ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 3. szám (159) Kézirat lezárva: szeptember TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 3. szám (159) Kézirat lezárva: 2010. szeptember TARTALOM"

Átírás

1 XLIX. évfolyam 3. szám (159) Kézirat lezárva: szeptember TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Szabó Gyula, Szalma Botond Érlelõdik az Európai Duna Stratégia (EDS) Ripen of the European Danube Strategy 113 A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma Gyula László Ferenc Lontai Attila Dr. Lukács Péter Szabados Ottó Orova István Dr. Sándor Péter Rokszin Zoltán Szepessy Attila Tarány Gábor Főszerkesztő: Dr. Szücs László Felelős szerkesztők: Jakab Sándor Várkonyi Zsolt Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Felföldiné Kovács Ágnes Hevesiné Kõvári Éva Szabó Gyula Szente Tünde Szabó Zoltán, Réger Mihály, Verõ Balázs, Szabados Ottó, Csepeli Zsolt, Kelemen Tibor A folyamatos acélöntés technológiai és technikai felülvizsgálata az öntött szál minõségének javítása érdekében 123 Technological and Technical Examination of Continuous Casting for Improvement of Strand Quality Orova István, Hajdics László, Fenyõsi Márta, Polányi Zoltán, Horváth Tibor, Liszonyi Zoltán A kohókokszgyártás 2000-tõl 2010-ig a 60 éves Dunaferrben 136 Production of metallurgical coke between 2000 and 2010 at the 60 years Dunaferr Váci Tamás A 2008-as világválság hatása az Európai Unió acéliparára (1. rész) 147 Effect of 2008 Economic World Crisis on Steel Industry of the European Union (Part 1) Szente Tünde Hatvanéves a Dunaferr Ünnepség filmbemutatóval és az egykori vezérigazgatók elismerésével 164 Dunaferr is 60 Years Old Celebration with film presentation and recognition of former executives

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: Nyomtatás: Innova-Print Kft. Felelõs vezetõ: Komornik Ferenc 2010

3 Szabó Gyula, Szalma Botond* Érlelõdik az Európai Duna Stratégia (EDS) A szerzõk az Európai Unió egyik Magyarországot igen közelrõl érintõ megaprojektjének, az Európai Duna Stratégia kialakításának elõzményeirõl, a téma vízi közlekedéssel kapcsolatos vetületeirõl, a munka hazánkat érintõ elõkészületeirõl adnak tájékoztatást. A tanulmány keretében bemutatásra kerül a Logisztikai Egyeztetõ Fórum és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének álláspontja is. The authors give information about development precedents of the European Danube Strategy, a megaproject of the European Union touching very closely Hungary, about the projections of the project connected to water traffic, and about the preparations of work touching Hungary. The Logistics Harmonization Forum and the standpoint of Confederation of Hungarian Employers and Industrialists are also presented within the frames of this study. 1. Történeti visszatekintés A Duna évszázadok óta meghatározó térségszervezõ erõ. Sokak érdeke fûzõdött a folyó által nyújtott lehetõségek kisajátításához, mely a történelem során viszályokat és szövetségeket egyaránt teremtett. A Duna menti összefogás gondolata nem új keletû törekvés. A Duna menti országok együttmûködése a 19. századból ered. Elsõként az 1856-ban aláírt párizsi békeszerzõdés nyilvánította nemzetközi közlekedési úttá a Dunát, ami lehetõvé tette a szabad dunai hajózást és kereskedelmet. Ebben a szellemben alakult meg a Nemzetközi Dunai Bizottság, ez az intézmény a ma is üzemelõ budapesti székhelyû Duna Bizottság jogelõdje. A Szovjetunió felbomlásával és az Európai Unió keleti bõvítésével a dunai együttmûködés újra jelentõs tényezõvé vált a regionális stratégiaalkotásban, újabb és újabb szervezetek jelentek meg a politikai és a tudományos színtéren. Az egységes Duna menti európai fejlesztési stratégiának gondolata elsõként a kilencvenes években merült fel. Település-település, valamint megye-régió vonatkozásában jöttek létre szervezett együttmûködési keretek a Duna menti Tartományok Munkaközössége (Arge Donau) koordinációjával. A munkaközösség a mai napig 9 ország 23 tartományában mûködik. 2. Elõzmények 2008 októberében került megrendezésre a Régiók Bizottsága által szervezett Open Days rendezvény keretében a Duna Konferencia. A találkozón több Duna menti ország miniszterelnökének jelenlétében Danuta Hübner a regionális politikáért felelõs biztos kijelentette: A Duna-medence fontosságát nem lehet alábecsülni. Az EU által a kohéziós politika keretében végrehajtott intézkedések és befektetések a folyó medencéjében élõ sok millió ember életére vannak hatással. Ezért egy olyan Európai Duna Stratégia megalkotására van szükség, mely a balti térségi együttmûködéshez hasonlítható. A biztos azt is hozzátette, hogy a régiók döntéshozóinak közösen kell gondolkodni és cselekedni és a közeljövõben bizottsági találkozót kezdeményez, ahol az Európai Duna Régió Stratégia legfõbb elemeit megállapítják, és közös akciótervet dolgoznak ki. Günther Oettinger, Baden-Württemberg miniszterelnöke szerint szükség lenne az Európai Bizottságban egy ún. Duna-koordinátori poszt létrehozására, mely szintén elõsegíthetné a térségben történõ együttmûködés felgyorsítását. (Hasonló feladatra kérték fel Balázs Péter volt külügyminisztert, aki a Párizs Pozsony között létesítendõ teher- és személyszállítási feladatot ellátó vasútvonal létesítésének koordinátora.) Barsiné Pataky Etelka, az EPP-ED magyar parlamenti képviselõje a konferencián kijelentette, hogy mint a többi transzeurópai közlekedési folyosó, a Duna esetében is fontos a koordinátor szerepe, mivel az uniós központi döntések végrehajtása már az egyes érintett tagállamokon múlik, és ez megköveteli az összehangolást. Emellett azt is kiemelte, hogy a dunai együttmûködés kapcsán komplex megközelítésre van szükség, és hiba lenne, ha csak egyes aspektusokkal foglalkoznának. Azt se felejtsük el, hogy az élõvilág és a vízkészletek fontossága mellett az EU szomszédságpolitikájában is jelentõs stratégiai szerepet tölt be a folyó, hiszen Szerbiát, Moldovát és Ukrajnát is érinti. A Duna belsõ, összekötõ szerepe Románia és Bulgária 2007-es uniós csatlakozása után nagymértékben megnõtt, mivel egy olyan transzeurópai folyosóvá vált, mely fontos tengelye az unión belüli fuvarozásnak és közlekedésnek. A Rajna-Duna vízi út így közvetlen összeköttetést jelent az Északi-tenger és a Fekete-tenger között. A Duna-medence emellett fontos környezetvédelmi terület is, mely híres bioszférájáról, ahol rengeteg különleges állat- és növényfaj él (a Duna-delta a világ fehér pelikánjainak több mint 70%-ának otthona). Az elmúlt idõszakban azonban a folyó egyre szennyezettebbé vált, mely komolyan veszélyeztetheti az ott élõ állatvilág életkörülményeit. A Bizottság ra vonatkozó költségvetésében foglaltak szerint több térségben is végrehajtanak olyan projekteket, melyek célja a vízminõség javítása. Ezek a rendelkezések hazánkat is érintik (lásd a budapesti szennyvíztisztító mû beruházást!). *Szalma Botond elnök, MAHOSZ Szabó Gyula kikötõigazgató, ISD Portolan Kft. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/3. 113

4 3. Az Európai Parlament állásfoglalása a Duna-régióra vonatkozóan Kétévente legyen uniós Duna-csúcs javasolta január 18-ai ülésén az Európai Parlament. A képviselõk kiemelten kívánják kezelni a Duna menti országok közlekedésének fejlesztését, a környezetvédelmet és a térségen belüli mobilitás ösztönözését. A parlament állásfoglalása felszólítja az Európai Bizottságot, hogy legkésõbb 2010 végéig nyújtsa be a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiát. A Duna tíz európai országot köt össze, ezek közül hat uniós tagállam. A folyó a Duna-Majna-csatornával, a Majnával és a Rajnával együtt összeköti az Északi-tengert a Fekete-tengerrel, és erõsítheti a fekete-tengeri térség geostratégiai helyzetét. Az EP szerint a Duna-medence fontos keresztezõdési pont az EU kohéziós politikájával kapcsolatos programok, az európai szomszédságpolitikában részt vevõ országokra vonatkozó programok és a potenciális tagjelölt országok között. Ezért olyan terület, ahol fokozott szinergia alakítható ki a különbözõ európai uniós politikák a kohéziós, a közlekedési, az idegenforgalmi, a mezõgazdasági, a halászati, a gazdasági és szociális fejlesztési, a környezetvédelmi, a bõvítési és a szomszédsági politika között. A képviselõk úgy vélik, az uniós Európai Duna Stratégia elõkészületeibe be kell vonni a Duna térségének illetékes regionális és helyi érdekelt feleit, hogy világosan azonosítani lehessen, mire van szükség a területek kiegyensúlyozott, fenntartható fejlesztése érdekében. Az EP sürgeti a jelenleg szennyezett Duna ökológiai állapotának javítását és a szennyezés csökkentését, valamint az olaj és más mérgezõ, illetve káros anyagok további folyóba engedésének megakadályozását célzó intézkedések meghozatalát. Az állásfoglalás hangsúlyozza a dunai halállomány védelmének és megerõsítésének szükségességét, és felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen átfogó tervet a Dunában élõ természetes tokhal-állomány megõrzésére és megújítására. A szöveg kitér az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát ösztönzõ projektek, valamint a fenntartható idegenforgalom, az ökoturizmus támogatására, a vállalkozásfejlesztési hálózatok létrehozására. A parlament továbbá úgy véli, hogy a belvízi hajózási rendszer a régió közlekedésfejlesztésének fontos aspektusa, és javasolja transzeurópai és a régiós közlekedés fejlesztését, árufuvarozási folyosók és nagy sebességû vasutak létrehozását. Az EP erõsítené a Duna térségében a multinacionális mobilitást, támogatja a régión belüli egyetemi csereprogramokat, és javasolja, hogy a régióban mûködõ egyetemek alakítsanak hálózatokat a nemzetközi szinten is versenyképes kiválósági központok kialakulásának elõsegítése érdekében. Az Európai Parlament állásfoglalása végül javasolja, hogy a helyi és regionális szinten érintett felekkel való konzultációt követõen kétévente kerüljön sor egy uniós Duna-csúcsra, és ennek következtetéseit ismertessék az Európai Tanáccsal és az Európai Parlamenttel. 4. A Duna-csúcstalálkozó február 25. Kihasználva, hogy a Visegrádi Négyek február 24-ei csúcstalálkozóján szinte minden érintett állam jelen volt, másnap a Duna Stratégiáról folytatódtak a magas szintû egyeztetések nyolc ország Ausztria, Németország, Bulgária, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia részvételével. Nem lesznek új források Ahogy azt az Európai Bizottság érzékeltette, és a résztvevõ államok által kiadott nyilatkozatban is lefektették: az unió nem ad közvetlen anyagi támogatást a stratégia megvalósítására. Az Európai Duna Stratégia a már létezõ eu-s források és alapok, továbbá más létezõ források és pénzügyi eszközök hatékonyabb felhasználásán alapuljon. A nyilatkozat szerint sem a mintának tekintett Baltistratégia, sem a Európai Duna Stratégia nem számíthat arra, hogy a jövõben külön forrást különítenek el számára a kohéziós politikában. Fontos kiemelni, hogy az Európai Duna Stratégia nem további források allokációján alapul, és a kohéziós politika sem alakul át általa. Ezt az is lehetetlenné teszi, hogy a Bizottságnak még az év vége elõtt elõ kell állnia a tervezettel, a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetés viszont nem ad lehetõséget ilyen makroregionális együttmûködések külön támogatására. Az új hétéves pénzügyi perspektíva vitája ugyanakkor a magyar soros elnökség alatt, 2011 elsõ félévében kezdõdik, vagyis Magyarország soros elnökként képes lehet nyomást gyakorolni a költségvetés alakulására. Megkerülhetetlen utak A résztvevõk elsõsorban az együttmûködés lehetséges területeit vázolták fel, amelybõl késõbb a stratégiát kidolgozó Európai Bizottságnak lesz lehetõsége válogatni. Mivel a végeredmény egy roppant széles körû és lezáratlan felsorolás lett, az országok gyakorlatilag szabad kezet adtak a Bizottságnak. A kiadott nyilatkozat szerint ugyanis az említett nyolc ország vállalja, hogy közösen lépnek fel a régió elõtt álló kihívások, például a környezetvédelem, a természetvédelem, a szállítási infrastruktúra, ide értve a folyami hajózást és a vasútvonalakat, az energiabiztonság, a migráció, a demográfia, a klímaváltozás és a globális válságok megoldása érdekében. A választási lehetõségek igen tágnak tûnnek, Balázs Péter, Magyarország akkori külügyminisztere ugyanakkor megkerülhetetlennek nevezte a Duna-völgyi közlekedést, amely szerinte nemcsak a belvízi hajózás szempontjából fontos, hanem a hidak, autópályák, vasúti és légi közlekedési infrastruktúra és az interregionális megoldások szempontjából is. A külügyminiszter kiemelte továbbá a környezetvédelem, vízgazdálkodás és víztisztaság témáit, és a csúcstalálkozóval párhuzamosan tartott konferencián többször is hangsúlyt kapott a kutatás-fejlesztés és az egységes piac fejlesztése. Peter Luhan, román európai parlamenti képviselõ szerint a gazdasági fejlõdés az EU Duna Régió 114 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/3.

5 Stratégia egyik alapvetõ oszlopa kell hogy legyen, illetve meg kell találni a módját, hogy a folyó környékén élõ emberek számára a Duna alapvetõ energiaforrássá váljon. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) által készített, mintegy 200 oldalas kiadványban minden ország saját, részletesen kidolgozott elképzelései is szerepelnek. A magyar hozzájárulás a fenti horizontális együttmûködési területek mellett stratégiai prioritásokat is meghatároz. Ezek szerint erõsíteni kell a dunai térség biztonságát, az országon belül és határokon átívelõen, fenntartható gazdaságfejlesztést kell kialakítani, illetve erõsíteni kell a Duna térségében élõ, mintegy 80 milliós lakosság identitását és együttmûködését. Duna 8+ Jelenleg hat EU tagállam helyezkedik el a Duna partján. Ezek Németország, Ausztria, Magyarország, Szlovákia, Románia és Bulgária. További kettõ tagország Szlovénia és Csehország azonban jelezte, ehhez a régióhoz tartozónak érzik magukat. mondta Balázs Péter, külügyminiszter. Az együttmûködés lehetõségét nyitva hagyták további hat, nem EU-tagállam országnak is: Horvátország, Szerbia, Ukrajna, Moldávia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró (utóbbi kettõ nem Duna-menti ország) a közeljövõben várhatóan csatlakozik a kezdeményezéshez, hiszen kormányszintû képviselõkkel voltak jelen már a február 25-ei budapesti konferencián is. Budapest pénzt, a civilek szócsövet akarnak A konferencián Budapest fõpolgármestere, Demszky Gábor hangsúlyozta, hogy Budapest 2013 után kikerül a Kohéziós Alapból támogatható területek körébõl, mivel a város GDP-je az uniós átlag 75 százaléka fölé emelkedett. A fõpolgármester úgy vélte, a város a Duna stratégiára juttatott forrásokból pótolhatja majd az így kiesett pályázati bevételét. Következõ lépések A következõ hónapok folyamán sor kerül egy Bécs és Pozsony által közösen szervezett konferenciára hasonló témában, de Romániában és Budapesten is volt szó a Európai Duna Stratégia alakulásáról. PR fogás vagy zászlóshajó? Magyarország uniós elnökségi prioritásai között elõkelõ helyen szerepel a Duna stratégia elképzelése. A Európai Duna Stratégia tartalmáról azonban egyelõre nem tudni konkrétumokat. A spanyol-belga-magyar elnökségi trió programjában horizontális ügyként szerepel, de az általános céloknál ez sem tartalmaz többet. Bár a magyar elnökségi felkészülést 2009 decemberéig szakállamtitkárként koordináló Iván Gábor egy, a civilek részére szervezett konferencián 2008-ban azt mondta, hogy az Európai Duna Stratégia lehet a magyar elnökség egyik jó témafelvetése, a szkeptikusok szerint az Európai Duna Stratégia inkább csak PR fogásként állja meg a helyét, mint valóban hasznos együttmûködésként. A parlamenti állásfoglalást támogató EP-képviselõk közül Deutsch Tamás (EPP) ugyanakkor úgy véli, az Európai Duna Stratégia kialakítása Magyarország egyik elsõdleges feladata, hogy a Duna medre alatt található hatalmas édesvízkincset megóvja. Ezt a szempontot emelte ki Tabajdi Csaba EP képviselõ is. Az édesvíz és az élelmiszer egy-két évtizeden belül olyan stratégiai jelentõségû termékké válik, mint jelenleg a kõolaj és a földgáz. A Duna és más folyók vizének hasznosítása nemcsak az ivóvízkészlet szempontjából fontos, hanem a térségben található országok agráriuma számára is kulcskérdés, ami különösen érvényes az éghajlatváltozás hatásaitól szenvedõ Duna-Tisza köze és a Homokhátság szempontjából. Szegedi Csanád EP-képviselõ hangsúlyozta: a fejlesztés jól illeszkedik bele a tengeri autópálya koncepcióba, amelyet a közlekedési fehér könyvben is tervbe vett az unió, de felhívta a figyelmet a természeti értékek megóvásának fontosságára is. A Európai Duna Stratégia a civil kívánságlistában is szerepelt. A Magyar Település- és Területfejlesztõk Szövetségének (MTTSZ) elnöke, Szilvássy István úgy véli, magyar szempontból kiemelt fontossággal bír az Európai Duna Stratégia kialakítása, valamint egy Duna Tanács felállítása, amelynek székhelye optimális esetben Budapesten lehetne. Az MTTSZ elnöke hozzátette: a 2013-ban az új EU költségvetés kialakítása során különös figyelmet, és kiemelt támogatást kell majd fordítani a 7. transzeurópai fõközlekedési folyosó fejlesztésére, illetve a Duna-völgyi fejlesztési programra. Áder János EP képviselõ hangsúlyozta, hogy az Európai Duna Stratégia kapcsán eddig elsõsorban az alapelvekrõl született megállapodás, így figyelemmel kell lenni arra, hogy a Dunán csak olyan beavatkozások, olyan beruházások, fejlesztések valósíthatók meg, [ ] amelyek nem veszélyeztetik az ivóvízbázisokat. Göncz Kinga szocialista EP-képviselõ örömét fejezte ki, hogy az Európai Parlament is elkötelezõdésérõl tesz tanúbizonyságot, és hangsúlyozta a magyar elnökségi szerepvállalás fontosságát. Magyarország az az ország, amelyik teljes egészében a Duna vízgyûjtõ medencéjében fekszik, ennek megfelelõ veszélyekkel és lehetõségekkel. Hogyha ez a stratégia sikeres lesz, akkor hozzá tud járulni a Duna menti identitás kialakításához, ami segíthet a történelmi sérelmek, traumák meghaladásában, segíthet a Duna menti népek együttélésében, abban, hogy a civil együttmûködések sokkal intenzívebbé váljanak, mint eddig. tette hozzá. 5. Európai Duna Stratégia és a vízi közlekedés Fontos tisztázni, hogy a Duna Stratégia nem magyar, nem hajózási, hanem a Duna menti országok által kidolgozandó közös európai stratégia. Ehhez minden magyarországi érintettnek megvalósítható elképzelésekkel, szellemi tõkével kell hozzájárulnia, elõsegítve ezzel az ország valós érdekeinek képviseletét. Az, hogy az Európai Duna Stratégiát évben, a magyar elnökség idején kell elõterjeszteni, különös felelõsséget jelent. A vízi közlekedés sohasem fogja kiváltani, vagy átvenni a közúti és vasúti szállítás feladatait, de az alágazatok közötti ésszerû munkamegosztás esetén, megfelelõ mértékû jelenleginél nagyobb részvételével jelentõsen csökkentheti a környezet terhelését és a fuvarozás költségeit. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/3. 115

6 Az Európai Duna Stratégia kapcsán érdemes tisztázni a hajózási szolgáltatások három alapkövetelményét. a) A vízi út Magyarország az európai vízi úthálózatnak a közepén helyezkedik el. Ma már nincs vita arról, hogy a Duna Európa egyik legfontosabb közlekedési folyosójának szerves alkotórésze. A Volga után a leghosszabb európai folyó, közvetlen kapcsolatban a Fekete- és az Északi-tengerekkel. Az unióhoz történõ csatlakozás egyik elõnye, hogy a Dunával kapcsolatban a transznacionális és interregionális együttmûködések közepébe kerül Magyarország. Az Európai Bizottság a 2001-ben kiadott Fehér Könyv - ében már kiemelten foglalkozott a Rajna Majna Duna vízi úttal, mint az átfogó közlekedéspolitika egyik stratégiai alkotórészével. Nem tekinthetõ véletlennek, hogy az uniós költségvetés közötti idõszakra történõ meghatározásakor a Duna hajózhatóságának kérdése központi kérdéssé vált az európai közlekedéspolitikában. Ezért kerülhetett sor április 29-én az Európai Parlament és a Tanács 884/2004/EK határozatának elfogadására, melyben a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozatot módosították, kiemelve, hogy a Duna ezen víziútrendszer részét képezi, és a hajózhatóságát javítani kell (az év minimum 340 napján, 2,5 méteres merüléssel, korlátozás nélküli hajózás). Ez a felismerés igen fontos abból a szempontból, hogy az EU Parlamentje felismerte, és magáénak is vallja: a Duna hajózhatóságának javítása nem a parti országok belügye, mivel a finanszírozás nem oldható meg kizárólag a részes országok költségvetésébõl. A sok évtizedes elhanyagoltság miatt maga a folyó, és annak magyar szakasza számtalan problémával küzd. Ezért fontos a magyar szakasz hajózhatóságának biztosítása, és a kiszolgáló és ráhordó infrastruktúra folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében az illetékes tárca (KHEM) tanulmányt rendelt a Duna hajózhatóságának javítása projektet megalapozó tanulmány címmel. A több nyilvános vitát megjárt záró jelentést a Vituki (Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet) szeptember 28-án adta át a minisztériumnak. A szaktárca értesülése alapján a Duna hajózhatóságának javítását megalapozó tanulmány tapasztalataira figyelemmel az Európai Bizottság további támogatás folyósítását látja indokoltnak. Ezért elfogadta a C(2008)6788 határozatot, amely a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) területén megvalósítandó Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról (a 18. számú kiemelt projekt magyar része) HU S közös érdekû projekt számára közösségi pénzügyi támogatás nyújtásáról szól. Fontos szempont, hogy az érdemi munkálatokat 2010-ben meg kell kezdeni a Dunán. Nem kerülhetõ meg az az egyelõre megoldásra váró kérdés, ami a vízlépcsõrendszereket illeti. A kérdéskörhöz tartozóan a tények az alábbiakat: Budapesttõl északra 16, délre 4 zsilip található a Dunán. A Duna-Majna csatornán 16, a Majnán 34 zsilipet építettek, és üzemeltetnek. A magyar-szlovák viszonyt feszítõ Bõs Nagymaros kérdést szakmailag és politikailag is meg kell oldani, ráadásul a Budapest alatti szakasz vízépítési problémáit és lehetõségeit záros határidõn belül fel kell mérni. A hazai Duna szakasznak Budapest felett az ENSZ EGB VI/B, alatta pedig az ENSZ EGB VI/C vízi út osztály szerinti követelményeknek kell megfelelnie. Egy megfelelõen kezelt és karbantartott Duna hatékonyan kell hogy szolgálja az unió egységes piacának kereskedelmét. b) Az eszközök Hiába a karbantartott vízi út, ha nem rendelkezünk megfelelõ eszközparkkal a fuvarozási és személyszállítási feladatok végrehajtására. A magyar lobogó alatt hajózó dunai hajók közül ma 52 személyszállító és 30 toló és önjáró teherhajó rendelkezik lajstromszámmal és hajózási engedéllyel. Ezeken kívül a valamikori Mahart üzemeltet még 25 osztrák lobogóval rendelkezõ önjáró hajót. Összesen 393 személy, illetve vállalkozás rendelkezik hajózási engedéllyel. (A tiszai kompok és a balatoni hajók külön kategóriát képeznek, ezért maradtak ki a felsorolásból.) A hajózás: szolgáltatás, amit az eszközein keresztül gyakorol a tulajdonos és a vállalkozó. Olyan eszközzel, amiben a rakomány sérülhet, szolgáltatás csak egyszer nyújtható. Ugyancsak nem nyújtható szolgáltatás a sólyán álló, és havonta javítást igénylõ tolóhajóval vagy önjáróval. Hasonlóan nincs megbízható vevõkiszolgálás abban a nemzetközi és belvízi személyforgalomban sem, ahol a holland, német és svájci versenytársak a legmodernebb technológia alkalmazására képesek. Ide tartoznak a hazánkba érkezõ és a rendezvényhajóinkat igénybe vevõ turisták százezrei, akik egy megfelelõ szolgáltatás esetén mind az iparágat, mint pedig az országot ingyenesen hirdetik világszerte. A személyhajózás és a teherhajózás egyaránt krónikus befektetési hiányban szenved. Már a használt hajó beszerzése is komoly gondot jelent a társaságoknak és vállalkozóknak. A hajózás eszközei igen komoly tõkebefektetést igényelnek. Ahhoz, hogy a magyar hajózási vállalkozások versenyképessége alapjaiban biztosított legyen eszközparkjuk bõvítésére, korszerûsítésére, megújítására, megfelelõ hitelkonstrukciót kell kialakítani számukra. c) Rakományok és infrastruktúra Ebben a kérdéskörben nem a rakomány fizikai szükségessége a téma (az létezik, legfeljebb mennyiségben kell növelni), hanem összefüggései miatt a rakományok kérdéskörét az infrastruktúrával együtt érdemes vizsgálni. Az EU Marco Polo II. programja kifejezetten a közutak túlterheltségének a csökkentésére és a vasút, valamint a belvízi fuvarozás részarányának növelésére jött létre. Mivel a Duna logisztikai kihasználtsága manapság még optimális esetben sem haladja meg a 10 százalékot, ebben a programban, valamint a évben útjára bocsátott Naiades, és az azt gyorsító Platina programokba is be kell illeszteni az ágazatot. Ehhez kiérlelt kormányzati akarat és stratégia is szükséges. A megbízói oldal nem fogja a közútról a belvizekre terelni a forgalmának egy részét, ha ez számára nem gazdaságos. Az áru a piacot követi, nem az eszközt. Megfelelõ eszköz és infrastruktúra nélkül viszont nincs szolgáltatás. Az infrastruktúrához sorolhatók a berakóhelyek, kikötõk és a logisztikai központok, mivel a piac által biztosított rakományoknak ezeken a csomópontokon kell áthaladniuk. A hajózást még az intermodális tranzit esetén 116 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/3.

7 is érinti ez a szegmens, ha a be- és kirakodás a magyar szakaszon történik. Az infrastruktúra a berakóhelyek, kikötõk és logisztikai központok megközelítését és rendelkezésre állását kell, hogy szolgálja. Az a kikötõ vagy berakóhely, amit nem lehet megközelíteni, sosem válik intermodális logisztikai központtá. A kikötõkhöz vezetõ infrastruktúra kialakítása elsõsorban állami feladat. Hibás a nemzetközi kikötõ elnevezés. Magyarországon nem nemzetközi és belvízi kikötõket kell építeni és fejleszteni, hanem a logisztikai láncba kapcsolódó kikötõt és/vagy berakóhelyet. Ahol az áruáramlás nem egyenletes, vagy idényjellegû, ott berakóhely kialakítására kell törekedni. A tényleges fejlesztéseket ott kell megvalósítani, ahol folyamatos az igény a kikötõi szolgáltatásokra. A magyar Dunaszakasznak nincs szüksége számszerûen több kikötõre, kizárólag jobban menedzselt és felszerelt kikötõk kialakítása lehet cél. A jól bevált flandriai példa lehet irányadó, ahol az állam finanszírozza a berakóhelyi, illetve a kikötõi beruházásokat, de a kalkulált és tervezett forgalmat hozni nem képes vállalkozások büntetést fizetnek, vagyis a kamatokból, és jelentõs elmaradás esetén a tõkébõl is át kell, hogy vállaljanak. Így ténylegesen elkerülhetõ a kizárólag papíron történõ tervezés és beruházás. Ami a személyközlekedést illeti, elsõként Budapesten, majd pedig a Duna teljes hosszában, illetve a folyóink mentén ki kell alakítani a tömegközlekedést és a turizmust kiszolgáló kikötõket. Budapest észak-déli tömegközlekedésének jelentõs hányada váltható ki a Duna kihasználásával. Ehhez természetesen a P+R parkolók kialakítása és a rakpartok megközelítésének javítása szükséges. Ez az állam és az illetékes önkormányzatok, valamint a szakmai szervezetek (SZHSZ, MAHOSZ) feladata. Néhány érdekes összehasonlítható adat: 1 tonna áru továbbítása 1 gallon (3,7854 l) üzemanyaggal (mérföld = 1,61 km) 1 átlagos hajó 1000 tonnás rakományának továbbítása (szállítóeszköz darabszám) 1 millió tonnakilométerre jutó CO 2 -kibocsátás (tonna) hajó vasút közút (4 tengely) 19,3 26,9 71,5 Halálos balesetek száma (eset) 1 22, Európai Duna Stratégia és a logisztika A Logisztikai Egyeztetõ Fórum (LEF) 2010 márciusi keltezéssel adta közre az Európai Duna Stratégia logisztikai vonzatai címû ajánlását, mellyel hozzá kíván járulni a Duna Stratégia kialakításához a logisztikai szempontok rendszerszemléletû érvényesítését hangsúlyozva. Az ajánlás központi elemei: a) Stratégiai célkitûzések Az Európai Duna Stratégia által nyújtott lehetõséget kihasználni a komplex regionális fenntartható fejlesztés koncepciójának kidolgozására. Ennek magában kell foglalnia többek között az alábbi fõ célkitûzéseket: Az érintett országoknak a stratégia megvalósításából következõ fejlesztések hatására bekövetkezõ növekedését, ezen belül: o a késõbbiekben kifejtett fejlesztések és beruházások közvetlen és közvetett hatásaként bekövetkezõ GDP-növekedést, o a munkahelyteremtést és stabilizálást, o katalizátorként segítve az érintett országok gazdasági és politikai együttmûködésének javítását, fejlesztését. A stratégiához közvetlenül és közvetetten kapcsolódó vízgazdálkodási, ipar-, mezõgazdasági, turizmus-, infrastruktúra-fejlesztéseket, ezen belül: o a Duna régió kiemelt szerepét felhasználva olyan átgondolt, egymást segítõ koncepciók kidolgozását és megvalósítását, amelyek lehetõvé teszik a felsorolt ágazatok fenntartható fejlõdését, jövedelemtermelõ képességének növelését, o a közlekedési koncepció átgondolását, felfrissítését, a Duna egész éven át teljes hosszában való hajózhatóságának megteremtésén alapulva az út vasút vízi út hármasának átgondolását, összekapcsolását. A logisztika, mint a piacra jutást elõsegítõ, kiszolgáló húzóágazat felhasználását a Duna nemzetközi vízi út hozzáadott értékû szolgáltatásainak kialakításához, ezen belül: o a Dunához és a Dunától vezetõ közlekedési rendszerek koncepciójának kidolgozását, o a hozzáadott értékû szolgáltatások színtereiként a megfelelõ logisztikai központok hálózata koncepciótervének kidolgozását és megvalósítását, o a Duna és gazdasági gyûjtõterülete iparfejlesztési koncepciójának átgondolását. A környezetvédelmi kérdések win-win alapú megközelítését és megvitatását, ezen belül: o regionális koncepció mentén haladva a kérdések komplex szemléletû kezelését; o a környezetvédelem állami és civil szervezetei együttmûködésének megteremtését, a valódi párbeszéd megindítását a piaci szereplõkkel. b) Ajánlások Az Európai Duna Stratégia, mint projekt határainak konkrét meghatározását, ezen belül: o a vízgazdálkodási koncepciók és tervek által lefedni kívánt terület meghatározását, o a vízi út közvetlen és közvetett környezetének, a hozzá kapcsolódó közlekedési rendszerek határainak meghúzását, o a regionális stratégia által közvetlenül érintett gazdasági tényezõk, fejlesztési határok megállapítását. A stratégiához kapcsolódó zászlóshajó projektek logisztikai vonatkozásainak kidolgozását, ezen belül: o Budapest szerepének kihangsúlyozását önálló zászlóshajó projekt indításával, amely felöleli a gazda- ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2010/3. 117

Logisztikai körkép. Az Európai Duna Stratégia (EDS) logisztikai vonzatai. Logisztikai Egyeztető Fórum 2010. március

Logisztikai körkép. Az Európai Duna Stratégia (EDS) logisztikai vonzatai. Logisztikai Egyeztető Fórum 2010. március Logisztikai körkép Az Európai Duna Stratégia (EDS) logisztikai vonzatai Logisztikai Egyeztető Fórum 2010. március Bevezetés Hajózni szükséges, élni nem! A Logisztikai Egyeztető Fórum, mint a logisztikai

Részletesebben

A magyar hajózás és a Duna Stratégia, valamint a Széchenyi terv. (megjelent a Külügyminisztérium kiadványában)

A magyar hajózás és a Duna Stratégia, valamint a Széchenyi terv. (megjelent a Külügyminisztérium kiadványában) A magyar hajózás és a Duna Stratégia, valamint a Széchenyi terv. (megjelent a Külügyminisztérium kiadványában) I. Az alapok: A közlekedést úgy vizsgálhatjuk, mint az ország ideg, ér és nyirokrendszerét.

Részletesebben

Magyarország hozzájárulása a Duna Stratégia fejlesztéséhez

Magyarország hozzájárulása a Duna Stratégia fejlesztéséhez Magyarország hozzájárulása a Duna Stratégia fejlesztéséhez I. Általános megközelítés Közép-Európa gazdasági együttműködése sok évszázados történelmi alapokon nyugszik, azt a felismerést tükrözve, hogy

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag)

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) 2013. december Tartalom Vezetői összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 5 1.1 Küldetés... 5 1.2 A dokumentum célja... 5 1.3 A dokumentum háttere és felépítése...

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés... 7 I. Gazdaságstratégiai vizsgálat... 20 I.1.

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 1.1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA...7 1.1.1. A fenntartható mobilitás keretei és a keretek jövőbeni

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIII. évfolyam, 9. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2005. május 11.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIII. évfolyam, 9. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2005. május 11. Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. Telefon: 430-8500 Telefax: 430-8599 MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu MÁV Kombiterminál Kft. 1052 Budapest, Deák

Részletesebben

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK

, A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK , A 2009. ÉVI STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA KAPOTT ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VÉLEMÉNYEK, VALAMINT AZ EZEKRE ADOTT VÁLASZOK 6. MELLÉKLET a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekt KÖRNYZETI

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal Tendenciák az unióban 19. oldal Jubileumi party 38. oldal Kocsis Mária Magdolna

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

Közlekedés az Európai Unióban

Közlekedés az Európai Unióban Közlekedés az Európai Unióban Bevezetés 2 Fehér Könyv az EU közlekedéspolitikájáról 4 A közlekedési alágazatok közösségi szabályozása 6 A közösségi infrastruktúra és fejlesztési programjai 12 A magyar

Részletesebben

KÖRNYEZETPOLITIKAI HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓBÓL

KÖRNYEZETPOLITIKAI HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓBÓL 2006. június KÖRNYEZETPOLITIKAI HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓBÓL GMO tömegközlekedés fenntartható fejlõdés agrár környezetvédelem regionális politika-vidékfejlesztés Natura 2000-biodiverzitás-természetvédeleM

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben