COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Pk /2008/2 Adószám: Székhely: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület fordulónapi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, május 4. Kotsy Zsolt képviselő A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A B C D E 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( Sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 19. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 25. ÖSSZESEN ( sor) Kelt: Budapest, május Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A B C D E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb, ebből 1% 0 E FT Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele: 12. C. Összes bevétel (A + B) D. közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011 ÉV adatok E FT-ban Tárgyév Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései A B C D E 27. F. Összes ráfordítás (D + E) G. Adózás előtti eredménye (B E) 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 34. ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 39. ebből: A Korm. Rend.16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Kelt: Budapest, május Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

5 A Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület évi egyszerűsített éves közhasznú beszámolójának kiegészítő melléklete A melléklet 8 számozott oldalt tartalmaz Kotsy Zsolt képviselő Budapest, május Budapest, Auróra utca 39. 4/1.

6 I. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 1. Az Egyesület rövid bemutatása Alapszabály kelte: június 17. A bejegyzés kelte: június 23. A tevékenység megkezdésének időpontja: június 23. A cégjegyzék száma: 11.Pk /2008 sorszám Adószám: A bankszámlát vezető bank neve: CIB Bank Zrt. A bankszámla száma: A cégforma: Közhasznú szervezet Közhasznú bejegyzés száma: 11.Pk /2008 sorszám Székhelye: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. Működési időtartama: Az Egyesület képviselője: Az Egyesület elnöke: Az Egyesület fő közhasznú tevékenységi körei: Határozatlan Kotsy Zsolt (1089 Budapest, Dugonics utca 14. 2/32.) Kotsy Zsolt Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Környezetvédelem Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Emberi és állampolgári jogok védelme A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások Euroatlanti integráció elősegítése Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

7 2. A számviteli politika rövid ismertetése A Szt. 8. (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével Egyesületünk A típusú egyszerűsített éves beszámolót készít, ugyancsak elkészíti az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját is, melynek részei a mérleg és az eredmény kimutatás. Ebben az eredmény kimutatásban mutatjuk ki a közhasznú és a vállalkozási tevékenységünk eredményét. A mérleget a Szt. szerinti tagoláson túl tovább nem részletezzük. A beszámoló formájához igazodóan Egyesületünk kettős könyvvezetés keretében rögzíti a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket. Egyesületünknél az év közben állományba vett immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vétel hónapjától történik. Az értékcsökkenés és annak költségként történő elszámolását a mérleg elkészítését megelőzően, évente egy alkalommal számoljuk el. Az elszámolásra kerülő értékcsökkenés összegét a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel határozzuk meg. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti ún. kis értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, valamint tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A számviteli politika meghatározó elemein nem változtattunk az elmúlt időszakban, így az üzleti évünk eredményére gyakorolt hatás nulla. A mérleg zárás időpontja december 31.

8 3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése A vagyoni helyzet alakulása: Tőkeerősség = Saját tőke / Mérlegfőösszeg 100 Tőkeerősség = 184 E FT / 184 E FT 100 = 100 % Tőkefedezeti mutató = Mérlegfőösszeg / Saját tőke 100 Tőkefedezeti mutató = 184 E FT / 184 E FT 100 = 100 % Kötelezettségek részaránya = Kötelezettségek / Mérlegfőösszeg 100 Kötelezettségek részaránya = 0 E FT / 184 E FT 100 = 0 % Forgótőke = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgótőke = 184 E FT 0 E FT = 184 E FT Forgótőke aránya = Forgótőke / Saját tőke 100 Forgótőke aránya = 184 E FT / 184 E FT 100 = 100 % Pénzügyi helyzet alakulása: Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 100 Likviditási mutató = 184 E FT / 0 E FT 100 = 0 % Adósságállományra vonatkozó mutatók meghatározására nincs lehetőségünk, mivel Egyesületünknek nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. Jövedelmezőség alakulása Bevétel-arányos eredmény = Tárgyévi eredmény / Összes tevékenység bevétele 100 Bevétel-arányos eredmény = 101 E FT / 810 E FT 100 = 12 % Tőkearányos eredmény = Tárgyévi közhasznú eredmény / Saját tőke 100 Tőkearányos eredmény = 101 E FT / 184 E FT 100 = 54 % Bérarányos jövedelmezőség = Tárgyévi eredmény / Bérköltség 100 Bérarányos jövedelmezőség = 101 E FT / 0 E FT 100 = 0 % Élőmunkaráfordítás-arányos jövedelmezőség = Tárgyévi eredmény / Személyi jellegű ráfordítások 100 Élőmunkaráfordítás-arányos jövedelmezőség = 101 E FT / 140 E FT 100 = 72 % Eszközarányos jövedelmezőség = Tárgyévi eredmény / Eszközök összesen Eszközarányos jövedelmezőség = 101 E FT / 184 E FT = 0,5

9 II. SPECIÁLIS ISMERTETŐ 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az Egyesület mérlegének adatain, tételein nem változtattunk, tehát azok összehasonlíthatóak az előző évi adatokkal. A tételeknél sem átrendezést, sem átminősítést nem végeztünk, illetve a mérleg formátumát is az előző évekhez hasonlóan készítettük el. A Pénzeszközök között a CIB Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlánk és a pénztár év végi záró egyenlegét mutatjuk ki 184 E Ft összegben: Bank megnevezés Deviza nem Deviza érték Forint (könyv szerinti) érték Pénztár: HUF HUF számla HUF Mindösszesen: A Tőkeváltozás sor tartalmazza a szervezetünk megalakulása óta az éves közhasznú eredmények halmozott összegét 83 E Ft értékben. A Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) összege 101 E Ft. Az Egyesületünknél nincsenek olyan nyilvántartott kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év, illetve nincsenek olyan kötelezettségeink, amelyek összegét zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak volna. A Szt.-ben nem szabályozott tételeket nem tartunk nyilván. Egyesületünkkel szemben pert nem indítottak, előző időszakról sincs semmilyen áthúzódó peresített ügyünk. 2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Egyesület eredmény kimutatásának adatain, tételein nem változtatott, tehát azok összehasonlíthatóak az előző évi adatokkal. A tételeknél sem átrendezést, sem átminősítést nem végeztünk, illetve az eredmény kimutatás formátumát is az előző évekhez hasonlóan készítettük el. Az Egyesület gazdasági évében vállalkozási tevékenységet nem végzett.

10 Az Egyesület közhasznú célú működésre egyéb támogatásként 780 E Ft-ot kapott vállalkozásoktól, magánszemélytől. A tagdíjbefizetések összege 30 E Ft volt 2011-ben, ezt tartalmazza 9.4. sor. Az eredmény kimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának összege, 569 E Ft, amely az alábbi tételekből áll: Anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások költségei Anyagjellegű ráfordítások összesen Az Egyesület vezető tisztségviselői részére semmilyen személyi jellegű ráfordítást nem számolt el a tárgyévben. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő volt, bérköltséget és járulékot nem számoltunk el. Az Egyesület személyi jellegű ráfordításai között számoltuk el a közreműködők saját gépkocsi költségeit 140 E Ft összegben. Az Egyesület tárgyévi közhasznú eredménye 101 E Ft.

11 III. EGYÉB KÖZHASZNÚSÁGI KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Vagyoni helyzet alakulásának változása: Megnevezés Előző év E Tárgyév E Értékben E %-ban Ft Ft Ft Induló tőke % Tőkeváltozás % Vállalkozási eredmény % Közhasznú tevékenység % eredménye 2. Az Egyesület létszámának és a kifizetett bérek összegének alakulása: Megnevezés Átlagos állományi létszám (fő) Bérösszeg E Ft Jutalom összege E Ft Jövedelem összesen E Ft Vezető alkalmazottak bérköltsége Szellemi alkalmazottak bérköltsége Összesen Kimutatás a cél szerinti juttatások változásáról: Megnevezés Előző év E Tárgyév E Értékben E %-ban Ft Ft Ft Közhasznú tevékenység % keretében nyújtott pénzbeli juttatás Közhasznú tevékenység % keretében nyújtott tárgyi eszköz Összesen %

12 4. Kimutatás a kapott támogatások változásáról: Támogató megnevezés Központi költségvetéstől kapott támogatás Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás Önkormányzattól kapott támogatás Társadalmi szervezetektől kapott támogatás Támogatott cél Előző évi E Ft Tárgyévi E Ft Értékben E Ft %-ban % % % % Közhasznú szervezetektől kapott támogatás Külföldről kapott támogatás Vállalkozásoktól kapott támogatás Magánszemélyektől kapott támogatás % % Működésre % Működésre % NAV SZJA 1 % % Összesen % Az Egyesület közhasznú egyszerűsitett éves beszámolóját a Valor Editor Számviteli Bt. képviseletében Réder Erika mérlegképes könyvelő készítette (pénzügyminisztériumi engedély regisztrálási száma ).

13 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 2011 Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület H-1084 Budapest Auróra u. 39. IV

14 Az egyesület alapszabályában megfogalmazott célok az alábbi programok és tevékenységek által valósultak meg, melyek mindegyikéhez saját tárgyakat rendelkezésre bocsátottunk, önkéntes munkával is hozzájárultunk és külső önkéntest is fogadtunk. 1. Kulturális, közösségi rendezvény széles közönség számára, közösségi terek, találkozási pontok megteremtése Szimbiózis Kulturális Antropológiai Fesztivál, Budapest Kossuth Klub, május A rendezvény megvalósításának segítése, részvétel az előkészítési-tervezési szakaszban és a különböző programok megvalósításában Az egyesület megalakulása óta támogatja ezt a programot, állandó önkéntes segítőként jelen vagyunk (kerekasztal beszélgetés, fotókiállítás, mese szekció stb.). 2. Kiállítás tervezés, szervezés, megvalósítás, ezen keresztül ismeretterjesztő tevékenység, interkulturális kompetencia fejlesztése Múzeumok Majálisa, Budapest Nemzeti Múzeum kertje, 2011 május 22. Közeledő kelet-afrikai textileket bemutató kiállításra előzetes figyelem felhívás, információ adása és minták bemutatása egyes kiállítási tárgyakról. Gyöngytyúktól a strandkendőig Viseletek, textilek, kiegészítők Kelet- Afrikából kiállítás, Békéscsaba Munkácsy Mihály Megyei Múzeum, 2011 augusztus 4-október 2. Előzetes, tervezési feladatok: a kiállítás programtervének elkészítése, teremterv, kísérőprogramok kidolgozása, plakát, szórólap tervezése A kiállítás közvetlen előkészítése, kiállítási darabok gyűjtése, összeállítása: anyaggyűjtés Kelet-Afrikában, a terem berendezése, tárgyak elhelyezése, feliratok megírása, kurátori feladatok ellátása (saját néprajzi gyűjtemény darabjainak kölcsönadása) A kiállítás megnyitása, vendégek fogadása, interjúk, média tájékoztatása

15 Rendszeres tárlatvezetés és ismeretterjesztő, kompetencia fejlesztő foglalkozások tartása, interaktív tevékenységek vezetése különböző témákon keresztül különböző korosztályoknak (női lét Kelet-Afrikában, interaktív tárlat és ruhapróbálgatás, fotózás, zeneeszközök és mesék, saját üzenettel ellátott textil, divat-show stb.) Gyöngytyúktól a strandkendőig Viseletek, textilek, kiegészítők Kelet- Afrikából kiállítás, Békéscsaba Munkácsy Mihály Megyei Múzeum, 2011 október 2-október 23. A kiállítást a múzeum a sikerre való tekintettel meghosszabbította. Ez alatt az idő alatt interaktív tárlatvezetés zajlott.

16 3. Kifelé nyitás, kapcsolatépítés, bemutatkozás kulturális rendezvényen való részvétellel Sziget Fesztivál 2011, Budapest, Óbudai sziget, augusztus A figyelem felhívása az időszerű kiállításunkra és az egyesületre, az érdeklődők invitálása, információk nyújtása munkánkról, céljainkról, játékok kipróbálási lehetősége, és a textil kiállításunk és a kísérőprogramok tárgyaiból ízelítő bemutatása, ezek ki/felpróbálási lehetősége (textil, fűszerbemutató stb.). Ismerkedés más résztvevőkkel, látogatókkal, kapcsolatépítés, információs lapok osztása. 4. Kifelé nyitás, Európán kívüli kapcsolatok építése, május-július Kelet-afrikai közösségek, vidéki és városi települések felkeresése, kulturális ismeretek, néprajzi tárgyak bővítése, és további beszerzési helyek feltérképezése. A textil kiállításhoz gyűjtőmunka végzése és ehhez a helyiek támogatásának megnyerése, véleményük kérése, jövőbeni kapcsolatok, közös kulturális program lehetőségének felvetése, mérlegelése. Jelenleg külföldön tartózkodó tagjainkkal találkozás, későbbi programok tervezése, lehetséges helyi kapcsolatok számbavétele, tervezése.

17 5. Kisebbségi kulturális rendezvény támogatása, társadalmi szerepvállalás Tanzánia Függetlenségének Ünnepe, Budapest, Kossuth Klub, december 10., Magyarországon élő tanzániaiak országuk függetlenségének megünnepléséhez kérték segítségünket. A programhoz befogadó helyet kerestünk, részt vettünk a meghívó megírásában, elkészítettük a teremtervet, a helyszínt saját fotó-festmény-és kulturális tárgyainkkal rendeztük be, köszöntőt és kis tárlatvezetést tartottunk, valamint az est házigazdai szerepét elláttuk. Budapest, május 9. Kotsy Zsolt egyesületi elnök

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben