A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM ANGSTER ORGONÁJÁNAK (OP ) RESTAURÁLÁSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM ANGSTER ORGONÁJÁNAK (OP. 890 1914) RESTAURÁLÁSI TERVE"

Átírás

1 A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM ANGSTER ORGONÁJÁNAK (OP ) RESTAURÁLÁSI TERVE Szabó Balázs 2014.

2 Tartalom I. Történeti áttekintés 2 II. Jelenlegi állapot 1. Az orgonaház és a belső szerkezet állapota 8 2. Az orgona diszpozíciója A regiszterek leírása A homlokzati sípok elrendezése A szélládák és a sípmű elrendezése 15 III. A megújuló orgona 1. Általános szempontok A sípmű 18 a. Homlokzat b. Belső sípok c. Hangzás 3. A szerkezet a. Légellátás 19 b. Szélládák 21 c. Síptőkék, sípakasztó állványok 22 d. Traktúra 22 e. Redőnyszekrények Az orgonaház A játszóasztal Egyéb tennivalók 25 IV. Mellékletek 26

3 Ábrák jegyzéke 1. ábra: Az Op. 295-ös orgona homlokzati rajza. 2. ábra: Az Op. 890-es orgona játszóasztalának mai állapota. 3. ábra: Az 1943-ban beépített taposók mai állapota. 4. ábra: A pedál elosztóállomása. 5. ábra: Az orgona aljában elhelyezett bütykös tengely és redőnylevelek. 6. ábra: A redőnytalpak és lábkapcsolók mai állapota 7. ábra: Az I. Manuál erősen sérült és elkoszolódott Mixtura 5sor és Cornett 3-5sor regiszterei. 8. ábra: Aktív rovarfertőzés egy raszterlábon. 9. ábra: A fúvómű eredeti műszaki rajza. 10. ábra: Az átalakított fúvómű. 11. ábra: A II. Manuál szélládafeneke. 12. ábra: Az orgonaszekrény eredeti festésének mai állapota a takaró fehér festés alatt. 13. ábra: A padló kigödrösödött sérülése az orgona hátsó részében. Az 1. ábra forrása a BML Angster anyag, a ábra a szerző saját fényképei.

4 I. Történeti áttekintés A XIX. század végére megnövekedett számú hajdúböszörményi református lakosság számára szükségessé vált a Bocskai téri régi templom mellett egy új templom építése. Az új mai nevén Kálvin téri református templomot Gerster Kálmán budapesti építész tervezte. A későeklektikus stílusú templom kivitelezésére kiírt pályázatot Röszler Richárd debreceni építészmérnök nyerte. A templom végére készült el, avatására november 19-én került sor. A Bocskai téri és Kálvin téri gyülekezetek egészen 1983-ig közös presbitériummal működtek, csupán ekkor szerveződtek egymástól független, önálló egyházközséggé. 1 Az első orgona A templom első orgonáját az Angster József és fia pécsi orgonaépítő cég készítette Forint értékben. 2 Angster József május 1-én utazott Hajdúböszörménybe az április 29-i keltezésű költségvetésének megtárgyalására. Az június 15/17-én aláírt Válalati szerződés alapján megépített Op. 295-ös számú hangszer hárommanuálos, 33 regiszteres, mechanikus csúszkaládás orgona volt, pneumatikus regisztertraktúrával. 3 Ebben az orgonában alkalmazott Angster utoljára Barkerszerkezetet, erről így ír naplójában: január 22 én Hajdu Böszörménybe utaztam, hogy ott az uj reformatus templom orgonát felállítsuk illetőleg bevégezzem. 5 [...] A H. Böszörményi orgonát (33 vált) február 22 én készen átadtam amelyben utoljára alkalmaztam a barker féle légnyomatu emeltyűt. Hajdu Böszörményből egyenesen Mosonba utaztam ábra: Az Op. 295-ös orgona homlokzati rajza. 1 A templom történetéről készült ismertető füzet. 2 BML Angster anyag Op. 295 Válalati szerződés. 3 Légnyomatu gépezet a változathúzók részére. Ezen gépezet minden változat számára, 32 fuvócskából áll. Rendszere az úgynevezett csőrendszer. Ezen rendszer által a registerálás szerfelett megkönnyittetik, úgy, hogy egy ujj nyomással egyes csoportok, vagy akár az egész mű is szólamlásra hozható. A manuálok csúszkaládával, a pedálmű részben csúszka- részben pedig csőládával épült meg. BML Angster anyag, Op. 295 Költségvetés. 4 Ezen orgonában az első manualon egy játék pneumatika alkalmazása az orgona árát 400- frttal emeli. Ezen játékpneumatika előnye abban áll, hogy, ha a II. és III. manuált az I. höz kapcsoljuk, a játékmód semmivel sem nehezíttetik meg. u. o. 5 Az június 17-ei Válalati szerződés értelmében Angster József kötelezte magát, az orgonát a templom elkészitésétől számitott egy hónap alatt az ottan kimutatott téren elhelyezni és az egyháznak átadni. BML Angster anyag Op. 295 Válalati szerződés. 2

5 Az orgona diszpozíciója a következő volt: 7 I. Manual C-g 56 billentyű II. Manual redőnymű C-g 56 billentyű 9. Bourdon Pileata dolce Principal Principal Capricorno Salicional Fugara Pileata Flautaduble Flautaconc Fl. Harmonique Flauta Fl. Tibia Pr. Octav Octav Mixtura 3 soros 2 2/3 17. Cornet 3-5 soros 2 2/3 18. Mixtura 5 soros 2 2/3 III. Manual redőnymű C-g 56 billentyű Pedal C-f 30 billentyű 27. Gamba 8 1. Principalbass Silvestrina 8 2. Contrabass Flautatibia 8 3. Subbass Flautatravers 4 4. Principalbass Fugara 4 5. Flautabass Picolo 2 6. Cello Harmónium 8 7. Octavbass 4 8. Posaune 16 Mellékváltozatok Tremolo pro II Viberation pro Silvestrina III. Man. Evacuant Pedal di combinatio Ped. cop. I. man. Ped. cop. II. man. Man. cop. I+II Man. cop. I+III Crescendo Harmonium Crescendo II Crescendo III Légnyomatú nyomógombok az I. manuálon: P, F, FF, TT, kiváltó a II. manuálon: MF, F, FF a III. manuálon: P, F 6 Angster József: Napló (magyar nyelvű változat). 7 Az Op. 295-ös orgona diszpozícióját a költségvetés és a felszerkesztett műszaki rajz alapján közöljük. Mindkettő megtalálható a BML Angster anyagában. 3

6 A Naplóba egy fénykép is be lett ragasztva az új orgonáról, ezen jól kivehető a mechanikus játszóasztal léc-kottatartója. A hangszer regisztratúrája pneumatikus volt, így lehetőség nyílt a játszóasztalban különböző csoportnyomók beépítésére. Szintén a játszóasztalban foglalt helyet a Harmónium 8 regiszter, melynek szélnyomását külön pedállal lehetett állítani. 8 A második és harmadik manuálok egymástól független redőnyműként épültek meg. Az orgona Angster József utolsó új építésű hárommanuálos mechanikus orgonája volt. Az orgona elkészültét követően a gyülekezet presbitériuma az uj templomba önálló kántor-tanítói állást rendezett be. 9 A régi, Bocskai téri templom felújítását követően az 1882-ben épült Országh-orgona áttelepítésére és teljes átépítésére 1902-ben került sor az Angster cég kivitelezésében. Az Op as számmal ellátott hangszer kúp- és tasniládákkal, pneumatikus traktúrával készült. Ez az orgona kiváló minőségével, könnyű, elegáns játékmódjával és a pneumatikus traktúra nyújtotta további előnyökkel arra késztette a gyülekezetet, hogy 1911-ben ajánlatot kérjen be az uj templom orgonájának pneumatikus átépítésére ábra: Az Op. 890-es orgona játszóasztalának mai állapota. 8 A játszóasztalba épített Harmónium 8 regiszter a mechanikus nagyorgonákban gyakori megoldás volt Angsternél. Ennek utolsó megmaradt példája a debreceni Kossuth utcai hangszerben (1894 Op. 214) volt. Az orgona játszóasztalában ma már csak a harmóniumhoz tartozó szélnyomásszabályzó található meg, a szélládát eltávolították a hangszerből számú határozat , 123., 154. számú határozatok. 4

7 A templom második orgonája Az Op. 295-ös számú orgona teljes átépítésére az Angster cég december 2-i költségvetése szerint került sor. Ebben az átépítésben nem vett már részt Angster József. Fiai, Angster Emil és Oszkár, a céget 1903-tól vezető második generáció szakemberei végezték a munkát, 9895 Korona értékben. 11 Ekkor, az eredeti csúszkaládák helyett teljesen új szélládák készültek, Angster féle tisztán légnyomatú láda, vagyis a módosított Roosevelt-Voit rendszer szerint. A teljes traktúrázat pneumatikus lett, amihez egy új, hárommanuálos játszóasztal készült, csupán a két redőnyszekrény vezérlése maradt meg mechanikusnak. Több regiszter át lett alakítva, a diszpozíció három regiszterrel bővült, nem került újbóli beépítésre a Harmónium 8 és további három nyelv regiszter beépítése szerkezetileg elő lett készítve. 12 A többi régi síp tisztítást követően visszakerült az orgonába. Az orgonaszekrény bővített formában került újra felhasználásra. Az orgona diszpozíciója a II. fejezet 2. alpontjában olvasható. Az orgona homlokzati ónsípjait az I. Világháborúban rekvirálták. Ezek horganysípokkal való pótlását 1922-ben végezte az Angster cég. Az új sípok alumíníumozott horganyból, az ajkak, magvak, hangolórések és lábvégek ónból, felhajtott ajkakkal, a legpreczízebb kivitelben készültek, és alkotják mai napig az orgona homlokzatát ben a gyülekezet kántora, Varga Béla ajánlatot kért az Angster cégtől mindkét nagyorgona tisztítására, hangolására és kijavítására és a három előkészített nyelv regiszter beépítésére. 14 Leírása szerint nagyobb, különösen anyagbeli hibák mindkét orgonánál a fuvóknál volt. A gyülekezet azonban, az I. világháború előtti bőkezűségétől eltérően, ekkor már a hibák felmérésére kiküldendő szakemberek útiköltségét sem tudta megfizetni. Varga Béla leveléből kiderül az is, hogy már ekkor tervbe volt véve egy villamos fúvó berendezés beépítése is. 15 Angster március 25-én megküldi árajánlatát a három nyelvregiszter beépítésére október 24-én Bakóczi Endre levélben a következő feladatokra kért árajánlatot Angstertől: Az I. manuálra Superoctav kopula beépítése, a III. manuál számára erősítő állomások beépítése, a fújtatórendszer átépítése a kézi hajtányos helyett lábfújtatásosra, a teljes orgona tisztítása, hangolása. Angster október 27-én küldi meg költségvetését, ebből 1563 Pengő értékben a fúvórendszer átépítése valósult meg. 17 Ekkor került eltávolításra az eredeti lendkerekes szerkezet, mely a szivattyúkat működtette. Az eltávolított szivattyúk helyett a nagy fúvóra két új szivattyú került, melyet lábtaposó segítségével lehet működtetni, ha a motor áramkimaradás miatt 11 Történeti érdekesség, hogy az Angster József idejéből származó gyakorlatnak megfelelően az Op. 295-ös terveken német felirat szerepel, azonban az Op. 890-nél már minden műszaki rajzon is magyar feliratok vannak. 12 A nyelvváltozatok helye elő lett készitve, a regiszterek és szélláda berendezve. BML Angster anyag Op. 890 Szerződés április 4. presbiteri határozat 24. doboz. 14 Varga Béla március 11-én kelt levele az Angster céghez. 15 bár ez utóbbi [, a motor beépítése] a pénz hiány miatt alig hiszem, hogy sikerüljön, ha csak részletre nem! u. o. 16 BML Angster anyag, levelezés XI. 6. Hajdúböszörmény (Kálvin tér) 1937/925. A III. manuálra az eredetileg tervezett Oboa 8 helyett Vox humana 8 szerepel. A nyelvregisztereket a német Giesecke cég készítette volna. 17 U. o. 5

8 nem üzemelne július 27-én az egyházközség Angsterhez írott leveléből kiderül, hogy az átalakított fúvómű motor nélkül nem üzemel megfelelően: Szomorú szívvel jelentjük, hogy a legújabb taposó rendszerű fújtató-berendezésünk egyáltalán nem felel meg orgonánknak. Most tapasztaljuk ezért, éppen ebben a nagy meleg időben, hogy orgonánk kiszáradt s szelet még megközelítő mennyiségben sem tud szolgáltatni még annyit sem, mint az ócska fúvó. A fúvómotor beépítése Fazekas Gábor adományából valósulhatott meg, melynek beépítésére augusztus én került sor. 19 A háborús idők nehezítették a kivitelezést, így például a számlán a következő olvasható: Beszerzési nehézségek folytán egyelőre elmaradt kapcsoló ára 130. Pengő ábra: Az 1943-ban beépített taposók mai állapota. 18 Ceruzás széljegyzet az Op. 295-ös tervrajzon: ban a nagy fujóra 1 drb 2 m2 nagyságu szivattyu felszerelve lábnyomóval ben 35 m3-es villamos fujtató. 19 Az adományozás tényét a karzaton található márványtábla örökítette meg. A tábla teljes szövege: Orgonánkat villanyfujtatóval 1943-ban megajándékozta FAZEKAS GÁBOR Énekeljetek az Úrnak 96. Zs. 20 A kapcsoló beszerelését 1950-ben az egyházközség végezte, 280 Pengőért. 6

9 Az orgona átépítése Az orgona traktúrájának átépítésére 1980-ban kapott megbízást Bordács István. A munkálatokra a templomfelújítással egyidőben került sor. Ekkor mindhárom manuál pneumatikus traktúrájának kiépítésére, és helyébe elektromos traktúra beépítésére került sor. A játszóasztal teljes belső szerkezetét eltávolították, a kapcsolókra, manuál és pedál billentyűkre elektromos érintkezőket szereltek. Egyedül a pedálszélládák pneumatikus vezérléséből maradt meg az elosztóállomás és a szélládák közti szakasz. Ekkor került sor a II. manuál redőnyszekrényének kiiktatására, a redőnylevelek kiépítésére és a vezérlőmechanika kikötésére is. 4. ábra: A pedál elosztóállomása. Jól látható a megmaradt eredeti pneumatikus vezérlés és az 1980-ban beépített mágnessor március 9-én Vági Gyula készített költségvetést az orgona újbóli átépítésére. Az általa ajánlott munkálatokból semmi sem valósult meg ben a Magyar Organológiai Kutatóintézet hirdetett meg az orgona teljes átépítésére és bővítésére pályázatot, mely azonban szakmai okokból meghiúsult, így a tervezett átépítési munkálatokból semmi sem valósult meg ban az orgona teljes restaurálására, 1914-es állapotának helyreállítására és a meg nem épült nyelvregiszterek beépítésére készült ütemterv, melynek első ütemére közbeszerzési eljárás keretében az AerisOrgona Kft. nyert megbízást. 7

10 II. Jelenlegi állapot 1. Az orgonaház és a belső szerkezet állapota Az orgona építéstörténetében a következő fő rétegeket különíthetjük el egymástól: 1. réteg: 1899 Op. 295 kivitelező: Angster József és fia, Pécs 2. réteg: 1914 Op. 890 kivitelező: Angster József és fia, Pécs 3. réteg: 1922 kivitelező: Angster József és fia, Pécs 4. réteg: 1943/44 kivitelező: Angster József és fia, Pécs 5. réteg: 1980 kivitelező: Bordács István, Gyömrő Az öt fő réteg mellett további kisebb beavatkozások történtek, mint pl ben a motorkapcsoló beépítése, melyeket azonban nem kezelünk önálló rétegként a dokumentáció során. A megmaradt szerkezeti elemek túlnyomó többsége a 2., 1914-es rétegből származik, ezért ezt kezeljük a leírás során fő rétegnek, ezt tekintjük a jelenlegi hangszer eredeti állapotának. Az öt réteg alatt történt munkálatok rövid összefoglalása: 1. réteg: új orgona építése 33 regiszterrel. 2. réteg: pneumatikus átépítés, új szélládák, játszóasztal, traktúra, 3 új regiszter. 3. réteg: homlokzati sípok pótlása. 4. réteg: fúvómű átépítése, motor beépítés. 5. réteg: a játszóasztal és a manuálművek elektromosítása. Az orgonaház mai látványa a templomtérből nézve megegyezik az Op. 295-ös tervezethez mellékelt homlokzati rajzzal. A szekrény aranyozott díszítései két keresztpántot leszámítva hiánytalanok, a szekrény kétrétegű festése megegyezik az eredeti szerződésben leírtakkal, melyre az 1980-as felújítás során egy új fehér fedőréteget hordtak fel. Az eredeti, 1914-es állapottól eltér azonban az 5 mezőre és 11 tükörre tagolt teljes homlokzati sípsor, mely 1922-ben készült horgany pótlás. További eltérés a szekrény felső részének 90 cm-es hátsó toldása a falig (1914) illetve a lábtipróknak kivágott nyílások. Az orgonaháznak hátsó fala nincs, a szekrény oldalfalai a kórus hátfalára illeszkednek. A 2. rétegből való monumentális játszóasztal az orgonaház előtt, középen helyezkedik el, az orgonista háttal ül a hangszernek. A játszóasztal belső pneumatikus vezérlése az 1980-as átépítéskor megsemmisült. Az orgonát eredetileg az előző fejezetben már említett két oldalsó lendkerékkel hajtott fújtató rendszer segítségével látták el levegővel. A fúvómű átépítésekor már szükségtelenné vált alkatrészeket eltávolították a hangszerből, ezek közül az egyik oldali bütykös tengely az orgona aljában lett elhelyezve. A két nagyméretű franciafúvó eredeti helyén megtalálható. Ezek több helyen eresztenek, a farészek repedései és a bőrözés szakadásai miatt. Az eredeti szélnyomáshoz 8

11 képest alacsonyabb nyomást állítottak be az orgona elektromos átépítésekor. 21 Az orgona hangja plénum regisztrációban fullad. Az orgonakarzat padlózata az orgona aljában több helyen komolyan sérült és hiányos. A szélládák eredeti elhelyezésük szerint állnak az orgonában, kivételt képez ez alól a pedál pótládája, mely eredetileg a pedál nagyládájával párhuzamosan, az 1914-es toldás területén kapott helyet. Az orgona aljában elhelyezett alkatrészek között a II. manuál kiépített redőnylevelei közül két darab található meg. 5. ábra: Az orgona aljában elhelyezett bütykös tengely és redőnylevelek. Jól látható a két redőnyszekrény mechanikájának velatúratáblája. A második manuál vízszintes szakasza hiányzik. 21 A fúvók eredetileg 100 mm-es nyomásra voltak beállítva, jelenleg mm közötti ingadozó nyomás mérhető. 9

12 2. Az orgona diszpozíciója Az orgona diszpozíciója a játszóasztal feliratai szerint. I. Manual (C-a ) II. Manual (C-a ) redőnymű 9. Bourdon Pileata dolce Principal Principal Capricorno Gamba Fugara Salicional Pileata-duplex Pileata Fl. Harmonique Fl. Concava Fl. Tibia Flauta Pr. Octav Pr. Octav Cornet 3-5 sor Mixtur 3 sor 2 2/3 18. Mixtur 5 sor 2 2/3 29. Clarinet Trompet 8 III. Manual (C-a ) Pedal (C-f ) redőnymű 30. Quintatön Principalbass Viola-principal 8 2. Contrabass Silvestrina 8 3. Subbass Vox coelestis 8 4. Principalbass Fl. Tibia 8 5. Flautabass Fl. Travers 4 6. Cello Fugara 4 7. Octavbass Piccolo 2 8. Possaune Oboa 8 Tremolo Normál és Octáv copulák Ped. cop. I. man. Ped. cop. II. man. Ped. cop. III. man. Man. cop. I+II Man. cop. I+III Man. cop. II+III Suboct. cop. I+II Suboct. cop. II+III Superoct cop. I+II Superoct. cop. II+III 10

13 A játszóasztalon található egyéb kapcsolók kiosztása. Henger mutató I. sor szabad kombináció II. sor szabad kombináció kézi regisztratúra III. manuál II. manuál I. manuál motor be motor ki [Az első manuál alatti nyomógombok] Nyelvek el Rögz. Sz. K. I. Sz. K. II. Lábkapcsolók kiosztása a pedálklaviatúra felett. Man 16 el Cress. el Henger Cresc. II Man. Cresc. III Man P+III P+II P+I II+III I+III I+II Sz. K. I. PL. Sz. K. II. TT. Főreg. Rögz. A nyomógombok és lábkapcsolók jelenlegi funkciója csupán részben egyezik meg az eredetivel. Ezek kialakítása az 1980-as átépítés alkalmával történt. A henger és két redőnytalp fából készült, erre lett felszögelve a gumirozás, mely a könnyebb kezelhetőséget teszi lehetővé. 6. ábra: A redőnytalpak és lábkapcsolók mai állapota. A redőnytalpak felett látható a térdfüllungra felcsavarozott infrapanel. 11

14 3. A regiszterek leírása Angster Op. 890-es orgonájába felhasználta az Op. 295-ös hangszer sípanyagát. Néhány regiszter esetében menzurális bővítést végzett. Az 1899 és 1914-ben készült horganysípok ón spiccel készültek. regiszternév lábszám leírás készítés éve, egyéb megjegyzések I. Manuál Bourdon 16 C-fs fa fedett g -a ón fedett. Principal 8 C-cs0 horgany a homlokzatban, d0-a belső ón sípok Fl. harm. 8 C-h0 fa nyitott, ón hangolótekercs, c -g ón oldalszakáll, gs -a ón oldalszakáll átfújó Fugara 8 C-H horgany, ón sípláb, expression, c0-a fa nyitott Capricorno 8 C-H fa gúla alakú, ón hangolótekercs, c0-a ón kónikus, hangra vágott Pileatadupl. 8 C-a fa fedett, b -a ón fedett duplaajkú (három hanggal bővítve, 1914) 1899 (három hanggal bővítve, 1914) 1899 (III. Man Gamba 8 -ból átdolgozva, 1914) 1899 erősen elverődött sípvégek, több helyen utólagos hangolótekercs (egy félhanggal bővítve, 1914) Pr. Octav 4 ón, expression 1899 Fl. Tibia 4 C-F ón fedett, oldalszakáll, e -a kónikus hangra vágott 1899 Cornett 3-5sor 8 C-f0 3 sor: 2 2/ / erősen elverődött sípvégek fs0-h 4 sor: 4-2 2/ /5 c -a 5 sor: / / sorok ón nyitott 5. sor ón fedett Mixtura 5sor 2 2/3 2 2/ / /2 2 2/3 C-H ón fedett repetációk: fs 4 - c 5 1/ erősen elverődött sípvégek a felső oktávban több hiányzó síp II. Manuál Pileata dolce 16 C-g fa fedett, gs -a ón fedett, oldalszakáll, fa rollni Principal 8 C-cs0 horgany, ón ajak, spicc d0-a ón nyitott Fl. concava 8 C-h fa nyitott, ón hangolótekercs c -a nyitott ón, hangra vágott (egy hanggal bővítve, 1914) 1899 erősen elverődött sípvégek, több helyen utólagos hangolótekercs 12

15 Gamba 8 C-H horgany, ón spicc, fa rollni c0-a ón, expression Salicional 8 C-H horgany, fa rollni c -a ón nyitott, expression Pileata 8 C- fa fedett, f -a ón nyitott, expression 1914 keszlik kifilcezve Pr. Octav 4 ón nyitott, expression 1899 Flauta 4 C-f fa nyitott, ón hangolótekercs f -a ón nyitott, oldalszakáll, hangra vágott Mixtura 3sor 2 2/3 2 2/ /3 C-H ón fedett, c1-a ón nyitott erősen elverődött sípvégek III. Manuál Quintatön 16 C-h fa fedett c -a ón fedett, oldalszakáll Viola-principal 8 C-H horgany, fa rollni c0-a ón nyitott, expression (az eredeti I. manuál Fugara 8 -ból átdolgozva) Sylvestrina 8 ón kónikus, expression 1914 Vox coelestis 8 c0-a ón nyitott, expression 1914 Fl. tibia 8 C-ds0 fa fedett, e0-a ón csövesfedett 1899 Fugara 4 ón nyitott, expression 1899 Fl. Travers 4 C-b0 fa nyitott, ón hangolótekercs h0-a ón nyitott, oldalszakáll, expression Piccolo 2 ón nyitott, expression, felső két oktáv hangra vágott erősen elverődött sípvégek, több helyen utólagos hangolótekercs Pedál Principalbass 16 C-Fs fa nyitott G-f horgany részben a homlokzatban Contrabass 16 fa nyitott 1899 Subbass 16 fa fedett, félköríves felvágás 1899 Principalbass 8 C-c0 horgany, homlokzatban cs0-f ón, expression Flautabass 8 fa nyitott, ón hangolótekercs

16 Cello 8 C-H horgany, ón spicc c0-f ón, expression 1899 Octavbass 4 ón, expression 1899 Possaune 16 C-g0 fa tölcsér, ón csizma, német kanál gs0-f horgany tölcsér, ón stücni, ón csizma, német kanál 1899 A horgany tölcsérek erősen sérültek. 4. A homlokzati sípok elrendezése A homlokzati sípok 1922-ben készültek Pécsett, anyaguk horgany. Az öt nagy síptükör sípjai a Pedál Principalbass 16, Principalbass 8 és az I. manuál Principal 8 regisztereiből lettek összeállítva. A felső hat kis síptükör sípjai némasípok. Az I. manuál Principal 8 regiszter C-D sípjai ki lettek csövezve a szélládáról, de ezek a sípmezőket tagoló oszlopok mögött állnak, takarásban, így nem képezik a homlokzati sípsor látható részét. középső tükör (A) Pedál Principalbass 16 G-f0 f0 ds0 cs0 H A G Gs B c0 d0 e0 jobb belső tükör (C) Pedál Principalbass 16, I. Manual Principal Cs oszlop mögött d0 c0 b0 c gs0 fs0 A H cs d ds C oszlop mögött jobb külső tükör (B) I. Manual Principal 8 C-A A G F Ds E Fs Gs D oszlop mögött bal belső tükör (D) Pedál Principalbass 8, Principalbass c0 H B Gs G g0 a0 A h0 cs ds bal külső tükör (E) Pedál Principalbass 8 C-Fs

17 F Ds Cs C D E Fs 5. A szélládák és a sípmű elrendezése. A sípmű elrendezése megegyezik az 1914-ben készült műszaki rajzokon feltüntetett elrendezéssel. A szélládák elhelyezése, a pedál pótláda kivételével szintén egybevág az 1914-es tervekkel. I. Man. szélládája Trombita 8 Mixtura 5sor 2 2/3 Cornett 3-5sor. 8 Fl. Tibia 4 Pr. Octav 4 Bourdon 16 Fl. Harmoni. 8 Capricorno 8 Pileata doubl. 8 Fugara 8 Principal 8 homlokzat Pedál kis láda Octavbass 4 Flautabass 8 Subbass 16 Cello 8 Principalbass 8 homlokzat II. Man. szélládája Quintatön 16 Sylvestrina 8 Voxcoelestis 8 Heg. Principal 8 Fl. Tibia 8 Fl. Travers 4 Fugara 4 Piccolo 2 Oboa 8 redőnyfal járódeszka 15

18 pedál nagyláda III. Man. szélládája Flauta 4 Pr. Octav 4 Salicional 8 Pileata dolce 16 Fl. Concave 8 Principal 8 Gamba 8 Pileata 8 Mixtura 3sor 2 2/3 Clarinet 8 redőnyfal járódeszka Pedál nagyláda Posaune 16 Principalbass 16 Contrabass 16 orgonaszekrény oldalsó fala Pedál pótláda orgonaszekrény homlokzati fala Contrabass 16 Posaune 16 A szélládák elrendezése (felülnézet) III. Manuál II. Manuál járódeszka járódeszka pedál pótláda pedál kis láda I. Manuál homlokzat 7. ábra: Az I. Manuál erősen sérült és elkoszolódott Mixtura 5sor és Cornett 3-5sor regiszterei. 16

19 III. A megújuló orgona 1. Általános szempontok Az eddig leírtakból egyértelműen kitűnik, hogy a Kálvin téri református templom Angster-orgonája a magyar orgonaépítés egyik kiemelkedő műemléke. Ez az Angster cég utolsó nagyorgonája, amely az I. világháború okozta termelési és minőségbeli visszaesést megelőzően készült, a gyár fénykorának végén. Az orgona jelenlegi állapotában csupán részben használható, ezért a gyülekezet részéről felmerült egy teljes felújítás igénye. A felújítás kitűzött célja az 1914-ben elkészült Op. 890-es számú orgona teljes helyreállítása, és az eredeti terveknek megfelelő bővítése a három el nem készült nyelvregiszterrel. Az elmúlt száz év során történt átépítések és változtatások közül megszüntetésre kell, hogy kerüljön minden olyan beavatkozás, mely anyaghiány vagy forráshiány okán gyenge minőségben vagy selejtes anyagból készült el. Különösen fontos azon részek rekonstrukciója, melyek az orgona hangzás- vagy kezelésbeli összhatását az 1914-es állapothoz képest rontják. Restaurálási szempontok szerint kell eljárnia az orgonaépítőnek az eredeti formájukban megmaradt elemeknél, melyek a hangszer egyediségét adják (orgonaház, sípanyag játszóasztal, állványzat, két tárolófúvó, szélládák, redőnyszekrények). A többi alkatrész esetében, melyek nem az 1914-es építési szakaszban készültek el, abban az esetben válthatók ki új, az eredetinek megfelelő alkatrészekkel, ha a készítendő új alkatrészek pontosan rekonstruálhatóak (játszóasztalbelső, traktúrázat, szivattyúrendszer). A kiépített alkatrészek közül az 1945 előtti részeket az orgona aljában, vagy a karzaton erre a célra elkülönített és alkalmas helyen feliratozva kell eltárolni. Az 1945 utáni beavatkozásokból megmaradó alkatrészek közül csupán azokat kell eltárolni, melyek egyedi darabok és nem elérhetőek, mint katalógusáru. Az eltárolt anyagok preventív védelme rovarkár esetén a felújításkor elvégzendő. 8. ábra: Aktív rovarfertőzés egy raszterlábon. 17

20 2. A sípmű Homlokzat Az 1922-ben készült homlokzati sípok a már leírt módon az orgonahangzás gerincét alkotják. Ezek a sípok többszöri gondatlan mozgatás és hangolás következtében sérültek. Elsősorban a hangolórészek hiányai szembetűnőek. A homlokzati sípok további sorsára nézve két alternatíva kínálkozik: 1. Az 1922-es horgany homlokzati sípok megtartása. A sípok hangolóeszközeinek teljes restaurálása, hiányok pótlása. A síplábak, ajkak és síptestek sérüléseinek kijavítása. A sípok esztétikai megjelenésének felújítása. 2. A rekvirálási lista alapján az eredetiekkel megegyező anyagú és konstrukciójú ónsípok legyártása. Ez a 2. tétel tenné teljessé az 1914-es állapot visszaállítását, mind esztétikailag mind pedig hangzásban. Amennyiben új homlokzati sípok készülnek, szükséges az 1922-es homlokzati sípok betárolása egy erre külön kijelölt és alkalmas helyen, ideális esetben kiállítás formájában a megújult toronygalériában. Belső sípok A belső sípok erősen elkoszolódott állapotban vannak. A fasípok száradása több helyen repedéseket okozott. A száz év használat során több síp erősen sérült a szakszerűtlen hangolások következtében. Az I. manuál Mixtura 5 sor regiszterének legfelső oktávjában több síp hiányzik. A sípanyag restaurálásánál fő követelmény a sípok stabilitásának és hangolhatóságának helyreállítása. Idegen és korábbi pótlás sípok helyére amennyiben azok hangzása nem illeszthető be az Angster sípok hangzásába szükséges az eredeti sípokkal megegyező anyagú és konstrukciójú új sípok készítése. Hangzás Az 1914-ben kialakított hangzás teljes visszaállítása a fő cél. Az eredeti szélnyomás visszaállítását követően az intonáció csupán az egyértleműen igazolható változtatások visszaállítására és a hangzás a II. generációs Angster orgonák intonációs megoldásaihoz mérten alakítható. Az új homlokzati sípoknak és nyelvregisztereknek tökéletesen bele kell olvadniuk a hangzásba, semmi esetre sem lóghatnak ki, vagy kelthetik egy eltérő réteg benyomását. 18

21 3. A szerkezet Légellátás Az orgona légellátását Angster műszaki rajza szerint az Op. 295-ös orgonából átvett fúvómű biztosította. Ez a fúvómű a következő egységekből állt: Az I. és II. manuál és az I. manuál előtt álló homlokzati ládák légellátását egy 327 cm x 190 cm-es duplaráncú franciafúvó (A), és az aljára erősített 3 darab 183 cm x 83 cm-es szivattyú (A1, A2, A3) látta el. A pedálmű és III. manuál és a pedálmű kis ládája előtti homlokzati ládák légellátását egy 250 cm x 190 cm-es duplaráncú franciafúvó (B), és az aljára erősített 3 darab 183 cm x 83 cm-es szivattyú (B1, B2, B3) látta el. A két franciafúvó egymással össze volt kötve. A fúvómű 1943-as átalakításakor a 6 darab szivattyú és mindkétoldali lendkerekes hajtány el lett távolítva. Az A fúvó aljára 2 darab, függőleges tengelyén 90 fokkal elfordított szivattyú újra fel lett szerelve (E). Ezekhez a szivattyúkhoz két mechanikus mozgatóáttét is készült, mely az orgonaház kivágásain kivezetve láptiprókban végződik (F). A talált állapot eltér az Op. 295-ös rajzon széljegyzetként rögzített megoldástól (új 2 m 2 -es szivattyú), mely feltehetőleg sohasem készült el, anyaghiány miatt ben az A fúvóba kötötték be a 35 m 3 -es motort, mely gyenge minőségű lécekből készült dobozt kapott (C). A motorból jövő szélcsatornán, mely az A fúvóba vezet, zárszelep található (D). 19

22 A fúvómű helyreállításakor elsődleges szempont a teljes orgona sípmű és traktúra részére elegendő szél és a szerkezeti tartósság biztosítása. Az 1943/44-ben beépített alkatrészek, a háborús helyzet következtében gyenge minőségű faanyagból készültek, azok technikailag jóval alacsonyabb színvonalat képviselnek, mint a fúvómű eredeti részei 1899/1914-ből. Az I. fejezetben idézett levél alapján tudjuk, hogy az átalakított fúvómű lábhajtással már újkorában is képtelen volt elegendő levegőt termelni, ami nem csoda, hiszen az eredetileg 6 db. szivattyúból az átépítést követően csupán 2 db. üzemelt. Napjainkban egyre nagyobb teret kap az az igény, hogy az orgonát áram nélkül, csupán emberi erővel is meg lehessen szólaltatni, mint ahogyan az eredetileg is lehetséges volt. Az emberi erővel termelt szélellátásnak kihatása van az orgona hangzására is, ezért ez az igény művészileg is meghatározó. Mindezek indokolják a rosszul sikerült fúvómű-átalakítás megszüntetését és elbontását. Ennek helyébe a tervrajzok és megmaradt alkatrészek alapján az eredeti 1899/1914-es légellátás rekonstrukciója jelenti a végleges minőségi megoldást. Az 1944-ben beépített motort teljes felújítást követően úgy kell bekötni a fúvóba, hogy az ne bontsa meg a fúvómű eredeti egységét. 22 A fúvómotor köré új, kettős motordoboz építendő, a két doboz közötti legalább 10 cm-es légrést stúdiószivaccsal kell kitölteni. A motordobozra úgy kell könnyen nyitható ajtót készíteni, hogy a motor olajozását könnyen el lehessen végezni. A fúvómű rekonstrukciója a következő munkákat foglalja magában: 1. A két franciafúvó (A, B) teljes felújítása, újrabőrözése és papírozása. 2. A két szivattyú teljes felújítása, újrabőrözése és papírozása. 3. A hiányzó 4 db. szivattyú rekonstrukciója a megmaradtak analógiájára. 4. A bütykös tengely restaurálása. 5. A hiányzó bütykös tengely és a 2 db. hajtányos lendkerék rekonstrukciója analógiák alapján. 6. A tengelyek felfüggesztéseinek restaurálása, hiányok pótlása. A szélcsatornák részben az eredeti, 1914-es állapotot tükrözik, több helyen azonban átalakítva, szakszerűtlenül javítva lettek. Az átalakított, vagy kiiktatott szélcsatornák helyére az eredeti rajzoknak megfelelő méretű fa szélcsatornákat kell készíteni, a meglevőeket restaurálni, illesztéseiket újrabőrözni és papírozni. 22 A két rendszer egymás melletti megoldására jó példa a Miskolc Kossuth utcai református templom Angster orgonája (1901/2 - Op. 368). Az orgona eredetileg kézi hajtányos fújtatóberendezése egészen 1937-ig működött, ekkor az Angster cég az orgona tisztítása és hangolása mellett egy új elektroventillátort szerelt be. Ekkor került megszüntetésre a kézierővel történő széltermelés lehetősége, ugyanis a motor bekötéséhez az egyik szivattyút kiszerelték. Az orgona teljes restaurálása során 2012-ben a halberstadti Reinhard Hüfken cég rekonstruálta a hiányzó szivattyút, restaurálta a kézi hajtányos fújtatórendszert illetve egy olyan helyen kötötte be a motort, hogy amellett alternatív módon használható az eredeti kézi széltermelés is. Az eredeti műszaki rajzok alapján erre az A fúvó belső felén, a szivattyúk mellett lesz lehetőség. A két fúvó eredetileg is összeköttetésben állt: Ezen fuvók belsöleg össze lesznek kötve, úgy, hogy esetleg egy ember is hajthatja. Op. 295 Költségvetés. 20

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

Kritika. Followspot. Látványtervezés. 44 ÚJ PULT AZ MA-TÓL 44 AVOLITES TITAN MOBILE 44 QSC: CORE250i ÉS CORE500i

Kritika. Followspot. Látványtervezés. 44 ÚJ PULT AZ MA-TÓL 44 AVOLITES TITAN MOBILE 44 QSC: CORE250i ÉS CORE500i T A R T A L O M 4 EGY ÁTALAKULÁS MARGÓJÁRA (Farkas László) Színpadgépészet 5 AZ ÚJJÁSZÜLETETT BOLSOJ (Wolf-Guido Patten) A moszkvai Nagy Színház új színpadtechnikai berendezései. A Bosch Rexroth cég színpadtechnikai

Részletesebben

TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS

TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS 1 TARTALOMJEGYZEK 1. ELŐZMENYEK, FŐ CÉLKITŰZÉSEK 4. oldal A fejlesztés elvei és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

A fűtési hálózatok korszerűsítése, fűtési energia megtakarítás lehetősége

A fűtési hálózatok korszerűsítése, fűtési energia megtakarítás lehetősége A fűtési hálózatok korszerűsítése, fűtési energia megtakarítás lehetősége 1. Bevezető Hazánkban az elmúlt évtizedekben több mint 600 ezer lakótelepi lakás épült, amelyeket a legváltozatosabb kialakítású

Részletesebben

is egy-egy fontos, az örökségvédelemmel összefüggõ eseményrõl. A gondokról is persze.

is egy-egy fontos, az örökségvédelemmel összefüggõ eseményrõl. A gondokról is persze. 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Szerkesztõi Jegyzet jegyzetjegyzet helyett Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT i BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT ii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

ORGONAÉPÍTÉSI SZERZİDÉS

ORGONAÉPÍTÉSI SZERZİDÉS ORGONAÉPÍTÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Balatonboglári Római Katolikus Plébánia levelezési cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u. 4. Várnai László plébános számlaszám: adószám: továbbá a Balatonboglári

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Takarékoskodjunk együtt: segítsük a panelprogram céljának elérését

Takarékoskodjunk együtt: segítsük a panelprogram céljának elérését Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Előszó... Lakóépületek keretében történő korszerűsítése... 1. Szolgáltatói adatok rendelkezésre bocsátása... 1.1 A fűtési rendszer átalakítása... 1.1.1 Egycsöves átfolyós fűtési

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

1. Bevezetés. 1.1 Történelmi alapok

1. Bevezetés. 1.1 Történelmi alapok Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 1.1. Történelmi alapok 3. 1.2. Budapesti rakpart és kikötők helyzete napjainkban 4. 1.3. Korábbi minták / rossz és jó példa 7. 2. Célok 8. 2.1. A jelenkor igényeknek megfelelő

Részletesebben

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán katasztrófa- és tûzvédelmi szemle 2007. 2005. XIV. XII. évfolyam 4. 3. szám 43 t a r t a l o m 2007. 14. évf. 3. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás

Részletesebben

proarchitecture çrk d 2015/1.

proarchitecture çrk d 2015/1. proarchitecture çrk d 2015/1. hirdetes çrkçd tartalom çrkçd ARGO-HUNGARY KFT. 1103 Budapest, X. ker. Gyömrői út 76-80. Bejárat: 1105 Budapest, X. ker. Vaspálya u. 53. Irodai telefon: +36-1-431-8554 Fax:

Részletesebben

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember

SZÍNPAD. Elôadómûvészetek technikája. VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 945 Ft T A R T A L O M 4 PIAC FELÉ FÉLÚTON (Dr. Venczel Sándor) Bemutatjuk 5 A MOM A MOM Kulturális Központ és Gesztenyéskert funkcióbôvítô fejlesztése 2011 nyarára

Részletesebben

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos TARTALOMJEGYZÉK Épületgenetikai szakkiállítás 2 Épületautomatikai rendszerek másként 3 Solaraction 4 Foton ablak és ajtó 5 Komfort rádióhullámokkal 6-7 Mire kell odafigyelünk Õsszel? 8 20 éves a Stiebel

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Adventi ökumenikus gyertyagyújtás

Adventi ökumenikus gyertyagyújtás a Közösen Ecserért Egyesület lapja www.ecserert.hu ecserert@ecserert.hu 2233 ecser pf. 9. I. évf. 3. szám. 2013. nov. 20. Adventi ökumenikus gyertyagyújtás December 1-én vasárnap 16 órakor Adventi Ökumenikus

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Vállalkozási szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 számú Korszerű Gondozói Ház kialakítása című pályázathoz kapcsolódó Eger, Tárkányi u. 25. (HRSZ: 1161/3) alatti Bentlakásos Szociális Ellátó Intézmény

Részletesebben

A TEMPLOMÉPÍTÉS RÖVID TÖRTÉNETE

A TEMPLOMÉPÍTÉS RÖVID TÖRTÉNETE Budapest Pestszentlőrinc Szemeretelepi Református Egyházközség Lelkészi hivatal: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 39/A Tel:(36-1) 292-0254 A TEMPLOMÉPÍTÉS RÖVID TÖRTÉNETE A templomépítés története egyidős

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

Cégtörténet Indulás Telephely

Cégtörténet Indulás Telephely Cégtörténet Indulás A Kavitáció Kft. 2008. január 2- án jött létre. (Alapító okirat az összefoglaló végén mellékelve). A céget két magánszemély Szederkényi Péter és fia Szederkényi Tamás hozta létre, 600.000

Részletesebben

Belsõépítészet, biztonságtechnika. 2009. december

Belsõépítészet, biztonságtechnika. 2009. december Belsõépítészet, biztonságtechnika 2009. december Sunwood kültéri faburkolatok Alapanyag: Előnyei: hőkezelt kőrisfa nem reped, nem vetemedik kiemelkedő tartósság, kemény felület többfelé profillal kapható

Részletesebben

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete Magyar építõipar A Építõipari melléklete T A R T A L O M Derengõ fény az alagút végén 4 5 Olcsó hitelhez juthatnak a vállalkozások 5 Még az õsszel átadják a Tüskecsarnokot 6 7 Megújul a szombathelyi kórház

Részletesebben

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010.

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. 2 A kiadvány az Új Ezredév Alapítvány által, a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának

Részletesebben

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló A Gazdasági Ellátó Szervezet Munkájáról 2013. január 01.-től szeptember 30-ig Készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2013. Tartalomjegyzék Előszó...

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.570/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben