gek és s a és Reumatológiai Klinika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gek és s a és Reumatológiai Klinika"

Átírás

1 Szisztémás autoimmun betegségek gek és s a paraproteinemiák neurológiai szövıdm dményei Sütı Gábor PTE ÁOK Immunológiai és Reumatológiai Klinika

2 Az autoimmun betegségek gek: Az immunrendszer effector mechanizmusai a saját t struktúrák ellen támadt madást hoznak létrel Funkcionális, morfológiai giai, klinikai következményekkel járj Szisztémás Szervspecifikus Átfedı típusok

3 A szisztémás s autoimmun kórképek sajátoss tosságai: Nıi dominancia Jellemzı klinikai kép és s lefolyás Rendszerint több szervet, szervrendszert érintı kórképek, gyulladásos jelenségekkel Sajáts tságos immunológiai abnormalitások Genetikai tényezık, környezeti hatások szerepe Corticosteroid és s immunoszuppresszív kezelés gyakran hatásos (de nem mindig!!)

4 Systemás autoimmun betegség kialakulása sa: Genetikai adottság Elıfázis (immunológiai eltérések sek) Nem differenciált collagenosis Klasszikus autoimmun betegség (klasszikus klinikai laboratóriumi riumi jelekkel kel)

5 Kötıszöveti betegségek: gek: Systemas lupus erythematosus Sjögren szindróma Polymyositis/Dermatomyositis Systemas sclerosis Rheumatoid arthritis Primer és secunder antiphospholipid syndroma Nem differenciált collagenosis Kevert kötıszk szöveti betegség ( mixed connective tissue disease = MCTD) Vasculitisek Szervspecifikus autoimmun betegségek: gek: Autoimmun haemolyticus anaemia (AIHA) Immun neutropenia Idiopathiás thrombocytopeniás purpura (ITP) Autoimmun bırbetegségekgek Myasthenia gravis Demyelinizáci ciós betegségek gek Autoimmun periféri riás neuropathiák A gastrointestinalis traktus immunológiai betegségei gei Primer biliaris cirrhosis és autoimmun hepatitis Immunológiai vesebetegségek gek A szív immunpathologiai betegségei gei Autoimmun pajzsmirigy betegségek gek Diabetes mellitus Egyéb endocrin immunológiai betegségek gek Immunológiai tüdıbetegst betegségekgek A szem immunpathológiai betegségei gei

6 Mikor gondolunk kötıszk szöveti betegségre? gre? ismeretlen gyulladás a szervezetben: : We, subfebrilitas/láz,, CRP, polyclonális lis Ig szaporulat szimmetrikus polyarthralgia/polyarthritis polyarthritis bırjelenségek: livedo reticularis, vespertilio, vasculitis, dermatitis, sclerodactylia, digitális fekélyek Raynaud-jelens jelenség ismétl tlıdı serositisek: pericarditis, pleuritis ismeretlen eredető interstitalis tüdıfibrosis, alveolitis, pulmonális lis hypertonia proteinuria, hematuria, cylindruria szervi tünetek t szokatlan társult rsulásasa sicca tünetekt netek: keratoconjunctivitis sicca, xerophthalmia szimmetrikus proximális végtagizom v fájdalomf jdalom, végtagizom gyengeség megmagyarázhatatlan polyneuritises, neuropathiás tünetek antifoszfolipid szindrómára ra utaló tünetek hematológiai eltérések: leukopenia nia, lymphadenopathia

7 Reumatológiai betegségek gek neurológiai megjelenései: Központi idegrendszeri manifesztáci ciók: Agy: Focalis: Görcsök TIA Stroke (ischemiás, hemorrhagiás) Látászavar/ szavar/opticus neuropathia Mozgászavarok (chorea( chorea, athetosis, ballismus, hemidystonia) Nem fokális lis: Gerincvelı: Egyéb: Fejfájás Generalizált lt görcsrohamokg Kognitív diszfunkció/dementia Psyichiátriai kórképek (depresszió,, pszichózisok) zisok) Encephalopathia/Meningitis Myelitis transversa/myeolpathi Myeolpathiák Neurogén hólyag Opticus neuritis/l /látászavarok SM szerő kórképek Periféri riás s idegrendszeri manifesztáci ciók: Craniális neuropathiák Periféri riás neuropathiák Idegi kompresszió/alag /Alagút t szindrómák Myopathiák R.L. Chin., N. Latov: Central nervous system manifestations of rheumatologic diseases. Curr. Opin, Rheumatol, 17:91-99, 2005.

8 Az SLE klinikai jellemzıi: Poliszisztémás autoimmun betegség Antitest és immunkoplex okozta szervkárosod rosodás 1895 William Osler: a a nagy utánz nzó Az SLE ACR (Amerikai Reumatológusok Kollégiuma) kritériumai riumai (a Tan-féle 1982-es kritériumok riumok Hochberg (1997) szerinti módosm dosítása): sa): pillangósz szárny-erythema discoid jellegő bırlaesiók fényérzékenység oralis ulceratiók arthritis serositis vesebetegség: g: perzisztáló proteinuria >0.5 g/die vagy 3+, ha nem végeztek kvalitatív v meghatározást vagy sejtes cylinderek ( vvt, Hb, granularis, tubularis vagy kevert) jelenléte neurológiai rendellenesség görcsrohamok vagy psychosis (egyéb ok nélkn lkül) l) haematológiai eltérések haemolyticus anaemia, vagy leukopenia <4000/ml, vagy Iymphopenia <1500/ml, vagy thrombocytopenia < /µl immunszerológiai eltérések anti-dns antitestek vagy anti-sm antitestek vagy antifoszfolipid antitestek (anticardiolipin IgG, IgM, lupus anticoagulans) antinuclearis antitest (ANA) pozitivitás A 11 kritérium rium közül k l minimum 4 jelenléte szüks kséges.

9 A lupusos idegrendszeri manifesztáci ciók mechanizmusai: Ischemia: Antifoszfolpid antitestek Egyéb b antitestek Atherosclerosis Kisér vasculopathia Arteria és venathrombosis Embolus Dissectio Vasculitis Érspasmus Általános rizikó faktorok Vérzés: Hypertonia Hypercholesterinemia Hosszú ideig tartó corticosteroid kezelés Thrombocytopenia Sacculáris aneurysma ruptura Fehérállom llományi léziók: Apró fehérállom llományi léziók a periventriculáris ris és subcorticális régióban Demyelinizáci ciós plaqueok N. opticus és s gerincvelıi léziók Nagy kiterjedéső fehérállom llományi léziók Neuronális diszfunkció: Antineuronális antitestek Antiriboszomális P antitestek Antineurofilamentum antitestek apl Pl.: IADH? Deficiens pszichológiai rekaciók Nem megfelelı coping F.G.I. Jennekens, L. Kater: The central nervous system in systemic lupus erythematosus. Part.2. Rheumatology, 41: , 2002

10 Az antifoszfolipid antitestek jelentısége: Thromboticus manifesztáci ciók: Arteriák Venák Rekurráló emboliák Spontán n terhesség megszakadások sok Thrombopenia apl antitestek jelenléte közepes-magas titerben Központi idegrendszeri érintettség: Cerebrovasculáris ris betegség: g: TIA Ischemiás stroke Acut ischemiás ecephalopathia Cerebrális venás thrombosis Epilepszia Fejfájás Chorea Sclerosis multiplex Myelitis transversa Idiopathiás intracraniális hypotensio Egyéb b neurológiai szindrómák Sensorineurális hallásveszt svesztés Guillain-Barr Barré szindróma Transiens globális lis amnézia Oculáris szindrómák Dystonia-Parkinsonismus Kognitív diszfunkciók Dementia Egyéb b pszichiátriai kórkk rképek: Depresszió pszichózis zis

11 Központi idegrendszeri szindrómák, amelyek az SLE-hez hez,, vagy SLE-hez társuló autoimmun elváltoz ltozás s hoz létre: l Depresszió Szorongás Pszichózis zis Kognitív v zavarok Dementia Delírium/ rium/encephalopathia Epilepsziás s görcsg rcsök Stroke TIA Tumor cerebri szindróma Chorea Parkinson szindróma Cerebelláris ris szindróma Opticus neuropathia Myelopathia Asepticus meningitis F.G.I. Jennekens, L. Kater: The central nervous system in systemic lupus erythematosus. Part.2. Rheumatology, 41: , 2002

12 A systemas sclerosis: A bır b és s bizonyos belsı szervek fibrosisa és degeneráci ciója Diffúz cutan systemas sclerosis (dcssc): A bevezetı Raynaud jelenség g rövidr Alveolitis, tüdıfibrosis Gyakori az anti-scl70 (DNS topoizomeráz) ) ellenes AT Limitált cutan systemas sclerosis (lcssc): A bevezetı Raynaud jelenség g hosszú Pulmonalis hypertonia és s jobb szívf vfél nyomásemelked semelkedés Gyakori ACA pozitivitás Nyelıcs csı érintettség g gyakori Mindkét t formában: A szívben ingerképz pzési és s vezetési zavarok

13 Patomechanizmu mus: Több lépcsl pcsıs s folyamat: Vasculáris károsodás Neurális károsodás korai esemény Símaizom atrophia A símaizom fibrosisa

14 Autonom neuropathia: Antineuronális antitestek Vasculáris károsodás Ennek megfelelı jelenségek: Szimpatikus bırvb rválasz Cardiovasculáris ris innerváci ció Urogenitális és gastrointestinális innerváci ció Impotencia Pupilláris autonom beidegzés Glaucoma

15 A nyelıcs csı dysmotilitás kialakulása systemás sclerosisban: SSc Neurogén lézió Myopathia Símaizom atrophia A nyelıcsı test perisztaltika zavara LES elégtelenség Gastricus hypomotilitás Nyelıcsı reflux betegség Oesophagitis Lock és mtsai., Am. J. Gastroenterol. 92: Fekélyek, stricturák, endobrachyoesophagus, dysplasia, carcinoma

16 A Sjögren szindróma: Az exocrin mirigyek destructioját okozó autoimmun gyulladás Primer vagy secunder Sicca tünetek: Keratoconjuctivitis sicca Xerostomia Extraglanduláris ris tünetek: Cutan vasculitis Periféri riás és s központi k idegrendszer Vese Polyarthritis Autoantitestek: ANA, anti-ssa, anti-ssb, anti-alfa alfa-fodrinfodrin Gyulladásos laboratórium rium eltérések A Sjögren szindróma neurológiai megjelenései: Vasa nervosum érintettsége: Tiszta szenzoros neuropathia: Lappangva jelenik meg Anti-SSA Mononeuritis multiplex Központi idegrendszer: Affektív és s személyis lyiség zavarok Memóriazavar Enyhe kognitív diszfunkciók

17 A vasculitisek klasszifikáci ciója: A nagy erek vasculitise Óriássejtes (temporalis( temporalis) arteritis Takayasu arteritis A közepes k erek vasculitise Polyarteritis nodosa Cutan polyarteritis nodosa Kawasaki betegség A közepesk zepes-kiserek vasculitise Wegener granulomatosis Churg-Strauss szindróma Mikroszkópikus polyangiitis (mikroszkópikus polyarteritis) Kötıszöveti betegséghez ghez társult rsuló vasculitis Központi idegrendszer primer angiitise Thrombangitis obliterans (Buerger kór) A kiserek vasculitise Bır leukocytoclasticus vasculitise Henoch-Sch Schönlein purpura Cryoglobulinaemiás vasculitis Urticaria vasculitis Chapel-Hill Klasszifikáció, 1994

18 Idegrendszeri vasculitisek: Primer: Idiopathiás,, egy szervre lokalizált: lt: PNS CNS (PACNS) Szekunder: Több szervi vasculitis idegrendszeri érintettséggel Szisztémás s betegség g csak idegrendszeri érintettséggel

19 Moore 1998-as módosm dosított PACNS kritériumai: riumai: Multifokális lis vagy diffúz z központi k idegrendszeri betegség g klinikai képe, k amely rekurráló vagy progresszív v lefutású. Szisztémás s gyulladásos folyamat vagy infekció kizárása. Gyulladásos CSF lelet: emelkedett fehérjetartalom, pleocytosis. MRI, cerebrális angiogram amely vasculitisnek megfelelı eltéréseket mutat. Agybiopszia,, amely a vasculáris gyulladást alátámsztja és s kizárja infekció, neoplasia és agyéb vasculopathia lehetıségét. t.

20 Központi idegrendszeri secunder vasculitisek: Infekcióhoz társult rsuló idegrendszeri vasculitisek: Vírusok: HIV, CMV, VZV, HSV HCV, HBV Baktériumok: M. tuberculosis,, H. influenzae, Pneumococcus, Meningococcus Rickettsia: Rocky Mountain spotted fever, Typhus Spirochetak: : T. Pallidum,, B. Burgdorferi Gombák: Aspergillus, Coccidioides, Mucormycoses,, H. capsulatum Protozoonok: Malaria, Toxoplasma Cryoglobulinaemiák Lymphoproliferatív betegségek gek és s egyéb malignomák Gyógyszer, drog: amphetamin,, kokain, opioidok.

21 A primer szisztémás vasculitisek jellegzetességei: gei: Érnagyság Granulomatosus Nem granulomatosus p/c ANCA Nagy Arteritis temporalis Takayasu arteritis Közepes PAN Kawasaki betegség + Kicsi Wegener granulomatosis Churg-Strauss szindróma Microscopicus polyangitis Henoch-Sch Schönlein purpura Cutan leukocytoclasticus vasculitis Essentialis kryoglobulinaemia

22 Idegrendszeri érintettség g szisztémás necrotisaló vasculitisben 20-40% 40%-ban érintett Rendszerint nem korai manifesztáci ciók Stroke Vérzések: Intaparenchymális Subarchnoideális Encephalopathia Meningitis, meningoencepahlitis Vasculitises neuropathia

23 Arteritis temporalis: Az aorta és ágainak granulomatosus gyulladása (óri( riás s sejtes vasculitis) ) az extracraniális erek és s a carotisok predilekciójával 50 év v felett Polymyalgia rheumatica gyakran megelızi Temporális fejfájás, tapintható a. temporalis Állkapocs claudicatio Fogyás, gyulladásos laboreltérések, acl Th.: corticosteroid és CPH Látászavar, diplopia: Retinális ischemia Ischemiás opticus neuropathia Extraoculáris ris izmok ischemiája Periféri riás idegrendszer: Periféri riás neuropathia Mononeuritis multiplex

24 Takayasu arteritis: Nagy és középnagy arteriák granulomatosus gyulladása: Aortaív v ereinek proximális szakasza 32%-ban mellkasi és a hasi aorta 12%-ban csak ez utóbbiak! Fiatalokban atheroscleroticus elváltoz ltozások az aortában Pulseless disease Központi idegrendszeri érintettség: Carotis stenosis Cerebrális hypoperfusio Subclavian steal sy.

25 Polyarteritis nodosa: Fibrinoid necrotisaló vasculitis a középnagy arteriákban Multiplex aneurysmák (50-60%) Általános tünetek: t Láz, fogyás, gyengeség, g, myalgia Érintett: Vese: RR, azotemia Gastrointestinalis tractus: ritkán infarctus vagy perforáci ció,, fatális! Máj Lép Pancreas 30-60% HBsAg pozitív HIV, HCV, HAV, CMV, HTLV-1 A vasa nervosum gyulladása és axonopathia, vasculitises infarctusok Neuropathia: Mononeuritis multiplex Polyneuropathia Plexopathia Radiculopathia Korán n fellépı fájdalom KIR: Késıi i megjelenés Diffúz encephalopathia kognitív v zavarokkal a kis arteriák érintettségében Stroke-jelleg jellegő epizódok a nagyobb erek érintettségével Intracerebrális vagy subarachnoideális vérzések Ritkán spinális érintettség

26 Microscopicus polyangitis: Pauicimmun necrotisalo vasculitis arteriolák, capillárisok risok, venulák szintjén 90% necrotisalo GN és pulmonális lis capillaritis Hyperszenzitivitási si rekació? panca (anti-mpo) Periféri riás idegrendszer érintettsége.

27 Kawasaki betegség: g: Mucocután nyirokcsomó szindróma: Bilaterális lis conjunctivitis Málnanyelv Oropahryngeális belövellts velltség Acrális bırpír, r, hámlh mlás Nyaki lymphadenopathia Coronáriabetegs riabetegség Gyerekek Görcsök N. facialis bénulás Ritkán n cerebrális infarctus

28 Wegener granulomatosis: Granulomatosus vasculitis az alsó és s a felsı légutakban valamint a vesében Gastrointestinális tractus, orbita,, bır, b ízületek is érintettek canca: : anti-pr3 Gyulladásos laboreltérések Periféri riás s idegrendszer: Mononeuritis multiplex Disztális szimmetrikus sensorimotoros neuropathia Központi idegrendszer: Pathológia gia: Vasculitis Direkt invázi zió Cardiális embolizáci ció Hypertonia Intracerebrális és subarachnoideális vérzések Arteriás és venás thrombosisok Diabetes insipidus Granulomatosus meningitis: Diplopia,, látás l és hallásroml sromlás

29 Churg-Strauss syndroma: A kis és s a közepes k erek necrotizáló granulomatosus vasculitise Allergiás asthma és rhinitis Periféri riás s a szöveti eosinophylia (Löffler sy.) Chronicus eosinophyl pneumonia Eosinophyl gastroenteritis panca (anti-mpo) Periféri riás s idegrendszer: Mononeuritis multiplex Polyneuropathia Központi idegrendszer: Craniális neuropathia Encephalopathia Stroke-jelleg jellegő kórképek Ischemiás opticus neuropathia Oculomotoros idegek érintettsége N. facialis paresis Hallásveszt svesztés

30 Az inflammatorikus myopathiák: Izmok mononucleris infiltráci ciója, gyulladása Polymyositis/Dermatomyos itis Klinikai jellegzetességek: gek: Proximális típusú izomgyengeség Erythemas bırtünetek: Gottron jel és papula Heliotrop rash Raynaud jelenség Szerelı-kéz Laboreltérések: CK, GOT, LDH, We, anti-jo Jo, anti-srp, anti-mi2 Myocarditis Interstitialis alveolitis Dysphagia, aspiratio Táplálási nehézs zség: Szondatápl plálás Gyakran paraneoplasztikus: Gyomorbélrendszeri megjelenések: Gyomorbélrendszeri daganat keresése! se!

31

32 Paraproteinemiát okozó betegség Klinikai képk MGUS (monoclonal( gammopathy of undetermined significance) Myeloma multiplex/plasmocytoma Osteoscleroticus myeloma Waldenström macroglobulinemia Kryoglobulinemia Amyloidosis POEMS (Crow-Fukase szindróma) Lymphoma/CLL aszociált IgG, IgA,, IGM Sokszor csak periféri riás neuropathia Hypercalcemia,, patológi giás s csonttörések, sek, osteoporosis, veselégtelens gtelenség,, vizeletben könnyk nnyő lánc, anemia,, infekciókra kra való hajlam, vérzv rzések, térfoglalt rfoglalás, neurológiai tünetek t Fiatalok, periféri riás neuropathia,, a csontlézi zió lyticus-sleroticus sleroticus IgM paraprotein, Lymphadenopathia és hepato- splenomegalia,, látászavar, l neurológiai tünetek, t Raynaud jelenség I, II, II. típus. t HCV fertızés: kevert típust pusú kryoglobulinémia Primer (AL), secunder és heredodegeneratív formák Lokalizált, lt, generalizált lt AL: nephrosis, hepatomegalia, malabsorbtio, cardiomegalia, neuropathia, carpalis alagút sy., macroglossia Polyneuropathia Organomegalia Endocrinopathia Myeloma multiplex Bır r (Skin( Skin) ) elváltoz ltozások Lymphadeopathia,, vérkv rkép p eltérések Nehézl zlánc betegség A nehézl zlánc intakt Fc fragmense Alfa, gamma és Mü típus.

33 Paraproteinémi miák okozta idegrendszeri károsodk rosodás: s: Myelin vagy axon antigének nek elleni reakció (IgM): Anti-MAG, P0 Anti-gangliozid Anti-szulfatid szulfatid,anti-chondroitin szulfát, anti cytoskeletális lis antitestek Specificitás nélküli li IgM proteinek Vasculáris károsodás Hyperviscositas szindróma: Látászavar

34 Paraproteinémi miás neuroptahiák: A károsodk rosodás s típust pusától l függf ggıen Szenzoros Motoros Szenzo-motoros tünetekt Speciális típusok: t DADS (distal( acquired demyelinating symetric) CANOMAD (chronic( ataxic neuropathy, ophtalmoplegia,, M-protein, M anti-disialosyil antibodies) San (sensory( ataxic neuropathy)

Immun- neuropathiák. Illés s Zsolt

Immun- neuropathiák. Illés s Zsolt Immun- neuropathiák Illés s Zsolt Autoimmun gyulladás s célpontjaic 5. 1. 2. 3. 4. 1. Gyulladásos demyelinizáló polyneuropathiák Akut GBS csoport: AIDP axonális lis: : MFS, AMAN, AMSAN Krónikus CIDP csoport:

Részletesebben

A szisztémás autoimmun betegségek klinikai aspektusai és terápiás kihívásai Prof. Dr. Zeher Margit DE ÁOK Klinikai Immunológiai Tanszék

A szisztémás autoimmun betegségek klinikai aspektusai és terápiás kihívásai Prof. Dr. Zeher Margit DE ÁOK Klinikai Immunológiai Tanszék A szisztémás autoimmun betegségek klinikai aspektusai és terápiás kihívásai Prof. Dr. Zeher Margit DE ÁOK Klinikai Immunológiai Tanszék HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szisztémás lupus erythematosus diagnosztikájáról. A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szisztémás lupus erythematosus diagnosztikájáról. A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szisztémás lupus erythematosus diagnosztikájáról Készítette: A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások A szakmai

Részletesebben

Daganatok és reumatológia. Dr. Sütő Gábor PTE KK Immunológiai és Reumatológiai Klinika

Daganatok és reumatológia. Dr. Sütő Gábor PTE KK Immunológiai és Reumatológiai Klinika Daganatok és reumatológia Dr. Sütő Gábor PTE KK Immunológiai és Reumatológiai Klinika Immunkompetens sejtek daganatai -leukémiák -lymphomák -myelodysplastikus syndroma Tumorok és az immunrendszer kapcsolata

Részletesebben

Immunrendszer feladata: Az autoimmun betegségek. gek. Minden autoimmun folyamat kóros-e? Autoimmun betegségek klinikai jellemzői - korai fázis

Immunrendszer feladata: Az autoimmun betegségek. gek. Minden autoimmun folyamat kóros-e? Autoimmun betegségek klinikai jellemzői - korai fázis Autoimmun betegségek klinikai jellemzői - korai fázis Prof. Dr. Bodolay Edit Családorvosi konzultáció, 2013 Immunrendszer feladata: Védeni a szervezetet a veszélyes, káros anyagoktól úgy, hogy a saját

Részletesebben

PERIPHERIÁS NEUROPATHIÁK DIAGNOSZTIKÁJA. Dr. Pfund Zoltán Dr. Deli Gabriella PTE Neurológia Klinika 2013.11.28.

PERIPHERIÁS NEUROPATHIÁK DIAGNOSZTIKÁJA. Dr. Pfund Zoltán Dr. Deli Gabriella PTE Neurológia Klinika 2013.11.28. PERIPHERIÁS NEUROPATHIÁK DIAGNOSZTIKÁJA Dr. Pfund Zoltán Dr. Deli Gabriella PTE Neurológia Klinika 2013.11.28. Peripheriás neuropathiák gyakorisága és a diagnosztika hatékonysága Nemzetközi adatok alapján

Részletesebben

Poliszisztémás autoimmun betegek egészségügyi problémái (I. rész) Hygienic problems of patients with polysystemic autoimmune diseases (Part one)

Poliszisztémás autoimmun betegek egészségügyi problémái (I. rész) Hygienic problems of patients with polysystemic autoimmune diseases (Part one) TOVÁBBKÉPZÉS CONTINUOUS EDUCATION Poliszisztémás autoimmun betegek egészségügyi problémái (I. rész) Hygienic problems of patients with polysystemic autoimmune diseases (Part one) PROF. HUSZ SÁNDOR Szegedi

Részletesebben

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN

KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN KLINIKAI MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS SCLEROSISBAN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. SZAMOSI SZILVIA Témavezetı: Dr.Szőcs Gabriella Programvezetı: Prof. Dr. Maródi László DE OEC Belgyógyászati Intézet,

Részletesebben

autoimmun szöveti) betegségekben gekben Csilla Harkány, 2012. 10. 12.

autoimmun szöveti) betegségekben gekben Csilla Harkány, 2012. 10. 12. Lágyrész elváltoz ltozások autoimmun (kötősz szöveti) betegségekben gekben Dr. Lővei Csilla Harkány, 2012. 10. 12. Kötő- és s támasztt masztószövetek Kocsonyás ksz.: köldk ldökzsinór, üvegtest, nucl.pulposus

Részletesebben

Betegbemutatás B.Sz. fiú D.B fiú

Betegbemutatás B.Sz. fiú D.B fiú Betegbemutatás 1. B.Sz. fiú 3 és fél éves gyermek. Anamesisébıl kiemelendı, hogy a 37. geszt. héten 1700 gramm súllyal született (IUGR). Korábban lényeges betegsége nem volt. Jelen betegsége hasfájással,

Részletesebben

Reumatológiai kórképek és tumorok. Szekanecz Éva, András Csilla, Kiss Emese, Tamási László, Szántó János, Szekanecz Zoltán

Reumatológiai kórképek és tumorok. Szekanecz Éva, András Csilla, Kiss Emese, Tamási László, Szántó János, Szekanecz Zoltán Reumatológiai kórképek és tumorok Paraneoplasiás szindrómák LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS A TÁRSSZAKMÁK HALADÁSA Szekanecz Éva, András Csilla, Kiss Emese, Tamási László, Szántó János, Szekanecz Zoltán RHEUMATIC

Részletesebben

Immunneuropathiák. Pfund Zoltán Neurológiai Klinika Pécsi Tudományegyetem 2013.10.04. Kaposvár

Immunneuropathiák. Pfund Zoltán Neurológiai Klinika Pécsi Tudományegyetem 2013.10.04. Kaposvár Immunneuropathiák Pfund Zoltán Neurológiai Klinika Pécsi Tudományegyetem 2013.10.04. Kaposvár Gyulladásos neuropathiák Különbözı kórképeket tartalmazó csoport melyekben közös az immunmediált pathogenezis

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. 10. Geriátria: Idoskori elváltozások, betegségek és kezelésük II SEMSEI IMRE

GERONTOLÓGIA. 10. Geriátria: Idoskori elváltozások, betegségek és kezelésük II SEMSEI IMRE GERONTOLÓGIA 10. Geriátria: Idoskori elváltozások, betegségek és kezelésük II SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar III. Geriátria III. 1. Az idıs betegek vizsgálata

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

KLINIKAI ÉS KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS LUPUS ERTYHEMATOSUSBAN

KLINIKAI ÉS KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS LUPUS ERTYHEMATOSUSBAN KLINIKAI ÉS KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK SZISZTÉMÁS LUPUS ERTYHEMATOSUSBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. KISS EMESE SEMMELWEIS EGYETEM III. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA REUMATOLÓGIAI TANSZÉKI CSOPORT (ORFI) ORSZÁGOS

Részletesebben

69. A glomerulusok változásai nephritis és nephrosis szindrómában. Az immun-eredetű glomerulus károsodás mechanizmusa

69. A glomerulusok változásai nephritis és nephrosis szindrómában. Az immun-eredetű glomerulus károsodás mechanizmusa 69. A glomerulusok változásai nephritis és nephrosis szindrómában. Az immun-eredetű glomerulus károsodás mechanizmusa Glomerulus változás glomerulonephritisben: Nephritisben a glomerulus károsodások döntően

Részletesebben

BESZÉLGETÉS BETEGSÉGEKRİL

BESZÉLGETÉS BETEGSÉGEKRİL Vasvármegye és Szombathely Közkórháza, kazánház - 1930 BESZÉLGETÉS BETEGSÉGEKRİL Szombathely 2006. szeptember 19. A megbeszélés résztvevıi : Általános Belgyógyászati Osztály (Gyánó Gabriella, Lıcsei Zoltán)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Az Alapítványunk által 2004.május 7-én, a SE Elméleti Tömb (IX., Nagyvárad tér) dísztermében rendezendő 9. MÁJNAPRA

MEGHÍVÓ Az Alapítványunk által 2004.május 7-én, a SE Elméleti Tömb (IX., Nagyvárad tér) dísztermében rendezendő 9. MÁJNAPRA MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY Fővárosi Szent László Kórház III. Belosztály (Hepatologia - Gastroenterologia) Bejegyezve: Főv.Bír. 60492/96. OTP Bank: 11709002-20095998 Tel./Fax: 455 8127 Email: Villert@lamb.hu

Részletesebben

vizsgálata dr Pár r Gabriella PTE I. sz. Belgyógy gyászati Klinika

vizsgálata dr Pár r Gabriella PTE I. sz. Belgyógy gyászati Klinika A májbetegek m vizsgálata dr Pár r Gabriella PTE I. sz. Belgyógy gyászati Klinika A májbetegsm jbetegségek gek gyakoriak* főként alkoholos, vírusos és s anyagcsere eredetű kórképek fordulnak elő. A betegség

Részletesebben

Diószeghy Péter Budapest, 2012. november 10.

Diószeghy Péter Budapest, 2012. november 10. Diószeghy Péter Budapest, 2012. november 10. Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) Definíció Acut egyfázisú gyulladásos demyelinisatiós betegség, mely döntően a cerebralis és/vagy spinalis fehérállományt

Részletesebben

EURÓPAI SZAKVIZSGA KÖVETELMÉNYEK

EURÓPAI SZAKVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 3.2.1. Kardiovaszkuláris sürgősség felnőtt és gyermekkorban - Aritmiák - Veleszületett szívrendellenességek - Kontraktilitási zavarok, pumpafunkció és cardiomyopathia, congestiv szívelégtelenség, akut

Részletesebben

IV. MÁJNAP SOTE NET díszterem Budapest, 1999. május 21.

IV. MÁJNAP SOTE NET díszterem Budapest, 1999. május 21. IV. MÁJNAP SOTE NET díszterem Budapest, 1999. május 21. 9.00-9.30 Haemostasis zavarai májbetegségekben és terápiájuk prof. dr. Sass Géza, Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet 9.30-9.40 vita 9.40-10.00

Részletesebben

Dr Diószeghy Péter Debrecen, 2012. november 22.

Dr Diószeghy Péter Debrecen, 2012. november 22. Dr Diószeghy Péter Debrecen, 2012. november 22. Intravénás Immunglobulin Humán plasmából előállított, steril, tisztított IgG készítmény. Összetétel: 95% IgG, nyomokban IgM és IgA cytokinek (solubilis CD4,

Részletesebben

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012. november 22-24. Debrecen MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 1 MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012.

Részletesebben

A habilitáci. Dr. Beke Anna. gyógyászati Klinika

A habilitáci. Dr. Beke Anna. gyógyászati Klinika Újszülöttek neurológiai kórkk rképei. A habilitáci ció-rehabilitáció lehetıségei Dr. Beke Anna Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és s NıgyN gyógyászati Klinika Az újszülöttkori

Részletesebben

ÖRÖKLETES ÉS SZERZETT FEHÉRÁLLOMÁNYI BETEGSÉGEK

ÖRÖKLETES ÉS SZERZETT FEHÉRÁLLOMÁNYI BETEGSÉGEK Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Gyakorlati Neuroradiológia Örökletes és szerzett fehérállományi kórképek. Epilepszia. Neurodegeneratív kórképek dementia. Liquor keringési zavarok

Részletesebben

Autoimmun bőrgyógyászati kórképek. Dr. Szegedi Andrea DE OEC, Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék

Autoimmun bőrgyógyászati kórképek. Dr. Szegedi Andrea DE OEC, Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék Autoimmun bőrgyógyászati kórképek Dr. Szegedi Andrea DE OEC, Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék AUTOIMMUN BŐRGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK 1. Hólyagos autoimmun kórképek 2. Lupus erythematosus

Részletesebben