THM-PLUS. Kezelési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THM-PLUS. Kezelési utasítás"

Átírás

1 THM-PLUS Kezelési utasítás

2

3 Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1. Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1.1 Rendeltetésszerű használat 1.2 Biztonsági tudnivalók MEGJEGYZÉS A készüléket csak a kezelési útmutatóban ismertetett alkalmazásra tervezték. Másfajta alkalmazás nem megengedett és balesethez a készülék tönkremeneteléhez vezethet. Ilyen alkalmazások a kezelőnek a gyártóval szembeni mindennemű garanciaigényének azonnali megszűnését eredményezik. FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes hely A kiválasztott termék előírt működtetési határokon kívüli alkalmazása vagy a kezelési utasítások és figyelmeztetések nem betartása olyan következményekkel járó hibás működéshez vezethet, amely személyi vagy anyagi károkat o- kozhat. MEGJEGYZÉS A címkenyomtatókat volt feszültségű, váltóáramú villamos hálózatban történő használatra tervezték. VIGYÁZAT! A címkenyomtatót csak védőérintkezős csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. A címkenyomtatót csak védő kisfeszültség levezetésére alkalmas készülékekkel szabad összekapcsolni. A csatlakozások kialakításakor vagy a leválasztásakor ki kell kapcsolni az öszszes érintett készüléket (a számítógépet, a nyomtatót és a tartozékokat). A címkenyomtatót csak száraz környezetben szabad működtetni és nem szabad azt nedvesség (freccsenő víz, köd, stb.) hatásának kitenni. FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a címkenyomtatót nyitott fedéllel működtetik, úgy ügyelni kell arra, hogy a ruházat, a haj, ékszerek vagy hasonló személyes tárgyak ne érjenek hozzá a szabadon hozzáférhető alkatrészekhez. FIGYELMEZTETÉS! Nyomtatás közben a nyomtatórészegység felforrósodhat. Üzem közben nem szabad megérinteni azt, az a- nyag cseréjét, a kiszerelést, vagy a finombeállítást megelőzően pedig, meg kell várni, amíg az lehűl /01/

4 Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1.3 Figyelmeztetések, megjegyzések és további megkülönböztető elemek Figyelmeztetések A figyelmeztetések ábrázolása a veszélyeztetési fokozatok 3 jelző szavával történik. A VESZÉLY jelző szó közvetlenül fenyegető, rendkívül nagy veszélyre figyelmeztet, amely súlyos sérülésekhez, sőt halálhoz is vezethet. A FIGYELMEZTETÉS jelző szó hívja fel a figyelmet egy lehetséges veszélyre, amely kellő elővigyázatosság nélkül súlyos testi sérülésekhez, sőt halálhoz is vezethet. A VIGYÁZAT jelző szó figyelmeztet egy potenciálisan veszélyes helyzetre, amelynek következtében közepes vagy könnyű testi sérülés vagy anyagi károk keletkezhetnek. A figyelmeztetéseket mindig egy szimbólum (sárga háromszög) jelöli a jelző szóval együtt és megnevezi a veszély forrását, a lehetséges következményeket és a veszély elkerüléséhez szükséges tennivalókat. Erre egy példa: VESZÉLY! Életveszélyes áramütés! A készülék burkolatának nyitása előtt a készüléket a hálózatról le kell választani, a tápegységben uralkodó feszültség kisülését néhány percig meg kell várni. 1.4 Szakszemélyzet A jelen kezelési útmutató képzett szakszemélyzethez szól, amely az érvényes rendelkezéseket és az alkalmazási terület szabályait ismeri. 1.5 A műszaki dokumentáció helyessége A jelen kezelési útmutató a legnagyobb gondossággal készült. Az adatok, ábrák és rajzok helyességéért és teljességéért, amennyiben ezt törvény nem írja elő, garanciát és felelősséget nem vállalunk. A Weidmüller cég Általános Értékesítési Feltételei a mindenkor érvényes megfogalmazásukban érvényesek. Változtatások jogát fenntartjuk magunknak. 1.6 CE-jelzés A termék megfelel az Európai Közösség (EU) irányelveinek és így teljesíti a CE-megfelelést. 1.7 Megfelelési nyilatkozat A termék teljesíti a 73/23/EWG sz. alacsonyfeszültségre vonatkozó irányelveket és a 89/336/EWG sz. EM-irányelveket /01/07.08

5 Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1.8 BtoB kezelési útmutató Újrahasznosítás az EU WEE irányelv előírása szerint Igen Tisztelt vásárló. A Weidmüller cég lehetőséget biztosít arra, hogy a vevők a tőle vásárolt készülékeket azok életciklusának végén a céghez visszajuttathassák. Elektromos készülékek visszavételét és újrahasznosítását a WEEE (Európai Unió 2002/96 EG sz. irányelv) előírása szabályozza tól a B2B (vállalkozások közötti termékértékesítés) szférában az elektromos készülékek gyártói kötelesek az ettől az időponttól értékesített készülékeket költségmentesen visszavenni és újrahasznosítani. Elektromos készülékeket ezután többé nem szabad a normál hulladékfolyamatba bejuttatni. Elektromos készülékek újrahasznosítását és ártalmatlanítását elkülönítve kell végrehajtani. Ezzel a jelzéssel látnak el minden olyan készüléket, amelyre a fenti irányelv érvényes. Mi az, amit az Ön számára tenni tudunk? A Weidmüller cég egy járulékos költség nélküli lehetőséget kínál Önnek, hogy a régi készülékét nála adja le. A Weidmüller cég a leadott készüléket az érvényes előírások betartásával fogja szakszerűen újrahasznosítani és ártalmatlanítani. Mi az, amit Önnek tenni kell? Miután készülékének élettartama lejárt, küldje el egyszerűen egy csomagszállító szolgálattal (kartondobozban) az Önt kiszolgáló Weidmüller leányvállalatnak, mi ezután elvégezzük a szükséges újrahasznosítási és ártalmatlanítási tennivalókat. Ezáltal Önnek nem keletkeznek költségei és kellemetlenségei /01/

6 Telepítés 2. Telepítés 2.1 A címkenyomtató kicsomagolása 1 A tartófüleknél fogva emelje ki a címkenyomtatót a kartondobozból. 2 Vizsgálja meg a címkenyomtatót a szállítási károk szempontjából. 3 Ellenőrizze a szállítmány teljességét. A szállítmány összetétele Címkenyomtató A transzferfólia-felcsévélőre szerelt üres fóliaorsó Leszakítóél Hálózati csatlakozókábel Dokumentáció CD Nyomtató kábel 2.2 A címkenyomtató felállítása VIGYÁZAT! A pára és a nedvesség károsíthatja a készüléket, illetve a nyomtatandó anyagokat. A címkenyomtatót csak száraz és a freccsenő víz hatásával szemben védett helyen szabad felállítani. Őrizze meg az eredeti csomagolást a későbbi szállításhoz. Ábra 1 A szállítási rögzítőelemek eltávolítása 1 Állítsa fel a nyomtatót sík alapfelületen. 2 Nyissa fel a címkenyomtató fedelét(1). 3 Vegye ki a szállítási rögzítőelemeket a nyomtatófej környékén (2) található habanyagból /01/07.08

7 Telepítés 2.3 A nyomtatót a számítógépre csatlakoztatni Csatlakoztatás a villamos hálózathoz A nyomtató széles tartományú tápegységgel van felszerelve. A készülék mindenféle beavatkozás nélkül használható 230 volt/50 Hz vagy 115 volt/60 Hz váltóáramú hálózati feszültséggel. VIGYÁZAT! Nem definiált bekapcsolási áramok a készülék károsodását okozzák. A hálózatra való rákapcsolás előtt a hálózati kapcsolót (1) O állásba kell kapcsolni. 1 A hálózati kábel csatlakozódugóját be kell dugni a hálózati csatlakozóaljzatba (2). 2 A hálózati kábel dugaszát földelt csatlakozóaljzatba szabad bedugni. Ábra 2 Csatlakoztatás a hálózatra és a számítógéphez A Hálózati kapcsoló (1) B Hálózati csatlakozóhüvely (2) C A Cardbus vagy II típusú PC kártya dugaszolóhelye (3) D CompactFlash memóriakártya dugaszolóhelye (4) E Ethernet 10/100 Base T-port (5) F USB-port billentyűzethez vagy lapolvasóhoz (6) G Nagy sebességű alárendelt USB-port (7) H RS 232 C soros port (8) Csatlakoztatás számítógéphez vagy számítógépes hálózathoz VIGYÁZAT! Az elégtelen vagy hiányos földelés miatt üzem közben zavarok léphetnek fel. Gondoskodjon róla, hogy a nyomtatóra csatlakoztatott számítógép és az összekötőkábel földelve legyen. A címkenyomtatót alkalmas kábel segítségével kell a számítógéppel vagy a hálózattal összekapcsolni. 2.4 A címkenyomtató be- és kikapcsolása Miután elkészítette az összes csatlakozást: 1 Kapcsolja be a nyomtató a hálózati kapcsolóval (1). A nyomtatón rendszerteszt fut le, majd ezt követően a kijelzőn megjelenik a Online rendszerállapot. Ha a rendszer indítása közben hiba lép fel, akkor kijelzésre kerül a megfelelő szimbólum és a hiba jellege /01/

8 Vezérlőpult 3. Vezérlőpult 3.1 A vezérlőpult felépítése 3.2 Funkciók Szimbólumos kijelző A nyomtató konfigurációjától függően a következő táblázatban ábrázolt szimbólumos kijelzések megjelenhetnek a képernyő állapotsorában. Lehetővé teszi a nyomtatók aktuális állapotának gyors felismerését. Szimbólum Jelentése Pontos idő Dátum A fólia készletállapota WLAN térerősség Ethernet-állapot Ábra 3 Vezérlőpult A vezérlőpult a grafikai kijelzőből (1) és az öt billentyűvel felszerelt navigáló egységből (2 ) áll. A grafikus kijelző tájékoztat a nyomtató és a nyomtatási feladat pillanatnyi állapotáról, jelzi a hibákat, és a menüben mutatja a nyomtató beállításait. A billentyűfunkciók a nyomtató aktuális állapotától függenek: Az aktív funkciók arról ismerhetők fel, hogy világítanak a feliratok és a szimbólumok a navigálóegység billentyűin. Nyomtatási üzemmódban az aktív funkciók fehér színnel világítanak (például a menu vagy feed). Az offline menüben az aktív funkciók narancssárga színnel világítanak (nyilak, billentyű). Tábl. 1 A nyomtatófej hőmérséklete PPP-követelés Felhasználói memória Bemeneti puffer A nyomtató adatokat fogad A nyomtatási üzemmódban érvényes kijelző szimbólumok Energiatakarékos üzemmód Ha a nyomtatót hosszú ideig nem használják, akkor az automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A kijelzőn a, ábra jelenik meg, a billentyűk világítása pedig kikapcsolódik. Az energiatakarékos üzemmód befejezéséhez: Nyomja le bármelyik billentyűt a navigáló egységen /01/07.08

9 Vezérlőpult Billentyűfunkciók Billentyű Állapot Funkció menu Online Az Offline menübe feed Online Az üres címke előtolása pause cancel Online Címke nyomtatása Szünet Elhárítható hiba Online Az utolsó címke nyomtatásának ismétlése A nyomtatási feladat megszakítása, a nyomtató szünet állapotba kapcsol. Nyomtatási feladat folytatása, a nyomtató Címke nyomtatása állapotba kapcsol. A hiba elhárítását követően a nyomtatási feladat folytatása, a nyomtató Címke nyomtatása állapotba kapcsol. Törölje a puffer memória tartalmát; ezután nem lehet megismételni az utolsó címke nyomtatását. Címke nyomtatása Szünet Elhárítható hiba Helyrehozhatatlan hiba Rövid lenyomás Hosszú lenyomás Az aktuális nyomtatási feladat megszakítása Az aktuális nyomtatási feladat megszakítása és az összes nyomtatási feladat törlése Rendszerhiba Billentyű lenyomása forduljon a szervizhez, ha egy hiba állandóan jelentkezik. billentyű Elhárítható hiba Helyrehozhatatlan hiba Súgó behívása megjelenik egy rövid információ a hiba elhárítására vonatkozóan. offline menü Rövid lenyomás Érték kiválasztásának lehetővé tétele a paraméterszinten, kiválasztott érték átvétele vagy funkció indítása. Hosszú lenyomás (> 2s) Kilépés a paraméterszintből a paraméter-beállítás átvétele nélkül. offline menü Menüpontok kiválasztása egy menüszinten vagy értékek kiválasztása a paraméterszinten. A legfelsőbb menüszinten adott esetben többször le kell nyomni, hogy az offline menüből Online állapotba lépjünk. offline menü Menüpontok kiválasztása egy menüszinten vagy értékek kiválasztása a paraméterszinten. offline menü Ugrás magasabb vagy alacsonyabb menüszintre vagy értékek beállítása a paraméterszinten. Tábl. 2 Billentyűfunkciók /01/

10 Készülék típusok 4. Készülék típusok 4.1 Alapkészülék Az alapkészülék címkékre vagy tekercs, illetve leporelló formájú végtelenített anyagra történő nyomtatásra szolgál. A címkét kézzel kell kivenni letépési üzemmódban. A belső felcsévélő hiánya miatt a címkék leválasztása a hordozó szalagról (adagoló üzemmód) és a belső felcsévélés nem lehetséges. 4.2 Adagolókészülék (külön kérésre) Az adagolókészülék az adagolási üzemmódhoz van előkészítve és ahhoz belső felcsévélővel, továbbá - terelőgörgőből és rászorító-rendszerből álló - húzórendszerrel van felszerelve. A készülékkel címkékre vagy tekercs, illetve leporelló formájú végtelenített anyagra lehet nyomtatni. A készülék letépési üzemmódban és a vágó vagy külső felcsévélő tartozékokkal az alapkészülékhez hasonlóan a letépőél révén (lásd 5.4 A terelőlap, valamint az adagoló- és letépőél le- és felszerelése) működtethető. Adagolási üzemmód ban a készülék a nyomtatást követően leválasztja a címkét a hordózószalagról. Az adagoló fénysorompóval (tartozék) a címke kézzel kivehető. Az aplikátorral (tartozék) a címke kivétele automatikusan is megvalósítható. A hordozószalagot a felcsévélő csévéli fel. A készülék belső felcsévélési üzemmódban történő működtetéséhez ki kell (lásd 5.5 A rászorítórendszer le- és felszerelése) szerelni a rászorítórendszert, és terelőlapot ki kell cserélni adagolóélre (lásd 5.4 A terelőlap, valamint az adagoló- és letépőél le- és felszerelése) /01/07.08

11 Anyag behelyezése 5. Anyag behelyezése A beállításokhoz és az egyszerű szereléshez a nyomtatóegység alsó részében található tartozékokat kell használni. Lásd a 5 ábrán, 8. tételszámmal jelölve. Az itt ismertetett munkákhoz nincs szükség más szerszámokra. 5.1 A címketekercsek behelyezése Az orsóadapter le- és rászerelése A 75 mm átmérőjű címketekercsek jobb megvezetése érdekében a tekercstartóra orsóadaptert szereltek. A kisebb címketekercsekhez az orsóadaptert a következőképpen kell leszerelni. Az orsóadapter leszerelése 1 Nyissa fel a fedelet (1). 2 Hatszögletű csavarkulccsal lazítsa meg az orsóadapter (2) rögzítőcsavarjait. 3 Vegye le az orsóadaptert a tekercstartóról (4). Ábra 4 Az orsóadapter rászerelése Az orsóadapter rászerelése 1 Nyissa fel a fedelet (1). 2 Hatszögletű csavarkulccsal lazítsa meg az orsóadapter (2) rögzítőcsavarjait. 3 Először tolja az orsóadaptert a házon ütközésig a tekercstartóhoz (4), majd húzza meg a tartócsavart. 4 A tekercsszélességnek megfelelően tolja a második orsóadaptert a tekercstartóra (4), majd húzza meg rögzítőcsavart /01/

12 Anyag behelyezése A címketekercs helyzetének beállítása a tekercstartón Ábra 5 A címketekercsek behelyezése 1 Nyissa fel a fedelet (10). 2 Lazítsa meg a recézett fejű csavart, majd forgassa el a vezet elemet felfelé és tolja teljesen kifelé azt. 3 A 75 mm orsó átmérőjű címketekercseknél szerelje le az orsó adaptert (4) (lásd Az orsóadapter le- és rászerelése). 4 Helyezze a címketekercset a tekercstartóra, úgy, hogy a címkék szabályos pozícióban kerülhessenek a nyomtatófejbe. A címkék nyomtatott oldalának felülről láthatónak kell lennie. 5 Tekerje le a hosszabb címkecsíkokat: Az adagolási vagy felcsévélési üzemmódhoz: kb. 60 cm A letépési üzemmódhoz: kb. 40 cm 6 Ütközési tolja a címketekercset a ház falához. 7 Fordítsa el a vezetőelemet (2) lefelé, a tekercstartóra (3), majd tolja a címketekercshez, úgy, hogy az lecsévéléskor enyhén befékeződjön. 8 Húzza meg a recézett fejű csavart (1) /01/07.08

13 Anyag behelyezése A címkecsíkok behelyezése a nyomtatófejekbe 1 Forgassa el a kart (9) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Teljesen tolja kifelé a tengelyen (6) lévő állítógyűrűt. 3 Vezesse a címkecsíkokat a belső felcsévélő (5) felett a nyomtatóegységhez. 4 A címkecsíkot úgy kell a tengely (6) és a címke fénysorompója (7) alatt elvezetni, hogy az a nyomtatófej és a nyomóhenger között lépjen ki a nyomtatóegységből. 5 Tolja a tengelyen (6) lévő állítógyűrűt a címkecsík külső széle felé A címke fénysorompójának beállítása Ábra 6 A címke fénysorompójának beállítása A címke anyagához való igazítás céljából a címke fénysorompója (2) a papír menetirányához képest keresztben eltolható. A címke fénysorompójának érzékelője (1) a nyomtatóegységen keresztülpillantva elölről látható és egy, a fénysorompó tartójában lévő rovátkával van megjelölve. 1 A címke fénysorompóját a fogantyúval (3) úgy kell elhelyezni, hogy az érzékelő (1) észlelhesse a címkék közti hézagokat vagy egy tükrözési, illetve perforációs jelölést. - vagy ha a címkék formája eltér a négyszögletestől, - 2 Igazítsa ki a címke fénysorompóját a fogantyúval (3) a címke papír menetiránya szerinti legelső széléhez. Csak a letépési üzemmódban való működtetéshez: 3 Forgassa el a kart (5. ábra, 9. tételszámmal jelölve) balról jobbra a nyomtatófej reteszeléséhez. A címketekercs letépési üzemmódhoz van behelyezve /01/

14 Anyag behelyezése A címkecsík felcsévélése a felcsévélési üzemmódban (adagolókészüléknél opció) Ábra 7 A címkecsík vezetése felcsévéli üzemmódban Felcsévélési üzemmódban a készülék a rányomtatást követően későbbi felhasználás céljából belül ismét felcsévéli a címkéket. 1 A felcsévélési üzemmódhoz a rászorító-rendszert adott esetben ki kell szerelni (lásd 5.5 A rászorítórendszer le- és felszerelése), és fel kell szerelni a terelőlapot (lásd 5.4 A terelőlap, valamint az adagolóés letépőél le- és felszerelése). 2 Vezesse a címkecsíkot a terelőlap (4) körül a belső felcsévélőhöz (2). 3 Szorosan fogja meg a felcsévélőt (2), majd ütközésig forgassa el balról jobbra a forgatógombot (3). 4 Tolja a címkecsíkot a felcsévélő egyik szorítója (1) alá, majd ütközésig forgassa el jobbról balra a forgatógombot (3). Felcsévélő szétfeszül, beszorítva ezáltal a címkecsíkot. 5 A címkecsík megfeszítéséhez forgassa el a felcsévélőt (2) jobbról balra. 6 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (5) balról jobbra. A címketekercs felcsévélési üzemmódhoz van behelyezve /01/07.08

15 Anyag behelyezése A címketekercs felcsévélése adagolási üzemmódban Ábra 8 A címketekercs vezetése adagolási üzemmódban Adagolási üzemmódban a címkék a rányomtatást követően kivételre kerülnek és a hordozóanyag felcsévélődik a készülék belsejében. 1 Emelje le a rászorító-rendszert (4) a terelőgörgőről (5). 2 A címkecsík első száz mm-én vegye le a címkéket a hordozóanyagról. 3 Vezesse a címkecsíkot az adagolóél (6) és a terelőgörgő (5) körül felcsévélőhöz (2). 4 Fogja meg szorosan a felcsévélőt (2), majd ütközésig forgassa el a forgatógombot (3) balról jobbra. 5 Tolja a címkecsíkot a felcsévélő (2) egyik szorítója (1) alá, majd ütközésig forgassa el a forgatógombot (3) jobbról balra. Felcsévélő szétfeszül, beszorítva ezáltal a címkecsíkot. 6 A címkecsík megfeszítéséhez forgassa el a felcsévélőt (2) jobbról balra. 7 Hatszögletű csavarkulccsal egy kissé lazítsa meg a rászorító-rendszeren (4) található felső rögzítőcsavart, majd központosítsa a rászorító-rendszert (4) a címkecsíkhoz képest (lásd 5.5 A rászorítórendszer le- és felszerelése). 8 Zárja el a rászorító-rendszert, majd húzza meg az azon található felső rögzítőcsavart. 9 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (7) balról jobbra. A címkecsík adagolási üzemmódban történő használatra van behelyezve /01/

16 Anyag behelyezése A fej rászorító-rendszerének beállítása A nyomtatófej rászorítását két ütköző biztosítja. A külső ütköző pozícióját a használt cinkeanyag szélességének megfelelően kell beállítani, hogy biztosított legyen az egyenletes nyomtatási minőség a címke teljes szélességében; Behúzáskor ne gyűrődjön a transzferfólia, Megelőzhető legyen a nyomóhenger és a nyomtatófej idő előtti kopása. Ábra 9 A fej rászorító-rendszerének beállítása 1 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (3) balról jobbra. 2 Hatszögletű csavarkulccsal lazítsa meg a külső ütközőn (2) található menetes csapot. 3 Helyezze át a külső ütközőt (2) a címke külső széle fölé, majd húzza meg a menetes csapot (1) /01/07.08

17 Anyag behelyezése 5.2 A transzferfólia behelyezése Közvetlen hőnyomtatáskor ne tegyen be transzferfóliát és vegye ki azt, ha esetleg már betette. 8 A befűzött transzferfólia kifeszítéséhez forgassa el a transzferfólia-felcsévélőt (1) jobbról balra. 9 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (4) balról jobbra. 5.3 A transzferfólia menetének beállítása A transzferfólián képződő gyűrődések hibákat okozhatnak a nyomtatási képen. A gyűrődés elkerülésére érdekében el kell végezni a transzferfólia-terelőelem finombeállítását. Lásd még: A fej rászorítórendszerének beállítása. A finombeállítást legjobb nyomtatás közben végezni. Ábra 10 A transzferfólia továbbítása 1 A transzferfólia behelyezése előtt tisztítsa meg a nyomtatófejet (lásd 7.3 A nyomtatófej tisztítsa). 2 Forgassa el a kart (4) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 3 Ütközésig tolja a transzferfólia-tekercset (2) a felcsévélőre (3), úgy, hogy a fólia színes bevonata felcsévéléskor lefelé mutasson. A lecsévélőnél (3) a forgás iránya nincs előzetesen megadva. 4 Fogja meg szorosan a transzferfóliatekercset (2), majd forgassa el a lecsévélőn (3) lévő forgatógombot jobbról balra, annyira, hogy rögzítse a transzferfóliatekercset. 5 Tolja az adott célra alkalmas transzferfóliaorsót a transzferfólia-csévélőre (1) és hasonló módon rögzítse azt. 6 Az 10 ábrának megfelelően vezesse át a transzferfóliát a nyomtatóegységen. 7 Ragasztószalag-csíkkal rögzítse a transzferfólia elejét a transzferfólia-orsón (1). Ennek során tekintettel kell lenni arra, hogy a transzferfóliafelcsévélő forgásiránya: jobbról balra. Ábra 11 A transzferfólia menetének beállítása 1 A skáláról olvassa el, és adott esetben jegyezze fel a meglévő beállítást. 2 Hatszögletű csavarkulccsal forgassa el a csavart (2) és figyelje a fólia viselkedését. + irányba forgatva a fólia belső éle, míg irányba forgatva annak külső éle fog megfeszülni /01/

18 Anyag behelyezése 5.4 A terelőlap, valamint az a- dagoló- és letépőél le- és felszerelése A nyomtató más üzemmódhoz történő átszereléséhez arra adott esetben fel kell szerelni egy terelőlapot, illetve egy adagoló- vagy letépőélt. 5.5 A rászorító-rendszer le- és felszerelése A nyomtatónak annál a verziójánál, amely a terelőgörgőn rászorító-rendszerrel rendelkezik, a felcsévélési üzemmódban történő működtetéshez a terelőlap leszerelése előtt le kell szerelni a terelőgörgőn található rászorító-rendszert (lásd 5.5 A rászorító-rendszer le- és felszerelése). Ábra 13 A rászorító-rendszer leszerelése A rászorító-rendszer leszerelése 1 Helyezze el a nyomtatót az asztal szélénél, úgy, hogy a hosszú nyílás alulról hozzáférhető legyen. 2 Csavarja ki és vegye ki a csavarokat (1) (2). 3 Szerelje le a rászorító-rendszert (4) és az alsó lemezt (3). A rászorító-rendszer leszerelése Ábra 12 A lemez leszerelése A terelőlap, valamint az adagoló- és letépőél le- és felszerelése 1 Több fordulattal lazítsa meg a csavarokat (2). 2 Tolja el jobbra és szerelje le a terelőlapot (1). A lemez rászerelése 1 Tegye a lemezt (1) a csavarokra (2) és tolja el azt teljesen balra. 2 Húzza meg a csavarokat (2). 1 Helyezze el a nyomtatót az asztal szélénél, úgy, hogy a hosszú nyílás alulról hozzáférhető legyen. 2 Tegye a rászorító-rendszert (4) a hosszú furatba, majd a csavarral (1) felülről enyhén csavarozza rá az alsó lemezt (3). 3 Alulról enyhén csavarozza rá az alsó lemezt (3) a csavarral (2). 4 Igazítsa ki a rászorító-rendszert (4) a címke közepéhez, majd húzza meg a csavarokat /01/07.08

19 Nyomtatási üzemmód 6. Nyomtatási üzemmód VIGYÁZAT! A nyomtatófej megsérülhet szakszerűtlen kezelés miatt! A nyomtatófej alsó oldalát nem szabad megérinteni az ujjaival vagy éles tárgyakkal. Ügyeljen arra, hogy semmilyen szenynyeződés ne legyen a címkéken. Ügyeljen arra, hogy a címkék felülete sima legyen. A durva felületű címkék csiszolószerhez hasonló hatást fejtenek ki és csökkentik a nyomtatófej élettartalmát. A lehető legkisebb hőmérsékletű nyomtatófejjel nyomtasson. 6.1 Szinkronizált működés A nyomtató akkor üzemkész, ha elkészítették az összes csatlakozást, behelyezték a címkéket, és adott esetben a transzferfóliát, a nyomtatófej pedig reteszelve van. A címkeanyag behelyezést követően szinkronizálási műveletsort kell végrehajtani, amelynek során a nyomtató automatikusan meghatározza a behelyezett címke hosszát, és ennek megfelelően állítja be a címke-előtolást. 1 A szinkronizálási művelet indításához nyomja le a feed billentyűt. 2 A szinkronizálási művelet befejeztével vegye ki az üres címkéket. A nyomtató most már szinkronizálva van a behelyezett címkékhez. 6.2 Letépési üzemmód Letépési üzemmódban címkék vagy végtelenített anyag nyomtatása történik. A nyomtatást követően a címkecsíkot kézzel kell leválasztani. Erre a célra a címkenyomtató letépőéllel van felszerelve. Opcióként megoldható a címke automatikus elvágása vagy a címkecsík felcsévélése külső orsóra. 6.3 Belső felcsévélés A címkék a nyomtatást követően későbbi felhasználás céljából a hordozóanyaggal együtt a készüléken belül ismét felcsévélésre kerülnek. Ebből a célból a címkenyomtató terelőlappal van felszerelve. 6.4 Optimális eredmények Twin Mark zsugorcsövek alkalmazásakor 1 Nyomtatási sebesség: 5 cm/s (nyomtató meghajtó) 2 Nyomtatási hő: 8 (nyomtató meghajtó) 3 Standard zsugorcsövekhez használja a HSS- Ribbon WR 90/300 típusú festékszalagot. Halogénmentes zsugorcsövekhez használja a HSS-Ribbon WR 83/300 típusú festékszalagot. Nincs szükség szinkronizálásra, ha a különböző nyomtatási feladatok között a nyomtatófejet nem nyitották fel, még akkor sem, ha a nyomtató ki volt kapcsolva /01/

20 Tisztítás és egyszerű karbantartás 7. Tisztítás és egyszerű karbantartás VESZÉLY! Életveszély áramütés miatt! Mindenfajta karbantartási munkát megelőzően a nyomtató le kell választani a villamos hálózatról. 7.1 Általános tisztítás Időköz: Szükség szerint VIGYÁZAT! Az éles tisztítószerek megrongálhatják a nyomtatót! A külső felületek vagy szerkezeti részegységek tisztításához nem szabad súroló- vagy oldószert használni. A nyomtatási területen lévő port és papírszöszt puha ecsettel vagy porszívóval kell eltávolítani. A külső felületeket általános célú tisztítószerrel kell megtisztítani. 7.2 A nyomóhenger tisztítása Időköz: Minden egyes alkalommal a címketekercs cseréjekor vagy a nyomtatási kép és a címketovábbítás zavarai esetén. 1 Forgassa el a kart (4, Ábra 10) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Vegye ki a nyomtatóból a címkéket és a transzferfóliát. 3 Görgőtisztítóval és puha ruhával távolítsa el a lerakódásokat. 4 Cserélje ki a hengert, ha azon sérülések láthatók. 7.3 A nyomtatófej tisztítsa Időköz: Közvetlen hőnyomtatásnál : Minden egyes alkalommal a címketekercs cseréjekor A transzfer fóliás nyomtatásnál : Minden egyes alkalommal a transzferfólia cseréjekor vagy a nyomtatási kép zavara esetén Nyomtatás közben a nyomtatófejen szennyeződés halmozódhat fel, ami ronthatja a nyomtatási képet, például eltérő kontraszt vagy függőleges csíkok formájában. VIGYÁZAT! Megsérülhet a nyomtatófej! A nyomtatófej tisztításához nem szabad éles vagy kemény tárgyakat használni. Nem szabad megérinteni a nyomtatófej üveg védőrétegét. 1 Forgassa el a kart (4, Ábra 10) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Vegye ki a nyomtatóból a címkéket és a transzferfóliát. 3 A nyomtatófej felületét speciális tisztítópálcával vagy alkoholba mártott fültisztító pálcikával kell tisztítani. 4 A nyomtató üzembe helyezését megelőzően a nyomtatófejet 2-3 percig szárítani kell /01/07.08

21 Tisztítás és egyszerű karbantartás 7.4 A címke fénysorompójának tisztítása Időköz: A címketekercs cseréjekor VIGYÁZAT! Megsérülhet a fénysorompó! A fénysorompó tisztításához nem szabad éles vagy kemény tárgyat, illetve oldószert használni. A papírból eredő por beszennyezheti a címke fénysorompóját. Ez rontatja a címke elejének felismerését. 1 Forgassa el a kart (1) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Vegye ki a nyomtatóból a címkéket és a transzferfóliát. 3 Vegye ki a hatszögletű csavarkulcsot (5) annak tartójából. 4 Nyomja le az ütközőrugót (3), majd a fogantyúnál fogva (4) lassan húzza kifelé a címke fénysorompóját. Ügyeljen arra, hogy nehogy megfeszüljön a fénysorompó kábele. 5 A címke fénysorompóját és az érzékelőket (2) ecsettel vagy alkoholba mártott fültisztító pálcikával tisztítsa. 6 A fogantyúnál (3) fogva tolja vissza és állítsa be a címke fénysorompóját (lásd A címke fénysorompójának beállítása). 7 Tolja a tartójába a hatszögletű csavarkulcsot (5). 8 Tegye vissza a címkéket és transzferfóliát a helyére (lásd 5.1 A címketekercsek behelyezése). Ábra 14 A fénysorompó tisztítása /01/

22 Tisztítás és egyszerű karbantartás /01/07.08

23

24 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Phone +49 (0) Fax +49 (0) Order number: Internet /01/07.08

Rövid útmutató. Címkenyomtató MACH4

Rövid útmutató. Címkenyomtató MACH4 Rövid útmutató Címkenyomtató MACH4 A kiadás időpontja: 8/2011 Szerzői jog Ez a dokumentáció, valamint annak fordításai a cab Produkttechnik GmbH & Co KG tulajdonát képezik. A dokumentáció eredeti rendeltetés

Részletesebben

Kezelési utasítás. Címkenyomtató A+ A legmagasabb osztály.

Kezelési utasítás. Címkenyomtató A+ A legmagasabb osztály. Kezelési utasítás Címkenyomtató A+ A legmagasabb osztály. 2 Kezelési utasítás 2 a következő termékekhez Termékcsalád Típus A+ A2+ A4+ A4.3+ A6+ A8+ A kiadás időpontja: 05/2013 - Cikksz. 9008853 Szerzői

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv Előszó A Zebra Technologies Corporation (Camarilllo, California) LP 2824 sorozatú nyomatóinak kezelési és üzembe helyezési útmutatóját találja ebben a kézikönyvben.

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

S4M Rövid használati útmutató

S4M Rövid használati útmutató S4M Rövid használati útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi üzemeltetését segíti. Ha részletesebb információra van szüksége, használja az S4M felhasználói kézikönyvet. Külső megjelenés. ábra: A nyomtató

Részletesebben

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Telepítési útmutató

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Telepítési útmutató DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 hu Telepítési útmutató DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 2 Biztonsági tudnivalók 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 A DiBos bővítése

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

XiIIIPlus/RXi Rövid felhasználói útmutató

XiIIIPlus/RXi Rövid felhasználói útmutató XiIIIPlus/RXi Rövid felhasználói útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a Felhasználói útmutató tartalmaz. Külső nézet. ábra A Nyomtató külseje Első

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25.

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25. Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás v1.1. 2009.04.25. A Paperfox A-1000 Áttekercselő alkalmazási területe A Paperfox A-1000 áttekercselő alkalmas automatikus mosóművel rendelkező ofszet nyomdagépek

Részletesebben

105SL Rövid felhasználói útmutató

105SL Rövid felhasználói útmutató 05SL Rövid felhasználói útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a Felhasználói útmutató tartalmaz. Külső nézet. ábra A Nyomtató külseje Első rész Hátsó

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212

Porzsákos porszívó. Használati utasítás. Modellszám: VC-212 Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám: VC-212 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos termékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve az alábbiakat:

Részletesebben

Z Series /RZ Series Rövid felhasználói útmutató

Z Series /RZ Series Rövid felhasználói útmutató Z Series /RZ Series Rövid felhasználói útmutató Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a Felhasználói útmutató tartalmaz. Tartalomjegyzék Külső nézet............................................................

Részletesebben

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu PAPERFOX vágás, lyukasztás, hajtogatás Figyelmeztetés a) A gépet csak zárt helyiségben használja (műhely, üzlet). b) A gép használatbavétele előtt olvassa

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Receiver REC 150. hu Használati utasitás

Receiver REC 150. hu Használati utasitás Receiver hu Használati utasitás Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a forgó lézerek. A Receiver a rotációslaser lasersugarait lehet fogni még akkor is,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER)

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) H220 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) A készülék működési elve: A magas ferkvenciás rezgéseket az ultrahangos fej pengéje segítségével a bőr felületére vezetve,

Részletesebben

OS 203DT OS 214 TT OS 214 PLUS

OS 203DT OS 214 TT OS 214 PLUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ARGOX NYOMTATÓKHOZ OS 203DT OS 214 TT OS 214 PLUS Angol nyelvű leírás a mellékelt CD-n található. KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN

Részletesebben

7 747 004 225 06/2004 HU

7 747 004 225 06/2004 HU 7 747 004 5 06/004 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano S635 és Logano S735 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán kazánajtó csere A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ FOEN ### TITAN Hajszárító Használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót. A Használati útmutatót gondosan őrizze meg

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 Hajtogatógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Üzemmód automatikus papíradagolás 5) Hajtogatási

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

FOGSTAR 80 LED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám: 41020

FOGSTAR 80 LED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám: 41020 FOGSTAR 80 LED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám: 41020 HU TARTALOM... 4 ÜZEMBE HELYEZÉS... 5 KARBANTARTÁS... 6-8 GARANCIAJEGY... 55 GRATULÁLUNK! A CSOMAG TARTALMA Szívből gratulálunk, hogy a LED világítással

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

Üvegkerámia nyersdarabokhoz szolgáló munkadarab-tartó, _ Használati utasítás

Üvegkerámia nyersdarabokhoz szolgáló munkadarab-tartó, _ Használati utasítás Üvegkerámia nyersdarabokhoz szolgáló munkadarab-tartó, tárolósínnel _ Használati utasítás TARTALOMJEGYZÉK HU weiß nichthu Tartalomjegyzék 1 Jelmagyarázat...................... 2 2 Megfelelő személyzet................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG DX-21.60DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE HELYEZÉS... 5 HASZNÁLAT

Részletesebben

A készülék rendeltetése

A készülék rendeltetése Verzió: 1 REF 5019 Tartalomjegyzék A készülék rendeltetése 4 A készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó megjegyzések 4 Ábrák leírása 5 Mûszaki leírás 5 A készülék leírása 6 A CCS Home mágnesterápiás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Dell E-Monitor állvány Felhasználói kézikönyv www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

Összecsukható mini trambulin

Összecsukható mini trambulin CIKK SZÁM: 1254 Összecsukható mini trambulin JYFM38"-DIA96CM JYFM40"-DIA101.6CM JYFM48"-dia121.92CM JYFM48"-DIA121.92CM Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást, mert ez elengedhetetlen részét

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám:VC-220 220-240V 50/60Hz 2000W

Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám:VC-220 220-240V 50/60Hz 2000W Porzsákos porszívó Használati utasítás Modellszám:VC-220 220-240V 50/60Hz 2000W 1 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos készülékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani,

Részletesebben

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás MAKITA REZGŐCSISZOLÓ 9046 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Közvetlen hőírós címkenyomtató. Kezelési útmutató

Közvetlen hőírós címkenyomtató. Kezelési útmutató Közvetlen hőírós címkenyomtató Kezelési útmutató Figyelmeztetés Az alábbi előírások megszegése komoly sérüléseket vagy halált okozhat. Ne csatlakoztasson több terméket a hálózati elosztóba. Ez túlhevülést

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv UM HU THERMOMARK ROLL. Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez

Felhasználói kézikönyv UM HU THERMOMARK ROLL. Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez Felhasználói kézikönyv UM HU THERMOMARK ROLL Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez Felhasználói kézikönyv Termotranszfer nyomtató jelölő- és végtelen címkékhez 2012-01-30 Megnevezés: Revízió:

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19 Oldal: 1 / 19 Nyomtatási útmutató A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába különkülön töltse be a papírt.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

Használati útmutató QL-700. Címkenyomtató

Használati útmutató QL-700. Címkenyomtató Használati útmutató Címkenyomtató QL-700 A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi felhasználás érdekében. www.brother.com

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz OBJ_BUCH-399-001.book Page 28 Thursday, May 10, 2007 10:25 AM Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

Kezelési utasítás. LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832. Cikkszám: 45702 12/2015

Kezelési utasítás. LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832. Cikkszám: 45702 12/2015 Kezelési utasítás HU LED-es asztali lámpa Modell: TI-LED-00832 Cikkszám: 45702 12/2015 Tartalomjegyzék Garanciális tudnivalók... Oldal 3-4 Fontos biztonsági utasítások... Oldal 5-6 Az alkatrészek megnevezése/a

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

A Memory Stick lejátszó használata

A Memory Stick lejátszó használata Használat A Memory Stick lejátszó használata A Memory Stickekről Ne tárolja a Memory Stickeket olyan helyeken, amelyek statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának vannak kitéve, különben

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. CGPrint mini nyomtatóhoz CGP ELECTRONICS KFT.

KEZELÉSI UTASÍTÁS. CGPrint mini nyomtatóhoz CGP ELECTRONICS KFT. KEZELÉSI UTASÍTÁS CGPrint mini nyomtatóhoz CGP ELECTRONICS KFT. TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETŐ...3 1.1. Bemutatás...3 1.2.Tartozékok:...3 2. TÍPUS MEGHATÁROZÁS...4 2.1.Típus...4 2.2.Hálózati adapter...4

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy az AQULIFE zuhanykabinját választotta. Önnek a kabin összeszerelésére és működtetésére vonatkozó

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594. VDT594 v1.1.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység. Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594. VDT594 v1.1.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT594 VDT594 v1.1.pdf Kérjük olvassa el figyelmesen a leírást mielőtt használatba veszi ezt a terméket és őrizze meg.

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben