Gyors Kezelési kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyors Kezelési kézikönyv"

Átírás

1 Digitális Fax/Másológép/Nyomtató/Szkenner Gyors Kezelési kézikönyv GEMSYS EUROPE Kft. A gép használata előtt olvassa el ezt a kezelési tájékoztatót. A gép használata során tartsa a keze ügyében, hogy segítségére lehessen.

2 Please read this guide before operating this machine. After you finish reading this guide, keep it handy for easy reference. Kézikönyvek Köszönjük, hogy Muratec MFX-1820 gépet vásárolt Nyomtatott kézikönyvek és CD-n, PDF formátumban kiadott tájékoztatók vannak a géphez csomagolva,. a CD-n található a nyomtató meghajtó és a segédprogramok Nyomtatott kézikönyvek Gyors Kezelési Kézikönyv Normál-papír digital Fax/Másológép/Nyomtató/Szkenner Quick Start Guide Ez a kézikönyv, amely tartalmazza az alapfunkciókat és beállításokat. Olvassa el a kézikönyvet a gép használata előtt, valamint ha a funkciókról akar informálódni Biztonsági Tájékoztató Ez a tájékoztató tartalmazza a gép használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat, figyelmeztetéseket. A gép használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. PDF formátumú kézikönyvek Felhasználói Kézikönyv Tartalmazza a gép részletesen bemutatott funkcióit és beállításait Olvassa el, ha részletes információra van szüksége a beállításoknál, illetve jellemzőkről Nyomtató/Szkenner Driver Útmutató A szkenner és nyomtató driverek installálásával és beállításával kapcsolatos információkat tartalmazza. Olvassa el, ha a gép nyomtató és a szkenner funkcióit akarja használni. Bárkód/OCR Font Beállítási Tájékoztató Ebben a kézikönyvben megtalájla a bákród tipusokat, karakterkódokat és fontmintákat. azokhoz modellekhez, amelyek Bárkód/OCR Font opcióval vannak ellátva PDF fájlok megjelenítése PDF fájlok megnyitásához illetve nyomtatásához Adobe Reader vagy Adobe Acrobat Reader program installálása szükséges a számítógépén Az Adobe Reader ingyenesen leztölthető az alábbi weboldalról: 2

3 Bevezetés Üzemeltetési tudnivalók Másolási Funkciók Fax Funkciók Szkenner Funkciók Nyomtató Funkciók Rendszer Beállítások Egyebek 3

4 Az Ön biztonságáért Kérjük figyeljen oda az alábbiakra, hogy elkerülje az áramütést, sérülést, vagy károsodást amely a készülék helytelen használatából eredhet. Kövesse a Biztonsági Tájékoztatő című, külön kiadvány ban leírt infornációkat. Olvassa el továbbá az Üzemeltetési előírások című fejezetet (7.oldal) Rendszeres felülvizsgálat Legalább évente vizsgálja meg a hálózati csatlakozók épségét és távolítsa el a port a dugvillákról, aljzatokról. Hiba esetén Az alábbiak szerint járjon él, ha rendellenes hangot, szagot vagy füstöt észlel a gépben. 1. Kapcsolja ki a főkapcsolót 2. Húzza ki a hálózati csatlakozót 3. Lépjen érintkezésbe a Muratec Szervizzel Figyelmeztető jelzések Ebben a kézikönyvben az alábbijelzésekkel találkozik, külön is felhívva a figyelmét a veszélyes, vagy odafigyelést igénylő helyzetekte. - VESZÉLY Leírja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyekkel elerülhetőek a személyi sérülések és vagyoni károk, ameéyek a helytelen használatból adódhatnak. Kérjük postosan kövesse az előírásokat. - FIGYELMEZTETÉS Leírja azokat a figyelmeztetéseket, amelyekkel elkerülhetőek a személyi sérülések és vagyoni károk, ameéyek a helytelen használatból adódhatnak. Kérjük postosan kövesse az előírásokat. IFontos Leírja azokat a a körülményeket korlétozásokat, amelyekre figyelni kell, hogy a helytelen működésből adódó hibákat elkerülje NOTE MEGJEGYZÉS Kiegészítő információk 4

5 Általános Információk CE megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék megfelel az 1999/5/Ec a telefonhálózatkhoz (PSTN) történő kapcsolódásról szóló Közösségi irányelvnek, határozatnak, az alábbi direktíváknak: ES , ES , ES EG , EG IEC / EN EN 55022, EN EN , EN Ez a termék DTMF (Dial Tone Multi Frequency) hívórendszerrel működik. Ha problémája, kérdései vannak, forduljon az üzembehelyezést végző Muratec Szervizhez Ez a termék megfelel a COMMISSION REGULATION(EC) No.1275/2008-nek, az EuP Directivának /32/EC megfelelően RoHS megfelelőségi nyilatkozat A termék megfelel a RoHS direktrívának (2002/95/EC). WEEE Direktríva WEEE: Törvény az elektromos berendezések és azok részegységeinek hulladékkezeléséről Ez a termék az EU 2002/96/EC direktrívának megfelelően el van látva a hulladékkezelés jelzéssel, amely jelzi, hogy a gép elhasználódása után nem helyezhető a háztartási hulladék közé, hanem a hulladékbegyűjtő pontokon helyezhető el. Az elemekre szóló direktríva A készülékben lévő elemek kezelése környezetvédelmi szempontoknak megfelelően történik a gép működése alatt. Az elemek cseréjéhez lépjen érintkezésbe a Muratec Szervizzel. ENERGY STAR EnErgy Star partnerként a Muratec terméke kielégíti az EnErgy Star menergiahatékonysági követelményeket. it irányelvei szerinti Mi az EnErgy Star program? A nemzetközi EnErgy Star program célja az elektromos berendezések energiahatékonyságának növelése, az energiafelhasználás csökkentése. A cél azoknak az irodai berendezések energiafelhasználásának csökkentése, amelyek hosszú időn keresztül be vannak kapcsolva. A működésmentes időszakokban kisebb energiafelhasználásra kapcsol, így csak akkor használja a teljes energiát, amikor arra szükség van. 5

6 Zajterhelés GPSGV zajterhelési direktríva szerint a kezelő pozícióban álló felhasználó az EN ISO 7779 alapján kisebb vagy egyenlő 70dB(A). Ózon kibocsájtás Helyezze el a gépet jól szellőző helyiségben. A gép működése során kevés, ártalmatlan mennyiségű ózon keletkezik. Rosszul szellőzött helyiségben intenzív használatnál kellemetlen szag keletkezhet. Kényelmes, egészséges és biztonságos működtetés érdekében javasolt, hogy a helyiség jól szellőzött legyen. 6

7 Üzemeltetési előírások A gép üzembehelyezése Jól szellőztetett helyiségben helyezze el a gépet A gép működése közben ózont termel, amelynek mennyisége nem okoz kárt, de megfelelő szellőztetést kell niztosítani. Fokozott szellőzést igényel hosszú időn keresztül törénő folyamatos működés esetén, amikor megnövekszik a kibocsátott ózon mennyisége FONTOS Úgy helyezze el a gépet, hogy megfelelő szellőzése legyen, és a működés közben keletkező hő eltávozhasson a gépből. Helyezze a faltól legalább 10 cm távolságra A gép körül biztosítson helyet a javítás, karbantartás elvégzéséhez. A készüléket 10 C - 32 C, hőmérsékletű helyiségben működtesse, a páratartalom 20% - 80% legyen. Ne használja kültérben Automatikus Lapbehúzó és Fordító (RADF) 321 mm 100 mm 886 mm 100 mm Lapbehúzó (ADF) 321 mm 100 mm 881 mm 100 mm 7

8 Géptető 321 mm 100 mm 881 mm 100 mm A gép mozgatása, szállítása Szállítás, áthelyezés előtt győződjön meg arról, hogy kihúzta a hálózati kábelt és a telefonkábelt a gépből. Legalább két személy szükséges a gép mozgatásához, szállításához. Szállítáa előtt távolítsa el a festékkazettát. Szállításkor az alábbi ábrának megfelelően kell a gépet megfogni. Ha felemeli a gépet, ügyeljen a kezére, hogy oda ne csípje, és ügyeljen a helyes testtartásra, hogy óvja a gerincét. 8

9 Kellékanyagok kezelése Ne égesse el, ne dobja tőzbe se a festékkazettát, se a developer egységet. A benne maradt festék kiömölhet, és nagyobb tüzet okoz, és/vagy égési sérülést eredményez A festékezőegységet ne próbálja erőszakkel kinyitni. Ne lélegezze be a festéket. Kerülje a festék bőrrel történő érintkezését. A festéket tartsa távol gyermekektől. Ha a festék a bőrére kerül, mossa le azt folyó vízzel. Bőrirritáció esetén konzultáljon orvosával. FONTOS A festékező egységet, developer ergységet vagy a másolópapírt ne tárolja az alábbi körülmények között: Tűzveszélyes helyeken Közvetlen napsütésben Magas hőnérsékletű és nagy páratartaloú helyeken Nagy hőmérséklet ingadozású helyeken Poros helyen Kocsiban, hosszú ideig tárolva A dob felületét ne érintse meg kézzel, és ne tegye ki fénynek, napsütésnek. Az érzékeny dobfelület károsodhat, és rossz nyomtatási minőséggel szembesülhet. Ne tegye le a dobegységet vagy a festékező egységet hosszabb időre fejjel lefelé, vagy ferde felületre, mert rossz nyomtatási minőséget eredményezhet. Ne szedje szét a festékkazettát, a dob- vagy fetékező egységet. A festékkazettát, dob- vagy festékező egységet óvja az ütésől és rázkódástól. A festékkazettát, dob- vagy festékező egységet ne vegye ki a dobozából, amíg nem kerül sor a hsználatukra. Napi használat A fixáló egység és környéke működés közben és utén nagyon magas hőmérsékletű. Ügyeljen rá, hogy amikor papírelakadást szüntet meg, ne érjen a forró felületekhez, mert égési sérüléseket szenvedhet. Papírelakadás megszüntetése, vagy festékcsere közben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön festék a kezére, a szemébe vagy a szájába. Ha mégis megtörténik, folyóvízzel mossa le és keresse fel orvosát. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön festék a kezére vagy a ruhájára. Ha mégis rákerül, mossa le azonnal hideg vízzel. Ha forró vizet használ, a festék esetleg nehezen eltávolíthatóvá válik. Ne kezdeményezzen olyan működést, amely nincs említve ebben a kézikönyvben. 9

10 Szellőztetés Jól szellőztethető helyiségben asználja a gépet. Hosszú ideig tartó folyamatos működés rosszul szellőző helyiségben egészségkárosodást okozhat. Szellőztessen rendszeresen Ne takarje le a gép hűtő- és szellőző részeit, rácsait. Megnőhet a belső hőmérséklet és az hibás működést kozhat. Tekintettel arra, hogy az új gépek általában gázokat bocsájtanak ki, különösen a használat első napjaiban végezzen gyakori légcserét a helyiségben. Intenzív folyamatos használat esetén célszerű a gépet a munkaasztaloktól távolabb elhelyezni. Elemek Lítium akkumulátor és Ni-MH (Nikkel-fémhidrid) akkumulátor van a gépben a faxmemória állandó készenlétének biztosítására. Az elemek hulladékkezelését lásd lentebb, a z újrahasznosítás c fejezetben Újrahasznosítás Az elhasználódott gépek, dob-és developer egységek, festékflakonok újrahasznosítása folyamatos, a felhasználók a Muratec partnerek segítségével vesznek részt a folyamatban. Az elemek, akkumulátorok nem dobhatóak a háztartási szemétbe, külön kell őket kezelni és a hulladék elemgyűjtőkben elhelyezni. Részletekért lépjen érintkezésbe a helyi Muratec Dealerrel. 10

11 Mit tartalmaz a csomagolás Ellenőrizze a csomagolás tartalmát. Ha valamit hiányol, lépjen kapcsolatba a szállítójával. vagy or Gptető Lapbehúzóc (ADF) (opció) Automatikus Lapbehúzó és Fordító (RADF) (opció) Dobegység Mirror carriage nyitó lap Festékező egység Alapgép (MFP) Lámpakocsi csavar takaró Developer egység Elhasznált festék tartály Üzembehelyezési utasítás Ferritgyűrű Gyors kezelési Bztonsági információk Billentyűzet fólia Telefonkábel Hálózati kábel Papír méret label Programgomb matrica Nyomtató/Szkenner Driver CD Kábel rögzítő Megjegyzés Tartsa meg a csomagolóanyagokat, hasznos segítségére lesz a gép későbbi szállításánál. 11

12 Tartalomjegyzék Kézikönyvek Biztonsági előírások Tanúsítványok CE tanúsítvány...5 RoHS tanúsítvány és megfelelősségi nyilatkozat...5 WEEE Directiva...5 Elemek...5 ENERGY STAR...5 Zajterhelése...6 Ózone kibocsátás...6 Előkészületek A gép üzembe helyezése A gép szállítása...8 Kellékanyagok kezelése...9 Napi használat Szellőztetés...10 Használt elemek...10 A csomagolás tartalma Bevezetés Fő jellemtők A gép részei és funkciói...17 Belső részek Opciók...20 Kezelőpanel Bekapcsolás és energiatakarékos mód...23 Bekapcsolás...23 Energiatakarékos üzemmód...23 Üzemeltetési tudnivalók Dokumentumok adagolása Használható Dokumentumok...24 Dokumentumok adagolása az ADF-be Dokumentumok elhelyezése az üveglapon...26 Papíradagolás Tudnivalók a papír betöltésről...27 Használható papírok Nem használható papírok...28 Papír betöltése a papírkazettába...29 Papír betöltése e bypass tálcára...31

13 Kellékanyagok cseréje Festék és elhasznált festéktartáy cseréje...34 Dobegység cseréje...35 Developer egység cseréje Bélyegző csere...37 Másolási Funkciók Másolás Alap Funkciók Menűje...40 A papír beállítása...40 Méretarány beállítás (Zoom)...40 A Dokumentum tipus (Dok.Tipus) kiválasztása...40 A Kontraszt beállítása...41 Szortírozás Hasznos Funkciók Papírtakarékos másolás (kombinálás, duplex)...42 Képismétlés...45 Füzet másolás...46 Kártya másolás...47 Folyamatos szkenneés...49 Bypass tálca...50 Megszakítás...51 Fax Funkciók Előkészületek Telefonvonal csatlakoztatása...52 Idő beállítás...53 Fax küldéss Alapfunkciók Menűje A felbontás beállítása...56 A Kontraszt beállítása...56 Szkennelési Méret...57 Hasznos Funkciók faxszámok regisztrálása a címjegyzékbe...58 Csoportok regisztrálása...59 Csoportos üzenetküldés...60 Címjegyzék használata...61 Újrahívás...62 Faxkülsés törlése...63 Kézi üzenetküldés...64 Jelentések Fejléc kiválasztása (TTI)...66 Kézi és automatikus fogadás kijelölése

14 Memória / real-time (zonnali) üzenetküldés...66 Kiegészítő Funkciók Szkenner Funkciók Előkészületek...70 Driverek installálása...70 Kábelek csatlakoztatása Szkennelési folyamat...71 Szkennelés...72 Alap Funkció Menű...74 Dokumentum tipus (Dok.Tipus) választás...74 Kontraszt választása...74 Felbontás kiválasztása...75 Szkennelési méret kiválasztása...75 A szkennelési adatok letöltése...76 Szkenner képernyő Adattörlés a szkenner Boxból...77 Nyomtató Funkciók Előkészületek...78 Driverek installálása...78 Kábelek csatlakoztatása Nyomtatás a számítógépről...79 Nyomtatás törlése Rendszer Beállítások Gyakran használt funkciók Alapfunkciók menűje...80 Program Gombok használata...81 Gyakran használt beállítások...83 Műveleti Memória regisztrálása program gombokhoz...83 Rendszer Beállítások...85 Beállítási menű Beállítások listája Egyebek Napi karbantartás...94 A gép külsejének a tisztítása A szkenner tisztítása A nyomtató tisztítása

15 Papírelakadások kezelése Papírelakadás a lapbehúzóban...97 Papírelakadás a nyomtatóműben Karakterek bevitele Karakterek bevitelére használt billentyűk...99 Karakter beviteli képernyő...99 Váltás a bevitelui módok között Karakterek elhelyezkedése a billentyűkön Betűk bevitele Számok bevitele Szimbólumok bevitele Szóköz beszúrás Karakterek módosítása A kezelési tájékoztató használata A kezelési tájékoztató megnyitása Hibaelhárítás A gép nem kapcsol be Nem tűnik el a papirelakadás hibaüzenet Nem lehet faxot küldeni Nyomtatási minőségi problémák Semmi nem jelenik meg az LCD-n Hibajelzés Fő jellemzők Védjegyek

16 Bevezetés Fő funkciók Az Ön Muratec 1820 készüléke digitális multifunkcionális készülék, (MFP) amely fekete-fehér másoló, nyomtató szkenner és fax. Számos funkcióval rendelkezik minden feladat megoldására. Hálózati opciókkal felszerelve hálózati nyomtató és hálózati szkenner funkciókat is ellát, kiszolgálva egy egész munkacsoportot. Dockumentu Fax Másoló Telefon vonal Nyomtató Szkenner Fax USB csatlakozás Hálózat * Hálózati opció szükséges. Számítóhép Hálózati Hálózati Hálózati számítógép számítógép számítógép 16

17 A gép részei és funkciói * Az illusztráción az alapgép opcionális lapbehúzóval (ADF), valamit két opciponális kazettával van felszerelve Szám Név Leírás 1 Lapbehúzó tető nyitó A dokumentum fedél nyitására szolgál kar 2 Dokumentum oldalvezető Ezzel állíthatja be a papír szélességet. 3 Dokumentum tálca Helyezze be a dokumentumokat írással felfelé. 4 Dokumentum kirakótálca A dokumentumok kirakására szolgál. 5 Oldalajtó Nyissa ki, ha papírelakadás történik, vagy dobot cserél. 6 Oldalajtó nyitó kar Az oldalajtó nyitására szolgál 7 Bypass tálca A kazettában lévőtől eltérő méretű vagy vastagságú papír adagolására szolgál. A tálca használatához fogja meg a felső gombot és nyissa le. 8 Oldalajtó nyitó kar A papírkazetta oldalajtó nyitására szolgál (papírkazetta) 9 Elülső ajtó Nyissa ki, ha cserélni akarja a festéket, developer- vagy dobegységet. 10 Papír papírkazetták A papír adagolására szolgálnak A 2. és, 3. kazetta opció 11 Papír kirakótálca Másolt vagy nyomtatott papír kirakótálcája 12 Kezelőpanel LCD panel és kezelőbillentyűzet 9 17

18 * Az illusztráción opcionális ADF és opcionális 2. papírkazetta szerepel Szám Név Leírás 13 Hűtő ventillátor A gép belsejében lévő hő eltávolítására szolgál 14 Kézibeszélő dugalj Opcionális kézibeszélő csatlakoztatása. 15 Külső telefon dugalj Opcionális külső telefon csatlakoztatása. 16 Telefon vonal dugalj A telefonkábel csatlakoztatása 17 Főkapcsoló Billentse állásba a bekapcsoláshoz 18 Csatlakozó aljzat Áramellátás csatlakozó aljzata 19 Hálózati csatlakozó (Opció) Számítógépes hálózati csatlakozást tesz lehetővé. 20 USB csatlakozó Egy számítógépnek USB-vel történő csatlakoztatására szolgál. 18

19 Belső felépítés Szám Név Leírás 1 ADF üveg Az ADF-ben adagolt dokumentumok szkennelése itt történik 2 Dokumentum rögzítő Az üveglapra tett dokumentumot pozícióban tartja 3 Üveglap Írással lefelé helyezze rá a dokumentumot a szkenneléshez, másoláshoz 4 Fixáló ajtó gomb Papírelakadás megszüntetéséhez nyissa ki az ajtót és vegye ki az elakadt papírt. 5 Fixáló egység Működés közben nagyon forró terület. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá! 6 Dob Óvja a sérülésektől, és ne érjen hozzá kézzel, mert ez a nyomtatási minőség romlásához vezethet. 7 Elhasznált festék tartály A nyomtatáskor fel nem használt festék gyűlik bene össze. 8 Dob egység gomb Ezt a gombot megfogva kell kivenni a dobegységet a gépből. 9 Developer egység nyitó Forgassa el a developer egység eltávolításához kar 10 Developer egység tartó kar Ezt a kart fogja meg, ha a developer egységet ki akarja venni 11 Írófej nyitó Forgassa el a kart, ha ki akarja cserélni a dobegységet 19

20 Opciók A géphez csatlakoztatható opcik bemutatása Szám Név Leírás 1 Géptető A helyén tartja a dokumentumot 2 Lapbehúzó A dokumentumokat automatikusam behúzza és megtörténik azok (ADF) szkennelése 3 Fordítós lapbehúzó (RADF) 4 Bélyegző (ADF) 5 Bélyegző (RADF) 6 Papír kazetta A kétoldalas dokumentumokat automatikusan behúzza és megfordítja a második oldal szkenneléséhez is. Lebélyegzi a beszkennelt dokumentumokat Lebélyegzi a beszkennelt dokumentumokat. 250 lapot helyezhet bele. (80g/m 2 ) 7 Kézibeszélő Telefonbeszélgetések bonyolítására szolgál. 8 PCL nyomtató csomag 9 Bárkód/OCR font opció 10 Hálózati csatlakozó kit 11 Memóriabővítés (256 MB) Csatlakoztassa a géphez, ha PCL nyomtatóként akarja használni Bárkód nyomtatási funkciót biztosít Csatlakoztassa a géphez, ha lálózati eszközként akarja használni. Megnöveli a tárolási memóriát, így több oldalt tud szkennelni és kezelni, több dokumentumot tud elmenteni. * A 8-11 számú opciók a gép belsejében vannak, ezért nincsenek jelölve az illusztráción A

21 Kezelőpanel Ebben a fejezetben a kezelőpanel részeit és funkcióinak leírását olvashatja. Ebben a kézikönyvben az LCD-n megjelenő gombokat, mezőket kapcsos zárójelben jelöltük, [ ], kezelőpanel billentyűit pedig < > Figyelmeztető lámpa Hiba esetén világít. 2. LCD A beállításokhoz szükséges üzeneteket, programozási mezőket jeleníti meg 3. Memória fogadás lámpa Világít, ha doumentum van tárolva a memóriában. 4. Kommunikációs lámpa Világít, ha faxfogadás vagy nyomtatási adatok fogadása történik 5. <Menű> Nyomja meg a beállítások elvégzéséhez 6. Programgomb Gyakran használt fubkciók beállítását és előhívását végezheti Rgyéb, gyakran használt beállítások előhívását is rögzítheti egy egy programgombon. Lásd: Műveleti memória programozása 83. oldal. Alapbeállításként az alábbi funkciók rögzítettek: <Gyorshívás> Egy gyorshívószám megnyomásával egy, a címjegyzékben rögzített nevet hívhat elő. <Számláló> Nyomja meg a gombot a kézi faxküldéshez <Lista> Nyomja meg a gombot a kimeneti lista nyomtatásához. 7. <Megszakít> Megszakíthatja a folyamatban lévő másolást egy másik dokumentum másolása kedvéért, majd visszatérhet az eredeti másolás folytatásához. Megszakítás jelenik meg a kijelzőn ha aktív a funkció. A funkció nem indítható el, ha egy megszakítás után éppen visszatér az eredeti másolási folyamathoz. 8. <Művelet rögzítés./fax Törlés> Nyomja meg, ha meg akarja szakítani a fax küldést vagy meg akarja nézni a faxküldések listáját 21

22 9. <Energiatakarkos mód> Nyomja meg az energiatakarékos módba történő átkapcsoláshoz. Energiatakarékos módban ez a gomb zölden világít és az LCD kikapcsol. A gomb újbóli megnyomásával a készülék visszatér üzemi állapotba. Lásd: Energiatakarékos Mód 23.old. 10. <Stop> Nyomja meg a folyamat megszakításához. 11. <Start> Nyomja meg a folyamat elindításához. 12. Számbillentyűk Számok, betűk beadására szolgálnak, mint pl. példányszám, vagy címzett neve, stb. 13. Kurzor Gombok Különböző célokat szolgálnak, mint pl. sorok kiválasztása az LCD kijelző, a kurzor mozgatása,, stb. Ha a faxképernyőt látja, a lefelé mutató kurzorgomb a címjegyzéket jeleníti meg. A címjegyzékből kiválaszthatja a címzettet és azonnal indíthatja a faxüzenetet. Ha a faxképernyőt látja, a felfelé mutató kurzorgomb az újrahívási funkciót aktiválja. Az utólsó 10 tárcsázott szám a memóriában tárolódik és könnyen indíthatja az újrahívást. 14. <Törlés> Nyomja meg a folyamat vagy a beállított adatok törléséhez. A gép visszatér az alapbeállításokhoz 15. Képernyő váltó gomb Ha az informáciüó a következő képernyőn folytatódik, ezzel a gombbal érheti azt el. 16. Funkció választó gomb Nyomja meg a gombot az LCD-n megjelenő funkció kiválasztásához 17. Módváltó gomb Másolás - Fax - Szkenner funkciók közötti váltást teszi lehetővé. 22

23 Bekapcsolás és energiatakarékos mód Bekapcsolás Mielőtt elbillenti a főkapcsolót, győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó be van dugva. A gép bal oldalán lévő főkapcsolót billentse (BE) állásba. Kikapcsoláshoz a kapcsolót állítsa (KI) állásba. A hálózati csatlakozóhoz ne nyúljon nedves kézzel, mert áramütést szenvedhet. FONTOS A gép kikapcsolása után várjon 3 másodpercet, mielőtt újra bekapcsolná. Ha hosszú ideig nem használja a gépet, vagy át akarja helyezni, kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Energiatakarékos üzemmód Ha 2 percnél több idő múlik el anélkül, hogy valamilyen feladatot végezne a készülékkel, aktiválódik az energiatakarékos üzemmód, és a gép kisebb energia-felvételre áll. Az energiatakarékos módban az <Energia Takarékos> lámpa zölden világít, az LCD és minden egyéb lámpa kialszik. Az energiatakarékos mód aktiválásának kezdetét 2 és 60 perc között állíthatja be. A gyári beállítás 2 perc. Az energiatakarékos üzemmód azonnali aktiválásához nyomja meg az <Energia Takarékos> gombot Beállítható az is, hogy egy bizonyos idő eltelte után befejeződjön az energiatakarékos mód, és a gép automatikusan visszatérjen üzemi állapotba. A részleteket lásd a géphez csomagolt CD-n. NOTE MEGJEGYZÉS Az energiatakarékos módban a gép automatikusan fogadja a faxüzeneteket, elküldi a memóriába tárolt, küldendő dokumentumokat, fogadja a számítógépről érkező nyomtatási parancsokat, és kinyomtatja a nyomtatási feladatokat. Az alábbi esetekben a gép nem vált energiatakarékos üzemmódba Dokumentum szkennelése közben Másolás vagy faxnyomtatás közben PC nyomtatás közben Megszakított másolás közben Ha dokumentum van az ADF-ben, vagy az üveglapon Ha nyitva van a géptető Nyomtatási hiba esetén, mint pl. papírelakadás, festékhiány Ha a papír minden papírkazettából kifogyott Ha a hűtőventillátor működ9k Az alábbi esetkben az energiatakarékos mód automatikusan törlődik: Fax fogadáskor Ha nyomtatási parancs érkezik PC-ről Automatikus nyomtatási feladatok esetén (pl. hibalista nyomtatása) 23

24 Üzemeltetési tudnivalók Dokumentumok adagolása Használható Dokumentumok Fordítós Lapbehúzó (RADF) Maximum Egy oldal szkennelése esetén Másolás Szélesség 297 mm Hosszúság 420 mm (A3 méret) Folyamatos szkennelés esetén Minimum Faxolás vagy szkennelés Szélesség 297 mm Hosszúság 500 mm (szkennelés 600 dpi-vel) Szélesség 297 mm Hosszúság 1000 mm (600 dpi-től eltérő szkennelés esetén) Szélesség mm Hosszúság mm Egyszerre - A4 vagy kisebb: 50 lap adagolható B4: 25 lap lapok A3: 25 lap száma Dokumentum g/m g/m 2 vastagság Dokumentum minőség Jó minőségű papír Automatikus Lapadagoló (ADF) Maximum Egy oldal szkennelése esetén Másolás Szélesség 297 mm Hosszúság 420 mm (A3 méret) Folyamatos szkennelés esetén Faxolás vagy szkennelés Szélesség 297 mm Hosszúság 500 mm (szkennelés 600 dpi-vel) Szélesség 297 mm Hosszúság 1000 mm ((600 dpi-től eltérő szkennelés esetén) Minimum Szélesség 120 mm Hosszúság 100 mm Szélesség 148 mm Hosszúság 105 mm (A6 ) Egyszerre - A4 vagy kisebb: 50 lap adagolható B4: 40 lap lapok A3: 30 lap száma Dokumentum g/m g/m 2 vastagság Dokumentum minőség Jó minőségű papír Üveglap Maximum Szélesség 297 mm Hosszúság 420 mm (A3 ) Minimum Korlátlan 24

25 Dokumentumok adagolása ADF-be 1 A Dokumentum szélességnek megfelelően állítsa be az oldalvezető füleket. 2 Írással felfelé helyezze a dokumentumokat az ADF tálcájára és tolja be ütközésig. 3 Igazítsa meg a dokumentum oldalvezető füleket. NOTE MEGJEGYZÉS Az alábbi dokumentumok nem adagolhatók ADF-ből: Szakadt vagy lyukasztott dokumentumok Gyűrött vagy hajlott dokumentumok Dokumentumok, amelyek szennyezettek, vagy sztatikus elektromossággal feltöltöttek Carbon papírok Szövet vagy fémlapok Tűzött, fűzött, kapcsos, ragasztott dokumentumok Összeragasztott dokumentumok Fényes dokumentumok vagy speciális anyaggal fedett dokumentumok 25

26 Dokumentumok behelyezése az üveglapra 1 Nyissa fel a géptetőt. Ha dokumentumot helyez az üveglapra, nyissa fel a géptetőt legalább 20 fokkal. A gép nem érzékeli a tetőnyitást, ha az kisebb, mint 20 fok. - 2 Írással lefelé helyezze a dokumentumot az üveglap bal felső sarkához. Igazítsa a méretskálához. 3 Zárja le a géptetőt. NOTE MEGJEGYZÉS Ha dokumentum maradt az ADF-ben, nem szkennelhet az üveglapról. Vegye ki az ADF-ben maradt lapokat Ha nyitott könyvet másol, ne nyomja túlzottan le a gerincét, mert az üveglap törékeny, és eltörhet. A gép nem képes érzékelni az átlátszó dokumentum méretét 26

27 Papír behelyezése Tudnivalók a papírbetöltésről Legyen óvatos a papírral, mert a széle elvághatja a kezét Ha a papír hajlott, betöltés előtt egyenesítse ki Ne töltse túl a kazettákat. A papír magassága ne haladja meg a jelölést >PET< Állítsa be pontosan a papír oldalvezető füleket Ha a papírvezetők nincsenek megfelelően beállítva, papírelakadás keletkezhet Ha úgy tölti fel a kazettát, hogy abban még van papír, azt vegye ki, és keverje össze az újonnan betöltendőkkel Ne tegyen egyszerre több méretű papírt a kazettákba. NOTE MEGJEGYZÉS Javasoljuk, hogy hagyja kifogyni teljesen a papírt a kazettából, mielőtt új papírt tesz bele 27

28 28 Használható papírméretek Az alábbi papírméretek használatát javasoljuk A készülék alkalmas újrafelhasznált papírra történő nyomtatásra/másolásra. Papírkazetta Papír papírforrás Papír méret Papír típus Súly Papír kapacitás 1. Kazetta A3, A4, A4, A5, B4, B5, Normál papír Normál papír / KB 250 lap 8K, 16K, 16K, LTR, LTR, LGL Újra papír Újra papír: (80 g/m 2 ) g/m 2 2. Kazetta A3, A4, A4, A5, B4, B5, Normál papír Normál papír / KB 250 lap 8K, 16K, 16K, LTR, LTR, LGL Újra papír Újra papír: (80 g/m 2 ) g/m 2 3. Kazetta A3, A4, A4, A5, B4, B5, Normál papír Normál papír / KB 250 lap 8K, 16K, 16K, LTR, LTR, LGL Újra papír Újra papír: (80 g/m 2 ) g/m 2 Bypass tálca A3, A4, A4, A5, A5, B4, B5, Normál papír Normál papír / Normál papír / Újra papír Levlap, 8K, 16K, 16K, LTR, Újra papír Újra papír: KB 50 lap (80 g/m 2 ) LTR, LGL, HLTR, Egyedi1, Karton g/m 2 Karton Egyedi2, Egyedi3, Egyedi4, Egye- OHP film Karton: KB 20 lap ( g/m 2 ) di5 Levlap g/m 2 OHP film Egyedi papír: Boríték KB 20 lap Vízszintesen adagolt Papír (Szélesség): Levlap 90 mm mm KB 20 lap Függőlegesen adagolt papír (Hosszúság): Boríték 140 mm mm 1 lap Duplex nyomtatás A3, A4, A4, A5, B4, B5, 8K, 16K, Normál papír Normál papír /- 16K, LTR, LTR, LGL Újra papír Újra papír: Egyedi papír: g/m 2 Vizsz.adagolt papír (Szélesség): mm Függ.adagolt papír (Hosszúság): mm NOTE MEGJEGYZÉS Ezzel a jellel jelölt papír a géppel szemben állva a betöltési helyzetet jelzi a kazettában. Nem javasolt az olyan papír használata, amelyre már korábban másolt, nyomtatott, mert gyenge másolati minőséget, vagy papírelakadást okoz. Használjon olyan írásvetítő fóliát, amelyet normál papíros másológéphez gyártottak. He használjon ragasztott, vagy hátlappal is ellátott fóliát. Ha levlapra nyomtat, mégy jelentősebb hatása van a nagy páratartalomnak, amely gyenge másolati minőséget eredményez Nem használható papírok Ne használja az alábbi papírokat. Használatuk rossz nyomtatási minőséget, papír elakadást, hibát okoz Használt írásvetítő fóliák. (Azok sem, amelyekre nincs nyomtatva, de már egyszer bekerültek másolóba/nyomtatóba) Olyan papírok, amelyre hő- vagy tintasugaras nyomtatóval nyomtattak Túl vastag vagy túl vékony papírok Hajlott, gyűrött, szakadt tépett papírok Olyan papírok, amelyeket már régen kicsomagoltak. Nyirkos, nedves papírok Lyukasztott, perforált, gyűrűs papírok Olyan papírok, amelyeknek a felülete túl sima, vagy túl rücskös Felületkezelt papírok, mint pl carbon papír, hőpapír, vagy nyomásérzékeny papír Dekorált papírok, pl aranyozott, dombornyomott préselt stb Különböző méretű papírok összekeverve Nem derékszögben vágott papírok Ragasztott, tűzött, fűzött, stb. papírok Cimkézett, jelölt, post-ites stb papírok Szalaggal, gyűrűvel, gombbal ellátott papírok Hajlott, gyűrött, hullámos papírok Dekor papír, felületkezelt, tintasugaras nyomtatóhoz készült papír

29 A papírkazetta feltöltése Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy hogyan kell papírral feltölteni a papírkazettát. 1 Az oldalvezetőket állítsa be a papír méretének megfelelően. 2 Nyomja le a papíremelő lemezt egészen tálca fenekéig 3 Tegye be a papírt Úgy helyezze be a papírt a kazettába, hogy a nyomtatandó felülete legyen felül. >PET< 4 Tegye fel a papír méretjelző matricát. 5 Állítsa be a kazettába helyezett papír méretét Lásd a következő lapot 29

30 A kazetta papírméretének beállítása Állítsa be a papírkazetta méretét a belehelyezett papír méretének megfelelően 1 Nyomja meg a [Menü]-t 2 Nyomja meg a [Beállítások]-at 3 Válassza a Papír Beállítások at és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza a Kazetta Papír -t és nyomja meg a [Bead]- ot 5 Válassza ki a papírkazettát és nyomja meg a [Bead]-ot 6 Válassza a Kurzor Gombokkal válassza ki a papír méretet 7 Nyomja meg a [Bead]-ot A beállítások után nyomja meg a <Törlés> gombot a kilépéshez. 30

31 A bypass tálca feltöltése papírral Használja a külső lapadagoló bypass tálcát ha olyan papírra akar másolni/nyomtatni, amely eltérő súlyú, méretű, mint a kazettában lévő. Használja a bypasst borítékhoz, levlapot, vastag papírhoz A papír betöltése 1 Nyissa le a papírtálcát Hosszú papír betöltéséhez (pl. a/3) húzza ki a a kiegészítő papírtartót 2 Nyomja meg a tálca közepét, amíg a helyére kattan 3 Állítsa be a papírvezető oldallemezeket a papír méretének megfelelően, A papírt a nyomtatandó oldallal lefelé helyezze a tálcára 31

32 4 Nyomja meg a kart a bypass tálca bal oldalán, hogy a papír a helyére kerüljön 5 Állítsa be a betöltött papír méretét. Lásd a következő fejezetet. A bypass tálca papírméretének beállítása Állítsa be a bypass tálcába helyezett papír méretét. 1 Nyomja meg a <Menü>-t 2 Nyomja meg a [Beállítások].-at 3 Válassza a Papír Beállítások -at és nyomja meg az [Bead]-t 4 Válassza a Bypass Papír -t és Nyomja meg a [Bead]-t 5 Állítsa be a Papír Méret -et és a Papír Típus -t. Ha a Papír Méret -et levlap -ra állítja, a papírtípus automatikusan Boríték/Levlap/Karton lesz. Ha Ha Egyedi Papír Beállítást t választ, egyedileg kell beállítania a méretet és papírtípust. A beállítások után nyomja meg a <Törlés> gombot a kilépéshez. 32

33 Kellékanyagok cseréje Ha kifogy a festék, vagy cserére szolul a dob vagy a developer egység, megjelenik a kijelzőn az erről szóló üzenet.. Festékkazetta A kijelzőn A festék hamarosan elfogy üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha a festékmennyiség egy bizonyos szint alá esik. Szerezze be a cseréhez szükséges festéket a Muratec képviselettől. Ha a kazettából elfogy a festék, a kijelzőn Kifogyott a festék üzenet jelenik meg, és a gép nem tud addig másolni, amíg ki nem cseréli a festékkazettát. egy új kazettára A festékkazetta cseréjét lásd a Festékkazetta és az elhasznált festéktartály cseréje című fejezetben a 34. oldalon. Elhasznált festéktartály A festékkazetta cseréjével egy időben szükséges kicserélni az elhasznál festéktartályt is. Az elhasznált festéktartály cseréjét lásd a Festékkazetta és az elhasznált festéktartály cseréje című fejezetben a 34. oldalon. Dobegység A kijelzőn a Dobegységet hamarosan cserélni kell üzenet jelenik meg, ha a dobegység élettartama a végéhez közelít. Jelezze a Muratec szerviz felé a dobcsere igényét. Ha a dobegység élettartama a végéhez ér, "Cserélje ki a dobegységet üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a gép nem tud nyomtatni, amíg a csere meg nem történik. A csere leírását lásd A dobegység cseréje című fejezetben a 35.oldalon. Developer egység A kijelzőn a Developer egységet hamarosan cserélni kell üzenet jelenik meg, ha a developer egység élettartama a végéhez közelít. Jelezze a Muratec szerviz felé a developer egység csere igényét. Ha a developer egység élettartama a végéhez ér, "Cserélje ki a developer egységet üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a gép nem tud nyomtatni, amíg a csere meg nem történik. A csere leírását lásd A developer egység cseréje című fejezetben a 35.oldalon. Bélyegző ADF-hez A bélyegző cseréről nem jelenik meg üzenet a kijelzőn. Ha úgy látja, hogy a bélyegző lenyomat halvány, cserélje ki. A bélyegző csere leírását lásd a Bélyegző,cseréje című fejezetben, a 37. oldalon RADF-hez 33

34 A festékkazetta és az elhasznált festéktartály cseréje Ne dobja a tűzbe a festékkazettát vagy az elhasznált festéktartályt. A kiömlő festék tüzet okozhat. Ügyeljen rá, hogy a gép belsejében lévő festék ne szennyezze be a kezét vagy ruháját. Ha mégis megtörténik tiszta folyó vízzel mossa le. Ha a festék a szemébe kerül haladéktalanul mossa ki tiszta, folyó vízzel, és keresse fel orvosát. Az elhasznált festéktartályra helyezze rá a tetejét, hogy megakadályozza a festék szétömlését Ha festéket cserél, javasoljuk védő papír/fólia használatát, amelyet a padlóra terítve elkerülheti, hogy a kiszóródó festék összepiszkolja a padlót. FONTOS Az új festéktartályt óvatosan rázza meg ötször, mielőtt behelyezi a helyére, a developer egységhez csatlakoztatja. A környezet védelmét szolgálva, a Gemsys Kft gondoskodik az öres festékes flakonok és az elhasznált festéktartályok összegyűjtéséről és azok környezetbarát elhelyezéséről, újrahasznosításáról Ha van még festék a festékkazettában, amikor kicseréli, a festék kifolyhat ha a developer egységben ferdén halmozódott fel a developer. Hogy ezt elkerülje óvatosan rázza meg a developer egységet. hogy elegyengesse a benne lévő developert mielőtt eltávolítja róla a festéktartályt.

35 A dobegység cseréje A dobegység kicserélése után be kell állítania a csereszámlálót. A beállítás leírását lásd a dobegység csomagolásában. FONTOS Kézzel ne érjen a dobegység felületéhez. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy erős fénynek, mert az a nyomtatási minőségromlásához vezet. A használt dobegységet a Muratec partnerek segítségével összegyűjtjük, és gondoskodunk az újrahasznosítás folyamatáról. 35

36 A developer egység cseréje A dobegység kicserélése után be kell állítania a csereszámlálót. A beállítás leírását lásd a developer egység csomagolásában. Ne dobja a tűzbe a developer egységet vagy a dobegységet. A kiömlő festék tüzet okozhat. IMPORTANT Az új festéktartályt óvatosan rázza meg ötször, mielőtt behelyezi a helyére, a developer egységhez csatlakoztatja. A környezet védelmét szolgálva, a Gemsys Kft gondoskodik az öres festékes flakonok és az elhasznált festéktartályok összegyűjtéséről és azok környezetbarát elhelyezéséről, újrahasznosításáról Ha van még festék a festékkazettában, amikor kicseréli, a festék kifolyhat ha a developer egységben ferdén halmozódott fel a developer. Hogy ezt elkerülje óvatosan rázza meg a developer egységet. hogy elegyengesse a benne lévő developert mielőtt eltávolítja róla a festéktartályt. 36

37 A bélyegző cseréje Ha a Bélyegző lenyomata halvánnyá válik, cserélje ki a bélyegző párnát az alábbiak szerint: Lapbehúzó (ADF) Lapbehúzó és fordító (RADF) Használjon csipeszt a régi bélyegzőpárna eltávolításához, majd helyezze be az újat. Ha a Bélyegző nincs a helyén, papírelakadás keletkezhet. Nyomja kattanásig a bélyegzőt. FONTOS Kézzel ne érjen a bélyegző felületéhez. Ha mégis festékes lesz a keze, haladéktalanul mossa le vízzel. Kizárólag a Muratec bélyegző használatát javasoljuk. 37

38 Másolási Funkciók Másolás Ebben e fejezetben a másolási műveletekről olvashat. Még részletesebben megtalálja a CD-n lévő Kezelési Kézikönyvben. 1. Változtasson működési Módot 2. Tegye be a dokumentumot Nyomja meg a módváló gombot a másolási mód aktiválásához NOTE MEGJEGYZÉS Ha a Másolásvédelem üzenet jelenik meg a kijelzőn, a másolás le van tiltva, és a gép nem vélt át másolási módba. A másolásvédelem beállítását és feloldását lásd a CD-n. Ha a dokumentumot az ADF-be helyezi, tegye a másolandó oldallal felfelé. Ha a másolandó dokumentumot az üveglapra helyezi, tegye a másolandó oldallal lefelé, a bal felső sarokba, a méret skálához igazítva. 38

39 3. Állítsa be az alapfunkciókat 4.Adja meg a másolatszámot és nyomja meg a <Start>-ot Papír: Zoom: Válassza ki a papír méretet Állítsa be a méretarányt Dok Tipus: Válassza ki a Dokumentum típust Kontraszt: Válassza ki a szkennelési kontrasztot Szortírozás: Ha több példányos másolatot készít, kapcsolja be a szortírozást A példányszámot a számbillentyűzettel írhatja be. A téves mennyiséget a <Törlés> billentyű lenyomásával és a helyes érték beírásával módosíthatja. A másolás törléséhez nyomja meg a <Stop> gombot NOTE MEGJEGYZÉS Az alapfunkciók beállítását lásd a következő oldalon.. Nyomja meg a <Menü>-t az egyéb beállítások elvégzéséhez 39

40 Alapfunkciók Menűje A kijelző első lapja Ez a kijelző tartalom a másolási mód alapfunkcióit jeleníti meg. Nyomja meg a váltó gombot a második oldal megjelenítéséhez Papír beállítás 1. Nyomja meg a [Papír]-t 2. A kurzor gombokkal válassza ki a papírkazettát, és nyomja meg a [Bead] mezőt. Ha bypass tálcát használ, válassza a [Tálca/Méret] et Állítsa be a papír méretet és papír típus. A gyári beállítás Automatikus. Állítsa be a méretarányt (Zoom) 1. Nyomja meg a [Zoom ] -ot 2. A kurzor gombokkal válassza ki a méretarányt és, nyomja meg az [Bead]-t A gyári beállítás 100%. NOTE MEGJEGYZÉS Válassza az Auto -t, ha a kiválasztott papírra akarja a másolatot elkészíteni Nyomja meg a [Zoom] gombot a méretarány 1%-onkénti beállításához Válassza ki a Dokumentum típust (Doc.Típus) 1. Nyomja meg a [Dok.Tipus]-t 2. Kurzor gombokkal válassza ki a dokumentum típusát és nyomja meg a [Bead]-ot Szöveg...Szöveget tartalmazó dokumentumok Szöveg/fotó...Szöveget és képet tartalmazó dokumentumok Fotó...Képeket, fotót tartalmazó dokumentumok Háttér...Háttér törlése A gyári beállítás: Szöveg 40

41 Második képernyő Válassza a kontrasztot(kontraszt) 1. Nyomja meg a képernyőváltó nyilat, hogy megjelenítse a második képernyőt 2. Nyomja meg a [Kontraszt]-ot 3. Válassza a szkennelési kontrasztot a kurzor gombokkal és nyomja meg a [Bead]-ot. Öt kontraszt szint közül választhat: Világos Szkennelés a legvilágosabb kontraszttal Világos* Szkennelés világos kontraszttal Normál....Normál dokumentumok szkennelése Sötét *......Szkennelés sötétebb kontraszttal Sötét Szkennelés a legsötétebb kontraszttal *: Ezek az opciók nem jelennek meg az LCD-n A gyári beállítás Normál. Szortírozás Több példányú másolás szortírozásához nyo mja meg a Szortíroz gombot. 1. Nyomja meg a képernyőváltó nyilat, hogy megjelenítse a második képernyőt 2. Nyomja meg a [Szortíroz] gombot a bekapcsoláshoz. A szortírozás kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot A gyári beállítás KI - a szortírozás kikapcsolva NOTE MEGJEGYZÉS Az alapbeállítás megváltoztatását lásd a Rendszer Beállítások, című fejezetben a 85. oldalon. A gyakran használt funkciókat hozzáadhatja az alapmenühöz : Lásd: Gyakran használt funkciók megjelenítése című fejezetben, a 80. oldalon. 41

42 Hasznos Funkciók Nyomja meg a a <Menü>-t a további beállítások elvégzéséhez (Részletesen lásd a CD-n) Papírtakarékos másolás (Kombinálás/Duplex Másolás) Kombinált Másolás Egy lapra oldalt is másolhat, csökkentve ezzel a papírfelhasználást. További papírtakarékossági módszer a kétoldalas másolás. Válassza ki a duplex funkciót is. 2 oldal másolása 1 oldalra 4 oldal másolása 1 oldalra 8 oldal másolása 1 oldalra 4 vagy 8 oldal 1 oldalra történő másolásakor ügyeljen a szkennelés irányára, mert ez befolyásolja a másolat elrendezését. 1 Tegye be a másolandókat a lapbehúzóba, vagy az üveglapra 2 Nyomja meg a <Menü>-t 3 Válassza a Kombinálás -t és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki, hogy hány lapot akar egy lapra másolni, és nyomja meg a [Bead]-ot 42

43 5 Nyomja meg a <Start>-ot A NOTE MEGJEGYZÉS ikon jelenik meg a kijelzőn, ha minden szükséges beállítás megtörtént és indítható a kombinálási funkció Duplex másolás A papír mindkét oldalára másolhat a kétoldalas másolási funkció segítségével 1 Tegye be a másolandókat a lapbehúzóba, vagy az üveglapra 2 Nyomja meg a <Menű>-t 3 Válassza Duplex Másolás -t és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza a ki a másolási módot és nyomja meg a [Bead]-ot 1 -> 2 oldalas Egy oldalas dokumentumok másolása a lap mindkét oldalára 2 -> 1 sided 2 -> 2 sided 2 oldalas dokumentumok másolaása 1 oldalas 2 oldalas dokumentumok másolása a papír mindkét oldalára másolatokra (Csak RADF opció használatával (Csak RADF opció használatával lehetséges) lehetséges 43

44 5 Válassza ki a kötési pozíciót és nyomja meg a [Bead]-ot Ha egy oldalas dokumentumot másol kétoldalasra, válassza ki a kötési irányt. Ha 2 oldalas dokumentumot másol 2 oldalasra, válassza ki a nyitási irányt Ha a dokumentum margója mindkét oldalon ugyanolyan, válassza a BalJobb kötést. Ha a dokumentum iránya fordított az elülső és hátsó oldalon, válassza a felső kötést. Bal vagy jobb kötés Felső kötés 6 Nyomja meg a <Start>-ot. NOTE MEGJEGYZÉS RADF opció szükséges 2 oldalas másolat 2 oldalas eredetiről történő másolásához 2 oldalas másolás/nyomtatás végzéséhez duplex opció szükséges. Duplex másoláskor a szortírozás automatikusan bekapcsolódik A ikonok jelennek meg a kijelzőn, ha minden szükséges beállítás megtörtént és indítható a duplex másolás. 44

45 Képismétlés Egy dokumentumot vagy képet szor is rámásolhat egyetlen oldalra a képismétlés funkcióval. Ismétlés 2 x Ismétlés 4 x Repeat 8 x 1 Tegye be a másolandókat a lapbehúzóba, vagy az üveglapra 2 Nyomja meg a <Menű>-t 3 Válassza az Ismétlés -t és nyomja meg a [Bead]-ot. 4 Válassza ki az ismétlések számát, és nyomja meg a [Bead]-ot 5 Nyomja meg a <Start>-ot NOTE MEGJEGYZÉS Az ikon jelenik meg a kijelzőn, ha minden szükséges beállítás megtörtént és indítható az ismétléses másolás.

46 Füzet másolás Lapbehúzó és duplex opciók szükségesek a füzet másoláshoz. Ezzel a funkcióval egyenként beszkenneli a másolandó dokumentumot az ADF segítségével, majd a beszkennelt oldalakat újrarendezi és füzetlapok sorrendjében másolja le. A füzetlapok középen összehajthatóak és tűzhetőek Load Tegye be a másolandókat a lapbehúzóba 2 Nyomja meg a <Menű>-t 3 Válassza ki a Füzet másolás -t és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki a kötési pozíciót,és nyomja meg a [Bead]-ot 5 Nyomja meg a <Start>-ot NOTE MEGJEGYZÉS A ikonok jelennek meg a kijelzőn, ha minden szükséges beállítás megtörtént és indítható a duplex másolás Füzet másolásnál a duplex és a szortírozás automatikusan bekapcsol 46

47 Kártya másolás Egy kártya mindkét oldalát lemásolhatja ugyanarra az oldalra. Elülső oldal Hátsó oldal NOTE MEGJEGYZÉS Ezzel a funkcióval nem használhatja az ADF-et, csak az üveglapról szkennelhet 1 Tegye a kártyát az üveglapra, az elülső oldallal lefelé Igazítsa az üveglap bal felső sarkába. 2 Nyomja meg a <Menű>-t 3 Válassza ki a Kártya másolás -t és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki a kártya tipust és nyomja meg a [Bead]-ot A méret kézzel történő megadásához megadásához válassza ki az Egyedi -t ( Custom ), és írja be a méretet 5 Nyomja meg a [Bead]-ot 47

48 A kártya Eredmény (A4, Zoom 100 %) elhelyezése Kártya Kártya 56 (W) 86 (H) mm Kártya (W) 86 (H) mm Üzleti csekk 105 (W) 150 (H) mm Személyes csekk 106 (W) 210 (H) mm Egyedi méret (W) (H)mm Nyomja meg a <Start>-ot A kártya elülső oldala szkennelésre kerül 7 A szkennelés után fordítsa meg a kártyát és nyomja meg a [Következő dokumentum szkennelése] mezőt, vagy a <Start> gombot A A folyamat törléséhez nyomja meg a <Stop> gombot A szkennelés befejezéséhez nyomja meg a [Szkennelés vége] mezőt NOTE MEGJEGYZÉS ikon jelennek meg a kijelzőn, ha minden szükséges beállítás megtörtént és indítható a kártyamásolás Ha A/4-nél kisebb lapra másol, ügyeljen a tájolásra, mert bizonyos részek lemaradhatnak a másolatról. 48

49 Folyamatos szkennelés (Következő dokumentum) Ha olyan nagy mennyiségű dokumentumot akar szkennelni, ami nem fér egyszerre a lapbehúzóba, vagy vegyesen akarja használni az ADF-et és az üveglapot, használja a folyamatos szkennelési funkciót 1 Nyomja meg a <Menű>-t 2 Válassza ki a Következő dolumentum -ot és nyomja meg a [Bead]-ot 3 Válassza ki az ADF vagy Üveglap -ot és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki a BE mezőt és nyomja meg a [Bead]-ot 5 Nyomja meg a [Bezár]-t kétszer, hogy visszatérjen a Ha a folyamatos szkennelés [Következő dokumentum] aktiválva van, a szkennelés közben az alábbi képernyőt látja. A szkennelés folytatásához nyomja meg a [Következő dokumentum szkennelése] (Scan next page) mezőt Ha befejezte a szkennelést, nyomja meg a [Szkennelés Vége] mezőt NOTE MEGJEGYZÉS A folyamatos szkennelésnék külön állíthatja be a szkennelési paramétereket az üveglaphoz, illetve az ADF-hez. A folyamatos szkennelési funkció autometikusan bekapcsol, ha üveglapról kombinált másolást végez, vagy 1 oldalasról 2 oldalasra másol. 49

50 Bypass Tálca (Külső lapadagoló) Használja a bypass tálcát, ha borítékra, levlapra vagy vastagabb papírra másol. 1 Tegye be a másolandót az üveglapra 2 Tegye be a levlapot vagy borítékot a Bypassba A másolandó oldalukkal lefelé helyezze be a lapot a bypassba 3 Állítsabe a papír tipust és papírméretet Ha a Bypassból adagolja a papírt, a papírbeállítási képernyő jelenik meg, ahol megadhatja a papír méretet és papírtipust. Az adagolandóknak megfelelően válasszak i a papír méretet és -tipust. Ha levlapra másol, válassza a levlapot papír méretként. Ekkor a papír tipus automatikusan beállítódik Boríték/Levlap/Karton beállításra NOTE MEGJEGYZÉS Boríték nyomtatásakor regisztrálja a boríték méretét az Egyedi Méretek között 4 Nyomja meg a <Start>-ot 50

51 Másolás megszakítás Ez a funkció leóhetővé teszi, hogy egy éppen futó másolást megszakítva egy másik másolást elindítson, majd amikor az befejeződik, visszatérhessen az eredeti másolási folyamathoz. Másolás megszakítás jelenik meg a kijelzőn a funkció aktiválásakor. Nyomja meg a <Megszakít> gombot a kilépéshez. NOTE MEGJEGYZÉS A másolás megszakítás nem használható az alábbi esetekben: Dokumentum szkennelése közben Beállítások elvégzése során, vagy kiegészítő funkciók használatakor Telefon módban 1 Nyomja meg a <Megszakít> gombot Az aktuális művelet megszakad. 2 Tegye be a másolandókat a lapbehúzóba, vagy az üveglapra és végezze el a beállításokat 3 Nyomja meg a <Start> gombot a másolás elvégzéséhez 4 Ha befejezte a másolást, nyomja meg újra a <Megszakít> gombot Az eredetileg végzett másolás minden beállítása visszaáll, és a megszakítás pontjától folytatódik. 51

52 Fax Funkciók Előkészületek Telefonvonal csatlakoztatása 1 Hurkolja át a telefonkábelt a géppel szállított ferritgyűrűn, az alábbi képnek megfelelően. ustration below, a kábel végétől kb 5 cm-re Ferrite core 2 A telefonkábel ferritgyűrűs végét dugja be a gép csatlakozóaljzatába: A kábel másik végét dugja be a fali telefon csatlakozó aljzatba. 52

53 Az Idő beállítása 1 Nyomja meg a <Menű> -t a kezelőpanelen 2 Nyomja meg a [Beállítások]-at 3 A kurzor gombokkal válassza ki a Felhasználói beállítás -t és nyomja meg a [Bead]-ot 4 A kurzor gombokkal válassza ki az Akt. Idő -t és nyomja meg a [Bead]-ot 5 A számbillentyűkkel írja be az aktuális dátumot és időt, és nyomja meg a [Bead]-ot A beírás sorrendje: év (4 karakter), hónap (2 karakter), nap (2 karakter) óra (2 karakter -24 órás ciklus ) perc (2 karakter) 6 Nyomja meg a <Reset>-et a kilépéshez NOTE MEGJEGYZÉS További részletekért lásd a CD-t 53

54 Fax küldés Ebben a fejezetben a faxok küldéséről olvashat. További részletekért lásd a CD-t. 1. Váltson Fax üzemmódba 2. Tegye be a küldendő lapokat Nyomja meg a módváltó gombot a faxmódba történő váltáshoz NOTE MEGJEGYZÉS A Fax tiltott üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha a fax küldés le van tiltva. A gép nem vált át fax módba. A részletekért lásd a CD-t. Ha a dokumentumot ADF-ből szkennelve akarja küldeni, tegye a lapokat szkennelendő oldalokkal felfelé Ha a dokumentumokat az üveglapra helyezi, tegye őket a szkennelenő okdalukkal lefelé. Szükség szerint állítsa be a szkennelést NOTE MEGJEGYZÉS Az alapfunkciók részletes bemutatását lásd a következő oldalon 54

55 3. Írja be a célállomás fax számát 4. Nyomja meg a <Start>-ot Fax szám beírása: A számbillentyűkkel írja be a tárcsázandó fax számot és nyomja meg a [Bead]-ot. Több számot is megadhat egyszerre, ha több célállomásra karja küldeni a faxot. NOTE MEGJEGYZÉS A számok beírása és a {Bead } megnyomása után a [Célállomás] jelenik meg a kijelzőn. A beírt szám ellenőrzéséhez, javításához, törléséhez nyomja meg a [Célállomás] mezőt A fax küldés törléséhez nyomja meg a <Rözgítés/Fax törlés> gombot A részleteket lásd a géppel szállított CD-n NOTE MEGJEGYZÉS A fax megszakításához szkennelés alatt nyomja meg a <Stop> gombot. Rögzítheti a faxszámokat a címjegyzékbe közös használathoz. Címjegyzék regisztrálását lásd az 58. oldalon. 55

56 Alapfunkciók menűje Ebben a fejezetben a faxmódban látható alapfunkciók leírását olvashatja. További részleteket lásd a driver CD-n Válassza ki a fax felbontást 1. Nyomja meg a [Felbontás]-t 2. A kurzor gombokkal válassza ki a szkennelési felbontást és nyomja meg a [Bead]-ot Normál...Normál szöveget tartalmazó dokumentum szkennelésére használja Finom...Apró betűs szöveget tartalmazó dokumentumok küldésére S-Finom...Nagyon apró szöveg, vagy reészletes illusztráció küldésére Fotó...Képek küldésére Háttér.. Háttérszín vagy minta nélküli fax tküldésre Az alapbeállítás Normál. Válassza ki a kontrasztot (Kontraszt) 1. Nyomja meg a [Kontraszt]. 2. A kurzor gombokkal válassza ki a szkennelés kontrasztját és Nyomja meg a [Bead] mezőt Öt szintből válszthatja ki a kontrasztot Világos+...Szkennelés a legvilágosabb kontraszttal Világos Szkennelés világos kontraszttal Normál...Normál dokumentumok szkennelése Sötét *... Szkennelés sötét kontraszttal Sötét+... Szkennelés a legsötétebb kontraszttal *: Ezek az opciók nem jelennek meg az LCD-n Az alapbeállítás Normál. 56

57 Szkennelési méret Beállíthatja a szkennelési méretet, és a szkennelt képet küldi faxon. Ez a funkció akkor hasznos, ha egy dokumentum részletét akarja elküldeni. (részleges dokumentum küldés) 1. Nyomja meg a [Szkennelési Méret] mezőt 2. A kurzor gombokkal válassza ki a méretet nyomja meg a [Bead] mezőt Üveglap Szkennelési pozíció ADF Szkennelési referencia pozíció A gép azt a méretet szkenneli be, amit Ön kijelöl A beállított szkennelési referencia pozíció lesz a szkennelés kiinduló pontja Az alapbeállítás Auto. A gép a dokumentumnak azt a sávját szkenneli be, amit Ön beállít, a dokumentum teljes hosszában A maximális hosszúság 1000 mm. ( 600 dpi felbontásnál a maximális hosszúság 500 mm.) Ha a képelforgatás be van kapcsolva ("Elfogatott faxküldés " 89.oldal ) be van kapcsolva, és fekvő A/4-et választ ki, csak a fekvő A4 tészlet kerül szkennelésre NOTE MEGJEGYZÉS Az alapfunkciókhoz hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat. Lásd "Gyakran használt Funkciók," 80.oldal 57

58 Hasznos funkciók További részleteket lásd a driver CD-n Fax szám regisztrálása a címjegyzékbe 500 faxszámot regisztrálhat. Gyorsgombokra regisztrálva őket előhívhatók a címjegyzékből.. Gyorshívószámok regisztrálása 1 Váltson fax módba 2 Írja be a fax számot a számbillentyűzettel. 3 Nyomja meg a kijelzőváltót ([ ]) a következő képernyő megjelenítéséhezés nyomja meg a [Regisztrál] mezőt 4 Ha a nyugtázó mező megjelenik, nyomja meg az [Igen]-t 5 Válassza ki a Név mezőt a kurzor gombokkal és nyomja meg a [Bead]-ot 6 Írja be a nevet és nyomja meg a [Bead]-ot A 99.oldalon lásd a Karakterek bevitele című fejezetet. 7 Nyomja meg a [Bezár]-t 58 NOTE MEGJEGYZÉS Csoport regisztráláshoz használja a csoportos faxküldés funkciót (60.oldaa), és adja meg a csoport számát. A további részleteket lásd a driver CD-n

59 Csoporthívás regisztrálása Ha gyakran küldi ugyanazt az üzenetet több címre, a címzetteket csoprtba szervezheti. Így csoportos faxküldést indíthat, anélkül, hogy több címzettet kellene kiválasztania. (A funkció leírását lásd a 60. oldalon) A faxüzenet a csoport minden tagja címére elküldésre kerül. Így gyorstárcsázáshoz is hozzárendelhető egy csoport, amelyet egyetlen gombnyomással előhívhat. Csoport regisztrálása 1 Nyomja meg a <Menű>-t 2 Nyomja meg a [Beállítások]-at 3 A kurzor gombokkal válassza ki a Csoport -ot és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki a regisztrálandó csoportszámot, és nyomja meg a [Kijelöl]-t Nyomja meg a [Szerkeszt] mezőt a csoportnév megadásához 5 Válassza ki a csoportot és nyomja meg a [Kiválaszt] mezőt a csoportba történő belépéshez A kiválasztott számok a jobb oldalon BE felirattal jelöltek Nyomja meg a [Töröl]-t a csoportszám törléséhez 6 Nyomja meg a [Bezár]- t a programozás befejezéséhez Más csoportba belépéshez ismételje a folyamatoto a 4. lépéstől A programozás után nyomla meg a <Töröl> gombot a visszatéréshez alapállapotba. 59

60 Csoportos üzenet küldés Ha gyakran küldi ugyanazt az üzenetet a címzettek egy-egy csoportjának, csoportokba szervezheti a címzetteket és egy utasítással mindegyiknek elküldheti üzeneteit Ehhez csoportokat kell képeznie a fax számokből. Lásd "Csoporthívás rögzítése 59. oldal 1 Váltson fax módba 2 Tegye be a dokmentumot az ADF-be vagy az üveglapra 4 Válassza ki Csoport -ot és nyomja meg a [Bead]-ot 5 Adja meg a 2 számjegyű csoportkódot a számbillentyűzettel, és nyomja meg a [Bead] mezőt Ha a csoport számaként a 00 írja be, az az összes csoport (01-32) kiválasztásást jelenti 6 Nyomja meg a <Start> gombot NOTE MEGJEGYZÉS A csoportszám megaedása utá nyomja meg a [Címzett] mezőt a lista ellenőrzéséhez. Nyomja meg a törlés gombot, ha egy-egy címzettet ki akar törölni a listáról 60

61 Címjegyzék használata Név, vagy ha gyorshívó számokhoz rendezte, azok alapján is listázhatja a címjegyzéket A címjegyzék képernyője A nevek ABC sorrendben jelennek meg a kijelzőn. ABC csoport Célállomás név Célállomás keresése 1 Váltson Fax módba 2 Nyomja meg a z alsó kurzor gombot a Címjegyzék megjelenítéséhez a A kurzor gombokkal keresse meg a célállomást NOTE A számbillentyűzetet is használhatja a csoport vagy a célállomás kereséséhez. Pl. ha a név d,e, vagy f betűvel kezdődik, nyomja meg a <3> gombot. 4 Nyomja meg a [Kiválaszt] mezőt a célállomás kiválasztásához NOTE Több célállomást is kiválaszthat egyszerre. A kiválasztott célállomásokokat a [Töröl ] gombbal jelenítheti meg és törölheti azokat, ahová mégsem küldi el az üzenetet. Kézi üzenetküldést is indíthat, ilyenkor a [Kiválszt] mező helyett [Bead]. mező jelenik meg. Ha megnyomja a [Bead] mezőt, a tárcsázás azonnal elkezdődik, és az üzenetet a készülék elküldi a célállomásra. 5 Nyomja meg a [Bezár] t a címjegyzék bezárásához 61

62 Űjrahívás Kézi újrahívás Az utólsóként tárcsázott 10 telefon vagy faxszám tárolódik a memóriában és újrahívható 1 Váltson fax módba. 2 Tegye a dokumentumot as ADF-be vagy az üveglapra 3 Nyomja meg a felső kurzor gombot (Újrahív/Redial). 4 Válassza ki az újrahívandó számot a kurzor gombokkal és nyomja meg a [Bead]-ot 5 Nyomja meg a <Start> bombot Automatikus újrahívás Ha a célállomás foglalt, és az üzenet nem küldhető el, a készülék két újrahívást kezdeményez 3 percen belül.. NOTE MEGJEGYZÉS Kézi üzenetküldés esetén nincs automatikus újrahívás Újrajívás felirat jelenik meg a kijelzőn, ha a gép újarhívásra vár. Arz automatikus újrahívást 0-10 alkalom között állíthatja be, a hívás időt 3-5 perc között változtathatja. Az újrahívás törléséhez nyomja meg a <Rögzítés/Fax törlésl> gombot. További részleteket lásd a drver CD-n 62

63 Üzenet küldés törlése Az üzenetküldés törléséhez nyomja meg a <Rögzítés/Fax törlésl> gombot. Ezzel a gombbal ellenőrizheti a küldésre várakozó üzeneteket is. 1 Nyomja meg a <Rögzítés/Fax Törlés>. Ha éppen küldési művelet folyik, lépjen a 4. pontra 2 Válassza ki Sikertelen parancsok mezőt és nyomja meg a [Bead]-ot 3 Kurzor gombokkal válassza ki a törlendő műveletet és nyomja meg a [Töröl] gombot Körfax felirat jenenik meg, ha az üzenet több címzettnek rögzített 4 Nyomja meg az [Igen] mezőt az üzenetküldés törléséhez Nyomja meg a [Nem] mezőt, és a képernyő visszetér a 3. ponthoz. Nyomja meg a <Töröl> billentyűt az alaphelyzetbe történő kilépéshez 63

64 Kézi üzenet küldés Használja ezt az üzenetküldési módot, ha a célállomás készüléke kézi fogadási módban van, vagy az üzenet után telefonbeszélgetést is kíván folytatni. Kézi fax küldés 1 Váltson fax módba. 2 Tegye a dokumentumot as ADF-be vagy 3 Nyomja meg a <Számláló>-t the kezelőpanelen, vagy emelje fel a kagylót Ellenőrizze,hogy van-e tárcsahang NOTE MEGJEGYZÉS Nyomja meg a <Menű>, gombot és válassza a Felvéve mezőt a kurzor gombbal. Nyomja meg a [Bead] mezőt. Ezekkel a lépésekkel is kezdeményezheti a hívást. 4 Tárcsázza a célállomást Ha kézibeszélővel indítja a faxküldést, és a célállomáson felveszik a kagylőt, kérjen faxhangot... Ha vonalban akar maradni,tegye le a kagylót, vagy nyomja meg a <Számláló>gombot vagy a [Felvéve] mezőt. 5 Ha hallja a másik készülék faxhangját Nyomja meg a <Start> gombot Tegye le a telefonkagylót NOTE MEGJEGYZÉS Kézi üzenetküldéshez nem használhatja az üveglapot, csak az ADF-et Kézi üzenetküldés esetén nem küldhet körfaxot. Ha téves faxszámot írt be, nyomja meg újra a <Számlálók> gombot vagy tegye le a telefonkagylót, és kezdje lőlről a műveletet. Az üzenetküldés megszakításához (törléséhez) nyomja meg a <Rögzítés/Fax Törlés>. Lásd "Faxküldés törlése," 63. oldal A kézibeszélő nem tartozik a gép alapkiépítéséhez, külön kell megvásárolni, ha szükséges. 64

65 Jelentések Nyomtathat jelentést a kommunikációkról 100 küldés/fogadás után autmatikusan, így összefoglaló listát kap a a küldött és fogadott faxokról. A jelentésben külön lista nyomtatódik a küldött és a fogadott faxokrólin the Journal Report there is a Transmission Report and a Reception Report. Journal nyomtatás (Jelentés) 1 Nyomja meg a <Menű> t, Válassza ki Lista -t és nyomja meg a[bead]-ot 2 Válassza ki a Jelentés -t a kurzorral, és nyomja meg a [Bead]-ot 3 Válassza ki a Jelentés -t a kurzorral, és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki a nyomtatandó jelentés tipust a kurzorra és nyomja meg a [Bead] mezőt. A küldemények listájához válassza ki a Fax Küldés mezőt. A fogadások listájához válassza ki Fax fogadás mezőt. Ha mindkét irányú kommunikációról szeretne listát nyopmtatni, válassza a Fax Küldés&Fogadás mezőt 5 Nyomja meg az [Igen]-t A jelentés kinyomtatódik NOTE MEGJEGYZÉS Automatikusan is nyomtathat jelentést. A részleteket lásd a driver CD-n. 65

66 A Fejléc kiválasztása (TTI Választás) Választhat a beprogramozott fejlécek közül, hogy melyik jelenjen meg az elküldött faxon. A fejléset üzenetenként változtathatja. 1 Váltson fax módba. 2 Nyomja meg a <Menű>-t, válassza a Fejléc -et és nyomja meg a [Bead]-ot3 3 A kurzorral válasszon fejlécet, és nyomja meg a [Bead] mezőt 4 Nyomja meg a [Bezár]-t az alapállapothoz, és folytathatja a fax küldés indítását. Kézi és automatikus fogadás kijelölése Ha nem akarja autoimatikusan fogadni a faxokat, váltsaon kézi faxfogadási módba. Az automatikus faxfogadás kikapcsolása kézi fogadást eredményez. 1 Váltson fax módba. 2 Nyomja meg a <Menű>, gombot, a kurzorral válassza ki az Auto Fogadás -t, és.nyomja meg a [Bead] mezőt 3 A kézi fogadáshoz válassza a KI mezőt. Automatikus faxfogadáshoz válassza a BE mezőt (automatikus faxfogadás bekapcsolva) 4 Nyomja meg a [Bezár] mezőt a kilépéshez. Faxküldés memóriából és real-idő fax küldés Megválaszthatja a faxküldés módját. Memóriából küldheti a dokumentumokat, ha azokat az ADF-en keresztül beszkenneli a gépbe, és az utólsó lap beszkennelése után indul az üzenetküldés. A real-idő (azonnali) üzenetküldés esetén a továbbítás a szkennelés megkezdésével elindul. Az alapbeállítás a Beállításokban rögzítheti 1 Váltson fax módba. 2 Nyomja meg a <Menű>-t, a kurzorral válassza ki a Memória Küldés -t és nyomja meg a Bead mezőt 3 Az azonnali (real-idő) küldéshez válassza a KI mezőt. A memóriából történő fax..küldéshez válassza a BE mezőt. Nnyomja meg a [Bead]-mezőt 4 Nyomja meg a [Bezár] mezőt a beállításból való kilépéshez NOTE MEGJEGYZÉS Ez a beállítás csak ADF használata eseténérhető el. Ha nincs a gépre ADF szerelve, a beállítás nem jelenik meg. 66

67 Kiegészítő funkciók összefoglalója A részleteket lásd a drver CD-n. Faxküldés a címzettek egy csoportjának (Csoportos faxküldés) Ha gyakran küldi ugyanazt az üzenetet a címjegyzékben szerplők egy részének, csoportba szervezheti azokat, és egyszerre küldheti nekik ugyanazt üzenetet Biztonsági funkciók Az érkezett dokumentumok tikos kezelése (Titkos fogadás) Az egy meghatározott idő után érkezik faxüzenet, a gép nem nyomtatja ki, hanem a memóriában tárolja, amíg nem kerül kinyomtatásra. A nyomtatás indításához jelszó szükséges, így elkerülheti az üzenetek illetéktelen kezekbe való kerülését A címzettek ellenőrzése üzenetküldés előtt (ID küldés) Az ID ellenőrzéssel történő üzenetküldéskor a tárcsázott számhoz utólsó 4 számjegyét a készülék összehasonlítja a célállomáson regisztrált faxszám utólsó 4 jegyével és csak akkor indítja a folyamatot, ha a számok egyeznek. Ez a módszer csökkenti az üzenetek eltévedését, a téves címzettnek küldött üzenetek gyakoriságát, amik fakadhatnak pl. vonalhibából.. A cél-és küldő állomások korlátozása (Zárt kommunikáció) A zárt kommunkikáció funkcióval Ön korlátozhatja a célállomásokat kizárólag Muratec készülékekre. ID küldés beállításával tovább szűkítheti a célállomások körét a biztonsági funkciókkal rendelkezőkre, amelyek ugyanazzal a jelszóval vannak ellátva. Ezt a funkciót külön állíthatja be az üzenet küldésekre és az üzenet fogadássokra A beprogramozott célállomás ellenőrzése üzenetküldés előtt (Címzett ellenőrzés) E funkció bekapcsolásával egy ellenőrző/nyugtázó képernyő jelenik meg az üzenetküldés előtt, felkínálva a cím ellenőrzését. Ezzel elkerülheti, hogy téves címekre küldjön üzeneteket azzal, hogy pl tévesen választotta ki a címzettet. A beírt szám ellenőrzése üzenetküldés előtt ( Számismétlés ) Ez a funkció megerősítésként kétszer kéri a számbillentyűkkel beírt fax számot. A szám újra beírásával elkerülheti a téves címzett tárcsázását. Ez a funkció nem működik, ha címjegyzékből választja ki a címzettet. Érkezett üzenetek továbbítása (Fax továbbítás) Ezzel a funkcióval a beérkezett üzenetek továbbítását végezheti. Mghatározhatja azt is, hogy csak bizonyos kiválasztott küldőállomásokról értkezett üzenetet továbbítson a készülék. Üzenetfogadás tiltása (Tiltott számok) Meghatározhatja, hogy csak bizonyos gyorsgombokhoz tárolt számokról érkezzen üzenet, és azt is, hogy mely számokról tiltja le az üzenet fogadását. Dokumentum küldése lehívás érkezésekor (Üzenet lehívás) A lehívásos üzenetküldéskor hívás kérés érkezik a célállomásról, és az előzőleg előkészített dokumentum küldése elindul. Ilyen üzenetváltáskor a lehívás indítója, tahát a célállomást terheli a telefonköltség. Jelszó beállításával további biztonsági funkciót iktathat be, amely garantálja, hogy az üzenet az ugyanazzal a jelszóval ellátott Muratec faxra érkezzen. Címjegyzékben szereplő szám újrahívása (Gyorshívás) Gyorshívó számokat újrahívása 67

68 Vonalellenőrzés Nyomja meg a <Számláló> gombot, ezzel ellenőrizheti a telefonvonalat, mielőtt manuálisan elindítja az üzenetküldést. Fejléc küldése (TTI) Eldöntheti, hogy a kimenő üzeneten megjelenjen-e a feladó fejléce, amely az elküldött dokumentumok tetejére nyomtatódik a fogadó oldalon. Szkennelt dokumentumok bélyegzése (Bélyegző) A faxüzenetekhez beszkennelt dokumentumokra olyan jelet tehet, amely azt jelzi, hogy a dokumentum elküldésre (beszkennelésre) került. A bélyegző funkciót lapbehúzóval használhatja opcióként. Szünet, vagy különleges jel beiktatása tárcsázáskor Ha szünetet akar beiktatni a tárcsázási folyamatba, a szinbólumok bevitelével teheti ezt meg. Szóköz, (-), tone (/T), szünet (/P), előhívó (/N) beiktatása lehetséges a tárcsázás lözben. Gyorshívó számhoz is programozhat különleges jelet. Üzenetküldési nyugta (Küldési jelentés) Kinyomtathatja és ellenőrizheti az üzenetküldés eredményét, a kommunikáció mennyiségét, a lapokat, és a kommunikációs módot küldeményenként. Kommunikációs történeti lista (Journal jelentés) Automatikusan is kinyomtatható az utólsó 100 kommunikáció (küldés és fogadás) listája amely tartalmazza a célállomást/feladót, időpontot, a kommunikáció eredményét, stb. Beprogramozhatja azt is, hogy a gép minden nap kinyomtassa a kommunikációs listát. Duplex szkennelés Az RADF használatával kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát autopmatikusan tudja beszkennelni. Az RADF opció. Folyamatos szkennelés (Következő dokumentum) Nagy mennyiségű anyag szkennelésekor (ásoláshoz, archiváláshoz, továbbításhoz) előfordulhat, hogy nem fér bele a szkkennerbe egyszerre. Ilyenkor több részletben is beteheti a szkennelendő anyagot a lapbehúzóba. Listák Különböző listákat nyomtathat igény szerint Online Ezzel a funkcióval a nyomtató és a számítógép közötti kapcsolat indítható A gép egyes funkcióinalk a tiltása (Védelmi beállítások) Ez a funkció védelmi jelszó megadásával enged hozzáférést a gép funkcióihoz.. amivel megelőzheti az illetéktelen használatot. 68

69 This page intentionally left blank. Üres oldal 69

70 Szkenner Funkciók Előkészületek Driver Installálása A szkennelt adatok eléréséhez TWAIN drivert kell a számítógépére telepíteni. A meghajtó telepítéséhez lásd a Nyomtató/Szkenner Driver tájékoztatót a driver CD-n. Kábelek csatlakoztatása Közvetlen csatlakoztatás a számítógéphez USB kábellel Ferrit gyűrű Az ábra szerint hurkolja rá az USB kábelre a gép csomagolásában lévő ferrit gyűrűt a kábel végétől kb. 5 cm-re. Nyomtató driver software USB kábel A gép csatlakoztatása számítógépes hálózatba 10 BASE-T/100 BASE-T hub 10BASE-T/ 100BASE-T kábel Ferrite gyűrű Kábel rögzítő Az ábrának megfelelően helyezze el a ferrit gyűrűt a LAN kábelre, és rögzítse a kábelrögzítővel (A ferrite gyűrűt és a kábelrögzítőt a hálózati opció csomagban találja) 70

71 A szkennelés folyamata Ebben a fejezetben a szkennelési folyamtról tájékozódhat 1. Dokumentumok szkennelése a szkenner boxba Szkennelés, 72. oldal 2. Használjon TWAIN szkennert támogató Windows alkalmazást a szkennelt adatok számítógépére történő letöltéséhez Szkennelt adatok letöltése 76. oldal Dokumentumok Szkenner Box Szkennelt kép TWAIN-t támogató alkalmazás 71

72 Szkennelés A szkennelési műveletről tájékozódhat ebben a fejezetben. A további részleteket lásd a driver CD -n 1. Váltsom működési módot 2. Tegye a dokumentumot az ADF-be vagy az üveglapra Nyomja meg a mód gombot a Szkenner módba váltáshoz NOTE MEGJEGYZÉS A Szkennelés tiltott felirat jelenmik meg az LCD-n ha a gép szkenner finkciói je vannak tiltva. A gép nem vált át szkenner módba. A további részleteket lásd a driver CD-n Ha ADF-ből adagolja a szkennelendő dokumentumokat, tegye azokat a szkennelendő képpel felfelé. Ha a dokumentumokat az üveglapról szkenneli, a képpel lefelé tegye őket az üveglapra, a bal felső sarokba igazítva. 72

73 3. Válassza ki a boxot 4. Nyomja meg a <Start>-ot Válassza ki a boxot 1. Nyomja meg a [Szkenner Box] mezőt 2. Válassza ki a boxot, és nyomja meg a[bead] mezőt. A kiválasztott box száma megjelenik az LCD kijelző jobb felső sarkában. Tegye meg a szükséges beállításokat NOTE MEGJEGYZÉS Az alapfunkciók részleteit lásd a következő fejezetben page. A dokumentum a kiválasztott boxba kerül szkennelésre A szkennelt adatokat letöltheti a PC_re TWAIN t támogató alkalmazással NOTE MEGJEGYZÉS A számítógépre installálni kell a Twain drivert a szkennelt adatok letöltéséhez A további részleteket lásd a Nyomtató/Szkenner Driver tájékoztatóban a driver CD-n 73

74 Alapfunkciók Menűje Első screen Ebben a fejezetben a szkennelési mód alapfunkcióit mutatjuk be. További részleteket lásd a driver CD-n Nyomja meg a képernyőváltó gombot a képernyők közötti váltáshoz. Válassza ki the Dokumentum tipus (Dok.Tipus) 1. Nyomja meg a [Dok.Tipus] mezőt 2. Válassza ki the Dokumentum tipust a kurzor gombokkal, és nyomja meg a [Bead] mezőt. Szöveg...Szöveget tartalmaró dokumentum szkenneléséhez Szöveg&Fotó...Szöveget és fotót egyaránt tartaklmazó - dokumentum szkenneléséhez. Fotó...Képeket, fotókat tartalmazó dokumentumok szkenneléséhez. Háttér....Háttér vagy száttérszín eltávolítása A gyári alapbeállítás Szöveg Válassza ki a Kontrasztot 1. Nyomja meg a [Kontraszt] mezőt 2. A kurzor gombokkal válassza ki a kontrasztot és nyomja meg a [Bead] mezőt Öt kontraszt szint közül választhat Világos+...A legvilágosabb kontraszt Világos*......Világos kontraszt Normá...Normál dokumentumokhoz Sötét*...Sötét kontraszt Sötété+...A legsötétebb kontraszt *: Ezek a lépcsők nem jelennek meg az LCD kijelzőn A gyári beállítás Normál. 74

75 Második képernyő Válassza ki a szkennelési felbontást 1. Nyomja meg a képernyőváltó gombot a második képernyő oldal megjelenítéséhez 2. Nyomja meg a [Felbontás] mezőt 3. A kurzor gombokkal válassza ki a szken nelési felbontást és nyomja meg a [Bead] mezőt. A gyári alapbeállítás 300 dpi. Válassza ki a szkennelési méretet Beállíthatja a szkennelés méretét. Ez a funkció akkor hasznos, ha a dokumentumnak csak egy részét akarja beszkennelni, vagy meg akarja határozni a szkennelés méretét. 1. Nyomja meg a képernyőváltó gombot a második képernyő oldal megjelenítéséhez 2. Nyomja meg a [Szkennelési Méret] mezőt 3. A kurzor gombokkal válassza ki a szkennelési méretet és nyomja meg a [Bead]-mezőt A gyári beállítás Automatikus. NOTE MEGJEGYZÉS Az alalpmeűkhöz további gyakran használt menűket is hozzáadhat, így azok is megjelennek a kijelzőn. Gyakran használt funkciók megjelenítése 80. oldal 75

76 Szkennelt adatok lehívása 1 Indítsa el a TWAIN-t támogató alkalmazást a PC-n 2 Indítsa el a szkennelési műveletet az alkalmazásban 3 Válassza ki a szkenner eszközt Válassza ki Muratec MFX-1820 szkennert, vagy a Muratec MFX-1820 NW szkennert. 4 Válassza ki a szkenner boxot Ha a box jelszóval védett, írja be a 4 számjegyű I.D. kódot 5 Válassza ki a letöltendő képet és nyomja meg a [Letölt] mezőt A részleteket lásd a driver CD-n. Szkenner képernyő No. Jellemző Leírás 1 TWAIN Box Klikkeljen arra a boxra, amiből le akarja tölteni a dokumentumot lista 2 File száma A fájl számát jelzi, amit a gép automatikusan generált 3 Dátum/idő A szkennelés dátuma, ideje 4 Lapok A szkennelt lapok száma 5 Előkép Ha az előnézet ki van választva, a dokumentum bélyegképe megjelenik a jobb felső sarokba 6 Letöltés A letöltéshez válszza ki a dokumentumot 7 MFP választás IP cím vagy a kapcsolat jellemzőinek megváltozásakor használja 8 Frissítés A fájl lista frissítése 9 Mentés Beállítások mentése (Nem választható, ha nem történt változás) 10 Default A gyári beállítások visszaállítása 76

77 No. Jellemző Leírás 11 Kilépés Kilépés 12 Pixel tipus Letöltés változás nélkül. B/W: Fekete-fehér letöltés Grayscale: Letöltés szürke árnyalattal 13 Lapok A letöltendő lapok tartománya. 14 Felbontás A legtöbb alkalmazásnál a lineáris felbontás automatikusan beállítódik a letöltéshez. Ha ez mégsem történik meg, megváltoztathatja a felbontást anélkül, hogy a dokumentumot újra kellene szkennelnie 15 Fix kép- Az alkalmazástól függően a különböző méretű dokumentumok esetleg nem töltődnek le megfelelően. méret Ebben az esetben válassza ki a méretet, a szkennelt dokumentum méretének megfelelően. Ha többféle méretet akar letölteni, válassza a legnagyobb dokumentum méretét 16 Dokumentum A dokumentum automatikusanb törlődni fog a szkennerboxból, ha a törlés kocka ki van pipálva Törlés Ha hálózati szkennerként használja a Muratecet, a jelölőnégyzet üresen hagyása több számítógépre történő letöltést tesz lehetővé. Ha a Törlés letöltés után jelölőnégyzet ki van pipálva, a letöltést csak egy számítógépre lehet elindítani Adatok törlése a szkenner boxból Az adatok törlése a másológép kezelőbillentyűzetével 1 Nyomja meg a <Menű> gombot 2 Nyomja meg a [Beállítások] gombot 3 Válassza ki a Tárolt dok. beállítása mezőt és nyomja meg a [Bead]-mezőt 4 Válassza ki a Törlés mezőt, majd nyomja meg a [Bead] mezőt 5 Válassza ki a Szkenner Box Dok. mezőt és nyomja meg a [Bead]-ot 6 Válassza ki a szkenner boxot és nyomja meg a [Bead]mezőt Ha a szkenner boxx titkosított, szükség van a 4-jegyű I.D. kód beírására,majd nyomja meg a [Bead]-ot 7 Válassza ki a törlendő fájl számát és nyomja meg a [Bead] mezőt 8 Ha megjelenik a nyugtázást kérő felirat, nyomja meg az [igen] vagy a [Nem] mezőt Nyomja meg az [Igen] mezőt a fájl törléséhez Nyomja meg a [Nem] mezőt, és a gép visszatér a 7. lépéshez. 77

78 Nyomtató Funkciók Előkészületek Driverek installálása Ahhoz. hogy a számítógépről érkező nyomtatási parancsokat illetve szkennelési feladatokat elvégezhesse, a számítógépre installálnia kell a nyomtató illeztve szkenner drivereket, amelyeket a géphez csomagolt driver CD-n talál. A CD- megtalálja a részletes installálási tájékoztatót is. Kábelek csatlakoztatása Az MFP csatlakoztatása számítógéphez USB kábellel Ferrite gyűrű Képezzen hurkot az USB kábelen, kb 5 cm-re a végétől, az ábrának megfelelően. Helyezze rá a csomagolásban található ferrit gyűrűt Nyomtató driver software USB kábel Csatlakoztatás a hálózatba 10 BASE-T/100 BASE-T hub 10BASE-T/ 100BASE-T cable Ferrite gyűrű Kábel rögzítő Tegye az ábrának megfelelően a ferrit gyűrűt a LAN kábelre, és rögzítse azt a kábelrögzítővel (A ferrite gyűrű és a kábelrögzítő a hálózai opciós csomagban található) 78

79 Nyomtatás a számítógépről 1 Nyissa meg a nyomtatandó dokumentumot the application. 2 A Fájl Menűből válassza ki a [Nyomtatás]-t 3 Ellenőrizze a kiválasztott nyomtatót, válassz a Muratec MFP-t A szükséges beállításokat a Properties fülön végezheti el 4 Klikkeljen a [Print] mezőre a nyomtatás elindításához NOTE MEGJEGYZÉS A nyomtatási mód a futtatott alkalmazás beállításaitól függ. A részleteket lásd az alkalmazás tájékoztatójában Nyomtatás törlése Az aktuális nyomtatás törlése 1 Nyomja meg a <Menű>-t 2 Válassza ki az Online gombot és nyomja meg a [Bead] mezőt 3 Válassza ki a KI mezőt és nyomja meg a [Bead] mezőt A nyomtatás megszakításának nyugtázása megjelenik a kijelzőn 4 Ha a nyugtázás megjelenik a kijelzőn, Nyomja meg az [Igen] mezőt A nyomtatás megszakad NOTE MEGJEGYZÉS További részleteket a nyomtatásról lásd a Driver CD-n lévő User s Guide (Kezelési tájékoztató) fájlban 79

80 Rendszer Beállítások Gyakran használt funkciók megjelenítése Az alapmenű Funkció hozzáadása az alapfunkciókhoz Az alapfunkciók menűjében a leggyakrabban használt funkciókat találja. További funkciókat is megjeleníthet az alábbi lépésekkel: 1 Nyomja meg a képernyő váltó mezőt ([ ]) majd nyomja meg az üres gombot key. A nyugtáző képernyő megjelenésekor nyomja meg az [Igen] mezőt 2 Válassza ki a megjelenítendő funkciót a kurzorral, majd nyomja meg a [Bead]-ot 3 A kiválasztott funkció megjelenik az alapfunkciók között. 80 NOTE MEGJEGYZÉS Akár 12 funkciót hozzáadhat az alapképernyőkhöz a másolás, szkennelés és fax módban külön-külön A hozzáadott funkciókat törölheti az alapmenűből ha megnyomja a < Menü> gombot A kezelőpanel program gombjaihoz is rendelhet funkciókat. Lásd a Programgombok használata című fejezetet a 81. oldalon

81 Funkciók törlése az alapmenűből 1 Nyomja meg a <Menű>-t 2 Nyomja meg a [Beállítások] mezőt 3 Válassza ki a Felügyelet gombot és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza az Alapfunkciók beállítása t és nyomja meg a Bead]-ot5 5 Válassza ki a Copy mód -ot és nyomja meg a [Bead] mezőt 6 Válassza ki a Törlés mezőt és nyomja meg a [Bead] mezőt 7 Válassza ki a törlendő funkciót és nyomja meg a [Bead] mezőt 8 A nyugtázó üzenet megjelenésekor nyomja meg az [Igen] mezőt A kiválasztott funkció törlődik az alapfunkciók menűjéből. NOTE MEGJEGYZÉS A gyári beállításokhoz való visszatéréshez a 6. lépésnél válassza az [Inicializál] mezőt Program Gombok használata A kezelőpanel Program Gombjaihoz hozzárendelhet gyakran használt funkciókat, amelyeket így egy gombnyomással előhívhat. Három program gombot használhat. A gyári beállításuk: Gyorshívás, Számláló és Lista. A Program Gombok funkciójának megváltoztatása 1 Nyomja meg a <Menű>-t 2 Nyomja meg a [Beállítások]. 3 Válassza ki Felügyelet -et és nyomja meg a [Bead]-ot 81

82 4 Válassza ki a Programgombok beállítása mezőt és nyomja meg [Bead]-ot5 5 Válassza a Bead/Szerkeszt mezőt és nyomja meg a [Bead] mezőt 6 Válassza ki a programozandó gombot, és nyomja meg a Bead] mezőt 7 Válassza ki a funkció kategóriát és nyomja meg a [Bead] mezőt 8 Válassza ki a hozzáadandó funkciót és nyomja meg a [Bead] mezőt A programgomb mostantól a hozzárendelt funkciót aktivizálja NOTE MEGJEGYZÉS A gyakran használt funkciókat hozzáadhatja az alapfunkciókhoz is, és akkor megjelenik az alaplépernyőn is. Lásd az Alapmenű című fejezetet a 80.oldalon Apart from using the Program Gombokas shortcuts to frequently used functions, you can also use them to recall fre- quently used settings. Registering items in the Műveleti Memória, page 83. Funkciók törlése a Program Gombokról 1 Nyomja meg a <Menű>-t 2 Nyomja meg a [Beállítások] mezőt 3 Válassza ki Felügyelet -et és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki a Programgombok beállítása -t és nyomja meg a [Bead]-ot 5 Válassza ki a Törlés -t és nyomja meg a [Bead] mezőt 6 Válassza ki a törlendő gombot, és nyomja meg a [Bead] mezőt 7 A nyugtázó üzenet megjelenésekor nyomja meg az [Igen]-t A kiválasztott funkció törlődik 82

83 Gyakran használt beállítások A programbombokhoz teljes műveleti memória beállításokat is regisztrálhat. A programgomb megnyomásával a teljes beállítást megváltoztathatja. Műveleti Memória programozása 1 Nyomja meg a <Menű>-t 2 Nyomja meg a [Beállítások]. 3 Válassza ki a Felügyelet mezőt és nyomja meg a [Bead]-ot 4 Válassza ki a Műveleti Memória -t és nyomja meg a [Bead]-ot 5 Válassza ki a Bead/Szerkeszt -et és nyomja meg a [Bead]-ot 6 Válassza ki a programgombot és nyomja meg a [Bead]-ot Ha a gombhoz előzőleg már funkciót programozott, nem adhat hozzá műveletsort. Ehhez először törölnie kell a gombhoz programozott funkciót. 7 Válassza ki a Művelet kategóriát és nyomja meg a [Bead]-ot Válasszon a másolási-, fax-, vagy szkenner mőbeletek közül 8 A nyugtázó üzenet megjjelenésekot nyomja meg az [Igen]-t 9 Állítsa be azokat a műveleteket, amelyeket hozzá akar adni a gombhoz A Műveleti Memória programozásakor hangjelzést hall, amely jelzi, hogy a Műveleti Memória programozása folyik. 10 Ha készen van a beállításokkal, nyomja meg a <Start>-ot 83

84 11 Válassza a Cím mezőt, nyomja meg a [Bead]-ot, és írja be a művelet nevét A szövegbevitel tájékoztatóját lásd a Karakterek bevitele című fejezetben, a 99. oldalon 12 Nyomja meg a Start gombot és nyomja meg a [Bead]-ot Ha azt akarja, hogy a művelet a gomb megnyomásakor a folyamat automatikusan elinduljon, nyomja meg az [Igen]-t Ha a beállításokat rögzíti és kézzel indítja a folyamatot, vagy nem akarja elindítani a folyamatot, Nyomja meg a Nem mezőt NOTE MEGJEGYZÉS Ha a Program Gombokhoz műveletet akar hozzárendelni, először törölnie kell az előzőleg hozzárendelt funkciót Lásd a Funkciók törlése a programgombokról című fejezetet a 82.oldalon A Műveleti Memória programozásának részleteit lásd a driver CD-n 84

85 Rendszer Beállítások Ezekkel a beállításokkal Ön megváltoztathatja a gyári alapbeállításokat és a felhasználás kívánalmai szerint állíthatja be a legkényelmesebb funkciókat. A beállítás menü megjelenítése 1 Nyomja meg a <Menű> dombot a kezelőpanelen 2 Nyomja meg a [Beállítások] gombot Megjelenik a Beállítások Menű 3 A Beállítások Listája táblázat segítségével változtathatja meg a gép beállításait. NOTE MEGJEGYZÉS További részleteket lásd a a driver CD-n 85

86 Beállítások Listája Beállítások Listája As alábbi beállítások végezhetők a gépen. Az aláhúzott beállításokat találja a gépben, gyári beállításként, amikor a gép üzembehelyezése megtörténik Beállítás 1.szint Beállítás 2.szint Beállítás Harmadik Leírás Beállítások Kezelési kézikönyv Számláló - A szkennelt és nyomtatott lapok száma Gyorshívás - - Fax számok szerkesztése, törlése, - Gyorshívó számok áthelyezése, 6-6 cseréje. Csoport - Több címzett kombinálása és regisztrálása csoportokba Papír Beállítások Bypass Papír Papír Méret A Bypass tálcában használt papír A3, A4, A4, méretét adhatja meg5, A5, B4, B5, Post- Kártya, 8K, 16K, 16K, LTR, LTR, LGL, HLTR, Egyedi1, Egyedi2, Egyedi3, Egyedi4, Egyedi5 Kazetta Papír Copy Beállítások Alapbeállítások Papír Tipus a Bypass tálcában használt Normál, OHP, papírtipust állíthatja be Levlap/ Karton Egyedi Papír A Bypass tálcában használt egyedi Egyedi1 beállítás papír beállítását végezheti el Egyedi2 Egyedi3 Egyedi4 Egyedi Kazetta 2. Kazetta (opció) 3.Kazetta (opció) A papírkezettába tett papír beállítása A3, A4, A4, A5, B4, B5, 8K, 16K, 16K, LTR, LTR, LGL Nyomtató kaz. Fax A beérkező faxok nyomtatására használt 1st, 2nd, 3rd kazetta kiválasztása Kazetta Copy Kijelölheti azt a kazettát, amelyiket KI az automatikus papírkiválasztás BE funkció használ BE(*) Bypass List A listák nyomtatásánál használt KI kazetta kijelölése BE (Nem jelölheti ki a bypass tálcát) BE(*) Keresz szortírozás Meghatározhatja, hogy több példány BE nyomtatásakor automatikusan bekap- KI csoljon-e a kereszt szortírozás, a különböző tálcából történő papíradagolással. Dok. Tipus Beállíthatja az alapérttelmezett dokumentum tipust a másoláshoz- Szöveg Szöveg/Fotó Fotó Háttér

87 Beállítás 1.szint Beállítás 2.szint Beállítás 3. szint Leírás Beállítások Kezelési kézikönyv Másolási beáll. Alap Kontraszt Kontraszt beállításaa a Világos+ beállítások szkenneléshez (Világos) Normál (Sötét) Sötét+ Másolás rögzítés Zoom Az alapértelmezett méretarány Auto másolásnál. 100% Szortírozás Szortírozás automatikus bekapcsolása KI BE 6-4 Vegyes másolás Vegyes másolás engedélyezése KI BE Folyamatos Meghatározhatja, hogy a folyamatos ADF szkennelés szkennelést honnan végezhet: BE (Köv.dok.) Üveglapról vagy ADF-ből KI (Ha nincs a gépen ADF, csak üveglap FBS választható ki.) BE KI - Ha bekapcsolja a funkciót, másolás alatt szkennelheti a követkkező lapot BE 6-5 KI Fax Beállítások Default Set- Felbontás A szkennelés alapfelbontását Normal tings állíthatja be S-Fine Photo Background Kontraszt A szkennelés alapkontrasztját Lightest állíthatja be (Lighter) Normal (Darker) Darkest Fejléc/TTI Bekapcsolásakor a faxüzeneten BE szerepel a küldő fejléce KI Memória (Tx) Tx Report Bekapcsolt állapotban a fax először a memóriába szkennelődik, onnan kerül elküldésre. Kikapcsolt állapotban realidő faxküldés indul, a szkenneléssel egyidőben. (Nem jelenik meg a beállítási lehetőség, ha nincs ADF felszerelve BE KI Bekapcsolt állapotban jelentést nyomtat BE minden faxküldés után. KI Bélyegző Bekapcsolt állapotban jelet bélyegez a BE faxüzenethez beszkennelt lapokra KI (Csak ADF_fel felszerelt gép esetében jelenik meg) Következő A folyamatos szkennelés forrását ADF Dokumentum állíthatja be BE Ha nincs felszerelve ADF, csak az KI üveglap be-illetve kikapcsolását FBS ajánlja fel a gép.) BE KI

88 Beállítások Listája Beállítás 1.szint Beállítás 2.szint Beállítás 3.szint Leírás Fax Beállítások Fax Továbbítás Beállítás Bekapcsolt állapotban a beérkező faxüzenetek a beállított címekre továbbítódnak Beállítások BE KI Kezelési kézikönyv 3-19 Bead/Szerkeszt A továbbítási címek beállítása - Töröl A beállított továbbítás törlése Biztonsági Zárt küldés Bekapcsolt állapotban csak olyan készü- BE Funkció llékre küldhet faxüzenetet, amely azonos KI 3-31 kóddal van beállítva Zárt fogadás Bekapcsolt állapotban csak olyan készü- BE llékről fogad faxüzenetet, amely azonos KI 3-32 the same passcode set. Kód/Passcode A zárt kommunikációhoz illetve - Kódolt üzenetlehíváshoz állíthat be -33 jelszót. ID védett küldés Bekapcsolt állapotban csak akkor kerül elküldésre az üzenet, ha a tárcsázott KI számjaegy alsó négy jegye egyezik a 3-35 másik készülékbe beállítottal Címzett Dupla hívás Bekapcsolt állapotban megjelenik a cím- BE zett a kijelzőn, és Ön ellenőrizheti, KI 3-36 mielőtt az üzenetküldés elindul Bekapcsolt állapotban az utólsóként tárcsázott faxszám megjelenik a kijelzőn, hogy megakadályozza a másodszori hibás küldést BE KI 3-38 Biztonsági Bekapcsolt állapotban az érkezett BE Fogadás faxüzenet a memóriában tárolódik, KI 3-39 nem kerül kinyomtatásra Kódolt üzenet- Bekapcsolt állapotban csak az azonos BE lehívás kóddal ellátott készülékkel lehet KI 3-41 kommunikálni. Egyéb Újrahívás Foglalt vonal miatt sikertelen kommuni- Beállítások száma káció újraindítása 2-15 alkalommal 2 X Újrahívás ideje Két tárcsázás közötti időtartam 0-5 perc: 1 perc Tiltott számok A nem kért faxok tiltása KI Három tiltási mód közül Mode1 faxes, and also change or delete the reg- Mode2 istered contents. Mode Csengetés szám Ha a készülék fax vagy tel/fax módban a faxfogadás indítása előtti csengetések számát állíthatja be. 10 times: 2 times Tárcsázási Szünetet iktathat be a tárcszás közben 10 sec. szünet 2 sec. Nagy felbontás Beállíthatja a nagyon finom felbontást 400dpi (S Finom) 600dpi 88

89 Beállítás 1.szint Beállítás 2.szint Beállítás 3.szint Leírás Beállítások Kezelési kézikönyv Fax Beállítások Egyéb Kicsinyítés Beállíthatja a fogadott dokumentumok Auto beállítások fogadáskor kicsinyítési arányát Kicsinyítési Ha a fogadott dokumentum nem fér rá a - 85 mm: margó nyomtati területre, meghatárizhatja, hogy 24 mm kicsinyítve nyomtatódjon ki, vagy margóval levágja a kép szélét Papír takarékos Ha a Duplex fogadás be van kapcsolva KI fax nyomtatás az érkezett dokumentumok kétoldalasan nyomtatódik ki. (csak akkor jelenik meg, ha duplex egység is van a gépre szerelve.) Képelforgatás Bekapcsolva az A/4 formátumot BE faxküldéskor szkennelés után elfordítja és A/4 formátumként küldi a gép Gyors Memória Bekapcsolt állapotban a többoldalas E Küldés Dokumentumok a szkennelés sorrendjében küldésre kerülnek ECM Mód Hibajavítás Szerviz Mód (Csak ADF esetén jelenik meg a beállítási lehetőség) Bekapcsolt állapotban vizsgálja az üzenet BE küldés minőségét, és ha az vonalhiba miatt nem megfelelő, újraküldi a hibás oldalt.. Ne állítsa át Előhívó Tárcsázási szimbólumok regisztrálása - (/N). Érkeztetési Az érkezett faxokra rányomtatja BE Bélyegző az érkezés idejét. KI KI Szkenner Szkennelési Dok. Tipus Beállíthatja a dokumentum tipusát Szöveg Beállítás alapbeállítások Szöveg/fotó Fotó Háttér Felbontás Beállíthatja a szkennelés alapfelbontását 200 dpi 300 dpi 600 dpi Kontraszt Beállíthatja a szkennelés alap Lightest kontrasztját. (Lighter) Normal (Darker) Darkest 6-17 SzkenMéret A szkennelési méretet állíthatja be Auto, A3, A4, A4, A5, A5, B4, B5, B5 Köv Doc Beállíthatja, hogy a készülék végezhet-e ADF folyamatos szkennelést ADF-ből BE illetve üveglapról KI (Ha nincs ADF a gépre szerelve, csak Üveglap az üveglap beállítását kínálja fel. BE KI Szkenner Box - A szkerrner boxot névvel illetve belépési kóddal láthatja el

90 Beállítások listája Beállítás 1.szint Beállítás 2.szint Beállítás 3.szint Leírás Beállítások Kezelési kézikönyv Nyomtatási Nyomtatás- - Ha opcionális PCL nyomtatásvezérlőt funkciók vezérlő használ, ezek a beállítások aktiválódnak (Csak akkor jele- beállítása akkor is ha nem használja a nyomtatásnik meg, ha vezérlőt 6-20 opcionális PCL nyomtatásvezérlő van a gépen) Felügyelet Programgombok Bead/Szerkeszt Gyakran használt funkciók hozzárende- 1. gomb: beállítása lése program gombokhoz. Gyorshívás 2. gomb: Vonalhang 3. gomb: Lista Törlés A programgombhoz rendelt funkció - törlése Műveleti Enter/Edit A programbombokhoz - Memória műveletek, beállítások programozása Törlés A Műveleti Memória törlése. - Alapfunkciók Copy Mód Az alapmenűhoz gyakran használt Alapbeállítás Menüjének a funkciókat adhat hozzá Papír beállítása Zoom Dokumentum Tipus Kontraszt Szortírozás Fax mód Az alapmenűhoz gyakran használt Alapbeállítás funkciókat adhat hozzá. Felbontás Kontraszt ScanMéret Scan mód Az alapmenűhoz gyakran használt Alapbeállítás funkciókat adhat hozzá SzkenBox vál Dokumentum Tipus Kontraszt Felbontás ScanMéret Auto Reset Copy mód Beállítható az az idő, ami után Auto Reset Idő Időe a kijelző visszatér alapállapotba perc Ha bekapcsolja a szkennelés utáni Reset-et, 3 perc a szkennelés befejezése után is az alap- Reset Szken után állapot állítódik be. BE Fax mód Beállítható az az idő, ami után Auto Reset Idő a kijelző visszatér alapállapotba perc 3 min Scan mód Beállítható az az idő, ami után Auto Reset Idő a kijelző visszatér alapállapotba perc Ha bekapcsolja a szkennelés utáni Reset-et, 3 perc a szkennelés befejezése után is az alap- Reset After Scan állapot állítódik be. KI BE Hang Hangerő A nyugtázó, s funkció vége, a csengetés, Low Beállítások és figyelmeztető hangok hangerőbeállítása Middle A különböző hangok nem állíthaók önállóan High Nyugtázó A kezelőpanel billentyűhangja BE hang KI 90

91 Beállítás 1.szint Felügyelet Beállítások Beállítás 2.szint Hang Beállítás 3.szint Vége hang maradt Leírás Az alábbi műveletek befejezésének a végét jelző hang. Külön-külön állíthatók Másolás befejezve Faxküldés befejezve Faxfogadás befejezve Fax nyomtatás befejezve Lisa nyomtatás befejezve PC nyomtatás Dokumentum maradt az üveglapon Szkennelés után Beállítások BE KI Fax csengetésr Beállítható, hogy csengetéssel jelezzen BE a készülék fax érkezésekor akkor is, ha KI nincs telefonkészülék csatlakoztatva Figyelmeztetés Bekapcsolt állapotban figyelmeztető BE hangot hall, ha papírelakadás vagy KI memória túlcsordulás keletkezik Nyomja meg az [Egyedi]-t a papírelakadás jangljelzéséhez. (alapbeállítás: BE) Energy Save Alvó Mód Beállíthatja azt az időt, amikor a gép 2-60 perc Mód automatikusan alvó módba kapcsol 2 perc Kezelési kézikönyv 6-22 Energia- Beállítható fix idő is, amikor a gép energia Start Idő 1-14, takarékos takarékos módba vált, valamint KI 6-22 idő az az időpont is, amikor működési módba vált. Reset Idő KI BE 9:00 Automatikus Automatikus jelentés nyomtatás KI jelentés. BE (nincs időbeállítás) nyomtatás BE (idő beállítással) KI Nincs automatikus jelentés (journal) nyomtatás BE (Nincs idő beállítva) 100 küldött illetve fogadott 3-55 faxüzenet után automatikusan kinyomtatja a jelentést BE (időbeállítással) Naponta, egy meghatározott időben automatikusan kinyomtatódik a jelentés. Védelmi Beállítások Védelmi jelszó beállítása 4 jegyű védelmi jelszót (Passcode)állíthat be Nincs be a géphez, a felügyelethez illetve a beállítva 6-26 biztonsági funkciókhoz védelmi való hozzáférés illetve letiltására jelszó Funkciók védelme A Csoportfelügyelet illetve a működési mód tiltásához való hozzáférést a fent beállított jelszó használatához kötheti. Csoportfelügyelet Tilt Enged 6-28 Mód tiltás Tilt Enged 91

92 List of Beállítások Beállítás 1.szint Beállítás 2.szint Beállítás 3.szint Leírás Beállítások Kezelési kézikönyv Management Mód tiltás (Védelmi jelszó beállítása szükséges) Copy Mód Fax Mód Scan Mód Ha a beállítás Tilt, akkor a másolási funkció nem használható Ha a beállítás Tilt, akkor a fax funkció nem használható Ha a beállítás Tilt, akkor a szkenner funkció nem használható Tilt Enged Tilt Enged Tilt Enged List Mód Ha a beállítás Tilt, akkor a lista Tilt nyomtatás nem használható. Enged Csoport Beállítás Másoláskor és faxküldéskor csoportkódot BE kezelés kér a gép a folyamat elindításához. A KI csoporthasználatot rögzíti a gép. Bead/Szerkeszt 100 csoport regisztrálható. 4-3 Törlés A csoportok számának és nevének törlése 6-29 Hálózati beállítások (Csak akkor jelenik meg, ha hálózati opció van a gépen) Számláló törlés Az összes adatot törli IP Cím MAC Cím IP cím, subnet mask stb beállítása A gép MAC címének megjelenítése Felhasználói - Minden regisztrált adatot töröl!- adatok törlése A címjegyzéket, beállításokat, stb is. A memóriában tárolt dokumentumok is törlésre kerülnek. Lásd a Nyomtató/Szkenner Driver kezelési tájékoztatóban a driver CD-n Store Doc Settings A törölt adatokat nem lehet visszaállítani, Törlés előtt győződjön meg róla, hogy törölhető minden adat! LCD Kontraszt - Az LCD kontrasztját állíthatja be - - Élettartam Developer egység Developer egység cseréje esetén állítsa - számláló számláló be. Tárolás Törlés Nyomtatás Dobegység szláló Dobegység cseréje esetén állítsa - be Üzenetlehívás lehívott Dokumentum Scan Box Dok Lehívott Dokumentumok Titkos üzenetek Parancs Dokumentum A lehívott üzenetek tárolása A szkenner boxban tárolt és a lehívott dokumentumot törlése. Kinyomtathatja a lehívott dokumentumokat, a parancsokat, és a titkos fax üzeneteket User Install Nyelv - A kijelző és a listák nyelvét választhatja English meg German Akt. Idő - Adja meg a dátumot év-hónap-nap formátumban - Az időt pedig 24 órás formátumban Téli/nyári idő- Bekapcsolva a gép automatikusan átvált BE számítás nyári időszámításra a megadott napon. KI - 92

93 Beállítás Beállítás Beállítás 1.szint 2.szint 3.szint Kezelési Leírás Beállítások kézikönyv Installálási Fax fogadási mód - Válassza ki a fax fogadás módjátax Mód beállítás Vonalhang/ - Bekapcsolt állapotban fax küldéskor BE Hívásjelzés detektálja a vonalhangot KI TTI Bead/Szerk. - 3 fejlécet rögzíthet. - Tel/Fax Mód Fax/Tel Mód Ans/Fax Mód Tel Mód Standard TTI - Válassza ki az általában használt 1. fejléc Alap fejléc fejlécet 2.fejléc 3. fejléc TTI szám Adja meg a fejléchez tartozó faxszámot 93

94 Egyebek Napi karbantartás Ebben a fejezetben a készülék napi tisztításáról, karbantartásáról olvashat A rendszeres karbantartásokról nem szólunk, mert azokat kizárólag kiképzett szervizszakambereink végezhetik. FONTOS! Ne használjon vegyszereket (benzin, higító stb), mert azok károsíthatják a műanyag és festett részeket! Ne használjon papírzsebkendőt vagy-törlőt a tisztításhoz, mert a papírpor vagy -darabka hozzátapadhat a géphez és tölésproblémát okozhat. Használjon puha, szöszmentes törlőkendőt. A gép burkolatának tisztítása A gép külsejét puha, szöszmentes kendővel tisztíthatja. Nedvesítse meg, vagy használjon ablaktisztítót. Ügyeljen rá, hogy folyadék ne kerülhessen a gép belsejébe! A szkenner tisztítása Ha koszos a szkenner, az hibákat, okozhat a másolatokon, az érkezett faxokon vagy a beszkennelt dokumentumokon. Tisztítsa rendszeresen a szkennert, hogy mindig tökéletes legyen. Az ADF üvegének, a tárgyüvegnek a géptetőnek és a dokumentum padnak a tiszttítása Ezeket a felületeket nedves, vagy ha nagyon szennyezett, akkor ablaktisztítós törlőkendővel törölje át, majd törölje szárazra szöszmentes puha törlőkendővel. Géptető Dokumentum pad ADF üveglap Tárgyüveg 94

95 Az ADF tisztítása Ha az ADF koszos, sötét vagy fekete csíkok jelennek meg a másolaton. Papírelakadás is keletkezhet, ha a papírtovábbító görgőkre kosz kerül. Tisztítsa rendszeresen a dokumentum továbbító hengereket és leválasztó padokat Törölje át őket vízzel vagy ablaktisztítóval benedvesített törlőkendővel, majd törölje szárazra szöszmentes, puha törlőkendővel. A hengereket óvatosan fordítsa körbe és törölje meg. Automatikus lapbehúzó (ADF) Automatikus lapbehúzó és fordító (RADF) 95

96 A nyomtatási terület tisztítása A nyomtatóműnél lévő görgők, hengerek tisztítása az alábbi esetekben szükséges: Gyakori papírelakadás esetén Ha a nyomat koszos (a szkennert is tisztítsa meg) Tisztítsa meg a hengereket, görgőket vízzel vagy ablaktisztítóval benedvesített törlőkendővel, majd törölje szárazra szöszmentes, puha törlőkendővel. A hengereket óvatosan fordítsa körbe és törölje meg. A fixáló egység és környéke nagyon forró! Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fixálóhoz, mert égési sérüléseket szenvedhet. A tisztítást mindig akkor végezze, amikor a gép hosszabb ideig ki volt kapcsolva, és lehült! FONTOS A dobegységet ne tegye ki fény hatásának, mert az károsítja a felületét és rossz másolati képet eredményezhet! Ne érjen kézzel a dob felületéhez, mert az károsítja azt, és rossz másolati képet eredményezhet! 96

97 Papírelakadások megszüntetése Ha papírelakadás keletkezik, figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn, valamint megjelenik az elakadás helye is. A kijelzőn jelzett helyról óvatosan távolítsa el a papírt az alábbiak szerint. Ha nem sikerül, lépjen érinztkezésbe a Muratec szervizzel. Papírelekadás Automatikus lapbehúzó (ADF) Automatikus lapbehúzó és fordító (RADF) NOTE MEGJEGYZÉS Ha eltávolította az elakadt papírt, az alábbi képernyő jelenik meg. Nyomja meg az [Iigen] mezőt a szkennelés folytatásához. A kijelzőn megjelenő instrukcióknak megfelelően tegye a szkennelendő dokumentumokat a kapbehúzóba. Ha fax küldés van folyamatban és a [Nem] mezőt nyomja meg, a faxtovábbítás megszakad. Papírelekadás Folytatja a tárolást? Igen Nem 97

98 Papírelakadás A fixáló egység és környéke nagyon forró! Ha kinyitja az ajtót a papír eltávolításához, ügyeljen rá, hogy ne érjen a fixálóhoz, mert égési sérüléseket szenvedhet. Miközben eltávolítja a papírt, ügyeljen rá, hogy a papírra még nem rögzített festék ne kerüljön a szemébe vagy a szájába. Ha mégis megtörténik, folyó vízzel mossa ki, és keresse fel orvosát. FONTOS Ha nyomtatás közben keletkezik papírelakadás, a festék még nincs a papírra fixálva. Ügyeljen rá, hogy a keze vagy a ruhája ne szennyeződjön be vele. Ha a festék a ruhájára kerül, hideg vízzel mossa ki. A festék megszilárdulhat és foltot hagyhat, ha meleg vízzel próbálja lemosni.. Óvatosan távolítsa el a papírt, Ügyeljen rá, hogy ne maradjon a gépben papírdarab. A gépben ne érjen a csatlakozókhoz vagy a papírtovábbító hengerekhez, mert az a nyomtatási minőség hibáját okozhatja Ne tegye ki fény hatásának a dobot 5 percnél tovább. Ne érjen kézzel a dob felületéhez, mert az a másolat hibájához vezethet. 98

99 Karakterek bevitele Használja ezt a fejezetet tájékoztatóként, ha karaktereket kell beírnia a gépbe, mint pl nevek, címek, stb Karakterek beviteléhez használt billentyűk Funkció választó gombok Kurzor Gombok Számbillentyűzet Kurzor Gombok Számbillentyűk Funkció választó gomb [Töröl] [Bezár] [Bead] [KarMód] [Üres] A kurzor mozgatására szolgálnak Számok, karakterek beírására szolgálnak A kijelzőn megjelenő adatok kiválasztására szolgál Karakterek törlése. A folyamat megszakítása, visszatérés az előző képernyőhöz A beírt karakterek rögzítése Beviteli mód váltás Szóköz bevitele Karakter beviteli képernyő Karakter beviteli képernyő A beadott és a beírható karakterek száma A beadott karakterek kijelzése. Displays the entry mód. 99

100 A beviteli mód megváltoztatása A beviteli módok összefoglalása: Beviteli mód Karakter tipus Magyarázat Példa Nagybetű Betűk (Nagybetű) Nagybetűk bevitele ABC Kisbetű Betűk (Kkisbetű) Kisbetűk bevitele abc Szám Szám Számok bevitele 1234 Váltás a beviteli módok között 1 Nyomja meg a [ ], [Kar Mód] mezőt 2 A Kurzor Gombokkal válassza ki a beviteli módot és nyomja meg a [Bead]-ot Választás a beviteli módok között NOTE MEGJEGYZÉS A karakterek bevitele közben a <#>-t megnyomva is változtathat beviteli módot 100

101 A karakterek elhelyezkedése A számbillentyűkhöz vannak rendelve a betűk is. Egy billentyűhöz több betű van rendelve. Nyomja meg a betűhöz rendelt billentyűt a karakter megjelenítéséhez annyiszor, amennyi a betűhöz szükséges. Szimbólum beviteléhez a billentyűt nyomja meg. A <#> gombbal változtathat beviteli módot. Beviteli mód Számbillentyűk Betűk (Nagybetűk) Betűk (Kisbetűk) - / - / _ 1 ABCÄ abcä 2 DEF def 3 GHI ghi 4 JKL jkl 5 MNOÖ mnoö 6 PQRSß pqrsß 7 TUVÜ tuvü 8 WXYZ wxyz Szimbólumok Lásd a Szimbólumok bevitele című fejezetet a 102.oldalon Beviteli mód kapcsoló NOTE MEGJEGYZÉS Ha angol nyelvet választ, az alábbi karakterek nem jelennek meg: Ä, ä, Ö, ö, ß, Ü, ü. Ugyanahhoz a billentyűhüz rendelt karakterek bevitele Ha olyan karaktert akar bevinni, amely ugyanahhoz a billentyűhöz van rendelve, mint a előzőleg bevitt betű, először nyomja meg a jobb kurzor gombot Ha a következő karakter nem ugyanahhoz a gombhoz van rendelve, nem kell megnyomnia a jobb kurzor gombot, az automatikusan jobbra mozdul. 101

102 Betűk bevitele 1 Váltson Kisbetű vagy Nagybetű módba. Váltás a beviteli módok között 100. oldal 2 A számbillentyűzettel írja be a betűt Számok bevitele 1 Váltson Szám módba Váltás a beviteli módok között 100. oldal 2 A számbillentyűzettel írja be a számot Szimbólumok bevitele Ha megnyomja a gombot a karakterbevitel közben, a szimbólumok beviteli módjára vált 1 Nyomja meg a -t In Upper case and Lower case mód: Ha nyelvként az angol van kiválasztva, az alábbi szimbólumok közül választhat: Ha nyelvként a német van kiválasztva, az alábbi szimbólumok közül választhat: Szá mbeviteli módban az alábbi szimbólumok közül választhat: 2 A kurzor gombokkal válassza ki a szimbólumot és nyomja meg a [Bead]-ot3 102

103 Szóköz bevitele 1 Vigye a ku rzort arra a helyre, ahová szóközt akar beszúrni 2 Nyomja meg a [ ], [Üres] gombot a szóköz beszúrásához Karakterek módosítása A karakter módosításához vigye a kurzort a javítandó karakterre. Nyomja meg a [Töröl] mezőt a karakter törléséhez és írja be a helyes karaktert Karakterek törlése 1 Vigye a kurzort a törlendő karakterre 2 Nyomja meg a [Töröl] -t 103

104 Karakter beszúrása 1 Vigye a kurzort a arra a helyre, ahová be akarja szúrni a karakte rt. 2 Írja be a karaktert, amely a kurzor elé kerül 104

105 A kezelési tájékoztató használata A kezelési tájékoztatót a driver CD-n találja. A részletes leírásokat, beállításokat lásd ott. A kezelési tájékoztató megnyitása 1 Helyezze a driver CD-t egy Windows operációs rendszerű számítógépbe 2 A megjel enő menűből válassza ki a nyelvet 3 A [Manual] mezőre klikkelve megnyílik a kezelési tájékoztatót is tartalmazó menűsor NOTE MEGJEGYZÉS A tájékoztató megnyitásához Adobe Acrobat Reader programra van szükség, amelyet ingyenesn letölt het az Adobe honlapjáról: 105

1. A gép kicsomagolása

1. A gép kicsomagolása 1. A gép kicsomagolása A másológépek üzembe helyezését csak kiképzett szerviz technikus végezheti el! Távolítson el mindent a dobozból, és ellenőrizze a tartalmát MFX-2200, MFX-2700 alapgép MFX-2225, MFX-2725

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik. A termék

Részletesebben

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció

A másolás folyamata VAGY. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Vezérlőpanel. Dokuadagoló opció. Dokuüveg opció Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 A másolás folyamata Szolgáltatások kezdőlap Munkaállapot Érintőképernyő Start Összes törlése Leállítás. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló

Részletesebben

Memória kapcsolók Gép paraméter kapcsoló Különleges kapcsolók. Gemsys Europe Kft

Memória kapcsolók Gép paraméter kapcsoló Különleges kapcsolók. Gemsys Europe Kft Memória kapcsolók Gép paraméter kapcsoló Különleges kapcsolók Gemsys Europe Kft Gép paraméter kapcsoló Gép paraméter RADF szkennelési kezdőpont beállítása Szkennelés pozíció beállítása Üveglapról szkennelés

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19 Oldal: 1 / 19 Nyomtatási útmutató A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába különkülön töltse be a papírt.

Részletesebben

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program. Oldal: 1 / 13 Nyomtatási minőség útmutató Ha az itt megadottak a problémát nem orvosolják, akkor lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal. Előfordulhat, hogy a nyomtatójának egy alkatrészét be kell állítani

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő.

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő. Xerox WorkCentre 9/9 többfunkciós nyomtató A másolás folyamata. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy. Nyomja meg a vezérlőpult

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Útmutató kivonat A0FD-9645-01

Útmutató kivonat A0FD-9645-01 Útmutató kivonat A0FD--0 ONICA MINOT TA bizhub C0 Documentation CD/DVD Tétel Név Funkció 0 lap 0 g/m ( lb).tálca:a Zoom :00% Nem rendez -re -oldal -oldal Norm. másolás Segédfunkciok Jelentés/állapot PS/PC

Részletesebben

HP Color LaserJet CM3530 MFP sorozat Gyors referencia útmutató. Művelet: Másolás. Digitális küldés. Fax. Feladatok tárolása

HP Color LaserJet CM3530 MFP sorozat Gyors referencia útmutató. Művelet: Másolás. Digitális küldés. Fax. Feladatok tárolása HP Color LaserJet CM3530 MFP sorozat Gyors referencia útmutató Művelet: Másolás Digitális küldés Fax Feladatok tárolása www..com/support/cljcm3530mfp www..com/go/usemymfp Gyors referencia összefoglaló

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

HP LaserJet M9040/9050 MFP Gyors referencia útmutató

HP LaserJet M9040/9050 MFP Gyors referencia útmutató HP LaserJet M9040/9050 MFP Gyors referencia útmutató Művelet: Másolás Digitális küldés Faxolás Feladatok tárolása www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp Gyors

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

Használati útmutató. Gyors start

Használati útmutató. Gyors start 1 Használati útmutató Gyors start Minden jog fenntartva! Az alábbi biztonsági előírások betartása meghosszabbítja az Ön készülékének szolgálati idejét. Biztonsági előírások!!! Ne tegyük ki a készüléket

Részletesebben

A PR-650 2. verziójának új funkciói HU

A PR-650 2. verziójának új funkciói HU A PR-650 2. verziójának új funkciói HU A második verzióban az itt bemutatott új funkciók kaptak helyet. A gép használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a PR650-es varrógéphez tartozó

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

Hogyan kell a projektort használni?

Hogyan kell a projektort használni? Hogyan kell a projektort használni? Össze- és szétszerelési útmutató. Készítette: Sándor Tibor NYME MÉK 2006.03.14. 2 A projektor és tartozékai A+K x201-es projektor távirányító 230V-os tápkábel vga-vga

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Supplier of Business Solution

Supplier of Business Solution Supplier of Business Solution GEMSYS TFM 104 HAJTOGATÓGÉP KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.gemsys.hu 1 Tartalom: 1. Részegységek és funkcióik Üzembe helyezés 2. Működés a. Hajtogatási mód b. Bekapcsolás c. A hajtogatandó

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu NGP Áttekintés GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu Tartalom Mi az NGP? Miért az 1.szegmensű fax gép a kiválasztott? Milyen funkciókat kínál az NGP-vel ellátott

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista (SP2 vagy

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu FAX Option Type 1027 Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv (kiegészítõ) Zfgh130E.eps A termék használata elõtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, hogy szükség

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv Előszó A Zebra Technologies Corporation (Camarilllo, California) LP 2824 sorozatú nyomatóinak kezelési és üzembe helyezési útmutatóját találja ebben a kézikönyvben.

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv Memóriamodulok Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott

Részletesebben

1.0 VERZIÓ 2013 FEBRUÁR. Xerox C75 színes nyomdagép Gyorsismertető

1.0 VERZIÓ 2013 FEBRUÁR. Xerox C75 színes nyomdagép Gyorsismertető 1.0 VERZIÓ 2013 FEBRUÁR 2012 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox és a Xerox and Design ábrás védjegy a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

TARTALOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK FELÉPÍTÉS KIJELZŐ A kijelző A kijelző szimbólumai NYOMÓGOMBOK A nyomógombok kiosztása A nyomógombok funkciói

TARTALOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK FELÉPÍTÉS KIJELZŐ A kijelző A kijelző szimbólumai NYOMÓGOMBOK A nyomógombok kiosztása A nyomógombok funkciói TELECOM TARTALOM TARTALOM 3 ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 KIJELZŐ 6 A kijelző 6 A kijelző szimbólumai 6 NYOMÓGOMBOK 7 A nyomógombok kiosztása 7 A nyomógombok funkciói 7 PROGRAMOZÁS 8 1. A mérleg be- és

Részletesebben

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19.

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. Tartalom 1) Figyelmeztetés... 2 2) Műszaki adatok... 2 3) A gép leírása... 2 4) Üzembe

Részletesebben

Több funkció, több megoldás!

Több funkció, több megoldás! Több funkció, több megoldás! A Gemsys Muratec MFX-2225 és MFX-2725-ös gépeket a változatos igényekkel fellépő felhasználók számára készült, ajánljuk mindenkinek, akiknek gyors, sokoldalú multifunkciós

Részletesebben

ES-S6A Beltéri sziréna. www.etiger.com

ES-S6A Beltéri sziréna. www.etiger.com ES-S6A Beltéri sziréna www.etiger.com HU Jellemzők Az ES-S6A használható kiegészítő szirénaként a riasztó rendszerhez csatlakoztatva, vagy önálló szirénaként távirányítóhoz és / vagy vezeték nélküli érzékelőkhöz

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÍPUS: MX-2600N MX-3100N DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER Gyors áttekintés A gép használata előtt A gép funkciói és az eredeti dokumentum behelyezésének, illetve a papír betöltésének műveletsorai.

Részletesebben

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez.

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott EQC típusú digitális mérleghez. Használati útmutató A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASC típusú digitális mérleghez. Kérjük, a mérleg

Részletesebben

Firmware frissítés (ROM Update)

Firmware frissítés (ROM Update) Firmware frissítés (ROM Update) A Muratec 2200-2725 firmverét CF (compact flash) kártyáról olvashatjuk be a gépbe. A frissítési folyamat kétféle lehet: Automatikus ROM update Kézi ROM update Mielőtt elkezdi

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

HP LaserJet P2050 sorozat nyomtató Útmutató a papírhoz és a nyomtatási hordozóhoz

HP LaserJet P2050 sorozat nyomtató Útmutató a papírhoz és a nyomtatási hordozóhoz HP LaserJet P2050 sorozat nyomtató Útmutató a papírhoz és a nyomtatási hordozóhoz Copyright és licenc 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása,

Részletesebben

FAX Option Type 2045. Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv <Alapvetõ funkciók>

FAX Option Type 2045. Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv <Alapvetõ funkciók> Paper type: OK Prince Eco G100(55kg), Paper Thickness=80 µm // Pages in book=84 // Print scale=81% Gap (when printed at 81% scale) = Pages in book Paper thickness / = 3.360000 mm FAX Option Type 045 Printed

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU011 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe. A

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re PU007V2 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU007V2 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek

Részletesebben

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás 1. Funkció gombok 2. Töltés Az Avantalk BTCK-10b kihangosító készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt erősen

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU013 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe.

Részletesebben

ESN biztonsági üzemeltetési eljárás

ESN biztonsági üzemeltetési eljárás ESN biztonsági üzemeltetési eljárás Az ESN Ez a termék ESN-nel (Eclipse Security Network Eclipse biztonsági hálózattal) van felszerelve. Egy előre regisztrált zenei CD (kulcslemez), egy négy számjegyű

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. F-sorozat 1 A MÉRLEG LEÍRÁSA tálca Ki/Be gomb nulla kijelző tára kijelző NET stabil súly kijelző LCD vízszintjelző direkt memória billentyűk numerikus billentyűzet beállító gomb és kommunikációs csatlakozó TELECOM

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

Gyors kezelési utasítások.

Gyors kezelési utasítások. MÁSOLÓGÉP, NYOMTATÓ, SZKENNER, FAX Gyors kezelési utasítások. Fax küldés...... 2 Kommunikáció törlése...... 4 Belépés a Gyorshívás listába, szerkesztés........ 6 Gyorshívás törlése........ 9 Gyorshívó

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

IK-EC8 RFID zárbetét használati, és szerelési útmutató

IK-EC8 RFID zárbetét használati, és szerelési útmutató IK-EC8 RFID zárbetét használati, és szerelési útmutató 1.1. A csomag tartalma Eszköz Darab Zárbetét 1 Mesterkártya 1 Felhasználói kártya 2 Mechanikus kulcs 2 Szerelési kulcs 1 1.2. Főbb jellemzők Megnevezés

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Felhasználói kézikönyv Általános beállítások 1 2 3 4 5 6 7 Kezdeti lépések Műveletek kombinált funkciókkal Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások) Hibaelhárítás Egyéb funkciók Biztonság Műszaki adatok

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Xerox WorkCentre 7800 sorozat Vezérlőpanel

Xerox WorkCentre 7800 sorozat Vezérlőpanel Vezérlőpanel A készülék szolgáltatásainak elérhetősége a nyomtatóbeállításoktól függően változhat. A szolgáltatások és a beállítások részletes ismertetését a Felhasználói útmutató tartalmazza. ABC DEF

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ER Plus. Árszorzó. Kereskedelmi mérleg. Használati utasítás

ER Plus. Árszorzó. Kereskedelmi mérleg. Használati utasítás ER Plus Árszorzó Kereskedelmi mérleg Használati utasítás TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 KIJELZÔ... 4 A kijelzô... 4 A kijelzô szimbólumai... 4 FELÉPÍTÉS... 5 NYOMÓGOMBOK... 6 A nyomógombok kiosztása... 6

Részletesebben