A játék reneszánsza Hetedhét Játékév a Skanzenben Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A játék reneszánsza Hetedhét Játékév a Skanzenben Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2008."

Átírás

1 A játék reneszánsza Hetedhét Játékév a Skanzenben Szabadtéri Néprajzi Múzeum A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Reneszánsz évben játékba hívja látogatóit! A Hetedhét Játékévben hét hónapon át a hét tájegységben megújulnak a kiállítások, a múzeumi mőhelyek és a játéklehetıségek. A játék reneszánsza során újjászületnek a Skanzenben a régi játékszerek és újra átélhetıvé válnak a hagyományos közösségi játékalkalmak, a játékos tevékenységek. Programjainkban az európai reneszánsz népi kultúra magyar vonatkozásaira is rámutatunk. A Skanzen a Reneszánsz évben hatalmas játéktáblává válik, amelynek mezıin lépkedve látogatóink mindig új játékot és új felfedezni valót találnak maguknak. A Hetedhét Játéktérben térképes programfüzet segíti a Játékosokat a tájékozódásban, a játéklehetıségek és a játékszabályok megismerésében. A Hetedhét Játékév nemcsak a gyerekeknek szól, hiszen a Skanzen 0-99 éves korig, egyénileg és korlátlan létszámú társaságban, korhatár nélkül játszható! Az elsı játékszabály: aki két hatost dob egyszerre, ingyenesen beléphet! A Hetedhét Játékév logója: a dobókocka 1. A játéktábla mezıi Játékos életképek A Kisalföld tájegység lakóházaiban olyan szobákba lehet betekinteni, ahol három idımetszetben (1890-es, 1930-as, 1970-es évek) otthoni játékhelyzetek tárgybeli lenyomatai láthatók: téli fonóbeli jelenet, karácsonyi ajándékozás, és a városból a falun élı nagyszülıkhöz szünidıre érkezı unokák játékai. Játszd újra! Újra kipróbálható játékszerek: ugróiskola, ugráló kötél, karika, gólyaláb, csiga, madzag, kötél, kocka, kártya, hajtogatós mesekönyv, malom, teke, csocsó és roller a Hetedhét Játéktáblán! Mőtárgyrejtvény A hét tájegység hét házának hét szobájában hét-hét tárgy idegen. Játékos látni tanulás, játékos néprajzi tárgykeresés. Itt a piros, hol a piros? A múzeum 50 hektárnyi területének hét pontján nagy és piros játékokat helyeztünk el. A labirintus, a labdahempergı, az óriási ördöglakat, a rönképítı, a rönkhinta, a rollerkölcsönzı és az óriás látófa, valamint a hordó-ló és a szamárhúzó szórakoztató kikapcsolódást nyújtanak a mozgékony játékosoknak. 1

2 Napi játékok A legtöbb népi játék napi játék: egy alkalmas pillanatban születik, főbıl-fából készül, sokszor csak éppen tenyérnyi mérető. Legtöbbször egyetlen használatra készül, vagy éppen maga az elkészítés a legjobb játék: a szırlabda gyúrása, a szalmababa kötözgetése, a főzfa síp faragása, a levélhajó összeillesztése, vagy éppen a papírrepülı hajtogatása. Ezeket az apró, napi játékokat megrendelhetı kézmőves foglalkozásokon lehet megismerni és elkészíteni. Babaházak idıszaki kiállítás a sonkádi csőrben (Felsı-Tiszavidék tájegység) június 15.- október 31. A kiállítás egy muzeológiai próba, melynek alapját egy tárgyi győjtemény és egy néprajzi győjtés interjúanyaga képezi. A kiállításban három kislány gyermekkorát rekonstruáljuk, két párhuzamos történetet mutatunk be a látogatóknak. Az egyik történet egy városi polgár családból való testvérpáré. A Skanzen birtokába került a teljes gyerekszoba bútor-együttes, a gyermekruhák, a játékok és könyvek. A bútor érdekessége, hogy festett, népmővészeti ihletettségő tárgyegyüttesrıl van szó. Sajnos, a hagyaték a tulajdonosok halála után került a múzeumba, így a tárgyak történetét csak a megmaradt dokumentumokból tudjuk rekonstruálni. A másik történet egy falusi kislány (ma 75 éves dédnagymama) gyermekkorát idézi föl. Ebben az esetben az interjúkkal és a visszaemlékezésekkel rekonstruáljuk a gyermekkort, mivel egyetlen egy fotón kívül nem maradt tárgyi emlék. Az interjúk alapján a múzeum tárgygyőjteményének felhasználásával tárgyiasítjuk a történetet. A kiállításban nemcsak ennek a három kislánynak az élete elevenedik meg, hanem egy történelmi kor két arca is felsejlik majd a tárgyak és a történetek mögött. Hetedhét játék idıszaki kiállítás a Skanzen Galériában október március 29. A játék idıtlen és végtelen, ugyanakkor történeti koronként, olykor hihetetlen gyorsasággal változik. Itt és most olyan gyermek- és felnıtt játékokat és játékszereket elevenítünk fel, amelyek évszázadokon át társaink voltak, s reméljük, ma is azok lehetnek. A Szabadtéri Múzeum Hetedhét Játékévében a hetes szám varázslatos erejében bízva és azzal játszva hét játékfajtát állítunk kiállításunk középpontjába. A válogatás természetszerően önkényes, hiszen hétszer, de hetvenhétszer ennyi játék bemutatása sem lenne elég arra, hogy egyetemes és egyéni játékkincsünk végtelen sokszínőségét, gazdagságát fel tudjuk idézni. Az ugróiskola, a baba, a labda, az építıkocka, a kocsi, a sárkány vagy a meséskönyv mind olyan játékok, játékszerek, amelyek a hagyományos falusi társadalomban ismertek és használatosak voltak, majd megújuló formában, már nem feltétlenül házilag elkészítve végigkísérték a 20. század gyermekeinek és felnıtteinek életét, sıt, egyiknek-másiknak napjainkban a reneszánszát is megélhetjük. 2

3 Magyarok az Olimpiai Játékokon A Testnevelési és Sportmúzeum vándorkiállítása a Süttöri istállóban (Kisalföld tájegység) május 27. október 31. A kiállítás 1896-tól 2004-ig mutatja be az olimpiákat magyar szempontból. A 27 tabló a sok archív felvétel mellett az egyes olimpiákon elért eredményeinkrıl, a sportolókról, edzıkrıl, a versenyekre való felkészülésrıl, az olimpiák történetérıl tartalmaz érdekes adatokat, magyar és francia nyelven. Játékraktár Idıszaki kiállítás a Néprajzi Látványtárban március 20. október 31. A szekrények aljából, polcok mélyébıl pincébe vagy éppen padlásra került gyermekkori játékaink a legritkábban jutnak múzeumi győjteményekbe. A felnıttek bútorai között olykor pusztán egy-egy mívesen faragott bölcsı ırzi a gyermekvilág emlékét évtizedeken keresztül, mielıtt az ócskáshoz, vagy tőzre kerülne. A rövid ideig használt kisszék, járóka, babaágy, a házilag fabrikált fa autó, vagy éppen a gyékénybaba olyan, mint a mese: egyszer volt, hol nem volt, s már el is tőnik életünkbıl. A Skanzen Néprajzi Látványtárában a Hetedhét Játékév apropóján egy helyre győjtöttük a múzeumba az elmúlt évtizedekben bekerült legszebb darabokat, azokat, amelyek eddig a raktárak mélyén vártak újjászületésükre. Flóri könyve Idıszaki kiállítás a Csilléry Klára Oktatóközpont elıterében szeptember 1.- október 31. A kiállítás válogatást nyújt a Szórakaténusz Játékmúzeum, a Kiscelli Múzeum, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum és az Óvodamúzeum győjteményébıl: a játszva tanulás didaktikai játékaiból és szemléltetı eszközeibıl. Már elfeledett, vagy nem divatos tanítási módszerek megismertetésével szeretnénk a pedagógusokat bátorítani a régi ötletek újragondolására és alkalmazására. A gyerekeknek bemutatjuk, hogy milyen volt régen és miben különbözik a maitól az iskolai tanítás. 2. Játszmák 1. Állandó hétvégi programok a szünidıben is! Szombati Szöszmötölés Az ember és teste közötti viszony a reneszánsz idején jelentıs változáson ment keresztül: az asztrológia, a kórbonctan és az orvostudomány fejlıdése, az alkímia, kialakulása nemcsak a mővészetekre, de a hétköznapi gyakorlatokra, a higiénia, az öltözködés, az étkezés, az ivás kultúrájára is hatással volt. Szombatonként Átváltozások címmel a folyékonyból légnemőt, a hidegbıl meleget, feketébıl fehéret, a kevésbıl sokat, a kicsibıl nagyot, a hulladékból hasznosat régi és új trükkjeit mutatjuk be. Szóba kerülnek majd olyan praktikák, újjáéledı ezoterikus gyakorlatok is, amelyeknek története akár félezer évvel ezelıttre nyúlik vissza. 3

4 Tótágas Vasárnap Álarc mögé bújni, szerepet játszani mindenki szeret vagy kénytelen olykor. Vasárnaponként bárki maszkot és jelmezt készíthet, paravánt építhet saját színházához. Az improvizatív színjátszás napjainkig visszanyúl a reneszánsz színház commedia dell arte hagyományához. Ennek bemutatására vasárnaponként kiváló magyar bábosok, komédiások és zsonglırök lépnek fel. Június közepétıl a Babaházak címő kiállításhoz kapcsolódóan neves színészeink mesélnek elsı öltözıjükrıl: személyes játékvilágukról, és bevezetik a látogatókat saját babaházukba a rendhagyó tárlatvezetésen. A Babaszalon címő sorozatunk keretében a babaélet sajátosságait vizsgáljuk az életre kelı bábutól, a babaruha-varrodán és babaklinikán át a babakonyháig. 2. Játéknaptár: Február 2. Farsangfarki Mulatság Csilléry Klára Oktatóközpont, Dusnoki szélmalom A reneszánsz karneváli hagyományoknak megfelelıen látványos álarcos-maskarás felvonulásra készülünk a Dusnoki szélmalomhoz. Az egész napos készülıdés során a farsangi fonóban fonni tanulunk, állatmaszkokat, sapkamaszkokat és díszes reneszánsz álarcokat készítünk, kecskeszakállat öltünk, együtt játszunk és mesélünk. Gyertyát mártunk, fánkot kóstolunk, a kicsikkel az aprók táncában perdülünk és fordulunk. Tanúi leszünk Cibere vajda és Konc király viadalának és a tél előzésének. A mulatságot moldvai táncházzal zárjuk. Március 16. Húsvéti készülıdés Csilléry Klára Oktatóközpont A nagyböjt az elcsendesedés, az ünnepre való lelki ráhangolódás idıszaka, mégsem szőkölködünk játékokban! A zenét és táncot nélkülözı idıszakban virtuskodásra: kiszehajtásra, tavaszköszöntı zöldághordásra invitáljuk a család apraját, nagyját. A Krisztus feltámadását és a megújuló életet szimbolizáló tojás nemcsak díszítıkedvünk tárgya lehet, hanem az egyik legváltozatosabb ügyességi játékeszközzé is válhat a leleményes játékosok kezében. Március Húsvét A Húsvétot három Felsı-Tiszavidék, Kisalföld és Bakony, Balaton-felvidék tájegységben ünnepeljük. A húsvéti ünnepkör szokásait hagyományırzı együttesek elevenítik fel, a húsvéti tojás díszítésének gazdag hagyományait népmővészek mutatják be. A Húsvét-kertben a gyerekek húsvéti tojásjátékokat játszhatnak: tojáskapkodást, tojásgurítást, tojásütést. A Játékudvarban már-már feledésbe merülı népi ügyességi és sportjátékokat lehet kipróbálni. A kétnapos rendezvényre érkezı családokat bábjátékkal, népzenei bemutatókkal és táncházzal várjuk. Kihirdetjük a honlapunkon meghirdetett locsolóversíró verseny gyızteseit, és húsvéthétfın ismét szépségversenyt rendezünk állattartó tanyánk racka juhai között. 4

5 Május 1. Itt járt Mátyás király Alkotónap óta minden évben május 1-én tartjuk a kiírt pályázat témáját megjelenítı Alkotónapot ban, a Reneszánsz évben is folytatjuk alkotónapi hagyományainkat. Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulója alkalmából olyan szépirodalmi mővek vagy népköltészeti alkotások illusztrációit várjuk iskoláskorú pályázóinktól, amelyekben Mátyás király áll a középpontban. Az idei Alkotónapon igazi Mátyás-kori forgatagot rendezünk a Skanzenben. A legények a Fekete sereghez, a lányok Beatrix udvartartásához csatlakozhatnak, ha elkészítik kellékeiket a programnap mőhelyeiben. Jártunkban-keltünkben megtudhatjuk, hogy Mátyás király a piacon kaszáltat, hogy hogyan találkozott elıször Kinizsi Pállal a vízimalomnál, és hogy ki az Eb, aki a kanalát meg nem eszi. Mulathatunk Mujkón, az udvari-bolondon, együtt tanulhatunk a kis Mátyással Vitéz Jánosnál. Mátyás király hol álruhában, hol királyként, Beatricével az oldalán bukkan fel a közönség között. A nap során megízlelhetjük a reneszánsz lakoma fogásait és gyönyörködhetünk reneszánsz muzsikában, miközben a reneszánsz táncok alaplépéseit is elsajátíthatjuk. Mindeközben ízelítıt kapunk a 15. századvég jobbágyainak, polgárainak, gyerekeinek életébıl is. Tudományos találósdiban megtornáztathatják az agyukat a felnıttek is. A mővészklubokban Janus Pannoniusnál szónoklattant is tanulhatnak, vagy a képzımővészet újabb technikáival ismerkedhetnek meg. Kopernikusz a korabeli tudományos felfedezéseket mutatja be. Reneszánsz játékszerek, játékos elmék a humanizmus és a játszó (kísérletezı) ember a technikai vívmányok és a játék kapcsolata hatja át a nap programjait. Május Pünkösdi Játékok a Hetedhét Játékév kiemelt fesztiválja A középkorban és a reneszánsz idején Európában két különbözı kultúra létezett: a hivatalos és a népi. Az egyház megingathatatlan, az örökkévalóságra összpontosító és uralkodó világszemléletével szemben a karneváli világkép játékos, mozgékony és képlékeny formákat igényelt magának. A fent és a lent egymás tagadásában és megerısítésében egyszerre létezett. Különösen a karnevál idejére a hagyományos rend érvényét vesztette, a világ a feje tetejére fordult. Bıség és össznépi jelleg határozta meg az anyagi-testi élet képeinek sajátos vidámságát és ünnepét. A vásári beszéd, az imádságparódiák és vígprédikációk, a dévajságok és lakmározások egy kollektív, jóságos vidámság mozzanataiként értelmezhetık. A Pünkösdi Játékokon az országos kézmőves vásár és az Utcaszínházi Fesztivál jó alkalmat ad arra, hogy a világ a múzeumban is a feje tetejére álljon. Közben forog a Bolondmalom: hinták és körhinták a szabadban és filmszalagon. Május 25. Garabonciás Gyermeknap A gyermeknapi programot a Hagyományok Házával közösen szervezzük. Az általuk kiírt Forgószél -Garabonciás néprajzi vetélkedı gyıztesei lesznek a múzeum Felsı- Tiszavidék tájegységének a gazdái és gazdasszonyai. A szerepjáték mellett minden érdeklıdı tevékenyen kerülhet kapcsolatba a vidék szegényparaszti, kisnemesi életmódjával, játékaikkal, játékszereik készítésével. Tájékozottságukat és tájékozódó képességüket is próbára tehetik azok, akik a furfangos feladatokat végrehajtják. A napot táncvigalommal zárjuk, ahol a talpalávalót szatmári muzsika biztosítja. 5

6 Május Hetedhét Játékhét A hét minden napján újabb és újabb, régi és megújuló, szabadban játszható egyéni vagy csapatjátékba hívunk mindenkit. Felhívásunkra újjáéled a nagyréten és a pihenıkben a méta, a teke, a bige, a dólé, a triccs, a guja, a curka és társaik. Óvodások és iskolások egyénileg vagy csapatban is próbára tehetik képességeiket olyan játékokban, ahol a többet ésszel, mint erıvel elv alapján az ügyesség, gyorsaság, ravaszság, leleményesség a gyızelem feltétele. Június 1. Falusi Olimpia A III. Falusi Olimpiát 8-14 éves gyerekeket és kisebb közösségek számára rendezzük. Olyan családokat, baráti társaságokat, együtt sportoló amatır csoportokat várunk, akik szívesen próbára teszik ügyességüket, erejüket. A jelentkezıknek olyan népi sportjátékokban kell kiállniuk a próbát, amelyek egy egy ókori versenyszámnak felelnek meg. A versenyszámok: talicskázás, lovacskázás, ötpróba, grundbirkózás, erıpróbák, futószámok. Az olimpia lebonyolítását a Testnevelési Egyetem népi sportjátékokkal foglalkozó hallgatói segítik. A gyıztesek a nap végén elnyerik jutalmukat, az érmek és serlegek mellett a dicsıség babérkoszorúját. Augusztus 16. Termıföldünnep A termıföld ünnepén a kenyér és a gabona témáját kiszélesítve elıtérbe kerülnek a föld mővelésének kérdései is. A múzeum mővelés alatt álló szántóföldjén hagyományos technológiával régi tápláléknövényeket termesztünk. A parasztházak körül elhelyezkedı konyhakertekben biogazdálkodást folytatunk. Kiemelkedı program a veterán mezıgazdasági gépek mellett a malmok bemutatója. E napon ugyanis mőködés közben láthatóak a Skanzen különbözı technológiával (víz, szél és állati erı meghajtásával) mőködı malmai. A szabadtéri kiállítások kemencéiben kenyeret, cipót és kenyérlángost sütünk, a gyerekeket is bevonva a tevékenységbe. A Játszóházban növényekbıl és terményekbıl készítünk játékszereket. Megismerjük a gyermekek játékos munkára nevelésének eszközeit: a gyermekszerszámokat. Ezen kívül a sárjátékokat és a földön végezhetı játékokat is kipróbáljuk: az ugróiskolát, a triccsezést, a mancsozást, a mocsárjárást. Szeptember 6-7. Szüreti Sokadalom A kétnapos ünnepi sokadalom a magyarországi szılı- és borkultúrához kapcsolódó hagyományok bemutatására törekszik. A Bakony, Balaton-felvidék, a Felföldi mezıváros és a Felsı-Tiszavidék tájegységben várjuk mindazokat, akik jó borok és finom étkek mellett szeretnék megízlelni a szüret vidám hangulatát. Bemutatjuk a szılı feldolgozásának és a mustnyerésnek hagyományos eszközeit és módjait (taposás, csömöszölés, préselés.) A szılın, muston és boron kívül szó lesz a gyümölcsök és zöldségek betakarításáról és feldolgozásáról is: üstben szilvalekvárt fızünk, kemencében almát, körtét aszalunk, csalamádét készítünk, főszernövényt szárítunk. A szüreti piacon egyéb aszalványokat, zamatos fajtamézeket, mézbort, birsalmasajtot, lekvárokat, magvas csemegéket és különleges pálinkákat árusítunk. A múzeum szılıskertjeiben, gyümölcsöseiben szabadtéri madárijesztı kiállítást 6

7 rendezünk. A gyerekek szılıhegyi játékokban vehetnek részt, illetve zajkeltı eszközöket és madárijesztıt is készíthetnek. Táncegyüttesek és zenekarok színes mősora mellett kiemelkedı helyet kapnak a szüret tréfás hagyományai, a bábjáték és a vásári komédia. Október 4. Tanyanap Állati bemutató! A Tanyanapon a régi, részben elfeledett és újrafelfedezett állatfajtáink állnak a középpontban. Bemutatjuk az állatvásárok hangulatát, az állatok idomításának fortélyait, hasznosításukat. A résztvevık állatokkal kapcsolatos vetélkedıkön, ügyességi próbákon vehetnek részt, tanyázhatnak, bandázhatnak kedvükre. Játszunk az állatokkal, és játékállatokat is készítünk: terményekbıl, növényekbıl, agyagból. Szırbıl labdát gyúrunk, tollból seprőt, szaruból fésőt, bırbıl nyerget készítünk és még száz csodát megismerünk. Hagyományos ételeket kóstolunk, hiszen ennyi állat mellett még a kerítés is lehet kolbászból! November 8-9. Szent Márton Újborfesztivál és Libator Magyarországon a Szent Márton napi hagyományok több évszázados múltra tekintenek vissza. A Kisalföld tájegység házaiban felidézzük a Márton naphoz főzıdı néphagyományokat. A fesztivál-sátorban azok kaparintják meg a színpadot, akik nagyot mondanak: mese, stand up a legjobbaktól a Háry János nagyotmondó versenyen! A gyermekek a játszóházban krumplipuska- és tollsíp készítésében lelhetik kedvüket, és a színpadon megelevenedik a számukra Lúdas Matyi története. A tollfosztóban mindenki kipróbálhatja kézügyességét és játékos kedvét. Az újborokból kiállítást és vásárt rendezünk, és meg lehet kóstolni a libaételeket és a Márton-napi csemegéket is. December 6. Adventi készülıdés Csilléry Klára Oktatóközpont A Karácsony üzenetét a mese és valóság tükrében élhetjük át. A szeretet egyik megnyilvánulási formája a magunk által készített ajándék. Mese, mese mátka lehet egy mese is ajándék? Kikrıl szólnak a mesék? Van saját mesénk, történetünk, amit ajándékba adhatunk szeretteinknek? Nosza, elı vele! Mesekönyv, illusztráció, hangoskönyv és számos más lehetıség is adódik ezen a napon, hogy egy szeletet magunkból ajándékba adjunk annak, akit a legjobban szeretünk. Az ajándékozást átható öröm forrása a játékkészítés is, amit családias hangulatban, régi-új ötletektıl indíttatva végezhetünk. Nagyanyáink receptje szerint szaloncukrot, természetes anyagokból különös és szép karácsonyfadíszeket készíthetünk. 3. Játékfórum Április 1. Hetedhét Játékév Sajtótájékoztató Ipiapacs! Szabadtéri fotókiállítás 7

8 Október 17. Hagyományéltetı Óvónık Teréz-napi Találkozója Felsı-Tiszavidék tájegység, Csilléry Klára Oktatóközpont Ötödik alkalommal találkozunk Brunszvik Teréz neve napján az ország és a határon túli magyar települések óvónıivel, hogy szakmai tapasztalatainkat kicseréljük és újakkal gazdagítsuk. Idei témánk kapcsolódik a Flóri könyve címő kiállításhoz, ahol többek között azokat a századeleji, kisdedóvói didaktikai játékokat, eszközöket láthatjuk, amelyek az akkori gyerekek nevelését, fejlesztését segítették. Milyen lehetıségek adódnak ma egy óvodában a játék és munka, valamint a kettı együttesébıl születı és folyamatosan megújuló hagyományaink éltetésére? Elméleti, gyakorlati és játékkészítı tevékenységek közepette, az óvónık aktív részvételével keressük a választ a fenti kérdére. December 4. Játék és szórakozás a 20. századi falun Konferencia központ Tudományos tanácskozás, kapcsolódva az OTKA kutatáshoz Skanzen Szabadegyetem Konferencia központ A középpontban a játék! Interaktív játéknap játékkutatók és játékkészítık számára. 3. Játékosok A Hetedhét Játékévben látogatóinkat különbözı pályázatokkal, táborokkal és tanfolyamokkal kívánjuk mozgósítani, hogy saját alkotásokkal, egyéni történetekkel, régi és új fényképekkel és rövidfilmekkel aktívan vegyenek részt a Skanzen játékaiban. Ipiapacs! Fotópályázat Elı a fényképezıgéppel és a családi fényképalbumokkal! Az "Ipiapacs!" fotópályázatra várjuk azokat a régi és újabb fényképfelvételeket, amelyek szabadban játszókat örökítenek meg! A zsőri által legjobbnak ítélt képeket díjazzuk. A díjat nyert fotókból óriásplakátokat készítünk, és bemutatjuk azokat az Ipiapacs! címő szabadtéri kiállításon, a Skanzenbe vezetı út mentén április 1. és március 15. között. Ipiapacs! Mobilfilm pályázat Elı a mobiloddal! Az "Ipiapacs!" mobilfilm pályázatra várjuk azokat a maximum félperces filmeket, amelyek a Skanzenben készültek, és játékalkalmat örökítenek meg! A zsőri által legjobbnak ítélt mobilfilmeket díjazzuk. A díjat nyert filmeket folyamatosan vetítjük a Skanzenben felállított plazmaképernyın. Az Ipiapacs! címő filmmontázs december 1. és december 1. között lesz látható. 8

9 Játékkincs Alkotónapi pályázat és kiállítás A játékok reneszánszának évében erre a pályázatra a leleményes és találékony reneszánsz emberrıl példát vevı mai diákok saját kezőleg készített alkotásait várjuk: eszközös, társas, táblás, stratégiai, ügyességi, logikai játékszereket. Olyan ötletes és egyszerő játékokat, amelyek akár középkori eredetőek is lehetnek, természetes anyagokból készülnek, és a régieket tovább gondolva teljesen újjászületnek. A beküldött játékok közül a zsőri által kiválasztott legötletesebb, legszebb eszközöket kiállítjuk, így a látogatók rácsodálkozhatnak az új, vagy már régen elfeledett ötletekre. Itt járt Mátyás király Alkotónapi pályázat és kiállítás A Reneszánsz évben Alkotónapi hagyományainkat 10. alkalommal elevenítjük föl. Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulójára emlékezve olvasásra és alkotásra késztetjük azokat a gyerekeket, akik az igazságos királyról szóló legendamesékrıl, anekdotákról szívesen készítenek illusztrációkat. Mátyás király népszerő alakjához számos történet kapcsolódik, melyekben a paraszti észjárással egyezı, egyszerő, okos és emberséges döntések az emberek igazság utáni vágyát is megfogalmazzák. A különféle technikákkal elkészített síkbeli alkotásokat szakértı zsőri bírálja el, a díjazott és a kiválasztott alkotásokból kiállítás készül. A kiállító tér lesz a helyszíne a megrendelhetı Itt is járt Mátyás király címő múzeumpedagógiai foglalkozásnak, amely során különféle Mátyásról szóló népmesék dramatikus játékára lesz lehetıség. Falusi Olimpia felhívás A Falusi Olimpiára olyan 8-14 éves gyerekeket, családokat és 60 év feletti seniorokat várunk egyénileg vagy csoportosan, akik szívesen próbára teszik ügyességüket, erejüket az olimpiai megmérettetésben és vágynak a dicsıség babérkoszorújára. A próbákat olyan népi sportjátékokban kell a jelentkezıknek kiállniuk, melyek egy-egy ókori versenyszámra emlékeztetnek. A versenyszámok: talicskázás, lovacskázás, ötpróba, grundbirkózás, erıpróbák, futószámok, távgyaloglás. Az olimpia lebonyolítását a Testnevelési Egyetem népi sportjáték karának hallgatói segítik. Izeg-mozog tábor a Skanzen szünidei ajánlata Jó játék a A Skanzen nyári szünidei napközis táborába június 30. és augusztus 1. között várjuk azokat a 6-12 éves gyerekeket, akik még ki sem látszanak a földbıl. A hét minden napján a földi lét valamely ıselemét - a levegıt, a tüzet, a vizet, a földet és a fát - emeljük a játékunk középpontjába. A táborba érkezı széltolók, naplopók, léhőtık, földönfutók és fanyővık napkeltétıl napnyugtáig kutathatják, hogyan lehet csapdába csalni a szelet, miért nincs a víznek rakoncája, hogyan öntsünk tiszta vizet a pohárba, milyen kincseket nyelt el a föld és hogyan lehet fából vaskarikát csinálni. Ha nem jössz, a nyarad fabatkát sem ér! 9

10 Babavarró tanfolyam Több alkalomból álló kézimunka tanfolyam, amelyen egyszerő játékbabák és játékfigurák készítését sajátíthatják el a jelentkezık. 4. Pályán kívül Augusztus A Skanzen bölcsıje Idıszaki kiállítás és interaktív játéklehetıség a Sziget Fesztivál Néprajzi helyszínén. A kiállítás hagyományos falusi gyermekbútorokat (bölcsı, állóka, kisszék, stb.) mutat be a múzeum saját győjteményébıl. Az interaktív játéklehetıség keretében ki lehet próbálni ezeknek a bútoroknak és más általánosan elterjedt gyermekbútoroknak (pl. etetıszék) a felnıttek méretarányaihoz igazított, felnagyított változatát. Tervezett darabok: asztal, 2-3 szék, etetıszék, állóka, bölcsı, ágy. Ezt egészítik ki azok a felpróbálható egyszerő gyermekruha darabok (kising, fıkötı, rékli, stb db), amelyeket szintén felnıtt méretben készít el Tóth Virág ruhatervezı. A teljes helyszín hátteréül a múzeum munkatársainak saját archív és mai, a különbözı gyermekbútorokat élethelyzetben ábrázoló fotói jelennek meg óriásplakáton, vízhatlan molinón. A program a Szigeten mutatkozik be elıször a nagyközönségnek, a bútorok és ruhák a továbbiakban a múzeum programjain lesznek használhatók, a készlet igény szerint bıvíthetı. Május Múzeumok Majálisa Hetedhét játékév A játék reneszánsza. Ízelítı interaktív játékprogram a Nemzeti Múzeum kertjében. 10

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Bogácsi programok 2014

Bogácsi programok 2014 Bogácsi programok 2014 III. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 2014. február 01. Közösségi Ház A III. alkalommal megrendezésre kerülő Falusi Kamra Mustra vendégei több település éléskamrájába

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

2014. január. PROGRAMAJÁNLÓ Február hónapra. Gyertyaszentel napok Id pont: 2014.02.01-2014.02.02 (10:30-17:00) Helyszín: Katica Tanya, Patca

2014. január. PROGRAMAJÁNLÓ Február hónapra. Gyertyaszentel napok Id pont: 2014.02.01-2014.02.02 (10:30-17:00) Helyszín: Katica Tanya, Patca 2014. január PROGRAMAJÁNLÓ Február hónapra Gyertyaszentel napok Id pont: 2014.02.01-2014.02.02 (10:30-17:00) Programok: gyertyasodrás méhviasz lapokból; díszített, öntött, illatos, jeges gyertya és mécses

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Petőfi Irodalmi Múzeum

Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi Irodalmi Múzeum Múzeumpedagógiai program 2013/2014 Sidó Anna Petőfi Sándor élete a tárgyak tükrében Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi személyes holmijának rekonstruált és kézbe fogható példányain keresztül

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház

A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház A Fonó novemberi programjai 2009-11-01-2009-11-30 minden nap Fonó Budai Zeneház Cím: Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300 Fonó Budai Zeneház novemberi programja November 2. Hétfı November 3. Kedd November 4.

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása 2009. tavaszán múzeumunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumához 4 db ünnepi fıkötı restaurálására,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Rendhagyó tanórák. és csoportos foglalkozások

Rendhagyó tanórák. és csoportos foglalkozások Rendhagyó tanórák és csoportos foglalkozások 2014. öszétöl a Gyermekek Házában gyerekeknek, középiskolásoknak, közösségeknek A közművelődés eszközeivel, az oktatás fejlesztéséért kompetenciafejlesztő programok

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban

Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban Városi Művészeti Múzeum Hat műemléképületben 5 állandó és évi 30 időszaki kiállítás bemutatása Gyermekmúzeum Alkotóház és Grafikai műhely működtetése Múzeumpedagógiai

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum NYÁRI TÁBOROK. KIS MUZEOLÓGUSOK TÁBORA 7 9 éves gyerekeknek június 27. július

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum NYÁRI TÁBOROK. KIS MUZEOLÓGUSOK TÁBORA 7 9 éves gyerekeknek június 27. július Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum NYÁRI TÁBOROK 2016 KIS MUZEOLÓGUSOK TÁBORA 7 9 éves gyerekeknek június 27. július 8. 8.00 16.00 óráig Helyszín: Cserépkályha-történeti Állandó Kiállítás, Fruhmann-ház

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR

Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR i Kistérség Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR április május 11.-12. MindenMás Alternatív Kulturális Fesztivál 17. Húsvéti készülődés 19. Húsvéti tojáskereső 20. Locsolóbál 2 Pokla nyílt futó-

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Adventi gyermekprogramok

Adventi gyermekprogramok Adventi gyermekprogramok December 5-én szombaton és 6-án vasárnap ismét eljön hozzánk a Mikulás, természetesen ő is Gyermekvasúttal érkezik! A hűvösvölgyi állomáson a Mikulásvonat indulására várva különböző

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Bogácsi programok 2013

Bogácsi programok 2013 Bogácsi programok 2013 II. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 2013. február 02. Bükkalja Általános Iskola A II. alkalommal megrendezésre kerülő Falusi Kamra Mustra vendégei több település

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Program. Színpadi programok. Június 7. szombat Haditorna bemutató Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ

Program. Színpadi programok. Június 7. szombat Haditorna bemutató Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ Program Színpadi programok Június 7. szombat 10.00 Haditorna bemutató 11.00 Lovagi Játék A lovagi játékokat a Sümegi Vár lovagjai adják elõ 12.00 Néptáncegyüttes 14.00 Kõbéka Zenekar 15.00 Lovagi Játék

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. IX. évfolyam 1. szám, 2008. május. Kedves Tagtársak, Barátaink! 21 éves a Kiss Áron Magyar Játék Társaság! Késve érkezik a tavaszi Forgó,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére.

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. GYEREKTÁBOR A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. A tábor helye: Szandavár, diáktábor Részvételi díj: - BRDSZ

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben