LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Levelező tagozat Public Relations szakirány LÁTOGATÓBARÁT ÉS MARKETINGSZEMLÉLET A HAZAI MÚZEUMOKBAN, FÓKUSZBAN A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM Készítette: Győrfi Boglárka Budapest, 2007

2 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A múzeumi szféra helyzete Magyarországon Mi is az a múzeum? Az állam szerepvállalása Alfa Program Múzeumok Mindenkinek A hazai múzeumok látogatottsága napjainkban Múzeummarketing A rendszerváltás hatása a kulturális szférára A múzeumok újrapozícionálása Alkalmazkodás a megváltozott látogatói igényekhez A marketing szintjei a múzeumban A múzeumok helyzetét megmutató értékelés szempontjai A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása A kutatás módszertana Vezetői összefoglaló Szakértői összefoglaló Fókuszcsoportos beszélgetések összefoglalója A Szépművészeti Múzeum vizsgálata A Múzeum története Fizikai feltételek A múzeumi épület jellege, állaga Funkcionális területek Az épület akadálymentesítése Tevékenységek a Múzeumban Tudományos tevékenységek Állandó kiállítások, gyűjtemények A gyűjtemények archiválása a digitalizáció korában Időszaki kiállítások Tárlatvezetés Múzeumpedagógia Személyi feltételek Pénzügyi feltételek Saját bevételek szervezése Szponzoráció Marketing és pr tevékenység a Múzeumban Arculat Imázsfüzetek, kiadványok Az internet szerepe a Múzeum életében A Múzeum kommunikációs tevékenysége Célcsoportok Kommunikációs csatornák Múzeumi rendezvények, programok Látogatói elégedettség mérése

4 6. Egy sikeres hazai példa Van Gogh Budapesten Belsőépítészeti megoldások Pénzügyi feltételek Marketing Interaktív Van Gogh A kiállítással egyidejű szolgáltatások Rekord látogatószám Egy iránymutató külföldi példa a párizsi Louvre Befejezés

5 1. Bevezetés A rendszerváltás utáni megváltozott gazdasági viszonyok Magyarországon hatással voltak a kulturális szférára is. A múzeumok mint tudományos, kulturális intézmények addig egy zárt, központi finanszírozású szféra részét képezték. A kilencvenes évektől kezdve azonban ez a finanszírozási biztonság megszűnt, ezért elengedhetetlenné vált, hogy a múzeumok átalakítsák működési mechanizmusukat, tevékenységük stílusát, valamint a környezetükkel való kapcsolatukat. A múzeumi szférában az intézményeknek új eszközöket kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy a piac hatékonyabb szereplőivé válhassanak. Az országban lezajlott társadalmi és gazdasági változások következtében a lakosság élete és lehetőségei is jelentősen megváltoztak. A kulturális szféra ezért új látogatói elvárásokkal találta szembe magát. A dolgozatom alapgondolata az, hogy a múzeumoknak ma, a 21. század elején fel kell mérniük, meg kell ismerniük a megváltozott látogatói igényeket, és ezek alapján kell kialakítaniuk szolgáltatásaikat, kínálataikat. A látogató-orientált szemlélet kialakításához viszont elengedhetetlen a marketing és pr eszköztárának használata, amihez egy komplex szemléletváltás szükséges. A dolgozatom célja az, hogy bemutassam, hogy a múzeumok modernizációjához, újrapozícionálásához milyen segítséget nyújt az állam, milyen iránymutatást ad a 2006-ban a látogatóbarát múzeumok témában állami megrendelésre végzett magyarországi kutatás, valamint, hogy a múzeumoknak mit kell tenniük annak érdekében, hogy tevékenységük, szolgáltatásuk látogató-orientáltabb legyen. Az elméleti megalapozás, áttekintés után egy konkrét példán keresztül szeretném bemutatni, hogy egy magyar múzeum hogyan tud a megváltozott körülmények közt is sikeres lenni. Választásom az utóbbi időben a köztudatban talán leginkább jelenlévő, nagysikerű időszaki kiállításairól híres, százéves Szépművészeti Múzeumra esett, amelynek legutóbbi, világszenzációnak számító Van Gogh kiállítása méltán került a magyar múzeumi élet és a média figyelmének középpontjába. A kiállítás nagysága, és a látogatók száma Magyarországon egyedülálló volt, de ha határainkon kívülre tekintünk azt tapasztalhatjuk, hogy hazai múzeumaink még csak az elején járnak annak az útnak, amelyen előttünk például a Louvre jár. 5

6 2. A múzeumi szféra helyzete Magyarországon 2.1 Mi is az a múzeum? A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményéből álló muzeális intézmény; feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása és kiállításokon történő bemutatása. Magyarországon több mint 800 muzeális intézmény működik, amelyeket fenntartójuk, illetve szakmai besorolásuk szerint csoportosíthatunk: így léteznek állami, önkormányzati, magán, alapítványi és egyházi fenntartású intézmények, feladatellátásukat tekintve pedig országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei múzeumok, területi múzeumok, tematikus múzeumok, illetve közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek. A múzeum elnevezést hivatalosan csak a működési engedéllyel rendelkező, múzeumi besorolású intézmények használhatják. A múzeumi terület ágazati irányítása és szakmai felügyelete az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozik. (www.okm.gov.hu április 8. 11:50) 2.2 Az állam szerepvállalása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján a muzeális intézmények szakmai működési feltételeinek javítása céljából évente pályázatokat tesznek közzé. A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma szintén pályázatokkal támogatja a muzeális intézmények szakmai tevékenységeit, mint gyűjteménygyarapítás, kiállítás-rendezés, restaurálás és kiadványok megjelentetése. A tárca múzeumi területének átfogó, múzeumfejlesztési koncepcióját pedig az Alfa program valósítja meg Alfa Program A program a magyarországi múzeumi modernizáció fejlesztési koncepciójának és középtávú stratégiai programjának első megvalósítási üteme. A hazai rendszer sajátosságai alapján jelöli ki az elsődleges fejlesztési területeket az ország több mint 6

7 nyolcszáz muzeális intézményében. A fejlesztésekre, modernizációra azért van szükség, mert az 1989 utáni új gazdasági, társadalmi körülményeknek és a megváltozott látogatói igényeknek a jelenlegi múzeumi intézményrendszer csak részben tud megfelelni. Ezek az új kihívások jelentős szemléletváltást és infrastrukturális megújulást követelnek. Az Alfa program fő célkitűzései: - a gyűjtemények széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tételének támogatása - a látogatóbarát múzeum koncepciójának érvényesítése, és az ennek megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítása - a gyűjtemények állagának védelme, a gyűjtemények gyarapítása, informatikai alapú nyilvántartása és mindenki számára hozzáférhetővé tétele az interneten. A fenti célkitűzések megvalósítását az alábbi alprogramok segítik: Múzeumi ingyenesség A Medgyessy-kormány ideje alatt, az Európa Terv részeként 24 állami múzeum vált ingyenessé. Az intézkedést követően az érintett múzeumok látogatóinak száma mintegy huszonöt százalékkal emelkedett. Nemzetközi nagy kiállítások hazai és külföldi bemutatása Kiemelt feladatnak tekintendő a gyűjtemények mobilitása, és a múzeumok közötti együttműködés nemzetközi szinten is, hogy a magyarországi múzeumok is rendezhessenek olyan kiállításokat, melyeken nagy jelentőségű külföldi műtárgyakat mutathatnak be a hazai közönségnek is. Az elmúlt évek sikeres nagy kiállításai is bizonyítják, hogy a hazai közönségnek van igénye az ilyen tárlatokra. Emellett a magyarországi múzeumoknak is legyen lehetősége gyűjteményük nemzetközi bemutatására. A vidéki múzeumok modernizációja A kulturális vidékfejlesztés keretein belül a program fontosnak tartja, hogy az önkormányzatok által fenntartott múzeumok is korszerűbbek legyenek, ezért támogatja a szakmai munka fejlesztését és az infrastruktúra modernizációját is. A 7

8 korszerűtlen kiállítások fejlesztésére kiírt pályázaton keresztül 2006-ban például 18 önkormányzati múzeumi projektet támogattak összesen 300 millió forinttal. Állományvédelem A műtárgyvédelem elengedhetetlen feltétele a kiállítások és raktárak infrastruktúrafejlesztése valamint a korunk elvárásainak megfelelő adatbázis kiépítése, amely digitális formában is képes a műalkotások tárolására és a közönség számára elérhetővé tételére. Múzeumok Mindenkinek A nyitott, látogatóbarát múzeumi szemlélet érvényesítése jegyében az alprogram új múzeumpedagógiai és közművelődési fejlesztések támogatását, ösztönzését és koordinálását célozza meg. A látogatóbarát múzeumok megteremtése csak úgy lehetséges, ha az intézmények alkalmazkodnak a megváltozott igényekhez, szervezeti és infrastrukturális szempontból is fejlesztik az intézményt. Jelentős szerepet kap az a tevékenység, melynek célja, hogy az iskolák és múzeumok együttműködhessenek. Ebben pedagógusok és múzeumi, közművelődési szakemberek részvétele és munkája szükséges. Részletesebben foglalkozom ezzel a témával a következő fejezetben. Múzeumok fókuszban Évről évre megrendezésre kerülnek múzeum népszerűsítő nagyszabású rendezvények, mint a Múzeumi Majális és a Múzeumok Éjszakája. Európai példákhoz hasonlóan ezeknek az eseményeknek az a legfontosabb célja, hogy a múzeumokat a közösségi élet és találkozás fórumaiként jelenítse meg. (www.okm.gov.hu április 8. 10:10) Múzeumok Mindenkinek A Múzeumok Mindenkinek Program lényegében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Osztályának 2003-ban közzétett stratégiájából indul ki. Ez a stratégia nagy hangsúlyt fektetett a magyarországi múzeumok működésének két nagyon fontos pontjára: a gyűjtemények megóvására és fejlesztésére, valamint a látogatóbarát múzeumok kialakítására. 8

9 A Múzeumok Mindenkinek Munkacsoportot 2003-ban hívta életre a tárca. A program már abban az évben működni kezdett és megjelent első kiadványuk is tavaszán a Munkacsoport a múzeumokkal és közönségükkel kapcsolatos célokkal és feladatokkal foglalkozó stratégiát készített ban kezdte meg működését az OKM Múzeumi Osztálya megbízásából a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatóközpontjában. (www.muzeumokmindenkinek.hu április 2. 13:45) A program keretében az alábbi tevékenységeket végzik: Múzeumok Mindenkinek címmel egy kiadványsorozatot gondoz, melynek eddigi számaiban a budapesti és vidéki múzeumok által kínált múzeumpedagógiai programokról számol be, és módszertani segítséget nyújt a pedagógusoknak, hogy hogyan tarthatnak tanórákat és foglalkozásokat a múzeumokban, és milyen módszerekkel dolgozhatják föl a látottakat. Pályázatokat ír ki a múzeumok közművelődési és múzeumpedagógiai programjainak fejlesztésére és a már meglévő infrastruktúra korszerűsítésére, például gyermekfoglalkoztatók, pedagógiai műhelyek kialakítása. Minden ősszel megrendezésre kerül a Múzeumpedagógiai Évnyitó, mely lehetőséget biztosít a pedagógusok számára, hogy betekintést nyerjenek az oktatás új irányelveibe. Tájékoztatást nyújt a Múzeumok Mindenkinek Program keretében eddig szervezett és lebonyolított projektekről, valamint bemutatja a magyarországi múzeumokban folyó látogatóbarát fejlesztéseket. Az évente megrendezett Múzeumok Majálisának és a Múzeumok Éjszakájának szervezésében és lebonyolításában főszerepet vállal és a Múzeumpedagógiai Évnyitó keretében, pedig kiadja a Múzeumpedagógiai Nívódíjat. A Múzeumok Mindenkinek Program küldetését elősegíti a következő, 1160/2002 (IX.26) számú kormányhatározat: A Kormány arra tekintettel, hogy az általános iskolák, szakiskolák, szakmunkásképző iskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulói a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében az iskola által szervezett csoportos utazás 9

10 keretében díjmentes vasúti utazás igénybevételével meglátogathassák a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 2. számú mellékletében szereplő országos múzeumokat. (Magyar Közlöny 2002/ old) 2.3 A hazai múzeumok látogatottsága napjainkban A rendszerváltás utáni években a múzeumok iránti érdeklődés erős hanyatlásnak indult, de a tavalyi év adatai már az érdeklődés kiugró növekedését mutatják. Egyetlen esztendő alatt a statisztikák szerint csaknem kétmillióval nőtt a látogatók száma ban ember lépte át a közgyűjtemények küszöbét. A múzeumok által szervezett nagyszabású kiállítások és azok tudatos marketingje révén egyre több embert sikerült megszólítani, és a jelek szerint ma újra divat lett múzeumba járni derül ki a TGI Magyarország felméréséből. A társaság 1998 óta vizsgálja a magyar lakosság kulturális fogyasztási szokásait, évente tizenhatezer embert megkérdezve. Adataik alapján 2003-ig a múzeumba járók a éves magyar lakosság százalékát tették ki. Ez az arány azóta évről évre folyamatosan nő és 2006 harmadik negyedévére elérte a 18 százalékot. A múzeumok iránti érdeklődés látványos növekedése több okra vezethető vissza. Hazánk uniós csatlakozásának időpontjától, május elsejétől ingyenessé váltak a nagy állami múzeumok állandó kiállításai ban indult el a múzeumok népszerűsítése érdekében egy állami kezdeményezés, a Múzeumok Éjszakája. Az azóta évente megrendezett esemény egyre nagyobb tömegeket vonz a múzeumokba. Szintén 2003 volt az az év, amikor az első, eddig nem látott nagyszabású kiállítást megrendezték, amely a korábban megszokottnál nagyobb marketingbüdzsével rekord nagyságú látogatószámot ért el. Ez a Szépművészeti Múzeum által rendezett Monet és barátai című kiállítás volt 2003 végén, majd 2004 elején jött a Magyar Nemzeti Galéria szintén nagyon sikeres Munkácsy a nagyvilágban című tárlat. Ezek mellett ott volt még az Öt évszázad spanyol festészetének remekművei szintén a Szépművészetiben, valamint a Műcsarnokban rendezett 400 év francia festészete című tárlat, amelyek szintén jelentős látogatottsági mutatókat értek el. E kezdeményezések a korábbiakhoz képest jóval nagyobb arányban vonzották az embereket a múzeumokba. Nyugat-Európában már korábban elindult az a tendencia, miszerint a múzeumokba különleges szolgáltatásokkal és sztárkiállításokkal 10

11 igyekeznek becsábítani az embereket és bebizonyítani, hogy azok is a közönség számára nyitott kulturális terek. A TGI Magyarország felmérései szerint a művészeti kiállítások népszerűsége a társadalom egészében növekedett 2003 óta. A nők nagyobb arányban járnak művészeti kiállításokra, mint a férfiak, és a fiatalabbak is az idősebbekhez képest, ami az iskolai szervezett tárlatlátogatásokkal magyarázható ban az érettségivel nem rendelkezők 11 százaléka járt múzeumba, a legalább érettségivel rendelkezők 30, míg a diplomával rendelkezők 40 százaléka. (Napi Gazdaság április old.) 3. Múzeummarketing 3.1 A rendszerváltás hatása a kulturális szférára A rendszerváltás után létrejött megváltozott gazdasági feltételek megérintették, hatással voltak a kulturális szférára is. A múzeumok mint tudományos, kulturális intézmények addig egy zárt, központi finanszírozású szféra részét képezték. A kilencvenes évektől kezdve azonban ez a finanszírozási biztonság megszűnt, ezért elengedhetetlenné vált, hogy a múzeumok átalakítsák működési mechanizmusukat, tevékenységük stílusát, valamint a környezetükkel való kapcsolatukat. A kulturális piacon az intézményeknek új eszközöket kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy hatékonyabb szereplőkké válhassanak. Mint, ahogy a fogyasztói piacon a vevőkért, fogyasztókért, a kulturális piacon a látogatókért, a közönségért indult meg a harc. Az intézmények finanszírozási nehézségei miatt is szükség van a marketingmunkára. A korábban biztonságot nyújtó állami és önkormányzati finanszírozási források csökkenése miatt egyre fontosabb valamilyen saját tevékenység vagy szolgáltatás értékesítéséből bevételeket szerezni, valamint támogatókat, szponzorokat keresni. 3.2 A múzeumok újrapozícionálása A múzeumok amellett, hogy kulturális értékek védői, tudományos kutatóintézmények, ahol a cél a széleskörű bemutatás, megismertetés, a szabadidős 11

12 tevékenységek piacának is szereplői. Számos felmérés bizonyítja, hogy a potenciális múzeumlátogatók számára a múzeumi szolgáltatások konkurenciái a televízió, mozi, színház, számítógép, internet, kirándulás, stb, ha a szabadidő eltöltésének módjáról kell dönteni. Egy múzeumnak tehát szórakozási, tanulási lehetőségeket, szabadidős programokat és találkozási helyet kell biztosítani a látogatóknak. A múzeumok legfontosabb feladata, hogy megpróbáljanak lépést tartani a körülöttük zajló változásokkal, fejlődésekkel. A rendszerváltás utáni években az emberek előtt kitárult a világ, hatalmas mennyiségű, eddig ismeretlen, új információ, hatás érte őket, ezen kívül jelentősen bővült a szabadidős tevékenységek tárháza is hazánkban. Rengeteg új lehetőség nyílt előttük nem csak belföldön, de Nyugat-Európa, sőt a tengerentúl is megnyílt számukra. Magyarországon a kilencvenes évek második felétől sorra indultak a kereskedelmi televíziók, nyíltak a multiplex mozik, plázák, melyek ma már az emberek szabadidejének nagy részét ki is töltik. A múzeumok látogatottsága ennek következtében drasztikusan visszaesett. Az emberek fejében a múzeumok régi, poros épületek, a múlt ereklyéit, szimbólumait őrzik és semmiben sem mutatnak a jövő felé. Amikor korunk nagy vívmánya, az internet szinte már minden háztartásban elérhető, és a közel száz csatornás kábeltelevízió is majdnem minden lakásba be van vezetve, nehéz rávenni az embereket arra, hogy információkat szerezni és tanulni más körülmények között is lehet és érdemes, nemcsak otthon. Az emberek meggyőzése erről a múzeumok feladata, mint ahogy az is, hogy a tanulás és ismeretszerzés mellett még szórakozási lehetőségeket, sőt egész családok, baráti társaságok érdeklődésére számot tartó szabadidős szolgáltatásokat nyújtson, hogy az emberek számára egy hétvége vagy egy szabad délután eltöltésekor a múzeum is egy potenciális lehetőség legyen. Egyre fontosabb, hogy a kiállítások mellett a múzeumok többi tevékenysége is piacorientáltabb legyen. 3.3 Alkalmazkodás a megváltozott látogatói igényekhez A társadalmi, gazdasági változások következtében a látogatói igények, elvárások is módosultak, differenciálódtak. Ezért egyre fontosabb az, hogy ezeket a megváltozott igényeket a múzeumok felmérjék, megismerjék, és ezek alapján alakítsák ki kínálatukat és szolgáltatásaikat, hogy azok minél inkább látogató-orientáltak legyenek. Ehhez viszont elengedhetetlen a marketing és pr eszköztárának 12

13 igénybevétele. Ez igen nagy kihívást jelent a múzeumok vezetőinek, mivel a marketing és pr fogalmak korábban abszolút ismeretlenek voltak ebben a szférában, ezért egy komplex szemlélet-, struktúra- és stratégiaváltásra van szükség. Ezen területek megismerésének és alkalmazásának alapvető feltétele a munkatársak nyitottsága, felkészültsége is, mivel csak így lehetséges, hogy az új szemlélet a múzeumok egész szervezetét áthassa. A marketing fogalomtárából jól ismert célcsoport fogalomnak a múzeumi körökben is a kiindulópontnak kell lennie. Egy múzeumnak ugyanis az a célja, hogy minél több célcsoportot elérjen, megszólítson, a kiállításaira vonzzon. Ehhez azonban ismerni kell az egyes célcsoportokat és a hozzájuk vezető utat. A megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása és a múzeum kiállításainak differenciálása révén nyílik lehetőség minél több célcsoport elérésére. A kiállítások bemutatásának kellő vonzerővel kell bírnia, melynek legfontosabb eszközei, technikái a következők: Az érdeklődés megteremtése, és fenntartása érdekében a témát kapcsolatba kell hozni a látogatókkal. Ehhez természetesen már előre tudni kell, hogy kik a potenciális látogatók, milyen érdeklődési körűek, milyen elvárásokkal térnek be egy múzeumba. Az interpretációnak informálnia, szórakoztatnia kell, és mindemellett még legyen motiváló és inspiráló is. Ez természetesen nem egyetlen interpretációt jelent, mivel a különböző célcsoportoknak eltérő igényeik vannak. Például egy nyugdíjas csoport és egy általános iskolai osztály nem ugyanarra a programra vágyik. Egy jó interpretációnak képesnek kell lennie életre keltenie a múltat. Ehhez ma már nagy segítséget nyújtanak a modern kor technológiai vívmányai. Új élmények felfedezését tehetik lehetővé és interaktivitást biztosíthatnak, amelytől a látogatók még közelebb érezhetik magukat a témához, és az mélyebb benyomást tehet rájuk. Az interpretáció során bemutatott információk mennyisége és minősége kulcsfontosságú kérdés. A célirányos, érthetően fogalmazott, rövid, tömör információközlés sokkal hatásosabb, mint egy terjedelmes értekezés. Az interpretáción keresztül el lehet érni, hogy a látogatók képesek legyenek felismerni a múlt és a jelen értékeit is, melyeket a jövőben már ők maguk is óvni fognak, és a későbbiekben is igényük lesz az értékek megismerésére. 13

14 A programok gondosan tervezett összeállításával, illetve a helyszín megfelelő kialakításával lehetőség van a látogatók számára kínált kellemes, maradandó élmény megteremtésére. Ezen szempontok mellett számos kutatás és példa bizonyítja, hogy a múzeumlátogatás nem anyagi kérdés. Egy múzeum látogatottsága nincs összefüggésben a jegyek áraival. Nagyon jó példa erre a hihetetlen nagy sikerű, rekord látogatószámmal zárult Van Gogh kiállítás, melynek jegyára többezer forintos volt. (Dinya-Hetesi-Farkas-Veres 2004, 405. old.) 3.4 A marketing szintjei a múzeumban Piskóti István szerint a múzeumok esetében a marketing három szinten történő megjelenése szükséges: - Marketing, mint szemlélet, azaz minden múzeumi tevékenység (pl. kiállítás, rendezvény, kiadvány) látogató-orientált kell, hogy legyen, a differenciált látogatói elvárásoknak kell, hogy megfeleljen. - Marketing, mint stratégia, azaz a múzeumi tevékenységeket egy komplex, tudatosan tervezett pénzügyileg és szakmailag is program keretébe kell illeszteni. - Marketing, mint operatív eszközrendszer, azaz a komplex programon belüli alprogramokban az elemző, értékesítési és kommunikációs tevékenység. (Dinya-Farkas-Hetesi-Veres 2004, 406.old) 3.5 A múzeumok helyzetét megmutató értékelés szempontjai A múzeumok piacon elfoglalt helyzetüket több szempont alapján kell értékelnünk. Mint már korábban is olvasható a múzeumi intézményeknek komplex módon kell alkalmazkodniuk a megváltozott feltételekhez, piachoz és látogatói igényekhez. Ez csak akkor lehet eredményes és hatékony, ha mind fizikai, mind személyi adottságaival a múzeum képes felvenni a versenyt a vetélytársaival és egy hatékony marketing és pr tevékenységet folytatva közelebb kerülni célcsoportjaihoz. Az alábbi szempontrendszer, melyet Piskóti István a múzeumok helyzetét megmutató auditjának struktúrája alapján állítottam össze, komplex módon 14

15 térképezi föl a múzeumok helyzetét, tevékenységeit, rámutatva azok hiányosságaira és értékeire is. A következő szempontok szolgáltak alapjául a Szépművészeti Múzeum vizsgálatához is. - Fizikai feltételek: a múzeumi épület jellege, állaga funkcionális területek (előcsarnok, jegypénztár, ruhatár, büfé, ajándékbolt, mellékhelyiségek) mennyire akadálymentesített az épület - Tevékenységek: a gyűjtemények típusa, összetétele kutatási tevékenységek témái, abban elért eredmények állandó kiállítások időszaki kiállítások (az elmúlt években) szakmai rendezvények, programok tárlatvezetés (idegen nyelvek) múzeumpedagógia (előadássorozatok, múzeumi órák, oktatási program) - Személyi feltételek: szakalkalmazottak száma, összetétele közművelődés és marketing területén alkalmazottak aránya - Pénzügyi feltételek: pénzügyi, finanszírozási források mértéke források struktúrája (támogatás, pályázat, szponzorok, saját bevétel, belépők, rendezvények) - Múzeumi marketing, pr: imázsfüzetek, audiovizuális eszközök arculat, arculati elemek internet megjelenés, interaktív kapcsolat médiajelenlét kulturális, szabadidős programok szponzori kapcsolatok szervezése 15

16 hazai és nemzetközi kapcsolatok termék- és árdöntések az értékesítés támogatása az intézmény ismertsége a célcsoportoknál látogató-elégedettség 4. A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Múzeumi Szakkollégiuma ben egy kutatási felhívást írt ki Látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása címmel. A pályázatot a Xellum Kft. nyerte meg és 2005 októbere és 2006 márciusa között el is végezte a kutatást. A kutatás célja a következőképpen fogalmazható meg: Hogyan lehet a jelenlegi támogatási formákat és szervezeti struktúrákat átalakítani annak érdekében, hogy a látogatók számára élménydúsabb legyen a múzeumok felkeresése, illetve, hogy olyanok is ellátogassanak a múzeumokba, akik eddig nem tették. A kutatás előkészítésében és megtervezésében a Xellum Kft. segítségére volt egy Szakmai Tanácsadó Testület, melyben az NKA, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Múzeumi Főosztálya és a Pulszky Társaság képviselői működtek közre. 4.1 A kutatás módszertana Személyes mélyinterjúk olyan személyekkel, akiknek hatása van, előremozdíthatják a magyarországi múzeumok látogatóbaráttá tételét, például NKA, a minisztérium Múzeumi Főosztálya, az ELTE szakemberei, valamint a kulturális média egyes képviselői. Szakmai mélyinterjúk, kerekasztal beszélgetések múzeumi szakértőkkel, illetve országos és megyei múzeumok képviselőivel. Fókuszcsoportos beszélgetések múzeumlátogatókkal és múzeumokat nem látogatókkal. 16

17 Kiállítás- és múzeumelemzések a látogatók elvárásai, igényei alapján készült vizsgálatok. Mivel hazánkban több mint 800 múzeum és muzeális intézmény működik, lehetetlenség lett volna az összes intézményt bevonni a kutatásba, ezért egy olyan létesítmény-mixet kellett összeállítani, mely összességében többé kevésbé reprezentálja a magyarországi múzeumokat. Ezért vontak be a vizsgálatba központi és megyei fenntartású, valamint művészeti és történeti múzeumokat is. 4.2 Vezetői összefoglaló A múzeumvezetőkkel, szakértőkkel folytatott szakmai mélyinterjúk alapján elmondható, hogy mindannyian egyetértettek abban, hogy szemléletváltásra van szükség a múzeumok irányításában, a fenntartók stratégiájában, a kiállítások szervezésében, mert ez az alapfeltétele annak, hogy egy múzeum nyitottabbá váljon a látogatók irányába és alkalmazkodni tudjon az elvárásaikhoz. A szakértők szerint egy múzeumban akkor érzik jól magukat a látogatók, és akkor térnek vissza szívesen, ha az üzenetek számukra érthető módon vannak megfogalmazva, interpretálva, és saját tapasztalataik, korábban szerzett ismereteik hozzásegítik őket a megértésükhez. A múzeumi szakértők tisztában vannak azzal, hogy a múzeumokat nem látogatók meggyőzésében elengedhetetlen szerepe van a kommunikációnak. A mai világban a potenciális látogatóknak túlzó kommunikációs elvárásai vannak, amelyeket a napi fogyasztási cikkek különböző csatornákon keresztül folyamatosan érkező reklámjai alapján állították föl. Ezeknek az elvárásoknak a múzeumok nem mindig tudnak megfelelni, pedig számos sikeres példa igazolja, hogy a nagyobb médiatámogatást élvező kiállítások milyen nagy látogatószámot értek el. Az interaktív eszközök alkalmazásában is fejlődniük kell a múzeumoknak, mert ma még a potenciális látogatók nyitottabbak ezekre, mint maguk a múzeumok. A múzeumi szakértők a következő javaslatokat fogalmazták meg a múzeumok látogatóbaráttá tételéhez: Eseményeket, rendezvényeket kell szervezni a múzeumokban rendszeresen annak érdekében, hogy egy állandó kiállítás meglátogatását újból különlegessé, egyedivé lehessan tenni. 17

18 A fiatal generációt erőteljesebben, határozottabban kell megcélozni, mivel ők lehetnek a jövőben rendszeresen múzeumot felkereső réteg. Ennek érdekében az iskolai és oktatási programokban aktívabban jelen kell lennie a múzeumoknak, egy állandó együttműködés kidolgozására van szükség. A múzeumi szakma különböző szintjei számára rendszeres tréningeket, továbbképzéseket kellene szervezni, melyeken fel lehetne hívni figyelmüket a legfrissebb pályázatokra, illetve bemutatni a lehetséges fejlesztési módokat, irányokat már megvalósult projektek segítségével. Mivel a múzeumokban igen merev közalkalmazotti struktúra van, nehéz a fejlesztések érdekében új pozíciókat létrehozni minden egyes múzeumban, ezért legalább arra lenne szükség, hogy központi szaktanácsadókat lehessen igénybe venni. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak létre kellene hoznia múzeumok tevékenységét komplexebb módon vizsgáló értékelési rendszert. Az OKM-nek a Magyar Turizmus Rt-vel közösen tovább kell folytatnia az Év Múzeuma / Kiállítása pályázatot, de az értékelés szempontjait a látogatóbarát szemlélet alapján kell kidolgozni. Évente szükség lenne az OKM és az NKA által készített kiállítás- és múzeumelemzések készítésére, melyek során a véletlenszerűen kiválasztott múzeumokat látogatói szemszögből elemeznék, majd ezt követően a végeredményeket a fejlesztési javaslatokkal együtt közzétennék a szaksajtóban. A szakértők továbbá egy olyan érdekes felvetéssel álltak elő, hogy a Nagy Könyvhöz hasonló, múzeumokra adaptált kommunikációs figyelemfelkeltő program szervezése hasznos lenne a múzeumi szférának, mert az emberek figyelmét ezen intézményekre irányítaná különböző médiumok segítségével. 4.3 Szakértői összefoglaló A kutatás során 19 mélyinterjú készült olyan, a kulturális szféra különböző területein dolgozó szakértőkkel, akik a napi munkájuk során rendszeres kapcsolatban vannak a múzeumok látogatóival, munkatársaival, illetve közvetlenül hatással lehetnek a múzeumok látogatóbarát üzemeltetésére. A beszélgetések során sikerült összegyűjteni a szakma által a látogatóbarátság szempontjából a leginkább fontosnak tartott problémákat, hátráltató tényezőket és megoldási javaslatokat. 18

19 A hazai lakosság kulturális fogyasztása A megkérdezett szakértők általános véleménye az volt, hogy az utóbbi években a lakosság kultúrafogyasztásának szerkezete gyökeresen átalakult a társadalmi, politikai és gazdasági változások miatt. A felgyorsult világunkban az emberek nagy részének a kulturális igény kielégítésére tökéletesen megfelel a televízió, ha pedig kimozdulnak otthonról, akkor pedig multiplex mozikba és bevásárlóközpontokba mennek. Az utóbbiba nem csak vásárlás céljából járnak az emberek, hanem időtöltési célból. Az 1980-as évekhez képest csökkent a lakosság kultúra iránti igénye. Ennek oka több helyen, például az oktatási rendszerben is keresendő. A megkérdezettek szerint a kulturális fogyasztási szokásokban jelentős különbségek mutatkoznak lakóhelyek között (főváros vagy vidék) és társadalmi rétegek között (a leggyakrabban diákok, nők, magasabb iskolai végzettségűek és középkorúak járnak múzeumba). A látogatók három különböző tényező hatására keresik fel a múzeumokat. Van egy réteg, aki szervezett keretek között látogat múzeumokba, egy kirándulás, városnézés részeként (például nyugdíjas és diák csoportok). Egy másik réteg az egyéni látogatók köre, akik személyes érdeklődés miatt, barátok, ismerősök ajánlására, esetleg egy-egy népszerű időszaki kiállításhoz kapcsolódó reklám hatására önként keresik föl a múzeumokat. A múzeum kommunikációs tevékenysége, vagy a média hatása ugyanakkor képes egy teljesen önálló réteget is a múzeumba vonzani. Általános vélemény, hogy az egyes kommunikációs elemek, mint például internet, televízió, rádió, plakát vagy egyéb hirdetési formák feltétlenül szükségesek a látogatók számának növeléséhez. Egyes múzeumok széleskörű marketingtevékenységet folytatnak, direkt leveleket küldenek rendezvényekhez, eseményekhez csatlakoznak. A múzeum imázsa A megkérdezett szakemberek szerint a látogatók múzeummal kapcsolatos asszociációit alapvetően két csoportba lehet sorolni aszerint, hogy negatív vagy pozitív tartalmú képzettársításról van-e szó. Pozitív értelemben a múzeum egy érdekes, titokzatos, sejtelmes hely, ahová érdemes elmenni. Negatív értelemben pedig egy unalmas, érdektelen, elavult intézménynek tartják a múzeumokat. A 19

20 látogatókban a múzeumról kialakított negatív képet az is okozhatja, ha az épület vagy a gyűjtemény elavult, poros, a környezet nyomasztó, feszélyezett, a munkatársak attitűdje negatív, a bemutatás nem érthető, nem követhető, illetve, ha nem megfelelő a kiszolgáló infrastruktúra. A külvilág felé a múzeumok legfontosabb elérendő célja az lehet, hogy feloldják ezt a sokakban kialakult negatív képet és elérjék azt, hogy a látogatók úgy gondoljanak rájuk, mint egy izgalmas helyszínre, ahol mindig történik valami érdekes és ahol szórakozva lehet tanulni. Ehhez viszont olyan lépéseket kell tenni, mint honlapot fejleszteni, szlogent és kommunikációs kampányt kidolgozni, érdekes élményeket nyújtani, a látogatókkal személyes kapcsolatot kiépíteni, minél több kommunikációs csatornát használni. Múzeumok látogatóbarátsága Egy múzeumban kiemelten fontos dolog, hogy mennyire látogatóbarátak a jegyárak. A szakemberek véleménye a belépőjegyek árát, vagy éppen ingyenességét illetően nagyon vegyes képet mutat, tehát még a szakmának sincs egységes álláspontja a kérdésről. Egyesek szerint a múzeumoknál a jegybevételek a fenntartási költségek kb. 1 százalékát fedezik, ezért tulajdonképpen teljesen feleslegesek, lehetnének ingyenesek is. Továbbá, az ingyenesség növelheti a látogatószámot is. Más szakértők szerint az ingyenesség nagy hiba, mert az értéktelenséget jelent, a fogyasztói társadalomnak az ingyenesség bóvlit jelent és ez csökkenti a múzeumok presztízsét is. Ha valakit valami igazán érdekel, azért hajlandó kifizetni magasabb árat is. A szakemberek azonban egyetértettek abban, hogy a belépőjegyeknek funkciót kell adni, tehát a formája legyen szép, nyújtson információt, töltsön be emlékfunkciót, legyen reklámhordozó, vagy promóciós eszköz. A szakértők számára a látogatóbarátság egy nagyon összetett fogalmat jelent. Olyan különböző válaszok érkeztek arra a kérdésre, hogy mitől érzi jól magát egy látogató a múzeumban, mint: fontos, hogy a látogatás élményt nyújtson, mindenki tudjon valamit csinálni, legyen a múzeum könnyen megközelíthető, legyenek benne vendéglátóhelyek, tiszta és rendezett legyen, a tájékozódás könnyű legyen, több korosztály is találjon benne szórakozást, könnyen megközelíthető legyen kerekes székkel is, valamint egyszerre több célcsoportot is célozzon meg. A megkérdezettek véleménye alapján a látogatóbarát múzeum megteremtésében a technika, az emberi tényező és a bemutatás módja is nagyon fontos. A technikát illetően a szakértők 20

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009 - Oktatási anyag

TÁJHÁZI AKADÉMIA 2009 - Oktatási anyag Hegedűsné Majnár Márta PR és marketing a tájházakban Kifejezetten a tájházakra kidolgozott marketing elmélet hazánkban nem létezik, s amennyiben ésszerűen és megalapozottan szeretnénk ehhez a kérdéshez

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége A Szabadtéri Néprajzi Múzeum oktatást támogató tevékenysége A Múzeumi Oktatási és Képzési Központjának eredményei az iskolán kívüli oktatás fejlesztésében Dr. Bereczki Ibolya 2013. augusztus 23. Budapest

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011 Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény KÜLDETÉS TRADÍCIÓ 114 éve a Balaton és az Önök szolgálatában Projektportfólió ALFA program Balatoni Múzeum Fejlesztendő

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Turisztikai attrakciók megjelenítése

Turisztikai attrakciók megjelenítése Kulturális turisztikai esettanulmányok 2. Turisztikai attrakciók megjelenítése Piskóti István A bemutatásban (interpretációban) alkalmazott eszközök fejlődése Téma függőség, modernség A látogatói ingerküszöb

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Múzeum és felsőoktatás Az oktatás a felsőoktatásban ok és ok (gyakorlati órák) keretében általában

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Közös értékeink a hungarikumok

Közös értékeink a hungarikumok Közös értékeink a hungarikumok Terra Madre Világnap A hagyományos termékek és az értéktárak jelentősége 2014. december 9. 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról A Hungarikumok

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum

Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum BAÁN LÁSZLÓ Centenárium előtt a Szépművészeti Múzeum Baán László Ma 99 éve, hogy 1906. december 1-jén Ferenc József császár és király látogatásával megnyitotta és átadta a székesfőváros közönségének a

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010.

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. november 10. Termék/Filozófia/Megjelenéssel kapcsolatos elvárás

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense 2015. november 7 8. Millenáris A szépségipar leggyorsabban fejlődő szegmense A világon nők és férfiak milliói tennének meg szinte bármit azért, hogy lassítsák bőrük öregedését. Laboratóriumok ezrei dolgoznak

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Teljessé vált a Balaton története

Teljessé vált a Balaton története 2011 június 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az egykori fürdőruhadivattal, egy lángosos bódé és egy tipikus hétvégi ház kialakításával a balatoni fürdőkultúra,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék Empirikus kutatás Térszerkezet, gazdasági potenciál, munkaerőpiac, innováció, humán szolgáltatások,

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben