27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések"

Átírás

1 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről Szám: 27/2010. A szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte ellenőrzésének és az ellenőrzéshez rendelkezésre álló eszközök és mintavételi lehetőségek alkalmazásának egységes rendőrségi szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott rendőri szervekre terjed ki. 2. Az utasítás szerint kell eljárni a - közúti, vasúti, vízi és légi - közlekedés szabályai megtartásának jogszabályi felhatalmazás alapján történő ellenőrzése, továbbá mindazon személyek ellenőrzése során, akiknél a cselekmény elkövetése kapcsán a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte vizsgálatot igényel. II. Részletes rendelkezések Az ellenőrzések végrehajtása 3. A rendőr feladatának ellátása során ittasság ellenőrzést kizárólag a rendszeresített a) elektromos alkoholteszterrel (a továbbiakban: alkoholteszter), b) Spiratest alkoholkimutató indikátorcsővel (a továbbiakban: alkoholszonda) és c) hiteles elektromos légalkoholmérő berendezéssel (a továbbiakban: hiteles mérőeszköz) hajthat végre. 4. Alkoholszonda alkalmazására csak alkoholteszter hiányában kerülhet sor. 5. Büntetőeljárás során az utasításban foglaltakat a belügyminisztérium irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Alkoholteszter és alkoholszonda alkalmazása 6. Az ittasság ellenőrzését a cselekmény időpontját követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkorábban a szeszes ital fogyasztás befejezésétől számított 10 perc elteltével kell végrehajtani. Ennek érdekében az ittasság ellenőrzés megkezdésekor szóban lehetőség szerint nyilatkoztatni kell az intézkedés alá vont személyt, hogy a) mikor fogyasztott utoljára szeszes italt, b) fogyasztott-e kábítószert, egyéb kábító hatású anyagot, lelki működést befolyásoló gyógyszert (a továbbiakban együtt: vezetési képességre hátrányosan ható szer). 7. Alkoholteszter alkalmazására kizárólag a mérési eredményt számszerűen kijelző úgynevezett aktív üzemmódban kerülhet sor. 8. A rendőr közlekedési baleset esetén alkoholteszterrel vagy alkoholszondával köteles ellenőrzi - lehetőleg már a helyszínen, az intézkedés kezdetén - a balesetben részes vek vezetőit és azokat a személyeket, akiknek magatartása a felelősség megítélésében jelentőséggel bírhat (pl. személyzet, utas, gyalogos). 8/A. Közlekedési baleset esetén, amennyiben felmerül, hogy a vezetője szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol van, a vet és a vezető ruházatát át kell vizsgálni annak megállapítása érdekében, hogy ott feltalálható-e szeszesitalt tartalmazó, illetve annak tárolására alkalmas tárgy. Ilyen tárgyak feltalálása esetén, azokat - a bontatlan csomagolásban lévők kivételével - le kell foglalni és a feltalálás körülményeit részletesen rögzíteni kell.

2 9. Amennyiben az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye a 0,5 mg/l légalkoholértéket nem haladja meg, szóban nyilatkoztatni kell, hogy tüdőbetegségben szenved-e, illetve van-e testhőmérséklet emelkedése. Abban az esetben, ha a 25. pont alapján nem áll fenn a vér- és vizeletminta vétel esete, továbbá az alkoholfogyasztás tényét vagy az azzal megvalósított jogt szabályi eljárásban értékelik, az intézkedés alá vont személyt nyilatkoztatni kell arról, hogy a mérési eredményt elfogadja-e. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy elfogadja, akkor az előző nyilatkozatait és a mérés eredményét az 1. számú melléklet szerinti Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) kitöltésével rögzíteni kell. A Nyilatkozat rögzítését követően további mintavételre intézkedni nem kell. 10. A Nyilatkozat felvételének nem akadálya, ha az intézkedés alá vont személyen kívül csak egy intézkedő rendőr van jelen. 11. Abban az esetben, ha az intézkedés alá vont személy 9. pont szerinti mérési eredményt nem fogadja el (a Nyilatkozatot nem írja alá), szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alá vetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak. Ha úgy nyilatkozik, hogy hajlandó, hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni. Ennek érdekében az intézkedés alá vont személyt kilélegzett levegő hiteles mérőeszközzel történő megvizsgálása érdekében elő kell állítani, kivéve, ha a mérőeszköz az ellenőrzés helyszínén rendelkezésre áll. 12. Amennyiben az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye a 0,5 mg/l légalkohol értéket meghaladja, az intézkedés alá vont személyt szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alá vetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak, továbbá arról, hogy szenved-e tüdőbetegségben, vagy van-e testhőmérséklet emelkedése. Abban az esetben, ha hajlandó magát a vizsgálatnak alá vetni és nyilatkozata szerint nem szenved tüdőbetegségben és nincs testhőmérséklet emelkedése, hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni. Ennek érdekében az intézkedés alá vont személyt a vizsgálat érdekében elő kell állítani, kivéve, ha a mérőeszköz az ellenőrzés helyszínén rendelkezésre áll. 13. Az alkoholfogyasztás és az alkoholos ság igazságügyi orvos-szakértői vizsgálatáról és véleményezéséről szóló Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet 13. számú módszertani levelében foglaltak figyelembe vételével az alkoholteszter 0,10 mg/l légalkohol értéket meg nem haladó mérési eredménye orvosszakértői szempontból nem értékelhető, ezért ilyen esetben a Nyilatkozat felvételére, további mintavételre, figyelmeztetésre, helyszíni bírságolásra, feljelentésre, illetve szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte miatt a vezetésre jogosító okmány helyszíni elvételére csak akkor kerülhet sor, ha egyéb bizonyíték (pl. vezető nyilatkozata, tanúvallomás) áll rendelkezésre. 14. Amennyiben az alkoholszondával végzett ittasság ellenőrzés eredménye pozitív, az intézkedés alá vont személyt szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy szenved-e tüdőbetegségben, vagy van-e testhőmérséklet emelkedése. Abban az esetben, ha nyilatkozata szerint nem szenved tüdőbetegségben és nincs testhőmérséklet emelkedése, a 12. pontban foglaltak szerint kell eljárni 15. Alkoholteszterrel vagy alkoholszondával végzett ittasság ellenőrzés esetén az ellenőrzés időpontját és a mérés számszerű eredményét, illetve az elszíneződés mértékét a feljelentésben minden esetben rögzíteni kell. Hiteles mérőeszköz alkalmazása 16. A hiteles mérőeszközzel történő mérés végrehajtása előtt a mérést végrehajtó (intézkedő) rendőr köteles meggyőződni arról, hogy az eszköz alkalmas-e joghatással bíró (bizonyító erejű) mérés végzésére, azaz a mérőeszköz hitelesítése a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet ában foglaltak szerint nem vesztette hatályát. Amennyiben a hivatkozott rendelkezésben rögzített bármely okból a mérőeszköz nem minősül hitelesnek, azzal mérés nem hajtható végre. 17. A hiteles mérőeszközzel folytatott vizsgálat megkezdése előtt az intézkedés alá vont személyt a hiteles elektromos légalkoholmérő berendezéssel végzett vizsgálatról készült, a 2. számú mellékletben meghatározott jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) megfelelő rovataiban nyilatkoztatni kell esetleges tüdőbetegségére, testhőmérséklet emelkedésére, továbbá a vezetési képességre hátrányosan ható szer fogyasztására vonatkozóan. 18. Ha az intézkedés alá vont személy a 17. pontban foglaltakra vonatkozó nyilatkozat megtételét megtagadja, illetve nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved, vagy úgy nyilatkozik, hogy testhőmérséklet emelkedése van, avagy szervezetében a vezetési képességre hátrányosan ható szer jelenléte valószínűsíthető, a hiteles mérőeszközzel mérés nem hajtható végre, ezért vér- és vizeletminta vételre kell intézkedni. 19. A hiteles mérőeszközzel - a használati útmutatójában előírt módon - 15 perc különbséggel két mérést kell elvégezni úgy, hogy az első mérés a cselekmény időpontjától számított 30 percen belül megtörténjen. 20. A hiteles mérőeszköz alkalmazása után a vizsgálati eredményt mindkét mérés alkalmával két példányban kell kinyomtatni, és azokat az intézkedés alá vont személlyel alá kell íratni. A Jegyzőkönyvet két példányban kell felvenni. A kinyomtatott vizsgálati eredmény és Jegyzőkönyv egyik példányát a feljelentéshez, illetve amennyiben

3 feljelentés megtételére nem kerül sor, akkor az intézkedésről készült jelentéshez kell csatolni. A vizsgálati eredmény és a Jegyzőkönyv másik példányát az intézkedés alá vont személynek át kell adni. 21. A mérés végrehajtásán és a Jegyzőkönyv felvételénél a mérőeszköz kezelőjén kívül legalább egy intézkedő rendőrnek jelen kell lennie, és a Jegyzőkönyvet mindegyiküknek alá kell írniuk. 22. A hiteles mérőeszköz eredményes alkalmazását követően - az utasítás 25. pont d), f) és g) alpontjai kivételével - vér- és vizeletminta vételről intézkedni nem kell. 23. Amennyiben a hiteles mérőeszközzel végzett első mérés eredménye, illetve ennek hiányában az alkoholteszter mérési eredménye a a) a 0,50 mg/l értéket nem haladja meg, a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenlétének, b) 0,50 mg/l légalkohol értéket meghaladja, az alkoholos ságnak a gyanúja megállapítható. 24. Abban az esetben, ha a hiteles mérőeszközzel végzett első mérés eredménye a 0,10 mg/l légalkohol értéket nem haladja meg, a 13. pontban foglaltak szerint kell eljárni. Vér- és vizeletminta vétel 25. Az alkoholfogyasztásra vonatkozó szakértői vizsgálathoz szükséges vérvételre és lehetőleg közel azonos időben végzett vizeletminta vételre kell intézkedni, amelyet a cselekményt követően a legrövidebb időn belül végre kell hajtani, ha az intézkedés alá vont személy a) az alkoholszondával, az alkoholteszterrel vagy a hiteles mérőeszközzel végzett ellenőrzést megtagadja, b) olyan állapotban van, amely meggátolja az alkoholszonda, alkoholteszter, a hiteles mérőeszköz eredményes alkalmazását, c) nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved, vagy testhőmérséklet emelkedése van, és az ittasság ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető külső jegyei alapján a szeszes ital fogyasztás gyanúja fennáll, d) az egészségi állapotára (tüdőbetegségére, testhőmérséklet emelkedésére) vonatkozó nyilatkozat megtételét vagy annak aláírását megtagadja, e) hiteles mérőeszközzel történő első mérés foganatosítása a cselekmény időpontjától számított 30 percen belül nem hajtható végre f) a Jegyzőkönyv aláírását megtagadja, g) a hiteles mérőeszköz mérési eredményét kétségbe vonja és véralkohol-vizsgálatot kér, h) nyilatkozata, vagy az ez irányú ellenőrzés eredménye alapján szervezetében a vezetési képességre hátrányosan ható szer jelenléte valószínűsíthető, és az ittasság ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető külső jegyei alapján a szeszes ital fogyasztás gyanúja fennáll, i) nyolc napon túl gyógyuló sérülést, vagy annál súlyosabb kimenetelt eredményező közlekedési, illetve a közlekedés körében segítségnyújtás elmulasztása, vagy cserbenhagyás bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, és az ittasság ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető külső jegyei alapján a szeszes ital fogyasztás gyanúja fennáll, j) a gyanú szerint a cselekmény után szeszes italt fogyasztott vagy az ittasság ellenőrzés előtt a helyszínt elhagyta, és az ittasság ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető külső jegyei alapján a szeszes ital fogyasztás gyanúja fennáll. 26. Ha a vizeletminta biztosítása nem lehetséges, kétszeri vérvételre kell intézkedni úgy, hogy a második vérvételre az első mintavételt követő perc között kerüljön sor. 27. A vezetési képességre hátrányosan ható szer fogyasztásának gyanúja esetén a vér- és vizeletminta vételre, a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt lévő vezetőkkel szemben alkalmazandó rendőri intézkedésekről szóló módszertani útmutató kiadásáról szóló 19/2000. (XI. 13.) ORFK utasításban foglaltaknak megfelelően kell intézkedni. 28. A vér- és vizeletminta vételi egységcsomagokat a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasításban foglaltaknak megfelelően kell kezelni. Az eszközök használatára, üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések

4 29. A 3. pont szerinti eszközöket közvetlenül használó rendőri szerv vezetője intézkedik az eszközök gyártója által a használati útmutatóban meghatározott körülmények közötti használatára, üzemeltetésére, tárolására, karbantartására úgy, hogy azok folyamatosan a szolgálatot ellátó állomány rendelkezésére álljanak. 30. A hiteles mérőeszközöket a Rendőrség objektumaiba, illetve a forgalombiztonsági mikrobuszokba kell telepíteni. Ideiglenes jelleggel (pl. fokozott ellenőrzések végrehajtása esetén) a hitelesített mérőeszközök más gépvekben is elhelyezhetők. 31. Üzemzavar vagy meghibásodás esetén a készülékkel további mérés nem végezhető. A garanciális javítási igényt a regionális gazdasági ellátó igazgatóságokon keresztül a szállító cég felé kell bejelenteni. A garanciális időn túli javításokat az érintett költségvetési szervek saját pénzügyi keretük terhére végeztetik el. 32. A Készenléti Rendőrség és a megyei rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, a Budapesti Rendőrfőkapitányság vezetőjének rendészeti helyettese és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti igazgató-helyettese évente értékeli az alkoholteszterek és a hiteles mérőeszközök alkalmazásának tapasztalatait. Az értékelésről jelentést kell készíteni, amelynek mellékletét képezi az alkoholteszterekkel végzett mérésekről területi szervenként készített, a 3. számú melléklet szerinti, és a hiteles mérőeszközökkel végrehajtott mérésekről készülékenként készített, a 4. számú melléklet szerinti Kimutatás. A jelentést mellékleteivel együtt minden év január 15-ig kell felterjeszteni az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztályára. III. Záró rendelkezések 33. A hitelesítési bizonyítvány megőrzéséről a készüléket közvetlenül üzemeltető rendőri szerv vezetője gondoskodik. A bizonyítvány másolatát az intézkedést követően az intézkedés alá vont személy erre irányuló kérelme esetén részére be kell mutatni, ezért azt az eszközzel együtt kell tartani. A bemutatás tényét a jelentésben, feljelentésben rögzíteni kell. 34. A pontos működés érdekében az alkoholtesztereket 6 hónaponként kalibrálni kell. A garanciális időn belül a kalibrálással, valamint a hiteles mérőeszközök hitelesítésével kapcsolatos feladatokat a regionális gazdasági ellátó igazgatóságokon keresztül a szállító cég látja el, a garanciális időn túl pedig a lehetőleg a Budapesti Rendőrfőkapitányság Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság Rendészettechnikai Osztályával kell elvégeztetni. 35. A vezetők által az ittasság kapcsán megvalósítható tényállások tekintetében az 5. számú mellékletben feltüntetett táblázat ad iránymutatást. 36. A Készenléti Rendőrség és a megyei rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, a Budapesti Rendőrfőkapitányság vezetőjének rendészeti helyettese és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti igazgató-helyettese gondoskodik az alkoholos ság bizonyításával kapcsolatos jogi ismereteknek, illetve a készülékek kezelésének az állomány részére történő folyamatos oktatásáról. 37. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője gondoskodik arról, hogy a rendészeti szakközépiskolák az utasításban foglaltakat megismerhessék, illetve tartalmát az oktatási tematikájukba integrálhassák. A rendészeti szakközépiskolák rendelkezésére bocsátott készülékek joghatással járó mérésre nem alkalmazhatók, azokat kizárólag az állomány képzéséhez lehet felhasználni, ezért hitelesítésük sem szükséges július 1-jétől az ittasság ellenőrzésére alkoholszonda nem alkalmazható. 39. Az ORFK rendészeti főigazgatója és gazdasági főigazgatója gondoskodik arról, hogy az alkoholteszterek az alkoholszondák kiváltásához szükséges számban június 30-ig a végrehajtói állomány rendelkezésére álljanak. 40. Az utasítás július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az elektromos alkoholszondák rendőrségi alkalmazásáról szóló 17/1996. (VI. 3.) ORFK intézkedés hatályát veszti.

5 1. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz... rendőri szerv I. NYILATKOZAT Intézkedés alá vont személy neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... lakcíme:... állampolgársága:... személyazonosításra használt okmány típusa, száma:... Az ellenőrzést, mérést szükségessé tevő cselekmény:... helye:... időpontja (nap, óra, perc megjelöléssel)... Felhívom figyelmét, hogy egészségi állapotára (pl. tüdőbetegségére, testhőmérsékletére) vonatkozó nyilatkozata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény b) pontja szerinti különleges adatnak minősül. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 82. (2) e értelmében a Rendőrség azokat a különleges adatokat kezelheti, amelyeknek a kezeléséhez az érintett megfelelő tájékoztatás után hozzájárult. Tekintettel arra, hogy egyes betegségek a légalkohol mérés eredményét befolyásolhatják, ezért amennyiben az erre irányuló adatfelvételhez nem járul hozzá, vér - és vizeletvétel foganatosítása szükséges. Intézkedés alá vont nyilatkozata: A tájékoztatást megértettem, az adatkezeléshez hozzájárulok - nem járulok hozzá.*... intézkedés alá vont aláírása Idült/akut tüdőbetegségre és testhőmérséklet emelkedésre vonatkozó nyilatkozat: Figyelmeztetem, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni. Intézkedés alá vont nyilatkozata: A figyelmeztetést megértettem, nyilatkozatot teszek - nem teszek.*... intézkedés alá vont aláírása Vezetési képességekre hátrányosan ható szer (pl. kábítószer, egyéb kábító hatású anyag, lelki működést befolyásoló gyógyszer) fogyasztása: mit:..., mikor:..., mennyit:... II.

6 Alkoholteszterrel... év... hó... nap... óra... perckor történt mérés... mg/l légalkohol értékét elfogadom, és kijelentem, hogy az kizárólag a cselekmény előtt elfogyasztott szeszes italtól származik. A Nyilatkozat az általam elmondottakat helyesen tartalmazza, amelynek 1 példányát átvettem. Kelt: intézkedő rendőr neve, rendfokozata intézkedés alá vont aláírása aláírása, jelvényszáma... intézkedő rendőr neve, rendfokozata aláírása, jelvényszáma * A kívánt részt alá kell húzni!

7 2. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz... rendőri szerv JEGYZŐKÖNYV hiteles elektromos légalkoholmérő berendezéssel végzett ellenőrzésről Intézkedés alá vont személy neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... lakcíme:... állampolgársága:... személyazonosításra használt okmány típusa, száma:... A mérést szükségessé tevő cselekmény:... helye:... időpontja (nap, óra, perc megjelöléssel)... Felhívom figyelmét, hogy egészségi állapotára (pl. tüdőbetegségére, testhőmérsékletére) vonatkozó nyilatkozata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény b) pontja szerinti különleges adatnak minősül. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 82. (2) e értelmében a Rendőrség azokat a különleges adatokat kezelheti, amelyeknek a kezeléséhez az érintett megfelelő tájékoztatás után hozzájárult. Tekintettel arra, hogy egyes betegségek a légalkohol mérés eredményét befolyásolhatják, ezért amennyiben az erre irányuló adatfelvételhez nem járul hozzá, vér - és vizeletvétel foganatosítása szükséges. Intézkedés alá vont nyilatkozata: A tájékoztatást megértettem, az adatkezeléshez hozzájárulok - nem járulok hozzá.*... intézkedés alá vont aláírása Idült/akut tüdőbetegségre és testhőmérséklet emelkedésre vonatkozó nyilatkozat: Figyelmeztetem, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni. Intézkedés alá vont nyilatkozata: A figyelmeztetést megértettem, nyilatkozatot teszek - nem teszek.*... intézkedés alá vont aláírása Vezetési képességekre hátrányosan ható szer (pl. kábítószer, egyéb kábító hatású anyag, lelki működést befolyásoló gyógyszer) fogyasztása: mit:..., mikor:..., mennyit:... Szeszes ital utolsó fogyasztásának ideje és mennyisége:... év... hónap... nap... óra... perctől... óra... percig bor:... dl, sör:... dl, tömény:... dl, egyéb:... dl.

8 Az előző fogyasztását megelőző szeszes ital fogyasztásának ideje és mennyisége:... év... hónap... nap... óra... perctől... óra... percig bor:... dl, sör:... dl, tömény:... dl, egyéb:... dl. Utolsó étkezés ideje:... nap... óra, mennyisége:... Testtömeg (kb.):... kg. Sérülések:... Alkoholszonda: nem - igen*, elszíneződött - nem színeződött el* Alkoholteszter: nem - igen*,... év... hó... nap... óra... perckor mért érték:... mg/l Készülék gyártmánya, típusa:... Gyári száma:... A mérés helye:... I. mérés ideje:... I. mérés eredménye:... II. mérés ideje:... II. mérés eredménye:... A mérés eredményét kétségbe vonom - nem vonom kétségbe,* véralkohol vizsgálatot kérek - nem kérek.* A Jegyzőkönyv az általam elmondottakat helyesen tartalmazza. A vizsgálati eredmény és az ellenőrzésről felvett Jegyzőkönyv 1 példányát átvettem. Kelt: intézkedő rendőr neve, rendfokozata aláírása, jelvényszáma... intézkedés alá vont aláírása... intézkedő rendőr neve, rendfokozata aláírása, jelvényszáma * A kívánt részt alá kell húzni!

9 3. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz... rendőri szerv KIMUTATÁS alkoholteszterrel végzett vizsgálatokról...(a vizsgált időszak) Alkoholteszter 1. Vizsgálatok száma összesen:... eset 1.1 Pozitív eredményű mérések száma:... eset 2. Nem megfelelően fújta a szondát, ezért vérvételre került sor:... fő... adatszolgáltató neve rendfokozata beosztása, aláírása

10 4. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz... rendőri szerv KIMUTATÁS hiteles mérőeszközzel végzett vizsgálatokról...(a vizsgált időszak) Hiteles mérőeszköz gyártmánya, típusa:... Gyári száma: ,10 mg/l és az alatti mérési eredmények száma:... eset 1.2 0,11-0,50 mg/l közötti mérési eredmények száma:... eset 1.3 0,51 mg/l és a fölötti mérési eredmények száma:... eset 1.4 Vizsgálatok száma összesen:... eset 2. Nem fogadta el az eredményt és véralkohol-vizsgálatot kért:... fő 3. Nem megfelelően fújta a szondát, ezért vérvételre került sor:... fő... adatszolgáltató neve rendfokozata beosztása, aláírása

11 5. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz Útmutató az ittassághoz kapcsolódó, a vezetők által megvalósítható tényállások megállapításához Magyarázat: évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.) 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.) az egyes szabályekről Terület jellege Járművezető (hajtó) állapota Vezetett Közút gépi meghajtású közúti közforgalom elől el nem zárt magánút ivott, de nem nem gépi meghajtású közúti gépi meghajtású közúti nem gépi meghajtású közúti gépi meghajtású közúti Jog eredménye - közvetlen veszély Megvalósított tényállás Btk (1) Btk (2) b) pont Btk (3) a) pont - közvetlen veszély a) pont és halmazatban Szr. 46. (1) Btk (1), (2) a) pont Szr. 54. (1) - közvetlen veszély - közvetlen veszély Szr. 46. (1) és halmazatban Szr. 54. (1) Btk (1), (2) Szr. 54. (1) a) pont Btk (1) Btk (2) nem gépi

12 Közforgalom elől elzárt magánút és útnak nem minősülő terület ivott, de nem ivott, de nem meghajtású közúti gépi meghajtású közúti nem gépi meghajtású közúti gépi meghajtású közúti nem gépi meghajtású közúti gépi és nem gépi meghajtású közúti Vasúti pályahálózat gépi és nem gépi meghajtású vasúti - közvetlen veszély b) pont Btk (2) a) pont - közvetlen veszély b) pont és halmazatban Szr. 46. (1) Btk (1), (2) a) pont Szr. 54. (1) - közvetlen veszély Szr. 54. (1) és halmazatban Szr. 46. (1) Btk (1), (2) Szr. 54. (1) - közvetlen veszély - Btk (1) Btk (2) - közvetlen veszély - közvetlen veszély - Btk (3) Btk (1), (2) - Btk (1) Btk (2) ivott, de nem gépi és nem gépi

13 Légtér, ill. bármilyen jellegű terület, ahol a légi vel közlekednek ivott, de nem meghajtású vasúti gépi és nem gépi meghajtású légi gépi és nem gépi meghajtású légi Vízi út gépi meghajtású vízi vagy úszó munkagép ivott, de nem nem gépi meghajtású vízi gépi meghajtású vízi vagy úszó munkagép - távoli veszély a) pont Btk (1), (3) a) pont Btk (2), (3) a) pont Btk (1) Btk (2) a) pont - távoli veszély Btk (1), (3) a) pont Btk (2), (3) a) pont Btk (1) Btk (2) b) pont - távoli veszély Btk (1), (3) b) pont Btk (3) a) pont - távoli veszély Btk (1), (3) a) pont Btk (2), (3) a) pont nem gépi Szr. 56.

14 meghajtású vízi - távoli veszély Btk (1), (3) Szr. 56. Btk (2), (3) Szr. 56.

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések

17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról. I. fejezet. Általános rendelkezések 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról Szám: 17/2009. A szolgálati állatokkal kapcsolatos gazdálkodási, állategészségügyi, takarmányozási, képzési, szolgálat

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben