gyökereink a múltból erednek, a jelenben éltetnek, és a jövő reményét biztosítják.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gyökereink a múltból erednek, a jelenben éltetnek, és a jövő reményét biztosítják."

Átírás

1 gyökereink a múltból erednek, a jelenben éltetnek, és a jövő reményét biztosítják. Ajánló ívánom, hogy e kiadványban teljék öröme a néhány éve Füzitőn K élőknek éppúgy, mint a régen itt lakó, de Almásfüzitő kulturális értékeire most rácsodálkozóknak. A könyv elkészítésének célja, Almásfüzitő községet, annak kultúráját bemutatni a kezdetektől napjainkig, hogy megemlékezzünk a múltban és a mai napon is itt élő alkotókról, akik öregbítették és elviszik településünk hírnevét. Egy fényes, történelmi múlttal rendelkező településről és annak kultúrájáról készül ez a kiadvány tól az ország minden részéből ide települt lakók hoztak magukkal otthoni ismereteket, amelyek az évtizedek során itt ötvöződtek, teljesedtek ki. Nem beszélhetünk egy gyökerekkel rendelkező kultúráról, nincs hagyomány, nincs népviselet, amit tovább lehetne örökíteni a jövő nemzedék számára. A kiadványban megjelenő alkotók itt, Almásfüzitőn kapták meg az első benyomásokat, mûvészi indíttatást és maradtak vagy elmentek, de gyökereik mindig a szülőhelyhez kötődnek. Ők jelentősen hozzájárultak Almásfüzitő kulturális értékeinek gazdagításához december 3-án ünnepeljük, hogy az egykori Füzitőpuszta 1958-ban kapta meg önállóságát. f e k e t e j ó z s e f n é

2 Településtörténet Településünk több pontja már az őskorban lakott hely volt, amit az ásatási leletek is bizonyítanak. Almásfüzitő római kori települését a kutatás kettős névvel illeti. Az Azaum nevet az Itinerarium Antonini, a Kr. u. 3. század végi leírások alapján készített útvonalösszeállítás őrizte meg, ami a cursus publicus, azaz a birodalmi postaszolgálat által használt útvonalat rögzíti. Pannonia viszonylatában nem ritka, hogy az egyes táborok neve a késő császárkorban megváltozik. Azaum Odiavum esetében a névváltozás idejét kevésbé tudjuk időponthoz kötni, a késő császárkori Notitia Dignitatum, mindenesetre már Odiabo elnevezéssel jelöli. falu a tatárjárás során elpusztult. IV. Béla, az 1260-as években több A oklevelét is itt keltezte; meghatározta, hogy Győrben, Abdán és Füzitőn, minden Magyarországra jövő német szekér után a vámosok 4 dénárt kapnak, az ispán pedig 2 dénárt. A vámszabás előírásai ökörkivitelről, németek és magyarok, továbbá latin vendégek szekeréről, mézet és sót szállító szekérről, bor, bors és kesztyű szállításáról szólnak. Az itt élőknek 1263-ban a budai polgárok jogait adományozta. Ekkor már révátkelő és vámhely működött itt, fejlődő kereskedelemmel. Halásztanyái m távolságra voltak egymástól. A középkorban a falu többször is gazdát cserélt. A 14. század elején rövid ideig Csák Máté birtoka volt, majd 1422-től a komáromi várhoz tartozott. A török időkben elnéptelenedett ben gróf Zichy István megvásárolta, és református magyarokkal telepítette be. A Pannonhalmi Alapítólevél, amelyet 1001-ben adott ki Szent István király, a záradékában Fizeg néven, mint a Szent Márton Apátságának átadott halászfalut említi. Szűz Mária templomáról már 1102-ből van adatunk.

3 A község fejlődése az iparnak köszönhető Az 1830-as években keményítő, szesz- és enyvüzem működött a Zichy birtokon. Zichy Miklós gróf 1840 táján Füzitőn már cukorgyárat létesít, és a saját termelésű cukorrépáját dolgoztatja fel. A gyár 1873-ig működött, majd épületeit eladták a katonaságnak, amelyekben tüzérségi és gyalogsági kaszárnyákat rendeztek be. Füzitő fejlődését segítette elő, hogy 1884-ben kiépült a Budapest Bécs vasútvonal és 1891-ben megnyílt az Almásfüzitő Esztergom helyi érdekeltségű vasút is. Az amerikai tulajdonú Vacuum Oil Company 1904-ben kezdte el gyára építését Almásfüzitőn. A kenőanyagok eladása és gyártása 1907-ben kezdődött el ben államosították a Vacuumot, július 1-jével Komáromi Kőolajipari Vállalat néven egyesült a szőnyi feldolgozóval. A kenőanyagok és kenőzsírok korszerű kiszerelésére 1983-ban hordógyárat kezdtek építeni Almásfüzitőn, mely 1985-ben kezdte meg működését ben megalakult a MOL Rt. A KKV Almásfüzitői Gyáregysége 2006 novemberétől MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató KFT. néven működik ben báró Kohner István és Schlossberger György megalapította az almásfüzitői lenfeldolgozó telepét, amely 1944-ig üzemelt ben a Dunavölgyi Timföldipari Rt. német tőkerészesedéssel timföldgyár építésbe kezdett. A termelés a háborús akadályok miatt csak 1950-ben indult meg. Az 1970-es évek közepére tonnás kapacitásúra bővítették a gyárat ben az ország timföld termelésének 40%-át adta. Az ipari óriás évtizedeken át biztos létalalapot jelentett az ott dolgozók ezreinek. A 90-es évekre megváltozott a szilárdnak hitt jövőkép, a KGST megszűnését követően elfogytak a megrendelések. A hazai bauxitból gyártott kohászati timföld elveszítette versenyképességét a nemzetközi piacon. Az újraélesztés már nem sikerült a 90-es években. A gyár 1997-ben végleg bezárt. Hogyan lett a Fizeg - ből Almásfüzitő? ind a mezőgazdaság, mind a gyáripar fejlődésének lökést adott a vasút M megépítése július 15-én indult meg a vonatközlekedés Füzitőn. Ekkor kapta Füzitő az Almás előnevet a szomszéd Duna-Almás községről, ahol híres gyógyfürdő működött. Füzitőn szálltak át fogatokra a fővárosból érkező fürdővendégek és utaztak tovább a négy kilométerre fekvő fürdőhelyre. A helyiek adták ezt a nevet településüknek, ezt leginkább Kállay Ödön szavai érzékeltetik 1944-ből: a létesült vasúti állomás az almásfüzitő kettős nevet kapta. ez az összetett név annyira bekerült a közhasználatba, hogy ma már magát a helyet is helytelenül almásfüzitőnek hívják és írják, holott füzitőpuszta lenne a hivatalos és történelmen alapuló elnevezés.

4 Régészeti kutatások Az almásfüzitői katonai tábor kutatását 1959-ben a Nemzeti Múzeum munkatársai kezdték el, majd sürgős leletmentésként a tatai Kuny Domonkos Múzeum folytatta ban. Ezen ásatások során egy a magyar és az európai viszonylatban is ritkaságnak számító katonai bronz díszálarc került elő a föld mélyéről. A lelet a tatai Kuny Domonkos Múzeumban látható, a díszálarc másolata a augusztus 20-a óta a Községi és Iskolai Könyvtárban kapott helyet tól nyaranta folynak ásatások a Prépost-szigettel szemben, a Duna-parton, Almásfüzitő Önkormányzata támogatásával. Az ásatások vezetője dr. Horváth Friderika az MTA Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, aki értékes leletanyaggal gazdagította településünk múltbéli emlékeit. Az ásatások során előkerült bronz fibula, üveg-, agyagedények, korsók, üveggyöngyök, csatok a Községi és Iskolai Könyvtárban tekinthetők meg. Almásfüzitő Község Önkormányzata április 10-én egy értékes A elismerésben részesült Budapesten a Nemzeti Múzeumban. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Kuratóriuma Almásfüzitő Önkormányzatát és Képviselő-testületét a régészeti kutatások támogatásáért, valamint a történelmi és régészeti emlékek megőrzése és bemutatása terén kifejtett tevékenységéért a Henszlmann Imre-díjban részesítette. Dr. Horváth Friderika az MTA Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, aki értékes leletanyaggal gazdagította településünk múltbéli emlékeit.

5 Alkotók u m p o s t É va Munkácsy-díjjal kitüntetett keramikus művész. K Itt született, az akkori Füzitőpusztán 1934-ben. Komáromban a Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett 1953-ban, és még ebben az évben felvételt nyert az Iparművészeti Főiskolára. Kerámia szakon a szobrászmintázást Borsos Miklóstól tanulta ban végzett a főiskolán. Tehetségét elismerve egymást követték itthoni és külföldi kiállításai. Róma, Prága, Helsinki, Stockholm, Koppenhága, Belgrád, London, Kairó, Moszkva, Bukarest volt helyszíne magán és csoportos kiállításainak. Kedves, humoros, vallásos és bibliai témájú művek kerültek ki a keze alól, melyből még a Vatikánban is található pár darab. Műveit magánemberek, múzeumok, közintézmények, minisztériumok vásárolták meg. Almásfüzitő Község Önkormányzata 1994-ben, a II. Füzitői Napok keretében rendezett egy kiállítást műveiből, ahol sajnos betegsége miatt már nem vehetett részt december 22-én hunyt el. Műveiben a meleg barátság, a kedvesség, a mi egy falu gyermekei vagyunk érzését sugározza. Kumpost Éva - Kecskemét, Megyei Kórház Gyermekváróterem mázas, plasztikus kerámiafal cm 1971 A fiatal nemzedék képviselője Z s e m l o v i c s Z s o lt keramikus, aki 1962-ben született. Az általános iskolát Almásfüzitőn végezte el. Pannonhalmán, a Bencés Gimnáziumban érettségizett le, majd kőfaragó és kőszobrász iskolát végzett Budapesten. Több éven át Németországban dolgozott, majd kerámia kályhacsempék gyártása és kandalló építése után megmaradt a kerámia készítésénél. Jelenleg Budapesten él és alkot, gyökerei, a szülői ház azonban Almásfüzitőhöz kötik májusában, a Füzitői Napok keretében rendezett kiállításon ismerkedhettünk meg alkotásaival. A bemutatott tárgyak egy szabad, autonóm embert mutatnak, akit nem kötnek a formai korlátok. A hagyományt újra gondolva, újra értelmezve a mai kor emberéhez igazítja azt alkotásaiban.

6 e m é n y n é P o n g ó A n n a festő, művészi kibontakozását Tatán K Kerti Károly, Tatabányán Krajcsirovits Henrik segítette. Rajztanárként 40 éven át tanított. Almásfüzitőn ig volt a tanári kar tagja. Éveken át vezette a Képzőművész Kört felnőtteknek és gyerekeknek a helyi Petőfi Művelődési Házban. Rendszeresen jár művésztáborokba. Magyarországon 62 egyéni és számtalan közös kiállítása volt. Külföldön Hollandiában, Németországban, Finnországban és Szlovákiában mutatkozott be alkotásaival. Tagja a Nemzetközi Eszperantó Szövetség Képzőművész Tagozatának, az Országos Képzőés Iparművészek Társaságának, valamint a Honvéd Kulturális Egyesületnek. Ko c s i s n é N ag y J u d i t születésétől almásfüzitői lakosnak vallja magát. Az egri tanárképző főiskolán, valamint a tatabányai, veszprémi, gyermelyi és más művésztelepeken folytatott rajz és festészeti tanulmányai után dolgozott rajztanárként Komáromban. Itt alapított és vezetett galériát, szervezte annak művészeti rendezvényeit, ezzel párhuzamosan születtek az emberi lét szépségéről szóló képei, elsősorban olajjal, akvarellel, esetenként zománccal. Zománcképeit a régi mesék hangulatát idéző különös teremtmények népesítik be. Örömmel jön Almásfüzitőre, a művelődési házba, ahol első sikeres kiállítását a főiskolai diplomamunkájából rendezte. A Magyar Alumíniumipari Múzeumi Füzetek sorozatában, 1997-ben jelent meg Mi újság a timföldeken? címmel dr. Sigmund György könyve. A timföldgyári történetekhez illő rajzokat Nagy Judit készítette. K a p tay M á rta tűzzománc képeivel először Almásfüzitő község polgárai 2004-ben, a Füzitői Napokon ismerkedhettek meg. Első önálló kiállításán, Budapesten november 22-én mutatta be a gyermekközpontú, az anyaság és a gyerekek körül csoportosuló tűzzománc képeit. Már az általános iskola végén Márta azt tudta, hogy rajzolással, formázással szeretne foglalkozni. A gimnázium első osztályában megyei kiállításon szerepelt és díjat kapott kisplasztikája, ami ekkor még gyurmából készült. Csak évekkel később találkozott a tűzzománccal. Mártát szinte tűzbe hozza a tűzzománc. Sokszor szomorkodik a megmagyarázhatatlanul az utolsó égetési fázisban a kemencében tönkrement több napi munkája miatt, de lelkesedése nem lohad le, nagy akaraterejével a munkát boldogan újrakezdi. S á n d o r I lo n a Tatán az Eötvös Gimnáziumban Zámbó Kornél, Tatabányán a Bányász Képzőművész Körben Krajcsirovits Henrik művésztanártól tanulta a grafikát, linómetszést és a nyomdatechnikát. Évek óta rendszeresen jár alkotótáborokba, ahol Papp Albert festőművésztől a festészeti ismereteket sajátította el. Tatán tagja a Honvédségi Eszperantista Képzőművészeti Csoportnak, ahol képekkel nyert pályázatot, így juthatott el festőtáborokba, Szolnokra, Dömsödre, Boglárlellére. Az Országos Képző és Iparművészeti Társaság tagja. Főbb kiállításainak helyszínei: Almásfüzitő, Tatabánya, Tata, Oroszlány, Kecskéd, Eger, Budapest, Győr, Komárom, Kisbér, Szárliget, Almásfüzitő, Hollandia, Erdély, Szlovákia.

7 é d tő i D e z s ő n é képei őszinte és érthető üzenetek hordozói. S Keményné Pongó Anna művésztanár tanítványának vallja magát. Nagyon szorgalmas, tehetséges ember. Autodidakta módon képezte magát a helyi rajzszakkör keretein belül. Különböző technikákban szerzett jártasságot. Témái: természet, virág, fák, vizek, állatok, hegyek, tájak és a csend. A képei átérzett, megélt élményeket tartalmaznak. Nemcsak akvarelleket készít, színes monotípiákat, grafikákat, tollrajzokat is láthatunk tőle kiállításain. É lt e s L a j o s bár már letette a vésőt, de ujjaiban még ma is érzi és őrzi a fa vonásait, maga elé képzeli a születendő tárgyakat. Az erdélyi Szászváros szülötteként a fa iránti szeretetét szülőföldjéről hozta, és egy távolabbi családtagjától örökölte, aki asztalos volt. Ő ismertette és szeretette meg vele a fával való munkát. Fafaragásai az ország több városában megfordultak egy-egy kiállítás alkalmával. A tatai Cs. Kiss Ernő népi iparművésszel való találkozásait a sok közös munka tette emlékezetessé. A tarjáni óvodába közösen faragtak játszóeszközöket. A Komárom város déli részén található kopjafaparkban két kopjafa dicséri Éltes Lajos tehetségét. Komáromban, az Erdélyi utcában található egy csodálatos székely kapu, amely Elvira lánya otthonát díszíti. D r. H a l á s z S á n d o r sebész főorvos nemcsak a sebészkéssel bánik szakszerűen, hanem a fafaragó eszközeivel is. A napi fárasztó munka után örömmel veszi kézbe a vésőt. A Művelődési Házunkban található egy emlékfal, amely a timföldgyártáshoz köthető nagyszerű emberek emlékfala, jó néhány alkotás Dr. Halász Sándoré. Kakas Imrének és Tóth Imrének számtalan fafaragás került ki kezük alól. Több munkájukat a Füzitői Napokon rendezett kiállításokon láthattuk. Tehetségük mellett csak szerénységük nagyobb, Kakas Imre ma már nem veszi kezébe a vésőt, alkotásait szétosztotta gyermekei között. Sajnos már csak múlt időben szólhatok a nagy fafaragó elődökről: Orot Mártonról, Szarka Györgyről, Csányi Tiborról, Vizúr Jánosról, Dr. Kóbori Béláról, akik fentről csodálják az utódok szépséges munkáit. Ezek az emberek nemcsak a fafaragásaikkal alkottak maradandót, Vizúr János otthonát több szépséges szalmakép és festmény díszíti, a család örömére. Dr. Kóbori Béla a faragáson kívül fotózott és a Rákóczi út 2-ben, hosszú évekig működő barkácsműhelyben sok használati tárgyat készített és tanácsaival ellátta az oda látogató és alkotni vágyó füzitőieket. A nagy elődök munkáit a hozzátartozók mindig szívesen ajánlják fel egy-egy kiállítás alkalmával, így volt ez májusban is, amikor a Füzitői Napok alkalmából láthattuk a szebbnél-szebb alkotásokat. A kiállítást a Zala megyei Népművészeti Egyesület titkára Orot István nyitotta meg, aki édesapja, Orot Márton nyomdokaiban méltó folytatója az apai örökségnek. I f j a b b P é n z e s I m r e a fafaragást 10 éves korától Szőnyben, Vizúr László és Vödrös László mesterektől tanulta és1987. között Marosits István Kolossy térhez közeli vizuális műhelyébe járt szobrászati tanulmányokra, gyakorlatokra től 1989-ig Süttőn Vörös Gábor szobrász keze alatt sajátította el a kőfaragó szakmát től 2004-ig kőfaragásaiban a kandalló-burkolatok elkészítése dominált ben készítette el a Brigetióban elhunyt I. Valentinianus római császár

8 emléktábláját ban készítette el Marcus Aureliust ábrázoló kőfaragását ban Herczeg Lajos 1956-os mártír emlékművét alkotta meg, elhelyezésére az ácsi református templom kertjében került sor ben Kállay Ödön Szőny történeti kutatójának emléktábla-avatására került sor, amelyet a szőnyi régi községháza falán helyeztek el. A szomszédos települések után augusztus 4-e óta Almásfüzitő község is büszkélkedhet ifjabb Pénzes Imre alkotásával. A Füzitő Baráti Körének felkérésére elkészítette az Almásfüzitő római kori castellumából származó oltárkő hiteles másolatát, melynek eredeti példányát a Tatai Kuny Domokos Múzeum gyűjteménye őrzi. Ifjabb Pénzes Imre arra törekszik, hogy munkáin jól láthatóan kivehető legyen a hagyományok tisztelete, a múlt szellemi javainak átmentése a jövőbe. Alkotásain a gyermekkori álmok beteljesedése látszik. Képei díszítik irodák, orvosi rendelők, otthonok falait. Mindeddig egyedüli magyarként szerepelt a Nikon Corporation naptárjában, mely Japánban és mintegy további 20 országban került forgalomba. Mi, almásfüzitőiek is láthattunk fotóiból több alkalommal kiállítást a Fekete István Általános Iskolában, utoljára áprilisban. r. V i z ú r J á n o s Almásfüzitőről indult. Egy szinte véletlenül a D kezébe került fényképezőgép, néhány élesebbre sikerült dia, Fekete István újraolvasott könyvei és a már csaknem elhamvadt érzések a természet iránt újra parázslani kezdtek. A parázsból lángolás lett és ebből a lángolásból a természetfotózás örök szerelme teljesedett ki Vizúr János számára. Csodálatos kiállításai sok látogatót vonzanak, természetfotóit a kiadók nagy szeretettel rendezik sajtó alá és adják ki. Dr.Vizúr János pszichiáter. Negyed évszázada elkötelezett híve a természetfotózásnak. A természet szenvedélyes szeretete, a szépség megörökítésének és továbbadásának vágya hajtja. Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar Természetfotósok Szövetségének (naturart), a Nimród (Magyar Természetfotósok Társasága) fotóklubnak. Magyarországon és külföldön többszörösen díjazott. Publikációinak száma több száz (könyvek, újságok, magazinok, brossúrák, naptárak, képeslapok). Sziklay Baby - Kiállítás részlet A n d e r J á n o s n é született Sziklay Baby a fényképész mesterséget Fekete Béla és Névery Kálmán fényképésztől tanulta. Fényképész műtermet 22 évesen nyitott. Ácson a Winternitz-házban kapott bérleményt és Fotó Sziklay Baby néven megnyitotta üzletét. Helyszíni felvételeket is készített, például az Ácsi Cukorgyárnak ipari témájú nagyításokat. A faluról is készített néhány fényképet, s azt levelezőlap formában kiadatta. Rendkívül gondos, következetes és kiváló szakember volt. Emberi nagyságáról egykori tanítványa Horsa Istvánné Fekete Zsuzsanna ír nagy tisztelettel a Levelek, tanulmányok a város múltjáról és jelenéről című kiadványban. Ander Jánosné Sziklay Baby munkáiból 2004-ben fotó és viselettörténeti dokumentumok kiállítása nyílt a komáromi Klapka György Múzeumban. Az egykori tanítvány méltó emléket állított mesterének, Ander Jánosné Sziklay Babynak. Almásfüzitő környékén sokan élnek, akiknek Ander Jánosné nevének említésére életük szép eseményeinek megörökítése jut eszükbe, szívesen emlékeznek rá. Munkáját nagyon szerette és igazi, művészi fokon művelte.

9 gy csodálatos hangú, fiatal énekesnő K u c z m a n n Ág n e s is E Almásfüzitőről indult. Az általános iskolai tanulmányait Almásfüzitőn, a középiskolait Komáromban végezte. Jelenleg Győrbe, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolára jár, ének szakra. Az énekléssel komolyabban 11 éves korában kezdett el foglalkozni. Magánének tanárhoz járt 5 évig az Egressy Béni Zeneiskolába, közben Budapesten 2 évig tanulta a hangképzést áprilisban került kapcsolatba a Magyarock Dalszínházzal, melynek azóta is oszlopos tagja. Sok emlékezetes alakítás fűződik a nevéhez. Statisztaként 2003-ban szerepelt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon A Megfeszített című rockoperában januárjában az RTL Klub és a Campona által meghirdetett tehetségkutató versenyén első helyezést ért el ben Dés László: Szerelem első vérig című dalának 2 helyi DJ által készített feldolgozásával aratott nagy sikert ban a Magyarock Dalszínház több tagjával együtt részt vett a Kormorán együttes: A napba öltözött leány című rockoperájának cd felvételein, kórustagként. Kuczmann Ágnes B o g n á r J á n o s / / a közelmúltban, fiatalon hunyt el, öt verseskötetet hagyott ránk: Számonkérés, Örök-körök, Beteljesedés, Életmorzsák, Harcos hírnök címmel. Köteteiben több témát is érintett, szívesen írt a természetről, a szerelemről, a hitről és a politikáról. Egyéniség volt a szó legszorosabb értelmében. Kackiás kalapja, beteg, de mindig huncut mosoly a szemében, ez volt Ő a költő. Ro z s J á n o s 2006-ban Szívügyeim címmel adta ki verses, novellás kötetét, amely hűen megmutatja az amatőr vers- és prózaíró őszinte szívét és lelkét. A kötetből megismerhetjük az élet helyes útját kereső kamaszt, a sportért, a labdarúgásért rajongó fiatalembert, a példás családapát, az egykori timföldgyári dolgozót. Verseiből, prózáiból áradnak a mindenre fogékony, az élet napos és árnyékos oldalát egyaránt átélő, a pillanatok rezdülését észrevevő, észlelő, igaz, megszívlelendő gondolatok. Mondanivalójának vezérfonala a szív, szeretet, barátság, emberség. Szívesen vesz részt különböző irodalmi pályázatokon, ahol sikert-sikerre halmoz. Örömmel vállalkozik irodalmi estek tartására, ahol mindig szép számú hallgatóság jelenik meg mindenki örömére. Szívműtéte, 1992 óta rendszeresen ír verseket, elbeszéléseket, melyek gyermekkoráról, a régi pajtásokról, szeretett szülővárosáról, Tóvárosról és a timföldgyárról szólnak. Az írót tisztelet övezi a községben, ahol az egykori Timföldgyárban negyven évig forgácsolóként, majd művezetőként dolgozott. Neve nem csak az írás, de sporttevékenysége miatt is ismert.

10 Épített örökségünk Verő Imre építészmérnök 1941 májusában jött le Almásfüzitőre megnézni a területet. Akkor ezen a tájon még nem volt sok látnivaló. Kukoricát, lucernát termeltek itt. A mérnök szeme előtt azonban kibontakozott a leendő gyár az épületeivel, iparvágányaival, lüktető életével ben bízták meg az irodák, raktárak és műhelyek megtervezésével és építésének vezetésével. A timföldgyár 1949-ben nagyszabású lakásépítkezésbe kezdett, négyszáz, távfűtéses, összkomfortos lakás épült decemberéig. A házakat a timföldgyár tervezője, Verő Imre és Farkas Ipoly tervezte, Bauhaus stílusban. másik kép 30-as években az okleveles Verő Imre építészmérnöknek Budapesten jól menő magántervező irodája volt. Ipari tervezéseit jól ismerték. A A szikár, gyorsmozgású mérnököt kiváló szakembernek és jó szervezőnek tartották. Így nem véletlen, hogy a tervezésnél rá gondoltak a Dunavölgyi Timföldipari Rt. vezetői. Az új timföldgyár az országban akkor a legnagyobb vállalkozásnak számított. Az ország legszebb elrendezésű lakótelepét, akkor a timföldgyáriak mondhatták magukénak. A hálás utókor 1991-ben utcát nevezett el a nagykolóniai lakótelepen Verő Imréről. 10

11 Köztéri szobrok Nagykolóniára került elsőként egy olyan köztéri szobor 1963-ban, amely A a mai napig a tér dísze. Az Anya gyermekével,kerényi Jenő ( ) Kossuth-díjas szobrászművész alkotása, kútszoborként került felállításra. Terméskő alapon, embermagasságú bronz szoboralak. A szobor felújítására akkor került sor, amikor a művésznek Leningrádban volt egy gyűjteményes kiállítása, ekkor kérte kölcsön a Nemzeti Múzeum a Községi Tanácstól a szobrot ben 4 db szoborral gazdagodott községünk. A budapesti Szobrász Szövetkezet négy sportoló szobrát alkotta meg. A szobrok a Sportház főkapuja mellett, oszlopokon állnak. A fehér színű, mészkőből faragott szobrok magassága 2,2 méter, diszkoszvető nőt, labdarúgó férfit, bokszoló férfit, és úszó nőt ábrázolnak. A bokszoló férfi című szobor Antal Károly ( ) alkotása, amelyet 1957-ben készített. Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2007.(VII.26.) számú határozatával védetté nyilvánította a sportház kapubejárata feletti négy szobrot. Ugyancsak védetté nyilvánították a képviselők az egykori Timföldgyár jóléti épületének homlokzatán található Nálunk a munka becsület és dicsőség dolga című feliratot ben a műszaki szálló melletti parkban helyezték el a kolozsvári születésű Balázs István ( ) Álló nő fürdés előtt című, 2,4 méter magas terméskő szobrát, melyet a Harmonikus Életért Közalapítvány kuratóriuma 2007-ben közadakozásból újított fel április 11-én, a Harmonikus Életért Közalapítvány állítatta a Kőolaj lakótelep legszebb parkjában a II. Világháborús emlékoszlopot azoknak a füzitői polgároknak az emlékére, akik bombatámadás áldozatai lettek szeptember 24-én a Füzitői Napok keretében került leleplezésre Almásfüzitő 1000 éves emlékműve, melyet Bognár Balázs rajztanár terve alapján, Podháczky Szilárd komáromi díszmű kovács készített el. Az összecsavart törzsű kor-acél fűzfa településünk címerében is megtalálható. A fűzfák egymásba csavarodó törzse két olyan településrész egybetartozását és egymásrautaltságát jelzi, melyeket a múltbéli események néha összekapcsoltak, néha más sorsra juttattak. Az Ady Endre úti parkban található 1848-as, és a település 1000 éves múltjára emlékező kopjafák alkotója az erdélyi születésű Molnár Albert fafaragó október 23-án került leleplezésre Szabados István fafaragó művész 56-os emlékműve az Ady Endre úti parkban. A szobor azt a csodálatos pillanatot örökíti meg, amikor a két településrész a legszorosabban tartozott össze. A nehéz, embert próbáló pillanatok felidézése és annak fába vésése igazi művészi munka volt. Mindazok, akik átélték és megélték december 13-át, Füzitő egységének napját, megértették a művész szándékát szeptember 27-én avatta fel dr. Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója a Kőolaj gyár bejáratánál elhelyezett emlékfalat, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a kenőanyaggyártás 100 éves múltra tekint vissza Almásfüzitőn. 11

12 Intézmények A kultúrának otthont adó Petőfi Művelődési Ház 1950-ben épült. Az épület bővítésére ben került sor, a timföldgyár finanszírozásában. Itt található a timföldgyártáshoz köthető kiemelkedő emberek emlékfala. Prokop Péter gyűjteménye a Petőfi Művelődési Ház kamaratermében 2000-ben került elhelyezésre a festőművész pap önzetlen ajándékaként. kiskolóniai lakók kérésére, elsősorban a fiatalok szabadidejének A értelmes eltöltésére építtette meg az Önkormányzat a Teleházat, amelynek ünnepélyes átadására szeptemberben került sor. A földszinti részen kialakítottak egy számítógéptermet ahol internet-hozzáférést biztosítunk az érdeklődőknek. Községi és Iskolai Könyvtár szeptember 16-án adták át a tizennyolcezer kötetből álló bibliotékát. A 320 négyzetméteren átláthatóak a könyvespolcok, jól elkülöníthető a szépirodalom és más kategóriájú olvasnivalók, a gyermek, az ifjúsági és mese irodalmat felsorakoztató kínálat. A könyvtár az iskola épületében van, egyetlen ajtó választja el attól, így könnyen átjárhatnak a diákok, ahol a könyvtári órák mellett, magyar és történelmi oktatás is folyik. Ebben az épületben alakítottak ki egy helytörténeti szobát is, ahol római kori kiállítás tekinthető meg, de a hely alkalmas író-olvasó találkozók megtartására is. 12

13 Fekete István Általános Iskola Községi népiskola 1900-ban létesült először, amelyet a keményítő gyár A egyik épületéből alakítottak ki. Az iskola tanulói létszáma ekkor 30 fő volt, fenntartói pedig földbirtokosok és gyáriparosok voltak ban Füzitő két tantermes, új iskolaépületet kapott, melyet egybeépítettek a Szent Erzsébet kápolnával. Mellette épült fel a tanítói lakás. Mindkét épületet bombatalálat érte a II. világháborúban től egy barakképületben folyt a tanítás. Az iskola együtt épült a lakóteleppel. A telep építése június 30-án kezdődött, a tanítás az új iskolában négy tanteremmel szeptember 15-én indult meg. Jelenleg 126 gyermek tanul az intézményben, 13 pedagógus nyolc tanulócsoportban tanít. Óvoda A Sün Balázs Óvoda 1949-től a Kiskolónián a Táncsics Mihály utca 9-ben, majd óta a mai helyén található. Az óvoda befogadóképessége 109 fő ban a 21. századi követelményeknek megfelelő, modern létesítmény fogja szolgálni a jövő nemzedék nevelését. A Napsugár óvoda a KKV lakótelepen 1957-től 2007-ig fogadta a község és a környező települések gyermekeit. Bölcsőde Elődje a Sün Balázs Óvoda egy helyiségében kezdte el működését. A mai épület 1967-től fogadja a gyermekeket, jelenleg két csoportban 28 apróságot gondoznak. Szent István Katolikus templom A katolikus templom alapkövét november 11-én helyezte el a győri püspök. Az építkezést a Paderborn-i Érsekség és a Győri Püspökség támogatta. Dr. Kerényi Lajos piarista atya szülei a községházán vezetett első lakónyilvántartó könyv tanúsága szerint 1900-ban jelentkeztek be Almásfüzitőre. A mai napig is van Lajos atya számára egy kis lakrész berendezve a szülői házban, ha sok munkája mellett pihenni szeretne, legyen hol csendben eltölteni napjait. Eseményszámba megy, ha nyáron kimegy a Prépost szigetre horgászni, mindig nagy csapat kíséri ezen a kirándulásain. Fiatalos lelkével és erős hitével sok elesett embernek volt és van segítségére. Almásfüzitőről, az itt élő emberekről, mindig szeretettel szól, büszkék vagyunk rá, hogy soha nem felejtkezik meg gyökereiről. Mondom néktek, Megyek és meggyógyítom! címmel jelentek meg könyvei, önéletrajzi kötete az Adj nekem lelkeket Uram!. Lajos atya február 24-én vehette át a Hit pajzsa kitüntetést a budapesti Szent Margit Gimnázium dísztermében. Azok az egyházi személyek kaphatják meg ezt a kitüntetést, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben hűek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Az elismerést Mádl Dalma, a volt államfő felesége adta át. Dr. Kerényi Lajos szentelése óta az ifjúságért és a betegekért apostolkodik. Kiváló hitoktató tanár. A mai napig 450 gyermeknek tanít hittant a nyolcvanéves örök fiatal abban a gimnáziumban, ahol átvehette a kitüntetést. A terveket a győri Horváth Sándor építész készítette. A római katolikus templomot június 27-én szentelték fel, Szent István király és Szent Liboriusz püspök tiszteletére. A templom kitűnő akusztikájának köszönhetően nemcsak a hitéletnek, hanem alkalmi hangversenyeknek is otthont ad. 13

14 Almásfüzitő helytörténetének kutatása Moussong Gyuláné és Kiss Endre általános iskolai tanárok 1968-ban elsőként dolgozták fel Almásfüzitő község történetét. Füzitő középkori oklevelei címmel szeptemberben az Önkormányzat támogatásával egy szép kiadványt adott ki településünk helytörténésze, Hörömpöly Mihály, aki értékes kutató munkájával mutatja be azokat az okleveleket, amelyeket IV. Béla király Füzitőn írt és adott ki. Az ebben a könyvben összegyűjtött 38 db oklevélből 29 mondja el Füzitő egykori nagyságát és mozgalmas múltját. A több évszázados oklevelekből olvashatjuk ki, élhetjük át Füzitő múltbéli küzdelmeit ugyanúgy, mint vasárnapjait és ünnepeit. Kevés az olyan hely a nagyobb helységeket, így a városokat is ideértve, amelynek annyi középkori okmánya volna, mint amennyi erről a kis településről, Füzitőről fennmaradt. Ezeket az okleveleket Hörömpöly Mihály az es években gyűjtötte össze, annak reményében, hogy majd lapjait érdeklődéssel forgatják a szülőföldjüket, lakóhelyüket tisztelők. Az MTA Régészeti Intézete 1998 óta folytat ásatásokat az egykori Azaum Ovidiávun területén ben került elő a képen látható 44 mm hosszú, 8,3 g tömegű zománc berakásos bronz fibula. 14

15 H örömpöly Mihály folytatta helytörténeti kutatásait, és 1998-ban hatalmas munkával elkészítette Almásfüzitő község történetét. A jeles kutató, villamosmérnöki végzettséggel, igazi tudós alkatával, egy olyan átfogó művet hagyott ránk, aminek kiegészítését napjaink történetével kötelességünknek tartjuk. Ezt a munkát vállalja magára Füzitő Barátainak Köre, amely 2002 óta minden évben egy kiadványban jelenteti meg a község életéről, a timföldgyár múltjáról szóló történeteket. A tisztelet jeléül augusztus 20-án helytörténeti szoba avatására került sor a községi könyvtárban, a szoba nevét Hörömpöly Mihályról, településünk első díszpolgáráról kapta. Szerencsés helyzetben van településünk azokkal a jó értelemben vett megszállott emberekkel, akik a mai napig sem hagyják a múltat elveszni, és szeretnék az itt élt és élő emberek életrajzát megjelentetni. Eddig öt kötetben 354 füzitői polgár életrajza jelent meg. Mindezt az értékes munkát a Kaptay György vezetésével munkálkodó Füzitő Barátainak Köre végzi. Feldolgozták az 1956-os forradalom és megtorlás történetét Almásfüzitőn. A késői utókor Kaptay György kohómérnök munkájából ismerhette meg a vészterhes napok hiteles történetét. A Füzitői Füzetek és között évente kerültek kiadásra. A füzetek egyéni visszaemlékezéseket, színes történeteket tartalmaznak. Településünk egyik legnagyobb sikertörténetét dolgozza fel Szeidl István sporttörténet-író, Az almásfüzitői női röplabdázás története című kiadványában. A női röplabdacsapat az 1960-as, 1970-es években az egyik leghatékonyabb hírvivője volt Almásfüzitőnek, országunkban, sőt nemzetközi szinten is büszkék lehetünk a szép sikereket elért sportolóinkra. Akaratuk, szorgalmuk, teljesítményük ma is példa kell, hogy legyen mindannyiunknak. Olyan időben sportoltak ezek a sikert sikerre halmozó lányok és asszonyok, amikor még munka és tanulás mellett folytak az edzések. A 25 év sikereit tartalmazó könyv igazi csemege a sportot értékelő és szerető emberek számára tavaszán Almásfüzitő Község Önkormányzata nagy feladatra vállalkozott. Egy havi rendszerességgel megjelenő újság kiadásának anyagi és jogi feltételeit határozták el. Az első újság Almásfüzitői Hírek címmel májusban került az olvasó kezébe. Az újság megjelenésének dátuma azért is fontos, mert az Európai Unióhoz való csatlakozás napjait éltük ekkor. A tisztelet jeléül augusztus 20-án helytörténeti szoba avatására került sor a községi könyvtárban, a szoba nevét Hörömpöly Mihályról, településünk első díszpolgáráról kapta. Akaratuk, szorgalmuk, teljesítményük ma is példa kell, hogy legyen mindannyiunknak. 15

16 gyökereink a múltból erednek, a jelenben éltetnek, és a jövő reményét biztosítják. Zárszó lmásfüzitő község kulturális értékeinek bemutatását egy kezdeti A lépésnek tekintem. Bízom a folytatásban, hogy születnek újabb tehetségek, értékes alkotások, amelyek gazdagítják az ország egyik legszebb települését. Harminckét évet töltöttem az államigazgatásban ebből tizennégy évet, mint jegyző. Nagyon sok információhoz első kézből jutottam, és most ennek feldolgozásakor szembesültem azzal, hogy mennyi minden történt az elmúlt ötven évben, mennyi anyaggal rendelkezem, amit a jelen kiadvány elkészítéséhez fel tudtam használni. Mindig is szerettem Almásfüzitőt. Ennek a ragaszkodásnak és kötődésnek az összefoglalóját tartja most a kedves olvasó a kezében. 16

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. november 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató a Wass Albert bronz mellszobrának felállításáról,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Karcag - a szobrok városa

Karcag - a szobrok városa Karcag - a szobrok városa Karcag a múlt valóságos panteonja. A város lakossága és a látogatók sok köztéri, közintézményi szoborban és más műalkotásban gyönyörködhetnek. Kun emlékhely a város határában

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS SENKI TÖBBET? Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS 2011. december 2. (péntek), 18 óra Amennyiben nem tud részt venni

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szekszárdi Szőlő-szobor vételére ajánlat benyújtása

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58.

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. Az iskolapalota A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. A diákok számának növekedése is indokolttá

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Évfolyamok Az intézmény művészeti tagozata 2007-ben kapta meg a: Kiválóra minősített

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Felhívás! A TÉB az alábbi felhívás közzétételével kéri a polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben