Majdnem 100 év. A Nitrokémia története KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Majdnem 100 év. A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története 1921 2010"

Átírás

1 KOVÁCS TIBOR június 11-én született a Zemplén megyei Taktaharkányon kisiparos család első gyermekeként. Itt kezdte elemi iskoláit, majd a család Békés csa - bára költözött ben érettségizett a helyi Evangélikus Fiú Gimnáziumban. Felsőfokú tanulmányit a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1950-ben kezdte, majd a Buda pesti Műszaki Egyetemen okl. vegyész és okl. hadmérnök diplomát szerzett. Pálya kezdőként a Veszprém megyei Festék gyárban kezdett dolgozni, először a színezék, majd gyógyszer-intermedier, később az ioncserélő gyártás területén. A vállalatok összevonásával 1963-ban került a Nitrokémiá-hoz ben kinevezték a Technológia Főosztály vezetőjének, 1970-től Műszaki Fejlesztési Főosztály - vezető, 1980-tól Műszaki vezérigazgató-helyettes ban a Nitrokémia vezérigazgatójának nevezték ki augusztusában vonult nyugdíjba. Majdnem 100 év A Nitrokémia története KOVÁCS TIBOR Majdnem 100 év A Nitrokémia története

2 Majdnem 100 év

3

4 KOVÁCS TIBOR Majdnem 100 év A Nitrokémia története Nitrokémia Zrt. Balatonfűzfő, 2010

5 Majdnem 100 év A Nitrokémia története Kovács Tibor, 2010 Szerkesztés Tarró Károly Fotók MILOS JÓZSEF NITROKÉMIA ARCHÍV

6 Előszó Tisztelt Olvasó! Amikor először használtam a Nitrokémia profilváltására, hogy rablóból pandúrrá váltunk, magam sem gondoltam bele, hogy ebben a kifejezésben a vegyipari társaságnak majdnem százéves történelme is benne van őszén kaptam a felkérést, hogy legyek a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója. A társaság stratégiájának megfelelően véghezvittünk egy Magyarországon egyedülálló környezetvédelmi rehabilitációs programot, amely utat nyithat egy új termelési kultúra létrehozása előtt. Eddig bontottunk, most azonban építkezés szakasza következik. Egyrészt szeretnénk hasznosítani a Balatonfűzfőn szabaddá vált ipari területeket, másrészt ki kell aknázni azt a környezetvédelmi tudást, amelyre a projekt során szert tett a Nitrokémia Zrt. Az sem a véletlenen múlott, hogy időközben környezetvédelmi vállalkozássá alakultunk, s a 21. század iparának tekinthető biotechnológiában véljük megtalálni a jelenlegi helyzetből kivezető utat, a következő évtizedek fejlődésének zálogát. A fentiek csupán az utóbbi tíz év történetéhez tartoznak, ezen időszak alatt mégis mozgalmas éveket, megannyi eseményt éltünk át. Képzeljék el, mennyi minden történhetett majdnem száz év alatt, amelyből negyvenet Kovács Tibor személyesen is megélt! Ebbe most Önök is bepillanthatnak. Kovács Tibor könyve önmagáért beszél, a szó legnemesebb értelmében! Csak dicsérni lehet, a szerzőt, a munkáját egyaránt. Rendkívül alapos, összefogott, s mindenre kiterjedő. A mű méltatásához adalékként engedjenek meg egy számadatot: a szerzőnek egy teljes évébe került, mire a könyvtárakban sikerült átnéznie a fellelhető összes nitrokémiás dokumentumokat. Csak hogy érezzék: 12 ezer A4-es oldalnyi írást kellett átböngésznie! És a könyv megírásának csak eztán látott neki. A bőség zavarával küzdve kellett megtalálni a Nitrokémia történetének sava-borsát. Úgy érzem, sikerült. Kovács Tibor tette a dolgát most is, mint ahogy 40 esztendőn keresztül mindig, amíg a Nitrokémia szolgálatában állt. Sorsuk összeforrt. Örülök, hogy feldolgozta, s kiírta magából a majdnem száz év jeles eseményeit. Ugyanígy örülünk annak, hogy Dr. Varjú Lajos Balatonfűzfő egykori polgármestere a Nitrokémia gyermekének, Balatonfűzfőnek az életébe, fejlődésébe ad betekintést. Mindkettőjüknek hálásan köszönjük a művekbe fektetett erőfeszítésüket. Mi pedig, késői utódaik, örömmel vállalkoztunk kettőjük művének kiadására. Higgyék el, a Nitrokémia és Balatonfűzfő megért egy újabb kiadványt! A vegyipar, és egy város története bontakozik ki belőle. Forgassák megértéssel! DR. BAKONYI ÁRPÁD 5

7 MAJDNEM 100 ÉV A NITROKÉMIA RT. TÖRTÉNETE Bevezető Saját feljegyzéseim ( között született körülbelül száz nagy füzet), az Országos Levéltárban fellelhető anyagok segítségével (az új dokumentum 2007-ben vált olvashatóvá, körülbelül 70 méter terjedelmű), valamint két könyv dr. Jenei Károly A Nitrokémia Ipartelepek története ( ) és Andrássy Antal Évek, emberek, dokumentumok, riportok, vallomások a félszázados Nitrokémiáról olyan történetet kínálok az olvasónak, amely tényeken alapul, a történetek nagy részét magam is megéltem, alakítottam. Köszönetemet fejezem ki Milos Józsefnek az önzetlen segítségéért, a jelentős mennyiségű archív fotóanyag felajánlásáért. A vállalattal 1952 óta volt kapcsolatom (üzemi gyakorlatok, diplomamunka készítés), 1954-től kezdtem Fűzfőn dolgozni től többféle vezető beosztásban tevékenykedtem, augusztusában vezérigazgatóként nyugállományba vonultam. Életem, munkálkodásom során a történések miértjét is láttam, érzékeltem, így azt gondolom, értem az elődök és utódok gondolkodását, tetteiknek mozgatórugóit, a meghatározó körülményeket, amelyek alakították a vállalat és az egyes emberek életét és eredményeit. A könyv segít megérteni a Nitrokémia sorsának alakulását: mi indokolta megalapítását, az idők folyamán hogyan fejlődött nagyvállalattá, mennyi munkával tett szert nemzetközi hírnévre, s miként múlt el a dicsősége a gazdasági rendszerváltást követően. Szerencsére ma még van Nitrokémia. Él a lehetősége annak, hogy a megújult társaság új, környezetbarát termékek gyártásával (például tejsav, politejsav származékok) újra nemzetközi hírnevet szerezzen. Ez azonban már más történet lesz, új emberekkel. Balatonfűzfő, június 16. KOVÁCS TIBOR 6

8 MAJDNEM 100 ÉV A NITROKÉMIA RT. TÖRTÉNETE I. fejezet Az előd: Mosonmagyaróvári Lőporgyár Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése a balkáni háborúk idején pozíciójának megerősítése végett fokozta a katonai készültségét ban elhatározták az új lőpor és robbanóanyaggyár építését. Viták után a közös hadügyminiszter a Mosonmagyaróvár városával kötött szerződést hagyta jóvá. A napi 1600 kilogramm lőpor előállítására képes üzem kettőmillió koronáért épült meg. A műtárgyak és a gépészeti berendezések teljesen a blumaui (Ausztria) lőporgyár mintájára készültek el. Az első világháború kitörése felgyorsította a munkálatokat, a gyárat 1915 tavaszán üzembe helyezték. Az indítást követően azonnal nagyszabású bővítések kezdődtek. A termelés 1918 nyarán már elérte a 12 tonnás napi értéket. A központi erőművel, a laborokkal, a fegyver és ágyú lövöldével, a lakóteleppel, a kórházzal, az árudákkal, az étkezdékkel, a kaszinóval teljesen kompletté vált a gyártelep. Közben a monarchia felbomlott. Az as őszirózsás forradalom győzelme után a gyárban megszűnt a termelés. A gyártelepet a Földművelési Minisztérium (FM) vette át, s átalakításokkal salétromsav bázison műtrágyagyárat akart létesíteni. Az események azonban más irányt vettek február 18-án a minisztertanácsi ülés újra a honvédelmi tárca fennhatósága alá helyezte a vállalatot, s azonnali hatállyal elrendelték a lőporgyár üzembe helyezését. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a hadügyi népbiztos az egész gyár termelésbe állítását rendelte el. A Tanácsköztársaság bukása után ismét megszűnt a lőporgyártás, újra felmerült a kérdés: mi legyen a gyárral? Az első világháborút ( ) lezáró Trianoni Békeszerződés 115. cikkelyének 3. bekezdése értelmében minden hadianyag gyártó üzemet amely az előírt kapacitást meghaladta február 12-ig kereskedelmi célokra át kellett alakítani, vagy le kellett szerelni. A mosonmagyaróvári gyár a Monarchia közepéről a csonka ország közvetlen határára került, ez is a bezárását indokolta. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, szükség van a Csonka- Magyarország területének megvédésére a Kis Antant (Csehszlovákia, Románia, Szerb- Horvát Királyság) esetleges támadásaival szemben. Ezt a célt egy, az óvárihoz hasonló, ugyanakkor harmada kapacitású üzem megfelelően szolgálni tudta szeptember 12-én újra az FM felügyelete alá került az óvári telep, amelynek kezelésével a Magyar Mezőgazdasági Vegyipari Rt-t bízták meg. Az elkészült leltár alapján kiválasztották azokat a berendezéseket és gépeket, amelyeket a későbbiekben megépülő, kisebb kapacitású lőporgyár részére felhasználhatónak tartottak. A lőporgyár sorsával kapcsolatban döntő jelentőségű volt a Minisztertanács december 17-i határozata. A Minisztertanács a HM, az FM, a Magyar Királyság Felszámoló Hivatal, valamint a Magyar Mezőgazdasági Rt. egy-egy képviselőjéből álló bizottságot je- 7

9 lölt ki arra a feladatra, hogy a mosonmagyaróvári gyártelep hadianyaggyártó jellegének a megszüntetéséhez szükséges lépéseket tegyék meg. A bizottság január 6-án a telep értékesítésére a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Szövetsége és a Gyáriparosok Országos Szövetsége útján versenytárgyalást hirdetett. A felhívásra hét ajánlat érkezett. A megbízást elnyerőnek az ország belsejében később megállapítandó helyen 16 hónapon belül, a békeszerződés határozatának megfelelő kapacitású ideiglenes jellegű lőporgyárat kellett létesítenie (nitrocellulóz és nitroglicerin üzemmel együtt), addig a Mosonmagyaróvári Lőporüzemet fenn kellett tartania. A miniszterközi bizottság a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, valamint a Magyar-Olasz Bank ajánlatát fogadta el. A három bankkal és a Hangya Szövetkezettel augusztus 1-én a kincstár megkötötte a szerződést. A bankszindikátus kötelezte magát, hogy 20 millió korona alaptőkével Magyaróvári Ipartelepek Rt. néven részvénytársaságot alapít, amely a magyaróvári gyártelepet hasznosításra és értékesítésre átveszi kivéve az új lőporgyár indításához szükséges gépeket és berendezéseket. A telep tulajdonosa továbbra is a kincstár maradt, melynek felügyeletére és az értékesítés ellenőrzésére a kormány öttagú bizottságot küldött ki. Az értékesítésből befolyó tiszta jövedelem 12 százalékát a bankszindikátus kapta, a 88 százalékból fedezték a karbantartási költségeket, valamint az új lőporgyár építési és berendezési költségeire tartalékoltak. A bankszindikátus augusztus 1-én a kincstárral egy másik szerződést is kötött, amely az új, füstnélküli lőporgyár felépítésére vonatkozott. A bankszindikátusnak vállalnia kellett egy új részvénytársaság alapítását, és a gyár felépítését szeptember 23-i határidővel. A gyárnak napi nyolc órás munkaidőben napi 1600 kilogramm lőport kellett előállítania. A kincstár évenként legalább kétszázezer kilogramm lőport rendelt, a lőpor vételárában megtérítette a beszerzett és felhasznált nyersanyagok árát, a kifizetett munka béreket, a rezsikiadásokat és ezen felül 20 százalékos hasznot. Miután a bankok minden vonatkozásban biztosították vállalkozásuk anyagi sikerét, augusztus 23-án létrehozták a Magyaróvári Ipartelepek Rt-t, melynek alaptőkéjét a három bank egyenlő arányban fizette be. 8

10 II. fejezet Az üzem megalapítása, helyének kijelölése Az augusztus 29-én megtartott közgyűlésen a vállalat nevét Magyar Lőporgyárüzemi Rt-ben állapították meg. Ettől az időponttól számítható a Nitrokémia története. Az alakuló közgyűlés az rt. tíztagú igazgatóságába a bankszindikátus nyolc képviselőjét és a HM két nyugalmazott altábornagyát választotta be. Az igazgatóság első ülését szeptember 16-án tartotta. A vállalat vezetésével Markovics Miklóst bízták meg, aki megkezdte a tárgyalásokat a HM-mel a lőpor rendelésével kapcsolatban (ezek még mosonmagyaróvári rendelések voltak). A gyártás október végén indult. A kisebb-nagyobb üzemzavarok miatt (főleg szénhiány folytán, mert a szénbányák nagyobb része a trianoni határok túloldalán maradt) a termelés csak szakaszosan folyt, ami a kincstár részére nagy problémát jelentett. A honvédelmi miniszter az március 3-i minisztertanácsi ülésén javasolta, biztosítsanak a gyárnak háromhavi háborús-, és kétévi békés mennyiség gyártásához szükséges feltételeket, utána pedig a berendezéseket szereljék le, s szállítsák el az új lőporgyár építéséhez. A lőporgyár ügyvezetői tisztét szeptember 1-től Salamon Ödön töltötte be, aki februárjától a trianoni békeszerződés értelmében megszervezett Állami Hadianyaggyárban a lőporgyárat képviselte. A hadianyaggyár hivatal volt, ide tartozott az összes kincstárhoz tartozó hadi jellegű vállalat. (Salamon Ödön március 1-től a vállalat vezérigazgatója lett.) Az új lőporgyár helyének kijelölése érdekében a HM szakértői a csonka ország egész területét végigvizsgálták. A csepeli, illetve a soroksári Duna-ág, vagy Csepel-szigeten lévő homokbuckás terület egyaránt szóba került, azzal az indoklással, hogy a lőszerszerelést végző Csepel Művek a szomszédban van. Végül tavaszán kijelölték az új gyár helyét, a kiszemelt lakatlan területet három község határolta. A terület a Balatontól kettő kilométerre feküdt, nagy részben erdőből és rétből állt. Ideális helynek látszott: két oldalról vasúti közlekedéssel, megfelelő vízmennyiséggel, a gyártások, üzemek között védett övezetek alakíthatók ki. A lőpor és a robbanóanyag gyártásnak gyakorlatilag nem volt légszennyeződése. A kis mennyiségű szennyvizet már akkor is számon tartották és megyei főjegyzőség előírásainak megfelelően kellett kezelni tisztítva a Séden keresztül a Duna felé lehetett elereszteni. Lakott helytől távol fekvő, csendes, erdős, forrásokkal teletűzdelt terület vadászterület volt, a közelben Balatonalmádi alig éledezett, a törzsközség Vörösberény volt (1000 éves helység), ettől 8-10 kilométerre, keletre Balatonkenese, délről a Balaton, dél-nyugatról Alsóörsöt lehet megemlíteni. Alsóörsön a mostani strand helyén kenderáztató volt. Kenese határában az öregek körében még ma is disznóstrand elnevezés dívik az egyik strandról, mert az ő fiatalkorukban még a kondás mindennap odahajtotta a disznókat fürödni. 9

11 Ma már felmerül a kérdés, hogyan lehetett olyan határozatot hozni, hogy egy vegyi üzem a Balaton közelébe kerüljön?! Pedig nagyon is ésszerű döntés volt! A Balaton partján ekkor még csak három város feküdt (Siófok, Balatonfüred, Keszthely), a vízparti kis falvak halászfaluként szerepeltek. Az emberek nem keresték nagyobb számban a Balatont, még nem volt divat a balatoni üdülés. Egyébként a Balaton északi partján a vasút is csak 1912-ben épült meg. Abban az időben tervező és megvalósító szakemberek nem is gondolhatták de még csak nem álmodhatták, hogy 60 év múlva milyen lesz a tó beépítettsége, mit és hogyan fog gyártani a Nitrokémia! A Minisztertanács július 1-i ülésén a terület kiválasztatását a kereskedelmi miniszter előterjesztésre jóváhagyták. Megnyugtatónak találták, hogy a kiszemelt helyen a bővítési lehetőség biztosított, a vízszükséglet rendelkezésre áll, a leplezések, valamint a robbanások hatásának csökkentése megoldható. A terület nagyobb része erdőség (kincstári vagyon), de közbirtokossághoz tartozó, illetve magánkézben lévő is volt. A terület békés megszerzése érdekében a minisztertanács úgy döntött, az érdekelt kis-, és középbirtokosokat kártalanítani kell. A kártalanítási tárgyalások lassan haladtak, de november 22-én megtörtént a megegyezés. (Később kiderült, csak 1928-ban zárultak véglegesen a Fűzfőgyártelep területének megszerzésével kapcsolatos kérdések és problémák. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság végleges ítéletet hozott a Lőporgyár részére Vörösberény, Litér, Királyszentistván és Vilonya községek határában fekvő mezőgazdasági földbirtokok megváltása és a megváltott ingatlanok tulajdonosainak kártalanítása ügyében. Az összes beszerzés 1041 katasztrális hold volt.) 10

12 III. fejezet A beruházás megkezdése, a gyártelep építése Az építési terveket, a trianoni békeszerződés végrehajtását ellenőrző Szövetségközi Katonai Bizottság jóváhagyta végén is csak előkészítő és tervezési stádiumban volt az építkezés. A telek és terepfelvétel elkészült. Az iparvasút építése ügyében a felmérések ugyancsak megkezdődtek. Gondoskodtak a vízszükséglet biztosításáról, az ideiglenes áramszolgáltatásról, raktárak és ideiglenes munkáslakások építéséről. A gyár gépi berendezéseinek tervezése szintén megkezdődött. A lakótelep, utak és csatornázási terveinek készítése folyamatban volt. Az építkezéshez a telepen épület- és mészkövet, homokot és betonozáshoz alkalmas kavicsot találtak, mindössze téglát, fát és vasat kellett szállítani. A kavics később kevésnek bizonyult ban megépült Balatonfűzfő állomásról a bevezető vasút, a telepet a hajmáskéri vasútállomással összekötő szakasz telén készült el, így már két irányból volt vasúti összeköttetés. Közben megépítették a munkás és egyéb barakképületeket is, 1923 nyarán megkezdődött a lakótelep építése, amelynek befejezési határideje év vége volt. A gyár felépítését tavaszán be kellett volna fejezni, a pénzügyi nehézségek ezt azonban megakadályozták. A késedelmes pénzkiutalások, a munkabérek és anyagárak emelkedése miatt az építési bizottság a Minisztertanácsi Határozatot nem tudta végrehajtani. Az építkezések elhúzódásában a pénz romlásának ugyancsak nagy szerepe volt: tavaszán az építési költségeket a 3,4 milliárd koronára becsülték, ezzel szemben a pénzügyminiszter végéig már 98 milliárd koronát utalt ki, és ugyanekkor az építkezési munkák pénzszükségletét 12 millió aranykoronában, azaz 180 milliárd papírkoronában irányozta elő. A késedelemért a Magyar Lőporgyár Üzemi Rt-ét hibáztatták. Az Állami Hadianyaggyár vezérigazgatója a vállalattal kötött lőporgyártási szerződés érvénytelenítését kívánta. A pénzügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, a vállalat semmi kockázatot nem vállal és drágábban termel, mintha állami vállalat lenne. A lőporgyár építkezésének bizottsági felülvizsgálata május 11-én történt meg május 11-től már postahivatala is van a gyártelepnek szeptember 1-én 61 tanulóval kezdte meg működését a Nitrokémia fenntartásában működő Társulati Elemi Népiskola. A gyár erőművét, amely az üzemeltetéshez szükséges gőz, villamos energia és víztermelésére, illetve szolgáltatására volt hivatva, 1923-ban kezdték kialakítani. Az erőtelepnek egy földalatti és egy külszíni része épült meg (szenes erőmű). Az erőmű szerelése 1927 nyarán fejeződött be. Ezután az erőművet Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vette át, a Salgó rendkívül olcsón, 3,9 fillér (pengő)/kilowattóra vállalta az áramszolgáltatást. A beruházás nyarán végre elkészült. 11

13 12

14 Mosonmagyaróvárról július 1-ig 515 vagon rakomány érkezett Fűzfőre, ebből 150 vagon általános építési és berendezési anyag, 365 vagon pedig gép volt. A fűzfői gyártelep építkezési költségei ,11 pengőt tettek ki. Ha ehhez hozzászámítjuk a Magyaróvárról elszállított kincstári anyagok értékét, és egyéb kiadásokat kiderül, hogy a fűzfői gyártelep a kincstárnak pengőjébe került. Mielőtt a fűzfői gyárat üzembe helyezték, a kincstár új szerződést kötött a Magyar Lőporgyár Üzemi Rt-vel. A szerződés értelmében a részvénytársaság 1930-ban végződő üzleti év végéig üzemben tartja a fűzfői gyárat. A kincstár kötelezte magát, hogy lőport és trinitrotoluolt (tri) csak az rt-től rendel, a vállalat pedig állandó készenlétben tartja a gyárat, hogy abban nyolcórai munkaidő alatt, naponként 500 kilogramm lőpor és 500 kilogramm trinitrotoluol legyártható legyen. Erre begyakorlott személyzetnek és munkásoknak rendelkezésre kellett állniuk. A kincstár a lőpor és a tri gyártásával, a gyártelep fenntartásával, valamint a vállalat központi és üzemi adminisztrációjával kapcsolatos összes személyi és dologi kiadásait negyedévenként megtérítette. Az rt. a közreműködésért negyedévenként külön harmincezer pengőt utalványozott. Ha a gyártott lőpor mennyisége egy évben meghaladta a kilogrammot, a kincstár minden kilogramm után 2 pengőt-, százezer kilogrammon felüli mennyiség minden kilója után egy pengő gyártási jutalékot fizetett. Az új szerződés értelmében a bankszindikátust a gyártott mennyiségtől függetlenül pengő haszon illette meg. A gyár felépítése és üzembe helyezése után a Magyar Lőporgyárüzemi Rt. vezetése néhány évig még a bankszindikátus kezében maradt. A jogi helyzet egyre visszásabb lett. A vállalat fő részvényese, a bankszindikátus is tudta, hogy a Magyar Lőporgyárüzemi Rt. tulajdonképpen nem normális iparvállalat, hanem a kincstárnak jutalékért dolgozó megbízottja. 13

15 IV. fejezet A termelés megkezdése Névváltás Az üzem december első napjaiban megkezdte termelését, évi 600 tonna tüzérségi és 375 tonna gyalogsági lőpor kapacitással. A gyártelep létszáma a gyártás megindulásakor alig érte el az 500 főt. A szakmunkások, mérnökök, technikusok és kereskedelmi tisztviselők egy része Mosonmagyaróvárról települt át, ők képezték a törzsgárdát. Munkaerő probléma nem volt, a létszám feltöltése a környező falvakból történt. A lőporgyár és az erőmű alkalmazottait a még csak részben kiépült lakótelepen helyezték el. Mivel újabb vegyi termékek gyártását tervezték, a Magyar Lőporgyárüzemi Rt. közgyűlése június 30-án a vállalat nevét Nitrokémia Ipartelepek Rt-re változtatta. A fűzfői gyárat eredetileg nitrocellulóz, nitroglicerin és a kétféle alaplőpor létesítésére hozták létre. Később merült fel, hogy a kincstár robbanóanyag szükségletét is itt állítsák elő. Erre a célra épült a trinitrotoluol-gyár (trigyár), mely szeptemberében évi hatszázezer kilogramm termelőképességgel indult. A trigyár pengőbe került. Az erőtelep III. gépcsoportja (újabb 6000 lóerő teljesítményű gőzturbina) beszerzése pengőt tett ki. A lőporgyártásban új technológiát vezettek be. Az oldószeres lőporokat általában éter-alkoholos oldószer keverék felhasználásával gyártották. Az éter azonban alacsony forrpontja miatt nagyon veszélyes, könnyen robbanó vegyi anyag, ezért acetonnal helyettesítették. Ezzel kevesebb lett az oldószer veszteség, csökkentek a költségek. A Nitrokémia a vadászlőpor gyártásával a lőporüzem termelésbe állításától foglalkozott. A szükséges további beruházásokról a HM rendelkezett, de a költségek nagyobb részét nem tudta fedezni, így a Nitrokémia a bankszindikátustól vett fel kölcsönöket. Az erőmű kiegészítő munkálataiért pengőt kellett kifizetni. A vízmű kiegészítése pengőbe került. Új lakótelep épült több mint egymillió pengős költséggel. Négy barakk-szerű munkáslakás épült (40 lakással) a gyárhoz tartozó külső területen. Ezek a munkák egy év alatt készültek el. A HM májusában megbízta a vállalatot, dolgozzon ki eljárást a hadianyagok gyártásához szükséges salétromsav előállítására hazai anyagok felhasználásával, továbbá oldja meg a hazai nitrogén műtrágya előállítását így biztosítsa mindkét termék gazdaságos előállítását. A Nitrokémia megkezdte a vizsgálatokat külföldön is. Így kerültek kapcsolatba a frankfurti Gutbrod testvérek céggel. A cég vállalkozott arra, hogy saját költségén Magyarországon gyárat épít, melyben a várpalotai lignitből szintetikus célokra alkalmas összetételű gázt, elektromos áramot, valamint hidrogén és nitrogén gázkeverékből nitrogénműtrágyát és salétromsavat gyárt. Az előkészületekre a HM háromszázezer pengőt bocsátott a Nitrokémia rendelkezésére. Salamon Ödön vezérigazgató a német szerződést megkötötte. A salétromsavgyár tervezését a Nitrokémia megkezdte, a gyár felépítéséhez szükséges 150 hold területre a Nitrokémia opciós szerződést kötött Péten. 14

16 Minden előkészület megtörtént a péti gyár építésére, amikor a frankfurti Biztosító Intézet megbukott, s így Gutbrod cég garancia levele érvénytelenné vált. Mivel a cég újabb biztosítékot nem tudott letenni, a szerződés érvénytelenné vált. (Még tartott a világgazdasági válság.) A HM újabb üzlettársat keresett, s megtalálta a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-t, amely más úton gázosította el a lignitet. Közben a HM-nél úgy döntöttek, az új üzem megépítését nem a Nitrokémiára bízzák, hanem újabb kincstári vállalatot alapítanak. Az új vállalat magját a Nitrokémia azon dolgozói képezték, akik eddig a műtrágyagyár és a salétromsavgyár tervezésével foglalkoztak. Ez a csoport február 1-jével kivált a vállalat kötelékéből. 15

17 A világgazdasági válság miatt a fűzfői gyár pénzügyi nehézségei fokozódtak. A HM tartozásai a vele szerződéses viszonyban álló vállalatok felé 16 millió-, a Nitrokémia tartozása három banknál 6,5 millió pengő volt. A Nitrokémia október 20-án kelt újabb hitelkérelmét elutasították. A bankszindikátus bejelentésére, Gömbös Gyula Honvédelmi Miniszter utasítására az Állami Hadianyaggyár vezérigazgatója közölte a bankokkal, a HMnek nem áll módjában a Nitrokémia adósságát kiegyenlíteni, sőt a december 1-e után felmerülő költségekről sem tud gondoskodni. A Nitrokémiára bízták, folytatja az üzemet, avagy nem. A honvédelmi miniszter a lőporgyártási költségek csökkentése, a termelés növelése végett a lőporgyárat saját kezelésébe kívánta venni. Az első érdemleges tárgyalás Demény Géza tábornok vezetésével január 22-én zajlott a HM-ben, de Gömbös miniszter javaslatát a bankok nem fogadták el. A szerződés megváltásának csökkentett összegét is túlzottnak tartotta. A bankok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy nem szorgalmazzák a részvények eladását. A tíz hónapig tartó tárgyalássorozat után október 29-én végre megszületett a megegyezés, a kincstár és bankszindikátus megkötötte a szerződést. A pénzügyminiszter, mint a kincstár képviselője a Nitrokémia 4000 darab pengő névértékű részvényét pengő vételáron megvásárolta. A kincstárral szemben fennálló szerződéses viszonyból járó jogosítványokért pedig pengőt kapott a bankszindikátus. Az utóbbi összeg után a Pénzügyminiszter január 1-től kezdve hét százalék kamat fejében pengőt fizetett. A szerződés továbbá rögzítette, hogy a Nitrokémiát a kincstárral szemben pengő követelés illeti meg. A szerződő felek végül megállapodtak, hogy a kincstár a megállapított összegeket készpénz helyett bemutatóra szóló kincstári váltókkal egyenlíti ki. A kincstár a félévenként leszámítolt váltók után a Magyar Nemzeti Bank által megállapított kamatlábnál 1,5 százalékkal meghaladó kamatot térít. A kamatokat lejáratkor készpénzben fizeti meg. A szerződést Varga Imre pénzügyminiszteri államtitkár és a bankszindikátus három képviselője írta alá. A vállalat részvényeit a HM meghatalmazott képviselője november 10-én átvette. Mivel a vállalat részvényei gazdát cseréltek, állami tulajdonba került, a Nitrokémia igazgatósága november 17-én lemondott. Az november 18-án megtartott rendkívüli közgyűlésen Tory Gergely államtitkárt, Zsilinszky Gábort a Péti Nitrogén Művek Rt. vezérigazgatóját, egy altábornagyot, két tábornokot, két ezredest, két miniszteri tanácsost és egy nyugalmazott bírót választottak meg igazgatósági tagnak. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter a Nitrokémia és a Péti Nitrogén Művek igazgatóságát egyesítette. A két vállalat közös vezérigazgatója Zsilinszky Gábor lett. Első ténykedése az volt, hogy a Nitrokémia budapesti irodáját a Péti Nitrogén Műtrágyagyár irodájába, a Nádor utca 21. alá költöztette. A HM különböző racionalizálási intézkedésekkel a lőporgyártás költségeinek csökkentésére, a termelés mennyiségének fokozására, üzembővítésekre, új üzemágak bevezetésére törekedett. Mindezek szoros kapcsolatban álltak a magyar kormány németbarát politikájával, és az új háborúra való felkészüléssel. (Az I. világháborúban győztes nagyhatalmak ré- 16

18 széről Anglia, Franciaország semmi lehetőség nem látszott, hogy a trianoni békediktátumon változtatni lehessen. Egyedül a fasiszta Olaszország, illetve a hitleri Németország mutatott hajlandóságot az esetleges változásokra.) Az import kiküszöbölése miatt a HM 1933-ban egy pirotechnikai üzem létesítésére utasította a vállalatot, amely elsőként egy világító jelzőtöltény előállításával jelentkezett. Ugyanebben az évben kezdte meg a nitrocellulóz-üzem a lőgyapoton kívül lakkgyapotok gyártását, amiket a festékipar használt fel különböző nitrolakkok előállítására. A hazai szükséglet kielégítésén túlmenően megkezdődtek az exportszállítások. A vadász és sportversenyeken jó minősége révén komoly hírnévre tett szert a Rex lőpor. Az 1933-as bécsi nemzetközi galamblövő versenyen az Európa-, valamint a világbajnokságot Rex lőporral töltött töltényekkel a magyar csapat nyerte el, a verseny keretén belül világcsúcsot állítottak fel. A Nitrokémiánál a termelési kapacitások bővítésének előfeltételei adottak voltak, ezt a munkát 1932-ben megkezdték. A gyártási kapacitást a gyalogsági, a tüzérségi lőpor üzemben tonnára emelték ben új oldószernélküli üzem lépett működésbe, amelynek a kapacitása 1939-ben már 3000 tonna volt ben felépült a kísérleti nitrokeményítő-üzem, a kísérleti gyártások nyomán 1937-ben egy 900 tonna kapacitású üzem valósult meg. Mivel a különböző nitrovegyületeket előállító üzemek nagy savforgalmat bonyolítottak, ennek következtében sok hulladéksav keletkezett. A hulladéksavak feldolgozására 1937-ben kénsav koncentráló, salétromsav denitráló és koncentráló üzemeket létesítettek. A gyalogsági lőpor üzemet szintén bővítették, a technológiát korszerűsítették így 1938-ban már 1500 tonnát gyártottak. Az új üzemek meghonosítása mellett 1937-ben megépült még a II. számú trigyár, amelynek építési költsége , a berendezések beszerzése, legyártása pengőt tett ki. Évi 900 tonna kapacitással helyezték üzembe. Közben folyamatosan bővítették az I. számú trigyárat is, amely 1939-ben már 2700 tonnát gyártott. 17

19 V. fejezet Kilépés a világpiacra Háborús fejlesztések Az üzembővítések és a termelés fokozása a vállalatot arra ösztönözte, hogy a belföldi szükségletet meghaladó termékeit, valamint a gyártások során szerzett tapasztalatait, kísérleti munkái eredményeit exportálja. A vállalat kezdett megjelenni nemzetközi vásárokon. A szakemberek elindultak európai, közel-keleti, dél-, és közép-amerikai államokba, piackutatást végeztek. Az utakról hazatérve nagyon komoly lehetőségekről számoltak be. Az exportra kerülő lakkgyapotok, sport- és vadászlőporok jó minősége már nevet szerzett a Nitrokémiának. Az első külföldi siker a törökországi trinitrotoluolgyár megépítése volt március 14-én kötötték meg a szerződést a török hadügyminisztériummal, az építkezés már az év nyarán megkezdődött Ankara közelében. Az épületek és a gépek szerelése februárjában befejeződött. Az átadására júniusában kerül sor. Alig indult meg az üzem (100 tonna kapacitású volt) a Nitrokémia újabb rendelést kapott az üzem 350 tonnás bővítésére. Az újabb munkák január végén fejeződtek be. A trigyár építése a vállalatnak pengő tiszta hasznot hozott. A bővítési munkákért pedig svájci frankot fizettek a törökök. A törökországi építkezések idején a finn hadügyminiszter vezetésével delegáció járt Fűzfőn, a lőporgyártást tanulmányozták. A brazil állam nagy világcégekkel szemben ugyancsak a magyar ajánlatot fogadta el. A vállalkozás összege dollár volt. A Nitrokémia a munkálatokat őszén kezdte meg a Sao Paulo város mellett fekvő Piqueben. A műszaki terveket a Nitrokémia szakemberei készítették, a gépi berendezéseket szintén magyar gépgyárak készítették. Az üzem szerelése 1941-ben fejeződött be, az avatása március 15-én volt, amelyen ifj. Horthy Miklós is részt vett. A Nitrokémia nyeresége a munka során pengő volt. A termékexport kibővült, a környező országokba sokféle és nagy mennyiségű nitrocellulózt, lőport és robbanóanyagot szállítottak. Az 1930-as évek elejétől az évtized végéig a termelés többszörösére nőtt, az itt dolgozó kiváló szakemberek révén minőségileg is nagy fejlődés következett be. Az évtized elején az 500-as dolgozói létszám 3200-ra emelkedett. Exportnyereségét a vállalat az üzemek bővítésére és átalakítására fordította. Az óta végrehajtott beruházások 8,6 millió pengőt tettek ki. A munkaerő a környező falvak szegényparaszti rétegéből került ki. Közben e települések lélekszáma százalékkal nőtt, a gyár illetve a fejlődés vonzotta az embereket. A szakmunkás utánpótlás biztosítására a vállalat Fémipari Szakirányú Iparostanonc Iskolát állított fel, ahol tavaszán már 86 tanuló volt. Az iskolát Steller Lajos főmérnök vezette. A tantestület három mérnökből, két technikusból és vállalati elemi iskola három tanítójából állt. A tanulókat a gyárban alkalmazták és munkabért kaptak. 18

20 1940. október 1-én Zsilinszky Gábor megvált a Nitrokémiától. Utóda vitéz Bartha Andor alezredes lett, aki július 1-ig ténykedett. A Honvédelmi Minisztériumba távozott és a hadiüzemeket ellenőrző osztály vezetője lett. Az új vezérigazgatónak Szabó Kornél főmérnököt nevezték ki. A Nitrokémia vagyona, főleg a jelentős export üzletek révén több mint 30 millió pengőre növekedett. Az új vezetés kérte, hogy a vállalat alaptőkéjét az eredeti pengőről 15 millió pengőre emeljék fel. A gyár fejlesztése tovább folytatódott. A Nitrokémia a háború első évében szerződött a svájci Biazzi mérnökkel, aki amerikai dollárét átengedte a nitroglicerin folyamatos gyártási eljárásának felhasználási jogát. Ezt a gyárat a Nitrokémia július 9-én vette át és helyezte üzembe. A szállított berendezéseket azonban át kellett alakítani ben az oldószeres lőporüzemet 8 épülettel és berendezésekkel pengő költséggel kibővítették. A bővítés után az üzem kapacitása 1200-, a tüzérségi lőpor üzem kapacitása 2700 tonnára emelkedett. A bővítési munkákat 1941-ben is folytatni kellett. A tri II. és tüzérségi lőporüzem bővítése 2,7 millió pengőt tett ki. Részvény ebből a korszakból 19

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban február 11.

Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban február 11. Az alapanyag-termelés és feldolgozás helyzete és kilátásai Problémák és megoldások a zöldség-és gyümölcs-feldolgozásban 2016. február 11. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar

Részletesebben

ÜZLETI MESTERSZAKOK BUSINESS MASTER S PROGRAMS. Számvitel példatár. Dr. Ormos Mihály 2016.

ÜZLETI MESTERSZAKOK BUSINESS MASTER S PROGRAMS. Számvitel példatár. Dr. Ormos Mihály 2016. Dr. Ormos Mihály 2016. Mutassa be a gazdasági események hatását a tárgyévi (2016. évi) mérleg, eredménykimutatás és Cash-flow kimutatás egyes soraira. Nem kell a teljes kimutatásokat bemutatni csak az

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven.

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven. A visontai telephelyű Mátrai Erőmű ZRt. a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége. Fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkező Mátrai

Részletesebben

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban

A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban A baromfi-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a baromfifeldolgozásban 2016. február 04. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar súlya -

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

A GYOSZ története (4. rész)

A GYOSZ története (4. rész) A GYOSZ - Chorin Ferenc elnök és az igazgatóság formális feloszlási határozatára - március végétôl nem mûködött. Tennivalója nem is lett volna, mivel a szocializált vállalatok élérôl a tulajdonosokat,

Részletesebben

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

A jóvátételben nem volt kegyelem

A jóvátételben nem volt kegyelem 2014 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1945. június 15., esti órák, szürkület. Két küldöttség készülődik a

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2015.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2015. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2015. Pécs, 2016. április 04. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

KÉT HÍD EURÓPÁBA. -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása-

KÉT HÍD EURÓPÁBA. -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása- KÉT HÍD EURÓPÁBA -A Széchenyi-Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út beruházások összehasonlítása- Készítette: Orosz Csaba (PhD) okleveles építőmérnök, egyetemi docens Princz-Jakovics Tibor okleveles építőmérnök,

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP április A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó...nap... óra... perc A kérdező aláírása: igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. április A Figyelő

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól.

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól. Solti AgroPark A mezôgazdasággal kapcsolatos tevékenységet folytat? Raktárt keres, telephelyet létesítene? Olcsóbban szeretné megoldani a logisztikai feladatokat? Netán vasúton és vízen is szállítana árut

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése 2009. május 6. 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS az FHB Nyrt. 200.000.000.000,-

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

A PRIMO története. ahogy az egykori fejlesztők emlékeznek rá

A PRIMO története. ahogy az egykori fejlesztők emlékeznek rá A PRIMO története ahogy az egykori fejlesztők emlékeznek rá Hogyan kezdődött Dr. Tick József A PRIMO szoftvere Tiszai Tamás A PRIMO hardvere Manno Sándor A PRIMO klaviatúrája Örley Gábor A Sárisápi MGTSZ

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

Vállalati pénzügyi menedzsment. kollokvium

Vállalati pénzügyi menedzsment. kollokvium GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Vállalati pénzügyi menedzsment kollokvium 1 37 40 pont jeles 33 36 pont jó 29 32 pont közepes 25 28 pont elégséges 24 pont elégtelen Név: Elért pont:

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010

MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010 KISSZENTMÁRTON MINTACÍM SZERKESZTÉSE OLAJÜTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2009-2010 A szövetkezet megalakulása: 2008- ban Ofa által kiírt Szövetkezz 2007 című pályázat segítségével alakítottuk meg. -pályázati

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cimer Zsolt A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló küszöbérték alatti üzemek tevékenységéből

Részletesebben