OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA PROGRAMFÜZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA PROGRAMFÜZET"

Átírás

1 OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA PROGRAMFÜZET

2

3 Biztonság Bizalom Bizonyosság Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat megnyitó ünnepsége október 1. délután 2 órakor az Ökumenikus Tanács kápolnájában P R O G R A M Nyitó áhítat Igét hirdet Szebik Imre ny. evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. A liturgiában a református, evangélikus, baptista és metodista egyház fôpásztorai szolgálnak. Kulturális program Ady Endre halálának 90. és Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából A Lónyay Utcai Református Gimnázium énekkara énekel Pongor Gábor vezetésével, verset Petri Dávid és Török Mátyás, a Deák téri Evangélikus Gimnázium diákjai mondanak 1. Gárdonyi Zoltán: Légy hív mindhalálig 2. Áprily Lajos: Patroklosz alszik 3. Ismeretlen szerzô: Ároni áldás 4. Áprily Lajos: Kálvin 1535 Török Mátyás 5. J. S. Bach: Suscepit Israel (részlet a Magnificat-ból) Elôadások és fórumbeszélgetés a hónap fôtémájáról Biztonság Bizalom Bizonyosság Bevezetôt mond Varga György, baptista lelkész. Elôadást tart Szemerkényi Réka, biztonság-politikus; Király Júlia, közgazdász, az MNB alelnöke; és Szûcs Ferenc református teológus. Koszorúzás Az ünnepség a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának megalakulását hirdetô emléktábla megkoszorúzásával ér véget. 3

4 THEOLOGIAI SZEMLE NAP október óra óra Ortodoxia Teológia Ökumené BÉCS a Konstantinápolyi Patriarchátus Bécsi Érseki Központja P R O G R A M Ismerkedés az egyházmegye életével Látogatás a bécsi belvárosi templomokba: római katolikus, evangélikus, református, ortodox Beszélgetés Mikhail Staikos metropolitával A Theologiai Szemle kihelyezett Szerkesztôbizottsági ülése *** 4

5 EVANGÉLIUMI PROTESTÁNS EGYHÁZAK FÓRUMA október óra A Magyarországi Evangéliumi Protestáns Egyházak a rendszerváltozás után Magyarországi Metodista Egyház Központja 1032 Budapest, Kiscelli utca 73. P R O G R A M Csernák István, szuperintendens: Köszöntô, megnyitó Platthy Iván, ny. államtitkár: Az évi IV. törvény létrejöttének története, célkitûzései Csepregi András, OKM titkárságvezetô: Az évi IV. törvény közel két évtized távlatából Kôbel Szilvia, fôiskolai docens: A kisebb egyházak közjogi helyzete Fazekas Csaba, egyetemi docens: A történelmi egyházak helyzete a rendszerváltozás után Lakatos Judit, történész: Az evangéliumi protestáns egyházak a rendszerváltozás után Szigeti Jenô, ny. professzor: Rendszerváltás kérdése az evangéliumi protestáns egyházakban Tomka Miklós, tanszékvezetô egyetemi tanár: A vallásosság alakulása a rendszerváltozás után Kusztor Adél, Ph.D. hallgató: A kisegyházak vallásföldrajzi elhelyezkedése Rajki Zoltán, fôiskolai docens: Az evangéliumi protestáns egyházak a statisztika tükrében Mészáros Kálmán, egyházelnök: zárszó 5

6 REFORMÁCIÓI GÁLAEST október 18-án 17 órakor Budapest Uránia Nemzeti Filmszínházban P R O G R A M A Gálát megelôzôen 15:30 órai kezdettel levetítésre kerül a Pápai különkiadás címû Gulyás Lajos református mártír lelkipásztorról és családjáról szóló dokumentumfilm rendezte: Szakács Sára AZ UNICUM LAUDE ÉNEKEGYÜTTES MÛSORA KÖSZÖNTÔ Szebik Imre ny. püspök a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke ÜNNEPI GONDOLATOK BIZTONSÁG-BIZALOM-BIZONYOSSÁG Bod Péter Ákos egyetemi tanár 6

7 VÁLOGATOTT VERSEK Áprily Lajos: Patroklosz alszik Petri Dávid Áprily Lajos: Kálvin 1535 Török Mátyás 7

8 SZÜNET Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékmûve elôtt Széles Tamás színmûvész PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA NÉPZENEI MÛSORA Mûsorvezetôk Bényi Ildikó és Asbóth József Az est folyamán a 150 éves Lónyai Utcai Református Gimnázium diákjai adnak segítô szolgálatot. Szíves adományaikat a gimnázium oktató, nevelô munkájára fordítjuk. 8

9 ÖKUMENIKUS TANULMÁNYI NAP október órakor az Ökumenikus Tanács székházában Ökumenikus Kapcsolatok Magyarországon P R O G R A M Szebik Imre: Nyitó áhítat Reuss András: A Krisztusban adott egységünk megélése Kránitz Mihály: Ökumenikus kapcsolatok egyházi elvárásai Fazakas Sándor: Ökumenikus kapcsolatok társadalmi értéke Kálmán Attila: Ökumené és az oktatásügy Benke György: Ökumené a hitoktatásban és a hittankönyvekben Almási Tibor: Ökumené a lelkészképzésben Kránitz Mihály: Ökumené és lelkigondozás Szuhánszky Gábor: Ökumené a családban Lackner Pál: Ökumené az intézményekben Kalota József: Záróimádság, áldás 9

10 ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET október 25-én, 17 órakor MISKOLC Avasi református templom Az igaz ember pedig hitbôl fog élni (Róm ) Igét hirdet: Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke Bizonyságot tesz: Mészáros Kálmán baptista egyházelnök Az úrvacsoraosztást Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke vezeti A liturgiában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak fôpásztorai és a miskolci protestáns lelkészek szolgálnak 10

11 REFORMÁCIÓI MEGEMLÉKEZÉS október 31-én 17 órakor BUDAPEST Reformációi Emlékparkban 1071 Városligeti fasor Bajza u. sarok P R O G R A M Ünnepi beszéd elmondására Tôkéczki László nyert felkérést Imádságot Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke mond Kulturális mûsort a Baptista Teológiai Akadémia és a Julianna Református Általános Iskola diákjai adnak. Közremûködik az Üdvhadsereg fúvószenekara. A megjelent egyházi vezetôk áldást mondanak. Utána 18 órakor zenés reformációi istentisztelet lesz a Fasori Református Templomban. 11

12 OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA BIZTONSÁG BIZALOM - BIZONYOSSÁG TOVÁBBI REGISZTRÁLT PROGRAMOK 2009 BUDAPEST, október 1. Biztonság bizalom bizonyosság OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA Ünnepélyes Megnyitó Helyszín: a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Kápolnája 1117 Bp., Magyar tudósok krt óra ORSZÁGSZERTE, szept. 27-október 4. A hét nap csodája. A Teremtés Hete Helyszín: Magyarország egész hét BUDAPEST, szeptember 27. Teremtés-ünnepi istentisztelet Helyszín: Zuglói Evangélikus templom 1147 Bp., Lôcsei u óra DUNAVARSÁNY, szept. 28-október 2. A hét nap csodája. A Teremtés Hete Helyszín: Soli Deo Gloria Közösségi Ház óra BUDAPEST, október éves a Református Drogmisszió Elôadók: Koós Tamás, Grezsa Ferenc és Bagdy Emôke Helyszín: Németajkú Református Gyülekezet 1054 Bp. Hold u SZEKSZÁRD, október 1. Mit jelent ma magyar reformátusnak lenni Elôadó: Koszó Gyula, KGRE Helyszín: Református Gyülekezeti Ház Bezerédj u. 3. ZALAEGERSZEG, október 1. Zalaiakkal a Zalaiakért ökumenikus istentisztelet. A liturgiában szolgálnak Steinbach József református és Ittzés János evangélikus püspökök. Helyszín: Mária Magdolna templom óra NAGYBÁNYA, október 2. A Reformáció harmadik ága a baptista ébredési mozgalom kiteljesedése a Kárpát-medencében Helyszín: Baptista Gyülekezet FÓT, október 2. A Zene világnapja közremûködik a Baptista Egyház Központi Énekkara és az Újpesti Baptista Harangzenekar Helyszín: Mûvelôdési Ház ORSZÁGSZERTE, október 3. Szeretethíd Református Önkéntes Nap Helyszín: Magyarország egész nap BUDAPEST, október 1. Orgonazenés-zsoltáros istentisztelet a Kálvin Kórussal, karvezetô Bódiss Tamás Helyszín: Bp-Kálvin téri Református templom 12

13 NYÍREGYHÁZA, október 3. Bibliabarátok Köre Országos Találkozója Közremûködik a Debreceni Kántus Kamara Kórusa Berkesi Sándor vezetésével. Igét hirdet Fekete Károly. Helyszín: Református Gyülekezeti Ház Kálvin tér 11. DUNAVARSÁNY, október 3. Szeretethíd program keretében az óvoda udvarának és utcájának parkosítása, felújítása Helyszín: Weöres Sándor Óvoda 8.30 óra VÉSZTÔ, október 3. Szeretethíd program keretében a református ôsök sírgondozása, kegyelet gyakorlása. Helyszín: Vésztôi temetôkert BUDAPEST, október 3. Reformációi Bibliaóra Gáncs Péter evangélikus püspök szolgálatával. Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra BUDAPEST, október 3. Zsoltáros istentisztelet a Vespera Kórussal Helyszín: Budafoki Református templom 1122 Bp., Demény I. u. 5. VÉSZTÔ, október 4. Zenés istentisztelet az Aradi 13 -ról és szeretetotthon 9.30 óra HOMOKSZENTGYÖRGY, október 4. Megemlékezés az Aradi 13 -ról óra BUDAPEST, október 4. Évfordulók nyomában Händel, Haydn, Mendelssohn mûvek hangzanak el a Soli Deo Gloria Kamarakórus elôadásában Helyszín: Fasori Református templom 1071 Bp., Városligeti fasor 7. DARÁNY, október 4. Orgonahangverseny orgonál Veresné Petrôcz Mária óra BEREKFÜRDÔ, október 4-7. III. Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferencia Helyszín: Megbékélés Háza óra DEBRECEN, október éves a Baptista Világmisszió Helyszín: Baptista Imaház Szappanos u. 23. BUDAPEST, október 9. minden népet 100 éves a Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület. Kiállításmegnyitó Helyszín: Evangélikus Múzeum 1052 Bp., Deák tér 4. BEREKFÜRDÔ, október Protestáns Cserkészek Fóruma ICHTHÜSZ Közösség Helyszín: Nyírségi Egyházmegyei Üdülô BUDAPEST, október 9. Ünnepi Missziói Konferencia 100 éves az Evangélikus Külmissziói Egyesület Helyszín: Insula Lutherana 1052 Bp., Deák tér óra 13

14 BUDAPEST, október 10. Kiáltás az Életért Életvédô Konferencia Helyszín: Golgota Gyülekezet Nagyterme 1073 Bp., Erzsébet krt óra BUDAPEST, október 10. Reformációi Bibliaóra Fábián Sándor baptista lelkész szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra PÉCS, október éves a Baptizmus ünnepi istentisztelet és megemlékezés Helyszín: Baptista templom Bokor u. 52. PÉCS, október éves a pécsi baptista gyülekezet ünnepi istentisztelet és megemlékezés Helyszín: Baptista templom Bokor u. 52. PÉCS, október éves az új pécsi baptista templom ünnepi istentisztelet és megemlékezés Helyszín: Baptista templom Bokor u óra BÉCS, október Theologiai Szemle Nap Helyszín: Konstantinápolyi Patriarchátus Érseksége BUDAPEST, október 11. Hálaadó Nap játszóház, családi istentisztelet Helyszín: Metodista Egyház 1032 Bp., Kiscelli u óra ISTVÁNDI, október 11. Aradtól Wittenbergig címmel pécsi amatôr költôk, mûvészek elôadása óra BUDAPEST, október 11. Orgonazenés istentisztelet, közremûködik Kovács Botond Árpád Helyszín: Kálvin téri Református templom KENDERES, október 11. Ôszi Hálaadás óra BUDAPEST, október 13. A magyarországi evangéliumi protestáns egyházak a rendszerváltozás után Helyszín: Magyarországi Metodista Egyház Központja 1032 Bp., Kiscelli u. 73. DEBRECEN, október 16. Van kiút felekezetközi konferencia Helyszín: Megyeháza Árpád terem DUNAVARSÁNY, október 16. Mozdulj rá 1509 méteres Kálvin emlék-futóverseny Helyszín: Kossuth Lajos Cserkészotthon Soli Deo Gloria Közösségi Ház óra DUNAVARSÁNY, október 16. Cserkésztoborzó, nyílt nap Helyszín: Kossuth Lajos Cserkészotthon óra 14

15 BUDAPEST, október 17. Ünnepi Konferencia Bölcskei Gusztáv, Szabó István püspökök és Gottfried Locher tanácsos, a Református Világszövetség alelnökének szolgálatával Helyszín: Németajkú Református Gyülekezet 1054 Bp., Hold u óra BUDAPEST, október 17. Reformációi Bibliaóra Csernák István metodista szuperintendens szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra BUDAPEST, október 17. Hálaadó hangverseny, közremûködik a Baptista Gyülekezet Kórusa Helyszín: Baptista Kápolna 1084 Bp., József u óra KÁLMÁNCSA, október 18. Megemlékezés Tóth János 70 éves lelkészi és Kiss Sándor 56 éves kántori szolgálatáról óra BUDAPEST, október 18. Ünnepi istentisztelet Nicole Hafeli, Balog Zoltán, Papp Judit igei, valamint Bodoky Gergely zenei szolgálatával Helyszín: Németajkú Református Gyülekezet 1054 Bp., Hold u BUDAPEST, október 18. Zenés áhítat Lovász Irén, Gyôri István, Szabó Zsolt szolgálatával Helyszín: Angyalföldi Református templom 1139 Bp., Frangepán u. 43. NEMESDÉD, október 18. Protestáns est a Kálvin-év jegyében Helyszín: Református Gyülekezeti Ház BUDAPEST, október 18. Pápai különkiadás dokumentumfilm mártír Gulyás Lajos ref. lelkészrôl Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház 1088 Bp., Rákóczi út óra BUDAPEST, október 18. Biztonság-Bizalom-Bizonyosság Reformációi Gálaest Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház 1088 Bp., Rákóczi út 21. FADD, október 18. A Gárdonyi Zoltán együttes ünnepi hangversenye MAGLÓD, október 18. Reformáció Konfirmáció konfirmandusok bemutatkozó szolgálata Helyszín: Evangélikus templom óra FADD, október 18. Kárpáti Ildikó kerámia kiállítása Helyszín: Református Gyülekezeti Ház óra SÁRVÁR, október 18. A finn testvérgyülekezet látogatása Jyrki Koivikko lelkész igehirdetésével Helyszín: Evangélikus templom Sylvester J. u óra 15

16 SÁRVÁR, október 18 - november 2. A reformáció kora a magyar filatéliában bélyegkiállítás megnyitója. Az Országos Bélyegmúzeum anyaga. Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem Sylvester J. u óra VÉSZTÔ, október A Kis Bálint Református Általános Iskola reformációi rendezvényei zsoltáréneklô verseny, bibliai történetmondó és rajzverseny, a szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola küldötteinek és a temesvári Bartók Béla Líceum vendégeinek látogatása Helyszín: Kis Bálint Református Általános Iskola VÉSZTÔ, október Bûnbánati és evangelizációs áhítat vendég-igehirdetôk szolgálatával gyülekezeti terme MAGLÓD, október 19. Készülj lelkem Jézusodhoz reformációi áhítat NAGYVÁRAD, október Összmagyar Baptista lelkipásztor-konferencia Helyszín: Félix Fürdô MAGLÓD, október 20. Készülj lelkem Jézusodhoz reformációi áhítat Helyszín: Evangélikus templom BUDAPEST, október 21. Ökumenikus kapcsolatok Magyarországon tanulmányi nap Helyszín: Ökumenikus Tanács székháza 1117 Bp., Magyar tudósok körútja óra DEBRECEN, október 21. Evangéliumi koncert a Gaither Family világhírû együttes szolgálatával Helyszín: Fônix Csarnok óra VÉSZTÔ, október 22. Mozdulj rá 1509 méteres emléktúra gyalog, futva, kerékpárral, babakocsival, kerekesszékkel, görkorcsolyával Helyszín: Vésztô városa óra BUDAPEST, október 22. Zsoltáros istentisztelet a Kálvin Kórus szolgálatával Helyszín: Kálvin téri Református templom VÉSZTÔ, október 23. Ünnepi istentisztelet vendég-igehirdetôvel 9.30 óra BUDAPEST, október 23. Tudományos ülés Krisztus a Teremtésben Helyszín: Farkasréti Evangélikus-Református templom 1112 Bp., Németvölgyi u óra KENDERES, október 23. Gyülekezetünk kincsei kiállítás gyülekezeti terme óra 16

17 BUDAPEST, október 24. Reformációi Bibliaóra Dr. Brückner Ákos római katolikus plébános szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra DÉLEGYHÁZA, október 25. Ünnepi istentisztelet és kopjafaállítás Kálvin születésének 500. évfordulóján Helyszín: Délegyházi Református templom 8.30 óra VÉSZTÔ, október 25. Úrvacsorás istentisztelet 9.30 óra MAGLÓD, október 25. Közös reformációi istentisztelete a református és evangélikus gyülekezeteknek Helyszín: Evangélikus templom óra FARMOS, október 25. Ünnepi ökumenikus reformációi istentisztelet Helyszín: Evangélikus templom óra MISKOLC, október 25. Országos Reformációi Istentisztelet úrvacsoraosztással Helyszín: Avasi Református templom Papszer 14. FÜZESGYARMAT, október 25. A Reformáció Erdélyben Helyszín: Unitárius templom Széchenyi u óra BUDAPEST, október 25. Reformációi emlék-istentisztelet Helyszín: Unitárius templom 1092 Bp., Hôgyes u. 3. BUDAPEST, október 25. Reformációi megemlékezés Helyszín: Unitárius templom 1055 Bp., Nagy Ignác u óra BALATONFÜRED, október 25. Evangélikus parókiaszentelés Ittzés János szolgálatával Helyszín: Evangélikus templom/parókia SÁROSPATAK, október Kálvin az én szememmel elôadássorozat Helyszín: Református Lorántffy Terem Kossuth u. 18. MISKOLC, október 27. Kálvin szociálpolitikája Ritoók Zsigmond elôadása Helyszín: Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség Egyházkerületi Székház Nagyterme Kossuth L. u. 17. SÁRVÁR, október 27. Asztali beszélgetés a reformáció jelentôségérôl a Férfiegylet körében Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem Sylvester J. u. 3. CSURGÓ, október 29. Nagyváthy János és Sárközi István Konferencia Helyszín: Városi Múzeum Csokonai u óra 17

18 MEZÔBERÉNY, október 29. Protestáns Esték rendezvénysorozat Helyszín: II. kerületi Evangélikus Gyülekezeti Terem MEZÔBERÉNY, október 30. Protestáns Esték rendezvénysorozat Helyszín: Református Gyülekezeti Terem DUNAVARSÁNY, október 30. Kopjafaállítás Ady Endre halálának 90. évfordulóján Helyszín: Trianon Emlékpark DUNAVARSÁNY, október 30. Irodalmi és zenés est Ady Endre halálának 90. évfordulóján Helyszín: Soli Deo Gloria Közösségi Ház DUNAÚJVÁROS, október 30. Gryllus Dániel: Pál apostol koncert Helyszín: Evangélikus templom Szilágyi E. út óra BUDAPEST, október 31. Ünnepi istentisztelet Helyszín: Kálvin téri Református templom BUDAPEST, október 30. Zenés Ifjúsági Délután Helyszín: Református és Evangélikus Egyetemi gyülekezetek kápolnája óra DUNAVARSÁNY, október 31. Ünnepi istentisztelet Kálvin születésének 500. évfordulóján, Kálvin-szék és új úrasztala megáldása Helyszín: Dunavarsányi Református templom BUDAPEST, október 31. Múzeumi Matiné Mendelssohn kórusmûveibôl a Zeneakadémia Egyházzenei Énekkara szolgálatával Helyszín: Régi Zeneakadémia Liszt Múzeum Hangversenyterme 1065 Bp., Vörösmarty u óra DUNAVARSÁNY, október 31. Kopjafaállítás Kálvin születésének 500. évfordulóján kert óra DUNAVARSÁNY, október 31. Utcaelnevezés Kálvin születésének 500. évfordulóján Helyszín: Estike utca/kálvin köz óra CEGLÉD-FELSZEG, október méteres futóverseny családi programokkal Helyszín: Református Egyházközség Felház u óra CEGLÉD-FELSZEG, október 31. Irodalmi Est Csoóri Sándor közremûködésével Helyszín: Református Egyházközség Felház u óra MOSONMAGYARÓVÁR, október 31. Emléktábla leleplezése Hunyadi u óra BUDAPEST, október 31. Reformációi Bibliaóra Bóna Zoltán református lelkész szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra 18

19 BUDAPEST, október 31. Ünnepi megemlékezés a Reformációi Emlékparkban. Helyszín: 1071 Budapest Városligeti fasor - Bajza u. sarok BUDAPEST, október 31. Budapesti reformációi zenés istentisztelet Helyszín: Farsori Református templom Bp., Városligeti fasor 7. MEZÔBERÉNY, október 31. Reformációi Ünnepi istentisztelet Helyszín: Mezôberény I. ker. Evangélikus Templom SZEKSZÁRD, október 31. Ökumenikus istentisztelet Balázsi Zoltán és Sefcsik Zoltán lelkészek szolgálatával Helyszín: Evangélikus templom Bajcsy Zsilinszky u. 1. TAKÁCSI, október 31. Református-evangélikus ünnepi istentisztelet DEBRECEN, október 31. Emlékezés a Reformációra Helyszín: Unitárius templom Hatvan u. 24 VÉSZTÔ, november 1. Ünnepi istentisztelet hálaadás a Reformációért, valamint emlékezés az elhunytakra 9.30 óra SÁRVÁR, november 1. Reformációi Ünnepély közös istentisztelet Helyszín: Evangélikus templom Sylvester J. u. 3. SÁRVÁR, november 1. Koszorúzás Sylvester János bibliafordító emlékmûvénél Helyszín: Vár park óra BUDAPEST, november 9. Hadd hirdessem a Te nevedet nemzedékrôl nemzedékre ünnepi hangverseny Kálvin születésének 500. évfordulóján Helyszín: Mûvészetek Palotája Bartók Béla Hangversenyterem óra DEBRECEN, november 12. Mindent a lába alá vetettél - felelôsségünk a jövôért címmel szociáletikai konferencia a Tudomány Napja alkalmából. Helyszín: Református Hittudományi Egyetem díszterme

20 BIZTONSÁG - BIZALOM - BIZONYOSSÁG Ünnepélyes Megnyitó: Budapest, , 14:00 Reformációi Gála: Budapest, , 15:30 és 17:00 Reformációi Istentisztelet: Miskolc, ,17:00 Reformációi Megemlékezés: Budapest, , 17:00 Tel.: Fax:

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója programfüzet együtt 2011 MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója Az egyházkerületek által beküldött programtervek alapján szerkesztette: Czanik András Kiadja a Magyarországi Református Egyház Felelős

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

ARS SACRA FESZTIVÁL 2014. Nyitott Templomok Napja 20 28. KÜLÖNSZÁM. szeptember INGYENES 2014/20. Kulturális programmagazin. 2014. szeptember 20.

ARS SACRA FESZTIVÁL 2014. Nyitott Templomok Napja 20 28. KÜLÖNSZÁM. szeptember INGYENES 2014/20. Kulturális programmagazin. 2014. szeptember 20. INGYENES Kulturális programmagazin 2014/20. KÜLÖNSZÁM ARS SACRA FESZTIVÁL Nyitott Templomok Napja 2014. szeptember 20. 2014. szeptember 20 28. A programok ingyenesek! ars-sacra.hu facebook.com/arssacraalapitvany

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII. FORGALMAZÓ: Stereo Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-264757) 1114 Budapest Bartók Béla út 59. Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674 e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu honlap: www.perifericrecords.com REFORMÁTUS

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZTIVÁL 2010

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZTIVÁL 2010 SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZTIVÁL 2010 2010. SZEPTEMBER 17 26. Ti vagytok a föld sója A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! Fővédnök: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Részletesebben

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZ TIVÁL 2011

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZ TIVÁL 2011 2011. SZEPTEMBER 17-25. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZ TIVÁL 2011 A programok ingyenesek! Beköszöntő A Városmisszió gyümölcseként öt évvel ezelőtt született meg a Szakrális Művészetek Hete, melynek művészeti

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

XII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2015. MÁJUS 29 31. INGYENES KONCERTEK, KÉZMûVESVÁSÁR BAKÁTS TÉR, RÁDAY UTCA

XII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2015. MÁJUS 29 31. INGYENES KONCERTEK, KÉZMûVESVÁSÁR BAKÁTS TÉR, RÁDAY UTCA XII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2015. MÁJUS 29 31. INGYENES KONCERTEK, KÉZMûVESVÁSÁR BAKÁTS TÉR, RÁDAY UTCA www.rzt.református.hu A fesztivál esô esetén sem marad el. XII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL (RZF)

Részletesebben

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek!

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! Elérhetőségeink: Ars Sacra Alapítvány 1126 Budapest, Márvány u. 28. Székhely: 1026 Budapest, Torockó

Részletesebben

IRODALMI HETEK GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYÉBEN

IRODALMI HETEK GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYÉBEN IRODALMI HETEK GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYÉBEN 2008 október november Ágh István Ámulat Megérkezésem perce ünnepélyes, mintha levett napszemüveg utáni világításba lépnék, amit nézek, meglepő, zsúfolt látomássá

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Május 19. missziói nap a három egyházkerületben

Május 19. missziói nap a három egyházkerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 21. szám 2007. május 27. Pünkösd ünnepe Ára: 180 Ft Nem könnyû persze megválni régi épületektõl, különösen templomterektõl, de a magyar evangélikusság lélekszámát tekintve

Részletesebben

Programfüzet. Református Egység Fesztivál. www.vilagtalalkozo.reformatus.hu. Debrecen 2014. május 24. MAGYAR REFORMÁTUSOK. Hetedik Világtalálkozója

Programfüzet. Református Egység Fesztivál. www.vilagtalalkozo.reformatus.hu. Debrecen 2014. május 24. MAGYAR REFORMÁTUSOK. Hetedik Világtalálkozója Református Egység Fesztivál Debrecen 2014. május 24. Programfüzet 201 4 MAGYAR REFORMÁTUSOK Hetedik Világtalálkozója www.vilagtalalkozo.reformatus.hu Segítsünk iskolatáskával! Támogassuk a nehéz körülmények

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón evangélikus hetilap 73. évfolyam, 50. szám 2008. december 14. Advent 3. vasárnapja Ára: 199 Ft Az immáron 349 tagegyházat, közel 600 millió keresztényt magában foglaló EVT a világ legnagyobb ökumenikus

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Cserépváralja 18.00 Ünnepi megemlékezés a cserépváraljai művelődési házban. Műsort adnak a helyi iskola tanulói.

Cserépváralja 18.00 Ünnepi megemlékezés a cserépváraljai művelődési házban. Műsort adnak a helyi iskola tanulói. Március 14. Alsózsolca 16.30 órakor koszorúzás a 48-as emlékműnél 17.30-tól ünnepség a Közösségi Házban Közreműködnek a Herman Ottó Általános Iskola tanulói, beszédet mond Zsíros Sándorné polgármester

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2006.

Balassagyarmati események naptára 2006. Balassagyarmati események naptára 2006. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Válogatott bibliográfia Tüntető tömeg Miskolcon 1956. október 25-én A Nagy Imre Társaság megbízásából gyűjtötte és összeállította: Bede

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve a. 2014/2015-ös tanévre

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve a. 2014/2015-ös tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róm 9, 16) DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Elfogadta a DRK Dóczy Gimnáziumának

Részletesebben

XV. évf. 9-10. szám 2006. szeptember-október

XV. évf. 9-10. szám 2006. szeptember-október Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. (Zsolt 65,10/a) XV. évf. 9-10. szám A Z É L T E T Ő V Í Z A Holt tenger partján, sziklás magaslaton építette Nagy

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben