Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma"

Átírás

1 2013. június Elhunyt Mátyás Irén Önkormányzati döntések Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Trianoni megemlékezés Interjú Sok Éva igazgatóval Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma

2 IN MEMORIAM BEHARANGOZÓ Mátyás Irén tevékenységének méltatása Életének 61. évében, május 21-én (kedden délelôtt) hosszú betegség után elhunyt Mátyás Irén, a Zsámbéki Színházi Bázis igazgatója, Zsámbék díszpolgára, aki 30 éven keresztül volt a Zsámbéki Mûvelôdési Ház igazgatója. Zsámbék Város Önkormányzata az elhunytat saját halottjának tekinti, búcsúztatásáról a családdal egyeztetve maga gondoskodott. Zsámbék Város Képviselô-testülete együttérzését fejezte ki a gyászoló családnak állt a közleményben, amelyet Csenger-Zalán Zsolt polgármester adott ki. Mátyás Irén Nyírbátorban született április 24-én. Elsô Diplomáját a nyírbátori Bessenyei György Tanárképzô Fôiskolán szerezte meg, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen vehetett át kulturális menedzseri diplomát. Férjével, Bicskei Gáborral 1983-ban hozták létre a Zsámbéki Szombatok kulturális fesztiválsorozatot, amely 1995-tôl hivatalos nyári színházként is mûködött. Nevéhez fûzôdik az évente megrendezésre kerülô határokon túli és hazai amatôr színjátszók fesztiválsorozatának megszervezése (In memoriam Bicskei Gábor), magyar és Júniusi ki(be)tekintô A beharangozóban ez alkalommal keveset írok, inkább átadom a helyet a rengeteg beérkezett írásnak. Nagyon örülök a cikkeknek, mert ez azt jelenti, hogy a zsámbéki emberek szívügyüknek tekintik a helyi sajtóorgánumot, a Zsámbéki Polgárt. Ezúton is köszönöm a velem együtt gondolkodóknak a sok-sok információt, anyagot, fotót. A lapban sok-sok örömteli, de sajnos szomorú eseményrôl is beszámolunk. Továbbra is hemzseg a város a kulturális programoktól, ünnepélyes alkalmaktól, amelyekrôl szívesen tudósítunk. A nevelés-oktatás területén számos büszkeségre adó közölnivalónk van, a hitélet is tartogat meglepetéseket. A civil szervezetek nyüzsgése sok-sok érdeklôdôt vonz. Az önkormányzat tevékenységérôl is részletes körképet nyújtunk. Nem is tartom fel a kedves olvasót tovább, élvezze a júniusi számot, olvassa szeretettel! Ahogy Márai Sándor írja Füveskönyvében: ( ) Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. ( ) Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb emberi ajándék. ( ). Más. Még szinte be sem fejeztem a szösszenetemet, hallom-látom a televízióban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Dunán levonuló árhullám miatt, veszélyhelyzetet rendelt el. Sajnos tragédia van, ezért most minden segítségre szükség lesz. Jellemzô ránk, hogy a bajban összefogunk, összekapaszkodunk, ott vagyunk, ha kell. Most is tegyünk meg minden tôlünk telhetôt! Klotz Mária fôszerkesztô Keresheted ôt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem és a gazdag jövôben akárki megszülethet már, csak ô nem. Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. (Kosztolányi Dezsô: Halotti beszéd) Elhunyt a Zsámbéki Színházi Bázis igazgatója Mátyás Irént a zsámbéki újtemetôben helyezték végsô nyugalomra Mátyás Irén a Zsámbéki Szombatok fesztiválsorozat létrehozója, a Zsámbéki Nyári Színház alapítója és a Zsámbéki Színházi Bázis igazgatója, Zsámbék díszpolgára május 21-én hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt. Utolsó útjára május 31-én a zsámbéki újtemetôben rokonai, barátai, ismerôsei, tisztelôi kísérték el. román színházmûvészek rendszeres közös alkotómûhelyének megteremtése, határon túli amatôr rendezô képzô kurzusok szervezése. Alapítója és létrehozója volt a Zsámbéki Színházi és Mûvészeti Bázis és Légvédelmi Múzeumnak. Az idei a zsámbéki fesztivál 30. évada. Alapítója és vezetôje volt az 1998-ban létrehozott Zsámbéki-medence Kistérségi Tourinform Irodának és késôbb a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesületnek. Díjai: Kiváló Népmûvelô, Podmaniczky-díj, Amfiteátrum-díj, Magyar Teátrum Díj, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje. Mátyás Irén végsô búcsúztatása a zsámbéki újtemetôben Mátyás Irén temetése május 31-én a zsámbéki újtemetôben zajlott, ahol rokonai, barátai, pálya- és munkatársai, ismerôsei, tisztelôi vettek végsô búcsút tôle. A kora délutáni órákban a temetô ravatalozójában a család fogadta a részvétnyilvánítókat. Maga a temetési szertartás azzal harangjátékkal kezdôdött, ami a Zsámbéki Szombatok kulturális fesztiválsorozat szignálja volt. A búcsúbeszédek sorát Keller László volt országgyûlési képviselô (MSZP) indította, aki a család nevében búcsúztatta az elhunytat. Elmondta, Mátyás Irén személyes barátjaként, rendszeresen beszélgettek egymással, még utolsó perceiben is mellette volt. Felidézte az elhunyt Zsámbékra kerülését, pályafutását, férjével való közös tevékenységét. Külön kiemelte, milyen sokat jelentett neki a település. Megemlítette eredményeit, sikereit, harcait, a helyi közösség felé való elkötelezettségét. Ôt követte a Keszkenô Népdalkör elégikus hangvételû elôadása, amelynek Mátyás Irén is hosszú éveken keresztül tagja volt. A helyi kórus az egyik kedvenc népdalát, a Fordulj kedves lovam napszentület felé / úgyse jövök többet soha visszafelé kezdetût adta elô. Gedeon József a Gyulai Várszínház igazgatója, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke a színházi világ nevében vett végsô búcsút az elhunyttól. Pályájának értékelését követôen ismertette, Mátyás Irén idén kapta meg a Teátrumi Társaság díját, a Magyar Teátrum Díjat. A társaság elnöke, a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila is részt vett a szertartáson. Gedeon József felidézte, hogy a rendezô-igazgatót Zsámbék fedezte fel, ugyanis elsô nagy rendezései itt is láthatóak voltak. Mátyás Irén életútjából kiemelte, hogyan vált a debreceni amatôr színjátszóból egy európai hírû színház igazgatójává. Halála pótolhatatlan veszteség. Távozásával azt hiszem, egy fontos színházi fellegvárral is szegényebbek lettünk ismertette búcsúztatójában Balogh Gyula a Népszava kulturális rovatvezetôje, aki nemcsak szakújságíróként, hanem az elhalálozott személyes ismerôseként mondott búcsúztató szavakat. Beszédébôl kiderült, itt végzett a Zsámbéki Tanítóképzô Fôiskolán, valamint amatôr színjátszóként tagja volt Bicskei Gábor csoportjának. Annak idején így került kapcsolatba Irénnel, aki akkoriban férje munkáját segítette. A búcsúztatókat követôen ismét a Keszkenô Népdalkör adott elô egy alkalomhoz illô székely népdalt, mégpedig A fényes nap immár elnyugodott címût. Zsámbék város nevében, Csenger-Zalán Zsolt tartott búcsúztatót. A polgármester, ahogyan Zsámbékon nevezték Mátyás Irénkének, mindenki Irénkéjének nevezte az elhunyt asszonyt. Kihangsúlyozta, Irénke a polgárok napjainak részévé vált. Felidézte, hogy tevékenységével a turizmus fejlesztésében, a színház és a színházi fesztiválok mûködésében, a mûvelôdési ház életében, a civil csoportok segítésében kiemelkedô szerepet töltött be. Halála nagy veszteség Zsámbék számára hangsúlyozta a polgármester. Végezetül egy Marcus Aurelius, valamint egy Kosztolányi Dezsô idézettel vett végsô búcsút az elhalálozott ravatalánál. A Dead Can Dance együttes halk világzenéje mellett, a gyászoló gyülekezet a koporsót a sírhelyhez kísérte. A sírnál Bognárné Donovitz Fotó: Budaházi Anikó

3 Mária mondott búcsúztató szavakat. Beszédében kiemelte: személyes barátságot ápolt Mátyás Irénnel, akirôl már akkor tudta, hogy fontos személyisége lesz Zsámbéknak, amikor a településre került. Méltatásában felemlegette a sváb hagyományok ápolásában betöltött fontos szerepét, különösképpen, amikor a Tájház, vagy a kórus megalakult, illetve a Zsámbéki Sváb Esküvô bemutatásra került. A megemlékezés után Bognárné Donovitz Mária vezetésével a gyászolók, a Miatyánk kezdetû imával búcsúztak az elhunyttól. A koporsó hantolása alatt a Német Nemzetiségi Dalkör énekelt a gyász hangulatának megfelelô református éneket (422): Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd, / Fájdalmak útjain Mindig feléd. / Ó, sok keresztje van, De ez az én utam, / Mert hozzád visz, Uram, Mindig feléd. A szertartás végén ismét halkan szólt a harangjáték, a Zsámbéki Szombatok szignálja, mintegy keretet biztosítva a szomorú eseményhez. Végezetül a polgári szertartás végén ismét Keller László szólt a megjelentekhez, aki a család nevében megköszönte a gyászoló gyülekezetnek a megjelenést, és meghívta a temetésen jelenlévôket a Zsámbéki Mûvelôdési Házba, ahol Mátyás Irén búcsúztatása folytatódott. A gyászolók úgy érezték, mintha az égiek is külön dramaturgia szerint ráhangolódtak volna az eseményre, ugyanis a végsô búcsú végén egy drámai fordulat következett, eleredt az esô, még jégesô is hullott. Mátyás Irénre emlékeztek a temetés után a Zsámbéki Mûvelôdési Házban A rendezvény a Tündérkert Óvoda óvodásainak verses-dalos mûsorával kezdôdött, majd Csenger- Zalán Zsolt köszöntötte a megjelenteket. A polgármester beszédében hangsúlyozta: Zsámbék Város Önkormányzata minden évben faültetést szervez az éppen aktuális évben született zsámbéki legifjabb polgárok tiszteletére, születésük emlékezetére ben eddig harmincnyolc kisgyermekkel gyarapodott a város polgárainak száma. A polgármester kiemelte: a fa ültetését, valamint a természet szeretetére, megbecsülésére való nevelést nagyon fontosnak tartja. A minden évben eggyel több elültetett fa fejlôdik, növekszik, megmarad az utókornak, a szûkebb környezetnek, a hazának. Úgy vélte, lassan már azok a gyermekek is felléphetnek az óvodások mûsorában, akik az elsô faültetés alkalmával látták meg a napvilágot. A beszéd után Csenger- Zalán Zsolt polgármester, dr. Malik Dean jegyzô, valamint a képviselôk közül Horgos Zsolt, Bittó Róbert, Sulyok Attila ültették el a Magyar utcában az emlékfát. A rossz idôjárás miatt sajnos kevesen voltak jelen az eseményen. A gondoskodás fája A mûvelôdési házban folytatódott az egykori közvetlen munkatársak nevében a búcsú, mégpedig Balázs Mónika Csilla szavaival. Az igazgató kiemelte: Mátyás Irénnek ez a hely több mint harminckét éven át nem csak munkahelye, hanem otthona, menedéke, fôhadiszállása is volt, a hely ahol a nagy álmok születtek Egykori fônöke munkásságának méltatása után személyes hangnemben folytatta a megemlékezést. Jól ismertem, tiszteltem és szerettem Mátyás Irént, az elmúlt napokban számtalan közös élményt éltem újra gondolatban, ahogy megrohantak az emlékek tette hozzá, majd így folytatta: Csak kevesen vagyunk, akik mindezt együtt, egyszerre éltük meg vele, munkájának, tehetségének, személyiségének ha nem is minden, de legtöbb dimenzióját ismertük, akik közvetlen munkatársaiként az év 365 napján mellette voltunk hétköznapokon és ünnepnapokon, valamennyi feladatában osztoztunk hosszú éveken át, együtt mûködtettük a mûvelôdési házat, a tourinform irodát, a színházat, a fesztivált és a múzeumot, együtt küzdöttünk, sírtunk és nevettünk, közben megismertük és megszerettük Mátyás Irént, az embert. A megemlékezésen kb. nyolcvan-száz gyászoló vett részt, akik a színházteremben Mátyás Irén emlékére felállított fotót mécsesekkel körülvéve, még sokáig nézhették. A falakon az egykori Zsámbéki Szombatok bekeretezett plakátjai elevenítették fel, az elmúlt évtized történéseit. Közben vetítéssel idézték fel az elhunytról készült huszonnégy perces filmet, amit korábban a M2 csatorna, Hol élsz te? Szubjektív séta Zsámbékon címmel sugárzott. A halotti tor sok-sok beszélgetéssel, személyes élmények, történetek felidézésével, békésen, méltóságteljesen zajlott. Már a harmadik emlékfa áll a Magyar utcában Zsámbék Város Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan az idén, május havának 30. napján a település minden polgárát a Magyar utcába, a megszületett gyermekek és szüleik tiszteletére, emlékfa ültetésére invitálta. A rendezvény végén a résztvevôk elmondták közösen a Miatyánk imádságot. Az önkormányzat süteménnyel és üdítô itallal vendégelte meg a jelenlévôket. A kicsik ajándékba még lufit is kaptak. A mûsorban fellépô óvodásoknak az önkormányzat nevében, Csenger- Zalán Zsolt csokoládét ajándékozott. K. M. Fotók: Szûcs Teréz Klotz IN MEMORIAM AKTUÁLIS TARTALOM Beharangozó 2 Elhunyt Mátyás Irén 2 Emlékfa ültetés 3 Városszépítô nap 4 Önkormányzati döntések 4 Önkormányzat, Közlemények 5 Önkormányzat, Programsoroló 6 Nevelés oktatás 7-8 Partnerkapcsolat: Huszonöt éves jubileumi ünnepség 9 Kétszáz éves a Nepomuki Szent János-szobor 10 Bélyeg a zsámbéki Lámpamúzeumról 11 Három ágnak hat levele 11 Zikk-Zakk kiállítás 12 Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális 13 Grillázs-verseny eredményei 13 Zsámbéki Sport Klub hírei 14 Beszámoló a Föld napja rendezvényrôl 15 Komposztálás 15 Beszámoló a Csíksomlyói búcsúról 16 Élet a Premóban 17 Kukta 17 Hirdetés 18 Trianoni megemlékezés 19 Eseménytükör 20 Impresszum ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA június Honlap: Alapító: Zsámbék Város Önkormányzata 2072 Zsámbék, Rácváros u Kiadó, fôszerkesztô: Klotz Mária / ; / Szerkesztôség címe: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék Rácváros u Tördelés, tipográfia: Kerekes István Nyomdai kivitelezés: Syled Express, 2094 Nagykovácsi, Bajcsy-Zsilinszky. u. 1. Felelôs vezetô: Zgyerka Zsolt ISSN X Lapzárta: minden hónap 5-e. Megjelenik havonta 1900 példányban. Az újság példányai beszerezhetôk Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalában. A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Címlapfotók: Volker Mattern Gyermekeinkben a jövônk Május 30-án, az elmúlt évben megszületett gyermekek és szüleik tiszteletére újabb platánnal gyarapodott a Magyar utcai emlékfasor. S bár a májusi idôjárás kissé megtréfált bennünket, a csillogó szemû gyermekek, lelkes éneke és tánca gyorsan elfeledtette a jelenlévôkkel a zord idôt. Csenger-Zalán Zsolt polgármester rövid beszédét követôen az önkormányzat jelenlévô tagjai közösen ültették el azt a platánt, amely az idei évben harmincnyolc gyermek megszületése elôtt tiszteleg. Az érdeklôdô kicsiket és nagyokat a korábbi évekhez hasonlóan szörp, aprósütemény és lufi várta. Ahogy gyarapodik városunkban a gyermekek száma, úgy gyarapodik fasorunk is, hogy majd évek múlva a platánok árnyat adó lombjai alatt, ki-ki a maga tiszteletére ültetett fa alatt pihenhessen néhány percet. dr. Malik Dean JÚNIUS 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Városszépítô nap Pünkösd elôtt, május 18-án Városszépítô napot tartottunk, melynek keretében a Kecskeparkban megformázott Nagy-Magyarországot ábrázoló virágágyást, az önkormányzat tagjaival Csenger-Zalán Zsolt polgármesterrel, Horváth László alpolgármesterrel, Horgos Zsolt bizottsági elnökkel és Bittó Róbert képviselôvel közösen ültettük be nemzeti színeinket szimbolizáló begóniákkal. Bár a reggel kilenc órakor kezdôdô akcióra minden zsámbéki lakost és civilszervezetet hívtunk és vártunk, sajnos csak nagyon kevesen érezték úgy, hogy munkájukkal segíthetnék településünk szépülését. Nagy megtiszteltetés volt, hogy Budavári Zsuzsa felajánlott egy hársfát a városnak, amely felajánláshoz csatlakozott dr. Malik Dean jegyzô is. A két hársfát a városszépítô napon saját kezûleg ültették el a Kecskeparkban, Melocco Miklós szobrászmûvész és a képviselô-testület jelenlévô tagjainak segítségével. A meghirdetett akcióhoz csatlakozva a Lochberg Regionális Tánccsoport tagjai, akik a temetôben lévô sváb emlékhely környezetét rendezték, szépítették. Köszönjük mindazok munkáját, akik szabadidejükbôl tevékenyen áldoztak városunk szépüléséért. Köszönjük Zombori Lászlónak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, valamint az igazoltan távollévô, Jakosáné Palkó Petra képviselôasszonynak az elôkészítô tevékenységet, valamint Horváth Annának a segítô közremûködést. Fotók: Gortva Márta Munkatársunktól Májusban három alkalommal ülésezett képviselô-testületünk. Május 16-án az alábbi döntések születtek: az 55/2013.(V.16.) számú határozattal a víziközmûüzemeltetésrôl szóló törvényben foglaltaknak megfelelôen, közérdekû üzemeltetô kijelölését kezdeményezte testületünk az Energia Hivatalnál. Az 56/2013.(V.16.) számú határozattal, mint a Zsámbékvíz Nonprofit Kft. tulajdonosa hozzájárulást adott a képviselô-testület a Kft. aszfaltozási munkálatokra irányuló szerzôdéskötéséhez. Az 57/2013.(V.16.) számú határozattal a Buda Környéki Önkormányzati Társuláshoz történô csatlakozásra vonatkozó megkereséssel kapcsolatban azt javasolta a testület, hogy a társulni kívánó települések új társulás létrehozása helyett a kötelezô önkormányzati feladataik ellátása érdekében, csatlakozzanak a jelenleg is mûködô Zsámert-hez. Az 58/2013.(V.16.) számú határozattal felhatalmazta a testület Csenger-Zalán Zsolt polgármestert, hogy a fizikoterápiás szakellátás ismételt mûködtetése érdekében, keresse meg a zsámbéki betegek jelenlegi ellátását végzô egészségügyi szolgáltatókat, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az 59/2013.(V.16.) számú határozat szerint felhatalmazást kapott a polgármester arra, hogy a mûködtetésre pályázati felhívást tegyen közzé. A 60/2013.(V.16.), a 61/2013.(V.16.) és a 62/2013.(V.16.) számú határozatokkal a 047/21., a 049/1, 049/2, 049/3. és a hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatásának lehetôségérôl, és annak feltételeirôl hozott döntést a testület. Az egészségházban lévô fogászati röntgenhelyiség és röntgengép, Zalányi Dent Kft. részére történô használatba adásáról született döntés a 63/2013.(V.16.) számú határozattal. A pest megyei feladat-ellátási, intézményhálózatmûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatban fogalmazott meg véleményt testületünk a 64/2013.(V.16.) számú határozattal, melybe belefoglalta a település köznevelési intézményeinek véleményét is. Az önkormányzat részvételi lehetôség biztosítását kérte a konkrét javaslatok kidolgozásába és döntés elôkészítésébe. A mûvelôdési ház a fôépítés által megtervezett felújítási munkálataira, bruttó 10 millió forintig terjedô keretet biztosít a 65/2013.(V.16.) számú határozat. Az elképzelések szerint megújulna a mûvelôdési ház mosdója és udvara. Május 27-én rendkívüli ülésen hozott határozatot a testület arról, hogy a fiatalon elhunyt díszpolgárunkat, Mátyás Irént az önkormányzat saját halottjának tekinti és gondoskodik temetésérôl. (66/2013.(V.27.) számú határozat) Május 30-án, a munkaterv szerinti rendes ülésen a közbiztonsági beszámolót, az egészségügyi szolgáltatók beszámolóját, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységrôl szóló beszámolót ismerte meg és fogadta el a testület. (67/2013.(V.30.), 68/2013.(V.30.), 69/2013.(V.30.), 70/2013.(V.30.), 71/2013.(V.30.), 72/2013.(V.30.), 73/2013.(V.30.), 74/2013.(V.30.), 75/2013.(V.30.), 76/2013.(V.30.), 77/2013.(V.30.), 78/2013.(V.30.), 80/2013.(V.30.), számú határozatok ) A 80/2013.(V.30.) számú határozattal az Apróka Bölcsôde költségátcsoportosítási kérelmét hagyta jóvá a képviselô-testület, árnyékoló beszerzése érdekében. A 81/2013.(V.30.) számú határozattal a Zsámbéki Búcsú Fesztivál programtervének és költségkeretének elfogadásáról született döntés. Önkormányzati döntések május Az hrsz-ú ingatlan értékesítéshez járult hozzá a képviselô-testület. (82/2013.(V.30.) számú határozat). A 83/2013.(V.30.) számú határozattal ,- Ft-ot biztosított a testület a település nyugdíjasai, gyermekkorú lakosai és az önkormányzat intézményeinek munkatársai részére egészségkártya beszerzéséhez. A 84/2013.(V.30.) számú határozattal a képviselô-testület felkérte a polgármestert, hogy a megüresedett Ady E. u. 6/a. szám alatti lakás felújítására dolgozzon ki koncepciót és azt nyújtsa be a képviselô-testület részére. A lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót a 85/2013.(V.30.) számú határozattal, a Zsámbékvíz Nonprofit Kft évi egyszerûsített mérlegét és beszámolóját a 86/2013.(V.30.) számú határozatokkal fogadta el a testület. A 87/2013.(V.30.) számú határozattal a Budakeszi Tankerület kérelmére a Zichy Miklós Általános Iskola épületében mûködô, Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zeneiskolai telephelyének mûködtetését és az azzal kapcsolatos költségek viselését vállalta a képviselôtestület azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyilatkozatban vállalja, hogy az elkövetkezô 5 évben a jelenlegihez hasonló kapacitással és színvonalon fenntartja a zeneiskolát Zsámbékon. A napirendhez kapcsolódóan tájékoztattam a képviselô-testületet arról, hogy a megállapodásnak van még egy nyitott kérdése, nevesül a Tökrôl a zsámbéki iskolába járó gyermekek után fizetendô mûködtetési költségek forrása. A 88/2013.(V.30.) számú határozattal a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és az Apróka Bölcsôde Alapító Okiratainak módosítását fogadta el a testület, amely a két intézményben mûködô konyha szeptember 1-jei összevonására irányult. A határozatban felkérte a képviselô-testület az intézményvezetôt, az összevont intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó létszám- és költségigényére vonatkozóan nyújtson be javaslatot. A zárt ülésen meghozott 89/2013. (V.30.) számú határozattal döntött a képviselô-testület arról, hogy az egykori alpolgármestert és képviselô-testületi tagot, Harcos Istvánt az önkormányzat saját halottjának tekinti, temetése költségeit magára vállalta. Rendeletek A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22/2013. (V.21.) számú rendelettel a településrendezés és a szabályozási tervek kidolgozása során alkalmazandó eljárásrendrôl alkotott új rendeletet a képviselô-testület. A 23/2013. (V.21.) számú rendelettel a közterület-felügyeletrôl szóló rendeletet módosította a képviselô-testület, mely a térfigyelô kamerarendszer mûködtetésével, adatkezelésével kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. A rendelet függelékeként felsorolásra kerültek a térfigyelô rendszerhez, közterületen elhelyezett kamerák telepítésének helyszínei. (A térfigyelô kamerák elhelyezésének helyszíneit külön táblázatban közöljük.) (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetô meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) dr. Malik Dean jegyzô JÚNIUS

5 Csenger-Zalán Zsolt polgármester képviselô-testületi ülésen nyújtott tájékoztatója Csenger-Zalán Zsolt polgármester a rendes ülésen beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekrôl, melyek közül kiemelte a Keresztelô Szent János Iskola ballagását, a május 5-én tartott kitelepítési megemlékezést, a május 7. és 12. között wettenbergi testvértelepülésünkön töltött látogatást. Május 16-án a Közép-magyarországi Mentôszolgálat igazgatóját fogadta a polgármester, amelynek során a Mentôállomás és az esetkocsi Zsámbékra történô elhelyezésének témakörét beszélték meg. Az esetkocsi mûködtetésének kérdése további egyeztetéseket igényel. A május 18-án tartott Városszépítô nappal kapcsolatban megjegyezte, hogy nagyon kevesen vettek részt rajta, ezért utána kell majd nézni, hogy mi lehet ennek az oka? Szintén kevesen vettek részt a Csillagerdei Gyermeknapi Majálison, amellyel kapcsolatban Csenger-Zalán Zsolt megjegyezte, hogy szerencsés lenne a jövôben az ezzel egy idôpontba esô Hôsök Napjával összekötni, és a sportegyesületekkel együttmûködve játékos sportnapként megszervezni. Említést tett még, dr. Katona Ildikó tisztifôorvos látogatásáról, amelynek során áttekintették az aktuális egészségügyi kérdéseket, így az egészségház helyzetét is. dr. Malik Dean jegyzô Közlemények Kátyúzási munkálatok A Zsámbékvíz Kft. koordinálásában megkezdôdtek településünkön a kátyúzási munkálatok. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítsék a munkavégzést és fordítsanak kiemelt figyelmet a kivitelezôk által kihelyezett figyelmeztetô táblák jelzéseire. Zöldfelület karbantartás Közterületeinken, közintézményeinkben folyamatos a zöldfelületek karbantartása. A magántulajdonú ingatlanok elôtt azonban a tulajdonos, illetve a használó feladata a közterület tisztántartása, az esôvíz szabad lefolyásának biztosítása. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldfelületek karbantartása, illetve tisztán tartása során keletkezô hulladék és zöldhulladék elszállítására a Polgármesteri Hivatalban az AVE Tatabánya által rendszeresített hulladékgyûjtô zsákok vásárolhatók, melyeket a kommunális hulladékgyûjtés során szállít el a szolgáltató. Lomtalanítás Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a évi lomtalanítás idôpontjai - azokon a területeken, ahol hétfôi napokon történik a hulladékszállítás: azokon a területeken, ahol keddi napokon történik a hulladékszállítás: A lomokat az ingatlanok elôtti közterületre úgy kell kihelyezni, hogy az ne akadályozza a gyalogos- és gépjármûforgalmat. A lomok kihelyezése azok elszállításának idôpontja elôtt legfeljebb 48 órával helyezhetô ki. Nem helyezhetô ki: - ipari és mezôgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladék, - építési törmelék, - autógumi, autóroncs, - állati ürülék, maradvány, - veszélyes hulladék. Az el nem szállított lomok eltakarításáról az ingatlan tulajdonosa köteles a közterületrôl eltávolítani. dr. Malik Dean jegyzô EBOLTÁS Tisztelt Ebtulajdonosok! A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet alapján az eb tartója évente köteles minden 3 hónapnál idôsebb ebet veszettség ellen beoltatni. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, mely pénzbírsággal járhat tôl a Pest Megyei Állatorvosi Kamara vezetôsége nem engedélyezte Zsámbékon az ún. összevezetéses oltásokat (mûvelôdési ház elôtt, kantin, önkormányzat udvara stb.). Az ebeket Zsámbékon az alább megadott állatorvosok rendelôjében, lakásánál, illetve az eb tartási helyen lehet beoltatni veszettség ellen április 1-tôl folyamatosan. dr. Fekete Csongor VUK Állatorvosi Rendelô Zsámbék, Piac köz 3. Telefon: 23/ , / dr. Günther Miklós Zsámbék, Somogyi B. u. 13. Telefon: 23/ , / dr. Ozvald István Zsámbék, Dózsa Gy. u. 28. Telefon: 23/ , / Az oltás díja Ft/eb, a kötelezô féregtelenítô tabletta darabja 200 Ft/ 10 kg. A hivatkozott rendelet alapján 2010-tôl minden ebnek új KISÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET kell kiállítani. Amelyik még nem rendelkezik ilyennel, annak 500 Ft-ért kiállításra kerül. A tartási helyen az oltás díja Ft/eb. FIGYELEM! június 18-án (kedd) óra között június 20-án (csütörtök) óra között KEDVEZMÉNYES EBOLTÁS MINDHÁROM ÁLLATORVOSNÁL! A FÉREGTELENÍTÉS INGYENES! ÖNKORMÁNYZAT Jogi sarok A szerzôdésekrôl általában Amióta ember létezik és áruforgalom, létezik szerzôdés. A szerzôdés, más szóval megállapodás emberek (természetes személyek) és/vagy cégek, bankok, más szervezetek (jogi személyek) között jön létre. A komolyabb szerzôdések ingatlan adásvétel, hitel, gépjármû adás-vétel stb. csak írásban köthetôk meg, míg más szerzôdések szóban (zöldségvásárlás a közértben), sôt ráutaló magatartással is megköthetôk (felszállás a 4-6-os villamosra). Egyes jogi személyek jellemzôen írásban szerzôdnek ilyen az önkormányzat is. Az ember mindennapi életében gyakran köt szerzôdéseket, sokszor jogi személyekkel. A tipikus szerzôdés nehéz szövegezésû, hosszú és bonyolult. Az ilyen, hosszú, bonyolult szerzôdések például a bankhitelszerzôdések, az ingatlan adás-vételi szerzôdések, lízingszerzôdések, munkaszerzôdések tartalmi értelmezése nagy körültekintést igényel aláírás elôtt. Egy szerzôdés hosszú évekre határozhatja meg az ember életét, nem mindegy ezért, hogy mi van bele írva. Sokan hivatkoznak arra, hogy a joghoz nem értenek, nincs idô a szerzôdés áttekintésére stb., mielôtt megkötnének egy megállapodást, amely késôbb majd éppen elég fejtörést okozhat. Ma már természetes dolog egy szerzôdés tervezetének megkérése elôre, vagy idô kérése egy szerzôdés szövegének megismerésére. Ha valaki például bankhitelre nyújt be kérvényt, és azt befogadják szerzôdés elôtt bátran el lehet kérni a megállapodás szöveg-tervezetét, és azt elolvasni otthon, vagy megmutatni egy joghoz értônek, aki segíthet értelmezni azt, kérdéseket feltenni a nem egyértelmû tartalommal kapcsolatban. A szerzôdések szövege aláírás elôtt szabadon alakítható. Ha viszont már aláírták, csak abban az esetben módosítható, ha abba a másik fél is beleegyezik. Amennyiben a másik oldalon álló partner a szerzôdésmódosítástól elzárkózik, pl.: üzletszabályzatra, általános szerzôdési feltételekre hivatkozva, vagy egyszerûen a jogi iroda véleménye stb. miatt, eldönthetô, hogy az adott ügylet ilyen módon elfogadható-e. A kísérlet megéri, az elutasító magatartást pedig jó dokumentálni, pl. nem árt, ha levél útján érkezik válasz a módosítási szándék kezdeményezésére arról, hogy nem áll módjában a másik félnek mondjuk egy banknak módosítani a szerzôdésen. Amit aláírás esetén mindig ellenôrizni érdemes: a szerzôdéskötés költségei, és a szerzôdés megszûnésének szabályai. Vajon minden költség megfelelôen kiszámításra került? Vajon ki lehet szállni a szerzôdésbôl, ha teljesítettem a kötelezettségeimet (kifizettem a részleteket stb.)? Ha az apró részletekre még idejében egy kis figyelmet fordítunk, megelôzhetôk, vagy elkerülhetôk a késôbbi bonyodalmak. dr. Malik Dean JÚNIUS 5

6 ÖNKORMÁNYZAT KULTÚRA A Zsámbékon elhelyezett térfigyelô kamerák helyszínei Helyszín Kamerák száma Település kijáratai (rendszám felismeréssel) 4 Régi óvoda 2 Zárdakert 2 Akadémia utca 1 Zichy tér 1 Szent István tér 2 Romtemplom 2 Törökkút tér 2 Zichy Miklós Általános Iskola 1 Zsámbéki Tündérkert Óvoda 1 Kálvária domb 2 Magyar utca 2 Wettenberg tér 1 Kecskepark 1 Gagarin utcai játszótér 2 Laktanya 1 Buszmegállók 3 Józsefvárosi gödör 2 Szennyvíztisztító 1 Összesen: 33 Zsámbék Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Zsámbéki Polgármesteri Hivatal mûszaki elôadó munkakör betöltésére A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô. A munkavégzés helye: 2072 Zsámbék, Rácváros u A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatkörök: Hatósági eljárások ügyintézése, településfejlesztési- és rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Magyar állampolgárság. - Cselekvôképesség. - Büntetlen elôélet. - Középiskolai végzettség és építôipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképesítés, települési vízgazdálkodási, vízügyi, kertésztechnikusi végzettség, közlekedésépítô, környezetvédô technikus, útépítô technikus, mûemléki fenntartó technikus, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építôanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelôadó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelôadó, környezetvédelmi (szak)technikus szakképesítés. - Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások). - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör legkorábban július 1. napjától tölthetô be. A pályázat benyújtásának határideje: június 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Iván Roland nyújt, a / as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történô megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.), valamint a munkakör megnevezésével: mûszaki elôadó. - Elektronikus úton dr. Iván Roland részére, az címen keresztül - Személyesen: Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat 2072 Zsámbék, Rácváros u A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Június 12. (szerda), 18 óra ÉLET-TERÁPIA BESZÉLGETÔKÖR a testi, lelki és gondolati egészségrôl, az életet fenntartó energiáról a mûvelôdési házban. Téma: A prevenció alkalmazása és az egészség megtartása Alternatív öngyógyító módszerek közül: légzô-technikák és a jóga-mudra Foglalkozásvezetôk: Kiss Éva és Szász Éva Június 15. (szombat), 17 óra A Romtemplom tisztelete Kalmár Pál festô- és üvegmûvész kiállításának megnyitója a zsámbéki Romtemplom kôtárában Június 15. (szombat), 19 óra A dzsungel titkai a Musical Stúdió tanévzáró gálakoncertje a mûvelôdési házban Ingyenes program! Június Musical tábor gyerekeknek Dombi Enikô és Tatár Szidónia vezetésével a mûvelôdési házban Június 19. (szerda), 18 óra ÉLET-TERÁPIA BESZÉLGETÃKÖR a testi, lelki és gondolati egészségrôl, az életet fenntartó energiáról a mûvelôdési házban Téma: Az élet-energia megtartása és növelése A szeretet, mint gyógyító erô A mozgás, mint gyógyító erô Az önkifejezôdés, mint gyógyító erô Foglalkozásvezetôk: Kiss Éva és Szász Éva Június 22. (szombat), óra Múzeumok Éjszakája Zsámbékon Romtemplom Lámpamúzeum Tájház 18 óra Vidám szombat este 1913-ban a Neig'stiften sváb nyelvû színdarab zenekarral, tánccal a Lochberg Táncsoport elôadásában, melybôl megtudjuk, milyen is volt az élet 100 évvel ezelôtt a Szent Vendel-házban? Kóstoló régi sváb ételekbôl és italokból óra Kató Zoltán szaxofon koncertje a Lámpamúzeum udvarán a Múzeumok Éjszakáján 22 óra Csodálatos képes rettenetek zenés színházi est Ady Endre versei alapján a Romtemplomnál Június Akrobatikus rock and roll tábor a mûvelôdési házban, Patonai Borbála vezetésével Június 25. (kedd), óra Zsámbéki Fotós Szalon a mûvelôdési házban ANYAKÖNYVI HÍREK Gólyahír Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Németh Bence Fisi Zétény Gyász Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak! Mátyás Irén Dinnyés László PROGRAMSOROLÓ június-július ZSÁMBÉKI KÖZMÛVELÔDÉSI INTÉZET ÉS KÖNYVTÁR Június 29. (szombat), 18 óra Nyakas Néptáncgála a Romtemplomnál Június 29. vagy 30. kirándulás Családi Egészségklub kirándulás A Hétkúti Ökofarm öko mintagazdaság megtekintése Móron július 7. (vasárnap), 15 óra Régi ritka mesterségek címû kiállítás megnyitója és mesterség bemutatók az Iharos Népmûvészeti Egyesülettel és a Népmûvészeti Egyesületek Szövetségével közös szervezésben a mûvelôdési házban. Ingyenes program! A kiállítást megnyitja: Horgos Zsolt, cserépkályha készítô Július 13. (szombat) 10 órától IHAJ FUHUN jazz-népzenei tehetségkutató verseny döntôje a mûvelôdési házban. A zsûri elnöke: Dresch Mihály Házigazda: Maloschik Róbert (Zsámbék Jazz Open, Bartók Rádió) Július 13. (szombat), 18 óra DRESCH MIHÁLY és barátai, valamint az IHAJ FUHUN jazznépzenei tehetségkutató verseny gyôzteseinek koncertje a Romtemplomnál Július (szombat-vasárnap), óra Nyitott Múzeumok Hétvégéje a Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban Július 13. (szombat), 15 óra Deák Zoltán elôadása a Romtemplom történetérôl a Romtemplomban FOGADD ÖRÖKBE HÍREK Örömmel adunk hírt az intézményünk számára 2013 májusában felajánlott támogatásokról: Csépány Tibor faliújságot készített a Lámpamúzeum folyosójára. Borus Ferenc saját költségén fizette ki a munkadíjat a Lámpamúzeumban található ajtó- és ablakrácsok, valamint folyosó korlátok felújító festésére. Vincze Mihály megjavította a mûvelôdési ház folyosóján a foglalathibás lámpákat. A Csillagerdei Gyermeknapi Majálist támogatói: Alex Kft., Benedekék Falodája, CBA, Gabriele Étterem Pizzéria és Fagyizó, Harcos Vegyesbolt, Hegyalja Étterem, Lámpás Étterem, Péntek Árpád, Termelôszövetkezet, Ziegler Kft., és sokan mások Köszönjük és szeretettel várjuk mások megkeresését is! Balázs Mónika Csilla Bôvebb információ: / ; mizsambekunk.hu Zsámbéki Búcsú Fesztivál programja június 21. (péntek) Utcanévtábla avatás (Piac köz) Kulturális est a Zsámbéki Mûvelôdési Házban Fellépnek: Keszkenô Népdalkör; Höcögô Tánccsoport; Lochberg Tánccsoport; Zeneiskola; Zsámbéki Tánc Sport Egyesület június 22. (szombat) Betelepülési megemlékezés Testvérvárosi ünnepség a Zárdakertben Fellépnek: Bábszínház; HuNKun DaNCe; Motoros Street faiter show; Ismerôs Arcok zenekar; Abba Feeling június 23. (vasárnap) BÚCSÚ HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ Díjak: Fekete-fehér: 1/8 oldal 3.750, Ft; 1/4 oldal 7.500, Ft; 1/2 oldal , Ft; 1/1 oldal , Ft (+27% Áfa) Színes: 1/8 oldal 5.000, Ft; 1/4 oldal , Ft; 1/2 oldal , Ft; 1/1 oldal , Ft (+ Áfa) Kedvezmény: a fél évre elôre fizetett hirdetési díjból egy hónap ingyenes. Apróhirdetés: 500, Ft (+ Áfa) Átutalás esetén a bankszámlaszám: Zsámbék Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Fizetési Számlája. Készpénzes befizetésre a Polgármesteri Hivatal pénztárában van lehetôség. Ügyfélfogadási idôben: Hétfô: óráig Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: óráig; óráig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: óráig Telefon: / , / ; Fax: / Felvilágosítást lehet kérni -en: Telefonon: / ; / A hirdetés szövegét kérjük a befizetéshez csatolni, vagy -en átküldeni JÚNIUS

7 Május történései az Apróka Bölcsôdében Ismét eljött a május, a bölcsôdei beíratás ideje. Idén is folyamatosan érkeztek ez alatt a három nap alatt a kisgyermekes szülôk, akik már dolgoznak vagy szeretnének visszamenni munkahelyükre. Kíváncsian érdeklôdtek az anyukák a szabad férôhelyek felôl, vajon lesz- e hely csemetéjüknek, milyenek a csoportszobák, az udvari és a benti játékok, kik lesznek a gondozó nénik stb. Örömmel látjuk így nyár elején, hogy mennyit fejlôdtek érzelmileg, értelmileg, fizikailag és a szocializáció terén a kisgyermekek a bölcsôdében. Szinte önállóan öltöznek, étkeznek, a fürdôszobában is alig igényelnek segítséget. Mindezt a szülôkkel való együttmûködésnek is köszönhetjük, hiszen az ô támogatásukkal tudunk mi is eredményeket elérni. Május 24-én gyereknap alkalmából nagy meglepetéssel készültünk a kicsiknek: uzsonna után ugráló vár, lufi hajtogató bohóc, arcfestés várta ôket az aulában. A szülôk türelmesen várakoztak, míg kisfiuk, kislányuk kifulladásig ugrált a várban, vagy az udvari trambulinon, utána pedig belekóstolt a hagymás zsíros kenyérbe, édességbe. Este félhét óráig tartott a mulatság, amely a tavalyihoz hasonlóan nagy sikert aratott. Jövôre is szeretettel várunk mindenkit! Ezúton mondunk köszönetet Bittó Róbert képviselônek, Tóth Szilviának a közremûködésükért, valamint a Ziegler Kft.-nek, mivel termékeivel újra megajándékozta a bölcsôde apró lakóit. Ezekben a hetekben zajlanak a szülôcsoportos beszélgetések, melyeken közösen kiértékeljük a beszoktatás óta eltelt idôszakot. A szülôk megfogalmazhatják igényeiket, ötleteiket, véleményüket. Egyúttal a gondozónôk is beszámolnak az itt folyó munkáról, eredményekrôl. Antalné Simon Magdolna kisgyermeknevelô Fotók: Aszt Imréné Aktuális versenyeredmények a Keresztelô Szent János Iskolából 1. A törökországi Mizyal Galéria gyermekek számára kiírt nemzetközi mûvészeti versenyen Geiger Krisztina bronz minôsítést kapott, míg a zsûri Koncz Levente, Gyôri Kristóf, Horváth Dániel, Karvázy Zsombor és Vas Barbara mûveit a beérkezett mintegy pályamû közül a kiállításra került 100 mû közé sorolta. 2. A Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen angol nyelvbôl Nagy Henrietta, Fürjes Lolita és Horváth Dániel bejutott az országos döntôbe. 3. A KPSZTI biológia pályázatán Tóth Laura dicséretben részesült. 4. A Szalézi rend által kiírt Utolsókból lesznek az elsôk országos ifjúsági vetélkedôn a KSZJ csapata a 15. helyen végzett. A csapat tagjai: Baricz Zsolt, Kardos Zoltán, László Erik és Nagy Norbert. 5. A Kálti Márk Országos Történelem Versenyen az ötödik osztályosoknál Kádár Réka 4. helyezést, Bardossy Réka 9. helyezést ért el. A hatodik osztályosok versenyében Horváth Anna hetedik lett. 6. A Musztáng Kupán Children Duo A kategóriában Bakó Jázmin és Matesz Zsófia az elsô helyen végzett. Children Duo Masters kategóriában a Lackfi Ágnes-Horváth Eszter páros az elsô helyet, míg a Bársony Jolán-Reményi Júlia kettôs a második helyet szerezte meg. 7. A Tiniagy Országos Angol Nyelvû Tanulmányi Versenyen Márton Julika bejutott a debreceni országos döntôbe, ahol az 5. helyen végzett a középiskolások versenyében. 8. A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójában a KSZJ 5. osztályos csapata a 6. helyen, míg a 8. osztály a 10. helyen végzett. 9. A Teleki Pál Országos földrajz-földtan versenyen Horty Dávid Ágoston 10. helyezést ért el. 10. A Play & Win! országos angol nyelvi versenyen Teen kategóriában Szalacsi-Rencsik Emília az elsô helyen végzett. 11. A X. Janikovszky Éva meseíró pályázaton az 1200 indulóból Jólesz Zsófia, Polonyi Bodza és Rebek Zoé mûve a legjobb 100 közé került. Közülük Rebek Zoé meséje különdíjban részesült. (A tanulóknak szeretettel gratulálunk! a szerk.) Fotó: K-Sz.P. Márton Julika a debreceni szóbeli döntô után Korponay-Szabó Péter NEVELÉS OKTATÁS Ötéves a Fizibusz roadshow Fotó: Bárándi Zoltán április 11-én másodszor kanyarodott be iskolánkba a Fizibusz. Mi is a Fizibusz? Az Energia Suli program keretében az ELMÜ-ÉMÁSZ jóvoltából, Tóth Pál fizikatanár busszal járja az ország általános iskoláit, fedélzetén folyamatosan bôvülô számú demonstrációs eszközzel, melyek segítségével rendhagyó és szórakoztató órát tart a gyermekeknek. Látványos és izgalmas fizikai kísérleteket láthattak a tanulók fôleg elektromos árammal, hiszen a program egyik célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az energiatakarékosság és a környezetvédelem fontosságára. Azt hiszem, nem minden nap láthatunk 200 o C-os folyékony nitrogént, itt erre is rácsodálkozhattunk. Úgy gondolom, ezek az élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek érdeklôdését felkeltsék a természettudományos ismeretek iránt. A programon a német vendégdiákok is részt vettek, a kísérleteket ôk is élvezték. A gyerekek csillogó tekintete arról árulkodott, hogy maradandó élményben volt részük. Gerendainé Maruzs Zsuzsanna természettudományi munkacsoport A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola végzôs tanulói közül a következôk részesültek dicséretben, elismerésben: SZAKKÖZÉPISKOLA 12a Deli Zsuzsanna, Hegedûs Gréta, Iványi Ádám, Szendrei Balázs, Szûcs Renáta közösségi munkáért; Mónos Andrea, Eke Márk, Peregovics István szorgalmi munkájukért. Szaktárgyi dicséretek: Szendrei Balázs angol nyelv tanulásában elért eredményéért; 12e Kocsner Katalin, Mészáros Ivett, Rábai Zsolt, Udvardi Roland tanulmányi eredményükért; Kocsner Katalin szorgalmáért; Mózes Éva közösségi munkájáért. SZAKKÉPZÉS Szalisz Roland, Lindmayer András, Juhász Ákos az országos asztalos versenyen elért 10. helyezésért; Zeleni Szabolcs 12 szakács, Szilágyi Erzsébet 14. vendéglôs tanulmányi munkájukért; Móda István 11. kômûves, Veres Dániel és Szabó Gergô 11. szerkezetlakatos tanulók szakmai gyakorlati munkájukért; Déda Kitti és Urbanics Barnabás 12. szakács, Máté Petra és Orsós Barbara 12. pincér, Keresztesi Katalin és Sós Irina 12. nôi szabó és Breznai Edvin 12. bútorasztalos tanulók közösségi munkájukért; Adolf Attila, Tokos József és Máté Krisztofer 12. pincér, Szabó Krisztofer, Bakos Szabolcs 12. szakács tanulók a sportrendezvényeken való aktív részételükért. (Az oklevelet és jutalomkönyvet az iskola hagyományainak megfelelôen a tanévzáró ünnepélyen az érettségi, illetve szakmai bizonyítványokkal együtt kapják meg.) (A tanulóknak szeretettel gratulálunk! a szerk.) JÚNIUS 7

8 NEVELÉS OKTATÁS Német nemzetiségi est a Zichy iskolában A Német Nemzetiségi Projekthétrôl készült tudósításunk már az elôzô számban elkezdôdött. Most szeretnénk a nagy izgalommal várt színpadi produkciókról beszámolni. A kétévente megrendezésre kerülô gálamûsorban melyet idén is Bechtold János, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitott meg a német nemzetiségi osztályos diákok (elsôtôl nyolcadikig) szerepeltek. A színdarabok elôkészítô fázisában több osztály is fellépô párt keresett. Így dolgoztak együtt az 1.a és 1.b osztály németes diákjai. Tudják önök mire vágynak a fiúk? Katonák szeretnének lenni. Ebben a mûsorszámban falovacskákon, és saját készítésû sisakokban változtak daliás katonákká. A lányok nagy élvezettel mondókáztak, kedvenc babájukat ringatták. Végül páros táncukkal igazán jó kedvre derítették a közönséget. Összehangolt munkát követelt az iskolai énekkar múltidézése. Az 1-8. osztályos diákok (több, mind ötven tanuló) vidám dalaikkal és mondókáikkal a szorgos kezû sváb ôsök életét idézték fel. Hogyan lehet ülve páros táncot elôadni? Erre a nehéz kérdésre is megkaptuk a választ: fergeteges térdzokni táncot (Strümpfetanz) láthattunk a 7-8. osztályos énekkarosoktól. A színdarabok sorát a 4.a osztályos tanulók kezdték. Az állatok védelme, szeretete fontos az embereknek. A madarak életérôl készült összeállításból sok érdekességet tudhattunk meg. Kedves elôadásuk, szép versmondásuk nagyon tetszett a közönségnek. Két diáklány megható fuvolajátéka színesítette az elôadást. A 4.b osztály a régmúlt a viking kor kalandozásaiba repített minket. Ötletes jelmezeik és vidámságuk derûs perceket hozott. Az 5. a osztály minden tagja lelkesen kivette részét a Csipkerózsika (Dornröschen) színdarab elôkészítésekor. Vidám életképeik, kiváló szereposztásuk, szép jelmezeik egy igazi királyi udvarba repítették a közönséget. A színdarabokat zenei betétek is színesítették. Nagy örömmel hallgattuk a zeneiskolások produkcióit, melyekkel a Taksonyi Északi Régiós Zenei Versenyrôl arany, illetve ezüst minôsítéssel tértek haza. Hallhattunk egy Fapapucsról írt zenemûvet is, melyet egy 5. osztályos fiú adott elô kiválóan. A versmondók között szeretnék megdicsérni Almási Dorka 3.a osztályos tanuló elôadását. A beképzelt kishalacska történetét olyan szépen adta elô, hogy néhány percre mindenki a kékhûvös tengerben érezhette magát. Csótai Zsófia 7.a osztályos tanuló egy édesapa aggódását mesélte el, miközben beteg kisfiával vágtat a segítségért. A 6. a osztály lelkes elôadása egy orvosi rendelôbe kalauzolt minket. Játékukból kiderült, hogy nemcsak félelem, hanem vidámság is kapcsolódhat egy foghúzáshoz. A színdarabok sorában nehéz feladatot vállalt a 2.a és a 3.a osztály. A közös munka során lépésrôl lépésre alakultak ki a téli erdô állatainak párbeszédei, a szemtelen kakukk csínytevései és a várva várt tavasztündérek megérkezése. A farkasok energikus dala és tánca egységet és bátorságot sugallt. Köszönjük a szülôk és a kollégák segítségét, amellyel az elôadások sikeréhez hozzájárultak. A nemzetiségi est vendégei voltak azok az óvodások is, akik jövôre az elsô osztályban a német nemzetiségi program szerint tanulnak. Csekéné Toldi Mariann tanítványai magabiztosan és vidáman adták elô mûsorukat. Lelkesedésük és ügyességük alapján reméljük, igazán jó iskolásokká válnak. A program zárásaként a Lochberg Regionális Tánccsoport ifjúsági és utánpótlás csoportja szerepelt. A gyermekcsoport kilencven százaléka a Zichy iskola volt és jelenlegi diákjaiból tevôdik össze. Lelkes táncuk és szemet gyönyörködtetô viseletük nagyon jó hangulatot teremtett. Köszönjük minden szereplônek, felkészítô tanárnak, szülônek és támogatónak ezt a felejthetetlen estét! Kovács Mária igazgató Uhrinyiné Hajdú Etelka idegennyelvi munkacsoport Fotók: Bárándi Zoltán JÚNIUS

9 Huszonöt éves barátság megerôsítése immár az Európai Unió jegyében Május 7 12-ig ismét németországi testvértelepülésünkön, Wettenbergben vendégeskedett küldöttségünk. Az idei látogatást különös várakozás elôzte meg, hiszen a szokásos partnerkapcsolati találkozón túl, testvértelepülési kapcsolatunk huszonöt éves évfordulóját is ünnepeltük egyúttal. A hosszú utazás után, német barátaink városukban szeretettel fogadtak bennünket. A viszontlátás örömével üdvözölték egymást a régi ismerôsök, felelevenítetve a közös emlékeket. A hivatalos programok keretében büszkén mutatták be német barátaink városukban az elmúlt év óta történt változásokat: a szépen rendezett tereket, színvonalas intézményeket. Bepillanthattunk az erdei óvoda, az általános iskola életébe és a legújabb lakóterület bôvítési tervek részleteit is megismerhettük. Az erdei óvodában télen-nyáron a szabad levegôn tartózkodó ovisok mindennapjai különös figyelmet ébresztettek bennünk, de a gyermekek láthatóan teljesen természetesnek tartották ezt az életformát. A mára már hagyományossá vált kulturális esten, a helyi hanjer beszéd és kultúra bemutatásán keresztül nyújtott betekintést, a helyi hagyományok felelevenítésébe. Zsámbék is kitett magáért. Mûsorfolyamunkban többszörös díjnyertes versenytáncosaink, német dalkörünk, és a Lochberg Tánccsoport nyújtott ízelítôt a színes zsámbéki kulturális életbôl. A versenytáncosok latin tánccal és angolkeringôvel, míg a Lochberg Tánccsoport magyar és német néptáncokkal, a Német Nemzetiségi Dalkör német dalokkal, a Zsámbéki Tánc Sport Egyesület pedig formációs tánccal szórakoztatták a közönséget. A programsorozat keretében delegációnk a német Heimetverein képviselôivel, Thomas Brunner polgármesterrel és a testvértelepülési kapcsolatot kialakító, mára már nyugállományba vonult, de továbbra is tiszteletbeli polgármesterként tevékenykedô, Gerhardt Schmidt polgármesterrel a testvértelpülési kapcsolat huszonötödik évfordulója alkalmából, a wißmari közösségi ház elôtt a barátság megerôsítésének szimbólumaként, közösen ültettek el egy juharfát. Természetesen idén is kiemelkedô, egész napos program volt a Krisztus mennybemeneteléhez kapcsolódó hagyományos, vásárral egybekötött kulturális fesztivál, a Krämermarkt. A vásár megnyitását jelzô fanfárok felhangzásával egy idôben nyitott a magyar lángos- és boráruda. A lángos sütés elôkészületein delegációnk tagjai, a wettenbergi partnerkapcsolatot ápoló Heimatverein tagjai és vezetôje, Ludwig Hankowetz hajnal óta munkálkodtak. A borról a Német Nemzetiségi Önkormányzatunk elnökeként is jelenlévô, Bechtold János és barátai gondoskodtak. A saját kezûleg felállított standoknál szinte egész nap folyamatos volt az érdeklôdés, a magyarok árui iránt. Szintén részt vett a vásáron Wettenberg másik testvértelepülése, a neves borairól is híres provence-i település, Sorgues. A testvérkapcsolat huszonötödik jubileuma alkalmából rendezett emlékesten, ismét nagy sikerrel mutatták be elôadásaikat küldöttségünk tagjai. A bemutatott fotók sokakban idéztek fel örömteli pillanatokat. Thomas Brunner és Csenger-Zalán Zsolt polgármester beszédeikben egyaránt a testvértelepülési kapcsolat erôsítését szorgalmazták, amelyet az európai uniós egység és elkötelezettség jegyében is folytatni kell. A jubileumi esten a testvértelepülési kapcsolat megerôsítésére ismét aláírták a városvezetôk a partnerkapcsolati megállapodást, és átadták egymásnak városaik ajándékait. Zsámbék a város ajándékaként, Kalmár Pál üvegmûvét vitte magával, valamint szépen megmunkált díszdobozban a Romtemplomot ábrázoló kulcstartót, pirospaprikát és Unicumot ajándékozott partnereinek. Wettenberg városától C. Bajtek montázsfestményét kaptuk ajándékba, amely méltó helyen, a városháza fogadóterében kapott helyet. A hetet lezáró partnerkapcsolati megbeszélés a tapasztalatok cseréjén túl, utat nyitott a partnerkapcsolatok új lendülettel való elômozdítására is, hiszen Csenger-Zalán Zsolt polgármester a megbeszélés résztvevôi, valamint a jelenlévô civil szervezetek vezetôi elôtt javasolta, hogy Wettenberg és Zsámbék barátságát tovább gazdagíthatná, ha a két település kapcsolata saját testvértelepüléseik bevonásával kiegészülve, Európa Körként egy nagy, és sokrétû baráti körré alakulhatna. A kör tagjai lehetnének így: Sorgues nyugaton, Wettenberg északon, Homoród keleten, míg Miglianico délen. A kör közepén pedig Zsámbék lenne fogalmazott polgármesterünk. PARTNERKAPCSOLAT A programok zárásaként a wettenbergi és zsámbéki Vöröskereszt-szervezetek nevében, Szûcs Edit és Klaus Benner kötött egymással hosszú idôre szóló barátsági szerzôdést. A találkozó ismét megerôsítette: a hagyományok tisztelete és a barátság által huszonöt évvel ezelôtt életre hívott partnerség az elôdök tiszteletén, az általuk kitaposott út ismételt bejárásán keresztül erôsödhet, hiszen fiatalok nélkül nincs jövô! A wettenbergi látogatáson részt vettek: - Zsámbék Város Önkormányzatának delegációja, - a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat delegációja, - a Zichy Miklós Általános Iskola küldöttsége, - a Vöröskereszt képviselôje, - a Német Nemzetiségi Dalkör tagjai, - a Lochberg Tánccsoport tagjai, - a Zsámbéki Tánc Sport Egyesület tagjai, továbbá a táncosokat kísérô szülôk, akik bemutatóikkal, munkájukkal egyaránt méltón képviselték városunkat. Köszönjük mindannyiuknak, valamint köszönjük Wettenberg városának is a kedves fogadtatást és vendéglátást, amelyet igyekszünk majd mielôbb viszonozni. dr. Malik Dean Fotók: Volker Mattern JÚNIUS 9

10 PARTNERKAPCSOLAT HAGYOMÁNYÁPOLÁS Huszonöt éves jubileumát ünnepelte a Zsámbék-Wettenberg partnerkapcsolat Egy negyed évszázad az ember életében sem kevés, hát még ha határokon átívelô kapocsról van szó. Partnerkapcsolatunk Wettenberggel a legrégebbiek közé tartozik még országos viszonylatban is. (A Neue Zeitung, a magyarországi németek országos hetilapja is címlapon tudósított az eseményekrôl a szerk.) Ezen oknál fogva utazott egy majd' hetven fôs delegáció Zsámbékról és Tökrôl Wettenbergbe, hogy ezt a jeles napot méltón megünnepeljék német barátainkkal, rokonainkkal októberében, amikor a partnerkapcsolati szerzôdést aláírták, nem is gondolta volna senki, hogy milyen óriási, közös lépést tett meg a két község az egyesült Európa felé. Akkoriban ez nagy dolognak számított, hiszen még létezett a vasfüggöny. Ezen a helyen azt is meg kell említenünk, hogy a Hessen tartományban fekvô Wettenberg községre mint partnertelepülésre, nem véletlenül esett a választás ban, mikor is 3700 zsámbéki kényszerült elhagyni az otthonát a kitelepítés következtében, többen ezen a környéken leltek befogadó közösségre (egy emléktábla ôrzi ezen családok nevét a Heimatverein Zsámbék wissmari épületében). Bár hamar felépítették új házaikat, de szívükben sosem felejtettek el ZSÁMBÉKINAK lenni, az otthon számukra mindig is Zsámbék maradt! Fontos volt számukra szülôföldjük és az ottaniak sorsa. Épp ezért vált az szeptember 19-én Hessenben megalapított Heimatverein Zsámbék, a kapcsolatfelvétel és a partnerkapcsolat motorjává. A településvezetôk kölcsönös látogatása, a közös múlt, a jóra való akarat és a kulturális kapcsolatok voltak azok a dolgok, amelyek elindították ezt a huszonöt éves barátságot a maga önálló útján. Zink Imre, aki felismerte saját magyarországi német származását, immár nagy örömmel fogadta a wettenbergi Günther Feußner és Gerhardt Schmidt látogatását. Az új nemzetközi kapcsolat már az elsô években nagy népszerûségnek örvendett. A kitelepített zsámbékiak és a németek, örömmel támogatták Zsámbék kezdeményezéseit. Nagyon sok zsámbéki projektet segítettek wettenbergi gyûjtésbôl. Ekkoriban alakították ki a látogatások koncepcióját is. Egymás kulturális csoportjai vendégeskedtek Zsámbékon és Wettenbergen. A cserediák program is ekkor bontogatta szárnyait, majd vált olyan népszerûvé, hogy évente ötven-ötven diák ismerkedett a másik kultúrájával, életével, országával. Sorra léptek be az egyesületek a nemzetközi barátság kiépítésébe. A tûzoltók, a zsámbéki vörös kereszt, a zeneiskola, a különbözô civil szervezetek mind-mind azon munkálkodtak, hogy ez a partnerkapcsolat mintaértékû legyen a környezô települések számára. Az 1985-ben alakult Német Nemzetiségi Dalkör és az 1994-ben létrejött Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint kontaktszervezetek mûködtek, hiszen a nyelvet akkoriban nem sokan értették. Így ôk oroszlánrészt vállaltak a kapcsolatfelvételben, a partnerkapcsolat létrejöttében és a barátságok kialakításának elôremozdításában is. Az idei jubileum ünnepélyes keretek között zajlott. Már a hagyományos szerdai estén is háromszáz ember jött el a wissmari Bürgerhausba, hogy köszönthessék magyar barátaikat. A csütörtöki lángos sütésen az idôjárás nem volt mindig kegyes, de a magyar lángost és bort ennek ellenére is sokan keresték. Pénteken délelôtt Wetzlarba kirándult a delegáció, ahol a csodálatos belváros mellett a különleges wetzlari dómot is megtekintették. Az este viszont az elmúlt huszonöt évrôl szólt. Gerhardt Schmidt, aki több mint húsz évig volt Wettenberg elsô embere, egy diashowban mutatta be Zsámbék és Wettenberg barátságának fôbb mozzanatait, a partnerkapcsolatban kiemelkedô szerepet játszó embereket, és a kezdetektôl egészen napjainkig mesélt saját emlékeit alapul véve. A közönség letaglózva, helyenként elérzékenyülve nézte a bemutatót. Csenger-Zalán Zsolt polgármester beszéde elején egy csendes emlékpercet kért a jelenlévôktôl, hogy tisztelettel adózzanak Zink Imre, Johann Hain és minden olyan elhunyt zsámbéki és wettenbergi polgár emlékének, akik tevékenyen részt vettek ebben a huszonöt évben ennek a nagyszerû kapcsolatnak a kialakításában, tartalommal való megtöltésében. Úgy vélte, hogy szolidaritás, tolerancia, egyéni szerepvállalás és felelôsség nélkül nem sikerült volna. Hozzátette: épp ezért még fontosabb, hogy ezen értékek mellett továbbra is fennmaradjon a barátság. Thomas Brunner beszédében kihangsúlyozta a zsámbéki németség és a Heimatverein Zsámbék a partnerkapcsolatban betöltött alapvetô szerepét, és úgy vélte a huszonöt év során elért eredményeinkkel közösen tettünk európai otthonunk építéséért. Balog Kálmán, Tök polgármestere és Bechtold János, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is hasonló gondolatokkal méltatta a jubileumot. Az ajándékátadások után, a kulturális programban fellépett a Zsámbéki Tánc Sport Egyesület, a Senior csoport többek közt egy csodálatos palotással készült. De jelen voltak az ifjú standard táncosok is, akik bájos elôadásukkal lenyûgözték a közönséget. Sándor Norberttôl és Járfás Judittól, Tök képviseletében, olyan klarinét elôadást hallhatott a közönség, amelyre minden bizonnyal még sokáig emlékezni fognak. Sándor Dezsô és zenekara páratlan hangulatot teremtett, hiszen a magyar zene nagy népszerûségnek örvend a világ minden táján. A német dalkör és a Lochberg Tánccsoport sváb-magyar, a szülôföldet idézô bemutatója pedig méltán koronázta meg az estét, amelyért óriási vastapsot kaptak. Szombaton a partnerkapcsolati megbeszélés mellett a wettenbergi és zsámbéki Vöröskereszt közt létrejött barátság került hivatalos aláírásra. Vasárnap reggel indultak haza a delegációk. Úgy érzem, visszatekintve az elmúlt huszonöt évre, mind a zsámbéki, mind pedig a wettenbergi polgárok közös kívánsága, hogy ez a barátság még hosszú ideig fennálljon és a Jóisten békés utakon vezesse az ebben tevékenykedôket! Fuchs Sandra Titanilla Kétszáz éves a zsámbéki Nepomuki Szent János-szobor Fotó: K. M. Idén kétszáz éves évfordulóra tekint vissza a plébániatemplomunk elôtt álló szobor. De kit is ábrázol és mi a története? Az évforduló kapcsán ismerkedjünk meg egy igencsak közkedvelt szenttel, akinek Zsámbékon több helyütt is volt szobra, ám mára már csak egy maradt ránk. Nepomuki Szent János a XIV. század közepén született a mai Csehország területén lévô Nepomuk városkában, Plzen közelében. A német és cseh ôsökkel rendelkezô szent gyermekkoráról nincsenek további adatok ban szentelték pappá, majd jogot tanult a prágai és a padovai egyetemeken. Egyes források szerint 1393-ban IV. Vencel elfogatta és kegyetlenül megkínozta, mert nem volt hajlandó elárulni neki a hûtlenséggel meggyanúsított királyné gyónását. Végül ezért a király a Károly hídról a Moldvába dobatta. Így vált Nepomuki Szent János a folyók, a hidak, a hajósok, a molnárok és a halászok védôszentjévé. A gyónási titok mártírjaként is ismerik. Emléknapja május 16. lett. Ha beutazzuk a Budai-hegyvidék falvait, több Nepomuki Szent János-szoborral is találkozhatunk. Egykoron, a mára borzasztóan elhanyagolt, 1740-ben felállított Immaculata oszlopon is ott állt a szent alakja ban Gál József plébános készíttetett a budai, Friedrich Held szobrász mesterrel egy talapzaton álló szobrot, amely elôször a parókia elôtt állt, majd egyes források szerint Zsámbék elvezetô árkainak ásásakor útban volt, így 1841-ben átkerült a templomdombra. A plébános nemcsak a saját keretébôl fizette ki a mestert, de még egy alapítványt is létrehozott a Nepomuki Szent János-szobor állagának megóvására. Az idô múlásával megkopott az eredetileg színesre festett alkotás, és a csillagos, kovácsoltvas glóriája is eltûnt a kitelepítés után. A legnagyobb kárt 1963 novemberében tették benne, amikor egy éjjelen vandálok leütötték a fejét. Bár a szobor mára teljesen fehérre van meszelve, még nehezen bár, de kivehetôk a talapzatba írt következô betûk: I O A N N E S. Talán egyszer megcsodálhatjuk eredeti pompájában is. F. S. T JÚNIUS

11 Megjelentek az elsô háromdimenziós bélyegek Bélyeg a zsámbéki Lámpamúzeumról KULTÚRA A magyar bélyegkibocsátásban elsô alkalommal, a Magyar múzeumok kincsei sorozatban jelentek meg bélyegen háromdimenziós, úgynevezett anaglif technikával készült bélyegek. A május 3-án kibocsátott Lámpamúzeum, Zsámbék bélyegújdonságon a zsámbéki gyûjtemény néhány különleges darabja látható. Az új bélyeg szólóban és négy bélyegképet tartalmazó kisívként is napvilágot látott. A Magyar Posta A magyar múzeumok kincsei sorozatban különleges, 3D-s bélyeget bocsátott ki a zsámbéki Lámpamúzeumról. Ennek ünnepélyes bemutatójára május 11-én került sor Zsámbékon a Nyitott Múzeumok Hétvégéje májusi programjának keretében, amikor is a Lámpamúzeumban az érdeklôdôk egy különleges szemüveg segítségével gyönyörködhettek a bélyeg nagyméretû másolatában. Balázs Mónika Csilla, a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár igazgatója, Borus Ferenc és Vasvári Kinga társaságában köszöntötte az egybegyûlteket, ismertetôjében beszélt a sorozat szintén május 3-án kibocsátott másik különlegességérôl, a Kalcitkristály Múzeum, Fertôrákos alkalmi bélyegrôl és kisívrôl is. A bélyegképen a múzeum gyûjteményének féltett darabjai láthatók. Ez a bélyegújdonság is megjelent szóló bélyegként, illetve négy bélyegképet tartalmazó kisív formában. A bélyegek, melyeket Felvinczi Sándor fotói felhasználásával, Baticz Barnabás grafikusmûvész tervezett, szettben is megvásárolhatók mostantól a Lámpamúzeumban. A szett tartalmazza a kétféle alkalmi kisív példányait, valamint egy 3D szemüveget. Az anaglif kép mindkét szem számára közvetít információkat, de a szemüveg színszûrôi kiszûrik az adott oldal számára szükséges információkat, így érhetô el a háromdimenziós képi élmény. (Forrás: Magyar Posta) A mesés folytatás A bélyegbemutató után Keresztes-Nagy Árpád Apró mesék a furulya eredetérôl és Mátyás királyról címû hangszerbemutatóval egybekötött, vidám bábjátéka aratott nagy sikert a Lámpamúzeum udvarán. A játékos, hangulatos elôadás nemcsak a gyerekeket, hanem a felnôtteket is jókedvre derítette. Az apró mesébôl megtudhattuk, hányszor landolt a Szent Korona a bazilika tornyán, Fotók: Budaházi Anikó mielôtt Matykó fejére huppant volna, és azt is, hogy a kedves kis malacfigurák szívesen szaladgálnak a gyermekek soraiba. Szép számmal került elô furulya a legkisebbtôl a legnagyobbig, melyek hangjára a Lámpamúzeum pávája replikázott. Balázs Mónika Csilla Körösfôi templom elôtt / Három ágú diófa nôtt, / Sej-haj, három ága, hat levele, / Jani a szeretôm neve. Három ágnak hat levele Ötödször is sikeres volt a népzenés, néptáncos, népdalos találkozó Zsámbékon A Zsámbéki Népdalkör Egyesület Keszkenô Népdalköre az idén május 11-én rendezte meg a mûvelôdési ház nagytermében, a Három ágnak hat levele címû eseményt. A teltházzal zajló programon több mûvészeti csoport lépett fel. Ez az ötödik olyan májusi délután volt, amelyen a magyar néptáncot, népdalt és népzenét szeretôk összeültek és együtt tapsoltak a fellépôknek. Az ilyen kerek alkalmakkor elgondolkodom, mi is tart életben egy ilyen típusú, viszonylag szûk réteget érdeklô mûfajt. Úgy vélem, a lelkesedés, a konokság, a népi kultúra iránti csodálat, a kitartás, a segítô támogatók Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár, Ziegler Kft., Bellis Virág, Czakó Péter, Nyakas Pince, Fekete Erzsébet (Italdiszkont Vegyeskereskedés), a különbözô mûvészeti csoportok önzetlensége mind-mind elengedhetetlen kellékei annak, hogy képesek vagyunk a nehézségek ellenére, minden évben összeállítani egy színes, értékes mûsort. Idén ismét elfogadta meghívásunkat a Tücsök Citerazenekar Perbálról. Tagjai egyedülálló módon folyamatosan megújulnak, fiatalokat vonnak be a magas színvonalú mûvészeti munkájukba. Az izgômozgó gyermekeket is lenyûgözte a hat citera masszív hangzása, a lányok kitûnô éneklése. A fellépôk között üdvözölhettük az érdi Bukovinai Székely Népdalkört. A negyvenegy éves múltra visszatekintô csoport tagjai közül sokakat, személyes ismeretség köt Zsámbékhoz. Gyakran összejárt a két dalkör mesélte a nyolcvannégy éves, Illés Imréné Erdôs Ágota néni, a Népmûvészet Mestere. Az énekkar szívet melengetôen, hatalmas energiával adta elô tájegységének dalait, melyeket Kiss Józsefné Ági tanított meg nekik. A tánccsoportok képviseletében elôször a Széll Kulturális Egyesület Budaörs Néptáncegyüttes lépett színpadra, akiket a Zsámbékon jól ismert Téka Együttes kísért. A fiatalokból álló kamaracsoport a mûsorban mezôségi, vajdaszentiványi és szatmári táncokat adott elô. Többször hallottuk már Koncz Balázst és Simó Józsefet muzsikálni más rendezvényeken, így azt gondoltuk, meghívjuk ôket is erre a délutánra és milyen jól tettük! A mûsorban énekelt katonanótáik is hihetetlenül impulzívak voltak, de a rendezvény utáni rögtönzött buliban egyszerûen fergeteges hangulatot teremtettek. Ott mindenki táncos, dalos, nézô, szervezô, idôs, fiatal együtt énekelt Balázzsal és brácsás barátjával, olyan hangerôvel és lelkesedéssel, hogy a mûvelôdési házból biztosan kihallatszott. Fellépett a mûsorban a töki Waldorf Iskola Kisgöncöl kórusa. Az igazi vegyes kórusban együtt énekeltek gyermekek, felnôttek, férfiak, nôk népdalokat egy kicsit talán finomabban, másabban, mint ahogyan megszoktuk, de mégis ideillôen. A mûsort a százhalombattai Forr-Más Táncegyüttes zárta, akikrôl megtudtuk, hogy a Forrás Táncegyüttes nyomdokain, felnôtt korukban, lelkesedésbôl foglalkoznak a néptánccal. Amint láthattuk, soha nem késô ezt a mûfajt mûvelni, mert negyven-ötven éves korban is lehet olyan szilágysági táncokat elôadni, ami után a nézôknek is elkezd viszketni a talpa. A mûsor végén hagyományosan vendégül láttuk a résztvevôket. Erzsike, Eszter, Marika, Márti, Klári, Ibike, Csilla és Magdi (természetesen a moderátori szerepet ellátó Judit is a szerk.) kitettek magukért, rengeteg isteni zsíros kenyér, padlizsánkrém, édes, sós házi süti várta a vendégeket. Eleinte nehezünkre is esett teli szájjal énekelni, de aztán túljutottunk ezen a nehézségen is. Jövôre szeretettel várjuk önöket is! Fotó: K. M. Sztankovics Judit JÚNIUS 11

12 KULTÚRA Sok kis lélek, kedves hang, ügyes kéz Zikk-Zakk kiállítás, Martus Éva tanítványainak munkáiból Martus Éva Tökön élô grafikusmûvész, 1977-ben született Budapesten. Mesterei között szerepel Kônig Róbert, Pásztor Gábor, Gerhard Schmidt (Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg). Tanulmányait között a Kézmûipari Szakközépiskola kerámia szakán végezte Budapesten, majd 2001-ben a Magyar Képzômûvészeti Egyetem képgrafika szakán szerzett diplomát ben Erasmus-ösztöndíjasként Nürnbergben tanult az Akademie der Bildenden Künste hallgatójaként. Tagja a Magyar Rézkarcolómûvészek Országos Egyesületének, a Fiatal Képzômûvészek Országos Egyesületének és a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének ben a Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum Kondor Béla-díjjal tüntette ki. Számtalan önálló kiállítása után május 18-án, tanítványainak munkáit mutatta be a Zsámbéki Mûvelôdési Házban. A hatvannyolc tehetséges fiatal alkotásai a kiállító terem falain túl a folyosókon is otthonra találtak. A Zikk-Zakk kiállítás Martus Éva tanítványainak munkáiból tevôdött össze. Az esemény érdekessége, hogy nemcsak az alkotásokat készítették a gyermekek, hanem a kiállítás megnyitását is ôk bonyolították. Emma, Kinga köszöntötte a vendégeket, majd Martus Éva, miután megköszönte Balázs Mónika Csillának a kiállítás lehetôségét, elmondta sok kis lélek, kedves hang, és ügyes kéz munkájának lehetnek tanúi a résztvevôk. Hozzátette: az alkotásokat többféle korosztály hozta létre, hat évestôl a felnôttekig. Hogy mi tükrözôdik a képekrôl? A mûvésznô szerint a lelkük sugárzik róluk, hisz az alkotás egy olyan folyamat, ami belsô érzéseinken keresztül valamiféle szûrôn áthaladva hoz létre egy addig nem létezô szépséget! Az alkotó öröme bánata kerül a kép szöveteibe, az apránként haladó, vagy épp lendületbôl készült rajz vagy festmény részeibe. A gyermekekrôl megtudták a résztvevôk: vannak igen igen vívódó típusok, de vannak felhôtlenül könnyeden alkotók is köztük. A típus szó ne tévesszen meg senkit, ugyanis mindenki egyéniség, megismételhetetlen individuum. A mûhelyvezetô mester és tanítvány viszonyáról kifejtette, a képzômûvészeti foglalkozásokon eltöltött idô otthonos légkörben zajlik. Tényleg szeretem mindannyiukat! vallotta a grafikusmûvész, majd a gyermekekrôl elmondta: az elsô találkozáskor olyanok, mint a becsomagolt cukorka. Várod, hogy kibonthasd ôket, és annyi kedves percet okoznak a nézésükkel, mondataikkal, bizalmukkal, ami a legôszintébb dolog a világon. Ha szeretettel, türelemmel és elfogadással vagyunk irántuk, kibonthatjuk azt a bizonyos csomagot, és ízelítôt kapunk ôszinte gondolataikból, érzéseikbôl. Korosztálytól független elôbb-utóbb mindenki kicsomagolható. Mûhelyükrôl a következôket ismertette: történetek születnek nem csak tárgyak, csöndesebb vagy zajosabb alkalmak, az eszközök és anyagok illata átszövik a percek hangulatát Beszéde végén Martus Éva megköszönte férjének, Borsos Róbertnek a gyönyörû mûhelyt, valamint a szülôknek az iránta tanúsított bizalmat. A gondolatébresztô szavak után a gyermekek mûhelyrôl alkotott gondolatait, verseit hallhatta a közönség, melyeket felváltva olvastak fel az alkotók: ß Imádom a rajzórák családias hangulatát: a kis házat, mikor Léna és Soma velünk rajzolnak, Évi teával és keksszel kínál, s mikor lefesthetem a kopott húsdarálót. Évi teret ad megnyílni a fantáziámnak, minden elképzelésemet segít megvalósítani. Tökéletesen megtanuljuk a rajzolás technikáját, a mérést. Óriási ceruza-és festékgyûjteménybôl válogathatunk, és azzal a technikával dolgozhatunk, amelyikkel csak akarunk. Több mint tíz éve rajzolok itt és ezalatt a tíz év alatt olyan tudásra tettem szert, amit soha nem fogok elfelejteni. Kis óvodás koromtól egészen gimnáziumig a mûhely minden héten az életem része, el se tudnám képzelni nélküle. ß A mûhely... kiváló ugródeszka azoknak, akik késôbb munkájukat is a mûvészet világában szeretnék végezni, és ez nagyon ritkán jár együtt olyan otthonos légkörrel, mint a mienk. ß kapu, Mákos, zokni, fogas, bácsi, hajlakk illat, bak, ceruza, szerkesztés, radír, kocka, sámli, lámpa, piszkos fej, kézmosás, cipô, ajtó, Mákos, kapu ß Mástól: A mûhely egyik sarkában van egy mûanyag csontváz Kis muzsikusokat is hallhatott a közönség, mégpedig Répássy Csanád (harmonika), Sedon Marcel (gitár), Répássy Luca (fuvola) és Koós Bence (citera) közremûködésével. A beszédeket követôen Soma és Karsa megköszönte az érdeklôdôknek, hogy eljöttek a kiállításra. A megnyitó utáni képnézegetés kellemes légkörben zajlott. Klotz Mária Fotó: Martus Éva Fotók: Borsos Róbert JÚNIUS

13 Fókuszban a gyermekek Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális Május 25-én Zsámbék gyermekei szüleikkel együtt, harminckettedik alkalommal ünnepelték a gyermeknapot a Csillagerdôn. A fenséges környezet, távolban a Romtemplom látványa május utolsó szombatján remek kikapcsolódást nyújtott az oda látogatóknak, különösen a kicsiknek, hiszen ez a nap róluk szólt. CIVIL Negyedik Grillázs Majális Verseny, Boldog Gertrúd Központ Nyílt nap, Zsámbék Kupa 2013 Tánciskolás Táncverseny Borús, hûvös idôvel indult a nap, mégis sok szülô ellátogatott gyermekével a Csillagerdei Gyermeknapi Majálisra, amit immár harminckettedik alkalommal szerveztek számukra. Délelôtt programok tárháza várta a gyermekeket és szüleiket A majális programja idén is futóversennyel kezdôdött, mégpedig a Szerelvénybolt elôtt, a Bicskei utca elejérôl indult a start. A délelôtti órákban a Csillagerdôn gyermekek és hozzátartozóik rendkívül gazdag kínálat közül választhattak: volt labdajáték, nyári síelés, célba dobás, kavicsfestés és tésztaképek elkészítése, arcfestés. Külön ínyencségnek számított a huszárok látványa díszes öltözetükben, sôt az állatokat szeretô gyermekek fel is ülhettek az egyik lóra, tehettek egy sétakört vele. Kalmár Pál huszárôrmester és Péter Béla huszár programja nagy sikernek örvendett. A Radetzky huszárok után a Megyei Kutató Mentôszolgálat kutyabemutatóját láthatták a gyermeknapra látogatók. A délelôtt folyamán Bujutsu Kai bemutatóra is sor került. A bátrabbak kipróbálhatták a diósdi Bajvívó Egyesület által bemutatott középkori fegyvereket, az íjakat, a középkori lovagi táborban megtekinthették a harcmûvészek bemutatóját. A Mátyás Íjászai Baráti Kör íjászbemutatója is sok érdeklôdôt vonzott. Egész nap a következô programok álltak rendelkezésre: az állatbarátokat kisállat simogató várta, ahol nyuszikat dédelgethettek. A látogatók örömére a gyermekek ugráló várakban csúszkálhattak, sôt egy kalandpark is kellô kikapcsolódást nyújtott számukra. A Családsegítô és Gyermekjóléti szolgálat és a Zichy Miklós Általános Iskola közös szervezésében ügyességi játékokon, sportversenyeken vehettek részt az érdeklôdôk. A Tûzoltó Egyesület ügyességi játékokra invitálta a tûzoltást kipróbálni vágyókat. A gyermekek által kedvelt cukoresô már a délutáni program része volt. A sakkozni szeretôk szabadtéri sakkjátékban próbálhatták ki szerencséjüket, Ede bácsival. Ismét volt bogrács-fôzôverseny A fôzni szeretôk bogrács-fôzôversenyen mutathatták be gasztronómiai tudományukat. A háromtagú zsûri Csenger-Zalán Zsolt polgármester, Mészáros Sándorné (Gabriele Étterem Fotó: K. M. Pizzéria és Fagyizó), valamint Benedek Péter (Benedekék Falodája), kóstolgatás és értékelés után a következô eredményeket hirdette ki: az elsô helyezett Bódi Róbert, csülkös pacal étele lett (most elôször nevezett!), a második díjat a Nyugdíjas Egyesület békési betyárosa kapta, a harmadik legjobb ételnek járó elismerést a Tûzoltó Egyesület babgulyása nyerte el. Negyedik helyen végzett és emléklapot kapott: a Zink család marhalábszár- és lapockapörköltje, a Zsámbék Polgáraiért Egyesület székelykáposztája, valamint a Miklós család kakaspörköltje. A fôzôverseny nyereményeinek felajánlói voltak: Bali Jánosné és Bali Éva, Gabriele Étterem Pizzéria és Fagyizó, Lámpás Étterem, Benedekék Falodája, Hegyalja Étterem, Harcos Bolt, Zsámbéki Mûvelôdési Ház, Ziegler Ostyagyár, Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület. Délután kulturális program várta az érdeklôdôket A gyermeknap alkalmából a zsámbéki CBA rajzpályázatot hirdetett, melynek eredményhirdetése és díjkiosztója szintén a Csillagerdôn zajlott. A kora délutáni órákban a gyermekirodalomra, zenére fogékonyak meseszínházban, tánc-, színiés népi énekes bemutatókban gyönyörködhettek. A Szeleburdi Meseszínház Kuglóf király meséivel örvendeztette meg a gyermekeket, volt is taps bôven. A mûvelôdési házban mûködô mûvészeti csoportok közül az idén, Kiss Zsuzsa néptáncos-népi énekes csoportja és a Keszkenô Népdalkör tagjai mutatták be produkcióikat, valamint Patona Borbála tanítványainak akrobatikus rock and roll bemutatója vonzotta a színpadra az érdeklôdô tekinteteket. Simon és a Blues Szertár (Zsámbék, Perbál), valamint a Bluesmegálló (Mány-Zsámbék) koncertje után a hatalmas tábortûz meggyújtásával, majd körülötte kellemes beszélgetéssel ért véget a Csillagerdei Gyermeknapi Majális. A rendezvény szponzorai voltak: Alex Fémbútorgyár, Barbalics István, CBA, Péntek Árpád, Termelôszövetkezet, Zsámbék, Ziegler Ostyagyár. Köszönet mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a két ugráló vár és a kalandpark ingyenes használatához: Anyácsai Sporthorgász Egyesület, Benedekék Falodája, Búzás Imre, dr. Bánki Imre és neje, dr. Koji Ferenc és neje, dr. Legerszki Tamás, dr. Tornáry György, Fekete Imre, Gyertyaláng Kft., Herczeg Elemér és neje, ifj. Bakó Imre, Kégli Norbert Juhász Enikô, Kégli Roland Chapó Erika, Lajkó István autószerelô, Matyó Lajos tiszteletes, Merci Designe Kft., Miklós Erika, Novák festékbolt, Pintér Ferencné, Simon István, Szabó Zoltán autószerelô, Varga Ingrid, Zsámbék és Tök MSZP, Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület, dr. Malik Dean, Horváth László, Domokos Balázs. A majálist a mûvelôdési ház és Zsámbék Város Önkormányzata közösen szervezte. Fô támogatója Zsámbék Város Önkormányzata volt. Klotz Mária Hogyan kapcsolódik össze e három rendezvény? május 26-án a Magyar Grillázsszövetség szervezésében, Lajosmizsén megrendezésre került az Országos negyedik Grillázs Majális Verseny. Bali Jánosné Szabó Évával közösen indultunk a versenyen, és a tavalyi év nyerési fonalát folytatva hagyományos grillázs kategóriában ismét dobogós helyeket szereztünk (arany- és ezüstérem). (Szeretettel gratulálunk mindkét versenyzônek! Ismét jó érzés, büszkeség lehetett nekik zsámbékiaknak lenni! a szerk.) Nagy öröm volt számunkra, hiszen a sok versenyzô között profi cukrászok is szerepeltek. És mi lett a torták sorsa? Éva remekmûve felajánlásra került a Zichy Miklós Általános Iskolában szervezett Zsámbék Kupa 2013 Tánciskolás Táncverseny díjazására. Jómagam grillázstortája a Boldog Gertrúd Központ nyílt napján az idôsek és a dolgozók örömére vált igazi csemegévé. Az intézményben szervezett nyílt nap az idôjárás kiszámíthatatlansága miatt nem szabadtéren, hanem az épületben került megrendezésre, de annál nagyobb vigasságban telt. A sok kézmûves foglalkozást tarkította a Zsámbéki Nótaszeretôk Társaságának produkciója, valamint Koncz Balázs és Simó József zenés összeállítása. Köszönjük nekik, minden kedves hozzátartozónak, önkéntes segítôknek és mindenkinek az áldozatos munkáját, akik a nyílt nap megrendezésében segítettek. Fotó: Jánossy Csilla Bárándiné Jánossy Enikô intézményvezetô Boldog Gertrúd Központ Fotó: B. J. E JÚNIUS 13

14 SPORT SZABADIDÔ ZSÁMBÉKI SPORT KLUB HÍrei 20 kapott góllal a második helyen várják a hátralévô fordulókat. Zsámbék-Oroszlány 5:0 Tovább folytatódtak a bajnokságok! Csapataink mérkôzéseirôl összefoglalva számolunk be. Góllövô: Sugár Soma (3), Bálint Szabolcs (öngól) Nagyszerû játékkal, fölényes gyôzelmet arattunk! FELNÔTT A bajnokság vége felé a Bábolna elleni mérkôzésen U12 Zsámbék-Ete 2:3 gazdagítottuk gyôzelmeink számát. Kontra játékunk meghozta a várt eredményt. A meccs folyamán a gólokat lövô Sugár Góllövô: Tugyi Dávid, Kovács Zsombor (5), Bíró Ádám, Zsámbék-Sárisáp 10:1 Góllövô: Fekete Imre, Magyar Gergô Nagyszerû kezdéssel már az 5. percben gólt szereztünk (kis Bálint egy esés következtében felkartörést szenvedett. A Budai Péter (3) Popó mesteri találata, aki a megyei góllövô lista 3. helyét sérülés sosem jön jókor, sajnos Bálint ebben a bajnoki szezonban már nem állhat a csapat rendelkezésére. Mielôbbi gyólozó srácaink. Parádés, gólzáporos mérkôzést játszottak szívbôl futbal- bérli), majd az ellenfél a 20. percben egyenlített. Az 52. és 73. percben ismét az ellenfél labdája gördült hálónkba, ezt gyulást kívánunk! Dorog I.-Zsámbék 2:3 követôen a 79. percben sikerült faragni hátrányunkból. Említésre méltó, hogy idejét nem tudjuk mikor vezette Góllövô: Kovács Zsombor (2), Sugár Soma Bíztunk a kedvezô fordulatban, az utolsó negyedórában óriási ilyen felkészült, sportszerû bírói gárda a mérkôzést! A bajnokságban stabilan dobogós helyen szereplô fiúcskák hajrá következett, ám az egyenlítést jelentô harmadik gól csak Zsámbék-Esztergom 0:3 ezen a pénteki délutánon is gyôzelemmel tértek haza. nem talált az etei hálóba. Az esztergomi ifjaktól a bajnoki címet elvenni már nem Zsámbék-Nyergesújfalu 7:4 Tát-Zsámbék 3:2 lehet, számukra a mérkôzés akár tét nélkülinek is nevezhetô Góllövô: Budai Péter (2), Haupt Márk (2), Tugyi Dávid, Kiss Góllövô: Tuba Gergely, Szabó Norbert lett volna, de az ellenünk vívott meccsen is bizonyították, László, Kovács Zsombor A kiesô helyen álló, valójában masszív hazai együttesnek a hogy nem érdemtelenül övék a dobogó legfelsô foka. Az elsô félidô szinte eseménytelenül zajlott, amely idô alatt mérkôzés elsô felvonásában két helyzete volt, mely Vértesszôlôs-Zsámbék 6:2 2 gólt rúgtunk. A második félidôben a gólok számát további helyzetekkel élni tudtak, míg nekünk egy sereg kihagyott Góllövô: Dávid Gy., Fabók B. öttel növeltük. Ellenfelünknek nem sikerül a nyerô szériából lehetôségünk adódott. A második félidôben (53 ) Tuba Geri Tartalékos csapatunk utolsó mérkôzésén kikapott és 7. lett. kizökkenteni U12-es csapatunkat. jóvoltából gördült a laszti a kapuba, majd a 68. percben Szabó U16 Csolnok-Zsámbék 0:4 Norbi értékesítette a büntetôt. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de Zsámbék-Bana 6:4 Góllövô: Bótyik Boldizsár, Tugyi Dávid, Haupt Márk, Gulyás újabb találatot nem sikerült szerezni. Góllövô: Németh Dávid (2), Haraszti Bendegúz, Marticsek Milán Zúgott a Hajrá Zsámbék! Csak a Zsámbék! a táti pálya Gergô (2), Tamásovics Máté Nem a legegyszerûbb meccsünk volt, de velünk nem lehet szélén. Az ifjabb csapat tagjai hangszálaikat nem kímélve Káldi Sanya fiai elsô mérkôzésüket játszották mesterük kibabrálni. A lehetôségeinket kihasználtuk, és örömmel hagytuk el Csolnokot. skandálták biztató soraikat segítségként a még harcban lévô irányítása nélkül. Döcögôsen indult a játék, de a szünetet követôen a srácok összekapták magukat és hozták a gyôzelmet. Zsámbék-Lábatlan 2:1 csapatunknak. Csak így tovább srácok! Elmondhatjuk, hogy nem jól sáfárkodtunk a megszerzett Tata-Zsámbék 7:2 Góllövô: Sugár Soma, Budai Tamás labdákkal és ez a 93. percben megbosszulta önmagát. Góllövô: Marticsek Gergô, Peinlich Márk Fantasztikus mérkôzésen legyôztünk az eddig veretlen listavezetôt! Zsámbék-Tardos 3:3 Az elsô félidôben 4 gólt kaptunk, majd a szünet után is a Góllövô: Szabó Achilles, Tuba Gergely, Szabó Norbert hazaiak domináltak. Kombinatív játékuknak köszönhetôen, BOZSIK TORNA Sok csapatnak kellemetlen perceket okozó együttesünk a további három találattal növelték elônyüket. A szezon utolsó Bozsik tornája május 25-én sportpályánkon tavaszi menetben a legtöbb lôtt gólt mondhatja magáénak. Zsámbék-Nagyigmánd 13:0 került megrendezésre. A tornán Sárisáp, Bajna, Epöl, Függetlenül attól, hogy gyôztes mérkôzéseink számát Góllövô: Németh Dávid (3), Kelemen Márk (4), Harcos Annavölgy, Gyermely, Palánták, és nem utolsó sorban mostanában nem gyarapítottuk. Balázs, Tamásovics Máté (2), Marticsek Gergô, Bessenyei Zsámbék U7-U9-U11-es korosztályai mérettették meg Május 12-én a játékrangsorban elôkelôbb helyünkre Dániel (2) magukat. Egy jó hangulatú, élményekkel teli délelôttöt tudunk sóvárgó Tardos egysége látogatott hozzánk. Magabiztos Nagyarányú gyôzelem, könnyed, felszabadult játékkal. magunk mögött, ahol egyesületünk tagjai ismét kiváló teljesítményt nyújtottak. vezetést követôen játékunk megrekedt, köszönhetô ez a Környe-Zsámbék 1:2 játékvezetô magatartásának is aki, úgy osztogatta játékosaink Góllövô: Marticsek Gergô, Haraszi Bendegúz ÖREGFIÚK részére a sárgalapot, mintha jutalékot kapna azok száma után. Környén tettük tiszteletünket, ahol gyôzelmünkkel Zsámbék-Tordas 7:0 Nagy szüksége lett volna a fiúknak a kihagyott tizire, amit egy közelebb léptünk a dobogó legalsó fokához. Góllövô: Zalasch Zsolt, Izeli József (5), Monos Zoltán percen belül az ellenfélnek is odaítélt 11-est a tardosiak Ete-Zsámbék 2:2 Összességében elmondható, hogy a meccset végig uraló begurítottak hálónkba. Döntetlennel zártuk a meccset. Góllövô: Stábel Nándor (2) alakulatunk, ezúttal sem hagyta érvényesülni az ellenfelet. Bábolna-Zsámbék 6:3 Korábbi fordulót pótoltak szerdán a srácok. Ellenfelünket Herceghalom-Zsámbék 0:10 Góllövô: Szabó Achilles, Fekete Imre, László Dávid egy öngóllal támogattuk. Ezúttal egy ponttal jöttek haza Góllövô: Zalasch Zsolt, Mukus Zoltán, Kovács István (4), Izeli A tavaszi fordulókban, idegenben nem sikerült gyôzelemre vinni a mérkôzéseket. Így történt ez Bábolnán is. Zsámbék-Bábolna 8:1 Gólzáporos majális! Az éllovas öregfiúk kiütéses gyôzel- serdülôseink. Még versenyben vagyunk a 3. helyért. József, Monos Zoltán (2), Mayer Csaba Zsámbék-Esztergom 3:7 Góllövô: Németh Dávid (3), Stábel Nándor (3), Pataki Imre, met arattak. Góllövô: Huber Péter, Tuba Gergely, Faragó Bence (öngól) Tamásovics Máté Zsámbék-Perbál 2:3 A harmadik helyért léptek pályára a csapatok. Huber Peti Ismét egy hétközi fordulóra került sor. Ellenfelünk sokkal Góllövô: Izeli József, Monos Roland nagyszerû találatával, az ötödik percben megszereztük a gyengébbnek bizonyult nálunk. Szép számú góllal Szomszéd települések derbije! Dekoncentrált játék, pontatlan passzolások jellemezték az itthoniakat. vezetést, ám a vendégek már a hetedik percben egalizáltak. ajándékoztuk meg ôket. Még az elsô félidôben volt egy gólváltás, így a várakozásoknak megfelelôen szoros döntetlen volt a félidôben. A második Góllövô: Tamásovics Máté, Haraszti Bendegúz Az elmúlt heti rangadónak is nevezhetô mérkôzést Zsámbék-Oroszlány 2:9 Dunafüred-Zsámbék 0:3 játékrészben az esztergomi fiúk öt gólt szereztek, és csak Túl erôsnek bizonyult az ellenfél, aminek sajnos nagyarányú vereség lett az eredménye. ki ellenünk, így a 3 pontért nem kellett megdolgoznunk. követôen a hazai együttes létszámhiányra hivatkozva nem állt egyet kaptak, ami azt jelentette, hogy fölényesen gyôztek le minket. U14 Zsámbék-Páty 8:0 Parádés ôsz után pocsék tavaszt mutattunk, és ezzel a Zsámbék-Bana 2:1 Góllövô: Kovács István (5), Zalasch Zsolt, Izeli József (2) vereséggel le is csúszhatunk a dobogóról. Góllövô: Áprily Gergô (2) Ezen a hétvégén a pátyi gárdát fektettük két vállra. Az 5. Vértesszôlôs-Zsámbék 5:0 Nem a legjobb formájukat hozták a fiúk, de a mérkôzés percben Kokó zörgette meg az ellenfél hálóját, amit ô még 4 Sajnos nem sikerült a bravúr! Tartalékos csapatunk hajrájában Áprily Gergô második góljával mienk a három alkalommal, míg két másik csapattársa háromszor ismételt. vereséget szenvedve és a többi mérkôzés számunkra kedvezôtlen eredményei miatt lecsúszott a dobogóról. Tata-Zsámbék 4:5 Góllövô: Izeli József (3), Nagy László, Zalasch Zsolt, pont. Csabdi-Zsámbék 0:7 Felnôtt csapatunk 5. lett! Góllövô: Sugár Soma, Bálint Szabolcs, Áprily Gergô (3) Kenyeres Péter, Nyíri Béla U19 A mérkôzés elsô részében négyszer zörrent az ellenfél Legidôsebbjeink magabiztos játékkal hozták a kötelezôt és Zsámbék-Ete 3:0 hálója, míg a második félidôben egy lôtt gól elégséges volt a továbbra is vezetik a bajnokságot! Az ellenfél jelentôs létszámhiánnyal indult településünk gyôzelemhez. irányába, majd egy érthetetlen ötlettôl vezérelve, betértek az Zsámbék-Nagyigmánd 7:1 Május 31-re az iskolákkal együttesen tervezett sportnapot útjukba esô gyorsétterembe és idejüket ott múlatva a Góllövô: Áprily Gergô (2) Kovács Zsombor, Budai Péter, sajnos a rossz idôjárás miatt el kellett halasztanunk. mérkôzéstôl távol maradtak. Ifistáink részére játék nélkül jött Sugár Soma (3) Egyesületünk soraiba szeretettel várjuk a futballozáshoz a három pont. Érvényesítettük a papírformát, gyôzedelmeskedtünk a kedvet érzô fiatalokat! Tát-Zsámbék 1:2 nagyigmándiak felett. Góllövô: Veszelovszki Bence, Mukus Kevin Környe-Zsámbék 0: június 29-én (szombat) A félidei pihenôt követôen 1-1-es állással álltak a kezdô Góllövô: Kovács Zsombor (3), Sugár Soma (5), Áprily Gergô kispályás focitornát rendezünk, körhöz a srácok. Az utolsó 20 percre a spori mellôzte László (3), Haupt Márk (4), Tugyi Dávid, Papp Zsombor, Bálint Gergô játékát, de így is sikerült a 83. percben eredményesen Szabolcs melyre várjuk a csapatok jelentkezését! kapura rúgni. Ez utóbbi találat döntötte el a három pont sorsát. Idegenben diadalmaskodott U14-es korosztályunk. Nevezési díj: Ft/csapat Zsámbék-Tardos 8:1 Ete-Zsámbék 0:7 Jelentkezési határidô: június 22. Góllövô: Veszelovszki Bence (2), Németh Dávid (4), Fabók Góllövô: Bálint Szabolcs (2), Sugár Soma (4), Kiss László Kapcsolattartónk: Bence, Kelemen Márk A hétközi fordulóra, Etére utaztunk, ahol ismét aktív Kovács Renáta (Tel: ) Vasárnap délután útjára induló labdánk már a 2. percben az játékot produkáltak a fiúk. Bálint Szabi nem sokat teketóriázott, már az elsô percben gólt rúgott. Ezt követôen még hatot Minden játékos vendégünk egy helyben sütött ellenfél hálójában landolt. Ezután még 7 találatunk volt, amivel lesöpörtük vetélytársainkat a pályáról. gurítottunk Etének. lángosra és egy üdítôre. Ifi csapatunk az ôszi fordulókhoz képest jól teljesít. Zsámbék-Bábolna 3:1 Bábolna-Zsámbék 1:2 Góllövô: Sugár Soma, Kovács Zsombor, Papp Zsombor Veszelovszkiné Palóczi Krisztina Góllövô: Sugár Bálint (2) Jó teljesítmény, magabiztos gyôzelem. A srácok 141 lôtt és Bittó Róbert Köszönjük kedves szurkolóinknak, hogy a mérkôzéseken jelenlétükkel támogatják sportolóinkat! Hajrá Zsámbék! Csak a Zsámbék! JÚNIUS

15 Ember és természet viszonya a zsámbéki értékekben Fenntarthatósági és egészségnap a Föld Napja alkalmából Április 20-án a Zsámbéki Mûvelôdési Házban a Föld Napja tiszteletére, Fenntarthatósági- és egészségnap címmel egész napos rendezvény zajlott. A Zöld Patent Kft. Tükörben a világ címû interaktív kiállításának megnyitója után, a Zsámbéki Családi Egészségklub elôadói népszerûsítették a programot. A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület ökojátszóháza, elôadások, valamint helyi kézmûvesek és vállalkozók termékei várták az érdeklôdôket. A sokszínû kulturális program mellett borkóstolásra is nyílt lehetôség. A rendezvény az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával valósult meg április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. Akciója elindításkor több mint 25 millió támogatóra talált, mára már ezernél több szervezet vesz részt az általa kezdeményezett mozgalomban. A hazánkban 1990 óta megrendezésre kerülô Föld Napja célja, hogy programokkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Ebbôl az apropóból jött létre a mûvelôdési ház, a Zöld Patent Kft., a Családi Egészség Klub és a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület közös szervezésében, a Fenntarthatósági és egészségnap a Föld Napja alkalmából címû rendezvény. A délelôtt kezdôdô eseményen tizenegy helyi termelô és környékbeli kézmûves, fazekas, faszobrász, keramikus, nemezelô mutatta be termékeit. Az egészségnapra látogatók sajtok, borok, szörpök, biolekvárok, csokoládék elôállításának titkaival ismerkedhettek meg, sôt meg is kóstolhatták azokat. Egy kis körkép a kedves olvasónak, az udvarban kiállított termelôi portékák titkairól. ß Lieber Gábor zsámbéki mester a könyvkötés rejtelmeibe kalauzolt. Elmesélte, mutatta közben felesége Tóth Enikô is tájékoztatott, hogyan készül a könyvfelújítás. Az egyik könyvbôl régi recept került elô, sôt egy pünkösd napján írt magánlevél is, amit manapság ritkán írnak az emberek. Asztalukon albumok, babanaplók, naptárak, irattartók, dobozok, könyvek, képek sorakoztak, mind-mind saját készítésû darabkák. ß Egy pátyi pék illatos, magvas, fokhagymás, teljes kiôrlésû lisztbôl készült péksüteményeit mutatta, kóstoltatta. ß A Telkibôl érkezett férfi, Csörgics Tivadar büszkén újságolta, hogy felesége, Gerlóczi Magdolna hobbiból készít lekvárokat, savanyúságokat. Természetesen azokat az általuk termelt gyümölcsökbôl, zöldségekbôl tartósítószerek és adalékanyagok használata nélkül, minimális cukorral állítja elô, dunsztolással tartósítja. ß Ament Éva, tárnoki bútorfestô, éppen egy bôrös tanfolyamra készülô házi feladatát, a bôrôs szütyôt bütykölte. A bútorfestés technikáját idôs mesterektôl sajátította el, ugyanis erre jelenleg nincs képzés. A bútorokra babaszoba, használati tárgyak stb. vörös fenyô alapra, akril festékkel vitte fel a motívumokat. ß Horváth Ildikó zsámbéki hölgy házi szappanokat hozott, amelyeket a kertjében termelt gyógynövényekbôl, zsír és lúg hozzáadásával készített. A kecsketejes, bodzavirágos, olíva olajos, napraforgó olajos stb. szappan attól jobb mint a rendes, hogy nem tartalmaz glicerint, natúr, nincs benne illatanyag tudtam meg tôle. ß Csiki Mária Telkibôl érkezett, ô gyógynövényeket, csírakészítményeket, fûszeres kenyércipókat mutatott be az egészségnapon. ß A Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör segítségével, egész napon át sült a friss kenyér a Falu Kemencéjében, amelyet Kenesei Zsolt fûtött, a kenyérlángoshoz a tésztát pedig, Vizeli Judit hozta. Hogy hogyan jött létre a kiállítás, maga a program? kérdésre Németh Gábor, a Zöld Patent Kft. ügyvezetô igazgatója válaszolt: A kiállítás az ÖKO-PACK Nonprofit Kft. tulajdona, ahol hat éven keresztül dolgoztam. A kiállítás még egy hétig látható lesz, többek között a környék diákjai számára. A rendezvény létrehozásának ötlete már két éve született, hiszen nyolc éve foglalkozom a környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletformálási és oktató programokkal. Célunk az, hogy az itt és a környéken élô lakosság egy olyan közösségépítô és formáló rendezvény részese legyen, ahol megerôsítést kap a vidéki életforma értékeirôl, a hagyományokról. Ráerôsítünk arra, hogy miért fontos nekünk a természettel harmóniában való élés, valamint mit kell tennünk környezetünk megóvása érdekében. A naphoz az anyagi hátteret az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által kiírt pályázaton nyert összeg, valamint a település és a környék vállalkozóinak, szervezeteinek segítsége valósította meg. Az érdeklôdôk megtekinthették a Zsámbéki Mûvelôdési Ház nagytermében a Tükörben a Világ nevû kiállítást is, amelynek témája az ember és a természet viszonya volt. A délutáni programban láthatták résztvevôk a Zsámbéki Tánc Sport Egyesület fiatal versenytáncosainak mûsorát, amelynek keretében Kemény Imre és Kökényesi Melinda nagy sikerû táncbemutatót tartott, standard és latin táncokból. Egy önkéntes színtársulat, a Kajárpéci Vízirevû elôadásában, a Fotó: K. M. Fotó: J. Karaus Krisztina ÉLETMÓD Nyilvános akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép címû vásári komédiáját élvezhette a közönség. A Családi Egészség Klub szervezésében elôadások hangzottak el Tények és tévhitek az oltásokról, Paleolit étrendrôl, Egészség és a lélek, Az egészségrôl másképp címmel. Simon Anikó a klub vezetôje is tartott ismertetôt. A program megnyitóján hangsúlyozta: pedagógusként az egészséges életmódra neveléssel foglalkozik. Szerinte az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy visszafordítsuk földünk és egészségünk rombolásában bekövetkezett folyamatokat. Ehhez vissza kell térnünk nagyanyáink által tanult dolgokhoz, és jobban kell figyelnünk egymásra. A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület ökojátszóházat mûködtetett, vetélkedôket, kézmûves foglalkozásokat szervezett. Az est folyamán borkóstolóval egybekötött elôadások zajlottak, többek között az alternatív energiák felhasználásának lehetôségeirôl. Komposztáljunk! Klotz Mária Hazánkban tavasztól ôszig sokfelé láthatunk zöldhulladékkal, fûnyesedékkel teli zsákokat házak elôtt, amelyek arra várnak, hogy begyûjtsék ôket, a hulladékgyûjtô szigeteket lerakják és ártalmatlanítsák ôket. Ez évrôl-évre egyre költségesebb önkormányzati feladat, arról nem beszélve, hogy önként rengeteg értékes nyersanyagtól válunk meg. Pedig akinek kertje van, egyszerre lehet környezettudatos és trágyázhatja kertjét természetes eredetû anyaggal, anélkül, hogy mûtrágyára pénzt költene. Átlagosan fél tonna hulladékot termelünk évente, amelynek csaknem fele zöldhulladék. Kora tavasszal a metszésbôl származó gallyak teszik ki a zöldhulladék jelentôs részét. Gyújtósnak, kerti sütéshez-fôzéshez kiválóan hasznosíthatjuk a száraz helyen felhalmozott ágakat. A fûnyírási szezon beindulása után a fûkupacokkal kell kezdenünk valamit. Nincs annál elszomorítóbb látvány, mikor az árokparton gyûlik halmokba-hegyekbe a levágott fû, ahelyett, hogy a kertben hasznosítanánk. A veteményben a sorok közé kiszórva nemcsak a gyomok terjedését gátolhatjuk meg, hanem kevésbé szárad ki a talaj, és számtalan talajlakó élôlény, legfôképpen a hasznos földigiliszták számára nyújtunk táplálékot. A fölös mennyiséget komposztládában a konyhai hulladékkal, ôsszel levelekkel együtt tudjuk értékes humusszá alakítani. Emellett komposztálhatunk még minden általunk termelt konyhai hulladékot (gyümölcs, zöldség, kávézacc, teafû, tojáshéj), háztartási hulladékokat (kezeletlen papír, pamut, rongy) egyéb hulladékokat (kartonpapír, fahamu, elhervadt virágok). Mit ne komposztáljunk? Dió- és a (vad)gesztenyefák lombját, fenyôk tûlevelei, beteg (gombás, fertôzött) növényi részeket (ezeket el kell égetni), gyomnövények magvait, húsevô állatok ürülékét, állati tetemek, csont, hús, fôtt ételek maradékait. A komposztálás az emberiség legôsibb és legelterjedtebb hulladék-felhasználási módja. Alkalmazásával termôtalajunk mikrobiológiai folyamatait erôsíthetjük, szerkezetét, nedvesség tartalmát javíthatjuk. Bôhm András Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület JÚNIUS 15

16 HITÉLET Csíksomlyói búcsú Jönnek a búcsúsok a hegyeken átal zászlós keresztaljak hajnal hasadtával indulnak nagy hittel bûnbánó emberek Csíksomlyó felé tart a zarándoksereg Lépnek méltósággal viszik a KERESZTET szent énekeiktôl a levegô reszket imádságaikkal MÁRIÁHOZ szólnak könyörögve kérik legyen jobb a Holnap Tekintsen reájuk segítsen a bajban legyen oltalmukra kínban és viharban szelíd orcájával nyugtassa meg ôket az imádkozókat a keresztvívôket Jönnek nagy sorokban jönnek a Nyeregbe sorscsapásaikhoz MEGVÁLTÓT keresve pünkösdi búcsúsok MÁRIÁHOZ szólva SZENTLÉLEK ÜNNEPÉN gondjaikat hozva... (Fikker János) Márton atya szervezésében negyvennégyen utaztunk Csíksomlyóra május 17-én. Reggel hat órakor elmondtunk közösen egy imát a templomban, majd útnak indultunk. Nagyvárad érintésével rövid pihenôt tartottunk a Király-hágónál, gyönyörködve a csodás kilátásban. Közeledve szállásunk felé, Bögöz községben megálltunk. A falunak XII. sz-i eredetû, a XV. században bôvített falfestményekkel, 1724-ben készült kazettás fa menyezettel díszített református temploma van. A freskókat 1865-ben fedezték fel a mészréteg alatt. Szent László- legendáját ábrázolja. A református tiszteletes részletes és érdekes elôadást tartott róla. Este értünk Csekefalvára, az Árpád Vendégházba, mely szállást adott számunkra. Nagy szeretettel, finom vacsorával vártak minket. Másnap, a nagy napon izgatottan indultunk útnak. A Csíksomlyói búcsú a magyar katolikus hívôk által minden év pünkösdkor több százezer résztvevô jelenlétében megtartott búcsú. A Mária kegyhely templomban van elhelyezve a híres kegyszobor, a sugárkoszorúval övezett Mária, aki a földgömbön és a holdsarlón áll, feje körül 12 csillagból álló glória. (Forrás: Wikipédia) Megérkezvén, buszunkat hátrahagyva közel tíz km utat kellett megtennünk gyalog, de a vágy, hogy minél elôbb ott lehessünk, mindenkit hajtott. Az idô gyönyörû volt, mentünk felfelé, több irányból jöttek az emberek, egyre csak folyt az áradat. A közös cél mindenkit áthatott. A mi kis csapatunkban a tizenévestôl hetvenöt éves korig minden korosztály képviseltette magát. Jó volt csatlakozni a zsibongó tömeghez. Hogy ki milyen céllal érkezett nem számít, valahol egy biztos: Isten áldása kísért minket. Mindenkinek arcára volt írva a várakozás, a tisztelet e szent nap iránt. Az utolsó pár száz méter a meredek hegyoldalon kissé próbára tette erônket, de hôsiesen mentünk az oltár felé. A rengeteg ember látványa megható volt és egyben felemelô. Tekintetbe véve, hogy a pünkösdi zarándoklaton hány féle rendû és hitû ember vesz részt, sokszínû búcsús élményt figyelhettünk meg: hívô, vagy közömbös; vallási kérdésekben jártas, vagy képezetlen; olyan zarándok, akit a Mária-tisztelet, az ôsi hagyomány hozott ide; vagy akinek éppen a látványosság keresése volt eljövetelének célja, bizonyosan nem maradt közömbös a zarándoklat hatása alatt. Bennem legelôször egy kérdés merült fel: Hogy lehet, hogy ennyi ember összegyûljön anélkül, hogy valaki kötelezné ôket?... a világ minden tájáról MAGYAROK? A zarándoklat lelki hatása óriási. Természetesen, az ünnepelt a boldogságos Szûz Mária, aki szeretettel fogadja népe tiszteletét, hódolatát, és közbenjár Istennél, áldást kieszközölve az ôt tisztelô, szeretô gyermekeire. A szentmise végén melyet a Székely Himnusz zárt könnyes szemmel, meghatódva indultunk le a hegyoldalon. Újabb 10 km út várt ránk visszafelé a buszunkhoz. Minden elismerés azoknak, akik nagy nehézség árán tudták ezt az utat megtenni! Szállásunkra ismét este érkeztünk vissza. Másnap reggel útra keltünk Székelykeresztúrra, ahol Márton atya mondott misét. A szertartás alatt helyi fiatalok zenéltek és énekeltek, mely nagyon tetszett mindenkinek. Utunkat tovább folytattuk Rugonfalvára, ahol elôször a XIII. században épült templomban református istentiszteleten vettünk részt, majd tisztelegtünk Bartha Miklós XIX. sz.-i jogászpolitikus szobránál. Késôbb kedves vendéglátóink megmutatták, Papp Laci világhírû bokszolónk szülôi házát. Utána a helyi nôegylet, a református tiszteletes úr vezetésével megvendégelt bennünket nagyon finom ebéddel és sok-sok süteménynyel. Rugonfalváról tudni kell, hogy öt évvel ezelôtt a falu alatt folyó kispatak hirtelen kiáradt, és nagy területen tönkre tette az éves termést. Mány, Bicske, Zsámbék gazdái összefogtak és vetômagot küldtek a falu lakosságának az újrakezdéshez. Az emberek kedvessége, mérhetetlen szeretete, és az egész fogadtatás nagy hatással volt ránk. Köszönet érte! Neveket, címeket cseréltünk, barátságok szövôdtek, és szeretettel meghívtuk ôket, látogassanak meg bennünket. Utunkat folytatva megálltunk Fehéregyházán, Petôfi Sándor feltételezett elesésének helyén. A Petôfi Múzeumban az idegenvezetô színes elôadást tartott a csata történetérôl. Késôbb elindultunk Segesvárra. Gyönyörû város, körös-körül hegyekkel, lenyûgözô. A várba több mint kétszáz lépcsô vezetett két részletben megszámoltuk! A várnak tizennégy tornyából kilenc még most is áll. Mesés kilátás fogadott bennünket fent, a toronynál. Természetesen a város szülötte Vlad Tepes (Drakula gróf) képei is ki vannak állítva odafent. A sok lépcsôzés után, kissé fáradtan indultunk vissza Csekefalvára. Ez a falu híres két ferde tornyú templomáról. Van egy hely, ahonnan úgy látszik, a két templom szinte egymásba borul. Azt mondják a helybeliek, kidôlni biztosan nem fog. Hétfôn reggel útnak indultunk hazafelé. Korondon, e híres fazekas faluban megálltunk és egy kicsit elidôztünk a csodás kerámiák és egyéb díszes alkotások között. Az esti órákban értünk Zsámbékra. Nagyon gazdag program volt, annak ellenére, hogy a négy napból kettô szinte csak utazással telt. Hála Istennek, az idô kegyes volt hozzánk mind a négy napon. Fáradtan, de lelkileg feltöltôdve indult mindenki otthonába. Köszönet Márton atyának a szervezésért, a csoport vezetéséért, a szép énekekért és imákért, amit a buszon tanultunk és mondtunk. Fotó: Internet Kóródi Erika Fotók: Kóródi Erika JÚNIUS

17 Élet a Premóban Beszélgetés Sok Évával, a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójával A középfokú nevelési-oktatási intézmény alapfeladatának tekinti a szakirányú továbbtanulásra való felkészítést, és szilárd szakmai ismeretek elsajátítását. Céljuk olyan szakemberek kibocsátása, akik megfelelnek a munkaerôpiac idôszerû követelményeinek, önképzésre, továbbképzésre, átképzésre alkalmasak. Az intézmény fenntartója a Premontrei Nôi Kanonokrend, így a nevelés-oktatás rendszerében kiemelkedô helyet kap a vallásos nevelés. Az iskola nevelôi keresztény meggyôzôdésüket vállalják a tanulók elôtt, ezt igyekeznek a tanulókban is kialakítani. Nevelési-oktatási intézményük szakközépiskola és szakiskola egyaránt. Milyen pedagógiai vonalat képviselnek ezek az iskolatípusok? A szakközépiskola erôssége az informatika és vendéglátás. Jelenleg az érettségi után a vendéglátó szakmát folytathatják a tanulók. A gazdasági informatikát a jövô évben újra tanulási lehetôségként kínáljuk. A szakiskolában asztalos (szeptember 1-jétôl indul), bútorasztalos, kômûves, szakács, szerkezetlakatos, nôi szabó, vendéglôs, szociális gondozó és ápoló, pincér szakmákban Fotó: K. M. nyújtunk képzési programot. Ezekbôl OKJvizsgát tehetnek tanulóink. Szeptembertôl hogy alakul a szakképzés rendszere? Lesznek változások? Az általános iskola elvégzése után a három éves szakképzést kezdik a tanulók szeptember 1-jétôl. A régi rendszer a 2+2 már csak kifutó rendszerben lesz, vagyis a jelenleg kilencedikes tanulók fejezik be így a tanulmányaikat. Hány tanulója, tanára van az iskolának? Tanulóink száma kb. ötszáz; hatvanöt tanár tanít intézményünkben, ezek között részmunkaidôsök és óraadók is vannak. Honnan érkeznek a diákok? Azok számára született az iskola, akiknek családja nehéz anyagi helyzetben van, s ezért nem tudják gyermeküket pesti vagy más távoli középiskolába járatni. Azt akarjuk, hogy emiatt senki ne legyen kénytelen lemondani a továbbtanulásról. Szeretnénk, ha Zsámbékon és a környezô falvakban nem lenne kallódó gyermek, fiatal. Fôleg a környék településeirôl járnak hozzánk a tanulók. Fenntartójuk a Premontrei Nôi Kanonokrend. Egyházi intézmény lévén nagy hangsúlyt kap a vallásos nevelés. Ezt a sajátos célt, hogyan valósítják meg? Heti egy hittanóra és egy szentmise keretében. A tanévnyitó ünnepélyünk alkalmával, karácsonykor, húsvétkor is celebrál Holnapy Dénes Márton atya misét. Nevelésünk szellemiségét a hit határozza meg. Nevelôink vállalják keresztény beállítottságukat, erre tanítják a diákokat is. Természetesen tiszteletben tartjuk a másképp gondolkozó embereket is. Milyen közösségi tevékenységet kínál az intézmény a tananyagon és a gyakorlati képzésen kívül? Elsôsorban sporttevékenységet. A tanulóknak hetente van lehetôségük labdarúgásra, bokszra. Versenyeket kéthavonta szervezünk. Iskolanapok, osztálykirándulások, múzeumok és egyéb rendezvények látogatása számos lehetôséget nyújt a gyerekeknek, a szabadidô helyes eltöltésére. Az Élet a Premóban nevû iskolai újságjukat a diákok szerkesztik, írják? Mi minden szerepel benne? Az iskolaújságot jelenleg négy diák és két tanár közösen szerkeszti. Az aktuális ünnepekkel kapcsolatos írások, interjúk (tanárokkal, diákokkal), pszichológiai, nyelvészeti és irodalmi cikkek jelennek meg az újságban. Hány tanuló ballagott ma? Százhúsz tanuló, közülük ötven szakközépiskolás és hetven szakiskolás diák. A két szakközepes osztály, valamint a szakiskolások szakmánként külön csoportokat képeztek. A nôi szabók öt fôvel, a szakácsok 24 tanulóval képviseltették magukat. A ballagóknál levô lufik színe határozta meg, hogy kik tartoznak össze? Igen, szakmacsoportonként más-más színû lufival ballagtak. Klotz Mária MESTERSÉGEM CÍMERE HIRDETÉS Amíg az ember eszik, iszik, nem fog rajta a szomorúság. (Cervantes) Májas zsemlegombóc (Einmochkneill) (6 személyre) Hozzávalók: 6 szikkadt zsömle, 1 csirkemáj, 4 tojás, 1 csokor petrezselyemlevél apróra vágva, bors, só Elkészítés: a szikkadt zsömlét beáztatjuk, jól kinyomkodjuk. A 4 tojássárgáját, petrezselymet, borsot, sót a kapart csirkemájjal és a zsömlével összedolgozzuk, majd a felvert tojásfehérjét hozzákeverjük. Kis gombócokat formázunk belôle, majd forró olajban kisütjük. (Forrás: Omi kézzel írt receptfüzetébôl) Benedekék Falodája Csapolt sörrel várjuk Kedves Vendégeinket június 22-én (szombaton) a Zárdakertben, az Ismerôs Arcok zenekar koncertjén! Június 23-án (búcsú vasárnap) szintén szeretettel várjuk Önöket Sramli-vasárnapunkon, délután óráig! Asztalfoglalás / , / telefonszámon JÚNIUS 17

18 HIRDETÉS Harcos Gazdabolt Kínálatunkból: 2072 Zsámbék, Mányi út 61. ; PERMETEZÔSZEREK ; SZERSZÁMOK ; MÛTRÁGYÁK ; VIRÁGFÖLDEK ; VETÔMAGOK, FÛMAGOK EGÉSZ ÉVBEN SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! Tel.: / NYITVA TARTÁS: hétfôtôl péntekig: szombaton: vasárnap: JÚNIUS

19 S bár a lényeget még nem érthetted Amíg nem éltél nehéz éveket Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk Mi egy vérbôl valók vagyunk! (Ismerôs Arcok) Elválaszthattak, de szét nem választhatnak! Csenger-Zalán Zsolt: törôdnünk kell a határon túl élô nemzettársainkkal és egymással AKTUÁLIS merünk-e magyarok lenni, merjük-e önmagunkat ôseinkkel, történelmünkkel, szokásainkkal, nyelvünkkel, kultúránkkal, szellemi-lelki értékeinkkel együtt vállalni! ( ) Szívünk magyar, dobogását nem tilthatja meg senki és semmi idézte a gyimesbükki tanárt. Az ünnepi mûsor végén az önkormányzat nevében, Csenger-Zalán Zsolt és dr. Malik Dean koszorúzott. A Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör koszorúját, Elbert Zoltán és Zombori László helyezte el, a Határon Túl Átívelô Polgári Csoport virágait pedig a Weinecker házaspár rakta le az emlékkôhöz. A Szózat és a Székely Himnusz eléneklése után még sokáig baráti beszélgetés zajlott. Azzal búcsúztak egymástól a megemlékezôk, hogy jövôre ugyanitt, azaz június 4-én fél ötkor a kettôskeresztnél találkoznak. Klotz Mária Június 4-én 16:30 kor a Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör és Zsámbék Város Önkormányzata szervezésében a 2010-ben felavatott Trianoni Kettôskeresztnél (Kecskepark), Trianoni megemlékezést tartottak. Mint ismeretes, az Országgyûlés május 31-én nyilvánította június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját, a Nemzeti Összetartozás Napjává. Elválaszthattak, de szét nem választhatnak! így hangzott a nap országos mottója. A Himnusz eléneklése után Keresztes-Nagy Árpád regös adott elô lant kísérettel énekes-prózás egyveleget, mégpedig katonaéneket, moldvai népéneket Árpádról, Zobor vidékrôl szóló éneket, dalt a Szent Koronáról, Buga Jakab kesergését, valamint egy Szent Szûz üdvözlési dallamot. A szólóének után Koncz Balázzsal és ifj. Simon Józseffel közösen, további az alkalomhoz illô dalokkal léptek fel. A zene után tánc következett, a Keresztelô Szent János Általános Iskola néptánc szakköre impozáns Rózsás játékot mutatott be, Vizeli Judit tánctanár vezetésével. A táncosok után Csenger-Zalán Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet. Emlékezni jöttünk egy szomorú, gyászos eseményre, az június 4-én bekövetkezett trianoni békediktátum aláírásának napjára, amelynek következtében a magyar nemzet lakosságának 1/3-ad részét, az ország területének 2/3-át elvesztette kezdte mondanivalóját a polgármester. Így folytatta: ez a tragédia óriási vérveszteség a nemzet egészének, és óriási veszteség az akkori és a jövô nemzedékének. A polgármester úgy vélte: akkoriban senki sem tudott belenyugodni az igazságtalanságba, ami velünk történt. Meghatározó politikusok is úgy gondolták, hogy igazságot kellene szolgáltatni a bennünket ért sérelmek miatt. Csenger-Zalán Zsolt arra emlékeztetett: húsz évvel késôbb Horthy Miklós Kolozsváron elmondott beszédében kiemelte, azokért, akik nem kerültek vissza az anyanemzethez Sorsuk felett ôrködünk. Hosszú idônek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra elkezdôdjön a határon túli nemzettársaink sorsa feletti ôrködés, akik 2010 óta felvehetik a magyar állampolgárságot. Az Országgyûlés május 31-én nyilvánította június 4-ét, a gyásznapot, a Nemzeti Összetartozás Napjává. Trianon üzenete számunkra: törôdnünk kell a határon túl élô nemzettársainkkal és egymással fejezte be beszédét Csenger-Zalán Zsolt polgármester. Malik Édua az Elindultam szép hazámból címû népdallal örvendeztette meg a hallgatóságot, majd a rendezvény során még egy dalt énekelt, mégpedig az Ismerôs Arcok zenekar Egy vérbôl valók vagyunk dalát adta elô. Elbert Éva, Sík Sándor Az Andocsi Máriához címû versét (magyar búcsújárók éneke 1920) adta elô, majd Deáky András Szemben az árral címû könyvébôl olvasott fel részletet. A megoldás a mi kezünkben van. Megmaradásunk szülôföldünkön elsôsorban tôlünk függ! Attól, hogy Fotók: K. M.

20 ESEMÉNYTÜKÖR Gyermeknapi pillanatok Ø Fotók: K. M.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. Ellátandó

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 99/2015.(V.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről ELŐTERJESZTÉS Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 1. előterjesztés száma: 348/2017 2. előterjesztést készítő

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Érdi Tankerületi Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Érdi Tankerületi Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Érdi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Zimándy Ignác Általános Iskola Fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2017. május 10-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 58 /2018. (VI.13. ) Ök. sz. határozata: Nádudvar

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat 10/2016.(II.4.) határozat Tárgy: Egészségügy 2015. évi pénzügyi elszámolása Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás által működtetett védőnői

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzata 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 3/2012. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 3-án, 09 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma 2013. június www.zsambek.hu Elhunyt Mátyás Irén Önkormányzati döntések Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Trianoni megemlékezés Interjú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

R É T S Á G VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

R É T S Á G VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE R É T S Á G VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Rétság, 2011. december 16. 1 oldal a 14 oldalból I. 2012. év fő feladatai: Gazdálkodás Likviditás biztosítása, bevételek emelése,

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Tárgy: Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Dr. J. Nagy Éva jegyzővé történő kinevezésével a második aljegyzői státusz megürült, ezért javasolom,

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz: 22-166/2018. Tárgy: Pályázat kiírása művelődésszervező álláshely betöltésére.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

pénzügyi-gazdálkodási előadó

pénzügyi-gazdálkodási előadó 1 / 5 6/20/2018, 10:48 PM Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet A közszolgálati jogviszony időtartama:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 3700 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. május 8.-ai nyilvános ülésére Előterjesztő : Takács Péter társulási tanács elnöke Előkészítette

Részletesebben

INTÉZMÉNY NEVE HELYSZÍN TEVÉKENYSÉG egészségügyi terület

INTÉZMÉNY NEVE HELYSZÍN TEVÉKENYSÉG egészségügyi terület egészségügyi terület Magyar Rákellenes Liga i Alapszervezete rendezvények szervezési feladatainak segítése, havi hírlevelek kihordása az alapszervezeti tagok részére, kézműves foglalkozások Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti: Dr. Varga Tibor

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2018; é 'r költségvetéséről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2018; é 'r költségvetéséről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2018. február 15-én megtartott rendkívüli ülésének a. ) jegyzőkönyve: 1 b. ) tárgysorozata: 1-3. c. ) határozatai:3-5. d. ) rendelete: / rvmcmlnois. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) Földművelésügyi Miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumnál

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. október 26-án tartandó ülésére Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére vonatkozó pályázat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017. október 26. Ózd

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÓJEGYZÓJE Ügyiratszám: 74973/2011.XIII. Ügyintéző: Farag6né/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Művészetek hete. Reneszánsz. a Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában

Művészetek hete. Reneszánsz. a Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában Művészetek hete a Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában Reneszánsz Iskolánkban október 1. és 5. között rendeztük meg a Művészetek hetét. A diákok és a tantestület tagjai ezáltal kicsit visszacsöppentek

Részletesebben

Ballagók és kitüntetéseik 2017.

Ballagók és kitüntetéseik 2017. Ballagók és kitüntetéseik 2017. Május, a tavasz egyik legszebb hónapja. Ilyenkor virágba borulnak az orgonák, a vadgesztenyék, a babarózsák és számos más növény is ontja virágainak illatát. 2017. május

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító)

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító) (Gönczy Barnabásné tanító) Diplomáját 1977-ben vette át a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként Nyírbátorban helyezkedett el. Az elmúlt 40 év során, ha iskolát váltott is, de

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Monor város évi I. féléves programtervezete

Monor város évi I. féléves programtervezete Rendezvény időpontja: 2018. január 8. 2018. január 12. 18:00 Rendezvény megnevezése: megnyitója Magócsi Ildikó fotóművész Újévi operett 2018. január 13. Jégvirágtól Borvirágig forralt boros túra 2018.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben