajz készítése). Keresztény szimbólumok Édes Jézus légy vendégünk! című időszakos kiállítási anyaghoz összeállított foglalkozás Hangszerek Besenyszög néphagyományában Múzeumi órák tervezett kiállításokhoz Kocsisok és grófok közlekedés a paraszti világban Gépesítés nélküli paraszti élet : Komplex feldolgozásra épülő múzeumi órasorozat (k özlekedés régen a múzeum kocsi-gyűjteményéhez kapcsolódóan, közlekedési eszközök készítésével kapcsolatos foglalkozások, néhány munkafázis kipróbálása, megtapasztalása gyakorlatban is). 7

8 Gyere jó pajtás! : szabadtéri foglalkozás óvodásoknak ( régi idők közlekedési-, mezőgazdasági eszközeinek megfigyelése, működésük kipróbálása, témához kapcsolódó dalok és játékaik megismerése). Jön a kocsi : ismerkedés állati vontatású közlekedési eszközökkel Csip, csip, csóka : régi udvari gyermekjáték-, a bakszekér,- a szekér részeinek megnevezése. Jöttem karikán : ismerkedés az udvari munkák eszközeivel, eszközök kipróbálása, taliga rakó-, toló verseny. Kaszálj Pista, kalapálj : az aratás eszközei, az eszközhasználat kipróbálása, a kasza részeinek hozzátartozó eszközöknek megnevezése, a kasza élezésének megismerése. Fut, szalad a pejkó : a ló szerepe, fontossága, eszközhasználat igavonó állatokkal Műhelymunkák az integrált nevelésben részesülő gyerekeknek is Népi kismesterségek alapjai, részben a gyűjteményi anyaghoz kapcsolódóan, helyi népi kismesterek bevonásával: Óvodásoknak és alsó tagozatosoknak: Nyél nélküli cirokseprű és/vagy vesszőseprű készítése Gyékényszövés alaplépései Hármas fonás megtanítása (lapos fonás) Szalma karácsonyfadísz készítés Gyertyaöntés Körmönfonás alaplépései Bojtkészítés A szövés alaplépései A varrás alaplépései Felső tagozatosoknak: Esztétikai igények fejlődésének áttekintése Kézimunkák mintaterveinek készítése Laposhímzés Szárhímzés Keresztszemesek Fűzött terítők Subázás Cérnaképek Csipkekészítés alapjai Versenyek és vetélkedők Besenyszög község helységneve alkalmából megrendezett honismereti nap, mely az évforduló időpontjához - február kapcsolódik. Helytörténeti vetélkedő felső tagozatosoknak 7próba a Múzeumok Majálisán hagyományos népi játékokon alapuló csapatverseny Chiovini Ferenc születésének évfordulója alkalmából rendezett művészettörténeti vetélkedő általános iskolásoknak. 8

9 Gyereknap: a rendezvény részeként vegyes korcsoportú diákcsapatoknak olyan feladatokat adunk, melyben a gyűjteményi tárgyaink között, kiállításainkban oldható meg Családi programok Csillagles a Múzeumok Éjszakáján: a paraszti világ csillagokhoz kapcsolódó megfigyelései, muzeális intézményünk gyűjteményes anyagához (állati vontatású közlekedési eszközök) és a csillagképek összekapcsolásához készítettünk feladatsort a felső tagozatosok részére. Sherlock Holmes játékok a Múzeumok őszi éjszakáján: nyomozás lámpafénynél a kiállításban, találós kérdésekre, talányok megfejtésére épülő nyomozást kell folytatni tárgyak megtalálásához. Felszerszámozó: a ló előkészítése lovagláshoz és/ vagy kocsiba fogáshoz. Szekerező: a szekér részeinek elnevezése, a hajtás technikája és szabályai, szekerezés a falu környékén Paraszti Praktikák Programja A diákok az idősek segítségével besenyszögi hagyományokra épülő szokásokat sajátítanak el: Disznókodás : Disznóvágás régi besenyszögi szokások szerint Mi fő a lében? : Hagyományos ételeink készítésének megismerése Tojásfestés: Húsvéti ünnepek előkészületeihez tartozó tevékenység. Égetett torta készítése Közösségi rendezvények, kísérőprogramok Ünnepséggel kapcsolt közművelődési és múzeumpedagógiai komplex program. Közös disznóvágás a diákokkal civil szervezetek együttműködésében hagyományaink megismerése, átszármaztatása céljából. Ékszerkészítés lószőrből, népi kismesterségbemutató, kézműves foglalkozás a lovasíjász verseny alkalmából. Falunapi rendezvény kísérőprogramja, Besenyszög lehetőségeinek, fejlődésének ismertetése. Ételkóstoló helyi, hagyományos ételekből az országos lovasíjász- és talpasíjász versenyek alkalmából. Szabadidős programként nyári Falukutató tábort szervezünk. A Vehiculum - Akadémia előadássorozatai a következők: A régész, A fokgazdálkodó, Az orientalista, A vajákos. Egy tevékenység minél több oldalról igényli az emberi észlelési folyamatok szükségességét, annál nagyobb lehetőséget biztosít a kompetenciák fejlesztésére Tematikus foglalkozások Az élet dolgai állandó néprajzi-, helytörténeti kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások három korcsoport (óvoda, alsó tagozat, felső tagozat) számára. Hangszerek Besenyszög néphagyományában Legnagyobb sikerei a műhelymunkáknak vannak, melyek többszöri látogatási alkalmat nyújtanak, s jó módszereket tartalmaznak az összefüggéslátás fejlesztéséhez: 1.) Hagyományos besenyszögi ételek készítése 2.) A kert művelése: hagyományainkból ismert, a falu megélhetését meghatározó növények: kukorica, búza, napraforgó, burgonya, tök. 3.) Népi gyógyítás gyakorlatában alkalmazott vadon termő és házi telkek gyógynövényei. 4.) A helyi konyha jellemző, házi kiskertekben termesztett fűszernövényei. 9

10 A műhelymunkák foglalkozássorozat SNI-s, tanulásban akadályozott és enyhe értelmi fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését is célul tűzi ki. Ezekben a programokban a finommotorika, figyelemkoncentráció, vizuomotoros koordináció, szerialitás, rövidtávú munkamemória, taktilis-kinesztetikus érzékelés fejlesztése elsődleges fontosságú. A társas kooperációban végzett munka a monotónia tűrés határainak tágítását is eredményezi. 2 A közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási terv célja Az intézmény évi hivatalos működése óta, a látogatók, múzeumpedagógiai foglalkozásokat igénybe vevő csoportok számának növekedése és a megjelenő új típusú igények miatt szükség van a közművelődési- és múzeumpedagógiai terv korszerűsítésére. A piaci igények indokolják, hogy a muzeális intézmény egyfajta pluszt tudjon nyújtani a helyi erőforrásokra és adottságokra építve, ezáltal egy olyan irányvonal kialakítása szükséges, amelyre valós igény, ezáltal piaci kereslet mutatkozik. Különösen fontos szempont ez egy vidéki múzeum esetében. A profil kialakításával azonban elsősorban nem a verseny a cél: az intézmény bemutatja a látogatóknak a múzeumot és a nagyobb, megyei, országos múzeumi intézmények látogatására buzdít. A múzeumnak látogatóbarátnak, elérhetőnek kell lennie. A pályázati támogatásokért folyó küzdelemben előnyt jelent, ha az intézmény konkrét irányvonalakkal, fejlesztési, hasznosítási elképzelésekkel rendelkezik, amely az adott pályázati kiírásokkal összeegyeztetető (TÁMOP, TIOP, MVH). 3 A közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység hasznosítási terv 3.1 A közművelődési és múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek megfogalmazása A közművelődési tevékenységi terv általános célja a gyűjteményi anyag bevonása a közművelődési tevékenységbe, ismeretszerzés segítése a gyűjteményi anyag által, a múzeumi tevékenység eredményeinek, elérhetőségének biztosítása, a kiállítások, muzeális keretek között folyó programok által a kulturális felhasználás kínálatának bővítése, a helyben élők múltról való ismeretszerzéseinek segítése, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, az intézményi oktatás segítése non-formális eszközökkel. Többek között ezért is alapítódott a helyi közoktatás tagintézményeként a Vehiculum- Ház Besenyszögön. Szeretnénk, ha a gyermekekbe sikerülne feléleszteni az igényt, hogy tárlatlátogatóvá váljon. Mire a nagymúzeumok, nagy tárlatok rendszeres látogatójává válik, beletanul a kulturális információk kezelésébe. Szeretnénk, ha szülőföld- és lakóhelyismeret szerves részévé váljon a felnövekvő nemzedéknek. Aki kötődik, remélhetőleg szereti is a szülőföldjét, s ez a szeretet alakítja és ápolja az azonosságtudatot. 3.2 A közművelődési és múzeumpedagógiai programok indokoltsága Az Észak-Szolnoki Kistérségben nincs muzeális intézmény, így múzeumpedagógiai programok sem. A község közvetlen, 20 kilométeres körzetében találhatunk néprajzi gyűjteményeket, azonban ezek kisebbek, általában korlátozott nyitvatartással, vagy előzetes bejelentkezés alapján látogathatóak, nem működési engedéllyel rendelkező múzeumok gondozásában, nem kínálva múzeumpedagógiai programokat a gyűjteményhez. A szolnoki Damjanich János Múzeum legfontosabb kiállításai régészeti-, 10

11 néprajzi- és történeti jellegűek, azok a múzeumpedagógiai tevékenységek, amelyet a Vehiculum-Ház kínál néprajzi gyűjteményéhez kapcsolódva vagy nincsenek meg, vagy gazdagítják a lehetőségeket. A piaci igények indokolják, hogy a múzeum egyfajta pluszt tudjon nyújtani a helyi erőforrásokra és adottságokra építve, ezáltal egy olyan irányvonal kialakítása szükséges, amelyre valós igény, ezáltal piaci kereslet mutatkozik. A szolgáltatások, programok kialakítása előtt előzetesen felmértük a helyi és környező óvodák és általános iskolai (és középiskola) igényeket. 3.3 Az intézmény közművelődési tevékenységének fejlesztése A közművelődési tevékenységünk könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, vetélkedők, előadássorozatok, emlékműsorok, a falu ünnepi alkalmai. A berendezésünk nem mobilizálható és méretezhető. A kisebb korosztály komfortérzet javításához a berendezési tárgyakkal szembeni igényt szeretnénk kielégíteni, és még ismertebbé tenni létezésünket először a lakóhelyünkön. A kialakításra kerülő programok a célcsoport feltüntetésével az 1.5. pontban kerülte bővebben bemutatásra. 3.4 Együttműködés, összefogás, konkurencia vagy verseny Az iskola, óvoda helyi pedagógiai programjában megjelenik a szülőföld-, lakóhelyismeret, hagyományőrzés. Minden, ehhez a témához kapcsolódó programnak a múzeum ad otthont vagy nagyobb létszám esetében a program összeállítást végzi. A nagyobb befogadó tér hiánya miatt sokszor a művelődési házban is kerülnek programok megrendezésre. Vannak egész községet megmozgató/ oktatási intézményeket is beleértve/ közös programjaink: emlékműsorok, hangversenyek, vetélkedők, előadássorozatok. Kellő gyakorlat megszerzése után az együttműködésünk által egymást reklámozva és támogatva a térség felé szeretnénk nyitni. Együttműködünk a helyi önkormányzattal (rendezvények szervezése), általános iskoláéval, óvodával, Kertbarát Körrel (Paraszti Praktikák Programsorozat), hagyományőrző íjászokkal (honfoglalás-kor, történelem), művelődési házzal és számos civil szervezettel (saját szakterületükön), a Római Katolikus Egyházzal (Édes Jézus légy vendégünk! időszakos kiállítás), német civil szervezetekkel (fotókiállítások, jó gyakorlatok cseréje a kulturális és természeti fenntarthatóság területén). 3.5 Kiadványok, szemléltető és demonstrációs eszközök 1.) Működésünk során több kiadvány megjelentetésére is sor került (minden évben egy darab kiadványt jelentettünk meg), amelyek kiállításainkat népszerűsítik. Az egy-két oldalas, színes kiadványok a kommunikáció fontos eszközei a honlapmegjelenés mellett: Édes Jézus légy vendégünk! időszakos kiállítás információs kiadványa, év Chiovini Emlékszoba állandó kiállítás információs kiadványa, év. Bezzeg Imre néprajzi gyűjtemény állandó kiállítás információs kiadványa, év 2.) Ha anyagi lehetőséghez jutunk, tervezzük programfüzet kidolgozását. Helyi sokszorosítást alkalmazunk a szükséges példányok előteremtéséhez. 3.) Kismesterségekről készült helyi felvételek, Besenyszögöt érintő televíziós filmek, eddig családi tulajdonban lévő kuriózum-felvételek, melyek sokszorosításához részben vannak feltételeink, de az intézmények közötti együttműködés által (kölcsön kapott IKT eszközök) tudtunk ilyen jellegű programokat megvalósítani, 11

12 de nyertes pályázat estén kialakításra kerülő virtuális pontok lehetővé tennék a hozzáférést. 3.6 A kiállításokhoz, múzeumpedagógiai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások A természeti környezet megismerése, gondozása programjaink része. A kert kiparcellázott részén a csoport- és osztályközösségek saját területüket rendszeresen művelik. A termést együtt fogyaszthatják. A parcellák alkalmasak a környezet- és természetismeret tantárgyak növényismeretről szóló tananyaghoz való kapcsolódáshoz. Fejlesztési terveink között szerepel a külső környezet pihenőhelyekkel, foglalkoztatási terekkel történő ellátása, ezzel együtt külső kiállítási szín-tér kialakítása. A természeti környezet megismerését segítő kertgondozás fűszer- és gyógynövénygyűjteményünk által teret biztosít az ismeretszerzésnek. Célunk, ezeken a növényeken az otthoni használatának újbóli elterjesztése. Szeretnénk olyan körülményeket teremteni, amelyben növényi szaporítóanyaghoz juthat az érdeklődő látogató. Ugyanez vonatkozik az Énekes kertünkre is. A magyar népdalokból ismert növények betelepítése is folyamatban van. Ezáltal kettős haszonhoz jutunk. Az énekek és növények ismerete egy időben történhet. Szeretnénk, ha a néptánc tanszakból kikerülő kertápolók mellett minden látogatót megérintene kertünk növénygyűjteménye. Programjaink egy részébe önkénteseket is bevonunk: nyugdíjasklubokat, lovasíjászokat, a helyi kertbarát kör tagjait. Az intézmény melegítőkonyhával és kb. 15 fő leültetésére alkalmas étkező résszel rendelkezik, amelyet rendezvényeinél és a műhelyfoglalkozásoknál használunk ki leginkább. Új foglalkoztatók kialakítását tervezzük épületbővítéssel, komplex akadálymentesítéssel: Akadálymentes parkoló, járda, főbejárat és rámpa, kapaszkodó és WC Kültéri vezetősáv és figyelmeztető sáv látássérültek részére Beltéri vezetősáv, kontrasztos színezések, kontrasztos színezése, kapcsolók elhelyezése 0,90-1,10 m magasságban Kontrasztos nyílászáró látássérültek részére Mobil és fix indukciós készülékek hallássérültek részére Tapintható térkép látássérültek részére Piktogramok értelmi sérültek részére Információs táblák Braille-írással is A múzeumi gyűjtemény és adatbázis elérése céljából virtuális pontok létrehozása: All-in-one érintőképernyős PC (egy db olyan magasságb an kerüljön elhelyezésre, hogy az óvodás, kisiskolás korosztály és a kerekesszékkel közlekedő mozgássérültek számára is egyszerűen elérhető legyen). Fejegér mozgáskorlátozottak számára Speciális billentyűzet mozgáskorlátozottak számára Felolvasó szoftver látássérült személyek számára Indukciós hurok hallássérült személyek számára 12

13 3.7 Kommunikáció, reklám 1.)A honlapunk bárki számára könnyen elérhető, infokommunikációs akadálymentesítése hamarosan megtörténik. 2.)Tervezzük a diákság részére a honlapon keresztüli informálódó tevékenységi témák biztosítását a gyűjteményünkkel kapcsolatban. Több multimédiás anyagunk van. 3.)Intézményünk munkájáról, programjairól állandó rovatban írunk a Besenyszögi Hírmondóban. 4.)A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Néplap rendszeresen közöl képriportot eseményeinkről. 5.)Felvettük a Szolnok Televízióval a kapcsolatot, s rendezvényeink felvételeiről jelentettek meg aktualitásokat. 6.)Kétoldalas (háromfelé hajtott), színes tájékoztató market ing anyag fejlesztése folyamatban van a múzeumról és szolgáltatásairól. 3.8 A közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység megvalósításának feltételei, fejlesztése A múzeum épülete több mint 100 éves, korábban csendőrközpontként működött, a község egyik legrégebbi épülete. Az épületbővítés során kiemelt szempont az épület architektúrájához és a tájra jellemző stílusokhoz való illeszkedés. A muzeális intézményben jelenleg öt kiállítótérben tekinthetőek meg kiállítások, amelyek közül az egyik terem kb. 15 fő befogadására alkalmas múzeumi foglalkozások lebonyolítása céljából. A múzeumi terek átjárhatóak. A múzeum előterében folyamatos fotókiállítás látható, illetve párkány tárlat a helyi művészeti iskolások alkotásaiból. Rendelkezünk irodával, könyvtárhelyiséggel, amely kutatószobaként is funkcionál. A jelenlegi épület berendezett, az óvodáskorúak számára alkalmas kisszékektől felnőtt korosztály számára alkalmas asztallal és székekkel, tároló berendezésekkel rendelkezünk, bár ezek más intézményből leselejtezett bútorok. A tevékenységet gyakorló műhelymunkák helyszíne is akadálymentesen rendelkezésünkre áll, de a használhatósághoz fejlesztésre szorul. A melléképületben (amely egykor csendőrló istálló volt) tároljuk a gyűjtemény egy részét, az épület középső része a kézműves foglalkoztató terem. A muzeális intézmény épületéhez m2-es telek tartozik, ahol 4 db, egyenként 8 gyermek leültetését lehetővé tevő, nádtetős rönk ülőgarnitúrák kerültek kihelyezésre a szabadtéri foglalkozásokhoz. Itt alakítottuk ki gyógynövénykertünket is. A múzeumi főépület mozgáskorlátozottak akadálymentesen megközelíthető. Eddigi működésünk alatt megbizonyosodtunk a műhelymunkák iránti érdeklődésről. Elsődleges célunk ezen körülmények megteremtése. A múzeumpedagógiai foglalkozások igénybevevőinek köre egyre bővül, amely szükségesség teszi az épület bővítését, legalább egy osztály leültetésére, foglalkozások lebonyolítására, további gyűjtemény elhelyezésére alkalmas épületrész építése a meglévő épület architektúrájának és az esélyegyenlőség biztosításának szem előtt tartásával. A terem oktatások lebonyolítására is alkalmas lenne. Itt kerülnének kialakításra a múzeumi anyagokhoz és internet hozzáférést biztosító virtuális pontok. A nagy udvar területén a szabadidő hasznos eltöltésének kihasználása miatt olyan játszóeszközök elhelyezését tartjuk szükségesnek, melyek a szocializációs fejlesztés egyik eszközrendszere is lehet. 13

14 3.9 Szervezeti keret, személyi ellátottság, szakemberigény A Vehiculum- Ház közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény a Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyik közgyűjteményi és múzeumpedagógiai feladatokat ellátó tagintézménye. Az alapító okiratban foglaltak szerint szakfeladatok megjelölése, ezek ellátása történik, mely lehetővé teszi az intézmények közötti, végzettség szerint ellátott, de szabad munkavégzést iskolában is, gyűjteményben is. Ez a konstrukció kiválóan megfelel a közoktatási és közgyűjtemények közelítő álláspontjának. Több alkalmazott egyaránt otthon van a muzeális intézményben és a közoktatásban is. Ebből az indulási helyzetből rövidebb idő alatt tudjuk céljainkat elérni, koncepciónkat megvalósítani. Főállású alkalmazott 2 fő, 50 %-ban 4 fő végzi a munkáját a közoktatásban és gyűjteményben egyaránt. Az intézmény technikai munkatársai 2 fő, akiket 4 fő váltott munkaidőben kisegít. A pedagógiai foglalkozások megtartásához rendelkezésre áll felsőfokú végzettségű etnográfus, múzeumpedagógus, ének-zene tanár, óvodapedagógus, történész, drámapedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő, rajz- biológia- matematika szakos tanár, gyógypedagógus-tanulásban akadályozott pedagógiája végzettségű szakemberek, illetve tehetség-felismerésben, tehetséggondozásban jártas pedagógusok Megvalósítási/ megvalósíthatósági mutatók Az informatikai infrastrukturális fejlesztés eredményeként olyan programokat tervezünk, amely egyesíti magába a gyűjteményi tárgyak-, dokumentumok-, fotók-, állandó- és időszakos kiállítások által megszerezhető információkat, az informatikai eszközök használatának előnyeit, a szociális kompetenciafejlesztést. A Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményei és az Eszterlánc Óvoda Besenyszög- Tiszasüly- Szászberek csoportjai együttműködnek a pályázat megvalósításának folyamán, illetve környező települések óvodás és iskolás csoportjai. A gyermekek életének mindennapi része lehet a tervezett fejlesztés eredményeként létrejövő: Fedezd fel a mi világunkat! összefoglaló címet viselő programsorozat. A létrehozott informatikai programok tartalma az idősebbek érdeklődésének felkeltését is szolgálja, motivációt biztosít az informatikai eszközhasználatra irányuló tevékenység igényének kialakulásához, ezáltal az élethosszig tartó tanulás egyik eszközévé is válhat. A programsorozat elemei a következők: 1.) Interaktív játék: Mennyire voltál figyelmes a tárlatvezetés során? A kiállításokban látott, megtapasztalt dolgok milyen szintű ismereteket hagytak a látogatóban. A touch-info pontok menürendszerében felkínált programok által mérhető az megszerzett ismeretek milyensége, mélysége, 2.) Múzeumi tárgyak fizikája, valóság, és szimuláció. Az érdekes gyűjteményi tárgyak működési elvének bemutatása valóságosan és virtuálisan. 3.) Csoportalakítást támogató szoftver alkalmazása a kiállítás-látogatók, múzeumpedagógiai programokon résztvevők reflexiói alapján. /Nekem milyen volt? Nekem az tetszett, hogy Számomra az volt a legérdekesebb, hogy / 4.) Teamup módszerrel alakított csoportok közötti verseny A verseny anyagát a digitalizált gyűjteményi tartalom biztosítja. 5.) FACE-RÉSZ Múzeumi napok közösségi portálon Nyilvános megosztási helyen is megjelenő, a hét napjain más-más kiállításrész bemutatása a világhálón keresztül. A bemutatón tanultak visszaellenőrzése a bemutatóhoz kapcsolt kvíz-játékon keresztül. 14

15 Helyi szinten 3-14 éves korúak részére minden (5) állandó kiállításrészhez a tervezett infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen (4) féle foglalkozást biztosító program szervezhető. A jelenlegi, 5. oldalon taglalt statisztikai adatok szerint 107 óvodás, 266 általános iskolás, 72 művészeti iskolás gyermek muzeális intézményi foglalkoztatása lehetséges. Az állandó kiállítások megtekintésének, ezek eredményességének lemérése 3 infokommunikációs alkalmat számolva 445 résztvevővel, 1335 részvételt jelent szervezetten 1 tanév alatt Elégedettség mérése, statisztikai adatgyűjtés, visszacsatolás 1.) Az elemzéshez legfontosabb dokumentumok a vendégkönyv, melyet következetesen minden látogatóval aláíratunk. Egyszerre van szemünk előtt a program, amin részt vett a látogató, az esetleges véleményezése, s a látogatószám. A közoktatási intézményekben szóban azonnal lecsapódik a diákok véleménye a megvalósított programokról. 2.) A múzeumba látogatók céljának megismerésével valós igényekre alapozott profilt lehet kialakítani, ezért a látogatás célját mérni és dokumentálni szükséges rövid kérdőívvel. A hatások mérése, elemzése eddig szóbeli formában történt, amelynek eredményeit írásban rögzítettük. 3.) Honlapunkon szeretnénk látogatói fórumot nyitni Anyagi, erkölcsi, társadalmi haszon 1.) A tervezett programok haszna a közeljövőben elsősorban emberi erkölcsi. A múzeum bővítésével, oktató tér kialakításával bővül az intézményünket használók köre, a környező települések óvodás, iskolás csoportjai számára lehetőség nyílik a múzeum tárgyanyagának, kiállításainak és ezekhez kapcsolt múzeumpedagógiai programjainak igénybevételére. 2.) A kínált múzeumpedagógiai programok fejlesztik a készségeket és kompetenciákat, főként a kifejezőkészséghez és kulturális tudatossághoz kapcsolódóakat, hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulás folyamatához, a nem formális oktatás erősíti az oktatási-nevelési intézmények programját. 3.) A múzeum lehetőséget kap kiállításain, törzsanyagát és a rendelkezésre álló, tájra jellemző sajátosságok, erőforrások kiaknázásával az itt őrzött tudásbázis terjesztésére, oktatásban történő hasznosítására. 4.) A múzeum eddig el nem érhető tárgygyűjteményének be nem mutatott része, digitalizált anyagai, adatbázisai elérhetővé válnak a kialakított virtuális pontok segítségével. 5.) A szolgáltatások szélesebb körű kiterjesztése segíti az intézmény gazdasági boldogulását. 6.) A többcélú intézményeinkben dolgozó pedagógusoknak helyi továbbképzés szervezése múzeumpedagógiáról. 15

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

MÚZEUMI STRATÉGIAI TERV 2012-2016

MÚZEUMI STRATÉGIAI TERV 2012-2016 507 Besenyszög, Dózsa György út 4. MÚZEUMI STRATÉGIAI TERV 0-06 Besenyszög, 0. március 507 Besenyszög, Dózsa György út 4. Tartalom. A stratégiai tervezés indokoltsága... 3 A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális

Részletesebben

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011 Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény KÜLDETÉS TRADÍCIÓ 114 éve a Balaton és az Önök szolgálatában Projektportfólió ALFA program Balatoni Múzeum Fejlesztendő

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010

Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010 Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 5. Értékorientált nyári gyermektábor Egyiptom 2010 Készítették: Hamarné Nagy Gabriella Sedon Katalin

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu A pályázati program "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben