TÁBORI PROGRAM. Tanulási tanács óra - - Ifjúságvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁBORI PROGRAM. Tanulási tanács. 15-15.30 óra - - Ifjúságvédelem"

Átírás

1 TÁBORI PROGRAM 2 11 Házirend 1.NAP (MÚLT) idõ 5.a 5.b 9.b 9.c óra Beérkezés, regisztráció, programfüzetek kiosztása óra Szállás elfoglalása, balesetvédelmi tájékoztató, tábori tájékoztató (Fõtér) óra Ebéd 1 turnus Ebéd 1 turnus Terítés 4 fõ óra - - Ebéd 2 turnus Ebéd 2 turnus óra Elsõ osztályfoglal. Elsõ osztályfoglal óra Iskolatörténet Hitoktatás Ifjúságvédelem Tanulási tanács Elsõ osztályfoglalkozás Elsõ osztályfoglalkozás óra Ifjúságvédelem Tanulási tanács Iskolatörténet Hitoktatás Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás óra Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Iskolatörténet Hitoktatás Ifjúságvédelem Tanulási tanács óra - - Ifjúságvédelem Tanulási tanács Iskolatörténet Hitoktatás Szabadidõ, sport, strand séta óra Fagyûjtés a tábor körül óra Vacsora 1 Vacsora 1 Terítés 4 fõ óra - - Vacsora 2 Vacsora Esti áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) óra Tábortûz-gitárzenével 21 óra Éjszakai túra (10 perces különbséggel indulnak az osztályok) 23 óra Esti nyugalom 2.NAP (JELEN) Idõ 5.a 5.b 9.b 9.c 7 óra Ébresztõ!!! óra Reggeli 1 Reggeli 1 - Terítés 4 fõ óra - - Reggeli 2 Reggeli óra Reggeli áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) óra Osztálytréning Kézmûveskedés Iskolai élet DT - Ének Ének - Iskolai élet - DT Kézmûveskedés Osztálytréning Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás óra Terítés 4 fõ - Ebéd 1 turnus Ebéd 1 turnus óra Ebéd 2 turnus Ebéd 2 turnus óra Ének- DT- Iskolai élet DT- Iskolai élet Ének Osztálytréning Sport -játék óra Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Sport-játék Osztálytréning óra Sport-strand séta szabadidõ óra Terítés 4 fõ Vacsora 1 Vacsora óra - - Vacsora 2 Vacsora Esti áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) órától Filmvetítés 23 óra Esti nyugalom 3.NAP (JÖVÕ) Idõ 5.a 5.b 9.b 9.c 7 óra Ébresztõ!!! óra Terítés 4 fõ Reggeli 1 Reggeli óra - - Reggeli 2 Reggeli óra Reggeli áhítat, daltanulás, fogadalomtétel gyakorlása (Fõtér) óra Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás Osztályfoglalkozás óra Kiköltözés óra Osztálybemutatkozások és táborzárás óra Ebéd 1 turnus Terítés 4 fõ Ebéd 1 turnus óra - - Ebéd 2 turnus Ebéd 2 turnus óra Hazautazás A program változhat, errõl osztályfõnököd ad tájékoztatást. Kérjük az idõpontok betartását! Az iskola életét a Házirend szabályozza. Ebben megtalálhatók a tanulók jogai és kötelessége is. Érdemes a Házirendet szüleiddel együtt áttekinteni! Az alábbiakban a Házirend néhány pontját olvashatod. DT elnökválasztás 4. A Diákönkormányzat keretében minden tanuló részt vehet vélemény nyilvánításával, javaslataival osztálya és az iskola életének szervezésében, mûködtetésében, az osztály és iskolai közösség irányításában. A tanulók a tanév kezdetén megválasztják önkormányzati képviselõiket Az egyes tantárgyaknál a témazáró dolgozatok számát, azok értékelésének módját, a kapott érdemjegyek súlyát, az érdemjegy esetleges javítási lehetõségét a szakmai munkaközösségek javaslatára a tantestület a tanév rendjérõl szóló határozatában rögzíti, melyrõl a tanulók a tanév elsõ hetében tájékoztatást kapnak. Ugyanarra a napra két témazáró dolgozatnál több nem kerülhet. A témazáró idõpontját legalább egy héttel korábban közölni kell a tanulókkal, s a szaktanárnak a megírt dolgozatokat két héten belül értékelnie kell. 12. A tanulók joga, hogy a választható tantárgyak és foglalkozások (fakultációk, bontott csoportok, szakkörök) megválasztása elõtt tájékoztatást kapjon az ott tanító tanár személyérõl. 13. Minden tanulónak joga, hogy (szülõje kérésére) kedvezményes étkeztetésben részesüljön. A csupán a nyersanyag árát tartalmazó étkezési díjat a gazdasági hivatal által kijelölt napokon lehet befizetni. A tanulók a konviktusban a befizetést követõ második naptól étkezhetnek. Igazolt hiányzás esetén az ebéd-térítési díjat a tanuló visszakapja, amennyiben ezt legkésõbb a megelõzõ nap 12 óráig jelezte. Az étkeztetés megszüntetése csak a szülõ írásbeli nyilatkozatával lehetséges. 14. Minden tanulónak joga van étkezési, valamint tankönyvvásárlási támogatást kérni. Kérelmének elbírálásáról a törvény szerint támogatásban kötelezõen biztosítottak kivételével az osztályfõnök és az ifjúságvédelmi felelõs tanár javaslatára az igazgatói értekezlet dönt. 18. A tanulók öltözködése és hajviselete legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól és különcségektõl mentes. 19. Az iskola épületében tartózkodó, vagy a gimnázium által szervezett rendezvényeken résztvevõ tanulók nem dohányozhatnak, alkohol, vagy kábítószer hatása alatt nem állhatnak, egymás, vagy önmaguk testi, lelki épségét veszélyeztetõ tárgyakat, eszközöket, anyagokat, sajtótermékeket maguknál nem tarthatnak. Az igazgató utasítására ezen szabályok betartását ellenõrizni lehet. 26. Az igazolatlan hiányzás fegyelemsértésnek is számít a figyelmeztetési fokozatok alkalmazásánál. A becsengetés után megérkezõ tanárt követõ osztályba érkezés késésnek számít. Három igazolatlan késést fegyelemsértésnek kell tekinteni. Ha több késés együttes ideje eléri a 45 percet, akkor az 45 percenként egy-egy igazolt, vagy igazolatlan órának számít attól függõen, hogy az egyes késések igazoltak-e vagy sem. 34. A tanulók becsöngetéskor a szaktanterem elõtt állva, vagy a tanteremben a helyükön ülve várják a tanítás kezdetét, miután elõkészítették az órához szükséges felszerelést, és elrakták mindazt, ami az órán felesleges. 35. A tanórákon, iskolai rendezvényeken és foglalkozásokon mobiltelefont, hangjelzést adó órát, vagy egyéb, a tanóra illetve rendezvény zavarására alkalmas eszközt bekapcsolt állapotban tartani nem szabad. 48. A hétkezdõ reggeli áhítatokat és iskolai ünnepeinket, melyek közé a kijelölt egyházi ünnepek is tartoznak, az iskola közösségében ünnepeljük meg, ezért ezeken, az alkalomhoz illõ részvétel kötelezõ. A hétfõi áhítatokat késéssel zavarni nem szabad. A reggeli áhítatokról való három igazolatlan hiányzást fegyelemsértésnek kell tekinteni. 49. Az igazgató által kijelölt ünnepi alkalmakkor (iskolai ünnepélyek, érettségi vizsga, tanulmányi versenyek szóbeli vizsgái) a tanulók az iskola egyenruhájában jelenjenek meg, és viseljék az iskola jelvényét. 52. Minden tanuló, elsõsorban a saját magáért és közvetlen környezetének rendjéért felelõs, de az egész osztály, ill. iskola rendjének és tisztaságának megóvásáért is. A hulladékot mindig a szemétgyûjtõbe dobják, szedjék fel, ha ilyet elszórva látnak. A falakra és a berendezési tárgyakra ne firkáljanak... >>> A Házirend megtalálható a honlapon! Érdemes egyszer alaposan átnézni!

2 12 Információ Kiskunhalasi Református Kollégium tagintézményei 1. Szilády Áron Gimnázum 2. Thúry József Könyvtár 3. Gyárfás István Diákotthon 4. Thormássy János Konviktus/Étterem 5. Ref. Pedagógiai Intézet és Gyermekház 6. Ökumenikus Óvoda HASZNOS TUDNIVALÓK A GIMNÁZIUMRÓL Iskola neve: Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Iskola címe: Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 14. Telefon/fax:77/ Internet: Fõigazgató: Bödecs Pál lelkész Igazgató: Dr. Bognárné Nagy Éva Igazgatóhelyettesek: Gavlikné Kis Anita, Csorba Imre Tantestület létszáma: 40 fõ Osztályok száma: 18 Tanulók száma: 500 fõ (nappali képzés) A református gimnázium épülete Fenntartó neve: Kiskunhalasi Református Egyházközség Fenntartó címe: Kiskunhalas, Hõsök tere 2., telefon/fax.: 77/ Kiskunhalasi Református Kollégium Titkársága Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 14. Pf.: 326., telefon/fax:77/ Mászófal 1 2 Gólyabál A református gimnázium címere Hasznos információk, képek, tanulási praktikák az iskola hivatalos honlapján! 5.a 5.b 9.b 9.c Sziládysok INDULÓ OSZTÁLYOK A 2010/2011-ES TANÉVBEN (8 évfolyamos-ált.) Dr. Bognárné Nagy Éva (8 évfolyamos-ált./sport) Csillag István (4 évfolyamos-humán/reál) Csorbáné Szilágyi Magdolna (4 évfolyamos-ált./sport) Bundity Zsuzsanna Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma T a n é v k e z d õ Közösségi Tábor Kunfehértó augusztus GÓLYATÁBOR Sok szeretettel köszöntünk tanévkezdõ táborunkban! Reméljük, hogy az elkövetkezõ pár napot kellemesen töltöd el, hasznos ismereteket szerzel iskoládról és megismerkedsz osztálytársaiddal. Ezt a füzetet olvassátok el, fogadjátok meg útmutatásait és mutassátok meg szüleiteknek! Áldást, békességet!. Hazautazás a táborból: augusztus 25., óra között! PROGRAMFÜZET Név:... Osztály:... A programfüzettel együtt egy vízálló tábori karszalagot is kapsz, melyet a tábor idõtartama alatt (strandon is) viselj!

3 Énekek 10 3 M Ú L T A református gimnázium jelmondata: "Sub pondere crescit Palma" (Teher alatt nõ a pálma) Rövid iskolatörténet Tanévnyitó istentisztelet H i m n u s z S z ó z a t Szilády Áron ( ) Az egykori református gimnáziumban számos olyan tanáregyéniség dolgozott, akikre iskolánk diákjai és tanárai ma is méltán lehetnek büszkék. A modern halasi fõgimnázium alapítója, felvirágoztatója és iskolánk névadója Szilády Áron, kora legkiválóbb irodalomtörténészei és nyelvészei közé tartozott. Tanulmányait Kiskunhalason és Nagykõrösön, fõiskoláit a Debreceni Kollégiumban és Göttingában (Németország) végezte. Itt fõként a keleti nyelvekkel és irodalommal foglalkozott. A fiatal református lelkész, 39 évesen elnyerte az Akadémia rendes tagságát. 27 nyelven írt és olvasott. Szilády Áron erõs akarattal és konok elszántsággal váltotta valóra terveit, s 1892-re felépítteti a teljesen új, neoreneszánsz stílusú, méltóságteljes emeletes épületet - a gimnázium mai fõépületét - a város által juttatott telken, jelentõs közmunkával és állami támogatással. Szilády Áron azonban nemcsak az épületrõl gondoskodott, hanem arról is, hogy kora kiválóságait nyerje meg most már fõgimnáziumi tanárnak, s munkájukhoz nyugodt feltételeket és jól felszerelt könyvtárat biztosított... A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma több mint 300 éves múltra tekinthet vissza. Iskolánk alapítási évének 1664-et tekintjük. A XVII. században a debreceni Református Kollégium particulájaként (kihelyezett tagozataként) középfokú oktatás folyt a Halasi Református Oskolában (Scola Reformata Halasiensis). Ezt az iskolát fejlesztette korszerû fõgimnáziummá a XIX. század végén Szilády Áron. A magas színvonalú oktatási tevékenységrõl tudós tanárok gondoskodtak után ennek a gimnáziumnak a sorsa is az azonnali államosítás lett. Az iskola állami kézbe került, de Szilády Áron nevét megtartotta. Az épület falai között továbbra is gimnáziumi oktatás folyt kibõvítve egészségügyi szakképzéssel. A '90-es években bekövetkezõ rendszerváltás lehetõséget adott arra, hogy az egykor elvett egyházi javak is visszakerüljenek eredeti tulajdonosukhoz. Így 1993 õsze óta az iskola újból a református egyház felügyelete alatt mûködhet, s ismét bekapcsolódhatott az egyházi gimnáziumok közösségébe. A gimnáziumban 18 osztályban (nyolc-, és négy évfolyamos képzés keretében) mintegy 500 diákot tanítanak a kiválóan felkészült és az egyházi oktatás ügye iránt elkötelezett tanárok, hogy valóra váljon Szilády Áron álma, a hitben és ismeretekben gazdag, egyenes jellemû magyar fiatalságról ben alakult meg a Kiskunhalasi Református Kollégium. A régi református iskolatípus létrejöttével jelenleg az alábbi tagintézmények kapcsolódnak össze: Szilády Áron Gimnázium, Gyárfás István Diákotthon, Ökumenikus Óvoda, Thúry József Könyvtár, Tormássy János Konviktus/Étterem. Az iskolazászló >>> Az iskola történetérõl bõvebben a SZILÁDY-WEBEN a ildy.net honlapon olvashatsz!

4 4 JELEN ISKOLAI ÉLET Mottó: "Szeretet és minõség" Rendhagyó tanóra A gimnáziumról köztudott, hogy általános mûveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsõfokú tanulmányokra felkészítõ középiskola. A mai gimnázium igénye a felvételre jelentkezõ diákkal szemben az, hogy legalább jó (4) általános iskolai bizonyítvánnyal, kellõ szorgalommal, megfelelõ írási, olvasási és számolási készséggel, élénk érdeklõdéssel és tanulásvággyal rendelkezzen. Iskolánkban kiemelt gondot fordítunk a matematika-informatika, biológia-kémia, idegennyelv tantárgyak és humán tudományok oktatására. Angol, német, olasz, orosz valamint latin nyelv tanulására vállalkozhatnak a diákok tõl iskolánk ECL nyelvvizsga központként mûködik. Karácsony Sándor keresztény pedagógiai elveit tükrözõ, a szeretet és minõség" jegyében végzett nevelési-oktatási munkánk eredményeként szép sikereket értünk el országos tanulmányi versenyeken. Az elmúlt évek átlagát tekintve tanulóink több mint 80%-a nyert felvételt egyetemre, vagy fõiskolára. A gimnáziumban nyolc- és négy évfolyamos nappali képzés keretében mintegy félezer diák tanul. Tanulóink több mint 30 településrõl jelentkeztek hozzánk. A létszám 40%-a vidéki lakos, számukra diákotthoni elhelyezési lehetõséget biztosítunk a férõhelyek korlátainak figyelembe vételével. Levelezõ képzés keretében heti 1 nap iskolába járással ma már felnõtt diákok is érettségit szerezhetnek az iskola falai között. A gimnázium legfontosabb feladatának tartja, hogy diákjai sikeres életpályáját elõkészítse, keresztyén értékek közvetítése során segítse a személyiség egészséges kibontakozását, feladata, hogy elõsegítse a hátrányos anyagi, vagy hátrányos szociális helyzetû tehetséges tanulóinak tanulmányi elõmenetelét. A Kiskunhalasi Református Kollégium intézményeit három alapítvány támogatja: a Szilády Áron Oktatási Alapítvány, a Pro Lingua Idegennyelvi Alapítvány és a Thúry József alapítvány. A diákok tanulását, pihenését, számítógépekkel felszerelt, modern multimédiás könyvtár segíti ban alakult meg Szilády Sport Egyesület, melynek szervezésében lehetõség nyílik különbözõ sportágakat - asztalitenisz, labdarúgás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, futás, sakk, falmászás - kipróbálni. Az évente megrendezésre kerülõ Szilády Kupa Utcai Futóverseny és a Szilády Streetball Utcai Kosárlabda Gála ad lehetõséget a város diákságának erejük, kitartásuk összemérésére. Mûfüves pályán, felújított tornacsarnokban és a pincében lévõ konditeremben folyhat a testedzés. A szaktantermekben az alapvetõ oktatási eszközök, kellékek, segédanyagok rendelkezésre állnak. Különösen jól felszerelt az iskola biológia,kémia és fizika szertára. Iskolánkban ECDL számítógépes vizsgközpont mûködik. Az egyházi nevelést, a lélek hittel és szeretettel való feltöltõdését a hétfõ reggelenkénti áhítatok, az összegzésre lehetõséget biztosító csendes napok és a nyári táborok szolgálják. Rendkívül színes a gimnázium kulturális élete. A Szilády Galériában kéthavonta új képzõmûvészeti alkotásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. A Gimnáziumi Estéken meghívott szakértõk, valamint a gimnázium tanárai és diákjai tartanak igen tartalmas és érdekes elõadásokat. A Diáktanács segítségével több diákrendezvény, kerül megszervezésre, ilyen pl. a GÓLYABÁL É n e k e k Ezt a zsoltárt az elsõsök önállóan éneklik el a tanévnyitón a ref. templomban! Öröm van nálad... A zsoltár egyfajta verses imádság, himnusz. A protestáns istentiszteleti zene a zsoltárok éneklésén alapul. A zsoltárok minden versszakát ugyanarra a dallamra éneklik. A Gólyatáborban több zsoltárt is alkalmatok lesz megtanulni. A református templom Református templom A Gólyabál az osztályok zenés-táncos mókás bemutatkozása, fontos állomása az iskolapolgárrá válásnak. Az iskolában a megalázó szecskáztatás minden formája tilos, esetleges problémáiddal kapcsolatban késõbb nyugodtan keresd meg osztályfõnöködet! * A táborzárás keretében is rendezünk mókás osztálybemutatkozást, ahol nyugodtan szabadjára engedhetitek fantáziátokat. A Kb perces közös bemutatkozásba egyéni produkciókat is beépíthettek. Ekkor lehet összegezni a tábori tapasztalatokat is...

5 Énekek 8 5 J E L E N VIGYÁZZ! BALESETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ >>> Éneklõ sziládysok Fordított napi vetélkedõ AUGUSZTUS SZENT ISTVÁN HAVA Augusztus 20-a Szent István király névünnepe, egyben legnagyobb állami ünnepünk. Elsõ királyunk a keresztségben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett, hiszen István (görögül Sztephanosz) azt jelenti koszorú, korona. Noha a legfõbb királyi jelvény a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és közjogi méltóság, amit a magyar nemzet tulajdonított a Szent Koronának, másutt ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai közt elsõ helyen szokás említeni, hogy egy 800 éves legenda szerint a koronát, vagy legalábbis annak felsõ részét, II. Szilveszter pápa küldte I. Istvánnak koronázására. Ennek alapján a korona népszerû neve Magyarországon és sokfelé máshol Szent István koronája... - Vigyázz testi épségedre, értékeidre és a tábor felszerelésére! - A lakószobákban élelmiszert tárolni, tûzveszélyes tevékenységet folytatni tilos! - Alkohol fogyasztása és a dohányzás szintén tilos! - A tábort engedély nélkül elhagyni nem szabad! - Tartsd be pontosan a tábor napirendjét! 23 óra után mindenki csendben a saját szobájában tartózkodik! - Ha betegnek érzed magad, megsérültél, kullancsot találsz magadon, napszúrást kaptál, vagy bármilyen problémád van, fordulj osztályfõnöködhöz, tanáraidhoz! - A túrán ne kalandozz el osztályodtól. - Strandolás csak tanári felügyelettel! Ne ugrálj a partról, stégrõl és ne menj a mély vízbe! Fürdés csak kijelölt helyen, körültekintõen! - A tábori programok nem fakultatívak! Rejtvény I. Egy parasztnak 11 báránya van. Közülük 9 kivételével mind elpusztul. Hány marad? II. Egy fán 15 veréb volt, abból egyet lelõttek. Hány veréb maradt a fán? III. 5 szénarakás meg 7 szénarakás összehordva hány szénarakás? IV. A fiókban 10 fekete és 10 barna azonos méretû zokni van. Hány darabot vegyünk ki becsukott szemmel, hogy a kivett zoknik között biztosan legyen 1 pár azonos színû? V. Hány állatot vitt Mózes a bárkáján? VI. Egy kút mélyérõl felfelé mászik egy csiga. Nappal 4 métert mászik fel, éjszaka 3 métert csúszik vissza. Hány nap alatt mászik ki a 6 méter mély kútból? VII. Egy sötét szobában egy petróleumlámpa és egy vaskályha van. A szobában egy férfi áll gyufával a kezében. Mit fog elõször meggyújtani? FEHÉRTÓI STRANDÉLET A fehértói strandélet már a 1920-as évek közepén megindult a halasi és jánoshalmi polgárság jóvoltából. A II. világháborúban elpusztultak a tó körüli építmények, aztán lassan újra indult a fürdõélet. Az 1960-as években a helyi tanács az üdülõterületen ingyen telkeket osztott. Ennek eredményeképpen ma már mintegy 800 ingatlant számláló üdülõfalu áll a tó partján, szerkezetileg jól elkülönülve a községtõl. Itt található a GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR is. A tópart mára kiépült. Jól felszerelt strand áll a fürdõvendégek részére.

6 6 TANÉVNYITÓ Köszönés a J ö v õ református gimnáziumban: Áldást, békességet! Az elsõs diákok a tanévnyitó istentiszteleten közösen fogadalmat tesznek. A fogadalom szövege: Én saját neved a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának diákja az Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten elõtt fogadom, hogy a tõle kapott adottságaimat minden erõmmel igyekszem kibontakoztatni. Arra törekszem, hogy hazámnak és egyházamnak mûvelt, szilárd jellem û, hasznos tagjává legyek. Ehhez tanáraim segítségét kérem és elfogadom. Magatartásommal igyekszem minden helyzetben példát mutatni, gimnáziumom tekintélyét öregbíteni. Isten segítsen ebben! Ámen. Sziládysok egyenruhában > TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET augusztus 31. (kedd) 16 óra, ref. templom Találkozás az osztálytermekben aznap kor! Kötelezõ megjelenés egyenruhában (fúk sziládys nyakkendõben, mindekinek legyen a jelvénye is kitûzve! > ELSÕ TANÍTÁSI NAP szeptember 1. (hétfõ) 7.55 óra, gimnázium A SZILÁDYS DIÁK MUNKÁJA A gimnáziumba járó diákok egyik legfontosabb tevékenysége a tanulás. Hatékony tanulás azonban nem képzelhet el megfelel õ önismeret és megfelel õ tanulási stratégia nélkül. Nincs könny û helyzetben a tizenéves kamasz, amikor új iskolába, új közösségebe kerül. Mindeközben a tanulás terén az eddigieknél is nagyobb feladattal találja szemben magát az elsõs diák. Az eredményes tanuláshoz fogadj meg néhány jótanácsot: a tanórán a lehet õ legjobban figyelj és dolgozz, mert így könnyebbé válik az otthoni tanulásod és több szabadidõd marad! Válassz ki magadnak otthon egy nyugodt helyet, ahol rendszeresen tanulsz! Mindig a közepesen nehéz tantárggyal, leckével kezd a tanulást, majd következzen a legnehezebb anyag. A legvégére a legkönnyebb anyagot hagyd! Félóránként vagy óránként iktass be rövid szüneteket! Próbálj a leckében érdekességet felfedezni, mert így könnyebben megy a tanulás! Iktass be ismétléseket! A rendszeres és alapos tanulás nagy akaraterõt és kitartást kíván. Ne feledd, hogy elsõsorban magadnak tanulsz! Megfelel õ ismeretek és képességek birtokában céljaid elérhetõvé válnak... DIÁKTANÁCS TEVÉKENYSÉGE Szilády Áron Gimnáziumban demokratikusan megválasztott Diáktanács (DT) mûködik, mely az iskola diákságának érdekvéldelmi és döntéshozó szerve. A Diáktanács testületét minden év szeptember hónapjában választják újra. Önkéntes jelölés után minden osztály két diákképviselõt delegál a Diáktanácsba. A Diáktanács elnökét az iskola diáksága rövid korteskedés után, titkos szavazással választja meg. A Diáktanács minden, a diáksággal kapcsolatos iskolai döntésrõl informálódik, állást foglal és tájékoztatja az iskola tanulóit. A DT iskolai rendezvények szervezésében is segít. Már a Gólyatáborban gondolkodhatsz, vállalod-e a DT képviselõk felelõsségteljes munkáját... >>> Már a Gólyatáborban is megválaszthatjátok osztályotok 2 DT képviselõjét! 7 ISKOLAI SPORT Rejtvény J ö v õ A Szilády Áron Gimnáziumban ettõl az évtõl sportosztályok is indulnak. Az ide járó diákok több tesnevelés órán vesznek részt, valamint az iskola segíti a versenysportban való részvételüket is. A gimnázium több rangos és népszerû sportesemény házigazdája. Bõvebb információkat az iskola honlapján a címen találtok. Focimeccs a mûfüves pályán TANKÖNYVVÁSÁR 5.a, 5 b augusztus 27. (péntek) óra Ft (+nyelvkönyvek 9.b augusztus 26. (csütörtök) óra Ft (+nyelvkönyvek) 9.c augusztus 26. (csütörtök) óra Ft (+nyelvkönyvek) Helyszín: a menza udvarában a pénztár épületében a cserkész/technika teremben. Ingyenes tankönyv: Az ingyen tankönyvekre jogosultak a könyveiket a könyvtárból kapják meg a munkafüzeteket pedig meg kell vásárolniuk. Az ingyen tankönyvet csak az igazolások leadása után (ingyeneseknek egy igénylõvel és egy érvényes igazolással kell rendelkeznie) lehet felvenni a tanév elsõ hetében. A csomagok a nyelvkönyveket nem tartalmazzák, ezeket a csoportok kialakulása után a szaktanárok útmutatása alapján MINDENKINEK ki kell fizetnie. A megfejtéseket az elsõ tanítási héten (írásban) adhatjátok le a Stúdióban!

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAGVETŐ REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

MAGVETŐ REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint /Ef 6,4/ MAGVETŐ REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 028278 HÁZIREND 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezeteés... 4 Törvényi háttér... 4 A Magvető Református

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

HÁZIREND. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje

HÁZIREND. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje HÁZIREND A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje A házirendben alkalmazott jogszabályok: a közoktatásról szóló

Részletesebben

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium Házirendje

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium Házirendje Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium Házirendje " Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil 4,13) Aszód, 2013. TARTALOM I. Bevezetés... 4 II. A tanuló viselkedésére vonatkozó

Részletesebben

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014.

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND Miskolc, 2014. A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA I S M E R E T E T B Ö L C S

Részletesebben

A Kecskeméti Református Gimnázium HÁZIRENDEJE és ETIKAI KÓDEXE

A Kecskeméti Református Gimnázium HÁZIRENDEJE és ETIKAI KÓDEXE A Kecskeméti Református Gimnázium HÁZIRENDEJE és ETIKAI KÓDEXE 2 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A tanuló kötelességei (a Kt. 10 rendelkezésein túl) - A gimnázium minden növendéke a fogadalmához

Részletesebben

A Szentendrei Református Gimnázium Házirendje

A Szentendrei Református Gimnázium Házirendje Házirend Adatok: Intézmény neve: Szentendrei Református Gimnázium Székhelye: 2000 Szentedre, Áprily tér 5. Telefon: 26-302-595 26-502-527 Web: www.szrg.hu Email: info@szrg.hu Jelen házirend hatálybalépésének

Részletesebben

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai I. Helyzetelemzés 1. Iskolánk előzményeiről, múltjáról Az 1781. évi türelmi rendelet előtt Pest városában

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pedagógiai program 2013 Bevezető Jézus Krisztus missziói parancsa, a tegyetek tanítványokká minden népeket (Máté 28,19)

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. 04. 22-től 1. RÉSZ...4 1.1. Általános rendelkezések...4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény...4

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény azonosítása

HÁZIREND. Az intézmény azonosítása HÁZIREND amely a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű jogszabályi előírások alapján Az intézmény

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Készült: Nádudvar, 2013.08.27. [Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium] HÁZIREND oldal: 1 A házirend hatálya, célja A házirend vonatkozik

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Szent Orsolya Iskola Házirendje (2011.) A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szent Orsolya Iskola Házirendje (2011.) A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. Házirendje 1 A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje 2011 A SOPRONI SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM 2 HÁZIRENDJE Elfogadta: A Szent

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s.

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. 2013 T a r t a l o m j e g y z é k B e v e z e t é s... 3 I. Az iskola és a család; a szülőkkel

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja

A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja Praeambulum Az iskola hivatalos elnevezése: Ciszterci Szent István Gimnázium 8000 Székesfehérvár Jókai u. 20. Tel.: 22/506-686, 22/506-860, 22/333-602

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben