OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA PROGRAMFÜZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA PROGRAMFÜZET"

Átírás

1 OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA PROGRAMFÜZET

2

3 Biztonság Bizalom Bizonyosság Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat megnyitó ünnepsége október 1. délután 2 órakor az Ökumenikus Tanács kápolnájában P R O G R A M Nyitó áhítat Igét hirdet Szebik Imre ny. evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. A liturgiában a református, evangélikus, baptista és metodista egyház fôpásztorai szolgálnak. Kulturális program Ady Endre halálának 90. és Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából A Lónyay Utcai Református Gimnázium énekkara énekel Pongor Gábor vezetésével, verset Petri Dávid és Török Mátyás, a Deák téri Evangélikus Gimnázium diákjai mondanak 1. Gárdonyi Zoltán: Légy hív mindhalálig 2. Áprily Lajos: Patroklosz alszik 3. Ismeretlen szerzô: Ároni áldás 4. Áprily Lajos: Kálvin 1535 Török Mátyás 5. J. S. Bach: Suscepit Israel (részlet a Magnificat-ból) Elôadások és fórumbeszélgetés a hónap fôtémájáról Biztonság Bizalom Bizonyosság Bevezetôt mond Varga György, baptista lelkész. Elôadást tart Szemerkényi Réka, biztonság-politikus; Király Júlia, közgazdász, az MNB alelnöke; és Szûcs Ferenc református teológus. Koszorúzás Az ünnepség a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának megalakulását hirdetô emléktábla megkoszorúzásával ér véget. 3

4 THEOLOGIAI SZEMLE NAP október óra óra Ortodoxia Teológia Ökumené BÉCS a Konstantinápolyi Patriarchátus Bécsi Érseki Központja P R O G R A M Ismerkedés az egyházmegye életével Látogatás a bécsi belvárosi templomokba: római katolikus, evangélikus, református, ortodox Beszélgetés Mikhail Staikos metropolitával A Theologiai Szemle kihelyezett Szerkesztôbizottsági ülése *** 4

5 EVANGÉLIUMI PROTESTÁNS EGYHÁZAK FÓRUMA október óra A Magyarországi Evangéliumi Protestáns Egyházak a rendszerváltozás után Magyarországi Metodista Egyház Központja 1032 Budapest, Kiscelli utca 73. P R O G R A M Csernák István, szuperintendens: Köszöntô, megnyitó Platthy Iván, ny. államtitkár: Az évi IV. törvény létrejöttének története, célkitûzései Csepregi András, OKM titkárságvezetô: Az évi IV. törvény közel két évtized távlatából Kôbel Szilvia, fôiskolai docens: A kisebb egyházak közjogi helyzete Fazekas Csaba, egyetemi docens: A történelmi egyházak helyzete a rendszerváltozás után Lakatos Judit, történész: Az evangéliumi protestáns egyházak a rendszerváltozás után Szigeti Jenô, ny. professzor: Rendszerváltás kérdése az evangéliumi protestáns egyházakban Tomka Miklós, tanszékvezetô egyetemi tanár: A vallásosság alakulása a rendszerváltozás után Kusztor Adél, Ph.D. hallgató: A kisegyházak vallásföldrajzi elhelyezkedése Rajki Zoltán, fôiskolai docens: Az evangéliumi protestáns egyházak a statisztika tükrében Mészáros Kálmán, egyházelnök: zárszó 5

6 REFORMÁCIÓI GÁLAEST október 18-án 17 órakor Budapest Uránia Nemzeti Filmszínházban P R O G R A M A Gálát megelôzôen 15:30 órai kezdettel levetítésre kerül a Pápai különkiadás címû Gulyás Lajos református mártír lelkipásztorról és családjáról szóló dokumentumfilm rendezte: Szakács Sára AZ UNICUM LAUDE ÉNEKEGYÜTTES MÛSORA KÖSZÖNTÔ Szebik Imre ny. püspök a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke ÜNNEPI GONDOLATOK BIZTONSÁG-BIZALOM-BIZONYOSSÁG Bod Péter Ákos egyetemi tanár 6

7 VÁLOGATOTT VERSEK Áprily Lajos: Patroklosz alszik Petri Dávid Áprily Lajos: Kálvin 1535 Török Mátyás 7

8 SZÜNET Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékmûve elôtt Széles Tamás színmûvész PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA NÉPZENEI MÛSORA Mûsorvezetôk Bényi Ildikó és Asbóth József Az est folyamán a 150 éves Lónyai Utcai Református Gimnázium diákjai adnak segítô szolgálatot. Szíves adományaikat a gimnázium oktató, nevelô munkájára fordítjuk. 8

9 ÖKUMENIKUS TANULMÁNYI NAP október órakor az Ökumenikus Tanács székházában Ökumenikus Kapcsolatok Magyarországon P R O G R A M Szebik Imre: Nyitó áhítat Reuss András: A Krisztusban adott egységünk megélése Kránitz Mihály: Ökumenikus kapcsolatok egyházi elvárásai Fazakas Sándor: Ökumenikus kapcsolatok társadalmi értéke Kálmán Attila: Ökumené és az oktatásügy Benke György: Ökumené a hitoktatásban és a hittankönyvekben Almási Tibor: Ökumené a lelkészképzésben Kránitz Mihály: Ökumené és lelkigondozás Szuhánszky Gábor: Ökumené a családban Lackner Pál: Ökumené az intézményekben Kalota József: Záróimádság, áldás 9

10 ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET október 25-én, 17 órakor MISKOLC Avasi református templom Az igaz ember pedig hitbôl fog élni (Róm ) Igét hirdet: Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke Bizonyságot tesz: Mészáros Kálmán baptista egyházelnök Az úrvacsoraosztást Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke vezeti A liturgiában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak fôpásztorai és a miskolci protestáns lelkészek szolgálnak 10

11 REFORMÁCIÓI MEGEMLÉKEZÉS október 31-én 17 órakor BUDAPEST Reformációi Emlékparkban 1071 Városligeti fasor Bajza u. sarok P R O G R A M Ünnepi beszéd elmondására Tôkéczki László nyert felkérést Imádságot Szebik Imre ny. püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke mond Kulturális mûsort a Baptista Teológiai Akadémia és a Julianna Református Általános Iskola diákjai adnak. Közremûködik az Üdvhadsereg fúvószenekara. A megjelent egyházi vezetôk áldást mondanak. Utána 18 órakor zenés reformációi istentisztelet lesz a Fasori Református Templomban. 11

12 OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA BIZTONSÁG BIZALOM - BIZONYOSSÁG TOVÁBBI REGISZTRÁLT PROGRAMOK 2009 BUDAPEST, október 1. Biztonság bizalom bizonyosság OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA Ünnepélyes Megnyitó Helyszín: a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Kápolnája 1117 Bp., Magyar tudósok krt óra ORSZÁGSZERTE, szept. 27-október 4. A hét nap csodája. A Teremtés Hete Helyszín: Magyarország egész hét BUDAPEST, szeptember 27. Teremtés-ünnepi istentisztelet Helyszín: Zuglói Evangélikus templom 1147 Bp., Lôcsei u óra DUNAVARSÁNY, szept. 28-október 2. A hét nap csodája. A Teremtés Hete Helyszín: Soli Deo Gloria Közösségi Ház óra BUDAPEST, október éves a Református Drogmisszió Elôadók: Koós Tamás, Grezsa Ferenc és Bagdy Emôke Helyszín: Németajkú Református Gyülekezet 1054 Bp. Hold u SZEKSZÁRD, október 1. Mit jelent ma magyar reformátusnak lenni Elôadó: Koszó Gyula, KGRE Helyszín: Református Gyülekezeti Ház Bezerédj u. 3. ZALAEGERSZEG, október 1. Zalaiakkal a Zalaiakért ökumenikus istentisztelet. A liturgiában szolgálnak Steinbach József református és Ittzés János evangélikus püspökök. Helyszín: Mária Magdolna templom óra NAGYBÁNYA, október 2. A Reformáció harmadik ága a baptista ébredési mozgalom kiteljesedése a Kárpát-medencében Helyszín: Baptista Gyülekezet FÓT, október 2. A Zene világnapja közremûködik a Baptista Egyház Központi Énekkara és az Újpesti Baptista Harangzenekar Helyszín: Mûvelôdési Ház ORSZÁGSZERTE, október 3. Szeretethíd Református Önkéntes Nap Helyszín: Magyarország egész nap BUDAPEST, október 1. Orgonazenés-zsoltáros istentisztelet a Kálvin Kórussal, karvezetô Bódiss Tamás Helyszín: Bp-Kálvin téri Református templom 12

13 NYÍREGYHÁZA, október 3. Bibliabarátok Köre Országos Találkozója Közremûködik a Debreceni Kántus Kamara Kórusa Berkesi Sándor vezetésével. Igét hirdet Fekete Károly. Helyszín: Református Gyülekezeti Ház Kálvin tér 11. DUNAVARSÁNY, október 3. Szeretethíd program keretében az óvoda udvarának és utcájának parkosítása, felújítása Helyszín: Weöres Sándor Óvoda 8.30 óra VÉSZTÔ, október 3. Szeretethíd program keretében a református ôsök sírgondozása, kegyelet gyakorlása. Helyszín: Vésztôi temetôkert BUDAPEST, október 3. Reformációi Bibliaóra Gáncs Péter evangélikus püspök szolgálatával. Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra BUDAPEST, október 3. Zsoltáros istentisztelet a Vespera Kórussal Helyszín: Budafoki Református templom 1122 Bp., Demény I. u. 5. VÉSZTÔ, október 4. Zenés istentisztelet az Aradi 13 -ról és szeretetotthon 9.30 óra HOMOKSZENTGYÖRGY, október 4. Megemlékezés az Aradi 13 -ról óra BUDAPEST, október 4. Évfordulók nyomában Händel, Haydn, Mendelssohn mûvek hangzanak el a Soli Deo Gloria Kamarakórus elôadásában Helyszín: Fasori Református templom 1071 Bp., Városligeti fasor 7. DARÁNY, október 4. Orgonahangverseny orgonál Veresné Petrôcz Mária óra BEREKFÜRDÔ, október 4-7. III. Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferencia Helyszín: Megbékélés Háza óra DEBRECEN, október éves a Baptista Világmisszió Helyszín: Baptista Imaház Szappanos u. 23. BUDAPEST, október 9. minden népet 100 éves a Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület. Kiállításmegnyitó Helyszín: Evangélikus Múzeum 1052 Bp., Deák tér 4. BEREKFÜRDÔ, október Protestáns Cserkészek Fóruma ICHTHÜSZ Közösség Helyszín: Nyírségi Egyházmegyei Üdülô BUDAPEST, október 9. Ünnepi Missziói Konferencia 100 éves az Evangélikus Külmissziói Egyesület Helyszín: Insula Lutherana 1052 Bp., Deák tér óra 13

14 BUDAPEST, október 10. Kiáltás az Életért Életvédô Konferencia Helyszín: Golgota Gyülekezet Nagyterme 1073 Bp., Erzsébet krt óra BUDAPEST, október 10. Reformációi Bibliaóra Fábián Sándor baptista lelkész szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra PÉCS, október éves a Baptizmus ünnepi istentisztelet és megemlékezés Helyszín: Baptista templom Bokor u. 52. PÉCS, október éves a pécsi baptista gyülekezet ünnepi istentisztelet és megemlékezés Helyszín: Baptista templom Bokor u. 52. PÉCS, október éves az új pécsi baptista templom ünnepi istentisztelet és megemlékezés Helyszín: Baptista templom Bokor u óra BÉCS, október Theologiai Szemle Nap Helyszín: Konstantinápolyi Patriarchátus Érseksége BUDAPEST, október 11. Hálaadó Nap játszóház, családi istentisztelet Helyszín: Metodista Egyház 1032 Bp., Kiscelli u óra ISTVÁNDI, október 11. Aradtól Wittenbergig címmel pécsi amatôr költôk, mûvészek elôadása óra BUDAPEST, október 11. Orgonazenés istentisztelet, közremûködik Kovács Botond Árpád Helyszín: Kálvin téri Református templom KENDERES, október 11. Ôszi Hálaadás óra BUDAPEST, október 13. A magyarországi evangéliumi protestáns egyházak a rendszerváltozás után Helyszín: Magyarországi Metodista Egyház Központja 1032 Bp., Kiscelli u. 73. DEBRECEN, október 16. Van kiút felekezetközi konferencia Helyszín: Megyeháza Árpád terem DUNAVARSÁNY, október 16. Mozdulj rá 1509 méteres Kálvin emlék-futóverseny Helyszín: Kossuth Lajos Cserkészotthon Soli Deo Gloria Közösségi Ház óra DUNAVARSÁNY, október 16. Cserkésztoborzó, nyílt nap Helyszín: Kossuth Lajos Cserkészotthon óra 14

15 BUDAPEST, október 17. Ünnepi Konferencia Bölcskei Gusztáv, Szabó István püspökök és Gottfried Locher tanácsos, a Református Világszövetség alelnökének szolgálatával Helyszín: Németajkú Református Gyülekezet 1054 Bp., Hold u óra BUDAPEST, október 17. Reformációi Bibliaóra Csernák István metodista szuperintendens szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra BUDAPEST, október 17. Hálaadó hangverseny, közremûködik a Baptista Gyülekezet Kórusa Helyszín: Baptista Kápolna 1084 Bp., József u óra KÁLMÁNCSA, október 18. Megemlékezés Tóth János 70 éves lelkészi és Kiss Sándor 56 éves kántori szolgálatáról óra BUDAPEST, október 18. Ünnepi istentisztelet Nicole Hafeli, Balog Zoltán, Papp Judit igei, valamint Bodoky Gergely zenei szolgálatával Helyszín: Németajkú Református Gyülekezet 1054 Bp., Hold u BUDAPEST, október 18. Zenés áhítat Lovász Irén, Gyôri István, Szabó Zsolt szolgálatával Helyszín: Angyalföldi Református templom 1139 Bp., Frangepán u. 43. NEMESDÉD, október 18. Protestáns est a Kálvin-év jegyében Helyszín: Református Gyülekezeti Ház BUDAPEST, október 18. Pápai különkiadás dokumentumfilm mártír Gulyás Lajos ref. lelkészrôl Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház 1088 Bp., Rákóczi út óra BUDAPEST, október 18. Biztonság-Bizalom-Bizonyosság Reformációi Gálaest Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház 1088 Bp., Rákóczi út 21. FADD, október 18. A Gárdonyi Zoltán együttes ünnepi hangversenye MAGLÓD, október 18. Reformáció Konfirmáció konfirmandusok bemutatkozó szolgálata Helyszín: Evangélikus templom óra FADD, október 18. Kárpáti Ildikó kerámia kiállítása Helyszín: Református Gyülekezeti Ház óra SÁRVÁR, október 18. A finn testvérgyülekezet látogatása Jyrki Koivikko lelkész igehirdetésével Helyszín: Evangélikus templom Sylvester J. u óra 15

16 SÁRVÁR, október 18 - november 2. A reformáció kora a magyar filatéliában bélyegkiállítás megnyitója. Az Országos Bélyegmúzeum anyaga. Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem Sylvester J. u óra VÉSZTÔ, október A Kis Bálint Református Általános Iskola reformációi rendezvényei zsoltáréneklô verseny, bibliai történetmondó és rajzverseny, a szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola küldötteinek és a temesvári Bartók Béla Líceum vendégeinek látogatása Helyszín: Kis Bálint Református Általános Iskola VÉSZTÔ, október Bûnbánati és evangelizációs áhítat vendég-igehirdetôk szolgálatával gyülekezeti terme MAGLÓD, október 19. Készülj lelkem Jézusodhoz reformációi áhítat NAGYVÁRAD, október Összmagyar Baptista lelkipásztor-konferencia Helyszín: Félix Fürdô MAGLÓD, október 20. Készülj lelkem Jézusodhoz reformációi áhítat Helyszín: Evangélikus templom BUDAPEST, október 21. Ökumenikus kapcsolatok Magyarországon tanulmányi nap Helyszín: Ökumenikus Tanács székháza 1117 Bp., Magyar tudósok körútja óra DEBRECEN, október 21. Evangéliumi koncert a Gaither Family világhírû együttes szolgálatával Helyszín: Fônix Csarnok óra VÉSZTÔ, október 22. Mozdulj rá 1509 méteres emléktúra gyalog, futva, kerékpárral, babakocsival, kerekesszékkel, görkorcsolyával Helyszín: Vésztô városa óra BUDAPEST, október 22. Zsoltáros istentisztelet a Kálvin Kórus szolgálatával Helyszín: Kálvin téri Református templom VÉSZTÔ, október 23. Ünnepi istentisztelet vendég-igehirdetôvel 9.30 óra BUDAPEST, október 23. Tudományos ülés Krisztus a Teremtésben Helyszín: Farkasréti Evangélikus-Református templom 1112 Bp., Németvölgyi u óra KENDERES, október 23. Gyülekezetünk kincsei kiállítás gyülekezeti terme óra 16

17 BUDAPEST, október 24. Reformációi Bibliaóra Dr. Brückner Ákos római katolikus plébános szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra DÉLEGYHÁZA, október 25. Ünnepi istentisztelet és kopjafaállítás Kálvin születésének 500. évfordulóján Helyszín: Délegyházi Református templom 8.30 óra VÉSZTÔ, október 25. Úrvacsorás istentisztelet 9.30 óra MAGLÓD, október 25. Közös reformációi istentisztelete a református és evangélikus gyülekezeteknek Helyszín: Evangélikus templom óra FARMOS, október 25. Ünnepi ökumenikus reformációi istentisztelet Helyszín: Evangélikus templom óra MISKOLC, október 25. Országos Reformációi Istentisztelet úrvacsoraosztással Helyszín: Avasi Református templom Papszer 14. FÜZESGYARMAT, október 25. A Reformáció Erdélyben Helyszín: Unitárius templom Széchenyi u óra BUDAPEST, október 25. Reformációi emlék-istentisztelet Helyszín: Unitárius templom 1092 Bp., Hôgyes u. 3. BUDAPEST, október 25. Reformációi megemlékezés Helyszín: Unitárius templom 1055 Bp., Nagy Ignác u óra BALATONFÜRED, október 25. Evangélikus parókiaszentelés Ittzés János szolgálatával Helyszín: Evangélikus templom/parókia SÁROSPATAK, október Kálvin az én szememmel elôadássorozat Helyszín: Református Lorántffy Terem Kossuth u. 18. MISKOLC, október 27. Kálvin szociálpolitikája Ritoók Zsigmond elôadása Helyszín: Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség Egyházkerületi Székház Nagyterme Kossuth L. u. 17. SÁRVÁR, október 27. Asztali beszélgetés a reformáció jelentôségérôl a Férfiegylet körében Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem Sylvester J. u. 3. CSURGÓ, október 29. Nagyváthy János és Sárközi István Konferencia Helyszín: Városi Múzeum Csokonai u óra 17

18 MEZÔBERÉNY, október 29. Protestáns Esték rendezvénysorozat Helyszín: II. kerületi Evangélikus Gyülekezeti Terem MEZÔBERÉNY, október 30. Protestáns Esték rendezvénysorozat Helyszín: Református Gyülekezeti Terem DUNAVARSÁNY, október 30. Kopjafaállítás Ady Endre halálának 90. évfordulóján Helyszín: Trianon Emlékpark DUNAVARSÁNY, október 30. Irodalmi és zenés est Ady Endre halálának 90. évfordulóján Helyszín: Soli Deo Gloria Közösségi Ház DUNAÚJVÁROS, október 30. Gryllus Dániel: Pál apostol koncert Helyszín: Evangélikus templom Szilágyi E. út óra BUDAPEST, október 31. Ünnepi istentisztelet Helyszín: Kálvin téri Református templom BUDAPEST, október 30. Zenés Ifjúsági Délután Helyszín: Református és Evangélikus Egyetemi gyülekezetek kápolnája óra DUNAVARSÁNY, október 31. Ünnepi istentisztelet Kálvin születésének 500. évfordulóján, Kálvin-szék és új úrasztala megáldása Helyszín: Dunavarsányi Református templom BUDAPEST, október 31. Múzeumi Matiné Mendelssohn kórusmûveibôl a Zeneakadémia Egyházzenei Énekkara szolgálatával Helyszín: Régi Zeneakadémia Liszt Múzeum Hangversenyterme 1065 Bp., Vörösmarty u óra DUNAVARSÁNY, október 31. Kopjafaállítás Kálvin születésének 500. évfordulóján kert óra DUNAVARSÁNY, október 31. Utcaelnevezés Kálvin születésének 500. évfordulóján Helyszín: Estike utca/kálvin köz óra CEGLÉD-FELSZEG, október méteres futóverseny családi programokkal Helyszín: Református Egyházközség Felház u óra CEGLÉD-FELSZEG, október 31. Irodalmi Est Csoóri Sándor közremûködésével Helyszín: Református Egyházközség Felház u óra MOSONMAGYARÓVÁR, október 31. Emléktábla leleplezése Hunyadi u óra BUDAPEST, október 31. Reformációi Bibliaóra Bóna Zoltán református lelkész szolgálatával Helyszín: Arany Alkony Idôsek Otthona 1154 Bp., Bánkút u óra 18

19 BUDAPEST, október 31. Ünnepi megemlékezés a Reformációi Emlékparkban. Helyszín: 1071 Budapest Városligeti fasor - Bajza u. sarok BUDAPEST, október 31. Budapesti reformációi zenés istentisztelet Helyszín: Farsori Református templom Bp., Városligeti fasor 7. MEZÔBERÉNY, október 31. Reformációi Ünnepi istentisztelet Helyszín: Mezôberény I. ker. Evangélikus Templom SZEKSZÁRD, október 31. Ökumenikus istentisztelet Balázsi Zoltán és Sefcsik Zoltán lelkészek szolgálatával Helyszín: Evangélikus templom Bajcsy Zsilinszky u. 1. TAKÁCSI, október 31. Református-evangélikus ünnepi istentisztelet DEBRECEN, október 31. Emlékezés a Reformációra Helyszín: Unitárius templom Hatvan u. 24 VÉSZTÔ, november 1. Ünnepi istentisztelet hálaadás a Reformációért, valamint emlékezés az elhunytakra 9.30 óra SÁRVÁR, november 1. Reformációi Ünnepély közös istentisztelet Helyszín: Evangélikus templom Sylvester J. u. 3. SÁRVÁR, november 1. Koszorúzás Sylvester János bibliafordító emlékmûvénél Helyszín: Vár park óra BUDAPEST, november 9. Hadd hirdessem a Te nevedet nemzedékrôl nemzedékre ünnepi hangverseny Kálvin születésének 500. évfordulóján Helyszín: Mûvészetek Palotája Bartók Béla Hangversenyterem óra DEBRECEN, november 12. Mindent a lába alá vetettél - felelôsségünk a jövôért címmel szociáletikai konferencia a Tudomány Napja alkalmából. Helyszín: Református Hittudományi Egyetem díszterme

20 BIZTONSÁG - BIZALOM - BIZONYOSSÁG Ünnepélyes Megnyitó: Budapest, , 14:00 Reformációi Gála: Budapest, , 15:30 és 17:00 Reformációi Istentisztelet: Miskolc, ,17:00 Reformációi Megemlékezés: Budapest, , 17:00 Tel.: Fax:

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

Sarvar. varos 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS Sarvar varos RENDEZVENYNAPTARA PROGRAMME CALENDAR 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS w marcius 1 15. 1. (pé), 17:00, Nádasdy-vár, könyvtár (95/320-122) Katonatörténet az I. világháborútól napjainkig kiállítás

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8.

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. Június 3., hétfő 17.00 Egy művészcsalád a miskolci irodalom- és művészetkedvelők körében Találkozó Mezey Katalin, Oláh János

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZA DEBRECEN PÉCS SOPRON Nemzeti Kulturális Alap A Con Spirito Egyházzenei Fesztivál évente ismétlõdõ esemény, amelyen a nagy

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18.

1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18. 1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18. Május 11. 10.00 órától: Református ünnepi istentiszteletek Helyszínek: Nagyvárad református templomai (a rogériuszi templomban

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Monor város 2016. évi programtervezete

Monor város 2016. évi programtervezete Rendezvény időpontja: Rendezvény megnevezése: Monor város 2016. évi programtervezete Rendezvény helyszíne: Szervező: A szervezésért felelős személy neve és elérhetősége: 2016. január 8. 17:00 2016. január

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24 2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve üdv dvösségünk reménys nységre szól. l. Róma 8:24 Igehirdetések: Januártól a gyülekezetről, Márciustól vendég igehirdetők, Májustól etikai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben