Enigma abdominalis: arteria mesenterica superior szindróma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enigma abdominalis: arteria mesenterica superior szindróma"

Átírás

1 Enigma abdominalis: arteria mesenterica superior szindróma SCHNABEL Róbert, G. TÓTH Kinga, BIRKÁS Dezsô, PALIK Éva, BOGNÁR Gábor BEVEZETÉS Az arteria mesenterica superior szindrómát a duodenum alsó harántszárának vascularis kompressziója okozza, amely az arteria mesenterica superior (AMS) rendellenes lefutása, illetve a Treitz-szalag cranialis irányú rövidülése miatt alakulhat ki. A betegség klinikai képét postprandialis émelygés, hányinger, epés hányás, jelentôsen lassult passzázs, valamint mindezek következményeként vészes fogyás határozza meg. ESETISMERTETÉS A 35 éves nôbeteg hat éven át fennálló krónikus hasi panaszai és 20 kiló fogyása hátterében a CT-enterográfiás vizsgálat arteria mesenterica superior szindrómát igazolt. Prediszponáló anatómiai faktorként az aorta és az arteria mesenterica superior által bezárt 7,3 fokos, rendellenesen hegyes szöget és a Treitzszalag szoros cranialis illesztését azonosítottuk. Azt feltételezzük, hogy a vascularis kompresszió kialakulásának kiváltó oka betegünknél a perzisztáló típusú Epstein Barr-vírus-fertôzés következtében elôállt jelentôs súlyvesztés lehetett. KÖVETKEZTETÉS A hazai irodalomban elsôként ismertetjük az arteria mesenterica superior szindróma etiológiáját, radiológiai jeleit, a differenciáldiagnózis szempontjait és a gyógykezelés lehetôségeit. arteria mesenterica superior szindróma, vascularis kompresszió, Wilkie-szindróma, duodenojejunostomia ENIGMA ABDOMINALIS: SUPERIOR MESENTERIC ARTERY SYNDROME INTRODUCTION Superior mesenteric artery syndrome is caused by vascular compression of the inferior transverse part of the duodenum due to the anomalous course of the superior mesenteric artery and/or a cranial shortening of the ligament of Treitz. Clinical caracteristics include postprandial epigastric pain, nausea, vomiting of bile, slow passage in the gastroduodenal passage, and as a consequence of the above, pernicious weight loss. CASE REPORT In the case of a 35-year old woman with chronic abdominal symptoms for 6 years and 20 kg weight loss, CT-enterography revealed superior mesenteric artery syndrome. We identified an abnormally acute aortomesenteric angle of 7.3 degrees and a highly inserted ligament of Treitz as predisposing factors. We presume that the immediate cause of the development of severe vascular compression, in the case of our patient, was progressive weight loss due to a persistent Epstein Barr virus infection. CONCLUSION First in Hungarian literature we review the etiology, the radiological signs, the procedure of differential diagnosis, and the treatment options of superior mesenteric artery syndrome. superior mesenteric artery syndrome, vascular compression, Wilkie s syndrome, duodenojejunostomy dr. SCHNABEL Róbert: Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórháza, II. Belgyógyászati Osztály, Budapest/Nyírô Hospital, 2nd Department for Internal Medicine, Budapest G. TÓTH Kinga (levelezô szerzô/correspondent): Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet/ Eötvös Loránd University, Institute of Psychology; H-1026 Budapest, Hídász utca dr. BIRKÁS Dezsô: Semmelweis Egyetem, Budapest, Pszichiátriai Klinikai Csoport/ Semmelweis University, Clinical Department of Psychiatry, Budapest dr. PALIK Éva: Semmelweis Egyetem, Budapest, III. Belgyógyászati Klinika/ Semmelweis University, 3rd Clinic for Internal Medicine, Budapest dr. BOGNÁR Gábor: Semmelweis Egyetem, Budapest, II. Sebészeti Klinika/Semmelweis University, 2nd Clinical Department of Surgery, Budapest Érkezett: november 3. Elfogadva február 3. Schnabel: Arteria mesenterica superior szindróma LAM 2009;19(4 5):

2 Megmagyarázhatatlan krónikus hasi panaszok és vészes fogyás hátterében a gastrointestinalis betegségben szenvedõk 0,2%-ánál állhat arteria mesenterica superior szindróma (AMSszindróma) (1). A tünetegyüttesnek pontosan meghatározott klinikai és radiológiai jelei vannak. A helyes diagnózis felállítása mégis gyakran éveket késik, mert a betegség ritka elôfordulása miatt a szakmai köztudat perifériájára szorult. Betegünk az AMS-szindróma radiológiai jeleit egyértelmûen mutató CT-felvételek ellenére hat éven keresztül pontos diagnózis és hathatós orvosi segítség nélkül maradt. Esetismertetésünk a diagnózis felállításának nehézségeire és a differenciáldiagnózis problémáira hívja fel a figyelmet. Esetismertetés 1. ÁBRA CT-enterográfiás felvétel. A laterális nézet jól mutatja az arteria mesenterica superior rendellenes lefutását, amely lehetôvé tette a vascularis kompresszió kialakulását. Az artéria 24,2 fokos szögben lép ki az aortából, de 1 cm-es lefutás után megtörik, és a két ér által bezárt szög lényegesen laposabbá válik A 35 éves nôbeteg anamnézisében 1999-ben kezdôdô perzisztáló Epstein Barr-vírus-fertôzés szerepel ig változatos tünetekkel és fokos lázzal járó tíznapos periódusok váltakoztak subfebrilis hetekkel ben a tünetek közül kiemelkedtek az étkezéseket kísérô kollaptiform rosszullétek, az állandó émelygés és hányinger. A beteg napi energiabevitele kcal-ra csökkent, emiatt rohamosan fogyott. Korábbi, panaszmentes idôszakában testtömegindexe (BMI) 20,9 ttkg/m 2 volt (172 cm, 62 kg) re testsúlya 42 kg-ra csökkent, így BMI-értéke 14,2 ttkg/m 2 lett. A jelentôs fogyás okát keresve a beteg között 17 belgyógyásznál és hét pszichiáternél járt. Az elvégzett vizsgálatok alapján a következô diagnózisokat zárták ki: coeliakia, spontán hypoglykaemia, Addison-kór, giardiasis, endokrin zavar, autoimmun betegség, anorexia nervosa. A 2002-es CT-vizsgálat verbális riportja negatív leletrôl számolt be, utólag azonban a diagnózis ismeretében megállapítottuk, hogy az AMSszindróma radiológiai jeleit már a 2002-es CT-vizsgálat is egyértelmûen ábrázolta. A beteg 2006 szeptemberében kereste fel klinikánkat, ahol pszichoterápiás ellátást kért. Mivel a 20 kilós fogyást és a korlátozott táplálékbevitelt nem kísérte testképzavar, obesitofobia és dysthymia, ezért az anorexia nervosa lehetôségét kizártuk. A terápia más kóros pszichés mechanizmust sem tárt fel, ezzel bizonyossá vált, hogy a jelentôs súlyvesztés hátterében szomatikus okok állnak. A beteg rosszulléteit nem az elfogyasztott ételek összetételével, hanem a mennyiséggel hozta kapcsolatba, ezért a gasztroenterológiai vizsgálatok során a táplálék továbbjutását gátló mechanikus akadályt kerestünk. A felsô passzázs vizsgálatakor obstrukciót nem, viszont csökkent tónusú, ptoticus gyomrot és lassult vékonybélpasszázst észleltünk. A ptosis hátterében a visceralis zsírszövet extrém mértékû elvékonyodása állt. A gasztroszkópia krónikus gastritist, a kolonoszkópia krónikus colitist állapított meg. A szövettani elemzések a colitis ulcerosa és a gyulladásos bélbetegség lehetôségét kizárták. CT-enterográfiát a Crohn-betegség ritka, a vékonybél felsô szakaszára lokalizálódó típusának kiszûrésére végeztünk. A vizsgálat Crohn-betegséget nem igazolt, de megállapította, hogy a duodenum pars horizontális inferiorja az aorta és az arteria mesenterica superior között áthaladva kompresszió alatt áll. A vizsgálatok végeredményeként kirajzolódott az arteria mesenterica superior szindróma klinikai és radiológiai képe (1., 2. ábra). Betegünknél a két ér távolsága nem haladta meg a 7 mm-t. A laterális CT-felvételen jól látható a szûkület oka: az arteria mesenterica superior normálistól eltérô lapos lefutása. Az arteria mesenterica superior ugyan az átlagosnál alig kisebb, 24,2 fokos szögben lép ki az aortából, de 1 cm-es lefutás után az artéria megtörik, és a két ér által bezárt szög lényegesen laposabbá 7,3 fokossá válik (1. ábra). 2. ÁBRA CT-enterográfiás felvétel. A duodenum alsó harántszárának szûkülete az aorta-arteria mesenterica villában. Betegünknél az aortomesentericus távolság mindössze 7 mm 304 LAM 2009;19(4 5): Schnabel: Arteria mesenterica superior szindróma

3 A 20 kilós fogyás okának keresésével párhuzamosan a nagymérvû testsúlyredukció következményeit felmérve konzervatív kezelésként a beteg domperidont és magas kalóriatartalmú tápszereket kapott. A konzervatív kezelési kísérletek kudarca után mûtéti megoldás mellett döntöttünk decemberében kéthetes parenteralis hiperkalorizálás után betegünknél duodenojejunostomiát végeztünk: 5 cm-es anasztomózist alakítottunk ki a pars descendens alsó szakasza és az elsô jejunumkacs között (3., 4. ábra). A posztoperatív szakaszban a beteg roboráló kezelésben részesült. Hat hónappal a mûtét után panaszmentes volt, napi 1600 kcal energiabevitelrôl számolt be, testsúlya ekkor 50 kiló. 3. ÁBRA Mûtéti felvétel. Anasztomózis a mesocolon hasadékán elôbújtatott duodenum és az elsô jejunumkacs között. A kép bal oldalán a felhajtott colon transversum látható Megbeszélés Az arteria mesenterica superior szindróma kialakulásának hátterében az aorta abdominalis és az arteria mesenterica superior által bezárt szög csökkenése áll, amelyet a retroperitonealis zsírszövet jelentôs testsúlyvesztés következtében végbemenô elvékonyodása okoz. Normális testsúlyú embereknél a retroperitonealis zsírszövet biztosítja a megfelelô aortomesentericus szöget és távolságot, ezzel védve az aorta-mesenterica villában áthaladó képleteket a bal vena renalist, a duodenum alsó harántszárát és a processus uncinatust az arteria mesenterica superior kompressziójától. Normális esetben az arteria mesenterica superior fokos szögben lép ki a hasi aortából. Az AMSszindrómára jellemzô kóros eredési szögek 6 16 fok közé esnek. A kóros aortomesentericus távolság: 2 8 mm, az egészségeseknél mért mm-hez képest (2, 3). A súlyvesztést okozhatja bármilyen szervi megbetegedés, bakteriális vagy vírusfertôzés, pszichés zavar, drasztikus fogyókúra vagy akár egy serdülôkori relatív súlycsökkenés. Mégsem vezet minden vészes fogyás a duodenum vascularis kompressziójához. Két ritka anatómiai anomália egyikének vagy a kettô kombinációjának kell fennállnia ahhoz, hogy a kompresszió létrejöjjön: A Treitz-szalag cranialisabb illeszkedése miatt a duodenojejunalis átmenet az átlagoshoz képest magasabb pozícióba kerül. A rövid és szoros Treitz-szalag felhúzza a pars inferiort az aorta és az arteria mesenterica superior szûk eredési villájába. A kis eredési szöggel induló arteria mesenterica superior rendellenesen lapos lefutása miatt rászoríthatja a pars inferiort az aortára vagy a gerincoszlopra. Ilyen esetekben a bal vena renalis is kompresszió alá kerülhet. Ez a rendellenesség diótörô szindróma (nutcracker syndrome) néven ismert (4). Betegünknél mindkét prediszponáló anatómiai faktor jelen volt: a mûtét során a duodenum leszorítása mellett a Treitz-szalag cranialisabb illeszkedése is igazolódott. A CT-enterográfia felvételein a bal vena renalis mérsékelt kompressziója is látható. 4. ÁBRA A táplálék útja az anasztomózis kialakítása után. A táplálék nagyobbik hányada az anasztomózison keresztül a pars descendens alsó szakaszából a jejunumba jut, a táplálék kisebbik része továbbra is a szûkületen halad át : pars descendens, 2: pars inferior, 3: jejunum, 4: anasztomózis, 5: aorta abdominalis, 6: arteria mesenterica superior Az AMS-szindróma elôállhat olyan sebészi beavatkozások következményeként is, amelyek megváltoztatják az aortomesentericus viszonyokat (5, 6). Az 1. táblázat mutatja be az AMS-szindróma kiala Schnabel: Arteria mesenterica superior szindróma LAM 2009;19(4 5):

4 1. TÁBLÁZAT Az arteria mesenterica superior szindróma prediszponáló faktorai (5 16) Anatómiai anomáliák: az AMS 16 fok alatti eredési szöge, a Treitz-szalag cranialis irányú rövidülése, magzatkori intestinalis malrotatio és következményei. Jelentôs súlyvesztést eredményezô betegségek: daganatos betegségek, agyvérzés, cerebralis paresis, paraplegia, tetraplegia, juvenilis rheumatoid arthritis, cardialis cachexia, bakteriális fertôzések, vírusfertôzések, féregfertôzések, AIDS, hormonális megbetegedések, maldigestio, malabsorptio, hosszan tartó, elégtelen mesterséges táplálás, diabetes mellitus, scleroderma, szisztémás lupus erythematosus, amyloidosis, drogabúzus. Sérülések: égési sérülések, cerebralis trauma, hiperextenziós kezelést igénylô törések, gerincsérülések. Sebészi beavatkozások, posztoperatív állapotok: bariátriai mûtétek, proctocolectomia és ileoanalis anasztomózis, Nissenfundoplikáció, aortaaneurysma-mûtét. Ortopédiai betegségek és kezelések: fokozott lumbalis lordosis, a hasfal és a spinalis izmok dystonicus enervációja, scoliosismûtét, gerincfixációs eszközök és ortopédiai fûzôk (ezekben az esetekben a megbetegedés neve: cast syndrome). Evészavarok, testképzavarok: atipikus anorexia, anorexia nervosa. AMS: arteria mesenterica superior kulására hajlamosító anatómiai adottságokat, valamint azokat a megbetegedéseket és klinikai állapotokat, amelyeket lehetséges kiváltó okként figyelembe kell venni (5 16). A prediszponáló anatómiai faktorok fennállása esetén már néhány kilós fogyás elindíthatja azt az ördögi kört, amely során a vascularis kompresszió krónikussá válik. A beteg a kompressziós folyamat kezdetén gyors telítôdésrôl, evés utáni hányingerrôl, folyamatos émelygésrôl panaszkodik. Gyakran elôfordul epés vagy ételmaradékos hányás. A rosszullétek elkerülése végett a beteg kevesebbet eszik, és még több súlyt veszít. A progresszív fogyás következtében a folyamatosan szûkülô aorta arteria mesenterica superior villa egyre szorosabban zárja a duodenum itt áthaladó pars inferior szakaszát (5. ábra). A diagnózis elmulasztásával ez a folyamat a duodenum teljes elzáródásáig folytatódhat. Ezt a krónikus kórformát Sir David Wilkie 1927-es tanulmánya nyomán Wilkie-szindrómának is nevezik. Az AMS-szindróma tüneteit a 2. táblázatban összegeztük. A vascularis kompresszió akut formában is jelentkezhet. Az akut forma baleseti és égési sérülteknél olyan ápolási idôszakokban alakulhat ki, amikor a beteg testhelyzetét tartósan egy pozícióban rögzítik. Az akut típus tünetei: postprandialis teltségérzés, gyomortáji diszkomfort, hányinger, epés hányás (17, 18). Ezeket a tüneteket gyakran az elsôdleges traumára adott pszichés reakciónak tekintik, így sok esetben elmarad a szomatikus probléma kezelése. A diagnózis elmulasztása dehidrációhoz, alkalosishoz, hypokalaemiához, végül halálhoz vezethet. A diagnosztikában alkalmazott eljárások: báriumos passzázsvizsgálat, hipotóniás duodenográfia (2, 19), hasi színes Doppler-vizsgálat (20), CT, CT-enterográfia, CT-angiográfia, MR-angiográfia (5). A differenciáldiagnózist gasztroszkópia és kolonoszkópia segítik. Báriumos passzázsvizsgálat során a pars superior és a pars descendens enyhe vagy kifejezett tágulata látható. A pars inferior a test középvonalától jobbra esô részén tágult, a középvonaltól balra viszont normális átmérôjû. A kontrasztanyag a test középvonalánál éles vonal mentén elakad (21). A szûkület elôtti bélszakaszban a kontrasztanyag antiperisztaltikus áramlása látható (7). Háton fekvô betegnél a szûkület ritkán rajzolódik ki élesen, ezért diagnosztikus értékû röntgenfelvétel készítéséhez érdemes a beteget hasra, illetve a bal oldalára fektetni (3). A CT-enterográfia, a CT-angiográfia vagy az MRangiográfia felvételein jól látható és pontosan mérhetô az arteria mesenterica superior rendellenesen hegyes szögû leágazása, az aorta és az arteria mesenterica 5. ÁBRA Az aortomesentericus tér lateralis nézete a kompresszió kialakulása után 5 3 1: aorta abdominalis, 2: arteria mesenterica superior, 3: duodenum, 4: hasnyálmirigy, 5: vena renalis sin LAM 2009;19(4 5): Schnabel: Arteria mesenterica superior szindróma

5 2. TÁBLÁZAT Az arteria mesenterica superior szindróma klinikai tünetei Evés közben gyors telítôdés, postprandialis teltségérzés. Gyomortáji fájdalom, periumbilicalis fájdalom. Folyamatos hasi diszkomfort. Evést követô collaptiform rosszullétek. Émelygés, hányinger. A gyomortartalom visszafolyása evés után akár öthat óra múltán is. Epés és/vagy ételmaradékos hányás. A tünetek enyhülnek hasra vagy bal oldalra fekve, illetve négykézlábra ereszkedve. A fentiek következményeként: vészes fogyás. 3. TÁBLÁZAT Az arteria mesenterica superior szindróma radiológiai jelei Csökkent tónusú, kitágult gyomor; a pars superior és a pars descendens duodeni enyhe vagy kifejezett tágulata; lassult passzázs a gastroduodenalis szakaszon; a szûkület közelében a kontrasztanyag áramlása antiperisztaltikus; a passzázsvizsgálat során, ha a beteg hason fekszik, négykézlábra áll vagy a bal oldalára fekszik, megnô a szûkület áteresztôképessége; a duodenum stenosisa látható a rendellenesen szûk aortomesentericus villában. superior távolsága, valamint a mesenterialis zsírszövet elvékonyodása (2. ábra). A diagnózis radiológiai jeleit a 3. táblázat tartalmazza. Mivel az AMS-szindróma tünetei több más betegségre is jellemzôek, ezért a differenciáldiagnosztika kiemelt jelentôségû. Az arteria mesenterica superior szindrómás betegek 25%-ánál peptikus fekély, 50%-ánál hiperaciditás is jelen van (22). A peptikus fekély komorbiditásaként jelen lévô AMS-szindróma diagnózisát nehezíti, hogy a vascularis kompresszió miatt jelentkezô köldök feletti fájdalom megtévesztôen hasonlíthat a fekély okozta fájdalomra. Az elkülönítés kritériuma: az AMS-szindróma indukálta fájdalom evés után jelentkezik, hányás után megszûnik; hason fekve, négykézláb, illetve bal oldalsó fekvésben enyhül. A báriumos passzázsvizsgálat felvételein látható szûkületet okozhatja: duodenalis neoplasma, aneurysma, paraduodenalis sérv (23), insulinoma vagy a pancreas egyéb daganatos betegsége, retroperitonealis tumor vagy vírusfertôzések következtében megnagyobbodott nyirokcsomók a mesentericus területen. A differenciáldiagnózis szempontjából fontos radiológiai jel a kontrasztanyag elakadása a pars inferiorban egy balról jobbra futó éles átló mentén, ami a vascularis kompresszió jellegzetes radiológiai képe, szemben az elmosódott körvonalú, bizonytalan alakú duodenumszûkületekkel, amelyek inkább extra- vagy intraduodenalis tumorokra utalnak (7). A klinikai kép alapján a legnehezebb az AMSszindróma és a krónikus idiopathiás pseudo-bélszûkület (chronic idiopathic intestinal pseudo-obstruction CIIP) elkülönítése. Ha a pseudo-bélszûkület a gastroduodenalis szakaszt érinti, akkor a betegség az AMSszindrómával azonos tüneteket hív elô (24). A CIIP jellemzô radiológiai képe: levegôvel vagy nagy mennyiségû folyadékkal telített, atoniás, kitágult bélszakaszok. CIIP esetén a CT-felvételeken nem láthatók olyan mechanikus obstrukciók, amelyek a bélszakaszok tágulatát okoznák, feltûnô viszont a perisztaltika hiánya. A CIIP diagnózisát a szövettani vizsgálatok teszik egyértelmûvé, amennyiben jellemzô morfológiai eltéréseket mutatnak ki a bél simaizomzatában, illetve a myentericus plexusban (24). Az AMS-szindrómával majdnem azonos tüneteket okoz egy angiológiai rendellenesség, a truncus coeliacus stenosisa, ez Dunbar-szindróma néven ismert (25). A két szindróma egymást átfedô tünetei: postprandialis émelygés, hasi fájdalom, jelentôs súlyvesztés. A tüneteket mindkét betegségnél az evés következtében megváltozott zsigeri viszonyok váltják ki. A tünetek megjelenésének eltérô mintázata segít a differenciáldiagnózis felállításában. Az AMS-szindrómával küszködô betegeknél evés után elôször émelygés és hányinger jelentkezik, a diffúz, hasi fájdalom az étkezések közötti idôszakokat tölti ki. Dunbar-szindrómánál viszont közvetlenül evés után, postprandialis hyperaemia alatt lép fel erôs gyomortáji fájdalom. Az AMS-szindrómára jellemzô émelygést és hányingert az elfogyasztott étel pangása okozza. A Dunbar-szindrómát kísérô hasi fájdalom a gyomor és a különbözô hasi régiók egyenetlen vérellátása miatt alakul ki. A leggyakoribb differenciáldiagnosztikai problémát az anorexia nervosa és az AMS-szindróma elkülönítése okozza. Az esettanulmányok alapján (7, 21) kirajzolódik az AMS-szindrómás betegek tipikus sorsa. A betegség ritka elôfordulása miatt a vizsgáló orvosok többsége elmulasztja a vascularis kompresszió azonosítását. A vészes fogyás és hányás hátterében nem fedezik fel a szomatikus okokat, ezért pszichiátriai megbetegedés leggyakrabban az anorexia nervosa gyanúját vetik fel. A gyógyulni vágyó betegek nagy része több évig tartó, a tünetek tekintetében eredménytelen pszichoterápiába kezd, ez évekkel késlelteti a megfelelô szomatikus gyógykezelést és a gyógyulást. Az elôrehaladott vascularis kompressziónál fellépõ életveszélyes állapot lehetôsége miatt rendkívül fontos az anorexia nervosa és az AMS-szindróma diagnosztikai elkülönítése. Kulcsfontosságú kérdés eldönteni, hogy fennáll-e a betegnél az anorexia nervosát definiáló testképzavar. Ha az evés szándékos visszafogása és a hányás mellé nem társul az idealizált soványság képzete, a beteg önpercepciója nem torzít a kövérség irányába, Schnabel: Arteria mesenterica superior szindróma LAM 2009;19(4 5):

6 4. TÁBLÁZAT Az arteria mesenterica superior (AMS) szindróma differenciáldiagnózisa Az AMS-szindrómához Átfedô tünetek Az elkülönítés módszerei hasonló tünetekkel járó megbetegedések Anorexia nervosa vészes fogyás, hányás, Pszichiátriai vizsgálat: az AMS-szindrómát nem kíséri korlátozott táplálékbevitel testképzavar és obesitofobia. CT-vizsgálat: anorexia nervosa esetén normális az aortomesentericus anatómia. Dunbar-szindróma postprandialis émelygés, CT-angiográfia: AMS-szindrómánál a duodenum hasi fájdalom, súlyvesztés vascularis kompressziója látható. Dunbar-szindrómánál a truncus coeliacus stenosisa látható Fekélybetegségek: köldök feletti fájdalom, reflux, A tünetek mintázata: AMS-szindrómánál gyomorfekély, hányás, súlyvesztés a periumbilicalis fájdalom hányás után megszûnik, nyombélfekély testhelyzettôl függôen enyhül. AMS-szindrómánál a rosszullétek az elfogyasztott étel mennyiségétôl függnek, fekélybetegségeknél a táplálék összetételétôl. Endoszkópia során láthatóak a fekélyek. Extraduodenalis a duodenalis szûkületek A felsô passzázsvizsgálat felvételei mutatják kompressziós tényezôk: tünetei a duodenalis szûkület helyét. aneurysma, CT-vizsgálattal azonosíthatók az extraduodenalis retroperitonealis tumorok kompressziós tényezôk. stb. Intraduodenalis tumorok, a duodenalis szûkületek Felsô passzázsvizsgálat: Az AMS-szindrómára duodenalis neoplazma tünetei a kontrasztanyag elakadása jellemzô a pars inferiorban, éles határvonal mentén. Intraduodenalis tumorok jellemzõ képe: elmosódott, bizonytalan körvonalú duodenumszûkületek. Endoszkóppal láthatók a tumorok és neoplasmák. Krónikus idiopathiás hasi fájdalom, hányinger, CT-vizsgálat: CIIP betegség esetén mechanikus pseudo-bélszûkület hányás, malabsorptio, akadály nem látható. (CIIP betegség); jelentôs fogyás; Felsô passzázsvizsgálat: CIIP esetén a kitágult gastroduodenalis pseudo- csökkent tónusú, bélszakaszokon nincs perisztaltika. bélszûkület tágult gyomor, AMS-szindrómánál: normális vagy lassult kitágult duodenum perisztaltika; a szûkület elôtt antiperisztaltikus mozgás. Bélbiopszia, szövettani elemzés: CIIP betegség esetén: morfológiai eltérések a bél simaizomzatában és/vagy a myentericus plexusban. Paraduodenalis sérv a testhelyzet megváltoztatásával Elkülönítô tünetek: paraduodenalis sérv esetén enyhülô krónikus hasi a székrekedés-hasmenés váltakozhat. fájdalmak, hányinger, hányás A passzázsvizsgálat felvételei mutatják a paraduodenalis sérv feltöltôdését és ürülését. CIIP: krónikus idiopathiás pseudo-bélszûkület nincs obesitofobiája, ha nem iktat be szándékos és erôltetett kalóriaégetô praktikákat mindennapi tevékenységébe mert nem a fogyásra, hanem a rosszullétek ellenére testsúlyának szinten tartására törekszik, akkor az anorexia nervosa diagnózisa nem tekinthetô megalapozottnak, és javasolt az AMS-szindróma radiológiai ellenôrzése. A differenciáldiagnózis szempontjait a 4. táblázatban foglaltuk össze. Az AMS-szindróma gyógykezelését konzervatív eljárások próbaidôs alkalmazásával ajánlott kezdeni. Javasolt módszer: a beteg egyszerre csak kis mennyiségû, nagy kalóriatartalmú folyékony táplálékot fogyasszon, az étkezések utáni percet hason fekve, négykézlábra ereszkedve vagy a bal oldalára fekve töltse. Jejunalis szondatáplálás vagy parenteralis hyperalimentatio is eredményre vezethet (25). A konzervatív kezelési kísérletek kudarca után az esetek 80-90%-ában az AMS-szindróma sikeres feloldása: a duodenojejunostomia vagy a Strong-mûtét. Betegünknél duodenojejunostomia mellett döntöttünk: 5 cm-es anasztomózist alakítottunk ki a pars descendens alsó szakasza és az elsô jejunumkacs között (3., 4. ábra). 308 LAM 2009;19(4 5): Schnabel: Arteria mesenterica superior szindróma

7 A Strong-mûtét a Treitz-szalag átvágásával caudalis irányban elmozdíthatóvá teszi a duodenumot (26). Az eljárás elônye, hogy intestinalis bypass nélkül oldja meg a problémát. Hátránya az, hogy a pancreaticoduodenalis artériából leágazó verôerek, továbbá különbözô adhéziók akadályozhatják a duodenum mobilizálását (27). A sebészek az utóbbi tíz évben néhány esetben laparoszkópos technikát választottak ig 11 laparoszkópos duodenojejunostomiáról és négy Strongmûtétrôl számoltak be (28 30). Tanulmányunk célja felhívni a figyelmet az arteria mesenterica superior szindróma lehetôségére krónikus gastrointestinalis betegeknél és krónikussá vált anorexia nervosa esetén. A diagnosztikus munka javulásával, a korábbi diagnózisok revideálásával várható, hogy több beteg visszanyerheti egészségét. Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki dr. Tóth Gézának a CT-enterográfiás vizsgálat elvégzéséért, dr. Balázs Györgynek a CT-felvételek részletes elemzéséért Solymosy Attilának az ábrák megrajzolásáért. IRODALOM 1. Anderson JR, Earnshaw PM, Faser GM. Extrinsic compression of the third part of the duodenum. Clinical Radiology 1982;33: Lukes PJ, Rolny P, Nilson AE, Gamkow R, Darle N, Datevall G. Diagnostic value of hypotonic duodenography in superior mesenteric artery syndrome. Acta Chir Scand 1978;144: Hines JR, Gore RM, Ballantyne GH. Superior mesenteric artery syndrome. Diagnostic criteria and therapeutic approaches. Am J Surg 1984;148: Mansberger AR, Hearne JB, Byers RM, Fleiig N, Buxton RW. Vascular compression of the duodenum, emphasis on accurate diagnosis. American Journal of Surgery 1968;115: Welsch T, Büchler M, Kienle P. Recalling superior mesenteric artery syndrome. Digestive Surgery 2007;24: Payawal J, Cohen A, Stamos M. Superior mesenteric artery syndrome involving the duoenum and jejunum. Emergency Radiology 2004;10: Hartenstein PE, Ziperman HH, Smith ML. Infrapapillary obstruction of the duodenum. Annals of Surgery 1961;7: Roy A, Gisel JJ, Roy V, Bouras EP. Superior mesenteric artery (Wilkie s) syndrome as a result of cardiac cachexia. Gen Intern Med 2005;20: Agarwal T, Rockall T, Wright A, Gould S. Superior mesenteric artery syndrome in a patient with HIV. Journal of the Royal Society of Medicine 2003;96: Baltazar U, Dunn J, Floresguerra C, Schmidt L, Browder W. Superior mesenteric artery syndrome: An uncommon cause of intestinal obstruction. South Med J 2000;93: Barnes JB, Lee M. Superior mesenteric artery syndrome in an intravenous drug abuser after rapid weight loss. South Med J 1996;89: Goiten D, Gagne DJ, Papasavas PK, Dallal R, Quebbemann B, Eichinger JK, et al. Superior mesenteric artery syndrome after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. Obes Surg 2004;7: Luccas GC, Lobato AC, Menezes FH. Superior mesenteric artery syndrome: an uncommon complication of abdominal aortic aneurysm repair. Ann Vasc Surg 2004;2: Zhu Z, Qiu Y. Superior mesenteric artery syndrome following scoliosis surgery: its risk indicators and treatment strategy. World J Gastroenterol 2005;21: Crowther MA, Webb PJ, Eyre-Brook IA. Superior mesenteric artery syndrome following surgery for scoliosis. Spine 2002;24: Kingham P, Shen R, Ren C. Laparoscopic treatment of superior mesenteric artery syndrome. JSLS 2004;8: Smith BM, Zyromski NJ, Purtill MA. Superior mesenteric artery syndrome: an underrecognized entity in the trauma population. J Trauma, 2008;3: Adams JB, Hawkins ML, Ferdinand CH, Medeiros RS. Superior mesenteric artery syndrome in the modern trauma patient. 2007;8: Kim IY, Cho NC, Kim DS, Rhoe BS. Laparoscopic duodenojejunostomy for management of superior mesenteric artery syndrome: two cases report and a review of the literature. Yonsei Medical Journal 2003;44: Neri S, Signorelli SS, Mondati E, Pulvirenti D, Campanile E, Di Pino L, et al. Ultrasound imaging in diagnosis of superior mesenteric artery syndrome. J Intern Med 2005;257: Kume K, Shimada M, Otsuki M. Superior mesenteric artery syndrome. Internal Medicine 2006;6: Geer D. Superior mesenteric artery syndrom. Mil Med 1990;155: Manji R, Warnock GL. Left paraduodenal hernia: an unusual case of small-bowel obstruction. Canadian Journal of Surgery 2001;44: Schuffler M, Deitch E. Chronic idiopathic intestinal pseudoobstruction A surgical approach. Ann Surg 1980;192: Sianesi M, Soliani P, Arcuri MF, Bezer L, Iapichino G, Del Rio P. Dunbar s syndrome and superior mesenteric artery s syndrome: A rare association. Dig Dis Sci 2007;52: Strong E. Mechanics of arteriomesenteric duodenal obstruction and direct surgical attack upon its etiology. Ann Surg 1958;148: Lee CS, Mangla JC. Superior mesenteric artery compression syndrome. American Journal of Gastroenterology 1978;70: Gersin KS, Heniford BT. Laparoscopic duodenojejunostomy for treatment of superior mesenteric artery syndrome. JSLS 1998;2: Jo JB, Song KY, Park CH. Laparoscopic duodenojejunostomy for superior mesenteric artery syndrome: report of a case. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2008;2: Massaud W. Laparoscopic management of superior mesenteric artery syndrome. Int Surg 1995;80: ÁLLÁSHIRDETÉS A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5 7.) szakvizsgázott vagy szakvizsga elôtt álló orvosokat vár radiológiai osztályára. Az állások azonnal betölthetôk. Bérezés megbeszélés alapján. További információk: Kroneraff Jánosné humánpolitikai elôadó. Telefon: (74) , Schnabel: Arteria mesenterica superior szindróma LAM 2009;19(4 5):

Gastro-oesophagealis reflux betegségtől a Wilkie szindrómáig

Gastro-oesophagealis reflux betegségtől a Wilkie szindrómáig Gastro-oesophagealis reflux betegségtől a Wilkie szindrómáig Dr. Balla Edit (1), Csernus Lívia (2), Dr. Bagi Alexandra (2), Dr. Mezei Csilla (2), Dr. Borbola György (2), Dr. Varga Márta (1) Réthy Pál Kórház,

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Nativ hasi rtg Felsı passage és követés Irrigoscopia Ultrahang CT MR

Részletesebben

Tápanyag- és energiaszükséglet kiszámítása Iski Éva, Horváth Attila Dusán, Klinikai táplálási tanácsadók (dietetikusok)

Tápanyag- és energiaszükséglet kiszámítása Iski Éva, Horváth Attila Dusán, Klinikai táplálási tanácsadók (dietetikusok) Tápanyag- és energiaszükséglet kiszámítása Iski Éva, Horváth Attila Dusán, Klinikai táplálási tanácsadók (dietetikusok) Faktorok befolyásolják az energia igényt alapanyagcsere a testhőmérséklet fenntartása

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei Írta: DR. ARATÓ ENDRE, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. KASZA GÁBOR, DR. KOLLÁR LAJOS Beteganyag

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Szondatáplálás gyakorlati vonatkozásai Molnár-Gábor Ottilia Területi vezető

Szondatáplálás gyakorlati vonatkozásai Molnár-Gábor Ottilia Területi vezető Szondatáplálás gyakorlati vonatkozásai Molnár-Gábor Ottilia Területi vezető Táplálási módok I. Szondán keresztül nasogastricus szondán keresztül nasoduodenalis szondán át nasojejunalis szondán át II. Sztómán

Részletesebben

KRÓNIKUS INTESTINALIS ISCHAEMIA

KRÓNIKUS INTESTINALIS ISCHAEMIA KRÓNIKUS INTESTINALIS ISCHAEMIA Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alapvetõ megfontolások DEFINÍCIÓ A krónikus intestinalis ischaemia (CII) egy multiplex

Részletesebben

PERITONEUM. (Hashártya)

PERITONEUM. (Hashártya) 1 PERITONEUM (Hashártya) 1. A peritoneum fejlődéstani vonatkozásai - az emberi test egyik legnagyobb savós, azaz mesothelium tartalmú hártyája - az embryonális élet negyedik hetében már megjelenik két

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Fáj a szívem. azaz: a mellkasi fájdalom. Dr. Horváth Erszébet MELLKASI FÁJDALOM. Légzőszervi Váz-izom Gastrointestinalis Egyéb Idiopathiás

Fáj a szívem. azaz: a mellkasi fájdalom. Dr. Horváth Erszébet MELLKASI FÁJDALOM. Légzőszervi Váz-izom Gastrointestinalis Egyéb Idiopathiás Fáj a szívem azaz: a mellkasi fájdalom Dr. Horváth Erszébet Functionalis Organicus Cardialis Extracardialis Légzőszervi Váz-izom Gastrointestinalis Egyéb Idiopathiás 1 Functionalis -pszichés -izomláz/megerőltetés

Részletesebben

Véralvadási zavar ellátása Vérzés és/ vagy trombózis?

Véralvadási zavar ellátása Vérzés és/ vagy trombózis? Véralvadási zavar ellátása Vérzés és/ vagy trombózis? Lovász Barbara Doro;ya, Golovics Petra Anna, Végh Zsuzsanna, KürG Zsuzsanna, Gecse KriszGna Barbara, Lakatos Péter László Semmelweis Egyetem I.sz.

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD.

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD. III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Novák János PhD. Gasztroenterológiai kérdőíves szűrés adatainak feldolgozása Összesen

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika GASTROINTESTINALIS TRACTUS KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA: INDIKÁCIÓ Fejlıdési rendellenességek - Atresia,

Részletesebben

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20.

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20. Kreditpontos laparoszkópos tanfolyamok 2012. október 8 20. Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet George Berci Laparoszkópos Tréning Centrum Herceghalom Október 8-9. Október 10-11.

Részletesebben

tanszékvezető egyetemi docens

tanszékvezető egyetemi docens Sebészi anatómia A vékonybél sebészete Dr. Németh Tibor PhD tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia Sebészi anatómia Az ileus

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Microcytaer anaemiák

Microcytaer anaemiák Microcytaer anaemiák Herszényi László MTA doktora Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika 2015. február 19. I. Fokozott vvt-pusztulás a. Haemolysis II. Csökkent vvt-képzés a. Hgb-szintézis zavara

Részletesebben

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF

Pszichoszomatikus megbetegedések. Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF Pszichoszomatikus megbetegedések Dr. Lászlóffy Marianna 2016. 04. 13. ÁNTSZ OTH MFF A halmozott rizikótényezővel élő emberek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. A stressz gyakorlatilag állandósult

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia

CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia Chronic CerebroSpinal Venous Insufficiency = Krónikus Központi Idegrendszeri Vénás Elégtelenség Paolo Zamboni olasz érsebész felesége SM betegsége kapcsán kezdett

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum A hasüregben találhat lható kötıszövettel bélelt b tér, t mely a hashártya hátsh

Részletesebben

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5.

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5. Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika 2016. május 5. Tartalom Deep remission fogalma Étrend jelentősége Kizárólagos enterális táplálás Hosszútávú

Részletesebben

III./2.3. Vékonybél tumorok

III./2.3. Vékonybél tumorok III./2.3. Vékonybél tumorok Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a vékonybél tumorok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, terápiájának és szűrésének áttekintése.

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Abdomen Abdomen, axialis CT felvétel / 1. 1. Linea alba 2. Rectus hüvely/m. rectus abdominis 3. Costa 4. Hepar

Részletesebben

JEJUNALIS TÁPLÁLÁS A KÓRHÁZON KÍVÜL MEGVALÓSÍTHATÓ? dr. Nagy Béla Pest Megyei Flor Ferenc Kórház IV. Belgyógyászat

JEJUNALIS TÁPLÁLÁS A KÓRHÁZON KÍVÜL MEGVALÓSÍTHATÓ? dr. Nagy Béla Pest Megyei Flor Ferenc Kórház IV. Belgyógyászat JEJUNALIS TÁPLÁLÁS A KÓRHÁZON KÍVÜL MEGVALÓSÍTHATÓ? dr. Nagy Béla Pest Megyei Flor Ferenc Kórház IV. Belgyógyászat JEJUNALIS TÁPLÁLÁS - Megfelelő energiamennyiség juttatható be a szervezetbe a pancreas

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. BelgyógyászaA Klinika Hepatológia szakvizsga- előkészítő tanfolyam, Balatonfüred 2011. március 8-10. Májbetegségek

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése Írta: DR. JUHÁSZ GYÖRGY, DR. MÁTYÁS LAJOS, DR. SIMON GIZELLA, DR. LÁZÁR ISTVÁN Bevezetés Parodi, argentin

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD)

GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD) GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD) Idiopatiás, krónikus bélgyulladás. Két formája, Crohn betegség és colitis ulcerosa. (Indeterminált colitis ~10 % gyermekekben) Etiológiája kevéssé ismert. genetikai és környezeti

Részletesebben

Táplálásterápia a beteg otthonában

Táplálásterápia a beteg otthonában Táplálásterápia a beteg otthonában Kórházi Gyógyszerészek XIX. Kongresszusa Tapolca, 2013. október 18. Molnár Andrea (ápoló, dietetikus, egészségügyi szaktanár) Crohn-Colitises Betegek Egyesülete, Budapest

Részletesebben

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Natív hasi röntgenfelvétel Ultrahang irrigoscopia NORMÁLIS

Részletesebben

Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok

Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok Herszényi László SE. II. sz. Belgyógyászati Klinika 2015. október 14. Bevezetés Kórtörténet jelentősége! Fizikális vizsgálat jelentősége! Inspectio

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD)

GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD) GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD) Idiopatiás, krónikus bélgyulladás. Két formája, Crohn betegség és colitis ulcerosa. (Indeterminált colitis ~10 % gyermekekben) IBD 2/3 Crohn, 1/3 UC. Etiológiája kevéssé

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** 03 1031 Orrvérzés sürgısségi ellátása "A" BEAVATKOZÁSOK "B" BEAVATKOZÁSOK "C" 52100 Orrvérzés ellátása edzıszerrel 52102 Orrvérzés

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET C ÉPÜLET B ÉPÜLET GASZTROENTEROLÓGIA TANSZÉK, A ÉPÜLET ANYAGCSERE BETEGSÉGEK TANSZÉK Belgyógyászat 5., (Gasztroenterológia anyagcsere betegségek) AOBEL13A9 Kredit: 4 (V. évfolyam,

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

Családban marad? avagy a felmenőinktől nem csak a vagyont örököljük

Családban marad? avagy a felmenőinktől nem csak a vagyont örököljük Családban marad? FIGAMU Balatonalmádi 2016 avagy a felmenőinktől nem csak a vagyont örököljük Prof. Nagy Ferenc Rutka Mariann, Farkas Klaudia, Bálint Anita, Bor Renáta, Milassin Ágnes, Fábián Anna, Szepes

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Sebészi anatómia. Sebészi anatómia. Sebészi anatómia 2012.11.05. Rhinotomia

Sebészi anatómia. Sebészi anatómia. Sebészi anatómia 2012.11.05. Rhinotomia Műtétek a felső légutakon A felső légutak sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Frontalis Sinus Drainage Brachycephal Léguti Obstrukciós Syndroma Tracheostomia Műtétek a felső

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

A fasciitis necrotisansról négy eset kapcsán

A fasciitis necrotisansról négy eset kapcsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Patológiai Intézet A fasciitis necrotisansról négy eset kapcsán Vasas Béla Fasciitis necrotisans (FN) Ritka, életet veszélyeztető lágyrészfertőzés

Részletesebben

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom.

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. AKUT HAS Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. Az akut hasi katasztrófára jellemző: hirtelen kezdet, viharos,

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24.

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24. Kovács Balázs és Magyar Péter Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2009. november 24. 1 Olyan helyzet, amiben fennáll az életveszély, vagy maradandó károsodás azonnali esélye 2 3 óra

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK. A Crohn-betegségről TÁJÉKOZTATÓ A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEKNEK. MGT Colon Szekció és az Alapítvány a vastagbélbetegekért kiadványa

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK. A Crohn-betegségről TÁJÉKOZTATÓ A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEKNEK. MGT Colon Szekció és az Alapítvány a vastagbélbetegekért kiadványa TÁJÉKOZTATÓ A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEKNEK A kérdéseket nemzetközileg vizsgált, az érintett betegek által felvetett problémák alapján állítottuk össze. A válaszokban a The Crohn s and Colitis Foundation of

Részletesebben

A vékonybél, vastagbél és anorectum sebészete. Dr. Weltner János

A vékonybél, vastagbél és anorectum sebészete. Dr. Weltner János A vékonybél, vastagbél és anorectum sebészete Dr. Weltner János Kórok Veleszületett Sérülés Gyulladás Ér / keringési betegség Elfajulás Daganat Jóindulatú Átmeneti Rosszindulatú congenitalis trauma inflammatio

Részletesebben

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Dr. Karoliny Anna, Dr. Gombos Eszter, Dr.Lásztity Natália, Dr.Nagy Anikó, Dr.Lőrincz Margit Heim Pál Gyermekkórház

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

NEURORADIOLÓGIA. Esetmegbeszélés

NEURORADIOLÓGIA. Esetmegbeszélés NEURORADIOLÓGIA Esetmegbeszélés Vörös CT2012 32 éves nő 10 éves kora óta epilepsiás Migrációs és gyrifikációs zavar 32 éves nő 3-4 éve kezdődő bal oldali látásromlás, csőlátás N. opticus meningeoma 26

Részletesebben

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban Készítette: Kun Judit dietetikus Bodrogi Sándorné minıségügyi vezetı Dr. Csernai Katalin Kft. Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Szolgálat Motiváció

Részletesebben

ESETISMERTETÉS. A visceralis artériák aneurysmáiról - sikeresen operált rupturált truncus coeliacus aneurysma-esetünk kapcsán

ESETISMERTETÉS. A visceralis artériák aneurysmáiról - sikeresen operált rupturált truncus coeliacus aneurysma-esetünk kapcsán 1 ESETISMERTETÉS A visceralis artériák aneurysmáiról - sikeresen operált rupturált truncus coeliacus aneurysma-esetünk kapcsán Írta: DR. PAPP LÁSZLÓ, DR. ANDREW R. L. MAY, DR. FARRUKH BAJWA A visceralis

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna III./5. GIST Pápai Zsuzsanna A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán keresztül.

Részletesebben

ESETISMERTETÉS. Leriche syndroma és zsigeri artériás kompresszió együttes kezelési stratégiája

ESETISMERTETÉS. Leriche syndroma és zsigeri artériás kompresszió együttes kezelési stratégiája 1 ESETISMERTETÉS Leriche syndroma és zsigeri artériás kompresszió együttes kezelési stratégiája Írta: DR. LITAUSZKY KRISZTINA, DR. OLVASZTÓ SÁNDOR, DR. RÁCZ TIBOR, DR. KOSZTYU LÁSZLÓ, DR. TÓTH CSABA Bevezetés

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK PhD kurzus Prof. Dr. Magyar Pál Pulmonológiai Klinika GYORS REVERZIBILITÁS TESZT Milyen gyógyszerrel végezzük? 400 µg β2 agonista vagy 800 µg antikolinerg szer,

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei A fejezetben a lábat alkotó csontok számbeli többletét és hiányát, valamint méretbeli túl-, illetve alulnövekedését részletezzük. Az e fejezetben található

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai

RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Igazgató Dr. Kivovics Péter egyetemi docens RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai Horváth Nikoletta

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Mi a Crohn-betegség?

Mi a Crohn-betegség? Mi a Crohn-betegség? A Crohn-betegséget elsõ leírójáról, Burill Crohn (kiejtve Krón) amerikai orvosról nevezték el. A betegség egy olyan krónikus gyulladás, mely a tápcsatornát a szájüregtõl a végbélig

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór)

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) NANOS Patient Brochure Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is

Részletesebben

sérvtömlő Nagyállat Klinika, Üllő-Dóramajor

sérvtömlő Nagyállat Klinika, Üllő-Dóramajor Fogalom meghatározások Herniák nagyállatokon Dr. Izing Simon Dr. Bodó Gábor Ph.D Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Nagyállat Klinika, Üllő-Dóramajor = Valamely szerv vagy szövetrész természetes

Részletesebben

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Csósza Györgyi Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Nógrádgárdony, 2012.02.10-11. Pulmonalis hypertonia CTEPH CTEPH - Incidencia

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor 1. Az eszméletlen beteg az eszmélet és a tudat fogalma az eszméletlenség és kóma okai fokozatai, felosztások az eszméletlenség okai ápolási

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./18.6. Osteomyelofibrosis Sréter Lídia Ebben a tanulási egységben a myeloproliferatív neoplazmákhoz (WHO klasszifikáció, 2008) tartozó osteomyelofibrosis epidemiológiáját, tüneteit, diagnosztikáját,

Részletesebben

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Dr Petrovicz Edina 2012.11.10. ESZISZL Kh. és Rendelőintézet Hepatitis C vírus (HCV) Flaviviridae család Hepacivirus nemzetség egyszálú RNS vírus Choo és Kuo 1989.

Részletesebben

Robot segítségével végzett donor nephrectomia. Enrique Elli, Garth Jacobsen, és Santiago Horgan

Robot segítségével végzett donor nephrectomia. Enrique Elli, Garth Jacobsen, és Santiago Horgan Robot segítségével végzett donor nephrectomia Enrique Elli, Garth Jacobsen, és Santiago Horgan Szabados Ádám Tartalom a rendszer páciens kiválasztás és műtét előtti evaluáció az alkalmazott technológia

Részletesebben