KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 10. szám I Május 27. I Megjelenik: kéthetente. Nem zöldebb a szomszéd fûje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVI. évfolyam 10. szám I 2008. Május 27. I Megjelenik: kéthetente. Nem zöldebb a szomszéd fûje"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 10. szám I Május 27. I Megjelenik: kéthetente Nem zöldebb a szomszéd fûje

2 KÉPES HÍREK Múzeumok majálisa a Múzeum kertben Iparosok Józsefvárosban Nyerges Zoltán fotói Nyári Gyula fotói A hagyomány tovább él. A Múzeumok Világnapja alkalmából ezen a szép májusi hétvégén is megrendezésre került a Múzeumok Majálisa. A Nemzeti Múzeumot övezõ park fái alatt búcsú és kirakodóvásár színesítette a száznál is több hazai múzeum, illetve gyûjtemény bemutatóját. Két napig tartó színes forgatag, rengeteg játék, vidám fejtörõ segítette a szándékot: nemtõl, kortól függetlenül, érdeklõdõ társadalmat szervezni a múltat feltáró és bemutató múzeumok munkája köré, amivel jelenünkbe építhetõk a múlt tanulságai. Újból jelentkezett a Rendõrség-történeti Múzeum helyszíni tenyérlenyomat-felvevõje, bemutatták a Gárdonyi Géza titkosírását, a pénzverés múltját és jelenét. A kalapmúzeum sátránál e kiveszõ félben lévõ divat próbált híveket szerezni a kalap-viseletnek. A dombóváriaknál a téglavetés múltjába és jelenébe pillanthattak az érdeklõdõk. Legyezõkészítés, pereckóstoló, kolbász- és pizzasütõk tették valódi vásári forgataggá a múzeumi majálist, amelynek keretében kiosztották az Év Múzeuma kitüntetéseket is ban a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a Jósvafõi Tájház nyerte el a Múzeumok Világnapja fõdíjait. H.I. Iparostörténeti kiállítást rendeztek a Somogyi Béla Utcai Általános Iskolában. Az Iparosok Józsefvárosban tegnap és ma címû tárlaton a kerületi mesterembereket és mesterségeket mutatták be a diákok. A tanulók kis csapatokban gyûjtötték össze a kardmûves, kárpitos, virágkötõ, rövidárukereskedõ, cipész, géplakatos, kalapos és cukrász szakmákhoz kapcsolódó tárgyakat, munkaeszközöket. A rendezvényre meghívták a Józsefvárosi mesterembereket is, akik, mint azt Hegyiné Jáger Hedvig felsõs igazgató helyettes elmondta, örömmel segítettek a gyerekeknek az adatgyûjtésben, és bocsátották rendelkezésükre szakmájuk eszközeit. nyz Fogpótlás Egy új fogászati módszernek köszönhetõen fogpótláskor a több hetes várakozási idõ néhány órára csökken. A Semmelweis Egészségügyi Kft. nyílt napon mutatta be a világújdonságnak számító berendezést és a CERC módszert. Az új eljárással a korona pótlása egyetlen kezelés alatt megoldható, nincs szükség lenyomatra, ideiglenes koronára, normális körülmények között a kezelés ideje szûk óra. A 3D technológia alkalmazásával, a fogorvosi szék mellett tudnak fémmentes kerámiabetéteket, koronákat készíteni. Ez az eljárás lehetõvé teszi, hogy a hagyományos lenyomatvételi technikák helyett digitális lenyomatozással nyerjenek információt a szájüreg képleteirõl. A CEREC teljes kerámiakoronával megelõzhetõ a fémallergia és szövõdményei, emellett a legmagasabb esztétikai kívánalmaknak is megfelel. ny-s 2

3 ÖNKORMÁNYZAT Itt lehet Európa belvárosa A képviselõ-testület május 15-i döntései Elkészült, beadás elõtt áll az Európa Belvárosa Program pályázati dokumentációja, amely a Palotanegyed fejlesztését célozza meg. Sikeres pályázat esetén európai uniós források bevonásával 2,6 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat itt meg, amely a terület építészeti-gazdasági-kulturális fejlesztését célozza meg. Az összes költség 52%-a finanszírozható a pályázati támogatásból, a program lebonyolítására 2 év áll rendelkezésre. A pályázati kiírás szerint 500 millió és 1,5 milliárd forint közötti, vissza nem térítendõ támogatás nyerhetõ el. Szintén elkészült a József utca 49-ben felépítendõ, új szociális gondozóközpont szakmai programja. Az új intézményben recepció, a fogyatékosok nappali ellátása, jelzõrendszeres segítség-hívás, a házi segítségnyújtás, étkezetés, személyzeti iroda és a bölcsõdék fõzõkonyhája kapna helyet. A terv szerint a korszerû idõsellátáshoz elengedhetetlen közösségi tereket, tornatermet, lakószobákat, masszõrhelyiségeket, orvosi- és nõvér szobákat is elhelyeznek itt. Megállapodás született a Pollack téri lakossági panaszok kapcsán. A társasházak, a mélygarázs, a közterületet kezelõ és a felszíni hasznosítást végzõ cégek képviselõi közös megállapodást írtak alá. Eszerint csillapítják a forgalmat, átalakítják a forgalmi rendet, kijavítják a garanciális hibákat. A Rákóczi út - Szentkirályi utca - Baross utca - Múzeum körút vonalon megdupláznák a parkolás díját annak érdekében, hogy a lakosok parkolóhelyeit kevésbé foglalják el. Elkészült a tavalyi lakbéremelés elsõ, gazdasági hatásvizsgálata. A várakozásokkal ellentétben a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. jelentése szerint nem változott jelentõsen a szociális lakbérre jogosultak száma. A lakbérekbõl származó bevétel viszont a korábbi négyszeresét eredményezi az önkormányzat számára. A rendelet hatályba lépésétõl újabb 404 kérelem érkezett; a kérelmezõk közül 251 jogosult szociális lakbérre. Dr. Révész Márta (MSZP) szükségesnek látta, hogy az általa vezetett szociális bizottság tárgyalja meg a lakbértartozások alakulását és ezzel összefüggésben a jövedelemhatár alakulásának következményeit. Lesz házhozmenõ szelektív hulladékgyûjtés a kerületben. A programra jelentkezõ 13 ezer lakás (345 társasház) lakóihoz júliusban érkezik elõször a gyûjtõkocsi. Az új ingyenes lakossági szolgáltatást a képviselõ-testület közhasznú munkások bevonásával szervezi meg. Lezárult az iskolai beíratások határideje. A kerületi 509 tanköteles gyermekbõl 289 iratkozott be helyi iskolába. Tizenhárom elsõs osztály indul Józsefvárosban, ez négygyel kevesebb, mint az elõzõ tanévben. A gyermeklétszám csökkenése miatt a jogutóddal megszûnõ Jókai Mór Általános Iskola már nem indít új osztályt. A legtöbb elsõs a Losonci Téri Általános Iskolába és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolába iratkozott be. A kevés jelentkezõ miatt - az erõsen megtépázott hírû - Lakatos Menyhért Általános Iskolában nem lesz új osztály õsszel, de a nagy igény miatt két gimnáziumi 9. osztályt és egy esti tagozatot is indítanak. A jókaisokat befogadó Somogyi Béla utcai Általános Iskola, valamint a Köztársaság térre költözõ Deák- Diák iskola milliós fejlesztési forrást kap a felújítási munkák elvégzésére. Civil szervezetek és egyházak kaptak támogatást. Másfélmillió forinttal támogatta a testület a június elsõ hétvégéjére kitûzött Palotanegyed Fesztivál megszervezését. Kétszázezer forintot kapott az Aranycsapat Alapítvány egy nemzeti diákbajnokság, százezer forintot a Szent József plébánia a Biblia év megrendezésére. A Magdolna utcában mûködõ Vasas Központi Könyvtárral pedig olyan együttmûködést köt a testület, amelynek alapján ingyenes internet hozzáférés és olvasást népszerûsítõ programok várják az oda betérõket. A kerületi katasztrófavédelemben közremûködõ mentõszervezetet egymillió forint mûködési támogatással segítik. Graffiti-mentesítés indul a Nagykörúton. Kétmillió forinttal támogatja a testület a fõvárosi programot. Lakossági tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2004. (VII.15.) ök. sz. rendelet értelmében: temetési segélyre jogosult az a VIII. kerületi egyedülálló lakos, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, mely összeg évben Ft. A lakásfenntartási kiadások viseléséhez egyrészt lakásfenntartási támogatást nyújt akkor, ha a havi jövedelem nem haladhatja meg a Ft-ot, másrészt ezen túlmenõen, azok a kerületi lakosok, akik önkormányzati bérlakásban élnek, és a lakbérük szociális elven került megállapításra, azok lakbértámogatásra jogosultak, abban az esetben, ha a havi jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, mely összeg 2008-ban Ft. A támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges: a kérelem benyújtását megelõzõ havi jövedelemigazolást, a kérelem benyújtását megelõzõ 6 havi rezsi számlaleveleket, a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést. A gyógyszerköltség viseléséhez nyújtott önkormányzati támogatás a közgyógyellátás, melyre azon kerületi lakosok jogosultak, akik a 70. életévüket még nem töltötték be és jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át (mely összeg 2008-ban Ft), és a rendszeres havi gyógyító ellátás költsége eléri az Ft-ot. Dr. Xantus Judit jegyzõ ÜGYINTÉZÕ 3

4 AKTUÁLIS Eredményes a Záróra-akció Rendszeresen zajlik a Záróra akció a kerületben. Az áprilisban indított akció célja, hogy - a lakosság nyugalma érdekében - szabályszerû mûködésre késztesse a vendéglátóhelyeket. A második razzián, április 25-én este ellenõrzést tartottak egy Baross utcai, egy Mikszáth Kálmán téri melegkonyhás vendéglátóhelyen, egy étteremben a Corvin Áruház mellett és egy József körúti kávézóban. Bezárni egyiket sem kellett, azonban kisebb-nagyobb szabálytalanságok mindenütt elõfordultak. Egy másik alkalommal, amikor a nyitvatartási idõ betartását ellenõrizték, a Teleki téren találtak olyan buzgó, szeszes italt árusító üzletet, amely már a nyitvatartási idõ elõtt megkezdte az árusítást. MM Dr. Gotthard Gábor (Fidesz frakcióvezetõ) a képviselõ-testület legutóbbi ülésén a záróra-program folytatásához szükséges fedezet biztosítására tett javaslatot Az akcióban ugyanis többek között - köztisztviselõk is részt vesznek, akiknek nem tartozik hivatali kötelességei közé az éjszakai munkavégzés. A frakcióvezetõ szerint, a közterületek és az itt élõk éjszakai nyugalmát meg kell védeni a vendéglátóhelyeken, üzletekben és a környékükön szórakozóktól, hangoskodóktól. Ez a feladat igazából a rendõrségre tartozna, de az elmúlt évek kormányzati megszorításai és a leépítések miatt a rendõrség nem rendelkezik elegendõ létszámmal a rend és a köznyugalom biztosítására állítja dr. Gotthard Gábor. Ezért kénytelen az önkormányzat erején felül, anyagilag is segíteni a kerületi rendõrök munkáját. Az éjszakai vendéglátásban sokszor alvilági eszközökkel is találkozhatunk. Ez is tükrözi azt a morális lecsúszást, amely - többek között - az elõírások, szabályok és a normák gátlástalan áthágásában mutatkozik meg nem csak itt, hanem mindenütt az országban. Mi gátat akarunk vetni ennek a folyamatnak üzeni a rendzavaróknak a frakcióvezetõ. km Az akcióban megbüntetik azokat az üzleteket is, ahol már nyitvatartás elõtt kiszolgálják az italozókat Baloldali voltam, és az is maradtam Mint arról olvasóinkat korábban tájékoztattuk, Hárs Gábor, a kerület országgyûlési képviselõje márciusban kilépett az MSZP-bõl és belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. A kerületi MSZDP korábban tucatnyi tagot számlált, azóta már nyolcvannyolcan vannak, és azért csak ennyien, mert áprilistól felvételi korlátozást vezettek be. A képviselõt most az átlépés óta eltelt hónapok tapasztalatairól kérdezzük: Mint korábban is elmondtam, mindig is baloldali voltam, és az is maradtam. Az MSZP-t is szociáldemokrata pártnak tartom, oda is szociáldemokrataként léptem be, persze egész más parlamenti kormányzó párt tagjának lenni, mint parlamenten kívül politizálni. Parlamenti képviselõi munkámat nem adtam fel, és az önkormányzati frakcióból sem kívánok kilépni. A kerületi szociáldemokrata pártszervezet már márciusban javaslatot tett a kerületi MSZP-nek az együttmûködésre. Május elején került sor a megbeszélésre, amelyen a közös frakcióban végzett munkáról született megállapodás. Egyéb személyi és szervezeti javaslatainkról tovább tárgyalunk. Nem gondolja, hogy a szociáldemokraták újbóli szárnypróbálgatásának árt a megfigyelési botrány? Kapolyi László, a párt elnöke úgy nyilatkozott, hogy bár politikusok megfigyelésére nem adtak megbízást - kötöttek szerzõdést egy céggel. A botrány kipattanásának vajon nem éppen a szociáldemokrácia tekintélyének aláásása volt a célja? Egyértelmû, hogy a botrány kirobbanása nem független a szociáldemokrata párt ugrásszerû megerõsödésétõl. Május elsején még soha nem voltak annyian az MSZDP városligeti színpadánál, mint idén. Magyarországon különben is divatos technika a levadászás, ha valaki pozícióba kerül. Most is ez történt. Egyébként a szociáldemokrata pártnak nem árt az ügy, az Kapolyi Lászlót, legfeljebb mint üzletembert érinti. A dolog érdemi részéhez nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem. A koalíció felbomlásával kérdésessé vált a kormányzás parlamenti háttere. Ön Józsefváros szocialista színekben megválasztott parlamenti képviselõje. Ebben a helyzetben mire szavaz? Változatlanul kormánypárti képviselõ vagyok, a szocialista frakció tagjaként a frakciófegyelmet magamra nézve kötelezõnek tartom. Az MSZDP tagjaként ugyanakkor megnövekedett a felelõsségem, nyitottabbnak kell lennem minden irányban. Soha nem tekintettem ellenségnek a jobboldalt, legfeljebb a választás idején riválisnak. A lakosság, a választópolgárok érdekében kész vagyok bármilyen elfogadható kompromisszumra. (koncz) 4

5 MANDÁTUM Az egyik szemem sír, a másik nevet Hihetetlen kerület. Talán Budapest legszebb kerülete. Itthon van nálunk a Nemzeti Múzeum, a Magyar Rádió. Az ország talán legjobb tanintézetei: Pázmány, Fazekas csupa csoda. Lakónegyedek épülnek újjá és mégis Kicsit beljebb sétálok, ahol lepusztult házfalak, reményvesztett emberek, szinte szeméttelepre emlékeztetõ utcák, szegénység vesz körül. Micsoda kontraszt De már ezért megéri a kerületért dolgozni. Ha a térképet nézem már akkor is szembetûnõ, hogy a saját, 16-os választókörzetem óriási terület. A térkép azonban nem érzékelteti, hogy hány család él itt elégedetten vagy anyagi problémák miatt szorongva. Azt sem mutatja ki semmiféle légi felvétel, hogy milyen lakóközösségek együttese alkotja a Kerepesi út, Hungária körút, Keleti pályaudvar által határolt területet. A Százados úti Mûvésztelep mellett hatalmas, modern épületsor feszít, a kenyérgyár elhagyott épületeit bontják, a Ciprus-ház lassan elkészül, és több mint 450 lakás várja az új lakókat. A népsûrûség emelkedésével a zöldterület tovább csökkent. A játszó és pihenésre szolgáló közösségi terek még égetõbb hiányával kell számolnunk, de az itt élõk ellátása sem kielégítõ. Nem véletlen, hogy évtizedekkel ezelõtt ezen a vidéken piac mûködött. Az egyes villamos mentén, a templom körül, kis kertes házak sorakoznak. A Hungária körút bûzös levegõje mellett az éles vonatfütyölés és a belvároshoz méltatlan, emésztõgödrös szennyvízelvezetés nehezíti az itt élõk sorsát. A görög házak fõvárosi tulajdonban vannak; az udvar rendezetté vált, de ettõl még a lakók számos gonddal küszködnek. Két lakóház állja a sarat az Asztalos Sándor utcában, amely már kifejezetten ipari övezetnek tekinthetõ. A Kerepesi úti MÁV házak is egyre siralmasabban néznek ki, és felújításért kiáltanak a Festetics utcai és Fiumei úti szép épületek is. Milyen feladatokat kell tehát az elõttünk álló évre kitûzni? A választókörzetben lakók ellátási színvonalát emelnünk kell, ez nem várathat tovább magára. Ki kell alakítanunk az évek óta tervezett, korszerû, jól felszerelt háziorvosi rendelõt. A járdák állapotának javítása mellett új közösségi és játszótereket kell építenünk, növelve a zöldfelületet. Több szem többet lát, így kérem az itt lakókat, hogy ötleteiket mindenképpen jelezzék felém. Környezetvédelmi akciókat kell szerveznünk, ami csak az itt élõ közösség összefogásával lehetséges. Egyszerûen nem hunyhatunk szemet más embertársaink környezetromboló szemlélete felett. Javaslatokat szeretnék kérni arról is, mivel tudnánk a szemétgyûjtõ konténerek környékét kulturáltabbá tenni, megakadályozandó, hogy a kukázás során szétszórják a szemetet. A választáskor már tervbe vett térfigyelõ kamerákat záros határidõn belül telepíttetnünk kell, az élet és vagyonbiztonság javítása, valamint környezetvédelmi céljaink érdekében. Lakóövezetek környékén több fekvõrendõrt kell kihelyeznünk a mellékutak forgalmának lassítására. Ez kiválthatja sokak rosszallását, pedig saját érdekünk. A nehéz gazdasági helyzet ellenére folytatnunk kell a megkezdett épületkarbantartási és felújítási munkákat. A realitásokat figyelembe véve, megvalósítható elképzeléseket tártam Önök elé, amelyek segíthetnek nekünk, itt élõknek mindennapjaink során. Felhívom szíves figyelmüket, hogy most elkészült honlapomon napi kapcsolatot tudunk tartani egymással, ezért kérem jelezzék észrevételeiket. Dr. Dénes Margit Önkormányzati képviselõ alpolgármester (Fidesz -KDNP) Csak nõknek Egészségügyi hírek az Auróra utcából Négy új nõgyógyászati szakrendelés bevezetésével kíván a megújuló Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ) a kerületi lányok, asszonyok egészségén javítani. A hagyományos nõgyógyászati szakrendeléseken és a terhesgondozáson túl, a csontritkulás és a hormonális rendellenességek leküzdésében is kiváló szakemberek segítenek a józsefvárosi nõknek. Szakrendelést terveznek a nõgyógyászati daganatos megbetegedésekkel, illetve a vizeletvisszatartási problémákkal küzdõk számára is. Májustól már mûködik a klimax-osteoporosis ambulancia, júniustól gyermek- és nõgyógyászati endokrinológia, illetve nõgyógyászati onkológia és inkontinencia-ambulancia is várja hamarosan a kerületi betegeket az Auróra utcában. A márciusban kinevezett új igazgató, dr. Szentes Tamás vezetése alatt komoly változások kezdõdtek meg a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatban (JESZ). Az új fõigazgató bevezette az elektronikus és telefonos elõjegyzést, az elavult papíralapú betegkarton helyett a számítógépes kartonvezetést. A nehéz pénzügyi helyzet ellenére is fejlesztésen gondolkodnak, mert a magas színvonalú szakrendelésekkel és a jól képzett orvosokkal nemcsak a jó hírnév, de a bevételek is növekednek vallja az orvos-közgazdász végzettségû Szentes doktor. A megújuló JESZ Józsefváros speciális igényeibõl és a kerületben legnagyobb problémát okozó betegségcsoportokból indul ki. Az egyik legjelentõsebb egészségügyi problémát a nõgyógyászati betegségek okozzák, amelyek akár ifjú lánykáknál és nagymamakorú hölgyeknél is felbukkanhatnak. Ezért májustól megnövelték a nõgyógyászati szakrendelés kapacitását. Dr. Bakó Erika fõorvos mellett három szakorvos várja reggeltõl-estig a betegeket. Ennek köszönhetõen jelentõsen csökkent a várakozási idõ, a zsúfoltság. A szakorvosok mindegyike speciális területen képzett, és képzi magát folyamatosan. Dr. Varga Ferenc vezetésével újraindul a klimax-osteoporosis ambulancia elõször heti három, majd szükség szerinti óraszámban. Dr. Versényi Tibor természetgyógyászati módszereket és akupunktúrát is alkalmaz a praxisában. Dr. Bakos Istvánnal leginkább a gyermeket váró kismamák találkozhatnak. Dr. Bakó Erika a meddõség és a nõi inkontinencia leküzdésében nyújt segítséget a pácienseinek. Az édesanyáknak fontos tudni, hogy a korai nemi érés és az egyre fiatalabb korban kezdett szexuális élet is szükségszerûvé teszi, hogy a lányok már korán találkozzanak szakorvossal figyelmeztet a szakember. - jesz - 5

6 FÓKUSZBAN ORCZY-PARK Megkezdõdött az Orczy-park fejújítása Sok ígéret volt már rá, tetteket elõször látunk: fotósunk az Orczy parkban járt, ahol a napokban kezdõdött meg a lepusztult liget felújítása. 100 millió forintot áldoz a helyi képviselõ-testület a józsefvárosiak legnagyobb szabadidõparkjára. Anagy értékû beruházásból megújul a több kilométeres sétányrendszer, rendezik a tó állapotát, javítják a víz tisztulását, csobogót létesítenek, átépítik a tóparti vendéglátóhelyet, a teraszokat, a tóparti pódiumszínpadot, megújulnak a sportpályák, új padok, új kandeláberek, új szemétgyûjtõk lesznek a park egész területén. Helyreállítják a régi strandrészt, lecserélik a rozsdás, tó körüli kerítést, dísznövénykerteket telepítenek, új játékok beépítésével megháromszorozzák a játszóterek területét. A park biztonsága is jelentõsen javul: már tavaly térfigyelõ-kamerákat helyeztek ki, most megduplázzák számukat. 6

7 ORCZY-PARK FÓKUSZBAN A fõváros legnagyobb öszszefüggõ zöldfelületével dicsekvõ parkot az évtizedes nemtörõdömség és pusztulás miatt a budapestiek nagy része nem is ismeri. Pedig a park páratlan természeti adottságokkal rendelkezik: a tó hangulata, a hatalmas zöldfelület, a sportolási lehetõségek sok embert vonzanának, ha méltó körülmények fogadnák az idelátogatókat. Most úgy tûnik, néhány hét, és az Orczy parkra újra büszkék lehetünk. Dr. Kocsis Máté alpolgármester (Fidesz) naponta ellenõrzi a munkálatokat és a jelenlegi ciklus egyik legnagyobb eredményének nevezi a park fejlesztését. A megújuló parkban gyermekes családokat, nyugdíjasokat, sportolókat, szerelmeseket kaptunk lencsevégre egy hétköznapi délelõtt. Az Orczy-park területe: 26 hektár Tulajdonosa: a Magyar Állam. Kezelõje: a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. A hajdan híres kert látásáért még a külföldiek is felkeresték Pestet. Területét Orczy Lõrinc báró poéta vásárolta meg 1783-ban, akkor még jó vadászterület értéke miatt. Halála után második fia, László látott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angolkertjének kialakításához tõl kezdik parkká formálni a területet, amely a századfordulóra készült el véglegesen, és a tulajdonos megnyitotta a közönség elõtt. Igazi divatos kirándulóhellyé vált.királyok, arisztokraták voltak a park rendszeres vendégei. Látványterv az újjáépülõ tóparti étteremrõl 7

8 ORCZY-PARK Sokan kipróbálták az eleven lóerõk utazósebességét. A szelíd pónikra fel is lehetett ülni A szerzõ felvételei Kincsemfesztivál Mindent a gyerekekért ez lehetett volna a hétvégi Kincsemfesztivál mottója az Orczyparkban. A rendezvényen ugyanis minden volt, ami csak örömet szerez a kicsiknek: arcfestés, kocsikázás, lovaglás, igazi vidámpark, erõpróbák, A gyerekek cicává vagy oroszlánná változhattak, de volt, akit néhány színes virág is mesebéli tündérré varázsolt ügyességi játékok és annyiféle kézmûves foglalkozás, hogy megszámlálni sem lehetett, nemhogy végigpróbálni. Nem véletlenül: az ország minden tájáról összesereglett közmûvelõdési szakemberek megmutatták, hogy mit tudnak: többtucatnyi szakmai, mûvészeti bemutatót tartottak - a kicsik mellett a fiataloknak és a felnõtteknek is. A professzionális, kimagasló színvonalú rendezvény arra is jó volt, hogy lássuk: milyen óriási kínálatot nyújtanak a mûvelõdési házak és központok Debrecentõl Sopronig, a kistelepülésektõl a nagyvárosokig szerte az országban. (k.m.) Egy kis ebédszünet, avagy reneszánsz táncosok a XXI. századból A Piros Orr Doktor itt is gondoskodott a nevetésrõl és a vidámságról Családi Egészségnap az Orczy-parkban a Patika Magazin, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat összefogásával június 7-én, szombaton 10-tõl 18 óráig. Szûrõprogramok, vérnyomásmérés, vércukormérés, test-súlykontroll, életviteli tanácsadás, házipatika összeállítása. Egész nap felnõtt- és gyermekprogramok, zenés-táncos produkciók, patikus fõzõverseny. Õrizze meg egészségét! 8

9 KOMÁROMI TIBOR PORTRÉ A bizalom hátszele és felelõssége Az Orczy-park alapítója, báró Orczy Lõrinc bizonyára érdeklõdéssel szemlélné a liget mai állapotát. A páratlan természeti adottságokkal megáldott 11 hektár ugyanis magán viseli azon korszakok nyomait, amelyek éltették és sorvasztották. A százados fák, a tömény csend, a tó és a sétányok ma is ugyanolyan csábítást jelentenek, mint az alapítás idején, holott sokáig csak pusztult, fái, növényei elöregedtek, tavának vize algateleppé züllött, és a park területébõl is ellopott a panelépítés. Az Orczy-park történetében mintegy másfél éve kezdõdött új fejezet, amikor a képviselõ-testület Szabó Lajost nevezte ki a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. élére. Szabó Lajos - alig másfél évvel hivatalba lépése után - gyógyíthatatlan betegségben elhunyt; a park és a Kht. új igazgatójává az eddigi sport-igazgatót, Komáromi Tibort nevezték ki. Nyári Gyula felvétele Igazgató Úr, a lap kérdései mellé a gratulációkat is magammal hoztam. Az ötéves megbízatás teljes bizalomról árulkodik. Köszönöm a jókívánságokat. Mintegy éves sportvezetõi megbízatásom alatt részese voltam a tervezésnek, és talán joggal gondolom, hogy a folyamatosság kívánalma volt a döntés legerõsebb motívuma. Szabó Lajossal katalizátorként éltünk egymás mellett, kölcsönösen ösztönöztük egymást a park kultúrcentrummá álmodásában, s egyszersmind kontrolláltuk is a szárnyaló terveket, hiszen a park eddigi története világos tanulsággal szolgált: ha nincs törõdés, pusztul a liget. Hiszem, hogy szerencsés és jó döntéseimben Szabó Lajos is benne van, benne lesz. A hátszél, a testületi többség bizalma erõ is, felelõsség is. Ez röpíthet, de nyomaszthat is. A mellettem szóló szavazatokat köszönöm, de mert ellenem is szavaztak, számítok arra, hogy rögös lesz az utam, lesznek bõven, akik fogást keresnek rajtam. A Kht. megalakulásától benne voltam az Orczy-parkban, és a köré szervezett, szerteágazó rekreációs és kulturális intézmény átszervezésében és mûködtetésében. Aztán Komáromi Tibor arról beszél, hogy amint megkezdõdött a szemét eltakarítása, a növényzet ápolása, azonnal megjelentek a babakocsit toló, sétáló anyukák, a sétányokon idõs házaspárok andalogtak, benépesültek az erdei tornapályák. A környezet változása lett az új vezetés névjegye. Késõbb arról beszél, hogy nem születhet azonnal alapjaiban más, az épülni-szépülniprogramból az épülést ne kérjék számon, mert ahhoz temérdek pénz kellene. Kulturális, mûvelõdésszervezõi képzettségének megfelelõen sorolja a terveket. Parkigazgató, könyv- és lapkiadó, prózai és zenei programok gondolat-ébresztõje és vezetõje, a Zászló-múzeum és a Galéria igazgatója - sorolom. - Összetett, bonyolult feladat. Mit érez? Boldogságot, hogy az élet ilyen kihívásokkal kínált meg, s el ne felejtse, hogy az Orczypark sport és rekreációs életének vezetését még ki is hagyta a felsorolásból. Akik bíztak bennem, azok bizonyosan tudták, hogy egész életemben, minden tevékenységemben a maximumra törekedtem. Sportsikereimet is ennek köszönhetem. Ha eme tulajdonságomat bekalkulálták a kinevezésembe, annak van logikus magyarázata; igaz, néha az ember saját elvárásai teljesítésébe is belehalhat. Aztán - titkolózása ellenére - megtudom, hogy külön választja azokat a terveket, amelyekhez pénz, s külön, amelyekhez csak ötlet és jóakarat, találékonyság kell. Van persze, amihez mindkettõ szükséges. Ilyen projekt, a Szabó Ervin Könyvtár ötezer kötetes könyvtárának elhelyezése, alkalmas könyvtárhelyiség kialakítása, hogy a park és az olvasás összetartozó fogalmak legyenek. A térfigyelõ bõvítése párhuzamosan halad majd az építéssel - mondja. Nem állom meg, hogy a Józsefváros újság kiadójaként is kérdezzem. Sok józsefvárosinak nincs pénze napilapra, így mindent a kerületi lapból tud meg, ami a számára fontos lehet. Jó kollektíva alakult a szerkesztõségben, és ez a lapon is mérhetõ. Az újságnak stílusa és lelkisége van. Az én feladatom a munka minden feltételének biztosítása. És a Galéria? Mennyire számítja kedves gyerekei közé? Zenei és képzõmûvészeti törzsközönséget nevelt. Tudom, hogy mekkora munka ennek megtartása, és azt is tudom, mi kell, hogy e jó fekvésû kulturális intézménynek még nagyobb legyen a kisugárzása. Némi éllel szólok közbe, hogy a Kht sportprogramjáról mindeddig szó sem esett. Pedig sok elképzelésem akad, de azok részei lesznek az egésznek. Látja, ez is üzenet. Azoknak, akik elõre kárörvendtek, hogy az Orczy-parkban Komáromi Tibor igazgatása alatt majd nyomul a sport, és háttérbe szorul a kultúra. Hiszem, hogy ez eddig sem volt igaz, ezután meg különösen nem lesz. Semmilyen eredménybõl nem engedek, de mindet megtartom. Hogy legyen honnan tovább rugaszkodni - mondja - s búcsúzóul kezet ráz. Néhány napos borogatás után újra mûködik a kezem H.I. 9

10 GYEREKEK A GYERMEKNAPRA Szeretettel kell a gyerekek felé fordulni... Összeállítás a Práter utcai Ének- és Zeneiskola újságíróképzõseinek gyermeknapi írásaiból Nánási Bettina (14) Egyszer csak Gyereknap (részlet) Most jut eszembe! Ma is van ilyen nap! Mikor minden gyermek nagyot mulathat. S én milyen édesanya vagyok? Egy ilyen hibát nem hagyhatok! Gyermekemnek jár a móka, Ezért most félre, házimunka! Hagyjuk a takarítást, Kezdjük el a szórakozást. Csak te meg én, kislányom! Vígan játszó kis angyalom. Este jóéjt-puszi mellett, ezt suttogom a füledbe: Drága kislányom azt szeretném, neked gyereknap legyen mindörökké! Az ön gyermekkorában mi volt az elvárás a szülõkkel szemben? Nem volt más dolgunk, csak a tanulás. Az persze eszünkbe sem jutott, hogy visszabeszéljünk a felnõtteknek. Ám ezt nem éreztük parancsnak, olyan volt a világ. Haj, azok voltak még a szép idõk! A mai gyerekek már nem ilyenek. Ön mit gondol, mi lenne a megoldás? Nem erõszakkal, szeretettel kellene a gyerekek felé fordulni. Szerintem õk harsánysággal, durvasággal próbálják ezt kikövetelni. Na, meg ezt látják maguk körül. Ez így nem megy! Köszönöm, hogy elmondta a gondolatait, lehet, hogy igaza van. További szép napot kívánok önnek! Beke Zsanett (14) Tudósítás önmagamról Na igen, a családom. Hát nem túl egyszerû, de kezdjük az elején. Nálunk én vagyok a legszínesebb, leglázadóbb egyéniség. A legfõbb közelharcot anyámmal vívom. Õ teljesen más alkat, mint én. Nyugodtságra és kiegyensúlyozottságra törekszik, én meg nem. Szerencsére a tesómmal már nincs ennyi gondja. Õ meghallgat mindenkit, és a legjobb döntése alapján cselekszik. Õk ketten jobban megértik egymást, mint velem. Ezért elég sokszor kirekesztettnek érzem magam. Viszont én jobban kijövök apámmal, mint õk. Apa üzletember, a szállodaiparban dolgozik, nagyon elfoglalt. Sok közös témánk van, jól elvagyunk. Szeretem, hogy nem szól bele az életembe, hagyja, hogy mindent a saját bõrömön tapasztaljak meg. Nem lelkizünk, nincsenek nagy összeborulások, mégis tök jó kapcsolatban vagyunk. Mindig megpróbálok jókedvet csinálni, amikor a szüleim szomorúak. Nincs gond a tanulásommal, de a magaviseletemmel azért akad. Önfejû vagyok, szeleburdi és makacs, de próbálom a jó tulajdonságaimat elõtérbe helyezni. Tudom, mindkettõjük munkája sok idegeskedéssel jár, ezért próbálok nem túl sok terhet tenni rájuk. Gáspár Valentin (14): Egy idõs ember vélekedése a mai gyerekekrõl Hogyan vélekedik rólunk, mai gyerekekrõl? Ez a kor már más, mint a miénk volt. A mai gyerekek nem félnek, túlságosan szabadjára engedték õket, azt kell mondjam, ez lehet a baj valójában. Nagyon fontos a tisztelet, ami ugye a mai gyerekekben már sehol nincs 10

11 GYEREKEK A GYERMEKNAPRA Tamási Álmos (14): Az én iskolám A mi iskolánk épülete 104 éves. Ha jól tudom klasszicista stílusban épült. Több dologra használták korábban, a II. világháborúban például kórháznak, 1956-ban pedig itt õrizték a foglyokat. Késõbb, persze megint iskola lett. Eddig ez csak történelem. Én három éve járok ide. A kedvenc tantárgyaim a történelem, földrajz, magyar. Szerintem ebben az iskolában a tanárok nagyon rendesek és jó fejek, kár, hogy egyes diákok visszaélnek ezzel. Azért van olyan tanár, aki nem kedvel engem, magam sem értem miért. Nekem hiányzik, hogy nincs hagyományõrzõ szakkör, külön nyelvtanulás, matek korrepetálás. Ja, és a fegyelem! Most nem arról beszélek, hogy katonai szigornak kellene lenni, de az ártatlan gyerekek hátba rugdosásáért valami retorziót várnék. Katasztrófa, ami itt van néha. Nagyon bosszant az is, hogy akiben van egy kis jó érzés és szeretne tanulni, azt zavarják a randalírozók. Van, aki tegezi a tanárokat, kikészítik õket. Mindezek mellett és ellenére szeretek ide járni. Például azért is mert az igazgató asszony kifejezetten szereti a gyerekeket. Mindegy neki, hogy hátba rugdosós vagy eminens. Õ kifejezetten gyerekpárti. Bolla Renáta (14): Gyereknapra Ha én felnõtt lennék, és lenne gyerekem, akkor azt vennék neki gyereknapon, amire vágyik. Mindenképpen vennék neki valamit. Ha például a gyerekem egy laptopot vagy könyvet szeretne, megvenném neki. Mert ha ilyesmi kívánsága van, akkor én annak csak örülnék. Megvenném és legalább okosabb lenne ettõl a két tárgytól. Vezetõ tanár: Nyerges Mária Nánási Bettina rajza és ruhatervei 11

12 CÍMLAPSZTORI CIVILEK Nem zöldebb a szomszéd fûje Fûvel, fával, virággal szépült a Palotanegyed Érdemes volt kilátogatni május 18-án a Civilek a Palotanegyedért Közhasznú Egyesület felhívására a Mikszáth térre. A kellemes tavaszi idõben talán még a nagy író szobra is kacsintott egyet, amikor a Krúdy utcán sorakozó facsemetéket, virágokat és a sok dolgos kezet látta. A történet, beszélgetésekkel kezdõdött mesélte Szûcs Péter, az egyesület elnöke, akinek emlékei szerint az optikus Tóth Lehet, hogy a fák nem nõnek az égig, de árnyékot, levegõt és zöldet adnak. A nyári hõségben sokan erre vágyunk leginkább. A Palotanegyedben nemcsak vágytak rá, tettek is érte. Civilek, vállalkozók, lakók, önkormányzati képviselõk, diákok ragadtak ásót, és ültettek fát, virágot. Zsuzsa vetette fel elõször: öszszefoghatnának az itt mûködõ üzlettulajdonosok, és összedobva egy kis pénzt, szebbé válhatna a környezet. Ezután kopogtunk be dr. Kocsis Máté alpolgármester irodájába, aki az általunk összerakott forintot a saját zsebébõl még egyszer ennyivel megtoldotta, amibõl aztán fákat és virágokat vásárolhattunk. Szeretnénk, ha vonzó, kikapcsolódásra kiváló helyszínné válna a Palotanegyed. Úgy érzem, ezért mi is tehetünk, rajtunk is múlik. mondta el gondolatait lapunknak Szûcs Péter. A Palotanegyedbe 3500 egynyári növény, 11 fa és több mint 400 évelõ virág érkezett. Fontos, hogy megfelelõ méretû legyen az ültetõ gödör, és a talaj szerkezetén is kell javítanunk. Azért nem lesz gond, mert rengeteg jó minõségû tõzeget kevertünk a facsemeték alá, és ez a fafajta, a díszkörte már bizonyított. Jó várostûrõ, ellenáll a betegségeknek. mesélte lapunknak a szakmai titkokat Veres Tibor agrármérnök. Könnyû volt felkelni így vasárnap reggel? kérdeztük ásóval a kezében dr. Kocsis Máté alpolgármestert. Bevallom igen, mert alig aludtam feleli az alpolgármester. Izgultam, hogy minden rendben legyen. Egyébként 12

13 CIVILEK CÍMLAPSZTORI is jó látni, hogy mindenki lapátot ragadott. Ránk is fér egy kis fizikai munka, elõzött meg bennünket dr. Gotthard Gábor, a Fidesz frakcióvezetõje, mielõtt feltettük volna az ezt firtató kérdést. A Mikszáth tér dísze a kerületnek, és ezután még szebb lesz. Annyi csak a dolgunk, hogy vigyázzunk rá! Az itt lakók biztos óvni fogják a fákat, reméljük az ide látogatók is, hisz minden ember számára ültetjük fogalmaz a frakcióvezetõ. Györgyi nénivel Zichy gróf szobra elõtt beszélgetünk, némi lelkiismeret-furdalással, mert a többi padot eközben a Rajk László Szakkollégiumból érkezett diákok csiszolják, majd újrafestik. Jó nézni ezt a sok fiatalt, de kell olyan is, mint maga, hogy megírja mi történik nyugtat meg bennünket Györgyi néni, és már mondja is véleményét Talán most elindult valami, reménykedik, és kéri: írjuk le, szép dolog, hogy akik itt ásnak, pénzüket, szabadidejüket és fizikai erejüket adják. Az elmúlt ötven évben mikor volt legszebb a tér? kérdezzük. Reméljük, most lesz! felelte mosolyogva. LL V.M. Palotanegyed Fesztivál Június (péntek szombat- vasárnap) Programok A Pollack Mihály téren Könyv- és virágvásár Mikszáth téri színpad: Józsefvárosi iskolák bemutatói, Stand up comedy, Stons, S-MODELL, Happy Blues Band, The Hatted Tommorow, BESODROM, Nomad, Budapest Jazz Klub, Major, KOWALSZKY & VEGA, Janis Joplin Emlékzenekar A Lõrinc Pap téri színpadon: ÁKOS (Kaland a régi királlyal, beszélgetés Ákos: Krúdy Gyula Hangképeskönyvérõl) Irodalmi beszélgetések, József Attila Kör, Labant Csaba (lantmûvész), Vukán György, GÓR NAGY MÁRIA színitanoda, BÁRKA SZÍNHÁZ (Mágnás Miska), Gergely Gyula (gitármûvész), Szakcsi Junior, Varró Dániel (költõ), Egri János, Casa dela Musica Szombaton és vasárnap délelõtt 10 órától 14 óráig gyermekprogramok várják a kisebbeket. A fesztivál házigazdája: Kardos Róbert (a Bárka Színház színmûvésze) Szeretettel várják a kerületi lakosokat a szervezõk: Józsefvárosi Önkormányzat Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pollack téri Közterület fejlesztõ és hasznosító Kft A színpadokon este 22 órakor zárulnak a programok, majd a Krúdy utcai vendéglátóhelyeken folytatódnak hajnalig. A rendezvény ideje alatt a Krúdy utcát lezárják, az ott lakóknak díjmentes parkolást biztosítanak a Pollack téri mélygarázsban. A parkolójegyet a Krúdy utcai Cvikker Optika boltban lehet átvenni. 13

14 HELYTÖRTÉNET 100 éve Vasöntöde a Józsefvárosban Az eredetileg lakatosszakmát tanult Oetltestvérek külföldi vándoréveik, ahogy akkor nevezték valcolás után felismerték a XIX. század derekán rohamosan fejlõdõ magyar fõváros szükségleteit, és üzemet nyitottak az akkor még külvárosnak számító Terézvárosban. Az üzem késõbb az Erzsébetvárosba költözött. Sikeresen mûködtek, az építkezésekhez akkoriban elõszeretettel alkalmaztak vasalkatrészeket. Sok szép munkájuk ma is látható nemcsak Budapesten, ahol õk készítették a gázlámpák oszlopait, de országszerte, sõt külföldön is: a fiumei gimnázium vasszerkezetei is náluk készültek. A Bethlen téri épületet a kincstár vásárolta meg a terjeszkedõ Állatorvosi Fõiskola számára, és Oetl Antal a szomszédos kerületbe költözött, az Asztalos Sándor utca 9. szám alá. Elõnyös volt az új telepnek, hogy a szomszédban volt Walla József cementgyára, amellyel közösen viselték a közmûvesítés költségeit. Jó hírûk volt már a Józsefvárosban, a közeli Keleti pályaudvar öntöttvas elemei is az Oetl-gyárból, kerültek ki. Sok megrendelésük volt, hidakat építettek, elkészítették az Állatkert pálmaházának vasszerkezetét. A belvárosi Vitkovics Mihály utca 9. számú vaslábú ház is az õ munkájukat dicséri. Szállóigévé vált: az Ötliben ahogy a gyárat becézték - mindent gyártanak. Amikor kitört az elsõ világháború, és haditermelésre álltak át, rendeléseiket csak hadifoglyok alkalmazásával tudták teljesíteni. A háború után részvénytársasággá alakultak, 1926-ban az Oetl Antal Vasöntöde és Gépgyár megállapodott a MÁVAG-gal öntöttvas nyomócsövek és idomdarabok gyártására. Az öntöde átvészelte a második világháború és az ostrom pusztítását ban államosították, és 1949-ben itt forgatták Máriássy Félix filmjét. A filmben Ruttkai Éva, Sallai Kornélia, Somogyi Erzsi egy élmunkásnõ irányításával dolgoztak. Késõbb a gyár a Gábor Áron Vasöntöde nevet vette fel, de a régi hagyományokat nem felejtették el ben több gépgyár összevonásával létrejött az Élelmiszeripari Berendezés és Gépgyártó Vállalat (ÉBGV), amely nagyon sokat termelt exportra, elsõsorban a Szovjetunióba, de Indiába, Törökországba is. Õk készítették a névadó, Gábor Áron szép budai emlékmûvét! Ma már az Asztalos Sándor utcában irodaházak állnak az öntöde helyén. De az ipar- és várostörténet õrzi az Oetl-gyár emlékét! Róbert Péter Bizalmat kapott a VIII. kerületi vállalkozók érdekképviselete. Május 7-én megtartotta tisztújító választását a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII. Kerületi tagcsoportja. A választáson megjelent vállalkozók újból bizalmukról biztosították Bonyhády Eleket, a kerületben mûködõ Argument-Consulting Kft. képviselõjét. Irányításával négy évig a következõ összetételû testület dolgozik a kerületi vállalkozások érdekképviseletén: Tagcsoport alelnökök: Alföldi György ( RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.), Rusznák János (OMIGRÁF Kft.). Tagcsoport elnökségi tagok: Fellner Tibor (DELPHI- NO Szolgáltató Kft.), Rózsa Gabriella (BAROSS 32 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), László Péter (egyéni vállalkozó), Kovács Ottó (Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.), Varga József (BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft.), Kõvári Szilvia (Magyarországi Volksbank Zrt.). Folyamatosan keressük azokat a lehetõségeket, amelyekben a kerület vezetésével közösen léphetünk fel nyilatkozta Bonyhády Elek. A kerületi tagcsoport elnöke arra biztat minden vállalkozót, hogy ne habozzon problémáival felkeresni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, ahol számos ingyenes szolgáltatás segíti a vállalkozási tevékenység megkönynyítését. Nagy Andrea testületi titkár A Magyar Vöröskereszt VIII. kerületi szervezete kedvezményes nyári ruhavásárt szervez június 10-én óráig, június 11-én óráig VIII. ker. Diószegi S. u. 5. I. em. Minden vásárlót szeretettel várunk! Társasházkezelõk továbbképzõ klubjának júniusi programjai Június 5., csütörtök óráig: Hõszigetelési vizsgálatok roncsolásmentesen! Mire jó a hõtérkép? Elõadó: Ifj. Faragó Pál L., Máttyás Péter. (Hogyan készül a hõtérkép, hogyan segíti elõ a közös képviselõk munkáját, hol, mikor és mennyiért alkalmazható?) Június 12. csütörtök óráig: Konzultációs nap a pártoló tagok által biztosított, kedvezményes szolgáltatásokról. Elõadó: Joó Miklós Az elõadások helyszíne: VIII. ker. Fiumei út 3. Részvételi díj: tagoknak ingyenes, látogatóknak 500 Ft/alkalom Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelõzése céljából. Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. Telefonos tanácsadás, idõpontegyeztetés hétköznap ig. Tel.: 06-20/

15 MOZAIK Legyetek büszkék rám, mert a mi vérünknek és áldozatunknak gyümölcsét Ti fogjátok learatni és élvezni. Bátran felemelt fejjel és büszkén halok meg. Ezzel az utolsó szóval Éljen Krisztus király és a haza! (Részlet az december 31-én kivégzett Tihanyi Árpád búcsúlevelébõl) Meghívó A Rezsõ téri Magyarok Nagyasszonya Templom és a Józsefvárosi Önkormányzat az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megtorlásának áldozatai tiszteletére ünnepélyes keretek között emlékmûvet állít június 7-én, szombaton a Rezsõ téri Magyarok Nagyasszonya Templomban 10: 30 órakor imádságos ünnepi készület 11 órakor dr. Erdõ Péter Bíboros, prímás ünnepi liturgiát vezet és megáldja a szentély külsõ falán állított emlékmûvet Közremûködik: Tihanyi László, Lázár Csaba színmûvész, a Szent László templom kórusa, Ferencz Éva Magyar Örökségdíjas énekmûvész Az ünnepségre szeretettel várunk mindenkit! Dr. Hollósy Andrea önkormányzati képviselõ (Fidesz-KDNP) Vargha M. Péter esperes, plébános Háziorvosi rendelõk új helyen A Baross u szám alatti háziorvosi rendelõ háziorvosai május 19-tõl megváltozott telephelyen, a Magdolna u. 33. sz. alatti új épületben folytatják a betegellátást. A Vajda Péter u. 10. szám alatti háziorvosi rendelõ háziorvosai már március 1-tõl az Orczy u. 31. sz. alatti új épületben folytatják a betegellátást. Mindkét helyen változatlan összetételben és mûködési rendben folyik a rendelés. Hárs Gábor országgyûlési képviselõ legközelebb június 3-án tól 16 óráig tart fogadóórát a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. em. 115/3.sz. helyiségében. Bejelentkezni a telefonszámon lehet. Képességfejlesztõ játszóház nyílt a József körút 85. szám alatt. A GEKKO tanulási módszer a zavarral például a diszlexia, diszgráfia, diszkalkuliával küzdõ gyerekeknek nyújt segítséget. Már csecsemõkorú gyermekeket is várnak. A korai fejlesztés azért fontos, mert az alapvetõ képességek az agyi érési folyamatok lezárulásáig, 0-7 éves korig fejleszthetõk rendkívül hatékonyan éves korban még lehetséges a kisgyermekkor alatt hibásan berögzült automatizmusok korrekciója, de ez már sokkal több idõt és energiát igénylõ feladat. A képességfejlesztés a játékra épül. Röviden Alig kapni levegõt Budapesten Budapest levegõjét tesztelte a Vector-projekt. Ennek lényege, hogy egy biciklire szerelt speciális eszköz azt méri, miként hatnak a kerékpárral közlekedõkre a nagyvárosi levegõben lévõ szennyezõ anyagok. A mérés eredménye a szakemberek szerint dermesztõ: ezer porszemcsét találtak egyetlen köbcentiméternyi levegõben, vagyis durván tízezerrel többet, mint Hamburgban. Szintén lehangoló, hogy a térdmagasságban mért értékek az utóbbi idõben megugrottak, azaz a kisgyerekek nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a felnõttek. Európában évente legalább 300 ezer halálesetet hoznak összefüggésbe a porszennyezéssel. ************** Több napos BKV-sztrájk várható Továbbra sincs megegyezés a BKV és a szakszervezetek között, ezért az érdekvédõk határozatlan idejû sztrájkot hirdetettek május 27-ei kezdettel. A tervek szerint a villamosok részben, a buszok és a trolik teljesen leállnak. A metró járni fog, a HÉV-rõl viszont még nem döntöttek. A bizonytalan idejû munkabeszüntetés óriási káoszt okozhat a közlekedésben, hiszen, ha a metrók járnak is, az összekötõ-vonalak kiesésével képtelenség lesz hatékonyan közlekedni. A kérdéses napon ráadásul érettségik is lesznek: reggel nyolc órától informatika, délután kettõtõl pedig a mûvészeti tárgyak és az énekzene tárgykörben mutathatják meg tudásukat a nebulók. ************** Több rendõr vigyáz a turistákra Több járõrrel és szigorúbb ellenõrzésekkel készül a rendõrség a turistaszezonra a fõvárosban. Háromszázzal növelték a fõváros közterületein szolgálatot teljesítõ járõrök létszámát, mert a fõvárosi rendõrök tapasztalatai szerint a turistaszezonban jelentõsen nõ a vagyon elleni bûncselekmények száma. Az elmúlt két hétben ötszáz embert állítottak elõ a legtöbbjükkel szemben vagyon elleni bûncselekmény miatt folyik eljárás. Bozsó Zoltán rendészeti parancsnok-helyettes kijelentette: kiemelt feladatnak tartják a prostitúció megelõzését és visszaszorítását is. Ezért az örömlányokkal szemben eljárás indulhat, míg a kliensek ötvenezer forintos pénzbírságra számíthatnak. ************** Cigányvajdát avattak Miskolcon Lakatos Attilát ünnepélyes keretek között a miskolci Mindszenti templomban avatták fel borsodi vajdának. A vajdajelölt Miskolc egyik lezárt fõutcáján, rendõri felvezetéssel érkezett meg egy hatalmas limuzinnal a templomhoz, ahol cigányvajdának esküdött. Lakatos közölte: a bûnözés visszaszorítását, a szegénység enyhítését és a tanulásra való ösztönzést tekinti fõ feladatának. Véleménye szerint a legfontosabb a cigány emberek munkához juttatása, de roppant lényeges a cigány gyerekek színvonalas oktatása is. A DM terjeszti a Józsefvárost munkatársakat keresnek Lapunk régi-új terjesztõje a DM Hungary. Az elmúlt hónapokban a Magyar Posta alvállalkozója vitte ki lapunkat a józsefvárosiakhoz. Munkájukra azonban a korábbinál is több panasz érkezett, ezért most visszatértünk a korábbi terjesztõhöz, de a megbízást feltételekhez kötöttük. Kérjük, segítsék a Józsefváros terjesztõinek munkáját azzal, hogy beengedik õket a társasházakba, mert a lapot csak így tudják a postaládákba helyezni. Azokon a helyeken, ahol a bejutás lehetetlen, gyûjtõládákba kerül az újság. Amennyiben gondja van a terjesztéssel, hívja az ingyenes zöld számot: 80/ A DM Hungary terjesztõket keres. Jelentkezés a es telefonszámon. 15

16 MOZAIK Csendes sziget Józsefvárosban mas konferenciaterem áll a vendégek rendelkezésére. Nyári kedvezmények Május és június a háziasszonyok, a torkosság és a takarékosság hava a Szapáry étteremben, minden hétvégén az étlapon szereplõ teljes étel- és italkínálatból 50%-os kedvezménnyel fogyaszthatunk. Természetesen a torkos napokon kívül is van élet a Szapáry A focikedvelõk az Európa Bajnokság ideje alatt nagyképernyõs plazmatévén követhetik a meccseket, és külön meglepetések, kedvezmények várják õket (kettõt fizet, hármat kap italakció, játékok, valamint ingyenes WI-FI hozzáférés). A cég vállalja különleges események, mint például esküvõk, osztálytalálkozók, konferenciák, és továbbképzések lebonyolítását is. Érdemes betérni a Szapáry étterembe egy kiadós hétvégi ebédre, egy kellemes vacsorára, A Hotel Glória és a Szapáry étterem már tizenöt éve várja vendégeit a Tisztviselõtelep nyugodt, békés környezetében. A Bláthy Ottó utcában megbújó, családias hangulatú, magánszálloda és étterem, egy csendes sziget a belváros közepén. Itt nincs nagyvárosi zaj, viszont mindig van ingyenes parkolóhely. Színvonalas környezetben, kedves kiszolgálás mellett válogathatunk a széles ételés italkínálatból. A ház specialitásai mellett a magyar és a nemzetközi konyha válogatott remekeit kínálják a tapasztalt séfek, akik a kitûnõ halak, szárnyasok, sertés-, marha-, borjú- és vadhúsból készült finomságok mellett a vegetáriánusoknak is igazi ínyencségekkel kedveskednek. Az italválasztékban megtalálhatjuk az ételekhez illõ nedûket, és a borbarátok sem fognak csalódni: kiváló termelõk minõségi borait kínálják a pompás, ízes ételekhez. A négycsillagos színvonalon, háromcsillagos árakkal üzemelõ szállodában huszonhat kétágyas szoba, két apartman és negyven fõ befogadására alkal- étteremben. Hétköznapokon lehetõség van kedvezõ árú napi menü fogyasztására: három fogás, mindösszesen 990 Ft, elõfizetés esetén, egy teljes hétre (hétfõtõl péntekig), napi 800 Ft. baráti sörözésre vagy egy délutáni kávéra. Senki nem fog csalatkozni, a nyugodt színvonalas környezet, a kedves kiszolgálás, az ízletes és korrekt árak nagyon meggyõzõek. (x) Rendõrségi hírek Sikkasztás A VIII. kerületi Rendõrkapitányság május 10-én a Teleki téren igazoltatás során õrizetbe vette M. L. 53 éves férfit, aki ellen a XX. és XXIII. kerületi Bíróság sikkasztás elkövetése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki. ************** Hamis áruk a józsefvárosi piacon Mintegy 18 millió forint értékû, hamisított árut foglalt le a Vám- és Pénzügyõrség a Józsefvárosi piacon. Egy pavilonban pár sportcipõt, 800 darab ruhanemût és több száz napszemüveget találtak, amelyekrõl kiderült, hogy hamisítványok. Az ellenõrzés során találtak még kardokat, tõröket és késeket, valamint hat olyan sétapálcát, amelyek 8 centiméteres pengét rejtettek. A közel 18 millió forint értékû árut a vámõrség lefoglalta, és ismeretlen tettes ellen eljárást indított. ************** Zsebes A VIII. kerületi Rendõrkapitányság eljárást indított õrizetbe vétele mellett K. J. 27 éves férfi ellen, mert megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a Kerepesi úti metrólejárónál május 18-án egy 57 éves férfi nadrágzsebébõl eltulajdonította a pénztárcáját, benne a személyes iratait, bankkártyáját és készpénzét. A férfit a kerületi rendõrkapitányság járõre a helyszínen elfogta. Az ügyben a további eljárást a VIII. kerületi Rendõrkapitányság folytatja le. 16

17 PROGRAMAJÁNLÓ Kiállítás Koncert Mozi Tudomány Gyerekeknek Gémklub Játszóház A legsikeresebb külföldi logikai és stratégiai társasjátékok az egész családnak a Gémklub szervezésében. A 3-9 éveseknek és szüleiknek családi társasjátékok okoznak nagy-nagy meglepetéseket. Minden szombaton bemutatnak egy új játékot, amit néhány visszatérõ kedvenc mellett rögtön ki is próbálhat az óvodás, az anyuka és a nagymama. Május 31., szombat óra, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja alkalmából kiállítás a Füvészkertben május 22 és 25. között. A kiállítás tájékoztatást ad arról, hogy hány növényfaj él a Földön, és hány Magyarországon. Mire jó a sokféleség. Az élõvilág pusztulásának veszélyei. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió Vörös könyve a pusztulás határán álló növények listája. Veszélyeztetett fajok az ELTE Botanikus Kertjében. Változatosság a termések, magvak világában. A mozdulatlan növények vándorlása. Fotókiállítás: Képek Magyarország növényvilágából és az ELTE Botanikus Kert gyûjteményeibõl. Növényfelismerési verseny: Madarat tolláról a fát a levelérõl! Katyn Színes feliratos lengyel történelmi dráma, Rendezõ: Andrzej Wajda Wajda filmje a második világháború alatt történt katyni mészárlás történetét meséli el, amikor a szovjetek több mint tizenötezer lengyel tisztet és civilt - köztük Wajda édesapját - ölték meg a katyni erdõben. Az 1940-ben meggyilkoltak holttestét rejtõ tömegsírokat a német hadsereg fedezte fel 1943-ban. A 81 éves Andrzej Wajda rendezõ Katyn címû alkotása egyike annak az öt filmnek, amelyeket a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra jelöltek 2008-ban. Május-júniusban minden nap az Uránia Nemzeti Filmszínházban Kamaraszimfonikusok az Építész Udvarban A Józsefvárosi esték sorozat június 10-én este 6 órakor újabb, különleges helyszínre hívja a közönséget. A Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok, (akik állandó szereplõi a Magyar Rádió sorozatainak, és a Józsefvárosi Zeneiskolából indulva ma már világhírûek) az Építész Udvarban adnak hangversenyt klasszikus és romantikus szerzõk mûveibõl. A várhatóan nagyon szép mûsor mellett megismerkedhetünk Józsefváros egyik leghangulatosabb udvarával (Ötpacsirta utca 2.). A Szépség óhajtása Öltözködéskultúra az közötti Magyarországon. A kiállítás május 23. és augusztus 3. között látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban. Európa divatját XIV. Lajos uralkodásától kezdõdõen a francia királyok, feleségük vagy szeretõik irányították. Párizs vezetõ szerepe évszázadokon keresztül - jószerével a mai napig - megmaradt. Az emlékírók szerint az új, nyugati divat visszavonhatatlan károkat okozott a magyar öltözködési szokásokban, hagyományokban és nem utolsó sorban nyelvünkben. A tárlat mûtárgyai azonban azt is bizonyítják, hogy bár a legdivatosabb textíliákat még a tehetõsebb polgárok is megvásárolták maguknak, az idegen divat, a náj módi extrémitásai nem hódították meg a magyar hölgyeket és urakat, sõt, tradicionális öltözetük némely sajátosságát a század végéig megõrizték Bp. Orczy út 1. Telefon: , Fax: Ügyvezetõ: Komáromi Tibor Programok Topogó klub: június 5-tól szeptember 4-ig 15-tõl 19 óráig (minden csütörtökön). Klubvezetõ: Veiczi Irma (Cila mama) Nótakör minden hónap utolsó csütörtökén óráig ingyenes nótadélután. Mûvészeti vezetõ: Fényes György. További információ és felvilágosítás a 06/ os telefonszámon Tanfolyamok Latin Cardio csütörtökön óráig Tandíj: 800 Ft/ alkalom Tánciskola kezdõknek csütörtökönként óráig Tandíj: Ft/hó Táncklub minden kedden 19-tõl 21 óráig. Vezeti: Herb János Táncterápia Nagy Márton vezetésével kéthetenként pénteken ig Jógatorna Etka anyó erõgyûjtõ módszerével hétfõnként óráig Tandíj: Ft/ 10 alkalom Tanfolyamainkról részletes tájékoztatást a /113-as telefonszámon kérhetnek. Sportprogramok Zöld Torna Minden kedden és csütörtökön tól ig. Orczy - Foci Suli - Várjuk az 1993 és 1997 között született futball szeretõ gyerekeket. Orczy - Deák Foci Suli Az Orczy - Deák Foci Suli várja az ban született futball szeretõ gyerekeket. Gyermektorna a Deák-Diák iskola szervezésében minden hétfõn és szerdán: tõ ig A programokkal, a tanfolyamokkal és pályabérlésekkel kapcsolatban érdeklõdjenek a mas telefonszámon napközben reggel 9.00-tõl délután ig Deák Csaba sportszervezõnél. 17

18 PROGRAMAJÁNLÓ Józsefvárosi Galéria (József krt. 70.) Május 28-án 15 órakor Egy mûteremház története a Józsefvárosban. Találkozás 14 óra 30-kor a Józsefvárosi Galériában vagy 15 órakor a helyszínen (VIII. József u. 37.). Tárlatvezetõ: M. Szûcs Ilona Június 2-án 15 órakor Az én Orczy parkom címmel meghirdetett gyermek rajzpályázat eredményhirdetése. Fõvédnök: dr. Kocsis Máté alpolgármester. A kiállítást megnyitja: Kerékgyártó László festõmûvész. A kiállítás megtekinthetõ június 3-án, 4-én, 5-én 9-18 óráig. Június 3-án 16 órakor Társasházak Lakóközösségei Érdekvédelmi Szervezetének társasházakkal kapcsolatos szaktanácsadása. Július, augusztus hónapban a tanácsadás szünetel. Õszi indulás: szeptember 2-án kedden. Június 4-én 15 órakor Zenés barangolás a világ legszebb tájain, vetített képes elõadássorozat - Ausztria - amirõl a bécsi erdõ mesél zenés séta. Az osztrák fõváros környékének szépségei, érdekességei. Elõadó: Benyik Béla tanár. A sorozat õsszel folytatódik. Június 4-én 17 órakor a Kisgrafika Barátok Körének összejövetele. Dr. Aniszi Kálmán (Kolozsvár) egyetemi tanár elõadása az erdélyi grafikusokról. Következõ összejövetel szeptember 3-án. Június 6-án 14 órakor a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Józsefvárosi Csoportjának klubdélutánja. Következõ klubdélután szeptember 5-én. Június 7-én 11 órakor nyílik a Körúti Rajziskola tanévzáró kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ június 27-ig, munkanapokon 9-18 óráig. Június 14-én 16 órakor a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub zenés, mûsoros klubdélutánja Akácos út... címmel. Szervezõ: Harcz Margó. A Polgárok Háza programjából 1089 Bp. Visi Imre u. 6., +36-1/ , Május 27. kedd 18.00: Közéleti Szalon Kondor Katalin estje A nevetés a lélek tánca. Vendég: Domján Ferenc, a Hahota Klub vezetõje, aki meghonosította Magyarországon a nevetésjógát. Június 3. kedd 18.00: Irodalmi Szalon - Györffy László író könyveinek bemutatója Közremûködnek: Császár Angela színmûvész, Ferencz Éva énekmûvész, Szersén Gyula színmûvész. Az est háziasszonya: Riczel Etelka Kis magyar átnevelõ tábor avagy kölcsönfegyver visszajár Esszék, közéleti írások (Püski Kiadó). Bemutatja: Bíró Zoltán irodalomtörténész; Búcsú az égtõl (Tricolor Könyvkiadó, Örökségünk sorozat) a Szerzõ válogatása életmûvébõl. Bemutatja: Maróti István a könyv szerkesztõje; Szent Lõrinc freskója novellák (Masszi Kiadó). Bemutatja: Szakonyi Károly és Masszi Péter, a Kiadó igazgatója Június 6. péntek 18.00: Trianon a magyar költészetben irodalmi-zenés mûsor Közremûködik: Simó József elõadómûvész, a Czegei Wass Albert Alapítvány magyarországi elnöke, valamint a SZKÍTIA zenekar. Jegyek 1000 Ft-os áron válthatók a helyszínen, valamint elõvételben rendelhetõk interneten a címen Június 9. hétfõ 18.00: Kommunikációs stratégiák pszichiátriai/pszichológiai szemmel Németh Attila és Mórotz Kenéz elõadása és vitakör 18

19 Olvasói levelek Az olvasói leveleket szerkesztve és rövidítve közöljük, a levélírók véleményének tiszteletben tartásával. A megjelent levelek nem mindig tükrözik a szerkesztõség álláspontját. Térfelügyelõ pedig azonnal kellene! Olvastam a Mátyás tér avatásáról szóló cikket az újságban, s pár nap múltán el is sétáltam arrafelé, hogy saját szememmel gyõzõdjek meg a tér történetének új fejezetérõl. Meg kellett állapítanom, hogy a cikkek beszámolói reálisak voltak, a teret nem lehet összehasonlítani a korábbi állapotával. Azonban kísért az eddigi gyakorlat, a felügyelés az ellenõrzés, a rendbontás megtorlása, illetve büntetése ugyanúgy, mint eddig, majd csak ezután kerül kidolgozásra. Szerintem minden effajta beruházás, amire közös pénzt költünk, azzal kellene, hogy kezdõdjön, hogy õrök, ellenõrök, közterületiek és rendõrök felügyelési rendszerét hozzuk létre, jóval azelõtt, hogy az elsõ kapavágás elkezdõdne. Minden eddigi kerületszépítõ beruházás az avatás hetében élt, utána megindult a pusztulása. Egyetlen példát citálok: a hatholdas Pagony névre hallgató park létesítését és enyészetét, mert nem volt gazdája, felügyelõje. Józsefvárosban nagy hévvel hoznak létre valóban szép tereket, aztán nagy hévvel hagyják lepusztulni. Nehogy már a Mátyás tér sorsa is ez legyen! Szegedi Andor olvasójuk Népszínház utca Menkó László rajzai Mûemlék? Évek, évtizedek óta elhanyagolt, egyre lepusztulóbb állapotban volt. Csövesek, szipósok lakhelye. Józsefváros büszkesége helyett, szégyene. Igen, a Baross utca 40-es számú mûemlék jellegû házról van szó. Romantikus, egyemeletes, hét ablakos épület, a fõpárkány alatt ívsoros dísz dicsérte az építõépíttetõ munkáját. Az íves kapu és az ablakok felett még ma láthatók a szép, íves virág füzérdíszek. A folyosórács sem volt hétköznapi, klasszicizáló stílusban készült, ma már hûlt helye. Az épületnek már csak a homlokzati része áll, az udvari részt lebontották. Pedig neves építészünk Hild József építette 1843-ban Kubinek Ferenc részére. Eredetileg földszintes, nyári lak volt, de 1861-ben Diescher József tervei alapján emeletet húztak a földszintes lakra. A kifelé nyíló, szép, osztott ablaktáblák egy része még megvan. Vajh, meddig? Az épület tulajdonosa az Orvostudományi Egyetem volt. Mûemléki védelem? Kerületi védettség? Sajnos, úgy látszik, semmi! Bíró Mátyás, egy fájó szívû józsefvárosi lokálpatrióta POSTALÁDA Csendet! Mintegy tíz percet töltöttem az Önök szerkesztõségében, de zúgó fejjel, felzaklatva távoztam. Nem a szerkesztõség munkatársai okozták feldúlt lelkiállapotomat, hanem az iszonyú zaj, ami ott a téren, úgy látszik, megszokott. Negyedóra alatt ötféle intézmény jármûveinek üvöltõ szirénázása hasította a füleket. A kérdésem: valóban jogosult a vijjogó szirénázásra a Vízmûvek, az Elektromos Mûvek, a Gázmûvek, a Véradó, a Tûzoltóság, a rendkívüli gyógyszerfutár, a kórházak sürgõsségi szolgálata, a mentõk, a koraszülött-gondozó, a csatornázás, az útkarbantartás, az elterelés, hogy a rendõrségi autók és motorosok, a nemzetközi postaszolgálat, és a BKV rohamkocsijairól ne is beszéljek. Lehet, hogy ez tízezreknek okoz gondot, s pár ember megelégedetten dõl hátra: lám, milyen világváros lettünk? Hálás lennék, ha a lap megtudakolná, mely intézmények használhatnak szirénát. Zoltai Gyula Szentkirályi utcai olvasójuk Luxus a temetés Annak a keserûségemnek és felháborodásomnak szeretnék hangot adni, amely édesanyámat érte. Édesapám decemberben hunyt el, januárban temettük el, aminek forint volt a költsége. Édesanyám, aki háztakarító, nagyon kevés jövedelemmel rendelkezik. Ezért elment az Önkormányzat Szociális Osztályára, hogy temetkezési segélyt kérjen. Magával vitte a munkáltatói igazolást, három hónapra visszamenõleg, amely megmutatja, hogy a bére nem haladja meg a havi 53 ezer forintot. Ennek ellenére a Szociális Osztályon rögtön azt mondták neki, hogy magas a fizetése, ezért nem kaphat temetési támogatást. Ez nagyon felzaklatta, engem pedig felháborít. Édesanyám egy komfort nélküli szobakonyhás lakásban él, az 53 ezer forintból fizeti a lakás rezsijét, ami kb. 30 ezer forint. A lakás egyébként a férje nevén volt, ezért most arra sem kap támogatást. A rezsit és a gyógyszerekre felvett hitelt is mindig pontosan fizeti. Milyen állapotok vannak itt, hogy õ, aki mindent tisztességesen fizet nem kap semmilyen támogatást, körülötte pedig ott a sok lakásfoglaló. Ö.J, Magdolna utcai lakos (Olvasónk a 4.oldalon lévõ Ügyintézõ rovatban olvashat a kerületieket megilletõ szociális segélyekrõl, így a temetési segély feltételeirõl is. Szerk.) 19

20 SPORT A Mátyás térrõl Pekingbe Józsefváros szülötte, Bedák Pál a mai magyar ökölvívás egyik legtehetségesebb és legsikeresebb sportolója. A 48 kilogrammos súlycsoportban versenyzõ ökölvívó már kvalifikálta magát a Pekingi Olimpiai Játékokra, ahol esélyesként száll ringbe az Olimpiai Bajnoki cím megszerzéséért. Nem tartok senkitõl - nyilatkozta lapunknak Bedák Pál, aki tizenkét éves kora óta bokszol, és éli a sportolók kemény edzésekkel, lemondásokkal járó életét. A bátyám vitt le a Vasas edzõtermébe 1998-ban meséli -, megtetszett ez a sportág és ott ragadtam. Különösen azután vált izgalmassá számomra, ahogy jöttek az eredmények és a sikerek. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó ökölvívónak, mi az a plusz, ami kiemel valakit a mezõnybõl? Minden küzdõsportban a bátorság a legfontosabb, azon kívül a kitartás és a gyorsaság. Nem számít, ha fáradt vagyok, akkor is le kell menni az edzésre. Napi két alkalommal másfél-két órát edzem, ezen kívül a felkészülési idõszakban, mint most is, edzõtáborozunk. Mivel jár együtt az élsport? Sok lemondással, de már észre sem veszem a mindennapokban, úgy megszoktam, hiszen gyerekkorom óta edzésekrõl és versenyekrõl szól az életem. Egy jó versenyzõ önmagában kevés a jó eredmény eléréséhez, kell egy edzõ, aki segíti, irányítja, ösztönzi, és kell egy biztos háttér. Szántó Imre, Öcsi bácsi, 2001-óta foglalkozik velem, azóta folyamatosan jönnek a jó eredmények és a nemzetközi sikerek. A családom pedig mindenben támogat, az összes hazai versenyre elkísérnek. Van olyan ökölvívó, akit példaképének tekint? Erdei Zsolt, akihez hasonlóan, az Olimpia után én is szeretném megmérettetni magam a profik között. Eddig öt magyar ökölvívónak sikerült kiharcolnia az olimpiai részvételt. Ön hol tart a felkészülésben? Folyamatos edzésmunkát végzek. Az olimpia elõtt még lesz egy csapatverseny az angolok ellen, majd következik az Európa Bajnokság, Lengyelországban. Ott szintén fontos a jó szereplés, segíthet, hogy elnyerjem a bírók szimpátiáját, ami jól jöhet Pekingben a pontozásnál. Milyen eredményt vár el önmagától az Olimpián? - Jó szereplést NYZ Bedák Pál (Budapest, 1985.) Az utóbbi évek egyik legeredményesebb magyar ökölvívója, a 48 kilogrammos súlycsoportban versenyez. Jelenleg az Unio Sport Kispest SE ökölvívója, edzõje Szántó Imre. Testvére Bedák Zsolt szintén ökölvívó, eredményei: 2002-ben ezüstérmes a kadet világbajnokságon 2002-ben kadet Európabajnok, 2003-ban junior Európabajnok, 2004-ben junior Világbajnok, 2004-ben bronzérmes az Európa-bajnokságon, 2005-ben ezüstérmes a Világbajnokságon, 2007-ben aranyérmes az Európai Unió ökölvívó bajnokságán, magyar bajnok ( ). A Védõszárny Sportkör májustól minden vasárnap várja a nyolc évesnél idõsebb, úszni tudó gyerekeket, akik szeretnének megtanulni kajakozni, és szívesen vízitúráznának. A kezdõknek ingyenes gyakorlási lehetõséget biztosítanak. A vízitúrán kötelezõ mentõmellényt viselni; ezt a sportkör biztosítja. A részvételhez szükséges felszerelés: fürdõruha, póló, papucs, esõkabát, sapka, enni- és innivaló vízhatlan csomagolásban (pl. ételdoboz), az idõjárásnak megfelelõ, váltó öltözet. A program helyszíne: Budapest III., Kossuth Lajos üdülõpart 19. (34-es autóbusszal az Árpád-híd budai hídfõjétõl a Szent János utcáig). Elõzetes jelentkezés és információ: es telefonon. Ugyanezen a telefonszámon érhetõ el a Régi Rómaisok Baráti Köre, amely a szenior korúak számára indít vasárnapi vízitúrákat. Legyen a betû jó barát Alapítvány 1088 Bp., Baross u. 15. Telefon: (napközben), (este) Józsefvárosi Ifjúsági Információs Iroda (József krt. 70.) Tel.: , nyitva: hétfõtõl péntekig 9 17 óráig Szolgáltatások: ingyenes internet hozzáférés, CD jogtár használata, utazási kedvezményre jogosító kártyák igénylése. Információk: kulturális programokról, képzésekrõl, utazási és szállás lehetõségekrõl, kedvezményekrõl, szervezetek, alapítványok, segélyszolgálatok címeirõl, diákmunkáról, albérleti lehetõségekrõl. Június 6-án és 20-án óra között dr. Kovács Gabriella Eszter ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást nyújt polgári jogi, családjogi (házassági bontóper, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj) és büntetõjogi ügyekben. 20

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 1. rendes ülését Napirend: ZÁRT: 2008. január 16-án (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 6. rendkívüli ülését 2008. július 9-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TÉR_KÖZ-A PALOTANEGYED Alföldi György DLA habil / Rév8 Zrt igazgatóság elnöke

TÉR_KÖZ-A PALOTANEGYED Alföldi György DLA habil / Rév8 Zrt igazgatóság elnöke 1 TÉR_KÖZ-A PALOTANEGYED DLA habil / igazgatóság elnöke UFLab urb/bme projektmenedzser / Józsefváros Palotanegyed 2 3 Európa Belvárosa Program 1. A program 2009 és 2012 közötti időszakban valósult meg,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára hívom össze. A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 7-i ülésére Előterjesztő: Ellenjegyzés: Dr. Kocsis Máté polgármester Dr. Xantus Judit Jegyző Tárgy: A Vajda Péter Ének-zenei és Sportiskola

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

38/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelete

38/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelete 38/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelete a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő- testülete a Magyar Köztársaság 2001.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

XV évfolyam - 6 szám FALUNAPI FOZOVERSENY Keressük a falu legjobb szakácsát! 2014 július 13 (vasárnap) Jelentkezés és bővebb információ Csatordai Lajosnál kérhető (tel: 70/775-2672) Részvételi díj: 3 000

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben