Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés"

Átírás

1 Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Österreich Ungarn Projektübersicht Arbeitsmarkt, Bildung, Qualifizierung Ausztria Magyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Program Projekt áttekintés Munkaerıpiac, képzés, szakképzés

2 Inhaltsverzeichnis AC-Centrope II BILKIG Zweisprachige Betreuung im Vorschulalter CEEBEE EdTWIN Educorb Eures-t Pannonia EXPAK AT-HU IGR Kick-Off Jugend am Ball NetLab OPTICOM REBE Regionale Zusammenarbeit und Wissenstransfer im Bereich Bioenergie und Energieeffizienz Solarschule II

3 CEEBEE - Center of Excellence für Energieoptimiertes Bauen und Erneuerbare Energie Idee Im Themenbereich des Energieoptimierten Bauens bestehen marktreife Technologien, die auf ihre breite und nutzbringende Anwendung warten. Davon können wesentliche Wirtschaftsimpulse in Form von Arbeitsplätzen und regionaler Wertschöpfung, speziell im Bereich der Sanierung und Modernisierung von Gebäuden ausgehen. Information und Wissen über diese Möglichkeiten haben aber zu wenig Verbreitung auf der Ebene der Praxis gefunden - sowohl in der breiten Bevölkerung, bei den Verantwortlichen in Gemeinden und Regionen und vor Allem im ausführenden und planenden Baugewerbe, bei den Unternehmen, die für die Umsetzung der Innovation vor Ort im Baugeschehen wesentlich sind. Hier besteht ein großer Nachholbedarf an der Nutzung de sbestehenden Bildungsangebotes, das kaum in Anspruch genommen wird und weiters an bedarfsgerechten und zielgruppenspezifischen Formen der Information, Aus- und Weiterbildung und Qualifizierung. Projekt Hier setzt das Projekt CEEBEE mit einer Reihe von Maßnahmen und Ergebnissen an: Am Beginn steht der Aufbau und die Inbetriebnahme eines definierten überregionalen und grenzüberschreitenden Bildungsnetzwerkes, bestehend aus mindestens 40 AT und HU Institutionen im Schwerpunktthema Energieoptimiertes Bauen und den damit verknüpften Nebenthemen aus dem Feld der Erneuerbaren Energie und Energieeffizienz. Anschließend werden konkrete bedarfsgerechte Aktivitäten und Werkzeuge zur Förderung der Information, Bewusstseinsbildung, Aus- und Weiterbildung, sowie Qualifizierung im Themenbereich gemeinsam erarbeitet - bis hin zur Vorbereitung eines Center of Excellence für Energieoptimiertes Bauen und Erneuerbare Energie. Aktivitäten Recherche und Unterstützung bestehender überregionaler Bildungsangebote und bedarfe. Entwicklung neuer bedarfsgerechter, zielgruppenspezifischer,dreisprachiger gemeinsam erarbeiteter Bildungsangebote und deren pilothafte Durchführung. Aufnahme und Integration der neu entwickeltenbildungsangebotedurch bestehende Anbieter durch Aufnahme in ihr bestehendes Ausbildungsprogramm Erarbeitung und Definition der regionalen, strategischen Entwicklungsrichtungen im Themenbereich Vorbereitung und Beschluss eines mehrjährigen Bildungsprogramms der Partnerregionen Realisierung eines Center of Excellence im Themenbereich Energieoptimiertes Bauen und Erneuerbare Energie Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: 33 Monate; von bis o Österreich: EU-Regionalmanagement Oststeiermark/RMO (Oststeiermark); Interessensgemeinschaft Passivhaus (Steiermark und Burgenland) o Ungarn: Stiftung für Unternehmensförderung des Komitat Zala; Lenti Mikroregionaler Mehrzweckverband (LMV) Projektbudget: ,51 (Steiermark-Anteil ,51) EFRE 85%, Nationale Kofinanzierung 15 % Weiterführende Informationen:

4 CEEBEE - Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló energiatechnológiák felhasználásával Az ötlet Az energiatakarékos építkezés témakörben léteznek olyan kiforrott, piacérett technikák, amelyek széles körő és hasznot hozó alkalmazásra várnak. Ezenkívül munkahelyteremtéssel és a regionális értékteremtésnek köszönhetıen gazdasági impulzusokat generálnak, elsısorban az épületek szanálása és korszerősíte tekintetében. Az ezekkel a lehetıségekkal kapcsolatos információk és ismeretek azonban gyakorlati szinten nem megfelelı mértékben jutottak el a lakosság szélesebb köreihez, a települések és régiók illetékeseihez, a kisiparos kivitelezıkhöz és tervezıkhöz, valamint az innováció megvalósítása szempontjából a helyszínen fontos szerepet játszó vállalkozásokhoz. Itt még nagy az elmaradás a meglévı képzési lehetıségek kihasználásában, melyeket alig vesznek igénybe. Továbbá szükség van az információ, a képzés és továbbképzés, képesítés igényekhez igazodó célcsoportorientált formáira. A projekt Ebben szándékozik a CEEBEE-projekt egy sor intézkedéssel és eredménnyel sikert elérni: az elsı feladatok között szerepel egy meghatározott régiók feletti és határon átnyúló, legalább 40 osztrák és magyar intézménybıl álló képzési hálózat létrehozása energiatakarékos építészet témában. Ezt egészítik ki a kapcsolódó témák a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság területérıl. Ezt követıen konkrét, az igényekhez igazodó tevékenységeket és eszközöket dolgoznak ki az adott témakörrel kapcsolatos információ, tudatformálás, képzés és továbbképzés, valamint képesítés elımozdítására egészen az energiatakarékos építkezés és a megújuló energiaforrások innovációs és fejlesztési hálózati központjának az elıkészítéséig. Tevékenységek A meglévı régiók feletti képzési lehetıségek és igények felmérése és támogatása. A helyi igényekre szabott, célcsoportorientált új, három nyelvő, közösen kidolgozott képzési kínálat kifejlesztése, és azok kísérleti bevezetése. Az újonnan kifejlesztett képzési ajánlatok bevonása és beillesztése a piacon mőködı szolgáltatók meglévı képzési programjába A regionális, stratégiai fejlesztési irányok kidolgozása és meghatározása ebben a témakörben A partnerrégiók több évre szóló képzési programjának elıkészítése, valamint döntés a programról Egy Center of Excellence megvalósítása az energiatakarékos építkezés és megújuló energiaforrások témakörben Fıbb adatok A projekt megvalósításának kezdete és idıtartama: 33 hónap; I. 1-tıl IX. 30-ig ek: o Ausztria: Kelet-stájerországi EU-Regionális Menedzsment (Regionalmanagement Oststeiermark/RMO) (Kelet-Stájerország); Passzívház Érdekközösség (Interessensgemeinschaft Passivhaus) (Stájerország és Burgenland) o Magyarország: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítány; Lenti Kistérség Többcélú Társulása A projekt költségvetése: ,51 euró (Stájerország hányada: ,51 euró) 85% ERFA, 15 % hazai társfinanszírozás További információk:

5 EdTWIN - Education Twinning for European Citizenship Idee Unter dem Motto "Begegnung schafft Nachhaltigkeit" erweitert das Europabüro des Stadtschulrats für Wien seine grenzüberschreitenden Initiativen im Schul- und Bildungsbereich. Das Projekt möchte eine neue Qualität europäischer Identität durch positive Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen anderer Länder und Kulturkreise ins Leben rufen. Damit sollen neue Bildungsakzente für die Centrope-Region gesetzt werden. Projekt Die grenzüberschreitenden Aktivitäten richten sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und an Bildungsfachleute der Region. Im Zuge von Schulpartnerschaften, Praktika in den Nachbarregionen, Sprachkursen et cetera soll Kindern die Scheu vor einem kulturellen und sprachlichen Zusammenleben mit den benachbarten Regionen genommen werden. Bestehende oder mögliche Grenzen in den Köpfen und Herzen der jungen Europäerinnen und Europäer können so überwunden werden. Damit wird eine Grundlage für eine positive Entwicklung der Centrope- Region als gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum geschaffen. Aktivitäten Aufbau und Eröffnung des "BildungsRaumes Centrope", ein Sprachen- und Kompetenzzentrum in Wien am 11. Mai 2009 Entwicklung von Unterrichtsmaterial zum Erlernen der Nachbarsprache Partnerschaften zwischen Schulklassen der Regionen, gemeinsame Projektarbeiten Bildungskooperationen zwischen berufsbildenden höheren Schulen Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler in der Nachbarregion Gemeinsame Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Abhalten von Fachtagungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Bildungsfachleute Austausch von Sprachassistentinnen und -assistenten zur Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: Frühjahr 2008; circa 3,5 Jahre o Österreich: Europabüro - Stadtschulrat für Wien (Leadpartner) o Slowakei: Landkreis Bratislava o Tschechien: Pädagogisches Ausbildungszentrum Brünn o Ungarn: Westungarische Universität Györ Projektbudget - Projekt Slowakei - Österreich o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Projektbudget - Projekt Österreich - Tschechien o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Projektbudget - Projekt Österreich - Ungarn: o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Weiterführende Informationen:

6 EdTWIN - Education Twinning for European Citizenship Az ötlet A személyes találkozás a tartós kapcsolatok alapja jelmondat égisze alatt a Bécsi Oktatási Hivatal bıvíti határon átnyúló oktatási és képzési kezdeményezéseit. A projekt más országokból és kultúrkörökbıl származó emberekkel való találkozások és pozitív tapasztalatok alapján új minıségő európai azonosságtudatot szeretne kialakítani. Ezzel a Centrope régió képzésében új területeket állítanak elıtérbe. A projekt A határon átnyúló kezdeményezés a régió iskolásainak, tanárainak és oktatási szakembereinek szól. Iskolai partnerségek, a szomszédos régiókban végzett gyakorlatok, nyelvtanfolyamok stb. segítenek a gyerekeknek abban, hogy ne féljenek a szomszédos régiókkal való kulturális és nyelvi együttéléstıl. Ily módon megszüntethetık a fiatal européerek gondolkodását és érzelmeit befolyásoló korlátok. E kezdeményezésnek köszönhetıen kialakítható a Centrope régió mint közös élettér és gazdasági térség kedvezı fejlıdésének alapja. Tevékenységek A Centrope Oktatási Központ nyelvi és kompetenciaközpont kialakítása és megnyitása május 11-én Oktatási anyagok fejlesztése a szomszédos ország nyelvének elsajátítására A régió iskolai osztályai közti partnerkapcsolatok, közös projektmunkák Szakközépiskolák közti képzési együttmőködés Szakmai gyakorlatok a szomszédos régió diákjai számára Közös továbbképzés tanárok számára Szakmai konferenciák tanárok és oktatási szakemberek számára Nyelvi asszisztensek cseréje az idegennyelv-tanítás támogatására Fıbb adatok A projekt megvalósításának kezdete és idıtartama: 2008 tavasza, kb. 3,5 év ek o Ausztria: Bécsi Oktatási Hivatal Európa Irodája (vezetı partner) o Szlovákia: Pozsonyi járás o Csehország: Brnói Pedagógia Oktatási Központ o Magyarország: Gyıri Nyugat-magyarországi Egyetem A projekt költségvetése a szlovák-osztrák projekt esetében: o ERFA összesen: euró o ERFA Bécs: euró A projekt költségvetése az osztrák-cseh projekt esetében: o ERFA összesen: euró o ERFA Bécs: euró A projekt költségvetése az osztrák-magyar projekt esetében: o ERFA összesen: euró o ERFA Bécs: euró További információk

7 Educational Cooperation in the Border Region - EDUCORB Idee Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene - nimmt kontinuierlich an Bedeutung zu. Interkulturelle Kommunikations- und Wirtschaftskompetenzen sind auf dem gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum nicht wegzudenken. Die dazu notwendigen Schlüsselqualifikationen sollen bereits in den Ausbildungsjahren erworben werden um damit die beruflichen Chancen der Jugendlichen zu verbessern. Aus diesen Gründen wurde das grenzüberschreitende Bildungsprojekt Educational Cooperation in the Border Region" initiiert, das zugleich auch die Ziele der NÖ Sprachenoffensive verfolgt. Projekt Das Projekt zielt auf die nachhaltige Kooperation von Bildungseinrichtungen in der Grenzregion zur Förderung der sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Kompetenzen der Jugendlichen ab. Kindergärten, Schulen und schulische Übungsfirmen in der Grenzregion Westungarn und Industrieviertel sollen zur Teilnahme am Projekt und zur Nutzung der im Projekt angebotenen Aktivitäten und Ergebnisse motiviert werden. EDUCORB fördert das Erlernen der regional relevanten Sprachen bereits vom jüngsten Kindesalter an, verstärkt die Kooperation von österreichischen und ungarischen Bildungseinrichtungen und schulischen Übungsfirmen, und ermöglicht Jugendlichen in der beruflichen Erstausbildung ihre fachlichen und sprachlichen Kenntnisse zu erweitern. Aktivitäten Förderung des Erlernens der regional relevanten Sprachen (HU, DE) vom Kindergarten bis zur Matura Methodische Entwicklungen für den Fremdspracherwerb im frühen Kindesalter (Handbuch, Seminare) Förderung von nachhaltigen Kooperationen zwischen Kindergärten, Schulen und schulischen Übungsfirmen in der Grenzregion (Organisation von zielgruppenorientierten Veranstaltungen, Workshops, Wettbewerben) Know-How Transfer durch Best-Practice Erfahrungsaustausch und Seminare ( reisende PädagogInnen System) Erstellung einer neuen E-Learning Qualifizierungsmöglichkeit Grenzüberschreitende Handels und Wirtschaftskenntnisse im Österreichisch-Ungarischen Raum Abwicklung grenzüberschreitender Berufspraktika (mit finanzieller Unterstützung des Leonardo da Vinci Mobilitätsprogramms) Eckdaten Jänner 2008 Dezember 2011 : o Österreich: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement, Abteilung Kindergärten der niederösterreichischen Landesregierung o Ungarn: Westpannonische Regionale Entwicklungsagentur Gemeinnützige Nonprofit GmbH, Akademiestiftung Keszthely (Keszthelyi Akadémia Alapítvány), Mehrzweckverband der Kleinregion Sopron-Fertıd Projektbudget o EFRE gesamt: ,30 o EFRE Niederösterreich: ,14 Kontaktperson: Nikolett Raidl Weiterführende Informationen:

8 EDUCORB Partnerség az oktatásért a határtérségben Az ötlet A határon átnyúló együttmőködés gazdasági és társadalmi szinten egyaránt egyre nagyobb jelentıséggel bír. Az interkulturális kommunikációs és gazdasági kompetenciák nem hiányozhatnak a közös gazdasági és élettérbıl. Az ehhez szükséges kulcsfontosságú képességek megszerzése már az iskolában szükséges a fiatalok elhelyezkedési lehetıségeinek javítása érdekében. Ezen célból született meg az Educational Cooperation in the Border Region - Partnerség az oktatásért a határtérségben" elnevezéső határon átnyúló képzési projekt. A projekt Az EDUCORB projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között fenntartható együttmőködés alakuljon ki, a fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági készségeinek fejlesztése érdekében. Az EDUCORB motíválni szeretné a térség óvodáit, iskoláit, tanirodáit a projektben való részvételre és az áltata kínált lehetıségek hasznosítására. Támogatást nyújt a releváns nyelvek legkisebb kortól történı elsajátítása érdekében, erısíti az együttmőködést az osztrák és magyar közintézmények között, valamint folyamatos segítséget és friss információkat biztosít a hazai, regionális és nemzetközi oktatási források elérhetıségérıl. Mindezekhez kapcsolódóan továbbképzési-, és regionális oktatási referens hálózatot alakít ki, hogy az új módszertani fejlesztéseket már az óvodapedagógia korai nyelvi fejlesztésének területén hasznosítsák, segítséget nyújtva a struktúra-, és pedagógiai módszertani változásokból fakadó problémák kezelésére. Tevékenységek Fiatal gyermekkortól az érettségizökig a regionálisan releváns nyelvek (DE, HU) elsajátításának ösztonzése Metodikai fejlesztések a korai idegennyelv elsajátításhoz (kéziköynv, szemináriumok) óvodák, iskolák és iskolai tanirodák között fenntartható együttmőködések kialakítása a határtérségben (célcsoportorientált rendezvények, mőhelyfoglalkozások, versenyek szervezése, Know How átadás Jó gyakorlatok bemutatása és a határtérségben mőködı oktatási intézmények közti tapasztalatcsere által (utazó pedagógus rendszer) Tanúsítványt adó új e-learning képzési lehetıség kidolgozása: Határokon átívelı kereskedelmi és gazdasági ismeretek az osztrák-magyar gazdasági térségben Határon átnyúló szünidei és szakmai gyakorlatok lebonyolítása (a leonardo da vinci Mobilitási program társfinanszírozásával) Föbb adatok Projekt kezdete és futamideje: január december o Ausztria: Regionalis Fejlesztési Szövetség Industrieviertel Projektmenedzsment, Alsó- Auszriai Tartományi Kormány Óvodai Osztálya o Magyarország: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhaszn u Nonprofit Kft., Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Sopron-Fertıdi kistérség Többcélú Társulása Projektbüdzsé o EFRE összesen: ,30 o Nyugat-Dunántúli Régió: ,16 Kapcsolattartó: Raidl Nikolett (Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel- Projektmanagement) n.raidlqindustrieviertel.at További információ:

9 EURES-T Pannonia Idee EURES wurde im Jahr 1993 gegründet und ist ein Kooperationsnetz zwischen der Europäischen Kommission und den öffentlichen Arbeitsverwaltungen der EWR-Mitgliedstaaten (EU-Mitgliedstaaten plus Norwegen, Island und Liechtenstein) und anderen Partnerorganisationen. Aufgabe des EURES-Netzes ist es, Informationen, Beratung und Vermittlung (Abstimmung von Stellenangeboten und Arbeitssuche) für Arbeitskräfte und Arbeitgeber sowie generell allen Bürgern anzubieten, die vom Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen möchten. In europäischen Grenzregionen spielt EURES eine wichtige Rolle, insbesondere in Bezug auf die Vermittlung und Unterstützung bei der Lösung jeder Art von Problemen, die für Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Pendlerströmen entstehen können. Projekt Die EURES-T Pannonia wurde nach zweijähriger Vorbereitungsarbeit im Jahre 2009 mit der Zusammenarbeit von 27 Partnerinstitutionen in der westungarischen und ostösterreichischen Region gegründet. In dieser gesamten Region sind mehrere grenzübergreifende Projekte im Laufen, die die verschiedenen Bereiche des Arbeitsmarktes abdecken. Ziel der EURES-T Pannonia ist es, die Tätigkeiten der genannten Projekte zusammenzuführen, ihre Ergebnisse auf ein gemeinsames Niveau zu heben, beziehungsweise den Arbeitsmarkt der Grenzregion in den lückenhaften Themenkreisen weiter zu entwickeln. Aktivitäten Die EURES-T Pannonia: liefert an beiden Seiten der Grenze spezielle Informationen für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, die die Arbeit in dem Nachbarland, beziehungsweise die Anwerbung von den Arbeitskräften erleichtern; bietet Beratung, beziehungsweise liefert Informationen über das Steuer- und das Sozialversicherungssystem im Ausland; errichtet eine grenzübergreifende zweisprachige Arbeitsmarktdatenbank, die das vorhandene Kommunikationssystem zwischen den zwei Ländern weiter vertieft und entwickelt; fördert die Harmonisierung der Nachfrage und des Angebotes am Arbeitsmarkt; verwirklicht das auf einheitlichen Grundlagen basierende Wirtschaftsraum- und Arbeitsmarktmonitoring-System". Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: die angenommene Strategie für o Österreich: AMS Österreich, AMS Burgenland, AMS Niederösterreich, AMS Steiermark, Wirtschaftskammer Niederösterreich, Inustriellenvereinigung Burgenland, Wirtschaftskammer Burgenland, ÖGB Burgenland, Arbeiterkammer Niederösterreich o Ungarn: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (AMS Ungarn), Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Regionales Arbeitsamt Westtransdanubien), Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (Nationale Vereinigung der Verbraucher- und Handelsverbände), Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (Verband der landwirtschaftlichen Arbeitgeber), Gyır-Moson-Sopron megyei Kereskedık Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (Interessenvertretung der Händler des Komitats Gyır-Moson-Sopron), Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Nationaler Arbeitgeber- und Industriellenverband des Komitats Zala), Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Regionale Industriellenvereinigung des Komitats Vas), Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Verband der Industriegenossenschaften und unternehmen des Komitats Vas), Mezıgazdasági Termelık Vas Megyei Szövetsége (Verband der landwirtschaftlichen Betriebe im Komitat Vas), Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (Nationale Vereinigung der Strategie- und Versorgungsgesellschaften), LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (LIGA Gewerkschaftsbund, Komitat Vas), Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (Nationaler Verband der ungarischen Gewerkschaften), Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (Gewerkschaft Straßengüterverkehr, lokale Organisation), Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Vereinigung der Betriebsräte des Komitats Vas), Szakszervezetek Együttmőködési Fóruma (SZEF) (Forum für Zusammenarbeit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst), Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (Gewerkschaftsverband der Privatangestellten), Soproni Kereskedelmi és Iparkamara (Industrie- und Handelskammer Sopron) Projektbudget o ca EUR / Jahr Kontaktperson: Péter Csizmár, Koordinator Weiterführende Informationen:

10 EURES-T Pannonia Az ötlet Az EURES 1993-ban jött létre, az Európai Bizottság, az Európai Gazdasági Térség (EU-tagállamok és Norvégia, Izland, Liechtenstein) országaiban mőködı állami foglalkoztatási szolgálatok és más partnerszervezetek közötti együttmőködési hálózatként. Az EURES hálózat célja, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amely mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, valamint minden olyan polgár számára hasznos, aki ki szeretné használni a személyek szabad áramlásának elve által nyújtott lehetıségeket. Az EURES szerepe a határon átívelı régiókat illetıen rendkívül fontos azon határon túli ingázáshoz kapcsolódó problémák megoldásában és a velük kapcsolatos tájékoztatásban, amelyekkel a munkavállalók és munkaadók szembesülhetnek. A projekt Az EURES-T Pannonia két éves elıkészítı munka után 2009-ben alakult meg 26 partnerszervezet együttmőködésével a nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai régióban. Ebben a régióban több határon átnyúló projekt fut, melyek a munkaerı-piac különbözı területeit fedik le. Az EURES-T Pannonia célja az említett projektek mőködését összefogni, eredményeiket közös szintre emelni, illetve a hiányos témakörökben tevékenységeivel továbbfejleszteni a határtérség munkaerı-piacát. Tevékenységek Az EURES-T Pannonia: a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a munkavállalók és a munkáltatók számára, melyek megkönnyítik számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a munkaerı toborzását; tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli adórendszerrel és egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban; létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvő munkaerı-piaci adatbankot, mely tovább mélyíti és fejleszti a két ország között már meglévı kommunikációs rendszert; elısegíti a munkaerı-piaci kereslet és kínálat harmonizációját; megvalósítja az egységes alapokon nyugvó gazdasági térség és munkaerı-piaci monitoring rendszert. Föbb adatok Projekt kezdete és futamideje: elfogadott stratégia a as idıszakra o Ausztria: AMS Österreich, AMS Burgenland, AMS Niederösterreich, AMS Steiermark, Wirtschaftskammer Niederösterreich, Inustriellenvereinigung Burgenland, Wirtschaftskammer Burgenland, ÖGB Burgenland, Arbeiterkammer Niederösterreich o Magyarország: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ), Gyır-Moson-Sopron megyei Kereskedık Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ), Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége, Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége, Mezıgazdasági Termelık Vas Megyei Szövetsége, Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ), LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete, Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége, Szakszervezetek Együttmőködési Fóruma (SZEF), Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Projektbüdzsé o kb EUR / év Kapcsolattartó: Csizmár Péter, koordinátor További információ:

11 Österreichisch-Ungarisch ExpertInnenakademie (EXPAK AT.HU) Idee Der europäische Integrationsprozess zeigt sich vor allem im regionalen Zusammenwachsen von Wirtschafts- und Lebensräumen über staatliche Grenzen hinweg. Auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik besteht mit der EXPAK AT.HU ein Projekt zur Förderung von grenzüberschreitenden Kooperationen, das vor allem eines zeigt: die arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen in der Grenzregion können erfolgreich bewältigt werden, wenn die zuständigen Institutionen und AkteurInnen systematisch zusammenarbeiten. Projekt Die EXPAK AT.HU ist ein Forum für regionale AkteurInnen der Arbeitsmarktpolitik, das dem Austausch von Informationen und Know-how, der Konzeption und Durchführung von gemeinsamen Projekten sowie der grenzüberschreitenden arbeitsmarktpolitischen Zusammenarbeit dient. Ziele: Nachhaltige Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Institutionen und AkteurInnen in der Grenzregion. Dadurch sollen gemeinsam Lösungen für die auf beiden Seiten der Grenze vorhandenen Herausforderungen am Arbeitsmarkt entwickelt und umgesetzt werden. Intensivierung der Kooperationen zwischen den Arbeitsmarktinstitutionen (Arbeitsmarktservices, NGOs, Sozialpartner, Weiterbildungseinrichtungen etc.) auf kleinregionaler Ebene. Entwicklung konkreter Projekte für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt Personengruppen. Aktivitäten Erstellung eines jährlichen Berichts ( Integrationsmonitor ) als theoretische Grundlage für die Aktivitäten der EXPAK AT.HU, der aktuelle Studienergebnisse, Datenanalysen und die Ergebnisse einer jährlichen Unternehmensbefragung beinhaltet. So können während der gesamten Projektlaufzeit die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt nachvollzogen werden. Entwicklung und Umsetzung von zwei grenzüberschreitenden Projekten für arbeitslose Personen. Gemeinsame Erarbeitung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen für die Zielgruppe Roma (z.b. Maßnahmen zur Sensibilisierung von Unternehmen). Aufbau und Betreuung einer systematischen Zusammenarbeit der Regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice Burgenland mit den benachbarten Arbeitsämtern in Ungarn. Organisation von Konferenzen, Seminaren, Exkursionsveranstaltungen und Praktika zum gegenseitigen Informationsaustausch und für die Diskussion über Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten und in der Arbeitsmarktpolitik. Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: 14. April Februar 2014 o Österreich: L&R Sozialforschung, BFI Burgenland o Ungarn: Regionales Arbeitsamt Westtransdanubien, Roma (Minderheiten-) Selbstverwaltung der Freistadt Nagykanizsa, Verein zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse des Komitates Vas Projektbudget o EFRE gesamt: ,25 Kontaktperson: Mag. a Barbara Willsberger Weiterführende Informationen:

12 OSZTRÁK-MAGYAR SZAKÉRTİI AKADÉMIA (EXPAK AT.HU) Az ötlet Az európai együttmőködési folyamat mindenek elıtt az államhatárokon átnyúló gazdasági környezet és az életterek regionális összenövésében ölt testet. A munkaerı-piaci és foglalkoztatáspolitikában az Osztrák-Magyar Szakértıi Akadémia EXPAK AT.HU mint a határon átnyúló együttmőködést elısegítı projekt elsısorban azt bizonyítja, hogy a határrégió munkaerı-piaci kihívásai akkor kezelhetık sikeresen, ha az illetékes intézmények és szereplık következetesen együttmőködnek. A projekt Az EXPAK AT.HU a munkaerı-piaci politika szereplıinek olyan fóruma, amely egyaránt szolgálja az információk és know-how-ok cseréjét, a közös projektek koncepcionálását és megvalósítását, valamint a határon átnyúló együttmőködést. Az osztrák-magyar határrégió munkaerı-piaci intézményeinek és szereplıinek tartósan fenntartható hálózata. Ennek révén az osztrák-magyar határrégióban közös megoldásokat kell kidolgozni és megvalósítani a határ mindkét oldalán meglevı munkaerı-piaci kihívások megoldására. A munkaerı-piaci intézmények (munkaügyi központok és szolgálatok, civil szervezetek, szociális partnerek, képzı intézmények stb.) kistérségi szintő együttmőködésének intenzívebbé tétele. Konkrét projektek kidolgozása a munkaerıpiacon hátrányos helyzető személyek részére. Tevékenység Éves jelentés készítése ( Integrációs Monitor ), amely az EXPAK AT.HU tevékenységeinek elméleti megalapozásaként tartalmazza az aktuális tanulmányok eredményeit, az adatelemzéseket, illetve a vállalatok éves megkérdezésének eredményeit. Ezáltal a projekt egész futamideje alatt követhetı lesz a határrégió munkaerıpiacának alakulása. Legfeljebb három határon átnyúló projekt kidolgozása és megvalósítása munkanélküliek számára. A romák célcsoportját érintı vállalati vonatkozású szolgáltatások közös kidolgozása (például érzékenyítési intézkedések a vállalatok részére). Az AMS - osztrák Munkapiaci Szolgálat - regionális ügyvezetıségei és a szomszédos magyar munkaügyi kirendeltségek közti módszeres együttmőködés kiépítése és annak segítése. Konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak és gyakorlatok szervezése a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében, illetve a munkapiac és munkaerı-piaci politika alakulásának megvitatása céljából. Fıbb adatok Projekt kezdete és futamideje: o Ausztria: L&R Sozialforschung, Burgenlandi Felnıttképzési Intézet (BFI) o Magyarország: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Nagykanizsa MJV Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Tudományos Ismeretterjesztı Társulat Vas megyei Szervezete (TIT) Projektbüdzsé o EFRE összesen ,25 Kapcsolattartó: Mag. a Barbara Willsberger További információ:

13 NetLab Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT Idee In Österreich, wie auch in Ungarn kämpft man mit denselben Problemen am Arbeitsmarkt der Mangel an Fachkräften ist das Markanteste. Es fehlt jedoch das Bewusstsein für gemeinsame Probleme und die Notwendigkeit für gemeinsame Lösungsansätze gemeinsam in Hinblick auf grenzüberschreitend und interessensübergreifend. In der täglichen Praxis der grenzüberschreitenden Kooperation von Arbeitsmarktverwaltungen und Sozialpartner/innen bestehen Hindernisse, die eine reibungslose Zusammenarbeit und damit zusammenhängend die grenzüberschreitende Mobilität erschweren. Es gilt, diesen Herausforderungen institutionen- und interessensübergreifend zu begegnen, um einen umfassenden Blick auf gemeinsamen Arbeits- und Wirtschaftsraum zu gewinnen und ihn auf dieser Basis in Hinsicht auf konkrete regionale Interessen und Bedürfnisse leb- und gestaltbar zu machen. Projekt Die Kernaufgabe des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktprojektes Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT (NetLab) ist der Aufbau eines aktiven grenzüberschreitenden und interessensübergreifenden Netzwerkes der regionalen Sozialpartner/innen, arbeitsmarktpolitischen Akteur/innen und Arbeitsmarktverwaltungen im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Industrieviertel, Burgenland, Westungarn). Diese Kooperation ermöglicht den gegenseitigen Austausch, die Schaffung eines gemeinsamen Problembewusstseins und die Erarbeitung von Lösungsansätzen und Strategien (zu Themen wie Fachkräftemangel, Vergleichbarkeit von Qualifikationen, grenzüberschreitende Vermittlung etc.) um gemeinsam und rasch auf Veränderungen und Herausforderungen im grenzüberschreitenden Beschäftigungsraum reagieren zu können. Aktivitäten Bilaterale Netzwerke Qualifikationsvergleich Jobguide Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung Strategie Fachkräftemangel Regionale Arbeitsmarktanalysen Informationsoffensive Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: Mai 2008 März 2013 o Österreich: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement (Lead Partner), BMASK, AMS Niederösterreich, AMS Burgenland, Arbeiterkammer Niederösterreich, ÖGB Burgenland, ÖGB Niederösterreich, Industriellenvereinigung Burgenland, Wirtschaftskammer Niederösterreich, o Ungarn: INNONET Györ, Regionalarbeitsamt Westungarn, MSZOSZ Projektbudget o EFRE gesamt: ,- o EFRE Niederösterreich: ,- Kontaktperson: Dr. Ingeborg Derkits (Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel- ProjektmanagementI), T: , Weiterführende Informationen:

14 NetLab Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT Az ötlet Ausztriában, ahogy Magyarországon is ugyan azokkal a munkaerıpiaci problémákkal küzdenek a szakemberek hiánya a legmeghatározóbb. Hiányzik a közös problémák érzékelése és a közös megoldási kezdeményezések szükségessége közös, tekintetbe véve a határon átnyúló hatást és érdekérvényesítést. A munkaerıpiaci szervezetek és szociális partnerek regionális határon átnyúló együttmőködésének napi gyakorlatában akadályok állnak fenn, melyek megnehezítik a zökkenımentes együttmőködést és ezzel összefüggésben a határon átnyúló mobilitást. Úgy határoztak, hogy ezekkel a kihívásokkal intézményeket és érdekeket átfogóan szembe kell nézni, hogy átfogó képet kapjanak a közös munkaerı- és gazdasági térségrıl, így azt ennek alapján, a konkrét regionális érdekek és szükségletek tekintetében életképessé és változtathatóvá tegyék. A projekt A Hálózati együttmőködés létrehozása a munkaerıpiacon a magyar-osztrák határon (NetLab) határ menti munkaerıpiaci projekt központi feladata egy aktív, határon átnyúló és közös érdekeken alapuló hálózati együttmőködés létrehozása a regionális szociális partnerek, munkaerıpiaci szereplık és munkaügyi szervezetek között az osztrák-magyar határ menti térségben (Industrieviertel, Burgenland, Nyugat- Magyarország). Az együttmőködés lehetıvé teszi a kölcsönös tapasztalatcserét, a közös problémák tudatának kialakítását és a megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozását (olyan kérdésekben, mint a szakmunkáshiány, a szakképesítések összehasonlíthatósága, a határon átnyúló közvetítés, stb.) annak érdekében, hogy közösen és gyorsan lehessen reagálni a határ menti foglalkoztatási térség változásaira és kihívásaira. Tevékenységek Bilaterális hálózatépítés Szakképesítések összehasonlítása Jobguide Határon átnyúló munkaközvetítés Stratégia a szakmunkáshiány megszüntetése érdekében Regionális munkaerıpiaci elemzések Információs offenzíva Fıbb adatok Projekt kezdete és futamideje: május 2013 marcius o Ausztria: Regionális Fejlesztési Szövetség Industrieviertel Projektmenedzsment, Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai Kooperációs Iroda, Alsóausztriai Munkaerıpiaci Szolgálat, Burgenlandi Munkaerıpiaci Szolgálat, Alsó-ausztriai Munkáskamara, Burgenlandi Szakszervezeti Szövetség, Alsó-ausztriai Szakszervezeti Szövetség, Burgenlandi Gyáriparosok Szövetsége, Alsó-ausztriai Gazdasági Kamara o Magyarország: INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, MSZOSZ - Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Projektbüdzsé o EFRE összesen: ,- o NFÜ: ,- o EFRE Ungarn: ,- Kapcsolattartó: Jószef Szatmári (Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ), T: , További információ:

15 Ausbau und Erweiterung der bestehenden Solarschulen Güssing Szombathely Idee Im Rahmen eines Projektes der EEE wurde mit dem Gewerbegymnasium Güssing 2006 die Solarschule Güssing und mit der Puskás Fachschule Szombathely 2005 die Solarschule Szombathely gegründet. Die Ausbildung Solarteur wurde in die Erstausbildung der Elektriker in Güssing und in Szombathely integriert und auch als Weiterbildungsmöglichkeit für Facharbeiter angeboten. Ein Ziel dieses Projektes war die Modernisierung und ein weiterer Ausbau des Elektrotechniklabors im Gewerbegymnasium Güssing um eine entsprechende Grundausbildung für die Anforderungen der Solartechniken zu gewährleisten. In der Schulen Szombathely und Güssing wurden die bestehenden Ausbildungsmodule mit einem 3. Modul, mit dem Modul Wärmepumpe erweitert. In Güssing wurde das Modul Solarthermie ausgebaut. So soll gesichert werden, dass die Absolventen das Energieproblem des Kunden erfassen und eine Planung und Installation entsprechend dem Stand der Technik durchführen können. Projekt Hauptziele des Projektes waren die tlw. Erneuerung der Elektrotechnik-Labors und die Erweiterung der Solarteurausbildung mit dem Modul Wärmepumpe, sowie der weitere Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperation in den bestehenden Solarschulen von Güssing und Szombathely. Aktivitäten Zielgruppe: Gewerbegymnasium Güssing Der Ausbau und die Erneuerung des Elektrotechniklabors Die Erarbeitung und Installation des 3. Moduls Wärmepumpe für die Solarteur - Ausbildung Die Bereitstellung des Skriptums für das Modul Wärmepumpe Die Einschulung der Lehrer/Beauftragten, um das Modul Wärmepumpe in ihren Schulen zu unterrichten. Die Installation einer Wärmepumpe, als Demonstrationsanlage, die in den praxisorientierten Unterricht eingebunden wird und gleichzeitig kostengünstig die Heizung des Schulgebäudes ergänzt. Die Verbesserung des Moduls Solarthermie aufgrund der neuen Solarteur Schuleinrichtung und die damit verbundenen Erneuerung der Lehr- und Lernunterlagen Zielgruppe: Puskás Tivadar Fachmittelschule Die Erarbeitung und Installation des 3. Moduls Wärmepumpe für die Solarteur - Ausbildung Die Bereitstellung des Skriptums für das Modul Wärmepumpe Die Übersetzung des Skriptums ins Ungarische Die Einschulung der Lehrer/Beauftragten, um das Modul Wärmepumpe in ihren Schulen zu unterrichten Die Installation einer Wärmepumpe, als Demonstrationsanlage, die in den praxisorientierten Unterricht eingebunden wird und gleichzeitig kostengünstig die Heizung des Schulgebäudes ergänzt. Eckdaten Projektbeginn und Laufzeit: , 15 Monate o Österreich: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH (Lead Partner) und Verein Freunde des Gewerbe Gymnasiums Güssing o Ungarn: Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzı Iskola és Kollégium Projektbudget o EFRE gesamt: EUR o EFRE Burgenland: EUR o EFRE Westtransdanubien (Komitat Vas): EUR Kontaktperson: Ing. Joachim Hacker Weiterführende Informationen:

16 A meglévı güssingi és szombathelyi Szoláriskolák kiépítése és bıvítése Az ötlet: Az EEE közremőködésével megalakult 2006-ban a Güssingi Szakképzıgimnáziumban a Güssingi Szoláriskola és 2005-ben a szombathelyi Puskás Szakképzıvel a Szombathelyi Szoláriskola. A Solarteur képzést az iskolákban meglévı villanyszerelı szakma alapképzésébe bevonták és továbbképzési lehetıséget is biztosítottak végzett szakembereknek. A Szoláriskola II projekt célja a Güssingi Szakképzıgimnázium elektrotechnikai laborjának modernizálása és további kiépítése annak érdekében, hogy a szolártechnikák magasszintő követelményeihez egy megfelelı alapképzést lehessen biztosítani. Mindkét szoláriskolában (Szombathelyen és Güssingben) kiegészítették a meglévı képzési modulokat egy 3. modullal a Hıszivattyú modullal. A güssingi Szoláriskolában a Szolártermia modult továbbfejlesztették. Így biztosítani lehet, hogy a végzett szakemberek az ügyfelek energiaproblémáját teljeskörően tudják kezelni és szükséges rendszert megtervezik és beszerelik a legfejlettebb mőszaki megoldások alkalmazásával. A projekt A projekt fı célja a az elektrotechnikalabor részleges felújítása és a Solarteur-képzés kibıvítése a Hıszivattyú modullal, valamint a határon átnyúló együttmőködés további kiépítése volt a két meglévı szoláriskola között Güssingben és Szombathelyen. Tevékenységek Célcsoport: Güssingi Szakképzıgimnázium Az elektrotechnikalabor kiépítése és felújítása A Solarteur -képzés számára a 3. modul Hıszivattyú kidolgozása és beépítése A Hıszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hıszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják Egy hıszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejőleg az iskolaépület főtését kedvezı áron ki is egészíti A Szolártermia modul fejlesztése az új solarteur-iskolaberendezéssel és ehhez kapcsolódóan az oktatási anyag és tananyag aktualizálása Célcsoport: Puskás Tivadar Szakképzı A Solarteur -képzés számára a 3. modul Hıszivattyú kidolgozása és beépítése A Hıszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése Az oktatási dokumentáció lefordítása magyarra. A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hıszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják Egy hıszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejőleg az iskolaépület főtését kedvezı áron ki is egészíti Fıbb adatok Projekt kezdete és futamideje: , 15 hónap o Ausztria: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH (vezetı partner) és Verein Freunde des Gewerbe Gymnasiums Güssing o Magyarország: Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzı Iskola és Kollégium Projektbüdzsé o EFRE összesen: EUR o EFRE Burgenland (Dél-Burgenland): EUR o EFRE Nyugat-Dunántúl (Vas megye): EUR Kapcsolattartó: Ing. Joachim Hacker További információ:

17 IGR Zukunft im Grenzraum Idee Die Grenzregion Burgenland-Westungarn ist auch Jahre nach dem EU-Beitritt Ungarns geprägt von wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten. Die Lohndifferenz liegt zwischen 1:3 und 1:5. Durch die Wirtschaftskrise ist die Arbeitslosigkeit in beiden Ländern gestiegen und hat vor allem die Situation der Menschen in Westungarn verschärft. Der Arbeitsmarkt wird immer grenzenloser: allein aus der Region Westungarn pendeln täglich mehr als ungarische ArbeitnehmerInnen zu ihren Arbeitsplätzen ins Burgenland. Dies geht oftmals mit den Nachteilen einher, keinen ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz zu bekommen und um bis zu 40% weniger Lohn zu bekommen als ein inländischer Beschäftigter. Die Grenzregion Burgenland - Westungarn ist von der schritt weisen Liberalisierung des Arbeitsmarktes besonders betroffen. Die Folge davon ist erhöhter Druck auf den burgenländischen Arbeitsmarkt durch Lohndumping und Verdrängungswettbewerb. Der westungarische Arbeitsmarkt andererseits ist geprägt von einem massiven Fachkräftemangel. Projekt Ein 18-köpfiges Projektteam betreut ArbeitnehmerInnen an 11 Standorten im Burgenland und Westungarn. Durch die umfangreichen Informations- und Beratungstätigkeiten des IGR-Projektes soll eine umfassende Information von ungarischen und österreichischen ArbeitnehmerInnen und somit die Beschäftigung zu ordnungsgemäßen Arbeits- und Lohnbedingungen erreicht werden. Der tagtägliche Kontakt mit betroffenen ArbeitnehmerInnen ermöglicht es dem Projektteam, Probleme und Schwachstellen am Arbeitsmarkt schnell und aus erster Hand wahrzunehmen. Die so gewonnenen Informationen und Erfahrungen können durch die grenzüberschreitenden Kooperationen mit arbeitsmarktrelevanten Institutionen und Sozialpartnern dazu genützt werden, gemeinsam entsprechende Instrumente zu entwickeln, um Diskrepanzen zu beseitigen. Durch seinen grenzüberschreitenden und zweisprachigen Charakter bietet das Projekt eine Plattform für die Vernetzung und Kooperation von österreichischen und ungarischen Interessensvertretungen und Institutionen. Fach- und Sprachkurse erleichtern nicht nur den ArbeitnehmerInnen das Zurechtfinden am grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt, sondern unterstützen auch die Vertreter von Institutionen und Sozialpartnern einerseits bei der Überwindung von sprachlichen Barrieren und fördern andererseits das Kennenlernen der jeweiligen Systeme und rechtlichen Hintergründe im Nachbarland. Schwerpunkte werden in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Arbeitnehmerschutz, Jugend und Atypische Beschäftigung gesetzt. Aktivitäten Information der ArbeitnehmerInnen in der Region Burgenland Westungarn in Fragen der grenzüberschreitenden Beschäftigung Maßnahmen zur Abfederung des Fachkräftemangels im Burgenland und Westungarn Sicherung des sozialen Mindeststandard von ArbeitnehmerInnen Entwicklung von ordnungsgemäßen und konstanten Beschäftigungsverhältnissen Grenzüberschreitende Bildungsmaßnahmen Aufbau von nachhaltigen Kooperations- und Koordinationsnetzwerken Abbau von Vorurteilen Eckdaten Laufzeit: bis Projektpartner: Lead-Partner: ÖGB Burgenland Projektbudget: Projektpartner: MSZOSZ Westtransdanubien 6,9 Mio. (EFRE, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Ungarische Regierung) Kontaktperson: Mag. Eszter Toth, Weiterführende Informationen: /

EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION

EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION EDUCATIONAL COOPERATION IN THE BORDER REGION Nachhaltige Kooperation von Bildungseinrichtungen in der Grenzregion zur Förderung der sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Kompetenzen der Jugendlichen

Részletesebben

NETLAB_ CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. www.netlab-online.eu

NETLAB_ CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. www.netlab-online.eu NETLAB_ Partnerschaft für den Arbeitsmarkt in der Region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban CROSSING BORDERS Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT

Részletesebben

NETLAB_ CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS

NETLAB_ CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS Partnerschaft für den Arbeitsmarkt in der Region Partnerség a munkaerőpiacért a régióban CROSSING BORDERS Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

EDUCORB Partnerschaft für die Bildung in der Region Partnerség az oktatásért a határtérségben

EDUCORB Partnerschaft für die Bildung in der Region Partnerség az oktatásért a határtérségben EDUCORB Partnerschaft für die Bildung in der Region Partnerség az oktatásért a határtérségben CROSSING Educational Cooperation in BORDERS the Border Region AT-HU www.educorb.eu PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

EXPAK. Österreich-Ungarische ExpertInnenakademie. Az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia

EXPAK. Österreich-Ungarische ExpertInnenakademie. Az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia EXPAK Österreich-Ungarische ExpertInnenakademie Az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia Die Österreichisch-Ungarische ExpertInnenakademie Ein Erfolgsmodell der grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

VORWORT...7 Tivadar Puskás, Bürgermeister der Stadt Szombathely mit Komitatsrecht... 7 Tamás Rodler, Direktor, Arbeitsmarktpolitisches Zentrum

VORWORT...7 Tivadar Puskás, Bürgermeister der Stadt Szombathely mit Komitatsrecht... 7 Tamás Rodler, Direktor, Arbeitsmarktpolitisches Zentrum INHALTSVERZEICHNIS VORWORT...7 Tivadar Puskás, Bürgermeister der Stadt mit Komitatsrecht... 7 Tamás Rodler, Direktor, Arbeitsmarktpolitisches Zentrum des Regierungsamtes im Komitat Vas...7 ABLAUF DER KONFERENZ

Részletesebben

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Austria-Hungary Interreg V-A RECOM Abschlussveranstaltung Sopron, 27.11.2014 RECOM zárórendezvény 27.11.2014 RECOM Abschlusskonferenz - RECOM zárórendezvény

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

_KONFERENCIA és HATÁRON ÁTNYÚLÓ HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA

_KONFERENCIA és HATÁRON ÁTNYÚLÓ HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA REGIONAL COOPERATION MANAGEMENT _KONFERENCIA és HATÁRON ÁTNYÚLÓ HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA 2010. május 26. _PROGRAM Köszöntő ETE Program lehetőségek bemutatása Projektek a Regional Cooperation Management támogatásával

Részletesebben

A mézeskalács emberke Das Lebkuchenmännchen

A mézeskalács emberke Das Lebkuchenmännchen A mézeskalács emberke Das Lebkuchenmännchen 1 Das Märchenbuch wurde erstellt im Rahmen des EU-Projektes Educorb extended, durch den Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement in Kooperation mit

Részletesebben

Irányítócsoport találkozó. EDUCORB Partnerség az oktatásért a határtérségben

Irányítócsoport találkozó. EDUCORB Partnerség az oktatásért a határtérségben Irányítócsoport találkozó EDUCORB Partnerség az oktatásért a határtérségben Szombathely, 2011. április 4. PROGRAM 10:00_KÖSZÖNTŐ 10:15_AZ EDUCORB PROJEKT EREDMÉNYEI Óvodák és iskolák határok nélküli együttműködése

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében

Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében Barbara Willsberger Präsentation im Rahmen des Netzwerktreffens Netlab Elıadás

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

INFORMÁCIÓK INFORMATIONEN

INFORMÁCIÓK INFORMATIONEN INFORMÁCIÓK INFORMATIONEN TISZTELT HÖLGYEM, URAM! 12. éve rendezzük meg 2006. májusában az osztrák-magyar munkaügyi konferenciát. Az idei rendezvényen az idôskorúak munkaerô-piaci helyzetével kívánunk

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Regional Ion Therapy Co-operation

Regional Ion Therapy Co-operation Regional Ion Therapy Co-operation Regionális Ionterápiás Kooperáció Regionale Zusammenarbeit für Ionentherapie Eisenstadt, 2011 szeptember 22. Csizmár Péter, EBG MedAustron Hungary Kft. A projektrıl dióhéjban

Részletesebben

VIII. Többnyelvűség mobilitás szolidaritás

VIII. Többnyelvűség mobilitás szolidaritás VIII. Többnyelvűség mobilitás szolidaritás 8 B. Nyelvek és kultúrák között kompetensen a Centrope Régióban Szakmai tapasztalatok és eredmények alszekció Apáczai napok 2011 Tartalom Görcsné Muzsai Viktória:

Részletesebben

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich

BF Projekte. Oggau am Neusiedler See Österreich BF Projekte Oggau am Neusiedler See Österreich 4 Stern Superior Hotel PANNONIA RESIDENZ mit Medical SPA AQUA PARK mit Tages SPA Einrichtung SENIORENRESIDENZ OAU Exklusives betreutes Wohnen UID: ATU64382929

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Munkaidő: 30 perc Elérhető pontszám: 30 pont Kódszám: Figyelmesen

Részletesebben

CSIZMÁR PÉTER EURES-T Pannonia Éves Konferencia EURES-T Pannonia Jahreskonferenz Budapest, 2012. március 29-30. Budapest, 29-30.

CSIZMÁR PÉTER EURES-T Pannonia Éves Konferencia EURES-T Pannonia Jahreskonferenz Budapest, 2012. március 29-30. Budapest, 29-30. CSIZMÁR PÉTER EURES-T Pannonia Éves Konferencia EURES-T Pannonia Jahreskonferenz Budapest, 2012. március 29-30. Budapest, 29-30. März 2012 Tervek 1. Az EURES ismertségének javítása A hatékony egyrészt

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner

Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik. Tűzvédelem az elektrotechnikában. Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik Baurechtliche Anforderungen an den Brandschutz-Fachplaner Budapest, 7. September 2012 Tűzvédelem az elektrotechnikában A tűzvédelmi tervezővel szemben

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Regional cooperation and knowledge transfer in the field of bioenergy and energy efficiency Regionale Zusammenarbeit und Wissenstransfer im Bereich Bioenergie und Energieeffizienz Régiók együttműködése

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

6. Netzwerktreffen Tourismus Großwilfersdorf, 03.07.2014

6. Netzwerktreffen Tourismus Großwilfersdorf, 03.07.2014 6. Netzwerktreffen Tourismus Großwilfersdorf, 03.07.2014 Mag. Günther Monschein Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 7 Landes- und Gemeindeentwicklung Ablauf 10:00 Begrüßung und Einführung

Részletesebben

RECOM multilaterális hálózati találkozó munkaerıpiac képzés képesítés témában Jegyzıkönyv

RECOM multilaterális hálózati találkozó munkaerıpiac képzés képesítés témában Jegyzıkönyv RECOM multilaterális hálózati találkozó munkaerıpiac képzés képesítés témában Jegyzıkönyv Bécs- Media Tower, 2010. november 18. Idıpont: 09:30-15:15 Résztvevık száma: kb. 90 fı Projektmenedzsment: Mag.

Részletesebben

Közlemények. Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, Budapest XII. ker., Kiss J. altb. u. 40. I. em 123. előadóterem

Közlemények. Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, Budapest XII. ker., Kiss J. altb. u. 40. I. em 123. előadóterem Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám (2016) Közlemények Tisztelt Kollégák! 2016. március 18-án a nagy sikerre való tekintettel újabb német nemzetiségi gyermekirodalmi konferenciát rendezünk. Az ELTE TÓK-on régóta

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Das Roma Zentrum im "Bogdán János" Roma Minderheiten-Gemeinschaftshaus in Nagykanizsa

Das Roma Zentrum im Bogdán János Roma Minderheiten-Gemeinschaftshaus in Nagykanizsa Die Österreichisch-Ungarische ExpertInnenakademie wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit ROMA ZENTRUM KÖZPONT Das

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM Jelen hírlevél különszám kiadásának indoka, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésével egyre sürgetőbbé válik a számviteli rendszerek fejlesztése, a beszámolók nemzetközi

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

femcoop PLUS Hírlevél # április femcoop PLUS Newsletter # April Femcoop PLUS HU Femcoop PLUS

femcoop PLUS Hírlevél # április femcoop PLUS Newsletter # April Femcoop PLUS HU Femcoop PLUS femcoop PLUS Newsletter #2 2017 April Implementierung eines grenzüberschreitenden (CB) Unternehmensservices zur Erhöhung des Frauenanteils in der Technik. Projektnummer: ATHU5 femcoop PLUS Hírlevél #1

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG Alapítók: Aquarius Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft. Budapest BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. Budapest 75.000,- Ft 75.000,-

Részletesebben

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: I. Nyomtatott sajtó: MTI Híranyag: Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos

Részletesebben

ÚJ UTAK A FOGYATÉKKAL ÉLÔ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁBAN NEUE WEGE IN DER BESCHÄFTIGUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

ÚJ UTAK A FOGYATÉKKAL ÉLÔ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁBAN NEUE WEGE IN DER BESCHÄFTIGUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG ÚJ UTAK A FOGYATÉKKAL ÉLÔ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁBAN NEUE WEGE IN DER BESCHÄFTIGUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG OSZTRÁK MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA ÖSTERREICHISCH UNGARISCHE ARBEITSMARKTKONFERENZ 2008.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

8. April 2014 Tadten Projektabschluss - Projektzáró rendezvény

8. April 2014 Tadten Projektabschluss - Projektzáró rendezvény 8. April 2014 Tadten Projektabschluss - Projektzáró rendezvény Laufzeit / Időtartam 04 2010 06 2014 EFRE /ERFA 5.967.874,00 Gesamtkosten / Osszkoltseg 7.021.028,00 Projektpartner Lead Partner / Vezetőpartner

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM - Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule 1 Készítette: Frei Lászlóné, Bodocz Ádám 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM I.

Részletesebben

INTERREG V-A ÖSTERREICH-UNGARN DAS PROGRAMM IN KÜRZE INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG A PROGRAMRÓL RÖVIDEN

INTERREG V-A ÖSTERREICH-UNGARN DAS PROGRAMM IN KÜRZE INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG A PROGRAMRÓL RÖVIDEN INTERREG V-A ÖSTERREICH-UNGARN DAS PROGRAMM IN KÜRZE INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG A PROGRAMRÓL RÖVIDEN EINLEITUNG Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen das Programm Interreg V-A Österreich - Ungarn

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 1. szöveg Stellenausschreibung Die Landeshauptstadt München sucht Juristinnen/Juristen I. Sie erwartet ein vielfältiges Aufgabenfeld. In ihrer täglichen Arbeit sind Juristinnen und Juristen bei der Stadt

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Eötvös Schüler nehmen am internationalen Lesewettbewerb teil Nach der Schulrunde geht es für drei Schüler in die Regionalrunde / Eötvös diákok nemzetközi

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

Wie steht es um den Bologna Prozess in Ungarn?

Wie steht es um den Bologna Prozess in Ungarn? Wie steht es um den Bologna Prozess in Ungarn? Dezső Sima Budapest Polytechnic John von Neumann Faculty of Informatics 11. März 2004. Die ungarische Hochschullandschaft Kultusministerium (KM) Hochschulen

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. AUFGABE

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Biatorbágy, den 19. April 2011

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben