Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat évi munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2013. évi munkájáról"

Átírás

1 Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat évi munkájáról 2. számú melléklet Az intézmény alapfeladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek nappali felügyelete, gondozása, szükségleteinek kielégítése, nevelése, foglalkoztatása, étkeztetése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Az intézmény a szolgáltatást 13 bölcsőde keretében, 600 férőhelyen nyújtja. A szakmai vizsgálat témái: 1. Az intézmény évi szakmai munkájának átfogó bemutatása, értékelése 2. A szervezeti struktúra középvezetői szintjéhez kapcsolódó szervezési, ellenőrzési és koordinációs feladat ellátásának értékelése 3. Az egészség-tudatosságra irányuló nevelés-gondozás bemutatása a bölcsődék szakmai munkája alapján 4. Az intézmény évi gazdálkodása A vizsgálat módszerei, szempontjai: - az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat (a továbbiakban: EBI) minden telephelyére vonatkozó egységes szakmai alapprogram áttekintése, az intézményvezető beszámolójának elemzése, kiemelt figyelemmel a és 4. vizsgálati szempontokra; - az intézményhálózat egészére vonatkozóan tájékozódás (intézményhálózat igazgatója, szakmai igazgató helyettes szaktanácsadója) az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás megvalósulásáról, illetve a szakmai-, vezetői-, szervezési feladataik ellátásáról; - az egészségtudatos magatartásra nevelést kiemelten kezelő bölcsődék közül 4 intézmény megtekintése, a helyi szakmai program, az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozást elősegítő tárgyi feltételek, programok megvalósulásának megismerése, bemutatása. 1. Az intézmény évi szakmai munkájának átfogó bemutatása, értékelése A bölcsődék kihasználtsága A gyermeklétszám alakulásában a tavalyi évhez képest 8%-os csökkenés volt tapasztalható. Az éves feltöltöttségünk: 103,87% volt (nyolc bölcsődében meghaladta a 100%-ot, a többi öt bölcsődében a 90%-ot). Az éves átlagos kihasználtság: 77,52% volt, a legmagasabb a Báthory utcai, a Jósika utcai, a Zöld utcai és a Türr I. utcai bölcsődékben (84-93%), a legalacsonyabb a Mónus I. utcai és Cuha utcai bölcsődékben (65-68%) volt. A kihasználtságra, a gondozási napok számára egész év folyamán figyelemmel volt az intézmény vezetése. A gyermekcsoportok beosztásánál a bölcsődék természetesen figyelembe vették a korhatár szerinti létszám előírásokat is. 1

2 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 130,98% 102,82% 119,99% 93,21% 119,85% 95,66% 111,81% 85,52% 107,32% 82,48% 103,87% 77,52% Feltöltöttség Kihasználtság 20,00% 0,00% I. féléves éves I. féléves éves I. félév éves A vidéki gyermekek száma tovább csökkent (2010-hez képest a felére). Sajátos nevelési igényű a továbbiakban: SNI gyermekek ellátása több bölcsődében történt. A Türr István utcai bölcsőde speciális csoportja továbbra is maximális kihasználtsággal működött, emellett teljes integrációban a Kiskúti úti, a Cuha utcai, a Kodály Zoltán utcai, a Zöld utcai, a Győrszentiváni bölcsődékben neveltek, gondoztak SNI-s gyermekeket. Egy fő gyógypedagógus segítette a kisgyermeknevelők munkáját, látogatásai során szakmai segítséget nyújtott, iránymutatást adott. Az SNI-s kisgyermekek a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján kerültek a bölcsődékbe. A bölcsőde sok segítséget nyújtott egyrészt a gyermekek fejlődéséhez, másrészt a saját korosztályuk közösségébe történő befogadásához, integrációjukhoz. A Türr István utcai bölcsődéből speciális óvodai csoportokba, vagy normál óvodákba integrálva kerültek tovább a gyermekek. Problémát okozott, hogy a Szakértői Bizottságoktól semmiféle jelzés, segítség nem érkezett az SNI-s gyermekek korai fejlesztésére vonatkozóan, ellátásuk ennek ellenére zavartalan volt a fenntartói intézkedésnek köszönhetően, a gyógypedagógus munkatárs továbbfoglalkoztatásával. A hátrányos helyzetű gyermekek száma tekintélyes: 111 fő volt. Gyermekek életkori megoszlása: Csökkent a 12-23, valamint a hónapos gyermekek száma, kissé növekedett a 36 hó feletti gyermekek száma, 11 hónaposnál fiatalabb egy gyermek volt. 2

3 Személyi feltételrendszer A dolgozói létszám fluktuációja magasabb volt a tavalyi évinél: az év folyamán 7 dolgozó vette igénybe a nők 40 éves munkaviszonya alapján járó nyugdíjba vonulási lehetőséget, 14 dolgozó egyéb ok miatt távozott (költözködés, jobb anyagi lehetőségek, családi okok). A nyugdíjba vonuló munkatársak többsége lemondás helyett felmentéssel ment el. A felmentési idő alatti átmeneti létszámhiány az alacsonyabb gyermeklétszám miatt csak esetenként okozott szervezési nehézséget. A dolgozói átlagéletkor csökkent, a nyugdíjba menő kollégákat többnyire fiatalabb munkaerővel pótolták. A táppénzes állományok száma az előző évekhez hasonlóan alakult, de a fizetés nélküli szabadságok (Gyes) száma nőtt ami örvendetes, összefüggésben a fiatalok növekvő számával, ami a bölcsődénkénti létszám biztosításánál, figyelemmel a nyugdíjazásokra is, komoly szervezést igényelt. Ezzel együtt a bölcsődei ellátás személyi feltételei az év folyamán biztosítottak voltak. Több esetben dolgozói átcsoportosításra került sor a bölcsődék között a fenti helyzet orvoslása érdekében átmeneti létszámhiány miatt a szükséges mértékben és a lehetőségek szerint. A pályakezdő kisgyermeknevelők csoportba való beilleszkedése nem mindig volt zökkenőmentes. Betanításukra a szakmai vezetőknek jobban kell törekedni és folyamatos kontrollt gyakorolni Az elmúlt két évben a 13 bölcsőde élére 10 új vezető került, évben további két vezető nyugdíjazása következik, ami szintén nagy odafigyelést igényel az intézmény vezetésétől. Képzések A tavalyi évben átalakult a képzések rendszere. A korábban főleg regionálisan szervezett, költségtérítéses szakmai továbbképzéseket felváltották az Nemzeti Család- és Szociálpolitika Intézet ingyenes, rendszerszemléletű tanfolyamai ban összességében 16 fő vett részt különböző képzéseken, a továbbképzési kötelezettségét 3 fő teljesítette. Az intézményben az év folyamán terepgyakorlatot az alábbi iskolák tanulói folytattak: Szent Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola kisgyermeknevelő-gondozó nappali tagozatosai (31 fő), Krúdy Oktató Központ felnőttképzés kisgyermeknevelő-gondozó résztvevői (14 fő), Benedek Elek Pedagógiai Kar csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőszintű tanulói (5 fő). Családtámogató szolgáltatások Az alacsonyabb gyermeklétszám miatt, összhangban a tavalyi felülvizsgálat értékelési megállapításaival is, az intézményvezetés átgondolta, hogy az alapellátás mellett milyen egyéb szolgáltatásokat tudna a bölcsőde bevezetni. Korábban csak az Örkény bölcsődében működött gyermekfelügyelet, amelyet 1-2 gyermek vett rendszeresen igénybe. Az év során átdolgozásra került a játszóház és az időszakos gyermekfelügyelet működésének feltételrendszere. November hónapban a Báthory utcai bölcsődében elindult a szolgáltatás, amelyet hamarosan követ több bölcsőde is, ez a év egyik hangsúlyos feladata. Hat bölcsődében működött a só-szoba a gyermekek egészségének védelmében (Kodály, Cuha, Ménfőcsanak, Báthory, Győrszentiván, Kígyó). A Cuha, a Mónus, Zöld bölcsődékben külön torna szoba is rendelkezésre állt. A családokkal együtt (nem külön szolgáltatásként) minden bölcsődében szerveztek különböző színes programokat. 3

4 Tárgyi feltételrendszer A dologi kiadásoknál főleg a központi keret nyújtott segítséget a konyhák felszereltségének és a konyhatechnológiának a jelentős mértékű javításában. Konyhai szellőző berendezések korszerűsítése, cseréje történt meg több bölcsődében a gáztervek elkészítésével együtt. Zöldség- és húselőkészítő helyiségek kerültek kialakításra az EESZI-MESZ szakemberei közreműködésével. Kisebb konyhai eszközök, edények vásárlására is lehetőség nyílt. A Türr István utcai bölcsőde kazánja tönkrement, elavult fűtésrendszere többször meghibásodott, kazáncserére került sor, különböző költségvetési helyekről kellett az év során milliós nagyságrendű összegeket átcsoportosítani. A tavaszi esőzések során statikailag meggyengült bölcsődei erkély javítása is megkezdődött. Az év végén karácsonyi ünnepségek keretében került sor átadásukra eft értékben, szakmailag gondosan megválogatott játékok vásárlására került sor a kisgyermekek örömére. Az új szobai játékok sokfélesége bővebb lehetőséget ad a finommozgások, manipulációs tevékenységek gyakorlására, érdeklődés felkeltésére. Az udvari játékeszközök karbantartására, negyedévenkénti felülvizsgálatára is jelentős összeget használtak fel (5 000 eft), melynek során a játékok felújításra, festésre kerültek, a nem szabványos eszközöket eltávolították és új, mozgásfejlesztő játékokat is tudtak vásárolni. A család és a bölcsőde kapcsolata A bölcsődei felvételeket a központvezetők nagy figyelemmel szervezték a szakmai vezetőikkel konzultálva. A családlátogatások, beszoktatások rendben és folyamatosan zajlottak az év folyamán a gyermekfelvételek ütemében. Néhány esetben sajátos nevelési igényű kisgyermek elhelyezésével kapcsolatosan gyógypedagógussal konzultálva segítették a szülőket. A szülők számára lehetővé tették a tevékeny, különböző szinteken történő bekapcsolódást a bölcsőde életébe. Az értekezleteken kívül ünnepi rendezvényeken (farsang, gyermeknap) és alkotó műhelyeken (jelmezkészítés, karácsonyi díszek készítése) is részt vehettek gyermekeikkel együtt. Bölcsődei napirend, gyermekcsoportok, játéktevékenység Jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirendre törekedtek az év során a bölcsődevezetők, amelyet a központ vezetői és a szaktanácsadó kolléganő alkalmanként ellenőrzött az intézményekben. A jól szervezett napirend biztonságot, állandóságot nyújtott a gyermekek számára, kiegyensúlyozott légkört teremtett. A bölcsődei gyermekcsoportok kialakítására, a gyermekek elhelyezésére jobb rálátást nyújtottak a bölcsődei központok, így gördülékenyebb volt a gyermekek bölcsődébe történő felvétele is, ami objektíven is alátámasztja a bölcsődei központok kialakításának célszerűségét. Igyekeztek homogén életkorú csoportokat kialakítani és ideálisabb létszámokkal dolgozni. Ez elősegítette a szakmai munka során az egyéni bánásmód alapelvének eredményesebb megvalósítását. A bölcsődei nevelés egyre erősebb hangsúlyt kap az ellátásban. Ennek szerves részeként a bölcsődék sokszínű játékos tevékenységet biztosítottak a gyermekeknek, akik teljesen önkéntesen vehették azt igénybe. Az év során, tervezetten, a szakmai programban foglaltak szerint történtek a játékos foglalkozások, segítve az anyanyelvi nevelést, a mozgáskultúra fejlődését, az ének-zenei fejlődést, alkotótevékenységeket, stb. 4

5 Az egyes bölcsődék a nevelési programjukban kiemeltek egy-egy fejlesztési területet, lehetőségük, területi adottságuk, illetve a kisgyermeknevelőik szakmai kompetenciája, felkészültsége alapján. Céljuk volt, hogy a gyermekeknek olyan tapasztalatokat, ismereteket nyújtsanak, amelyek biztosítják a testi és lelki fejlődésüket, kielégítik személyes kíváncsiságukat, fejlesztik képességeiket, a játékos tanulás eszközeit alkalmazva. Az ünnepkörökhöz is kötődő versek, mesék, mondókák, énekek erősítették a gyermekek mentális egészségét, pozitív érzelmeket keltettek, fejlesztették az anyanyelvi és zenei érzékek kialakítását, lehetővé tették hangszerek megismerését, kipróbálását. Ezzel kapcsolatosan többször szerveztek a bölcsődék babamuzsikát, bábelőadásokon vehettek részt a gyermekek. A mozgás, különösen a szabad levegőn tartózkodás, valamint a gyümölcsnapok elősegítették az egészségmegőrzést, a betegségek elleni védelmet. A vizuális tevékenységekkel (rajz, festés, gyurmázás, ragasztás stb.) az együttes, közös munkálkodás fontosságát, hasznosságát, kreativitás kiteljesítését biztosították. A környezeti neveléssel a természetet megismerését (állatvilág, növényvilág) vitték közelebb a gyermekekhez, ismeretüket gyarapítva, ezáltal a környezettudatos viselkedés, gondoskodás iránti igényüket fejlesztették. 2. A szervezeti struktúra középvezetői szintjéhez kapcsolódó szervezési, ellenőrzési és koordinációs feladat ellátásának értékelése Központi igazgatás: Az EBI központi irányítási szintjén az igazgató mellett szakmai igazgató-helyettes működik, akinek feladata a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése és az egységes szemlélet erősítése. Középvezetői szint Bölcsődei központok: Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat szervezeti átalakítása során az intézmény 13 bölcsődéje, négy bölcsődei központ alá került besorolásra: I. Bölcsődei Központ: Zöld u., Kiskúti u., Kodály Z. u. II. Bölcsődei Központ: Örkény I. u., Ménfőcsanak, Kígyó u. III. Bölcsődei Központ: Türr I. u., Győrszentiván, Báthory u. IV. Bölcsődei Központ: Kassák u., Mónus I. u., Jósika u., Cuha u. A Bölcsődei központok vezetését, valamint a bölcsődei központ elhelyezését biztosító bölcsőde szakmai vezetői feladatait a bölcsődei központvezető látja el. Legfontosabb feladatai: 1. a szakmai igazgató-helyettes iránymutatása alapján a központhoz tartozó bölcsődék egységes szemléleten alapuló szakmai munkájának szervezése, ellenőrzése, 2. a kétoldalú, horizontális információáramlás biztosítása a központi irányítás és a bölcsődék, valamint a vertikális információáramlás biztosítása a bölcsődék között, 3. az adminisztrációs (ezen belül az étkeztetéssel kapcsolatos) feladatok megszervezése, irányítása, ellenőrzése. A központvezetők kiválasztása során egyaránt fontos szempont volt a tapasztalat és az új szemlélet. A strukturális átalakítás célja a szakmai munka színvonalának emelése, a különböző munkakörök pontosítása (központvezetők, szakmai vezetők, adminisztrátorok, szakácsok), az intézményi vezetés hatékonyságának növelése, vertikális kapcsolatok erősítése volt. 5

6 Korábban a központi igazgatástól az információk közvetlenül a 13 bölcsődevezetőhöz jutottak. A vizsgálatok tapasztalatai azt mutatták, hogy ezek egységes értelmezése és végrehajtása nem minden esetben valósult meg. A feladatstruktúrából következően mely bölcsődénként is eltéréseket mutatott a bölcsődevezetők munkaidejének nagy részét az adminisztrációs jellegű feladatok töltötték ki, elvéve az időt a szakmai munka segítésétől. A szervezeti átalakítás ennek a megszüntetését is célozta, emiatt az adminisztrátorok a bölcsődei központokba kerültek. Ez új kapcsolatokat, munkaköri feladat változást (bővülést) jelentett, továbbá a szakmai vezetők adminisztrációs terhei nagymértékben csökkentek és a feladatellátásuk középpontjába a szakmai munka bölcsődei szintű irányítása, szervezése került. A központok kialakításának másik fő célja az egységes működés megteremtése volt. Ezt az intézményvezetés, a központvezetőkkel hetente-kéthetente tartott egyeztetésekkel teremti meg, elősegítve a közvetlenebb kapcsolat kialakítását, így csak négy középszintű vezetővel kell együttműködni közvetlenül, amely elősegíti az információ átadás gyorsulását, egyben a tájékozódást-tájékoztatást. Szándék szerint így a szakmai munkában vagy a működésben észlelt hibát vagy eltérést gyorsan lehet korrigálni, a kontrolltevékenység eredményesebben működik a korábbiakhoz képest. Nagyon sokat javult a nyilvántartások vezetése, pontosabb, egységesebb lett. Az adatszolgáltatások (csoportnapló, havi jelentések, megállapodás-összesítők, percentil táblázat) azonos szakmai és egyéb dokumentumokként kerültek kiadásra. A rendszeres egyeztetések és az egységes dokumentumok ellenére a kiadott feladatok végrehajtása nem minden esetben egyforma. Az adatszolgáltatások terén értelmezési eltérések fordultak elő, a munkaköri feladatok végzése időnként nem a megbeszéltek szerint zajlott. Felmerült intézkedési és szervezési önállótlanság, illetve túlzott önállóság egyaránt. Amellett, hogy a központvezetői struktúra átszervezte a bölcsődék addigi életét, sok bölcsőde élére is új vezető került, ami a szakmai munkát pozitívan befolyásolta. Nehezítette a központvezetők és a szakmai vezetők munkáját az új dolgozók megismerése, viszont a dolgozókra általában jó hatással volt az új munkastílus és más szakmai elképzelések alkalmazása. A központvezetők a hozzájuk tartozó bölcsődék közül az egyikben a területükön belül a központi helyen elhelyezkedőben szakmai vezetőként is működnek. Ez a kezdeti időszakban az elmondásuk szerint is problémát okozott, mert meg kellett szokniuk, hogy nem csak egy bölcsőde vezetőjeként működnek, hanem az összes hozzájuk tartozó bölcsőde megfelelő minőségű működtetéséért is felelnek. A szakmai ellenőrzés idejére ez a probléma nagyrészt megoldódott, mára a központvezetők a hozzájuk tartozó bölcsődéket egységes egészként kezelik. Nagyban javult a központvezetők és a szakmai vezetők kommunikációja. Korábban jellemzőbb volt az elektronikus és írásbeli kapcsolattartás, mára több a személyes egyeztetés, a szakmai álláspontok közös kialakítása. További javításra szoruló terület az ellenőrzés. A bölcsődei központok szakmai ellenőrzése az EBI szakmai vezetője által történik. Az intézményvezető intézménylátogatások keretében tájékozódik a felmerülő problémákról. 6

7 3. Az egészség-tudatosságra irányuló nevelés-gondozás bemutatása a bölcsődék szakmai munkája alapján Az Intézményhálózat szakmai munkája az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás vonatkozásában: A Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (Módszertani levél NCSSZI, Bp. 2012) szerint, a bölcsődei nevelés-gondozás feladatai közé tartozik az egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. Ezen belül a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése, a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend és az ennek keretében zajló tevékenységek. Különösen fontos a korszerű mennyiségi és minőségi táplálkozás, a mozgásigény kielégítése, mozgásfejlődés elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása a gyermek mert a jövőre nézve alapozó jellege van. Kialakul a kisgyermek igénye a személyi és környezeti higiénére, a mozgásos életmódra, az egészséges táplálkozásra és kulturált étkezésre, az egészséget károsító magatartásformák elkerülésére, adott élethelyzetben az egészségesebb megoldás választására, a másokon való segítésre. Az egyes területek egymást átszövik, esetenként egymásra épülnek, komplex egészségtudatos állapotot hozva létre. Az év folyamán az EBI minden bölcsődéjében biztosított volt a gyermekek számára az egészséges, koruknak megfelelő mennyiségű és minőségű étel a hálózat élelmezésvezetője által összeállított egységes étlap alapján, figyelembe véve a speciális étrendet igénylők szükségleteit is. A saját konyha lehetővé tette mindenhol, hogy az ételek frissen, megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal készítve kerüljenek a gyermekek asztalára. Az élelmezés során figyelembe vették a legfrissebb EMMI rendelet ajánlásait, a közétkeztetésre vonatkozó előírások változásait. Ennek megfelelően törekedtek a só és cukor használatának csökkentésére, a friss zöldségek, gyümölcsök a kellő mennyiségű, minőségű valamint tej alapú folyadék szükséglet, az ásványi anyagokban dús élelmiszerek többszöri biztosítására. Az egészségtudatosságra irányuló gondozás keretein belül, új termékekkel is például halételekkel, valamint különböző gabonafélékből készült pékáruval igyekeztek megismertetni a gyermekeket. Kevésbé pépesített ételeket kínáltak az egy éven felüli gyermekeknek, a rágásra nevelést segítve elő. Az élelmezés, mint fontos nevelési-gondozási tevékenység lehetőséget adott a gyermekek számára a helyes étkezési, kultúrhigiénés szokások (kézmosás, evőeszközök helyes használata, szalvétahasználat) kialakítására, az életkornak megfelelő egészséges táplálkozás megismerésére, elsajátítására. Ezt pluszként segítette elő az intézményekben az ún. gyümölcsnap is, amikor a gyermekek, a kisgyermeknevelők segítségével, hetente egy-egy adott gyümölccsel részletesebben is megismerkedhettek (pucolás, darabolás, ízlelés stb.). Az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás másik fontos területe a helyes higiéniai szokások kialakítása. Ennek kapcsán, az intézményekbe járó gyermekek a gondozásba ágyazottan elsajátították a WC használatot, a kézmosást, a papír zsebkendő használatát, orrfújást, gyakorolták a fogmosás helyes technikáját. A kisgyermeknevelők törekedtek arra, hogy a gyermekek a szabad levegőn minél hosszabb ideig tartózkodjanak, odafigyelve és tanítva a gyermekeket az évszakoknak megfelelő, helyes öltözködésre. 7

8 Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat bölcsődéi egységes szemléletre és színvonalra törekedve - a szakmai alapprogram alapján dolgoznak szeptemberétől - a szombathelyi Regionális Módszertani Bölcsőde javaslata alapján az egyes bölcsődék, az alapprogrammal összhangban elkészítették speciális programjaikat is, figyelembe véve tárgyi adottságaikat, a bölcsőde területi elhelyezkedését, a szakmai személyzet egyéni attitűdjét. Fentiek alapján, az intézményhálózat több bölcsődéjében (Cuha, Mónus, Jósika, Zöld, Győrszentiván, Báthory, Ménfőcsanak, Kodály) kiemelt szerepet kap az egészségnevelés, az egészségmegőrzés, a környezetbarát kultúra megismerése. Intézmények szakmai munkája az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás vonatkozásában: A Cuha utcai bölcsődében 60 férőhelyen 6 csoportszobában zajlanak a mindennapok. A bölcsőde helyi szakmai programjában kiemelkedő szerepet kap az egészség, az egészséges életmód, az egészség megőrzése óta a bölcsődék közül legrégebben rendelkeznek ún. sószobával, ahol felső légúti megbetegedések megelőzésére, az asztmás és allergiás tünetek enyhítésére van mód. Az őszitéli hónapokban a gyermekek csoportbontásban, minden másnap 1-1 órát töltenek a helységben. Ez alatt az idő alatt játékos tevékenység, közös éneklés, mesehallgatás foglalja le őket, így valósul meg a napi tevékenységbe, gondozásba ágyazottan az egészségmegőrzés. Ennek jótékony hatását egészíti ki a bölcsőde 5 db légterápiás készüléke, melyekkel a szobák levegőjét szűrik. Az intézményt tágas, füves udvar veszi körül. A lombos fák alatt és az árnyékos homokozókban kellemesen tölthetik a játékidejüket a gyerekek, mely során az egészséges testi-lelki fejlődésükhöz elengedhetetlen mozgásigényüket elégíthetik ki. Az udvaron található játékok felújítottak, biztonságosak, ugyanakkor egyes területek újrafüvesítésére, gyökérmentesítésére szükség lenne. A bölcsőde rendelkezik tornaszobával is, ahol rossz idő esetén a gyermekek szintén csoportbontásban mozoghatnak és tornázhatnak a kisgyermeknevelők segítségével. A tornaszoba a bölcsődébe járó speciális szükségletű gyermekek mozgásfejlesztésére is lehetőséget nyújt. Az elmúlt évben a győri LEO klub ifjúsági jótékonysági egyesület támogatásával lehetőség nyílt a tornaszoba felszerelésének bővítésére. Az egyesület a 2013 februárjában rendezett LEO focikupa bevételét ajánlotta fel a bölcsőde számára. A jótékonysági focikupán és annak lebonyolításában a szülők egy része és a kisgyermeknevelők is aktív szerepet vállaltak. A tavalyi évben is megvalósult ételkóstolón a szülők megízlelhették a gyermekek által fogyasztott különböző ételeket, melyeket a kapott receptek alapján otthon is elkészíthetnek. A program lehetőséget adott arra, hogy a kisgyermeknevelők kötetlen beszélgetés keretén belül átadhassák tapasztalataikat a szülőknek, ill. a szülők egymás közt tapasztalatot cserélhessenek az egészségtudatos étkezés, egészségtudatos életmódra vonatkozóan. Az intézményhálózat dietetikusától a 0-3 éves korú gyermekek egészséges táplálásáról kérhettek tanácsot áprilisában a bölcsőde részt vett a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Közösség a családokért egészségpiac rendezvényén is. 8

9 A Mónus Illés úti bölcsődében 40 férőhellyel, 4 csoportban dolgoznak a kisgyermeknevelők. A bölcsőde helyi szakmai programjában kiemelkedő szerepet kap a mozgás, mint az egészséges életmód, az egészség megőrzésének egyik fontos eleme. A bölcsőde fontos célkitűzése, hogy az egyéni mozgásfejlettségre építve segítsék a kisgyermekek mozgásfejlődését, hogy kicsi korban beépüljön a mozgás öröme, szeretete a gyermekek életébe, így az később már igényként merüljön fel. Az egészségtudatos magatartásformálást segíti, hogy a gyermekek társaikkal együtt mozoghatnak, közösségi élmény részesei. A kisgyermek egészséges testi-lelki fejlődéséhez szükséges mozgásigényének kielégítése a többi intézményhez hasonlóan részben az intézmény udvarán zajlik. Az udvar nem túl tágas, de elegendő a 4 csoport számára. A burkolat sok helyütt töredezett, felpúposodott, ill. egyes területei szintén újrafüvesítésre szorulnának, nedves időben ennek hiányában a sárképződés megakadályozza a kinti játékot, mozgást. A tornaszoba létrehozásával az intézmény az időjárástól függetlenül is biztosítani tudja a kisgyermekek számára a változatos mozgás lehetőségét. Ezen felül, a tornaszoba jelentősége még abban rejlik, hogy olyan mozgások kipróbálására, megtapasztalására is van mód mint például a gyűrűn lógás, bordásfalra mászás, trambulinon egyensúlyozás melyek a mindennapi életben nem fordulnak elő. Az intézmény rendelkezik só szobával is, ahol, az őszi, téli hónapokban kúraszerűen azaz adott kisgyermek csoport tagjai 2 héten át minden nap só terápián vehetnek részt a felső légúti megbetegedések megelőzése, az asztmás és allergiás tünetek enyhítése céljából. A Zöld utcai bölcsődében 50 férőhelyen, 5 csoportban fogadják a gyermekeket. A bölcsőde helyi szakmai programjában az egészség, az egészséges életmód, az egészség megőrzése kapott kiemelt figyelmet. A bölcsőde tágas, gondozott kertje, játszóudvara biztosítja a kicsik mindennapi levegőzését, mozgásigényét. A bölcsődében kialakítottak egy tornaszobát is, ahol rossz időjárás esetén tudják biztosítani a mozgási lehetőséget bordásfallal, mászókákkal, csúszdákkal, tornaszőnyegekkel. A tornaszobát csoportbontásban, hetente több alkalommal, rugalmas beosztással veszik igénybe, figyelembe véve az időjárást és a gyermekek aznapi szükségleteit, igényeit. A gyermekek a kisgyermeknevelők segítségével egyrészt használják az eszközöket, valamint mintakövetéssel, játékos formában közös mozgástevékenységet végeznek. Ebben az életkorban az utánzás szerepe nagy, minél többször ismétlődik a minta utánzása, annál erősebb az interiorizáció, azaz a beépülése a személyiségbe. A bölcsőde a tavalyi évben két alkalommal szervezett un. Egészségnapot. A rendezvényen részt vettek a kisgyermekek szülei, nagyszülei, az intézmény vezetése, a bölcsődei központvezető, a kisgyermeknevelők és a bölcsőde gyermekorvosa, valamint meghívott előadók. A két délután folyamán a helyes táplálkozásról, a higiénés szokások kialakításáról, mozgásról, játékról beszélgettek, ételbemutatót tartottak. A program keretében több előadás hangzott el az egészséges életmódra nevelés témájában, közben a résztvevők megismerkedhettek gyógyító hatású tornagyakorlatokkal, masszázstechnikákkal, amelyek a betegségek elleni védelmet szolgálták. A szülők igénylik az ilyen jellegű programokat, ezt mutatja az is, hogy a tavalyi évben az előző évhez képest többen vettek részt a programon, illetve vállaltak aktív szerepet a rendezvény népszerűsítésében, lebonyolításában. A Jósika utcai bölcsőde 20 férőhelyen fogad gyermekeket 2 csoportszobában. Szakmai munkájukban elsődleges szerep jut a környezettudatos és az ezzel szoros összefüggésben lévő 9

10 egészségtudatos nevelésnek. A bölcsődének tágas, nagy területen füvesített, rendezett udvara van. Az udvar burkolt részei is rendezettek, melyek biztonságosan teszik lehetővé a gyermekek mozgásigényének kielégítését. A környezettudatosság jegyében, az udvar egy részén saját kiskert gondozása folyik, ahol a kisgyermekek személyes tapasztalatukon keresztül nyomon kísérhetik a növények fejlődését az ültetésétől egészen a termés leszedéséig. A saját maguk által termelt borsó, paradicsom stb. fejlődésének megfigyelése, az ezzel kapcsolatos beszélgetések, a termés leszedése, megkóstolása nagy élmény számukra, személyes tapasztalás és közösségi élmény egyben, mely kiemelt lehetőséget ad a kisgyermeknevelőknek az egészségtudatosságra nevelés terén is. A gyermekek a kisgyermeknevelőkkel együtt az egész év során figyelemmel kísérik a természet csodálatos világát, ehhez kapcsolódóan beszélgetnek, rajzolnak, mondókákat tanulnak stb. Télen, az udvaron kihelyezett madáretetőkben gondoskodnak a madarak etetéséről. Új kezdeményezésként indult a tavalyi évben az újságpapír gyűjtése mellett a szelektív hulladékgyűjtés, mellyel egyrészt elősegítik a gyermekekben a környezettudatos magatartás elsajátítását, valamint a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán lehetőség nyílik beszélgetni arról is, hogy mely dobozok, palackok tartalma egészséges, illetve egészségtelen. Ebben az életkorban nagy a nyitottság és fogékonyság a helyes magatartások elsajátítása iránt. Fontos megemlíteni, hogy a papírgyűjtésből származó bevételek visszaforgatásra kerültek egy újabb a környezet, illetve egészségtudatossággal kapcsolatos eszköz, program megvalósítására. Az egészség- és környezettudatos nevelés részeként az elmúlt év során a csoportok játékos tevékenységek és a gondozásba ágyazott beszélgetéseken keresztül megemlékeztek a Víz napjáról, a Föld napjáról, a Madarak és Fák napjáról és az Autómentes napról. Novemberben Tökfilkó napot tartottak a szülők bevonásával és sütőtökhöz kapcsolódóan töklámpást készítettek, ételkóstolót tartottak, mely során a szülőkkel is lehetőség nyílt az egészséges táplálkozás, egészséges életmód jótékony hatásairól beszélgetni. 4. Az intézmény évi gazdálkodása A év a költségvetés irányelveinek megfelelően átgondolt gazdálkodást kívánt az intézménytől. Gazdálkodásukra a folyamatos és szigorú takarékoskodás volt jellemző, de kiegyensúlyozottabb, eredményesebb volt a megelőző éveknél. Személyi jellegű kiadásaik egyensúlyban voltak az év folyamán, a szakmai munkához szükséges létszám és bérkeret a bölcsődékben biztosítva volt. A dolgozói létszám fluktuáció magasabb volt, mint az előző évi. A megüresedett álláshelyek pályázat útján kerültek betöltésre. A dolgozói átlagéletkor csökkent, többnyire fiatalabb munkaerő váltotta a nyugdíjba vonuló kollégákat. Az üres álláshelyeket a létszám- és képesítési előírásoknak, valamint az önkormányzat által biztosított létszámkeretnek és az ellátandó feladatoknak megfelelően használták fel. A dologi kiadásaikra is a takarékosság volt a jellemző, az előirányzatok a zavartalan működést biztosították. Továbbra is jelentős terhet rótt az intézményre a rehabilitációs hozzájárulás mértéke. 10

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról 1. számú melléklet Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2014. január 01 december 31.

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2014. január 01 december 31. INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2014. január 01 december 31. PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgató: Dallosné Kaurek Csilla 2014. évi intézményi beszámoló Összeállította: Lajtai Zsoltné bölcsődevezető TARTALOM

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, 2015. április 8. - 1 - Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012-ben is a gyermekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe vételével biztosította Központunk

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek.

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A J- :J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

ijj ~ szám ú előterjesztés

ijj ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ijj ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben