Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat évi munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2013. évi munkájáról"

Átírás

1 Értékelés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat évi munkájáról 2. számú melléklet Az intézmény alapfeladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek nappali felügyelete, gondozása, szükségleteinek kielégítése, nevelése, foglalkoztatása, étkeztetése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Az intézmény a szolgáltatást 13 bölcsőde keretében, 600 férőhelyen nyújtja. A szakmai vizsgálat témái: 1. Az intézmény évi szakmai munkájának átfogó bemutatása, értékelése 2. A szervezeti struktúra középvezetői szintjéhez kapcsolódó szervezési, ellenőrzési és koordinációs feladat ellátásának értékelése 3. Az egészség-tudatosságra irányuló nevelés-gondozás bemutatása a bölcsődék szakmai munkája alapján 4. Az intézmény évi gazdálkodása A vizsgálat módszerei, szempontjai: - az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat (a továbbiakban: EBI) minden telephelyére vonatkozó egységes szakmai alapprogram áttekintése, az intézményvezető beszámolójának elemzése, kiemelt figyelemmel a és 4. vizsgálati szempontokra; - az intézményhálózat egészére vonatkozóan tájékozódás (intézményhálózat igazgatója, szakmai igazgató helyettes szaktanácsadója) az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás megvalósulásáról, illetve a szakmai-, vezetői-, szervezési feladataik ellátásáról; - az egészségtudatos magatartásra nevelést kiemelten kezelő bölcsődék közül 4 intézmény megtekintése, a helyi szakmai program, az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozást elősegítő tárgyi feltételek, programok megvalósulásának megismerése, bemutatása. 1. Az intézmény évi szakmai munkájának átfogó bemutatása, értékelése A bölcsődék kihasználtsága A gyermeklétszám alakulásában a tavalyi évhez képest 8%-os csökkenés volt tapasztalható. Az éves feltöltöttségünk: 103,87% volt (nyolc bölcsődében meghaladta a 100%-ot, a többi öt bölcsődében a 90%-ot). Az éves átlagos kihasználtság: 77,52% volt, a legmagasabb a Báthory utcai, a Jósika utcai, a Zöld utcai és a Türr I. utcai bölcsődékben (84-93%), a legalacsonyabb a Mónus I. utcai és Cuha utcai bölcsődékben (65-68%) volt. A kihasználtságra, a gondozási napok számára egész év folyamán figyelemmel volt az intézmény vezetése. A gyermekcsoportok beosztásánál a bölcsődék természetesen figyelembe vették a korhatár szerinti létszám előírásokat is. 1

2 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 130,98% 102,82% 119,99% 93,21% 119,85% 95,66% 111,81% 85,52% 107,32% 82,48% 103,87% 77,52% Feltöltöttség Kihasználtság 20,00% 0,00% I. féléves éves I. féléves éves I. félév éves A vidéki gyermekek száma tovább csökkent (2010-hez képest a felére). Sajátos nevelési igényű a továbbiakban: SNI gyermekek ellátása több bölcsődében történt. A Türr István utcai bölcsőde speciális csoportja továbbra is maximális kihasználtsággal működött, emellett teljes integrációban a Kiskúti úti, a Cuha utcai, a Kodály Zoltán utcai, a Zöld utcai, a Győrszentiváni bölcsődékben neveltek, gondoztak SNI-s gyermekeket. Egy fő gyógypedagógus segítette a kisgyermeknevelők munkáját, látogatásai során szakmai segítséget nyújtott, iránymutatást adott. Az SNI-s kisgyermekek a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján kerültek a bölcsődékbe. A bölcsőde sok segítséget nyújtott egyrészt a gyermekek fejlődéséhez, másrészt a saját korosztályuk közösségébe történő befogadásához, integrációjukhoz. A Türr István utcai bölcsődéből speciális óvodai csoportokba, vagy normál óvodákba integrálva kerültek tovább a gyermekek. Problémát okozott, hogy a Szakértői Bizottságoktól semmiféle jelzés, segítség nem érkezett az SNI-s gyermekek korai fejlesztésére vonatkozóan, ellátásuk ennek ellenére zavartalan volt a fenntartói intézkedésnek köszönhetően, a gyógypedagógus munkatárs továbbfoglalkoztatásával. A hátrányos helyzetű gyermekek száma tekintélyes: 111 fő volt. Gyermekek életkori megoszlása: Csökkent a 12-23, valamint a hónapos gyermekek száma, kissé növekedett a 36 hó feletti gyermekek száma, 11 hónaposnál fiatalabb egy gyermek volt. 2

3 Személyi feltételrendszer A dolgozói létszám fluktuációja magasabb volt a tavalyi évinél: az év folyamán 7 dolgozó vette igénybe a nők 40 éves munkaviszonya alapján járó nyugdíjba vonulási lehetőséget, 14 dolgozó egyéb ok miatt távozott (költözködés, jobb anyagi lehetőségek, családi okok). A nyugdíjba vonuló munkatársak többsége lemondás helyett felmentéssel ment el. A felmentési idő alatti átmeneti létszámhiány az alacsonyabb gyermeklétszám miatt csak esetenként okozott szervezési nehézséget. A dolgozói átlagéletkor csökkent, a nyugdíjba menő kollégákat többnyire fiatalabb munkaerővel pótolták. A táppénzes állományok száma az előző évekhez hasonlóan alakult, de a fizetés nélküli szabadságok (Gyes) száma nőtt ami örvendetes, összefüggésben a fiatalok növekvő számával, ami a bölcsődénkénti létszám biztosításánál, figyelemmel a nyugdíjazásokra is, komoly szervezést igényelt. Ezzel együtt a bölcsődei ellátás személyi feltételei az év folyamán biztosítottak voltak. Több esetben dolgozói átcsoportosításra került sor a bölcsődék között a fenti helyzet orvoslása érdekében átmeneti létszámhiány miatt a szükséges mértékben és a lehetőségek szerint. A pályakezdő kisgyermeknevelők csoportba való beilleszkedése nem mindig volt zökkenőmentes. Betanításukra a szakmai vezetőknek jobban kell törekedni és folyamatos kontrollt gyakorolni Az elmúlt két évben a 13 bölcsőde élére 10 új vezető került, évben további két vezető nyugdíjazása következik, ami szintén nagy odafigyelést igényel az intézmény vezetésétől. Képzések A tavalyi évben átalakult a képzések rendszere. A korábban főleg regionálisan szervezett, költségtérítéses szakmai továbbképzéseket felváltották az Nemzeti Család- és Szociálpolitika Intézet ingyenes, rendszerszemléletű tanfolyamai ban összességében 16 fő vett részt különböző képzéseken, a továbbképzési kötelezettségét 3 fő teljesítette. Az intézményben az év folyamán terepgyakorlatot az alábbi iskolák tanulói folytattak: Szent Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola kisgyermeknevelő-gondozó nappali tagozatosai (31 fő), Krúdy Oktató Központ felnőttképzés kisgyermeknevelő-gondozó résztvevői (14 fő), Benedek Elek Pedagógiai Kar csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőszintű tanulói (5 fő). Családtámogató szolgáltatások Az alacsonyabb gyermeklétszám miatt, összhangban a tavalyi felülvizsgálat értékelési megállapításaival is, az intézményvezetés átgondolta, hogy az alapellátás mellett milyen egyéb szolgáltatásokat tudna a bölcsőde bevezetni. Korábban csak az Örkény bölcsődében működött gyermekfelügyelet, amelyet 1-2 gyermek vett rendszeresen igénybe. Az év során átdolgozásra került a játszóház és az időszakos gyermekfelügyelet működésének feltételrendszere. November hónapban a Báthory utcai bölcsődében elindult a szolgáltatás, amelyet hamarosan követ több bölcsőde is, ez a év egyik hangsúlyos feladata. Hat bölcsődében működött a só-szoba a gyermekek egészségének védelmében (Kodály, Cuha, Ménfőcsanak, Báthory, Győrszentiván, Kígyó). A Cuha, a Mónus, Zöld bölcsődékben külön torna szoba is rendelkezésre állt. A családokkal együtt (nem külön szolgáltatásként) minden bölcsődében szerveztek különböző színes programokat. 3

4 Tárgyi feltételrendszer A dologi kiadásoknál főleg a központi keret nyújtott segítséget a konyhák felszereltségének és a konyhatechnológiának a jelentős mértékű javításában. Konyhai szellőző berendezések korszerűsítése, cseréje történt meg több bölcsődében a gáztervek elkészítésével együtt. Zöldség- és húselőkészítő helyiségek kerültek kialakításra az EESZI-MESZ szakemberei közreműködésével. Kisebb konyhai eszközök, edények vásárlására is lehetőség nyílt. A Türr István utcai bölcsőde kazánja tönkrement, elavult fűtésrendszere többször meghibásodott, kazáncserére került sor, különböző költségvetési helyekről kellett az év során milliós nagyságrendű összegeket átcsoportosítani. A tavaszi esőzések során statikailag meggyengült bölcsődei erkély javítása is megkezdődött. Az év végén karácsonyi ünnepségek keretében került sor átadásukra eft értékben, szakmailag gondosan megválogatott játékok vásárlására került sor a kisgyermekek örömére. Az új szobai játékok sokfélesége bővebb lehetőséget ad a finommozgások, manipulációs tevékenységek gyakorlására, érdeklődés felkeltésére. Az udvari játékeszközök karbantartására, negyedévenkénti felülvizsgálatára is jelentős összeget használtak fel (5 000 eft), melynek során a játékok felújításra, festésre kerültek, a nem szabványos eszközöket eltávolították és új, mozgásfejlesztő játékokat is tudtak vásárolni. A család és a bölcsőde kapcsolata A bölcsődei felvételeket a központvezetők nagy figyelemmel szervezték a szakmai vezetőikkel konzultálva. A családlátogatások, beszoktatások rendben és folyamatosan zajlottak az év folyamán a gyermekfelvételek ütemében. Néhány esetben sajátos nevelési igényű kisgyermek elhelyezésével kapcsolatosan gyógypedagógussal konzultálva segítették a szülőket. A szülők számára lehetővé tették a tevékeny, különböző szinteken történő bekapcsolódást a bölcsőde életébe. Az értekezleteken kívül ünnepi rendezvényeken (farsang, gyermeknap) és alkotó műhelyeken (jelmezkészítés, karácsonyi díszek készítése) is részt vehettek gyermekeikkel együtt. Bölcsődei napirend, gyermekcsoportok, játéktevékenység Jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirendre törekedtek az év során a bölcsődevezetők, amelyet a központ vezetői és a szaktanácsadó kolléganő alkalmanként ellenőrzött az intézményekben. A jól szervezett napirend biztonságot, állandóságot nyújtott a gyermekek számára, kiegyensúlyozott légkört teremtett. A bölcsődei gyermekcsoportok kialakítására, a gyermekek elhelyezésére jobb rálátást nyújtottak a bölcsődei központok, így gördülékenyebb volt a gyermekek bölcsődébe történő felvétele is, ami objektíven is alátámasztja a bölcsődei központok kialakításának célszerűségét. Igyekeztek homogén életkorú csoportokat kialakítani és ideálisabb létszámokkal dolgozni. Ez elősegítette a szakmai munka során az egyéni bánásmód alapelvének eredményesebb megvalósítását. A bölcsődei nevelés egyre erősebb hangsúlyt kap az ellátásban. Ennek szerves részeként a bölcsődék sokszínű játékos tevékenységet biztosítottak a gyermekeknek, akik teljesen önkéntesen vehették azt igénybe. Az év során, tervezetten, a szakmai programban foglaltak szerint történtek a játékos foglalkozások, segítve az anyanyelvi nevelést, a mozgáskultúra fejlődését, az ének-zenei fejlődést, alkotótevékenységeket, stb. 4

5 Az egyes bölcsődék a nevelési programjukban kiemeltek egy-egy fejlesztési területet, lehetőségük, területi adottságuk, illetve a kisgyermeknevelőik szakmai kompetenciája, felkészültsége alapján. Céljuk volt, hogy a gyermekeknek olyan tapasztalatokat, ismereteket nyújtsanak, amelyek biztosítják a testi és lelki fejlődésüket, kielégítik személyes kíváncsiságukat, fejlesztik képességeiket, a játékos tanulás eszközeit alkalmazva. Az ünnepkörökhöz is kötődő versek, mesék, mondókák, énekek erősítették a gyermekek mentális egészségét, pozitív érzelmeket keltettek, fejlesztették az anyanyelvi és zenei érzékek kialakítását, lehetővé tették hangszerek megismerését, kipróbálását. Ezzel kapcsolatosan többször szerveztek a bölcsődék babamuzsikát, bábelőadásokon vehettek részt a gyermekek. A mozgás, különösen a szabad levegőn tartózkodás, valamint a gyümölcsnapok elősegítették az egészségmegőrzést, a betegségek elleni védelmet. A vizuális tevékenységekkel (rajz, festés, gyurmázás, ragasztás stb.) az együttes, közös munkálkodás fontosságát, hasznosságát, kreativitás kiteljesítését biztosították. A környezeti neveléssel a természetet megismerését (állatvilág, növényvilág) vitték közelebb a gyermekekhez, ismeretüket gyarapítva, ezáltal a környezettudatos viselkedés, gondoskodás iránti igényüket fejlesztették. 2. A szervezeti struktúra középvezetői szintjéhez kapcsolódó szervezési, ellenőrzési és koordinációs feladat ellátásának értékelése Központi igazgatás: Az EBI központi irányítási szintjén az igazgató mellett szakmai igazgató-helyettes működik, akinek feladata a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése és az egységes szemlélet erősítése. Középvezetői szint Bölcsődei központok: Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat szervezeti átalakítása során az intézmény 13 bölcsődéje, négy bölcsődei központ alá került besorolásra: I. Bölcsődei Központ: Zöld u., Kiskúti u., Kodály Z. u. II. Bölcsődei Központ: Örkény I. u., Ménfőcsanak, Kígyó u. III. Bölcsődei Központ: Türr I. u., Győrszentiván, Báthory u. IV. Bölcsődei Központ: Kassák u., Mónus I. u., Jósika u., Cuha u. A Bölcsődei központok vezetését, valamint a bölcsődei központ elhelyezését biztosító bölcsőde szakmai vezetői feladatait a bölcsődei központvezető látja el. Legfontosabb feladatai: 1. a szakmai igazgató-helyettes iránymutatása alapján a központhoz tartozó bölcsődék egységes szemléleten alapuló szakmai munkájának szervezése, ellenőrzése, 2. a kétoldalú, horizontális információáramlás biztosítása a központi irányítás és a bölcsődék, valamint a vertikális információáramlás biztosítása a bölcsődék között, 3. az adminisztrációs (ezen belül az étkeztetéssel kapcsolatos) feladatok megszervezése, irányítása, ellenőrzése. A központvezetők kiválasztása során egyaránt fontos szempont volt a tapasztalat és az új szemlélet. A strukturális átalakítás célja a szakmai munka színvonalának emelése, a különböző munkakörök pontosítása (központvezetők, szakmai vezetők, adminisztrátorok, szakácsok), az intézményi vezetés hatékonyságának növelése, vertikális kapcsolatok erősítése volt. 5

6 Korábban a központi igazgatástól az információk közvetlenül a 13 bölcsődevezetőhöz jutottak. A vizsgálatok tapasztalatai azt mutatták, hogy ezek egységes értelmezése és végrehajtása nem minden esetben valósult meg. A feladatstruktúrából következően mely bölcsődénként is eltéréseket mutatott a bölcsődevezetők munkaidejének nagy részét az adminisztrációs jellegű feladatok töltötték ki, elvéve az időt a szakmai munka segítésétől. A szervezeti átalakítás ennek a megszüntetését is célozta, emiatt az adminisztrátorok a bölcsődei központokba kerültek. Ez új kapcsolatokat, munkaköri feladat változást (bővülést) jelentett, továbbá a szakmai vezetők adminisztrációs terhei nagymértékben csökkentek és a feladatellátásuk középpontjába a szakmai munka bölcsődei szintű irányítása, szervezése került. A központok kialakításának másik fő célja az egységes működés megteremtése volt. Ezt az intézményvezetés, a központvezetőkkel hetente-kéthetente tartott egyeztetésekkel teremti meg, elősegítve a közvetlenebb kapcsolat kialakítását, így csak négy középszintű vezetővel kell együttműködni közvetlenül, amely elősegíti az információ átadás gyorsulását, egyben a tájékozódást-tájékoztatást. Szándék szerint így a szakmai munkában vagy a működésben észlelt hibát vagy eltérést gyorsan lehet korrigálni, a kontrolltevékenység eredményesebben működik a korábbiakhoz képest. Nagyon sokat javult a nyilvántartások vezetése, pontosabb, egységesebb lett. Az adatszolgáltatások (csoportnapló, havi jelentések, megállapodás-összesítők, percentil táblázat) azonos szakmai és egyéb dokumentumokként kerültek kiadásra. A rendszeres egyeztetések és az egységes dokumentumok ellenére a kiadott feladatok végrehajtása nem minden esetben egyforma. Az adatszolgáltatások terén értelmezési eltérések fordultak elő, a munkaköri feladatok végzése időnként nem a megbeszéltek szerint zajlott. Felmerült intézkedési és szervezési önállótlanság, illetve túlzott önállóság egyaránt. Amellett, hogy a központvezetői struktúra átszervezte a bölcsődék addigi életét, sok bölcsőde élére is új vezető került, ami a szakmai munkát pozitívan befolyásolta. Nehezítette a központvezetők és a szakmai vezetők munkáját az új dolgozók megismerése, viszont a dolgozókra általában jó hatással volt az új munkastílus és más szakmai elképzelések alkalmazása. A központvezetők a hozzájuk tartozó bölcsődék közül az egyikben a területükön belül a központi helyen elhelyezkedőben szakmai vezetőként is működnek. Ez a kezdeti időszakban az elmondásuk szerint is problémát okozott, mert meg kellett szokniuk, hogy nem csak egy bölcsőde vezetőjeként működnek, hanem az összes hozzájuk tartozó bölcsőde megfelelő minőségű működtetéséért is felelnek. A szakmai ellenőrzés idejére ez a probléma nagyrészt megoldódott, mára a központvezetők a hozzájuk tartozó bölcsődéket egységes egészként kezelik. Nagyban javult a központvezetők és a szakmai vezetők kommunikációja. Korábban jellemzőbb volt az elektronikus és írásbeli kapcsolattartás, mára több a személyes egyeztetés, a szakmai álláspontok közös kialakítása. További javításra szoruló terület az ellenőrzés. A bölcsődei központok szakmai ellenőrzése az EBI szakmai vezetője által történik. Az intézményvezető intézménylátogatások keretében tájékozódik a felmerülő problémákról. 6

7 3. Az egészség-tudatosságra irányuló nevelés-gondozás bemutatása a bölcsődék szakmai munkája alapján Az Intézményhálózat szakmai munkája az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás vonatkozásában: A Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (Módszertani levél NCSSZI, Bp. 2012) szerint, a bölcsődei nevelés-gondozás feladatai közé tartozik az egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. Ezen belül a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése, a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend és az ennek keretében zajló tevékenységek. Különösen fontos a korszerű mennyiségi és minőségi táplálkozás, a mozgásigény kielégítése, mozgásfejlődés elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása a gyermek mert a jövőre nézve alapozó jellege van. Kialakul a kisgyermek igénye a személyi és környezeti higiénére, a mozgásos életmódra, az egészséges táplálkozásra és kulturált étkezésre, az egészséget károsító magatartásformák elkerülésére, adott élethelyzetben az egészségesebb megoldás választására, a másokon való segítésre. Az egyes területek egymást átszövik, esetenként egymásra épülnek, komplex egészségtudatos állapotot hozva létre. Az év folyamán az EBI minden bölcsődéjében biztosított volt a gyermekek számára az egészséges, koruknak megfelelő mennyiségű és minőségű étel a hálózat élelmezésvezetője által összeállított egységes étlap alapján, figyelembe véve a speciális étrendet igénylők szükségleteit is. A saját konyha lehetővé tette mindenhol, hogy az ételek frissen, megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal készítve kerüljenek a gyermekek asztalára. Az élelmezés során figyelembe vették a legfrissebb EMMI rendelet ajánlásait, a közétkeztetésre vonatkozó előírások változásait. Ennek megfelelően törekedtek a só és cukor használatának csökkentésére, a friss zöldségek, gyümölcsök a kellő mennyiségű, minőségű valamint tej alapú folyadék szükséglet, az ásványi anyagokban dús élelmiszerek többszöri biztosítására. Az egészségtudatosságra irányuló gondozás keretein belül, új termékekkel is például halételekkel, valamint különböző gabonafélékből készült pékáruval igyekeztek megismertetni a gyermekeket. Kevésbé pépesített ételeket kínáltak az egy éven felüli gyermekeknek, a rágásra nevelést segítve elő. Az élelmezés, mint fontos nevelési-gondozási tevékenység lehetőséget adott a gyermekek számára a helyes étkezési, kultúrhigiénés szokások (kézmosás, evőeszközök helyes használata, szalvétahasználat) kialakítására, az életkornak megfelelő egészséges táplálkozás megismerésére, elsajátítására. Ezt pluszként segítette elő az intézményekben az ún. gyümölcsnap is, amikor a gyermekek, a kisgyermeknevelők segítségével, hetente egy-egy adott gyümölccsel részletesebben is megismerkedhettek (pucolás, darabolás, ízlelés stb.). Az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás másik fontos területe a helyes higiéniai szokások kialakítása. Ennek kapcsán, az intézményekbe járó gyermekek a gondozásba ágyazottan elsajátították a WC használatot, a kézmosást, a papír zsebkendő használatát, orrfújást, gyakorolták a fogmosás helyes technikáját. A kisgyermeknevelők törekedtek arra, hogy a gyermekek a szabad levegőn minél hosszabb ideig tartózkodjanak, odafigyelve és tanítva a gyermekeket az évszakoknak megfelelő, helyes öltözködésre. 7

8 Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat bölcsődéi egységes szemléletre és színvonalra törekedve - a szakmai alapprogram alapján dolgoznak szeptemberétől - a szombathelyi Regionális Módszertani Bölcsőde javaslata alapján az egyes bölcsődék, az alapprogrammal összhangban elkészítették speciális programjaikat is, figyelembe véve tárgyi adottságaikat, a bölcsőde területi elhelyezkedését, a szakmai személyzet egyéni attitűdjét. Fentiek alapján, az intézményhálózat több bölcsődéjében (Cuha, Mónus, Jósika, Zöld, Győrszentiván, Báthory, Ménfőcsanak, Kodály) kiemelt szerepet kap az egészségnevelés, az egészségmegőrzés, a környezetbarát kultúra megismerése. Intézmények szakmai munkája az egészségtudatosságra irányuló nevelés-gondozás vonatkozásában: A Cuha utcai bölcsődében 60 férőhelyen 6 csoportszobában zajlanak a mindennapok. A bölcsőde helyi szakmai programjában kiemelkedő szerepet kap az egészség, az egészséges életmód, az egészség megőrzése óta a bölcsődék közül legrégebben rendelkeznek ún. sószobával, ahol felső légúti megbetegedések megelőzésére, az asztmás és allergiás tünetek enyhítésére van mód. Az őszitéli hónapokban a gyermekek csoportbontásban, minden másnap 1-1 órát töltenek a helységben. Ez alatt az idő alatt játékos tevékenység, közös éneklés, mesehallgatás foglalja le őket, így valósul meg a napi tevékenységbe, gondozásba ágyazottan az egészségmegőrzés. Ennek jótékony hatását egészíti ki a bölcsőde 5 db légterápiás készüléke, melyekkel a szobák levegőjét szűrik. Az intézményt tágas, füves udvar veszi körül. A lombos fák alatt és az árnyékos homokozókban kellemesen tölthetik a játékidejüket a gyerekek, mely során az egészséges testi-lelki fejlődésükhöz elengedhetetlen mozgásigényüket elégíthetik ki. Az udvaron található játékok felújítottak, biztonságosak, ugyanakkor egyes területek újrafüvesítésére, gyökérmentesítésére szükség lenne. A bölcsőde rendelkezik tornaszobával is, ahol rossz idő esetén a gyermekek szintén csoportbontásban mozoghatnak és tornázhatnak a kisgyermeknevelők segítségével. A tornaszoba a bölcsődébe járó speciális szükségletű gyermekek mozgásfejlesztésére is lehetőséget nyújt. Az elmúlt évben a győri LEO klub ifjúsági jótékonysági egyesület támogatásával lehetőség nyílt a tornaszoba felszerelésének bővítésére. Az egyesület a 2013 februárjában rendezett LEO focikupa bevételét ajánlotta fel a bölcsőde számára. A jótékonysági focikupán és annak lebonyolításában a szülők egy része és a kisgyermeknevelők is aktív szerepet vállaltak. A tavalyi évben is megvalósult ételkóstolón a szülők megízlelhették a gyermekek által fogyasztott különböző ételeket, melyeket a kapott receptek alapján otthon is elkészíthetnek. A program lehetőséget adott arra, hogy a kisgyermeknevelők kötetlen beszélgetés keretén belül átadhassák tapasztalataikat a szülőknek, ill. a szülők egymás közt tapasztalatot cserélhessenek az egészségtudatos étkezés, egészségtudatos életmódra vonatkozóan. Az intézményhálózat dietetikusától a 0-3 éves korú gyermekek egészséges táplálásáról kérhettek tanácsot áprilisában a bölcsőde részt vett a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Közösség a családokért egészségpiac rendezvényén is. 8

9 A Mónus Illés úti bölcsődében 40 férőhellyel, 4 csoportban dolgoznak a kisgyermeknevelők. A bölcsőde helyi szakmai programjában kiemelkedő szerepet kap a mozgás, mint az egészséges életmód, az egészség megőrzésének egyik fontos eleme. A bölcsőde fontos célkitűzése, hogy az egyéni mozgásfejlettségre építve segítsék a kisgyermekek mozgásfejlődését, hogy kicsi korban beépüljön a mozgás öröme, szeretete a gyermekek életébe, így az később már igényként merüljön fel. Az egészségtudatos magatartásformálást segíti, hogy a gyermekek társaikkal együtt mozoghatnak, közösségi élmény részesei. A kisgyermek egészséges testi-lelki fejlődéséhez szükséges mozgásigényének kielégítése a többi intézményhez hasonlóan részben az intézmény udvarán zajlik. Az udvar nem túl tágas, de elegendő a 4 csoport számára. A burkolat sok helyütt töredezett, felpúposodott, ill. egyes területei szintén újrafüvesítésre szorulnának, nedves időben ennek hiányában a sárképződés megakadályozza a kinti játékot, mozgást. A tornaszoba létrehozásával az intézmény az időjárástól függetlenül is biztosítani tudja a kisgyermekek számára a változatos mozgás lehetőségét. Ezen felül, a tornaszoba jelentősége még abban rejlik, hogy olyan mozgások kipróbálására, megtapasztalására is van mód mint például a gyűrűn lógás, bordásfalra mászás, trambulinon egyensúlyozás melyek a mindennapi életben nem fordulnak elő. Az intézmény rendelkezik só szobával is, ahol, az őszi, téli hónapokban kúraszerűen azaz adott kisgyermek csoport tagjai 2 héten át minden nap só terápián vehetnek részt a felső légúti megbetegedések megelőzése, az asztmás és allergiás tünetek enyhítése céljából. A Zöld utcai bölcsődében 50 férőhelyen, 5 csoportban fogadják a gyermekeket. A bölcsőde helyi szakmai programjában az egészség, az egészséges életmód, az egészség megőrzése kapott kiemelt figyelmet. A bölcsőde tágas, gondozott kertje, játszóudvara biztosítja a kicsik mindennapi levegőzését, mozgásigényét. A bölcsődében kialakítottak egy tornaszobát is, ahol rossz időjárás esetén tudják biztosítani a mozgási lehetőséget bordásfallal, mászókákkal, csúszdákkal, tornaszőnyegekkel. A tornaszobát csoportbontásban, hetente több alkalommal, rugalmas beosztással veszik igénybe, figyelembe véve az időjárást és a gyermekek aznapi szükségleteit, igényeit. A gyermekek a kisgyermeknevelők segítségével egyrészt használják az eszközöket, valamint mintakövetéssel, játékos formában közös mozgástevékenységet végeznek. Ebben az életkorban az utánzás szerepe nagy, minél többször ismétlődik a minta utánzása, annál erősebb az interiorizáció, azaz a beépülése a személyiségbe. A bölcsőde a tavalyi évben két alkalommal szervezett un. Egészségnapot. A rendezvényen részt vettek a kisgyermekek szülei, nagyszülei, az intézmény vezetése, a bölcsődei központvezető, a kisgyermeknevelők és a bölcsőde gyermekorvosa, valamint meghívott előadók. A két délután folyamán a helyes táplálkozásról, a higiénés szokások kialakításáról, mozgásról, játékról beszélgettek, ételbemutatót tartottak. A program keretében több előadás hangzott el az egészséges életmódra nevelés témájában, közben a résztvevők megismerkedhettek gyógyító hatású tornagyakorlatokkal, masszázstechnikákkal, amelyek a betegségek elleni védelmet szolgálták. A szülők igénylik az ilyen jellegű programokat, ezt mutatja az is, hogy a tavalyi évben az előző évhez képest többen vettek részt a programon, illetve vállaltak aktív szerepet a rendezvény népszerűsítésében, lebonyolításában. A Jósika utcai bölcsőde 20 férőhelyen fogad gyermekeket 2 csoportszobában. Szakmai munkájukban elsődleges szerep jut a környezettudatos és az ezzel szoros összefüggésben lévő 9

10 egészségtudatos nevelésnek. A bölcsődének tágas, nagy területen füvesített, rendezett udvara van. Az udvar burkolt részei is rendezettek, melyek biztonságosan teszik lehetővé a gyermekek mozgásigényének kielégítését. A környezettudatosság jegyében, az udvar egy részén saját kiskert gondozása folyik, ahol a kisgyermekek személyes tapasztalatukon keresztül nyomon kísérhetik a növények fejlődését az ültetésétől egészen a termés leszedéséig. A saját maguk által termelt borsó, paradicsom stb. fejlődésének megfigyelése, az ezzel kapcsolatos beszélgetések, a termés leszedése, megkóstolása nagy élmény számukra, személyes tapasztalás és közösségi élmény egyben, mely kiemelt lehetőséget ad a kisgyermeknevelőknek az egészségtudatosságra nevelés terén is. A gyermekek a kisgyermeknevelőkkel együtt az egész év során figyelemmel kísérik a természet csodálatos világát, ehhez kapcsolódóan beszélgetnek, rajzolnak, mondókákat tanulnak stb. Télen, az udvaron kihelyezett madáretetőkben gondoskodnak a madarak etetéséről. Új kezdeményezésként indult a tavalyi évben az újságpapír gyűjtése mellett a szelektív hulladékgyűjtés, mellyel egyrészt elősegítik a gyermekekben a környezettudatos magatartás elsajátítását, valamint a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán lehetőség nyílik beszélgetni arról is, hogy mely dobozok, palackok tartalma egészséges, illetve egészségtelen. Ebben az életkorban nagy a nyitottság és fogékonyság a helyes magatartások elsajátítása iránt. Fontos megemlíteni, hogy a papírgyűjtésből származó bevételek visszaforgatásra kerültek egy újabb a környezet, illetve egészségtudatossággal kapcsolatos eszköz, program megvalósítására. Az egészség- és környezettudatos nevelés részeként az elmúlt év során a csoportok játékos tevékenységek és a gondozásba ágyazott beszélgetéseken keresztül megemlékeztek a Víz napjáról, a Föld napjáról, a Madarak és Fák napjáról és az Autómentes napról. Novemberben Tökfilkó napot tartottak a szülők bevonásával és sütőtökhöz kapcsolódóan töklámpást készítettek, ételkóstolót tartottak, mely során a szülőkkel is lehetőség nyílt az egészséges táplálkozás, egészséges életmód jótékony hatásairól beszélgetni. 4. Az intézmény évi gazdálkodása A év a költségvetés irányelveinek megfelelően átgondolt gazdálkodást kívánt az intézménytől. Gazdálkodásukra a folyamatos és szigorú takarékoskodás volt jellemző, de kiegyensúlyozottabb, eredményesebb volt a megelőző éveknél. Személyi jellegű kiadásaik egyensúlyban voltak az év folyamán, a szakmai munkához szükséges létszám és bérkeret a bölcsődékben biztosítva volt. A dolgozói létszám fluktuáció magasabb volt, mint az előző évi. A megüresedett álláshelyek pályázat útján kerültek betöltésre. A dolgozói átlagéletkor csökkent, többnyire fiatalabb munkaerő váltotta a nyugdíjba vonuló kollégákat. Az üres álláshelyeket a létszám- és képesítési előírásoknak, valamint az önkormányzat által biztosított létszámkeretnek és az ellátandó feladatoknak megfelelően használták fel. A dologi kiadásaikra is a takarékosság volt a jellemző, az előirányzatok a zavartalan működést biztosították. Továbbra is jelentős terhet rótt az intézményre a rehabilitációs hozzájárulás mértéke. 10

11 Közüzemi szolgáltatási kiadásaik az előző évekhez képest kedvezőbben alakultak. Négy bölcsődében víztakarékos csapok is felszerelésre kerültek. Dologi kiadásaiknál főleg a központi keretekre tudtak támaszkodni. A szakmai munkához kapcsolódóan nagy segítséget jelentett a fenntartó által biztosított központilag kezelt keretösszeg, melyből az épületeken kívül és belül állagmegóvást szolgáló lényeges karbantartási, felújítási feladatokat hajtottak végre. A konyhák felszereltségét és a konyhatechnológiát tudták jelentős mértékben javítani. Zöldség- és húselőkészítő helyiségek kerültek kialakításra a Műszaki Ellátó Szervezet szakemberei közreműködésével. Kisebb konyhai eszközök, edények vásárlására is sor került. A Türr István úti bölcsőde elavult fűtésrendszere és kazán cseréje is megtörtént. Az általános karbantartási keretüket teljes egészében felhasználták az év során felmerült műszaki meghibásodások elhárítására. Udvari játékeszközeik karbantartására, negyedévenkénti felülvizsgálatára, felújítására, festésére és új mozgásfejlesztő játékok vásárlására eft-ot fordítottak. A fenti korszerűsítések, felújítások, karbantartások, illetve eszközbeszerzések megvalósítása javította a bölcsődék felszereltségét, hozzájárult az intézményhálózat állagmegóvásához. Összefoglalva az intézmény évben a város gazdasági helyzetét figyelembe véve, saját lehetőségeit szem előtt tartva gazdálkodott. Összegzés: Az EBI szervezeti struktúrájának átszervezése megfelelő alapot teremtett az egységes szakmai munka és a szervezett adminisztrációs feladatellátás megteremtésére. A központvezetői szint kialakítása és ezzel együtt a korábbi bölcsődevezetői feladatok, szakmai vezetői feladatokká történő átkonvertálása komoly kihívást jelentett az intézmény életében, de egyben frissítőleg is hatott rá és elérte a szakmai munka egységesítését, színvonalának erősítését. A struktúraváltás csak akkor éri el a kívánt eredményeket, ha a vertikális és horizontális információátadás felgyorsul, személyesebbé és értelmezhetőbbé válik. Ehhez szükséges tovább erősíteni személyes kontaktust, a rendszeres egyeztetést és tájékoztatást. A megfelelő szintű feladatellátás fenntartásához elengedhetetlen a szakmai és adminisztrációs terület megfelelő szintű ellenőrzése. A jelenlegi ellenőrzések mellett szükség lenne éves ellenőrzési tervre, konkrét célterületek megjelölésével. Az ellenőrzésekben, a központvezetők mellett, az intézményvezetésnek is nagyobb részt kell vállalnia. A szakmai anyagot készítették: Team vezető: Wajzer Gábor Team tagok: Lovászi Bernadett, Tóthné Velekei Katalin 11

12 Értékelés a Gyermekjóléti Központ évi szakmai munkájáról A Gyermekjóléti Központ a Családsegítő Szolgálat keretén belül, önálló szakmai egységként működik. Gyermekjóléti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében speciális szolgáltatásokat és programokat is nyújt. A szakmai felülvizsgálat témái: 1. Az intézmény évi szakmai munkájának átfogó bemutatása, értékelése 2. Az utcai-, lakótelepi szociális munka értékelése 3. Tájékoztatás a jelzőrendszer működéséről, a működtetést esetlegesen akadályozó tényezőkről, az együttműködés lehetőségeiről 4. A szolgáltatást érintő évi gazdálkodási tevékenység A vizsgálat módszerei, szempontjai: - az intézmény Szakmai Programjának áttekintése, az irányadó jogszabályok áttanulmányozása, az intézményvezető beszámolójának elemzése, kiemelt figyelemmel a és 4. vizsgálati szempontokra; - az intézmény egészére vonatkozóan tájékozódás, a Családsegítő Szolgálat melynek keretében a Gyerekjóléti Központ működik igazgatójától, illetve a Gyerekjóléti Központ vezetőjével interjú a szakmai beszámolóról, az utcai-lakótelepi munkát ellátó kollegákkal történő interjú, dokumentációk áttekintése, a jelzőrendszer működésének vizsgálata a 3. számú Területi Irodában (Újváros). 1. Az intézmény évi szakmai munkájának átfogó bemutatása, értékelése Az általános gyermekjóléti szolgáltatói feladatokat évben 22 fő családgondozó, 2 fő asszisztens végezte. Munkájukat heti 15 órában pszichológusok, 12 órában jogász és 20 órában fejlesztő pedagógusok segítették. A kapcsolattartási ügyeletet 2 fő látja el heti 10 órában. A szakmai létszám alacsonyabb a jogszabályban előírtnál, e miatt az intézmény április 1. napjáig szóló határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik. Személyi változásokra is sor került mind a családgondozók, mind az utcai és lakótelepi szociális munkások, asszisztensek személyében. Ezzel együtt a jelenleg biztosított létszám, ha komoly erőfeszítések árán is, de elegendőnek bizonyult a feladatok ellátására. Az intézmény látókörébe került 789 családra egyre inkább jellemző, hogy 1-2 gyermeket nevelnek (1113 gyermek), akik az előző években még nem tartoztak az ügyfélkörbe, vélhetően ezt a gazdasági nehézségek indukálta bizonytalanság, az ebből eredő mentális és pszichés problémák váltották ki évben eseti gondozás során 452 gyermek 369 családja esetében az ügyfél által megfogalmazott probléma megoldására irányuló konkrét információnyújtás, tanácsadás, segítésnyújtás történt. Ez általában egyszeri, vagy rövid időn belül lezárható esemény volt. A veszélyeztetettség vizsgálatát követően megállapítható volt, hogy nem szükség alapellátás sem. 12

13 Gyermekjóléti Központ évi gondozási tevékenységei Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel Összesen Gondozási típus Kor/nem gyermekek száma 0-2 éves éves éves éves összesen ebből lány családok száma Az alapellátás keretén belül gondozott gyermekek és családok száma növekedett a év adataihoz képest (csak győri gyermekek adatai figyelembevételével 2012-ben 328 gyermek 220 családját érintette, 2013-ban 345 gyermek 235 családját). A védelembe vett gyermekek/családok (2012-ben 171/124 gyermek/család, 2013-ban 113/80 gyermek/család) száma csökkent, amit a tankötelezettségi korhatár 16 évre történő csökkentése, valamint a védelembe vételi eljárásban való kötelezés és iskoláztatási támogatás megvonásának hatása befolyásolhatott. Növekedett a komplexebb, több szakember együttműködését igénylő esetek száma, ahol a gyermek problémáin kívül az egyik, esetleg mindkét szülő mentális terheltségű, ebből adódóan nagyfokú többletfeladatot, komplexebb látásmódot igényelt a családgondozók részéről a segítésük. Új jelenség, hogy nagy számban nő a gondozott lányok száma (2012-ben csak a győri gyermekek adatainak figyelembevételével alapellátásban 137 lányt, 2013-ban 181 lányt gondoztak). Védelembevétel keretében 2012-ben 39% esetében, míg 2013-ban már 43%-ban lányoknál végezték a családgondozást. A nevelt (átmeneti, tartós) gyermek családjával történő szociális munka során a Központ családgondozói elősegítették a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A családgondozó motiválta és támogatta a szülőket abban, hogy életkörülményeikben, nevelési módszereikben pozitív változásokon menjenek keresztül annak érdekében, hogy gyermeküket ismét családjukban gondozhassák. Az előző évhez képest az átmeneti nevelt gyermekek száma a éves korosztály tekintetébe növekedett, a többi esetben csökkent (2012-ben 62 gyermek, 2013-ban 67 fő). Nagyfokú változás a tartós nevelés esetében történt 2012-ben összesen 3 fő, 2013-ban 17 fő volt ban összesen 198 szakellátott gyermek szüleivel tartottak kapcsolatot, ez 102 családot érintett. 13

14 2013-as évben újként keletkezett gondozási esetek %-ban A gyámhatóság által kezdeményezett; 22% Önkéntes (gyermek kezdeményezte); 0,70% Jelzőrendszer által kezdeményezett; 52,40% Szülővel közössen; 9,30% GYJ szolgálat által kezdeményezett; 6,70% Hatóság által kötelezett; 9,30% A 2013-as évben 561 újként keletkezett gondozási eset volt, növekedett az előző évhez képest (2012-ben 465 új eset). A jelzőrendszer által kezdeményezett, az együttműködésre kötelezett (hatóság általi kötelezett) és a gyámhatóság által kezdeményezett esetek száma növekedett nagyobb százalékban. Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2013-ban Önkormányzat, gyámhivatal, je gyző; 530 Egészségügyi szolgáltató; 67 Személyes szolgáltatás nyújtó szolgálat; 38 Átmeneti gondozást biztosítók ; 36 Állampolgár; 44 Pártfogó felügyelet; 24 Ügyészség, bíró ság; 13 Rendőrség; 130 Közoktatási intézmények;

15 A kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek a fő probléma szerinti megoszlása A leggyakoribb problémák a 2013-as évben szülők vagy család életvitele (143), magatartászavar, teljesítményzavar (133), anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő 128). A családok életére az anyagi nehézségek, mint a munkanélküliség, a magas kölcsöntartozás, rezsitartozás egyre gyakrabban negatív hatást gyakorol, egyre frusztráltabbakká, feszültebbé, ingerültebbé váltak/válnak, ami kihat gyermeknevelésükre is. Bántalmazás, elhanyagolás: A családgondozók által felszínre került gyermek bántalmazások körében a lelki bántalmazások a legmagasabbak, melyek családon belüli történtek (24 eset). Fizikai bántalmazás 15 esetben történt, ebből egy esetben volt családon kívüli a bántalmazó. A szexuális bántalmazás 4 gyermeknél fordult elő, ebből mind a négy családon belül egyéb rokon vagy hozzátartozó által. A lelki elhanyagolások száma az előző évhez viszonyítva csökkent. Az elmúlt évben 80 gyermek esetében érkezett jelzés bűncselekmény/szabálysértés elkövetéséről. A bűncselekmény/szabálysértés elkövetése leginkább a fiatalkorú korosztályt érintette. Az előző évhez viszonyítva (23 fő) növekedett a bűncselekményt elkövető fiatalkorúak száma (28 esetében). 37 fiatalkorú esetében szabálysértés ügyében élt jelzéssel a rendőrség, itt csökkenés volt tapasztalható a 2012-es évhez képest (2012-ben 49 fő). Összességében a szabálysértés és bűncselekmény tekintetében csökkenés figyelhető meg. Szabálysértést elkövető gyermekkorú és fiatalkorú 2012-ben 64 fő volt, 2013-ban 50 fő. Önkéntes segítő gyakorlat (Széchenyi István Egyetem) biztosítása: A Széchenyi István Egyetem laikus (nem szociális munka szakos) hallgatói részére meghirdetett Önkéntes segítő gyakorlat című tantárgy iránt az őszi félévben is nagy volt az érdeklődés. Közel száz hallgató vett részt az első megbeszélésen, ahol először bemutatták a tantárgyat, valamint a válaszható terephelyeket, utána pedig minden hallgató kiválaszthatta azt az intézményt, ahol a félév során szeretne eltölteni 42 órát, mint önkéntes segítő. A 15

16 Gyerekjóléti Központban 8 hallgató önkénteskedett, korrepetált gyermekeket, illetve segítette az utcai és lakótelepi szociális munkások programjait. A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül nyújtott tanácsadások A gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai ellátást folyamatosan 538 alkalommal 21 gyermek vette igénybe. A gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai feladatokat két gyógypedagógus látta el, a Klubházban (9023 Győr, Szigethy Attila u. 109.) 20 órában, hétfő, szerda és csütörtöki napokon, előzetes egyeztetést követően. A fejlesztőpedagógus a 3-14 éves korú gyermekek pedagógiai és korrekciós fejlesztését végezte. A fejlesztés a megelőzést, korrekciót és a tehetséggondozást is magában foglalta. A pedagógusok egyéni fejlesztési terv alapján dolgoztak, figyelembe véve a Szakértői Bizottság által meghatározott fejlesztendő területeket. Amennyiben nem készült szakvélemény, a pedagógusok mérték fel a gyermek képességét és ez alapján határozzák meg a fejlesztendő területeket. Pszichológiai tanácsadás igénybevétele 608 alkalommal történt, 125 fő esetében. A Gyermekjóléti Központ rendszeres és folyamatos pszichológiai segítséget biztosított a hozzá forduló gyermekek és családjuk részére. Az intézményt felkeresők részére a szolgáltatás szerda kivételével naponta, előjegyzés alapján folyamatosan biztosított a Győr, Lajta u. 18. szám alatt. Jogi tanácsadásra 206 alkalommal került sor 115 gyermek vonatkozásában a jogi kérdések megválaszolásával, értelmezésével, beadványok elkészítésével a jogi konfliktusok kezelése érdekében. Speciális feladatok Utcai és lakótelepi szociális munka: (A 2. pont alatt került részletes bemutatásra, mint a szakmai vizsgált kiemelt területe.) Kórházi szociális munka: A kórházi szociális munka a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház két telephelyén került ellátásra. Az ellátási terület független Győr város területétől. Azokban az esetekben is sor kerül a jelzésre az egészségügyi intézménytől, ahol a gyermek bejelentett lakóhelye nem Győr közigazgatási területén található. A gyermek tartózkodási helyének a kórházi tartózkodás ideje alatt Győr. A nem győri lakcímmel rendelkező gyermekek esetében az ideiglenes elhelyezés tekintetében van intézkedési kötelezettség, más esetekben a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé merül fel jelzési kötelezettség. A várandós anyák tekintetében az intézkedés szintén független az anya tényleges bejelentett lakóhelyétől. A Magyar úti telephelyen a nőgyógyászatról, szülészetről, koraszülött- és csecsemőosztályról, valamint gyermeksebészeti osztályról, a Zrínyi úti telephelyen pedig a gyermekpszichiátriai részlegről érkeztek jelzések. A jelzések a következő problémák kapcsán érkeztek: - gondozatlan terhesség, - válsághelyzetben lévő kismama, - örökbe adás igénye, 16

17 - családi körülménnyel, vagy otthoni környezettel összefüggő pszichés problémák, - gyermek és fiatalkorúak szuicid szándéka, - drogprobléma, - az egészségügyi intézménnyel való együttműködés hiánya, - elhanyagolt, bántalmazott gyermek. Hat esetben történt intézkedés örökbefogadás ügyében. A nyílt örökbe adásokkal több probléma is felmerült az évben. Volt ahol az édesanya gondolta meg magát és volt ahol az örökbefogadó szülő. Ezek miatt az esetek miatt az ügyintézési időszak meghosszabbodott és az örökbefogadással kapcsolatos teendők is megszaporodtak. A titkos örökbe adásoknál nem merült fel probléma. Az örökbe adási szándék okaként a szülőanyák legtöbbször az életkort, a rossz szociális körülményeket és a stabil párkapcsolat hiányát jelölik meg. Egyre gyakoribb a lakhatási probléma és a szülők szociális helyzete, életvitele miatti ideiglenes hatályú elhelyezés is. Ezekben az esetekben a családból történt kiemelés komoly érzelmi terhet ró a családtagokra, főként az anyára, valamint az egészségügyben dolgozó szakemberekre is. A kórházi ideiglenes elhelyezések száma 10 fő volt, melybe a Győr területén kívüli állandó lakóhellyel rendelkező újszülöttek is beletartoztak. A pszichiátriai osztályról jelzett esetek száma nem növekedett. Legtöbbször a gyermek, vagy a szülő együttműködésének hiánya miatt, vagy szülői elhanyagolás esetében élt jelzéssel a gyermekpszichiátria vezető főorvosa. Növekedett azoknak az eseteknek a száma ahol a gyermek szocializálatlan viselkedése már sem pszichiátriai, sem családgondozói eszközökkel nem orvosolható. Egyre inkább jellemző, hogy az elszegényedett családokban folyamatos konfliktushelyzet alakul ki, ami a gyermekekre nagy terhet ró. Ezekben az esetekben rendszeresen kérik az intézmény segítségét évben 288 alkalommal 51 gyermek esetében került sor intézkedésre. Kapcsolattartási ügyelet: A Gyermekjóléti Központ a szolgáltatást szombatonként 9-13 óra között biztosította kapcsolattartási ügyeletvezető és két családgondozó bevonásával hetenkénti váltásban. A kapcsolattartási ügyeletet 2013-ben 551 fő vette igénybe, 25 gyermek tekintetében. A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása. Szakmai munkaként konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása. Azok a szülők vehették igénybe a szolgáltatást, akik mediátorok segítségével megállapodást kötöttek egymással, egyetértettek a kapcsolatügyelet céljával, aláírták a kapcsolatügyeleti együttműködés kereteiről szóló egyezséget, hajlandóak voltak a fokozatosság, a kapcsolattartási szintek és lépcsőfokok betartására, és elfogadták a házirendet. Készenléti szolgálat: A készenléti szolgálat célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő tanácsadás és tájékoztatás, telefonon történő segítségnyújtás a telefonszámon. Iskolai prevenciós program: Az iskolai prevenciós munkát speciális feladatként látták el az általános és középiskolában évfolyamig. 17

18 A 2013-as évben az előző évekhez hasonlóan kifejezetten nagy volt az igény az iskolák részéről a tájékoztatók iránt, amelyek az alábbiakról szóltak: - Internet és a közösségi oldalak hatása a fiatalokra - Fiatalkorúakat érintő szabálysértések és bűncselekmények - Erőszak megjelenése a családban és más közösségekben - Egészséges párkapcsolat és szexualitás - Híd Ifjúsági Információs Iroda bemutatkozása, pályázati lehetőségek programok ismertetése (külön óra keretében is). Az órák végén igény szerint bemutatkoztak a Gyermekjóléti Központ utcai és lakótelepi szociális munkásai, ismertették munkájukat és programjaikat, hasonlóan a HID Információs Iroda munkatársaihoz. Az Új Nemzedék Plusz program vezetőjét is segítették az iskolákkal történő kapcsolat felvételében. Több esetben pedagógusoknak szóló értekezleten, illetve összevont szülői értekezleten voltak jelen, ahol a Központ működését, feladatait, elhelyezkedését, valamint munkájukat mutatták be, így a 2013-as évben 94 alkalommal 2468 gyermekhez jutottak el az iskolai prevenciós munka keretében. Pályázatok Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkársága által kiírt Legyen a sport a szenvedélyed! elnevezésű kampány keretében, a győri KEF támogatásával nyert Ft-ból bójákat és nyereményeket vásároltak. Az Országos Informatikai Programiroda által meghirdetett Számítógép a mindennapi társ pályázaton 8 db számítógépet tudott a Családsegítő Szolgálat kedvezményes áron vásárolni. Kábítószer-prevenciós programok támogatására KAB-ME-13 című pályázat B. kategóriájú programra nyújtottak be pályázatot, mellyel a pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúaknak szervezett csoportokat támogatták volna, azonban ez a pályázat sajnos nem nyert. 2. Az utcai-, lakótelepi szociális munka értékelése A Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központja Győrben évben is ellátta az utcai-, lakótelepi szociális munkát, mely során nagy figyelmet fordított a csellengő, iskolától igazolatlanul távol maradó gyermekek felkutatására, valamint a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok megszervezésére, e célt szolgáló információk összegyűjtésére. A szakmai munka átszervezésének részeként 2013 tavaszán és nyarán is történtek személyi változások, melyek eredményeként már három fővel, teljesen új csapattagokkal (2 fő szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus; a szakmai munkát egy koordinátor fogja össze) zajlott a munka nyarán falfesték adományok segítségével sikerült az utcai és lakótelepi szociális munkának helyet adó Sziget-kék Közösségi Tér (Szigethy Attila u. 109.) helységeit kifestetni, bútorzatát megújítani, felfrissíteni. A speciális tematikájú, az egyes programoknak helyet adó szobákat (pl. Panel Room ) berendezni, a szakmai munka megújításának fontos eszközeként is. Szabadidejüket az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek felkutatása érdekében végzett szakmai feladatok: 18

19 Terepszemle: Az utcai és lakótelepi szociális munkások által végzett felkutató tevékenység. Az útvonalak összeállításánál fő szempont a gyerekek által kedvelt helyek, illetve a kapott jelzések alapján kiemelt helyszínek, területek felkeresése. A munka hatékonysága érdekében új jelzőrendszeri tagok bevonására került sor a bevásárlóközpontok vezetőivel, illetve az ott, és a vasútállomásnál ügyeletet tartó biztonsági szolgálatok dolgozóival történt személyes egyeztetések alkalmával. Bevonásuk indokoltságát alátámasztotta, hogy 10 jelzés már tőlük érkezett, a bejelentők között szerepelt két bevásárló központ biztonsági szolgálata is. A saját terepszemlék előnye az, hogy lehetőség van a kötetlenebb beszélgetésre, tanácsadásra, információnyújtásra, programok ajánlására. Portya: A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság, illetve a Győr Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel foglalkozó szakembereivel közösen tartott járatoknak, szintén az utcán csellengő, iskolát kerülő gyermekek felkutatása céljából. A közösen megtett útvonalak során minden esetben fontos volt az információk cseréje arról, hogy melyek a frekventált, problémás helyek a tapasztalataik, illetve a munkatársak tapasztalatai alapján. Az utcán történő koldulásokról, randalírozásokról is kölcsönösen tudták egymást tájékoztatni. A hatósággal végzett terepmunkának kétségtelenül nagy előnye, hogy a hatósági feladatot ellátó személyeknek minden esetben megadták adataikat a megszólított gyermekek, fiatalok ban hat alkalommal volt közös portya, amelyet valamennyi résztvevő hatékonynak értékelt ben is folytatódik az együttműködés. A terepmunka során több esetben lakossági bejelentés is érkezett gyermekek koldulásáról. Ez azt is jelzi, hogy egyre többen megismerik a Gyermekjóléti Központ munkáját. Azonban a jelzésekre adott gyors reagálást, és így a tetten érést is nagyban nehezíti az, hogy tömegközlekedéssel tudnak csak eljutni a megjelölt helyekre és mivel tapasztalataik szerint fél óránál többet nincsenek egy helyen a koldulók, így már nem találták ott a gyermekeket. Terepszemlét és portyát összesen 116 alkalommal tartottak, ami 48 gyermeket érintett. A gyermekjóléti központnak 8 fő esetében tettek jelzést tankötelezettség elmulasztása miatt. Szabadidő hasznos eltöltését célzó programok: Gyere és játssz velünk a Barátság Parkban A program augusztus és szeptember hónapban zajlott le Győr egyik legkedveltebb és leglátogatottabb parkjában. Célja az volt, hogy a gyermekek, fiatalok, családok az intézmény által biztosított sporteszközökkel együtt játszanak a szép, és sportoláshoz, illetve az aktív játékhoz kiváló környezetben augusztus 1. és szeptember 26. között összesen 112-en kölcsönöztek különböző sporteszközöket és játékokat. A augusztus 27-én a Győr-Szol Zrt. szervezésében megtartott sajtótájékoztató sokat segített a kezdeményezés népszerűsítésében, ugyanis több visszajelzés is érkezett arról, hogy az érdeklődők már az újságban is olvastak, a tévében, rádióban hallottak a lehetőségről. A folyamatosan növekvő érdeklődésre tekintettel további segítőket vontak be munkánkba, szeptember hónapban már az Adyvárosi Családsegítő Központ két kollégája és a Széchenyi István Egyetem Önkéntes segítő gyakorlatát teljesítő hallgatók is bekapcsolódtak a program lebonyolításába. A parkban töltött 16 alkalom nagyon jó hangulatban telt és remek lehetőséget biztosított az intézmény munkájának, szerepének megismertetésére. 19

20 Játéktár A szakmai munka megújításának részeként figyelemmel a korábbi igényekre vetődött fel a gondolat egy Játéktár létrehozására, ahol a társasjátékot kedvelő gyermekek és szüleik számára lehetőség nyílik a közös játékra, illetve társasjátékok kölcsönzésére. A Széchenyi István Egyetem ifjúságsegítő hallgatóinak segítségével a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, a Móra Ferenc Általános- és Szakiskolában és a Fekete István Általános Iskolában került meghirdetésre társasjátékgyűjtés, mely a gyűjtemény alapját képezte, és amely azután folyamatosan bővült. A foglalkozásokon megjelentek létszáma és a visszajelzések alapján sikeres volt a kezdeményezés, amely a év során még hangsúlyosabb szerepet kaphat. Társasjáték készítő kézműves foglalkozásokat, játékok tanítását, kedvenc játékok bemutatását, iskolák közötti játékos vetélkedők szervezését is tervezik. Ennek érdekében egyrészt személyesen, az iskolákon keresztül, másrészt pedig az interneten, a Sziget-kék Közösségi Tér facebook oldalán keresztül is megpróbálják minél jobban népszerűsíteni a Játéktárat. A saját facebook profil használata már szintén a szakmai munka megújításának hozadéka, a fiatalok elérésének mára már alapvető eszköze. Táborok Három egymást követő héten került lebonyolításra a Napos hetek programja hátrányos helyzetű gyermekek számára. Pályázatoknak és támogatásoknak köszönhetően a foglalkozásokra a valóban hátrányos helyzetű gyerekek is tudtak jelentkezni, hiszen az első héten a részvétel ingyenes volt, míg a 2. és 3. héten is mindösszesen 2.500,- Ft hozzájárulást kellett a szülőknek befizetnie. A három turnus folyamán 59 gyermek nappali elhelyezését biztosította az intézmény valóban sokrétű, igényes programok megszervezésével. Fontos tapasztalata volt a programoknak, derült ki a munkatársakkal végzett beszélgetés során, hogy a gyerekek komfortérzete, bizalma miatt a felügyelők személye állandó legyen, illetve az is, hogy ezzel együtt, szükség lesz az alkalmi segítségekre is. A jövőben el kellene gondolkodni, hogy korosztályonként szétválasszák a táborokat (kb. 5-9 év, és év között), és ehhez igazítani a programokat. A Családsegítő Szolgálat sikeresen pályázott a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények számára kiírt, az Erzsébet program keretében megvalósuló táboroztatásra. Ennek köszönhetően július 29.-e és augusztus 3.-a között a fonyódligeti egy hetes nyaralásra 10 gyermeket tudtak elvinni. A tábor költsége gyermekenként 1.000,- Ft és az útiköltség volt. Az utazást családlátogatások előzték meg, a gyermekeket táboroztató munkatárs az otthonukban kereste fel a gyermekeket és családjaikat. A táborba eljutó gyermekek problémás családi hátterűek voltak, nehéz anyagi körülmények között élnek. Többségük még egyáltalán nem járt a Balatonon. Számukra hatalmas élményt jelentett a strandolás. Mindegyikőjük kiszakadhatott a megszokott családi környezetből, új ismerősökre, barátokra tehetett szert. A tábor a szórakozás és a kikapcsolódás mellett a szabadidő hasznos eltöltésére, a pozitív magatartásformák megerősítésére, a társakkal való együttműködésre is lehetőséget biztosított. A tábor dolgozói és a csoportvezetők a személyes példaadás útján is igyekeztek a gyermekek személyiségét a megfelelő irányba befolyásolni. A Sziget-kék Közösségi Tér adott helyet a Szünidőző napközis tábornak. Az 1-4. osztályos korosztály számára összeállított programok között vegyesen szerepeltek a testet, és az elmét is megmozgató színes foglalkozások. A gyerekek részt vettek múzeumpedagógiai foglalkozáson, könyvtárhasználatot játékos formában bemutató előadáson, valamint a Győri Rendőrkapitányság kollégája által vezetett ügyességi kerékpárversenyen is. A tábor programjain 11 gyermek vett részt, a részvételi díj ,- Ft volt résztvevőnként. A tábor megszervezését képviselői támogatás is segítette több mint ,- Ft összegben. 20

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben