Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak"

Átírás

1 Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak megfelelő pontos hivatkozással lehet. Konzulens: dr. Fülöp Géza Készítette: Jakity Attiláné Mélykút, 1998.

2 2 Fenyő Miksa és a Nyugat Fenyő Miksa (Mélykút, Bécs)

3 3 Fenyő Miksa és a Nyugat Tartalomjegyzék Bevezetés Előzmények Csillagos emlékeim Kezdetek Jelen voltam A pénzügyminiszter A szerkesztő A kritikus Befejezés Felhasznált irodalom... 33

4 4 Fenyő Miksa és a Nyugat Bevezetés Fenyő Miksa nevével először a gimnáziumi tanulmányaim során találkoztam. Munkásságát felületesen ismertem meg, csupán annyit tudtam meg róla, hogy ő volt a Nyugat egyik szerkesztője. Kíváncsiságomat az keltette fel, mikor 1996 augusztusában levél érkezett a helyi polgármesteri hivatalba. A levél írója az Amerikában élő Fenyő Jean - Pierre Ady volt. A levélben ez állt: Tisztelt Mélykúti Polgármester Úr, (Kiss Csepregi Ákos)! Nagyapám, Fenyő Miksa emlékére, kinek hagyományát őrzöm, gondoltam, hogy törődni kellene a szülővárosával. Ajándékoznék tiszteletpéldányokat nagyapám önéletrajzi könyvéről (ami ben jelent meg), egy domborművet és plakettát, amit az ottani iskolában lehetne felavatni....természetesen szép lenne egy Fenyő Miksa utcát vagy teret létre hozni, illetve megnevezni....hogy mindez miért lenne hasznos Mélykútnak, ezt gondolom Önök jobban megtudják fogalmazni... Mély tisztelettel Önnek Mélykútiaknak, baráti kézszorítással, Fenyő Miksa unokája, Fenyő Jean-Pierre Ady. 1 Még ekkor a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem: Ki volt ő valójában? Milyen kapcsolatban állt a Nyugattal? Ezek a kérdések mindaddig nyitottak maradtak számomra, amíg a szakdolgozati témák között rá nem bukkantam erre a címre: Fenyő Miksa és a Nyugat. Tudtam most jött el az idő, hogy kérdéseimre választ kapjak. A dolgozatom három fő részre tagolódik. Az első fejezet a Kezdetek címet kapta. Ebben a részben mind Fenyő, mind a Nyugat indulását vázoltam fel. 1 Fenyő Jean-Pierre Ady levele augusztus

5 5 Fenyő Miksa és a Nyugat Azért tartottam fontosnak az előzmények részletes bemutatását, mert véleményem szerint, meghatározó volt szerepük a lap létrejöttében és Fenyő kritikai működésének a kialakulásában. A kidolgozás során derült fény arra, hogy milyen összetett szerepet játszott a lap életében. Egy olyan " háttérmunkát" végzett - pénzügyminiszter, levelező szerkesztő -, mely a Nyugat megjelenésének és zavartalan működésnek egyik feltétele volt. A második fejezet, melynek címe Jelen voltam, ezeket a szerepköröket tárgyalja részletesen, kiegészítve kritikai és kiadói tevékenységével. A Nyugat és Fenyő kapcsolata az 1930-as években lassan megszakadt. Egyre jobban eltávolodtak egymástól, majd útjaik szétváltak. A válás már sem a Nyugatnak, sem Fenyőnek nem jelentett traumát. Hosszú folyamat volt, amíg a kapcsolatuk idáig eljutott. Az okokra, a kérdésekre a választ a Befejező részben írtam le. Fenyő rendkívüli ember volt. Az ő munkájára, tapasztalatára, tolarenciájára nagy szüksége volt a lapnak. Lehet, hogy nélküle egy egészen más folyóirat született volna, lehet, hogy nem élt volna meg ennyi időt a Nyugat, lehet, hogy meg sem született volna ez a korszakalkotó lap. Semmit sem lehet tudni, csupán azt, szükség volt Fenyőre. Mire végére értem a dolgozatom megírásának tudtam, méltán büszke lehetek falum szülöttére. Egyetlen percet sem sajnálok, melyet a Nyugat és Fenyő kapcsolatának a kutatásával töltöttem el. Hiszem, hogy sem az utókor, sem mi mélykútiak nem feledkezhetünk el róla, mert méltó arra, hogy emlékezetünkben örökre megtartsuk.

6 6 Fenyő Miksa és a Nyugat 2. Előzmények Csillagos emlékeim december 8-án született az ő Siennájába 3, Mélykúton egy zsidó családban. Ő maga írja szülőfalujáról: Mélykút. Nem gondolom, hogy bárki is tud falumnak létezéséről, hacsak nem az én himnuszaimból, aki ott életem legboldogabb éveit töltöttem. 4 A Fleischmann család hetedik gyermekeként látta meg a napvilágot. Ezt a népes családot édesapjuk tartotta el, mint szabó. Anyagi nehézségeik ellenére, boldog gyermekkora volt. A világ - a maga ellentmondásai ellenére is - kezdett kitárulni számára. Az ünnepek és hétköznapok csodálattal töltötték el. Bámulta a lányok öltözetét,...ahogy összefogózva fölvonulnak, száz szoknyában, a legfelső nehéz selyem volt, virágos mintájú löbötykében, színes fejkendővel.... A férfiak kékposztó ünnepi öltözetben, vagy igénytelenebb fekete ebelaszt (everlasting) ruhában : a legények selyembársony vagy brokát mellénnyel (mándli,lajbi), pakfong gombsorral -,... " 5. Fontos volt számára a Kisasszony - nap, az Úr - napja, melyeknek ünnepléséhez zsidó létükre hozzájárultak.... A Szűk utca sarkán is, a mi szomszédságunkban, virágos oltár állt. Anyám adta a díszítéshez a virágokat: Muskátlit, violát, szegfűt, floxot, ciniát, mert anyám kertjében nőttek a legszebb virágok 6 - írta az Úr - napi ünnepségről. Így már kora gyermekként megismerhette az egymás mellett élés szabályait, és az oly fontos tolarenciát, melynek felnőtt korában nagy hasznát vette. Már öt évesen megtanult olvasni. A nagyapja ajándékozta meg Petőfi kötetével azzal a céllal, hogy majd - mondja ő...fölolvassak neki. 7 Iskoláit Jankovácon, a mai Jánoshalmán kezdte el. Nem sokáig maradt itt. A félelem, melyet az iskola komorsága és a benne élők hidegsége okozott, szökésre késztette. 2 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum p. 3 Ua. 23.p. 4 Ua. 23.p. 5 Ua. 24.p. 6 Ua. 35.p. 7 Ua. 36.p.

7 7 Fenyő Miksa és a Nyugat A következő tanévet ezért Mélykúton folytatta. Itt már jól érezte magát. Zsidóként katolikus iskolába járt, de ez a család számára nem jelentett semmi gondot. Egyedül a nagyanyja lázadt fel ellene, amikor megtudta, hogy az apácák a kis Fenyőt a jóságra biztatták Jézus szeretetéért. így oktatta unokáját: Mondd meg Apollonia kedves nővérnek, hogy te zsidó vagy, és nem reflektálsz Jézuska szeretetére! 8... Álmodó gyerek voltam 9 - vallotta önmagáról. Ez az álmodozás az olvasás és az írás területén jelentkezett. Édesanyja különösen támogatta ezen törekvését. Tudta, hogy így legalább az egyik gyermekük kiemelkedhet az iparos sorból. Az elemi iskola elvégzése után, a jó hírű budapesti evangélikus gimnáziumban folytatta tanulmányait.... gyönyörű álmaim voltak Budapestről vallotta. De nem sokáig. Az új iskola, az új környezet, fiatal kora miatt csalódást okozott neki. Nehezen szokta meg a változást, s mindez még szegénységgel is párosult. Szüleinek csak éppen a taníttatásra futotta. Az iskolaszolga árusította jobb tízórai - falatra, omnibusz - vagy hídpénzre, könyvekre, külföldi iskolakirándulásokra már nem volt pénzük. Rossz tanuló volt, de Lehr Albert a neves Arany - kutató tanár, fölismerte benne a tehetséget. Az ő segítségével nyerte el a Döbrentei - díjat, mely annak a diáknak járt, aki az iskolában legjobban beszélt és írt magyarul. Az érettségi után két választása volt: a tanári- vagy a jogi pálya. Annak ellenére, hogy álma a tanári pálya volt, a család nehéz anyagi helyzete, és a szerény érettségi bizonyítvány eldöntötte a kérdést ben iratkozott be a budapesti egyetem jogi karára, de bölcsészeti előadásokat is hallgatott. Az egyetlen olyan fakultás volt, amely lehetővé tette a hallgató számára az egyidejű kenyérkeresetet is, s ez fontos szempont volt Fenyő számára. Az irodalmi ambíciói is itt bontakozhatott ki. Mint egyetemista verseket küldött a Magyar Szalon című képes folyóiratnak, igaz Rezsni Margit álnéven. Kedvenc tanárai Gyulai Pál irodalomtörténész és Bodnár Zsigmond volt, aki filozófiát oktatott. Gyulai előadásai csalódást okoztak számára, írásai azonban élettel voltak tele. Ennek hatására kezdett irodalmi kritikákat írni Fenyő is. Az egyetem elvégzése után megpróbálta a " normális " polgári foglalkozását űzni, ez azonban nem sikerült neki. Szülőfalujába nem akart visszamenni. 8 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 9 Ua. 36.p. 10 Ua. 49.p.

8 8 Fenyő Miksa és a Nyugat Tudta, hogy ott nem terem számára babér, így Pesten maradt. Tapasztalatlansága, ismeretlensége, és az irodalom iránti " szenvedélyes szerelme " ügyvédi pályájának a felemelkedését lehetetlenné tette ban vette feleségül Schöffer Auréliát.... harminc esztendő múlva búcsúzott Rella tőlem és három gyermekétől írta együttélésükről visszatekintve. Fia György ben, Iván ben, lánya Anna pedig ben született ben életének egy új fejezete kezdődött el. Chorin Ferenc ügyvéd, országgyűlési képviselő, később felsőházi tag, segítségével a Gyáriparosok Országos Szövetségének másodtitkárja lett. 30 éven át dolgozott a GYOSZ - nál. Saját bevallása szerint örömmel és abban a tudatban, hogy a magyarság érdekében cselekedett. Eközben szerkesztője lett a Magyar Gépipar című lapnak, melyben több közgazdasági cikke is megjelent. Pályájának, tehetségének kiteljesedése ig tartott. Legtermékenyebb időszaka volt az életének ez az időszak. A Figyelő, majd a Nyugat szerkesztőjeként és alapítójaként a magyar irodalmi élet nagyjai közé emelkedett. A gyermekkorában kialakult alkalmazkodási készségét itt tudta csak igazán kamatoztatni, s így tudott kiemelkedni a szerkesztők sorából. Nemcsak szerkesztőként, de íróként is sikereket ért el ben megjelent az első jelentős esszéje a Casanova is. Politikai karrierje is emelkedni kezdett. A GYOSZ - beli igazgatói kinevezése hamarosan megtörtént, majd október 29 - én kinevezték kereskedelmi miniszternek a Hadik - kormányban. Igaz ez a kinevezés csak egy napig tartott. Ahogyan a politikában és a gazdaságban egyre magasabb posztot ért el, a irodalmi életből úgy kezdett egyre jobban kiszorulni. A Bethlem - éra után mind szűkebb térre szorultak liberális elképzelései. Hitlerről már ben leleplező tanulmányt írt, melyet a Nyugat adott ki. Mielőtt a náci szellemű törvénykezés ban félreállította volna, lemondott állásáról. Azonban ő sem kerülhette el sorsát. Beköszöntött az es esztendő. 11 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

9 9 Fenyő Miksa és a Nyugat Erről így írt: Három hónapig tartott június 22 - ig -, mire a merevgörcs, mely a márciusi német megszállás óta az egész valómat megülte, valamit engedett merevségéből, s én tollai foghatta, hogy jegyezzem az eseményeket 12 A " zsidó - törvények ", majd a harcok, a második házasságából született gyermekével együtt bujdosásra kényszerítették. A német megszállás 10 hónapja alatt született egyik legszebb műve, melyet ban Az elsodort ország címmel adott ki. A háború, s az utána jövő elsodort ország már nem az ő hazája volt, ban távozott végleg. Az otthonkeresés állomásai : Róma, Párizs, New York és Bécs volt. Az ezekben az országokban eltöltött évek is termékenyen teltek el. Rómában 86 évesen jelentette meg Ami kimaradt az Odysseából című utinaplóját, melyért megkapta a " Róma város díjat ". A párizsi, a New York - i, és a bécsi emigráció ideje alatt születtek meg a Jézus is DP volt (1952), a Nietzsche és a zsidók (1954), a Lacroix tanár úr zavarai (1956), a Haláltánc (1957), és az egyik legjelentősebb műve, melyet ki is adott, a Följegyzések a Nyugat folyóiratról (1960) és 1968 között kezdte el írni az Önéletrajzom című művét, melynek befejezésére már nem került sor, pedig életének egyik, hanem a legszebb alkotása lett volna. Ám mindezek ellenére az igazi otthon, Magyarország maradt számára. A 60 - as évektől lehetővé vált, hogy egyre sűrűbben látogasson haza. Az itthon kialakult rendszer miatt azonban soha nem akart visszaköltözni. Ezért, hogy hazájához minél közelebb legyen, ben Bécsbe költözött. A közelséget nem sokáig tudta kihasználni. Mindössze két évet élt itt április 4 - én, 93 évesen hunyt el.... Egy nagy korszak szellemi java rétegének utolsó tagja távozott el vele, s tért vissza újra közénk, amikor az ő meghagyására hamvait itthon, kedves Budapestjén helyezik örök nyugalomra Fenyő Miksa: Az elsodort ország. 2. jav. kiad. Bp. Magvető, p. 13 Keresztúry Dezső: Fenyő Miksára emlékezve = Élet és Irodalom sz. 4.p.

10 10 Fenyő Miksa és a Nyugat 2.2 Kezdetek Fenyő Miksa olyan század utolsó évtizedében született, mely a változásoktól, ellentétektől volt hangos. A Kiegyezés lehetővé tette Magyarország felemelkedését, a gazdaság, a politika, a művelődés, tulajdonképpen az élet területén. Ennek a folyamatnak a beindulása sajátságos helyzetet hozott létre, amely sok tekintetben csak erre az országra voltjellemző. Az ipari forradalom lassan átgyűrűzött Európa nyugati részéről Közép - Európába, sőt keletre is, s az ország arculata gyökeresen megváltozott emiatt. Kiépült a vasút- és úthálózat, mely létfontosságú volt a létrejövő nagyvállalatok, üzemek nyersanyagellátásához. Az ezekben dolgozók már jórészt képzett szakmunkások voltak, akik egy új társadalmi réteg alapjait képezték. Ők már nem a " műveletlen parasztok " körébe tartoztak. A polgári társadalom igazi bástyája azonban, a nagy - és középpolgárság volt. Ezek az emberek a nagy - és kisvállalatok, s az ezekhez kapcsolódó hitelszervezetek, kereskedelem tulajdonosai és alkalmazottai köréből kerültek ki. A városokban, a településeken, s elsősorban a fővárosban építkezési láz tört ki. Budapest belváros jellege, arculata megváltozott. Az új társadalmi réteg, arisztokrácia, s maga az állam is építkezett. Ez csak nagy pénzből volt lehetséges, s ez kiválóan megmutatta, hogy az ország jó irányba menetel anyagilag. A mezőgazdaságban a modernizációs folyamat nem igazán indult be. Helyenként már modern gépek tűntek fel, de közben voltak olyan vidékek, ahol még sarlóval arattak. Tehát továbbra is a régi típusú nagybirtok és az elavult kisárutermelés volt jelen. Az országban a modernizációt és a konzervatív gazdaságpolitikát követők között az ellentétek kiéleződtek. A már kialakult helyzetet tovább bonyolította, hogy számolni kellett egy olyan társadalmi réteggel is, mely a fejlődés másik akadálya volt. Ezek azok a hajdani birtokos nemesség volt, melyek birtokait elvesztették, vagy lesüllyedtek állami, megyei hivatalokba. Ahogy a társadalom ilyen mértékű ellentétekre épült, a politika is feszültségekkel volt terhes. Különösen összebonyolódott a konzervatív és a haladó, a reformer és a forradalmi erők harca, a társadalmi haladás és a nemzeti átalakulás problematikája. A kultúra területén sem volt jobb a helyzet. Míg a nemesek vékony rétegének a művészet csupán reprezentációs szerepet töltött be, addig a polgárságnak a szórakozást, a magasabb szellemi élvezetet, elmélyülést jelentette.

11 11 Fenyő Miksa és a Nyugat Veszélyként érzékelték ezeket a változásokat a kiváltságos réteg. Féltek, hogy a morális és kulturális értékrend fellazul, amely a politikai érdekeiket sérthetik. Az ízlésükben is ellentét feszült a társadalom két különböző rétegénél. Amíg a polgárság a forradalmiságot, addig a dzsentri " középosztály " a maradiságot képviselte. Ebben az ellentmondásos légkörben nőtt fel a magyar kulturális életnek egyik legnagyobb nemzedéke. Olyan egyéniségek léptek pályájukra, mint Bartók Béla, Kodály Zoltán, Szekfű Gyula, Gombocz Zoltán, Lukács György, Balázs Béla és sokan mások. Ahogy a művészet különböző területén változások történtek, úgy az irodalomban is. Különféle irányzatok, szembefordulások jelentek meg a hagyományos népnemzeti romantikus és akadémikus irányokkal szemben. Mindezek a folyamatok egy fontos esemény talaját készítették elő : a magyar művészeti, s ezen belül az irodalom forradalmát. A modern magyar irodalom azonban nem az új századdal kezdődött. Az utolsó évekre a felszíni tespedtség a Nem volt semmi, de semmi célkitűzés 14 volt a jellemző - írja erről az irodalomtörténeti kézikönyv. Gyulai Pál ezt a konzervatív szellemiségű kritikát ismertette meg Fenyővel az egyetemi évek alatt. A népnemzeti irodalomból elsősorban Petőfi és Arany műveiből elvont tanulságokat általánosította, foglalta szabályba. E közben magába olvasztotta azokat a hagyományos külföldi kritikai áramlatokat, melyeket a nagy francia és német folyóiratok közvetítettek. Képviselői azonban hiába voltak jó tudományos fegyverzettel felszerelve, nem voltak képesek az új irodalmi jelenségek befogadására és korszerű értelmezésére. Az a nemzedék, amely ezeken a kritikai hagyományokon nőtt fel, hamarosan felismerte ezek hiányosságait. Valami újszerűre, valami másra, modernre vágyott. A változást maga a társadalom, a polgárosodás, a annak hatása a művelődési életre hozta meg után, de főleg a századfordulón megszaporodtak az újságok és a folyóiratok. Budapesten több újság jelent meg ekkoriban, mint egyik - másik nyugat - európai világvárosban. Mindez egy új kritikai műfaj, az újságírói kritika megteremtését, fejlődését tette lehetővé. Feladata a kortárs irodalom figyelése volt, s ez azt eredményezte, hogy a sajtó egyre jobban összenőtt az irodalommal, annak újszerű világképével. A kritikaírás hivatássá vált, művelői már nem mellékállásban, hanem főállásban végezték a tevékenységüket. 14 A magyar irodalom története. 5.köt. Bp. Akadémiai K., p.

12 12 Fenyő Miksa és a Nyugat Egyre inkább egy újfajta körforgás alakult ki : míg egyfelől a lapok nevelték ki a kritikusokat, másfelől a kritikusok újabb és újabb irodalmi folyóiratok alapításán fáradoztak. Az első folyóirat, mely ezt a szemléletet képviselte és a konzervatív folyóiratok egyeduralmát a 19.század végén megtörte, a Hét című lap volt. Mintegy előkészítette a talajt az irodalmi forradalom számára ben Kis József szerkesztésében indult meg. Célja, hogy az új szellemű polgári, városi irodalomnak központi lapja legyen. Az induláskor munkatársai voltak Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is, igazi hangját azonban, a fiatal nemzedék adta meg : Ambrus Zoltán, Heltai Jenő, Ignotus Hugó, Kóbor Tamás és mások. Jelentősége abban volt, hogy sokban hozzájárult a népnemzeti hegemónia megtöréséhez. Felfigyelt a társadalmi problémákra, de ezeknek a megoldásáért nem indított harcot, mint tette ezt utóbb a Nyugat. Tíz évvel később, ban újabb folyóirat jelent meg, az Új Magyar Szemle, mely Blaskovich Sándor és Ambrus Zoltán szerkesztésében jelent meg. A kor szinte minden aktuális kérdésével foglalkozott irodalmi síkon. Irodalmi rovatát elsősorban Rákosi Viktor : Elnémult harangok, és Flaubert : Bovaryné című regényének közlése töltötte meg. Egy évi szünetelés után Várnai Sándor szerkesztette polgári radikális szellemben. Az igazi modern irodalom első szócsöve, az Osvát Ernő szerkesztett Magyar Géniusz volt. A munkatársak közé elsősorban a későbbi Nyugat írói, Gellért Oszkár, Kaffka Margit, Krúdy Gyula és mások kerültek. E szellemiség mellé sorakozott fel a mindössze három évet élt, Jövendő is ban Bródy Sándor, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza együtt indította el. A lap Bródy Sándor haladó polgári álláspontjából bírálta a fennálló társadalmi rendet. Ezek a folyóiratok nagyon fontos feladatot töltöttek be. Együttesen készítették elő az irodalmi forradalom talaját. Hiába ismerték fel a problémákat, az útkeresés miatt nem tudták azt a szerepet betölteni, melynek később a Nyugat tökéletesen megfelelt. Az ös év a magyar irodalom forradalmi éve. Gyökeres változások történtek, s ez az újságírói kritikának a fejlődését is szolgálta. Fenyő és barátai felismerték az ebben rejlő lehetőségeket, s így megalapították a Figyelőt, mely a modern magyar irodalmi kritika első igazi fóruma volt.

13 13 Fenyő Miksa és a Nyugat Az előzmények világítják meg a következő mondatok :... Hány kávéházi beszélgetés, hány éjszakai séta előzte meg! Hány cédulát írtunk tele s gyűrtünk zsebünkbe, melyekre cikktémákat jegyeztünk, akikkel kalandos utunkra együtt indulnánk! A lap szerkesztője Osvát Ernő volt. Fenyő itt vált igazán Osvát munkatársává. A lap nagyobbik részét kritika, szemle, irodalmi publicisztika tette ki. Széles körű tevékenységet fejtett ki itt Fenyő, szinte " teleíija " a lapot nevével, betűjeleivel, álnéven jelölve publikációit. A szerkesztésben is részt vett. Apró recenziókat, szemlecikkeket, esszéket írt különböző témákról, különböző műfajokban. Ezekből az írásokból kiforrott ízlésű, egyéni hangú, saját véleményű, bátor kritikus portréja bontakozik ki. Az irodalmi kritika megújításának a célja vezette, amikor írásaiban legendákat rombolt, irodalmi tekintélyekkel szállt szembe. Károsnak ítélt minden olyan leszűkítést, megkötöttséget, mely az irodalom szabad fejlődést gátolta. Kritikái nem az elemzés mélységével, hanem az ítélet pontosságával, tévedhetetlenségével tűnnek ki. Módszere az ötletszerűség, s eközben határozott elvek és normák is érvényesülnek írásaiban. Legfőbb követelménye az életszerűség, valamint az egyéniség igénye az írók műveiben. 15 Osvát Ernő a kortársak között. Bp. Gondolat, p.

14 14 Fenyő Miksa és a Nyugat 1. ábra: A Figyelő c. újság címlapja

15 15 Fenyő Miksa és a Nyugat Drámabírálataiban ezzel szemben, a klasszikus poétika szabályait tartja szem előtt. Műveltsége, világirodalmi tájékozottsága lehetővé tette számára, hogy írásainak sajátságos, különleges színt tudott adni. Példaképe Alfréd Kerr német kritikus, esztéta volt. Az ő hatására a konzervatív kritika legnagyobb tekintélyeivel merészen és következetesen szembeszállt. Nemcsak személyekkel, de személyekért is harcba szállt, ha az irodalom megújítása volt a cél. A lap már pontosabban és láthatóbban jelzi az új szerkesztői elvet. Elsősorban a polgárosult nyugatra figyelt. Igyekezett megismerni az európai eszmeáramlatokat, rendszeresen feldolgozta a haladó, főleg a francia folyóiratokat. S mindezek mellett a világirodalom fejlődését is nyomon követte. Felhívása azoknak az íróknak szólt, akik a minőséget tartották fontosnak. Ezzel egy olyan láncreakciót indítottak el, mely majd később a Nyugat - mozgalmat a társadalmi forradalmak előkészítőjévé tette. A Nyugat későbbi legjelentősebb írói itt csoportosultak először. Ebben az alkotóműhelyben... Csupa csillagos név hintette benne fényét Ilyen volt Cholnoky Viktor, Kaffka Margit, Ady, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Szini Gyula, Kosztolányi Dezső, Kemény Simon, akik már befutottak, és olyan tehetségek, akik most indultak el a pályájukon. A Figyelő megszűntével a némaság átka szakadt ránk írta Fenyő. A folyóirat kényszerű megszűnésébe nem tudott sem Osvát, sem ő belenyugodni. Megszokták, hogy szabadon, kötetlenül írhatták meg benne a véleményüket. Tudták, szükségük van egy független lapra októberében indult meg a Szerda című folyóirat, melyet - írja Fenyő... nem mi alapítottunk,... idegen elem volt számunkra. 18 A lap mindössze novemberig tudott csak működni. Az Ambrus Zoltán és Ignotus által irányított lap szerkesztője és tulajdonosa Gundel Antal volt. írógárdája szinte azonos volt a Figyelőjével. Céljuk egy még igényesebb, modern folyóirat létrehozása volt. A literátor szemléletkörből próbáltak kitörni, az új írók mellett tudósokat, köztük a fizikus Zemplén Győzőt, a műtörténész Fülep Lajost, az esztéta Lukács Györgyöt, a nyelvtudós Gombocz Zoltánt, a biológus Entz Gézát és a történész Angyal Dávidot is megszólaltatták. Sajnos ez a vállalkozás is nagyon hamar megbukott, a körülötte kitört pénzügyi botrány a lap pályafutásának a végét jelentette. 16 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 17 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 18 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

16 16 Fenyő Miksa és a Nyugat 2.ábra: A Szerda c. tudományos és művészeti folyóirat címlapja.

17 17 Fenyő Miksa és a Nyugat Fenyő így búcsúzott tőle : Szóval a lap megszűnt, mi nem is nagyon bántuk.. 19 Fenyő és Osvát most már tudták, hogy milyen lapot nem szeretnének alapítani, de azt is tudták, mennyire szükség van egy stabil folyóiratra, mely a szellemi forradalom méltó képviselője lehet. 3.ábra: A Nyugat c. folyóirat első évfolyamának címlapja. 19 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

18 18 Fenyő Miksa és a Nyugat 3. Jelen voltam 20 Az én történetem a Nyugat folyóirat megjelenésével január 1. - vel kezdődik; minden, ami addig történt velem, előkészület volt erre az eseményre írja Fenyő Miksa önéletrajzában. Fenyő és Osvát nagyon sok éjszakát beszélgetett át különböző kávéházakban, különösen a Bristolban, melynek eredményeként a Nyugat megteremtésének a gondolata alakult ki. Igényes folyóiratnak indult, s megpróbált az is maradni. Rangját már az első néhány számával megteremtette. Főszerkesztője Ignotus, szerkesztői Fenyő és Osvát volt. Fenyő szerint, a tulajdonképpeni szerkesztői munkát Osvát végezte...s hogy barátjának fogadott, értéket adott életemnek A lap az ő irányítása mellett lett szellemi egység. Ez azt jelentette, hogy az írók megbecsülték a Nyugatot, s a legjavát adták tehetségüknek. A szellemi forradalom eszköze lett a lap a kezükben. Céljuknak tekintették, hogy a magyar irodalmat a nyugati nagy irodalmak színvonalára emeljék. A Nyugat jelezte, hogy olyan új polgári réteg növekedett fel, mely szűknek érezte a kiegyezés biztosította kereteket. Valódi társadalmi változást akart. Ady révén a polgári forradalmat támogatta. íróinak lázadása többfelé nyitott utat. Egyesek a szocialista gondolat kapujába érkeztek, mások megálltak a reformok bizonytalan határainál. Néhányan osztályuk hanyatlásának passzív tükrözői voltak. Ez magyarázza, hogy a Nyugat miért volt ennyire színes és pártatlanul ellentmondásos. Mindezek mellett, szükség volt egy olyan emberre, aki a lap háttérmunkáit irányítja, működésének zavartalanságát anyagilag is biztosítja. A Nyugat forradalmiságából adódtak a belső és külső konfliktusok, melyeknek elsimítását egy ember végezte. Ezeket a feladatokat Fenyő Miksa látta el. 20 Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. Akadémiai K., p. 21 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 22 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

19 19 Fenyő Miksa és a Nyugat 3.1 A pénzügyminiszter Ahogyan egy háborút a pénz élteti, úgy egy lap életének és létének is meghatározója ez. Fenyő a lap részvényeinek a többségével rendelkezett, s bár az a jó, ha egy vállalkozás sikeres és részvényei is sokat érnek, a Nyugatnál nem ez volt az elsődleges szempont. A puszta fennmaradásért is állandóan küzdeni kellett, s ez jó pénzügyi taktikázás nélkül nem volt lehetséges. Induláskor a lap biztos alapja nem volt meg. Fenyő ekkor még nem rendelkezett olyan anyagi háttérrel, mellyel a lapot támogatni tudta volna. Ez a szerep a Nyugat első korszakában Hatvanyra hárult mindaddig, míg Osváttal való ellentéte következtében kivált a Nyugattól. Fenyő emiatt kénytelen volt hamarosan a lap élére állni, átvenni az ő szerepét. Ezek után Hatvany csak, mint magánszemély támogatta a Nyugatot. Az ő segítségével érte el, hogy mintegy száz előfizető támogassa a lapot. Bár a Nyugat tekintélye egyre nőtt, az anyagi helyzete cseppet sem javult. Fenyő lassan olyan befolyásra tett szert a GYOSZ - nál, hogy a folyóirat számára rendszeres hirdetéseket, pausálét, előfizetőket tudott verbuválni. Az előfizetők száma a kezdeti főről 3500 főre növekedett. Kétharmaduk a zsidó, s egyharmaduk a keresztény középosztályból került ki. A nemesi rétegből nagyon csekély számú támogatója volt a lapnak. Ezek számát is Andrássy Gyula grófnak köszönhették, aki a kor egyik haladó gondolkodású embere, és nem csak az irodalom, de a művészetek más ágainak is felvilágosult támogatója volt. A Nemzeti Kaszinó köréből kikerült anyagilag tehetős előfizetőket azonban hamarosan elvesztették, egy a folyóiratban megjelent Csáth - novella miatt. Mivel a Nyugat anyagi léte mindezek mellett állandóan bizonytalan volt, ezért vidéken előadásokkal próbáltak meg további előfizetőket toborozni. Sokszor ezek az előadások annyit sem hoztak, mint amennyibe kerültek. A helyzet akkor sem változott meg, amikor a lap élére Móricz került. A lapnak ekkor mintegy huszonnégyezer pengő adóssága volt. Ezt sikerült rövid időre úgy - ahogy lefaragni. Egy idő múlva azonban az anyagi gondok újból felütötték a fejüket. Szinte minden hónapban Fenyőék tíz - tizenkétezer pengővel támogatták a lapot, de még így is veszteséges volt. A kiadói tevékenysége minimális volt a folyóiratnak. Sokszor egy könyv kiadása többe került, mint amennyiért el lehetett adni. Ennek megoldására ügynöki hálózat kiépítését kezdték el.

20 20 Fenyő Miksa és a Nyugat Az ügynökök a felvett pénzzel azonban megszöktek, így ez sem hozott eredményt, azok viszont, akik előfizetőivé lettek a Nyugat kiadványainak egy idő után nem tudták az előfizetési díjat fizetni. Túl magas volt számukra a díj, így ez a vállalkozás is megbukott. A Nyugat fennmaradása tehát nem az előfizetőktől függött, hanem azoktól az emberektől, akik az anyagi zavarukon önzetlenül segítettek. Többnyire olyanok, akik tisztában voltak jelentőségével, s kulturális szempontból fontosnak ítélték fennmaradását. Csupán olvasói voltak a lapnak, a szellemi irányításba nem szóltak bele. A másik csoportba azok az emberek tartoztak, akiknek felkutatása és bevonása a mecénási körbe igazán nehéz feladat volt. Ez volt Fenyő asztala. Olyan személyeket tudott megnyerni az irodalom ügyének, akik pénzemeberek voltak, távol álltak minden irodalmi érdeklődéstől. Kikötésük csak az volt, hogy a Nyugat üzleti mérlegét időnként bemutassák nekik. Gondolkodásuk, magatartásuk alapján megállapítható : Nem sok örömük telt benne ; meggyőződhettek, hogy ha ők a maguk ügyeit úgy vették volna, mint mi a Nyugatét, soha nem kerültek volna abba a helyzetbe, hogy a Nyugatot megsegíthessék. 23 Fenyő a rendszeres anyagi támogatás megszervezése mellett nem egyszer mentette meg a lapot azzal, hogy a GYOSZ összeköttetései révén hirtelen aláírót szerzett egy - egy életmentő váltóra. Fenyő miniszterkedése a Nyugatban, kiválásáig megmaradt. Ezt a nehéz szerepkört senki sem irigyelte tőle, s nem is vállalta át. Még maga Móricz is elismerte ezt, s bár úgy gondolta ban, hogy a lap meg fog szűnni, de Fenyőnek köszönhetően erre csak ben került sor. 23 Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. Akadémiai K., p.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Dévavári Zoltán A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Az 1918 1920-as impériumváltást követően az orientációs pontot vesztett, megtizedelődött magyar értelmiség és a szerveződés kérdésében

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 Szabari Vera 1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.50 Absztrakt Az első világháború végétől egy átalakuló és egyre erősödő antiszemitizmus

Részletesebben

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926)

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) 2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990 A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) Cigány nyelvek, nyelvkönyvek Vita a matematikaoktatásról Tankönyv- és

Részletesebben

napló Műveljük lelkünket magyar

napló Műveljük lelkünket magyar magyar napló A Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Bu da pest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség

ILI. 197 l. július A NYU~ EMLÉKE. A nemzeti egység útján. Ottlik Géza. Beszélgetés Illyés Gyulával. Életet teremtőfeszültség ILI 197 l július A NYU~ EMLÉKE Cs. Szabó László Falu Tamás Mándy Iván Ortutay Gyula Rónay László Ottlik Géza Hegyi Béla irasai ". Nemes Nagy Ágnes Ottlik Géza Zelk Zoltán A nemzeti egység útján Beszélgetés

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

SELMECZI ELEK NÉMETH ANTAL

SELMECZI ELEK NÉMETH ANTAL i SELMECZI ELEK NÉMETH ANTAL Selmeczi Elek NÉMETH ANTAL a magyar színház enciklopédistája Selmeczi Elek NEMETH ANTAL a magyar színház enciklopédistája Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Budapest,

Részletesebben

A csonka ország kényszerei

A csonka ország kényszerei MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 1. szám 41 57. (1998) FÖLDRAJZOKTATÁS A VÁLSÁGOS ÉVTIZEDEKBEN Sipos Anna Magdolna és Nagy Miklós Mihály ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

Részletesebben

Befogadás és kitagadás

Befogadás és kitagadás CSEKŐ ERNŐ Befogadás és kitagadás Adalékok a német-magyar asszimilációhoz: Tormay Cécile és Dienes Valéria családi hátteréről 1. TORMAY CÉCILE ÉS DIENES VALÉRIA MUNKÁSSÁGÁRÓL, EMLÉKEZETÉRŐL, MEGÍTÉLÉSÉRŐL

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben

Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 219 mlékezés Kossuth Lajosra rdélyben 1994-ben Az rdélyi úzeum-gyesület mlékülése Kiss András, Csetri lek, Orosz István, gyed Ákos, Pölöskei Ferenc, Imreh István, Benkő Samu előadásai

Részletesebben

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból Antal Dezső Árkay Aladár Bajcsy-Zsilinszky Endre Bálint Zoltán Borbíró (BIERBAUER) VIRGIL Csaba Rezső ERDEI FERENC Féja Géza Fischer József FODOR SÁNDOR Fülep Lajos Gerevich Tibor Gombos Gyula Granasztói

Részletesebben

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014 A kötet megjelenését támogatta: Dominant Kft. HC Delta

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995

FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5. Tel./fax: 349-3656, fax: 269-0995 KONYVHET 96 FT III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM AUGUSZTUS 26. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Írófaggató TÓTH GÁBOR ÁKOS Interjú Markó Bélával A teljes Füst Milánnapló KERTÉSZ ÁKOS Turáni átok: provincializmus NYERGES ANDRÁS

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN

AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN A századfordulón a magyar bevándoroltak Clevelandben, Toledóban és South Bendben

Részletesebben