TÁBORI PROGRAM. Tanulási tanács óra - - Ifjúságvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁBORI PROGRAM. Tanulási tanács. 15-15.30 óra - - Ifjúságvédelem"

Átírás

1 TÁBORI PROGRAM 2 11 Házirend 1.NAP (MÚLT) idõ 5.a 5.b 9.b 9.c óra Beérkezés, regisztráció, programfüzetek kiosztása óra Szállás elfoglalása, balesetvédelmi tájékoztató, tábori tájékoztató (Fõtér) óra Ebéd 1 turnus Ebéd 1 turnus Terítés 4 fõ óra - - Ebéd 2 turnus Ebéd 2 turnus óra Elsõ osztályfoglal. Elsõ osztályfoglal óra Iskolatörténet Hitoktatás Ifjúságvédelem Tanulási tanács Elsõ osztályfoglalkozás Elsõ osztályfoglalkozás óra Ifjúságvédelem Tanulási tanács Iskolatörténet Hitoktatás Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás óra Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Iskolatörténet Hitoktatás Ifjúságvédelem Tanulási tanács óra - - Ifjúságvédelem Tanulási tanács Iskolatörténet Hitoktatás Szabadidõ, sport, strand séta óra Fagyûjtés a tábor körül óra Vacsora 1 Vacsora 1 Terítés 4 fõ óra - - Vacsora 2 Vacsora Esti áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) óra Tábortûz-gitárzenével 21 óra Éjszakai túra (10 perces különbséggel indulnak az osztályok) 23 óra Esti nyugalom 2.NAP (JELEN) Idõ 5.a 5.b 9.b 9.c 7 óra Ébresztõ!!! óra Reggeli 1 Reggeli 1 - Terítés 4 fõ óra - - Reggeli 2 Reggeli óra Reggeli áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) óra Osztálytréning Kézmûveskedés Iskolai élet DT - Ének Ének - Iskolai élet - DT Kézmûveskedés Osztálytréning Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás óra Terítés 4 fõ - Ebéd 1 turnus Ebéd 1 turnus óra Ebéd 2 turnus Ebéd 2 turnus óra Ének- DT- Iskolai élet DT- Iskolai élet Ének Osztálytréning Sport -játék óra Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Sport-játék Osztálytréning óra Sport-strand séta szabadidõ óra Terítés 4 fõ Vacsora 1 Vacsora óra - - Vacsora 2 Vacsora Esti áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) órától Filmvetítés 23 óra Esti nyugalom 3.NAP (JÖVÕ) Idõ 5.a 5.b 9.b 9.c 7 óra Ébresztõ!!! óra Terítés 4 fõ Reggeli 1 Reggeli óra - - Reggeli 2 Reggeli óra Reggeli áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) óra Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás óra Kiköltözés óra Osztálybemutatkozások és táborzárás óra Ebéd 1 turnus Terítés 4 fõ Ebéd 1 turnus óra - - Ebéd 2 turnus Ebéd 2 turnus óra Hazautazás A program változhat, errõl osztályfõnököd ad tájékoztatást. Kérjük az idõpontok betartását! Az iskola életét a Házirend szabályozza. Ebben megtalálhatók a tanulók jogai és kötelessége is. Érdemes a Házirendet szüleiddel együtt áttekinteni! Az alábbiakban a Házirend néhány pontját olvashatod. DT elnökválasztás 4. A Diákönkormányzat keretében minden tanuló részt vehet vélemény nyilvánításával, javaslataival osztálya és az iskola életének szervezésében, mûködtetésében, az osztály és iskolai közösség irányításában. A tanulók a tanév kezdetén megválasztják önkormányzati képviselõiket Az egyes tantárgyaknál a témazáró dolgozatok számát, azok értékelésének módját, a kapott érdemjegyek súlyát, az érdemjegy esetleges javítási lehetõségét a szakmai munkaközösségek javaslatára a tantestület a tanév rendjérõl szóló határozatában rögzíti, melyrõl a tanulók a tanév elsõ hetében tájékoztatást kapnak. Ugyanarra a napra két témazáró dolgozatnál több nem kerülhet. A témazáró idõpontját legalább egy héttel korábban közölni kell a tanulókkal, s a szaktanárnak a megírt dolgozatokat két héten belül értékelnie kell. 12. A tanulók joga, hogy a választható tantárgyak és foglalkozások (fakultációk, bontott csoportok, szakkörök) megválasztása elõtt tájékoztatást kapjon az ott tanító tanár személyérõl. 13. Minden tanulónak joga, hogy (szülõje kérésére) kedvezményes étkeztetésben részesüljön. A csupán a nyersanyag árát tartalmazó étkezési díjat a gazdasági hivatal által kijelölt napokon lehet befizetni. A tanulók a konviktusban a befizetést követõ második naptól étkezhetnek. Igazolt hiányzás esetén az ebéd-térítési díjat a tanuló visszakapja, amennyiben ezt legkésõbb a megelõzõ nap 12 óráig jelezte. Az étkeztetés megszüntetése csak a szülõ írásbeli nyilatkozatával lehetséges. 14. Minden tanulónak joga van étkezési, valamint tankönyvvásárlási támogatást kérni. Kérelmének elbírálásáról a törvény szerint támogatásban kötelezõen biztosítottak kivételével az osztályfõnök és az ifjúságvédelmi felelõs tanár javaslatára az igazgatói értekezlet dönt. 18. A tanulók öltözködése és hajviselete legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól és különcségektõl mentes. 19. Az iskola épületében tartózkodó, vagy a gimnázium által szervezett rendezvényeken résztvevõ tanulók nem dohányozhatnak, alkohol, vagy kábítószer hatása alatt nem állhatnak, egymás, vagy önmaguk testi, lelki épségét veszélyeztetõ tárgyakat, eszközöket, anyagokat, sajtótermékeket maguknál nem tarthatnak. Az igazgató utasítására ezen szabályok betartását ellenõrizni lehet. 26. Az igazolatlan hiányzás fegyelemsértésnek is számít a figyelmeztetési fokozatok alkalmazásánál. A becsengetés után megérkezõ tanárt követõ osztályba érkezés késésnek számít. Három igazolatlan késést fegyelemsértésnek kell tekinteni. Ha több késés együttes ideje eléri a 45 percet, akkor az 45 percenként egy-egy igazolt, vagy igazolatlan órának számít attól függõen, hogy az egyes késések igazoltak-e vagy sem. 34. A tanulók becsöngetéskor a szaktanterem elõtt állva, vagy a tanteremben a helyükön ülve várják a tanítás kezdetét, miután elõkészítették az órához szükséges felszerelést, és elrakták mindazt, ami az órán felesleges. 35. A tanórákon, iskolai rendezvényeken és foglalkozásokon mobiltelefont, hangjelzést adó órát, vagy egyéb, a tanóra illetve rendezvény zavarására alkalmas eszközt bekapcsolt állapotban tartani nem szabad. 48. A hétkezdõ reggeli áhítatokat és iskolai ünnepeinket, melyek közé a kijelölt egyházi ünnepek is tartoznak, az iskola közösségében ünnepeljük meg, ezért ezeken, az alkalomhoz illõ részvétel kötelezõ. A hétfõi áhítatokat késéssel zavarni nem szabad. A reggeli áhítatokról való három igazolatlan hiányzást fegyelemsértésnek kell tekinteni. 49. Az igazgató által kijelölt ünnepi alkalmakkor (iskolai ünnepélyek, érettségi vizsga, tanulmányi versenyek szóbeli vizsgái) a tanulók az iskola egyenruhájában jelenjenek meg, és viseljék az iskola jelvényét. 52. Minden tanuló, elsõsorban a saját magáért és közvetlen környezetének rendjéért felelõs, de az egész osztály, ill. iskola rendjének és tisztaságának megóvásáért is. A hulladékot mindig a szemétgyûjtõbe dobják, szedjék fel, ha ilyet elszórva látnak. A falakra és a berendezési tárgyakra ne firkáljanak... >>> A Házirend megtalálható a honlapon! Érdemes egyszer alaposan átnézni!

2 12 Információ Kiskunhalasi Református Kollégium tagintézményei 1. Szilády Áron Gimnázum 2. Thúry József Könyvtár 3. Gyárfás István Diákotthon 4. Thormássy János Konviktus/Étterem 5. Ref. Pedagógiai Intézet és Gyermekház 6. Ökumenikus Óvoda HASZNOS TUDNIVALÓK A GIMNÁZIUMRÓL Iskola neve: Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Iskola címe: Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 14. Telefon/fax:77/ Internet: Fõigazgató: Bödecs Pál lelkész Igazgató: Dr. Bognárné Nagy Éva Igazgatóhelyettesek: Gavlikné Kis Anita, Csorba Imre Tantestület létszáma: 40 fõ Osztályok száma: 18 Tanulók száma: 500 fõ (nappali képzés) A református gimnázium épülete Fenntartó neve: Kiskunhalasi Református Egyházközség Fenntartó címe: Kiskunhalas, Hõsök tere 2., telefon/fax.: 77/ Kiskunhalasi Református Kollégium Titkársága Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 14. Pf.: 326., telefon/fax:77/ Mászófal 1 2 Gólyabál A református gimnázium címere Hasznos információk, képek, tanulási praktikák az iskola hivatalos honlapján! 5.a 5.b 9.b 9.c Sziládysok INDULÓ OSZTÁLYOK A 2010/2011-ES TANÉVBEN (8 évfolyamos-ált.) Dr. Bognárné Nagy Éva (8 évfolyamos-ált./sport) Csillag István (4 évfolyamos-humán/reál) Csorbáné Szilágyi Magdolna (4 évfolyamos-ált./sport) Bundity Zsuzsanna Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma T a n é v k e z d õ Közösségi Tábor Kunfehértó augusztus GÓLYATÁBOR Sok szeretettel köszöntünk tanévkezdõ táborunkban! Reméljük, hogy az elkövetkezõ pár napot kellemesen töltöd el, hasznos ismereteket szerzel iskoládról és megismerkedsz osztálytársaiddal. Ezt a füzetet olvassátok el, fogadjátok meg útmutatásait és mutassátok meg szüleiteknek! Áldást, békességet!. Hazautazás a táborból: augusztus 25., óra között! PROGRAMFÜZET Név:... Osztály:... A programfüzettel együtt egy vízálló tábori karszalagot is kapsz, melyet a tábor idõtartama alatt (strandon is) viselj!

3 Énekek 10 3 M Ú L T A református gimnázium jelmondata: "Sub pondere crescit Palma" (Teher alatt nõ a pálma) Rövid iskolatörténet Tanévnyitó istentisztelet H i m n u s z S z ó z a t Szilády Áron ( ) Az egykori református gimnáziumban számos olyan tanáregyéniség dolgozott, akikre iskolánk diákjai és tanárai ma is méltán lehetnek büszkék. A modern halasi fõgimnázium alapítója, felvirágoztatója és iskolánk névadója Szilády Áron, kora legkiválóbb irodalomtörténészei és nyelvészei közé tartozott. Tanulmányait Kiskunhalason és Nagykõrösön, fõiskoláit a Debreceni Kollégiumban és Göttingában (Németország) végezte. Itt fõként a keleti nyelvekkel és irodalommal foglalkozott. A fiatal református lelkész, 39 évesen elnyerte az Akadémia rendes tagságát. 27 nyelven írt és olvasott. Szilády Áron erõs akarattal és konok elszántsággal váltotta valóra terveit, s 1892-re felépítteti a teljesen új, neoreneszánsz stílusú, méltóságteljes emeletes épületet - a gimnázium mai fõépületét - a város által juttatott telken, jelentõs közmunkával és állami támogatással. Szilády Áron azonban nemcsak az épületrõl gondoskodott, hanem arról is, hogy kora kiválóságait nyerje meg most már fõgimnáziumi tanárnak, s munkájukhoz nyugodt feltételeket és jól felszerelt könyvtárat biztosított... A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma több mint 300 éves múltra tekinthet vissza. Iskolánk alapítási évének 1664-et tekintjük. A XVII. században a debreceni Református Kollégium particulájaként (kihelyezett tagozataként) középfokú oktatás folyt a Halasi Református Oskolában (Scola Reformata Halasiensis). Ezt az iskolát fejlesztette korszerû fõgimnáziummá a XIX. század végén Szilády Áron. A magas színvonalú oktatási tevékenységrõl tudós tanárok gondoskodtak után ennek a gimnáziumnak a sorsa is az azonnali államosítás lett. Az iskola állami kézbe került, de Szilády Áron nevét megtartotta. Az épület falai között továbbra is gimnáziumi oktatás folyt kibõvítve egészségügyi szakképzéssel. A '90-es években bekövetkezõ rendszerváltás lehetõséget adott arra, hogy az egykor elvett egyházi javak is visszakerüljenek eredeti tulajdonosukhoz. Így 1993 õsze óta az iskola újból a református egyház felügyelete alatt mûködhet, s ismét bekapcsolódhatott az egyházi gimnáziumok közösségébe. A gimnáziumban 18 osztályban (nyolc-, és négy évfolyamos képzés keretében) mintegy 500 diákot tanítanak a kiválóan felkészült és az egyházi oktatás ügye iránt elkötelezett tanárok, hogy valóra váljon Szilády Áron álma, a hitben és ismeretekben gazdag, egyenes jellemû magyar fiatalságról ben alakult meg a Kiskunhalasi Református Kollégium. A régi református iskolatípus létrejöttével jelenleg az alábbi tagintézmények kapcsolódnak össze: Szilády Áron Gimnázium, Gyárfás István Diákotthon, Ökumenikus Óvoda, Thúry József Könyvtár, Tormássy János Konviktus/Étterem. Az iskolazászló >>> Az iskola történetérõl bõvebben a SZILÁDY-WEBEN a ildy.net honlapon olvashatsz!

4 4 JELEN ISKOLAI ÉLET Mottó: "Szeretet és minõség" Rendhagyó tanóra A gimnáziumról köztudott, hogy általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsõfokú tanulmányokra felkészítõ középiskola. A mai gimnázium igénye a felvételre jelentkezõ diákkal szemben az, hogy legalább jó (4) általános iskolai bizonyítvánnyal, kellõ szorgalommal, megfelelõ írási, olvasási és számolási készséggel, élénk érdeklõdéssel és tanulásvággyal rendelkezzen. Iskolánkban kiemelt gondot fordítunk a matematika-informatika, biológia-kémia, idegennyelv tantárgyak és humán tudományok oktatására. Angol, német, olasz, orosz valamint latin nyelv tanulására vállalkozhatnak a diákok tõl iskolánk ECL nyelvvizsga központként mûködik. Karácsony Sándor keresztény pedagógiai elveit tükrözõ, a szeretet és minõség" jegyében végzett nevelési-oktatási munkánk eredményeként szép sikereket értünk el országos tanulmányi versenyeken. Az elmúlt évek átlagát tekintve tanulóink több mint 80%-a nyert felvételt egyetemre, vagy fõiskolára. A gimnáziumban nyolc- és négy évfolyamos nappali képzés keretében mintegy félezer diák tanul. Tanulóink több mint 30 településrõl jelentkeztek hozzánk. A létszám 40%-a vidéki lakos, számukra diákotthoni elhelyezési lehetõséget biztosítunk a férõhelyek korlátainak figyelembe vételével. Levelezõ képzés keretében heti 1 nap iskolába járással ma már felnõtt diákok is érettségit szerezhetnek az iskola falai között. A gimnázium legfontosabb feladatának tartja, hogy diákjai sikeres életpályáját elõkészítse, keresztyén értékek közvetítése során segítse a személyiség egészséges kibontakozását, feladata, hogy elõsegítse a hátrányos anyagi, vagy hátrányos szociális helyzetû tehetséges tanulóinak tanulmányi elõmenetelét. A Kiskunhalasi Református Kollégium intézményeit három alapítvány támogatja: a Szilády Áron Oktatási Alapítvány, a Pro Lingua Idegennyelvi Alapítvány és a Thúry József alapítvány. A diákok tanulását, pihenését, számítógépekkel felszerelt, modern multimédiás könyvtár segíti ban alakult meg Szilády Sport Egyesület, melynek szervezésében lehetõség nyílik különbözõ sportágakat - asztalitenisz, labdarúgás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, futás, sakk, falmászás - kipróbálni. Az évente megrendezésre kerülõ Szilády Kupa Utcai Futóverseny és a Szilády Streetball Utcai Kosárlabda Gála ad lehetõséget a város diákságának erejük, kitartásuk összemérésére. Mûfüves pályán, felújított tornacsarnokban és a pincében lévõ konditeremben folyhat a testedzés. A szaktantermekben az alapvetõ oktatási eszközök, kellékek, segédanyagok rendelkezésre állnak. Különösen jól felszerelt az iskola biológia,kémia és fizika szertára. Iskolánkban ECDL számítógépes vizsgközpont mûködik. Az egyházi nevelést, a lélek hittel és szeretettel való feltöltõdését a hétfõ reggelenkénti áhítatok, az összegzésre lehetõséget biztosító csendes napok és a nyári táborok szolgálják. Rendkívül színes a gimnázium kulturális élete. A Szilády Galériában kéthavonta új képzõmûvészeti alkotásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. A Gimnáziumi Estéken meghívott szakértõk, valamint a gimnázium tanárai és diákjai tartanak igen tartalmas és érdekes elõadásokat. A Diáktanács segítségével több diákrendezvény, kerül megszervezésre, ilyen pl. a GÓLYABÁL É n e k e k Ezt a zsoltárt az elsõsök önállóan éneklik el a tanévnyitón a ref. templomban! Öröm van nálad... A zsoltár egyfajta verses imádság, himnusz. A protestáns istentiszteleti zene a zsoltárok éneklésén alapul. A zsoltárok minden versszakát ugyanarra a dallamra éneklik. A Gólyatáborban több zsoltárt is alkalmatok lesz megtanulni. A református templom Református templom A Gólyabál az osztályok zenés-táncos mókás bemutatkozása, fontos állomása az iskolapolgárrá válásnak. Az iskolában a megalázó szecskáztatás minden formája tilos, esetleges problémáiddal kapcsolatban késõbb nyugodtan keresd meg osztályfõnöködet! * A táborzárás keretében is rendezünk mókás osztálybemutatkozást, ahol nyugodtan szabadjára engedhetitek fantáziátokat. A Kb perces közös bemutatkozásba egyéni produkciókat is beépíthettek. Ekkor lehet összegezni a tábori tapasztalatokat is...

5 Énekek 8 5 J E L E N VIGYÁZZ! BALESETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ >>> Éneklõ sziládysok Fordított napi vetélkedõ AUGUSZTUS SZENT ISTVÁN HAVA Augusztus 20-a Szent István király névünnepe, egyben legnagyobb állami ünnepünk. Elsõ királyunk a keresztségben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett, hiszen István (görögül Sztephanosz) azt jelenti koszorú, korona. Noha a legfõbb királyi jelvény a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és közjogi méltóság, amit a magyar nemzet tulajdonított a Szent Koronának, másutt ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai közt elsõ helyen szokás említeni, hogy egy 800 éves legenda szerint a koronát, vagy legalábbis annak felsõ részét, II. Szilveszter pápa küldte I. Istvánnak koronázására. Ennek alapján a korona népszerû neve Magyarországon és sokfelé máshol Szent István koronája... - Vigyázz testi épségedre, értékeidre és a tábor felszerelésére! - A lakószobákban élelmiszert tárolni, tûzveszélyes tevékenységet folytatni tilos! - Alkohol fogyasztása és a dohányzás szintén tilos! - A tábort engedély nélkül elhagyni nem szabad! - Tartsd be pontosan a tábor napirendjét! 23 óra után mindenki csendben a saját szobájában tartózkodik! - Ha betegnek érzed magad, megsérültél, kullancsot találsz magadon, napszúrást kaptál, vagy bármilyen problémád van, fordulj osztályfõnöködhöz, tanáraidhoz! - A túrán ne kalandozz el osztályodtól. - Strandolás csak tanári felügyelettel! Ne ugrálj a partról, stégrõl és ne menj a mély vízbe! Fürdés csak kijelölt helyen, körültekintõen! - A tábori programok nem fakultatívak! Rejtvény I. Egy parasztnak 11 báránya van. Közülük 9 kivételével mind elpusztul. Hány marad? II. Egy fán 15 veréb volt, abból egyet lelõttek. Hány veréb maradt a fán? III. 5 szénarakás meg 7 szénarakás összehordva hány szénarakás? IV. A fiókban 10 fekete és 10 barna azonos méretû zokni van. Hány darabot vegyünk ki becsukott szemmel, hogy a kivett zoknik között biztosan legyen 1 pár azonos színû? V. Hány állatot vitt Mózes a bárkáján? VI. Egy kút mélyérõl felfelé mászik egy csiga. Nappal 4 métert mászik fel, éjszaka 3 métert csúszik vissza. Hány nap alatt mászik ki a 6 méter mély kútból? VII. Egy sötét szobában egy petróleumlámpa és egy vaskályha van. A szobában egy férfi áll gyufával a kezében. Mit fog elõször meggyújtani? FEHÉRTÓI STRANDÉLET A fehértói strandélet már a 1920-as évek közepén megindult a halasi és jánoshalmi polgárság jóvoltából. A II. világháborúban elpusztultak a tó körüli építmények, aztán lassan újra indult a fürdõélet. Az 1960-as években a helyi tanács az üdülõterületen ingyen telkeket osztott. Ennek eredményeképpen ma már mintegy 800 ingatlant számláló üdülõfalu áll a tó partján, szerkezetileg jól elkülönülve a községtõl. Itt található a GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR is. A tópart mára kiépült. Jól felszerelt strand áll a fürdõvendégek részére.

6 6 TANÉVNYITÓ Köszönés a J ö v õ református gimnáziumban: Áldást, békességet! Az elsõs diákok a tanévnyitó istentiszteleten közösen fogadalmat tesznek. A fogadalom szövege: Én saját neved a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának diákja az Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten elõtt fogadom, hogy a tõle kapott adottságaimat minden erõmmel igyekszem kibontakoztatni. Arra törekszem, hogy hazámnak és egyházamnak mûvelt, szilárd jellem û, hasznos tagjává legyek. Ehhez tanáraim segítségét kérem és elfogadom. Magatartásommal igyekszem minden helyzetben példát mutatni, gimnáziumom tekintélyét öregbíteni. Isten segítsen ebben! Ámen. Sziládysok egyenruhában > TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET augusztus 31. (kedd) 16 óra, ref. templom Találkozás az osztálytermekben aznap kor! Kötelezõ megjelenés egyenruhában (fúk sziládys nyakkendõben, mindekinek legyen a jelvénye is kitûzve! > ELSÕ TANÍTÁSI NAP szeptember 1. (hétfõ) 7.55 óra, gimnázium A SZILÁDYS DIÁK MUNKÁJA A gimnáziumba járó diákok egyik legfontosabb tevékenysége a tanulás. Hatékony tanulás azonban nem képzelhet el megfelel õ önismeret és megfelel õ tanulási stratégia nélkül. Nincs könny û helyzetben a tizenéves kamasz, amikor új iskolába, új közösségebe kerül. Mindeközben a tanulás terén az eddigieknél is nagyobb feladattal találja szemben magát az elsõs diák. Az eredményes tanuláshoz fogadj meg néhány jótanácsot: a tanórán a lehet õ legjobban figyelj és dolgozz, mert így könnyebbé válik az otthoni tanulásod és több szabadidõd marad! Válassz ki magadnak otthon egy nyugodt helyet, ahol rendszeresen tanulsz! Mindig a közepesen nehéz tantárggyal, leckével kezd a tanulást, majd következzen a legnehezebb anyag. A legvégére a legkönnyebb anyagot hagyd! Félóránként vagy óránként iktass be rövid szüneteket! Próbálj a leckében érdekességet felfedezni, mert így könnyebben megy a tanulás! Iktass be ismétléseket! A rendszeres és alapos tanulás nagy akaraterõt és kitartást kíván. Ne feledd, hogy elsõsorban magadnak tanulsz! Megfelel õ ismeretek és képességek birtokában céljaid elérhetõvé válnak... DIÁKTANÁCS TEVÉKENYSÉGE Szilády Áron Gimnáziumban demokratikusan megválasztott Diáktanács (DT) mûködik, mely az iskola diákságának érdekvéldelmi és döntéshozó szerve. A Diáktanács testületét minden év szeptember hónapjában választják újra. Önkéntes jelölés után minden osztály két diákképviselõt delegál a Diáktanácsba. A Diáktanács elnökét az iskola diáksága rövid korteskedés után, titkos szavazással választja meg. A Diáktanács minden, a diáksággal kapcsolatos iskolai döntésrõl informálódik, állást foglal és tájékoztatja az iskola tanulóit. A DT iskolai rendezvények szervezésében is segít. Már a Gólyatáborban gondolkodhatsz, vállalod-e a DT képviselõk felelõsségteljes munkáját... >>> Már a Gólyatáborban is megválaszthatjátok osztályotok 2 DT képviselõjét! 7 ISKOLAI SPORT Rejtvény J ö v õ A Szilády Áron Gimnáziumban ettõl az évtõl sportosztályok is indulnak. Az ide járó diákok több tesnevelés órán vesznek részt, valamint az iskola segíti a versenysportban való részvételüket is. A gimnázium több rangos és népszerû sportesemény házigazdája. Bõvebb információkat az iskola honlapján a címen találtok. Focimeccs a mûfüves pályán TANKÖNYVVÁSÁR 5.a, 5 b augusztus 27. (péntek) óra Ft (+nyelvkönyvek 9.b augusztus 26. (csütörtök) óra Ft (+nyelvkönyvek) 9.c augusztus 26. (csütörtök) óra Ft (+nyelvkönyvek) Helyszín: a menza udvarában a pénztár épületében a cserkész/technika teremben. Ingyenes tankönyv: Az ingyen tankönyvekre jogosultak a könyveiket a könyvtárból kapják meg a munkafüzeteket pedig meg kell vásárolniuk. Az ingyen tankönyvet csak az igazolások leadása után (ingyeneseknek egy igénylõvel és egy érvényes igazolással kell rendelkeznie) lehet felvenni a tanév elsõ hetében. A csomagok a nyelvkönyveket nem tartalmazzák, ezeket a csoportok kialakulása után a szaktanárok útmutatása alapján MINDENKINEK ki kell fizetnie. A megfejtéseket az elsõ tanítási héten (írásban) adhatjátok le a Stúdióban!

Megérkezés a táborba: augusztus 25., 9.00-10.00 között! Hazautazás a táborból: augusztus 27., 12.30-13.30 között!

Megérkezés a táborba: augusztus 25., 9.00-10.00 között! Hazautazás a táborból: augusztus 27., 12.30-13.30 között! Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma GÓ L YAT Á BOR Kunfehértó, Ifjúsági Tábor 2008. augusztus 25-27. TÁBORI PROGRAM 5.a 9.b 9.c INDULÓ OSZTÁLYOK A 2008/2009-ES TANÉVBEN (8 évfolyamos)

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI 1 Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Nevelési Oktatási Alapítvány ESZI Kiválósága Díjat alapított, amelyhez tartozó emlékplakett az iskola homlokzati

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben