510 Series Color Jetprinter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "510 Series Color Jetprinter"

Átírás

1 510 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről és nyomttószoftverről. Nyomttási tippek Különféle típusú ppírok hsznált. Krntrtás A nyomttóptronok kezelése és kelléknygok rendelése. Áltlános hielhárítás Információ hiüzenetekről, minőségi prolémákról, ppírelkdásról st feruár

2 Kidás: feruár A következő ekezdés nem vontkozik zokr z országokn, hol ütközne helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes állmok izonyos trnzkciók esetén nem teszik lehetővé kifejezett vgy járulékos grnciákról vló lemondást, így lehet, hogy önre ez ekezdés nem vontkozik. Előfordulht, hogy dokumentum techniki ponttlnságokt és gépelési hiákt trtlmz. A dokumentum trtlmát folymtosn módosítjuk; ezek változttások késői kidásokn fognk megjelenni. A leírt termékek vgy progrmok ármikor megváltozhtnk vgy zoknk továfejlesztett verziój jelenhet meg. A dokumentumml kpcsoltos észrevételeiket következő címre várjuk: Lexmrk Interntionl, Inc., Deprtment F95/032-2, 740 West New Circle Rod, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Az Egyesült Királyságn és Írországn következő címre várjuk észrevételeiket: Lexmrk Interntionl Ltd., Mrketing nd Services Deprtment, Westhorpe House, Westhorpe, Mrlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmrknk jogán áll felhsználni vgy terjeszteni hozzá eljutttott információkt ármilyen módon, mi szerinte megfelelő, nélkül, hogy ezzel ármilyen kötelezettséget vállln ön felé. A termékkel kpcsoltos dokumentumokól továi példányok is rendelhetők z telefonszámon. Az Egyesült Királyságn és Írországn hívj +44(0) számot, más országokn pedig forduljon eldójához. A kidványn termékekre, progrmokr vgy szolgálttásokr vló hivtkozások nem jelentik zt, hogy gyártó zokt minden olyn országn elérhetővé kívánj tenni, hol üzleti tevékenységet folytt. A termékekre, progrmokr vgy szolgálttásokr vló hivtkozás nem jelenti zt, hogy csk z termék, progrm vgy szolgálttás hsználhtó. Helyettük hsználhtó ármilyen, működéséen egyenértékű termék, progrm vgy szolgálttás, mely nem sért meglévő szellemi tuljdonjogot. A felhsználó feldt zon termékek, progrmok vgy szolgálttások működésének kiértékelése és ellenőrzése, melyeket nem gyártó jánlott. A Lexmrk és romusz lkú emlémávl ellátott Lexmrk név Lexmrk Interntionl, Inc. ejegyzett védjegye z Egyesült Állmokn és/vgy más országokn. A Color Jetprinter Lexmrk Interntionl, Inc. védjegye. A töi védjegy megfelelő tuljdonosok védjegye Lexmrk Interntionl, Inc. Minden jog fenntrtv. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This softwre nd ny ccompnying documenttion provided under this greement re commercil computer softwre nd documenttion developed exclusively t privte expense. 2

3 Trtlom Fejezet 1: A nyomttó áttekintése... 5 A nyomttó részei... 5 A nyomttószoftver... 6 Fejezet 2: Nyomttási tippek Nyomttás normál ppírr Fényképnyomttás Nyomttás prémium minőségű vgy evontos ppírr Nyomttás ppír mindkét oldlár Kárty nyomttás Nyomttás orítékr Színes képek nyomttás fekete-fehéren Kézikönyv nyomttás Címke nyomttás Kiosztott nygok nyomttás Poszter nyomttás Nyomttás vslhtó ppírr Nyomttás átlátszó fóliár Nyomttás fordított sorrenden Szlgcím nyomttás Nyomttás egyéni méretű ppírr Fejezet 3: Krntrtás A nyomttóptronok cseréje A ptronok klirálás A nyomttási minőség jvítás A ptronok tárolás Kelléknygok rendelése Trtlom 3

4 Fejezet 4: Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Hielhárítási feldtlist A nyomttószoftverrel kpcsoltos prolémák megoldás Fejezet 5: Áltlános hielhárítás Hiüzenetek és villogó jelzőfények A sikertelen vgy lssú nyomttássl kpcsoltos prolémák megoldás A ppír rosszul töltődik e vgy elkd A nyomttási minőséggel kpcsoltos prolémák megoldás Speciális ppírokkl kpcsoltos prolémák Nyiltkoztok Foglomtár Tárgymuttó Trtlom 4

5 1 A nyomttó áttekintése A nyomttó részei 510 Series Color Jetprinter Ppírtámsz Tápegység cstlkozój Lpdgoló USB káel cstlkozój Be- és kikpcsolás/folyttás gom Elülső fedél Ppírvezető és kioldógom Ppírkimeneti tálc A nyomttó áttekintése 5

6 A következő tálázt ismerteti z egyes részek funkcióját. Elem: Be- és kikpcsolás/ Folyttás gom Elülső fedél Ppírkimeneti tálc Ppírvezető és kioldógom Ppírtámsz Tápegység cstlkozój Lpdgoló USB káel cstlkozój Funkció: A nyomttó e- vgy kikpcsolás. A ppírt kidás nyomttóól. Továi információ: A ppír elkdt, 60. oldl. A nyomttó állpotánk z ellenőrzése. Továi információ: Hiüzenetek és villogó jelzőfények, 55. oldl. Nyomttóptronok ehelyezése vgy kicserélése. Ppírelkdás megszüntetése. A ppír kötegelése nyomttás után. A megfelelő ppírehúzás iztosítás. Gondoskodik ról, hogy ppír egyenesen álljon lpdgolón. A nyomttó ármellátásánk iztosítás. A ppír utomtikus etöltése. Továi információ rról, hogy mennyi ppír tölthető e: Nyomttási tippek, 10. oldl. A nyomttó cstlkozttás számítógéphez. A nyomttószoftver A nyomttószoftver z operációs rendszerre együttműködve nyomttj ki dokumentumokt kiváló minőségen. A szoftver két részől áll: Nyomttóillesztő és Lexmrk Megoldásközpont. Nyomttóillesztő A nyomttószoftver 6

7 A nyomttó eállítási nyomttóillesztő progrmn módosíthtók. H egy szokványos dokumentumot normál ppírr nyomtt, nem kell módosítni nyomttó eállításit. A nyomttószoftver telepítésekor z Oldleállítás és Nyomttás páreszédpnel lpértelmezett eállítási következők: Minőség/Seesség: Normál Típus: Normál ppír Ppírméret: A4 vgy Letter Tájolás: Álló Elrendezés: Normál Továi információ különféle nyomttási feldtokhoz trtozó nyomttóeállításokról: Nyomttási tippek, 10. oldl. A dokumentum eállításink testreszás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 A Minőség/Másolt lpon dj meg nyomttási minőséget. 4 A Ppíreállítás lpon dj meg ppírtípust és ppírméretet. 5 A Nyomttási elrendezés lpon állíts e dokumentum elrendezését. 6 A eállítások lklmzásához kttintson z OK gomr. Minőség/Másolt lp Hely: Minőség/Seesség Tö példány A következő lehetőségek válszthtók: Gyors nyomttás h gyorsn szeretne nyomttni, gyengé minőségen. Normál h legtö dokumentumot normál ppírr szeretné nyomttni. Jo h fényképet vgy grfikát trtlmzó dokumentumot szeretne nyomttni fényes vgy fotóppírr. Legjo h fényképet vgy ngy felontású grfikát szeretne nyomttni lcsony seességgel. Példányok leválogtás h tö példányn szeretne nyomttni. E eállítás esetén nyomttó kinyomttj z első példányt, ezután második példány összes oldlát st. Utolsó oldl nyomttás először h z oldlkt fordított sorrenden szeretné kinyomttni. A nyomttndó példányszám. Színes képek nyomttás fekete-fehéren h tkrékoskodni szeretne színes ptronn lévő tintávl. Megjegyzés: A eállítás nem hsználhtó, h nincs nyomttón fekete ptron. A nyomttószoftver 7

8 Ppíreállítás lp Hely: Típus Ppírméret Tájolás A következő lehetőségek válszthtók: Normál ppír, Boríték, Szlgppír, Fényezett ppír, Fényes vgy fotóppír, Átlátszó fóli, Vslhtó ppír, Kárty. A ppír mérete. H kívánt méret nincs listán válssz ki z Egyéni méret elemet. Továi információ: Nyomttás egyéni méretű ppírr, 41. oldl. Álló vgy Fekvő. Nyomttási elrendezés lp Hely: Elrendezés Kétoldls nyomttás A következő lehetőségek válszthtók: Normál, Szlgcím, Tükörkép, N oldl, Poszter, Kézikönyv. Kétoldls h ppírlp mindkét oldlár szeretne nyomttni. Lefűzés oldlt vgy Lefűzés felül eállíthtj, hogyn szeretné kész dokumentumot lpozni. Megjegyzés: H Lefűzés oldlt válsztógomot jelöli ki, dokumentumot úgy lpozhtj, mint egy újságot. H Lefűzés felül válsztógomot jelöli ki, dokumentumot úgy lpozhtj, mint egy jegyzettömöt. Lexmrk Megoldásközpont A Lexmrk 510 Series Megoldásközpontn segítséget kpht prolémák megoldásához. A Lexmrk Megoldásközpont háromféleképpen is megnyithtó: Kttintson Strt Progrmok Lexmrk 510 Series Lexmrk 510 Series Megoldásközpont prncsr. Kttintson duplán z sztlon lévő Lexmrk 510 Series Megoldásközpont ikonr. A nyomttószoftver 8

9 A következő tálázt Lexmrk Megoldásközpont lpjink leírását trtlmzz: Lp neve: Útmuttó Hielhárítás Krntrtás Kpcsolttrtási információk Egyeek Lehetőségek: Információ nyomttóról. Egyszerű nyomttási tippek. Tájékozódás nyomttási projektekről. Tnácsokt kpht nyomttó állpotávl kpcsoltn. Megismerkedés gykori hiák elhárításánk módjávl. Nyomttóptron ehelyezése. Új ptronok megvásárlási lehetőségeivel kpcsoltos tájékozttó megtekintése. Nyomttóptron fúvókáink megtisztítás. A ptronok klirálás. Egyé prolémák megoldás. Megjegyzés: Ne hsználj ezt lpot, h éppen folymtn vn vlmilyen munk. Kiegészítők megrendelésével kpcsoltos tájékozttó megtekintése. A Lexmrk ügyfélszolgálttl kpcsoltos információk elérése. Regisztráltthtó nyomttó. A nyomttószoftver frissítésének letöltése. Tájékozttó z kciós jánltokról. A nyomttási állpot megjelenítési eállításink módosítás. A legúj szoftverfájlok letöltése z internetről. A nyomttószoftver 9

10 2 Nyomttási tippek Nyomttás normál ppírr A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 100 normál ppírlpot tölthet e nyomttó. 1. lépés: Ppír etöltése Helyezze ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. Ne tolj e ppírt nyomttó! Tolj ppírvezetőt ppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. Nyomttási tippek 10

11 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás H normál A4 vgy Letter méretű ppírr nyomtt, és normál minőségen kíván nyomttni, nem kell megváltozttni eállításokt. H speciális ppírt hsznál, kövesse ppírtípusnk megfelelő lépéseket. 3. lépés: A dokumentum kinyomttás Kttintson z OK gomr. Fényképnyomttás A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje k. 50 fényes, fényezett vgy fotóppírt tölthet e nyomttó. Előfordulht, hogy fotóppír etöltése és eállítások módosítás előtt normál ppírr kíván nyomttni. Nyomttás fotókártyár: Kárty nyomttás, 17. oldl. 1. lépés: Fotóppír etöltése A legjo eredmény érdekéen tintsugrs nyomttókhoz vló fotóppírt hsználjon. H ppírhoz utsítások is trtoznk, olvss el zokt figyelmesen. Helyezze fotóppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A fényes vgy evontos felület felfelé nézzen. Ne tolj e ppírt nyomttó! Fényképnyomttás 11

12 Tolj ppírvezetőt fotóppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Adj meg nyomttási minőséget: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Minőség/Másolt lpot. A Minőség/Seesség területen válssz Jo vgy Legjo eállítást. Megjegyzés: H jo minőséget állít e, kkor minőség jo lesz, de nyomttás tová fog trtni. 4 Adj meg ppír típusát: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Típus területen válssz ki Fényes vgy fotóppír vgy Fényezett ppír elemet. 5 Válssz ki ppírméretet: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Ppírméret legördülő listán jelölje ki ppír méretét. Továi tudnivlók z egyéni méretű ppírr vló nyomttásról: Nyomttás egyéni méretű ppírr, 41. oldl. 6 Kttintson z OK gomr. Fényképnyomttás 12

13 3. lépés: A fényképek kinyomttás Kttintson z OK gomr. Megjegyzés: Az elmosódás elkerülése érdekéen fényképeket közvetlenül nyomttás után távolíts el nyomttóól, és hgyj teljesen megszárdni, mielőtt egymásr teszi zokt. Nyomttás prémium minőségű vgy evontos ppírr A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 100 prémium minőségű ppírlpot tölthet e nyomttó. 1. lépés: Prémium minőségű vgy evontos ppírt etöltése nyomttó H ppírhoz utsítások is trtoznk, olvss el zokt figyelmesen. Helyezze prémium minőségű ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. Nyomttás prémium minőségű vgy evontos ppírr 13

14 H ppíron speciális jel láthtó, ügyeljen rá, hogy jelölés ne Ön felé nézzen. Ne tolj e ppírt nyomttó! Megjegyzés: Tolj ppírvezetőt ppír l széléhez. H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Adj meg nyomttási minőséget: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Minőség/Másolt lpot. A Minőség/Seesség területen válssz Jo vgy Legjo eállítást. Megjegyzés: H jo minőséget állít e, kkor minőség jo lesz, de nyomttás tová fog trtni. 4 Adj meg ppír típusát: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Típus területen jelölje ki z Normál ppír eállítást. 5 Válssz ki ppírméretet: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Ppírméret legördülő listán jelölje ki ppír méretét. Továi tudnivlók z egyéni méretű ppírr vló nyomttásról: Nyomttás egyéni méretű ppírr, 41. oldl. 6 Kttintson z OK gomr. Nyomttás prémium minőségű vgy evontos ppírr 14

15 3. lépés: A dokumentum kinyomttás Kttintson z OK gomr. Megjegyzés: A ppírkimeneti tálcán mx. 25 prémium minőségű ppír fér el. H 25-nél tö lpot szeretne nyomttni, vegye ki z első 25 lpot, mielőtt folyttj nyomttást. Nyomttás ppír mindkét oldlár Csökkentheti ppírfelhsználást, h ppír mindkét oldlár nyomtt. A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 100 ppírlpot tölthet e nyomttó. 1. lépés: Ppír etöltése Helyezze ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. Ne tolj e ppírt nyomttó! A nyomttási felület felfelé nézzen. Nyomttás ppír mindkét oldlár 15

16 Tolj ppírvezetőt ppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. Megjegyzés: A lehető legjo nyomttási minőség érdekéen minél neheze ppír hsználjon. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Nyomttás lp mindkét oldlár: c d e A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Nyomttási elrendezés lpot. A Kétoldls nyomttás területen jelölje e Kétoldls jelölőnégyzetet. Válssz ki Lefűzés oldlt vgy Lefűzés felül elemet. H Lefűzés oldlt válsztógomot jelöli ki, dokumentumot úgy lpozhtj, mint egy újságot. H Lefűzés felül válsztógomot jelöli ki, dokumentumot úgy lpozhtj, mint egy jegyzettömöt. A továi eállítási lehetőségekről z dott ppírtípusról szóló részen olvsht. Kttintson z OK gomr. Nyomttás ppír mindkét oldlár 16

17 3. lépés: A dokumentum kinyomttás Kttintson z OK gomr. A nyomttó először pártln oldlkt nyomttj ki, vlmint lpok vissztöltésével kpcsoltos utsításokt. A pártln oldlk kinyomttás után szoftver figyelmeztet ppír vissztöltésére. 1 Töltse vissz z egész ppírköteget és z utsítást trtlmzó lpot úgy, hogy nyomttott felület és nyíl lefelé nézzen. 2 Kttintson Nyomttás folyttás gomr. A nyomttó kinyomttj páros oldlkt. H nem szeretné kinyomttni lpok vissztöltésével kpcsoltos utsításokt: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen kttintson Beállítások Stíluseállítások prncsr. c Törölje jelet z Utsítás nyomttás z újretöltés segítéséhez jelölőnégyzetől. Kttintson z OK gomr. Kárty nyomttás A kárty vstgságától függően egyszerre legfelje 25 üdvözlőkártyát, ktlógust, fotókártyát vgy képeslpot tölthet e nyomttó. Kárty nyomttás 17

18 1. lépés: A kárty etöltése H kártyához utsítások is trtoznk, olvss el zokt figyelmesen. Helyezze kártyát függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A nyomttási felület felfelé nézzen. Ne tolj e kártyát erővel nyomttó. Tolj ppírvezetőt kártyák l széléhez. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. Kárty nyomttás 18

19 3 Adj meg nyomttási minőséget: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Minőség/Másolt lpot. H fotókártyár vgy üdvözlőkártyár nyomtt, Minőség/Seesség területen válssz Jo vgy Legjo eállítást. Másfjt kárty esetén válssz ki Normál eállítást. 4 Adj meg ppír típusát: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Típus területen jelölje ki Kárty eállítást. 5 Válssz ki ppírméretet: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Ppírméret legördülő listán jelölje ki ppír méretét. Továi tudnivlók z egyéni méretű ppírr vló nyomttásról: Nyomttás egyéni méretű ppírr, 41. oldl. 6 Kttintson z OK gomr. 3. lépés: A kárty kinyomttás Kttintson z OK gomr. Nyomttás orítékr A oríték vstgságától függően egyszerre legfelje 10 orítékot tölthet e nyomttó. 1. lépés: Boríték etöltése Megjegyzés: Ne hsználjon olyn orítékot, melyen lyuk, kivágás, mély domornyomás vgy fémkpocs tlálhtó. Nyomttás orítékr 19

20 Helyezze orítékot függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A nyomttási felület felfelé nézzen. A élyeg helye l felső srokn legyen. Ne tolj e orítékot erővel nyomttó. Tolj ppírvezetőt oríték l széléhez. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Adj meg ppír típusát: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Típus területen jelölje ki Boríték eállítást. Nyomttás orítékr 20

21 4 Válssz ki oríték méretét: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Borítékméret legördülő listán jelölje ki ppír méretét. Továi tudnivlók z egyéni méretű ppírr vló nyomttásról: Nyomttás egyéni méretű ppírr, 41. oldl. 5 Válssz ki tájolást: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Tájolás területen jelölje e Fekvő elemet. 6 Kttintson z OK gomr. Megjegyzés: Számos progrm figyelmen kívül hgyj Ppíreállítás lpon megdott eállításokt. Győződjön meg ról, hogy progrmn fekvő tájolás vn eállítv. 3. lépés: Nyomttás orítékr Kttintson z OK gomr. Megjegyzés: A ppírkimeneti tálcán mx. 10 oríték fér el. H 10-nél tö orítékot szeretne nyomttni, vegye ki z első 10 orítékot, mielőtt folyttj nyomttást. Színes képek nyomttás fekete-fehéren A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 100 ppírlpot tölthet e nyomttó. H színes képeket fekete-fehéren nyomttj, tkrékoskodht színes ptronn lévő tintávl. 1. lépés: Ppír etöltése Helyezze ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. Színes képek nyomttás fekete-fehéren 21

22 A nyomttási felület felfelé nézzen. Ne tolj e ppírt nyomttó! Tolj ppírvezetőt ppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Színes képek nyomttás fekete-fehéren: c A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Minőség/Másolt lpot. Jelölje e Színes képek nyomttás fekete-fehéren jelölőnégyzetet. Kttintson z OK gomr. 4 A továi eállítási lehetőségekről z dott ppírtípusról szóló részen olvsht. 3. lépés: A dokumentum kinyomttás Kttintson z OK gomr. Megjegyzés: A ppírkimeneti tálcán mx. 50 normál ppír fér el. H tö lpot szeretne nyomttni, vegye ki z első 50 lpot, mielőtt folyttj nyomttást. Színes képek nyomttás fekete-fehéren 22

23 Kézikönyv nyomttás A dokumentum kinyomttásávl és kötésével kézikönyvet készíthet. A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 100 ppírlpot tölthet e nyomttó. 1. lépés: Ppír etöltése Helyezze ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A nyomttási felület felfelé nézzen. Ne tolj e ppírt nyomttó! Tolj ppírvezetőt ppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. Kézikönyv nyomttás 23

24 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Válssz ki ppírméretet: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Ppírméret területen válssz ki z A4 vgy Letter elemet. 4 Válssz ki z elrendezést: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Nyomttási elrendezés lpot. Az Elrendezés területen jelölje e Kézikönyv elemet. 5 Adj meg kötegenkénti lpszámot. Megjegyzés: A kötegek félehjtott és egymásr rkott oldlk, melyek kötésre várnk. A vstg kötegeket nem lehet jól félehjtni, így h vstg ppírr nyomtt, egy kötege csk kevese lpot tegyen. A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen kttintson Beállítások Stíluseállítások prncsr. Adj meg, hogy hány lp legyen egy kötegen, mjd kttintson z OK gomr. 6 A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnel ezárásához kttintson z OK gomr. Kézikönyv nyomttás 24

25 3. lépés: A dokumentum kinyomttás Kttintson z OK gomr. A kézikönyv első oldlánk és lpok vissztöltésével kpcsoltos utsításoknk kinyomttás után szoftver figyelmeztet ppír vissztöltésére. 1 Töltse vissz z egész ppírköteget és z utsítást trtlmzó lpot úgy, hogy nyomttott felület és nyíl lefelé nézzen. 2 Kttintson Nyomttás folyttás gomr. H nem szeretné kinyomttni lpok vissztöltésével kpcsoltos utsításokt: 1 A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen kttintson Beállítások Stíluseállítások prncsr. 2 Törölje jelet z Utsítás nyomttás z újretöltés segítéséhez jelölőnégyzetől. 3 Kttintson z OK gomr. 4. lépés: Kézikönyv összeállítás A dokumentum kinyomttás után állíts össze kötegeket, és kösse e könyvet. Kézikönyv nyomttás 25

26 Kézikönyv összeállítás: 1 Vegye ki z első köteget ppírgyűjtő tálcáról, hjts féle, és tegye félre. 2 Vegye ki következő köteget, hjts féle, és tegye zt z első köteg tetejére. 3 Helyezze töi köteget is z előző tetejére. 4 A kézikönyv elkészítéséhez kösse e kötegeket. Címke nyomttás A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 25 lpnyi címkét tölthet e nyomttó. 1. lépés: A címkék etöltése Tintsugrs nyomttóhoz jánlott címkét hsználjon. H címkéhez utsítások is trtoznk, olvss el zokt figyelmesen. Ne nyomtsson címke szélétől számított 1 mm-en elülre. Helyezze címkéket függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. Győződjön meg ról, hogy címkék nem gyűröttek és nem hiányosk. Címke nyomttás 26

27 A nyomttási felület felfelé nézzen. Ne tolj e címkéket erővel nyomttó. Tolj ppírvezetőt címkék l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Adj meg nyomttási minőséget: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Minőség/Másolt lpot. A Minőség/Seesség területen válssz Normál eállítást. 4 Adj meg ppír típusát: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Típus területen jelölje ki z Normál ppír eállítást. 5 Válssz ki ppírméretet: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Ppírméret legördülő listán jelölje ki ppír méretét. Továi tudnivlók z egyéni méretű ppírr vló nyomttásról: Nyomttás egyéni méretű ppírr, 41. oldl. 6 Kttintson z OK gomr. Címke nyomttás 27

28 3. lépés: A címkék kinyomttás Kttintson z OK gomr. Megjegyzés: A ppírkimeneti tálcán mx. 10 lp fér el. H 10-nél tö lpot szeretne nyomttni, vegye ki z első 10 lpot, mielőtt folyttj nyomttást. Kiosztott nygok nyomttás Csökkentheti ppírfelhsználást, h kiosztott nygokt és töoldls képeket egyetlen lpr nyomttj. A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 100 ppírlpot tölthet e nyomttó. 1. lépés: Ppír etöltése Helyezze ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A nyomttási felület felfelé nézzen. Ne tolj e ppírt nyomttó! Kiosztott nygok nyomttás 28

29 Tolj ppírvezetőt ppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. Megjegyzés: A lehető legjo nyomttási minőség érdekéen minél neheze ppír hsználjon. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Válssz ki z elrendezést: c d A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Nyomttási elrendezés lpot. Az Elrendezés területen jelölje e z N oldl elemet. Adj meg, hány oldlt (kettőt, hármt, négyet vgy nyolct) szeretne nyomttni egy lpr. H z egyes lpok köré keretet szeretne nyomttni, jelölje e Lpszél nyomttás jelölőnégyzetet. Kiosztott nygok nyomttás 29

30 4 Nyomttás ppír mindkét oldlár: c A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Nyomttási elrendezés lpot. A Kétoldls nyomttás területen jelölje e Kétoldls jelölőnégyzetet. Válssz ki Lefűzés oldlt vgy Lefűzés felül elemet. H Lefűzés oldlt válsztógomot jelöli ki, dokumentumot úgy lpozhtj, mint egy újságot. H Lefűzés felül válsztógomot jelöli ki, dokumentumot úgy lpozhtj, mint egy jegyzettömöt. 5 Kttintson z OK gomr. 3. lépés: A kiosztott nygok kinyomttás Kttintson z OK gomr. H kiosztott nygokt úgy tervezte meg, hogy lpnk csk z egyik oldlár nyomtt, kkor elkészült feldttl. H kiosztott nygokt úgy tervezte meg, hogy lpnk mind két oldlár nyomtt, kkor folytss nyomttást. 1 Az nyg első oldlánk kinyomttás után szoftver figyelmeztet ppír vissztöltésére. Töltse vissz z egész ppírköteget és z utsítást trtlmzó lpot úgy, hogy nyomttott felület és nyíl lefelé nézzen. 2 Kttintson Nyomttás folyttás gomr. Kiosztott nygok nyomttás 30

31 H nem szeretné kinyomttni lpok vissztöltésével kpcsoltos utsításokt: 1 A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen kttintson Beállítások Stíluseállítások prncsr. 2 Törölje jelet z Utsítás nyomttás z újretöltés segítéséhez jelölőnégyzetől. 3 Kttintson z OK gomr. Poszter nyomttás Egy lp felngyíthtó kkorár, hogy csk tö lpr férjen rá. Például egy fénykép 4, 9 vgy 16 oldl méretűre ngyíthtó. A ppír vstgságától függően egyszerre legfelje 100 ppírlpot tölthet e nyomttó. 1. lépés: Ppír etöltése Helyezze ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A nyomttási felület felfelé nézzen. Ne tolj e ppírt nyomttó! Poszter nyomttás 31

32 Tolj ppírvezetőt ppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. Megjegyzés: A lehető legjo nyomttási minőség érdekéen minél neheze ppír hsználjon. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Adj meg nyomttási minőséget: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Minőség/Másolt lpot. A Minőség/Seesség területen válssz Normál eállítást. Megjegyzés: H jo minőséget állít e, kkor minőség jo lesz, de nyomttás tová fog trtni. 4 Válssz ki z elrendezést: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Nyomttási elrendezés lpot. Az Elrendezés területen jelölje e Poszter elemet. 5 Válssz ki poszter méretét: Adj meg poszter méretét: 2 x 2 (összesen 4 oldl), 3 x 3 (összesen 9 oldl) vgy 4 x 4 (összesen 16 oldl). H lpok szélének levágásához segítséget szeretne kpni, jelölje e Vágásjelzések nyomttás jelölőnégyzetet. Poszter nyomttás 32

33 6 H újr kell nyomttni egyes részeket: Kttintson Lp kiválsztás... prncsr. Azok z oldlk, melyek nem lesznek kinyomttv, szürkék, és számuk felet egy kör és egy vonl láthtó. Az egyes oldlkt kttintássl jelölheti ki vgy törölheti. Kttintson z OK gomr. 7 Kttintson z OK gomr. 3. lépés: A poszter kinyomttás Kttintson z OK gomr. A poszter összeállítás 1 Az egymás melletti lpok közül z egyiknél vágj le fehér részt minden lpon. Például vágj le fehér széleket minden lp tetején és l oldlán. Az egymás melletti lpok közül z egyiknél le vn vágv fehér szél Levágott szélek Nem levágott szélek 2 Rendezze el lpokt úgy, hogy levágott szélek nem levágott szélek ( fehér rész) fölé kerüljenek. 3 Rgssz össze lpok hátoldlát. 4 Utolsó lépésként vágj le felesleges fehér részeket. Poszter nyomttás 33

34 Nyomttás vslhtó ppírr A oríték vstgságától függően egyszerre legfelje 100 vslhtó ppírt tölthet e nyomttó. Előfordulht, hogy vslhtó ppír etöltése előtt normál ppírr kíván nyomttni. Megjegyzés: A legjo eredmény érdekéen egyszerre csk egy vslhtó ppírt töltsön e. 1. lépés: Vslhtó ppír etöltése H vslhtó ppírhoz utsítások is trtoznk, olvss el zokt figyelmesen. Helyezze vslhtó ppírt függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A nyomttási felület (üres felület) felfelé nézzen. Ne nyomj e vslhtó ppírt ppírtrtó. Nyomttás vslhtó ppírr 34

35 Szoríts össze és tolj ppírvezetőt vslhtó ppír l széléhez. Megjegyzés: H Letter méretű ppírt hsznál, lehet, hogy ppírvezetőt nem kell eállítni. 2. lépés: A nyomttó eállításink megdás 1 Miközen dokumentum láthtó, kttintson Fájl Nyomttás prncsr. Megjelenik Nyomttás páreszédpnel. 2 A Nyomttás páreszédpnelen kttintson Tuljdonságok, Beállítások vgy Beállítás gomr. 3 Adj meg nyomttási minőséget: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Minőség/Másolt lpot. A Minőség/Seesség területen válssz Normál vgy Jo eállítást. 4 Adj meg ppír típusát: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Ppíreállítás lpot. A Típus területen jelölje ki Vslhtó ppír eállítást. 5 H progrm nem tud tükrözve nyomttni, állíts e nyomttási elrendezést: A Nyomttás tuljdonsági páreszédpnelen válssz ki Nyomttási elrendezés lpot. Az Elrendezés területen jelölje e Tükörkép elemet. 6 Kttintson z OK gomr. Nyomttás vslhtó ppírr 35

36 3. lépés: Nyomttás vslhtó ppírr Kttintson z OK gomr. Megjegyzés: Az elmosódás elkerülése érdekéen vslhtó ppírt közvetlenül nyomttás után távolíts el nyomttóól, és hgyj teljesen megszárdni, mielőtt egymásr teszi zokt. Nyomttás átlátszó fóliár A fóli vstgságától függően egyszerre legfelje 50 fóliát tölthet e nyomttó. 1. lépés: A fóli etöltése Tintsugrs nyomttóhoz jánlott fóliát hsználjon. H fóliához utsítások is trtoznk, olvss el zokt figyelmesen. Helyezze fóliát függőlegesen ppírtrtó jo oldlához. A fóliák durv oldl nézzen felfelé. H fólián eltávolíthtó szlg tlálhtó, szlgok lefelé nézzenek. Ne tolj e fóliákt erővel nyomttó. Nyomttás átlátszó fóliár 36

3500-4500 Series multifunkciós készülék

3500-4500 Series multifunkciós készülék 3500-4500 Series multifunkciós készülék Bevezetés March 2007 www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

HP LaserJet P2015 Series Felhasználói kézikönyv

HP LaserJet P2015 Series Felhasználói kézikönyv HP LaserJet P2015 Series Felhasználói kézikönyv HP LaserJet P2015 Series Felhasználói kézikönyv Szerzői jogi információk 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentum előzetes

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató)

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató) Üzembe helyezési útmutató Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Használati útmutató (ez az útmutató) Részletesen ismerteti a nyomtató funkcióit,

Részletesebben

A használati útmutató tartalma

A használati útmutató tartalma A használati útmutató tartalma Ez a kézikönyv a készülék üzembe helyezését és a hozzá való szoftver telepítését ismerteti. Ez a dokumentum tartalmazza a készülék nyomtatóként, szkennerként és másolóként

Részletesebben

hp LaserJet 3020 all-in-one és hp LaserJet 3030 all-in-one Felhasználói kézikönyv

hp LaserJet 3020 all-in-one és hp LaserJet 3030 all-in-one Felhasználói kézikönyv hp LaserJet 3020 all-in-one és hp LaserJet 3030 all-in-one Felhasználói kézikönyv Szerzői jogi adatok 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jelen kiadvány előzetes írásbeli engedély

Részletesebben

AL-2021 AL-2041 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS AL-2021 AL-2041

AL-2021 AL-2041 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS AL-2021 AL-2041 TÍPUS AL-0 AL-0 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS AL-0 Oldal TARTALOM... BEVEZETŐ... PAPÍR BEHELYEZÉSE...9 SZOFTVER TELEPÍTÉSE.. FÉNYMÁSOLÓ FUNKCIÓK 5 NYOMTATÓ FUNKCIÓK...7 LAPOLVASÓ

Részletesebben

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100 Felhasználói útmutató HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) mobil nyomtató Felhasználói útmutató Szerzői jogok 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. kiadás, 2014/1 Hewlett-Packard

Részletesebben

HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató. Magyar

HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató. Magyar HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató Magyar Szerzői jogok és védjegyek Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban foglalt információk előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Használati útmutató DS-620

Használati útmutató DS-620 Használati útmutató DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Verzió A HUN A dokumentáció használata Köszönjük, hogy a Brother készüléket választotta! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legjobbat hozza

Részletesebben

Használati útmutató NPD3416-00

Használati útmutató NPD3416-00 NPD3416-00 Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, nem tárolható visszakereső-rendszerben és nem vihető át semmilyen eszközzel pl. mechanikusan, fénymásolással, felvétellel

Részletesebben

Távolítson el minden szalagot, és hajtsa fel a kijelz t. HP Photosmart C5100 All-in-One series **The contents of your box may differ.

Távolítson el minden szalagot, és hajtsa fel a kijelz t. HP Photosmart C5100 All-in-One series **The contents of your box may differ. Bsis Guide Strt Here Itt kezdje 1 USB ble users: Do not onnet the USB ble until step A2. USB-kábel hsznált esetén: Az A2-es lépésig ne stlkoztss z USB-kábelt. Use this guide to set up the hrdwre nd onnet

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv ES3451/ES3461/ES5461 MFP Felhasználói kézikönyv Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J5910DW A készülék üzm hlyzés lőtt olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén. FIGYELEM VIGYÁZAT

Részletesebben

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gyorshasználati útmutató LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Gyorshasználati útmutató HP Smart Install telepítése A készülék tartalmazza a HP Smart Install telepítőszoftvert Windows operációs rendszerre. A szoftver az USB-kábel segítségével

Részletesebben

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one kezelési útmutató hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

A lapolvasó funkcióinak használata

A lapolvasó funkcióinak használata Canon CanoScan 9000F Képernyőn megjelenő kézikönyv 1 oldal / 350 oldal A kézikönyv használata MC-4679-V1.00 A kézikönyv kinyomtatása A legfrissebb ScanGear (lapolvasó illesztőprogram) beszerzése A lapolvasó

Részletesebben

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Felhasználói kézikönyv LaserJet Pro 100 color MFP M175 Felhasználói kézikönyv Copyright és licenc 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli

Részletesebben

MS410 Series. Használati útmutató. 2014. augusztus www.lexmark.com. Géptípus(ok): 4514 Modell(ek): 420, 430

MS410 Series. Használati útmutató. 2014. augusztus www.lexmark.com. Géptípus(ok): 4514 Modell(ek): 420, 430 MS410 Series Használati útmutató 2014. augusztus www.lexmark.com Géptípus(ok): 4514 Modell(ek): 420, 430 Tartalom 2 Tartalom Biztonsági információk...5 Információk a nyomtatóról...7 További információk

Részletesebben

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató Az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Samsung Electronics nem felelős a jelen

Részletesebben

AR-5520N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AR-5520N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS: AR-556N AR-550N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓIK... KEZELŐPANEL...6 BE- ÉS KIKAPCSOLÁS... 8 BEKAPCSOLÁS...8

Részletesebben

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X

A leírásban a szorzásjel megkülönböztetésre kerül az X betűtől a következőképpen: Szorzásjel megadása: k X betű megadása: ; X PRINTED IN CHINA / KÍNÁBAN NYOMTATVA 7HGK (TINSZ6EHZZ) BEVEZETÉS Köszönjük, hog megvásárolt SHARP tudomános számológépet. Típus: EL-W6/W6/W6. Példszámításokt (képleteket és táláztokt) példszámítások lpján

Részletesebben

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR Felhasználói kézikönyv M551n M551dn M551xh HP LaserJet Enterprise 500 color M551 Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licenc 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917820

Az Ön kézikönyve HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917820 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PSC 1510 ALL-IN-ONE a felhasználói

Részletesebben

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS TÍPUS AR-M65 AR-M07 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) AR-M65 Oldal. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ... A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT HIBAKERESÉS ÉS... KARBANTARTÁS

Részletesebben

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one felhasználói kézikönyv hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Az itt közölt információk el zetes értesítés nélkül

Részletesebben

Használati útmutató NPD4578-01 HU

Használati útmutató NPD4578-01 HU NPD4578-01 HU Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle

Részletesebben

Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató

Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató T9220 Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató Ez a kézikönyv csak információs célokat szolgál. Az összes ebben a kézikönyvben fellelhetõ információ elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Tally nem vonható

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW Verzió A HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-790CW és MFC-990CW (karikázza

Részletesebben