Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról... 5 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év I. negyedévi tevékenységéről Belső Ellenőrzés évi munkatervének módosítása (1.) Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Beszámoló a Varga Tamás Általános Iskola működéséről

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2011. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.08.) Kgy. rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom május 5-én, 9 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Közmeghallgatás 16 órától, a 3/2011. (02.08.) önkormányzati rendelet 50. (1) bekezdése értelmében Témakörök: Közfoglalkoztatás A városi zöldterületek helyzete, fejlesztésének iránya 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Előadó: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, Gyámhivatal, Lakosságszolgálati Iroda, Népjóléti Csoport, Lakosságszolgálati Iroda, Általános Igazgatás, Gyámhatóság Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 3. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadása Előadó: Jogi Iroda, irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év I. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Czirbusz Piroska Közalapítvány évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Beszámoló a Varga Tamás Általános Iskola működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 9. Napirend: Egyebek Hód mezővásárhely, április 19. Lázár János

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2011. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket; valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal az I/6., Dísztermében kerül megtartásra. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése május 2. / hétfő / délelőtt óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése május 2. /hétfő / délelőtt óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése május 2. / hétfő / délután óra Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság ülése május 3. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése május 3. / kedd / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése május 3. / kedd / délután óra Hódmezővásárhely, április 27. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport Kapcsolat Központ Lakosságszolgálati Iroda Gyámhatóság Gyámhivatal Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

6 I/A kötet 6. oldal Száma: /2011. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben átfogó értékelést készít, amelyet a Közgyűlés megtárgyal. Ezen kötelezettség tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza, az értékelés ennek mentén készült. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 1. Pénzbeli és természetbeni ellátások: 1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 3. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 4. a gyermektartásdíj megelőlegezése, 5. az otthonteremtési támogatás. 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 1) a gyermekjóléti szolgáltatás, 2) a gyermekek napközbeni ellátása, 3. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése. A gyermekvédelem rendszerében a gyermekjóléti szociális, segítő munka a hatósági munkát megelőzi, kiegészíti, követi és támogatja.

7 I/A kötet 7. oldal I. Hódmezővásárhely demográfiai mutatói Hódmezővásárhely, sajnálatos összhangban az egész Európát jellemző demográfiai folyamatokkal, folyamatosan öregedő település. A lakosság korcsoportos megoszlását tekintve elmondható, hogy egyre több 60 év feletti lakos él a városban. A demográfiai és népmozgalmi adatokat látva kitűnik, hogy a születések száma csökken, míg a halálozási arányszám magas. A éves férfiak mortalitási adatai magasak, s a 60 év feletti emberek nagy része egyedülálló (özvegy) nő. Hódmezővásárhelyen 374 élve születéssel szemben 482 halálozás történt 2010 évben. Csongrád megye terület szerint első, népesség szerint második legnagyobb, megyei jogú városi státussal bíró települése Hódmezővásárhely. Hódmezővásárhely egy négyzetkilométerén átlagosan 99-en élnek, közel annyian, mint a Csongrád megyei átlag. Ez a népsűrűségi arány szinte fele a megye más városai átlagának. Hódmezővásárhely viszonylag hatalmas területen, 483 négyzet-kilométeren terül el, ahol a legutóbbi népszámláláskor a népesség 6 százaléka fő - a város külterületén lakott. Ezzel Hódmezővásárhely a megye legtöbb külterületi lakossal rendelkező települése volt. A város jelenlegi területén 1870-ben - az első hivatalos népszámlálás idején - megközelítően 41 és fél ezren éltek. A népesség száma dinamikusan emelkedett egészen 1910-ig, majd ezt követően, - főleg a két világháború időszakában - fogyásnak indult től újra a népességgyarapodásé volt a főszerep. A város lélekszáma 1980-ban érte el maximumát, ekkor 54 és fél ezren lakták, azóta, több, mint negyedszázada - akárcsak Csongrád megyében - fogy az itt lakók száma. Így január 1-jén már csak alig több mint 47 ezren éltek a városban. Hódmezővásárhely és térségének népessége, és az egyes településeken élő gyermekek száma: Hódmezővásárhely: lakosság száma: fő 0-17 év közötti gyermekek száma: 8440 fő Székkutas: lakosság száma : 2382 fő 0-17 év közöttiek száma: 442 fő Mártély: lakosság száma: 1310 fő 0-17 év közöttiek száma: 270 fő Mindszent: lakosság száma : 7276 fő 0-17 év közöttiek száma: 1428 fő

8 I/A kötet 8. oldal II. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek pénzbeli, természetbeni ellátásához kapcsolódóan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, a gyermekétkeztetésről és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról kell említést tenni. Ezen ellátások elbírálása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjának feladatai közé tartozik. A csoport a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítását a jegyző felhatalmazása alapján, míg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a gyermekétkeztetés támogatásának megállapítását és folyósítását a polgármester felhatalmazása alapján végzi. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A Gyvt. által szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy természetbeni ellátás, amely havi rendszeres pénzbeli utalással nem jár. A kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az egyszeri támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, valamint a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át normatív étkezési kedvezményként kell a gyermek részére biztosítani a központi költségvetés terhére). Megállapítása 1 évre történik. Az a kiskorú, valamint az a 18. életévét betöltött személy, aki nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat életévének betöltéséig, illetve 25. életévének betöltéséig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, feltéve, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg - a jogszabályi feltételektől függően - az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, illetve 140 %-át (2010-ben az öregségi nyugdíjminimum Ft volt). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma naponta változik, év folyamán 1488 családban 2818 kiskorú gyermek, illetve 392 nagykorú részesült ebben az ellátásban évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyében hozott határozatok száma az alábbiak szerint alakult: a) kedvezményt megállapító határozatok száma: 1880 b) a kedvezményt elutasító határozatok száma: 113 c) a kedvezményre való jogosultságot megszüntető határozatok száma: 48 d) az eljárást megszüntető határozatok száma: 12 e) módosító határozatok száma: 36 Az elutasítások (lásd b) pontnál) legfőbb okai: magasabb a családban az egy főre jutó jövedelem a törvényben meghatározott értékhatároknál; nagykorú gyermek nem tanul nappali tagozaton vagy nem nappali tagozatos hallgatói jogviszonyról szóló igazolást csatol be. A megszüntetés (lásd d) pontnál) oka általában az, hogy soron kívüli felülvizsgálat során megállapításra kerül, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételei már nem adottak. A soron kívüli felülvizsgálatok a törvényes képviselők vagy nagykorú jogosultak által tett,

9 I/A kötet 9. oldal szociális körülményekben bekövetkező változásokról szóló bejelentés alapján, vagy a nagykorú jogosultak nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyában bekövetkező változások alapján kerülnek elvégzésre. Megszüntető körülmény még, ha a család más településre költözik, ekkor az iratanyag megküldésre kerül az új lakóhely szerinti jegyző részére, hogy a kedvezmény a feltételek fennállása esetén újra megállapítható legyen. A családokra, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok között kell megemlíteni, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők jelentős része panel- és bérlakásban, albérletben, illetve a várost jellemző kiterjedt külterületen él. Jövedelmi körülményeiket tekintve a kérelmezők között nagy számban található GYED-ből, GYES-ből, GYET-ből, öregségi- és rokkantsági nyugellátásból, alkalmi munkából, valamint munkanélküli ellátásokból élő. Feltűnően magas az aktív korúak ellátására jogosultak (volt rendszeres szociális segély) száma. 2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A Gyvt. szerint kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Az ellátás havi rendszeres pénzellátás, melynek összege gyermekenként az öregségi nyugdíjminimum 22 %-a (2010-ben Ft/hó). Megállapítása határozatlan időre szól, azonban évente egyszer az ellátás feltételeinek fennállása felülvizsgálatra kerül évben Hódmezővásárhelyen 6 hozzátartozó részesült kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 10 gyermek után, az ellátás összege éves szinten Ft volt. Az érintettek június és november hónapban gyermekenként 8400 Ft egyszeri támogatást kaptak, az erre fordított összeg Ft-ot tett ki. 3. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek hivatalból a kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást kapnak évi 2 alkalommal, melynek összege gyermekenként évben Ft volt. A Gyvt. szerint annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, akkor július hónapban, amennyiben november 1- jén fennáll, akkor november hónapban pénzbeli támogatást (5.800 Ft-ot) kell biztosítani. A pénzbeli támogatás összege a központi költségvetésből kerül finanszírozásra. A évi teljes kifizetés Ft volt. 4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha az őt gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át. Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról a család más módon gondoskodni nem tud, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális

10 I/A kötet 10. oldal válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható fent felsoroltakon túlmenően különösen a gyermek élelmezési költségére, gyógyászati segédeszköz megvásárlásához és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadásokhoz való hozzájárulásra ben Hódmezővásárhelyen 291 család részesült ilyen ellátásban, éves szinten Ft-ot fordított erre az önkormányzat. Természetbeni juttatásként, élelmiszercsomag formájában 47 családnak nyújtottunk támogatást év október hónapjától a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretéből került finanszírozásra az iskolai és óvodai gyermekétkeztetéshez való támogatás. Azon családok részére került megállapításra a támogatás, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és nem tudják önerőből gyermekeik részére kifizetni az intézményi étkezést. A támogatást kérők részére 50%-os kifizetést tudtunk biztosítani 42 fő részére Ft összegben. 5. Óvodáztatási támogatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 20/C. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, óvodáztatási támogatást állapít meg. A pénzbeli támogatás évente két alkalommal kerül kifizetésre június és december hónapban. A megállapításra kerülő összeg gyermekenként első alkalommal Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként Ft évben 90 család, 118 gyermek részesült ilyen ellátásban, a támogatás összege a központi költségvetésből kerül finanszírozásra évben a teljes kifizetés Ft volt.

11 I/A kötet 11. oldal III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata Neve: Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat Székhelye: Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 54. Típusa: Szakmailag önálló, gazdaságilag a Kapcsolat Központ telephelye Fenntartó: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Szolgálatunk szakmai tevékenysége gyermekjóléti alapellátások körében a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítése, a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családból történő kiemelésének megelőzése, a pedagógusok gyermekvédelmi munkájának segítése, a gyermek és szülője, illetve a gyermek és az iskola közötti konfliktushelyzetek rendezésére, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, egyéb szervezési és szolgáltatási feladatok ellátása, helyettes szülői hálózat szervezése, helyettes szülők szakmai segítése. Megvalósítás módja folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Elkészíti a gyámhatóság által védelembe vett gyermekek gondozási tervét. Szervezi a helyettes szülői hálózatot. Segíti a nevelési - oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Felkérésre környezettanulmányt készít. Folyamatosan bővíti prevenciós szolgáltatásai, feladatai körét, Jogi és pszichológiai tanácsadást végez Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség Hódmezővásárhelyen néhány éve készült belső felmérés alapján, a településünkön élő minden második gyermek valamilyen okból hátrányos helyzetűnek, veszélyeztetettnek számít. A túlzónak tűnő és megjelentetésével sok vitát kiváltó adatot, persze lehet szakmai definíciókkal (pl. ki a veszélyeztetett és ki a csak hátrányos helyzetű) lejjebb szorítani, abban talán minden szakember egyetért, hogy nincs elfogadhatóan alacsony szám, ha gyermek veszélyeztetettségéről van szó. A fent említett statisztika kritikusai, de az átlagember is elsősorban anyagi értelemben érti a veszélyeztetettséget., ugyanakkor az anyagi javak hiánya vagy megléte sokszor nem releváns a súlyos érzelmi, értelmi, erkölcsi veszélyeztetés általunk tapasztalt és gondozott eseteinél. Ha tehát az egyéb veszélyeztető tényezőket is figyelembe vesszük, riasztó képet kapunk.

12 I/A kötet 12. oldal A szolgálat által gondozott családok, ill. gyermekek szinte mindegyike túl van egy, vagy több házastársi, élettársi kapcsolat felbomlása okozta traumán, ami nem ritkán a családban jelentkező problémák gyökere, amelyre ráépülnek a leginkább veszélyeztető tényezők, mint az alkoholizmus, vagy gyermekeknél a konfliktusos közegből való elvágyódás és az ezt követő boldogság-kereső törekvések. (Korai gyermekvállalás, esetleg különféle drogok kipróbálása.) A legrosszabb körülmények között élő klienskört kétség kívül a roma származású családok jelentik, akiknek gondozásakor figyelembe kell venni a kulturális sajátosságokat (pl. abortuszellenesség), ami speciális felkészültséget igényel a gondozók részéről. Kézenfekvő segítség lenne esetükben a különböző cigányszervezetek összehangolt munkája. Amennyiben ehhez a kiépült struktúrához kapcsolódna a szociális szféra, mint együttműködő társintézmény, hatékonyabb lehetne a cigányság gondozása és érdekképviselete. Amennyiben első lépésként ezt nem sikerül rendezni, szinte nem lehet hosszú távú terveket szőni és hamis illúziókat táplálni a kívánt változást illetően. Ugyanakkor egyetértünk azzal, hogy a jelenlegi helyzetben szükség van bizonyos értelemben vett pozitív diszkriminációra és minél több, saját kultúrájáért és közösségének tagjaiért tényleges felelősséget érző cigány származású értelmiségre, illetve érdekképviselőkre. Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben sem éreztünk e tekintetben számottevő javulást. Tanyavilág Sajátosságként régiónkban mindenképpen kiemelendő a gesztor településhez tartozó kiterjedt tanyavilág és az itt élők helyzete. A múlt század közepén még a város ellátását biztosító tanyás életforma funkciója az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. Mára sok esetben a városból való kiköltözés oka az anyagi ellehetetlenülés, rosszabb esetben az ingatlan elvesztése. Az elhagyott és elhanyagolt tanyák állapota számos esetben elégtelen feltételeket kínál a gyermeknevelésre és sokszor csak nehezen megközelíthetők. Hasonlóan más kiterjedt tanyavilággal rendelkező településekhez, itt is évről-évre visszatérő, és sokszor megoldhatatlan feladatot jelent az itt élők gondozása. A város által biztosított gépkocsival (kb. havi egy-két alkalommal) történő családgondozás elengedhetetlenül szükséges, de nem elégséges, különösen a téli hónapokban nem az. Az elmúlt évben a mezőőrök helyismerete és ebből fakadó segítsége sok problémát megoldott, amiért mindenképpen köszönettel tartozunk. A társintézményekkel elsősorban védőnői szolgálat közös látogatások a kisgyermekes családok esetében nagy segítséget jelentenek, ám hosszútávon megoldást kell találni a tanyavilág biztonságos ellátására. Népességfogyás és az ellátotti létszám növekedésének ellentmondása A leginkább az oktatásban jelentkező és érzékelhető drasztikus gyerekszám-csökkenés mellett látszólagos ellentmondást feltételez az ellátórendszerbe bekerült, illetve a tényleges gondozási tevékenységben részesülő élő gyermekek számának folyamatos növekedése. (lásd: Grafikonok) Meghökkentő párhuzam, de amennyire tetten érhető évről-évre az oktatásban a népességfogyás, annyira nem az a szociális szférában.

13 I/A kötet 13. oldal Amíg az óvodákban és iskolákban osztályokat kell megszüntetni a gyermekhiány miatt, addig a szociálisan depriváltak körében változatlan intenzitást mutat a gyermekvállalási kedv. Szolgálatunk fennállása óta lassan egy kliens-generációváltásnak lehetünk tanúi, bár tényleges váltásról azért nem beszélhetünk, mivel szülőként maguk is a rendszerben maradnak. A nem olyan régen még gyermekként gondozott kliens, mára második-harmadik gyermekét szüli. Sajnos, sokszor nem is titkoltan azért, hogy a gyermek után járó transzferjövedelmekből eltartsa magát. Ha nem is akarunk tudomást venni róla, szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a társadalom biztos megélhetéssel, stabil egzisztenciával rendelkező része egyáltalán nem, vagy esetleg egy gyermeket vállal, addig a kilátástalan helyzetben lévők számára a gyermekvállalás a túlélésük egyetlen eszköze. Az ilyen családokból kikerülő gyermekek jelentős része az elszenvedett intra- és extrauterin sérüléseknek köszönhetően testileg és/vagy lelkileg, érzelmileg nem egészséges, (későbbiekben nem munkaképes) nem végez többet 8 osztálynál. A primer szocializáció és szülői minta öröklődésének köszönhetően hajlamosabb a devianciákra, egy részük pedig tapasztalataink alapján, csak kevesen sikerrel integrálódik a társadalomba. A 2010-es évben lehetett egyértelműen megfigyelni, hogy az ún. alsó középosztályt is elérte a hitel krízis. Azok a családok, akik eddig csak kapcsolattartás (válási krízis) miatt kerültek az ellátásba, most sorra lehetetlenülnek el anyagilag bedőlt, vagy erőn felül kifizetett lakáshitelek miatt. Az előző évhez viszonyítva jelentősen növekedett a Gyermekjóléti Központnál gondozásban részesülők száma. Ennek elsődleges oka az igazolatlan iskolai hiányzások szankcionálására bevezetett iskoláztatási támogatás-felfüggesztéshez kapcsolódó kötelező védelembevétel. Az elmúlt év végének legtöbb megoldandó kihívását is az említett jogszabályváltozás hozta magával. Van-e a jogszabálynak visszatartó ereje? (Egyelőre nem egyértelmű.) A mindennapi gyakorlat szintjén érvényesül-e a szankció-jelleg, avagy inkább újabb szolgáltatásként értelmezhető, szemben a jogalkotó szándékaival? Az esetszám-növekedés másik oka szintén jogszabályváltozás eredménye. A jelzőrendszer tagjainak elvi szankciója a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A tavalyi évhez képest mind a nyilvántartásba vett családok száma, mind az ügyfélforgalom növekvő tendenciát mutat. Ennek következtében az elvégzett, és a következő táblázatban bemutatott szakmai tevékenységek száma is növekedett. Információnyújtás 610 Tanácsadás 450 Segítő beszélgetés 378 Hivatalos ügyekben való közreműködés 210 Családlátogatás 3410 Közvetítés más szolgáltatásba 78 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 68 Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való részvétel 18 Konfliktuskezelés 312 Szakmaközi megbeszélés 281 Esetkonferencia 18 Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés 0 Egyéb 14

14 I/A kötet 14. oldal Ellátott gyermekek a kistérség területén Hódmezővásárhely: lakosainak száma: fő 0-17 év közötti gyermekek száma: 8440 fő Gondozott gyermekek száma: 627 fő Alapellátás keretein belül gondozott gyermek: 439 fő Védelembe vett gyermek: 169 fő Átmeneti nevelt 84 fő Székkutas: lakosság száma : 2382 fő 0-17 év közöttiek száma : 442 fő Gondozott gyermekek száma: 44 fő Alapellátás keretein belül gondozott gyermek: 36 fő Védelembe vett gyermek: 7 fő Átmeneti nevelt 1 fő Mártély: lakosainak száma: 1310 fő 0-17 év közöttiek száma: 270 fő Gondozott gyermekek száma: 14 fő Alapellátás keretein belül gondozott gyermek: 13 fő Védelembe vett gyermek: 1 fő Mindszent: lakosság száma : 7276 fő 0-17 év közöttiek száma: 1428 fő Gondozott gyermekek száma: 81 fő Alapellátás keretein belül gondozott gyermek: 57 fő Védelembe vett gyermek: 13 fő Átmeneti nevelt 11 fő JELZŐRENDSZER A törvényi előírásoknak megfelelően, és a munkánk hatékonyabbá tételének érdekében fontosnak tartjuk a jelzőrendszer működtetését, tehát a gyermekvédelmi és egyéb intézményekkel történő szoros, aktív együttműködést. A Gyermekjóléti Központ alapvetően a városban meglévő intézményhálózatra építi tevékenységét, és beépült a meglévő intézményi struktúrába. A jogszabályban előírt gyermekvédelmi tanácskozás március 31-én került megrendezésre évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma a következőképpen alakult: Egészségügyi szolgáltató, védőnők 67 Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 10 Közoktatási intézmény 81 Rendőrség 52 Ügyészség, Bíróság 8 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 0 Pártfogói felügyelet 8

15 I/A kötet 15. oldal Állampolgár 24 Önkormányzat (jegyző) 232 Összesen 482 Problématípusok: Anyagi, megélhetési, lakhatással kapcsolatos, Gyermeknevelési, Beilleszkedési nehézség, Magatartászavar, teljesítményzavar, Családi konfliktus, Szülők, vagy család életvitele, Szülői elhanyagolás, Bántalmazás, Fogyatékosság, retardáció, Szenvedélybetegségek 1 Szolgáltatások Ingyenes jogi tanácsadás: Dr. Fügi Réka ügyfélfogadása: Kedd: óráig Szerda: óráig Csütörtök: óráig Az ügyvédnő főként családjogi és munkajogi kérdésekben nyújtott segítséget, illetve új elemként jelentkezett a gazdasági válság hatásaként jelentkező hitelvisszafizetési-krízisek megoldásában. Továbbá jellemző még adásvételi, gyermektartásdíj megelőlegezési, gyermekelhelyezési, végrehajtó megkeresési, kilakoltatási ügyek intézése is. Az ügyvédnő segített bírósági beadványok, kérelmek, fellebbezések elkészítésében. Ingyenes pszichológiai tanácsadás: Gál Zita ügyfélfogadása: Péntek: óráig Kezelt problémák: érzelmi, tanulási, beilleszkedési zavarok, agresszió, szuicid hajlam, párkapcsolati zavar, családi konfliktus. Ingyenes fejlesztőpedagógiai és logopédiai szolgáltatás: Beller Edit előzetes bejelentkezés alapján fogadta az ügyfeleket. Az ellátási körzetből 24 gyermeket segített szakemberünk. Fejlesztő foglalkozásokon kezelt problémák: olvasási nehézség, számolási gyengeség, tanulási zavar, komplex fejlesztés, korrepetálás, iskolai előkészítés. Logopédiai foglalkozásokon kezelt problémák: megkésett és akadályozott beszédfejlődés ellátása, dadogás, funkcionális hangzavar kezelése. SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka

16 I/A kötet 16. oldal Célja: A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető a szabadidejét az utcán töltő gyermek speciális segítése. Az ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, visszakerülésének elősegítése. Tapasztalatok: Az iskolai szociális munkások rendszeresen felkeresik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket. Az együttműködés kölcsönösen hatékonynak mondható. Az utcai szociális munka a jelen (kötelező) formáját viszont településünkön kevésbé hatékonynak gondoljuk, ezért is gondoljuk, hogy a nyertes DAOP D. pályáztunk eredményeképpen megvalósuló prevenciós szabadidő centrum, mint az utcai szociális munka bázisintézménye új távlatokat jelent a munkavégzésben és nem utolsósorban annak hatékonyságában. Az új telephely az Arany János u. 8 szám alatt kerül kialakításra. Kapcsolattartási ügyelet Célja: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása. Továbbá konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, megállapodás létrehozása. A kapcsolattartási ügyelet ügyfélfogadási ideje: minden hónap 1. és 3. péntekén óra között Tapasztalatok: Két fő saját munkatárs-mediátor képzésével a költséghatékonyságon túl professzionálisabb szakmai munkára nyílt lehetőség, ami már az eltelt rövid időben is éreztette hatását. Az elmúlt évben 16 családnak segítettünk. Kórházi szociális munka (szülészeti-nőgyógyászati és gyermekosztályokon) Célja: az említett osztályokkal együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermek, valamint bántalmazott gyermek segítése. Tapasztalatok: A feladattal megbízott családgondozó a kórházi védőnővel, szociális munkással valamint a gyermekosztály főnővérével folyamatos, napi kapcsolatot tart évben 92 esettel foglalkozott a kolléga. A prevenció területén és a társintézményi jelzések folyamatosságában látható az itt elvégzett munka eredményessége. Készenléti szolgálat Célja: az intézmény nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. Biztosított egy ismert, állandóan hívható telefonszám; ahol a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tud nyújtani, vagy ilyen segítséget tud mozgósítani: hétfőtől péntekig 16 órától reggel 07 óráig; szombat vasárnap egész nap ( ). Tapasztalatok: munkatársainkat ritkán keresik a megadott számon, munkaidőn kívül. TÁRGYI FELTÉTELEK A működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, a körülményeink lényegesen javultak az előző telephelyhez képest. A jelenlegi modern, kényelmes és kliensbarát. A jelenlegi telephelyen öt helyiséget használhatunk kizárólagos használattal. Négy helyiséggel rendelkezünk az ügyfeleink fogadására, illetve biztosítani tudjuk a különálló szobát a pszichológiai, logopédiai, ill. jogi tanácsadásra érkezőknek. A nem kizárólagos használatú (családsegítővel közös) helyiségek sem jelentenek akadályt a zökkenőmentes munkavégzéshez. A felszereltségünk két új számítógéppel javult, mely jelentősen elősegíti a hatékonyabb, gyorsabb adminisztrációt. Az intézmény költségvetése elfogadott.

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 2013 1. Bevezető A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária, Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit,

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, 2015. április 8. - 1 - Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben