A játék reneszánsza Hetedhét Játékév a Skanzenben Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A játék reneszánsza Hetedhét Játékév a Skanzenben Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2008."

Átírás

1 A játék reneszánsza Hetedhét Játékév a Skanzenben Szabadtéri Néprajzi Múzeum A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Reneszánsz évben játékba hívja látogatóit! A Hetedhét Játékévben hét hónapon át a hét tájegységben megújulnak a kiállítások, a múzeumi mőhelyek és a játéklehetıségek. A játék reneszánsza során újjászületnek a Skanzenben a régi játékszerek és újra átélhetıvé válnak a hagyományos közösségi játékalkalmak, a játékos tevékenységek. Programjainkban az európai reneszánsz népi kultúra magyar vonatkozásaira is rámutatunk. A Skanzen a Reneszánsz évben hatalmas játéktáblává válik, amelynek mezıin lépkedve látogatóink mindig új játékot és új felfedezni valót találnak maguknak. A Hetedhét Játéktérben térképes programfüzet segíti a Játékosokat a tájékozódásban, a játéklehetıségek és a játékszabályok megismerésében. A Hetedhét Játékév nemcsak a gyerekeknek szól, hiszen a Skanzen 0-99 éves korig, egyénileg és korlátlan létszámú társaságban, korhatár nélkül játszható! Az elsı játékszabály: aki két hatost dob egyszerre, ingyenesen beléphet! A Hetedhét Játékév logója: a dobókocka 1. A játéktábla mezıi Játékos életképek A Kisalföld tájegység lakóházaiban olyan szobákba lehet betekinteni, ahol három idımetszetben (1890-es, 1930-as, 1970-es évek) otthoni játékhelyzetek tárgybeli lenyomatai láthatók: téli fonóbeli jelenet, karácsonyi ajándékozás, és a városból a falun élı nagyszülıkhöz szünidıre érkezı unokák játékai. Játszd újra! Újra kipróbálható játékszerek: ugróiskola, ugráló kötél, karika, gólyaláb, csiga, madzag, kötél, kocka, kártya, hajtogatós mesekönyv, malom, teke, csocsó és roller a Hetedhét Játéktáblán! Mőtárgyrejtvény A hét tájegység hét házának hét szobájában hét-hét tárgy idegen. Játékos látni tanulás, játékos néprajzi tárgykeresés. Itt a piros, hol a piros? A múzeum 50 hektárnyi területének hét pontján nagy és piros játékokat helyeztünk el. A labirintus, a labdahempergı, az óriási ördöglakat, a rönképítı, a rönkhinta, a rollerkölcsönzı és az óriás látófa, valamint a hordó-ló és a szamárhúzó szórakoztató kikapcsolódást nyújtanak a mozgékony játékosoknak. 1

2 Napi játékok A legtöbb népi játék napi játék: egy alkalmas pillanatban születik, főbıl-fából készül, sokszor csak éppen tenyérnyi mérető. Legtöbbször egyetlen használatra készül, vagy éppen maga az elkészítés a legjobb játék: a szırlabda gyúrása, a szalmababa kötözgetése, a főzfa síp faragása, a levélhajó összeillesztése, vagy éppen a papírrepülı hajtogatása. Ezeket az apró, napi játékokat megrendelhetı kézmőves foglalkozásokon lehet megismerni és elkészíteni. Babaházak idıszaki kiállítás a sonkádi csőrben (Felsı-Tiszavidék tájegység) június 15.- október 31. A kiállítás egy muzeológiai próba, melynek alapját egy tárgyi győjtemény és egy néprajzi győjtés interjúanyaga képezi. A kiállításban három kislány gyermekkorát rekonstruáljuk, két párhuzamos történetet mutatunk be a látogatóknak. Az egyik történet egy városi polgár családból való testvérpáré. A Skanzen birtokába került a teljes gyerekszoba bútor-együttes, a gyermekruhák, a játékok és könyvek. A bútor érdekessége, hogy festett, népmővészeti ihletettségő tárgyegyüttesrıl van szó. Sajnos, a hagyaték a tulajdonosok halála után került a múzeumba, így a tárgyak történetét csak a megmaradt dokumentumokból tudjuk rekonstruálni. A másik történet egy falusi kislány (ma 75 éves dédnagymama) gyermekkorát idézi föl. Ebben az esetben az interjúkkal és a visszaemlékezésekkel rekonstruáljuk a gyermekkort, mivel egyetlen egy fotón kívül nem maradt tárgyi emlék. Az interjúk alapján a múzeum tárgygyőjteményének felhasználásával tárgyiasítjuk a történetet. A kiállításban nemcsak ennek a három kislánynak az élete elevenedik meg, hanem egy történelmi kor két arca is felsejlik majd a tárgyak és a történetek mögött. Hetedhét játék idıszaki kiállítás a Skanzen Galériában október március 29. A játék idıtlen és végtelen, ugyanakkor történeti koronként, olykor hihetetlen gyorsasággal változik. Itt és most olyan gyermek- és felnıtt játékokat és játékszereket elevenítünk fel, amelyek évszázadokon át társaink voltak, s reméljük, ma is azok lehetnek. A Szabadtéri Múzeum Hetedhét Játékévében a hetes szám varázslatos erejében bízva és azzal játszva hét játékfajtát állítunk kiállításunk középpontjába. A válogatás természetszerően önkényes, hiszen hétszer, de hetvenhétszer ennyi játék bemutatása sem lenne elég arra, hogy egyetemes és egyéni játékkincsünk végtelen sokszínőségét, gazdagságát fel tudjuk idézni. Az ugróiskola, a baba, a labda, az építıkocka, a kocsi, a sárkány vagy a meséskönyv mind olyan játékok, játékszerek, amelyek a hagyományos falusi társadalomban ismertek és használatosak voltak, majd megújuló formában, már nem feltétlenül házilag elkészítve végigkísérték a 20. század gyermekeinek és felnıtteinek életét, sıt, egyiknek-másiknak napjainkban a reneszánszát is megélhetjük. 2

3 Magyarok az Olimpiai Játékokon A Testnevelési és Sportmúzeum vándorkiállítása a Süttöri istállóban (Kisalföld tájegység) május 27. október 31. A kiállítás 1896-tól 2004-ig mutatja be az olimpiákat magyar szempontból. A 27 tabló a sok archív felvétel mellett az egyes olimpiákon elért eredményeinkrıl, a sportolókról, edzıkrıl, a versenyekre való felkészülésrıl, az olimpiák történetérıl tartalmaz érdekes adatokat, magyar és francia nyelven. Játékraktár Idıszaki kiállítás a Néprajzi Látványtárban március 20. október 31. A szekrények aljából, polcok mélyébıl pincébe vagy éppen padlásra került gyermekkori játékaink a legritkábban jutnak múzeumi győjteményekbe. A felnıttek bútorai között olykor pusztán egy-egy mívesen faragott bölcsı ırzi a gyermekvilág emlékét évtizedeken keresztül, mielıtt az ócskáshoz, vagy tőzre kerülne. A rövid ideig használt kisszék, járóka, babaágy, a házilag fabrikált fa autó, vagy éppen a gyékénybaba olyan, mint a mese: egyszer volt, hol nem volt, s már el is tőnik életünkbıl. A Skanzen Néprajzi Látványtárában a Hetedhét Játékév apropóján egy helyre győjtöttük a múzeumba az elmúlt évtizedekben bekerült legszebb darabokat, azokat, amelyek eddig a raktárak mélyén vártak újjászületésükre. Flóri könyve Idıszaki kiállítás a Csilléry Klára Oktatóközpont elıterében szeptember 1.- október 31. A kiállítás válogatást nyújt a Szórakaténusz Játékmúzeum, a Kiscelli Múzeum, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum és az Óvodamúzeum győjteményébıl: a játszva tanulás didaktikai játékaiból és szemléltetı eszközeibıl. Már elfeledett, vagy nem divatos tanítási módszerek megismertetésével szeretnénk a pedagógusokat bátorítani a régi ötletek újragondolására és alkalmazására. A gyerekeknek bemutatjuk, hogy milyen volt régen és miben különbözik a maitól az iskolai tanítás. 2. Játszmák 1. Állandó hétvégi programok a szünidıben is! Szombati Szöszmötölés Az ember és teste közötti viszony a reneszánsz idején jelentıs változáson ment keresztül: az asztrológia, a kórbonctan és az orvostudomány fejlıdése, az alkímia, kialakulása nemcsak a mővészetekre, de a hétköznapi gyakorlatokra, a higiénia, az öltözködés, az étkezés, az ivás kultúrájára is hatással volt. Szombatonként Átváltozások címmel a folyékonyból légnemőt, a hidegbıl meleget, feketébıl fehéret, a kevésbıl sokat, a kicsibıl nagyot, a hulladékból hasznosat régi és új trükkjeit mutatjuk be. Szóba kerülnek majd olyan praktikák, újjáéledı ezoterikus gyakorlatok is, amelyeknek története akár félezer évvel ezelıttre nyúlik vissza. 3

4 Tótágas Vasárnap Álarc mögé bújni, szerepet játszani mindenki szeret vagy kénytelen olykor. Vasárnaponként bárki maszkot és jelmezt készíthet, paravánt építhet saját színházához. Az improvizatív színjátszás napjainkig visszanyúl a reneszánsz színház commedia dell arte hagyományához. Ennek bemutatására vasárnaponként kiváló magyar bábosok, komédiások és zsonglırök lépnek fel. Június közepétıl a Babaházak címő kiállításhoz kapcsolódóan neves színészeink mesélnek elsı öltözıjükrıl: személyes játékvilágukról, és bevezetik a látogatókat saját babaházukba a rendhagyó tárlatvezetésen. A Babaszalon címő sorozatunk keretében a babaélet sajátosságait vizsgáljuk az életre kelı bábutól, a babaruha-varrodán és babaklinikán át a babakonyháig. 2. Játéknaptár: Február 2. Farsangfarki Mulatság Csilléry Klára Oktatóközpont, Dusnoki szélmalom A reneszánsz karneváli hagyományoknak megfelelıen látványos álarcos-maskarás felvonulásra készülünk a Dusnoki szélmalomhoz. Az egész napos készülıdés során a farsangi fonóban fonni tanulunk, állatmaszkokat, sapkamaszkokat és díszes reneszánsz álarcokat készítünk, kecskeszakállat öltünk, együtt játszunk és mesélünk. Gyertyát mártunk, fánkot kóstolunk, a kicsikkel az aprók táncában perdülünk és fordulunk. Tanúi leszünk Cibere vajda és Konc király viadalának és a tél előzésének. A mulatságot moldvai táncházzal zárjuk. Március 16. Húsvéti készülıdés Csilléry Klára Oktatóközpont A nagyböjt az elcsendesedés, az ünnepre való lelki ráhangolódás idıszaka, mégsem szőkölködünk játékokban! A zenét és táncot nélkülözı idıszakban virtuskodásra: kiszehajtásra, tavaszköszöntı zöldághordásra invitáljuk a család apraját, nagyját. A Krisztus feltámadását és a megújuló életet szimbolizáló tojás nemcsak díszítıkedvünk tárgya lehet, hanem az egyik legváltozatosabb ügyességi játékeszközzé is válhat a leleményes játékosok kezében. Március Húsvét A Húsvétot három Felsı-Tiszavidék, Kisalföld és Bakony, Balaton-felvidék tájegységben ünnepeljük. A húsvéti ünnepkör szokásait hagyományırzı együttesek elevenítik fel, a húsvéti tojás díszítésének gazdag hagyományait népmővészek mutatják be. A Húsvét-kertben a gyerekek húsvéti tojásjátékokat játszhatnak: tojáskapkodást, tojásgurítást, tojásütést. A Játékudvarban már-már feledésbe merülı népi ügyességi és sportjátékokat lehet kipróbálni. A kétnapos rendezvényre érkezı családokat bábjátékkal, népzenei bemutatókkal és táncházzal várjuk. Kihirdetjük a honlapunkon meghirdetett locsolóversíró verseny gyızteseit, és húsvéthétfın ismét szépségversenyt rendezünk állattartó tanyánk racka juhai között. 4

5 Május 1. Itt járt Mátyás király Alkotónap óta minden évben május 1-én tartjuk a kiírt pályázat témáját megjelenítı Alkotónapot ban, a Reneszánsz évben is folytatjuk alkotónapi hagyományainkat. Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulója alkalmából olyan szépirodalmi mővek vagy népköltészeti alkotások illusztrációit várjuk iskoláskorú pályázóinktól, amelyekben Mátyás király áll a középpontban. Az idei Alkotónapon igazi Mátyás-kori forgatagot rendezünk a Skanzenben. A legények a Fekete sereghez, a lányok Beatrix udvartartásához csatlakozhatnak, ha elkészítik kellékeiket a programnap mőhelyeiben. Jártunkban-keltünkben megtudhatjuk, hogy Mátyás király a piacon kaszáltat, hogy hogyan találkozott elıször Kinizsi Pállal a vízimalomnál, és hogy ki az Eb, aki a kanalát meg nem eszi. Mulathatunk Mujkón, az udvari-bolondon, együtt tanulhatunk a kis Mátyással Vitéz Jánosnál. Mátyás király hol álruhában, hol királyként, Beatricével az oldalán bukkan fel a közönség között. A nap során megízlelhetjük a reneszánsz lakoma fogásait és gyönyörködhetünk reneszánsz muzsikában, miközben a reneszánsz táncok alaplépéseit is elsajátíthatjuk. Mindeközben ízelítıt kapunk a 15. századvég jobbágyainak, polgárainak, gyerekeinek életébıl is. Tudományos találósdiban megtornáztathatják az agyukat a felnıttek is. A mővészklubokban Janus Pannoniusnál szónoklattant is tanulhatnak, vagy a képzımővészet újabb technikáival ismerkedhetnek meg. Kopernikusz a korabeli tudományos felfedezéseket mutatja be. Reneszánsz játékszerek, játékos elmék a humanizmus és a játszó (kísérletezı) ember a technikai vívmányok és a játék kapcsolata hatja át a nap programjait. Május Pünkösdi Játékok a Hetedhét Játékév kiemelt fesztiválja A középkorban és a reneszánsz idején Európában két különbözı kultúra létezett: a hivatalos és a népi. Az egyház megingathatatlan, az örökkévalóságra összpontosító és uralkodó világszemléletével szemben a karneváli világkép játékos, mozgékony és képlékeny formákat igényelt magának. A fent és a lent egymás tagadásában és megerısítésében egyszerre létezett. Különösen a karnevál idejére a hagyományos rend érvényét vesztette, a világ a feje tetejére fordult. Bıség és össznépi jelleg határozta meg az anyagi-testi élet képeinek sajátos vidámságát és ünnepét. A vásári beszéd, az imádságparódiák és vígprédikációk, a dévajságok és lakmározások egy kollektív, jóságos vidámság mozzanataiként értelmezhetık. A Pünkösdi Játékokon az országos kézmőves vásár és az Utcaszínházi Fesztivál jó alkalmat ad arra, hogy a világ a múzeumban is a feje tetejére álljon. Közben forog a Bolondmalom: hinták és körhinták a szabadban és filmszalagon. Május 25. Garabonciás Gyermeknap A gyermeknapi programot a Hagyományok Házával közösen szervezzük. Az általuk kiírt Forgószél -Garabonciás néprajzi vetélkedı gyıztesei lesznek a múzeum Felsı- Tiszavidék tájegységének a gazdái és gazdasszonyai. A szerepjáték mellett minden érdeklıdı tevékenyen kerülhet kapcsolatba a vidék szegényparaszti, kisnemesi életmódjával, játékaikkal, játékszereik készítésével. Tájékozottságukat és tájékozódó képességüket is próbára tehetik azok, akik a furfangos feladatokat végrehajtják. A napot táncvigalommal zárjuk, ahol a talpalávalót szatmári muzsika biztosítja. 5

6 Május Hetedhét Játékhét A hét minden napján újabb és újabb, régi és megújuló, szabadban játszható egyéni vagy csapatjátékba hívunk mindenkit. Felhívásunkra újjáéled a nagyréten és a pihenıkben a méta, a teke, a bige, a dólé, a triccs, a guja, a curka és társaik. Óvodások és iskolások egyénileg vagy csapatban is próbára tehetik képességeiket olyan játékokban, ahol a többet ésszel, mint erıvel elv alapján az ügyesség, gyorsaság, ravaszság, leleményesség a gyızelem feltétele. Június 1. Falusi Olimpia A III. Falusi Olimpiát 8-14 éves gyerekeket és kisebb közösségek számára rendezzük. Olyan családokat, baráti társaságokat, együtt sportoló amatır csoportokat várunk, akik szívesen próbára teszik ügyességüket, erejüket. A jelentkezıknek olyan népi sportjátékokban kell kiállniuk a próbát, amelyek egy egy ókori versenyszámnak felelnek meg. A versenyszámok: talicskázás, lovacskázás, ötpróba, grundbirkózás, erıpróbák, futószámok. Az olimpia lebonyolítását a Testnevelési Egyetem népi sportjátékokkal foglalkozó hallgatói segítik. A gyıztesek a nap végén elnyerik jutalmukat, az érmek és serlegek mellett a dicsıség babérkoszorúját. Augusztus 16. Termıföldünnep A termıföld ünnepén a kenyér és a gabona témáját kiszélesítve elıtérbe kerülnek a föld mővelésének kérdései is. A múzeum mővelés alatt álló szántóföldjén hagyományos technológiával régi tápláléknövényeket termesztünk. A parasztházak körül elhelyezkedı konyhakertekben biogazdálkodást folytatunk. Kiemelkedı program a veterán mezıgazdasági gépek mellett a malmok bemutatója. E napon ugyanis mőködés közben láthatóak a Skanzen különbözı technológiával (víz, szél és állati erı meghajtásával) mőködı malmai. A szabadtéri kiállítások kemencéiben kenyeret, cipót és kenyérlángost sütünk, a gyerekeket is bevonva a tevékenységbe. A Játszóházban növényekbıl és terményekbıl készítünk játékszereket. Megismerjük a gyermekek játékos munkára nevelésének eszközeit: a gyermekszerszámokat. Ezen kívül a sárjátékokat és a földön végezhetı játékokat is kipróbáljuk: az ugróiskolát, a triccsezést, a mancsozást, a mocsárjárást. Szeptember 6-7. Szüreti Sokadalom A kétnapos ünnepi sokadalom a magyarországi szılı- és borkultúrához kapcsolódó hagyományok bemutatására törekszik. A Bakony, Balaton-felvidék, a Felföldi mezıváros és a Felsı-Tiszavidék tájegységben várjuk mindazokat, akik jó borok és finom étkek mellett szeretnék megízlelni a szüret vidám hangulatát. Bemutatjuk a szılı feldolgozásának és a mustnyerésnek hagyományos eszközeit és módjait (taposás, csömöszölés, préselés.) A szılın, muston és boron kívül szó lesz a gyümölcsök és zöldségek betakarításáról és feldolgozásáról is: üstben szilvalekvárt fızünk, kemencében almát, körtét aszalunk, csalamádét készítünk, főszernövényt szárítunk. A szüreti piacon egyéb aszalványokat, zamatos fajtamézeket, mézbort, birsalmasajtot, lekvárokat, magvas csemegéket és különleges pálinkákat árusítunk. A múzeum szılıskertjeiben, gyümölcsöseiben szabadtéri madárijesztı kiállítást 6

7 rendezünk. A gyerekek szılıhegyi játékokban vehetnek részt, illetve zajkeltı eszközöket és madárijesztıt is készíthetnek. Táncegyüttesek és zenekarok színes mősora mellett kiemelkedı helyet kapnak a szüret tréfás hagyományai, a bábjáték és a vásári komédia. Október 4. Tanyanap Állati bemutató! A Tanyanapon a régi, részben elfeledett és újrafelfedezett állatfajtáink állnak a középpontban. Bemutatjuk az állatvásárok hangulatát, az állatok idomításának fortélyait, hasznosításukat. A résztvevık állatokkal kapcsolatos vetélkedıkön, ügyességi próbákon vehetnek részt, tanyázhatnak, bandázhatnak kedvükre. Játszunk az állatokkal, és játékállatokat is készítünk: terményekbıl, növényekbıl, agyagból. Szırbıl labdát gyúrunk, tollból seprőt, szaruból fésőt, bırbıl nyerget készítünk és még száz csodát megismerünk. Hagyományos ételeket kóstolunk, hiszen ennyi állat mellett még a kerítés is lehet kolbászból! November 8-9. Szent Márton Újborfesztivál és Libator Magyarországon a Szent Márton napi hagyományok több évszázados múltra tekintenek vissza. A Kisalföld tájegység házaiban felidézzük a Márton naphoz főzıdı néphagyományokat. A fesztivál-sátorban azok kaparintják meg a színpadot, akik nagyot mondanak: mese, stand up a legjobbaktól a Háry János nagyotmondó versenyen! A gyermekek a játszóházban krumplipuska- és tollsíp készítésében lelhetik kedvüket, és a színpadon megelevenedik a számukra Lúdas Matyi története. A tollfosztóban mindenki kipróbálhatja kézügyességét és játékos kedvét. Az újborokból kiállítást és vásárt rendezünk, és meg lehet kóstolni a libaételeket és a Márton-napi csemegéket is. December 6. Adventi készülıdés Csilléry Klára Oktatóközpont A Karácsony üzenetét a mese és valóság tükrében élhetjük át. A szeretet egyik megnyilvánulási formája a magunk által készített ajándék. Mese, mese mátka lehet egy mese is ajándék? Kikrıl szólnak a mesék? Van saját mesénk, történetünk, amit ajándékba adhatunk szeretteinknek? Nosza, elı vele! Mesekönyv, illusztráció, hangoskönyv és számos más lehetıség is adódik ezen a napon, hogy egy szeletet magunkból ajándékba adjunk annak, akit a legjobban szeretünk. Az ajándékozást átható öröm forrása a játékkészítés is, amit családias hangulatban, régi-új ötletektıl indíttatva végezhetünk. Nagyanyáink receptje szerint szaloncukrot, természetes anyagokból különös és szép karácsonyfadíszeket készíthetünk. 3. Játékfórum Április 1. Hetedhét Játékév Sajtótájékoztató Ipiapacs! Szabadtéri fotókiállítás 7

8 Október 17. Hagyományéltetı Óvónık Teréz-napi Találkozója Felsı-Tiszavidék tájegység, Csilléry Klára Oktatóközpont Ötödik alkalommal találkozunk Brunszvik Teréz neve napján az ország és a határon túli magyar települések óvónıivel, hogy szakmai tapasztalatainkat kicseréljük és újakkal gazdagítsuk. Idei témánk kapcsolódik a Flóri könyve címő kiállításhoz, ahol többek között azokat a századeleji, kisdedóvói didaktikai játékokat, eszközöket láthatjuk, amelyek az akkori gyerekek nevelését, fejlesztését segítették. Milyen lehetıségek adódnak ma egy óvodában a játék és munka, valamint a kettı együttesébıl születı és folyamatosan megújuló hagyományaink éltetésére? Elméleti, gyakorlati és játékkészítı tevékenységek közepette, az óvónık aktív részvételével keressük a választ a fenti kérdére. December 4. Játék és szórakozás a 20. századi falun Konferencia központ Tudományos tanácskozás, kapcsolódva az OTKA kutatáshoz Skanzen Szabadegyetem Konferencia központ A középpontban a játék! Interaktív játéknap játékkutatók és játékkészítık számára. 3. Játékosok A Hetedhét Játékévben látogatóinkat különbözı pályázatokkal, táborokkal és tanfolyamokkal kívánjuk mozgósítani, hogy saját alkotásokkal, egyéni történetekkel, régi és új fényképekkel és rövidfilmekkel aktívan vegyenek részt a Skanzen játékaiban. Ipiapacs! Fotópályázat Elı a fényképezıgéppel és a családi fényképalbumokkal! Az "Ipiapacs!" fotópályázatra várjuk azokat a régi és újabb fényképfelvételeket, amelyek szabadban játszókat örökítenek meg! A zsőri által legjobbnak ítélt képeket díjazzuk. A díjat nyert fotókból óriásplakátokat készítünk, és bemutatjuk azokat az Ipiapacs! címő szabadtéri kiállításon, a Skanzenbe vezetı út mentén április 1. és március 15. között. Ipiapacs! Mobilfilm pályázat Elı a mobiloddal! Az "Ipiapacs!" mobilfilm pályázatra várjuk azokat a maximum félperces filmeket, amelyek a Skanzenben készültek, és játékalkalmat örökítenek meg! A zsőri által legjobbnak ítélt mobilfilmeket díjazzuk. A díjat nyert filmeket folyamatosan vetítjük a Skanzenben felállított plazmaképernyın. Az Ipiapacs! címő filmmontázs december 1. és december 1. között lesz látható. 8

9 Játékkincs Alkotónapi pályázat és kiállítás A játékok reneszánszának évében erre a pályázatra a leleményes és találékony reneszánsz emberrıl példát vevı mai diákok saját kezőleg készített alkotásait várjuk: eszközös, társas, táblás, stratégiai, ügyességi, logikai játékszereket. Olyan ötletes és egyszerő játékokat, amelyek akár középkori eredetőek is lehetnek, természetes anyagokból készülnek, és a régieket tovább gondolva teljesen újjászületnek. A beküldött játékok közül a zsőri által kiválasztott legötletesebb, legszebb eszközöket kiállítjuk, így a látogatók rácsodálkozhatnak az új, vagy már régen elfeledett ötletekre. Itt járt Mátyás király Alkotónapi pályázat és kiállítás A Reneszánsz évben Alkotónapi hagyományainkat 10. alkalommal elevenítjük föl. Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulójára emlékezve olvasásra és alkotásra késztetjük azokat a gyerekeket, akik az igazságos királyról szóló legendamesékrıl, anekdotákról szívesen készítenek illusztrációkat. Mátyás király népszerő alakjához számos történet kapcsolódik, melyekben a paraszti észjárással egyezı, egyszerő, okos és emberséges döntések az emberek igazság utáni vágyát is megfogalmazzák. A különféle technikákkal elkészített síkbeli alkotásokat szakértı zsőri bírálja el, a díjazott és a kiválasztott alkotásokból kiállítás készül. A kiállító tér lesz a helyszíne a megrendelhetı Itt is járt Mátyás király címő múzeumpedagógiai foglalkozásnak, amely során különféle Mátyásról szóló népmesék dramatikus játékára lesz lehetıség. Falusi Olimpia felhívás A Falusi Olimpiára olyan 8-14 éves gyerekeket, családokat és 60 év feletti seniorokat várunk egyénileg vagy csoportosan, akik szívesen próbára teszik ügyességüket, erejüket az olimpiai megmérettetésben és vágynak a dicsıség babérkoszorújára. A próbákat olyan népi sportjátékokban kell a jelentkezıknek kiállniuk, melyek egy-egy ókori versenyszámra emlékeztetnek. A versenyszámok: talicskázás, lovacskázás, ötpróba, grundbirkózás, erıpróbák, futószámok, távgyaloglás. Az olimpia lebonyolítását a Testnevelési Egyetem népi sportjáték karának hallgatói segítik. Izeg-mozog tábor a Skanzen szünidei ajánlata Jó játék a A Skanzen nyári szünidei napközis táborába június 30. és augusztus 1. között várjuk azokat a 6-12 éves gyerekeket, akik még ki sem látszanak a földbıl. A hét minden napján a földi lét valamely ıselemét - a levegıt, a tüzet, a vizet, a földet és a fát - emeljük a játékunk középpontjába. A táborba érkezı széltolók, naplopók, léhőtık, földönfutók és fanyővık napkeltétıl napnyugtáig kutathatják, hogyan lehet csapdába csalni a szelet, miért nincs a víznek rakoncája, hogyan öntsünk tiszta vizet a pohárba, milyen kincseket nyelt el a föld és hogyan lehet fából vaskarikát csinálni. Ha nem jössz, a nyarad fabatkát sem ér! 9

10 Babavarró tanfolyam Több alkalomból álló kézimunka tanfolyam, amelyen egyszerő játékbabák és játékfigurák készítését sajátíthatják el a jelentkezık. 4. Pályán kívül Augusztus A Skanzen bölcsıje Idıszaki kiállítás és interaktív játéklehetıség a Sziget Fesztivál Néprajzi helyszínén. A kiállítás hagyományos falusi gyermekbútorokat (bölcsı, állóka, kisszék, stb.) mutat be a múzeum saját győjteményébıl. Az interaktív játéklehetıség keretében ki lehet próbálni ezeknek a bútoroknak és más általánosan elterjedt gyermekbútoroknak (pl. etetıszék) a felnıttek méretarányaihoz igazított, felnagyított változatát. Tervezett darabok: asztal, 2-3 szék, etetıszék, állóka, bölcsı, ágy. Ezt egészítik ki azok a felpróbálható egyszerő gyermekruha darabok (kising, fıkötı, rékli, stb db), amelyeket szintén felnıtt méretben készít el Tóth Virág ruhatervezı. A teljes helyszín hátteréül a múzeum munkatársainak saját archív és mai, a különbözı gyermekbútorokat élethelyzetben ábrázoló fotói jelennek meg óriásplakáton, vízhatlan molinón. A program a Szigeten mutatkozik be elıször a nagyközönségnek, a bútorok és ruhák a továbbiakban a múzeum programjain lesznek használhatók, a készlet igény szerint bıvíthetı. Május Múzeumok Majálisa Hetedhét játékév A játék reneszánsza. Ízelítı interaktív játékprogram a Nemzeti Múzeum kertjében. 10

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. IX. évfolyam 1. szám, 2008. május. Kedves Tagtársak, Barátaink! 21 éves a Kiss Áron Magyar Játék Társaság! Késve érkezik a tavaszi Forgó,

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XIV. évfolyam 4. szám, 2013. december Kedves Tagtársak, Barátaink! Különböző nehézségeink, akadályoztatásaink után sikeres és boldog újévet

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december VII. évfolyam 4. szám 2009. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba -

Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Múzeumok Éjszakája - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Készítette: Dr. Gyenes Kata Szak: Közmővelıdési szakember I. Kezdés éve: 2010. Beadás dátuma: 2010.

Részletesebben

VÁROSI KÉPTÁR DEÁK GYŰJTEMÉNY Székesfehérvár, Oskola utca 10.

VÁROSI KÉPTÁR DEÁK GYŰJTEMÉNY Székesfehérvár, Oskola utca 10. VÁROSI KÉPTÁR DEÁK GYŰJTEMÉNY Székesfehérvár, Oskola utca 10. állandó kiállítás Deák Gyűjtemény A 2013-ban újjárendezett állandó kiállítás Deák Dénes (1931 1993) budapesti műgyűjtő Székesfehérvárnak adományozott

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 1. szám, 2011. március Kedves Tagtársak, Barátaink! Ki gondolta volna, hogy a múltkori Forgóban meghirdetett papírmasé program

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

A természetes, a feltétel nélküli bizalom

A természetes, a feltétel nélküli bizalom AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja A természetes, a feltétel nélküli bizalom - Civil partnerség - Azonnal a civil kurázsi szó villan belém, amikor az Élettér Egyesület

Részletesebben

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja SZIGNUM 2009. október A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon havilapja V. évfolyam 10. szám 2009/2010: A LENDÜLET ÉVE Számunkra a nevelés azt jelenti: képessé tesszük

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. VIII. évfolyam 4. szám, 2007. december. Kedves Tagtársak, Barátaink! 20 éves a Kiss Áron Magyar Játék Társaság! Jubileumi évünket lezárva

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 4. szám, 2011. december Kedves Tagtársak, Barátaink! Javasoljuk, hogy a Forgó különösen Meghívó rovata átlapozása közben

Részletesebben

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. VIII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Rúzsa Magdi Domány Mária műve

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. VIII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Rúzsa Magdi Domány Mária műve A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. VIII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Kedves Tagtársak, Barátaink! 20 éves a Kiss Áron Magyar Játék Társaság! Számos fontos esemény közepette

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

Advent és a karácsonyfa szimbolikája

Advent és a karácsonyfa szimbolikája KULTURÁLIS MELLÉKLET AZ ÜLLİI HÍRMONDÓ KULTURÁLIS MELLÉKLETE AZ ÜLLİI MECÉNÁS MŐVÉSZETI KLUB IDİSZAKOSAN MEGJELENİ KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓJA 20. szám / 2010. év 3. megjelenés Szerkeszti: N. Kékedy Ibolya,

Részletesebben

Ég és föld között az Oxygen Adrenalin Parkban

Ég és föld között az Oxygen Adrenalin Parkban Online hírek Ajánljuk magunkat! Elindult a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület honlapja, tagjaink, programjaink, híreink. www.matrajovoje.hu A siroki vár felújításának honlapja látványtervekkel, egyedülálló

Részletesebben

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN 2011. június 18. Kecskemét is kiállítja Az év leghosszabb éjjeli kalandja még ütısebb csapattal

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN 2011. június 18. Kecskemét is kiállítja Az év leghosszabb éjjeli kalandja még ütısebb csapattal MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA KECSKEMÉTEN 2011. június 18. Kecskemét is kiállítja Az év leghosszabb éjjeli kalandja még ütısebb csapattal A helyszínek többsége 18 es 24 óra között látogatható, az ettıl eltérı idıpontokat

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben