THM-PLUS. Kezelési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THM-PLUS. Kezelési utasítás"

Átírás

1 THM-PLUS Kezelési utasítás

2

3 Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1. Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1.1 Rendeltetésszerű használat 1.2 Biztonsági tudnivalók MEGJEGYZÉS A készüléket csak a kezelési útmutatóban ismertetett alkalmazásra tervezték. Másfajta alkalmazás nem megengedett és balesethez a készülék tönkremeneteléhez vezethet. Ilyen alkalmazások a kezelőnek a gyártóval szembeni mindennemű garanciaigényének azonnali megszűnését eredményezik. FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes hely A kiválasztott termék előírt működtetési határokon kívüli alkalmazása vagy a kezelési utasítások és figyelmeztetések nem betartása olyan következményekkel járó hibás működéshez vezethet, amely személyi vagy anyagi károkat o- kozhat. MEGJEGYZÉS A címkenyomtatókat volt feszültségű, váltóáramú villamos hálózatban történő használatra tervezték. VIGYÁZAT! A címkenyomtatót csak védőérintkezős csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. A címkenyomtatót csak védő kisfeszültség levezetésére alkalmas készülékekkel szabad összekapcsolni. A csatlakozások kialakításakor vagy a leválasztásakor ki kell kapcsolni az öszszes érintett készüléket (a számítógépet, a nyomtatót és a tartozékokat). A címkenyomtatót csak száraz környezetben szabad működtetni és nem szabad azt nedvesség (freccsenő víz, köd, stb.) hatásának kitenni. FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a címkenyomtatót nyitott fedéllel működtetik, úgy ügyelni kell arra, hogy a ruházat, a haj, ékszerek vagy hasonló személyes tárgyak ne érjenek hozzá a szabadon hozzáférhető alkatrészekhez. FIGYELMEZTETÉS! Nyomtatás közben a nyomtatórészegység felforrósodhat. Üzem közben nem szabad megérinteni azt, az a- nyag cseréjét, a kiszerelést, vagy a finombeállítást megelőzően pedig, meg kell várni, amíg az lehűl /01/

4 Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1.3 Figyelmeztetések, megjegyzések és további megkülönböztető elemek Figyelmeztetések A figyelmeztetések ábrázolása a veszélyeztetési fokozatok 3 jelző szavával történik. A VESZÉLY jelző szó közvetlenül fenyegető, rendkívül nagy veszélyre figyelmeztet, amely súlyos sérülésekhez, sőt halálhoz is vezethet. A FIGYELMEZTETÉS jelző szó hívja fel a figyelmet egy lehetséges veszélyre, amely kellő elővigyázatosság nélkül súlyos testi sérülésekhez, sőt halálhoz is vezethet. A VIGYÁZAT jelző szó figyelmeztet egy potenciálisan veszélyes helyzetre, amelynek következtében közepes vagy könnyű testi sérülés vagy anyagi károk keletkezhetnek. A figyelmeztetéseket mindig egy szimbólum (sárga háromszög) jelöli a jelző szóval együtt és megnevezi a veszély forrását, a lehetséges következményeket és a veszély elkerüléséhez szükséges tennivalókat. Erre egy példa: VESZÉLY! Életveszélyes áramütés! A készülék burkolatának nyitása előtt a készüléket a hálózatról le kell választani, a tápegységben uralkodó feszültség kisülését néhány percig meg kell várni. 1.4 Szakszemélyzet A jelen kezelési útmutató képzett szakszemélyzethez szól, amely az érvényes rendelkezéseket és az alkalmazási terület szabályait ismeri. 1.5 A műszaki dokumentáció helyessége A jelen kezelési útmutató a legnagyobb gondossággal készült. Az adatok, ábrák és rajzok helyességéért és teljességéért, amennyiben ezt törvény nem írja elő, garanciát és felelősséget nem vállalunk. A Weidmüller cég Általános Értékesítési Feltételei a mindenkor érvényes megfogalmazásukban érvényesek. Változtatások jogát fenntartjuk magunknak. 1.6 CE-jelzés A termék megfelel az Európai Közösség (EU) irányelveinek és így teljesíti a CE-megfelelést. 1.7 Megfelelési nyilatkozat A termék teljesíti a 73/23/EWG sz. alacsonyfeszültségre vonatkozó irányelveket és a 89/336/EWG sz. EM-irányelveket /01/07.08

5 Általános biztonsági utasítások/előírások - irányelvek 1.8 BtoB kezelési útmutató Újrahasznosítás az EU WEE irányelv előírása szerint Igen Tisztelt vásárló. A Weidmüller cég lehetőséget biztosít arra, hogy a vevők a tőle vásárolt készülékeket azok életciklusának végén a céghez visszajuttathassák. Elektromos készülékek visszavételét és újrahasznosítását a WEEE (Európai Unió 2002/96 EG sz. irányelv) előírása szabályozza tól a B2B (vállalkozások közötti termékértékesítés) szférában az elektromos készülékek gyártói kötelesek az ettől az időponttól értékesített készülékeket költségmentesen visszavenni és újrahasznosítani. Elektromos készülékeket ezután többé nem szabad a normál hulladékfolyamatba bejuttatni. Elektromos készülékek újrahasznosítását és ártalmatlanítását elkülönítve kell végrehajtani. Ezzel a jelzéssel látnak el minden olyan készüléket, amelyre a fenti irányelv érvényes. Mi az, amit az Ön számára tenni tudunk? A Weidmüller cég egy járulékos költség nélküli lehetőséget kínál Önnek, hogy a régi készülékét nála adja le. A Weidmüller cég a leadott készüléket az érvényes előírások betartásával fogja szakszerűen újrahasznosítani és ártalmatlanítani. Mi az, amit Önnek tenni kell? Miután készülékének élettartama lejárt, küldje el egyszerűen egy csomagszállító szolgálattal (kartondobozban) az Önt kiszolgáló Weidmüller leányvállalatnak, mi ezután elvégezzük a szükséges újrahasznosítási és ártalmatlanítási tennivalókat. Ezáltal Önnek nem keletkeznek költségei és kellemetlenségei /01/

6 Telepítés 2. Telepítés 2.1 A címkenyomtató kicsomagolása 1 A tartófüleknél fogva emelje ki a címkenyomtatót a kartondobozból. 2 Vizsgálja meg a címkenyomtatót a szállítási károk szempontjából. 3 Ellenőrizze a szállítmány teljességét. A szállítmány összetétele Címkenyomtató A transzferfólia-felcsévélőre szerelt üres fóliaorsó Leszakítóél Hálózati csatlakozókábel Dokumentáció CD Nyomtató kábel 2.2 A címkenyomtató felállítása VIGYÁZAT! A pára és a nedvesség károsíthatja a készüléket, illetve a nyomtatandó anyagokat. A címkenyomtatót csak száraz és a freccsenő víz hatásával szemben védett helyen szabad felállítani. Őrizze meg az eredeti csomagolást a későbbi szállításhoz. Ábra 1 A szállítási rögzítőelemek eltávolítása 1 Állítsa fel a nyomtatót sík alapfelületen. 2 Nyissa fel a címkenyomtató fedelét(1). 3 Vegye ki a szállítási rögzítőelemeket a nyomtatófej környékén (2) található habanyagból /01/07.08

7 Telepítés 2.3 A nyomtatót a számítógépre csatlakoztatni Csatlakoztatás a villamos hálózathoz A nyomtató széles tartományú tápegységgel van felszerelve. A készülék mindenféle beavatkozás nélkül használható 230 volt/50 Hz vagy 115 volt/60 Hz váltóáramú hálózati feszültséggel. VIGYÁZAT! Nem definiált bekapcsolási áramok a készülék károsodását okozzák. A hálózatra való rákapcsolás előtt a hálózati kapcsolót (1) O állásba kell kapcsolni. 1 A hálózati kábel csatlakozódugóját be kell dugni a hálózati csatlakozóaljzatba (2). 2 A hálózati kábel dugaszát földelt csatlakozóaljzatba szabad bedugni. Ábra 2 Csatlakoztatás a hálózatra és a számítógéphez A Hálózati kapcsoló (1) B Hálózati csatlakozóhüvely (2) C A Cardbus vagy II típusú PC kártya dugaszolóhelye (3) D CompactFlash memóriakártya dugaszolóhelye (4) E Ethernet 10/100 Base T-port (5) F USB-port billentyűzethez vagy lapolvasóhoz (6) G Nagy sebességű alárendelt USB-port (7) H RS 232 C soros port (8) Csatlakoztatás számítógéphez vagy számítógépes hálózathoz VIGYÁZAT! Az elégtelen vagy hiányos földelés miatt üzem közben zavarok léphetnek fel. Gondoskodjon róla, hogy a nyomtatóra csatlakoztatott számítógép és az összekötőkábel földelve legyen. A címkenyomtatót alkalmas kábel segítségével kell a számítógéppel vagy a hálózattal összekapcsolni. 2.4 A címkenyomtató be- és kikapcsolása Miután elkészítette az összes csatlakozást: 1 Kapcsolja be a nyomtató a hálózati kapcsolóval (1). A nyomtatón rendszerteszt fut le, majd ezt követően a kijelzőn megjelenik a Online rendszerállapot. Ha a rendszer indítása közben hiba lép fel, akkor kijelzésre kerül a megfelelő szimbólum és a hiba jellege /01/

8 Vezérlőpult 3. Vezérlőpult 3.1 A vezérlőpult felépítése 3.2 Funkciók Szimbólumos kijelző A nyomtató konfigurációjától függően a következő táblázatban ábrázolt szimbólumos kijelzések megjelenhetnek a képernyő állapotsorában. Lehetővé teszi a nyomtatók aktuális állapotának gyors felismerését. Szimbólum Jelentése Pontos idő Dátum A fólia készletállapota WLAN térerősség Ethernet-állapot Ábra 3 Vezérlőpult A vezérlőpult a grafikai kijelzőből (1) és az öt billentyűvel felszerelt navigáló egységből (2 ) áll. A grafikus kijelző tájékoztat a nyomtató és a nyomtatási feladat pillanatnyi állapotáról, jelzi a hibákat, és a menüben mutatja a nyomtató beállításait. A billentyűfunkciók a nyomtató aktuális állapotától függenek: Az aktív funkciók arról ismerhetők fel, hogy világítanak a feliratok és a szimbólumok a navigálóegység billentyűin. Nyomtatási üzemmódban az aktív funkciók fehér színnel világítanak (például a menu vagy feed). Az offline menüben az aktív funkciók narancssárga színnel világítanak (nyilak, billentyű). Tábl. 1 A nyomtatófej hőmérséklete PPP-követelés Felhasználói memória Bemeneti puffer A nyomtató adatokat fogad A nyomtatási üzemmódban érvényes kijelző szimbólumok Energiatakarékos üzemmód Ha a nyomtatót hosszú ideig nem használják, akkor az automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A kijelzőn a, ábra jelenik meg, a billentyűk világítása pedig kikapcsolódik. Az energiatakarékos üzemmód befejezéséhez: Nyomja le bármelyik billentyűt a navigáló egységen /01/07.08

9 Vezérlőpult Billentyűfunkciók Billentyű Állapot Funkció menu Online Az Offline menübe feed Online Az üres címke előtolása pause cancel Online Címke nyomtatása Szünet Elhárítható hiba Online Az utolsó címke nyomtatásának ismétlése A nyomtatási feladat megszakítása, a nyomtató szünet állapotba kapcsol. Nyomtatási feladat folytatása, a nyomtató Címke nyomtatása állapotba kapcsol. A hiba elhárítását követően a nyomtatási feladat folytatása, a nyomtató Címke nyomtatása állapotba kapcsol. Törölje a puffer memória tartalmát; ezután nem lehet megismételni az utolsó címke nyomtatását. Címke nyomtatása Szünet Elhárítható hiba Helyrehozhatatlan hiba Rövid lenyomás Hosszú lenyomás Az aktuális nyomtatási feladat megszakítása Az aktuális nyomtatási feladat megszakítása és az összes nyomtatási feladat törlése Rendszerhiba Billentyű lenyomása forduljon a szervizhez, ha egy hiba állandóan jelentkezik. billentyű Elhárítható hiba Helyrehozhatatlan hiba Súgó behívása megjelenik egy rövid információ a hiba elhárítására vonatkozóan. offline menü Rövid lenyomás Érték kiválasztásának lehetővé tétele a paraméterszinten, kiválasztott érték átvétele vagy funkció indítása. Hosszú lenyomás (> 2s) Kilépés a paraméterszintből a paraméter-beállítás átvétele nélkül. offline menü Menüpontok kiválasztása egy menüszinten vagy értékek kiválasztása a paraméterszinten. A legfelsőbb menüszinten adott esetben többször le kell nyomni, hogy az offline menüből Online állapotba lépjünk. offline menü Menüpontok kiválasztása egy menüszinten vagy értékek kiválasztása a paraméterszinten. offline menü Ugrás magasabb vagy alacsonyabb menüszintre vagy értékek beállítása a paraméterszinten. Tábl. 2 Billentyűfunkciók /01/

10 Készülék típusok 4. Készülék típusok 4.1 Alapkészülék Az alapkészülék címkékre vagy tekercs, illetve leporelló formájú végtelenített anyagra történő nyomtatásra szolgál. A címkét kézzel kell kivenni letépési üzemmódban. A belső felcsévélő hiánya miatt a címkék leválasztása a hordozó szalagról (adagoló üzemmód) és a belső felcsévélés nem lehetséges. 4.2 Adagolókészülék (külön kérésre) Az adagolókészülék az adagolási üzemmódhoz van előkészítve és ahhoz belső felcsévélővel, továbbá - terelőgörgőből és rászorító-rendszerből álló - húzórendszerrel van felszerelve. A készülékkel címkékre vagy tekercs, illetve leporelló formájú végtelenített anyagra lehet nyomtatni. A készülék letépési üzemmódban és a vágó vagy külső felcsévélő tartozékokkal az alapkészülékhez hasonlóan a letépőél révén (lásd 5.4 A terelőlap, valamint az adagoló- és letépőél le- és felszerelése) működtethető. Adagolási üzemmód ban a készülék a nyomtatást követően leválasztja a címkét a hordózószalagról. Az adagoló fénysorompóval (tartozék) a címke kézzel kivehető. Az aplikátorral (tartozék) a címke kivétele automatikusan is megvalósítható. A hordozószalagot a felcsévélő csévéli fel. A készülék belső felcsévélési üzemmódban történő működtetéséhez ki kell (lásd 5.5 A rászorítórendszer le- és felszerelése) szerelni a rászorítórendszert, és terelőlapot ki kell cserélni adagolóélre (lásd 5.4 A terelőlap, valamint az adagoló- és letépőél le- és felszerelése) /01/07.08

11 Anyag behelyezése 5. Anyag behelyezése A beállításokhoz és az egyszerű szereléshez a nyomtatóegység alsó részében található tartozékokat kell használni. Lásd a 5 ábrán, 8. tételszámmal jelölve. Az itt ismertetett munkákhoz nincs szükség más szerszámokra. 5.1 A címketekercsek behelyezése Az orsóadapter le- és rászerelése A 75 mm átmérőjű címketekercsek jobb megvezetése érdekében a tekercstartóra orsóadaptert szereltek. A kisebb címketekercsekhez az orsóadaptert a következőképpen kell leszerelni. Az orsóadapter leszerelése 1 Nyissa fel a fedelet (1). 2 Hatszögletű csavarkulccsal lazítsa meg az orsóadapter (2) rögzítőcsavarjait. 3 Vegye le az orsóadaptert a tekercstartóról (4). Ábra 4 Az orsóadapter rászerelése Az orsóadapter rászerelése 1 Nyissa fel a fedelet (1). 2 Hatszögletű csavarkulccsal lazítsa meg az orsóadapter (2) rögzítőcsavarjait. 3 Először tolja az orsóadaptert a házon ütközésig a tekercstartóhoz (4), majd húzza meg a tartócsavart. 4 A tekercsszélességnek megfelelően tolja a második orsóadaptert a tekercstartóra (4), majd húzza meg rögzítőcsavart /01/

12 Anyag behelyezése A címketekercs helyzetének beállítása a tekercstartón Ábra 5 A címketekercsek behelyezése 1 Nyissa fel a fedelet (10). 2 Lazítsa meg a recézett fejű csavart, majd forgassa el a vezet elemet felfelé és tolja teljesen kifelé azt. 3 A 75 mm orsó átmérőjű címketekercseknél szerelje le az orsó adaptert (4) (lásd Az orsóadapter le- és rászerelése). 4 Helyezze a címketekercset a tekercstartóra, úgy, hogy a címkék szabályos pozícióban kerülhessenek a nyomtatófejbe. A címkék nyomtatott oldalának felülről láthatónak kell lennie. 5 Tekerje le a hosszabb címkecsíkokat: Az adagolási vagy felcsévélési üzemmódhoz: kb. 60 cm A letépési üzemmódhoz: kb. 40 cm 6 Ütközési tolja a címketekercset a ház falához. 7 Fordítsa el a vezetőelemet (2) lefelé, a tekercstartóra (3), majd tolja a címketekercshez, úgy, hogy az lecsévéléskor enyhén befékeződjön. 8 Húzza meg a recézett fejű csavart (1) /01/07.08

13 Anyag behelyezése A címkecsíkok behelyezése a nyomtatófejekbe 1 Forgassa el a kart (9) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Teljesen tolja kifelé a tengelyen (6) lévő állítógyűrűt. 3 Vezesse a címkecsíkokat a belső felcsévélő (5) felett a nyomtatóegységhez. 4 A címkecsíkot úgy kell a tengely (6) és a címke fénysorompója (7) alatt elvezetni, hogy az a nyomtatófej és a nyomóhenger között lépjen ki a nyomtatóegységből. 5 Tolja a tengelyen (6) lévő állítógyűrűt a címkecsík külső széle felé A címke fénysorompójának beállítása Ábra 6 A címke fénysorompójának beállítása A címke anyagához való igazítás céljából a címke fénysorompója (2) a papír menetirányához képest keresztben eltolható. A címke fénysorompójának érzékelője (1) a nyomtatóegységen keresztülpillantva elölről látható és egy, a fénysorompó tartójában lévő rovátkával van megjelölve. 1 A címke fénysorompóját a fogantyúval (3) úgy kell elhelyezni, hogy az érzékelő (1) észlelhesse a címkék közti hézagokat vagy egy tükrözési, illetve perforációs jelölést. - vagy ha a címkék formája eltér a négyszögletestől, - 2 Igazítsa ki a címke fénysorompóját a fogantyúval (3) a címke papír menetiránya szerinti legelső széléhez. Csak a letépési üzemmódban való működtetéshez: 3 Forgassa el a kart (5. ábra, 9. tételszámmal jelölve) balról jobbra a nyomtatófej reteszeléséhez. A címketekercs letépési üzemmódhoz van behelyezve /01/

14 Anyag behelyezése A címkecsík felcsévélése a felcsévélési üzemmódban (adagolókészüléknél opció) Ábra 7 A címkecsík vezetése felcsévéli üzemmódban Felcsévélési üzemmódban a készülék a rányomtatást követően későbbi felhasználás céljából belül ismét felcsévéli a címkéket. 1 A felcsévélési üzemmódhoz a rászorító-rendszert adott esetben ki kell szerelni (lásd 5.5 A rászorítórendszer le- és felszerelése), és fel kell szerelni a terelőlapot (lásd 5.4 A terelőlap, valamint az adagolóés letépőél le- és felszerelése). 2 Vezesse a címkecsíkot a terelőlap (4) körül a belső felcsévélőhöz (2). 3 Szorosan fogja meg a felcsévélőt (2), majd ütközésig forgassa el balról jobbra a forgatógombot (3). 4 Tolja a címkecsíkot a felcsévélő egyik szorítója (1) alá, majd ütközésig forgassa el jobbról balra a forgatógombot (3). Felcsévélő szétfeszül, beszorítva ezáltal a címkecsíkot. 5 A címkecsík megfeszítéséhez forgassa el a felcsévélőt (2) jobbról balra. 6 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (5) balról jobbra. A címketekercs felcsévélési üzemmódhoz van behelyezve /01/07.08

15 Anyag behelyezése A címketekercs felcsévélése adagolási üzemmódban Ábra 8 A címketekercs vezetése adagolási üzemmódban Adagolási üzemmódban a címkék a rányomtatást követően kivételre kerülnek és a hordozóanyag felcsévélődik a készülék belsejében. 1 Emelje le a rászorító-rendszert (4) a terelőgörgőről (5). 2 A címkecsík első száz mm-én vegye le a címkéket a hordozóanyagról. 3 Vezesse a címkecsíkot az adagolóél (6) és a terelőgörgő (5) körül felcsévélőhöz (2). 4 Fogja meg szorosan a felcsévélőt (2), majd ütközésig forgassa el a forgatógombot (3) balról jobbra. 5 Tolja a címkecsíkot a felcsévélő (2) egyik szorítója (1) alá, majd ütközésig forgassa el a forgatógombot (3) jobbról balra. Felcsévélő szétfeszül, beszorítva ezáltal a címkecsíkot. 6 A címkecsík megfeszítéséhez forgassa el a felcsévélőt (2) jobbról balra. 7 Hatszögletű csavarkulccsal egy kissé lazítsa meg a rászorító-rendszeren (4) található felső rögzítőcsavart, majd központosítsa a rászorító-rendszert (4) a címkecsíkhoz képest (lásd 5.5 A rászorítórendszer le- és felszerelése). 8 Zárja el a rászorító-rendszert, majd húzza meg az azon található felső rögzítőcsavart. 9 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (7) balról jobbra. A címkecsík adagolási üzemmódban történő használatra van behelyezve /01/

16 Anyag behelyezése A fej rászorító-rendszerének beállítása A nyomtatófej rászorítását két ütköző biztosítja. A külső ütköző pozícióját a használt cinkeanyag szélességének megfelelően kell beállítani, hogy biztosított legyen az egyenletes nyomtatási minőség a címke teljes szélességében; Behúzáskor ne gyűrődjön a transzferfólia, Megelőzhető legyen a nyomóhenger és a nyomtatófej idő előtti kopása. Ábra 9 A fej rászorító-rendszerének beállítása 1 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (3) balról jobbra. 2 Hatszögletű csavarkulccsal lazítsa meg a külső ütközőn (2) található menetes csapot. 3 Helyezze át a külső ütközőt (2) a címke külső széle fölé, majd húzza meg a menetes csapot (1) /01/07.08

17 Anyag behelyezése 5.2 A transzferfólia behelyezése Közvetlen hőnyomtatáskor ne tegyen be transzferfóliát és vegye ki azt, ha esetleg már betette. 8 A befűzött transzferfólia kifeszítéséhez forgassa el a transzferfólia-felcsévélőt (1) jobbról balra. 9 A nyomtatófej reteszeléséhez forgassa el a kart (4) balról jobbra. 5.3 A transzferfólia menetének beállítása A transzferfólián képződő gyűrődések hibákat okozhatnak a nyomtatási képen. A gyűrődés elkerülésére érdekében el kell végezni a transzferfólia-terelőelem finombeállítását. Lásd még: A fej rászorítórendszerének beállítása. A finombeállítást legjobb nyomtatás közben végezni. Ábra 10 A transzferfólia továbbítása 1 A transzferfólia behelyezése előtt tisztítsa meg a nyomtatófejet (lásd 7.3 A nyomtatófej tisztítsa). 2 Forgassa el a kart (4) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 3 Ütközésig tolja a transzferfólia-tekercset (2) a felcsévélőre (3), úgy, hogy a fólia színes bevonata felcsévéléskor lefelé mutasson. A lecsévélőnél (3) a forgás iránya nincs előzetesen megadva. 4 Fogja meg szorosan a transzferfóliatekercset (2), majd forgassa el a lecsévélőn (3) lévő forgatógombot jobbról balra, annyira, hogy rögzítse a transzferfóliatekercset. 5 Tolja az adott célra alkalmas transzferfóliaorsót a transzferfólia-csévélőre (1) és hasonló módon rögzítse azt. 6 Az 10 ábrának megfelelően vezesse át a transzferfóliát a nyomtatóegységen. 7 Ragasztószalag-csíkkal rögzítse a transzferfólia elejét a transzferfólia-orsón (1). Ennek során tekintettel kell lenni arra, hogy a transzferfóliafelcsévélő forgásiránya: jobbról balra. Ábra 11 A transzferfólia menetének beállítása 1 A skáláról olvassa el, és adott esetben jegyezze fel a meglévő beállítást. 2 Hatszögletű csavarkulccsal forgassa el a csavart (2) és figyelje a fólia viselkedését. + irányba forgatva a fólia belső éle, míg irányba forgatva annak külső éle fog megfeszülni /01/

18 Anyag behelyezése 5.4 A terelőlap, valamint az a- dagoló- és letépőél le- és felszerelése A nyomtató más üzemmódhoz történő átszereléséhez arra adott esetben fel kell szerelni egy terelőlapot, illetve egy adagoló- vagy letépőélt. 5.5 A rászorító-rendszer le- és felszerelése A nyomtatónak annál a verziójánál, amely a terelőgörgőn rászorító-rendszerrel rendelkezik, a felcsévélési üzemmódban történő működtetéshez a terelőlap leszerelése előtt le kell szerelni a terelőgörgőn található rászorító-rendszert (lásd 5.5 A rászorító-rendszer le- és felszerelése). Ábra 13 A rászorító-rendszer leszerelése A rászorító-rendszer leszerelése 1 Helyezze el a nyomtatót az asztal szélénél, úgy, hogy a hosszú nyílás alulról hozzáférhető legyen. 2 Csavarja ki és vegye ki a csavarokat (1) (2). 3 Szerelje le a rászorító-rendszert (4) és az alsó lemezt (3). A rászorító-rendszer leszerelése Ábra 12 A lemez leszerelése A terelőlap, valamint az adagoló- és letépőél le- és felszerelése 1 Több fordulattal lazítsa meg a csavarokat (2). 2 Tolja el jobbra és szerelje le a terelőlapot (1). A lemez rászerelése 1 Tegye a lemezt (1) a csavarokra (2) és tolja el azt teljesen balra. 2 Húzza meg a csavarokat (2). 1 Helyezze el a nyomtatót az asztal szélénél, úgy, hogy a hosszú nyílás alulról hozzáférhető legyen. 2 Tegye a rászorító-rendszert (4) a hosszú furatba, majd a csavarral (1) felülről enyhén csavarozza rá az alsó lemezt (3). 3 Alulról enyhén csavarozza rá az alsó lemezt (3) a csavarral (2). 4 Igazítsa ki a rászorító-rendszert (4) a címke közepéhez, majd húzza meg a csavarokat /01/07.08

19 Nyomtatási üzemmód 6. Nyomtatási üzemmód VIGYÁZAT! A nyomtatófej megsérülhet szakszerűtlen kezelés miatt! A nyomtatófej alsó oldalát nem szabad megérinteni az ujjaival vagy éles tárgyakkal. Ügyeljen arra, hogy semmilyen szenynyeződés ne legyen a címkéken. Ügyeljen arra, hogy a címkék felülete sima legyen. A durva felületű címkék csiszolószerhez hasonló hatást fejtenek ki és csökkentik a nyomtatófej élettartalmát. A lehető legkisebb hőmérsékletű nyomtatófejjel nyomtasson. 6.1 Szinkronizált működés A nyomtató akkor üzemkész, ha elkészítették az összes csatlakozást, behelyezték a címkéket, és adott esetben a transzferfóliát, a nyomtatófej pedig reteszelve van. A címkeanyag behelyezést követően szinkronizálási műveletsort kell végrehajtani, amelynek során a nyomtató automatikusan meghatározza a behelyezett címke hosszát, és ennek megfelelően állítja be a címke-előtolást. 1 A szinkronizálási művelet indításához nyomja le a feed billentyűt. 2 A szinkronizálási művelet befejeztével vegye ki az üres címkéket. A nyomtató most már szinkronizálva van a behelyezett címkékhez. 6.2 Letépési üzemmód Letépési üzemmódban címkék vagy végtelenített anyag nyomtatása történik. A nyomtatást követően a címkecsíkot kézzel kell leválasztani. Erre a célra a címkenyomtató letépőéllel van felszerelve. Opcióként megoldható a címke automatikus elvágása vagy a címkecsík felcsévélése külső orsóra. 6.3 Belső felcsévélés A címkék a nyomtatást követően későbbi felhasználás céljából a hordozóanyaggal együtt a készüléken belül ismét felcsévélésre kerülnek. Ebből a célból a címkenyomtató terelőlappal van felszerelve. 6.4 Optimális eredmények Twin Mark zsugorcsövek alkalmazásakor 1 Nyomtatási sebesség: 5 cm/s (nyomtató meghajtó) 2 Nyomtatási hő: 8 (nyomtató meghajtó) 3 Standard zsugorcsövekhez használja a HSS- Ribbon WR 90/300 típusú festékszalagot. Halogénmentes zsugorcsövekhez használja a HSS-Ribbon WR 83/300 típusú festékszalagot. Nincs szükség szinkronizálásra, ha a különböző nyomtatási feladatok között a nyomtatófejet nem nyitották fel, még akkor sem, ha a nyomtató ki volt kapcsolva /01/

20 Tisztítás és egyszerű karbantartás 7. Tisztítás és egyszerű karbantartás VESZÉLY! Életveszély áramütés miatt! Mindenfajta karbantartási munkát megelőzően a nyomtató le kell választani a villamos hálózatról. 7.1 Általános tisztítás Időköz: Szükség szerint VIGYÁZAT! Az éles tisztítószerek megrongálhatják a nyomtatót! A külső felületek vagy szerkezeti részegységek tisztításához nem szabad súroló- vagy oldószert használni. A nyomtatási területen lévő port és papírszöszt puha ecsettel vagy porszívóval kell eltávolítani. A külső felületeket általános célú tisztítószerrel kell megtisztítani. 7.2 A nyomóhenger tisztítása Időköz: Minden egyes alkalommal a címketekercs cseréjekor vagy a nyomtatási kép és a címketovábbítás zavarai esetén. 1 Forgassa el a kart (4, Ábra 10) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Vegye ki a nyomtatóból a címkéket és a transzferfóliát. 3 Görgőtisztítóval és puha ruhával távolítsa el a lerakódásokat. 4 Cserélje ki a hengert, ha azon sérülések láthatók. 7.3 A nyomtatófej tisztítsa Időköz: Közvetlen hőnyomtatásnál : Minden egyes alkalommal a címketekercs cseréjekor A transzfer fóliás nyomtatásnál : Minden egyes alkalommal a transzferfólia cseréjekor vagy a nyomtatási kép zavara esetén Nyomtatás közben a nyomtatófejen szennyeződés halmozódhat fel, ami ronthatja a nyomtatási képet, például eltérő kontraszt vagy függőleges csíkok formájában. VIGYÁZAT! Megsérülhet a nyomtatófej! A nyomtatófej tisztításához nem szabad éles vagy kemény tárgyakat használni. Nem szabad megérinteni a nyomtatófej üveg védőrétegét. 1 Forgassa el a kart (4, Ábra 10) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Vegye ki a nyomtatóból a címkéket és a transzferfóliát. 3 A nyomtatófej felületét speciális tisztítópálcával vagy alkoholba mártott fültisztító pálcikával kell tisztítani. 4 A nyomtató üzembe helyezését megelőzően a nyomtatófejet 2-3 percig szárítani kell /01/07.08

21 Tisztítás és egyszerű karbantartás 7.4 A címke fénysorompójának tisztítása Időköz: A címketekercs cseréjekor VIGYÁZAT! Megsérülhet a fénysorompó! A fénysorompó tisztításához nem szabad éles vagy kemény tárgyat, illetve oldószert használni. A papírból eredő por beszennyezheti a címke fénysorompóját. Ez rontatja a címke elejének felismerését. 1 Forgassa el a kart (1) jobbról balra a nyomtatófej megemeléséhez. 2 Vegye ki a nyomtatóból a címkéket és a transzferfóliát. 3 Vegye ki a hatszögletű csavarkulcsot (5) annak tartójából. 4 Nyomja le az ütközőrugót (3), majd a fogantyúnál fogva (4) lassan húzza kifelé a címke fénysorompóját. Ügyeljen arra, hogy nehogy megfeszüljön a fénysorompó kábele. 5 A címke fénysorompóját és az érzékelőket (2) ecsettel vagy alkoholba mártott fültisztító pálcikával tisztítsa. 6 A fogantyúnál (3) fogva tolja vissza és állítsa be a címke fénysorompóját (lásd A címke fénysorompójának beállítása). 7 Tolja a tartójába a hatszögletű csavarkulcsot (5). 8 Tegye vissza a címkéket és transzferfóliát a helyére (lásd 5.1 A címketekercsek behelyezése). Ábra 14 A fénysorompó tisztítása /01/

22 Tisztítás és egyszerű karbantartás /01/07.08

23

24 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach Detmold Klingenbergstraße Detmold Phone +49 (0) Fax +49 (0) Order number: Internet /01/07.08

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 01/2012, Típus: P7624 (MD 98920) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Magyarország Medion Service Center RA TRADE Kft. H-2040 Budaörs

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

A használati útmutató tartalma

A használati útmutató tartalma A használati útmutató tartalma Ez a kézikönyv a készülék üzembe helyezését és a hozzá való szoftver telepítését ismerteti. Ez a dokumentum tartalmazza a készülék nyomtatóként, szkennerként és másolóként

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA

Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA Asztali személyi számítógép MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 03/2012, Típus: P5350 D (MD 8895) Eredeti kezelési útmutató: DE Csatlakozók a hátoldalon Előlap A B C D O N E F G H P I M R T

Részletesebben

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató

A német eredeti változat fordítása. Kezelési útmutató Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató Tartalom

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ >>> TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Biztonsági figyelmeztetések 6 A Navigációs készülék 8 A kezelési utasítás tartalma 8 Használat 8 Navigáció 8 Zene* 9 Képek* 9 Videó*

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST

Üzemeltetési útmutató 2FC4 2FC4...-1ST Kiadás 08.013 610.0060.77.000 Eredeti üzemeltetési utasítások Angol Üzemeltetési útmutató FC4 FC4...-1ST Tartalomjegyzék 1 Szerkezeti méretek áttekintése... 4 Az utasításról... 5.1 Az iratok megőrzése...

Részletesebben

PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok

PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok HU Használati utasítás PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a CANDY HOOVER Márkaszervizzel Telefon: 06-40-200-665

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

Formatervezett, multimédiás PC. MEDION Akoya P5320 D. Kezelési útmutató MD 8358

Formatervezett, multimédiás PC. MEDION Akoya P5320 D. Kezelési útmutató MD 8358 Formatervezett, multimédiás PC MEDION Akoya P5320 D Kezelési útmutató MD 8358 Csatlakozók a hátoldalon Előlap A B C D O N E F M L P Q R G H I K B J S A képen a csatlakozók jelképesen vannak ábrázolva.

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás 0203373hu 007 07.2010 Elektromos bontókalapács EH 23, 27 Low Vib Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

SENTO M, SENTO M LIGHT pénztárgép

SENTO M, SENTO M LIGHT pénztárgép Használati útmutató SENTO M, SENTO M LIGHT pénztárgép Micra-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zilinszky Endre utca 70. www.micra.hu 1.6 Verzió Kiadás dátuma: 2014. május 30. Fontos tudnivalók

Részletesebben

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató Az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Samsung Electronics nem felelős a jelen

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

XIOS XG USB modul és szenzorok

XIOS XG USB modul és szenzorok XIOS XG USB modul és szenzorok Kezelési és telepítési útmutató Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános információk...4 1.1 Kedves Vásárlónk!...4 1.2 Elérhetőségek...4 1.3 Általános információk

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV R32 MODELEK FTXM20K3V1B FTXM25K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS SZEM Az INTELLIGENS SZEM érzékelője észleli

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben