Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés"

Átírás

1 Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Österreich Ungarn Projektübersicht Arbeitsmarkt, Bildung, Qualifizierung Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés

2 Inhaltsverzeichnis AC-Centrope II BILKIG Zweisprachige Betreuung im Vorschulalter CEEBEE EdTWIN Educorb Eures-t Pannonia EXPAK AT-HU IGR Kick-Off Jugend am Ball NetLab OPTICOM REBE Regionale Zusammenarbeit und Wissenstransfer im Bereich Bioenergie und Energieeffizienz Solarschule II

3 CEEBEE - Center of Excellence für Energieoptimiertes Bauen und Erneuerbare Energie Idee Im Themenbereich des Energieoptimierten Bauens bestehen marktreife Technologien, die auf ihre breite und nutzbringende Anwendung warten. Davon können wesentliche Wirtschaftsimpulse in Form von Arbeitsplätzen und regionaler Wertschöpfung, speziell im Bereich der Sanierung und Modernisierung von Gebäuden ausgehen. Information und Wissen über diese Möglichkeiten haben aber zu wenig Verbreitung auf der Ebene der Praxis gefunden - sowohl in der breiten Bevölkerung, bei den Verantwortlichen in Gemeinden und Regionen und vor Allem im ausführenden und planenden Baugewerbe, bei den Unternehmen, die für die Umsetzung der Innovation vor Ort im Baugeschehen wesentlich sind. Hier besteht ein großer Nachholbedarf an der Nutzung de sbestehenden Bildungsangebotes, das kaum in Anspruch genommen wird und weiters an bedarfsgerechten und zielgruppenspezifischen Formen der Information, Aus- und Weiterbildung und Qualifizierung. Projekt Hier setzt das Projekt CEEBEE mit einer Reihe von Maßnahmen und Ergebnissen an: Am Beginn steht der Aufbau und die Inbetriebnahme eines definierten überregionalen und grenzüberschreitenden Bildungsnetzwerkes, bestehend aus mindestens 40 AT und HU Institutionen im Schwerpunktthema Energieoptimiertes Bauen und den damit verknüpften Nebenthemen aus dem Feld der Erneuerbaren Energie und Energieeffizienz. Anschließend werden konkrete bedarfsgerechte Aktivitäten und Werkzeuge zur Förderung der Information, Bewusstseinsbildung, Aus- und Weiterbildung, sowie Qualifizierung im Themenbereich gemeinsam erarbeitet - bis hin zur Vorbereitung eines Center of Excellence für Energieoptimiertes Bauen und Erneuerbare Energie. Aktivitäten Recherche und Unterstützung bestehender überregionaler Bildungsangebote und bedarfe. Entwicklung neuer bedarfsgerechter, zielgruppenspezifischer,dreisprachiger gemeinsam erarbeiteter Bildungsangebote und deren pilothafte Durchführung. Aufnahme und Integration der neu entwickeltenbildungsangebotedurch bestehende Anbieter durch Aufnahme in ihr bestehendes Ausbildungsprogramm Erarbeitung und Definition der regionalen, strategischen Entwicklungsrichtungen im Themenbereich Vorbereitung und Beschluss eines mehrjährigen Bildungsprogramms der Partnerregionen Realisierung eines Center of Excellence im Themenbereich Energieoptimiertes Bauen und Erneuerbare Energie Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: 33 Monate; von bis o Österreich: EU-Regionalmanagement Oststeiermark/RMO (Oststeiermark); Interessensgemeinschaft Passivhaus (Steiermark und Burgenland) o Ungarn: Stiftung für Unternehmensförderung des Komitat Zala; Lenti Mikroregionaler Mehrzweckverband (LMV) Projektbudget: ,51 (Steiermark-Anteil ,51) EFRE 85%, Nationale Kofinanzierung 15 % Weiterführende Informationen:

4 CEEBEE - Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló energiatechnológiák felhasználásával Az ötlet Az energiatakarékos építkezés témakörben léteznek olyan kiforrott, piacérett technikák, amelyek széles körő és hasznot hozó alkalmazásra várnak. Ezenkívül munkahelyteremtéssel és a regionális értékteremtésnek köszönhetıen gazdasági impulzusokat generálnak, elsısorban az épületek szanálása és korszerősíte tekintetében. Az ezekkel a lehetıségekkal kapcsolatos információk és ismeretek azonban gyakorlati szinten nem megfelelı mértékben jutottak el a lakosság szélesebb köreihez, a települések és régiók illetékeseihez, a kisiparos kivitelezıkhöz és tervezıkhöz, valamint az innováció megvalósítása szempontjából a helyszínen fontos szerepet játszó vállalkozásokhoz. Itt még nagy az elmaradás a meglévı képzési lehetıségek kihasználásában, melyeket alig vesznek igénybe. Továbbá szükség van az információ, a képzés és továbbképzés, képesítés igényekhez igazodó célcsoportorientált formáira. A projekt Ebben szándékozik a CEEBEE-projekt egy sor intézkedéssel és eredménnyel sikert elérni: az elsı feladatok között szerepel egy meghatározott régiók feletti és határon átnyúló, legalább 40 osztrák és magyar intézménybıl álló képzési hálózat létrehozása energiatakarékos építészet témában. Ezt egészítik ki a kapcsolódó témák a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság területérıl. Ezt követıen konkrét, az igényekhez igazodó tevékenységeket és eszközöket dolgoznak ki az adott témakörrel kapcsolatos információ, tudatformálás, képzés és továbbképzés, valamint képesítés elımozdítására egészen az energiatakarékos építkezés és a megújuló energiaforrások innovációs és fejlesztési hálózati központjának az elıkészítéséig. Tevékenységek A meglévı régiók feletti képzési lehetıségek és igények felmérése és támogatása. A helyi igényekre szabott, célcsoportorientált új, három nyelvő, közösen kidolgozott képzési kínálat kifejlesztése, és azok kísérleti bevezetése. Az újonnan kifejlesztett képzési ajánlatok bevonása és beillesztése a piacon mőködı szolgáltatók meglévı képzési programjába A regionális, stratégiai fejlesztési irányok kidolgozása és meghatározása ebben a témakörben A partnerrégiók több évre szóló képzési programjának elıkészítése, valamint döntés a programról Egy Center of Excellence megvalósítása az energiatakarékos építkezés és megújuló energiaforrások témakörben Fıbb adatok A projekt megvalósításának kezdete és idıtartama: 33 hónap; I. 1-tıl IX. 30-ig ek: o Ausztria: Kelet-stájerországi EU-Regionális Menedzsment (Regionalmanagement Oststeiermark/RMO) (Kelet-Stájerország); Passzívház Érdekközösség (Interessensgemeinschaft Passivhaus) (Stájerország és Burgenland) o Magyarország: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítány; Lenti Kistérség Többcélú Társulása A projekt költségvetése: ,51 euró (Stájerország hányada: ,51 euró) 85% ERFA, 15 % hazai társfinanszírozás További információk:

5 EdTWIN - Education Twinning for European Citizenship Idee Unter dem Motto "Begegnung schafft Nachhaltigkeit" erweitert das Europabüro des Stadtschulrats für Wien seine grenzüberschreitenden Initiativen im Schul- und Bildungsbereich. Das Projekt möchte eine neue Qualität europäischer Identität durch positive Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen anderer Länder und Kulturkreise ins Leben rufen. Damit sollen neue Bildungsakzente für die Centrope-Region gesetzt werden. Projekt Die grenzüberschreitenden Aktivitäten richten sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und an Bildungsfachleute der Region. Im Zuge von Schulpartnerschaften, Praktika in den Nachbarregionen, Sprachkursen et cetera soll Kindern die Scheu vor einem kulturellen und sprachlichen Zusammenleben mit den benachbarten Regionen genommen werden. Bestehende oder mögliche Grenzen in den Köpfen und Herzen der jungen Europäerinnen und Europäer können so überwunden werden. Damit wird eine Grundlage für eine positive Entwicklung der Centrope- Region als gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum geschaffen. Aktivitäten Aufbau und Eröffnung des "BildungsRaumes Centrope", ein Sprachen- und Kompetenzzentrum in Wien am 11. Mai 2009 Entwicklung von Unterrichtsmaterial zum Erlernen der Nachbarsprache Partnerschaften zwischen Schulklassen der Regionen, gemeinsame Projektarbeiten Bildungskooperationen zwischen berufsbildenden höheren Schulen Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler in der Nachbarregion Gemeinsame Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Abhalten von Fachtagungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Bildungsfachleute Austausch von Sprachassistentinnen und -assistenten zur Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: Frühjahr 2008; circa 3,5 Jahre o Österreich: Europabüro - Stadtschulrat für Wien (Leadpartner) o Slowakei: Landkreis Bratislava o Tschechien: Pädagogisches Ausbildungszentrum Brünn o Ungarn: Westungarische Universität Györ Projektbudget - Projekt Slowakei - Österreich o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Projektbudget - Projekt Österreich - Tschechien o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Projektbudget - Projekt Österreich - Ungarn: o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Weiterführende Informationen:

6 EdTWIN - Education Twinning for European Citizenship Az ötlet A személyes találkozás a tartós kapcsolatok alapja jelmondat égisze alatt a Bécsi Oktatási Hivatal bıvíti határon átnyúló oktatási és képzési kezdeményezéseit. A projekt más országokból és kultúrkörökbıl származó emberekkel való találkozások és pozitív tapasztalatok alapján új minıségő európai azonosságtudatot szeretne kialakítani. Ezzel a Centrope régió képzésében új területeket állítanak elıtérbe. A projekt A határon átnyúló kezdeményezés a régió iskolásainak, tanárainak és oktatási szakembereinek szól. Iskolai partnerségek, a szomszédos régiókban végzett gyakorlatok, nyelvtanfolyamok stb. segítenek a gyerekeknek abban, hogy ne féljenek a szomszédos régiókkal való kulturális és nyelvi együttéléstıl. Ily módon megszüntethetık a fiatal européerek gondolkodását és érzelmeit befolyásoló korlátok. E kezdeményezésnek köszönhetıen kialakítható a Centrope régió mint közös élettér és gazdasági térség kedvezı fejlıdésének alapja. Tevékenységek A Centrope Oktatási Központ nyelvi és kompetenciaközpont kialakítása és megnyitása május 11-én Oktatási anyagok fejlesztése a szomszédos ország nyelvének elsajátítására A régió iskolai osztályai közti partnerkapcsolatok, közös projektmunkák Szakközépiskolák közti képzési együttmőködés Szakmai gyakorlatok a szomszédos régió diákjai számára Közös továbbképzés tanárok számára Szakmai konferenciák tanárok és oktatási szakemberek számára Nyelvi asszisztensek cseréje az idegennyelv-tanítás támogatására Fıbb adatok A projekt megvalósításának kezdete és idıtartama: 2008 tavasza, kb. 3,5 év ek o Ausztria: Bécsi Oktatási Hivatal Európa Irodája (vezetı partner) o Szlovákia: Pozsonyi járás o Csehország: Brnói Pedagógia Oktatási Központ o Magyarország: Gyıri Nyugat-magyarországi Egyetem A projekt költségvetése a szlovák-osztrák projekt esetében: o ERFA összesen: euró o ERFA Bécs: euró A projekt költségvetése az osztrák-cseh projekt esetében: o ERFA összesen: euró o ERFA Bécs: euró A projekt költségvetése az osztrák-magyar projekt esetében: o ERFA összesen: euró o ERFA Bécs: euró További információk

7 Educational Cooperation in the Border Region - EDUCORB Idee Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene - nimmt kontinuierlich an Bedeutung zu. Interkulturelle Kommunikations- und Wirtschaftskompetenzen sind auf dem gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum nicht wegzudenken. Die dazu notwendigen Schlüsselqualifikationen sollen bereits in den Ausbildungsjahren erworben werden um damit die beruflichen Chancen der Jugendlichen zu verbessern. Aus diesen Gründen wurde das grenzüberschreitende Bildungsprojekt Educational Cooperation in the Border Region" initiiert, das zugleich auch die Ziele der NÖ Sprachenoffensive verfolgt. Projekt Das Projekt zielt auf die nachhaltige Kooperation von Bildungseinrichtungen in der Grenzregion zur Förderung der sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Kompetenzen der Jugendlichen ab. Kindergärten, Schulen und schulische Übungsfirmen in der Grenzregion Westungarn und Industrieviertel sollen zur Teilnahme am Projekt und zur Nutzung der im Projekt angebotenen Aktivitäten und Ergebnisse motiviert werden. EDUCORB fördert das Erlernen der regional relevanten Sprachen bereits vom jüngsten Kindesalter an, verstärkt die Kooperation von österreichischen und ungarischen Bildungseinrichtungen und schulischen Übungsfirmen, und ermöglicht Jugendlichen in der beruflichen Erstausbildung ihre fachlichen und sprachlichen Kenntnisse zu erweitern. Aktivitäten Förderung des Erlernens der regional relevanten Sprachen (HU, DE) vom Kindergarten bis zur Matura Methodische Entwicklungen für den Fremdspracherwerb im frühen Kindesalter (Handbuch, Seminare) Förderung von nachhaltigen Kooperationen zwischen Kindergärten, Schulen und schulischen Übungsfirmen in der Grenzregion (Organisation von zielgruppenorientierten Veranstaltungen, Workshops, Wettbewerben) Know-How Transfer durch Best-Practice Erfahrungsaustausch und Seminare ( reisende PädagogInnen System) Erstellung einer neuen E-Learning Qualifizierungsmöglichkeit Grenzüberschreitende Handels und Wirtschaftskenntnisse im Österreichisch-Ungarischen Raum Abwicklung grenzüberschreitender Berufspraktika (mit finanzieller Unterstützung des Leonardo da Vinci Mobilitätsprogramms) Eckdaten Jänner 2008 Dezember 2011 : o Österreich: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement, Abteilung Kindergärten der niederösterreichischen Landesregierung o Ungarn: Westpannonische Regionale Entwicklungsagentur Gemeinnützige Nonprofit GmbH, Akademiestiftung Keszthely (Keszthelyi Akadémia Alapítvány), Mehrzweckverband der Kleinregion Sopron-Fertıd Projektbudget o EFRE gesamt: ,30 o EFRE Niederösterreich: ,14 Kontaktperson: Nikolett Raidl Weiterführende Informationen:

8 EDUCORB Partnerség az oktatásért a határtérségben Az ötlet A határon átnyúló együttmőködés gazdasági és társadalmi szinten egyaránt egyre nagyobb jelentıséggel bír. Az interkulturális kommunikációs és gazdasági kompetenciák nem hiányozhatnak a közös gazdasági és élettérbıl. Az ehhez szükséges kulcsfontosságú képességek megszerzése már az iskolában szükséges a fiatalok elhelyezkedési lehetıségeinek javítása érdekében. Ezen célból született meg az Educational Cooperation in the Border Region - Partnerség az oktatásért a határtérségben" elnevezéső határon átnyúló képzési projekt. A projekt Az EDUCORB projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között fenntartható együttmőködés alakuljon ki, a fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági készségeinek fejlesztése érdekében. Az EDUCORB motíválni szeretné a térség óvodáit, iskoláit, tanirodáit a projektben való részvételre és az áltata kínált lehetıségek hasznosítására. Támogatást nyújt a releváns nyelvek legkisebb kortól történı elsajátítása érdekében, erısíti az együttmőködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint folyamatos segítséget és friss információkat biztosít a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források elérhetıségérıl. Mindezekhez kapcsolódóan továbbképzési-, és regionális oktatási referens hálózatot alakít ki, hogy az új módszertani fejlesztéseket már az óvodapedagógia korai nyelvi fejlesztésének területén hasznosítsák, segítséget nyújtva a struktúra-, és pedagógiai módszertani változásokból fakadó problémák kezelésére. Tevékenységek Fiatal gyermekkortól az érettségizökig a regionálisan releváns nyelvek (DE, HU) elsajátításának ösztonzése Metodikai fejlesztések a korai idegennyelv elsajátításhoz (kéziköynv, szemináriumok) óvodák, iskolák és iskolai tanirodák között fenntartható együttmőködések kialakítása a határtérségben (célcsoportorientált rendezvények, mőhelyfoglalkozások, versenyek szervezése, Know How átadás Jó gyakorlatok bemutatása és a határtérségben mőködı oktatási intézmények közti tapasztalatcsere által (utazó pedagógus rendszer) Tanúsítványt adó új e-learning képzési lehetıség kidolgozása: Határokon átívelı kereskedelmi és gazdasági ismeretek az osztrák-magyar gazdasági térségben Határon átnyúló szünidei és szakmai gyakorlatok lebonyolítása (a leonardo da vinci Mobilitási program társfinanszírozásával) Föbb adatok Projekt kezdete és futamideje: január december o Ausztria: Regionalis Fejlesztési Szövetség Industrieviertel Projektmenedzsment, Alsó- Auszriai Tartományi Kormány Óvodai Osztálya o Magyarország: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhaszn u Nonprofit Kft., Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Sopron-Fertıdi kistérség Többcélú Társulása Projektbüdzsé o EFRE összesen: ,30 o Nyugat-Dunántúli Régió: ,16 Kapcsolattartó: Raidl Nikolett (Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel- Projektmanagement) n.raidlqindustrieviertel.at További információ:

9 EURES-T Pannonia Idee EURES wurde im Jahr 1993 gegründet und ist ein Kooperationsnetz zwischen der Europäischen Kommission und den öffentlichen Arbeitsverwaltungen der EWR-Mitgliedstaaten (EU-Mitgliedstaaten plus Norwegen, Island und Liechtenstein) und anderen Partnerorganisationen. Aufgabe des EURES-Netzes ist es, Informationen, Beratung und Vermittlung (Abstimmung von Stellenangeboten und Arbeitssuche) für Arbeitskräfte und Arbeitgeber sowie generell allen Bürgern anzubieten, die vom Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen möchten. In europäischen Grenzregionen spielt EURES eine wichtige Rolle, insbesondere in Bezug auf die Vermittlung und Unterstützung bei der Lösung jeder Art von Problemen, die für Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Pendlerströmen entstehen können. Projekt Die EURES-T Pannonia wurde nach zweijähriger Vorbereitungsarbeit im Jahre 2009 mit der Zusammenarbeit von 27 Partnerinstitutionen in der westungarischen und ostösterreichischen Region gegründet. In dieser gesamten Region sind mehrere grenzübergreifende Projekte im Laufen, die die verschiedenen Bereiche des Arbeitsmarktes abdecken. Ziel der EURES-T Pannonia ist es, die Tätigkeiten der genannten Projekte zusammenzuführen, ihre Ergebnisse auf ein gemeinsames Niveau zu heben, beziehungsweise den Arbeitsmarkt der Grenzregion in den lückenhaften Themenkreisen weiter zu entwickeln. Aktivitäten Die EURES-T Pannonia: liefert an beiden Seiten der Grenze spezielle Informationen für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, die die Arbeit in dem Nachbarland, beziehungsweise die Anwerbung von den Arbeitskräften erleichtern; bietet Beratung, beziehungsweise liefert Informationen über das Steuer- und das Sozialversicherungssystem im Ausland; errichtet eine grenzübergreifende zweisprachige Arbeitsmarktdatenbank, die das vorhandene Kommunikationssystem zwischen den zwei Ländern weiter vertieft und entwickelt; fördert die Harmonisierung der Nachfrage und des Angebotes am Arbeitsmarkt; verwirklicht das auf einheitlichen Grundlagen basierende Wirtschaftsraum- und Arbeitsmarktmonitoring-System". Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: die angenommene Strategie für o Österreich: AMS Österreich, AMS Burgenland, AMS Niederösterreich, AMS Steiermark, Wirtschaftskammer Niederösterreich, Inustriellenvereinigung Burgenland, Wirtschaftskammer Burgenland, ÖGB Burgenland, Arbeiterkammer Niederösterreich o Ungarn: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (AMS Ungarn), Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Regionales Arbeitsamt Westtransdanubien), Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (Nationale Vereinigung der Verbraucher- und Handelsverbände), Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (Verband der landwirtschaftlichen Arbeitgeber), Gyır-Moson-Sopron megyei Kereskedık Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (Interessenvertretung der Händler des Komitats Gyır-Moson-Sopron), Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Nationaler Arbeitgeber- und Industriellenverband des Komitats Zala), Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Regionale Industriellenvereinigung des Komitats Vas), Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Verband der Industriegenossenschaften und unternehmen des Komitats Vas), Mezıgazdasági Termelık Vas Megyei Szövetsége (Verband der landwirtschaftlichen Betriebe im Komitat Vas), Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (Nationale Vereinigung der Strategie- und Versorgungsgesellschaften), LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (LIGA Gewerkschaftsbund, Komitat Vas), Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (Nationaler Verband der ungarischen Gewerkschaften), Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (Gewerkschaft Straßengüterverkehr, lokale Organisation), Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Vereinigung der Betriebsräte des Komitats Vas), Szakszervezetek Együttmőködési Fóruma (SZEF) (Forum für Zusammenarbeit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst), Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (Gewerkschaftsverband der Privatangestellten), Soproni Kereskedelmi és Iparkamara (Industrie- und Handelskammer Sopron) Projektbudget o ca EUR / Jahr Kontaktperson: Péter Csizmár, Koordinator Weiterführende Informationen:

10 EURES-T Pannonia Az ötlet Az EURES 1993-ban jött létre, az Európai Bizottság, az Európai Gazdasági Térség (EU-tagállamok és Norvégia, Izland, Liechtenstein) országaiban mőködı állami foglalkoztatási szolgálatok és más partnerszervezetek közötti együttmőködési hálózatként. Az EURES hálózat célja, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amely mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, valamint minden olyan polgár számára hasznos, aki ki szeretné használni a személyek szabad áramlásának elve által nyújtott lehetıségeket. Az EURES szerepe a határon átívelı régiókat illetıen rendkívül fontos azon határon túli ingázáshoz kapcsolódó problémák megoldásában és a velük kapcsolatos tájékoztatásban, amelyekkel a munkavállalók és munkaadók szembesülhetnek. A projekt Az EURES-T Pannonia két éves elıkészítı munka után 2009-ben alakult meg 26 partnerszervezet együttmőködésével a nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai régióban. Ebben a régióban több határon átnyúló projekt fut, melyek a munkaerı-piac különbözı területeit fedik le. Az EURES-T Pannonia célja az említett projektek mőködését összefogni, eredményeiket közös szintre emelni, illetve a hiányos témakörökben tevékenységeivel továbbfejleszteni a határtérség munkaerı-piacát. Tevékenységek Az EURES-T Pannonia: a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a munkavállalók és a munkáltatók számára, melyek megkönnyítik számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a munkaerı toborzását; tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli adórendszerrel és egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban; létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvő munkaerı-piaci adatbankot, mely tovább mélyíti és fejleszti a két ország között már meglévı kommunikációs rendszert; elısegíti a munkaerı-piaci kereslet és kínálat harmonizációját; megvalósítja az egységes alapokon nyugvó gazdasági térség és munkaerı-piaci monitoring rendszert. Föbb adatok Projekt kezdete és futamideje: elfogadott stratégia a as idıszakra o Ausztria: AMS Österreich, AMS Burgenland, AMS Niederösterreich, AMS Steiermark, Wirtschaftskammer Niederösterreich, Inustriellenvereinigung Burgenland, Wirtschaftskammer Burgenland, ÖGB Burgenland, Arbeiterkammer Niederösterreich o Magyarország: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ), Gyır-Moson-Sopron megyei Kereskedık Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ), Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége, Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége, Mezıgazdasági Termelık Vas Megyei Szövetsége, Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ), LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete, Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége, Szakszervezetek Együttmőködési Fóruma (SZEF), Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Projektbüdzsé o kb EUR / év Kapcsolattartó: Csizmár Péter, koordinátor További információ:

11 Österreichisch-Ungarisch ExpertInnenakademie (EXPAK AT.HU) Idee Der europäische Integrationsprozess zeigt sich vor allem im regionalen Zusammenwachsen von Wirtschafts- und Lebensräumen über staatliche Grenzen hinweg. Auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik besteht mit der EXPAK AT.HU ein Projekt zur Förderung von grenzüberschreitenden Kooperationen, das vor allem eines zeigt: die arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen in der Grenzregion können erfolgreich bewältigt werden, wenn die zuständigen Institutionen und AkteurInnen systematisch zusammenarbeiten. Projekt Die EXPAK AT.HU ist ein Forum für regionale AkteurInnen der Arbeitsmarktpolitik, das dem Austausch von Informationen und Know-how, der Konzeption und Durchführung von gemeinsamen Projekten sowie der grenzüberschreitenden arbeitsmarktpolitischen Zusammenarbeit dient. Ziele: Nachhaltige Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Institutionen und AkteurInnen in der Grenzregion. Dadurch sollen gemeinsam Lösungen für die auf beiden Seiten der Grenze vorhandenen Herausforderungen am Arbeitsmarkt entwickelt und umgesetzt werden. Intensivierung der Kooperationen zwischen den Arbeitsmarktinstitutionen (Arbeitsmarktservices, NGOs, Sozialpartner, Weiterbildungseinrichtungen etc.) auf kleinregionaler Ebene. Entwicklung konkreter Projekte für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt Personengruppen. Aktivitäten Erstellung eines jährlichen Berichts ( Integrationsmonitor ) als theoretische Grundlage für die Aktivitäten der EXPAK AT.HU, der aktuelle Studienergebnisse, Datenanalysen und die Ergebnisse einer jährlichen Unternehmensbefragung beinhaltet. So können während der gesamten Projektlaufzeit die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt nachvollzogen werden. Entwicklung und Umsetzung von zwei grenzüberschreitenden Projekten für arbeitslose Personen. Gemeinsame Erarbeitung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen für die Zielgruppe Roma (z.b. Maßnahmen zur Sensibilisierung von Unternehmen). Aufbau und Betreuung einer systematischen Zusammenarbeit der Regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice Burgenland mit den benachbarten Arbeitsämtern in Ungarn. Organisation von Konferenzen, Seminaren, Exkursionsveranstaltungen und Praktika zum gegenseitigen Informationsaustausch und für die Diskussion über Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten und in der Arbeitsmarktpolitik. Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: 14. April Februar 2014 o Österreich: L&R Sozialforschung, BFI Burgenland o Ungarn: Regionales Arbeitsamt Westtransdanubien, Roma (Minderheiten-) Selbstverwaltung der Freistadt Nagykanizsa, Verein zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse des Komitates Vas Projektbudget o EFRE gesamt: ,25 Kontaktperson: Mag. a Barbara Willsberger Weiterführende Informationen:

12 OSZTRÁK-MAGYAR SZAKÉRTİI AKADÉMIA (EXPAK AT.HU) Az ötlet Az európai együttmőködési folyamat mindenek elıtt az államhatárokon átnyúló gazdasági környezet és az életterek regionális összenövésében ölt testet. A munkaerı-piaci és foglalkoztatáspolitikában az Osztrák-Magyar Szakértıi Akadémia EXPAK AT.HU mint a határon átnyúló együttmőködést elısegítı projekt elsısorban azt bizonyítja, hogy a határrégió munkaerı-piaci kihívásai akkor kezelhetık sikeresen, ha az illetékes intézmények és szereplık következetesen együttmőködnek. A projekt Az EXPAK AT.HU a munkaerı-piaci politika szereplıinek olyan fóruma, amely egyaránt szolgálja az információk és know-how-ok cseréjét, a közös projektek koncepcionálását és megvalósítását, valamint a határon átnyúló együttmőködést. Az osztrák-magyar határrégió munkaerı-piaci intézményeinek és szereplıinek tartósan fenntartható hálózata. Ennek révén az osztrák-magyar határrégióban közös megoldásokat kell kidolgozni és megvalósítani a határ mindkét oldalán meglevı munkaerı-piaci kihívások megoldására. A munkaerı-piaci intézmények (munkaügyi központok és szolgálatok, civil szervezetek, szociális partnerek, képzı intézmények stb.) kistérségi szintő együttmőködésének intenzívebbé tétele. Konkrét projektek kidolgozása a munkaerıpiacon hátrányos helyzető személyek részére. Tevékenység Éves jelentés készítése ( Integrációs Monitor ), amely az EXPAK AT.HU tevékenységeinek elméleti megalapozásaként tartalmazza az aktuális tanulmányok eredményeit, az adatelemzéseket, illetve a vállalatok éves megkérdezésének eredményeit. Ezáltal a projekt egész futamideje alatt követhetı lesz a határrégió munkaerıpiacának alakulása. Legfeljebb három határon átnyúló projekt kidolgozása és megvalósítása munkanélküliek számára. A romák célcsoportját érintı vállalati vonatkozású szolgáltatások közös kidolgozása (például érzékenyítési intézkedések a vállalatok részére). Az AMS - osztrák Munkapiaci Szolgálat - regionális ügyvezetıségei és a szomszédos magyar munkaügyi kirendeltségek közti módszeres együttmőködés kiépítése és annak segítése. Konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak és gyakorlatok szervezése a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében, illetve a munkapiac és munkaerı-piaci politika alakulásának megvitatása céljából. Fıbb adatok Projekt kezdete és futamideje: o Ausztria: L&R Sozialforschung, Burgenlandi Felnıttképzési Intézet (BFI) o Magyarország: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Nagykanizsa MJV Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Tudományos Ismeretterjesztı Társulat Vas megyei Szervezete (TIT) Projektbüdzsé o EFRE összesen ,25 Kapcsolattartó: Mag. a Barbara Willsberger További információ:

13 NetLab Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT Idee In Österreich, wie auch in Ungarn kämpft man mit denselben Problemen am Arbeitsmarkt der Mangel an Fachkräften ist das Markanteste. Es fehlt jedoch das Bewusstsein für gemeinsame Probleme und die Notwendigkeit für gemeinsame Lösungsansätze gemeinsam in Hinblick auf grenzüberschreitend und interessensübergreifend. In der täglichen Praxis der grenzüberschreitenden Kooperation von Arbeitsmarktverwaltungen und Sozialpartner/innen bestehen Hindernisse, die eine reibungslose Zusammenarbeit und damit zusammenhängend die grenzüberschreitende Mobilität erschweren. Es gilt, diesen Herausforderungen institutionen- und interessensübergreifend zu begegnen, um einen umfassenden Blick auf gemeinsamen Arbeits- und Wirtschaftsraum zu gewinnen und ihn auf dieser Basis in Hinsicht auf konkrete regionale Interessen und Bedürfnisse leb- und gestaltbar zu machen. Projekt Die Kernaufgabe des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktprojektes Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT (NetLab) ist der Aufbau eines aktiven grenzüberschreitenden und interessensübergreifenden Netzwerkes der regionalen Sozialpartner/innen, arbeitsmarktpolitischen Akteur/innen und Arbeitsmarktverwaltungen im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Industrieviertel, Burgenland, Westungarn). Diese Kooperation ermöglicht den gegenseitigen Austausch, die Schaffung eines gemeinsamen Problembewusstseins und die Erarbeitung von Lösungsansätzen und Strategien (zu Themen wie Fachkräftemangel, Vergleichbarkeit von Qualifikationen, grenzüberschreitende Vermittlung etc.) um gemeinsam und rasch auf Veränderungen und Herausforderungen im grenzüberschreitenden Beschäftigungsraum reagieren zu können. Aktivitäten Bilaterale Netzwerke Qualifikationsvergleich Jobguide Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung Strategie Fachkräftemangel Regionale Arbeitsmarktanalysen Informationsoffensive Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: Mai 2008 März 2013 o Österreich: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement (Lead Partner), BMASK, AMS Niederösterreich, AMS Burgenland, Arbeiterkammer Niederösterreich, ÖGB Burgenland, ÖGB Niederösterreich, Industriellenvereinigung Burgenland, Wirtschaftskammer Niederösterreich, o Ungarn: INNONET Györ, Regionalarbeitsamt Westungarn, MSZOSZ Projektbudget o EFRE gesamt: ,- o EFRE Niederösterreich: ,- Kontaktperson: Dr. Ingeborg Derkits (Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel- ProjektmanagementI), T: , Weiterführende Informationen:

14 NetLab Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT Az ötlet Ausztriában, ahogy Magyarországon is ugyan azokkal a munkaerıpiaci problémákkal küzdenek a szakemberek hiánya a legmeghatározóbb. Hiányzik a közös problémák érzékelése és a közös megoldási kezdeményezések szükségessége közös, tekintetbe véve a határon átnyúló hatást és érdekérvényesítést. A munkaerıpiaci szervezetek és szociális partnerek regionális határon átnyúló együttmőködésének napi gyakorlatában akadályok állnak fenn, melyek megnehezítik a zökkenımentes együttmőködést és ezzel összefüggésben a határon átnyúló mobilitást. Úgy határoztak, hogy ezekkel a kihívásokkal intézményeket és érdekeket átfogóan szembe kell nézni, hogy átfogó képet kapjanak a közös munkaerı- és gazdasági térségrıl, így azt ennek alapján, a konkrét regionális érdekek és szükségletek tekintetében életképessé és változtathatóvá tegyék. A projekt A Hálózati együttmőködés létrehozása a munkaerıpiacon a magyar-osztrák határon (NetLab) határ menti munkaerıpiaci projekt központi feladata egy aktív, határon átnyúló és közös érdekeken alapuló hálózati együttmőködés létrehozása a regionális szociális partnerek, munkaerıpiaci szereplık és munkaügyi szervezetek között az osztrák-magyar határ menti térségben (Industrieviertel, Burgenland, Nyugat- Magyarország). Az együttmőködés lehetıvé teszi a kölcsönös tapasztalatcserét, a közös problémák tudatának kialakítását és a megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozását (olyan kérdésekben, mint a szakmunkáshiány, a szakképesítések összehasonlíthatósága, a határon átnyúló közvetítés, stb.) annak érdekében, hogy közösen és gyorsan lehessen reagálni a határ menti foglalkoztatási térség változásaira és kihívásaira. Tevékenységek Bilaterális hálózatépítés Szakképesítések összehasonlítása Jobguide Határon átnyúló munkaközvetítés Stratégia a szakmunkáshiány megszüntetése érdekében Regionális munkaerıpiaci elemzések Információs offenzíva Fıbb adatok Projekt kezdete és futamideje: május 2013 marcius o Ausztria: Regionális Fejlesztési Szövetség Industrieviertel Projektmenedzsment, Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai Kooperációs Iroda, Alsóausztriai Munkaerıpiaci Szolgálat, Burgenlandi Munkaerıpiaci Szolgálat, Alsó-ausztriai Munkáskamara, Burgenlandi Szakszervezeti Szövetség, Alsó-ausztriai Szakszervezeti Szövetség, Burgenlandi Gyáriparosok Szövetsége, Alsó-ausztriai Gazdasági Kamara o Magyarország: INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, MSZOSZ - Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Projektbüdzsé o EFRE összesen: ,- o NFÜ: ,- o EFRE Ungarn: ,- Kapcsolattartó: Jószef Szatmári (Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ), T: , További információ:

15 Ausbau und Erweiterung der bestehenden Solarschulen Güssing Szombathely Idee Im Rahmen eines Projektes der EEE wurde mit dem Gewerbegymnasium Güssing 2006 die Solarschule Güssing und mit der Puskás Fachschule Szombathely 2005 die Solarschule Szombathely gegründet. Die Ausbildung Solarteur wurde in die Erstausbildung der Elektriker in Güssing und in Szombathely integriert und auch als Weiterbildungsmöglichkeit für Facharbeiter angeboten. Ein Ziel dieses Projektes war die Modernisierung und ein weiterer Ausbau des Elektrotechniklabors im Gewerbegymnasium Güssing um eine entsprechende Grundausbildung für die Anforderungen der Solartechniken zu gewährleisten. In der Schulen Szombathely und Güssing wurden die bestehenden Ausbildungsmodule mit einem 3. Modul, mit dem Modul Wärmepumpe erweitert. In Güssing wurde das Modul Solarthermie ausgebaut. So soll gesichert werden, dass die Absolventen das Energieproblem des Kunden erfassen und eine Planung und Installation entsprechend dem Stand der Technik durchführen können. Projekt Hauptziele des Projektes waren die tlw. Erneuerung der Elektrotechnik-Labors und die Erweiterung der Solarteurausbildung mit dem Modul Wärmepumpe, sowie der weitere Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperation in den bestehenden Solarschulen von Güssing und Szombathely. Aktivitäten Zielgruppe: Gewerbegymnasium Güssing Der Ausbau und die Erneuerung des Elektrotechniklabors Die Erarbeitung und Installation des 3. Moduls Wärmepumpe für die Solarteur - Ausbildung Die Bereitstellung des Skriptums für das Modul Wärmepumpe Die Einschulung der Lehrer/Beauftragten, um das Modul Wärmepumpe in ihren Schulen zu unterrichten. Die Installation einer Wärmepumpe, als Demonstrationsanlage, die in den praxisorientierten Unterricht eingebunden wird und gleichzeitig kostengünstig die Heizung des Schulgebäudes ergänzt. Die Verbesserung des Moduls Solarthermie aufgrund der neuen Solarteur Schuleinrichtung und die damit verbundenen Erneuerung der Lehr- und Lernunterlagen Zielgruppe: Puskás Tivadar Fachmittelschule Die Erarbeitung und Installation des 3. Moduls Wärmepumpe für die Solarteur - Ausbildung Die Bereitstellung des Skriptums für das Modul Wärmepumpe Die Übersetzung des Skriptums ins Ungarische Die Einschulung der Lehrer/Beauftragten, um das Modul Wärmepumpe in ihren Schulen zu unterrichten Die Installation einer Wärmepumpe, als Demonstrationsanlage, die in den praxisorientierten Unterricht eingebunden wird und gleichzeitig kostengünstig die Heizung des Schulgebäudes ergänzt. Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: , 15 Monate o Österreich: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH (Lead Partner) und Verein Freunde des Gewerbe Gymnasiums Güssing o Ungarn: Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzı Iskola és Kollégium Projektbudget o EFRE gesamt: EUR o EFRE Burgenland: EUR o EFRE Westtransdanubien (Komitat Vas): EUR Kontaktperson: Ing. Joachim Hacker Weiterführende Informationen:

16 A meglévı güssingi és szombathelyi Szoláriskolák kiépítése és bıvítése Az ötlet: Az EEE közremőködésével megalakult 2006-ban a Güssingi Szakképzıgimnáziumban a Güssingi Szoláriskola és 2005-ben a szombathelyi Puskás Szakképzıvel a Szombathelyi Szoláriskola. A Solarteur képzést az iskolákban meglévı villanyszerelı szakma alapképzésébe bevonták és továbbképzési lehetıséget is biztosítottak végzett szakembereknek. A Szoláriskola II projekt célja a Güssingi Szakképzıgimnázium elektrotechnikai laborjának modernizálása és további kiépítése annak érdekében, hogy a szolártechnikák magasszintő követelményeihez egy megfelelı alapképzést lehessen biztosítani. Mindkét szoláriskolában (Szombathelyen és Güssingben) kiegészítették a meglévı képzési modulokat egy 3. modullal a Hıszivattyú modullal. A güssingi Szoláriskolában a Szolártermia modult továbbfejlesztették. Így biztosítani lehet, hogy a végzett szakemberek az ügyfelek energiaproblémáját teljeskörően tudják kezelni és szükséges rendszert megtervezik és beszerelik a legfejlettebb mőszaki megoldások alkalmazásával. A projekt A projekt fı célja a az elektrotechnikalabor részleges felújítása és a Solarteur-képzés kibıvítése a Hıszivattyú modullal, valamint a határon átnyúló együttmőködés további kiépítése volt a két meglévı szoláriskola között Güssingben és Szombathelyen. Tevékenységek Célcsoport: Güssingi Szakképzıgimnázium Az elektrotechnikalabor kiépítése és felújítása A Solarteur -képzés számára a 3. modul Hıszivattyú kidolgozása és beépítése A Hıszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hıszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják Egy hıszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejőleg az iskolaépület főtését kedvezı áron ki is egészíti A Szolártermia modul fejlesztése az új solarteur-iskolaberendezéssel és ehhez kapcsolódóan az oktatási anyag és tananyag aktualizálása Célcsoport: Puskás Tivadar Szakképzı A Solarteur -képzés számára a 3. modul Hıszivattyú kidolgozása és beépítése A Hıszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése Az oktatási dokumentáció lefordítása magyarra. A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hıszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják Egy hıszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejőleg az iskolaépület főtését kedvezı áron ki is egészíti Fıbb adatok Projekt kezdete és futamideje: , 15 hónap o Ausztria: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH (vezetı partner) és Verein Freunde des Gewerbe Gymnasiums Güssing o Magyarország: Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzı Iskola és Kollégium Projektbüdzsé o EFRE összesen: EUR o EFRE Burgenland (Dél-Burgenland): EUR o EFRE Nyugat-Dunántúl (Vas megye): EUR Kapcsolattartó: Ing. Joachim Hacker További információ:

17 IGR Zukunft im Grenzraum Idee Die Grenzregion Burgenland-Westungarn ist auch Jahre nach dem EU-Beitritt Ungarns geprägt von wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten. Die Lohndifferenz liegt zwischen 1:3 und 1:5. Durch die Wirtschaftskrise ist die Arbeitslosigkeit in beiden Ländern gestiegen und hat vor allem die Situation der Menschen in Westungarn verschärft. Der Arbeitsmarkt wird immer grenzenloser: allein aus der Region Westungarn pendeln täglich mehr als ungarische ArbeitnehmerInnen zu ihren Arbeitsplätzen ins Burgenland. Dies geht oftmals mit den Nachteilen einher, keinen ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz zu bekommen und um bis zu 40% weniger Lohn zu bekommen als ein inländischer Beschäftigter. Die Grenzregion Burgenland - Westungarn ist von der schritt weisen Liberalisierung des Arbeitsmarktes besonders betroffen. Die Folge davon ist erhöhter Druck auf den burgenländischen Arbeitsmarkt durch Lohndumping und Verdrängungswettbewerb. Der westungarische Arbeitsmarkt andererseits ist geprägt von einem massiven Fachkräftemangel. Projekt Ein 18-köpfiges Projektteam betreut ArbeitnehmerInnen an 11 Standorten im Burgenland und Westungarn. Durch die umfangreichen Informations- und Beratungstätigkeiten des IGR-Projektes soll eine umfassende Information von ungarischen und österreichischen ArbeitnehmerInnen und somit die Beschäftigung zu ordnungsgemäßen Arbeits- und Lohnbedingungen erreicht werden. Der tagtägliche Kontakt mit betroffenen ArbeitnehmerInnen ermöglicht es dem Projektteam, Probleme und Schwachstellen am Arbeitsmarkt schnell und aus erster Hand wahrzunehmen. Die so gewonnenen Informationen und Erfahrungen können durch die grenzüberschreitenden Kooperationen mit arbeitsmarktrelevanten Institutionen und Sozialpartnern dazu genützt werden, gemeinsam entsprechende Instrumente zu entwickeln, um Diskrepanzen zu beseitigen. Durch seinen grenzüberschreitenden und zweisprachigen Charakter bietet das Projekt eine Plattform für die Vernetzung und Kooperation von österreichischen und ungarischen Interessensvertretungen und Institutionen. Fach- und Sprachkurse erleichtern nicht nur den ArbeitnehmerInnen das Zurechtfinden am grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt, sondern unterstützen auch die Vertreter von Institutionen und Sozialpartnern einerseits bei der Überwindung von sprachlichen Barrieren und fördern andererseits das Kennenlernen der jeweiligen Systeme und rechtlichen Hintergründe im Nachbarland. Schwerpunkte werden in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Arbeitnehmerschutz, Jugend und Atypische Beschäftigung gesetzt. Aktivitäten Information der ArbeitnehmerInnen in der Region Burgenland Westungarn in Fragen der grenzüberschreitenden Beschäftigung Maßnahmen zur Abfederung des Fachkräftemangels im Burgenland und Westungarn Sicherung des sozialen Mindeststandard von ArbeitnehmerInnen Entwicklung von ordnungsgemäßen und konstanten Beschäftigungsverhältnissen Grenzüberschreitende Bildungsmaßnahmen Aufbau von nachhaltigen Kooperations- und Koordinationsnetzwerken Abbau von Vorurteilen Eckdaten Laufzeit: bis Projektpartner: Lead-Partner: ÖGB Burgenland Projektbudget: Projektpartner: MSZOSZ Westtransdanubien 6,9 Mio. (EFRE, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Ungarische Regierung) Kontaktperson: Mag. Eszter Toth, Weiterführende Informationen: /

NETLAB_ CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS

NETLAB_ CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS Partnerschaft für den Arbeitsmarkt in der Region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban CROSSING BORDERS Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia Munkacsoportja készítette. Ez a brosúra

Részletesebben

GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk

GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk GRENZEN ÜBERSCHREITEN UND GEMEINSAM NETZWERKEN Határokat átlépve, közös hálózatokat építünk www.recom-huat.eu AT HU EUROPEAN UNION European Regional Development Fund PROJEKT & ÖTLET PROJEKT & IDEE Határok

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye

HU2002/000-317-02. Wien Umland-Süd. Niederösterreich Süd Burgenland. Győr-Moson-Sopron megye. Vas megye. Zala megye Phare CBC Magyarország-Ausztria 2002 program Az együttműködés és infrastruktúra fejlesztése a képzés, a szakképzés és a kutatás területén Támogatási Alap Phare CBC Ungarn-Österreich 2002 Programm Förderfonds

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAÜGYI HÁLÓZATI RENDEZVÉNY Stratégiák és támogatási programok a régiókban Jegyzőkönyv

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAÜGYI HÁLÓZATI RENDEZVÉNY Stratégiák és támogatási programok a régiókban Jegyzőkönyv KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAÜGYI HÁLÓZATI RENDEZVÉNY Stratégiák és támogatási programok a régiókban Jegyzőkönyv Schäffern, 2011. április 13. Időtartam: 09:30-16:00 Projektmenedzsment: DI. Andreas Weiß, Mag. Hajnalka

Részletesebben

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen

Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen frissített kiadás Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen 2012 Aktualisierte Ausgabe Ingázók brosúrája Ratgeber für GrenzgängerInnen A brosúrát az EURES-T Pannonia megbízásából az EURES-T Pannonia

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Mehr Mehrwert muss her Interview mit Wirtschaftsstaatssekretär

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima magazin Német-Magyar Gazdaság Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rieund Han dels kam mer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

Részletesebben

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM

EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK EDTWIN NEMZETKÖZI PROJEKT TEAM Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Gy r EdTWIN Projekt 2008-2011 EGYÜTTM KÖD INTÉZMÉNYEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYTEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR EdTWIN Koordinációs és Információs Központ

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat?

magazin Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche? Egészségipar Alulfinanszírozott rendszerbôl kitörési ágazat? magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Gesundheitswirtschaft Von der Unterfinanzierung zur Zukunftsbranche?

Részletesebben

Jahrbuch Évkönyv 2009 2010. Jahrbuch Évkönyv

Jahrbuch Évkönyv 2009 2010. Jahrbuch Évkönyv Jahrbuch Évkönyv 2009 2010 Jahrbuch Évkönyv 2009 2010 Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer Jahrbuch 2009 2010 Inhalt Tartalom Die Tätigkeit der DUIHK A DUIHK tevékenysége Jahresbericht des Geschäftsführers

Részletesebben

Im Rahmen des Projektes wurden

Im Rahmen des Projektes wurden 1 Német nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése pályázat keretében kompetencia alapú, moduláris szerkezetű tantárgyi programok készültek a német nemzetiségi köznevelési intézmények számára:

Részletesebben

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység

Kamarai hírek: Rendezvények és szakmai tevékenység magazin Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer Német-Magyar Gazdaság A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja 6 2015 02 11 Interview: Péter Kásler Interjú:

Részletesebben

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013

für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 CBC Austria Hungary 2007-2013 FINANZHANDBUCH für Lead Partner und Partner des Programms zur Grenzüberschreitenden Kooperation Österreich Ungarn 2007-2013 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az Ausztria-Magyarország Határon

Részletesebben

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói

Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter. press. Kiskunlacházi és hajdúszoboszlói Partnerek és munkatársak hírlapja Firmenzeitung für Partner und Mitarbeiter press VI. évfolyam 1. szám 2008. szeptember EUROPAN 2008 díj Europaforum Burgenland Preis Europan 2008 folytatás a 3. oldalon

Részletesebben

Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Interview mit dem neuen Präsidenten Tamás Vahl. Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen

Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Interview mit dem neuen Präsidenten Tamás Vahl. Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Juni 2007 Interview mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel Märkte und Trends, Kinderkrankheiten und Chancen Interview mit dem neuen Präsidenten

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

Die vier globalen Player unter sich

Die vier globalen Player unter sich Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Bewegung auf dem Flughafen-Markt: Viele Airports in Ostmittel- und Südosteuropa stehen auf der Einkaufsliste der großen Betreiber. 1 Februar

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 3 2014 OKTÓBER OKTOBER WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Közel 100 munkavállaló, több száz ügyfél, előadások tartása szakmai

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t 2 0 1 1 U n i Q A b i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t e l ő s z ó v o r w o r t e l ő s z ó v o r w o r t othmar Michl vezérigazgató generaldirektor Az

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK TANULÄSA A FELNÅTTKÇPZÇSBEN FREMDSPRACHENERWERB IN DER ERWACHSENENBILDUNG

IDEGEN NYELVEK TANULÄSA A FELNÅTTKÇPZÇSBEN FREMDSPRACHENERWERB IN DER ERWACHSENENBILDUNG Friedrich-Schiller-UniversitÄt Jena EÅtvÅs LorÇnd TudomÇnyegyetem Budapest FREMDSPRACHENERWERB IN DER ERWACHSENENBILDUNG IDEGEN NYELVEK TANULÄSA A FELNÅTTKÇPZÇSBEN vorgelegt von: Adrienn SzakÄcs Å Budapest,

Részletesebben

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften?

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften? VI. évfolyam, 2014. 3. szám Tűzifa. Karácsony előtt mintegy 260 mázsa tűzifát adományozott a kiskundorozsmai Árpa utca és Búza utca által határolt városrészben élő nehéz sorsú roma családoknak a Szeged-Csanádi

Részletesebben

Unsichtbare Hightech

Unsichtbare Hightech Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Automatisierung und Nanotechnik Unsichtbare Hightech 3 Juni 2008 Investitionsklima: Osteuropäische Länder im Vergleich Ökologisches Bauen:

Részletesebben