Mérnöktanár szak (MSc-szint) létesítésére irányuló kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérnöktanár szak (MSc-szint) létesítésére irányuló kérelem"

Átírás

1 A Főiskolai Tanács június 7-i ülésére Mérnöktanár szak (MSc-szint) létesítésére irányuló kérelem tervezet Budapest, május 1

2 Tartalomjegyzék oldal I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 III. A szak képesítési követelményei 8 IV. Mellékletek 13 2

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmények neve: okl. mérnöktanár képzés (egyetemi) BME, NYME Felv. Keret: mérnöktanár képzés (főiskolai) BME, DE, NYME, PTE, SZE, BMF-BGK, BMF-KVK, KEFO, DF Felv. Keret: A kérelem tárgya Mérnöktanár mesterképzési (Master) szak képzési és kimeneti követelményeinek meghatározása 3. A szak megnevezése Mérnöktanár szak 4. A szakképzettség megjelölése Mérnöktanár ( szakterület szerinti szakirányon) 5. A szak javasolt képzési terület/képzési ág szerinti besorolása Műszaki / Műszaki menedzser, műszaki szakoktató / Mérnöktanár 6. A szak javasolt tudományági besorolása (a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet melléklete szerint) 2. Műszaki tudományok / Multidiszciplináris műszaki tudományok 7. A szak megfeleltetése korábbi végzettség és szakképzettség szerint A szak jelenleg meglévő, elfogadott képesítési követelményeinek rendeletszáma: MÁKK: 157/1996 (X. 22.) mérnöktanári szak, valamint a 111/1997. (VI. 27.) és a 77/2002.(IV. 13.) Korm. rendeletek 8. Az intézmények felelős vezetőinek megnevezése, cégszerű aláírása, vagy az együttesen benyújtó intézmények elfogadó nyilatkozata (mellékletként). 9. Az adatlap mellékletei - A szakmai egyeztetés jegyzőkönyvi kivonata - Az intézményi tanácsoknak a szak létesítését kezdeményező határozata 3

4 1. A szak létesítésének előzményei II. A szaklétesítési kérelem indoklása Magyarországon a műszaki tanárképzés 1936-ban kezdődött a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, az egyetemi szintű mérnökképzéshez kapcsoltan és Európában a legelsők között ig a műszaki pedagógusképzés többféle szervezeti formában és intézményben folyt. Új lendületet kapott 1961-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen, melynek rektora önálló tanszéket állított fel (a Pedagógia Tanszéket) azzal a feladattal, hogy tanárokat képezzen a szakképzés akkori középfokú intézményei, a technikumok számára. A BME vezetésének az volt a koncepciója, hogy a magas szinten képzett műszaki pedagógusok rendelkezzenek mérnöki oklevéllel, és emellett részesüljenek műszaki pedagógiai képzésben. Ennek a ma is érvényes felfogásnak több fontos előnye van. Egyrészt a mérnöktanár két nagy munkaterületen, a műszaki élet és a szakképzés területén is rendelkezik kvalifikációval, s így munkát vállalhat mérnökként, valamint tanárként is. Másrészt az egyén és a szakképzés számára egyaránt fontos mobilitást biztosít: a mérnöktanár átmehet a műszaki területről a szakoktatásba, magával hozva műszaki gyakorlati tapasztalatait, és egyéni indíttatásból vagy az iskola szakmai profilváltása következtében a szakképzésből is átmehet a műszaki életbe, ahová magával viszi oktatási és általános pedagógiai tapasztalatait (pl. a munkahelyi képzésekbe és továbbképzésekbe). A technikumi oktatást fokozatosan felváltó szakközépiskolák expanziójával tovább nőtt az igény a műszaki pedagógusképzés iránt. Az okleveles mérnöki képzéshez kapcsolódó egyetemi szintű képzés volumenének bővülése mellett 1972-től az ország több műszaki főiskoláján indult főiskolai szintű műszaki tanárképzés, amelynek gyakorlatias műszaki képzési tartalma a szakközépiskolák gyakorlati irányultságát szolgálta. A gazdasági változások nyomán a főiskolai szakmai képzés tartalma is módosult, és a műszaki tanárképzés főiskolai szintű mérnöktanár-képzéssé alakult. A főiskolai képzés a BMEkoncepciót követve kettős végzettséget nyújtott: mérnökit és tanárit. Jelenleg két szinten folyik mérnöktanár-képzés. Főiskolai szinten a mérnöktanár-képzés a főiskolai szintű mérnökképzéshez kapcsolódik, és a műszaki pedagógiai képzés a kevésbé elméletigényes szaktantárgyak oktatására, valamint az elméletigényes laboratóriumi oktatás vezetésére készít fel. Egyetemi szinten az okleveles mérnöktanár-képzés az egyetemi szintű mérnökképzéshez kötődik, és a műszaki pedagógiai képzés a középfokú szakoktatás, valamint a felsőfokú szakképzés (FSz) elméletigényes műszaki tárgyainak oktatására készít fel. Mindkét szintű (az okl. mérnöktanári és a mérnöktanári) kvalifikáció minősítést jelent egyúttal a munkaerő-piaci, a vállalati és az üzemi műszaki képzések számára is. A műszaki pedagógusképzés mindkét szintjéhez kezdettől fogva szorosan kapcsolódott kutató, fejlesztő munka. Ennek eredményeit számos hazai és külföldi (elsősorban angolnyelvű) publikáció, egyetemi és főiskolai oktatási jegyzet, segédlet, valamint hazai és nemzetközi projektekben elért produktum jelzi, főleg az oktatás-módszertanok, az oktatástechnológia és az elektronikus oktatás-tanulás (e-learning) területén. Az okleveles mérnöktanárok közvetlenül szerezhetnek doktori fokozatot, mégpedig a műszaki tudományokban (mivel okleveles mérnökök) és a neveléstudományban a szakképzés-pedagógia területén (mivel a szakképzés okleveles tanárai). Önálló szakképzéspedagógiai PhD rendszerű doktori képzés között folyt a Budapesti Műszaki 4

5 Egyetemen, szakképzés-pedagógiai habilitáció lehetőségével. Jelenleg a neveléstudományi doktori iskolák fogadnak szakképzés-pedagógiai témában doktorjelölteket. A műszaki pedagógusképzés hazai intézményei széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. Bekapcsolódtak 1980-tól az IGIP (Internationale Gesselschaft für Ingenieurpadagogik) és a SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs), majd 1991-től az ATEE (Association for Teacher Education in Europe = Európai Tanárképző Társaság) Műszaki Pedagógusképzési Munkacsoportjának (Working Group for Technical and Vocational Teacher Training) munkájába. Számos európai (TEMPUS, LEONARDO, SOCRATES) projekt révén hatékony együttműködést alakítottak ki az európai felsőoktatási térség intézményeivel. 2. A szakképzettség várható hasznosítási területe és a munkaerő-piaci, társadalmi igény bemutatása A műszaki pedagógusok alkalmazási területén az iskolai rendszerű közép- és felsőfokú szakképzések mellett felerősödött az iskolarendszeren kívüli szakképzés iránti szükséglet. A munkaerőpiacon ugyanis a gazdasági szerkezetváltás következtében leértékelődött a szakképzettség nélküli munkaerő, és a képzetlenség okozta munkanélküliség a szociális problémák fokozódásához is vezetett. Ennek következtében megnőtt az igény a szociális indíttatású regionális és különösen a vállalati és munkaerő-piaci képzések iránt. Az elmúlt időszakban több országos fórum is foglalkozott - a munkaerő- piaci szereplők és a szakmai szervezetek bevonásával - a szakképzés- és a felnőttképzés stratégiai fejlesztési programjának megvalósításával, s ennek egyik kulcselemeként a szakmai pedagógusok iránti megújult képzési igényekkel. (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Szakképzési Társaság, Tanárképzők Szövetsége rendezvényei, Munkakultúra Szakképzési Modellek Országos Konferencia, Szakképző Iskolák Igazgatóinak Országos Fóruma, Változások a szakképzésben irányok, fejlesztések, korszerűsítések Országos Konferencia). A munkaerő-piaci és társadalmi igények pontosabb feltárása céljából a BME Műszaki Pedagógia Tanszékének kezdeményezésére a műszaki szakoktatói és mérnöktanári szak képzési és képesítési követelményeit kidolgozó albizottság a Magyar Szakképzési Társasággal közösen 2005 áprilisban fórumot szervezett a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek bevonásával. A fórumon az OM Szakképzés-fejlesztési Főosztálya, a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a szakközépiskolák valamint vállalatok képviselői fogalmazták meg a szakképzés fejlesztése és a szakképzett műszaki munkaerő iránti új elvárásokat. Ezek közül a mérnöktanár-képzés fejlesztése számára a következőket jelölte meg (és érvényesítette a tervezet) mint legfontosabbakat a képzés általános színvonalának emelése mellett. Felkészítés - a munkaerő-piaci (elsősorban a regionális munkaerő-fejlesztési központokban, a vállalatoknál, üzemekben folyó) képzések tervezésére, szervezésére és vezetésére, - az elektronikus információ-szerzés és tanulás módszereinek elsajátíttatására, - a szakmai és általános kulcs-kompetenciák fejlesztésére, - az individuális képzési igények lehetőségek szerinti kielégítésére (képzési differenciációra). 5

6 Az Európai Unió keretében az iparszerkezet átalakulását várhatóan követő kiegyensúlyozott fejlődés, valamint a bővülő termelési és szolgáltatási együttműködés jelentősen fokozza az igényt a szakképzés, különösen is annak domináns szektora, a műszaki szakképzés fejlesztése iránt. Ez egyúttal növekvő elvárásokat támaszt a műszaki pedagógusképzés iránt is, mind a volumen mind a színvonal tekintetében. A tervezett képzés a lehetséges legnagyobb lépést teszi ez irányba. 3. Rövid nemzetközi összehasonlítás az új szak vonatkozásában különös tekintettel az Európai Felsőoktatási Térségre A műszaki pedagógusképzés hazai intézményei 1995-ben a SATTTI (Strategic Alliance of Technical Teacher Training Institutions) és az ATEE együttműködésében vezető szerepet vállaltak egy nemzetközi összehasonlító tanulmány elkészítésében a műszaki pedagógusképzés területén. Az összehasonlító elemzés feltárta, hogy a tanárképzés tartalmában az európai országok nagy többségében kiemelt szerepet szentelnek az egész életre kiterjedő szakmai oktatás igénye miatt a felnőttoktatásnak, és az iskolai élet és munka jogszabályi környezetének, az iskolajognak valamint az informatika metodikai alkalmazásainak. A műszaki pedagógusképzés szerkezetét illetően néhány európai országban, mint például Németországban és Franciaországban a kifejezetten műszaki képzés aránya kisebb a képzés egészében mint nálunk. Ugyanakkor az uniós országok többségében, esetenként már szinte megegyezően, erőteljes műszaki képzésre épül rá a mérnöktanár-képzés. Az eltérések inkább csak strukturális jellegűek, egyes országokban a műszaki (mérnöki) képzésnek már a 2-3. szemeszterében elkezdődik a tanári (pedagógiai, pszichológiai) képzés mint például Hollandiában és nálunk, másutt ugyanez a magasabb évfolyamokra, esetleg a műszaki képzés végére összpontosul mint például Nagy-Britanniában és Finnországban. Így a struktúra szempontjából is jól beleillik a tervezett képzés az Európai Felsőoktatási Térségbe. Figyelembe véve még a bolognai folyamathoz megvalósított igazodást is, a tervezett hazai képzés mind a tartalom, mind a módszerek és a követelményszint tekintetében is EUkonform. A kredit-transzfer átjárhatóságot biztosít a rendszerek között. 4. A képzési időre vonatkozó javaslat indoklása, a kamarák, a szakmai testületek állásfoglalásainak és ajánlásainak figyelembe vételével Az új képzési tervezet az eddigi, több évtizedes gyakorlat időtálló értékei mellett az alábbi, meghatározó ajánlásokat és elvárásokat veszi figyelembe. A mérnöktanár-képzés bolognai folyamat szerint megvalósított átalakítása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a vállalatok és a szakmai testületek (NszI, MSzT) képviselőinek egyöntetű véleménye szerint azt az előnyt kínálja, hogy az MSc szintű mérnöktanárok a BSc szintű mérnöki végzettségük révén, a továbbra is magas szintű elméleti képzettség mellett rendelkezni fognak a műszaki oktatás szempontjából oly fontos gyakorlati tapasztalatokkal. Új elemként (a korábbi képzési formák erre nem nyújtottak időkeretet) lehetővé válik a műszaki tantárgyak tartalmának alaposabb megismerése, ami előrejelzi az oktatás minőségének javulását a szakoktatásban. 6

7 Az egymásra épülő képzési szerkezetben megszűnik a műszaki szakoktató-képzés zsákutcás jellege, mivel arra egyenes ágon épülhet az MSc szintű mérnöktanár-képzés. A BSc műszaki szakoktató-képzés pedagógiai moduljából az MSc mérnöktanár-képzésben 30 kredit teljesítettnek tekinthető, s az így felszabaduló időkeretben a műszaki szakoktatók a BSc szintű mérnökképzés további műszaki tantárgyainak felvételével teljesíteni tudják a BSc szintű mérnökképzés követelményeit. A BSc szintű mérnöki végzettséget éppen a műszaki szakoktató-képzési rendszer korábbi rugalmatlanságának feloldása érdekében az MSc szintű mérnöktanár-képzés képesítési követelményei kimeneti (záróvizsgára bocsátási) feltételként rögzítik. A műszaki szakoktató szakos BSc végzettségen kívül a műszaki képzési ág további területeire valamint a mérnökinformatikusi végzettségre is (BSc és MSc képzettségekre egyaránt) épülő 90 kredites mérnöktanári képzés széleskörű és rugalmas horizontális átjárhatóságot biztosít a műszaki felsőoktatás hallgatói számára. Az alapszakokra épülő tanári mesterszakokon a gyakorlati képzés további 30 kreditpontja összefüggő nevelési és oktatási gyakorlat szervezésére, s ezáltal a tanári kompetenciák megszerzésére nyújt biztos alapot. 7

8 III. A szak képesítési követelményei MÉRNÖKTANÁR SZAK (műszaki mesterdiploma MSc szint) 1. A képzési cél Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli középfokú és felsőfokú szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására valamint a műszaki szakoktatás területén a kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés, amely a pedagógiai képzés mellett a szakirányú műszaki tantárgyakra kiterjedően magasabb szintű műszaki képzést is nyújt. Megalapozza a szakképzési irányultságú tudományos minősítés megszerzéséhez szükséges tanulmányokat. 2. A végzettség szintje MSc felsőfokú mesterképzés 3. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése okleveles mérnöktanár ( szakterület szerinti szakirányon) 4. A képzés szakirányai anyagmérnöki faipari mérnöki, könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, villamosmérnöki, gazdálkodási mérnöki, mérnök informatikusi, 5. A képzési idő és a megszerzendő kreditek A képzési idő a 210 kredites alapképzésre építve: legalább 3+1 gyakorlati félév Nappali képzésben a kontaktórák száma: legalább 1080 Levelező képzésben a kontaktórák száma: legalább 240 Távoktatásban a kontaktórák száma: legalább 135 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: legalább

9 6. Előzményként elfogadott szakok Korábbi szakok közül Mérnök (főiskolai) Mérnök (egyetemi) Műszaki menedzser (főiskolai) Műszaki menedzser (egyetemi) Műszaki informatikus (főiskolai) Műszaki informatikus (egyetemi) Mérnöktanár (főiskolai) Új szakok közül BSc műszaki szakoktató BSc és MSc mérnök BSc és MSc műszaki menedzser BSc és MSc mérnök informatikus 7. Az elvárt mérnöktanári kompetenciák Szakmai kompetenciák - A képesítésének megfelelő szakmai elméleti képzés tudományos hátterének, technológiai alapjainak, munkaeszközeinek és eljárásainak ismerete - Önálló, ill. közreműködő képesség a szakterületének megfelelő szakmai kutató-fejlesztő munkában - Jártasság technológiai folyamatok, eszközeik tervezésében, megvalósításuk, kivitelezésük irányításában - A szakmai elméleti és gyakorlati technológiai fejlődés követése - A biztonságtechnika mérnöki szintű ismerete, képesség a helyi sajátosságoknak megfelelő fejlesztési tervek, rendszabályok, előírások kidolgozására, a dolgozók betaníttatására, begyakoroltatására, és a felügyeletre - Környezetkímélő technológiák alkalmazásában való jártasság - Tájékozottság az elektronikus információ-szerzés, -tárolás és -közlés ismereteiben, használatában, képesség a szakmai és közismereti képzés helyi igényeinek megfelelő fejlesztésére Pedagógiai, pszichológiai kompetenciák - A korszerű tanulás, információ-szerzés és feldolgozás pedagógiai, pszichológiai alapjainak, módszereinek és eszközeinek ismerete, biztos alkalmazása - A képesítésének megfelelő helyi képzési koncepciók, tantervek, középtávú és távlati fejlesztési programok kidolgozása a képzési hely (a képző intézmény) gazdasági, szociális, kulturális környezetének figyelembe vételével - A képzési hely (képző intézmény), valamint a gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi környezet közötti kapcsolat fejlesztése - Az iskoláskorú és felnőtt tanulók tanulási képességeinek személyre szabott fejlesztése - Hatékony motiválás a munka, a szakma és a képzési hely (képző intézmény) iránt - Szakmailag és nyelvileg fejlett kommunikálás, szóbeli és írásbeli közlés, a tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése - Képesség a képzési hely oktatásszervezési feladatainak ellátására, fejlett konfliktus-tűrés és kezelés, erre való nevelés - Fejlett érzékenység a fiatalkorú és felnőtt tanulók, a munkatársak problémái iránt, képesség adekvát tanácsadásra, segítségnyújtásra, pozitív légkör alakítására - Empátia, tolerancia és együttműködés a képzési hely (képző intézmény) minden munkatársával, a külső partnerekkel, a szülőkkel 9

10 Szakmai attitűdök és magatartás - Intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos, tervszerű és állandó önfejlesztés - Belső igény és késztetés a szakmai, informatikai és pedagógiai fejlődés követésére a saját oktató- és nevelő-munkában - Igény az önálló, ill. (és) közreműködő munkára a pedagógiai (elsősorban a képesítésének megfelelő oktatás-módszertani, oktatás-technológiai, felnőtt-pedagógiai) kutatásban, fejlesztésben - A szakmai és szakmai kommunikációs igényesség, ennek sugárzása, erre való nevelés - A mérnöki szellemiségből eredő tárgyilagosság, higgadtság és eredmény-irányultság - Önmaga és mások objektív szakmai és emberi kritériumokon alapuló értékelése 8. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai A MÁKK 4. pontjában és a 77/2002. (IV.13.) valamint a 381/2004. (XII.28.) Korm. rendeletekben foglaltak figyelembe vételével a képzési arányok az alábbiak: Kreditpont Természettudományi alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek 7-15 Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai tananyag Szabadon választható 6-8 Szakdolgozat Mindösszesen 90 Gyakorlati képzés 30 A főbb tárgykörök magukba foglalják a kötelező, a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyakat. 10

11 9. Az elméleti alapozás és a törzsanyag főbb tárgykörei BSc műszaki szakoktatói * BSc és MSc mérnöki, műszaki menedzseri és mérnök informatikusi valamint korábbi főiskolai szintű mérnöktanári ** végzettségre építve Természettudományi alapismeretek Kreditpont Matematika 4-6 Fizika / Kémia 4-6 Informatika / Rendszerelmélet 4-6 Szakképzés-pedagógiai kutatásmódszertan, Mérés és minőség 3-6 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további természettudományi ismeretek 0-3 Összesen elvárt: Gazdasági és humán ismeretek Humán ismeretek (Etika, Iskolajog, Neveléstörténet, stb.) 4-6 Kommunikáció 3-5 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő gazdasági ismeretek 0-4 Összesen elvárt: 7-15 Szakmai törzsanyag Kreditpont Műszaki Műszaki tantárgyak a szakirány szerint *** 4-5 Pedagógiai: Pszichológia és személyiségfejlesztés 6-7 Neveléstan, Nevelésszociológia 2-4 Didaktika, Oktatásszervezés 4-5 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek 0-2 megfelelő további pedagógiai ismeretek Összesen elvárt: Differenciált szakmai tananyag Műszaki Műszaki tantárgyak a szakirány szerint **** 6-10 Pedagógiai Felnőttek szakképzése 3-4 Szakmódszertanok 7-9 Oktatástechnológia, Multimédia, Elektronikus tanulás 5-7 Az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további műszaki és pedagógiai ismeretek 0-3 Összesen elvárt: Szakdolgozat * a műszaki szakoktató szak pedagógiai képzési anyagából 30 kreditpont elismerhető, helyette a BSc szintű műszaki képzési anyag szakirányú tantárgyai teljesíthetők ** mérnöktanári képzettség esetén a pedagógiai képzési anyagból 40 kreditpont elismerhető *** MSc végzettség esetén a teljesítés elfogadottnak tekinthető **** MSc végzettség esetén a teljesítés elfogadottnak tekinthető 11

12 Gyakorlati képzés Nevelési és oktatási gyakorlat 30 Összesen elvárt: Az elméleti és gyakorlati képzés tantervi arányai 11. A gyakorlati képzés szabályai Előadás 45-60% Tantermi gyakorlat 10-30% Labor- és pedagógiai gyakorlat 30-40% Szakdolgozat 15-20% A nevelési és oktatási gyakorlatokhoz a képzés kreditpontjain felül 30 kreditpont rendelhető. 12. Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - félévközi jegyek megszerzéséből, vizsgákból valamint a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze. 13. A záróvizsgára (mérnöktanári képesítő vizsgára) bocsátás feltételei - A tantervben foglalt követelmények teljesítése - A szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott értékelése - A szakiránynak megfelelő minimum BSc szintű mérnöki végzettség igazolása 14. A mérnöktanári képesítővizsga részei - A szakdolgozat megvédése - Komplex szóbeli vizsga (15-30 kredit értékű ismeretanyag számonkérése) 15. A mérnöktanári képesítővizsga eredménye - a tanítási gyakorlatot záró érdemjegynek, - a szakdolgozat és védése átlageredményének és - a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének egészre kerekített átlaga. 16. Az oklevél kiadásának feltételei Az oklevél kiadásának kritérium feltétele a legalább BSc szintű vagy azzal egyenértékű mérnöki, műszaki menedzseri vagy mérnök-informatikusi oklevél. 17. Nyelvi követelmények Államilag elismert középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga a szakirányok képzési céljával összhangban. 12

13 V. Mellékletek 1. A kérelmet benyújtó intézmények elfogadó nyilatkozata 2. A szakmai egyeztetés jegyzőkönyvi kivonata 3. A szakmai vitán részt vett képviselők listája és aláírása 4. Az intézményi tanácsoknak a szak létesítését kezdeményező határozata 13

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelező alapszak

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelező alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI SZAKOKTATÓ Nappali alapszak és Levelező alapszak BSc Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. levelező alapszak. Tájékoztató. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar.

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. levelező alapszak. Tájékoztató. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI SZAKOKTATÓ levelező alapszak BSc Tájékoztató 2014/2015. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei 310572000407 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés Távoktatás Önköltséges Felvételi pontszáma elérte az önköltséges képzés ponthatárát 310572000647 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv 1 A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - biológia

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben