Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak"

Átírás

1 Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak megfelelő pontos hivatkozással lehet. Konzulens: dr. Fülöp Géza Készítette: Jakity Attiláné Mélykút, 1998.

2 2 Fenyő Miksa és a Nyugat Fenyő Miksa (Mélykút, Bécs)

3 3 Fenyő Miksa és a Nyugat Tartalomjegyzék Bevezetés Előzmények Csillagos emlékeim Kezdetek Jelen voltam A pénzügyminiszter A szerkesztő A kritikus Befejezés Felhasznált irodalom... 33

4 4 Fenyő Miksa és a Nyugat Bevezetés Fenyő Miksa nevével először a gimnáziumi tanulmányaim során találkoztam. Munkásságát felületesen ismertem meg, csupán annyit tudtam meg róla, hogy ő volt a Nyugat egyik szerkesztője. Kíváncsiságomat az keltette fel, mikor 1996 augusztusában levél érkezett a helyi polgármesteri hivatalba. A levél írója az Amerikában élő Fenyő Jean - Pierre Ady volt. A levélben ez állt: Tisztelt Mélykúti Polgármester Úr, (Kiss Csepregi Ákos)! Nagyapám, Fenyő Miksa emlékére, kinek hagyományát őrzöm, gondoltam, hogy törődni kellene a szülővárosával. Ajándékoznék tiszteletpéldányokat nagyapám önéletrajzi könyvéről (ami ben jelent meg), egy domborművet és plakettát, amit az ottani iskolában lehetne felavatni....természetesen szép lenne egy Fenyő Miksa utcát vagy teret létre hozni, illetve megnevezni....hogy mindez miért lenne hasznos Mélykútnak, ezt gondolom Önök jobban megtudják fogalmazni... Mély tisztelettel Önnek Mélykútiaknak, baráti kézszorítással, Fenyő Miksa unokája, Fenyő Jean-Pierre Ady. 1 Még ekkor a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem: Ki volt ő valójában? Milyen kapcsolatban állt a Nyugattal? Ezek a kérdések mindaddig nyitottak maradtak számomra, amíg a szakdolgozati témák között rá nem bukkantam erre a címre: Fenyő Miksa és a Nyugat. Tudtam most jött el az idő, hogy kérdéseimre választ kapjak. A dolgozatom három fő részre tagolódik. Az első fejezet a Kezdetek címet kapta. Ebben a részben mind Fenyő, mind a Nyugat indulását vázoltam fel. 1 Fenyő Jean-Pierre Ady levele augusztus

5 5 Fenyő Miksa és a Nyugat Azért tartottam fontosnak az előzmények részletes bemutatását, mert véleményem szerint, meghatározó volt szerepük a lap létrejöttében és Fenyő kritikai működésének a kialakulásában. A kidolgozás során derült fény arra, hogy milyen összetett szerepet játszott a lap életében. Egy olyan " háttérmunkát" végzett - pénzügyminiszter, levelező szerkesztő -, mely a Nyugat megjelenésének és zavartalan működésnek egyik feltétele volt. A második fejezet, melynek címe Jelen voltam, ezeket a szerepköröket tárgyalja részletesen, kiegészítve kritikai és kiadói tevékenységével. A Nyugat és Fenyő kapcsolata az 1930-as években lassan megszakadt. Egyre jobban eltávolodtak egymástól, majd útjaik szétváltak. A válás már sem a Nyugatnak, sem Fenyőnek nem jelentett traumát. Hosszú folyamat volt, amíg a kapcsolatuk idáig eljutott. Az okokra, a kérdésekre a választ a Befejező részben írtam le. Fenyő rendkívüli ember volt. Az ő munkájára, tapasztalatára, tolarenciájára nagy szüksége volt a lapnak. Lehet, hogy nélküle egy egészen más folyóirat született volna, lehet, hogy nem élt volna meg ennyi időt a Nyugat, lehet, hogy meg sem született volna ez a korszakalkotó lap. Semmit sem lehet tudni, csupán azt, szükség volt Fenyőre. Mire végére értem a dolgozatom megírásának tudtam, méltán büszke lehetek falum szülöttére. Egyetlen percet sem sajnálok, melyet a Nyugat és Fenyő kapcsolatának a kutatásával töltöttem el. Hiszem, hogy sem az utókor, sem mi mélykútiak nem feledkezhetünk el róla, mert méltó arra, hogy emlékezetünkben örökre megtartsuk.

6 6 Fenyő Miksa és a Nyugat 2. Előzmények Csillagos emlékeim december 8-án született az ő Siennájába 3, Mélykúton egy zsidó családban. Ő maga írja szülőfalujáról: Mélykút. Nem gondolom, hogy bárki is tud falumnak létezéséről, hacsak nem az én himnuszaimból, aki ott életem legboldogabb éveit töltöttem. 4 A Fleischmann család hetedik gyermekeként látta meg a napvilágot. Ezt a népes családot édesapjuk tartotta el, mint szabó. Anyagi nehézségeik ellenére, boldog gyermekkora volt. A világ - a maga ellentmondásai ellenére is - kezdett kitárulni számára. Az ünnepek és hétköznapok csodálattal töltötték el. Bámulta a lányok öltözetét,...ahogy összefogózva fölvonulnak, száz szoknyában, a legfelső nehéz selyem volt, virágos mintájú löbötykében, színes fejkendővel.... A férfiak kékposztó ünnepi öltözetben, vagy igénytelenebb fekete ebelaszt (everlasting) ruhában : a legények selyembársony vagy brokát mellénnyel (mándli,lajbi), pakfong gombsorral -,... " 5. Fontos volt számára a Kisasszony - nap, az Úr - napja, melyeknek ünnepléséhez zsidó létükre hozzájárultak.... A Szűk utca sarkán is, a mi szomszédságunkban, virágos oltár állt. Anyám adta a díszítéshez a virágokat: Muskátlit, violát, szegfűt, floxot, ciniát, mert anyám kertjében nőttek a legszebb virágok 6 - írta az Úr - napi ünnepségről. Így már kora gyermekként megismerhette az egymás mellett élés szabályait, és az oly fontos tolarenciát, melynek felnőtt korában nagy hasznát vette. Már öt évesen megtanult olvasni. A nagyapja ajándékozta meg Petőfi kötetével azzal a céllal, hogy majd - mondja ő...fölolvassak neki. 7 Iskoláit Jankovácon, a mai Jánoshalmán kezdte el. Nem sokáig maradt itt. A félelem, melyet az iskola komorsága és a benne élők hidegsége okozott, szökésre késztette. 2 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum p. 3 Ua. 23.p. 4 Ua. 23.p. 5 Ua. 24.p. 6 Ua. 35.p. 7 Ua. 36.p.

7 7 Fenyő Miksa és a Nyugat A következő tanévet ezért Mélykúton folytatta. Itt már jól érezte magát. Zsidóként katolikus iskolába járt, de ez a család számára nem jelentett semmi gondot. Egyedül a nagyanyja lázadt fel ellene, amikor megtudta, hogy az apácák a kis Fenyőt a jóságra biztatták Jézus szeretetéért. így oktatta unokáját: Mondd meg Apollonia kedves nővérnek, hogy te zsidó vagy, és nem reflektálsz Jézuska szeretetére! 8... Álmodó gyerek voltam 9 - vallotta önmagáról. Ez az álmodozás az olvasás és az írás területén jelentkezett. Édesanyja különösen támogatta ezen törekvését. Tudta, hogy így legalább az egyik gyermekük kiemelkedhet az iparos sorból. Az elemi iskola elvégzése után, a jó hírű budapesti evangélikus gimnáziumban folytatta tanulmányait.... gyönyörű álmaim voltak Budapestről vallotta. De nem sokáig. Az új iskola, az új környezet, fiatal kora miatt csalódást okozott neki. Nehezen szokta meg a változást, s mindez még szegénységgel is párosult. Szüleinek csak éppen a taníttatásra futotta. Az iskolaszolga árusította jobb tízórai - falatra, omnibusz - vagy hídpénzre, könyvekre, külföldi iskolakirándulásokra már nem volt pénzük. Rossz tanuló volt, de Lehr Albert a neves Arany - kutató tanár, fölismerte benne a tehetséget. Az ő segítségével nyerte el a Döbrentei - díjat, mely annak a diáknak járt, aki az iskolában legjobban beszélt és írt magyarul. Az érettségi után két választása volt: a tanári- vagy a jogi pálya. Annak ellenére, hogy álma a tanári pálya volt, a család nehéz anyagi helyzete, és a szerény érettségi bizonyítvány eldöntötte a kérdést ben iratkozott be a budapesti egyetem jogi karára, de bölcsészeti előadásokat is hallgatott. Az egyetlen olyan fakultás volt, amely lehetővé tette a hallgató számára az egyidejű kenyérkeresetet is, s ez fontos szempont volt Fenyő számára. Az irodalmi ambíciói is itt bontakozhatott ki. Mint egyetemista verseket küldött a Magyar Szalon című képes folyóiratnak, igaz Rezsni Margit álnéven. Kedvenc tanárai Gyulai Pál irodalomtörténész és Bodnár Zsigmond volt, aki filozófiát oktatott. Gyulai előadásai csalódást okoztak számára, írásai azonban élettel voltak tele. Ennek hatására kezdett irodalmi kritikákat írni Fenyő is. Az egyetem elvégzése után megpróbálta a " normális " polgári foglalkozását űzni, ez azonban nem sikerült neki. Szülőfalujába nem akart visszamenni. 8 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 9 Ua. 36.p. 10 Ua. 49.p.

8 8 Fenyő Miksa és a Nyugat Tudta, hogy ott nem terem számára babér, így Pesten maradt. Tapasztalatlansága, ismeretlensége, és az irodalom iránti " szenvedélyes szerelme " ügyvédi pályájának a felemelkedését lehetetlenné tette ban vette feleségül Schöffer Auréliát.... harminc esztendő múlva búcsúzott Rella tőlem és három gyermekétől írta együttélésükről visszatekintve. Fia György ben, Iván ben, lánya Anna pedig ben született ben életének egy új fejezete kezdődött el. Chorin Ferenc ügyvéd, országgyűlési képviselő, később felsőházi tag, segítségével a Gyáriparosok Országos Szövetségének másodtitkárja lett. 30 éven át dolgozott a GYOSZ - nál. Saját bevallása szerint örömmel és abban a tudatban, hogy a magyarság érdekében cselekedett. Eközben szerkesztője lett a Magyar Gépipar című lapnak, melyben több közgazdasági cikke is megjelent. Pályájának, tehetségének kiteljesedése ig tartott. Legtermékenyebb időszaka volt az életének ez az időszak. A Figyelő, majd a Nyugat szerkesztőjeként és alapítójaként a magyar irodalmi élet nagyjai közé emelkedett. A gyermekkorában kialakult alkalmazkodási készségét itt tudta csak igazán kamatoztatni, s így tudott kiemelkedni a szerkesztők sorából. Nemcsak szerkesztőként, de íróként is sikereket ért el ben megjelent az első jelentős esszéje a Casanova is. Politikai karrierje is emelkedni kezdett. A GYOSZ - beli igazgatói kinevezése hamarosan megtörtént, majd október 29 - én kinevezték kereskedelmi miniszternek a Hadik - kormányban. Igaz ez a kinevezés csak egy napig tartott. Ahogyan a politikában és a gazdaságban egyre magasabb posztot ért el, a irodalmi életből úgy kezdett egyre jobban kiszorulni. A Bethlem - éra után mind szűkebb térre szorultak liberális elképzelései. Hitlerről már ben leleplező tanulmányt írt, melyet a Nyugat adott ki. Mielőtt a náci szellemű törvénykezés ban félreállította volna, lemondott állásáról. Azonban ő sem kerülhette el sorsát. Beköszöntött az es esztendő. 11 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

9 9 Fenyő Miksa és a Nyugat Erről így írt: Három hónapig tartott június 22 - ig -, mire a merevgörcs, mely a márciusi német megszállás óta az egész valómat megülte, valamit engedett merevségéből, s én tollai foghatta, hogy jegyezzem az eseményeket 12 A " zsidó - törvények ", majd a harcok, a második házasságából született gyermekével együtt bujdosásra kényszerítették. A német megszállás 10 hónapja alatt született egyik legszebb műve, melyet ban Az elsodort ország címmel adott ki. A háború, s az utána jövő elsodort ország már nem az ő hazája volt, ban távozott végleg. Az otthonkeresés állomásai : Róma, Párizs, New York és Bécs volt. Az ezekben az országokban eltöltött évek is termékenyen teltek el. Rómában 86 évesen jelentette meg Ami kimaradt az Odysseából című utinaplóját, melyért megkapta a " Róma város díjat ". A párizsi, a New York - i, és a bécsi emigráció ideje alatt születtek meg a Jézus is DP volt (1952), a Nietzsche és a zsidók (1954), a Lacroix tanár úr zavarai (1956), a Haláltánc (1957), és az egyik legjelentősebb műve, melyet ki is adott, a Följegyzések a Nyugat folyóiratról (1960) és 1968 között kezdte el írni az Önéletrajzom című művét, melynek befejezésére már nem került sor, pedig életének egyik, hanem a legszebb alkotása lett volna. Ám mindezek ellenére az igazi otthon, Magyarország maradt számára. A 60 - as évektől lehetővé vált, hogy egyre sűrűbben látogasson haza. Az itthon kialakult rendszer miatt azonban soha nem akart visszaköltözni. Ezért, hogy hazájához minél közelebb legyen, ben Bécsbe költözött. A közelséget nem sokáig tudta kihasználni. Mindössze két évet élt itt április 4 - én, 93 évesen hunyt el.... Egy nagy korszak szellemi java rétegének utolsó tagja távozott el vele, s tért vissza újra közénk, amikor az ő meghagyására hamvait itthon, kedves Budapestjén helyezik örök nyugalomra Fenyő Miksa: Az elsodort ország. 2. jav. kiad. Bp. Magvető, p. 13 Keresztúry Dezső: Fenyő Miksára emlékezve = Élet és Irodalom sz. 4.p.

10 10 Fenyő Miksa és a Nyugat 2.2 Kezdetek Fenyő Miksa olyan század utolsó évtizedében született, mely a változásoktól, ellentétektől volt hangos. A Kiegyezés lehetővé tette Magyarország felemelkedését, a gazdaság, a politika, a művelődés, tulajdonképpen az élet területén. Ennek a folyamatnak a beindulása sajátságos helyzetet hozott létre, amely sok tekintetben csak erre az országra voltjellemző. Az ipari forradalom lassan átgyűrűzött Európa nyugati részéről Közép - Európába, sőt keletre is, s az ország arculata gyökeresen megváltozott emiatt. Kiépült a vasút- és úthálózat, mely létfontosságú volt a létrejövő nagyvállalatok, üzemek nyersanyagellátásához. Az ezekben dolgozók már jórészt képzett szakmunkások voltak, akik egy új társadalmi réteg alapjait képezték. Ők már nem a " műveletlen parasztok " körébe tartoztak. A polgári társadalom igazi bástyája azonban, a nagy - és középpolgárság volt. Ezek az emberek a nagy - és kisvállalatok, s az ezekhez kapcsolódó hitelszervezetek, kereskedelem tulajdonosai és alkalmazottai köréből kerültek ki. A városokban, a településeken, s elsősorban a fővárosban építkezési láz tört ki. Budapest belváros jellege, arculata megváltozott. Az új társadalmi réteg, arisztokrácia, s maga az állam is építkezett. Ez csak nagy pénzből volt lehetséges, s ez kiválóan megmutatta, hogy az ország jó irányba menetel anyagilag. A mezőgazdaságban a modernizációs folyamat nem igazán indult be. Helyenként már modern gépek tűntek fel, de közben voltak olyan vidékek, ahol még sarlóval arattak. Tehát továbbra is a régi típusú nagybirtok és az elavult kisárutermelés volt jelen. Az országban a modernizációt és a konzervatív gazdaságpolitikát követők között az ellentétek kiéleződtek. A már kialakult helyzetet tovább bonyolította, hogy számolni kellett egy olyan társadalmi réteggel is, mely a fejlődés másik akadálya volt. Ezek azok a hajdani birtokos nemesség volt, melyek birtokait elvesztették, vagy lesüllyedtek állami, megyei hivatalokba. Ahogy a társadalom ilyen mértékű ellentétekre épült, a politika is feszültségekkel volt terhes. Különösen összebonyolódott a konzervatív és a haladó, a reformer és a forradalmi erők harca, a társadalmi haladás és a nemzeti átalakulás problematikája. A kultúra területén sem volt jobb a helyzet. Míg a nemesek vékony rétegének a művészet csupán reprezentációs szerepet töltött be, addig a polgárságnak a szórakozást, a magasabb szellemi élvezetet, elmélyülést jelentette.

11 11 Fenyő Miksa és a Nyugat Veszélyként érzékelték ezeket a változásokat a kiváltságos réteg. Féltek, hogy a morális és kulturális értékrend fellazul, amely a politikai érdekeiket sérthetik. Az ízlésükben is ellentét feszült a társadalom két különböző rétegénél. Amíg a polgárság a forradalmiságot, addig a dzsentri " középosztály " a maradiságot képviselte. Ebben az ellentmondásos légkörben nőtt fel a magyar kulturális életnek egyik legnagyobb nemzedéke. Olyan egyéniségek léptek pályájukra, mint Bartók Béla, Kodály Zoltán, Szekfű Gyula, Gombocz Zoltán, Lukács György, Balázs Béla és sokan mások. Ahogy a művészet különböző területén változások történtek, úgy az irodalomban is. Különféle irányzatok, szembefordulások jelentek meg a hagyományos népnemzeti romantikus és akadémikus irányokkal szemben. Mindezek a folyamatok egy fontos esemény talaját készítették elő : a magyar művészeti, s ezen belül az irodalom forradalmát. A modern magyar irodalom azonban nem az új századdal kezdődött. Az utolsó évekre a felszíni tespedtség a Nem volt semmi, de semmi célkitűzés 14 volt a jellemző - írja erről az irodalomtörténeti kézikönyv. Gyulai Pál ezt a konzervatív szellemiségű kritikát ismertette meg Fenyővel az egyetemi évek alatt. A népnemzeti irodalomból elsősorban Petőfi és Arany műveiből elvont tanulságokat általánosította, foglalta szabályba. E közben magába olvasztotta azokat a hagyományos külföldi kritikai áramlatokat, melyeket a nagy francia és német folyóiratok közvetítettek. Képviselői azonban hiába voltak jó tudományos fegyverzettel felszerelve, nem voltak képesek az új irodalmi jelenségek befogadására és korszerű értelmezésére. Az a nemzedék, amely ezeken a kritikai hagyományokon nőtt fel, hamarosan felismerte ezek hiányosságait. Valami újszerűre, valami másra, modernre vágyott. A változást maga a társadalom, a polgárosodás, a annak hatása a művelődési életre hozta meg után, de főleg a századfordulón megszaporodtak az újságok és a folyóiratok. Budapesten több újság jelent meg ekkoriban, mint egyik - másik nyugat - európai világvárosban. Mindez egy új kritikai műfaj, az újságírói kritika megteremtését, fejlődését tette lehetővé. Feladata a kortárs irodalom figyelése volt, s ez azt eredményezte, hogy a sajtó egyre jobban összenőtt az irodalommal, annak újszerű világképével. A kritikaírás hivatássá vált, művelői már nem mellékállásban, hanem főállásban végezték a tevékenységüket. 14 A magyar irodalom története. 5.köt. Bp. Akadémiai K., p.

12 12 Fenyő Miksa és a Nyugat Egyre inkább egy újfajta körforgás alakult ki : míg egyfelől a lapok nevelték ki a kritikusokat, másfelől a kritikusok újabb és újabb irodalmi folyóiratok alapításán fáradoztak. Az első folyóirat, mely ezt a szemléletet képviselte és a konzervatív folyóiratok egyeduralmát a 19.század végén megtörte, a Hét című lap volt. Mintegy előkészítette a talajt az irodalmi forradalom számára ben Kis József szerkesztésében indult meg. Célja, hogy az új szellemű polgári, városi irodalomnak központi lapja legyen. Az induláskor munkatársai voltak Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is, igazi hangját azonban, a fiatal nemzedék adta meg : Ambrus Zoltán, Heltai Jenő, Ignotus Hugó, Kóbor Tamás és mások. Jelentősége abban volt, hogy sokban hozzájárult a népnemzeti hegemónia megtöréséhez. Felfigyelt a társadalmi problémákra, de ezeknek a megoldásáért nem indított harcot, mint tette ezt utóbb a Nyugat. Tíz évvel később, ban újabb folyóirat jelent meg, az Új Magyar Szemle, mely Blaskovich Sándor és Ambrus Zoltán szerkesztésében jelent meg. A kor szinte minden aktuális kérdésével foglalkozott irodalmi síkon. Irodalmi rovatát elsősorban Rákosi Viktor : Elnémult harangok, és Flaubert : Bovaryné című regényének közlése töltötte meg. Egy évi szünetelés után Várnai Sándor szerkesztette polgári radikális szellemben. Az igazi modern irodalom első szócsöve, az Osvát Ernő szerkesztett Magyar Géniusz volt. A munkatársak közé elsősorban a későbbi Nyugat írói, Gellért Oszkár, Kaffka Margit, Krúdy Gyula és mások kerültek. E szellemiség mellé sorakozott fel a mindössze három évet élt, Jövendő is ban Bródy Sándor, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza együtt indította el. A lap Bródy Sándor haladó polgári álláspontjából bírálta a fennálló társadalmi rendet. Ezek a folyóiratok nagyon fontos feladatot töltöttek be. Együttesen készítették elő az irodalmi forradalom talaját. Hiába ismerték fel a problémákat, az útkeresés miatt nem tudták azt a szerepet betölteni, melynek később a Nyugat tökéletesen megfelelt. Az ös év a magyar irodalom forradalmi éve. Gyökeres változások történtek, s ez az újságírói kritikának a fejlődését is szolgálta. Fenyő és barátai felismerték az ebben rejlő lehetőségeket, s így megalapították a Figyelőt, mely a modern magyar irodalmi kritika első igazi fóruma volt.

13 13 Fenyő Miksa és a Nyugat Az előzmények világítják meg a következő mondatok :... Hány kávéházi beszélgetés, hány éjszakai séta előzte meg! Hány cédulát írtunk tele s gyűrtünk zsebünkbe, melyekre cikktémákat jegyeztünk, akikkel kalandos utunkra együtt indulnánk! A lap szerkesztője Osvát Ernő volt. Fenyő itt vált igazán Osvát munkatársává. A lap nagyobbik részét kritika, szemle, irodalmi publicisztika tette ki. Széles körű tevékenységet fejtett ki itt Fenyő, szinte " teleíija " a lapot nevével, betűjeleivel, álnéven jelölve publikációit. A szerkesztésben is részt vett. Apró recenziókat, szemlecikkeket, esszéket írt különböző témákról, különböző műfajokban. Ezekből az írásokból kiforrott ízlésű, egyéni hangú, saját véleményű, bátor kritikus portréja bontakozik ki. Az irodalmi kritika megújításának a célja vezette, amikor írásaiban legendákat rombolt, irodalmi tekintélyekkel szállt szembe. Károsnak ítélt minden olyan leszűkítést, megkötöttséget, mely az irodalom szabad fejlődést gátolta. Kritikái nem az elemzés mélységével, hanem az ítélet pontosságával, tévedhetetlenségével tűnnek ki. Módszere az ötletszerűség, s eközben határozott elvek és normák is érvényesülnek írásaiban. Legfőbb követelménye az életszerűség, valamint az egyéniség igénye az írók műveiben. 15 Osvát Ernő a kortársak között. Bp. Gondolat, p.

14 14 Fenyő Miksa és a Nyugat 1. ábra: A Figyelő c. újság címlapja

15 15 Fenyő Miksa és a Nyugat Drámabírálataiban ezzel szemben, a klasszikus poétika szabályait tartja szem előtt. Műveltsége, világirodalmi tájékozottsága lehetővé tette számára, hogy írásainak sajátságos, különleges színt tudott adni. Példaképe Alfréd Kerr német kritikus, esztéta volt. Az ő hatására a konzervatív kritika legnagyobb tekintélyeivel merészen és következetesen szembeszállt. Nemcsak személyekkel, de személyekért is harcba szállt, ha az irodalom megújítása volt a cél. A lap már pontosabban és láthatóbban jelzi az új szerkesztői elvet. Elsősorban a polgárosult nyugatra figyelt. Igyekezett megismerni az európai eszmeáramlatokat, rendszeresen feldolgozta a haladó, főleg a francia folyóiratokat. S mindezek mellett a világirodalom fejlődését is nyomon követte. Felhívása azoknak az íróknak szólt, akik a minőséget tartották fontosnak. Ezzel egy olyan láncreakciót indítottak el, mely majd később a Nyugat - mozgalmat a társadalmi forradalmak előkészítőjévé tette. A Nyugat későbbi legjelentősebb írói itt csoportosultak először. Ebben az alkotóműhelyben... Csupa csillagos név hintette benne fényét Ilyen volt Cholnoky Viktor, Kaffka Margit, Ady, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Szini Gyula, Kosztolányi Dezső, Kemény Simon, akik már befutottak, és olyan tehetségek, akik most indultak el a pályájukon. A Figyelő megszűntével a némaság átka szakadt ránk írta Fenyő. A folyóirat kényszerű megszűnésébe nem tudott sem Osvát, sem ő belenyugodni. Megszokták, hogy szabadon, kötetlenül írhatták meg benne a véleményüket. Tudták, szükségük van egy független lapra októberében indult meg a Szerda című folyóirat, melyet - írja Fenyő... nem mi alapítottunk,... idegen elem volt számunkra. 18 A lap mindössze novemberig tudott csak működni. Az Ambrus Zoltán és Ignotus által irányított lap szerkesztője és tulajdonosa Gundel Antal volt. írógárdája szinte azonos volt a Figyelőjével. Céljuk egy még igényesebb, modern folyóirat létrehozása volt. A literátor szemléletkörből próbáltak kitörni, az új írók mellett tudósokat, köztük a fizikus Zemplén Győzőt, a műtörténész Fülep Lajost, az esztéta Lukács Györgyöt, a nyelvtudós Gombocz Zoltánt, a biológus Entz Gézát és a történész Angyal Dávidot is megszólaltatták. Sajnos ez a vállalkozás is nagyon hamar megbukott, a körülötte kitört pénzügyi botrány a lap pályafutásának a végét jelentette. 16 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 17 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 18 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

16 16 Fenyő Miksa és a Nyugat 2.ábra: A Szerda c. tudományos és művészeti folyóirat címlapja.

17 17 Fenyő Miksa és a Nyugat Fenyő így búcsúzott tőle : Szóval a lap megszűnt, mi nem is nagyon bántuk.. 19 Fenyő és Osvát most már tudták, hogy milyen lapot nem szeretnének alapítani, de azt is tudták, mennyire szükség van egy stabil folyóiratra, mely a szellemi forradalom méltó képviselője lehet. 3.ábra: A Nyugat c. folyóirat első évfolyamának címlapja. 19 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

18 18 Fenyő Miksa és a Nyugat 3. Jelen voltam 20 Az én történetem a Nyugat folyóirat megjelenésével január 1. - vel kezdődik; minden, ami addig történt velem, előkészület volt erre az eseményre írja Fenyő Miksa önéletrajzában. Fenyő és Osvát nagyon sok éjszakát beszélgetett át különböző kávéházakban, különösen a Bristolban, melynek eredményeként a Nyugat megteremtésének a gondolata alakult ki. Igényes folyóiratnak indult, s megpróbált az is maradni. Rangját már az első néhány számával megteremtette. Főszerkesztője Ignotus, szerkesztői Fenyő és Osvát volt. Fenyő szerint, a tulajdonképpeni szerkesztői munkát Osvát végezte...s hogy barátjának fogadott, értéket adott életemnek A lap az ő irányítása mellett lett szellemi egység. Ez azt jelentette, hogy az írók megbecsülték a Nyugatot, s a legjavát adták tehetségüknek. A szellemi forradalom eszköze lett a lap a kezükben. Céljuknak tekintették, hogy a magyar irodalmat a nyugati nagy irodalmak színvonalára emeljék. A Nyugat jelezte, hogy olyan új polgári réteg növekedett fel, mely szűknek érezte a kiegyezés biztosította kereteket. Valódi társadalmi változást akart. Ady révén a polgári forradalmat támogatta. íróinak lázadása többfelé nyitott utat. Egyesek a szocialista gondolat kapujába érkeztek, mások megálltak a reformok bizonytalan határainál. Néhányan osztályuk hanyatlásának passzív tükrözői voltak. Ez magyarázza, hogy a Nyugat miért volt ennyire színes és pártatlanul ellentmondásos. Mindezek mellett, szükség volt egy olyan emberre, aki a lap háttérmunkáit irányítja, működésének zavartalanságát anyagilag is biztosítja. A Nyugat forradalmiságából adódtak a belső és külső konfliktusok, melyeknek elsimítását egy ember végezte. Ezeket a feladatokat Fenyő Miksa látta el. 20 Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. Akadémiai K., p. 21 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p. 22 Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. Argumentum, p.

19 19 Fenyő Miksa és a Nyugat 3.1 A pénzügyminiszter Ahogyan egy háborút a pénz élteti, úgy egy lap életének és létének is meghatározója ez. Fenyő a lap részvényeinek a többségével rendelkezett, s bár az a jó, ha egy vállalkozás sikeres és részvényei is sokat érnek, a Nyugatnál nem ez volt az elsődleges szempont. A puszta fennmaradásért is állandóan küzdeni kellett, s ez jó pénzügyi taktikázás nélkül nem volt lehetséges. Induláskor a lap biztos alapja nem volt meg. Fenyő ekkor még nem rendelkezett olyan anyagi háttérrel, mellyel a lapot támogatni tudta volna. Ez a szerep a Nyugat első korszakában Hatvanyra hárult mindaddig, míg Osváttal való ellentéte következtében kivált a Nyugattól. Fenyő emiatt kénytelen volt hamarosan a lap élére állni, átvenni az ő szerepét. Ezek után Hatvany csak, mint magánszemély támogatta a Nyugatot. Az ő segítségével érte el, hogy mintegy száz előfizető támogassa a lapot. Bár a Nyugat tekintélye egyre nőtt, az anyagi helyzete cseppet sem javult. Fenyő lassan olyan befolyásra tett szert a GYOSZ - nál, hogy a folyóirat számára rendszeres hirdetéseket, pausálét, előfizetőket tudott verbuválni. Az előfizetők száma a kezdeti főről 3500 főre növekedett. Kétharmaduk a zsidó, s egyharmaduk a keresztény középosztályból került ki. A nemesi rétegből nagyon csekély számú támogatója volt a lapnak. Ezek számát is Andrássy Gyula grófnak köszönhették, aki a kor egyik haladó gondolkodású embere, és nem csak az irodalom, de a művészetek más ágainak is felvilágosult támogatója volt. A Nemzeti Kaszinó köréből kikerült anyagilag tehetős előfizetőket azonban hamarosan elvesztették, egy a folyóiratban megjelent Csáth - novella miatt. Mivel a Nyugat anyagi léte mindezek mellett állandóan bizonytalan volt, ezért vidéken előadásokkal próbáltak meg további előfizetőket toborozni. Sokszor ezek az előadások annyit sem hoztak, mint amennyibe kerültek. A helyzet akkor sem változott meg, amikor a lap élére Móricz került. A lapnak ekkor mintegy huszonnégyezer pengő adóssága volt. Ezt sikerült rövid időre úgy - ahogy lefaragni. Egy idő múlva azonban az anyagi gondok újból felütötték a fejüket. Szinte minden hónapban Fenyőék tíz - tizenkétezer pengővel támogatták a lapot, de még így is veszteséges volt. A kiadói tevékenysége minimális volt a folyóiratnak. Sokszor egy könyv kiadása többe került, mint amennyiért el lehetett adni. Ennek megoldására ügynöki hálózat kiépítését kezdték el.

20 20 Fenyő Miksa és a Nyugat Az ügynökök a felvett pénzzel azonban megszöktek, így ez sem hozott eredményt, azok viszont, akik előfizetőivé lettek a Nyugat kiadványainak egy idő után nem tudták az előfizetési díjat fizetni. Túl magas volt számukra a díj, így ez a vállalkozás is megbukott. A Nyugat fennmaradása tehát nem az előfizetőktől függött, hanem azoktól az emberektől, akik az anyagi zavarukon önzetlenül segítettek. Többnyire olyanok, akik tisztában voltak jelentőségével, s kulturális szempontból fontosnak ítélték fennmaradását. Csupán olvasói voltak a lapnak, a szellemi irányításba nem szóltak bele. A másik csoportba azok az emberek tartoztak, akiknek felkutatása és bevonása a mecénási körbe igazán nehéz feladat volt. Ez volt Fenyő asztala. Olyan személyeket tudott megnyerni az irodalom ügyének, akik pénzemeberek voltak, távol álltak minden irodalmi érdeklődéstől. Kikötésük csak az volt, hogy a Nyugat üzleti mérlegét időnként bemutassák nekik. Gondolkodásuk, magatartásuk alapján megállapítható : Nem sok örömük telt benne ; meggyőződhettek, hogy ha ők a maguk ügyeit úgy vették volna, mint mi a Nyugatét, soha nem kerültek volna abba a helyzetbe, hogy a Nyugatot megsegíthessék. 23 Fenyő a rendszeres anyagi támogatás megszervezése mellett nem egyszer mentette meg a lapot azzal, hogy a GYOSZ összeköttetései révén hirtelen aláírót szerzett egy - egy életmentő váltóra. Fenyő miniszterkedése a Nyugatban, kiválásáig megmaradt. Ezt a nehéz szerepkört senki sem irigyelte tőle, s nem is vállalta át. Még maga Móricz is elismerte ezt, s bár úgy gondolta ban, hogy a lap meg fog szűnni, de Fenyőnek köszönhetően erre csak ben került sor. 23 Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. Akadémiai K., p.

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Fodor András halálára

Fodor András halálára PERSZONÁLIA Fodor András halálára Az Országos Széchényi Könyvtár nevében búcsúzom Fodor Andrástól, a költőtől, írótól, művésztől - és Fodor Andrástól, a könyvtárostól, kedves kollégánktól. Az egykori Eötvös

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

A minőségügy erkölcsi kérdései

A minőségügy erkölcsi kérdései Reményi Tibor Flow-Cont kft A minőségügy erkölcsi kérdései Amikor az 1980-as végén országos kampány indult a minőségügy témájában, gyanakodva fogadtam a mozgalmat. Úgy sejtettem, hogy elszakítja a minőség

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért Ignotus Emma asszony levelei Egy nőimitátor a nőemancipációért 2011 ELŐSZÓ MIT ÉR A NŐ, HA FÉRFI? Mint ahogy a női ruhákat, a nőemancipációt is a férfiak sokkal jobban, nettebben, pontosabban, lelkiismeretesebben,

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932)

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a történelem tudományágban

Részletesebben

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló II. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben