Mérnöktanár szak (MSc-szint) létesítésére irányuló kérelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérnöktanár szak (MSc-szint) létesítésére irányuló kérelem"

Átírás

1 A Főiskolai Tanács június 7-i ülésére Mérnöktanár szak (MSc-szint) létesítésére irányuló kérelem tervezet Budapest, május 1

2 Tartalomjegyzék oldal I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 III. A szak képesítési követelményei 8 IV. Mellékletek 13 2

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmények neve: okl. mérnöktanár képzés (egyetemi) BME, NYME Felv. Keret: mérnöktanár képzés (főiskolai) BME, DE, NYME, PTE, SZE, BMF-BGK, BMF-KVK, KEFO, DF Felv. Keret: A kérelem tárgya Mérnöktanár mesterképzési (Master) szak képzési és kimeneti követelményeinek meghatározása 3. A szak megnevezése Mérnöktanár szak 4. A szakképzettség megjelölése Mérnöktanár ( szakterület szerinti szakirányon) 5. A szak javasolt képzési terület/képzési ág szerinti besorolása Műszaki / Műszaki menedzser, műszaki szakoktató / Mérnöktanár 6. A szak javasolt tudományági besorolása (a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet melléklete szerint) 2. Műszaki tudományok / Multidiszciplináris műszaki tudományok 7. A szak megfeleltetése korábbi végzettség és szakképzettség szerint A szak jelenleg meglévő, elfogadott képesítési követelményeinek rendeletszáma: MÁKK: 157/1996 (X. 22.) mérnöktanári szak, valamint a 111/1997. (VI. 27.) és a 77/2002.(IV. 13.) Korm. rendeletek 8. Az intézmények felelős vezetőinek megnevezése, cégszerű aláírása, vagy az együttesen benyújtó intézmények elfogadó nyilatkozata (mellékletként). 9. Az adatlap mellékletei - A szakmai egyeztetés jegyzőkönyvi kivonata - Az intézményi tanácsoknak a szak létesítését kezdeményező határozata 3

4 1. A szak létesítésének előzményei II. A szaklétesítési kérelem indoklása Magyarországon a műszaki tanárképzés 1936-ban kezdődött a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, az egyetemi szintű mérnökképzéshez kapcsoltan és Európában a legelsők között ig a műszaki pedagógusképzés többféle szervezeti formában és intézményben folyt. Új lendületet kapott 1961-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen, melynek rektora önálló tanszéket állított fel (a Pedagógia Tanszéket) azzal a feladattal, hogy tanárokat képezzen a szakképzés akkori középfokú intézményei, a technikumok számára. A BME vezetésének az volt a koncepciója, hogy a magas szinten képzett műszaki pedagógusok rendelkezzenek mérnöki oklevéllel, és emellett részesüljenek műszaki pedagógiai képzésben. Ennek a ma is érvényes felfogásnak több fontos előnye van. Egyrészt a mérnöktanár két nagy munkaterületen, a műszaki élet és a szakképzés területén is rendelkezik kvalifikációval, s így munkát vállalhat mérnökként, valamint tanárként is. Másrészt az egyén és a szakképzés számára egyaránt fontos mobilitást biztosít: a mérnöktanár átmehet a műszaki területről a szakoktatásba, magával hozva műszaki gyakorlati tapasztalatait, és egyéni indíttatásból vagy az iskola szakmai profilváltása következtében a szakképzésből is átmehet a műszaki életbe, ahová magával viszi oktatási és általános pedagógiai tapasztalatait (pl. a munkahelyi képzésekbe és továbbképzésekbe). A technikumi oktatást fokozatosan felváltó szakközépiskolák expanziójával tovább nőtt az igény a műszaki pedagógusképzés iránt. Az okleveles mérnöki képzéshez kapcsolódó egyetemi szintű képzés volumenének bővülése mellett 1972-től az ország több műszaki főiskoláján indult főiskolai szintű műszaki tanárképzés, amelynek gyakorlatias műszaki képzési tartalma a szakközépiskolák gyakorlati irányultságát szolgálta. A gazdasági változások nyomán a főiskolai szakmai képzés tartalma is módosult, és a műszaki tanárképzés főiskolai szintű mérnöktanár-képzéssé alakult. A főiskolai képzés a BMEkoncepciót követve kettős végzettséget nyújtott: mérnökit és tanárit. Jelenleg két szinten folyik mérnöktanár-képzés. Főiskolai szinten a mérnöktanár-képzés a főiskolai szintű mérnökképzéshez kapcsolódik, és a műszaki pedagógiai képzés a kevésbé elméletigényes szaktantárgyak oktatására, valamint az elméletigényes laboratóriumi oktatás vezetésére készít fel. Egyetemi szinten az okleveles mérnöktanár-képzés az egyetemi szintű mérnökképzéshez kötődik, és a műszaki pedagógiai képzés a középfokú szakoktatás, valamint a felsőfokú szakképzés (FSz) elméletigényes műszaki tárgyainak oktatására készít fel. Mindkét szintű (az okl. mérnöktanári és a mérnöktanári) kvalifikáció minősítést jelent egyúttal a munkaerő-piaci, a vállalati és az üzemi műszaki képzések számára is. A műszaki pedagógusképzés mindkét szintjéhez kezdettől fogva szorosan kapcsolódott kutató, fejlesztő munka. Ennek eredményeit számos hazai és külföldi (elsősorban angolnyelvű) publikáció, egyetemi és főiskolai oktatási jegyzet, segédlet, valamint hazai és nemzetközi projektekben elért produktum jelzi, főleg az oktatás-módszertanok, az oktatástechnológia és az elektronikus oktatás-tanulás (e-learning) területén. Az okleveles mérnöktanárok közvetlenül szerezhetnek doktori fokozatot, mégpedig a műszaki tudományokban (mivel okleveles mérnökök) és a neveléstudományban a szakképzés-pedagógia területén (mivel a szakképzés okleveles tanárai). Önálló szakképzéspedagógiai PhD rendszerű doktori képzés között folyt a Budapesti Műszaki 4

5 Egyetemen, szakképzés-pedagógiai habilitáció lehetőségével. Jelenleg a neveléstudományi doktori iskolák fogadnak szakképzés-pedagógiai témában doktorjelölteket. A műszaki pedagógusképzés hazai intézményei széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. Bekapcsolódtak 1980-tól az IGIP (Internationale Gesselschaft für Ingenieurpadagogik) és a SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs), majd 1991-től az ATEE (Association for Teacher Education in Europe = Európai Tanárképző Társaság) Műszaki Pedagógusképzési Munkacsoportjának (Working Group for Technical and Vocational Teacher Training) munkájába. Számos európai (TEMPUS, LEONARDO, SOCRATES) projekt révén hatékony együttműködést alakítottak ki az európai felsőoktatási térség intézményeivel. 2. A szakképzettség várható hasznosítási területe és a munkaerő-piaci, társadalmi igény bemutatása A műszaki pedagógusok alkalmazási területén az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések mellett felerősödött az iskolarendszeren kívüli szakképzés iránti szükséglet. A munkaerőpiacon ugyanis a gazdasági szerkezetváltás következtében leértékelődött a szakképzettség nélküli munkaerő, és a képzetlenség okozta munkanélküliség a szociális problémák fokozódásához is vezetett. Ennek következtében megnőtt az igény a szociális indíttatású regionális és különösen a vállalati és munkaerő-piaci képzések iránt. Az elmúlt időszakban több országos fórum is foglalkozott - a munkaerő- piaci szereplők és a szakmai szervezetek bevonásával - a szakképzés- és a felnőttképzés stratégiai fejlesztési programjának megvalósításával, s ennek egyik kulcselemeként a szakmai pedagógusok iránti megújult képzési igényekkel. (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Szakképzési Társaság, Tanárképzők Szövetsége rendezvényei, Munkakultúra Szakképzési Modellek Országos Konferencia, Szakképző Iskolák Igazgatóinak Országos Fóruma, Változások a szakképzésben irányok, fejlesztések, korszerűsítések Országos Konferencia). A munkaerő-piaci és társadalmi igények pontosabb feltárása céljából a BME Műszaki Pedagógia Tanszékének kezdeményezésére a műszaki szakoktatói és mérnöktanári szak képzési és képesítési követelményeit kidolgozó albizottság a Magyar Szakképzési Társasággal közösen 2005 áprilisban fórumot szervezett a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek bevonásával. A fórumon az OM Szakképzés-fejlesztési Főosztálya, a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a szakközépiskolák valamint vállalatok képviselői fogalmazták meg a szakképzés fejlesztése és a szakképzett műszaki munkaerő iránti új elvárásokat. Ezek közül a mérnöktanár-képzés fejlesztése számára a következőket jelölte meg (és érvényesítette a tervezet) mint legfontosabbakat a képzés általános színvonalának emelése mellett. Felkészítés - a munkaerő-piaci (elsősorban a regionális munkaerő-fejlesztési központokban, a vállalatoknál, üzemekben folyó) képzések tervezésére, szervezésére és vezetésére, - az elektronikus információ-szerzés és tanulás módszereinek elsajátíttatására, - a szakmai és általános kulcs-kompetenciák fejlesztésére, - az individuális képzési igények lehetőségek szerinti kielégítésére (képzési differenciációra). 5

6 Az Európai Unió keretében az iparszerkezet átalakulását várhatóan követő kiegyensúlyozott fejlődés, valamint a bővülő termelési és szolgáltatási együttműködés jelentősen fokozza az igényt a szakképzés, különösen is annak domináns szektora, a műszaki szakképzés fejlesztése iránt. Ez egyúttal növekvő elvárásokat támaszt a műszaki pedagógusképzés iránt is, mind a volumen mind a színvonal tekintetében. A tervezett képzés a lehetséges legnagyobb lépést teszi ez irányba. 3. Rövid nemzetközi összehasonlítás az új szak vonatkozásában különös tekintettel az Európai Felsőoktatási Térségre A műszaki pedagógusképzés hazai intézményei 1995-ben a SATTTI (Strategic Alliance of Technical Teacher Training Institutions) és az ATEE együttműködésében vezető szerepet vállaltak egy nemzetközi összehasonlító tanulmány elkészítésében a műszaki pedagógusképzés területén. Az összehasonlító elemzés feltárta, hogy a tanárképzés tartalmában az európai országok nagy többségében kiemelt szerepet szentelnek az egész életre kiterjedő szakmai oktatás igénye miatt a felnőttoktatásnak, és az iskolai élet és munka jogszabályi környezetének, az iskolajognak valamint az informatika metodikai alkalmazásainak. A műszaki pedagógusképzés szerkezetét illetően néhány európai országban, mint például Németországban és Franciaországban a kifejezetten műszaki képzés aránya kisebb a képzés egészében mint nálunk. Ugyanakkor az uniós országok többségében, esetenként már szinte megegyezően, erőteljes műszaki képzésre épül rá a mérnöktanár-képzés. Az eltérések inkább csak strukturális jellegűek, egyes országokban a műszaki (mérnöki) képzésnek már a 2-3. szemeszterében elkezdődik a tanári (pedagógiai, pszichológiai) képzés mint például Hollandiában és nálunk, másutt ugyanez a magasabb évfolyamokra, esetleg a műszaki képzés végére összpontosul mint például Nagy-Britanniában és Finnországban. Így a struktúra szempontjából is jól beleillik a tervezett képzés az Európai Felsőoktatási Térségbe. Figyelembe véve még a bolognai folyamathoz megvalósított igazodást is, a tervezett hazai képzés mind a tartalom, mind a módszerek és a követelményszint tekintetében is EUkonform. A kredit-transzfer átjárhatóságot biztosít a rendszerek között. 4. A képzési időre vonatkozó javaslat indoklása, a kamarák, a szakmai testületek állásfoglalásainak és ajánlásainak figyelembe vételével Az új képzési tervezet az eddigi, több évtizedes gyakorlat időtálló értékei mellett az alábbi, meghatározó ajánlásokat és elvárásokat veszi figyelembe. A mérnöktanár-képzés bolognai folyamat szerint megvalósított átalakítása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a vállalatok és a szakmai testületek (NszI, MSzT) képviselőinek egyöntetű véleménye szerint azt az előnyt kínálja, hogy az MSc szintű mérnöktanárok a BSc szintű mérnöki végzettségük révén, a továbbra is magas szintű elméleti képzettség mellett rendelkezni fognak a műszaki oktatás szempontjából oly fontos gyakorlati tapasztalatokkal. Új elemként (a korábbi képzési formák erre nem nyújtottak időkeretet) lehetővé válik a műszaki tantárgyak tartalmának alaposabb megismerése, ami előrejelzi az oktatás minőségének javulását a szakoktatásban. 6

7 Az egymásra épülő képzési szerkezetben megszűnik a műszaki szakoktató-képzés zsákutcás jellege, mivel arra egyenes ágon épülhet az MSc szintű mérnöktanár-képzés. A BSc műszaki szakoktató-képzés pedagógiai moduljából az MSc mérnöktanár-képzésben 30 kredit teljesítettnek tekinthető, s az így felszabaduló időkeretben a műszaki szakoktatók a BSc szintű mérnökképzés további műszaki tantárgyainak felvételével teljesíteni tudják a BSc szintű mérnökképzés követelményeit. A BSc szintű mérnöki végzettséget éppen a műszaki szakoktató-képzési rendszer korábbi rugalmatlanságának feloldása érdekében az MSc szintű mérnöktanár-képzés képesítési követelményei kimeneti (záróvizsgára bocsátási) feltételként rögzítik. A műszaki szakoktató szakos BSc végzettségen kívül a műszaki képzési ág további területeire valamint a mérnökinformatikusi végzettségre is (BSc és MSc képzettségekre egyaránt) épülő 90 kredites mérnöktanári képzés széleskörű és rugalmas horizontális átjárhatóságot biztosít a műszaki felsőoktatás hallgatói számára. Az alapszakokra épülő tanári mesterszakokon a gyakorlati képzés további 30 kreditpontja összefüggő nevelési és oktatási gyakorlat szervezésére, s ezáltal a tanári kompetenciák megszerzésére nyújt biztos alapot. 7

8 III. A szak képesítési követelményei MÉRNÖKTANÁR SZAK (műszaki mesterdiploma MSc szint) 1. A képzési cél Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására valamint a műszaki szakoktatás területén a kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, amely a pedagógiai képzés mellett a szakirányú műszaki tantárgyakra kiterjedően magasabb szintű műszaki képzést is nyújt. Megalapozza a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzéséhez szükséges tanulmányokat. 2. A végzettség szintje MSc felsőfokú mesterképzés 3. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése okleveles mérnöktanár ( szakterület szerinti szakirányon) 4. A képzés szakirányai anyagmérnöki faipari mérnöki, könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, villamosmérnöki, gazdálkodási mérnöki, mérnök informatikusi, 5. A képzési idő és a megszerzendő kreditek A képzési idő a 210 kredites alapképzésre építve: legalább 3+1 gyakorlati félév Nappali képzésben a kontaktórák száma: legalább 1080 Levelező képzésben a kontaktórák száma: legalább 240 Távoktatásban a kontaktórák száma: legalább 135 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: legalább

9 6. Előzményként elfogadott szakok Korábbi szakok közül Mérnök (főiskolai) Mérnök (egyetemi) Műszaki menedzser (főiskolai) Műszaki menedzser (egyetemi) Műszaki informatikus (főiskolai) Műszaki informatikus (egyetemi) Mérnöktanár (főiskolai) Új szakok közül BSc műszaki szakoktató BSc és MSc mérnök BSc és MSc műszaki menedzser BSc és MSc mérnök informatikus 7. Az elvárt mérnöktanári kompetenciák Szakmai kompetenciák - A képesítésének megfelelő szakmai elméleti képzés tudományos hátterének, technológiai alapjainak, munkaeszközeinek és eljárásainak ismerete - Önálló, ill. közreműködő képesség a szakterületének megfelelő szakmai kutató-fejlesztő munkában - Jártasság technológiai folyamatok, eszközeik tervezésében, megvalósításuk, kivitelezésük irányításában - A szakmai elméleti és gyakorlati technológiai fejlődés követése - A biztonságtechnika mérnöki szintű ismerete, képesség a helyi sajátosságoknak megfelelő fejlesztési tervek, rendszabályok, előírások kidolgozására, a dolgozók betaníttatására, begyakoroltatására, és a felügyeletre - Környezetkímélő technológiák alkalmazásában való jártasság - Tájékozottság az elektronikus információ-szerzés, -tárolás és -közlés ismereteiben, használatában, képesség a szakmai és közismereti képzés helyi igényeinek megfelelő fejlesztésére Pedagógiai, pszichológiai kompetenciák - A korszerű tanulás, információ-szerzés és feldolgozás pedagógiai, pszichológiai alapjainak, módszereinek és eszközeinek ismerete, biztos alkalmazása - A képesítésének megfelelő helyi képzési koncepciók, tantervek, középtávú és távlati fejlesztési programok kidolgozása a képzési hely (a képző intézmény) gazdasági, szociális, kulturális környezetének figyelembe vételével - A képzési hely (képző intézmény), valamint a gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi környezet közötti kapcsolat fejlesztése - Az iskoláskorú és felnőtt tanulók tanulási képességeinek személyre szabott fejlesztése - Hatékony motiválás a munka, a szakma és a képzési hely (képző intézmény) iránt - Szakmailag és nyelvileg fejlett kommunikálás, szóbeli és írásbeli közlés, a tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése - Képesség a képzési hely oktatásszervezési feladatainak ellátására, fejlett konfliktus-tűrés és kezelés, erre való nevelés - Fejlett érzékenység a fiatalkorú és felnőtt tanulók, a munkatársak problémái iránt, képesség adekvát tanácsadásra, segítségnyújtásra, pozitív légkör alakítására - Empátia, tolerancia és együttműködés a képzési hely (képző intézmény) minden munkatársával, a külső partnerekkel, a szülőkkel 9

10 Szakmai attitűdök és magatartás - Intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos, tervszerű és állandó önfejlesztés - Belső igény és késztetés a szakmai, informatikai és pedagógiai fejlődés követésére a saját oktató- és nevelő-munkában - Igény az önálló, ill. (és) közreműködő munkára a pedagógiai (elsősorban a képesítésének megfelelő oktatás-módszertani, oktatás-technológiai, felnőtt-pedagógiai) kutatásban, fejlesztésben - A szakmai és szakmai kommunikációs igényesség, ennek sugárzása, erre való nevelés - A mérnöki szellemiségből eredő tárgyilagosság, higgadtság és eredmény-irányultság - Önmaga és mások objektív szakmai és emberi kritériumokon alapuló értékelése 8. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai A MÁKK 4. pontjában és a 77/2002. (IV.13.) valamint a 381/2004. (XII.28.) Korm. rendeletekben foglaltak figyelembe vételével a képzési arányok az alábbiak: Kreditpont Természettudományi alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek 7-15 Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai tananyag Szabadon választható 6-8 Szakdolgozat Mindösszesen 90 Gyakorlati képzés 30 A főbb tárgykörök magukba foglalják a kötelező, a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyakat. 10

11 9. Az elméleti alapozás és a törzsanyag főbb tárgykörei BSc műszaki szakoktatói * BSc és MSc mérnöki, műszaki menedzseri és mérnök informatikusi valamint korábbi főiskolai szintű mérnöktanári ** végzettségre építve Természettudományi alapismeretek Kreditpont Matematika 4-6 Fizika / Kémia 4-6 Informatika / Rendszerelmélet 4-6 Szakképzés-pedagógiai kutatásmódszertan, Mérés és minőség 3-6 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további természettudományi ismeretek 0-3 Összesen elvárt: Gazdasági és humán ismeretek Humán ismeretek (Etika, Iskolajog, Neveléstörténet, stb.) 4-6 Kommunikáció 3-5 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő gazdasági ismeretek 0-4 Összesen elvárt: 7-15 Szakmai törzsanyag Kreditpont Műszaki Műszaki tantárgyak a szakirány szerint *** 4-5 Pedagógiai: Pszichológia és személyiségfejlesztés 6-7 Neveléstan, Nevelésszociológia 2-4 Didaktika, Oktatásszervezés 4-5 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek 0-2 megfelelő további pedagógiai ismeretek Összesen elvárt: Differenciált szakmai tananyag Műszaki Műszaki tantárgyak a szakirány szerint **** 6-10 Pedagógiai Felnőttek szakképzése 3-4 Szakmódszertanok 7-9 Oktatástechnológia, Multimédia, Elektronikus tanulás 5-7 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további műszaki és pedagógiai ismeretek 0-3 Összesen elvárt: Szakdolgozat * a műszaki szakoktató szak pedagógiai képzési anyagából 30 kreditpont elismerhető, helyette a BSc szintű műszaki képzési anyag szakirányú tantárgyai teljesíthetők ** mérnöktanári képzettség esetén a pedagógiai képzési anyagból 40 kreditpont elismerhető *** MSc végzettség esetén a teljesítés elfogadottnak tekinthető **** MSc végzettség esetén a teljesítés elfogadottnak tekinthető 11

12 Gyakorlati képzés Nevelési és oktatási gyakorlat 30 Összesen elvárt: Az elméleti és gyakorlati képzés tantervi arányai 11. A gyakorlati képzés szabályai Előadás 45-60% Tantermi gyakorlat 10-30% Labor- és pedagógiai gyakorlat 30-40% Szakdolgozat 15-20% A nevelési és oktatási gyakorlatokhoz a képzés kreditpontjain felül 30 kreditpont rendelhető. 12. Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - félévközi jegyek megszerzéséből, vizsgákból valamint a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze. 13. A záróvizsgára (mérnöktanári képesítő vizsgára) bocsátás feltételei - A tantervben foglalt követelmények teljesítése - A szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott értékelése - A szakiránynak megfelelő minimum BSc szintű mérnöki végzettség igazolása 14. A mérnöktanári képesítővizsga részei - A szakdolgozat megvédése - Komplex szóbeli vizsga (15-30 kredit értékű ismeretanyag számonkérése) 15. A mérnöktanári képesítővizsga eredménye - a tanítási gyakorlatot záró érdemjegynek, - a szakdolgozat és védése átlageredményének és - a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének egészre kerekített átlaga. 16. Az oklevél kiadásának feltételei Az oklevél kiadásának kritérium feltétele a legalább BSc szintű vagy azzal egyenértékű mérnöki, műszaki menedzseri vagy mérnök-informatikusi oklevél. 17. Nyelvi követelmények Államilag elismert középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga a szakirányok képzési céljával összhangban. 12

13 V. Mellékletek 1. A kérelmet benyújtó intézmények elfogadó nyilatkozata 2. A szakmai egyeztetés jegyzőkönyvi kivonata 3. A szakmai vitán részt vett képviselők listája és aláírása 4. Az intézményi tanácsoknak a szak létesítését kezdeményező határozata 13

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP B.2-13/

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. 1 Kiindulási feltételek és menet közbeni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

A KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI SZAK MSc szintű Képzési követelményei

A KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI SZAK MSc szintű Képzési követelményei A KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI SZAK MSc szintű Képzési követelményei Tervezet Előkészítette: Könnyűipari Mérnöki MSc-t előkészítő Bizottság I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme I. Adatlap 3. Indítandó alapszak megnevezése: fizika alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles fizikus (szakiránnyal) 5. Az indítani tervezett szakirány megnevezése:

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki... 2 Európai unió...

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelező alapszak

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelező alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI SZAKOKTATÓ Nappali alapszak és Levelező alapszak BSc Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. levelező alapszak. Tájékoztató. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar.

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. levelező alapszak. Tájékoztató. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI SZAKOKTATÓ levelező alapszak BSc Tájékoztató 2014/2015. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Közgazdásztanár mesterszak

Közgazdásztanár mesterszak Közgazdásztanár mesterszak Bevezetés A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Közgazdásztanár mesterszakot indít 4 szakirányon a 2009/10-es tanévtől. Az alap-

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19.

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19. A Smart Systems Integration Erasmus Mundus mesterképzés programjának összehasonlítása a BME villamosmérnöki szakának Mikro- és nanoelektronika MSc specializációjával Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben